ÚJ IRÁNY K Ö Z É R D E K Ű F E L H Í V Á S O K b e n i s m e g r e n d e z é s r e k e r ü l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ IRÁNY K Ö Z É R D E K Ű F E L H Í V Á S O K. 2 0 1 2 - b e n i s m e g r e n d e z é s r e k e r ü l"

Átírás

1 ÚJ IRÁNY K Ö Z É R D E K Ű F E L H Í V Á S O K Tisztelt Lakosok! Közös érdekünk, közbiztonságunk megőrzése érdekében fordulok Önökhöz. A Kecskeméti Rendőrkapitányság körzeti megbízott munkatársai (Szentesi Imre és Nagy László), valamint községünk Polgárőrsége is jelezte, hogy a járőrözés során éjszaka gyakran látnak az utcán kint hagyott autókat. Észlelhető ez annak ellenére, hogy az udvarokon is lenne lehetőség a gépjárművek tárolására. Kérésem az, hogy a tulajdonosok ne hagyják a közterületen az autóikat, ne adjunk lehetőséget az alkalmi bűnelkövetőknek. Szintén közbiztonsági kérdés, hogy településünkön időnként ún. fémhulladék-gyűjtők bukkannak fel, akik ezt a tevékenységet csak a későbbi bűncselekmény előkészítése, a helyszín feltérképezése érdekében gyakorolják. Másik megtévesztési módszer, amikor közszolgáltató (villany-, víz- vagy gázszolgáltató) vagy hivatalos szerv munkatársának adják ki magukat a bűnelkövetők, így férkőzve a gyanútlan lakos bizalmába. Kérem Önöket, hogy ismeretleneket vagy magukat igazolni nem tudó személyeket egyáltalán ne engedjenek be ingatlanukra! Kérem, legyenek körültekintőek! Katona Imre - polgármester A közelmúltban több lakossági megkeresés tárgya volt a ballószögi Sportcentrum használatának lehetősége, annak feltételei. Tájékoztatom Önöket, hogy a Sportcentrum nyitott intézmény, a nyitva tartása időszakában (minden nap között) bármely ballószögi polgár egyedi és családi körű sporttevékenységét szolgálja, de természetesen a helyi sportegyesületek tevékenységét a használat során figyelembe kell venni. A használat ingyenes és ehhez külön feltétel vagy engedély nem szükséges, kivéve nagyobb létszámú vagy csoportos rendezvény megtartását, mivel ebben az esetben a polgármesteri hivatallal kell előzetesen egyeztetni az engedélyezés és a díjazás kérdésében. Kérjük a látogatóktól a környezet és a terület rendezettségének, épségének és tisztaságának megőrzését! dr. Jenei Aranka - jegyző b e n i s m e g r e n d e z é s r e k e r ü l a I X. B a l l ó s z ö g i S z ü r e t i N a p O k t ó b e r 5-6. ( P é n t e k, s z o m b a t ) V á r j u k s z e r e t e t t e l a b a l l ó s z ö g i é s B a l l ó s z ö g k ö r n y é k i c s a l á d o k a t, b a r á t i t á r s a s á g o k a t. l a k o - s o k a t r e n d e z v é n y ü n k r e. A r é s z l e t e s p r o g r a m o k r ó l h a m a r o s a n t á j é k o z ó d h a t n a k a p l a k á t o k r ó l, s z ó r ó l a p o k, é s a w w w. b a l l o s z o g. h u h o n l a p r ó l. Í z e l í t ő a p r o g r a m o k b ó l : S z ü r e t i r a j z v e r s e n y S z ü r e t i f a l u f u t á s J u r t a á l l í t á s B a l l ó s z ö g k ö z ö s s é g i k e m e n c é j é n e k f e l s z e n t e l é s e B o r u d v a r é s M e s t e r s é g e k u t c á j a S z ü r e t i t á n c h á z R o c k k o n c e r t Z e n é s é b r e s z t ő M a l a c f o g ó v e r s e n y K é z m ű v e s k e d é s B o g r á c s o s e b é d S z ü r e t i f e l v o n u l á s F o g a t o k k ö s z ö n t é s e T e s t v é r t e l e p ü l é s e k r ő l é r k e z ő v e n d é g e k f o g a d á s a S z í n e s f o l k l ó r m ű s o r S z ü r e t i b á l B ő v e b b f e l v i l á g o s í t á s : H e r c z e g I r é n 2 0 / m u n k a n a p o k o n ó r á i g F e l h í v á s! Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy helyi adófizetési kötelezettségüket szeptember 17-ig teljesíthetik késedelmi pótlékmentesen a folyó év márciusában kiküldött készpénz átutalási megbízáson. Akinek a csekkje elveszett vagy megrongálódott, a polgármesteri hivatalban személyesen kérhet pótcsekket vagy jelezheti igényét az /110 mellék telefonszámon. dr. Jenei Aranka - jegyző

2 F A L U H Á Z I K Í N Á L Ó V É R A D Á S Szeretettel várunk véradásra csütörtökön 9 12 óra közt. Mindenki adhat vért, aki betöltötte a 18. életévét, az 50 kg testsúlyt meghaladja és egészséges. A véradásra kérjük, hozza magával TAJ kártyáját, fényképes igazolványát és lakcím kártyáját. Véradás előtt bőségesen étkezzen és igyon folyadékot. Egy véradással három életet ment meg és a segítség jó érzésével lesz gazdagabb! Véradók a néma hősök! M O D E R N T Á N C C S O P O R T szervezése indul a Ballószögi Faluházban fiatalok számára. Korosztály: 9-14 éves korig. A tánccsoportban való részvételhez nem szükséges semmilyen alapképzettség. A teljesen kezdőket is várjuk! A foglalkozásokat Barna Krisztián vezeti. Elérhetősége: 20/ Időpont: szombatonként óráig. Részletes tájékoztatót tart: szeptember óra a Faluházban. A R E F O R M M Ű H E L Y M U N K A továbbra is folytatódik a Ballószögi Faluházban. 1. Gyógynövény vagy gyomnövény? Időpont: szeptember 29. szombat Téma: A gyógynövények, mindannyiunk kertjének részei. A ballószögi és környéki gyógynövények. Tippek, receptek a gyógynövények otthoni felhasználásához. 2. Gyógy-és fűszernövények Időpont:2012. október 27. szombat Téma: A termeszthető gyógy-és fűszernövények. A fák, amelyek körülöttünk és velünk együtt élnek. Népi gyógymódok, tippek, receptek a házilagos készítéshez és felhasználáshoz. Vezeti: Fekete Judit népi gyógyító 20/ Hozzájárulás: 2.700,-Ft/fő A műhelymunkában való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges! K E M E N C E É P Í T É S M Ű H E L Y M U N K A A kemence építésének fortélyait, gyakorlati titkait műhelymunka során sajátíthatják el az érdeklődők. Szakmai vezetője a szabadszállási Tájház munkatársa. Időpontja: szeptember 1. szombat és szeptember 2. vasárnap A kemenceépítés műhelymunka helyszíne a Ballószögi Faluház és az Önkormányzat előtti kijelölt terület lesz. Az egyéni hozzájárulás Ft/nap/fő. Kérjük, részvételi szándékát előre jelezze! A programmal kapcsolatban bővebb információ kérhető Herczeg Irén szervezőtől 20/ a Ballószögi Kincsecskék gyermek néptánccsoport Szeretettel várja, a 3 7 éves gyermekek jelentkezését szeptember 03. Hétfő ig Helye: Ballószög, Faluház, nagyterem A foglalkozások minden hétfőn ig tartanak. A Csillagvár Táncegylet Szeretettel várja új tagok jelentkezését! Előzetes tánctudás nem szükséges, csak a kitartás! szeptember 03. Hétfő ig Helye: Ballószög, Faluház, nagyterem. A foglalkozások minden hétfőn ig tartanak. Váltócipő szükséges, lehetőleg olyan, ami nem csúszik. A foglalkozást vezeti: Trencsényi Csiha Tímea Érdeklődni:

3 Vászolyi nyár - Idén nyáron is sikerült eljutnia a Momentán musical csoportnak a Balatonra egy hétre. Ezért hálás köszönettel tartozunk Farkas Józsefnek és feleségének, hogy már második éve rendelkezésünkre bocsájtják a nyaralójukat. Ebben az évben nem csak a nyaralásról szólt az ottlétünk. Felkérést kaptunk Vászoly alpolgármesterétől, hogy a Vászolyi nyár keretében lépjünk fel a vízi színpadukon, retró slágerekkel. Hatalmas és felejthetetlen élmény ez mindannyiunknak, nem mindig adódik ilyen lehetőség egy színjátszó kör életében. Külön köszönetet szeretnék mondani Gáspár Jánosnak és feleségének,gáspárné Sacinak, Garacziné Arankának és férjének amiért felajánlották segítségüket a nyaralás idejére. Így sokkal egyszerűbb volt a dolgunk, rengeteg munkát levettek a vállunkról. Köszönöm a gyerekeknek a fellépésen való helytállást, egy szó nélkül vállalták el az előadást az egész napos fürdőzés helyett. Köszönjük mindenkinek a segítséget. JINJUTSU A GYÓGYÍTÁS MŰVÉSZETE A Jinjutsu gyógyászati módszer és spirituális út is egyben. Egy rendkívül hatékony energiaközvetítő eljárás, amely az emberre a testlélek-szellem teljességében hat. A módszert gyakorlók csatornái ennek az intelligens életenergiának, amellyel a legtöbb testi-lelki betegség gyógyítható a fáradtságtól, fejfájástól egészen a rákig, pánikbetegségig vagy bénulásig. A kezelés során a Jinjutsu gyógyító érintéssel vagy érintés nélkül továbbítja ezt a rajta csak átmenő külső életenergiát a beteg testének megfelelő részei felé, így segítve elő az energiablokkok oldódását. Az energiablokkok a testben futó energiacsatornákban keletkező elzáródások. Ezek felelnek a fizikai és lelki betegségekért. Tapasztalataink szerint ez a kettő szorosan összefügg a gyógyulás gyakran valamilyen felismeréssel, élménnyel, képpel, érzéssel jár együtt, a betegség kiváltó ok feloldásával, megértésével pedig tartóssá válik. A kezelés általában finom fizikai érzésekkel jár szinte mindenki számára. Az energia befogadásához. nem szükséges hinni a módszerben, már a nyitottság is elegendő. Aki nem csak kezelésen kíván részt venni, hanem használni is szeretné a gyógymódot, annak lehetősége van elsajátítani azt egy energetikai behangolás, avatás segítségével, és ezt követő rendszeres gyakorlással. Iskolánk az Usui Szellemi Iskola Közösség mindezekre lehetőséget nyújt. Követjük a japán tradíciót, így közösségünkben a magasabb szinteken már mester-tanítvány kapcsolatban folytatódik a tanulás. Gyakorlásunknak szerves része a rendszeres meditáció is, hiszen a Jinjutsu nem csak gyógyító módszer, de szellemi út is egyben, amelyen járva a gyakorló közelebb jut önvalójához. Célunk, hogy ezen útmutatások nap mint nap megtartva, saját testünk és szellemünk folyamatos tisztítása, fejlesztése mellett a Jinjutsu gyógyító energiájának közvetítőjeként segítsünk M O M E N T Á N H Í R E K Soltszentimre Csonka torony - Balatoni nyaralásukból hazatérve, két napunk volt felkészülni egy újabb, kirándulással egybekötött fellépésre. Augusztus 4 én Soltszentimrén a Csonka toronynál volt jelenésünk. Hagyomány ápoló napon vettünk részt amely a torony állagának megőrzéséért jött létre 3 éve. Idén már másodszor vettünk részt a rendezvényen ami azért nagy szó mert olyan fellépők mellett kaptunk lehetőséget mint például az Ismerős Arcok együttes. Köszönjük a szervezőknek, hogy idén is számítottak ránk. Úgy érzem egyre több helyen elismerik a gyerekek 3 éves munkáját. Nagy Öröm számunkra, hogy most már (ha kis lépésekkel is) de az ország több szegletében is hallanak rólunk, ezáltal Ballószög neve is egyre több helyen ismertté válik. Következő fellépéseink: SOS gyermekfalu augusztus 18, Hírös Hét augusztus 22. Tárgyalás alatt van az idénre még 3-4 fellépés. Ezek mellett készülünk a ballószögi embereknek is egy meglepetés műsorral. Domokos István Domokosné Bartus Dóra megóvni, visszaállítani embertársaink, a hozzánk segítségért fordulók testi-lelki egészségét. E módszer eredeti neve Reiki, azonban ma Magyarországon számos hiteles Reiki mester és iskola mellett sok olyan ál-gyógymód is jelen van e név alatt, amely kevert vagy a Reikitől teljesen eltérő energiát használ, nagyrészt eredménytelenül. Az ál-reiki eljárások elterjedése miatt Iskolánk tanítói úgy döntöttek, Usui eredeti módszerére levédetik a Jinjutsu (ejtsd: Dzsindzsucu) elnevezést, mely egy japán kifejezés, jelentése: a gyógyítás művészete. Az új név védelme alatt lehetővé válik Usui mester kérésének teljesítése, hogy a tudomány is vizsgálja meg e gyógymód hatékonyságát. Ennek érdekében betegkezelések alkalmával részletes naplót vezetünk egy erre a célra tervezett informatikai rendszer segítségével, amelyből visszakereshetők a gyógyulási adatok, statisztikák készíthetőek. Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az eredeti, Usui Mester által ránk hagyott tradíciót kövessük, s így kezeléseink eredményesek, betegeink olyan betegségekből is meggyógyulnak, amelyekkel szemben a jelenlegi nyugati orvostudomány gyakran tehetetlen szeptember 22-én szombaton óráig tart előadást és bemutatót Százdi József a Jinjutsuról. Helyszín a Ballószögi Faluház. A programon a részvétel ingyenes! Várunk mindenkit szeretettel! Usui Szellemi Iskola Közösség Info: Százdi József 30/

4 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SAJTÓKÖZLEMÉNYE 175 vidéki járási hivatal és 23 fővárosi kerületi hivatal alakul jövőre A fővárosban mind a 23 kerületben, vidéken pedig 175 helyen lesz járási hivatal 2013-tól, amelyek az államigazgatási feladatokat veszik át a jegyzőktől a Kormány döntött a járások székhelyeiről és illetékességi területeikről. A járási hivatalok a kormányhivatalok kirendeltségeként az államigazgatási ügyek intézésében nyújtanak majd segítséget az állampolgároknak. A vidéki embereknek nagy segítség lesz majd, hogy lakóhelyükhöz közel, rugalmasabb időbeosztással, könnyebben tudják majd az olyan ügyeket is intézni, amelyekért eddig a megyeszékhelyre kellett utazniuk. Az ügyintézésre a járási hivatalok részeként működő, hétfőtől-péntekig 8 órától 20 óráig nyitva tartó kormányablakokban vagy a településre kirendelt ügysegéd által lesz lehetőség. Minden egyes járásban - a kormány szerdai ülésén elfogadott kormányrendeletben kijelölt - járásszékhelyen lesz járási hivatal, amely a megyei kormányhivatalok szervezeti egységeként működik majd. A jogszabály tételesen rögzíti az egyes járási hivatalok székhelyeihez tartozó településeket is. Budapesten nem járási, hanem kerületi hivatalok alakulnak minden kerületben, szintén a fővárosi kormányhivatal részeként. A járási hivatal kétféleképpen biztosítja majd az állampolgároknak az ügyfélszolgálatot. Azon városokban, ahol a lakosok és az elintézendő ügyek száma indokolja, ott minden munkanapon állandó ügyintézést biztosító kirendeltséget működtet. A kisebb településeken heti 1-2 alkalommal tart majd ügyfélfogadást a települési ügysegéd a települési önkormányzat által biztosított helyiségben. A kormányhivatal a belső szervezet kialakításkor - az önkormányzatoktól átkerülő ügyintézők és feladatok függvényében - dönt arról, hogy melyik településen, melyik típusú ügyfélszolgálatot működteti. A járások és a járási székhelyek kialakításának alapelve az volt, hogy a megyék határaihoz igazodva az állampolgárok számára biztosítsa az államigazgatási szolgáltatásokhoz való gyors és könnyű hozzáférést és a jelenleg létező ügyintézési helyszínek lehetőség szerint maradjanak meg. A járási rendszer kialakításának szakmai előkészítését szakmai hatástanulmány, kutatások, valamint széleskörű szakmai, társadalmi, politikai egyeztetések előzték meg, amelyek már a tavalyi év közepén megkezdődtek. A Kormány a járások kialakításának elveiről és az előkészítés feladatairól szeptember 1-jén döntött. Az eredeti kormányzati elképzeléshez képest az egyeztetések hatására módosult a szabályozás például a járások számát tekintve, az eredeti terv szerint vidéken 168 járás és fővárosban 7 körzeti hivatal lett volna. A most elfogadott járási székhelyek listája a jövőben módosulhat. A kormány biztosítja a településeknek arra a lehetőséget, hogy javaslatot tehessenek a más járáshoz történő átcsatolásukra, vagy önálló, új járás kialakítására. A kormányhivatal feladata lesz megvizsgálni, hogy indokolt-e a település kérése (pl. valóban hatékonyabbá tenné-e a feladatellátást a más járáshoz való átsorolás, illetve a kormányhivatal mérlegeli azt is, hogy a közlekedési feltételek változása befolyásolja-e a járási székhely megközelítését). Az átcsatolásról a közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslata alapján a kormány hozhat döntést minden negyedik évben, először a járási hivatalok felállítását követő negyedik évben, 2017-ben. A kormány a közelmúltban döntött a járási hivatalokhoz kerülő feladatokról is. Elsősorban okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézését veszik át a településektől a jövőre megalakuló járási hivatalok. Jövő évtől a járási hivatalokon belül szakigazgatási szervként fog működni a járási gyámhivatal, a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal, a járási földhivatal, a járási munkaügyi kirendeltség. A hatáskörök szétválasztásánál kiemelt szempont volt, hogy a helyi szabályozáshoz kapcsolódó, helyismerethez kötődő, mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek lehetőleg maradjanak a települési jegyzőnél, ahol viszont az adott ügyben az államnak van egyértelműen feladata, szerepe, ott a járási hivatal tudjon majd hatékonyabban intézkedni. Az egységes szabályozók mentén lefolytatható eljárásokkal hatékonyabb, racionálisabb ügyintézés valósulhat meg országszerte. A jegyzőktől átkerülő államigazgatási ügyek évi közel ötmillió államigazgatási ügy intézését jelentik a járási hivatalokban. Az államigazgatási feladatokkal együtt a járási hivatalok átveszik a polgármesteri hivataloktól az e feladatokat jelenleg is ellátó a köztisztviselőket, az ő jogviszonyuk így kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át. Nemcsak a munkatársak, hanem a feladatellátáshoz szükséges ingó-és ingatlan vagyonra is szükség lesz a járási hivatalokban, ezek a Magyar Állam ingyenes használatába kerülnek, a vagyonkezelő a kormányhivatal lesz. A kormányhivatalok és az önkormányzatok október végéig megállapodásban rögzítik a járási hivatalhoz kerülő köztisztviselők létszámát és az ingyenesen használatba vett ingatlan és ingó (pl. infokommunikációs) eszközöket. A kormánymegbízott az átadás-átvétel előkészítésére és lebonyolítására járási biztost nevezhet ki. Az önkormányzattól átvett és kizárólagosan általa használt ingatlanok fenntartásával kapcsolatos költségeket a járási hivatal viseli, a helyi önkormányzattal közösen használt ingatlanok fenntartásának költségeit közösen viselik. Az év végéig a polgármesteri hivataloknak, jegyzőknek minden, a feladatátvétellel kapcsolatos ügyiratot is át kell adniuk. A most elfogadott és a Magyar Közlönyben hamarosan megjelenő kormányrendelet az önkormányzatokkal megkötendő megállapodás mintáját is tartalmazza. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) - 4 -

5 Tűzoltósági hírek Tisztelt Ballószögi polgárok! Egyesületünk 2012-es évben eddig végzett munkájáról és sikereiről szeretnék a teljesség igénye nélkül egy kis betekintést nyújtani. Az egyesület tagjai közül 15-en vállalták, hogy a szabad idejük terhére ingyen, fáradságot nem kímélve vonulós készenléti szolgálatot látnak el a kecskeméti hivatásos tűzoltóság és a Ballószögi lakosok kérésére. Az idei évben 12 kisebb- nagyobb vonuláson vagyunk túl, a teljesség igénye nélkül párat megemlítenék: az év elején a tojó telep kapott lángra a faluban, ezen kívül több kisebb avartűzhöz riasztottak minket, és a bugaci több napig tartó erdőtűz oltásában is részt vettünk. A tűz elleni védekezés terén végzett önkéntes munkánkat országos és megyei szinten is elismerték. A Kecskeméten megrendezésre kerülő megyei Szent Flórián nap alkalmából Duzmath György parancsnok a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató Úrtól elismerő oklevelet és tárgyjutalmat vehetett át. id. Fehér Balázs tűzoltó az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatótól kapott elismerést Budapesten az eddigi önkéntes és a Bugaci erdőtűznél végzett munkájáért. Az egyesület vezetősége nagyon fontosnak tartja, hogy a fiatalokkal is megismertesse e nehéz, ugyanakkor szép hivatást, hiszen mi lehetne felemelőbb, mint egy bajbajutott embertársunkon segíteni. Előző évben már fiúgyermek versenycsapatunk is szépen teljesített a versenyeken és a munkából is kivették a részüket a tavaly nyáron a falut sem kímélő viharnál, ahol a letört faágak eltakarításában segédkeztek. Idén nagy örömünkre szolgált, hogy a fiúk sikerein felbuzdulva egy ifjúsági leány és egy felnőtt női csapatunk is alakult. Így a én megrendezésre kerülő Polyák Zoltán Emlékversenyen Ballószögöt immár négy csapat is képviselte., A tűzoltó verseny nagy erőfeszítést és megmérettetést jelent, melyen idén összesen 18 megyei és 1 Csongrád megyei csapat indult. Az eredmények viszont igazolták, hogy a sok munka utáni gyakorlás - amit sokszor csak a sötétedés szakított félbe - meghozta a gyümölcsét. A fiúk és az ifi lányok a korosztályukban elsők lettek, a felnőtteknél a nők a IV., míg a férfiak a III. helyen végeztek. Az eredmények igen szoros versenyben születtek, hiszen 1 másodperces különbségek voltak a csapatok között. Ezúton is szeretnék gratulálni a csapatoknak. Csak így tovább! Gyermek fiú csapat I. helyezett: Duzmath György, Garaczi Máté, Garaczi Milán, Jakab Attila, Nyúl József, Nyúl Péter, Patai Csaba, Patai Viktor, Válik Zoltán. Az ifi lány csapat I. helyezett: Duzmath Mónika, Duzmath Renáta, Patai Nikoletta, Réfi Anikó, Sándor Zita, Sebesi Renáta, Szalai Viktoria. Felnőtt női csapat IV. helyezett: Dombi Andrea, Domokosné Bartus Dóra, Duzmath Györgyné, Garacziné Festő Hegedüs Aranka, Gáspárné Kulcsár Sarolta, Kocsis Gáborné, Márki Éva, Szalai Ferencné, Felnőtt férfi csapat III. helyezett: id.fefér Balázs, ifj. Fehér Balázs, Garaczi Pál, Kocsis Gábor, ifj Kocsis Gábor, Patkós Gábor, Pék Pál, Ujvári János. Gombos testvértelepülésünk tűzoltó egyesülete egy delegáció formájában képviseltette magát. Jelen volt a Megyei Tűzoltó Szövetség Elnöke, Dr. Pál LászlóÚr, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot és a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltséget Farkas Sándor tü. alezredes képviselte. Kecskemét Városi parancsnok Szőke Kálmán tű. szds úr nem csak jelen létével tisztelte meg rendezvényt, hanem a verseny főbírói tisztét is ellátta. Jelen volt Szilaj István ny. tű. alezredes volt Megyei Szövetség Elnöke is. Geredy Péter alpolgármester úr a megnyitón köszöntötte a résztvevő csapatokat. Á. Fúrús János úr (Csólyospálos polgármestere), Fekecs József úr (Létesítmény Tűzoltók Országos Szövetségének vezetőségi tagja) jelenlétükkel emelték és színesítették e szép, tűzoltókat összekovácsoló napot. Szeretném megköszönni a támogatóinknak és segítőinknek, hogy e szép napot segítették lebonyolítani. Az önkormányzatnak, aki a helyet biztosította a versengéshez, Somogyi Lajosnak aki főzte a finom étket és segítőinek, Domokos Istvánnak aki a hangosításról gondoskodott. Polyák Mihálynak, aki szomjoltó nedűket folyamatosan hidegen tartotta e meleg és izgalmas napon. Az egyesület örömeit egy kicsit beárnyékolja, hogy a falu védelmét szolgáló Mercedes fecskendőnek nem tudunk fedett és a felszerelésnek biztonságot nyújtó elhelyezést biztosítani, annak érdekében, hogy a település lakosságának és vagyonának megőrzésében még sokáig helyt tudjon állni. Hiszen hiába az egyesület tagjainak tenni akarása, ha nincs a háttérben megfelelő technika. Ezúton is kérem, ha bárkinek építő jellegű ötlete van ezzel kapcsolatban, ossza meg a vezetőséggel, hogy a tűzoltók még sokáig végezhessék önkéntes munkájukat - minél ritkább esetben - a falu megelégedésére. Duzmath György - Parancsnok G a z d a h í r e k A tanyafejlesztési program pályázatait elektronikus úton kell benyújtani augusztus 31-ig. Az állattartó telepek korszerűsítése támogatás keretében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több állattartó telepére vonatkozóan trágyatárolás, állattartás, takarmány előállítás, felhasználás, stb. épített és beépített technológia és infrastruktúraberuházás megvalósítására augusztus 1. és augusztus 31. között. A Gazdanet program keretében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe internet csatlakozásra alkalmas konfiguráció beszerzéséhez szeptember között. További felvilágosítás, ingyenes segítség kérhető: Agócs Bernadett ÚMVP tanácsadótól, Tel: 30/

6 PETŐFI NEM OTT (Egy laikus feljegyzése(i), aki történelemből is diplomázott Romániában.) esett el, mint ahogy (ahol Ő) a történelmi köztudatban él Bözödi György szerint. (Is ) Hogy ki volt Bözödi György, Kiszely Istvántól is megkérdeztem egy kecskeméti előadásán, nem is halott Róla. Mentségére szolgáljon, a Székely bánja című igen fontos szociográfia könyv szerzőjével nem csak Ő van (volt?) így, pedig! Az író, költő, Bözödi György elsősorban is történész volt. Nyugdíjba vonulása előtt, Marosvásárhelyen, a Teleki Tékában kutatóként dolgozott. A sors kegyeként nagyon közeli barátság fűzött a Ceauşescu rezsim által nem kegyelt híres öreg, börtönöket is kutató Bözödi bátyámhoz. A hivatásos kutatási területein túl a Dózsa György utcai tömbház egyik legénylakásának (a marosvásárhelyi, központi helyen lévő kertes házát elrekvirálták ) könyvekkel tapétázott helyiségében rendszerezte cédulás módszerrel (dokumentumok gyűjtése), akkor még ez dívott, az internet jóval később honosodott meg a székely zsidózók adatgyűjteményét. Ezzel párhuzamosan, Petőfi Sándor életét, halálának feltételezett helyét. A székely zsidózókról (az izraelita vallású székelyeket nevezték így, össz-számuk nagyon magasra rúgott) a pár évvel ezelőtt megjelent, erről szóló könyv, Bözödi Györgyöt, a legilletékesebb kutatót, a honfitárs- székely zsidózók megmentőjét, egy-két mondat erejéig említi Betegsége miatt; Bözödi György a Petőfi kutatást nem tudta befejezni, a másikat tudtommal igen, de ezt sem írhatta meg. A világszabadság költőjét illetően: Petőfi nem Segesváron esett el sem a környékén. Hát akkor hol? Kérdezte mintegy önmagától Bözödi György. Szem- és fültanuk jelenlétében. Mielőtt a visszaemlékezési gondolatsort folytatnám, szükségesnek érzem kiegészíteni azzal, hogy! Bözödi Gyurka bácsit több híres erdélyi magyar személyiség a legszakavatottabb- szavahihetőbb-precízebb történésznek tartott. Példának okáért, Sütő András, a kolozsvári Szőcs István irodalomtörténész, akit sokan tudósként tiszteltek, tisztelnek. Antall József Miniszterelnök jó barátságban volt vele. Fő olvasmánya, legkedvesebb könyveinek egyike; a Székely bánja volt nekrológ-fényképén is látható. Visszatérvén Erdély-honra, Szőcs István az Utunkban (ma Helikon) le is írta, hogy, amit a nagy tudású, legszűkszavúbb történész, Bözödi György kimond, leír, az készpénznek vehető. Móricz Zsigmondot erdélyi körútján Ő idegenvezette A kitérőket nem prejudikálásnak szántam, csak adalékként vetettem papírra; érzékeltetvén, hadd csirázzon, szökjön szárba, hogy! Nem akárkiről van szó. (Az én újságírói protekcióm a hajdani Lenin utcában levő kórházi- és más különféle ügyek rendezése csak addig szükségeltetett, amíg Bözödi György beteg volt. A hagyatéknál már kihagytak, mellőztek engem. Tudtommal, a könyveit a bözödi unitárius egyháznak adományozta.) Marosvásárhelyen, hetente kétszer-háromszor is meglátogattam a még egészséges Bözödi Györgyöt. Utamba esett, ugyanis! A fiaim klubja, a Constructorul (az Építő) kb. 50 méterre volt Tőle. Oda-vissza naponta az Ő lakása előtt közlekedtünk. A jó vendégszerető Gyurka bácsi mindig megkínált, ha nem volt kéznél felnőtt Fructo, vagyis bor, a fiaimat szalasztotta, többnyire a kisebbiket, Lehelt, a bajnokot a szomszéd élelmiszer boltba. A cédulás ládára mutatva, Lehel kérdésére viccesen azt válaszolta, hogy a szerencse-cédulahúzó papagájnak kimenőt adott, hadd röpködjön kedvére munkaszünetben; mert Ő nem rabszolga, hanem az én társam, Gyurka bácsi igazságosztó, cédulázó barátja. Visszatérve a Bözödi György-kérdéshez: hát akkor hol?, hová tűnt Petőfi Sándor. Ezt nem tudom, folytatta a baráti előadást, de azt igen, hogy nem ott esett el, emelte az ég felé mutató ujját. Ennek felderítése a fiatal kutatókra hárul, mondta, hozzáfűzvén: Petőfit a menekülő Bem Apó vette fel a hadi hintójára (e szó kapcsán még egy viccet is rögtönzött ), az ispánkúti mocsaras területre hajtatott a költőért, és onnan Szeben, Meggyes irányába mentek. Hogy pontosan hová? Az biztos, szólt határozottan, hogy nem Segesváron lelte halálát, sem pedig annak környékén, mert Szebent is elhagyták, Medgyest is, és hogy Ő mindezt kutatásai alapján bizonyítani tudja, mutatott a sok száz cédulás fadobozra. Mi dőre kérdés: hová lettek a cédulák, a feljegyzések, papagájoskodom... Hová, kérdeztem kompetensektől, kérdeztem én fűtől-fától. Széttárt karok. Vállvonogatás. Csak egy-két levél susogta: ez van! Magyarországon is hasonló a helyzet. Tabu lett a Petőfi-ügy? Abban az országban pedig, ahol! Segesvár Sighişoara-ként történelmietlenkedik (az erdélyi rendek a választások rezidenciáját az oklevelekben Castrum Sex-nek, hosszú évek múltán, 1367-ben Civitas de Segusvar-nak nevezik), egy-két hazai történész köztudottan azt mondta, nincs történelmünk? Csinálunk. És lőn! Nekünk? Csak volt Na és? Biggyesszem hozzá szoc.- historikusan Uraim, most! Nem Demszky Gábor a főpolgármester, mégsem szabad az út a Petőfi-kérdőjel tisztázására? Tudtommal, félbeszakadt, felfüggesztett ügyről van szó. Napilapok, irodalmi folyóiratok foglalkoztak vele pro-és kontra Évek óta. Nemrég, újra kiásták Semmilyen (feltételezett) legendát, kétséget teljesen kizáróan (érdekek ide-oda) bizonyított ügyet nem kell félteni az igazságtól, mert csak erősítené azt. Bármilyen furcsának is tűnjön Hogy mi az igazság? Spinoza Etikája szerint: nincs hazugság, csak csorba igazság. Ezt a csorbát pedig 99 nem tudom hány százalékosan meg lehet állapítani a mai tudomány szerint. A legendának (is) elég ahhoz, hogy tovább éljen. Akkor minek kideríteni? Politika-játékosan Nemzethalál, hol a te fullánkod? Avagy! Forradalmi költő, forradalmár nép: Szabad országban, szabad ember azt tesz, amit szabad? Helyes, de! Mi a hit?! Mi a tudomány?! Gondolkodom, tehát vagyok. Nemzetünk büszkesége, Petőfi Sándor hol vagy?! Szívünk melyik csücskében. Nos, a kétely summa-summárumaként: Nyugodj békében, ne forgolódj, drága jó Bözödi György Bátyánk másvilágosan. Még másvilágosabban: Éljen a halál világszabadsága! Történelmiesebben: Él-jen, él-jen DeJó - 6 -

7 Minden másképp van Fenyők, Szálfenyők nőnek Bennem itt, a Puszta, a Magyar Puszta Kellős közepében, ahol! Csordakút mélyül égig. Églik! Átluggatván a szomjas Földet. Villámló sörényű Ménesek hűlt helyén. Elvontan, Festőien. Műszivárvány-fény- Esésben. Hol! A Fenyők, a föld Húsán átnövő, mennyei szál- Fenyők, mintha karóba Húztak volna engem. Örökzöld fény viharzik lombhullató Napból, Fekete lyuk szívemen át S robban befelé. Világgá. Isten Felé. Mintha karóba húztak volna Engem fogcsikorgató csencsó*- Csöndben. A magyarok Istene Felé. Csillagokért jajongok. Délben. Fenyők, Szálfenyők nőnek Bennem itt, a Puszta, a Magyar Puszta Kellős közepében. *zsenge fenyőtoboz DeJó SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE Községünk Önkormányzatának nevében, július 24-én Hosszú Dávid Képviselő Úr újabb szépkorú személyt köszöntött településünkön. Az Aranykor Időskorúak Otthonában élő Zsebő Ferencné részére 90. születésnapja alkalmából az idősek iránti tisztelet és hála jeléül átadta Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt emléklapot. Ajándékcsomag és virág kíséretében jó egészséget és további békés, boldog éveket kívánt Éva néninek! Továbbra is várjuk a lakosság ruhanemű, játék és egyéb tárgyi felajánlásait a Faluházban Sebestyén Tünde családsegítő családgondozónál. T á j é k o z t a t á s A ruhaosztással kapcsolatos atrocitások megelőzése érdekében új szabályokat vezettünk be az alábbiak szerint: Csak ballószögi családok vehetnek részt Családonként legfeljebb 20 db ruhanemű, cipő és játék vihető el, hogy másoknak is jusson. Aki a fenti kérést nem tartja be, az a későbbi ruhaosztáson nem vehet részt. Sebestyén Tünde - Családgondozó RUHAOSZTÁS A FALUHÁZBAN augusztus 31-én (pénteken) 8-10-ig A rászorulóknak ruhaosztás lesz! A ruháknak zsákot nem tudunk biztosítani! S z e p t e m b e r t ő l m i n d e n n a p l e s z t e s t n e v e l é s ó r a! Köszönjük az eddig befizetett támogatásokat, de az összeg még nem elég a sportszer megvásárlásához ezért folytatjuk gyűjtésünket!!! A Kormány döntött arról, hogy az idén szeptembertől bevezetik a mindennapos testnevelést, amelytől a gyerekek jelenlegi rossz egészségi állapotának jelentős javulása várható. Torna eszköz és torna terem azonban egyenlőre nincs hozzá! A Dínó Közhasznú Egyesület német társszervezetétől kapott egy ajánlatot szabadban felállítható, mobil atlétikai sporteszköz-család szállítására. A sportszereket egyidejűleg mintegy 30 gyermek, 5-18 éves korig használhatja. Kérjük Ballószög polgárait, hogy járuljanak hozzá a beszerzés és szállítás költségeihez adomány formájában, mivel egyesületünk nem rendelkezik a beszerzéshez szükséges pénzeszközzel. Az adományról, mindenkinek igazolást, nyugtát adunk! Az adományozók nevét kérelemre feltüntetjük honlapunkon is. Mivel közhasznú szervezet vagyunk a vállalkozók adókedvezményben részesülhetnek! A beszállított eszközöket kívánság szerint az iskola rendelkezésére bocsátjuk akár a saját, akár a mi ingatlanunkon. Természetesen lehetőség nyílik arra is, hogy baráti társaságok is igénybe vehessék egy-egy elemét. Az igénylésnél természetesen elsőbbséget élveznek az adományozók! Nagyszerű csapatépítő eszköz! Adományaikat kérjük a számlánkra átutalni, vagy személyesen, hivatalos felhatalmazással bíró képviselőnknek átadni, hivatalos nyugta, igazolás ellenében. Sz e p t e m b e r b e n r e m é l e m k ö z ö s e n s p o r t o l u n k a g y e r e k e k k e l a z i s k o l a u d v a r á n! Számlaszámunk: Erste Bank Hungary NYRT (a megjegyzés rovatba tüntessék fel adataikat) Várjuk aktív közreműködésüket gyermekeink egészséges, nívós sportolásához! Információ: 06/ telefonszámon vagy címen kérhető

8 Légy Te is Önkéntes! Önkéntesnek lenni jó! Miért is? Mert adni jó! Így gondolják szerte Európában és a világon. Vajon miért gondolják ezt nálunk másképp az emberek?statisztikák sora mutatta ki, hogy nálunk nincs empátia, vagyis együttérzés. Hova tűnt?, a mi hibánk?, vagy az eddigi rendszerek, rendeletek hibája? Mindenki ítélje meg maga! Pedig az Önkéntességre szükség van, nemcsak takarékossági szempontból, társadalom építő szerepe pótolhatatlan! Ezt a problémát nagyjaink is felismerték, így nyert az Európa Jövője Egyesület, több mint 24 millió Ft-ot az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP Az önkéntesség elterjesztése című pályázatán. A projektzárót július 14.-én tartották a Kecskemét Csalánosi Parkerdőben, melyre a Dínó Környezet-és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület is hivatalos volt. Farkas Gábor Úr beszámolt az elmúlt év nehézségeiről és a kezdeti paszszivitásról, de jó példákat is bemutattak. A Kecskeméti Önkormányzatnak köszönhetően, a kerek-asztal megbeszélésen német, francia, svéd települési képviselők is jelen voltak, akik beszámolóikkal segítették a nemzetközi önkéntesség mibenlétének megismerését. A több nyelven (német angol francia -magyar) folyó megbeszélésen, végre alelnökünk, März Dieter úr is kifejthette itteni tapasztalatait, anyanyelvi szinten. Véleménye szerint, a külföldi társzervezetek által gyakorlatban bemutatott jó példa hozhatna átütő eredményt az önkéntesség értékének, elfogadásának elismerésében Magyarországon. A résztvevő külföldi szervezetekkel sikerült megállapodnunk, hogy a jövőben segítik a Dínó Környezetvédelmi Közhasznú Egyesületet. Ifjúsági Önkéntes jelöltjeinket fogadják és betanítják az önkéntes teendőkre. Mi is fogadjuk őket és bevonjuk helyszíni munkánkba, elsősorban az ifjúsággal és az idősek házi segítésével kapcsolatos teendőinkbe. Egyesületünknek jelenleg több, mit 50 szerződött önkéntese van, amivel kevés más civil szervezet büszkélkedhet. Természetesen szolgálataikat csak akkor vesszük igénybe, ha az szakmailag indokolt és az általuk elvállalt tevékenység, illetve időpont számukra is megfelelő. Egy-egy tevékenységre több jelöltünk is van és a munkában mindig az vesz részt akinek az időpont megfelel. Az önkéntes törvény értelmében a fogadó szervezettől az alábbi adómentes juttatásokat kaphatja az önkéntes: - munkaruházat, védőfelszerelés-anyag - utazás, szálás, étkezés költséginek térítése - felnőttoktatás költségeinek átvállalása - önkéntes tulajdonában lévő eszköz működtetésének költségei - önkéntesnek nyújtott pénzbeli jutalom évi egy alkalommal Várjuk Önt is önkénteseink soraiba! Dínó Környezet- és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület 06-20/ M Ü L L E R S Í R K Ő G r á n i t - m á r v á n y - m ű k ő s í r e m l é k e k a legolcsóbbtól a prémium minőségig kedvező áron. Kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok, ingyenesen. Hallgassa meg árajánlatomat, hogy a legjobb döntést tudja meghozni. Látogasson el hozzám, nézze meg bemutatókertjeimet: Szabadszálláson, Izsákon, Kunadacson, Kecskeméten és Solton is az Önök szolgálatában! (időpontot kérem telefonon egyeztetni szíveskedjen) Miért fizetne többet!!?? w w w. m u l l e r - g r a n i t - s i r k o. s o k o l d a l. h u Müller Zoltán kőfaragó épületszobrász, sírkőkészítő Szabadszállás, Bajcsy-Zs. u TEL: , (az esti órákban) ÚJ IRÁNY Kiadja: Ballószög Község Önkormányzata; Munkatársak: Agócs Bernadett, Demeter József (DeJó), Domokosné Bartus Dóra, Domokos István, Duzmath György, Csincsáné Papp Zsuzsanna, Garaczi Aranka, Herczeg Irén, dr. Jenei Aranka, Katona Imre Szerkesztő: Komáromy Zoltán Nyomda: Print 2000 Nyomda Kft. Elérhetőség: ww.balloszog.hu - 8 -

ÚJ IRÁNY. További képek: www.balloszog.hu. A világ legnagyobb székelykapuja

ÚJ IRÁNY. További képek: www.balloszog.hu. A világ legnagyobb székelykapuja ÚJ IRÁNY ERDÉLYBEN JÁRTUNK Már a 2002-ben megválasztott ballószögi képviselő-testület tervei között is szerepelt, hogy testvér települési kapcsolatot létesítsen jelenlegi határainkon túli magyarok lakta

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása 4-én, hétfőn délután ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a Békés

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Tisztelt Egerfarmoson élők és elszármazottak!

Tisztelt Egerfarmoson élők és elszármazottak! Egerfarmos község Önkormányzatának hivatalos lapja X. évfolyam 1. szám 2013. június 30. A TARTALOMBÓL: Az önkormányzat munkájáról A nyáron 49 gyermek pályázatnak köszönhetően kap naponta egyszer meleg

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ Meghosszabbították a díjmentességet KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS (2. oldal) Ára: 99Ft A DZSUNGEL ELEVENEDETT MEG A FARSANGON (4.OLDAL) RÖVIDESEN

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7.

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7. XX. évf. 2011. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége

Részletesebben

Írók, költők. monitor. és a Pannon kertek. a járásoknál 4. oldal. A Pelso Társaság és a Festeticsek. Járási hivatalok: koncentráció és decentralizáció

Írók, költők. monitor. és a Pannon kertek. a járásoknál 4. oldal. A Pelso Társaság és a Festeticsek. Járási hivatalok: koncentráció és decentralizáció monitor 2012. október 17. xx/19. www.monitormagazin.hu Átszervezési feladatok a járásoknál 4. oldal A Pelso Társaság és a Festeticsek 4. oldal Járási hivatalok: koncentráció és decentralizáció Öröm az

Részletesebben

24. évfolyam 3. szám 2013. március http://www.god.hu

24. évfolyam 3. szám 2013. március http://www.god.hu ALÁÍRTUK AZ ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁST VÁLTOZÁSOK A KÖZOKTATÁSBAN VÉDETT ÉRTÉKEINK OLVASS RÓLAM, OLVASS VELEM... EGY ESTE ÖRKÉNNYEL, KÉT FELVONÁSBAN MÁRCIUSBAN KEZDŐDNEK AZ EDZÉSEK 24. évfolyam 3.

Részletesebben

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket.

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket. XXI. évfolyam 2013. ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XV. falunap és fõzõverseny 2013. 05. 18. nevezési kategóriák 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat. A nevezési díjért a csapat

Részletesebben

Születési helye: Mezőkövesd

Születési helye: Mezőkövesd Városunk lapja XXVI. évf. 4. szám 2014. február 27. Születési helye: Mezőkövesd városháza Kormányzati támogatás aktuális Kibővült térfigyelőrendszer Sportkalauz Sikeresen rajtolt az MKC mezőkövesdi újság

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Május 1. Gyerekprogramok

Május 1. Gyerekprogramok 2. oldal 2013. június Május 1. Gyerekprogramok Fotó: Lukácsi Tibor Gyermekrajz pályázat A hely, ahol élünk Óvodás kategória: 1. hely: Buda Vanessza 2. hely: Horváth Boglárka Takács Adél Mós Anna 3. hely:

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

Jókai Mór: Ültess fát!

Jókai Mór: Ültess fát! Jókai Mór: Ültess fát! Ültess fát! Hogyha mást nem, lombot ád. Árnyékában megpihenhetsz, gondot ô visel reád. Jó tavasszal nyit virágot, messze érzed illatát. Kis madárka száll reája, ingyen hallgatod

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. Az első új buszok Pécelre indulnak Százötven új busszal gazdagodott Budapest és az agglomeráció. Az új autóbuszokat

Részletesebben

MARGITKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 97. születésnapja alkalmából köszöntötték Majzik Jánosnét. Beszámolónk

MARGITKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 97. születésnapja alkalmából köszöntötték Majzik Jánosnét. Beszámolónk 2011. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM MÁRCIUS 15-ÉN, NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett hagyományos városi megemlékezésről

Részletesebben

Szamek Andor augusztus 7-én ünnepelte 3. születésnapját. Ez alkalomból szép gyermekkort, sok boldogságot kívánnak neki szülei, nagyszülei

Szamek Andor augusztus 7-én ünnepelte 3. születésnapját. Ez alkalomból szép gyermekkort, sok boldogságot kívánnak neki szülei, nagyszülei TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüst- és aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl,

Részletesebben

ALSÓRÁKOS HERMINAMEZŐ ISTVÁNMEZŐ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKŐR VÁROSLIGET

ALSÓRÁKOS HERMINAMEZŐ ISTVÁNMEZŐ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKŐR VÁROSLIGET XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 201. JÚLIUS 11. A XIV. KERÜLETI POLGÁROK FÓRUMA ALSÓRÁKOS HERMINAMEZŐ ISTVÁNMEZŐ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKŐR VÁROSLIGET Húsvétra tornyot kaphat a Bosnyák téri templom

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Megkezdődött a várakozás

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Megkezdődött a várakozás HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XXVIII. év fo lyam 12. szám 2013. december MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. Isten Hozott Benneteket...

ÚJ IRÁNY. Isten Hozott Benneteket... ÚJ IRÁNY Isten Hozott Benneteket... Legutóbb beszámoltam az olvasóknak az erdélyi Mikóújfalun tett látogatásunkról. Hogy az ott eltöltött napok és a testvérkapcsolati kezdeményezések végül is sikeresnek

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. Jöjjenek el! Én hiszem, hogy érdemes, hogy maradandó élmény vár Önökre, mert ami érték, akárcsak a kő, megmarad.

ÚJ IRÁNY. Jöjjenek el! Én hiszem, hogy érdemes, hogy maradandó élmény vár Önökre, mert ami érték, akárcsak a kő, megmarad. ÚJ IRÁNY Versünnep Szeretem a verseket. Szeretem bennük a tiszta gondolatokat. Újra és újra rácsodálkozom miként tudják a költők olyan tömören, vagy annyira másként megfogalmazni a gondolataikat. Hazádnak

Részletesebben