HETEN ÁTKELNEK A LÉNA FOLYÓN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HETEN ÁTKELNEK A LÉNA FOLYÓN"

Átírás

1 TIZEDIK FEJEZET HETEN ÁTKELNEK A LÉNA FOLYÓN Lekaptuk zsákjainkat az ágyról nyersbőr szíjuknál fogva; azért eszkábáltuk rájuk, hogy a hátunkra vethessük őket. A mohatakarót úgy rendeztük el ágyunk fejénél, hogy továbbra is párnaszerű legyen. Mindenki kész? suttogtam. Minden irányból azonos választ leheltek: Igen. Van valaki, aki meggondolta magát? Erre nem jött válasz. Menjünk mondta Makowski. Az ajtónál letettem a zsákomat, és kiléptem. Csöndes volt a tábor. Ugyanolyan sűrűn esett a hó, mint korábban. A legközelebbi szögesdrótot sem láttam. A számunkra legveszélyesebb, mert hozzánk legközelebbi, délkeleti őrtoronyból húsz méterre sem látni. Hálásak lehettünk a sorsnak, hogy táborunkban, ahol nincs vezetékes víz és villamos áram, fényszórók sincsenek, amelyekkel ránk világíthattak volna. A belső szögesdrót körülbelül százméternyire volt a barakk ajtajától, és a hadművelet első szakaszának sikerét arra a megfigyelésre alapoztuk, hogy a hidegtől merev fémhurkok nem követik pontosan a talaj kiemelkedéseit. Éppen velünk szemben egy mélyedés volt, amely megítélésünk szerint legalább félméternyi mozgásteret engedett, ha átfúrjuk magunkat a havon, a szögesdrót alatt. Egyenként, körülbelül egyperces szünetekkel hagytuk el a barakkot. Elsőnek Zaro indult el, és én azért fohászkodtam, hogy egyből rátaláljon a megfelelő résre.

2 Utána Marchinkovas. Aztán Mister Smith. Aztán Makowski és Paluchowicz. Kolemenosz odasúgta: Remélem, jól kitágították azt a lyukat, hogy én is átférjek rajta. Néztem, ahogy kifut a sötétbe, magához szorítva a zsákját, hogy a terv szerint áttolja maga előtt a résen. Aztán én következtem; a tenyerem egészen nedves volt az izzadságtól. Még egyszer, utoljára körbepillantottam. Rabtársaim továbbra is aludtak. Hátat fordítottam, és nekiiramodtam az éjszakának. Amikor a szögesdróthoz értem, Smith még alatta volt, lassan kúszott előre. Ketten már átjutottak. A többiek lekuporodtak és vártak. Gyötrelmes percek következtek, amíg először az őrmester, aztán Makowski nyögve átvergődött a drót alatt, a földhöz lapulva. Aztán Kolemenosz testes alakja foglalta el a rést, fejjel előre, én lélegzet-visszafojtva lestem. Félig már átjutott, amikor a szögesdrót beleakadt a zubbonyába, a két lapocka között. Kolemenosz finoman megrázta magát, mire csilingelő kis jégdarabkák zuhogtak le a szögesdrótról. Feküdj nyugodtan, Anasztaszij sziszegtem. Ne moccanj. Valaki a túloldalról áthúzta a zsákját, és átnyúlt a résen, Kolemenosz nyaka fölött, hogy megpróbálja kiszabadítani a beakadt zubbonyt. Peregtek a percek. Összeszorított szájjal számoltam ujjaimon a múló másodperceket. Kolemenosz mozdulatlanul várt, miközben a kéz a lapockái között dolgozott. Valaki megszólalt a túloldalon, és a nagy termetű férfi újból megindult előre. Hosszú sóhajtással engedtem ki a visszatartott levegőt, és követtem. Túljutottunk az első akadályon. Teljes húsz percig tartott. Letérdeltünk az árok szélén, az első cölöpkerítés fenyegetően magasodott fölénk; Kolemenosz közben beleereszkedett az árokba, és nekifeszült a meredek innenső falnak. Afféle emberi lépcsőfoknak használtuk őt: átmásztunk rajta, az ő összekulcsolt tenyerébe léptünk, ő pedig egyenként átemelt minket a közel négy

3 méter magas cölöpfal aljához. Sok értékes percünkbe telt aztán, míg Kolemenoszt kihúztuk az árokból. Utána ismét csak az ő vállára álltunk, ahonnan teljes erőből kinyújtózkodva fel tudtunk húzódzkodni a kerítés tetejére; a túloldalon a kerítést összetartó, vízszintes lécre támaszkodva áthajoltunk, és felhúztuk az utánunk érkezőket. A mindannyiunkat átsegítő Kolemenosz újból nehéz feladat elé állított minket. Makowski és én átvetettük lábunkat a kerítés tetején, a többiek pedig erősen tartották; aztán fejjel lefelé áthajoltunk, és kinyújtott kézzel megpróbáltuk felhúzni Kolemenoszt, egyik karját Makowski, a másikat én. Háromszor sikerült annyira felhúznunk, hogy néhány centiméter híján elérje a kerítés tetejét, és háromszor kellett visszaeresztenünk. Kimerültségtől és kétségbeeséstől reszketve próbáltuk újra. Kolemenosz ujjai végre bele tudtak kapaszkodni a kerítés tetejébe; most már nemcsak mi húztuk, hanem ő is latba vetette elképesztő erejét. Egyre följebb és följebb húzódzkodott, aztán egyszer csak fönt volt. A kerítés lábához helyezett szögesdrótot úgy kerültük el, hogy elrugaszkodtunk a kerítés tetejétől, egymás hegyén-hátán érve földet a mély hóban. Egyik-másik társamnak nem sikerült elég nagyot ugrania, így a drót összekarmolta őket, ahogy föltápászkodtak. Kiértünk az őrjáratok használta útra, de már kezdtünk kifogyni az időből. Azt hiszem, ha ekkor meghallottam volna a szánhúzó kutyák nyüszítését, ami mindig az őrjárat indulását jelezte, szabályszerűen rosszul lettem volna. A külső kerítésig futva tettük meg az utat, és ezúttal Kolemenoszt tuszkoltuk fel elsőnek. Valószínűleg nem sok zajt csaptunk, nekem mégis úgy tetszett, hogy fülsiketítő robajjal jár minden mozdulatunk. Ezúttal én voltam az utolsó, és Kolemenosz húzott fel, majd lendített át. Végső, őrült erőfeszítéssel rúgtuk el magunkat, átugorva-botladozva a külső kerítés aljánál lévő szögesdrótot, kifulladva

4 kérdeztük, hogy rendben van-e mindenki, aztán teljes összhangban futni kezdtünk. Derekamra kötve vittem a kimustrált birkabőr zubbonyt. Most leoldottam, ledobtam, és hallgattam súrlódó zaját, ahogy csúszik mögöttem a havon, a csuklómra erősített bőrszíj végén. Lihegtünk, fulladoztunk és ziháltunk, de szaladtunk, szaladtunk tovább a hatalmas erdőségbe, a fenyegető, fehér ruhás fák közé. Délnek futottunk, hátunk mögött elmaradt a tábor. Hol egyikünk, hol másikunk botlott meg, esett el, majd futott tovább, miután talpra segítették. Kezdeti, eszeveszett rohanásunk egyenletes, gyötrő ügetéssé lassult. Órákon át kocogtunk, aztán megvirradt, de mi mentünk tovább, bele a havas délelőttbe, hátunkon ugrált, gerincünket püfölte a csomag. Olykor megálltunk, hogy levegőt szívjunk küszködő tüdőnkbe, de én máris hajszoltam tovább a csapatot. És addig hajszoltam őket, amíg délelőtt tizenegy tájban már nem telt tőlünk egyetlen lépés sem. Fölemeltem és hónom alá csaptam az öreg birkabőrt. Egymást méregettük. Paluchowicz előrehajolt, kezével a térdére támaszkodva, és hullámzó vállakkal küszködött, hogy visszazökkenjen a lélegzés eredeti ritmusába. Két másik társam a hóba roskadva ült. Mindannyian nyitott szájjal, lógó nyelvvel lihegtünk, mint az agyonhajszolt állatok. Sekély, tálszerűen öblös mélyedésbe jutottunk, ahol ritkásabban nőttek a fák. Kimerülten botladozva értünk a teknő legmélyebb pontjára, és tudtuk, hogy pihenés nélkül képtelenek leszünk kimászni belőle a túloldali, enyhe kaptatón. Körülbelül tíz percig pihentünk ott annyira kifulladva, hogy beszélni sem volt erőnk, a fagypont alatti hőmérséklet ellenére izzadságtól szinte tajtékosan. Még mindig havazott, igaz, kissé gyérebben, és a fák között nyöszörgő szélben szánalmasan rázkódtak, csikorogtak a csenevész faágak. Mint az űzött vad, mindannyian az üldözés neszeire füleltünk. Nem tudtunk megfeledkezni a kutyákról. De csak a szél, a hulló hó és a reszkető fák neszeit lehetett hallani.

5 Tőlünk balra, a kaptatón fölfelé sűrűbben nőttek a fák. Menjünk fel odáig javasoltam végül. Védettebb hely, és ott jobban el tudunk rejtőzni. Néhányan nyögve tiltakoztak, Smith azonban mellém állt: Rawicznak igaza van. Fáradságosan kimásztunk hát a teknőből, és egy óriási fa tövénél jelöltük ki táborunkat. Egészen a gyökerekig eltakarítottuk a havat, és az így megtisztított, néhány négyzetméternyi terület köré alacsony, keményre döngölt falat építettünk hóból. Kolemenosz ágakat nyesett a baltájával, amelyeket sűrűn egymás mellé helyeztünk a hófal tetejére, majd havat halmoztunk rá, és elkészült a tető. A kemény szibériai gyaloglás verte belénk ezt a leckét: Bújj el a szél elől, mert a szél a gyilkos. Az öreg osztják pedig azt mondta nekem: Még hogy a hó? Ugyan már! Tapaszd körbe magad hóval, és olyan melegen fogsz aludni, mintha tollpaplannal takaróznál! Csak itt vettük először igazán szemügyre, hogy mi van a csomagjainkban. Mindegyikünk kapott egy lapos cipót, némi lisztet, körülbelül két és fél kiló árpagyöngyöt, egy kevéske sót, tíz-tizenkét deka korizski dohányt és öreg újságlapokat. Mindehhez jött még a szárított kenyér, amit apránként én gyűjtöttem össze. Zsákjaink tetejére tettük a magunk készítette tartalék mokaszinokat és a megmaradt bőrdarabokat. Bemásztunk az alacsony kis hókunyhóba, ahol csak szorosan egymás mellett fértünk el, és halkan beszélgettünk. Megbeszéltük, hogy tanácsos-e dohányoznunk. Egyetértettünk abban, hogy a dohányzással járó veszély elhanyagolható, annál jobbat tesz viszont felajzott idegeinknek. Rágyújtottunk tehát, és szorosan egymás mellett fekve elmerültünk az égő dohány meleg, kék füstjében.

6 Itt, viszonylag közel a táborhoz, szóba sem jöhetett, hogy tüzet gyújtsunk, így a kenyerünkből faltunk egy keveset. És ahogy nekiláttunk, különös felfedezést tettünk Paluchowicz lovassági őrmesterrel kapcsolatban. Paluchowicznak ugyanis egyetlen foga sem volt. A kemény kenyér elfogyasztása gyötrelmesen nehéz feladat elé állította. Csak úgy birkózhatott meg vele, hogy beáztatta ezúttal azonban nem vízbe, mert az nem volt, hanem hóval gyúrta össze kínkeservesen. Egész csinos protézisem volt, amikor Belystok mellett fogságba estem magyarázta. Aztán azok a gazember NKDV-sek kiverték a számból, és széttaposták a padlón. Jót röhögtek rajta, de nekem egy csöppet sem volt vicces, annyit mondhatok, hogy a fogínyemmel kellett elmajszolnom a rabkenyeret. Első dolgom lesz, amint megérkezünk valahová, hogy csináltassak magamnak egy új protézist. És aranyoztasd be. Megérdemled. Ezt Zaro tette hozzá. Nevettünk, nevetett Paluchowicz is. Átaludtuk a nap hátralévő részét, csak egyvalaki őrködött mindig a szűk kis bejáratnál; felváltva láttuk el az őrséget. Kolemenosz azonban úgy dőlt ki, mint egy fáradt gyermek, és azonnal lágy, dallamos horkolásba kezdett. Senkinek sem volt szíve felrázni, amikor ő lett volna a soros az őrszolgálatban. A litván Marchinkovas ébresztett minket, amikor alkonyodni kezdett. Ettünk még egy kis kenyeret, elszívtunk fejenként egy cigarettát, és kimásztunk. A sűrű havazás könnyű kis pelyhekké szelídült, és feltámadt a szél. Nagyon hideg volt; sajogtak dermedt tagjaink.

Fordította Hensch Aladár Lektorok: Hendrey Tibor, Kéthely Anna, Lukácsi Margit Bodhiszattva Kiadó Budapest 1998 ISBN 963-03-4725-3

Fordította Hensch Aladár Lektorok: Hendrey Tibor, Kéthely Anna, Lukácsi Margit Bodhiszattva Kiadó Budapest 1998 ISBN 963-03-4725-3 HEINRICH HARRER Hét év Tibetben Fordította Hensch Aladár Lektorok: Hendrey Tibor, Kéthely Anna, Lukácsi Margit Bodhiszattva Kiadó Budapest 1998 ISBN 963-03-4725-3 Előszó a magyar kiadáshoz Különleges könyvet

Részletesebben

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

NAGY IMRE: FÖLJEGYZÉSEK (szemelvények)

NAGY IMRE: FÖLJEGYZÉSEK (szemelvények) NAGY IMRE: FÖLJEGYZÉSEK (szemelvények) Nagy Imre (EVELLEI LÁSZLÓ felvétele) 1 Hol is kezdeném el, ha nem a születésem adatával? 1893. július 25-öt írt az apám a kalendáriumába. Amint mondta, nem lehetett

Részletesebben

EDGAR RICE BURROUGHS. A Mars hercegnője

EDGAR RICE BURROUGHS. A Mars hercegnője EDGAR RICE BURROUGHS A Mars hercegnője Tartalom Előszó...3 Az olvasóhoz!...3 AZ ARIZONAI HEGYEKBEN...5 HALÁLOS MENEKÜLÉS...7 MEGÉRKEZEM A MARSRA...8 FOGSÁGBAN...10 LERÁZOM A HÁZŐRZŐM...12 HARC, AMELY BARÁTOKAT

Részletesebben

Maggie Stiefvater. shiver. borzongás

Maggie Stiefvater. shiver. borzongás Maggie Stiefvater shiver borzongás Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2009 Írta: Maggie Stiefvater A mű eredeti címe: Shiver Fordította: Gazdag Tímea A verseket fordította: A. Katona Ildikó Szerkesztette:

Részletesebben

MÁSODIK KIADÁS. (C) Rónaszegi Miklós, 1968 ISBN 963 11 2930 6

MÁSODIK KIADÁS. (C) Rónaszegi Miklós, 1968 ISBN 963 11 2930 6 MÁSODIK KIADÁS (C) Rónaszegi Miklós, 1968 ISBN 963 11 2930 6 Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest Felelős kiadó: Szilvásy György igazgató Dabasi Nyomda (81-2286), Budapest Dabas, 1982 Felelős vezető:

Részletesebben

ARTHUR MADSEN. Five2. Shamala bosszúja SCOLAR

ARTHUR MADSEN. Five2. Shamala bosszúja SCOLAR ARTHUR MADSEN Five2 Shamala bosszúja SCOLAR ʺ ~ Elso fejezet~ A város alatt húzódó csatornarendszer sötét volt, és elhagyatott, most mégis léptek zaja visszhangzott a mocskos falakon. Egy alaké, aki a

Részletesebben

Mióta alkalmaz a Céh nőket is? kérdezte, miközben közeledett

Mióta alkalmaz a Céh nőket is? kérdezte, miközben közeledett 1 Egy időutazót becserkészni nem könnyű meló, még úgy sem, ha te magad is az vagy. Különösképp akkor, ha az említett utazó rájött, hogy a sarkában lihegsz. Beszélhetnénk? sikítottam, miközben egy oszlop

Részletesebben

EGY KuTYa. négy élete W. BRUCE CAMERON

EGY KuTYa. négy élete W. BRUCE CAMERON EGY KuTYa négy élete W. BRUCE CAMERON W. BRUCE CAMERON már a 8 Simple Rules for Dating my Teenage Daughter című könyvével is felkerült a New York Times sikerlistájára. A könyvből az ABC tévétársaság nagy

Részletesebben

Karin Fossum: Ne nézz vissza

Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum Ne nézz vissza (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Se deg ikke tilbake! Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1996 Fordította: Szöllősi

Részletesebben

Amit csak Ő akar. Sara Fawkes

Amit csak Ő akar. Sara Fawkes Sara Fawkes Amit csak Ő akar Lucy Delacourtnak nem álmai netovábbja a mostani beugró állás, de legalább fizetni tudja a számláit egyelőre. Napjai fénypontja a reggeli liftezés: sikerül mindig úgy időzítenie,

Részletesebben

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY I. FEJEZET. - Igy aztán nem csoda, ha tönkre megyünk! Szép társaság, mondhatom! Ezek akarnak ujságírók lenni? - De kérem, szerkesztő úr, tessék meghallgatni!

Részletesebben

Karin Fossum: Aki fél a farkastól

Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum Aki fél a farkastól (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Den som frykter ulven Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1997 Fordította:

Részletesebben

PAULINE RÉAGE O TÖRTÉNETE FORDÍTOTTA KOLOZSVÁRI PAPP LÁSZLÓ ILLUSZTRÁLTA BALLA MARGIT EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1990

PAULINE RÉAGE O TÖRTÉNETE FORDÍTOTTA KOLOZSVÁRI PAPP LÁSZLÓ ILLUSZTRÁLTA BALLA MARGIT EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1990 PAULINE RÉAGE O TÖRTÉNETE FORDÍTOTTA KOLOZSVÁRI PAPP LÁSZLÓ ILLUSZTRÁLTA BALLA MARGIT EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1990 A FORDÍTÁS AZ ALÁBBI KIADÁS ALAPJÁN KÉSZÜLT: PAULINE RÉAGE HISTOIRE D'O SOCIÉTÉ NOUVELLE

Részletesebben

James Kahn. Az Időfolyó

James Kahn. Az Időfolyó NNCL2138-638v1.0 James Kahn Az Időfolyó Az Időcsapda folytatása A mű eredeti címe: World Enough, and Time 1995 by James Kahn Fordította: Trethon Judit Hungarian translation 1995 Bentley Book Minden jog

Részletesebben

SUSANNA LEHNER AZ EL CAMINO HÓHÉRA. 1. fejezet. 2013. szeptember 1. Pireneusok

SUSANNA LEHNER AZ EL CAMINO HÓHÉRA. 1. fejezet. 2013. szeptember 1. Pireneusok SUSANNA LEHNER AZ EL CAMINO HÓHÉRA 1. fejezet 2013. szeptember 1. Pireneusok Sarah Green, ahogy életében eddig mindig, ezúttal is megvalósította, amit elhatározott. Itt volt az ezeréves zarándokúton, sőt

Részletesebben

Sándor Anikó EL CAMINO. Az út, ami hazavisz

Sándor Anikó EL CAMINO. Az út, ami hazavisz Sándor Anikó EL CAMINO Az út, ami hazavisz Budapest, 2011 Átlagos, középkorú, magyar nô vagyok, az effajta lét minden nehézségével, küzdelmével. Pár hónapja azonban becsuktam egy ajtót, mögötte hagyva

Részletesebben

13. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ó,

13. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ó, 13. fejezet Brian meglepetten meredt maga elé, hirtelen nem tudta, mit is mondjon. - Ez biztos? kérdezte végül, a lány felé fordulva. - Igen, egészen biztos. - És mióta tudod? - Számít ez? - Nem, persze.

Részletesebben

PATRICK NESS SOHA NINCS VÉGE MAGYAR SZÖVEG: LÁZÁR JULI

PATRICK NESS SOHA NINCS VÉGE MAGYAR SZÖVEG: LÁZÁR JULI PATRICK NESS SOHA NINCS VÉGE MAGYAR SZÖVEG: LÁZÁR JULI 3 soha_inside.indd 3 Fuldoklik a fiú. Az utolsó pillanatokban nem is a víz végez vele, hanem a hideg. A testéből kiszippant minden erőt, fájdalmas,

Részletesebben

osszeallitotta 1 es 1 kozreadja 1 j. r. r. 1 tolkien J. R. R. TOLKIEN A hobbit VAGY: ODA-VISSZA sajto 1 ala 1 rendezte 1 az 1 europa 1 konyvkiado

osszeallitotta 1 es 1 kozreadja 1 j. r. r. 1 tolkien J. R. R. TOLKIEN A hobbit VAGY: ODA-VISSZA sajto 1 ala 1 rendezte 1 az 1 europa 1 konyvkiado osszeallitotta 1 es 1 kozreadja 1 j. r. r. 1 tolkien J. R. R. TOLKIEN A hobbit VAGY: ODA-VISSZA sajto 1 ala 1 rendezte 1 az 1 europa 1 konyvkiado HARMADIK FEJEZET Rövid pihenõ Aznap nem énekeltek, és nem

Részletesebben

15. nap a magyar Caminón

15. nap a magyar Caminón 15. nap a magyar Caminón Esztergomtól-Máriagyüdig Zarándoklat itthon Ami elindított: 2011 őszén a budafoki könyvtárba meghallgattam dr.papp Lajos és Rumi Imre beszámolóját a Magyar Zarándokútról. Ahogyan

Részletesebben

Készítette: Detty wonderfulbooks

Készítette: Detty wonderfulbooks Készítette: Detty wonderfulbooks EGY Abban a pillanatban, amikor az ajtó kinyílt, már tudtam, hogy a fenékbe rúgás elkerülhetetlen de hogy adni fogom-e, vagy kapni, azt még nem láttam tisztán. A szag szinte

Részletesebben

Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai. A Szafári Nyomozó

Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai. A Szafári Nyomozó Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai A Szafári Nyomozó 1. Fejezet Négy nőstény oroszlán, két bölény, tíz zebra, öt rinocérosz, három varacskos disznó és egy nyerges hátú lehve. Egy nyerges hátú micsoda? kérdezte

Részletesebben

A VARÁZSLÓ UNOKAÖCCSE

A VARÁZSLÓ UNOKAÖCCSE NNCL1591-555v1.0 C.S. LEWIS A mű eredeti címe: THE MAGICIAN'S NEPHEW 1955 C. S. Lewis Pte. Ltd. Fordította: K. NAGY ERZSÉBET Lektorálta: VIDOR MIKLÓS A rajzokat készítette: DÖNTI KÁROLY A VARÁZSLÓ UNOKAÖCCSE

Részletesebben

kóborok RACHEL VINCENT OLYAN ÚJ ÍRÓ, AKIRE figyelni fogok KIM HARRISON

kóborok RACHEL VINCENT OLYAN ÚJ ÍRÓ, AKIRE figyelni fogok KIM HARRISON Faythe Sanders: végzos egyetemi hallgató és vérmacska kóborok RACHEL VINCENT OLYAN ÚJ ÍRÓ, AKIRE figyelni fogok KIM HARRISON kóborok Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2012 3 Egy Abban a pillanatban,

Részletesebben

A SZELLEMIDÉZÔ. Sötét erõ Trilógia 1. kelley armstrong. New York Times bestseller szerző

A SZELLEMIDÉZÔ. Sötét erõ Trilógia 1. kelley armstrong. New York Times bestseller szerző A SZELLEMIDÉZÔ Sötét erõ Trilógia 1 kelley armstrong New York Times bestseller szerző KELLEY ARMSTRONG A SZELLEMIDÉZÔ Sötét erõ Trilógia 1 1 2 KELLEY ARMSTRONG A SZELLEMIDÉZÔ Sötét erõ Trilógia 1 Első

Részletesebben

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Wass Albert EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Az öreg nagyon oda volt. Nyögött, forgolódott a vackán. Barázdás arcából kiütköztek a csontok, gyér, szürke haja izzadtságtól csapzottan lógott a homlokába. - Mártonka

Részletesebben

Paolo Giordano A PRÍMSZÁMOK MAGÁNYA. Paolo Giordano: La solitudine dei numeri primi. 2008 Arnoldo Mondadori Editoré S. p. A.

Paolo Giordano A PRÍMSZÁMOK MAGÁNYA. Paolo Giordano: La solitudine dei numeri primi. 2008 Arnoldo Mondadori Editoré S. p. A. Paolo Giordano A PRÍMSZÁMOK MAGÁNYA Paolo Giordano: La solitudine dei numeri primi 2008 Arnoldo Mondadori Editoré S. p. A., Milano Fordította: Matolcsi Balázs Eleonórának, mert szavak nélkül megígértem

Részletesebben

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

TŐKE PÉTER AFRIKAI NYOMOZÁS REGÉNY

TŐKE PÉTER AFRIKAI NYOMOZÁS REGÉNY TŐKE PÉTER AFRIKAI NYOMOZÁS REGÉNY ...Kenya szubugóiban, nevezetesen Nandi erdőségeiben a bennszülöttek egy furcsa éjjeli állatról beszélnek, melyet - állítólag - egy-két telepes is látott már, és melynek

Részletesebben