2010. április 8, csütörtök 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. április 8, csütörtök 1"

Átírás

1 2010. április 8, csütörtök 1

2 Vissza-visszatérő útgondjaink A 2010-es esztendő sok újdonsággal lepte meg a szerbiai járművezetőket. A média hírt adott az új közlekedésbiztonsági törvény életbelépéséről, s a szárnyra kelt hírek, magyarázatok, az ijesztő méretű büntetések szinte letaglóztak bennünket. Talán a kitűzött cél ellen nem is lázadoznának vagy háborognának a vezetők (pl. az ittas vezetésért járó büntetés szigorításáért), de az ellen igen, hogy a sok törvényes rendelkezés teljesítéséhez nincsenek meg a feltételek. Itt említeném meg az elsősegélycsomagot. Sehol sem lehet megvenni az előírásoknak megfelelő csomagot, akkor amikor a törvény részletesen kitér rá, hogy mit kellene tartalmaznia. Az újonnan elkészített csomag annyira hiányos, hogy szinte már magában foglalja a büntetést. Miután a gépjárművel ezután a közutakon csak tompított fénnyel közlekedhetünk, könnyen megeshet, hogy út közben kiég valamelyik égő, amit vezetés közben észre sem lehet venni. De ha a közlekedési rendőr észreveszi, az már az 5 ezer dináros büntetés kifizetésekor nekünk is fel fog tűnni. Az elöregedett gépjárművek (a 15 évnél régebbiek) évi két műszaki ellenőrzésének gondja is ránk nehezedik (a gyorshajtás megakadályozása céljából pedig tudjuk, hogy az újabb, gyorsabb, az erősebb járműveket hajtók vétenek legtöbbször ez ügyben). Elfogadható viszont a fényvisszaverő mellény viselésére kötelező törvény, mert így valóban jobban észrevehető akár a kerékpáros, akár az autó mellett álló ember a városon kívül. Az új előírások sokkal szigorúbbak a külföldi közlekedésbiztonsági szabályoknál, mondják a külföldi ismerősök Mindent összegezve általános s talán indokolt is az vélemény, hogy az új szabályoknak leginkább a büntetés a célja. Az új szabályzatban olvashatjuk, hogy ezután közlekedési rend őrének nem lehet a helyszínen kifizetni a vétség árát, ő csak egy csekket adhat. Tehát ki van zárva a lefizetés esete. Ám azt nem zárja ki ezen új, szigorú rendelkezés, hogy az igazoltató rendőr valamit valamiért el is nézhet. Jól tudjuk, teljes s minden részletet előíró törvényt talán nem is lehet hozni. Hisz a bíróság is, ha nem talál megfelelő paragrafust, a bírói gyakorlatra hivatkozik. Arról, hogy ezen a téren mit hoz majd a gyakorlat? Majd megtapasztaljuk. Talán e hosszú bevezetés után ki kellene fejtenem a címben foglalt gondolataimat. Addig, amíg egyik felől szigorított, törvényes rendelkezéssel igyekeznek az irodában ülő, megbízható szaktudású közlekedési szakértők megreformálni a közlekedés terén megnyilvánuló hiányosságokat, addig egyiküknek sem jut eszébe, hogy e megszigorítások milyen alapokra is épülnek. Tudják-e, látják-e, hogy az autóutak csak azért autóutak mert útadót, használati díjat kell fizetni használatukért? A mi útjainkat télen tönkreteszi a fagy, még akkor is, amikor alig van hideg! Néhány évvel ezelőtt arról számolt be az akkori városvezetés, hogy nálunk javulnak az utak, hisz azon a tavaszon feleannyi kátyú volt, mint előtte. A régi két kátyú télen egybeszakadt! Következtetés: javulnak az útviszonyok! Megelégedéssel kell tapasztalnunk azt is, hogy évről évre mind több új, aszfaltburkolatú utat adnak át a forgalomnak, hogy a háborúk után sokkal javult az utak állapota. De azt se feledjük el, hányféleképpen fizetjük az útadót: az üzemanyag vételénél, a regisztrálásnál, a kommunális illeték bevezetésével, s közvetetten a rossz utak által okozott járműhibák helyrehozatalánál. Ellentmondásos időket élünk. Az ellentmondásokból eredő feszültséget is mi okozzuk azzal, hogy egy igen alacsony életszínvonal mellett olyan ideális körülményekre építjük törvényeinket, amelyeket ha minden jól megy, majd legfeljebb 2030-ban tudunk megközelíteni De ha így haladunk, erre is csak azt mondhatjuk: unokáink sem fogják látni! M. Cs. B. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával valósult meg. FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Művelődési Ház, Kanizsa, Damjanich u. 2. Pf. 39. Folyószámla: Alapító főszerkesztő: dr. Papp György Felelős szerkesztő: Tóth Klára Munkatársak: Aranyos Á. Klára, Bata Attila (műszaki szerkesztés), Bánszki Anna, Bognár Irma, Bödő Sándor, Csápek József (egyházi hírek), Farkas Tibor, Jánosi Károly, Koprivica Aranka, Losoncz Ernő (sport), Major Ibolya, Molnár Csikós Benedek, Orosz-Vass Márta, Teleki Mária (humanitárius tevékenységek) Fotók: Iván László, Puskás Károly Készült a tóthfalusi Logos-print d.o.o. nyomdában Felelős vezető: Deák Verona Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk meg, és nem adunk vissza Egyes szám ára 35 dinár Előfizetés egy évre 1430 dinár, fél évre 720 dinár, negyedévre 390 dinár postaköltséggel LAPUNK KÖVETKEZŐ SZÁMA ÁPRILIS 15-ÉN JELENIK MEG. CIP Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 659.3( ) Új kanizsai újság Független hetilap / Fő- és felelős szerkesztő Papp György. 1 évf., 1 sz. (1994) Tóthfalu : Logos-print, 1994, 30 cm. Dvonedeljno. ISSN COBISS,SR-ID április 8., csütörtök

3 A századik Egységes Európai Gazdasági Oklevél átadása a Cnesában Néhány évvel ezelőtt egy gazdasági, jogi és egyéb szakmai tudományok területén is nagy tapasztalatokkal rendelkező társaság összeállította az EBCL (European Business Competense License) megszervezésének feltételeit és vizsgarendszerét. A vizsga elméleti és gyakorlati részből áll, és a követelmények megegyeznek Európa más országainak EBCL követelményeivel. Így a Szerbiában megszerzett gazdasági tudást nemzetközi szinten is elismerik. Az európai üzleti-vállalkozói diploma, vagyis az Egységes Európai Gazdasági Oklevél igazolja, hogy a diploma tulajdonosa rendelkezik a megjelölt szférában szükséges gazdasági jártassággal, és megfelel az EU által támasztott követelményeknek. Búzás Hedvig, a Cnesa OMI oktatásszervezője ennek kapcsán az alábbiakról tájékoztatta olvasóinkat májusában a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság, valamint dr. Jeges Zoltán jóvoltából hét EBCL-vizsgaközpont létesült Vajdaság-szerte: Újvidéken, Szabadkán, Zentán, Topolyán, Óbecsén, Magyarkanizsán és Nagybecskereken. E központokat tekintve Magyarkanizsa a legaktívabb. A csoportok közül a legutóbbi 2009-ben kezdte a képzést tizennégy hallgatóval, és az év decemberében mindannyian sikeres vizsgát tettek. A tananyagot a szakemberek úgy állították össze, hogy nem kell semmilyen előképzettség (akár nyolc osztállyal is jelentkezhetnek), és munka mellett is végezhető, mivel alkalmas időpontban, délutánonként heti egy alkalommal van az előadás. Kik voltak az előadók? Három akkreditált előadóval rendelkezünk, akik magyar és szerb nyelven tartják A sikeres vizsgát tett hallgatók és az előadó az oktatást. A vizsga mindkét nyelven írásbeli teszt formájában zajlott. A tanulóknak a felkészülést az előadások mellett próbatesztekkel egybekötött konzultációk segítik, amelyek által kiderülhetnek az esetleges tudásbeli hiányosságok, és egyúttal ez viszszajelzés is a tanulók számára a megszerzett tudásról. A vizsgán elérhető maximum pontszám 100, a sikeres vizsgához minimum 75 pontot kell megszerezni. Milyenek az eddigi visszajelzések? És mit tudhatunk meg az anyagiakról? A visszajelzések pozitívak, mert az egyes civil szervezetekben és a vállalkozói szférában ténykedők egyaránt sikeresen alkalmazzák a megszerzett tudást. A tanfolyamot két módon finanszírozzuk: pályázat útján, így teljesen ingyenes, de pályázati források hiányában a hallgatókra hárul a tanfolyamon való részvétel teljes költsége. Március utolsó napja egy jeles nap, mondhatnánk jubileum, mert akkor adták át a 100. diplomát! A tizennégy hallgatót Sarnyai Károly, a Cnesa OMI igazgatója üdvözölte: 2007-től most adjuk át a 100. oklevelet, ami igen jelentős pillanat, mert az akkreditált képzés nemzetközi bizonylatát nyújthatjuk át. Köszönet Kaszás Juditnak, az előadó közgazdásznak (a két előadónak is), mert nélküle ez a tanfolyam nem jöhetett volna létre. Köszönöm a hallgatók bizalmát és részvételét, valamint Búzás Hedvig precíz és kitartó munkáját. A tudást állandóan gyarapítani kell, ezért szeretnénk a jövőben a B-modult is beindítani. Addig is sok sikert az üzleti életben, és még egy 100. diplomát! Kaszás Judit örömmel közölte, hogy egy kitartó csoportot ismert meg, és ennek tudható be az is, hogy kioszthatták a 100. bizonylatot. Az A-modulban használható alapot, tudást adtunk, remélem találkozunk a B-modulban is mondta. Ezt követően kiosztották az okleveleket. A 100. diploma tulajdonosa Urbán Emese, a Tisacoop dolgozója, aki elégedetten nyilatkozott a kurzusról: Minden tantárgy érdekelt, és az előadások is tartalmasak, érthetőek voltak. Én az eladáson dolgozom, és a megszerzett tudással jobban le tudom ellenőrizni a vevő anyagi helyzetét, hogy biztonságosan kiadhassuk neki az árut. Emellett a mi cégünk Magyarországról hozza az árut, így a rendelésben is részt tudok venni. Az igazgatónőmnek ezúttal is megköszönöm, hogy figyelmet fordított a továbbképzésünkre e szűkös anyagi helyzetben is. A családomnak is köszönettel tartozom a megértésért és segítségükért, mert a munka mellett időigényes a tanulás. A B-modulban is szívesen részt vennék, de az még a jövő titka. TM Meghívó Az emberszeretet világnapján Szeretettel meghívjuk, hogy vegyen részt április 8-án, az emberszeretet világnapján megrendezésre kerülő jótékonysági kiállításon, melyre a Művészetek Háza előcsarnokában kerül sor 18 órai kezdettel. A Szklerózis multiplexben szenvedők észak-bánáti egyesületének tagjai (akik között szép számmal akad magyarkanizsai községi polgár is) minden évben festőtábor keretén belül hódolnak annak a szenvedélyüknek, melyben nem akadályozza őket a betegségük: a festésnek. A Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ mint a község területén tevékenykedő, a fogyatékos személyek érdekeit védő egyesületeket összefogó intézmény abban a megtiszteltetésben részesült tavaly nyáron, hogy a Kőrös festőcsoport jótékony céllal felajánlotta számukra a nyári táborban készült alkotásokat. Ezeknek a képeknek a jótékony célú, árusítással egybekötött kiállítására kerül sor április 8-án, csütörtökön. A festmények eladásának célja a fogyatékkal élők életminőségének javítása a befolyt összegekből. Technikai tudnivalók: A kiállításra érkezve minden érdeklődő kap két, a nevével ellátott öntapadós kartont, melyet a megnyitót követően elhelyezhet azon a festményen, melyet meg kíván venni. A Művészetek Háza csarnokában kialakított pénztárban pedig a festmény(ek) sorszámának közlésével, kifizetheti a listán feltüntetett ellenértéket. A szervezők donációs szerződést készítenek, melyet a helyszínen aláíratnak a vásárlókkal. A megvásárolt festményeket másnap, április 9-től lehet elvinni a Művészetek Házából. A kiállítás védnöke a magyarkanizsai önkormányzat április 8, csütörtök 3

4 Sikeres volt a IX. Országos Fajkutya Kiállítás Szeles, de napfényes idő köszöntötte március 28-án délelőtt a magyarkanizsai Potisje Labdarúgópályán a IX. Országos Fajkutya Kiállításra érkező kutyatulajdonosokat és vendégeket. A főszervező Faragó János, a magyarkanizsai Ebtenyésztők Egyesületének elnöke, aki mint az eddigi tizenegy megmérettetésen, idén is mindent megtett, hogy egy jól szervezett bemutatót láthassunk, élvezhessünk. Ezért most is elnyerte a hazai és külföldi szakemberekből álló bírálóbizottság és a kutyatulajdonosok elismerését. Már reggel megérkeztek a gazdik a kis- és nagyméretű négylábúakkal Szerbiából, Vajdaságból, Romániából, Magyarországról, Szlovéniából, Horvátországból és Ausztriából. A beharangozott időponthoz híven, pontban 10 órakor dr. Tót Zsuzsanna, a Tisa-Vet tulajdonosa köszöntötte a szerbiai, kilenc tagú szakmai zsűrit, a kiállítókat, vendégeket, a támogatókat, akiknek külön köszönetét fejezte ki, és sok szerencsét kívánt a versenyzőknek. Az önkormányzat képviseletében dr. Katkics Zoltán szólt az egybegyűltekhez: Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves állatbarátok! Nagy öröm számomra, hogy Magyarkanizsa önkormányzatának nevében, és mint állatorvos köszönhetem Önöket az Országos Fajkutya Kiállításon, mely minden év tavaszán jókedvvel tölti meg városunkat. Önkormányzatunk méltán büszke erre a rendezvényre, hiszen nemzetközi visszhangja miden évben azt igazolja, hogy a szervezői magas színvonalon dolgoznak. A résztvevők és az állatbarát közönség pedig évek óta viszszajár erre a kiállításra. A versenyzés izgalma mellett kívánok mindenkinek kellemes időtöltést, és ma újra meggyőződhetünk arról, hogy a kutya az ember legjobb barátja! A megnyitó után a szabadkai Bosnyák Tibor mutatta be a bírókat, és adott utasítást a verseny menetéhez. Ezt követően a kilenc ringben megkezdődött a négylábúak szívet-lelket melengető, színpompás bemutatója és osztályozása. Várakozás közben elbeszélgettem a 474 tulajdonos közül néhánnyal, akiknek felettébb szép kutyái közül számomra szinte lehetetlen a legtetszetősebbet, legkedvesebbet kiválasztani. Amíg a gyerekeknek főként a kistermetű kutyák tetszettek, másoknak a tiszteletet parancsoló, kg-os súlyú állatok. Budapestről két orosz fekete terriert hozott a gazdájuk, a tíz hónapos Lucát, és az idősebb Golint. Már harmadszorra jöttünk Vajdaságba (egyszer Adára, kétszer ide) és éremmel tértünk haza dicsekedett a tulajdonos Szeretek Kanizsára jönni. Szabadkáról, egyik rokonom hozta a kis Pannit, a máltai selyemszőrűt, aki első bálosként sétálta körül apró lábaival a ringet. A szülei serlegtulajdonosok. Az újfullandi, tíz hónapos Rékát Palicsról hozták. Tavaly a kan kutyák fiatalkorú kategóriájának győztese volt. Ez a fekete, kedves, mackós megjelenésű fajta (nyaka és lábai fehér kendermagosak) ritkaságszámba megy. Kiváló vízimentő, rajong a vízért, a gyerekeket nagyon szereti. Csantavérről egyelőre csak nézőnek hozták a három hónapos kínai fajta Shar-peit, amely jó házőrző, nagytermetű kutya. Budapestről érkezett a havanais csokoládé pigmenttel tarkított Bubo és Panda. Ők az egyedüliek itt, különleges fajták, alig van belőlük, ezért bekerültek a Guinnesse-rekordok könyvébe. Kubából származnak. Szerbiai bajnokok. Szenttamásról három berni pásztorkutyával érkezett az apa ás a kislánya. Anita, Árin és Alf, a három kölyök szelíden, engedelmesen ültek az első osztályos Anna mellett. Az apjuk három ország (Szerbia, Macedónia és Bosznia) bajnokai (sampionjai). Kitűnő tulajdonságaik miatt őrzővédő ebek, de házőrző és vakvezető kutyák is lehetnek. A sok négylábú közül szépségével kiemelkedett a sárhegyi, a hófehér husky, a skót juhászkutya, és még sorolhatnám. Meglepő, hogy a magyar fajták között alig akadt puli. A megkérdezett ebtenyésztők elégedettek voltak a szervezéssel, a rendezett helyszínnel és fogadtatással. Már hagyomány, hogy a Best in Show a legkisebb kutyakedvelők felvonulásával kezdődik, akik bemutatják a már leosztályozott kedvenceiket, illetve a többi gazdi is felvonul a győztesekkel. A délutáni eredményhirdetésnél Faragó János 150 serleget adhatott át a boldog gazdáknak. Az első helyezettek még kutyatápot is kaptak ajándékba. A Best in Show program eredményei: 1. Junior Handler = 6-12 éves korig: Boros Zsófi - amerikai staffordshire terrier kutyával, Zenta. 2. Junior Handler (12-18 éves korig): Böjtös András- Afgán agár kutyával, Magyarország. 3. Baby bis (3-6 hónapig): angol buldog, tul.: Luvszandagva Dzsargalaszajham, Magyarország. 4. Kölyök bis (6-9 hónapig): német boxer, tul. : Kálai Vince, Magyarország. 5. Veterán: Berge De Brie, tul.: Albertné Csontos Annamária, Magyaroszág. 6. Junior bis: rottweiler, tul.: Žika Mihajlović, Becse. A kiállítás legszebb kutyája és a büszke gazdi 7. Kutyapár: Chihuahua, tul.: Dr. Nagy H. Gönczy Ildikó, Magyarország. 8. Tenyészcsoport: amerkiai staffordshire terrier, tul.: Boros Szuzanna, Zenta. FCI Fajtacsoport győztesei: I. FCI: Border Colie, tul.: Kerstin Fallowitsch, Ausztria. II. FCI: Német boxer, tul.: Szebenyi Csaba, Magyarország. III. FCI: Foxterrier - drótszőrű, tul.: Sebők Attila, Magyarország. IV. FCI: Kaninchen tacskó, tul.: Dr. Jakab Gábor, Szabadka. V. FCI: Alaszkai malamut, tul.: Tóth Csabáné, Magyarország. VI. FCI: Beagle, tul.: Srđan Pejić, Bikovo. VII. FCI: Rövidszőrű német vizsla, tul.: Dragomir Maglić, Zombor. VIII. FCI: Golden retriever, tul.: Pavlović Zsuzsanna, Ada. IX. FCI: Bolognese, tul.: Tóth Katalin, Magyarország. X. FCI Ír farkasagár, tul.: dr. Szetei Viktória, Magyarország. A kiállítás legszebb kutyái: 1. Német boxer 2. Foxterrier - drótszőrű 3. Ír farkasagár A látványos és lenyűgöző felvonulás és eredményhirdetés, díjkiosztás volt a finálé, amely miden jelenlevőnek elnyerte a tetszését, és láthatóan mind a kiállítók, mind a közönség elégedetten és örömmel hagyta el a helyszínt, mert egy szép élménnyel gazdagodtunk. A szervezők ezúttal is megköszönik a minden évben visszatérő valamint az új támogatóknak a kiállítás megrendezéséhez nyújtott segítséget, hozzájárulást, mert nélkülük ez a bemutató nem jöhetett volna létre. TM április 8., csütörtök CyanMagentaYellowBlack

5 Az új törvények talán helyükre teszik a dolgokat Továbbra is a pénztelenség a legnagyobb gond - Községi pályázat az önkéntes tűzoltó egyesületek részére Csikós László az új titkár A Községi Tűzoltó Szövetség évi értekezlete A novemberi tisztújító értekezlet után a múlt héten rendhagyó közgyűlést tartott a magyarkanizsai Községi Tűzoltó Szövetség. Tóth Zoltán elnök vezetésével a közgyűlés küldöttei megismerkedtek a tavalyi év munkájáról szóló jelentéssel, a 2009-es év zárszámadási adataival, az ellenőrzőbizottság beszámolójával, elfogadták az idei munkaprogramot és pénzügyi tervet, majd megvitatták a törvényes rendelkezésekből eredő alapszabály módosítás körüli tennivalókat. A tavalyi tevékenységről Pósa Károly, a szövetség titkára számolt be, amelynek nagy hányadát a különböző szintű versenyek megszervezése, az aratási tűzbiztonsági intézkedések megtétele és gyakorlati alkalmazása, valamint a képzések és altiszti tanfolyamok megszervezése tették ki. A tavalyi esztendőhöz tartozott a választási értekezlet összehívása is, amit a Községi Tűzoltó Szövetségnek és elnökének munkájával való elégedetlenség eredményezett. A tavalyi zárszámadás adataiból, amelyeket Tóth Zoltán ismertetett, kiderült, hogy a szövetség 2009-ben valamivel több mint 2 millió 300 ezer dinárból gazdálkodhatott, kiadásai pedig 2 millió 165 ezer dinárra rúgtak. Az önkormányzat 2 millió 50 ezer dinárral támogatta a szövetséget. Az ellenőrzőbizottság elnöke, Lakatos Róbert, aki rendszeresen részt vett az elnökség ülésein, jelentésében megállapította, hogy a Községi Tűzoltó Szövetség a törvényes rendelkezések és előírások szellemében 2009-ben jól és szabályosan végezte dolgát. Szűcs Sándor brigádparancsnok az idei munkaprogramot tárta a jelenlévők elé. Ennek leglényegesebb pontjai a községi tűzoltóverseny megszervezése, az aratási műszaki ellenőrzések és ügyeletek módjának és rendszerének kidolgozása, részvétel a körzeti versenyen, a jagodinai országos versenyre eljutott tűzoltók felkészítésének és részvételének biztosítása, kapcsolatépítés a hazai és külföldi önkéntes testületekkel, valamint a helyi hivatásos egységgel való szorosabb együttműködés kialakítása és a község önkéntes tűzoltó egyesületeinek rendszeres látogatása, munkájuk folyamatos figyelemmel kísérése, továbbá részvétel a különböző hazai és nemzetközi pályázatokon. Az idei pénzügyi terv alaptételeit az elnök ismertette. Eszerint a Községi Tűzoltó Szövetség az idei esztendőre nem kevesebb mint 9 millió 600 ezer dináros tervet irányzott elő, aminek legjelentősebb tétele az a 6 millió dinár, amit új tűzoltókocsi vásárlására szánnak. Hozzászólásában Csikós László polgármesteri tanácsos úgy értékelte, hogy a tavalyi sikertelen pályázat nem kell, hogy elkedvetlenítse a szövetséget, próbálkozni kell újra, esetleg idén sikerülhet annak a bizonyos tűzoltókocsinak a megvásárlása. A Községi Tűzvédelmi Alap pénzeszközei az idén remélhetőleg magasabb szinten valósulnak meg, mint tavaly, bár a biztosításokból származó prémiumok most sem a kellő ütemben érkeznek vissza az Alapba. Az önkormányzati támogatás 2009-ben 450 ezer dinárral emelkedett az előző évihez képest, ben azonban nagyjából a tavalyi, 2 millió dinár körüli támogatás valósítható meg. A hivatásos állomány létszámhiánya miatt két évvel ezelőtt önkormányzati támogatással beindított ügyeletrendszer pénzelése az idén még nem biztosított, ezzel kapcsolatban további megbeszélésekre van szükség. Az önkéntes tűzoltók ilyen irányú aktiválása kényelmes megoldást jelentett a Belügyminisztériumnak, ezért semmit sem tett a hivatásos tűzoltóság létszámának feltöltése érdekében, hogy az önkormányzatot mentesítse ezen kiadások alól. Ez viszont nem tarthat a végtelenségig. Tavaly több mint 1,5 millió dinárt sikerült szerezni a tűzoltókocsi vásárlására beadott pályázathoz, mivel azonban az a magyarkanizsaiak hibáján kívül sikertelen lett, a pénz a Tűzvédelmi Alaphoz került. Csikós László véleménye szerint a katasztrófavédelmi és tűzvédelmi törvények meghozatala és azok júliusi illetve októberi hatályba lépése lényeges változásokat hozhat a tűzoltóság munkájában és talán olyan kérdéseket is tisztáznak majd, hogy például kit terhel az önkéntesek gépjárműveinek költsége akkor, amikor azt a hivatásos egységgel együtt, éles bevetéseken, tűzoltásokon használják, sőt talán azt is, hogy egyáltalán kié is egy-egy adott tűzoltókocsi valójában. A törvényes előírások értelmében néhány módosítást kell elvégezni a Községi Tűzoltó Szövetség, de az önkéntes tűzoltó egyesületek alapszabályaiban is. Ezek között megemlíthetjük a pecsétek pontos leírását, a közgyűlés öszszetételét és jellegét. Ezzel a témával kapcsolatban a közgyűlés először is elfogadta a közgyűlés összetételében eszközölt személycseréket, majd a testületet 19 tagúra bővítette. Čubrilo Jovan, a magyarkanizsai ÖTE parancsnoka a Községi Tűzvédelmi Alap nevében arról tájékoztatta a küldötteket, hogy hamarosan pályázatot jelentetnek meg az önkéntes tűzoltó egyesületek részére, felszerelés vásárlásának illetve épületadaptációk támogatására. Ehhez az egyesületektől kész programokat várnak. Az ülés folytatásában a tagság nyilvántartásáról és az egyesületek bejegyzéséről is szó esett, mivel ezeket a feladatokat mihamarabb el kell végezni. Pósa Károly, a szövetség titkára több mint öt és fél évtizedes aktív tűzoltóskodás után, melynek során húsz éven át a Községi Tűzoltó Szövetség titkára is volt, fáradságra hivatkozva leköszönt tisztségéről. A közgyűlés megköszönte neki eddigi fáradozásait és úgy döntött, hogy Pósa Károly a jövőben a közgyűlés tiszteletbeli tagja lesz. A küldöttek javaslatára a Községi Tűzoltó Szövetség új titkárává Csikós László polgármesteri tanácsost választották meg. Ezt követően az elnök ismertette, hogy a Községi Tűzoltó Szövetség elnökségének javaslatára a Vajdasági Tűzoltó Szövetség emléklappal tünteti ki Pósa Károlyt és Ilek Mirkót, míg Petar Teslić, oromhegyesi tűzoltó a Szerb Tűzoltó Szövetség Tomislav Karađorđević elismerésének III. fokozatát kapja meg. Az ülés befejezése előtt a megjelentek a tagság és az egyesületi objektumok biztosításáról is beszéltek, végül eldöntötték, hogy a községi tűzoltóversenyt június 13-án tartják meg. A helyszínről utólag döntenek, de annyi bizonyos, hogy a verseny házigazdája vagy a horgosi egyesület, vagy a Potisje-Tondach ipari tűzoltói lesznek. Szöveg és fotó: Bödő Sándor április 8, csütörtök 5

6 Múlt csütörtökön kora délután a Fészek napköziben egy nemes gesztusnak, egy adomány átadásának szemtanúi lehettünk a vezetők és a délutáni csoport tagjaival együtt a magyarkanizsai Önálló Vállalkozók Általános Egyesületének köszönhetően. Raffai Mária, a vállalkozók egyesületének elnöke öt fiatal vállalkozóval és csomagokkal jelent meg a napköziben, üdvözölte a jelenlevőket és többek között a következőket mondta: Az adomány a márciusban megtartott iparosok báljának köszönhető, amelyet az itt megjelent öttagú fiatalokból álló bizottság szervezett meg. A tombolából fennmaradt nyereséget erre a nemes célra ajánlottuk fel a bizottság ötlete alapján, az elnökség határozatával. Ezt nem a műhelymunkában, hanem a konyhai sütés-főzésben lehet majd használni, mivel az itteni konyhai felszerelés bővítéséhez járultunk hozzá, hogy még könnyebben működhessenek, segíthessenek a gyerekek a konyhában. Használjátok egészséggel! Tóth Olga, a Szociális Központ igazgatója a maga és a vezetőség Húsvéti ajándékozás Az Önálló Vállalkozók Általános Egyesületének dicséretes akciója A hasznos ajándékok Adni öröm! A magyarkanizsai Timtex önzetlen támogatása a Fészek napközinek Válogatás a színes anyagok között nevében boldogan köszönte meg a Fészek napközinek nyújtott támogatást, és hangsúlyozta, hogy nagyra értékelik ezt az adományt, amely a minőségibb A vállalkozók a Fészek napköziben munkát fogja segíteni. Az átadás után Raffai Máriától megtudtam, hogy a fiatal vállalkozók aktívan részt vesznek a munkában, és az idén első ízben szervezték meg sikeresen az első iparos bálat, méghozzá rekordidő, két hét alatt. Az ötletadók (az adományt illetően) is ők voltak. Habár az Önálló Vállalkozók Általános Egyesülete nonprofit szervezet, és szükség van az anyagiakra, pl. az irodai felszerelésünket mielőbb bővíteni kellene (de a tombola fennmaradt bevétele erre kevés) mégis teljes szívvel átadták a 10 ezer dinárt a Fészek kis lakóinak. Teljék benne örömük! Az öt szervező pedig megérdemli, hogy lapunkban megörökítsük nevüket. Íme: Bagi István, Bagi Zsolt, Döme Zsuzsanna, Goja Gábor és Tandari László. TM Knežević Veronika átadja az adományt Februárban már megírtuk, hogy a CNESA megnyerte a Szülőföld Alap által támogatott Hátrányos helyzetűek élvonalba elnevezésű pályázatot, és a projektum be is indult, május végén zárul. A pályázat első fázisában 35 órás képzést tartanak, amelynek célcsoportja a beiskolázható és nem beiskolázható fogyatékosokkal foglalkozó szakemberek és önkéntesek csoportja az egész község területéről. A képzés a Cnesa OMI-ban történt, illetve történik. A tanfolyam befejeztével az intézmény által kiadott bizonylatot kapnak a tanulók. A helyi önkormányzat a hallgatók részvételi díjának kifizetéséhez járult hozzá. Ezúton is hálás köszönetüket fejezik ki az önkormányzat szociális érzékenységéért. A képzés második fázisában a beiskolázható és nem beiskolázható hátrányos helyzetűek és sérültek vesznek részt. Ők miként válnak a második fázis célcsoportjává? Számukra kézműves foglalkozásokat szervezünk a helyi foglalkoztatóban, és a pályázat útján biztosíthatjuk számukra a kézművességhez szükséges alapanyagokat. Azonban ez nem elegendő, és a pályázati források mellett egyéni adományozókat is keresünk, amely ez alkalommal is sikerrel járt tudtam meg Búzás Hedvigtől Knežević Veronika, a magyarkanizsai Timtex rőfös üzlet tulajdonosa különböző textilanyagokkal és gombokkal járult hozzá a kézműves foglalkozások színesebbé tételéhez, amit ezúttal is hálásan megköszönünk. Az adományt március 30-án 14 órakor nyújtották át a Fészek napközi gyermekeinek, akik kitörő örömmel vették át az adományt, és tiszta, szívből jövő szavakkal meg is köszönték. Pilisi Ildikó, vezető elmondta, hogy ez a támogatás sokat jelent a műhelymunkában, mert a már folyamatban lévő varrást még jobban elősegíti, és még sikeresebbé teszi. TM MŰSORAJÁNLÓ április 8., csütörtök: 7, 8, 9, 10, 11 és 12 órától: Magyarkanizsai körkép (városi események magazinja) 17 órától: Könyvbemutató: Bogdán József: Szirmok és tövisek április 9., péntek: 10 és 17 órától: MAGYARKANIZSAI KISFIL- MEK: Iván Attila, Fejős Csilla: Tallián Emil a törökkanizsai világutazó + Magyarkanizsai körkép (ismétlés) április 10., 11., szombat, vasárnap: Szombaton és vasárnap egész napos reklámműsort sugárzunk április 12., hétfő: 10 és 17 órától: Hangverseny: ALEKSANDAR TASIĆ, klarinét és ZORAN KRAJIŠNIK, gitár április 13., kedd: 10 órától: 17 órától: Kutyakiállítás április 14., szerda: 10 órától: Hangverseny az Alapfokú Zeneiskola szervezésében 14, 15, 16, 17, 18, 19 és 20 órától: Magyarkanizsai körkép városi események magazinja április 8., csütörtök

7 Erdőtelepítés Újfaluban A magyarkanizsai önkormányzat 1600 nyárfacsemetét vásárolt az újfalusi erdő újratelepítéséhez. A csemeték fele 2009 decemberének elején, míg a maradék 840 darab pedig a napokban került elültetésre. A facsemeték számára az ültetőgödröket Sóti Petar oromi termelő fúrta ki, a fákat az újfalusi lakosok ültették el többnapos munkaakció keretében. Ez a munkaakció ékes példa arra, hogy az önkormányzat és az ott élő lakosok együtt milyen eredményesen munkálkodhatnak lakóhelyük szebbé és élhetőbbé tételén. Nyilas Leonov Anita Hírek az ICR-ből PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Vajdaság AT Fejlesztési Alapja pályázatot írt ki gazdasági fejlesztési programok hosszú lejáratú hitelezésére Vajdaság AT területén 2010-ben. A pályázat révén az alábbiakra hagynak jóvá hitelt: 1. A termelés és szolgáltatás terén állóeszközök beszerzésére, berendezésekre és szabadalmi jogok megvásárlására. 2. Mezőgazdasági gépek, felszerelések finanszírozására, tenyészállatok vásárlására, állatállomány kialakítására, gyümölcsfák és szőlő telepítésére. 3. Idegenforgalmi létesítmények építésére, átalakítására és felszerelésére. Pályázhatnak: kis- és közepes vállalkozások, magánszektorban működők, vállalkozók. A pályázat benyújtásának határideje: a célra előirányzott keretösszeg kihasználásáig. A jelen pályázattal és egyéb pályázati kiírásokkal kapcsolatban bővebb információ a magyarkanizsai Tisza Menti Információs Fejlesztési Központban - ICR (Dózsa György u. 4.) kapható, illetve a következő elérhetőségeken: Tel.: 024/ Riportpályázat A padéi Takáts Raffael Magyar Kultúrkör Keszég Károly újságíró, a Napló hetilap főszerkesztőjének emlékére az idén is meghirdeti a KÖZEGELLENÁLLÁS című riportpályázatot. Az érdeklődők magyar nyelven írt, eddig meg nem jelent RIPORTOKKAL jelentkezhetnek. A pályázat jeligés. A pályázóknak zárt borítékban kötelezően mellékelniük kell a jelige feloldását, vagyis az adataikat: név, cím, telefonszám. A munkáknak négy példányban május 10-éig kell megérkezniük a következő címre: Riportpályázat, Takáts Rafael Magyar Kultúrkör, Tito marsall 54., Padé (Padej). Az első díj 9000, a második 8000, a harmadik 7000 dinár. A bírálóbizottság tagjai: Klemm József (Újvidéki Rádió), Horváth Rice Valéria (magyartanár) és Vígi László, a tavalyi pályázat első helyezettje. A díjátadás 2010 májusában lesz Padén, a Keszég Károly Emléknapon (a pontos dátumot a szervezők később közlik). Meghívó KANIZSA 2020 A magyarkanizsai Fény civil szervezet április 14-én, szerdán 18 órától az Alkotóház 2. emeletén (a könyvtár mellett) lakossági fórumot szervez Magyarkanizsa évi stratégiai tervéről szakemberek részvételével. Mindenkit szeretettel várunk! Hegedűs László, elnök Nyugdíjasok figyelmébe! Az időseket érintő két fontos közlemény I. A magyarkanizsai Bona fatelep értesített bennünket, hogy április elsejétől megkezdi a részletre megrendelt szén házhozszállítását. Ezért kérjük nyugdíjasainkat, hogy szíveskedjenek a szenesüket elkészíteni a jövő évi szén átvételére. A félreértések elkerülése érdekében: a leszállítás sorrendje megegyezik a szerződés megkötésének sorrendjével. A szállító megígérte, hogy valamennyi előfizetőt időben értesíti a szén érkezéséről még a leszállítás előtt. II. A Községi Nyugdíjasok Egyesülete, valamint a Községközi Nagyothallók Szervezete ezúton értesíti a nagyothallókat, akiknek nélkülözhetetlen a hallókészülék használata, hogy Zentán, április 17-én a nagyothallók irodájában (Zenta fő utca 15.) 9-13 óráig szervezi meg a humanitárius úton kapott ingyenes hallókészülékek osztását. Az érdekeltek pontosabb tájékoztatást kaphatnak a as telefonszámon, valamint a as mobilszámon, keressék Ciganović Brankát. A készüléket a helyszínen személyesen kell átvenni. III. Megérkezett a friss tökmagolaj a nyugdíjasok otthonába. Fogadónapokon hozzájuthatnak az érdeklődők. Ugyanakkor újabb tisztálkodási szerek érkeztek, amelyeket beszerzési áron vehet át a tagság. IV. Remélhetőleg április utolsó előtti csütörtökén fog feleket fogadni otthonunkban az optikus. Jó lenne, ha minél többen élnének az alkalommal, az ingyenes szemvizsgálattal, mert két-három jelentkező esetében a szervezett vizsgálat könnyen elmaradhat. M. Cs. B április 8, csütörtök 7

8 A NAMÍBIAI CSONTVÁZ-PARTTÓL A VIKTÓRIA-VÍZESÉSIG Krusper Valéria élménybeszámolója Afrikáról A Művészetek Háza pinceklubjában március 26-án, pénteken este összegyűlt közönségnek Krusper Valéria zentai utazó számolt be afrikai utazásáról. A Világutazók a Cnesában elnevezésű sorozat immár negyedik, vetítéssel egybekötött, igen érdekes előadására került sor, amelyben ezúttal Afrikáról, erről a kiemelt érdeklődés övezte óriás kontinensről tudhattak meg számos érdekességet az érdeklődök. Krusper asszony, aki nem kevesebb mint öt kontinens 53 országában fordult meg eddig, nemrégiben egy német utazási iroda által szervezett háromhetes szafari túráról mesélt a jelenlévőknek. A fekete kontinensnek egy olyan arcát sikerült megismernie, amely jóval izgalmasabb, mint azok a helyek ahová a turisták ezrei látogatnak el. Tehát nem egy luxusutazásról van szó, hanem egy hátizsákos, bakancsos szafariról. Utazása során több mint 4500 kilométert tett meg autóbusszal, kisrepülővel, helikopterrel és csónakkal. Első állomáshelye Namíbia, ez a két németországnyi területű ország volt, mely igen gyéren lakott, mindössze 2-3 millióan élnek ott. Az utazó szavai szerint, bizony elég veszélyes utazás várt rájuk, hiszen kint a szabadban, úgynevezett szafari táborokban sátoroztak, ahol maguk állították fel sátraikat. Köztudott hogy Afrikában a skorpiók és mérges kígyók hada nagy veszélyt jelent, ezért igen elővigyázatosnak kell lenni a sivatagban. Tisztálkodásra és fürdésre néhány hely kivételével sincs mindenhol lehetőség ezekben a táborokban. Namíbia Afrika délnyugati részén, az Atlanti-óceán partján fekszik. Földünk egyik legkietlenebb, az ország nevét is adó Namíb-sivatag húzódik ott. A világ legnagyobb homokdűnéit építi fel a szél azon a tájon. A táborozás a namíbiai Csontváz-parton indult, amely nevét a sok hajóroncsról A JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR ÁPRILISI PROGRAMJAI Dr. Reisinger János neves budapesti irodalomtörténész, második előadását tartja Jézus meggyógyít egy vakot Tanulságok és időszerű tanítások címmel április 8-án, csütörtökön 17 órakor, a könyvtár olvasótermében. Krusper Valéria kapta, melyek váza csontvázra emlékeztet. A part mentén járó hajók a gyakori ködben időként zátonyra futottak, ezért utasaik elhagyták őket. A terjeszkedő homok miatt a jelenlegi parttól gyakran több tucat, vagy éppen több száz métere vannak a roncsok a szárazföld belsejében. Egyéb látványosság arrafelé a homokdűnék és a rendkívüli száraz táj a ködös óceán mentén. A tengerparton óriás fókakolóniák is vannak, az elefántfókák százával sütkéreznek a napon. Az első fehér ember 1486-ban érkezett ide, egy portugál felfedező képében. Innen az utazás az Okavango mentén (határfolyó Angola és Namíbia között) folytatódót, amely Botswana földjén torkollik a Kalahári sivatagba. Ez a környék legismertebb tája, ott élnek a busmanok, akik megtanítják az utazónak túlélési technikájukat, amire igen csak nagy szükség van azon a vidéken. Az Okavango csodálatos deltája állatok millióinak, és nem kevesebb, mint hét nemzeti parknak ad otthont. Ezek közül igen jelentős az Etosha Nemzeti Park, Afrika egyik legnagyobb állatrezervátuma. Része az Etosha Pan időszakos tó, amely az év nagy részében száraz sós pusztaság, de az esős évszakban sekély tó, létfontosságú a környező szavannák nagyszámú madarának és állatának, amelyek a nyári szárazság idején a visszamaradt tócsákból isznak. Az itatóhelyek környékén könnyű lefényképezni az állatokat. Láthattunk gyönyörű szép felvételeket vízilovakról, oroszlánokról, zebrákról, gnúkról, elefántokról, orrszarvúkról, antilopokról és madarakról is, melyeket Krusper Valéria fényképezett. Botswanában a Chobe folyón csónakáztak, ahol rengeteg vízilóval találkoztak. Ezek után folytatódott az út Zimbabwéba, a végállomás, a Viktória-vízesés felé. A vízesést a hatalmas Zambézi, Afrika déli részének legnagyobb folyama táplálja. A vízesés 1,7 kilométer széles és ezzel a legszélesebb vízesés a világon. Magassága méter között van. A Viktória-vízesés alatt a víz méter széles szakadékba jut. Mindenképpen lélegzetelállítóan szép látványt nyújt ben David Livingstone, a híres felfedező és misszionárius volt az első európai, aki megpillantotta a Zambézi folyó nagy vízesését, és amelyet az akkori brit királynőről nevezett el Viktória-vízesésnek. A felfedezőnek szobrot is emeltek a vízesésénél. A vízesés óriási értéke, hogy nem tették tönkre a természet eredeti állapotát civilizációs vívmányokkal tudtuk meg mindezt az utazó igen érdekes és részletes beszámolójából. Mindezek mellett még láthattunk képeket az Afrikára jellemző tájakról, emberekről, tipikus falvakról is. A közismert baobab fa, a termeszvárak, a szövőmadarak által épített óriási, lakótelepnyi fészkek és egyéb látványosságokról készült felvételek lenyűgözték a közönséget. Krusper Valéria élményszámba menő előadásának végén megígérte, hogy a világ más tájain tett utazásairól is beszámol az érdeklődőknek. K. Aranka A MŰVÉSZETEK HÁZA ÁPRILISI MŰSORÁBÓL Április 10., szombat, Mozi, 20,00 h A Cnesa OMI Kultúra Mozi szervezésében Sherlock Holmes Rendező: Guy Ritchie Főszereplők: Robert Downey Jr., Jude Law Belépő: 120 din Április 14., szerda, Művészetek Háza, nagyszínpad, 18,00 h, az Alapfokú Zeneiskola szervezésében DIÁKKONCERT Belépés díjtalan Április 15., csütörtök, Dobó Tihamér Képtár, 18,00 h A Cnesa OMI és a Cinema Filmműhely szervezésében FILM-KÉP-TÁR Hősök-antihősök a westernben Belépés díjtalan április 8., csütörtök

9 Megkezdődött a természetjárás A tavasz érkeztével megkezdődtek a Leso Természetjáró Egyesület túrái is. Március végén a túrázók tavaszváró gyalogtúra keretében az oromhegyesi Bergeldombra látogattak el. A Magyarkanizsától számított 18 kilométert negyvenen gyalogolták le, sőt, a társaság fele visszafelé is gyalogosan tette meg az utat. Erős volt a tempó, még az én kitaposott, kényelmes túracipőm is hólyagot tört a talpamon meséli Juhász Gyula túravezető Nagyszerű időjárási körülmények közepette tettük meg az utat. A Csordaúton indultunk neki, majd a réten át jutottunk el Oromhegyesre, ahol nem kis meglepetésünkre a helybeliek már vártak bennünket, méghozzá nem is akárhogyan: április 8, csütörtök 9 CyanMagentaYellowBlack a helyi közösségben zsíroskenyérrel és prójával kínálták a fáradt társaságot, majd velünk együtt feljöttek a Bergel-dombra, ahol Balla Lajos-Laci, a Helyi Közösség elnöke rövid történelmi ismertetőt tartott a valamikori csatáról és magáról az emlékhelyről is. Nagyon szép gesztus volt a helybeliektől, igazán hálás köszönet illeti őket érte. Juhász Gyulától megtudtuk, hogy lassan megkezdődnek a bemelegítő, rövidebb kerékpártúrák is, április 17-én pedig egy újabb gyalogtúrára invitálja a természetjárókat az egyesület. A napokban a magyarkanizsaiak megbeszéléseket folytattak a zentai természetjárókkal, ugyanis a három éve Szeged és Magyarkanizsa között kijelölt Figyelem! Felhívjuk a község polgárainak figyelmét, hogy egy agresszív viselkedésű, fiatal, középmagas, szökésbarna hajú, magyarul jól beszélő nő járja a magyarkanizsai utcákat és dr. Vlađimir Katerina feliratú névjegykártyával mutatkozik be. Erőszakos és rábeszélő modorával bejut a gyanútlan áldozat házába azzal az ürüggyel, hogy ő az egyik kiválasztott nyugdíjas, akinek bemutat egy infravörös sugárzással működő masszírozó eszközt, amit állítása szerint féláron meg kell vásárolnia a nyugdíjasnak, mivel a neve és egyéb személyes adatai már be vannak táplálva a komputerbe. Úgy tűnik, hogy csakis az idősebb nyugdíjasokat választotta ki (hogy honnan kapta az adatokat, nem tudni, de biztosan nem a nyugdíjegyesülettől, amit annak vezetője hivatalosan meg is erősített). Amíg a hölgy bent van a házban, addig az utcán egy okkersárga, kisméretű személygépkocsiban egy férfi várja (az áldozatok nem tudták leolvasni a kocsi rendszámát), és telefonon tartja a nővel a kapcsolatot. Ha az áldozat nem akarja a kért 90, 45, 35 végül 25 ezer dinárt kifizetni, akkor ő adja az engedményt. A nyugdíjast vásárlásra akarják kényszeríteni azzal, hogy otthagyják az eszközt, és akkor a teljes árat kell fizetni, mert Újvidékről érkezik majd a számla. Egy idős, egyedülálló nőt még arra is rákényszerítettek, hogy menjen el velük a bankba, és vegyen fel a számlájáról 40 ezer dinárt! Megtudtuk, hogy ez a gyógyászati segédeszköz nem ér többet 6-7 ezer dinárnál! A sértettek kihívták a rendőrséget, de eddig még nem akadtak a csalók nyomára. Akik a leírtak alapján felismerik a két személyt, esetleg a személyautót, azok azonnal jelentsék a rendőrség telefonszámán, esetleg írják fel a rendszámot. Legyenek elővigyázatosak, ne higgyenek a lelketlen csalóknak, de ha már tőrbe csalták önöket, jelentsék azt a rendőrségen. Mert ezáltal is segíthetik a rend őreinek munkáját. TM gyalogösvényt a Leso TE javaslatára szeretnék Zentáig kijelölni. Az ottani szakasz kijelölése a zentaiakra vár, a végső cél pedig Titel lesz, amellyel a gyalogtúrák szerelmeseinek egy nagy álma valósulhatna meg. B.S. VIII. KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAROK ZENÉJE BAKOS ÁRPÁD QUARTET ÉS A VUJICSICS EGYÜTTES KONCERTJE A Művészetek Háza nagyszínpadán, pénteken, április 9-én 19 órakor a Cnesa OMI és Budapest IX. Önkormányzatának szervezésében, és a Szekeres László Alapítvány támogatásával fellép mind a vajdasági, mind a magyar zenei élet kiemelkedő együttese, a BAKOS ÁRPÁD QUARTET, valamint az autentikus délszláv népzenei hagyományokat megszólaltató VUJICSICS EGYÜTTES. A program a két zenekar perces koncertjéből áll. A Bakos Árpád Quartet koncertjén a főleg magyar népdalok hallhatók macedón zenészek kíséretében, olyan balkáni hangszerekkel, mint a tapan, a def, a vase, a kemane, a tambura, a macedón kaval, a koboz, és az ud. Zenésztársai Pálfi Ervin (nagybőgő), Balša Pešikan (hegedű, saz), Leo Pilipovič (ütőhangszerek, tapan, darabuka). Vendég: Franczia F. Dániel (kanna, darabuka) A nagy múltú Vujicsics együttes délszláv, elsősorban szerb és horvát népzenével szórakoztatja majd a közönséget. Belépő: 100 din.

10 Rovatvezető: Csápek József Orgonaszó Keresztút a Kálvárián Sok-sok évtized után, talán több mint hatvannégy esztendeje, hogy a magyarkanizsai Kálvárián a hívek nem jártak keresztutat. Az utolsó talán 1946-ban volt emlékezik egy idősebb bácsika azóta az enyészet vette birtokába a tizennégy keresztúti állomást és a három, kőből készült keresztet a kálváriadomb tetején, ahonnan messzire el lehet látni, szép időben Oromhegyesig is. A lepusztult keresztúti állomásokból, amelyek kabinokat alkotnak, az idők folyamán kiveszett minden jele az ábrázolt keresztúti megjelenítésnek. Már Tari atya idejében gipszből újraformázták az állomásokat, Kovács Antal elképzelése nyomán és Tari atya vezetésével. A gipszbe öntött dombormű sajnos csak közelről látható. Először rendbe hozták a külső, téglából készült állomás-házat (amely öszszességében sárgás-világosbarnás színben pompázik), szépen befugázva a téglasorokat. A kabinba berögzítették az állomás domborművét, majd vasráccsal lezárták. Mestermunka. Minden állomás körül rendezték a füves környezetet. A dombtetőn álló keresztek is rossz állapotban voltak, rajtuk a korpusz és a két lator az oldalsó kereszten. A kereszt, rajta Jézussal a belváros, a Tisza felé néz, ehhez viszonyítva oldalán a két lator keresztje negyvenöt fokos elfordulásban. A dombra szinte teljes körívű út vezet az utolsó, tizennegyedik keresztúti állomástól. Minden keresztúti állomáson, kőtáblán, megjelenítették az adományozó(k) nevét. Az alábbiakban felsoroljuk őket, mert megérdemlik: I. állomás: Milutinovics Antal és családja II. állomás: Koncz Gyula és Ella III. állomás: Muhi Károly és Margit IV. állomás: Körmöci József, Rózsa Imre, Raffai József, Hlavinka Imre és családjuk V. állomás: Harmath Irén, Törteli Ákos, Zsolt, Éva VI. állomás: Bús Ernő és Veronika VII. állomás: Dukai István, Veronika, gyermekei és Irén VIII. állomás: Faragó Teréz, Pósa Piroska, Sáfrány Mária és családjuk IX. állomás: Kracsun Miklós, Csorba János, Jenei Mihály és családjuk X. állomás: Teleki György és családja XI. állomás: A magyarkanizsai Szent Őrangyalok plébánia hívei XII. állomás: A magyarkanizsai Szent Pál plébánia hívei XIII. állomás: Nagy Imre XIV. állomás: Dr. Latyák Ibolya és családja A dombon lévő keresztek felújításának költségeit fedezték: A középső kereszt Jézussal felújítója: Baráth Antal és családja A baloldali kereszt felújítója: Kálmán Imre és családja A jobboldali kereszt felújítója: Csikós Kálmán és családja Idén nagypénteken, fél 11-kor kezdődött ebben az évszázadban először a keresztúti ájtatosság kint a Kálvárián. Az ájtatosságon, keresztút-járáson több mint négyszáz hívő vett részt. Az ájtatosságot Msgr. dr. Zapletán Géza esperes úr vezette. A keresztet Rafael testvér, a kistemplom kántora vitte. Az ájtatosságon részt vett még a számos hívő mellett a kistemplom káplánja, Magó László atya, és Csápek József, állandó diakónus. A magyarkanizsai képviselő-testület, a helyi közösség, valamint az intézmények is képviseltették magukat. A keresztúti imák után, minden állomásnál másik adakozó és hívő imádkozott, mondta el a kéréseket, rövid meditációt, valamint a Könyörülj rajtunk és családunkon! imát, és vonult a következő állomáshoz. A záróének és befejező ima után az ájtatosságot vezető esperes úr szólt röviden a hívekhez. Köszönetet mondott az ajándékozóknak, a társadalmi-politikai szervezeteknek, vállalatoknak, akik anyagilag támogatták a Kálvária megújítását, valamint jelentős eszközzel támogatták a kerítés megépítését. Magyarkanizsán elődeink építették a kálvária-dombot még a 18. században. Hatvannégy év után ismét van a magyarkanizsaiaknak, a hívő népnek egy közösségi helye, ahol lelkében megújulhat, megtisztulhat és kifejezheti hitbéli elkötelezettségét. Az eseményről film készült, ami a Foto Donald műteremben megvásárolható. Szép emlék a máról az utódoknak. Nagycsütörtök a püspök-városban Szabadkán, a székespüspök városában és a székespüspöki templomban minden évben, nagycsütörtök délelőtt, a megyéspüspök olajszenteléssel egybekötött ünnepi misét tart a bácskai egyházmegye papjainak koncelebrálásával. Idén erre április 1-én került sor, délelőtt 9 órakor, amikor kezdetét vette harangzúgás kíséretében a bevonulás a templomba. A szentmisén 80 pap és szerzetes koncelebrált együtt a megyéspüspökkel, valamint nyolc diakónus szolgált az oltár körül. Az egyházmegyéből számos helyről kántorok követték a szentmisét felemelő miseénekkel, latin, horvát és magyar nyelven. Az evangéliumot horvát és magyar nyelven olvasta a diakónus. A megyéspüpök úr homíliájában szintén horvát és magyar nyelven szólt a papsághoz és a hívekhez. Áldoztatás előtt megáldotta a betegek kenetét, majd a szentmise végén a papsággal karöltve a keresztelendők és bérmálandók olaját. Áldásosztás előtt a püspöki helynök köszöntötte a megyéspüspök urat magyar nyelven. Utána a püspökségen következett a megszentelt és megáldott olajak szétosztása, kinek-kinek igénye szerint. Cs. J április 8., csütörtök

11 Kanizsa ismét helytállt Sporttörténeti konferencia Pölöskefőn A magyarkanizsai Fény civil szervezet immár három éve vesz részt a nagykanizsai Dr. Mező Ferenc Olimpiai Baráti Kör által szervezett Nemzetközi Sporttörténeti Konferencia rendezvényein. Kis János, a Kör elnöke fáradhatatlanul szervezi a sorban immár 17. konferenciát. A névadó 125 éve született a Nagykanizsa melletti Pölöskefőn, ahol is a helybeliek, Dominkó Ottó polgármesterrel az élen már évek óta vendégül látják a hazai és határon túli vendégeket. A Kárpát-medence ebben az esetben is a magyarlakta területeket jelenti. A vidéki helyszínek viszont évente változnak, így volt már konferencia Nagykanizsán, Budapesten, a szlovéniai Lendván, Kovásznán, Sepsiszentgyörgyön, Gyergyószentmiklóson, Csíkszeredán, Palicson és Magyarkanizsán. Nálunk kétszer is egymásután, mert a zentaiak tavaly még nem tudták átvenni az olimpiai lángot. Tudniillik a konferencia előadásai nagyrészt az olimpiák történetével, olimpikonokkal foglalkoznak. Az olvasók által jól ismert körülmények folytán leváltott zentai sportmegbízott nincs már abban a helyzetben, hogy teljesítse tavalyi ígéretét, ezért csak reménykedni tudunk, hogy a beugró magyar párt képviselői nem hagyják, hogy megszakadjanak az évek során kialakított civil együttműködés szálai. Hivatalos kocsit ezúttal is a mi önkormányzatunk biztosított, amit ezúton is köszönünk. A konferencia a szokásos menetrend szerint folyt le. Először is Dominkó Ottó polgármester úr köszöntötte a falu nevében a vendégeket, majd Kis János, a házigazda egyesület elnöke tartott előadást a zalai olimpikonokról. Tudni kell, hogy dr. Mező Ferenc az egyetlen Zala megyében született olimpiai bajnok, aki 1928-ban Amszterdamban nyert első helyezést a szellemi verseny epikai kategóriájában az Olimpiai játékok története című munkájával. A legmesszebbről jött vendég, a csíkszeredai Csiki András, Hargita megye sportigazgatója a Csíkszeredán lezajlott nemzetközi jégkorong versenyekről tartott beszámolót. Csík Ferenc, Keszthely olimpiai bajnoka címmel tartott előadást dr. Nádasy Miklós, a keszthelyi Csík Ferenc Olimpiai Baráti Kör elnöke. Útitársunk, Táborosi László sporttörténész Zenta város sporttörténetéről beszélt. Ő lesz a májusban Zentán sorra kerülő találkozó házigazdája. A konferencia résztvevői A legérdekesebb előadás hagyományosan Horváth Vilmosé volt, aki a szombathelyi Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület (és egyben a Dobó SE) elnöke, a MOB tagja. A magyar delfin címmel Hajós Alfréd életútját tárta elénk. Előadásának alcíme: aki három olimpiai ezüstöt nyert, de egyszer sem győzték le. Hajós Alfrédról tudni kell, ha nem is tanítják az iskolában, hogy az első két magyar olimpiai győzelem fűződik hozzá, melyet 1896-ban Athénben ért el úszásban, de ott még a győztesek csak ezüstérmet kaptak. Akkori divat szerint több sportággal is foglalkozott: az úszás mellett atletizált és futballozott is. Szerepelt a magyar labdarúgó válogatottban, sőt két alkalommal edzőként is vezette azt. Később neves építész lett, pl. a Margit-szigeten lévő uszoda viseli a nevét. Az 1924-es olimpián, Párizsban az építészet kategóriában úgy kapott ismét csak ezüstérmet, hogy az aranyat nem osztották ki, azaz harmadszor is legjobbként ezüstöt. Csak ismertsége miatt élte túl a holokausztot, vált a halhatatlanok társaságának tagjává egy töretlen pályafutás végén. Ezúttal dr. Fenyvesi Máté, 76-szoros magyar válogatott labdarúgó, az Aranycsapat állandó cserejátékosa, a Ferencváros legendás balszélsője volt a díszvendég, akivel Gál László, az Olimpiai Baráti Kör alelnöke beszélgetett. A veterán focista 77 évesen is jó fizikai és szellemi erőben van. Pár éve még beállt játszani is. A rendezvény végeztével a helybeliek bőséges vacsorán láttak vendégül bennünket, miközben elbeszélgethettünk a régi és az új ismerősökkel, akiket a sport, illetve a sporttörténet szeretete köt össze. Hegedűs László április 8, csütörtök 11

12 Valkay Zoltán: Írás a hagyományos, régi, és az eljövendő, úgymond öko-építés anyagairól és technikáiról Kanizsán és környékén II. rész: Folytatva a Kanizsán is ismert és alkalmazott nőies- és lágy építésmódozatok, valamint építőanyagok bemutatását, a hagyományos falépítési technék sorában következik a vályogtégla falazat. A vályogkészítésnek két módja közül a vályogvetést a közeli Horgoson még gyakorolják, a vákuummal préselt vályogkészítést viszont már többen, többfelé. Földtéglából építeni tehát még mindig aktuális és mindenki számára elérhető. A vályog, hasonlóan a vertfalhoz kitűnő hőszigetelő, kár, hogy ma már nem igen használják az építészetben. A többi, vidékünkön is elterjedt földfalazatok közül a tutajházakat, illetve a velük szinte identikus patics-falazatot tartom még némi korszerűsítéssel átléptetésre alkalmasnak. Ezeknél egy előre elkészített fa- és falmezőt kialakító vázat töltünk ki nagyon szalmás sárral (hasonlóan az úgynevezett fecskerakáshoz, illetve rakott falhoz), amit azután jó vastagon kell tapasztani. De talán itt említhető meg a Kanizsán szinte unikumnak számító gömölyés falváltozat is, melynél viszont a vázas szerkezetet sárlabdákkal; tulajdonképpen sárból készült gömölyékkel töltjük ki. A vályogvetésről 1 A korábbiakban ismertetett vertfalhoz hasonlatosan, a vályogtégla alapanyaga szintén a sárgaföld, de ha messzire van a lelőhely, akkor feketével is keverik. Óvakodni kell a szikes föld használatától. Mivel nem a préselt vályogról beszélünk, a sáralapanyaghoz jöhet a toklászos péva, vagy az azt felváltó szecskázott szalma, bár a legjobb lenne a régi, ma már alig termelt rozsszalma. Ez tartja ugyanis jól össze a válykot. Elkészítése a következő módon történt. Először is szétterítették a földet. Behintették szalmával, akkor újra egy réteg föld, és újra szalma következett. Csak ezután locsolták meg. A keverék milyenségéről szemmel győződtek meg. Ha jónak találták, villával átrázták, és kapával átkapálták. Akkor megint megnézték, hogy száraz-e? Ha megkelt, attól függően, hogy mennyit akartak készíteni, vagy csizmában taposták-dagasztották, vagy ugyanerre a célra lovat hoztak. Egy bánya földből kb darab vályog jött ki. A bánya helyéből, azaz a gödörből a férfi ak talicskával tolták a sarat, amelyből néha vagy 1. Saját gyűjtés: Oszacsek, szül. Bajusz Erzsébet ( ) 1991-es elbeszélése, valamint a Magvető III. évf július 28-i 105-ös számának 11. oldala alapján. 50 darab vályog is kijött. A vályogvetést gyakran nők végezték. Egy álló nap alatt akár ezret is képesek voltak elkészíteni. Az is megemlítendő itt, hogy egy 4x4-es szoba vályogszükséglete 4-5 ezerre tehető. A vályogvetés a vályogvető kalupban történt. A megvizezett vetőt megtöltötték sárral, majd leemelték. És kezdődött minden elölről. Ha a vályog egy kicsit megszikkadt, oldalára (kantjára) fordították, hogy jobban száradjon. A száradás vagy 50-es vagy 25-ös, néhol 100-as, sőt 200-as kupacokban történt, egy-két hétig, az időjárástól függően. A vályog olcsóbb, mint a tégla, így sok embernek volt rá szüksége. Ezért volt külön vályogvetéssel foglalkozó népréteg, akiknek megélhetéséhez aratás után ez nyújtott némi keresetet. Kanizsán cigányok, Oromhegyes alatt magyarok voltak a vályogvetők. És habár mindenki tudhat válykot vetni, a tehetősebbje felkereste a vályogvetőket. A vályogvetés ideje (szezonja) tehát július augusztusra esett. Amikor elmúlt a száradás ideje, a téglából kirakott fundamentumra el lehetett kezdeni a vályogfal falazását. Környékünkön 12x25-ös válykot készítettek. A fal- és ablakszélekre, sarkokra égetett téglát raktak merevítésül. Tapasztásról akkor kezdtek gondolkodni, amikor a fal már megült. Jó idő esetén nem sokkal a falazás után nekiláthattak. A tapasztás durva művelet. Ezért még simító, vakoló réteg is jött rá. Ezt fi nomabb sárból, fi nomabb pévával, gondos előkészítéssel végezték. A fal meszeléséhez nem lehetett hozzáfogni. Néhány napot vártak, legfeljebb egy hetet. A házat jó homokosan meszelték be, mert így lett időtállóbb. A meszelés 4-5 sorban készült. A fal alján lévő kicsapást bolti festékkel készítették. A színes meszelés még az 1900-as évek elején, a pingálás az I. világháború után terjedt el. Tutaj- és paticsfalakról A vidékünkön is honos tutajházakról először Bél Mátyás az 1730 körül kiadott Csongrád és Csanád megye leírásában adott hírt: kevesen építik házaikat rakott falból, s legtöbben sövényfalként földbe tűzött nádat használnak, előbb erősen sűrű sorokban megkötözik, majd sárral betapasztják A későbbi, XIX. századi leírások a tutajfalat, a tutajházat tulajdonképpen a favázas falszerkezetű falváltozatok között említik, melynél az oszlopokkal kialakított váz közé nád- vagy gyékényköteget használtak kitöltő elemként. Juhász Antal e témával foglalkozó munkájában idézi Nátly Józsefet, aki a tutaj szót nád- vagy gyékénykötegként értelmezte. 2 Megemlítette azt is, hogy valamikor gyékénytutajon tanultak úszni a Tisza melléki gyerekek. A tutajházat úgy készítették, hogy toposokat (oszlopokat) ástak le, és miután korlátokkal látták el, az így kapott váz közé felfűzött nádat, napraforgószárat helyeztek, majd jól betapasztották. Az ismertetett tutajházhoz nagyon hasonlíthatott az a csőszház, amit a kanizsai nagyréti valamikori Drazsi baránál tutajra építettek 1873-ban. 3 És ha már megemlítettük a tutajfalat, mindenképpen szólnunk kell a hozzá nagyon hasonlatos paticsfalakról is, melyeket szintén a vázas falazatokhoz sorolunk. A paticsfalaknál a tartóoszlopokat hol földbe ásták, hol meg, mint például a gabonatároló hombároknál, lábra állított alsó és felső gerendákba csapolva készítették el úgy, hogy a falat kitöltő sövényfonást (s ebben különbözött a tutajfaltól) másodlagos vízszintes tartók beiktatása segítségével a vázhoz fonták, amit a későbbiekben sárral többszörösen betapasztottak. A falszerkezetek után, a hagyományos, régi, és az eljövendő, úgymond öko-építés anyagairól és technikáiról szóló írásomat röviden és csak kivonatosan a mennyezetek, tetőszerkezetek és héjalások éppen csak vázlatos megemlítésével zárom. A mester- és kisgerendás mennyezet, valamint a kakasülős-szarufás, esetleg régebben ollóágas kialakítású tetőszerkezet anyaga a fa. A tető fedésére a cserépen kívül alkalmas a nád (ez 35 cm-es vastagságban már az EU-s szabványoknak is megfelel!), esetleg (majd ha újra lesz) a zsup-szalma. Ez utóbbi a rozstermelés hiánya miatt ma beszerezhetetlen. A tetőfedés anyagainak további felújításához viszont vissza kell nyúlnunk egészen a középkorig, illetve a török korig. Akkor dívott ugyanis a veremlakás, a XIX. század végének putrija. A veremlakásokat elsődlegesen fa, nád, füvek után gyakran földdel fedték. A földdel fedett putri a biotető előképe, persze magától értetődően a modern igényeknek és technikának megfelelő igényes kivitelben. A földfedést téglaboltozatra épült házaknál is alkalmazhatjuk. És végül a fenti tapasztalatok mintegy öszszegzéseként elmondhatom, hogy a természet körforgását tisztelő, és annak részévé válni akaró korszerűségnek nem kell okvetlenül a múlttal való teljes szakítást jelentenie. A hagyomány megértéséhez az egyszeri és a maradandó felismert párbeszédében a korlátlan átalakítás módszere tűnik követhetőnek, ahol a valóság elemeinek folytonos rituális változása jelentheti a kulcsot a kontinuus helyes értelmezéséhez. 2. Juhász Antal: Vázas szerkezetű sárfalak Szeged környékén, Móra Ferenc Múzeum évkönyve, ZTL F: /70 jegyzőkönyvi számok szerint április 8., csütörtök

13 A lélek rejtelmei Írja le a céljait! Megfigyeltem, hogy az összes motivációról szóló könyv amit olvastam egy dologban megegyezik: egytől egyig azt javasolják, arra utasítanak, azt kérik, ahhoz ragaszkodnak, hogy írjuk le céljainkat. Amikor bevásárolni megyünk, felírjuk egy cetlire a beszerezendő áruk listáját. Azért tesszük, hogy amikor hazaérünk a boltból, minden amire szükségünk volt, meglegyen. A lista ebben segít. Vagy talán azon akarunk töprengeni, amikor belépünk a bejárati ajtón: Mihez kezdjek egy csavarhúzóval, hiszen hamburgert akartam hozni ebédre?! Az emberek hosszú, részletes listát készítenek a partik előtt, felírják, hogy mennyi szalvétára, italra, sütire, kekszre lesz szükség, hogy biztosan rendben legyen minden. Különös, hogy annak ellenére, hogy mindenki tudja, hogy a listák hasznosak és működnek, az embereknek csak körülbelül három százaléka használja őket ahhoz, hogy rendbe szedje életét. A legfontosabb eseményen, az életük során, csak vakon tapogatóznak, soha nem készítenek arról listát, amit el akarnak érni, és aztán csodálkoznak, hogy soha nem érik el a céljaikat! Persze egy lista elkészítésével nem oldódik meg minden, viszont rendszerezi azt, amit el akarunk érni az életben. Mégis, a legtöbb ember több időt tölt el szülinapi bulikra való készüléssel, mint életének tervezésével, és még csodálkozik, hogy nem boldog. A listák írása működik! Nagyon jók bevásárláshoz és nagyon hasznosak az élethez! Céljaink tesznek minket kitartóvá. Milyen gyakran hallunk olyan emberekről, akik negyven év munka után nyugdíjba vonulnak és utána pár hónapon belül meghalnak. Amikor elveszítjük lendületünket és céljainkat, akkor bajba kerülünk. Észrevette már ön is biztosan, hogy általában akkor vagyunk a legboldogabbak, amikor egy feladat megoldásának kellős közepén vagyunk, nem pedig akkor, amikor a végén járunk? Feltűnt már, hogy amint elértünk egy kitűzött célt, rögtön egy következőt tűzünk ki magunk elé? Az emberek gyakran mondják: Milyen szörnyű lenne, ha nem jó irányba haladnék! vagy Mi lesz,ha kitűzök egy célt magam elé és kiderül, hogy az rossz irány, nem nekem való? Valójában ez nagyszerű! Hiszen kiiktatnak egy lehetőséget a sok közül és most már tudják, hogy mi teszi őket boldoggá, és mi nem. Megint oda lyukadunk ki, hogy a sikeres emberek egy helytelen irányba tett lépést értékes tapasztalatként élnek meg, míg a sikertelenek a rossz irányt kudarcként fogják fel. DIÓHÉJBAN Célok segítségével jobb emberekké válhatunk, mint amilyenek vagyunk. A célok kitűzésénél nem az fontos, hogy mit szerzünk meg általuk, hanem az, hogy közben milyen emberekké válunk. Váradi Melitta április 8, csütörtök 13

14 Ezelőtt hatvannégy éve történt Visszapillantás, emlékezés (folytatás) A városi pártbizottság nagy eseménynek tekintette a középiskola tanulóinak tömeges bekapcsolását az országépítő munkatáborokba. Szorgalmazta, hogy az iskola minden sejtjében, osztályában kollektív döntésekig kell kiélezni a munkatábor iránti elkötelezettséget, s arra kell törekedni, hogy mindenki önkéntesen jelentkezzen. Erre a legjobb módszert ajánlották. Mind többször össze kell hívni együttes diákkonferenciára a tanulókat. Mindkét, a szerb és a magyar, nyelven tanuló gimnáziumi tanulókat együttes megbeszélésre kell invitálni, s ezekre meghívni a tantestület fiatalabb tagjait, akik nagyban hozzájárulhatnak tekintélyükkel a közös politikai cél megvalósításához, ami nem más, mint hogy minden tanuló, akit az orvosi vizsgán alkalmasnak találnak a feladatra, legyen a brigád tagja. Ha valaki most olvassa e fejleményeket, azt gondolhatná, hogy ezzel pont került a szervezés végére, de bizony tévedne. Ezzel indult csak be igazán az általános politikai munka, a tömegre való politikai nyomásgyakorlás. Ki kellett élezni a dolgokat, mert bizony voltak szülők, főleg a lányos szülők, akik ellenezték ezt a politikai koedukációt, arra hivatkozva, hogy otthonukból kiragadják a gyerekeket, közös konyhára viszik őket, s egész napokat, heteket töltenek majd el fiúk és lányok minden szülői ellenőrzés, felügyelet nélkül. Felkínálták önkéntes anyukáknak és apukáknak a lehetőséget, hogy ott legyenek a táborban. Már április elején készen volt a tábor emberanyagának felépítése. Néhány anyuka vállalta a konyhai munkát, a főzést, két apuka pedig elvállalta a beszerzés fontos teendőit. Már az első munkatáborban (de mindvégig) velünk volt Káplár Jóska bácsi, a diákok megbecsült pedellusa (aki a takarítás, a csengetés mellett mindig együtt érzett velünk). Sokszor tőle tudtunk meg olyan eseményeket, amelyeket titkoltak a diákok előtt. Nem voltak azok világrengető események, de a diáknak a tanáriban elhangzottakról hallani igazi hírt jelentett. Így tudtuk meg, hogy néhány tanulót a szerb tagozatról kizártak, mert népellenes kijelentéseket tettek, de azt is, hogy kiket fogtak meg a Royal kávéházban este pingpongozás és italozás közben. Ezek mind az idősebb nemzedékhez tartoztak, s zárt ajtók mögött tanáraikkal is biliárdoztak, így nem vétettek az iskolai szabályzat ellen, hisz jó volt a háttér! A felszabadulás utáni rövidített tanévben nem emlékszem arra, hogy volt-e nagyérettségi. Bennünket akkor még a kisérettségi zavart, amelyet a felszabadulás terhei közé soroltunk. Az első tömegesebb (lehettek 15-en) érettségire emlékszem, amelyet megelőzött a régi szokásokhoz híven a ballagás. No, ez aztán ballagás volt a javából! Igaz, akkoriban nem lehetett ünnepekre új ruhát, cipőt venni, de az iskola folyosóján végigsiető ballagók sora inkább hasonlított egy utcáról összeverődött csoporthoz. Nem tudom, hogy a szerb nyelvű osztályoknál volt-e, vagy van-e ún. ballagóversike, ének. Akkor háborús nótákkal ballagtak, elöl vitték a nemzeti zászlót, s szűnni nem akaró éljenzéssel kiáltották az aktuális szövegeket: Tito, Legyőzhetetlen Szovjetunió, Testvériség-Egység stb. Tekintettel arra, hogy a magyar diákok felejthetetlen napnak tartották s tartják ma is az érettségit megelőző, a középiskolai tanulmányok végét jelentő ballagást, nagy vita után sikerült kiharcolniuk azt, hogy ballagjanak először a szerb ajkú diákok, majd azok után kissé lemaradva kövessék őket a magyarok, s végül az udvaron sorakozzanak fel közösen a nagy ünnepre. A politikai szintre emelt vitát az iskola ifjúsági pártbizottsága zárta le, így az igazgató is elfogadta a tervet. Ma talán már hihetetlen az, hogy egy könnyen megoldható kérdést milyen gyorsan s milyen erős érveléssel, milyen nagy kérdéssé lehet felfújni, s hogy bármely, valakinek nem tetsző problémát milyen könnyen lehet politikai síkra terelni, ahol olyan feszült a hangulat, hogy bárki lapátra kerülhet. Jóska bácsitól tudtuk meg, aki a másik pedellustól hallotta, a Glišotól, hogy kutatnak azok után, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a testvériség eszméjét így megcsúfolják a magyarok, mert nem akartak együtt ballagni a szerb tanulókkal! Glišo nem tudott köpni az ügyben, pedig mint szerb embere számítottak. Iván Gyula, a fiatal tanár határozottam elutasította a feltételezést, hivatkozva a diákok közötti egyenjogúságra, de arra is, hogy minden magyar osztályban a tanulók éretten felmérték a lehetőségeket a munkatáborba való jelentkezésre vonatkozóan, s mindenütt megállapodtak abban, hogy a munkabrigád tekintetében egyetlenegy brigád alakuljon mindkét nemzetiségből, egy vezetőséggel, s a brigád a gimnázium nevét viselje. Nagy kár lenne ilyen állásfoglalás mellett bűnbakot keresni, mikor azok nem léteznek a gimnáziumi tanulók között. Erre bizonyíték, hogy minden tanuló jelentkezett a nyári munkatáborba, s csak az marad itthon, aki beteg. Aki pedig egészsége ellenére visszautasítja a részvételt, ki fogják zárni a közösségből, s nem iratkozhat majd felsőbb osztályba. Elcsendesült a zaj, az igazgató is maradt a helyén, elkészült a zászló is, az első bognárszövetkezetben megrendelték a tartókat és a talicskákat is, néhány transzparenst, amelyre a következő figurákat akasztották: repülő, vonat és csiga. Ahogy ezek a megrendelt szerszámok elkészültek, 50 ásó s lapát kíséretében beszállították őket a gimibe, s Jóska bácsi a tornaterem raktárába zárta őket. Nekünk csak annyit mondott: Gyerekek, érkeznek a pótpelenkák, kizárólag kinti használatra. Elérkezett a nyári szünet. Az ifjúsági szervezet mindenkit arra kért és utasított, hogy a kerületében számoljon be a diákság részvételéről, s július elején mindenki jelentkezzék a gimnáziumban a következő felszereléssel: két törülköző, két pár alsónemű, meleg felsőruha, két pár zokni, fogkefe, fogpaszta, bicska stb. Indul a brigád! M. Cs. B. Ha segíteni már nincs mód a bajon, Adj túl minden keserves sóhajon. Ki azon jajgat, ami megesett, A régi bajhoz újat keresett. (William Shakespeare) április 8., csütörtök

15 Sport Teke Szuperliga, 17. forduló Zenta-Kanizsa 8:0 (3631:3349) Részeredmények: Ćosić - Vekić 1:0 (3:1, 644:579), Ernyesi - Mészáros Norbert/Erdélyi 1:0 (4:0, 579:242/255), Popović - Matić 1:0 (3:1, 615:570), Földeák - Blagojević 1:0 (3:1, 630:605), Rácz Szabó - Mészáros Iván 1:0 (3:1, 591:582), Bárány/Lengyel Sárkány/Koprivica 1:0 (3:1, 293/279:260/256). Az esélyesebb Zenta ezúttal biztos győzelmet aratott. A Kanizsa minden igyekezete csak a tisztes helytálláshoz volt elegendő. A Kanizsa nyolcadik a táblázaton 7 ponttal. Rövid tekehír Március 28-án Apatinban rendezték meg az országos egyéni bajnokság döntőjét a fiatalabb serdülők részére, melyen Bosznai Bence a Kanizsa játékosa a hetedik helyet szerezte meg 511 fával. Tockó Mari Emlékverseny Eredmények: Meridial-Kris & Roll (f) 1032:1033, Mlin- Štrikeri 999:923, Foci Cuki-Jedinstvo 1018:941, Banja-Tondach 1015:968, Štrikeri-Strand 950:1030, Penzioneri-Mlin 971:999 Birkózás Korica Ákos sikere Korica Ákos a magyarkanizsai Potisje birkózója, az egykori Jugoszlávia és a szerb-montenegrói államközösség válogatottja többszörös országos bajnok, ifjúsági Európa-bajnoki ezüstérmes, nemrégiben a 84 kg-os súlycsoportban megnyerte Svájc bajnokságát. Moderntánc M-Plusz sikerek A Vajdaság Moderntánc Társulás szervezésében február 10-én Bácsfeketehegyen rendezett táncversenyen 24 klub 566 versenyzője lépett fel, köztük a magyarkanizsai M-Plusz 32 tagja is, akik összesen tíz dobogós helyezést értek el. Íme, az eredmények: Első hely: Sándor Réka/Apró Vivien (disco-tánc, páros, ifi), Német Tamara (funky, egyéni, ifi), M-Plusz (showtánc, formáció, felnőtt), M-Plusz (fantasy show, felnőtt csapat), M-Plusz (funky, felnőtt csapat). Második hely: M-Plusz (showtánc, formáció, ifi), M-Plusz (showtánc, csapat, ifi). Harmadik hely: Apró Vivien (disco freestyle, egyéni, ifi), Német Tamara (showtánc, egyéni, ifi), Bognár Noémi/Horvát Orsolya (hipp-hopp, páros, felnőtt). A Vajdaság Moderntánc Társulás szervezésében március 20-án, Verbászon rendezett táncversenyen 26 klub 596 versenyzője lépett fel, köztük a magyarkanizsai M-Plusz 28 tagja is, akik összesen kilenc dobogós helyezést értek el. Íme, az eredmények: Első hely: Apró Vivien/Sándor Réka (disco-tánc, páros, ifi), Német Tamara (funky, egyéni, egyéni), M-Plusz (fantasy show, csapat, felnőtt). Második hely: M-Plusz (showtánc, csapat, ifi), M-Plusz (showtánc, formáció, felnőtt), M- Plusz (funky, csapat, felnőtt). Harmadik hely: Apró Vivien (disco-tánc, egyéni, ifi), Német Tamara (showtánc, egyéni, ifi), M-Plusz (showtánc, formáció, ifi). L. E. Asztalitenisz II. Vajdasági liga 14. forduló: Kanizsa-Ruma 2:4 Részeredmények: Sorgye-Nešković 3:0, Bödő-Simovljević 0:3, Mrzić-Vasić 1:3, Sorgye/Bödő-Simovljević/Vasić 2:3, Sorgye-Simovljević 3:0, Mrzić-Nešković 2:3 Az esélyesebb, de tartalékosan kiálló Kanizsa kisebb fajta meglepetésre ezúttal vereséget szenvedett. 16. forduló: Kanizsa-Srem spin (Sremska Mitrovica) 4:0 (k.n.) A Kanizsa játék nélkül nyert, mivel a vendégek nem érkeztek meg a mérkőzésre. Labdarúgás Szabadkai liga, 18. forduló A községi csapatok szereplése ebben a fordulóban felemásra sikeredett, mivel a magyarkanizsai Potisje idegenben szenvedett vereséget a listavezetőtől, míg az adorjáni Tisza hazai pályán győzött. Íme, az eredmények: AFK-Potisje 2:1, Tisza-Panonija 2:0 A Tisza második a táblázaton 32 ponttal, míg a Potisje a tizedik 20 ponttal. Az M-Plusz táncosai Verbászon április 8, csütörtök 15

16 Rovatvezető: Aranyos Á. Klára Irka Irka Árok Ádám (6 éves) óvónő: Juhász Piroska Koncz Csilla (6 éves) óvónő: Juhász Piroska Molnár Henrietta (6 éves) Óvónő: Juhász Piroska Zelk Zoltán: Tavaszi dal Egy, kettő, három, négy, kis őzike, hová mégy? - Elég, hogyha tudom én: tavasz elé futok én! Egy, kettő, három, négy, te kis nyuszi, hová mégy? - Se erdőbe, se rétre: a szép tavasz elébe! Egy, kettő, három, négy, te kis madár, vígan légy: olyan szép dalt daloljál, szebb legyen a tavasznál! Irka Pósa Gréta (6 éves) óvónő: Juhász Piroska Pataki Ádám (6 éves) Óvónő: Juhász Piroska Sarnyai Linetta (6 éves) óvónő: Juhász Piroska Irka április 8., csütörtök

17 Tudta? Érdekes Százhatvan baktérium felel az emésztésünkért A tudósoknak sikerült feltérképezniük az ember emésztőrendszerében élő mintegy 160 baktériumot. Megállapították genetikai felépítésüket. Összesen 3,3 millió gént találtak bennük, 150-szer annyit, mint amennyi génje az embernek van. Ezeknek a baktériumoknak egy jelentős része az ember alapfelszereltségéhez tartozik. 57 baktérium a megvizsgált 124 személy 90 százalékánál előfordult, további 75 baktérium a csoport felénél. Az összes baktérium 40 százaléka a vizsgálatban résztvevők felénél volt megtalálható. Mivel egészséges emésztésű és krónikus emésztési zavarokkal küzdő emberek is voltak a csoportban, a vizsgálat jól igazolta, hogy van összefüggés a bélflóra és a bél egészségessége között. A betegeknél egynegyedével kevesebb baktériumgént találtak az emésztőrendszerükben, mint az egészségeseknél. Vagyis nagy szerepe lehet az egészségünkben a helytelen táplálkozás, vagy a gyógyszerek által elpusztított baktériumoknak. Húsz perccel több alvás kell a nőknek A ráérő (rosszul alvó) brit tudósok megállapították, hogy átlag 20 perccel van több alvásra szükségük a nőknek, mint a férfiaknak. Jim Horne, a Loughborough egyetem alváskutató intézetének vezetője szerint ennek elsősorban az az oka, hogy a nők a férfiaknál intenzívebben használják az agyukat, mivel a férfiaktól eltérően gyakran végeznek egyszerre több feladatot, amihez jobban kell koncentrálni. Ezért a nők agya a nap végén sokkal jobban ki van fáradva, mint a férfiaké. A regenerálódásához szükséges idő ezért hosszabb. A több alvás, az agy regenerálódására fordított nagyobb idő azonban hosszabb távon megtérül, aminek előnyeit idős korban élvezik a hölgyek, akiknek agya 70 év fölött legalább öt évvel fiatalabb állapotban van, mint a férfitársaiké. Vagyis egy 75 éves nő agyi képességei megfelelnek egy 70 éves férfiének. A több alvás okai között más is van. A tanulmányok szerint a nők gyakrabban alszanak rosszul. Általában kevésbé mélyen, mint a férfiak. Gyakrabban ébrednek fel éjszaka, és nehezebben is alszanak el újra. A házastársi ágyban alvó nők nagyobb hányada panaszkodik arra, hogy partnere zavarja az alvásban, mint a férfiaknál. Azt is megfigyelték, hogy a nők jobban alszanak egyedül, partnerük nélkül az ágyban, míg a férfiaknál ez pont fordítva igaz. Rájöttek, miért fogy a paradicsomlé a repülőkön A légnyomás csökken, a vérnyomás nő. Kutatók rájöttek, hogy miért fogy jobban a paradicsomlé a repülőkön, mint a földön. A dolog titka: a légnyomásváltozással együtt változik az ember ízérzékelése is. Az alacsonyabb nyomáson a repülőn kevésbé érezzük az édes, a savanyú vagy a fűszeres ízeket írja a Die Zeit. A témában alapos kutatásokat végző német Fraunhofer Intézet tudományos magyarázatot talált a korábbi tapasztalatra. Egy nyomást előállító kísérleti kamrában, amely egy repülőgép utasterét imitálta, kísérleti személyeket etettek különféle ételekkel, miközben semmi sem változott csak a légnyomás. Beigazolódott, hogy a légnyomás csökkenésével egyes ételek élvezeti értéke nő az emberek számára, másoké csökken. Aki azt gondolná, hogy teljesen értelmetlen akadémiai kutatásokról van szó, nagyon téved. A világ egyik legnagyobb légitársasága, a német Lufthansa máris figyelembe veszi a kutatók ajánlásait a fedélzeti étrend kialakításánál ismeretlen állatfaj a mélytengerekben A tudósok eddig teljesen ismeretlen állatfajra bukkantak a tengerek legmélyén, 1000 méter mélységben, és még annál is lejjebb. Az egy kilométeres mélység közelében 5722 csodás lényre leltek, és a többit két kilométernél is mélyebben találták, ahol teljes a sötétség, növények már nem léteznek. Itt nincs mód fotoszintézisre, és a táplálkozás, a fennmaradás, vagyis az anyagcsere teljesen egyedi, eddig még csak el sem képzelt modelljeit fedezték fel a kutatók. A projekten 70 ország ezer tudósa dolgozik, és eddig azt állapították meg, hogy a mélytengerek a világ egyik legsokszínűbb, de legismeretlenebb élővilágát rejtik. A majmok Metallica rajongók Amerikai tudósok szerint a majmok a heavy metal zenét, ezen belül pedig a leginkább a Metallicát szeretik. Charles Snowdon professzor egy zenészként is sikeres kutató, David Teie segítségével vizsgálta a majmok zenei ízlését. A kísérlet során egy csapat lisztmajmocska számára játszottak le különféle zeneszámokat - Bachtól Miles Davisszen át a Led Zeppelinig - és kiderült: az emberi zenék közül egyedül a Metallica hatott rájuk. Azért kell hangsúlyozni, hogy az emberi zenék közül, mert David Teie összeállított néhány félperces klipet majomhangokból, ez még jobban tetszett a kísérleti alanyoknak. A majmok másként értelmezik az emelkedő és süllyedő hangot, mint az emberek. Meglepő módon az egyetlen reakciójuk a számos megmutatott emberi zenére az volt, hogy a Metallica heavy metal banda megnyugtatta őket - magyarázta Snowdon professzor a Royal Society Journal Biology Letters című brit szaklapnak. A professzor emlékeztetett arra, hogy a hangszín és a ritmus az emberek esetében is több érzelmet közvetíthet, mint a szavak. A kisgyerekeket legatóval, azaz hosszú hangokkal nyugtatgatjuk, míg szaggatott staccatóval adjuk tudtukra, hogy fejezzék be a rosszalkodást. A dicséret emelkedő tónusú, a helytelenítés pedig pont ellenkezőleg. (Forrás: azta.hu) április 8, csütörtök 17

18 Kertészkedjünk! Ismerjük meg az orchideát! Földünk egyik legnépesebb növénycsaládjába tartoznak az orchideák. Mintegy fajukról tudunk, különböző fajtái a föld minden részén megtalálhatóak, és a termesztők által létrehozott hibridjeikről még nem is beszéltünk. Változatos szín- és formaviláguknak köszönhetően már a XIX. században nagyon keresettek voltak ezek a növények, de akkor még csak a gazdagok kiváltsága volt orchideát nevelni. Ahhoz, hogy tudjunk velük bánni, jobban meg kell ismernünk őket. A trópusi orchideák hajtásrendszere alapvetően kétféle csoportra osztható. Az első csoportba tartozó fajok hajtásnövekedése a kifejlődése után leáll, a továbbnövekedést a későbbiekben az egyik oldalrügy biztosítja (pl. csónakorchidea). A másik csoport hajtása függőlegesen nő és folyamatosan biztosítja a továbbnövekedést, míg a virágzati szárak a hajtás oldalrügyeiből fejlődnek (pl. pillekosbor) A gyökérzetük életmódjuktól függően változatosan alakulhat. A talajlakó fajoké vastag, ritkás és törékeny; míg a fán élőké dús, vastag, és szorosan az élőhelyül szolgáló fához tapad, végük zöld, jelezve, hogy itt is folyik tápanyag-előállítás. Felületüket egy speciális szivacsos réteg fedi, amely elősegíti a tápanyagok és a víz felvételét a környezetéből. Az orchidea élőhelyére jól következtethetünk leveléből is. A párologtatás csökkentése érdekében a magasban élő orchideák levelei merevek, bőrneműek, méretük kicsi, míg a talajon élőké puha és nagy méretű, mivel ott magasabb a páratartalom és több vízhez jutnak a növények. Mibe ültessük? Mivel a legtöbb orchidea fán él ezért az ültetőközegnek ezt a körülményt kell utánoznia, tehát nagyon jó vízáteresztő-képességgel kell rendelkeznie. A forgalomban lévő közegek rendszerint durva rostos tőzegből, fenyőkéregből állnak. A kéreg szerkezeti stabilitásának érdekében mindehhez ásványi komponenseket (perlit, tufa, tégla, agyaggranulátum, hungarocell) és néha kavicsot, homokot is kevernek. A káros mikrobiológiai folyamatok megakadályozására gyakran faszenet is raknak a földkeverékbe. Tápanyagokat nagyon kis mértékben vagy nem tartalmaznak, mivel a felhalmozódó tápsókra az összes fán élő orchidea érzékeny. A felhalmozódás elkerülése érdekében kéthavonta tíz percre állítsuk langyos vízbe kosarukat, hogy a felesleges tápanyagok kimosódhassanak. Általánosan ismert növénytartó az égetett agyagcserép. Az orchideáknak széles, lapos cserép szükséges. Az üvegházakban csak a máztalan cserepet használják, hogy a felesleges víz a pórusokon keresztül távozni tudjon. Szobában, ahol szárazabb a levegő, a mázas cserép mutatós szobadísz lehet, de jobb, ha egyszerűbb agyagcseréppel együtt használjuk. A mázas cserépbe ugyanis a növényt cserepestül is állíthatjuk és a két edény közé nedvességmegtartó tőzegmohát tehetünk. Átültetése Az orchidea átültetése a kezdő szobakertészeknek okoz gondot. A virágüzletben vásárolt növényeket általában nem kell átültetnünk, a közhiedelemmel ellentétben akkor sem, ha műanyagcserépben vannak. A földet azonban mindig megbízható helyen vásároljuk. Aki maga készíti növényeinek a földkeveréket, arra ügyeljen, hogy az kártevőt, rothadó anyagot ne tartalmazzon. Az orchideák savanyú talajt igénylő növények. Az orchidea a levegőigényes növények közé tartozik, ezért talajának rostos, levegős szerkezetéhez szükséges az idős erdei- vagy feketefenyő hántolt kérge, melyet a kívánt méretűre apríthatunk. Lassan bomlik le, így az ültetési anyag előnyös tulajdonságait megtartja. Orchideákhoz a 3-4 cm-es darabok a legjobbak, és az ültetési anyagának 1/3-a legyen fenyőkéreg. Hidropónia Vagyis a talajnélküli növénynevelés. A gyökereket valamilyen semleges közegbe, pl. gyöngykavicsba rögzítjük, és a tápanyagot oldatokkal juttatjuk a növénynek. Ehhez speciális, kettős falú edényre van szükség. A belsőben van a növény, a külsőben a tápoldat. A tápoldat 1/3 részben lepje el a belső edényt. Két-három hetente az elpárolgott vizet tiszta vízzel pótoljuk. Hat-nyolc hetenként öntsük ki a tápoldatot a külső edényből, hogy elkerüljük a sók felhalmozódását. A módszer előnye, hogy kiküszöböli a rossz földből eredő fejlődési rendellenességet és az öntözésből származó hibákat. Nyaraláskor nem kell növényeink elhelyezéséről gondoskodnunk, egyszerűen megemeljük az oldat szintjét elutazásunk előtt. Ezt a módszert azonban csak egyenletesen meleg lakásban lehet alkalmazni. (a wellneshetvege.hu alapján) április 8., csütörtök

19 Egészség Frontkór: létezik vagy humbug? Időjárás mindig is volt, mégsem szaladgált körülöttünk ennyi frontkóros és meteoropata. A dühünk mélyén lappanghat a minket ért igazságtalanság, feszültek lehetünk a stressztől, fájdalmunkat okozhatja más, nem csak a felettünk lejátszódó időjárási folyamat. Az igazság vélhetően a két markáns vélemény között található: az érzékenység alkati különbséget mutat. A nőket, egyes krónikus betegségben szenvedőket és az időseket jobban megviseli a változás, de a frontkór hajlama öröklődhet is. Gyakorta tapasztalható, hogy a kisgyermekek és a háziállatok, egyfajta családi szenzorként jó előre jelzik az időváltozást. A pedagógusok is tudják, hogy az osztály figyelmének lankadása, a hirtelen és tömeges képességromlás, az izgő-mozgó elevenség hátterében is fellelhetők a frontbetörések. A felnőttek szervezetéről szintén elmondható, hogy például a melegfront közelítésekor törvényszerű légköri változásokra már akkor idegrendszeri panaszokkal reagálnak, amikor a földközeli hőmérők még nem jeleznek. Ezeket a hatásokat a kevésbé frontérzékenyek szervezete kiegyenlíti, ám a többiek nem birkóznak meg ilyen könnyen az időjárási jelenségek következményeivel. Időjárási jelenségek és panaszok Nedves, meleg légtömegek: migrén, fejfájás, csökkent véralvadási képesség, trombózis, embólia, szívinfarktus kockázata, erősödő gyulladási hajlam, depresszió, vérnyomássüllyedés, fantomfájdalmak fellépése, alvászavarok, növekedő baleseti kockázat. Tartós meleg: embólia, szívinfarktus kockázata, erősödő gyulladási hajlam, depreszszió, alvászavarok jelentkezése, növekedő baleseti kockázat. Alacsony légköri nyomás: fejfájás, szívinfarktus kockázata. Nedves, hideg levegő: fejfájás, növekedő vérnyomás, fokozott görcshajlam, koszorúér elégtelenség, szívinfarktus kockázata, fantomfájdalmak fellépése, ízületi gyulladás, reumás panaszok fokozódása, kólika, hascsikarás jelentkezése. Tartós rossz időjárás: koszorúér-elégtelenség, ízületi gyulladás, reuma, kólika, hascsikarás. Szép idő, erős széllel: fejfájás, csökkent véralvadási képesség, görcshajlam, vérnyomássüllyedés, alvászavarok. Hidegfront: migrén, emelkedő vérnyomás, görcshajlam, ízületi gyulladás, reuma, megnövekedett baleseti kockázat, kólika, hascsikarás. Élettani magyarázat A melegfrontot kísérő páratartalom emelkedés, illetve légnyomáscsökkenés hatására a szimpatikus idegrendszer kerül izgalomba. Ennek következményeként fokozódik az anyagcsere, emelkedik a vérnyomás, szaporább a szívműködés. Emelkedik a vércukor szintje is, ezért fokozódik a diabéteszesek cukorürítése, halmozódnak a vérzéses kórformák. A melegfrontra érzékenyek álmatlanságról, nyugtalanságról, pszichés ingerlékenységről panaszkodnak, a depressziós tünetek megjelenése gyakoribb. Csökken a figyelemkoncentráció, a reflexidő hosszabbodhat, ezért a közlekedési balesetek gyakorisága is növekszik. A billentyűhibás szívelégtelenségben szenvedők nehézlégzése fokozódik, a vérben emelkedik a fehérvérsejtek száma, növekszik a kalcium- viszont csökken a káliumtartalom. A hidegfrontot kísérő páratartalom-csökkenés, és légnyomás növekedés hatására a paraszimpatikus idegrendszer izgalma fokozódik, a vérnyomás csökken, a szívműködés gyengébb. Ilyenkor a gyulladásos megbetegedések háttérbe szorulnak, viszont erősödnek a reumás és migrén jellegű fájdalmak, csökken a vércukorérték. A hidegfrontra érzékenyek kábaságra panaszkodnak, a reflexidők megnyúlnak, az alvás mélyebbé válik. Az ébren töltött idő alatt a koncentráció erősebb ugyan, a munka üteme mégis lassabb, a teljesítmény csökken. Ilyenkor növekszik a görcskészség, fokozódik a trombóziskészség, halmozódhatnak az asztmás rohamok. (Forrás: Weborvos) április 8, csütörtök 19

20 Nem lehet megunni! Répatorta aszalt gyümölcsökkel Hozzávalók: 4 tojás, 5 evőkanál méz, 40 dkg sárgarépa durva reszelőn reszelve, 3 dkg vaj (kenéshez), 20 dkg teljes kiőrlésű liszt, 2 kávéskanál szódabikarbóna, 1,5 kávéskanál fahéj, 1 kávéskanál szerecsendió, 1 kávéskanál szegfűszeg, 20 dkg durvára vágott dió, mandula, 10 dkg mazsola, aszalt szilva, vagy bármilyen aszalt gyümölcs Elkészítés: Szétválasztjuk a tojások fehérjét és sárgáját, majd a sárgáját a mézzel habosra keverjük (ez elég sűrű lesz). A liszthez hozzáadjuk a szódabikarbónát, a fahéjat, a szerecsendiót és a szegfűszeget. Ezután elkeverjük a tojássárgával (kissé kemény lesz az állaga). Végül a habosra felvert fehérjét is hozzáadjuk, majd beletesszük a répát, a diót, a mazsolát, a szilvát és a mandulát. A dió és a mandula, sokkal finomabb, ha előtte kicsit megpirítjuk. A kivajazott tortaformát zsemlemorzsával meghintjük, ebben sütjük a tésztát 180 fokon 70 percig. Narancstorta Hozzávalók: 4-5 közepes narancs, 4-5 kiskanál porcukor, 1 dl víz, 3 tojássárgája, 6 evőkanál porcukor, 1 evőkanál liszt, 2,5 dl tej, 2-3 kiskanál zselatin (nem kell felfőzni, csak vízzel elkeverni), 1 csomag vaníliás cukor, 5 dl tejszín, babapiskóta Elkészítés: Az egyik narancs héját lereszeljük. A narancsokat meghámozzuk, és 1 centis karikákra vágjuk, megszórjuk 4-5 kávéskanál porcukorral, és felöntjük 1 dl vízzel. A tojások sárgájából 6 evőkanál porcukorral, 2,5 dl tejjel és 1 evőkanál liszttel krémet főzünk. A krémhez - még melegen - hozzákeverjük a feloldott zselatint, a vaníliás cukrot, a narancs héját, majd félretesszük hűlni. A tejszínt kemény habbá verjük, hozzáadjuk a már kihűlt krémhez. Egy tetszőleges tortaformát vagy tálat kibélelünk celofánnal, kirakjuk az alját illetve az oldalát a narancskarikákkal, kevés krémet teszünk az aljára, majd kirakjuk babapiskótával. Újra krém következik, majd babapiskóta, így rétegezzük, amíg tartanak a hozzávalók. Fontos, hogy a legvégére babapiskóta kerüljön. Egy éjszakát a hűtőben állni hagyjuk, majd kiborítjuk a formából, és tálaljuk. Málnás torta csokiszósszal Hozzávalók: 5 tojás, 4 evőkanál liszt, 5 evőkanál porcukor, 1 evőkanál kakaó, kevés eper- vagy málnalekvár, 25 dkg málna, csokiöntet /olyan, amit a fagyira szoktak rakni/ Elkészítés: A tojássárgákat habosra keverjük a cukorral, beletesszük a lisztet és a kakaót. A tojásfehérjét kemény habbá verjük, és beleforgatjuk a kakaós tésztába. Kikent, lisztezett gyümölcstorta formában kisütjük. Amikor kihűlt, megkenjük lekvárral, rátesszük a málnaszemeket szépen elosztva, hogy mindenhova jusson, majd csokiöntettel megcsíkozzuk sűrűn az egészet. Tálaláskor tejszínhabot is lehet hozzá kínálni! Fakanál Süssünk tortát! Kókuszkrémtorta Hozzávalók: a mézes laphoz: 1 evőkanál kakaópor, 1 evőkanál méz, 1 tojás, 10 dkg porcukor, 2,5 dkg sütőmargarin, 1 mokkáskanál szódabikarbóna, 20 dkg finomliszt A piskótához: 4 tojás, 20 dkg kristálycukor, 4 evőkanál víz, 20 dkg finomliszt, késhegynyi szódabikarbóna, 1 evőkanál kakaópor A krémhez: 5 dl tej, 5 evőkanál finomliszt, 20 dkg sütőmargarin, 25 dkg porcukor, 1 csomag vaníliás cukor, 5 dkg kókuszreszelék A tetejére: tejcsokoládés tortabevonó Elkészítés: Először a mézes lapot készítjük el. A hozzávalókat a liszt kivételével vízgőz felett összefőzzük, majd a tűzről levéve pár perc hűtés után a liszthez öntjük és összekeverjük. Jó kemény, omlós masszát kapunk, amiből két darab 21 centis lapot sütünk. Pár perc alatt megsül. A piskótához felverjük a tojásfehérjéket kemény habbá. Majd a tojássárgát a cukorral kifehéredésig keverjük, a vizet hozzáadjuk, és tovább keverjük. Jöhet a szódabikarbónával elkevert liszt és a keményre felvert tojáshab. Egy nagy tepsit (kb. 25x35cm-est) sütőpapírral bélelünk, ezen sütjük meg a piskótalapot. A piskótát hosszában 5 egyenlő csíkra vágjuk, és ezeket lapjában egyenként elfelezzük, így 10 db 35x5 centis csíkot kapunk. A krémhez a tejet a liszttel sűrűre főzzük, majd a margarint a porcukorral habosra kavarjuk. Ha a főtt krém teljesen kihűlt, hozzákeverjük a cukros vajat, a vaníliás cukrot és a kókuszreszeléket. Az egyik mézes karikára kenünk a krémből egy keveset, utána fogjuk az egyik piskótacsíkot, megkenjük nem túl vastagon krémmel, és csigavonalban feltekerjük, majd a tortalap közepére állítjuk. A többi piskótacsíkot is sorban kenjük és a középsők köré tekerjük, amíg a mézes lapot befedi. Ha kész, az egész tetejére kenünk egy kis krémet, majd ráteszszük fedőlapként a másik mézes karikát. A tortát körbekenjük krémmel, kókusszal díszítjük, tetejére olvasztott csokoládét öntünk, és ízlés szerint dekoráljuk április 8., csütörtök

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI EREDMÉNYT

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI EREDMÉNYT A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI EREDMÉNYT Pályázati kiírás: Nagyobb hozzáadott értékű termékek előállítására irányuló

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. Magyarkanizsa. MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér 1. 24420 Magyarkanizsa Szerbia

ESEMÉNYNAPTÁR. Magyarkanizsa. MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér 1. 24420 Magyarkanizsa Szerbia ESEMÉNYNAPTÁR Magyarkanizsa HOGY AZ ESEMÉNYNAPTÁR AZ ÖN RENDEZVÉNYÉT IS TARTALMAZZA, ILLETVE AMENNYIBEN REKLÁMOZNI SZERETNE KIADVÁNYUNKBAN, KERESSE ÖNKORMÁNYZATUNKAT: MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. Magyarkanizsa. 2012 E-mail: program@kanjiza.rs Telefon: +381 24 875 166

ESEMÉNYNAPTÁR. Magyarkanizsa. 2012 E-mail: program@kanjiza.rs Telefon: +381 24 875 166 ESEMÉNYNAPTÁR Magyarkanizsa HOGY AZ ESEMÉNYNAPTÁR AZ ÖN RENDEZVÉNYÉT IS TARTALMAZZA, ILLETVE AMENNYIBEN REKLÁMOZNI SZERETNE KIADVÁNYUNKBAN, KERESSE ÖNKORMÁNYZATUNKAT: MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Muhi Béla összefoglalója A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében tizedik alkalommal rendezte meg a Ribár Béla

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008

EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008 EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008 HAZAI ÉS NEMZETKÖZI FORDULÓVAL Európa gazda(g)ságot tanul! Részletes ismertető 2 / 5 oldal EBC*L GAZDASÁGI VERSENY Európa gazda(g)ságot tanul! Immár negyedik éve kerül megrendezésre

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR KULTÚRA, RENDEZVÉNYEK, SPORT DECEMBER

ESEMÉNYNAPTÁR KULTÚRA, RENDEZVÉNYEK, SPORT DECEMBER ESEMÉNYNAPTÁR KULTÚRA, RENDEZVÉNYEK, SPORT 2010 DECEMBER Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram! Sok szeretettel köszöntöm Önt a magyarkanizsai községi eseménynaptár második kiadásának hasábjain. Eltelt egy hónap

Részletesebben

január Eseménynaptár Magyarkanizsa / 2014 MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér 1. 24420 Magyarkanizsa Szerbia

január Eseménynaptár Magyarkanizsa / 2014 MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér 1. 24420 Magyarkanizsa Szerbia Eseménynaptár HOGY AZ ESEMÉNYNAPTÁR AZ ÖN RENDEZVÉNYÉT IS TARTALMAZZA, ILLETVE AMENNYIBEN REKLÁMOZNI SZERETNE KIADVÁNYUNKBAN, KERESSE ÖNKORMÁNYZATUNKAT: I ÖNKORMÁNYZAT Fő tér 1. 24420 Magyarkanizsa Szerbia

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Az eddig látottak felülmúlják a várakozásainkat

Az eddig látottak felülmúlják a várakozásainkat https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/315/az-eddig-latottak-felulmuljak-a-varakozasainkat Az eddig látottak felülmúlják a várakozásainkat 2017.02.22. 20:10 CET A Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) Budapesten

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:./2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) 10.00.

A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) 10.00. A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2013. 06. 07.) Helyszín: Óvoda-Piactér-Központ-Óvoda Karneváli séta

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA

AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA Az elmúlt három hónap a Regionális Központ új épületén folyó munkálatok befejezése és az épület felszerelésének jegyében telt el. Megtörtént az épület műszaki ellenőrzése, hivatalos

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011. évről

Közhasznúsági jelentés 2011. évről Közhasznúsági jelentés 2011. évről Fordulónap: 2011.december 31. Beszámolási időszak: 2011.január 1.-2011.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetőség: 2209 Péteri Zöldfa u. 4 Azonosító adatok: Péteri

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2012. JÚLIUS 02. ZENTA 93. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Ifjúsági Tanács Iktatószám: 016-40/2012-I Kelt: 2012. június

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Mentőkutyák és kutyás mentők SZKC_211_09

Mentőkutyák és kutyás mentők SZKC_211_09 Mentőkutyák és kutyás mentők SZKC_211_09 tanulói Mentőkutyák és kutyás mentők 11. évfolyam 89 D1 Előzetes feladatok 1. Gyűjtsetek az interneten információkat, cikkeket és képeket Mancsról, a mentőkutyáról!

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10.

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10. A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2015.06.12.) Helyszín: Óvoda Piactér Központ - Óvoda 10.00 Karneváli

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT

A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT Pályázati kiírás: Támogatási eszközök odaítélése fóliasátras növénytermesztéshez szükséges

Részletesebben

Határozatok tára Elnökségi ülések. 8-3/2007 OEH.: Elnökség a MTSZ évi munkatervét, az OT elé terjeszti.

Határozatok tára Elnökségi ülések. 8-3/2007 OEH.: Elnökség a MTSZ évi munkatervét, az OT elé terjeszti. Elnökségi ülés: 2007. január 4. Határozatok tára 2007. Elnökségi ülések 8-1/2007 OEH.: Elnökség hozzájárul, hogy a MTSZ 2006. évben végzett munkájáról szóló beszámoló később kerüljön egyeztetésre. 8-2/2007

Részletesebben

Német juhászkutya Kan Baby 1-1 1 Kan Növendék 2-2 1 Szuka Baby 3-3 1 Szuka Kölyök 4-4 1 Fajta összesen: 4

Német juhászkutya Kan Baby 1-1 1 Kan Növendék 2-2 1 Szuka Baby 3-3 1 Szuka Kölyök 4-4 1 Fajta összesen: 4 Német juhászkutya Kan Baby 1-1 1 Kan Növendék 2-2 1 Szuka Baby 3-3 1 Szuka Kölyök 4-4 1 Fajta összesen: 4 Tervueren Szuka Fiatal 5-5 1 Szuka Növendék 6-6 1 Groenendael Kan Fiatal 7-8 2 Szuka Nyilt 9-9

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

1/2015. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának

1/2015. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának 1/2015. SZ. EMLÉKEZTETŐ Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának 2015.01.15-én megtartott üléséről Az ülés helyszíne: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 212. ÁPRILIS 2. KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 212.4.2. 84. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta község polgármestere Szám: 41-9/212-II

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26.

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Csapattagok: Bak Dávid 7.b Boldizsár Cintia 6.b Dudás Fanni 7.b csapatkapitány Kardellás Renátó 6.a Felkészítő tanárok: Kardosné Nagy Tímea Kelemen

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Székesfehérvár CACIB 2014. május 10. szombat (2014-05-10)

Székesfehérvár CACIB 2014. május 10. szombat (2014-05-10) Székesfehérvár CACIB 2014. május 10. szombat (2014-05-10) 2014-05-10 FCI I. Fajtacsoport 325 47 Német juhászkutya 1 Bearded Collie 1 Border collie 7 Nyílt Szuka 3 Collie hosszúszőrű 9 Nyílt Szuka 4 Shetlandi

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök (sz:szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária) 6900 Makó, Kelemen L. 57.

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök (sz:szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária) 6900 Makó, Kelemen L. 57. HAGYMAVIRÁG FOLTVARRÓ EGYESÜLET Alakulás, előzmények: Az egyesület tagjainak megalakulás előtt közös céljuk volt, hogy olyan közösséget hozzanak létre mely vagyon és nyereségszerzési cél nélkül a kézi

Részletesebben

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig!

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! 1 Vezérőrnagy Úr! Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! Több, mint tíz hónappal ezelőtt ezzel a jelmondattal fogadott bennünket a vezérkari tanfolyam,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA. Vajdasági régiós beszámoló

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA. Vajdasági régiós beszámoló MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA Vajdasági régiós beszámoló Összeállította: Sóti Attila, VaMaDiSz elnök Régió tagszervezetei Szervezet Tevékenység Székhely Cserkészszövetség Cserkész szervezet Nagybecskerek

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny SOPRON 2015. november 21-22. 37. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny Sopron Kupa 2015. november 21-22. A verseny célja Dr. Csik Ferenc Olimpiai Bajnok tiszteletére olyan úszóverseny

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával a Magyar Köztársaság Kormányának 100 lépés Programja keretében ÖNÁLLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA Székhelye: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31. Adószáma: 18892963-1-18 Bankszámlaszáma: SAVARIA Takarékszövetkezet 72100354-10031865 Vas Megyei Bíróság nyilvántartási száma: 22/2002.

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2013. ÉVI Közhasznúsági jelentése

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2013. ÉVI Közhasznúsági jelentése MAGYAR COACH EGYESÜLET 2013. ÉVI Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013.11.28. 1 I.. A SZERVEZET ALAPADATAI A szervezet neve: Magyar Coach Egyesület Adószáma: 18218295-1-42 Székhelye: 1147 Budapest, Benkő

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Városházi BékésVáros Önkormányzati Híradója www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Megemlékezés a trianoni békeszerződés 95. évfordulója alkalmából 2015. június 4. (csütörtök) 17

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok 3.1. EU-s alapok, strukturális alapok felhasználását elősegítő programok informatikai képzés- és eszköztámogatása. Strukturális alapok, EU operatív programok

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője. Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2012. szeptember 25-én (kedden) 10.00 órai

Részletesebben

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN A Zenta községben az élsport és a sportdíjak finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 27/2015. szám) 8. szakasza alapján az élsport finanszírozására irányuló nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

II. VELENCE TÓ CAC 2014. augusztus 10. (2014-08-10)

II. VELENCE TÓ CAC 2014. augusztus 10. (2014-08-10) II. VELENCE TÓ CAC 2014. augusztus 10. (2014-08-10) 2014-08-10 FCI I. Fajtacsoport 739 122 Groenendael 3 Malinois 2 Tervueren 2 Schipperke 1 Csehszlovák farkaskutya 4 Német juhászkutya 6 Növendék Kan 2

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny fővédnöke:balczó ANDRÁSa Nemzet Sportolója A verseny célja: Versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

SEMATIC HUNGÁRIA Kft. Termelési területvezető MSK HUNGARY BT. Munkahelyi Mérnök Grabarics Kft.

SEMATIC HUNGÁRIA Kft. Termelési területvezető MSK HUNGARY BT. Munkahelyi Mérnök Grabarics Kft. Mestervacsora Gyártósori operátor Prohumán 2004 Kft. HSE mérnök Kontroller Termelési területvezető MSK HUNGARY BT Claim Specialist Értékesítési vezető VRO-911 Kft. HR Business Partner Prohumán 2004 Kft.

Részletesebben

IPA BRFK Közhasznú Szervezet horgászversenye

IPA BRFK Közhasznú Szervezet horgászversenye XVIII. évfolyam IX. szám Az IPA világszerte a rendvédelmi szervek aktív és nyugalmazott állományából toborozza tagságát, célja a formális, szakmai kereteken túlmutató személyes kapcsolatok kialakítása,

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben