Önkormányzati havilap XIX. Évfolyam, 12. szám december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati havilap XIX. Évfolyam, 12. szám 2010. december"

Átírás

1 Önkormányzati havilap XIX. Évfolyam, 12. szám december Békés, boldog Karácsonyt kívánunk! Dr. Illés Zsuzsanna mb. jegyző Bata József polgármester 1

2 Tisztelt Lakosság! Jegyzői tájékoztató a képviselő-testület üléseiről A képviselő-testület november 11-én rendkívüli ülést tartott. Fő napirend a csatorna beruházás és a lakástakarék pénztári szerződések jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztató volt. A csatorna társulat elnöke Kovács Ferenc és Kovács Norbert a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás projektmenedzsere tájékoztatta a képviselőket. A 2./ napirendi pontnál a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, hogy megbízza az URBANITAS Tervező és Tanácsadó Kft-t a nagyközség teljes közigazgatási területére kiterjedő 1:4000 léptékű térképek elkészítésére, melyek a hatályos rendezési terveknek megfelelő állapotokat mutatják be. A 3./ napirendi pontnál a képviselő-testület hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást indított a Hipp-Hopp Óvoda elektromos hálózatának felújítására és a közbeszerzés megindításához kapcsolódóan további döntéseket hozott. A képviselő-testület a következő napirendjében 9 igen, egyhangú szavazattal, elfogadta az Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét. Egyhangúan döntöttek - a polgármesteri keret terhére - a Zalka Máté utcában és a Gárdonyi Géza utcában történő útjavításról. A képviselő-testület a következő ülését november 23-án tartotta. Ezen az ülésen is valamennyi képviselő részt vett. Gál Csaba úr a Pénzügyi,Vagyongazdálkodási, Jogi és Településfejlesztési Bizottság elnöke tájékoztatást adott arról, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően a polgármester és a képviselők leadták vagyonnyilatkozatukat. A következő napirendi pontban egyhangú szavazattal jóváhagyták a Hipp-Hopp Óvoda intézményvezetőjének Dósa Annának kérelmét az óvoda költségvetésén belüli átcsoportosításra. Az átcsoportosított összeget az óvoda felújítására fordítják. Jóváhagyták a Gyermekekért Alapítvány, elnökének, dr Nán Istvánnénak kérelmét, amely szerint a Szabadság téri játszótér megépítésére kapott támogatási összeggel, a határidőt meghosszabbítva március 1-ig számoljon el. Negyedik napirendként egyhangúlag döntöttek a képviselők arról, hogy január 1-től a MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. szállítja a település számára a villanyáramot a közvilágítás és a közintézmények ellátására. 2 Az 5./ napirendi pontnál, úgy döntöttek a képviselők, hogy a vízközművet profit orientált korlátolt felelősségű társaság formájában kívánják üzemeltetni. Az átalakítás előkészítésével megbízták a polgármestert. A Damjanich Művelődési Ház évi programját módosítással elfogadták. Következő napirendként a Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programját módosították úgy, hogy a művészeti oktatás társastánc tanszakkal kiegészül. Egyhangúlag döntést hoztak arról, hogy a Gróf Széchenyi István Általános Iskola falára emléktáblát helyeznek el Honti Ferenc tanító úr emlékére. A néptanító december 1-i kinevezésének évfordulója alkalmából emléktábla állításával fejezik ki tiszteletüket az 56 éves pedagógiai pályafutása során több tápiószecsői generációt oktató tanító emlékére. Az emléktábla elkészítését társadalmi munkában a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ajánlotta fel. A 9. napirendi pont tárgyalása során megbízták a FINESZ Bt-t a közoktatási intézmények költséghatékonysági vizsgálatával. Egyhangú szavazattal elfogadták a településszerkezeti terv módosítását, amely értelmében a Szabadság utcától északra (0188/9 helyrajzi számú) területet Ev jelű véderdő terület felhasználásba sorolják és a jelű tóalmási összekötő út mellett lévő un. pedagógus földek szántó művelési ágú túlnyomó részét kb.11,3 ha a 0227/1 helyrajzi számú 12,22 ha területű földrészletből- a jelenlegi védőerdő helyett Gksz jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területté sorolták. Kilenc igen, egyhangú szavazattal döntöttek arról, hogy nem emelik meg a helyi adók összegét ( magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó), azt változatlanul hagyták. A Szociális Bizottság kérelmére a szociális kiadások keretén belül átcsoportosítást engedélyeztek. A Nagyközség Könyvtár intézményvezetőjének Nagyné Mészáros Ilona kérelmére a könyvbeszerzési kerethez kettőszázezer forintot biztosítottak. A Polgármesteri Hivatalban és az intézményekben a foglalkozás egészségügyi feladatok ellátásával évre Dr. Fábián Gábor Péter foglalkozásegészségügyi, háziorvos szakorvost bízták meg.

3 A képviselők döntöttek a Dózsa György úton, Erős Sándor boltja előtt elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezéséről a Dózsa György út és a Szent István út kereszteződéséhez, az ideiglenes buszforduló mellé. A képviselő-testület döntött arról is, hogy a Dózsa György úton a Coop áruházzal szemben lévő oldalra megállni tilos táblát helyeznek ki út patkán is kiegészítő táblával. A József Attila utca lakosai panaszt nyújtottak be a hivatalhoz, melyben kifogásolták a nagymértékű átmenő forgalmat, a behajtani tilos, kivéve célforgalom tiltó táblák ellenére. A testület árajánlatok bekéréséről döntött különböző forgalomtechnikai eszközök beszerzésével kapcsolatban. A 17. napirendi pontnál egyhangú szavazattal döntöttek közvilágítási lámpatestek felszereléséről a nagyközségben. A 18. napirendi pontnál szintén egyhangú szavazattal bruttó négyszázezer forintot biztosítottak a nagyközségben ünnepi díszkivilágításra. Tisztelt Lakosok! A képviselő-testület jegyzőkönyvei elolvashatók a község honlapján. Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a képviselő-testület ülései nyilvánosak, várjuk az érdeklődő polgárokat. Dr.Illés Zsuzsanna mb. jegyző Lakossági tájékoztató Határozat A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. Törvény 17.. (4.) és (7.) bekezdése alapján, valamint az árvíz és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII.) KHVM rendelet a alapján és a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996 (XII. 26.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva december 08.-án órai hatállyal Tápiószecső Nagyközség közigazgatási területén I. fokú belvízvédelmi készültséget rendelek el. Az intézkedési terv szerint folyamatosan figyelemmel kísérjük a belvizek által okozott káreseteket, s azok megszüntetéséről azonnal intézkedünk. A I. fokú készültség más fokozatú készültség elrendeléséig, illetve visszavonásáig áll fenn. Ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, ezért e határozatot indoklás nélkül, egyszerűsített formában adtam ki. Bata József polgármester Juhász Gyula: Karácsony felé Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, Ilyenkor decemberben.... Bizalmas szívvel járom a világot, S amit az élet vágott, Behegesztem a sebet a szívemben, És hiszek újra régi szeretetben, Ilyenkor decemberben.... És valahol csak kétkedő beszédet Hallok, szomorún nézek, A kis Jézuska itt van a közelben, Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, S ne csak így decemberben! Az önkormányzat képviselőtestülete nevében Áldott békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben,egészségben gazdag,boldog újévet kíván: Erdei Annamária * Civilszervezetek támogatása Tisztelt Lakosság! A Vízmű vezetése ezúton kéri a lakosságot a vízmérők fagy elleni védelmének biztosítására. Ennek elmulasztása esetén a vízmérőben keletkezett kár a fogyasztót terheli. Továbbá értesítjük a lakosságot, hogy a januárban esedékes IV. negyedéves vízdíj számlázása a vízórák fagyvédelme miatt nem leolvasás alapján történik, hanem általány díjas. Lehetőség van azonban a fogyasztás bediktálására a 29/ telefonszámon, munkanapokon reggel 7-9 óra között, december 22-ig. Vízmű vezetősége: Réthelyiné Légmán Ágnes Szabó László 3 Az elmúlt hónapban lehetőség nyílt arra, hogy a Tápiószecsőn működő civilszervezetek bemutatkozzanak. A Polgármesteri Hivatalban történt megbeszélésen 19 szervezet ragadta meg az alkalmat, hogy a működésük céljáról, esetleges nehézségeiről, vagy sikereiről beszámoljon. Mindannyian rengeteg energiát szánnak arra, hogy a választott területen a lehető legtöbbet nyújtsák azoknak, akiknek tevékenységét megsegíteni szeretnék. A múlt havi Szecsői Tükörben jeleztem, hogy egy éven keresztül a tiszteletdíjamat ezeknek a civilszervezeteknek ajánlom, elismerve azt a munkát, amely teljesen önzetlenül mások megsegítésére irányul. Ebben a hónapban a fogyatékkal élők felkarolását elhivatottan képviselő SZAFFI Alapítvány kapja a nettó forintot. Elengedhetetlen munkájukhoz sok türelmet, kitartást és minél több támogatót kívánva, Tisztelettel: Tar Andrea

4 Csak csendben, csak halkan Tar Andrea Advent idején, előbb-utóbb mindenki hozzácsendesedik a várva várt ünnepi hangulathoz. Amikor elérkezik az év egyik legcsodálatosabb napja, már végleg elcsitulnak a hétköznapok bántó zördülései. Világnézeti különbözőségek, politikai csatározások, vallási nézeteltérések és még mi minden, ami kimozdít bennünket a béke és harmónia egységéből, most, ezekben a napokban, néhány pillanatra, majd pár órára, vagy jobb esetben egy-egy napra lényegüket veszítik, hogy helyet nyújtsanak egy igazán meghitt érzésnek, ami az ünnepet övezi. Petrás Mária kerámikust idézve, aki a december 4-i Wass Albert est egyik vendége volt, : A nők kutya kötelessége megteremteni elsősorban a családok szintjén a belső harmóniát. Mindenkinek magában kell keresnie, majd megtalálnia a békét és a megoldást a hétköznapok gondjaira. A rengetegen megjelentek közül bizonyára sokan megfogadták ezeket a gondolatokat. Így teszem ezt én is. Nem bánt az elveszített energia, ami az adományok gyűjtésével kapcsolatban felhasználatlanul ránk szakadt. Hiszem azt, hogy csak a rengeteg tennivaló okozta, hogy az adományok egy része itt felejtődött. Örülök annak, hogy a kezdeményezés hatására elindított Vöröskeresztes szervezés, majd a Jótékonysági esten gyűjtött bevétel vigaszt nyújt az arra rászorulóknak. Végül, az eredmény a fontos. Nem gondolkodom azon a felhalmozódott feszültségen, amit a közmeghallgatáson, vagy az iskolai összejövetelen megtapasztaltam. Hiszen még gyermekcipőben jár az a kezdeményezés, ami a párbeszédet tartja legfőbb szempontnak a Hivatal képviselői és a lakosok között. Lényegét tekintve ezek az apró közeledések alakíthatják ki majd a kölcsönösséget a jövő problémáinak a megoldására. Kis lépés nekünk, nagy lépés Tápiószecső életében! És mielőtt a Holdra szállnánk, vegyük észre az apró örömöket is. Szinte példátlan az a szülői és vállalkozói összefogás, ami közérdeket szolgálva megújítja a sportolók öltözőjét a Sportpálya területén. Mint a mesében, amikor a kőlevesből, valami mennyei eledel készül A több évtizednyi penészt és rothadást kizsuppolva, gipszkartonnal borított frissen festett öltözőkben kezdhetik a sportolók az Új Évet! Megújult burkolatot és új vizesblokkot varázsoltak az egymásnak kilincset adó szakemberek, apukák, szabadidejüket feláldozva. Nem igaz már a régi szlogen, ami szerint: Szecsőn nincs összefogás! Talán ez lesz az első olyan ünnepvárás Tápiószecsőn, amikor díszbe öltözik egy-egy utcaszakasz, jelzéséül annak, hogy igyekszünk figyelni a részletekre. Én csak remélni tudom, hogy a nagy odafigyelésben nem veszünk el majd azokban! Advent idején, előbb-utóbb mindenki hozzácsendesedik a várva várt ünnepi hangulathoz. Jó lenne, ha az együttérzés szándéka nem csak a kitüntetett napokon lenne érezhető. Csak csendben, csak halkan, egyszerűen és őszintén kívánok békés boldog napokat az ünnepekre! Remélem, minél többen meghallják. A családok gondozása Mi, védőnők, először a kismamákkal a szakorvosi vizsgálat után, lehetőleg a betöltött 12. hét előtt találkozunk. Ekkor történik meg a várandós gondozási könyv kiállítása. Megbeszéljük a további teendőket, életviteli tanácsokkal látjuk el, valamint háziorvoshoz és fogászatra irányítjuk a várandósokat. Minden kismama kap egy várandós gondozási tervet, amin szerepelnek a kötelező vizsgálatok hetekre lebontva. Így mindenki tudja, mi vár rá a 9 hónap alatt. A nőgyógyászaton és a védőnői tanácsadáson szinte havi rendszerességgel meg kell jelenni, illetve ha szükség van rá, akár gyakrabban is, igény szerint. A terhesség megállapítását követően a legfontosabb vizsgálatok közé tartozik a 12 hetes nyaki redő vizsgálat. Célja az esetleges fejlődési rendellenességek, Down-kór kiszűrése. Ezt követi a 16. héten az AFP vizsgálat, mely anyai vérből történik. Lényege a gerinc-, koponya- fejlődési rendellenességének kiszűrése. Ezzel egy időben történik a Hepatitis-B szűrés is. A következő a héten végzett genetikai Ultrahang (UH) vizsgálat. Ekkor is az esetleges fejlődési rendellenességeket próbálják felderíteni. Jó eséllyel ilyenkor már megmondható a gyermek neme. A vércukor-terheléses vizsgálat a héten esedékes hetes UH-n adatokat kaphatunk a közelgő szüléshez (többek között a várható születési súlyt). A 36. héttől rendszeresen kell járni szívhanghallgatásos NST/CTG vizsgálatra. Ez Védőnői szolgálat hírei 4 azért fontos, mert információt ad a méhlepény működéséről, a magzat állapotáról. A védőnői tanácsadáson minden alkalommal történik testsúly-, és vérnyomás-mérés, vizelet-vizsgálat, valamint a 18. héttől magzati szívhang-hallgatás. Megbeszéljük az aktuálisan felmerülő kérdéseket. Erre lehetőség van akkor is, mikor a várandóst meglátogatjuk otthonába. Ez minimum 5 alkalommal fordul elő a szülés előtt, illetve szükség szerint, akár gyakrabban is. Szülést követően sem szűnik meg a gondozás. A kismamákat megkérjük, hogy jelezzenek nekünk a szülés megtörténtéről, valamint keressék fel választott gyermekorvosukat a receptekért. A hazaérkezést követően 2 munkanapon belül meglátogatjuk a családot. Ilyenkor megtörténik az újszülött védőnői szűrése, babaápolási tanácsokkal látjuk el a szülőket. Az első 6 hétben heti rendszerességgel látogatjuk a családot, majd ezt követően havonta, 1 éves kor után pedig negyedévente. A 3. életévig több alkalommal történik mérés/szűrés, valamint kötelező védőoltás, amit a gyermekorvos ad. Kötelező szűrés 1-, 3-, 6 hónapos és 1 éves korban van, majd ezt követően évente. A kötelező oltásokat a gyermek 2-, 3-, 4-, 15-, 18 hónapos korban kapja (erről bővebb információt kapnak a családok látogatás során). Az óvodába kerüléssel sem szűnik meg a gyermek gondozása. Negyedévente tisztasági vizsgálatot végzünk, valamint évente szűrjük a gyermekeket.

5 6 évesen megkapják kötelező oltásukat a gyermekorvostól, tanácsadás keretein belül. Az iskolában is jelen vagyunk. Minden évben a 2., 4., 6., 8. osztályosok szűrése megtörténik. A 6. és 7. osztályosok oltást is kapnak. Valamint sor kerül itt is minden negyedévben a tisztasági vizsgálatra. Középiskolában ezek a szűrések folytatódnak, de az már az illetékes iskola védőnő feladata. Csucsiné Tordai Noémi Védőnő Iskolai hírek Tisztelt Szülők! Tájékoztatom Önöket iskolánk decemberi, ill. január eleji programjairól: A téli szünet előtti utolsó tanítási nap: december 17. (péntek), a szünet után először január 03-án (hétfőn) jövünk iskolába. December 11-én (szombaton) munkanap lesz. Az alsó tagozatosoknak ezen a napon szervezzük meg az Egészségnevelési napot, a felső tagozatosoknak pénteki órarend szerinti tanítást tartunk. A félévi eredményről szóló értesítéseket január 17. és január 21. között kapják meg a gyermekek az osztályfőnököktől. Felhívom a 8. osztályos tanulók szüleinek figyelmét, hogy a központi írásbeli vizsga január 22-én lesz. A vizsgát csak rendkívüli esetben (betegség esetén orvosi igazolással) lehet pótolni. Művészeti tagozat hírei Zeneiskolásaink félévi vizsgáit január 17.-ével kezdődő héten tartjuk. December 15-én (szerdán) 17 órától tartjuk a hagyományos Karácsonyváró műsorunkat a Helyőrségi Művelődési Házban, melyre nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt. Az I. félév a tanév rendjéről szóló rendelet értelmében január 14-én ér véget. Az osztályozó vizsgára kötelezett tanulók számára január 12-én (szerdán) 12 órától szervezzük meg a vizsgát. Az érintett diákok gondviselőinek postai értesítést is küldünk. Kulturális hírek Festészet-tűzzománc tanszakosaink kiállításmegnyitójára január 12-én 14 órai kezdettel kerül sor iskolánk Petőfi S. utcai épületének I. emeleti folyosóján. Minden Kedves Diáknak, Szüleiknek áldott karácsonyt, békés boldog új évet kívánok a tantestület és az iskolavezetés nevében: Czirják Attila igazgató Decemberi programok a Damjanich Művelődési Házban. December 18-án 16 órakor Ofella Sándor Emlékműsora Ha nem őrizzük meg hagyományainkat, Soha nem lehet biztos jövőnk. Dr. Szűcs Lajos Pest megye közgyűlésének elnöke MEGHÍVÓ A XIV. OFELLA SÁNDOR EMLÉKMŰSORRA Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Damjanich Művelődési Ház, Ofella Sándor Alapítvány, Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttes szeretettel meghívja Önt és családját a december 18-án tartandó XIV. OFELLA SÁNDOR EMLÉKMŰSORÁRA Tervezett programok: 15 óra Ofella Sándor sírjánál az emlékezés virágainak elhelyezése 16 óra Emlékműsor: a Gyerkőc Együttes és az Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttes az Életképek műsora mellett Nemzetek Táncait bemutató (Erdélyi, Német, Holland, Olasz, Amerikai) új tánc műsorral várja az érdeklődő közönséget. Ofella Sándor Emlékdíj átadása 18 óra Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttes és Vendégeinek évadzáró estje December 21-én 15 órától XV. Magányosok Karácsonya. Szeretettel hívunk és várunk minden Tápiószecsőit, aki egyedül él egy háztartásban. December 23-án 17 órától Falu Karácsonya Szeretettel várunk minden érdeklődőt gyermek betlehemi műsorunkra * Zenés női kondicionáló gyógytorna Izomnyújtásokkal, izomerősítés, pillates gyakorlatokkal, aerobikkal, relaxációval. Kezdés: 2011.január 4-étől kedd-csütörtökönként 16:00-tól (10-70 éves korig) a tápiószecsői Damjanich Művelődési házban. Hozzunk magunkkal: - kényelmes szabadidőruhát; - polifómot; -0,5 l vizet; - mosolyt az arcunkra; -400 Ft-ot. Szeretettel vár a gyógytornász minden kedves mozgásra vágyót: Hajnalné Filemon Magdolna 5

6 A Tápiószecsői Vöröskereszt hírei Web: Egy súlyos katasztrófa Október 4-én ezrek életének munkája vált hasztalanná, mikor a MAL Zrt tulajdonában lévő Ajkai Timföldgyár vörösiszap-tárolójának gátja átszakadt, mintegy köbméter iszapnak adva szabad, pusztító utat a környező településekhez. A katasztrófa 10 ember életét követelte, s a sérültek száma pedig több mint 150 fő. Példátlan nemzeti összefogás bontakozott ki, segélyszervezetek kezdtek azonnali gyűjtésbe, valamint önkéntesek százai indultak a térségbe, hogy segítség a kitelepített lakosok ellátását. Községünk is csatlakozott a nemzeti összefogáshoz, s szervezetek, magánszemélyek kérték a szecsői lakosok segítségét adományok formájában. Szervezetünkhöz szép számmal érkeztek ruhák, ágyneműk, játékok, tisztítószerek, s tartós élelmiszerek egyaránt. Ezúton köszönjük az adományozók önzetlenségét, hogy hozzájárultak a katasztrófa áldozatai életének megkönnyítéséhez, álmaik újjáépítéséhez. Ezek az emberek nem folytathatják az életüket ott, ahol az október 4-én gyakorlatilag megszakadt, de az ismeretlenek segítségével könnyebb egy új és talán szebb életet kezdeni. Köszönjük adományaikat Devecser és Kolontár szerencsétlenül járt lakosainak nevében! Csupán egy igazi öröm van a Földön: másoknak élni! -Lev Tolsztoj- Búcsúzunk Községünkben közel 80 éve működik a Magyar Vöröskereszt Alapszervezete, melynek megalakulása a Moldoványi házaspár nevéhez fűződik ben Wagner Árpádné, mint titkár kezdte meg a szervezetben munkásságát. Igyekezett a Vöröskereszt 7 alapelveit szem előtt tartva mely az emberiesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség, önkéntesség, egység és egyetemesség végezni egy vöröskeresztes aktíva munkáját, mely elsősorban a segítségnyújtás volt. Számos rendezvényt szervezett az Idősek világnapja alkalmából, s a gyermekeket is köszöntötte a gyermeknapokon. Ruha- valamint adománygyűjtést szervezett, mikor arra szükség volt óta Annus néni lett a véradásszervező, s évente 4 véradást ütemezett be a monori Szervezet segítségével, ezzel nagyban hozzájárulva a vérkészletek feltöltéséhez a véradók toborzásával, és megbecsülésével június 16-án az akkori tagság megválasztotta Wagner Árpádnét a Vöröskereszt Tápiószecsői Alapszervezetének elnökévé, melyről november 15-én lemondott. Ezúton köszönjük Annus néninek, hogy nem engedte eltűnni községünkben a világ legismertebb segélyszervezetének, a Vöröskeresztnek e kicsiny, ám annál hatékonyabb Alapszervezetét, ezzel kedvet adva megannyi önkéntesnek a folytatáshoz. Bízunk benne, hogy a Magyar Vöröskereszt eszméit méltón tudjuk továbbvinni, s még emberek ezrein tudunk segíteni, illetve örömet szerezni nekik. Köszönjük, Annus néni! -Az önkéntesek- Civil szervezetek hírei 6 MikulásGyár Tápiószecsőn is! A tavalyi év sikerén felbuzdulva szervezetünk idén is csatlakozik az immár hatodik éve sikeresen működő MikulásGyár programhoz. December 18-án 10 órától 15 óráig várjuk a Helyőrségi Klubban az adományokat, melyeket a Magyar Vöröskereszt, a Szociális Depó és az Unifec közreműködésével eljuttatja a rászoruló gyermekeknek, akiknek talán csak az az egy doboz jelenti a karácsonyi ajándékozást. A Mikulásgyár nagyon szívesen fogad játékokat, könyveket, tartós élelmiszereket, édességeket ám arra kérjük az adományozókat, hogy olyan ruhákat, könyveket hozzanak, amelyeket maguk és gyermekük is szívesen fogadna. Továbbá ezen a napon várjuk azokat a gyerekeket is, akik szívesen készítenek velünk karácsonyi díszeket, kisebb ajándékokat, akik szeretnék kellemes, karácsonyi hangulatban eltölteni ezt a szombatot. Időpont: december óráig Helyszín: Helyőrségi Klub Sok szeretettel várunk mindenkit! Decemberi véradás Időpont: december Helyszín: Helyőrségi Klub!!! A biztonságos hazai vérellátáshoz évente egység vérre van szükség, melyhez félmillió ember véradományát várják. Sajnos a véradók száma évről évre csökken, s a vérkészletek nem elegendőek hazánk betegeinek ellátásához. Ne akkor eszméljünk rá, mennyire szükség van véradókra, mikor a mi egészségünk a tét. Kérjük, legyen Ön is véradó! Véradásra kérjük hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját, valamint TAJ kártyáját. A véradásról bővebb információt a honlapon találhatnak. Ezúton köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik ebben az évben támogatták, segítették szervezetünk munkásságát, akik nélkül rendezvényeink nem jöhettek volna létre, s nem segíthettünk volna a rászoruló embertársainkon! Köszönet továbbá önkénteseinknek áldozatos munkájukért, elhivatottságukért, akik nélkül ez a szervezet nem működne ilyen sikeresen! A vezetőség Kellemes karácsonyi ünnepeket, és Boldog Új Évet Kívánunk!

7 Tisztelt Tápiószecsői Lakosság, Tisztelt Olvasó! Terveink szerint január 1-től egészen december 31-ig havonta szeretnénk Önöket tájékoztatni a Tápiószecsői Önkéntes Tűzoltó Egyesület eseményeiről és tevékenységéről. Szeretnénk, ha megismernék munkánkat, annak fontosságát és betekintést nyernének az aktuális hónap eseményeibe. Tevékenységünket az elmúlt egy évben is alapszabályunknak megfelelően, a munkatervünk és a pénzügyi lehetőségeink függvényében végeztük. Néhány fontos dolgot szeretnék kiemelni a 2010-es év eseményei közül. A 2009-es év szilvesztere már jelezte, hogy ez az év is eseményekben gazdag lesz, hiszen a szilveszter éjszakát egy melléképület tüzének megfékezésével zártuk a Damjanich utca elején. Jelentős változás volt az év elejétől, hogy Titkárunk - Mikulás Sándor Úr - a honlapot folyamatosan és rendszeresen ellátta információkkal, friss hírekkel. (Bizonyára Ön is meglátogatta már ezt az oldalt: február 10-én a Budapesti Tűzoltó Szövetség által egy speciális kézi Stihl láncfűrészt kapott egyesületünk. Az eszközöket ünnepélyesen adták át a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság székhelyén es évben közel 80 riasztáshoz vonultunk. Köztük elsősorban tűzesetek, műszaki mentés és a szélsőséges időjárás miatt vízszivattyúzáshoz riasztottak bennünket. A májusban megrendezett civil majális is nagyon tanulságos volt az ott lévők számára, hiszen egy nagyon látványos bemutatóval készültek a fiúk. Egy felhevített edénybe olajat töltöttek és még tovább melegítették, addig, míg az olaj lángra lobbant. Mit csinálnának Önök vele? Természetesen nem öntik le vízzel, hanem fedővel, vagy pedig vizes kicsavart ronggyal takarják le. Sajnos sokan vízzel próbálják eloltani és ezt be is mutatták a lánglovagok. Hogy mi történt? A lángok kb. 10 m magasra, csaptak! Ez tényleg nagyon látványos volt! A 2011-es civil majálisra is hasonló látványos bemutatóval készülünk. Remélem minél többen eljönnek!!! Ebben az évben sikerült újabb 40 órás alaptanfolyamon részt vennünk, amelyet a Kóka Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervezett. A tanfolyam sikeres vizsgával zárult június közepén. A bizonyítványok ünnepélyes átadására szeptember 25-én került sor, melyet Tóth László Elnök adta át. Értékelték a képzésen résztvevők munkáját, illetőleg az elért eredményeket. Akik ezt az oklevelet átvehették: Gallus Béla, Mikulás Sándor, ifj. Tóth László, Pap Ferenc, Pap Krisztián, Szabó Attila, Pásztor Tibor, Lengyel Tamás. A jelenlevők hangsúlyozták és kiemelték az önkéntesség és tenni akarás fontosságát és egyben az együtt működés jelentőségét. Ugyan csak szeptember 25-én rendezték meg a évi Országos Tűzoltó Lépcsőfutó Bajnokságot, a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri "SOTE" épületében. Százhúsz tűzoltó páros indult neki a huszonhárom emeletnek. Idén egyesületünk is képviseltetni tudta magát, hiszen két fiatalt is tudott indítani. A két elszánt tűzoltó Mikulás Ádám és Szabó Attila 4 perc 46 másodperc alatt teljes felszerelésben, légző készülék használatával közép mezőnyben végzett. Mindkét tagunknak gratulálunk! Október 31-én kiemel tűzesethez riasztották egységünket a sági kanyarhoz, ahol a Nagykátai hivatásos tűzoltókkal együttműködve fékeztük meg a lángokat. December 3-án, a tűzoltószertár ajtaján is bekopogtatott a Télapó, a gyerekek nagy örömére. A kis tűzoltó palánták énekkel és verssel készültek a Télapónak. Minden kedves olvasónknak Békés, Boldog Karácsonyt Kívánunk!!! Várjuk további önkéntesek jelentkezését! Ha elszántságot érzel, csatlakozz hozzánk! Tápiószecsői ÖTE Csak egyszer élek ezen a világon. Most kell tehát megtennem minden jót, amit bárkinek is megtehetek; most kell segítenem másokon, ahol segíthetek. (Carnegie) Kedves Tápiószecsői Polgárok! Ismét lezárunk egy évet és ilyenkor számot vetünk elmúlt dolgainkkal. Mennyi jót cselekedtünk? Magunkon kívül gondoltunk-e másokra is? Mit sikerült megvalósítani álmainkból, mi maradt el? Igen, nagyon sokan Önök közül gondoltak a gyermekekre akkor, amikor személyi jövedelemadójuk egy százalékával támogatták a Gyermekekért Alapítványt. Ez az összeg a évben: Ft Köszönöm a kuratórium nevében, és arra kérek mindenkit, hogy a jövőben is legyenek segítségünkre. Gyermekekért Alapítvány hírei 7 Örülünk, hogy a játszótéri számlán újabb adományok tűntek fel, amit Erdei Annamáriának és Kovácsné Lesti Veronikának köszönhetünk Továbbra is várjuk felajánlásaikat! ADÓSZÁMUNK: SZÁMLASZÁMUNK A HELYI TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL: A JÁTSZÓTÉR SZÁMLÁJA: A közelgő karácsonyi ünnepekre, valamint az új esztendőre kívánunk mindannyiuknak kedves családjukkal együtt jó egészséget, békességet, boldogságot; munkájukhoz sok-sok siker. Tisztelettel: Dr. Nán Istvánné Kuratóriumi elnök

8 Fegyveres erők és Testületek Helyőrségi Nyugdíjas Klub hírei A Fegyveres erők és Testületek Helyőrségi Nyugdíjas Klub vezetősége és tagjai nagy készülődéssel november 18-án tartotta meg a két 50. házassági évfordulósok ünnepét. Az ötven éven felüli házaspárokat sem felejtettük el, őket virággal köszöntöttük. A Helyőrségi klub színháztermében egy órás műsort adtunk elő, majd az előtérben zenés vacsorával egybekötött közös szórakozással folytattuk. Az ünnepi beszédet Danyi Zoltánné gazdasági felelős mondta el. A vers, ének és tánccsoport műsort elsősorban a klub tagjai adták elő. A műsort végignézte Bata József polgármester, aki köszöntötte, majd nagyon szép ajándékkal gratulált az ünnepelteknek. Nagy Árpád és Nagy Árpádné Szolga István és Szolga Istvánné. Vendégünk volt Dombi Nándor képviselő, aki a vezetőséggel és a nyugdíjas tagjainkkal kellemesen elbeszélgetett. A klub nevében Ács László elnök mondott köszöntőt, majd átadta az ajándékot. A zenés ünneplés közös énekléssel, tánccal emelte a hangulatot. Minden résztvevőnek, aki valamilyen szinten részt vett a programokban nagy tisztelettel megköszönjük a munkáját. Az ünnepelt házaspároknak kívánunk továbbá hosszú együtt töltött éveket, erőt, egészséget a családdal és a nyugdíjas klubbal együtt sok sok közös emléket, programot. A klub nevében Dobos Imre Titkár Jogi Kisokos A mai világban az internet szinte teljesen behálózza az életünket. Nagyon jó és praktikus lehetőség, hogy a lakásunkból ki sem kell lépni és szinte minden információ elérhető a számítógépen keresztül. Igaz ugyan, hogy az internet megkönnyíti az életünket, de ha nem vigyázunk akkor bizony sok bosszúságot is okozhatunk magunknak vele. Nagyon sok ingyenes hirdetési oldal található az interneten, melyek reklámjában az a kecsegtető felhívás szerepel, hogy az oldalon ingyenesen lehet ingatlan értékesítésére, gépkocsi eladásra vonatkozó apróhirdetést elhelyezni. Sajnos sok esetben ez átverés a jóhiszemű emberek felé. Minden esetben alaposan olvassuk el az adott oldalon található információkat, általános szerződési feltételeket és nézzünk utána a neten egyéb oldalakon (fórumokban) az adott hirdetési cégnek. Bizonyos cégek úgy csapják be a hirdetőket, hogy nem tájékoztatják őket arról, hogy csak az első hónap ingyenes a többi időre kemény hirdetési díjat fognak kiszámlázni számukra. Sok esetben bizonyos ideig (pl. 6 hónapig) a hirdetést törölni sem lehet, tehát így rögtön 6 havi díjat követelnek a gyanútlan embereken. Sokan megijednek amikor kapnak egy számlát vagy fizetési felszólítást, hogy hirdetési díjként fizessenek be egy adott összeget (néha bizony horribilis összegekről lehet szó). Ilyen esetben mindig forduljunk jogi szakemberhez, aki segít eldönteni, hogy jogos-e az adott követelés. Másik nagyon elterjedt internetes csalási mód, hogy általában drága termékeket, órákat vagy régiségeket kínálnak aukciós oldalakon. A személyek, kiket úgy informálnak, hogy sikeresen licitáltak, elküldik a vételi árat az eladónak, de nem kapják meg a megnyert terméket. Más esetekben a csalók a megrendelt termék utánzatát küldik el az átvert személynek. Sokan a reményvesztett munkanélküli embereket csapják be. Az otthonról végezhető munkák iránt egyre többen érdeklődnek. Az internetes csalók a kedvező lehetőség iránt érdeklődő gyanútlan munkavállalókat használják ki. Az Interneten közvetített ajánlat kézbesítésének feltétele tekintettel arra, hogy a lehetőség korlátozott számban elérhető -, hogy meghatározott összeget át kell utalni a tájékoztató kézbesítéséhez, mely végül soha nem kerül a megrendelő kezeihez. Minden esetben legyünk nagyon körültekintőek amikor interneten keresztül vásárolunk vagy hirdetünk. Jobb előzetesen utána járni az adott cégnek, lehetőségnek, mint utólag keseregni azon, hogy mennyi pénzt csaltak ki tőlünk. Lakossági hírek, észrevételek 8 Amennyiben az adott témáról még többet szeretnének megtudni a , vagy a telefonszámon tudnak érdeklődni. A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Minden Tisztelt Olvasónak békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok! Dr. Acsai Anetta Rita ügyvéd Közlemény Tisztelt lakosság A Magyar vöröskereszt helyi szervezete án megválasztott a szervezet elnökévé ével a tisztségről lemondtam óta Önkéntes Véradó szervező feladatot láttam el,ezt is átadom másnak.elhatározásom elküldve a tagságnak és a Nagykátai Vöröskereszt vezetőjének.önkéntes munkához kívánok mindenkinek jó egészséget. Tisztelettel: Wagner Árpádné Köszönet! A már hagyományos Honvédségi Alakulat bál, november 20-án megrendezésre került, amely egy vacsorával egybe kötött műsoros est és fergeteges hangulatú buli party volt. Szeretném köszönetemet kifejezni azoknak az embereknek, akik a szervezésben segítségemre voltak: Szabó Sándorné, Laczkó Ferencné, Czakó Mária, Kiss Viktorné, Nagy Attiláné, Hulik Ágnes, Faragóné Ofella Adrienn, Nagyné Molnár Zsuzsanna, Tirk Ákos, Faragó Richard, Mondok László, Csáki Imre, Bukóczi László, Torma János. Köszönet a fellépőinknek, akik szinvonalas műsorral megalapozták a bál hangulatát: Tápióbicskei Harmónia kórus, a NoMen kórus, a gyömrői akrobatikus Rock and Roll csoport és a tápiószecsői nyugdíjas Fitt nagyik. A fergeteges hangulat talpalávalóját a Pulzus zenekar, Nagy Zsolt és Mag Zoltán biztosította. Külön köszönet támogatóinknak: Tábori Józsefné, Hulik Róbert, Kókai Gábor, Hisztéria cukrászda, Szabó Sándorné, Laczkó Ferencné, Májer István- Kovács Anita. Számítok rátok jövőre is! :) Wagner Marianna

9 A hármas találkozás Adományt vittünk Néhány nappal ezelőtt meghívást kaptunk? Nagymamák, édesanyák és édesapák, (fogyatékkal élő gyermekek) és azok hozzátartozói találkozójára. Az öregek és kevésbé öregek valamint a fogyatékkal élő fiatalok számára rendezett találkozót a SZAFI termében az Idősek Otthona és a SZAFI vezetői, a Segítőikkel. Kellemes vidám elő karácsony volt, és áldott mert rajtunk kívül jelen volt a Isten és az Ő egyszülött fia Jézus Jézuska. Elhozták a karácsony Jézus születését a tanulságát a Tóalmási Élet Szava egyház szereplői, akik óriásbábokkal ismertették a jelenlévőkkel, a gyermekekkel, fiatalokkal az ő szintjükön, hogy megszületett sok sok évvel ezelőtt a kis Jézus, hogy beteljesedjék Isten akarata, hogy az elküldött fia azért jött e világra, hogy példamutató életével jó példát mutasson minden ember számára. Mi tudjuk, halála által pedig megváltsa azokat, akik hisznek Ő benne, megbánják bűneiket, hogy elnyerhessék az örök életet. Köszönjük Erikának, Annuskának, minden segítőjüknek és az Élet Szava szereplőinek, hogy megajándékoztak ezzel a szép délutánnal. Nagy Sándorné Az adományt illik megköszönni! November közepén a hetvenéveseknek Ft, azaz ezer forintot hozott a postás. Az ötletadónak gratulálunk, a gesztust díjazzuk, akármilyen csekély is. Nekünk a kérés nagy szégyen. Adjanak akkor is ha nem kérjük. Ha szabad a korosztályom nevében kívánok mindenkinek Kellemes Ünnepeket és Boldog Új évet. Köszönettel id. Hulik Ferenc József A u 9 sz. Köszönetnyilvánítás Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Juhász Viktor /83 éves/ temetésén részt vettek. Elkísérték utolsó útján, koszorúikat csokraikat elhelyezték, és azoknak is akik együtt éreztek fájdalmukba a gyászoló családdal. Köszönet az Ofella Sándor Népi Együttes vezetőjének és mindenegyes tagjának, hogy ennyi év után sem felejtették el és elkísérték utolsó útjára. Külön köszönet a családtól Mihucza és Társa kegyeleti szolgálat mindenben korrekt és segítő munkájáért. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik részt vettek Dobi Péterné temetésén és részvételükkel, virágaikkal osztoztak fájdalmunkban. Kovács család Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik részt vettek Falchner Zsuzsanna temetésén és részvételükkel, virágaikkal osztoztak fájdalmunkban. Gyászoló család Köszönetünket fejezzük ki mindazon rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, barátoknak akik Varga Ferenc temetésén részt vettek. Elkísérték utolsó útjára és a megemlékezés virágait a sírjára helyezték. Nyugodjon békében. Áldott és szeretetben teljes Karácsonyt és Újesztendőt kívánunk! Köszönjük mindenkinek aki meglátogatta nagyrendezvényünket és támogatta a turulszobor felállítását adományával. Közel 210 ezer forint gyűlt össze ezen nemes célra, melyet Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának átadunk. Dombi Nándor Wass Albert Tápiómenti Kulturális Egyesület 9 Úgy szeretném leírni, hogy mindenki előtt tisztán kirajzolódjon mit láttam Devecseren és Kolontáron. Tehát a november 12-én összegyűjtött vörös iszap áldozatainak rendezett műsoron összejött pénzt az ott elárverezett festményekből befolyt összeget és a Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola által felajánlott összeget, összesen Ft, vittük december 1-én a rászorultaknak Devecserre és Kolontárra. Ehhez még hozzá jött a Tápiószecső Önkormányzat által felajánlott Ft a helyi Polgárőrség Őrség által vásárolt Ft értékű élelmiszer és a helyi Vöröskereszt által gyűjtött ruhaadomány. A polgármesteri hivatal kisteherautóval teljesen tele volt. Így indultunk december 1-én reggel. A delegáció vezetője Bata József polgármester úr volt, a kisteherautót a hivatal mindenese Gyurina Laci vezette. Kíséretről a tápiószecsői polgárőrök gondoskodtak, egy személygépkocsival három polgárőr jött velünk. Ja és jómagam. Tehát így voltunk hatan. Időnk volt bőven, beszélgettünk így azt gondoltuk, hogy jobban haladunk. Így úgy, de végül kitérőkkel ugyan de megérkeztünk délután 2 felé Devecserre. Senki de senkinek nem kívánom amit ott láttam. Ott ahol a település alacsonyabb része van, hömpölygött az iszapfolyam. Olyan pépes volt mint a palacsintatészta alap, vagy a híg lekvár. Betörte az ablakokat és befolyt a lakásokba, mindent tönkre tett. Devecseren tíz utca és az ott lévő házak, Kolontáron egy utca és az abban lévő házak váltak az iszap martalékává. A magukkal vitt készpénzt és gyűjtött adományt két egyenlő részben adtuk a két településnek, nagy városok többet vittek de miénknek is nagyon örültek. Megnéztük a sérült tározót ahonnan kiszökött az iszap. A környéken érezni lehetett a lúgos maró hatást. Köszörülte a torkunkat. Megkérdeztem egy arra élő idős férfit, általában milyen betegségeket kaptak az itt lakók? Hát felső légútit, mi mást, mondta. Lepakolva az adományokat elbúcsúztunk a falu vezetőitől és indultunk haza. Már kezdett szürkülni, az út csúnya, saras, esős lett. Hazafele megint folyamatosan beszéltünk, nehogy elszenderedjen sofőrünk a fáradtságtól. Este 7 lett mire haza értünk. Bár ne kellene soha ilyen karitatív útra menni. Lesti Bertalan Családi ház eladó Tápiószecsőn az állomáshoz közel. Irányár: 9 millió Ugyanitt: 2db heverő Ft, szekrénysor Ft. Érd: 30/ Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok minden kedves ügyfelemnek! NagyAttila "szennyvízszállító" Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag új évet kívánnak a Tápiószecső Posta dolgozói Szecsői Tükör Kiadja: Nagyközségi Önkormányzat Tápiószecső Honlap: Tel: 06-29/ , Szerkesztő: Lesti Bertalan, lestiberci.blog.hu, Honlap: / Megjelenik havonta 2400 példányban. Engedély: NySU.P/PHF/2824/1991

10 A Központi konyha étrendje Dátum Hétfö Kedd Szerda Csütörtök Péntek december 6-tól 12-ig december 13-tól 19-ig december 20-tól 26-ig január 3-tól 9-ig Kertészleves Párolt csirkecomb Zöldbabfőzelék Félbarna kenyér Mikulás figura Tárkonyos raguleves Darás metélt Lekvár Porcukor Gyümölcs Meggyleves Göngyölt hús Rizi-bizi Vegyes vágott Nagykocka tészta leves Paradicsomos káposzta Félbarna kenyér Brokkolileves Zúzapörkölt Burgonya Savanyúság Gyümölcs Tojásleves Karfiolleves Daragaluskaleves Nyírségi Őszibarackleves Fasírozott Kelkáp.főzelék Félbarna kenyér Müzli szelet Májgaluskaleves Borsos csirke Sárgaborsófőzelék Félbarna kenyér Bableves Félbarna kenyér Sajtos tészta Ivólé Tejszínesgombás tokány Párolt rizs Narancslé Sóskaleves Rántott hal Burgonya Csemege uborka Karalábéleves Töltött paprika Félbarna kenyér Rakott burgonya Uborka Magvas kenyér Csontleves Csőben sült paradicsomos húsos brokkoli Párolt rizs Zöldborsóleves Majorannástejfölös tokány Orsó tészta gombócleves Ízes derelye Porcukor Gyümölcs Burgonyaleves virslivel Félb.kenyér Diós bejgli Gyümölcs Zölds.tarhonyaleves Sült csirkecomb Burgonyafőz. Félb. kenyér Müzli szelet "Az emberszívek örökélő őre tegye ma össze mind a kezeket! Karácsony édes ünnepén maradj vendégünk: Jóság, Szeretet!" Békés, áldott ünnepeket kíván a Központi konyha dolgozói nevében: Halász Tiborné Csirkepörkölt Tarhonya Káposztasaláta Szaloncukor Karácsony Zellerleves Gombás rizses hús hús Savanyúság Nyitva tartás: H P: 7 17h-ig, SZ:7 12h-ig Tápiószecső, Honvéd utca 2. (Gyógyszertár mögött) Telefon: Bővítettük választékunkat!!! Készítsen sajátkezű ajándékot családtagjai részére! A hozzávaló anyagokat nálunk találja! Hobbi dekorációs kellékek és eszközök: decoupage, gyöngyfűzés, nemezelés, üvegfestés stb. Ha erre még sincs ideje, nálunk ajándékait készen is megkapja. Ezenkívül minőségi és alacsony árú (Baumit, Bondex, Cimsec, Mapei, Mester, Milesi, Peakston, Polifarbe, Rigips, Sadolin, Sefra, Soudal, Supralux, Tesa, Titan, Trilak stb.) termékeinkkel várjuk amatőr és profi vásárlóinkat. papír Az MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK ÁLDOTT ÉS BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! előző számban bővebben foglalkoztunk a hulladékokkal. Most üveg hulladékokkal 10

11 kapcsolatos hasznos tudnivalókat ismertetünk. Tartsanak velünk! Üveg krónikája Az üveg az emberiség történetében évezredek óta fontos szerepet játszik. Talán már a föníciaiak is készítettek üveget, de az biztos, hogy az egyiptomiak váltak az üveg előállításának első mestereivé. Az üveget, mint anyagot a magyarság már a honfoglalás előtt megismerte, azonban a hazai üveggyártás a középkor folyamán indult meg, igazi fénykorát pedig a XIX. század második felében élte. Üveg és a környezet Az üveg homokból, energiaigényes eljárással készülő anyag. A természetben soha nem bomlik le, ezért csak akkor tekinthető környezetbarátnak, ha minél többször újrahasználják (pl.: újratöltik), majd újrahasznosítják. Ebben az esetben a legjobb csomagolóanyag. 1 db betétdíjas üveg használata kb. 40 db azonos térfogatú műanyag PET palack használatát váltja ki! Ha az üveget már nem lehet újrahasználni, mert nem váltják vissza, megsérült, összetört stb., még újrafeldolgozásra kerülhet. Ehhez azonban elengedhetetlen az üveg hulladékok szelektív gyűjtése, mely gyakorlati megvalósításáról az alábbiakban olvashatnak részletesen. Mit és hogyan gyűjtsünk? Szelektív gyűjtőszigetek zöld színű konténereibe a következő színes és színtelen üveg hulladékok helyezhetőek el: Helyes elhelyezése üdítős üveg, befőttes üveg, boros üveg, sörös üveg, pezsgős üveg stb. Miután elfogyott az ital az üvegpalackból, kevés vízzel öblítsük ki, végül zárókupak nélkül helyezzük el a gyűjtőkonténerbe. A címkét nem szükséges leáztatni. A következő hulladékok nem helyezhetőek el a gyűjtőszigeten: ablaküveg, törött jénai tál, tükör, szemüveg, nagyító háztartási vegyes hulladékkal gyűjtendő vegyszeres üveg, képcső, villanykörte gyűjtendő veszélyes hulladék, hulladékudvarban Tudta-e? Az üveggyártáshoz kvarchomok, szóda, őrölt mészkő, márványliszt vagy mészmárga, adalékanyag, szén és üvegszilánk szükséges. Gyártása energiaigényes, ezért nagyon fontos hogy minél több szelektíven gyűjtött üveghulladék legyen benne, mert annál alacsonyabb hőmérsékleten válik folyékonnyá! Üveg hulladékból termék Az üveg hulladékok a szelektív konténerek ürítését követően a ceglédi válogatóműbe kerülnek, majd utóválogatását követően az újrahasznosítás helyszínén válnak újra termékké. Az üveg hulladékok újrahasznosításának folyamatáról egy későbbi lapszámunkban olvashatnak! Nézzük meg, hogy üveg hulladékból milyen sok hasznos, mindennapi életünkben használatos termék készíthető újrahasznosítást követően: -különféle üvegpalackok -üveggyapot -apróra zúzva, cementtel vagy bitumennel keverve útfelületre hengerelik, ezzel érdesítve és növelve annak élettartamát További szelektív gyűjtéssel kapcsolatos hasznos információ a és honlapokon olvasható. Ezúton kívánunk minden kedves Ügyfelünknek szeretetben teljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet! ÖKOVÍZ Kft. 11

12 12

Önkormányzati havilap XIX. Évfolyam, 12. szám 2010. december

Önkormányzati havilap XIX. Évfolyam, 12. szám 2010. december Önkormányzati havilap XIX. Évfolyam, 12. szám 2010. december Békés, boldog Karácsonyt kívánunk! Dr. Illés Zsuzsanna mb. jegyző Bata József polgármester 1 Tisztelt Lakosság! Jegyzői tájékoztató a képviselő-testület

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-én megtartott rendkívüli ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-én megtartott rendkívüli ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült a Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 9-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak képviselő-testületi tagok:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

Tájékoztató a védőnői tevékenységről

Tájékoztató a védőnői tevékenységről Tájékoztató a védőnői tevékenységről Berhida Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága valamint Képviselőtestülete 2010. márciusi ülésére. Berhida II.sz.védőnői körzet Bodnár Lajosné

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának dísztermében 2015. október 8-án 16:34 perckor kezdődő képviselő-testületi üléséről Jelen lévő képviselők: Bata

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában (Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére) Kunfehértó Község Önkormányzata

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

70/2002. (11.13.) KT. határozat

70/2002. (11.13.) KT. határozat 70/2002. (11.13.) KT. határozat Czirják Attila alpolgármester havi tiszteletdíját 2002.november 13-i hatállyal bruttó 66.000 Ft-ban állapítja meg. 71/2002. (11.13.) KT. határozat Szociális Bizottság tagjaként

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü.

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 13- án 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1.

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1. XVII. évfolyam - 1. szám Programajánló január 20. (Szerda) Nyugdíjas Klub 2016. évi első Klubnapja január 22. (Péntek) Magyar Kultúra Napja január 30. (Szombat) DerekDarts - Darts kupa február 13. (Szombat)

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

Védőnői gondozás. Bővebben: Várandósgondozás Csecsemő- és kisgyermekgondozás

Védőnői gondozás. Bővebben: Várandósgondozás Csecsemő- és kisgyermekgondozás Védőnői gondozás A területi védőnő feladatai: nővédelem/családtervezés, anyaságra való felkészülés, lakossági szűrővizsgálatok/ várandós anyák gondozása gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság november 13-án 16,30 órai

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság november 13-án 16,30 órai J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2015. november 13-án 16,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről SZÁMA HATÁROZAT

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 14/2015. ESZB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen voltak: Távol voltak: Meghívottak: Az Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének 2013. július 4-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 57-60. Száma: 1-77/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Ópályi Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 24-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Dobos István alpolgármester, Tőzsér András képviselő, Nagy István képviselő Molnár Lászlóné

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2 0 1 6. j a n u á r 2 7. Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

2016. JANUÁR. Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja. Tisztelt magyarcsanádi lakosok!

2016. JANUÁR. Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja. Tisztelt magyarcsanádi lakosok! Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja 2016. JANUÁR Tisztelt magyarcsanádi lakosok! Újra eltelt egy év, és mint ahogyan a világ számtalan pontján, itt Magyarcsanádon is számot

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A közmeghallgatás helye: Kenderföld-Somági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

A Katica Tanya - Élményközpont nyitva tartása és árai szeptember augusztus 31. Katica Tanya Az élmények hazája

A Katica Tanya - Élményközpont nyitva tartása és árai szeptember augusztus 31. Katica Tanya Az élmények hazája A Katica Tanya - Élményközpont nyitva tartása és árai 2016. szeptember 1. - 2017. augusztus 31. a Napijegyek Családi belépők Legjobb ár, ha családdal jössz Ha csoporttal jössz egy napra Ha nálunk szállsz

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek!

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek! 1 2 Jegyzői tájékoztató Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete december havi első ülésére december 10-én került sor. Testületünk az alábbi témákkal kapcsolatosan

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉV MUNKATERVE

ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉV MUNKATERVE ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. ÉV MUNKATERVE Tartalom: I. U.. Ülésterv Együttes Képviselő-testületi ülések terve Rendezvények, ünnepsége Jóváhagyta Átány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről. Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 2/2015 Napirendi pontok: 1. A 2015.

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

A kuratóriumi tagok jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag megválasztották Puskás Norbertet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó Márta kuratóriumi tagot.

A kuratóriumi tagok jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag megválasztották Puskás Norbertet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó Márta kuratóriumi tagot. 2/2016 JEGYZŐKÖNYV Készült: a Derkovits Iskoláért Alapítvány kuratóriumának üléséről. Időpont: 2016. október 13. 17.00 óra Helyszín: Derkovits Gyula Általános Iskola Szombathely Bem J. u. 7. Jelen vannak:

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a védőnői tevékenységről

Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a védőnői tevékenységről Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a védőnői tevékenységről Berhida Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2009. márciusi ülésére. Berhida II.sz.védőnői körzet Bodnár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben