Önkormányzati havilap XIX. Évfolyam, 12. szám december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati havilap XIX. Évfolyam, 12. szám 2010. december"

Átírás

1 Önkormányzati havilap XIX. Évfolyam, 12. szám december Békés, boldog Karácsonyt kívánunk! Dr. Illés Zsuzsanna mb. jegyző Bata József polgármester 1

2 Tisztelt Lakosság! Jegyzői tájékoztató a képviselő-testület üléseiről A képviselő-testület november 11-én rendkívüli ülést tartott. Fő napirend a csatorna beruházás és a lakástakarék pénztári szerződések jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztató volt. A csatorna társulat elnöke Kovács Ferenc és Kovács Norbert a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás projektmenedzsere tájékoztatta a képviselőket. A 2./ napirendi pontnál a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, hogy megbízza az URBANITAS Tervező és Tanácsadó Kft-t a nagyközség teljes közigazgatási területére kiterjedő 1:4000 léptékű térképek elkészítésére, melyek a hatályos rendezési terveknek megfelelő állapotokat mutatják be. A 3./ napirendi pontnál a képviselő-testület hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást indított a Hipp-Hopp Óvoda elektromos hálózatának felújítására és a közbeszerzés megindításához kapcsolódóan további döntéseket hozott. A képviselő-testület a következő napirendjében 9 igen, egyhangú szavazattal, elfogadta az Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét. Egyhangúan döntöttek - a polgármesteri keret terhére - a Zalka Máté utcában és a Gárdonyi Géza utcában történő útjavításról. A képviselő-testület a következő ülését november 23-án tartotta. Ezen az ülésen is valamennyi képviselő részt vett. Gál Csaba úr a Pénzügyi,Vagyongazdálkodási, Jogi és Településfejlesztési Bizottság elnöke tájékoztatást adott arról, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően a polgármester és a képviselők leadták vagyonnyilatkozatukat. A következő napirendi pontban egyhangú szavazattal jóváhagyták a Hipp-Hopp Óvoda intézményvezetőjének Dósa Annának kérelmét az óvoda költségvetésén belüli átcsoportosításra. Az átcsoportosított összeget az óvoda felújítására fordítják. Jóváhagyták a Gyermekekért Alapítvány, elnökének, dr Nán Istvánnénak kérelmét, amely szerint a Szabadság téri játszótér megépítésére kapott támogatási összeggel, a határidőt meghosszabbítva március 1-ig számoljon el. Negyedik napirendként egyhangúlag döntöttek a képviselők arról, hogy január 1-től a MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. szállítja a település számára a villanyáramot a közvilágítás és a közintézmények ellátására. 2 Az 5./ napirendi pontnál, úgy döntöttek a képviselők, hogy a vízközművet profit orientált korlátolt felelősségű társaság formájában kívánják üzemeltetni. Az átalakítás előkészítésével megbízták a polgármestert. A Damjanich Művelődési Ház évi programját módosítással elfogadták. Következő napirendként a Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programját módosították úgy, hogy a művészeti oktatás társastánc tanszakkal kiegészül. Egyhangúlag döntést hoztak arról, hogy a Gróf Széchenyi István Általános Iskola falára emléktáblát helyeznek el Honti Ferenc tanító úr emlékére. A néptanító december 1-i kinevezésének évfordulója alkalmából emléktábla állításával fejezik ki tiszteletüket az 56 éves pedagógiai pályafutása során több tápiószecsői generációt oktató tanító emlékére. Az emléktábla elkészítését társadalmi munkában a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ajánlotta fel. A 9. napirendi pont tárgyalása során megbízták a FINESZ Bt-t a közoktatási intézmények költséghatékonysági vizsgálatával. Egyhangú szavazattal elfogadták a településszerkezeti terv módosítását, amely értelmében a Szabadság utcától északra (0188/9 helyrajzi számú) területet Ev jelű véderdő terület felhasználásba sorolják és a jelű tóalmási összekötő út mellett lévő un. pedagógus földek szántó művelési ágú túlnyomó részét kb.11,3 ha a 0227/1 helyrajzi számú 12,22 ha területű földrészletből- a jelenlegi védőerdő helyett Gksz jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területté sorolták. Kilenc igen, egyhangú szavazattal döntöttek arról, hogy nem emelik meg a helyi adók összegét ( magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó), azt változatlanul hagyták. A Szociális Bizottság kérelmére a szociális kiadások keretén belül átcsoportosítást engedélyeztek. A Nagyközség Könyvtár intézményvezetőjének Nagyné Mészáros Ilona kérelmére a könyvbeszerzési kerethez kettőszázezer forintot biztosítottak. A Polgármesteri Hivatalban és az intézményekben a foglalkozás egészségügyi feladatok ellátásával évre Dr. Fábián Gábor Péter foglalkozásegészségügyi, háziorvos szakorvost bízták meg.

3 A képviselők döntöttek a Dózsa György úton, Erős Sándor boltja előtt elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezéséről a Dózsa György út és a Szent István út kereszteződéséhez, az ideiglenes buszforduló mellé. A képviselő-testület döntött arról is, hogy a Dózsa György úton a Coop áruházzal szemben lévő oldalra megállni tilos táblát helyeznek ki út patkán is kiegészítő táblával. A József Attila utca lakosai panaszt nyújtottak be a hivatalhoz, melyben kifogásolták a nagymértékű átmenő forgalmat, a behajtani tilos, kivéve célforgalom tiltó táblák ellenére. A testület árajánlatok bekéréséről döntött különböző forgalomtechnikai eszközök beszerzésével kapcsolatban. A 17. napirendi pontnál egyhangú szavazattal döntöttek közvilágítási lámpatestek felszereléséről a nagyközségben. A 18. napirendi pontnál szintén egyhangú szavazattal bruttó négyszázezer forintot biztosítottak a nagyközségben ünnepi díszkivilágításra. Tisztelt Lakosok! A képviselő-testület jegyzőkönyvei elolvashatók a község honlapján. Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a képviselő-testület ülései nyilvánosak, várjuk az érdeklődő polgárokat. Dr.Illés Zsuzsanna mb. jegyző Lakossági tájékoztató Határozat A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. Törvény 17.. (4.) és (7.) bekezdése alapján, valamint az árvíz és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII.) KHVM rendelet a alapján és a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996 (XII. 26.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva december 08.-án órai hatállyal Tápiószecső Nagyközség közigazgatási területén I. fokú belvízvédelmi készültséget rendelek el. Az intézkedési terv szerint folyamatosan figyelemmel kísérjük a belvizek által okozott káreseteket, s azok megszüntetéséről azonnal intézkedünk. A I. fokú készültség más fokozatú készültség elrendeléséig, illetve visszavonásáig áll fenn. Ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, ezért e határozatot indoklás nélkül, egyszerűsített formában adtam ki. Bata József polgármester Juhász Gyula: Karácsony felé Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, Ilyenkor decemberben.... Bizalmas szívvel járom a világot, S amit az élet vágott, Behegesztem a sebet a szívemben, És hiszek újra régi szeretetben, Ilyenkor decemberben.... És valahol csak kétkedő beszédet Hallok, szomorún nézek, A kis Jézuska itt van a közelben, Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, S ne csak így decemberben! Az önkormányzat képviselőtestülete nevében Áldott békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben,egészségben gazdag,boldog újévet kíván: Erdei Annamária * Civilszervezetek támogatása Tisztelt Lakosság! A Vízmű vezetése ezúton kéri a lakosságot a vízmérők fagy elleni védelmének biztosítására. Ennek elmulasztása esetén a vízmérőben keletkezett kár a fogyasztót terheli. Továbbá értesítjük a lakosságot, hogy a januárban esedékes IV. negyedéves vízdíj számlázása a vízórák fagyvédelme miatt nem leolvasás alapján történik, hanem általány díjas. Lehetőség van azonban a fogyasztás bediktálására a 29/ telefonszámon, munkanapokon reggel 7-9 óra között, december 22-ig. Vízmű vezetősége: Réthelyiné Légmán Ágnes Szabó László 3 Az elmúlt hónapban lehetőség nyílt arra, hogy a Tápiószecsőn működő civilszervezetek bemutatkozzanak. A Polgármesteri Hivatalban történt megbeszélésen 19 szervezet ragadta meg az alkalmat, hogy a működésük céljáról, esetleges nehézségeiről, vagy sikereiről beszámoljon. Mindannyian rengeteg energiát szánnak arra, hogy a választott területen a lehető legtöbbet nyújtsák azoknak, akiknek tevékenységét megsegíteni szeretnék. A múlt havi Szecsői Tükörben jeleztem, hogy egy éven keresztül a tiszteletdíjamat ezeknek a civilszervezeteknek ajánlom, elismerve azt a munkát, amely teljesen önzetlenül mások megsegítésére irányul. Ebben a hónapban a fogyatékkal élők felkarolását elhivatottan képviselő SZAFFI Alapítvány kapja a nettó forintot. Elengedhetetlen munkájukhoz sok türelmet, kitartást és minél több támogatót kívánva, Tisztelettel: Tar Andrea

4 Csak csendben, csak halkan Tar Andrea Advent idején, előbb-utóbb mindenki hozzácsendesedik a várva várt ünnepi hangulathoz. Amikor elérkezik az év egyik legcsodálatosabb napja, már végleg elcsitulnak a hétköznapok bántó zördülései. Világnézeti különbözőségek, politikai csatározások, vallási nézeteltérések és még mi minden, ami kimozdít bennünket a béke és harmónia egységéből, most, ezekben a napokban, néhány pillanatra, majd pár órára, vagy jobb esetben egy-egy napra lényegüket veszítik, hogy helyet nyújtsanak egy igazán meghitt érzésnek, ami az ünnepet övezi. Petrás Mária kerámikust idézve, aki a december 4-i Wass Albert est egyik vendége volt, : A nők kutya kötelessége megteremteni elsősorban a családok szintjén a belső harmóniát. Mindenkinek magában kell keresnie, majd megtalálnia a békét és a megoldást a hétköznapok gondjaira. A rengetegen megjelentek közül bizonyára sokan megfogadták ezeket a gondolatokat. Így teszem ezt én is. Nem bánt az elveszített energia, ami az adományok gyűjtésével kapcsolatban felhasználatlanul ránk szakadt. Hiszem azt, hogy csak a rengeteg tennivaló okozta, hogy az adományok egy része itt felejtődött. Örülök annak, hogy a kezdeményezés hatására elindított Vöröskeresztes szervezés, majd a Jótékonysági esten gyűjtött bevétel vigaszt nyújt az arra rászorulóknak. Végül, az eredmény a fontos. Nem gondolkodom azon a felhalmozódott feszültségen, amit a közmeghallgatáson, vagy az iskolai összejövetelen megtapasztaltam. Hiszen még gyermekcipőben jár az a kezdeményezés, ami a párbeszédet tartja legfőbb szempontnak a Hivatal képviselői és a lakosok között. Lényegét tekintve ezek az apró közeledések alakíthatják ki majd a kölcsönösséget a jövő problémáinak a megoldására. Kis lépés nekünk, nagy lépés Tápiószecső életében! És mielőtt a Holdra szállnánk, vegyük észre az apró örömöket is. Szinte példátlan az a szülői és vállalkozói összefogás, ami közérdeket szolgálva megújítja a sportolók öltözőjét a Sportpálya területén. Mint a mesében, amikor a kőlevesből, valami mennyei eledel készül A több évtizednyi penészt és rothadást kizsuppolva, gipszkartonnal borított frissen festett öltözőkben kezdhetik a sportolók az Új Évet! Megújult burkolatot és új vizesblokkot varázsoltak az egymásnak kilincset adó szakemberek, apukák, szabadidejüket feláldozva. Nem igaz már a régi szlogen, ami szerint: Szecsőn nincs összefogás! Talán ez lesz az első olyan ünnepvárás Tápiószecsőn, amikor díszbe öltözik egy-egy utcaszakasz, jelzéséül annak, hogy igyekszünk figyelni a részletekre. Én csak remélni tudom, hogy a nagy odafigyelésben nem veszünk el majd azokban! Advent idején, előbb-utóbb mindenki hozzácsendesedik a várva várt ünnepi hangulathoz. Jó lenne, ha az együttérzés szándéka nem csak a kitüntetett napokon lenne érezhető. Csak csendben, csak halkan, egyszerűen és őszintén kívánok békés boldog napokat az ünnepekre! Remélem, minél többen meghallják. A családok gondozása Mi, védőnők, először a kismamákkal a szakorvosi vizsgálat után, lehetőleg a betöltött 12. hét előtt találkozunk. Ekkor történik meg a várandós gondozási könyv kiállítása. Megbeszéljük a további teendőket, életviteli tanácsokkal látjuk el, valamint háziorvoshoz és fogászatra irányítjuk a várandósokat. Minden kismama kap egy várandós gondozási tervet, amin szerepelnek a kötelező vizsgálatok hetekre lebontva. Így mindenki tudja, mi vár rá a 9 hónap alatt. A nőgyógyászaton és a védőnői tanácsadáson szinte havi rendszerességgel meg kell jelenni, illetve ha szükség van rá, akár gyakrabban is, igény szerint. A terhesség megállapítását követően a legfontosabb vizsgálatok közé tartozik a 12 hetes nyaki redő vizsgálat. Célja az esetleges fejlődési rendellenességek, Down-kór kiszűrése. Ezt követi a 16. héten az AFP vizsgálat, mely anyai vérből történik. Lényege a gerinc-, koponya- fejlődési rendellenességének kiszűrése. Ezzel egy időben történik a Hepatitis-B szűrés is. A következő a héten végzett genetikai Ultrahang (UH) vizsgálat. Ekkor is az esetleges fejlődési rendellenességeket próbálják felderíteni. Jó eséllyel ilyenkor már megmondható a gyermek neme. A vércukor-terheléses vizsgálat a héten esedékes hetes UH-n adatokat kaphatunk a közelgő szüléshez (többek között a várható születési súlyt). A 36. héttől rendszeresen kell járni szívhanghallgatásos NST/CTG vizsgálatra. Ez Védőnői szolgálat hírei 4 azért fontos, mert információt ad a méhlepény működéséről, a magzat állapotáról. A védőnői tanácsadáson minden alkalommal történik testsúly-, és vérnyomás-mérés, vizelet-vizsgálat, valamint a 18. héttől magzati szívhang-hallgatás. Megbeszéljük az aktuálisan felmerülő kérdéseket. Erre lehetőség van akkor is, mikor a várandóst meglátogatjuk otthonába. Ez minimum 5 alkalommal fordul elő a szülés előtt, illetve szükség szerint, akár gyakrabban is. Szülést követően sem szűnik meg a gondozás. A kismamákat megkérjük, hogy jelezzenek nekünk a szülés megtörténtéről, valamint keressék fel választott gyermekorvosukat a receptekért. A hazaérkezést követően 2 munkanapon belül meglátogatjuk a családot. Ilyenkor megtörténik az újszülött védőnői szűrése, babaápolási tanácsokkal látjuk el a szülőket. Az első 6 hétben heti rendszerességgel látogatjuk a családot, majd ezt követően havonta, 1 éves kor után pedig negyedévente. A 3. életévig több alkalommal történik mérés/szűrés, valamint kötelező védőoltás, amit a gyermekorvos ad. Kötelező szűrés 1-, 3-, 6 hónapos és 1 éves korban van, majd ezt követően évente. A kötelező oltásokat a gyermek 2-, 3-, 4-, 15-, 18 hónapos korban kapja (erről bővebb információt kapnak a családok látogatás során). Az óvodába kerüléssel sem szűnik meg a gyermek gondozása. Negyedévente tisztasági vizsgálatot végzünk, valamint évente szűrjük a gyermekeket.

5 6 évesen megkapják kötelező oltásukat a gyermekorvostól, tanácsadás keretein belül. Az iskolában is jelen vagyunk. Minden évben a 2., 4., 6., 8. osztályosok szűrése megtörténik. A 6. és 7. osztályosok oltást is kapnak. Valamint sor kerül itt is minden negyedévben a tisztasági vizsgálatra. Középiskolában ezek a szűrések folytatódnak, de az már az illetékes iskola védőnő feladata. Csucsiné Tordai Noémi Védőnő Iskolai hírek Tisztelt Szülők! Tájékoztatom Önöket iskolánk decemberi, ill. január eleji programjairól: A téli szünet előtti utolsó tanítási nap: december 17. (péntek), a szünet után először január 03-án (hétfőn) jövünk iskolába. December 11-én (szombaton) munkanap lesz. Az alsó tagozatosoknak ezen a napon szervezzük meg az Egészségnevelési napot, a felső tagozatosoknak pénteki órarend szerinti tanítást tartunk. A félévi eredményről szóló értesítéseket január 17. és január 21. között kapják meg a gyermekek az osztályfőnököktől. Felhívom a 8. osztályos tanulók szüleinek figyelmét, hogy a központi írásbeli vizsga január 22-én lesz. A vizsgát csak rendkívüli esetben (betegség esetén orvosi igazolással) lehet pótolni. Művészeti tagozat hírei Zeneiskolásaink félévi vizsgáit január 17.-ével kezdődő héten tartjuk. December 15-én (szerdán) 17 órától tartjuk a hagyományos Karácsonyváró műsorunkat a Helyőrségi Művelődési Házban, melyre nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt. Az I. félév a tanév rendjéről szóló rendelet értelmében január 14-én ér véget. Az osztályozó vizsgára kötelezett tanulók számára január 12-én (szerdán) 12 órától szervezzük meg a vizsgát. Az érintett diákok gondviselőinek postai értesítést is küldünk. Kulturális hírek Festészet-tűzzománc tanszakosaink kiállításmegnyitójára január 12-én 14 órai kezdettel kerül sor iskolánk Petőfi S. utcai épületének I. emeleti folyosóján. Minden Kedves Diáknak, Szüleiknek áldott karácsonyt, békés boldog új évet kívánok a tantestület és az iskolavezetés nevében: Czirják Attila igazgató Decemberi programok a Damjanich Művelődési Házban. December 18-án 16 órakor Ofella Sándor Emlékműsora Ha nem őrizzük meg hagyományainkat, Soha nem lehet biztos jövőnk. Dr. Szűcs Lajos Pest megye közgyűlésének elnöke MEGHÍVÓ A XIV. OFELLA SÁNDOR EMLÉKMŰSORRA Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Damjanich Művelődési Ház, Ofella Sándor Alapítvány, Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttes szeretettel meghívja Önt és családját a december 18-án tartandó XIV. OFELLA SÁNDOR EMLÉKMŰSORÁRA Tervezett programok: 15 óra Ofella Sándor sírjánál az emlékezés virágainak elhelyezése 16 óra Emlékműsor: a Gyerkőc Együttes és az Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttes az Életképek műsora mellett Nemzetek Táncait bemutató (Erdélyi, Német, Holland, Olasz, Amerikai) új tánc műsorral várja az érdeklődő közönséget. Ofella Sándor Emlékdíj átadása 18 óra Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttes és Vendégeinek évadzáró estje December 21-én 15 órától XV. Magányosok Karácsonya. Szeretettel hívunk és várunk minden Tápiószecsőit, aki egyedül él egy háztartásban. December 23-án 17 órától Falu Karácsonya Szeretettel várunk minden érdeklődőt gyermek betlehemi műsorunkra * Zenés női kondicionáló gyógytorna Izomnyújtásokkal, izomerősítés, pillates gyakorlatokkal, aerobikkal, relaxációval. Kezdés: 2011.január 4-étől kedd-csütörtökönként 16:00-tól (10-70 éves korig) a tápiószecsői Damjanich Művelődési házban. Hozzunk magunkkal: - kényelmes szabadidőruhát; - polifómot; -0,5 l vizet; - mosolyt az arcunkra; -400 Ft-ot. Szeretettel vár a gyógytornász minden kedves mozgásra vágyót: Hajnalné Filemon Magdolna 5

6 A Tápiószecsői Vöröskereszt hírei Web: Egy súlyos katasztrófa Október 4-én ezrek életének munkája vált hasztalanná, mikor a MAL Zrt tulajdonában lévő Ajkai Timföldgyár vörösiszap-tárolójának gátja átszakadt, mintegy köbméter iszapnak adva szabad, pusztító utat a környező településekhez. A katasztrófa 10 ember életét követelte, s a sérültek száma pedig több mint 150 fő. Példátlan nemzeti összefogás bontakozott ki, segélyszervezetek kezdtek azonnali gyűjtésbe, valamint önkéntesek százai indultak a térségbe, hogy segítség a kitelepített lakosok ellátását. Községünk is csatlakozott a nemzeti összefogáshoz, s szervezetek, magánszemélyek kérték a szecsői lakosok segítségét adományok formájában. Szervezetünkhöz szép számmal érkeztek ruhák, ágyneműk, játékok, tisztítószerek, s tartós élelmiszerek egyaránt. Ezúton köszönjük az adományozók önzetlenségét, hogy hozzájárultak a katasztrófa áldozatai életének megkönnyítéséhez, álmaik újjáépítéséhez. Ezek az emberek nem folytathatják az életüket ott, ahol az október 4-én gyakorlatilag megszakadt, de az ismeretlenek segítségével könnyebb egy új és talán szebb életet kezdeni. Köszönjük adományaikat Devecser és Kolontár szerencsétlenül járt lakosainak nevében! Csupán egy igazi öröm van a Földön: másoknak élni! -Lev Tolsztoj- Búcsúzunk Községünkben közel 80 éve működik a Magyar Vöröskereszt Alapszervezete, melynek megalakulása a Moldoványi házaspár nevéhez fűződik ben Wagner Árpádné, mint titkár kezdte meg a szervezetben munkásságát. Igyekezett a Vöröskereszt 7 alapelveit szem előtt tartva mely az emberiesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség, önkéntesség, egység és egyetemesség végezni egy vöröskeresztes aktíva munkáját, mely elsősorban a segítségnyújtás volt. Számos rendezvényt szervezett az Idősek világnapja alkalmából, s a gyermekeket is köszöntötte a gyermeknapokon. Ruha- valamint adománygyűjtést szervezett, mikor arra szükség volt óta Annus néni lett a véradásszervező, s évente 4 véradást ütemezett be a monori Szervezet segítségével, ezzel nagyban hozzájárulva a vérkészletek feltöltéséhez a véradók toborzásával, és megbecsülésével június 16-án az akkori tagság megválasztotta Wagner Árpádnét a Vöröskereszt Tápiószecsői Alapszervezetének elnökévé, melyről november 15-én lemondott. Ezúton köszönjük Annus néninek, hogy nem engedte eltűnni községünkben a világ legismertebb segélyszervezetének, a Vöröskeresztnek e kicsiny, ám annál hatékonyabb Alapszervezetét, ezzel kedvet adva megannyi önkéntesnek a folytatáshoz. Bízunk benne, hogy a Magyar Vöröskereszt eszméit méltón tudjuk továbbvinni, s még emberek ezrein tudunk segíteni, illetve örömet szerezni nekik. Köszönjük, Annus néni! -Az önkéntesek- Civil szervezetek hírei 6 MikulásGyár Tápiószecsőn is! A tavalyi év sikerén felbuzdulva szervezetünk idén is csatlakozik az immár hatodik éve sikeresen működő MikulásGyár programhoz. December 18-án 10 órától 15 óráig várjuk a Helyőrségi Klubban az adományokat, melyeket a Magyar Vöröskereszt, a Szociális Depó és az Unifec közreműködésével eljuttatja a rászoruló gyermekeknek, akiknek talán csak az az egy doboz jelenti a karácsonyi ajándékozást. A Mikulásgyár nagyon szívesen fogad játékokat, könyveket, tartós élelmiszereket, édességeket ám arra kérjük az adományozókat, hogy olyan ruhákat, könyveket hozzanak, amelyeket maguk és gyermekük is szívesen fogadna. Továbbá ezen a napon várjuk azokat a gyerekeket is, akik szívesen készítenek velünk karácsonyi díszeket, kisebb ajándékokat, akik szeretnék kellemes, karácsonyi hangulatban eltölteni ezt a szombatot. Időpont: december óráig Helyszín: Helyőrségi Klub Sok szeretettel várunk mindenkit! Decemberi véradás Időpont: december Helyszín: Helyőrségi Klub!!! A biztonságos hazai vérellátáshoz évente egység vérre van szükség, melyhez félmillió ember véradományát várják. Sajnos a véradók száma évről évre csökken, s a vérkészletek nem elegendőek hazánk betegeinek ellátásához. Ne akkor eszméljünk rá, mennyire szükség van véradókra, mikor a mi egészségünk a tét. Kérjük, legyen Ön is véradó! Véradásra kérjük hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját, valamint TAJ kártyáját. A véradásról bővebb információt a honlapon találhatnak. Ezúton köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik ebben az évben támogatták, segítették szervezetünk munkásságát, akik nélkül rendezvényeink nem jöhettek volna létre, s nem segíthettünk volna a rászoruló embertársainkon! Köszönet továbbá önkénteseinknek áldozatos munkájukért, elhivatottságukért, akik nélkül ez a szervezet nem működne ilyen sikeresen! A vezetőség Kellemes karácsonyi ünnepeket, és Boldog Új Évet Kívánunk!

7 Tisztelt Tápiószecsői Lakosság, Tisztelt Olvasó! Terveink szerint január 1-től egészen december 31-ig havonta szeretnénk Önöket tájékoztatni a Tápiószecsői Önkéntes Tűzoltó Egyesület eseményeiről és tevékenységéről. Szeretnénk, ha megismernék munkánkat, annak fontosságát és betekintést nyernének az aktuális hónap eseményeibe. Tevékenységünket az elmúlt egy évben is alapszabályunknak megfelelően, a munkatervünk és a pénzügyi lehetőségeink függvényében végeztük. Néhány fontos dolgot szeretnék kiemelni a 2010-es év eseményei közül. A 2009-es év szilvesztere már jelezte, hogy ez az év is eseményekben gazdag lesz, hiszen a szilveszter éjszakát egy melléképület tüzének megfékezésével zártuk a Damjanich utca elején. Jelentős változás volt az év elejétől, hogy Titkárunk - Mikulás Sándor Úr - a honlapot folyamatosan és rendszeresen ellátta információkkal, friss hírekkel. (Bizonyára Ön is meglátogatta már ezt az oldalt: február 10-én a Budapesti Tűzoltó Szövetség által egy speciális kézi Stihl láncfűrészt kapott egyesületünk. Az eszközöket ünnepélyesen adták át a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság székhelyén es évben közel 80 riasztáshoz vonultunk. Köztük elsősorban tűzesetek, műszaki mentés és a szélsőséges időjárás miatt vízszivattyúzáshoz riasztottak bennünket. A májusban megrendezett civil majális is nagyon tanulságos volt az ott lévők számára, hiszen egy nagyon látványos bemutatóval készültek a fiúk. Egy felhevített edénybe olajat töltöttek és még tovább melegítették, addig, míg az olaj lángra lobbant. Mit csinálnának Önök vele? Természetesen nem öntik le vízzel, hanem fedővel, vagy pedig vizes kicsavart ronggyal takarják le. Sajnos sokan vízzel próbálják eloltani és ezt be is mutatták a lánglovagok. Hogy mi történt? A lángok kb. 10 m magasra, csaptak! Ez tényleg nagyon látványos volt! A 2011-es civil majálisra is hasonló látványos bemutatóval készülünk. Remélem minél többen eljönnek!!! Ebben az évben sikerült újabb 40 órás alaptanfolyamon részt vennünk, amelyet a Kóka Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervezett. A tanfolyam sikeres vizsgával zárult június közepén. A bizonyítványok ünnepélyes átadására szeptember 25-én került sor, melyet Tóth László Elnök adta át. Értékelték a képzésen résztvevők munkáját, illetőleg az elért eredményeket. Akik ezt az oklevelet átvehették: Gallus Béla, Mikulás Sándor, ifj. Tóth László, Pap Ferenc, Pap Krisztián, Szabó Attila, Pásztor Tibor, Lengyel Tamás. A jelenlevők hangsúlyozták és kiemelték az önkéntesség és tenni akarás fontosságát és egyben az együtt működés jelentőségét. Ugyan csak szeptember 25-én rendezték meg a évi Országos Tűzoltó Lépcsőfutó Bajnokságot, a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri "SOTE" épületében. Százhúsz tűzoltó páros indult neki a huszonhárom emeletnek. Idén egyesületünk is képviseltetni tudta magát, hiszen két fiatalt is tudott indítani. A két elszánt tűzoltó Mikulás Ádám és Szabó Attila 4 perc 46 másodperc alatt teljes felszerelésben, légző készülék használatával közép mezőnyben végzett. Mindkét tagunknak gratulálunk! Október 31-én kiemel tűzesethez riasztották egységünket a sági kanyarhoz, ahol a Nagykátai hivatásos tűzoltókkal együttműködve fékeztük meg a lángokat. December 3-án, a tűzoltószertár ajtaján is bekopogtatott a Télapó, a gyerekek nagy örömére. A kis tűzoltó palánták énekkel és verssel készültek a Télapónak. Minden kedves olvasónknak Békés, Boldog Karácsonyt Kívánunk!!! Várjuk további önkéntesek jelentkezését! Ha elszántságot érzel, csatlakozz hozzánk! Tápiószecsői ÖTE Csak egyszer élek ezen a világon. Most kell tehát megtennem minden jót, amit bárkinek is megtehetek; most kell segítenem másokon, ahol segíthetek. (Carnegie) Kedves Tápiószecsői Polgárok! Ismét lezárunk egy évet és ilyenkor számot vetünk elmúlt dolgainkkal. Mennyi jót cselekedtünk? Magunkon kívül gondoltunk-e másokra is? Mit sikerült megvalósítani álmainkból, mi maradt el? Igen, nagyon sokan Önök közül gondoltak a gyermekekre akkor, amikor személyi jövedelemadójuk egy százalékával támogatták a Gyermekekért Alapítványt. Ez az összeg a évben: Ft Köszönöm a kuratórium nevében, és arra kérek mindenkit, hogy a jövőben is legyenek segítségünkre. Gyermekekért Alapítvány hírei 7 Örülünk, hogy a játszótéri számlán újabb adományok tűntek fel, amit Erdei Annamáriának és Kovácsné Lesti Veronikának köszönhetünk Továbbra is várjuk felajánlásaikat! ADÓSZÁMUNK: SZÁMLASZÁMUNK A HELYI TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL: A JÁTSZÓTÉR SZÁMLÁJA: A közelgő karácsonyi ünnepekre, valamint az új esztendőre kívánunk mindannyiuknak kedves családjukkal együtt jó egészséget, békességet, boldogságot; munkájukhoz sok-sok siker. Tisztelettel: Dr. Nán Istvánné Kuratóriumi elnök

8 Fegyveres erők és Testületek Helyőrségi Nyugdíjas Klub hírei A Fegyveres erők és Testületek Helyőrségi Nyugdíjas Klub vezetősége és tagjai nagy készülődéssel november 18-án tartotta meg a két 50. házassági évfordulósok ünnepét. Az ötven éven felüli házaspárokat sem felejtettük el, őket virággal köszöntöttük. A Helyőrségi klub színháztermében egy órás műsort adtunk elő, majd az előtérben zenés vacsorával egybekötött közös szórakozással folytattuk. Az ünnepi beszédet Danyi Zoltánné gazdasági felelős mondta el. A vers, ének és tánccsoport műsort elsősorban a klub tagjai adták elő. A műsort végignézte Bata József polgármester, aki köszöntötte, majd nagyon szép ajándékkal gratulált az ünnepelteknek. Nagy Árpád és Nagy Árpádné Szolga István és Szolga Istvánné. Vendégünk volt Dombi Nándor képviselő, aki a vezetőséggel és a nyugdíjas tagjainkkal kellemesen elbeszélgetett. A klub nevében Ács László elnök mondott köszöntőt, majd átadta az ajándékot. A zenés ünneplés közös énekléssel, tánccal emelte a hangulatot. Minden résztvevőnek, aki valamilyen szinten részt vett a programokban nagy tisztelettel megköszönjük a munkáját. Az ünnepelt házaspároknak kívánunk továbbá hosszú együtt töltött éveket, erőt, egészséget a családdal és a nyugdíjas klubbal együtt sok sok közös emléket, programot. A klub nevében Dobos Imre Titkár Jogi Kisokos A mai világban az internet szinte teljesen behálózza az életünket. Nagyon jó és praktikus lehetőség, hogy a lakásunkból ki sem kell lépni és szinte minden információ elérhető a számítógépen keresztül. Igaz ugyan, hogy az internet megkönnyíti az életünket, de ha nem vigyázunk akkor bizony sok bosszúságot is okozhatunk magunknak vele. Nagyon sok ingyenes hirdetési oldal található az interneten, melyek reklámjában az a kecsegtető felhívás szerepel, hogy az oldalon ingyenesen lehet ingatlan értékesítésére, gépkocsi eladásra vonatkozó apróhirdetést elhelyezni. Sajnos sok esetben ez átverés a jóhiszemű emberek felé. Minden esetben alaposan olvassuk el az adott oldalon található információkat, általános szerződési feltételeket és nézzünk utána a neten egyéb oldalakon (fórumokban) az adott hirdetési cégnek. Bizonyos cégek úgy csapják be a hirdetőket, hogy nem tájékoztatják őket arról, hogy csak az első hónap ingyenes a többi időre kemény hirdetési díjat fognak kiszámlázni számukra. Sok esetben bizonyos ideig (pl. 6 hónapig) a hirdetést törölni sem lehet, tehát így rögtön 6 havi díjat követelnek a gyanútlan embereken. Sokan megijednek amikor kapnak egy számlát vagy fizetési felszólítást, hogy hirdetési díjként fizessenek be egy adott összeget (néha bizony horribilis összegekről lehet szó). Ilyen esetben mindig forduljunk jogi szakemberhez, aki segít eldönteni, hogy jogos-e az adott követelés. Másik nagyon elterjedt internetes csalási mód, hogy általában drága termékeket, órákat vagy régiségeket kínálnak aukciós oldalakon. A személyek, kiket úgy informálnak, hogy sikeresen licitáltak, elküldik a vételi árat az eladónak, de nem kapják meg a megnyert terméket. Más esetekben a csalók a megrendelt termék utánzatát küldik el az átvert személynek. Sokan a reményvesztett munkanélküli embereket csapják be. Az otthonról végezhető munkák iránt egyre többen érdeklődnek. Az internetes csalók a kedvező lehetőség iránt érdeklődő gyanútlan munkavállalókat használják ki. Az Interneten közvetített ajánlat kézbesítésének feltétele tekintettel arra, hogy a lehetőség korlátozott számban elérhető -, hogy meghatározott összeget át kell utalni a tájékoztató kézbesítéséhez, mely végül soha nem kerül a megrendelő kezeihez. Minden esetben legyünk nagyon körültekintőek amikor interneten keresztül vásárolunk vagy hirdetünk. Jobb előzetesen utána járni az adott cégnek, lehetőségnek, mint utólag keseregni azon, hogy mennyi pénzt csaltak ki tőlünk. Lakossági hírek, észrevételek 8 Amennyiben az adott témáról még többet szeretnének megtudni a , vagy a telefonszámon tudnak érdeklődni. A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Minden Tisztelt Olvasónak békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok! Dr. Acsai Anetta Rita ügyvéd Közlemény Tisztelt lakosság A Magyar vöröskereszt helyi szervezete án megválasztott a szervezet elnökévé ével a tisztségről lemondtam óta Önkéntes Véradó szervező feladatot láttam el,ezt is átadom másnak.elhatározásom elküldve a tagságnak és a Nagykátai Vöröskereszt vezetőjének.önkéntes munkához kívánok mindenkinek jó egészséget. Tisztelettel: Wagner Árpádné Köszönet! A már hagyományos Honvédségi Alakulat bál, november 20-án megrendezésre került, amely egy vacsorával egybe kötött műsoros est és fergeteges hangulatú buli party volt. Szeretném köszönetemet kifejezni azoknak az embereknek, akik a szervezésben segítségemre voltak: Szabó Sándorné, Laczkó Ferencné, Czakó Mária, Kiss Viktorné, Nagy Attiláné, Hulik Ágnes, Faragóné Ofella Adrienn, Nagyné Molnár Zsuzsanna, Tirk Ákos, Faragó Richard, Mondok László, Csáki Imre, Bukóczi László, Torma János. Köszönet a fellépőinknek, akik szinvonalas műsorral megalapozták a bál hangulatát: Tápióbicskei Harmónia kórus, a NoMen kórus, a gyömrői akrobatikus Rock and Roll csoport és a tápiószecsői nyugdíjas Fitt nagyik. A fergeteges hangulat talpalávalóját a Pulzus zenekar, Nagy Zsolt és Mag Zoltán biztosította. Külön köszönet támogatóinknak: Tábori Józsefné, Hulik Róbert, Kókai Gábor, Hisztéria cukrászda, Szabó Sándorné, Laczkó Ferencné, Májer István- Kovács Anita. Számítok rátok jövőre is! :) Wagner Marianna

9 A hármas találkozás Adományt vittünk Néhány nappal ezelőtt meghívást kaptunk? Nagymamák, édesanyák és édesapák, (fogyatékkal élő gyermekek) és azok hozzátartozói találkozójára. Az öregek és kevésbé öregek valamint a fogyatékkal élő fiatalok számára rendezett találkozót a SZAFI termében az Idősek Otthona és a SZAFI vezetői, a Segítőikkel. Kellemes vidám elő karácsony volt, és áldott mert rajtunk kívül jelen volt a Isten és az Ő egyszülött fia Jézus Jézuska. Elhozták a karácsony Jézus születését a tanulságát a Tóalmási Élet Szava egyház szereplői, akik óriásbábokkal ismertették a jelenlévőkkel, a gyermekekkel, fiatalokkal az ő szintjükön, hogy megszületett sok sok évvel ezelőtt a kis Jézus, hogy beteljesedjék Isten akarata, hogy az elküldött fia azért jött e világra, hogy példamutató életével jó példát mutasson minden ember számára. Mi tudjuk, halála által pedig megváltsa azokat, akik hisznek Ő benne, megbánják bűneiket, hogy elnyerhessék az örök életet. Köszönjük Erikának, Annuskának, minden segítőjüknek és az Élet Szava szereplőinek, hogy megajándékoztak ezzel a szép délutánnal. Nagy Sándorné Az adományt illik megköszönni! November közepén a hetvenéveseknek Ft, azaz ezer forintot hozott a postás. Az ötletadónak gratulálunk, a gesztust díjazzuk, akármilyen csekély is. Nekünk a kérés nagy szégyen. Adjanak akkor is ha nem kérjük. Ha szabad a korosztályom nevében kívánok mindenkinek Kellemes Ünnepeket és Boldog Új évet. Köszönettel id. Hulik Ferenc József A u 9 sz. Köszönetnyilvánítás Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Juhász Viktor /83 éves/ temetésén részt vettek. Elkísérték utolsó útján, koszorúikat csokraikat elhelyezték, és azoknak is akik együtt éreztek fájdalmukba a gyászoló családdal. Köszönet az Ofella Sándor Népi Együttes vezetőjének és mindenegyes tagjának, hogy ennyi év után sem felejtették el és elkísérték utolsó útjára. Külön köszönet a családtól Mihucza és Társa kegyeleti szolgálat mindenben korrekt és segítő munkájáért. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik részt vettek Dobi Péterné temetésén és részvételükkel, virágaikkal osztoztak fájdalmunkban. Kovács család Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik részt vettek Falchner Zsuzsanna temetésén és részvételükkel, virágaikkal osztoztak fájdalmunkban. Gyászoló család Köszönetünket fejezzük ki mindazon rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, barátoknak akik Varga Ferenc temetésén részt vettek. Elkísérték utolsó útjára és a megemlékezés virágait a sírjára helyezték. Nyugodjon békében. Áldott és szeretetben teljes Karácsonyt és Újesztendőt kívánunk! Köszönjük mindenkinek aki meglátogatta nagyrendezvényünket és támogatta a turulszobor felállítását adományával. Közel 210 ezer forint gyűlt össze ezen nemes célra, melyet Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának átadunk. Dombi Nándor Wass Albert Tápiómenti Kulturális Egyesület 9 Úgy szeretném leírni, hogy mindenki előtt tisztán kirajzolódjon mit láttam Devecseren és Kolontáron. Tehát a november 12-én összegyűjtött vörös iszap áldozatainak rendezett műsoron összejött pénzt az ott elárverezett festményekből befolyt összeget és a Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola által felajánlott összeget, összesen Ft, vittük december 1-én a rászorultaknak Devecserre és Kolontárra. Ehhez még hozzá jött a Tápiószecső Önkormányzat által felajánlott Ft a helyi Polgárőrség Őrség által vásárolt Ft értékű élelmiszer és a helyi Vöröskereszt által gyűjtött ruhaadomány. A polgármesteri hivatal kisteherautóval teljesen tele volt. Így indultunk december 1-én reggel. A delegáció vezetője Bata József polgármester úr volt, a kisteherautót a hivatal mindenese Gyurina Laci vezette. Kíséretről a tápiószecsői polgárőrök gondoskodtak, egy személygépkocsival három polgárőr jött velünk. Ja és jómagam. Tehát így voltunk hatan. Időnk volt bőven, beszélgettünk így azt gondoltuk, hogy jobban haladunk. Így úgy, de végül kitérőkkel ugyan de megérkeztünk délután 2 felé Devecserre. Senki de senkinek nem kívánom amit ott láttam. Ott ahol a település alacsonyabb része van, hömpölygött az iszapfolyam. Olyan pépes volt mint a palacsintatészta alap, vagy a híg lekvár. Betörte az ablakokat és befolyt a lakásokba, mindent tönkre tett. Devecseren tíz utca és az ott lévő házak, Kolontáron egy utca és az abban lévő házak váltak az iszap martalékává. A magukkal vitt készpénzt és gyűjtött adományt két egyenlő részben adtuk a két településnek, nagy városok többet vittek de miénknek is nagyon örültek. Megnéztük a sérült tározót ahonnan kiszökött az iszap. A környéken érezni lehetett a lúgos maró hatást. Köszörülte a torkunkat. Megkérdeztem egy arra élő idős férfit, általában milyen betegségeket kaptak az itt lakók? Hát felső légútit, mi mást, mondta. Lepakolva az adományokat elbúcsúztunk a falu vezetőitől és indultunk haza. Már kezdett szürkülni, az út csúnya, saras, esős lett. Hazafele megint folyamatosan beszéltünk, nehogy elszenderedjen sofőrünk a fáradtságtól. Este 7 lett mire haza értünk. Bár ne kellene soha ilyen karitatív útra menni. Lesti Bertalan Családi ház eladó Tápiószecsőn az állomáshoz közel. Irányár: 9 millió Ugyanitt: 2db heverő Ft, szekrénysor Ft. Érd: 30/ Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok minden kedves ügyfelemnek! NagyAttila "szennyvízszállító" Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag új évet kívánnak a Tápiószecső Posta dolgozói Szecsői Tükör Kiadja: Nagyközségi Önkormányzat Tápiószecső Honlap: Tel: 06-29/ , Szerkesztő: Lesti Bertalan, lestiberci.blog.hu, Honlap: / Megjelenik havonta 2400 példányban. Engedély: NySU.P/PHF/2824/1991

10 A Központi konyha étrendje Dátum Hétfö Kedd Szerda Csütörtök Péntek december 6-tól 12-ig december 13-tól 19-ig december 20-tól 26-ig január 3-tól 9-ig Kertészleves Párolt csirkecomb Zöldbabfőzelék Félbarna kenyér Mikulás figura Tárkonyos raguleves Darás metélt Lekvár Porcukor Gyümölcs Meggyleves Göngyölt hús Rizi-bizi Vegyes vágott Nagykocka tészta leves Paradicsomos káposzta Félbarna kenyér Brokkolileves Zúzapörkölt Burgonya Savanyúság Gyümölcs Tojásleves Karfiolleves Daragaluskaleves Nyírségi Őszibarackleves Fasírozott Kelkáp.főzelék Félbarna kenyér Müzli szelet Májgaluskaleves Borsos csirke Sárgaborsófőzelék Félbarna kenyér Bableves Félbarna kenyér Sajtos tészta Ivólé Tejszínesgombás tokány Párolt rizs Narancslé Sóskaleves Rántott hal Burgonya Csemege uborka Karalábéleves Töltött paprika Félbarna kenyér Rakott burgonya Uborka Magvas kenyér Csontleves Csőben sült paradicsomos húsos brokkoli Párolt rizs Zöldborsóleves Majorannástejfölös tokány Orsó tészta gombócleves Ízes derelye Porcukor Gyümölcs Burgonyaleves virslivel Félb.kenyér Diós bejgli Gyümölcs Zölds.tarhonyaleves Sült csirkecomb Burgonyafőz. Félb. kenyér Müzli szelet "Az emberszívek örökélő őre tegye ma össze mind a kezeket! Karácsony édes ünnepén maradj vendégünk: Jóság, Szeretet!" Békés, áldott ünnepeket kíván a Központi konyha dolgozói nevében: Halász Tiborné Csirkepörkölt Tarhonya Káposztasaláta Szaloncukor Karácsony Zellerleves Gombás rizses hús hús Savanyúság Nyitva tartás: H P: 7 17h-ig, SZ:7 12h-ig Tápiószecső, Honvéd utca 2. (Gyógyszertár mögött) Telefon: Bővítettük választékunkat!!! Készítsen sajátkezű ajándékot családtagjai részére! A hozzávaló anyagokat nálunk találja! Hobbi dekorációs kellékek és eszközök: decoupage, gyöngyfűzés, nemezelés, üvegfestés stb. Ha erre még sincs ideje, nálunk ajándékait készen is megkapja. Ezenkívül minőségi és alacsony árú (Baumit, Bondex, Cimsec, Mapei, Mester, Milesi, Peakston, Polifarbe, Rigips, Sadolin, Sefra, Soudal, Supralux, Tesa, Titan, Trilak stb.) termékeinkkel várjuk amatőr és profi vásárlóinkat. papír Az MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK ÁLDOTT ÉS BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! előző számban bővebben foglalkoztunk a hulladékokkal. Most üveg hulladékokkal 10

11 kapcsolatos hasznos tudnivalókat ismertetünk. Tartsanak velünk! Üveg krónikája Az üveg az emberiség történetében évezredek óta fontos szerepet játszik. Talán már a föníciaiak is készítettek üveget, de az biztos, hogy az egyiptomiak váltak az üveg előállításának első mestereivé. Az üveget, mint anyagot a magyarság már a honfoglalás előtt megismerte, azonban a hazai üveggyártás a középkor folyamán indult meg, igazi fénykorát pedig a XIX. század második felében élte. Üveg és a környezet Az üveg homokból, energiaigényes eljárással készülő anyag. A természetben soha nem bomlik le, ezért csak akkor tekinthető környezetbarátnak, ha minél többször újrahasználják (pl.: újratöltik), majd újrahasznosítják. Ebben az esetben a legjobb csomagolóanyag. 1 db betétdíjas üveg használata kb. 40 db azonos térfogatú műanyag PET palack használatát váltja ki! Ha az üveget már nem lehet újrahasználni, mert nem váltják vissza, megsérült, összetört stb., még újrafeldolgozásra kerülhet. Ehhez azonban elengedhetetlen az üveg hulladékok szelektív gyűjtése, mely gyakorlati megvalósításáról az alábbiakban olvashatnak részletesen. Mit és hogyan gyűjtsünk? Szelektív gyűjtőszigetek zöld színű konténereibe a következő színes és színtelen üveg hulladékok helyezhetőek el: Helyes elhelyezése üdítős üveg, befőttes üveg, boros üveg, sörös üveg, pezsgős üveg stb. Miután elfogyott az ital az üvegpalackból, kevés vízzel öblítsük ki, végül zárókupak nélkül helyezzük el a gyűjtőkonténerbe. A címkét nem szükséges leáztatni. A következő hulladékok nem helyezhetőek el a gyűjtőszigeten: ablaküveg, törött jénai tál, tükör, szemüveg, nagyító háztartási vegyes hulladékkal gyűjtendő vegyszeres üveg, képcső, villanykörte gyűjtendő veszélyes hulladék, hulladékudvarban Tudta-e? Az üveggyártáshoz kvarchomok, szóda, őrölt mészkő, márványliszt vagy mészmárga, adalékanyag, szén és üvegszilánk szükséges. Gyártása energiaigényes, ezért nagyon fontos hogy minél több szelektíven gyűjtött üveghulladék legyen benne, mert annál alacsonyabb hőmérsékleten válik folyékonnyá! Üveg hulladékból termék Az üveg hulladékok a szelektív konténerek ürítését követően a ceglédi válogatóműbe kerülnek, majd utóválogatását követően az újrahasznosítás helyszínén válnak újra termékké. Az üveg hulladékok újrahasznosításának folyamatáról egy későbbi lapszámunkban olvashatnak! Nézzük meg, hogy üveg hulladékból milyen sok hasznos, mindennapi életünkben használatos termék készíthető újrahasznosítást követően: -különféle üvegpalackok -üveggyapot -apróra zúzva, cementtel vagy bitumennel keverve útfelületre hengerelik, ezzel érdesítve és növelve annak élettartamát További szelektív gyűjtéssel kapcsolatos hasznos információ a és honlapokon olvasható. Ezúton kívánunk minden kedves Ügyfelünknek szeretetben teljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet! ÖKOVÍZ Kft. 11

12 12

2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország

2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország 2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Van egy ország idelenn, Füle Lajos arról szól az énekem: hol egy csillag tündökölt, Jézus Krisztus Földre jött.

Részletesebben

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január Hazug feljelentés helyi képviselők ellen Öt nappal az önkormányzati választások után a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztályán feljelentették Incze Sándor polgármestert, Bata József alpolgármestert, a

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott. Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 2. szám 2010. február. M e g h í v ó!

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 2. szám 2010. február. M e g h í v ó! Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 2. szám 2010. február M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében szeretettel meghívom Önt és kedves Családját az 1848-as forradalom

Részletesebben

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó 2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám Mesehallgatás Fotó: Yetik Éva M E G H Í V Ó Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy 2007. február 1-jén

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOSI. Advent ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

NAGYSZENTJÁNOSI. Advent ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! T A R T A L O M NAGYSZENTJÁNOSI Kiadja: Nagyszentjános Község Önkormányzata Fk.: Friderics Cecília polgármester Augusztus 20-i ünnepély...2 Ritter Andrea...2 Magyar Államkincstár...3 Vöröskereszt hírei...3

Részletesebben

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napjára

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napjára Tisztelt Tápiószecsői Polgárok! A Szecsői Tükör februári számában tájékoztattam Önöket a Képviselő-testület azon döntéseiről, melyek a település közbiztonsági kérdéseit érintik. Ennek folytatásaként szeretnék

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 1 2 a)tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete azt a rendelettervezetet, hogy az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja egységesen 20% legyen 1 igen

Részletesebben

F A I R KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK. címmel előadássorozat a Farmosi Művelődési Házban április 21. és május 13. között. Farmosi Információk Riportok

F A I R KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK. címmel előadássorozat a Farmosi Művelődési Házban április 21. és május 13. között. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXIV. évfolyam 3-4 szám 2012. március-április A FARMOS TV és a Farmosi Művelődési Ház közös rendezvénye KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK címmel

Részletesebben

SZECSŐI TÜKÖR 2007 március. M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

SZECSŐI TÜKÖR 2007 március. M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében szeretettel meghívom Önt és kedves családját az 1848-as forradalom és szabadságharc 159. évfordulója alkalmából tartandó

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Örömhír Örömhírt mondok

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ Meghosszabbították a díjmentességet KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS (2. oldal) Ára: 99Ft A DZSUNGEL ELEVENEDETT MEG A FARSANGON (4.OLDAL) RÖVIDESEN

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók LEGYENEK A SZENT EMLÉKÛ VÉRTANÚK MEGÁLDOTTAK PORAIKBAN,

A tartalomból: Évfordulók LEGYENEK A SZENT EMLÉKÛ VÉRTANÚK MEGÁLDOTTAK PORAIKBAN, ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM A tartalomból: Így készült 2 Sporttelep megnyitó 3 Nálunk történt 4-7 Megemlékezés 8 Közérdekû 9 Az ülésterembõl jelentjük 10 Fejlesztések

Részletesebben

Megkezdte működését az Inkubátorház

Megkezdte működését az Inkubátorház A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja XXII. évfolyam 3. szám - 2012.02.15. >> Tartalom Már az első napon, több mint 250 adag ételt osztottak ki a szociálisan rászorulóknak. Február elsején

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában 2009. december 18-án ismét megrendezésre került városunkban a már hagyománnyá vált Mindenki karácsonya ünnepség. A hideg, de csapadékmentes időnek köszönhetően, nagy örömünkre idén szabadtéren tarthattuk

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Imre Ferenc: 1848-49 fénye. Nőnapi köszöntő! A TARTALOMBÓL:

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Imre Ferenc: 1848-49 fénye. Nőnapi köszöntő! A TARTALOMBÓL: Seregélyesi KISBÍRÓ SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XI. évfolyam, 1. szám 2011. március Imre Ferenc: 1848-49 fénye A fényed örökké ragyog, nemzetünk egén csillagod, míg hazánk fölött égbolt lesz,

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XII. évfolyam 5. szám 2009. december K e l l e m e s k a r á c s o n y i ü n n e p

Részletesebben

megjelenik havonta XXV. évfolyam 2014. december/2015. január

megjelenik havonta XXV. évfolyam 2014. december/2015. január NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA megjelenik havonta XXV. évfolyam 2014. december/2015. január ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában címlapon: adventi fények

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új esztendőt kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Sárrétudvari

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben