LESLIE L. LAWRENCE SIVA ÚJRA TÁNCOL I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LESLIE L. LAWRENCE SIVA ÚJRA TÁNCOL I."

Átírás

1 LESLIE L. LAWRENCE SIVA ÚJRA TÁNCOL I.

2 Budapest, 2003 A borító Boros Attila munkája A szerzőről a fotókat Tumbász Hédi és Lőrincz Zsuzsa készítette Š Lőrincz L. László 2003 ISBN Gesta Könyvkiadó, Budapest Felelős kiadó: Herczeg Ferencné ügyvezető igazgató Felelős szerkesztő: Halmos Ferenc A kiadvány a debreceni könyvnyomtatás több mint négy évszázados hagyományait Őrző ALFÖLDI NYOMDA Rt-ben készült a évben Felelős vezető: György Géza vezérigazgató A nyomdai megrendelés törzsszáma: Készült 22,7 (A/5) ív terjedelemben

3 Még nem számoltam pontosan utána, de azt hiszem, hogy ezermester vagyok. Gupta gurkha

4 Újra Geldanban (a jetivel, Nyimával, Miss Drinkwaterrel és még jó néhány istencsapásával együtt) 1. Sosem gondoltam volna, hogy Bhumtang kolostorának a könyvtárát elvarázsolt holttestek, azaz rolangok, vagy rodzsungok látogatják. Méghozzá fényes nappal, amikor én is ott vagyok. Ha nem így lett volna, akkor mi a csodától álmosodtam volna el azon nyomban, ahogy felütöttem azt a szent könyvet, amelynek a tanulmányozása miatt érkeztem Bhumtangba. A könyv jó vastag volt, a terem, amelyben olvasgattam, kellemesen meleg, jómagam még mindig dögfáradt a hosszú utazástól, és az éppen csak mögöttem hagyott tanév viszontagságaitól. így aztán lehet-e csodálni, hogy áldozatául estem a kellemetlenkedő túlvilági lényeknek? Magam talán rá sem jöttem volna, mi az oka annak, hogy a Buddha beszédeit elemző könyv kinyitásakor már hatalmas ásítások kerülgettek ott volt azonban Laksmi, aki felvilágosított róla. Laksmi indiai származású volt, de gyerekkorától kezdve Bhutánban élt, s mára már tősgyökeres bhutáninak számított. Jobban ismerte a Bhután területén megbúvó számtalan kísértet, ördög és egyéb ártó lény természetét, mint a legképzettebb démonűzők. Szerencsémre megérkezésem után röviddel kiszúrt magának az olvasóteremben, és attól kezdve a legváratlanabb pillanatokban bukkant elém, kezében egy-egy kancsó gőzölgő teával. S ha mindezekhez hozzáteszem, hogy Laksmi huszonöt éves volt, szívdöglesztően gyönyörű, és nőnemű, elképzelhetik, hogy nem volt ellenemre a teázgatás. Nos, egy ilyen alkalommal Laksmi elmagyarázta, hogy a rolangok néha ugyancsak idegesítő játékot játszanak a könyvtárban kutakodó jámboraikkal. Mivel Sákjamuni buddha tanának elkeseredett ellenségei, igyekeznek minden módon akadályozni a tudásra szomjazókat a szent tanok magukévá tételében. Például úgy, hogy amint a jámbor érdeklődő kinyitja a könyvét, csalfa és illetlen álmot bocsátanak rá. Vékony selyembe öltözött, csábító hölgyek jelennek meg előtte, s hívogató mosollyal felé integetnek. Még belegondolni is rossz, hogy a tudásra szomjas áldozat mit álmodik ilyenkor a szent könyvek tanulmányozása helyett... Jómagam nem mondhatnám, hogy pajkosak lettek volna az álmaim, de álmok voltak, az kétségtelen. Úgy látszott, könnyű ellenfélre bukkantak bennem a rolangok. Kinyitottam a könyvet, és már aludtam is, mint a tej. Ezen a délutánon talán még kinyitnom sem sikerült a vaskos művet. Csupán rápillantottam a borítólapjára, és már le is csukódott a szemem. A rolangok pedig a sarokba bújva vihogtak rajtam. Hiába tartod magad olyan nagyra, Blobzang rinpócse, mi sokkal, de sokkal hatalmasabbak vagyunk nálad! Bhumtang kolostorának a könyvtárában mi vagyunk az urak! A piros palástot viselő szerzetes olyan váratlanul bukkant fel az asztal túlsó oldalán, mintha tulpa, azaz gondolatalak lett volna. Mintha délutáni napsugarakból, levegőből és a világmindenség mérhetetlen energiáiból gyúrta volna Össze egy erős akarat. Kicsit még hullámzott a levegőben, aztán kisimultak a vonásai és kitisztultak a körvonalai. Az olvasóasztalra támaszkodott, mintha még nem bírnák el a lábai a súlyát. Foghíjas, rosszképű szerzetes volt biztos voltam benne, hogy aki készítette, gonosz indulatokat is ültetett a lelkébe. Bizonyára elkövette azt a hibát, amit a tulpakészítők állítólag gyakran elkövetnek: nem tisztította meg kellőképpen a gondolatait, mielőtt tulpa létrehozására szánta volna rá magát. Szengge szerint manapság már gyanús alakok is készítenek tulpákat, ennek köszönhetően aztán nem is lehet bennük megbízni. Az én szerzetes-tulpám, mintha csak alá akarta volna húzni Szengge feltételezését, rám vigyorgott. Még ellenségeimnek sem kívánom ezt a vigyort. Közben olyan mély hangok törtek elő a szájából, mintha a pokol mélységes fenekéről jöttek volna. Blobzang rinpócse! Blogzang rinpócse! Hogy az elkövetkező pillanatokat jobban megértsük, el kell mondanom még valamit. Amikor első alkalommal ültem be a könyvtárba, nemcsak a rolangok aljas tevékenysége zavart,

5 hanem a félhomály is. A hatalmasnak egyáltalán nem mondható ablakok előtt vastag bársonyfüggönyök gyűjtögették szorgalmasan a szállongó port és a belopakodni óhajtó napsugarakat. Másképpen szólva, majd kiesett a szemem, mégsem láttam rendesen a különben is halvány tintával írott tibeti betűket. Laksmi szerencsére segített rajtam. Kezembe nyomott egy hosszú, horgas végű farudat, amellyel könnyedén odébb huzigálhattam a függönyt. Amint befejeztem az olvasást, vissza kellett aztán huzigálnom, nehogy a könyvek borítói kifakuljanak a napsugaraktól. A horgas végű bot ettől kezdve ott hevert az asztalom végében, hogy a nap előrehaladtának megfelelően ide-oda rángathassam vele a bársonyfüggönyt. A mély hangú rodzsung-szerzetes rám villantotta démoni mosolyát, és ismét kitátotta a száját. Ezúttal már nem láttam foghíjakat a szájában; démonagyarakat viszont annál inkább. Annyi agyar volt a szájában, mint egy egész vadkankondában összesen. Nem mondhatnám, hogy nem voltam megszeppenve, mégis felvettem vele a harcot. Amíg mély, alvilági hangján a nevemen szólongatott, a függönyhúzó bot felé tapogatóztam. A démon-szerzetes szerencsére nem vett észre semmit belőle; annyira betöltötte a diadalérzet, hogy csak úgy csillogott a szeme. Még azt is megengedte magának a rohadék, hogy kigúnyoljon. Ahelyett, hogy arra biztatott volna, aludjak csak, és ne tanulmányozzam Buddha szent szövegeit, gúnyos hangon sürgetni kezdett, hogy ébredjek fel. Ébredjek fel, ha tudok! Úgyis ő az erősebb, erőlködjek csak, nem lesz semmi foganatja! Úgy tettem, mintha valóban aludnék, eközben ráfonódott a kezem a függönyhúzó nyelére. Gyere csak közelebb, te nyomorult féreg! Mintha valamelyik, szívemnek kedves isten meghallotta volna a kérésemet, a szerzetes felém libbent. Mintha a szellő fújta volna oda hozzám. Éppen ütőtávolságra. És én ütöttem is. Harsány, diadalittas ordítással felragadtam a rudat, megcéloztam kopasz fejét, és nagyot húztam rá. Kissé nehéznek tűnt ugyan a bot, de tisztában voltam vele: a rodzsung arra is képes, hogy mázsás súlyt adjon egy tollpihének. Nemcsak én ordítottam, hanem a szerzetes is. Ő még, ha lehet, nálam is elszántabban. Ordításunk egyetlen üvöltéssé fonódott össze. Mint amikor odalent, a bűnösök poklában a kegyetlen ördögök rozsdás kést dugnak az elkárhozottak fenekébe. Maga az ordítás nem lepett meg, az azonban már annál inkább, hogy az asztal hangos csattanással felborult, maga alá temetve mindkettőnket. A szerzetes rám esett, az asztal rá; mintha kicsi a rakást játszottunk volna. Hogy, hogy nem, egyszerre csak felpattant a szemem. Amit láttam, őszinte rémülettel töltött el. Jómagam a padlón ültem, kezemben a függönyhúzó rudat szorongatva, velem szemben piros palástú szerzetes óbégatott, a feje búbját tapogatva. Nem kellett sok ész hozzá, hogy rájöjjek: én ütöttem fejbe. A felbukkanó Laksmi maga volt a megtestesült rémület. Egyik kezével a szerzetest próbálta odébb taszigálni, a másikkal pedig megkísérelte kivenni a kezemből a rudat. Csak akkor sikerült neki, amikor végre rájöttem, hogy csak álmodtam az egészet. Ó jaj, jaj! óbégatta a fiatal szerzetes a fejét tapogatva. Kilyukadt a fejem! Betörött a fejem! Megölt Blobzang rinpócse! Megpróbáltam feltápászkodni. Mi a fene történhetett velem? Ó jaj, ó jaj! sopánkodott tovább a szerzetes. Azt hittem, meghalok. Laksmi a sarokba hajította a függönyhúzó rudat. Szerencsére hármunkon kívül nem volt senki más az olvasóteremben. Határozottan megragadta a karom, és felrántott a földről. Álljon már fel, na! Felálltam, és kezemet nyújtottam a szerzetes felé. Ő azonban rémülten elhúzódott tőlem. Tara anya, segíts! Blobzang rinpócsét megszállták a démonok! Laksmi gyanakodva nézett rám. Már jól van? Azt hiszem, igen morogtam a szememet dörzsölgetve. Mi a fene történt velem? Elaludt mondta a fejét csóválva. Mint rendesen. Még soha nem történt velem ilyesmi szabadkoztam.

6 A rodzsungok bólintott. Holtbiztos, hogy ők voltak! Nem igazán hittem el, hogy elvarázsolt holttestek játszadoznának velem, de nem volt időm hosszasabban eltöprengeni a dolgon. A láma kidugta kopasz fejét Laksmi háta mögül, és gyanakodva felém pislogott. Blobzang rinpócse? Az vagyok sóhajtottam. Biztos? Nem egy megveszekedett rodzsung? Ha nem, akkor miért akartál megölni? Körülményes magyarázatba fogtam volna, hogy megnyugtassam, de Laksmi néhány határozott mondattal megkímélt a sok beszédtől. Találkoztál már valaha rolanggal? nézett a szerzetesre. A láma szívott egyet az orrán. Egyszer. Mikor? Amikor Tibetben voltam zarándokúton. Mi csinált a rolang? Megette az útravalómat. Majd éhen haltam azután. Láttam, amint kihúzta a sátramból, és megette. Nem tudtál ellenállni neki? Egy rodzsungnak nem lehet ellenállni. Csak az igen nagy hatalmú lámák képesek erre. Blobzang rinpócse sem tudott neki ellenállni. Most pedig beszélgessetek! Felém taszította a lámát, és kezében a függönyhúzó rúddal eltűnt a könyvespolcok között. Nem törődve a kora délelőtt hidegével, a legközelebbi ablakhoz léptem és kinyitottam. Megkönnyebbülve szippantottam néhányat a friss levegőből. A láma behúzta két kezét palástja ujjába, és még mindig gyanakvó tekintettel nézett rám. Bár az azért alighanem felbátorította, hogy Laksmi magával vitte a függönyhúzó rudat. Biztatón elmosolyodtam, és lehajoltam, hogy lábára állítsam felborult székemet. Kerestem egy széket a szerzetesnek is, és mutattam, hogy foglaljon helyet rajta. A láma azonban elhárító mozdulatot tett. Inkább állnék! Nem volt meglepő, amit mondott. Bizonyára hallotta, hogy az elmúlt évben sikerült letennem legmagasabb szintű egyházi vizsgámat is, így nála jó néhány fokkal magasabban álltam a lámahitű tudományok lépcsősorán. Valószínűleg így akarta tudomásomra hozni, hogy azért még tisztel, ha fejbe is vágtam a rúddal. Miben lehetek a szolgálatodra, testvérem? kérdeztem udvariasan. A láma megvakarta a fejét, és kicsit meg is nyomogatta. Padma Gyamco küldött. Az első pillanatban nem tudtam hova tenni a nevet. Ismertem Padma Gyamcot nem is egyet. A Lótuszok Tengere jelentésű név nem éppen ritka a tibeti nyelvet beszélők körében. Padma Gyamco? ismételtem összehúzva a szemem. Őszentsége üdvözletét küldi. Arra kér, hogy látogass el hozzá Geldanba. Egyszerre csak rám tört a megvilágosodás. Padma Gyamco! Az okos szemű, törekvő szerzetes, aranyfogakkal a szájában. Geldan apátja, akit akkor ismertem meg, amikor a filmesek Siva utolsó táncát forgatták odafent, a hegyek között. Alig múlt három éve, és mégis, mintha már egy egész Örökkévalóság telt volna el azóta! Hogy van Padma Gyamco? kérdeztem felvidulva. A kopasz férfi szomorúan sóhajtott egyet. Rosszul. Ettől aztán alaposan meghökkentem. Csak nem történt valami az apáttal? 2.

7 Azt mondod, rosszul? Azt bólintott a szerzetes. És... mi a baja? A szerzetes arca mozdulatlan maradt, nem tükröződtek rajta érzelmek. Padma Gyamco hamarosan meghal. Beteg? tudakoltam megrémülve. Még nem. De az lesz. Tibetiül beszéltünk, ezért úgy gondoltam, bizonyára a nyelvtudásommal van baj. Megráztam a fejem, és tovább faggattam. Nem beteg, de az lesz? Így van bólintott a szerzetes. És? Beteg lesz, és meghal. Hm morogtam hitetlenkedve. Miért lesz beteg Padma Gyamco apát? Mert... ellopták a tarisznyáját. Eltátottam a számat a meglepetéstől. Tarisznyáját? A bőrtarisznyáját. Ismételten Összehúztam a szemöldökömet, és megpróbáltam megfejteni szavai értelmét. Eszerint Padma Gyamco azt akarja, hogy menjek fel hozzá, a hegyek közé, Geldanba, és keressem meg az ellopott... micsodáját is? Miféle tarisznyát loptak el tőle? tudakoltam. Mondom, hogy bőrtarisznyát. És mi volt benne? A szerzetes megrázta a fejét. Nem tudom, rinpócse. Nem tudod? Nem. Láttam rajta, hogy igazat mond. Valóban nem tudja. Mikor lopták el? Az sem tudom, rinpócse. Honnan tudta Padma Gyamco, hogy Bhutánban vagyok? Talán a mindentudó csintamáni drágakő árulta el neki. Vagy a jós. Ki tudja? Bár tisztában voltam vele, hogy a mindentudó csintamáni drágakő valóban sokat tud, mégis valószínűbbnek tartottam, hogy Padma Gyamco egyházi csatornákon át értesült a jövetelemről. Padma Gyamco azt is mondta, hogy te azt fogod mondani: egy ócska tarisznya miatt nem jössz fel Geldanba. Kénytelen voltam elmosolyodni. Padma Gyamco nem ostoba ember. Igaza van az apátnak mondtam. Csak emiatt valóban nem mennék fel. Hát feljössz? kérdezte csillogó szemmel. Jövőre ígértem. Feltétlenül. Akkor majd elbeszélgetek Padma Gyamcóval a tarisznyájáról. A szerzetes elégedetten bólintott. Mondta, hogy valami hasonlót fogsz mondani. Azt is mondta, hogy erre én mit feleljek. Mit mondott, mit felelj? A szerzetes kifújta a tüdejéből a levegőt. Azt mondta, emlékeztesselek rá, hogy nemrég az egyházi tanács előtt álltál. Hogy letedd a vizsgádat. Emlékszel? Hogy a fenébe ne emlékeztem volna! Az elmúlt évben valóban letettem egy nehéz vizsgát az egyházi előkelőségek előtt a fővárosban, Timpuban. Félreértések elkerülése végett nem olyan vizsga volt, amelynek letétele után magas egyházi méltóságra emeltek volna erre nem is vágyakoztam. Sokkal fontosabb oka volt, hogy a bizottság elé álljak. Ha megfelelek a vizsgán,

8 jogot kapok arra, hogy a kolostorok könyvtáraiban kutassak. Még akkor is, ha a kolostorok vezetőinek ez nem tetszik. Hány olyan izgalmas könyv rejtezett a kolostorokban, amelyeket a féltékeny könyvtáros lámák mindeddig eldugtak előlem! Hány olyan kolostorba nem jutottam be, amelyek ajtaját bezárták előttem az apátok! Ez a vizsga viszont minden ajtót megnyithatott előttem. Ott álltam, és letettem a vizsgát mondtam büszkén. De voltak néhányan, akik ellened szavaztak. Nem akarták, hogy letedd. Nem a tudásommal volt bajuk védekeztem önkéntelenül is. Nem akarták, hogy szabad kezet kapjak... Egyetlen szavazaton múlott a sikeres vizsgád. Egyetlen apát szavazatán. Mivel ez az apát betegsége miatt személyesen nem tudott részt venni a vizsgádon, levélben küldte el a szavazatát. Ez valóban így volt. Tudod, ki volt ez az apát? Nem ráztam meg a fejem. Nem mondták meg. Nem is sejted? Ismét csak világosság gyúlt az agyamban. Csaknem...? A szerzetes bólintott. Bizony, ő volt. Ha Padma Gyamco nem száll le betegágyáról, és nem írja meg a levelét... Jól van! emeltem fel a kezem. Megértettem az üzenetét. A szerzetes meghajolt. Mit mondjak Padma Gyamcónak? Hogy amint lehet, felszedelőzködöm, és... Holnap mondta a szerzetes. Az lehetetlen! tiltakoztam. Hiszen csak nemrég érkeztem. Meg kell várnom, amíg kissé akklimatizálódom. Jövő hónapban... Holnap mondta a szerzetes. Még ki sem pakoltam igazán. Legalább nem kell bepakolnod. Jól van. A jövő héten. Holnap mondta a szerzetes. Legalább a hét végéig várjatok... akkor... Holnap. Széttártam a karom. Ha holnap, akkor legyen holnap. Ha az ezer buddhák így akarják. A szerzetes elégedetten mosolygott. Remélem, megtalálod az utat Geldanba. Én is remélem. A függönyhúzó rudat azért ne hozd magaddal! Meghajolt, felvillantott egy búcsúmosolyt, és eltűnt a polcok között. Ekkor döbbentem csak rá, hogy mit ígértem neki. Felsóhajtottam, és átsétáltam Laksmihoz. Laksmi maga elé meredve ült az olvasóteremből nyíló szobája asztalánál. Csak akkor kapta fel a fejét, amikor becsattant mögöttem az ajtó. Jobban van? Jobban? hökkentem meg. Hiszen nem is voltam beteg. Akkor megszállta a rolang. Valószínűleg az sem nyugtattam meg, bár magam sem voltam valami nyugodt. Bizonyára a magasságtól van. Nem hiszem rázta meg a fejét. Bhumtang alig kétezer méter magasan fekszik a tengerszínt felett. Máskor is előfordult már magával, hogy... ébredés után verekedett volna? 3.

9 Nem emlékszem rá. Valószínűleg soha. Laksmi előrehajolt, és úgy helyezkedett, hogy a fülembe suttoghasson valamit. Én meg úgy helyezkedtem, hogy belesuttoghassa. Amíg suttogott, nem tudtam levenni a szemem hetyke kis kebleiről, amelyek ott ringatóztak vékony selyemruhája alatt, az orrom előtt. Nem maga az első! Először fel sem fogtam, mit mond. Amikor viszont felfogtam, eltátottam a számat. Nem én vagyok... az első? Miben? Nem maga verekedett először a könyvtárban... ébredés után. Nem? kérdeztem még mindig félig tátott szájjal. Sajnos, nem. A múlt héten például... egy illető. Bizonyos... Robert McKinley. Nem ismeri véletlenül? Biztos voltam benne, hogy ez a mai nap a varázslat napja. Amikor minden megtörténhet. Még az is, hogy Robert McKinleyvel találkozom Bhutánban. Biztos, hogy Robert McKinleynek hívták? Laksmi csodálkozva nézett rám. Hát hogyne. Különben ellenőrizhetem, ha akarja, hiszen fel kellett jegyeznem a nevét és az adatait. Hogy nézett ki a fickó? kérdeztem még mindig elképedve. Nyurga, vörös képű pasas, hosszú kezekkel-lábakkal... Ő az bólintott Laksmi. Tévedés kizárva. Te jó ég! nyögtem. Mit akart a maga kolostorában? Amit ön, Mr. Lawrence. Beült az olvasóterembe és olvasott. Elsősorban a régi, tibeti társadalom szerkezetével kapcsolatos könyvek érdekelték. Hogyan?! Robert McKinley megtanult volna tibetiül!? Olvasni bizonyosan. Laksmi öntött egy csésze teát, és kissé felhúzta a száriját. Éppen csak annyira, hogy kivillanjon alóla arany bokalánca. Végül is mi történt McKinleyvel? tudakoltam néhány korty után. Ő is verekedett, mint én? Kicsodája magának McKinley? pislogott rám Laksmi. Ismerőse? Inkább a barátom. Nos, a maga barátja... hm... ugyanúgy járt, mint maga. Elaludt a könyve felett, majd botrányt csinált. Sajnos, akkor többen is voltak a könyvtárban. Alig tudták lefogni. Kezdett egyre érdekesebbé válni a történet. McKinley is rodzsungot látott volna? Hogy történt a dolog? Laksmi megvonta a vállát. Őszintén szólva nem tudja senki. Legkevésbé Ő maga. Vagy ha tudta is, nem mondta el senkinek. Olyan piros volt a képe, amikor felébredt, mintha... illetlen álmot látott volna. Maga olyat látott? Nem emlékszem már rá mondtam kitérően. Valamit láttam, az biztos. Nos... a maga McKinley barátja... hm... igazán furcsán viselkedett. Felettébb furcsán. Azaz? sürgettem. Nekiesett az egyik szomszédjának, egy fiatal szerzetesnek, és ütni-verni kezdte. Szerencsére lefogták, különben... még bármi is történhetett volna. Értetlenül vakargattam meg az orrom hegyét. Ha Robert McKinley ilyesmire vetemedett, akkor Bhumtang kolostorát valóban megszállták a démonok. Talán jobb is, ha felszedem a sátorfámat. Mielőtt bárki is megkérdezné, hogyan lehetséges, hogy Bhumtangban egy nő, méghozzá csinosabbik fajtájú, végezte a könyvtárosi munkát, el kell mondanom, hogy Bhumtang ma már nem tartozik a működő kolostorok közé. Igaz, van apátja, vannak szerzetesei ha nem is nagy számban, szertartásokat is végeznek benne, elsősorban mégis múzeumként tartják számon, így nincs abban semmi meglepő, hogy néhány hónappal érkezésem előtt, Laksmit nevezték ki a kolostori könyvtár 4.

10 vezetőjévé. Laksmi ezúttal szemben ült velem, olvasótermi asztalomnál, és szomorúan nézte, amint összepakolom a kézirataimat. A könyvtárterem is mintha vele szomorkodott volna. Úgy látszott, nemcsak én szoktam meg őt indiai fákból készített borítását, fapolcait, lakkozott lépcsőfokait, amelyek egy ugyancsak tikfából készített galériára vezettek, ő is megszokott engem. Kár, hogy elmegy mondta Laksmi valódi szomorúsággal a hangjában. Pedig van még néhány azokból a kéziratokból, amelyeket annyira kedvel. Rámosolyogtam, és megígértem neki, hogy néhány nap múlva visszatérek Bhumtangba. Valami elveszett tarisznyát kell megkeresnem a hegyek között. Vagy megtalálom, és odaadom Padma Gyamcónak, hadd örüljön, vagy nem találom meg, és akkor szégyenszemre visszakullogok. Néhány nap, és itt vagyok. Ha sejtettem volna, mi vár rám a Himalájában, ezerszer is meggondoltam volna, hogy eleget tegyek Padma Gyamco kérésének. Főleg, ha tudom, hogy már a Geldanba vezető út sem az az út, amelyet nászutasoknak ajánlgatnak segítőkész utazási irodák. Geldanba rossz, rázós utak vezetnek, ezernyi hepehupával, gödörrel, sőt szakadékkal tarkítva az utazást. A gödrök és szakadékok mélyén autóroncsok figyelmeztetik a már egyébként is rémült külföldit, hogy idefent az istenek az urak, és ha kedvük tartja, egyetlen fújással a szakadékok mélyére lökik még a legmodernebb gépkocsikat is. Az enyém sajna nem volt modern, sőt még gépkocsinak is alig volt nevezhető. Természetesen bérelhettem volna Timpuban, jóval megbízhatóbbat is, csakhogy Padma Gyamco ezt küldte értem. Saját kocsiját a saját sofőrével. Óriási udvariatlanság lett volna, ha visszautasítom a kedvességét. A sofőrt Nyimának hívták, ami napot jelent. Olyan vastag porréteg takarta az arcát, hogy képtelen voltam megállapítani, fiú-e, vagy lány. Nevét mindkét nemnek adják, így az sem árulta el a kilétét. Sőt, a hangja sem. Olyan reszelős volt, mintha megkötött volna rajta az út pora. Amikor megpillantott, kinyújtotta a nyelvét az is poros volt, ami köztudottan a tisztelet jele. Én is kinyújtottam az enyémet. Így öltögettük egymásra jó néhány percig, amíg meg nem untuk. Ekkor betettem a csomagomat a kocsi hátuljába, és odatelepedtem a vezető mellé. Bárcsak ne tettem volna! Nyima büdös volt, mint egy állott pocsolya. A szagorgiában, amely azonnal rám tört, amint mellé ültem, még az izzadságszag volt a legkellemesebb. De volt benne benzin bűze, jakvaj kesernyés szaga, sőt olyasmi is, amire gondolni sem mertem. Nyima keresztbe rakta a lábait, majd imádkozni kezdett. Olyan gyorsan hadarta az imaszöveget, hogy képtelen voltam megállapítani, melyik imát mondja. Mivel egyelőre esze ágában sem volt elindulni, úgy gondoltam, szundikálok egy kicsit. Legalább azzal is telik az idő. Nyima imája nem tartott tovább két és fél óránál. Mindeközben kisebb tömeg verődött körénk főleg külföldiek, s kíváncsian figyelték, vajon mit csinálunk. Nyimát nem zavarta a kíváncsiskodás, mert rendületlenül tovább imádkozott. Engem sem zavart volna, ha a nap nem indult volna meg lefelé. Amikor beszálltunk a kocsiba, még az ég csúcsán tollászkodott, amikor viszont Nyima befejezte produkcióját, már ugyancsak lefelé kapaszkodott az égi létrán. Nyima egyszer csak, mint aki mély álomból ébred, csodálkozva körülnézett, s villámgyorsan elfordította az indítókulcsot. Elővigyázatosan az ajtókilincsbe kapaszkodtam, nehogy a hirtelen indulástól beverjem valamibe a fejem. Óvatosságom feleslegesnek bizonyult. Nyima hiába fordította el a kulcsot, a kocsi meg sem moccant. Megindult viszont az ablaktörlő. Olyan sebességgel, mint a helikopter rotorja. Már-már attól tartottam, felszállunk a levegőbe. A terepjáró azonban nem szállt fel. Viszont el sem indult. Még akkor sem, amikor Nyima ismételten megpróbálkozott az imádkozással. Hát ez nem megy sóhajtottam. Mit mondjak, nem voltam túlságosan elkeseredve a kudarctól. Ez nem mondta Nyima. 5.

11 Valószínűleg elromlott vigasztaltam megkönnyebbülve. Én most kiszállok, és... Nem romlott el tiltakozott Nyima. Akkor viszont kifogyott a benzin. Tele a tank. Akkor meg mi a fene van vele? kérdeztem enyhe türelmetlenséggel. Nem imádkoztunk eleget mondta Nyima, majd szemrehányón hozzátette: Legalábbis te nem imádkoztál. És? Csak akkor indul el, ha Mik Miszang is úgy akarja. Tudod, kicsoda Mik Miszang? Hogyne tudnám mondtam beletörődve a változtathatatlanba. A sárkányok egyik királya. De mi köze Mik Miszangnak Padma Gyamco terepjárójához? Nyima lekicsinylő grimaszt vágott. Legalábbis annak láttam, bár a leszálló este és a képét takaró vastag por némiképpen akadályoztak a megfigyelésben. Mik Miszang a gépkocsivezetők védelmezője. És a gépkocsiké is. Tudsz Mik Miszangot dicsérő imát? Egyet tudok mondtam megerőltetve az agyam. Bár egy kicsit hosszú. Nem baj legyintett Nyima. Csak gyorsan mondd, mert leég az ablaktörlő motorja. Talán állítsd le javasoltam. Nem lehet vonta meg a vállát Nyima. Csak ha Mik Miszang is úgy akarja. Elmondod az imát? Hangosan mondd, hogy veled imádkozhassam. Mit volt mit tenni, nekiláttam az imának. Mivel nem volt elég hely a kocsiban, nem ültem lótuszülésbe, csupán az ülésen kuporogtam, mint majom a köszörűkövön. Kezdetben alig-alig jutottak eszembe a Mik Miszanghoz intézendő ima részletei, később aztán magam is meglepődtem, hogy milyen könnyen megy. Úgy bukkantak fel az imádság sorai az emlékezetemben, mint alkonyi égen a csillagok. Pedig jó ideje már, hogy nem imádkoztam el őket. Olyannyira elmélyedtem az ájtatosságban, hogy észre sem vettem, amikor megállt az ablaktörlő. Azért egyszer mindennek vége szakad, így mi is végére értünk Mik Miszang dicséretének. Igaz, Nyimára egy kicsit várnom kellett: befejezésül énekelt még néhány lassú strófát az énekeskönyvéből. Amikor aztán ennek is a végére ért, elégedetten körülnézett. Akármeddig is nézegethetett volna, nem volt érdeklődő a közelünkben. Azok a jóemberek, akik beszálláskor megcsodáltak bennünket, már az álom mezején jártak kényelmes ágyaikba süppedve. Vagy Ázsia határain túl, ha interkontinentális járatra váltottak jegyet. Nyima megrázkódott, és elégedetten a vállamra ütött: Befejezted, rinpócse? Be mondtam tömören. Akkor indulnia kell. És ha nem? Az nem lehet. Mik Miszang majd elindítja. Annyi meggyőződéssel mondta, hogy hinnem kellett volna neki. Belém azonban belém szállt a kisördög, és ellenkezni próbáltam vele. És ha mégsem? Indulnia kell. Tegyük fel, hogy mégsem indul. Akkor mi lesz? Mivel Nyima meg sem mukkant, magam válaszoltam a kérdésemre. Akkor bizony az lesz, hogy kiszállok a kocsidból, és visszamegyek a szállásomra. Te pedig elviszed a kocsit egy szerelőhöz, vagy visszagyalogolsz Geldanba, és megmondod Padma Gyamco apátnak... Kapaszkodj! vezényelt Nyima. Indulunk! Legyintettem, és csak azért sem kapaszkodtam. Pedig kapaszkodnom kellett volna. Nyima elfordította az indítókulcsot, a motor felbőgött, s a kocsi úgy kilőtt, mint egy távoli égitesteket fenyegető rakéta.

12 Természetesen hátraestem a nem létező hátulsó ülések helyére. Valami puhára és büdösre. Vigyázz a húsra, kérlek! hallottam a dübörgésen át Nyima izgatott hangját. A sógorom vágta a múlt héten a birkákat. Fel kell vinnem Geldanba. Elmaradt mögöttünk a város, és felkaptattunk a hegyek közé. Amíg bele nem süllyedtünk a tökéletes sötétségbe, azon gondolkodtam, hogy vajon melyikük a büdösebb: Nyima-e, vagy a birkák. Éppen döntetlenben egyeztem ki magammal, amikor felbukkant előttünk a falu. Kis, hegyi falucska volt, éjbe süllyedt házakkal. Reflektorunk szépen megvilágította volna az ízlésesen épült kőfalakat, ha lett volna. De nem volt. Sőt, semmilyen világításunk sem volt. Nyima szerint nem is volt rá szükségünk, hiszen amelyik autónak Mik Miszang vigyázza a biztonságát, annak nincs szüksége világításra. Nem tudom, a szembejövők is így gondolták-e, bizonyára igen, mert nekik sem volt lámpájuk. Nyima leállította a kocsit egy házacska mellett, majd nagy nyögések közepette kinyújtózott. Kiszállhatsz, rinpócse. Pihenőt tartunk? Itt alszunk, rinpócse. Micsoda?! Itt éjszakázunk ismételte Nyima. Feltennél a vállamra egy birkát? Nem akarok itt éjszakázni makacsoltam meg magam. Még napkelte előtt el akarok jutni Geldanba. Nyima megrázta a fejét. Nem lehet, rinpócse. Miért ne lehetne? Majd én vezetek. Nem a vezetéssel van baj mondta Nyima. Hanem velük. Kikkel? Például a nyenekkel. Tisztában voltam vele, hogy a nyenek gonosz szellemek, akik erdőn-mezőn, sziklák között élnek. Na és az utak mellett is, természetesen. Mi van velük? Elkaphatnak bennünket. Hiszen ki sem szállunk a kocsiból! A nyenek nagyon ravaszok, rinpócse. Nem is sejted, mennyire azok. Mennyire? Nagyon, rinpócse. Mondok egy példát. Ha például elindulnánk csak példaképpen mondom, és ott kocsikáznánk a holdfényben Geldan felé... Éppen ezt akarom! Várd ki a végét, rinpócse. Szóval, amint mondom, ott kocsikáznánk a holdfényben, és csak a tücskök ciripelnének mellettünk... egyszerre csak kétségbeesett bőgést hallasz. Fel tudod ezt fogni, rinpócse? Figyelj rám, Nyima... Még nem mondtam végig, rinpócse. Amint meghallod a bőgést, mindjárt meg is látod, ki bőg. Szerinted, ki? Egy tehén? Bölcs vagy, rinpócse, nemhiába tetted le a legnehezebb vizsgákat is. Valóban egy tehén bőg. És tudod, miért? Mert csapdába esett. Tehén nem szokott csapdába esni. Ez beleesett. Méghozzá egy farkascsapdába. Amint az út mellett legelészett, belelépett. Most aztán ott bőg szegény. Mit tennél, rinpócse, ha megpillantanád? 6.

13 Kiszállnék a kocsiból, és kiszabadítanám. Nyima térdére csapott örömében. Hát ez az, rinpócse, éppen ez az! Mi? Hogy te meg a nyenek csapdájába esnél. Mert a tehén nem is igazi tehén, hanem egy nyen. A nyenek gyakran változnak csapdába esett tehénné, hogy így csalják magukhoz a gyanútlan vándort. Mit szólsz hozzá, rinpócse? Mit szólhattam volna? Nyeltem egyet és hallgattam. Vagy vegyük a ceneket folytatta Nyima. A cenek olyan szerzetesek lelkei, akik valaha letették a szerzetesi fogadalmat, csakhogy meg is szegték. Például úgy, hogy nem tartották be rendjük szabályait. Húst ettek, vagy éjszakánként átjártak a szerzetesnőkhöz, ha éppen volt női kolostor a közelben. És ha nem volt? Akkor lejártak a falvakba. Ezek a cenek talán még a nyeneknél is veszélyesebbek. Ha elkapnak, megnyúznak, és kitömik a bőröd. Vezetőik, a gyalpók, olyan királyok vagy előkelők szellemei, akik nem törődtek alattvalóikkal, csakis a saját javukat keresték. Ők aztán... Beláttam, hogy veszítettem. Nem kényszeríthetem éjnek évadján veszélyes útra. Mi lesz, ha valóban összefutunk egy tehénné változott nyennel? Akkor még nem beszéltem a mamákról, a dudókról, a... Jól van emeltem fel a kezem. Maradunk. Nyima megkönnyebbülten felsóhajtott. Segítsd a vállamra az egyik zsákot, rinpócse. Így maradtunk éjszakára a nevenincs faluban. Nem mondhatnám, hogy a kutya sem vette észre a megérkezésünket. Alig dugtam ki a lábam a jobb sorsra érdemes terepjáró ajtaján, máris elkapta egy a lábam szárát. Szerencsére nem sikerült beleharapnia a lábikrámba, csupán a nadrágomba kapaszkodott bele. Mivel odakint sötét volt, a kutyák meg feketék, fogalmam sem volt róla, hány ólálkodhat a közelünkben. Mi a baj, rinpócse? kérdezte Nyima, amint észrevette habozásomat. A kutyák böktem ki az ablakon. Itt egy husáng, rinpócse. Hátranyúlt, és a zsákok alól kirángatott egy karót Fogd, rinpócse! Mit csináljak vele? Üsd őket, ahol éred! Megérezték a rohadékok a hús szagát. Ezt meg húzd meg, rinpócse! Éreztem, hogy üvegfélét nyom a kezembe, amelyből még talán a húsnál is penetránsabb bűz áradt. Magam sem értem, mi történhetett velem, talán valamelyik gonosz isten vezérelte a kezem, mindenesetre azt vettem észre, hogy ajkamhoz illesztem az üveg száját, és jót húzok belőle. Az íze már közel sem volt olyan borzalmas, mint a szaga. Égette a torkom, mintha parazsat nyeltem volna. Na? érdeklődött Nyima. A sógorom főzte jaktejből. A jaktejpálinka visszaadta az önbizalmamat. A fenébe is, csak nem ijedek meg néhány alattomos kutyától?! Ha kell, akár Timpuig kergetem őket! Gyertek csak, férgek! Kiugrottam a kocsiból, jobbra-balra kaszálva a husánggal. Nyima mindeközben rárakott egy zsákot a hátamra, és talán rá is kötötte valamivel, mert akárhogy is táncoltam a kutyák között, nem esett le róla. Gyerünk, rinpócse! Hátamon a zsák büdös birkahússal, kezemben a husánggal, elindultam Nyima nyomán. A kutyák közben elmaradtak mögöttünk bizonyára túl büdösnek találták a húst. A hold felhők mögé rejtezett, így alig-alig tudtam kivenni az éjszakából a házak körvonalait. Azt is csak akkor vettem észre, amelyikhez igyekeztünk, amikor már majdnem nekimentem a falának. Vigyázz, rinpócse! figyelmeztetett Nyima. Üvegcserepet raktak a kerítés tetejére. Nyima a sötétség mélyén megrugdosott valahol egy kaput, majd megzörgetett egy ablakot. Néhány pillanat elteltével lámpa gyulladt a ház belsejében. A gyenge fény kilopakodott az ablakon, 7.

14 és megpróbált dacolni a sötétséggel. Óvatosan a hátam mögé néztem, nem látok-e tehénné változott nyent, de csak a sötétség gomolygott a házak között. Valaki a szoba mélyéről kiszólt valamit Nyimának, aki tüstént válaszolt is rá. Fogalmam sem volt róla, miről folyhat a terefere, hiszen egyetlen szót sem értettem belőle. Vagy ismeretlen tibeti nyelvjárásban beszéltek, vagy nem is tibetiül. A benti meglehetősen ingerült hanghoz rövidesen további hangok tucatja csatlakozott: férfiaké, nőké, gyerekeké vegyesen. Bár egyetlen mukkot sem értettem abból, amit mondtak, valahogy nem tetszett a hanghordozásuk. Elkaptam Nyima vállát, és megráztam. Kik ezek? A sógorom morogta Nyima. És a húgom. És a többiek? Jó barátok. Mindjárt beengednek bennünket. Mindig szeretettel fogadnak, ha meglátogatom Őket. Hirtelen kinyílt a fejünk felett egy ablak, és egy szelíd női hang szólt ki rajta. Na, látod? sóhajtotta az ismét sötétségbe süllyedt Nyima. Meleg helyen töltjük az éjszakát. Őszintén szólva ránk is fért volna, hiszen amíg a hússal a hátunkon az utcákat jártuk, úgy elkezdett zuhanni a hőmérséklet, mintha elromlott volna a motorja. A nő ismét mondott valamit. Nyima dörmögött, és a kapu felé igyekezett. Nyomában igyekeztem én is. Aztán egyszerre csak furcsa suhogást hallottam. Nyima felordított, félreugrott, fedezetlenül hagyva engem. A következő pillanatban még talán a húsnál is szagosabb lé fröccsent a képembe, a palástomra, a csizmámra. Arra riadtam, hogy Nyima megragadja a karom és maga után ráncigál. Futás, rinpócse! Ki tudja, meddig futottunk az éjszakában. Amikor már úgy éreztem, hogy nem bírom tovább, megpróbáltam megszabadulni a zsáktól. Sajnos, az alattomos Nyima valóban rákötötte a hátamra: akárhogy is hajladoztam, rajtam maradt. A következő háznál már óvatosabbak voltunk. Behúzódtunk a magas kőkerítés tövébe, onnan kiabáltunk fel az első emelet magasságában húzódó ablakokhoz. Itt is világosság gyulladt, itt is kinyílott egy ablak; szerencsére itt már nem öntöttek ránk semmit. Nyima újra intenzív tárgyalásba fogott. Megszagolgattam a palástomat, de már nem éreztem rajta büdöset. Időközben fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, amelyben, úgy látszott, megfagytak az illatok. Attól tartottam, hogy közvetlenül utánuk én következem. Gyerünk! adta ki a jelszót Nyima, amikor néhány percnyi tárgyalás után kitárult előttünk a kapu. Hátamon a zsákkal átbotorkáltam egy sötét udvaron nem láttam belőle semmit, majd egy rosszul megvilágított helyiségben találtam magam. Annyira azért nem volt rosszul megvilágítva, hogy ne lássak néhány kecskét, két jakot és jó pár szárnyast a falak között. Ebből az istállószobából vezetett egy létra felfelé, az emeletre. Valaki szembejött velünk egy halványan pislákoló mécsessel, megfogta a karom, és a létra felé irányított. Mit volt mit tenni, hátamon a dögnehéz zsákkal elindultam a létrán felfelé. Abban bíztam, hogy végre éjszakai nyugodalmat találhatok magamnak. A látvány, amely elém tárult, nem sok jóval biztatott. A viszonylag kicsi szobában annyian zsúfolódtak össze, mint egy vidéki futballcsapat, törzsszurkolóival együtt. Az volt az érzésem, hogy még a fal mellett állva is alszanak néhányan. Nyima üdvözült mosollyal az arcán elcsörtetett mellettem, majd hosszú nyelvöltögetés után megszabadított a zsákomtól. Szinte sajnáltam, hogy már nincs a hátamon úgy éreztem magam, mint a púpos, akinek egy jó tündér váratlanul levarázsolta a púpját. A következő néhány perc tárgyalásaiból sem sokat értettem, bár ezúttal már ismert nyelven folyt a beszéd. Sajnos, a benyakalt jaktejpálinka és a beszélők erősen hiányos fogazata jelentősen befolyásoltak a megértésben. Néhány percnyi tétova álldogálás után végre Nyima megrángatta a palástom ujját. Itt alszunk,

15 rinpócse. Hol? Válasz nem érkezett, de ismét felcsapott a hangzavar. Egy ragyás képű, fogatlan öregember járt elöl a kiáltozásban, aki többször is lefelé, az állatokkal teli istálló felé mutogatott. Nyima viszont egyre csak a fejét rázogatta. A halvány fényben végre alaposabban is körülnézhettem a szobában. A falak mellé terített fekvőhelyekről legalább húsz szempár figyelte, mit csinálok. Megpróbáltam rájuk mosolyogni, de nem mosolyogtak vissza. Nyima tárgyalásai eközben sikerrel járhattak, mert az egyik ágyfélére mutatott. Azon fogsz aludni. A meghatározhatatlan minőségű, szagú és színű takarók alól legalább három szempár pislogott rám. Ott már alszanak. Nem baj legyintett Nyima. Elférsz mellettük. Nem! Újabb tárgyalások következtek. Pár perc múlva a kiszemelt fekvőhely takarója meglebbent, kimászott alóla egy öregember, egy öregasszony és egy sánta fiú. Szemrehányó tekintettel néztek rám, majd eltűntek a szemem elől. Lefeküdhetsz, rinpócse. Csak úgy próbaképpen a fekvőhelyhez léptem, és felemeltem a takaróját. Naná, hogy rejtezett ott még valaki! Egy még az előbbinél is öregebb öregember. Nem! Nyima kétségbeesve nézett rám. Csak külföldiekkel ne hozza össze az embert a végzet! sugározta a pillantása. Végül ez az Öreg is kimászott a takaró alól. Túlzás lenne azt állítani, hogy megnyugodtam; arra gondoltam, hogy legfeljebb a fekvőhelyen ülve töltöm az éjszaka hátralévő részét. A sors azonban nem akarta, hogy így legyen. És jól is tette, hogy nem akarta. Alighogy leültem a fekvőhely szélére, az emeleti feljárót borító sötétség mélyéből kibukkant valaki, és felém közeledett. Azt hittem, az egyik öreg tért vissza, talán az ágyban felejtette az alsónadrágját. De nem. Az illető vastag jaksubát hordott, és alighanem kintről jött be, mert megcsapta az arcom a jakbundába fagyott jeges, levegő. A subás megállt az ágy mellett, rám pillantott, majd lelökte magáról a subát. Azt hittem, káprázik a szemem. A suba alól egy mezítelen női test bontakozott ki. Sokáig nem nézegethettem, mert gyors mozdulattal eltűnt a takaróm alatt. Körbepislogtam, hogy most vajon mi lesz, de nem keltett különösebb érdeklődést az esemény. A legtöbb szempár már becsukódott, az egyik sarok felől elégedett horkolás hallatszott. Na, mi lesz már? hallottam Nyima suttogását. Aludj, rinpócse, reggel korán indulunk. Ismét van az ágyamban valaki mondtam sóhajtva. Nyima bólintott. Tudom. Methog. Ki az a Methog? Gyorsan elmagyarázta, hogy kinek a húga és kinek a felesége sajnos nyelvtudásom nem volt elegendő a bonyolultnak tűnő rokonsági fokozat megértéséhez. És... mit akar Methog ezen az izé... fekhelyen? Aludni morogta Nyima. Bár lehet, hogy mást is. Ettől tartottam én is. Nem lehetne... hogy egyedül aludjak? Lehetetlen, rinpócse. Ne félj, nem lesz semmi baj. Már én is aludtam Methoggal. Methog édes, mint a vajas 8.

16 sütemény, olyan a hangja, mint az olvasztott faggyú, lágy, mint a friss jaktrágya, csilingelő, mint a kolostori csengők... Akárhogy is erőlködött, nem tudott meggyőzni, hogy bebújjak a takaró alá Methog mellé. Vettem egy mély lélegzetet, és folytatni akartam a tiltakozást. Aztán mégsem tiltakoztam. Nem maradt rá időm. Olyan rémült, elkeseredett és fájdalmas ordítás hangzott fel odafentről, hogy belém fagyott a lélegzet. Ha azt hittem volna, hogy a rémületes ordításokra megelevenedik a szoba, tévedtem. Nem moccant semmi, még az is visszafojtotta a lélegzetét, aki eddig hallgatódzott. A mellettem bujkáló Methog végérvényesen eltűnt a szemem elől. Nyimának is csak a csizmája hegye állt ki két pokróc közül. A szörnyű ordítozás, nyüszítés tovább folytatódott odalent. Néhány pillanatig azt hittem, hogy az állatok verekedtek össze az istállóban. Elkaptam Nyima csizmáit, és velük együtt a gazdájukat is kiráncigáltam az ágyából. Nyima arcán olyan rémület ült, hogy leírni is nehéz. Mintha a nyenek támadtak volna rá. Mi a fene ez, Nyima? kérdeztem elszorult torokkal. Jaj, jaj, rinpócse! jajdult fel erre Nyima. Jaj,jaj! Mi a fene ez? A nyenek talán? Dehogy a nyenek, rinpócse, dehogy azok! Akkor ki? Nyima szívére szorította az olvasóját, amely ki tudja, hogy került a kezébe. A jeti, rinpócse! Azt hittem, rosszul hallok. Vagy Nyima rémületében eltévesztette a megfelelő szót. Kicsoda?! A jeti, rinpócse! De hiszen a jeti nem létezik! Csak nézz le az istállóba, rinpócse! Engedelmesen elindultam a létra felé. Alig kaptam el a végét, Nyima már el is markolta a palástom szélét. Le ne menj, rinpócse, mert megöl! A jeti nem létezik, Nyima! ismételtem. Létezik, rinpócse. Lehetetlen. Még nem látta senki. Nyima az újragyújtott olajmécses gyenge fényénél a saját szemére bökött. Én láttam, rinpócse. Ezzel a két szememmel. Hol? Például itt a faluban. Ebben a házban is! A takaró alá bújt emberek gyorsan megelevenedtek. Odakúsztak hozzám, és bizonygatni kezdték, hogy bizony a jeti már nem először látogatja meg Őket. Valamikor az elmúlt időben is rajtuk ütött, és elrabolta két kecskéjüket. Sokáig követték a vérnyomokat, de a végén elveszítették. Odalent eközben tovább tombolt a hangzavar., A kecskék rémült mekegésébe és a tehenek ijedt bőgésébe mormogó medvehang vegyült. Mintha egy dremo, azaz kékmedve támadta volna meg az állatokat. Engedj, Nyima! Mielőtt a létra legfelső fokára tettem a lábam, megkerestem palástom alatt nyugvó 38-as Smith and Wessonomat. Láttam én már karón varjút eleget. Amerikában is előfordul, hogy az Elnök maszkjába öltözött csirkefogók rabolnak ki bankot, akkor Bhutánban miért ne fordulhatna elő, hogy valaki jeti álarcot ölt a kecskelopáshoz. Gyere csak, jeti, hadd nézzek a szemedbe! Úgy elpárolgott a fáradtságom, mintha nem is létezett volna. Frissnek, fürgének, és főleg tettre késznek éreztem magam. Hogy meglepődik majd a gazember, ha ráfogom a stukkert! Arra azért vigyáztam, hogy csapdába ne fussak. Lehet, hogy neki is van fegyvere. Bhután kis 9.

17 ország, nem jellemzője a bűnözés, gazemberek mégis mindenütt előfordulhatnak. Leóvakodtam a létrán. Mielőtt az utolsó négy-öt fokot megtettem volna, igyekeztem körülnézni az istállóban. Bár odalent nem égtek fények, annyira hozzászokott már a szemem a sötétséghez, hogy kivehettem az állatok körvonalait. A tehenek és a kecskék felismerése nem jelentett problémát. Két kecskét láttam az egyik sarokban félelmükben összebújva, egyet a fal mellett, egyet pedig a levegőben. Ott, ahol jobb helyeken a csillárnak kellett volna függenie. Ez a kecske nem volt csillár, mégis a levegőben lógott. Méghozzá fejjel lefelé úgy mekegett kétségbeesetten. Arról nem lehetett szó, hogy hirtelenjében madárrá változott volna: csak azt tudtam elképzelni, hogy az a fekete valaki tartja a levegőben, aki elfoglalta az istálló majd egész hátulsó fertályát. Ekkor már kezemben volt a 38-as, és ha már ott volt, hát rá is fogtam. Fel a kezekkel! szóltam rá egyelőre angolul, vészjósló nyugalommal. Azonnal tedd le a kecskét! A fekete tömeg vagy nem értett angolul, vagy fütyült a fenyegetésemre. Ahelyett, hogy letette volna az állatot, még feljebb emelte. Így is jó mondtam, de azért már biztonság kedvéért tibetiül is megismételtem: Kezeket fel! Úgy tűnt, tibetiül sem ért. Csak tartotta a kecskét rendületlenül. Ahogy egyre jobban hozzászokott a szemem a sötétséghez, egyre több részletét tudtam kivenni a lenti világnak. Immár jól láttam az állatokat, azt a valakit is, aki a kecskét tartotta a kezében, sőt a betört ablakot is, amelyen bemászott az istállóba. Amit láttam, mélységesen megdöbbentett. Már az sem volt normálisnak mondható, hogy látszólag minden erőlködés nélkül tartotta a levegőben a jókora bakkecskét, amely testvérek között is nyomhatott vagy hetven-nyolcvan kilót. Ami a döbbenetemet okozta, mégsem a kecske volt, hanem az ablak. Ahhoz, hogy bárki képet alkothasson a történtekről, tudnia kell, hogy ebben a faluban nem méretezték túlságosan szélesre az ablakokat, mint ahogy általában a Himalájában nem méretezik arra. A hosszú és nyomasztó tél hidege ellen az a legjobb védekezés, ha nem engedjük be a házunkba. Ezért aztán a himalájai ablakokon még egy felnőtt férfi sem igen mászhatna be, nem egy ekkora monstrum. És a valami, vagy valaki mégis bemászott. Nem úgy, hogy kicsire lapult volna össze, nem, ő másféle megoldást választott. Egyszerűen kitágította az ablaknyílást talán a vállával elsodorva az útjában álló köveket. Akkor még nem volt időm eltöprengeni az éjszakai látogató pokoli erején, egyelőre furfangos tolvajt láttam benne csupán. Egy vakmerő fickót, aki jetiruhába bújt, hogy megrémítse a jámbor falusiakat. Nem értesz a szóból? kérdeztem még mindig határozottan. Ha nem teszed le a kecskét, lövök. Háromig számolok. Egy, kettő... Felé billentettem a stukkert Természetesen nem akartam meghúzni a ravaszt, csupán megpróbáltam megijeszteni. Ekkor már azt is láttam, kivel van dolgom. Valóban egy jeti volt pontosabban egy olyasféle fickó, amilyennek a havasi embert elképzeljük. Nagy termetű, mondhatni óriás, szőrös, és fenyegető kinézetű. Akármelyik jetit ábrázoló rajzról leléphetett volna. Karjai valószínűleg hosszabbak lehettek az emberi karnál, és sokkal izmosabbak is annál. Hogy mi borította a testét, örök rejtély marad számomra. Talán szőnyeg lehetett, állatbőr, vagy rongyos ágytakaró. A fickó jól megnézett magának akárcsak én őt. Hogy én hogy tetszhettem neki, fogalmam sincs róla, ő azonban nem nyerte el a tetszésemet, az már biztos. Mintha a Frankenstein doktor által Összeeszkábált szörnyeteg kelt volna életre a személyében. Ha a harmadikra sem... emeled fel a kezed... próbálkoztam, és ki tudja, meddig ismételgettem volna a fenyegetést, ha hagyta volna. Ő azonban nem hagyta. Bőgött egy hatalmasat már ettől majd kiejtettem a stukkert a kezemből

18 , s egyetlen ugrással mellettem termett. Meglengette a kecskét a levegőben, és hozzám vágta. Kénytelen voltam rádöbbenni, hogy nem közönséges tolvajjal van dolgom. Gyors elhatározással meg akartam húzni a ravaszt, de a kecske megakadályozott benne. Nekem repült, és szó szerint felöklelt. A többire csak homályosan emlékszem. A revolver mégis csak eldörrent valahogy; golyója alighanem el is találta a fickót, mert minden eddiginél félelmesebb ordítás remegtette meg a falakat, miközben éreztem, hogy elzuhanok, s egy hatalmas láb rám tapos. Igyekeztem úgy forgatni a fejem, hogy lehetőleg ne lapítsa szét. így is súrolta az arcom az elefántláb. Nem tudom, végül is mitől ijedt meg ha hízelegni akarnék magamnak, azt is mondhatnám, hogy tőlem, lelkem mélyén azonban meg voltam győződve róla, hogy ha akart volna, megölhetett volna. A hatalmas lény azonban aligha akart bántani. Mielőtt szájában a kecskebakkal kiugrott volna az ablakon, visszanézett rám. Én akkor, ott, alattomos gonoszságot véltem kiáradni a tekintetéből, később aztán kénytelen voltam beismerni, hogy alighanem csak a rémület láttatta velem. A még szélesebbre tágított ablaknyíláson át a hold bekukucskált a szobába. Éppen akkor zuhant le a falról egy tekintélyes nagyságú kődarab, amikor feltápászkodtam. Odatántorogtam az ablakhoz és kikukucskáltam rajta. Az utca holdfényben úszott; csendes volt minden, mintha csak álmodtam volna a kalandot. Csupán néhány vércsepp emlékeztetett rá, hogy aligha volt álom a szörny látogatása. Eközben lassan megelevenedett mögöttem a világ. Blobzang rinpócse! hallottam a létra felől Nyima félénk suttogását. Blobzang rinpócse! Élsz még? Azt hiszem nyögtem kiszáradt torokkal. Hol a... jeti? Elment. Nem lőtted le? Csupán megsebesítettem. Az lehetetlen! hitetlenkedett valaki. A jetit nem fogja a golyó. Elvitte a bakot! kezdett jajgatni mögöttem egy öregember. Elvitte a legszebb bakomat! Hogy az istenek törjék le a kezét! A megvadult állatok lassan megnyugodtak. Ekkor vettem csak észre, hogy amíg a földön feküdtem, alaposan megtapostak. Vérzett a kezem, az arcom, a lábam. Trágyában ázott palástom lágyan a sebeimre simult. Sóhajtottam és kisétáltam az utcára. A kocsi ott álmodozott, nem messze tőlem, a holdfényben. Hova mész, rinpócse? hallottam magam mögött a rémült suttogást. Vigyázz, rinpócse, megöl! Engem azonban nem lehetett feltartóztatni. Nem állítom, hogy nem aggódtam a jeti miatt, de legalább ennyire féltem a fertőzéstől. Nem voltam biztos benne, hogy a jaktrágya jót tesz-e a sebeimnek. Néhány perc alatt lemostam őket fertőtlenítővel, s a palástomtól is megszabadultam. Szerencsére volt a táskámban egy tartalék palást, amit magamra ölthettem. Mivel még mindig csak az éjszaka közepén jártunk, és fagypont körül kóborolhatott a hőmérséklet, kénytelen voltam visszamenekülni a házba. Előbb úgy gondoltam, hogy az istállóban töltöm az éjszaka hátralévő részét, csakhogy ott éppen olyan hideg volt, mint az utcán. Az ablakon beáramló jeges levegő végül is felkergetett a létrán. Odafent, a jeti látogatása alatt, érthetetlen módon megszaporodott a létszám. Mintha kétszer annyian szorongtak volna az ágyakon, mint korábban. Ezúttal nem aludt senki; valamennyi szempár tisztelettel tekintett rám, amint felbukkantam a létra csúcsán. Nyimát akartam szólítani, de még idejében észrevettem, hogy éppen el van foglalva. Elfoglaltsága abból állt, hogy körbeadott egy itallal teli üveget, megvárta, amíg a soros megkínált iszik belőle egy kortyot, akkor elkapta a szájától és továbbadta. Némelyikük tiltakozni próbált, de Nyima hajthatatlan maradt. így aztán mindenkinek jutott egy nyelet, beleértve a nekem kiutalt ágyban meztelenkedő Methogot is.

19 Akartam, nem akartam: én voltam az éjszaka fénypontja. Előbb egy fogatlan, nyálas öregember rántott a keblére, és hálatelt szívvel a hátamat veregette: aztán egy öregasszony igyekezett a számba dugni egy deszkakeménységű süteménydarabot, amelyet végül is sikerült a padlóra köpnöm. Methog is felém nyújtogatta mezítelen karját. Jól megadtad neki, rinpócse! lelkendezett Nyima. Ez Blobzang rinpócse! Most aztán megismerhettétek! Ott álltam irulva-pirulva a tömeg közepén, s csupán arra kellett vigyáznom, hogy ne nyálazzon össze senki, ne dugdossanak többszörösen használt ételmaradékokat a számba, és semmilyen mezítelenre vetkőzött nőnemű lények ne rángassanak be a takarójuk alá. Különben jól megvoltam, köszönöm szépen. Miután magamhoz tértem első rémületemből, felkaptam a padlóról egy gazdátlan bundát alighanem Methog subája lehetett és ráültem. Hátamat a falnak vetettem, lábam kinyújtottam, hogy ha valaki még ki szeretné mutatni a háláját, szelíden eltanácsolhassam magamtól. Mivel volt még időnk bőven reggelig, megpróbáltam kideríteni, ki az ördög lehetett a támadóm. Bár tisztában voltam vele, hogy a Himalájában annyi a démon és ártó lény, mint égen a csillag, ennyire közel még sosem kerültem hozzájuk. Nemcsak hogy jól láttam, hanem rá is lőttem, ő pedig viszonzásképpen megpróbálta széttaposni a fejem. Fertőtlenítőtől égő sebeim is arra figyelmeztettek, hogy aligha álmodtam a dolgot. Máskor is meglátogatott már benneteket a jeti? tettem fel a felesleges kérdést: Meg, meg! kiáltozta egy öregember az istálló felé mutogatva. Máskor is járt már itt. És? Elvitt valamit? Egy kecskét harákolta az öreg. Most meg a bakot vitte el! Óh, nágakígyók királya, miért éppen a bak kellett neki? Mikor vitte el az első kecskét? Ebből némi vita támadt, végül megegyeztek benne, hogy nem is olyan régen. Tél végén, vagy tavasz elején. Miből gondoljátok, hogy jeti volt? tudakoltam. Miért, szerinted mi volt? kérdezett vissza az öreg. Na, igen. Ez volt a kérdés. Akkor rombolta szét az ablakot panaszkodott a fogatlan házigazda. Csak úgy potyogtak a kövek. Még szerencse, hogy nem csináltattam meg. Most újra szétrombolta volna. Máshoz is betört rajtad kívül? Egymás szavába vágva felsoroltak jó néhány nevet, akikhez úgyszintén belátogatott a jeti. Voltak köztük falubeliek, de más, szomszédos falvakból valók is. Eszerint a szörny nemcsak Nyima ismerőseinek a faluját tüntette ki látogatásaival. Csak... állatokra vadászik? kérdeztem. Eddig még csak azokra. Bár mesélik, hogy nemrégiben elkapott egy asszonyt a mezőn. Azzal aztán jól elbánt. Gyorsan el is mesélték, hogy mit csinált vele. Hiába faggatóztam, nem tudták megmondani, melyik faluban történt. Mindenki, aki hallott róla, máshol határozta meg a rémtett helyét. Ha másra nem is, arra feltétlenül következtethettem a meséből, hogy a jetink hímnemű. Már persze csak akkor, ha egy van belőle. Közöltétek hivatalos személlyel is a történteket? Valaki a szomszéd faluból mondta az öreg. Timpuban elmondta a rendőrségen. És? Megbüntették, hogy sokat ivott. Igaz, volt benne egy kis tejpálinka... Amíg azon vitatkoztak, hogy mennyi ital lehetett a feljelentőben, és hogy a rendőrség mennyire igazságtalanul bánt el vele, ismét lemásztam az istállóba. Annyira el voltak foglalva a sérelmeikkel, hogy észre sem vették. Főleg, hogy Nyima újra körbeadott egy üveget. FélrelÖkdöstem a kíváncsiskodó kecskéket, jakokat, s kerestem egy kőre hullott vérfoltot. Kicsi folt volt, nagy részét már fel is itta a por. Ennek ellenére lehajoltam, pipaszurkálóm lapos részével

20 lekapartam egy kicsit belőle, és a zsebkendőmbe csomagoltam. Vércsoport és DNS vizsgálatra éppen elég. Addig-addig szöszmötöltem odalent, amíg pirkadni kezdett keleten az ég alja. Éppen felmásztam volna a létrán, de Nyima szembe mászott velem. Egyik kezével a létrát fogta, másikkal a pénzét számolgatta. Vagy az italért szedett sápot a rokonaitól, vagy a két zsák hús árát hajtotta be rajtuk. Mindenesetre elégedett mosoly ült a képén. Nem látszott rajta, hogy az éjszaka élethalálharcot vívtunk egy jetivel. Nyima rám nézett, és megszívta az orrát. Van még egy kis időnk, rinpócse. Meg kell várnunk a reggeli teát. Majd teázunk útközben. Nem sérthetjük meg a háziakat. Hiszen rokonaim valamennyien. Híre terjedne, hogy nem fogadtuk el a teájukat. Az a te bajod. Nyima megvakargatta a fejét. Methog is vár odafent. Hiszen már reggel van! Nem zavar az senkit. A többiek majd félrenéznek. Ide az indítókulccsal! Jól van már, no. Akkor vissza kell adnom Methognak a pénzt. Miféle pénzt? sápadtam el. Ajándék. Amiért vele aludtál volna. Methog gazdag. Egy egész birkát vehetnél érte. Jól van, jól, már megyek! Akár indulhatunk is. Amikor a kocsi elindult, visszanéztem a házra. Mintha Methog csalódott tekintetét láttam volna felvillanni az ablak mögött. 10. Nyima néhány mérföldnyire a falutól tudott egy vendéglőt, ahol szerinte haraphatunk valamit. Igaz, kis kitérőt kell tennünk, de a jakvajas tea kárpótol majd bennünket a fáradságért. Ez egy egészen kiváló vendéglő, rinpócse! magyarázta lelkesen. Sehol nem csinálják úgy ajakvajas teát, mint itt. A vendéglő tiszta volt és vonzó. Egyetlen terében frissen lakkozott faszékek és padok várták a látogatókat. Az új idők nem feltétlenül rokonszenves jeleként Coca-Cola reklámok függtek a falon, néhány imazászló társaságában. A vendéglő tulajdonosa nagydarab, mackó mozgású férfiú volt, selyemköpenyt és ez elé kötött zöld kötényt viselt. Nyima kurta rendelésére néhány perc múlva előttünk állt egy kanna és két csésze. Őszinte meglepetésemre a kanna is és a fületlen csészék is súlyos ezüstből készültek. Látod, rinpócse? mutatta felém Nyima dicsekedve a kannát. Látod, hova hoztalak? A tea ízletes volt, enyhén kesernyés. Csak icipicit ütött át rajta a jakvaj pikánsan avas íze. Éppen a második csészénél tartottam, amikor megcsendült az új vendég érkeztét jelző csengő a bejárati ajtó felett. Többen is jöhettek egyszerre, mert mintha egy század katona dobogott volna odakint. Ezek meg ki a fenék? kérdezte csodálkozva Nyima, aki éppen szemben ült az ajtóval. Nézd csak meg, rinpócse! Megfordultam, és nem hittem a szememnek. Három cowboy lépett be az ajtón igazi, vadnyugati szerelésben. Egyetlen pillanatig nem tudtam hova tenni Őket, aztán villám gyulladt az agyamban. Siva utolsó tánca! A csengő vidáman csilingelt az ajtó felett. 11.

LESLIE L. LAWRENCE HUAN-TI ÁTKA

LESLIE L. LAWRENCE HUAN-TI ÁTKA LESLIE L. LAWRENCE HUAN-TI ÁTKA 1. Letettem a könyvet, és kibámultam az ablakon. Szürkésfehér felhőfoszlányok húztak el mellettünk, kövér esőcseppek gördültek végig az üvegen. A gép halkan, elégedetten

Részletesebben

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Tartalom 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 II 2 3 4 5 6 7

Részletesebben

A NAGY KUPOLA SZÉGYENE Kirket váratlanul érte a katonai behívó, már csak azért is, mivel a Nagy Kupola éppen elég profi hadfival rendelkezett ahhoz,

A NAGY KUPOLA SZÉGYENE Kirket váratlanul érte a katonai behívó, már csak azért is, mivel a Nagy Kupola éppen elég profi hadfival rendelkezett ahhoz, A NAGY KUPOLA SZÉGYENE Kirket váratlanul érte a katonai behívó, már csak azért is, mivel a Nagy Kupola éppen elég profi hadfival rendelkezett ahhoz, hogy a néha-néha betörő ellenséget megfutamítsa. Fogalma

Részletesebben

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva!

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva! Bonszai a Balkonon Rebecca Blackhorse Made in Japan 2014 Publio kiadó Második kiadás Minden jog fenntartva! Ha szeretne jobban megismerkedni a Made in Japan világával, látogasson el ide: rebeccablackhorse.blogspot.hu

Részletesebben

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

KÖLCSÖN KINYÍR VISSZA- NYÍR KRIMI REGÉNY

KÖLCSÖN KINYÍR VISSZA- NYÍR KRIMI REGÉNY MARUSKA SOROZAT SZEKERES KATÓ KÖLCSÖN KINYÍR VISSZA- NYÍR KRIMI REGÉNY Csak 16 éven felülieknek ajánlott!! 1 Tilos a kiadványt, vagy annak bármelyik részét Sokszorosítani, információs rendszerben tárolni,

Részletesebben

STEPHEN KING A TŰZGYÚJTÓ. Európa Könyvkiadó Budapest, 1996

STEPHEN KING A TŰZGYÚJTÓ. Európa Könyvkiadó Budapest, 1996 STEPHEN KING A TŰZGYÚJTÓ Európa Könyvkiadó Budapest, 1996 [Az első kiadás impresszuma] A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Stephen King: Firestarter A Signet Book. New American Library, New York,

Részletesebben

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG A szobában csak a hold fénye törte meg a sötétséget. A nő szeme hatalmasra kerekedett, amikor hirtelen rádöbbent, hol van, és ki mellett fekszik. Agya lázasan

Részletesebben

JAMES HERRIOT. Kutyák a rendelőmben. 2. javított kiadás

JAMES HERRIOT. Kutyák a rendelőmben. 2. javított kiadás JAMES HERRIOT Kutyák a rendelőmben 2. javított kiadás A fordítás alapjául szolgáló kiadás James Herriot: DOG STORIES Pan Books, London, Sydney and Auckland, 1987 James Herriot, 1986 Fordította SZÁSZ IMRE

Részletesebben

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője New York Times bestseller C a s s a n d r a C l a r e BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 1 Cassandra

Részletesebben

A 19. század második felében, a Vadnyugaton játszódó történet főhőse, Ace Keegan visszaköltözik gyermekkora, egyben családja tragédiájának

A 19. század második felében, a Vadnyugaton játszódó történet főhőse, Ace Keegan visszaköltözik gyermekkora, egyben családja tragédiájának A 19. század második felében, a Vadnyugaton játszódó történet főhőse, Ace Keegan visszaköltözik gyermekkora, egyben családja tragédiájának színhelyére. A nemes lelkű, talpig becsületes emberré érett férfi

Részletesebben

Anthony Horowitz Kettes számú közellenség

Anthony Horowitz Kettes számú közellenség Anthony Horowitz Kettes számú közellenség A mű eredeti címe: Public Enemy Number Two Copyright Anthony Horowitz, 1987, 1997 A fordítás a Walker Books 1997-es kiadása alapján készült Magyar kiadás Animus

Részletesebben

John Knittel El Hakim

John Knittel El Hakim John Knittel El Hakim EGY ORVOS REGÉNYE Bevezetés Ennek a szokatlan vallomást tartalmazó könyvnek a szerzője egy híres sebész volt. Azt mondom - volt, mert már nem él. Egy súlyos betegség, amelyet évekig

Részletesebben

Karin Fossum: Aki fél a farkastól

Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum Aki fél a farkastól (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Den som frykter ulven Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1997 Fordította:

Részletesebben

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték Cora Carmack Színjáték Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték A fordítás alapjául szolgáló mű: Cora Carmack: Faking It Copyright 2013 Cora Carmack Fordította: Lukács Andrea ISBN 978

Részletesebben

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY I. FEJEZET. - Igy aztán nem csoda, ha tönkre megyünk! Szép társaság, mondhatom! Ezek akarnak ujságírók lenni? - De kérem, szerkesztő úr, tessék meghallgatni!

Részletesebben

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Wass Albert EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Az öreg nagyon oda volt. Nyögött, forgolódott a vackán. Barázdás arcából kiütköztek a csontok, gyér, szürke haja izzadtságtól csapzottan lógott a homlokába. - Mártonka

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster Copyright by Margit Sandemo, 1988 All rights reserved Hungarian translation Somogyi Gyula, 1996 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1996 A fordítást az

Részletesebben

A VARÁZSLÓ UNOKAÖCCSE

A VARÁZSLÓ UNOKAÖCCSE NNCL1591-555v1.0 C.S. LEWIS A mű eredeti címe: THE MAGICIAN'S NEPHEW 1955 C. S. Lewis Pte. Ltd. Fordította: K. NAGY ERZSÉBET Lektorálta: VIDOR MIKLÓS A rajzokat készítette: DÖNTI KÁROLY A VARÁZSLÓ UNOKAÖCCSE

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

persze kellőleg kihasználni, gyarapodás szempontjából. Kellemetlen kis varangy volt úgy általában mindig, sohasem rokonszenveztem vele túlságosan.

persze kellőleg kihasználni, gyarapodás szempontjából. Kellemetlen kis varangy volt úgy általában mindig, sohasem rokonszenveztem vele túlságosan. WASS ALBERT JÖNNEK! A RÁDIÓ MELLETT ültünk és vártuk a híreket. Sem kezünk, sem agyunk nem foglalkozott semmivel. Csak éppen ültünk és néztünk magunk elé, mint ilyenkor mindig, egy képre, vagy a szőnyeg

Részletesebben

L. J. Smith. New York Times bestseller-szerzõ. ámpírnaplók. Tombolás. Key Artwork 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

L. J. Smith. New York Times bestseller-szerzõ. ámpírnaplók. Tombolás. Key Artwork 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. New York Times bestseller-szerzõ L. J. Smith Key Artwork 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. Tombolás ámpírnaplók L. J. Smith ámpírnaplók 3. Tombolás Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó,

Részletesebben

EDGAR RICE BURROUGHS. A Mars hercegnője

EDGAR RICE BURROUGHS. A Mars hercegnője EDGAR RICE BURROUGHS A Mars hercegnője Tartalom Előszó...3 Az olvasóhoz!...3 AZ ARIZONAI HEGYEKBEN...5 HALÁLOS MENEKÜLÉS...7 MEGÉRKEZEM A MARSRA...8 FOGSÁGBAN...10 LERÁZOM A HÁZŐRZŐM...12 HARC, AMELY BARÁTOKAT

Részletesebben

Karin Fossum: Ne nézz vissza

Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum Ne nézz vissza (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Se deg ikke tilbake! Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1996 Fordította: Szöllősi

Részletesebben

Christine Pacheco Melegíts fel!

Christine Pacheco Melegíts fel! Júlia különszám 2000/6. kötet Kyle a motorján a nővére családjához tart a karácsonyi ünnepekre, de váratlanul hóviharba kerül. Összefagyva elbotorkál a legközelebbi házikóig, amely az útjába akad, és csak

Részletesebben

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai. A Szafári Nyomozó

Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai. A Szafári Nyomozó Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai A Szafári Nyomozó 1. Fejezet Négy nőstény oroszlán, két bölény, tíz zebra, öt rinocérosz, három varacskos disznó és egy nyerges hátú lehve. Egy nyerges hátú micsoda? kérdezte

Részletesebben

Az éjféli látogató a halál. (arab közmondás) AZ ELŐZMÉNYEK 1.

Az éjféli látogató a halál. (arab közmondás) AZ ELŐZMÉNYEK 1. Fordította Prikler Renáta Jack Higgins Éjféli látogató Alexandra 0017300126521 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Jack Higgins: Midnight Runner Harper Collins Publishers, 2002 77-85 Fulham Palace

Részletesebben

STEPHENIE MEYER. twilight. alkonyat

STEPHENIE MEYER. twilight. alkonyat STEPHENIE MEYER twilight alkonyat Írta: Stephenie Meyer. A mű eredeti címe: Twilight Fordította: Rakovszky Zsuzsa Szerkesztette: Garamvölgyi Katalin Ez a kiadás a Little, Brown and Company, New York, New

Részletesebben

NNCL1515-527v1.1. Darren Shan A VÉRSZIPOLY. Darren Shan regényes története HARMADIK KÖNYV. Móra Könyvkiadó

NNCL1515-527v1.1. Darren Shan A VÉRSZIPOLY. Darren Shan regényes története HARMADIK KÖNYV. Móra Könyvkiadó NNCL1515-527v1.1 Darren Shan A VÉRSZIPOLY Darren Shan regényes története HARMADIK KÖNYV Móra Könyvkiadó A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Darren Shan: Tunnels of Blood HarperColhnsPublishers

Részletesebben