ÚJ IRÁNY K Ö Z É R D E K Ű F E L H Í V Á S O K b e n i s m e g r e n d e z é s r e k e r ü l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ IRÁNY K Ö Z É R D E K Ű F E L H Í V Á S O K. 2 0 1 2 - b e n i s m e g r e n d e z é s r e k e r ü l"

Átírás

1 ÚJ IRÁNY K Ö Z É R D E K Ű F E L H Í V Á S O K Tisztelt Lakosok! Közös érdekünk, közbiztonságunk megőrzése érdekében fordulok Önökhöz. A Kecskeméti Rendőrkapitányság körzeti megbízott munkatársai (Szentesi Imre és Nagy László), valamint községünk Polgárőrsége is jelezte, hogy a járőrözés során éjszaka gyakran látnak az utcán kint hagyott autókat. Észlelhető ez annak ellenére, hogy az udvarokon is lenne lehetőség a gépjárművek tárolására. Kérésem az, hogy a tulajdonosok ne hagyják a közterületen az autóikat, ne adjunk lehetőséget az alkalmi bűnelkövetőknek. Szintén közbiztonsági kérdés, hogy településünkön időnként ún. fémhulladék-gyűjtők bukkannak fel, akik ezt a tevékenységet csak a későbbi bűncselekmény előkészítése, a helyszín feltérképezése érdekében gyakorolják. Másik megtévesztési módszer, amikor közszolgáltató (villany-, víz- vagy gázszolgáltató) vagy hivatalos szerv munkatársának adják ki magukat a bűnelkövetők, így férkőzve a gyanútlan lakos bizalmába. Kérem Önöket, hogy ismeretleneket vagy magukat igazolni nem tudó személyeket egyáltalán ne engedjenek be ingatlanukra! Kérem, legyenek körültekintőek! Katona Imre - polgármester A közelmúltban több lakossági megkeresés tárgya volt a ballószögi Sportcentrum használatának lehetősége, annak feltételei. Tájékoztatom Önöket, hogy a Sportcentrum nyitott intézmény, a nyitva tartása időszakában (minden nap között) bármely ballószögi polgár egyedi és családi körű sporttevékenységét szolgálja, de természetesen a helyi sportegyesületek tevékenységét a használat során figyelembe kell venni. A használat ingyenes és ehhez külön feltétel vagy engedély nem szükséges, kivéve nagyobb létszámú vagy csoportos rendezvény megtartását, mivel ebben az esetben a polgármesteri hivatallal kell előzetesen egyeztetni az engedélyezés és a díjazás kérdésében. Kérjük a látogatóktól a környezet és a terület rendezettségének, épségének és tisztaságának megőrzését! dr. Jenei Aranka - jegyző b e n i s m e g r e n d e z é s r e k e r ü l a I X. B a l l ó s z ö g i S z ü r e t i N a p O k t ó b e r 5-6. ( P é n t e k, s z o m b a t ) V á r j u k s z e r e t e t t e l a b a l l ó s z ö g i é s B a l l ó s z ö g k ö r n y é k i c s a l á d o k a t, b a r á t i t á r s a s á g o k a t. l a k o - s o k a t r e n d e z v é n y ü n k r e. A r é s z l e t e s p r o g r a m o k r ó l h a m a r o s a n t á j é k o z ó d h a t n a k a p l a k á t o k r ó l, s z ó r ó l a p o k, é s a w w w. b a l l o s z o g. h u h o n l a p r ó l. Í z e l í t ő a p r o g r a m o k b ó l : S z ü r e t i r a j z v e r s e n y S z ü r e t i f a l u f u t á s J u r t a á l l í t á s B a l l ó s z ö g k ö z ö s s é g i k e m e n c é j é n e k f e l s z e n t e l é s e B o r u d v a r é s M e s t e r s é g e k u t c á j a S z ü r e t i t á n c h á z R o c k k o n c e r t Z e n é s é b r e s z t ő M a l a c f o g ó v e r s e n y K é z m ű v e s k e d é s B o g r á c s o s e b é d S z ü r e t i f e l v o n u l á s F o g a t o k k ö s z ö n t é s e T e s t v é r t e l e p ü l é s e k r ő l é r k e z ő v e n d é g e k f o g a d á s a S z í n e s f o l k l ó r m ű s o r S z ü r e t i b á l B ő v e b b f e l v i l á g o s í t á s : H e r c z e g I r é n 2 0 / m u n k a n a p o k o n ó r á i g F e l h í v á s! Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy helyi adófizetési kötelezettségüket szeptember 17-ig teljesíthetik késedelmi pótlékmentesen a folyó év márciusában kiküldött készpénz átutalási megbízáson. Akinek a csekkje elveszett vagy megrongálódott, a polgármesteri hivatalban személyesen kérhet pótcsekket vagy jelezheti igényét az /110 mellék telefonszámon. dr. Jenei Aranka - jegyző

2 F A L U H Á Z I K Í N Á L Ó V É R A D Á S Szeretettel várunk véradásra csütörtökön 9 12 óra közt. Mindenki adhat vért, aki betöltötte a 18. életévét, az 50 kg testsúlyt meghaladja és egészséges. A véradásra kérjük, hozza magával TAJ kártyáját, fényképes igazolványát és lakcím kártyáját. Véradás előtt bőségesen étkezzen és igyon folyadékot. Egy véradással három életet ment meg és a segítség jó érzésével lesz gazdagabb! Véradók a néma hősök! M O D E R N T Á N C C S O P O R T szervezése indul a Ballószögi Faluházban fiatalok számára. Korosztály: 9-14 éves korig. A tánccsoportban való részvételhez nem szükséges semmilyen alapképzettség. A teljesen kezdőket is várjuk! A foglalkozásokat Barna Krisztián vezeti. Elérhetősége: 20/ Időpont: szombatonként óráig. Részletes tájékoztatót tart: szeptember óra a Faluházban. A R E F O R M M Ű H E L Y M U N K A továbbra is folytatódik a Ballószögi Faluházban. 1. Gyógynövény vagy gyomnövény? Időpont: szeptember 29. szombat Téma: A gyógynövények, mindannyiunk kertjének részei. A ballószögi és környéki gyógynövények. Tippek, receptek a gyógynövények otthoni felhasználásához. 2. Gyógy-és fűszernövények Időpont:2012. október 27. szombat Téma: A termeszthető gyógy-és fűszernövények. A fák, amelyek körülöttünk és velünk együtt élnek. Népi gyógymódok, tippek, receptek a házilagos készítéshez és felhasználáshoz. Vezeti: Fekete Judit népi gyógyító 20/ Hozzájárulás: 2.700,-Ft/fő A műhelymunkában való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges! K E M E N C E É P Í T É S M Ű H E L Y M U N K A A kemence építésének fortélyait, gyakorlati titkait műhelymunka során sajátíthatják el az érdeklődők. Szakmai vezetője a szabadszállási Tájház munkatársa. Időpontja: szeptember 1. szombat és szeptember 2. vasárnap A kemenceépítés műhelymunka helyszíne a Ballószögi Faluház és az Önkormányzat előtti kijelölt terület lesz. Az egyéni hozzájárulás Ft/nap/fő. Kérjük, részvételi szándékát előre jelezze! A programmal kapcsolatban bővebb információ kérhető Herczeg Irén szervezőtől 20/ a Ballószögi Kincsecskék gyermek néptánccsoport Szeretettel várja, a 3 7 éves gyermekek jelentkezését szeptember 03. Hétfő ig Helye: Ballószög, Faluház, nagyterem A foglalkozások minden hétfőn ig tartanak. A Csillagvár Táncegylet Szeretettel várja új tagok jelentkezését! Előzetes tánctudás nem szükséges, csak a kitartás! szeptember 03. Hétfő ig Helye: Ballószög, Faluház, nagyterem. A foglalkozások minden hétfőn ig tartanak. Váltócipő szükséges, lehetőleg olyan, ami nem csúszik. A foglalkozást vezeti: Trencsényi Csiha Tímea Érdeklődni:

3 Vászolyi nyár - Idén nyáron is sikerült eljutnia a Momentán musical csoportnak a Balatonra egy hétre. Ezért hálás köszönettel tartozunk Farkas Józsefnek és feleségének, hogy már második éve rendelkezésünkre bocsájtják a nyaralójukat. Ebben az évben nem csak a nyaralásról szólt az ottlétünk. Felkérést kaptunk Vászoly alpolgármesterétől, hogy a Vászolyi nyár keretében lépjünk fel a vízi színpadukon, retró slágerekkel. Hatalmas és felejthetetlen élmény ez mindannyiunknak, nem mindig adódik ilyen lehetőség egy színjátszó kör életében. Külön köszönetet szeretnék mondani Gáspár Jánosnak és feleségének,gáspárné Sacinak, Garacziné Arankának és férjének amiért felajánlották segítségüket a nyaralás idejére. Így sokkal egyszerűbb volt a dolgunk, rengeteg munkát levettek a vállunkról. Köszönöm a gyerekeknek a fellépésen való helytállást, egy szó nélkül vállalták el az előadást az egész napos fürdőzés helyett. Köszönjük mindenkinek a segítséget. JINJUTSU A GYÓGYÍTÁS MŰVÉSZETE A Jinjutsu gyógyászati módszer és spirituális út is egyben. Egy rendkívül hatékony energiaközvetítő eljárás, amely az emberre a testlélek-szellem teljességében hat. A módszert gyakorlók csatornái ennek az intelligens életenergiának, amellyel a legtöbb testi-lelki betegség gyógyítható a fáradtságtól, fejfájástól egészen a rákig, pánikbetegségig vagy bénulásig. A kezelés során a Jinjutsu gyógyító érintéssel vagy érintés nélkül továbbítja ezt a rajta csak átmenő külső életenergiát a beteg testének megfelelő részei felé, így segítve elő az energiablokkok oldódását. Az energiablokkok a testben futó energiacsatornákban keletkező elzáródások. Ezek felelnek a fizikai és lelki betegségekért. Tapasztalataink szerint ez a kettő szorosan összefügg a gyógyulás gyakran valamilyen felismeréssel, élménnyel, képpel, érzéssel jár együtt, a betegség kiváltó ok feloldásával, megértésével pedig tartóssá válik. A kezelés általában finom fizikai érzésekkel jár szinte mindenki számára. Az energia befogadásához. nem szükséges hinni a módszerben, már a nyitottság is elegendő. Aki nem csak kezelésen kíván részt venni, hanem használni is szeretné a gyógymódot, annak lehetősége van elsajátítani azt egy energetikai behangolás, avatás segítségével, és ezt követő rendszeres gyakorlással. Iskolánk az Usui Szellemi Iskola Közösség mindezekre lehetőséget nyújt. Követjük a japán tradíciót, így közösségünkben a magasabb szinteken már mester-tanítvány kapcsolatban folytatódik a tanulás. Gyakorlásunknak szerves része a rendszeres meditáció is, hiszen a Jinjutsu nem csak gyógyító módszer, de szellemi út is egyben, amelyen járva a gyakorló közelebb jut önvalójához. Célunk, hogy ezen útmutatások nap mint nap megtartva, saját testünk és szellemünk folyamatos tisztítása, fejlesztése mellett a Jinjutsu gyógyító energiájának közvetítőjeként segítsünk M O M E N T Á N H Í R E K Soltszentimre Csonka torony - Balatoni nyaralásukból hazatérve, két napunk volt felkészülni egy újabb, kirándulással egybekötött fellépésre. Augusztus 4 én Soltszentimrén a Csonka toronynál volt jelenésünk. Hagyomány ápoló napon vettünk részt amely a torony állagának megőrzéséért jött létre 3 éve. Idén már másodszor vettünk részt a rendezvényen ami azért nagy szó mert olyan fellépők mellett kaptunk lehetőséget mint például az Ismerős Arcok együttes. Köszönjük a szervezőknek, hogy idén is számítottak ránk. Úgy érzem egyre több helyen elismerik a gyerekek 3 éves munkáját. Nagy Öröm számunkra, hogy most már (ha kis lépésekkel is) de az ország több szegletében is hallanak rólunk, ezáltal Ballószög neve is egyre több helyen ismertté válik. Következő fellépéseink: SOS gyermekfalu augusztus 18, Hírös Hét augusztus 22. Tárgyalás alatt van az idénre még 3-4 fellépés. Ezek mellett készülünk a ballószögi embereknek is egy meglepetés műsorral. Domokos István Domokosné Bartus Dóra megóvni, visszaállítani embertársaink, a hozzánk segítségért fordulók testi-lelki egészségét. E módszer eredeti neve Reiki, azonban ma Magyarországon számos hiteles Reiki mester és iskola mellett sok olyan ál-gyógymód is jelen van e név alatt, amely kevert vagy a Reikitől teljesen eltérő energiát használ, nagyrészt eredménytelenül. Az ál-reiki eljárások elterjedése miatt Iskolánk tanítói úgy döntöttek, Usui eredeti módszerére levédetik a Jinjutsu (ejtsd: Dzsindzsucu) elnevezést, mely egy japán kifejezés, jelentése: a gyógyítás művészete. Az új név védelme alatt lehetővé válik Usui mester kérésének teljesítése, hogy a tudomány is vizsgálja meg e gyógymód hatékonyságát. Ennek érdekében betegkezelések alkalmával részletes naplót vezetünk egy erre a célra tervezett informatikai rendszer segítségével, amelyből visszakereshetők a gyógyulási adatok, statisztikák készíthetőek. Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az eredeti, Usui Mester által ránk hagyott tradíciót kövessük, s így kezeléseink eredményesek, betegeink olyan betegségekből is meggyógyulnak, amelyekkel szemben a jelenlegi nyugati orvostudomány gyakran tehetetlen szeptember 22-én szombaton óráig tart előadást és bemutatót Százdi József a Jinjutsuról. Helyszín a Ballószögi Faluház. A programon a részvétel ingyenes! Várunk mindenkit szeretettel! Usui Szellemi Iskola Közösség Info: Százdi József 30/

4 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SAJTÓKÖZLEMÉNYE 175 vidéki járási hivatal és 23 fővárosi kerületi hivatal alakul jövőre A fővárosban mind a 23 kerületben, vidéken pedig 175 helyen lesz járási hivatal 2013-tól, amelyek az államigazgatási feladatokat veszik át a jegyzőktől a Kormány döntött a járások székhelyeiről és illetékességi területeikről. A járási hivatalok a kormányhivatalok kirendeltségeként az államigazgatási ügyek intézésében nyújtanak majd segítséget az állampolgároknak. A vidéki embereknek nagy segítség lesz majd, hogy lakóhelyükhöz közel, rugalmasabb időbeosztással, könnyebben tudják majd az olyan ügyeket is intézni, amelyekért eddig a megyeszékhelyre kellett utazniuk. Az ügyintézésre a járási hivatalok részeként működő, hétfőtől-péntekig 8 órától 20 óráig nyitva tartó kormányablakokban vagy a településre kirendelt ügysegéd által lesz lehetőség. Minden egyes járásban - a kormány szerdai ülésén elfogadott kormányrendeletben kijelölt - járásszékhelyen lesz járási hivatal, amely a megyei kormányhivatalok szervezeti egységeként működik majd. A jogszabály tételesen rögzíti az egyes járási hivatalok székhelyeihez tartozó településeket is. Budapesten nem járási, hanem kerületi hivatalok alakulnak minden kerületben, szintén a fővárosi kormányhivatal részeként. A járási hivatal kétféleképpen biztosítja majd az állampolgároknak az ügyfélszolgálatot. Azon városokban, ahol a lakosok és az elintézendő ügyek száma indokolja, ott minden munkanapon állandó ügyintézést biztosító kirendeltséget működtet. A kisebb településeken heti 1-2 alkalommal tart majd ügyfélfogadást a települési ügysegéd a települési önkormányzat által biztosított helyiségben. A kormányhivatal a belső szervezet kialakításkor - az önkormányzatoktól átkerülő ügyintézők és feladatok függvényében - dönt arról, hogy melyik településen, melyik típusú ügyfélszolgálatot működteti. A járások és a járási székhelyek kialakításának alapelve az volt, hogy a megyék határaihoz igazodva az állampolgárok számára biztosítsa az államigazgatási szolgáltatásokhoz való gyors és könnyű hozzáférést és a jelenleg létező ügyintézési helyszínek lehetőség szerint maradjanak meg. A járási rendszer kialakításának szakmai előkészítését szakmai hatástanulmány, kutatások, valamint széleskörű szakmai, társadalmi, politikai egyeztetések előzték meg, amelyek már a tavalyi év közepén megkezdődtek. A Kormány a járások kialakításának elveiről és az előkészítés feladatairól szeptember 1-jén döntött. Az eredeti kormányzati elképzeléshez képest az egyeztetések hatására módosult a szabályozás például a járások számát tekintve, az eredeti terv szerint vidéken 168 járás és fővárosban 7 körzeti hivatal lett volna. A most elfogadott járási székhelyek listája a jövőben módosulhat. A kormány biztosítja a településeknek arra a lehetőséget, hogy javaslatot tehessenek a más járáshoz történő átcsatolásukra, vagy önálló, új járás kialakítására. A kormányhivatal feladata lesz megvizsgálni, hogy indokolt-e a település kérése (pl. valóban hatékonyabbá tenné-e a feladatellátást a más járáshoz való átsorolás, illetve a kormányhivatal mérlegeli azt is, hogy a közlekedési feltételek változása befolyásolja-e a járási székhely megközelítését). Az átcsatolásról a közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslata alapján a kormány hozhat döntést minden negyedik évben, először a járási hivatalok felállítását követő negyedik évben, 2017-ben. A kormány a közelmúltban döntött a járási hivatalokhoz kerülő feladatokról is. Elsősorban okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézését veszik át a településektől a jövőre megalakuló járási hivatalok. Jövő évtől a járási hivatalokon belül szakigazgatási szervként fog működni a járási gyámhivatal, a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal, a járási földhivatal, a járási munkaügyi kirendeltség. A hatáskörök szétválasztásánál kiemelt szempont volt, hogy a helyi szabályozáshoz kapcsolódó, helyismerethez kötődő, mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek lehetőleg maradjanak a települési jegyzőnél, ahol viszont az adott ügyben az államnak van egyértelműen feladata, szerepe, ott a járási hivatal tudjon majd hatékonyabban intézkedni. Az egységes szabályozók mentén lefolytatható eljárásokkal hatékonyabb, racionálisabb ügyintézés valósulhat meg országszerte. A jegyzőktől átkerülő államigazgatási ügyek évi közel ötmillió államigazgatási ügy intézését jelentik a járási hivatalokban. Az államigazgatási feladatokkal együtt a járási hivatalok átveszik a polgármesteri hivataloktól az e feladatokat jelenleg is ellátó a köztisztviselőket, az ő jogviszonyuk így kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át. Nemcsak a munkatársak, hanem a feladatellátáshoz szükséges ingó-és ingatlan vagyonra is szükség lesz a járási hivatalokban, ezek a Magyar Állam ingyenes használatába kerülnek, a vagyonkezelő a kormányhivatal lesz. A kormányhivatalok és az önkormányzatok október végéig megállapodásban rögzítik a járási hivatalhoz kerülő köztisztviselők létszámát és az ingyenesen használatba vett ingatlan és ingó (pl. infokommunikációs) eszközöket. A kormánymegbízott az átadás-átvétel előkészítésére és lebonyolítására járási biztost nevezhet ki. Az önkormányzattól átvett és kizárólagosan általa használt ingatlanok fenntartásával kapcsolatos költségeket a járási hivatal viseli, a helyi önkormányzattal közösen használt ingatlanok fenntartásának költségeit közösen viselik. Az év végéig a polgármesteri hivataloknak, jegyzőknek minden, a feladatátvétellel kapcsolatos ügyiratot is át kell adniuk. A most elfogadott és a Magyar Közlönyben hamarosan megjelenő kormányrendelet az önkormányzatokkal megkötendő megállapodás mintáját is tartalmazza. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) - 4 -

5 Tűzoltósági hírek Tisztelt Ballószögi polgárok! Egyesületünk 2012-es évben eddig végzett munkájáról és sikereiről szeretnék a teljesség igénye nélkül egy kis betekintést nyújtani. Az egyesület tagjai közül 15-en vállalták, hogy a szabad idejük terhére ingyen, fáradságot nem kímélve vonulós készenléti szolgálatot látnak el a kecskeméti hivatásos tűzoltóság és a Ballószögi lakosok kérésére. Az idei évben 12 kisebb- nagyobb vonuláson vagyunk túl, a teljesség igénye nélkül párat megemlítenék: az év elején a tojó telep kapott lángra a faluban, ezen kívül több kisebb avartűzhöz riasztottak minket, és a bugaci több napig tartó erdőtűz oltásában is részt vettünk. A tűz elleni védekezés terén végzett önkéntes munkánkat országos és megyei szinten is elismerték. A Kecskeméten megrendezésre kerülő megyei Szent Flórián nap alkalmából Duzmath György parancsnok a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató Úrtól elismerő oklevelet és tárgyjutalmat vehetett át. id. Fehér Balázs tűzoltó az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatótól kapott elismerést Budapesten az eddigi önkéntes és a Bugaci erdőtűznél végzett munkájáért. Az egyesület vezetősége nagyon fontosnak tartja, hogy a fiatalokkal is megismertesse e nehéz, ugyanakkor szép hivatást, hiszen mi lehetne felemelőbb, mint egy bajbajutott embertársunkon segíteni. Előző évben már fiúgyermek versenycsapatunk is szépen teljesített a versenyeken és a munkából is kivették a részüket a tavaly nyáron a falut sem kímélő viharnál, ahol a letört faágak eltakarításában segédkeztek. Idén nagy örömünkre szolgált, hogy a fiúk sikerein felbuzdulva egy ifjúsági leány és egy felnőtt női csapatunk is alakult. Így a én megrendezésre kerülő Polyák Zoltán Emlékversenyen Ballószögöt immár négy csapat is képviselte., A tűzoltó verseny nagy erőfeszítést és megmérettetést jelent, melyen idén összesen 18 megyei és 1 Csongrád megyei csapat indult. Az eredmények viszont igazolták, hogy a sok munka utáni gyakorlás - amit sokszor csak a sötétedés szakított félbe - meghozta a gyümölcsét. A fiúk és az ifi lányok a korosztályukban elsők lettek, a felnőtteknél a nők a IV., míg a férfiak a III. helyen végeztek. Az eredmények igen szoros versenyben születtek, hiszen 1 másodperces különbségek voltak a csapatok között. Ezúton is szeretnék gratulálni a csapatoknak. Csak így tovább! Gyermek fiú csapat I. helyezett: Duzmath György, Garaczi Máté, Garaczi Milán, Jakab Attila, Nyúl József, Nyúl Péter, Patai Csaba, Patai Viktor, Válik Zoltán. Az ifi lány csapat I. helyezett: Duzmath Mónika, Duzmath Renáta, Patai Nikoletta, Réfi Anikó, Sándor Zita, Sebesi Renáta, Szalai Viktoria. Felnőtt női csapat IV. helyezett: Dombi Andrea, Domokosné Bartus Dóra, Duzmath Györgyné, Garacziné Festő Hegedüs Aranka, Gáspárné Kulcsár Sarolta, Kocsis Gáborné, Márki Éva, Szalai Ferencné, Felnőtt férfi csapat III. helyezett: id.fefér Balázs, ifj. Fehér Balázs, Garaczi Pál, Kocsis Gábor, ifj Kocsis Gábor, Patkós Gábor, Pék Pál, Ujvári János. Gombos testvértelepülésünk tűzoltó egyesülete egy delegáció formájában képviseltette magát. Jelen volt a Megyei Tűzoltó Szövetség Elnöke, Dr. Pál LászlóÚr, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot és a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltséget Farkas Sándor tü. alezredes képviselte. Kecskemét Városi parancsnok Szőke Kálmán tű. szds úr nem csak jelen létével tisztelte meg rendezvényt, hanem a verseny főbírói tisztét is ellátta. Jelen volt Szilaj István ny. tű. alezredes volt Megyei Szövetség Elnöke is. Geredy Péter alpolgármester úr a megnyitón köszöntötte a résztvevő csapatokat. Á. Fúrús János úr (Csólyospálos polgármestere), Fekecs József úr (Létesítmény Tűzoltók Országos Szövetségének vezetőségi tagja) jelenlétükkel emelték és színesítették e szép, tűzoltókat összekovácsoló napot. Szeretném megköszönni a támogatóinknak és segítőinknek, hogy e szép napot segítették lebonyolítani. Az önkormányzatnak, aki a helyet biztosította a versengéshez, Somogyi Lajosnak aki főzte a finom étket és segítőinek, Domokos Istvánnak aki a hangosításról gondoskodott. Polyák Mihálynak, aki szomjoltó nedűket folyamatosan hidegen tartotta e meleg és izgalmas napon. Az egyesület örömeit egy kicsit beárnyékolja, hogy a falu védelmét szolgáló Mercedes fecskendőnek nem tudunk fedett és a felszerelésnek biztonságot nyújtó elhelyezést biztosítani, annak érdekében, hogy a település lakosságának és vagyonának megőrzésében még sokáig helyt tudjon állni. Hiszen hiába az egyesület tagjainak tenni akarása, ha nincs a háttérben megfelelő technika. Ezúton is kérem, ha bárkinek építő jellegű ötlete van ezzel kapcsolatban, ossza meg a vezetőséggel, hogy a tűzoltók még sokáig végezhessék önkéntes munkájukat - minél ritkább esetben - a falu megelégedésére. Duzmath György - Parancsnok G a z d a h í r e k A tanyafejlesztési program pályázatait elektronikus úton kell benyújtani augusztus 31-ig. Az állattartó telepek korszerűsítése támogatás keretében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több állattartó telepére vonatkozóan trágyatárolás, állattartás, takarmány előállítás, felhasználás, stb. épített és beépített technológia és infrastruktúraberuházás megvalósítására augusztus 1. és augusztus 31. között. A Gazdanet program keretében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe internet csatlakozásra alkalmas konfiguráció beszerzéséhez szeptember között. További felvilágosítás, ingyenes segítség kérhető: Agócs Bernadett ÚMVP tanácsadótól, Tel: 30/

6 PETŐFI NEM OTT (Egy laikus feljegyzése(i), aki történelemből is diplomázott Romániában.) esett el, mint ahogy (ahol Ő) a történelmi köztudatban él Bözödi György szerint. (Is ) Hogy ki volt Bözödi György, Kiszely Istvántól is megkérdeztem egy kecskeméti előadásán, nem is halott Róla. Mentségére szolgáljon, a Székely bánja című igen fontos szociográfia könyv szerzőjével nem csak Ő van (volt?) így, pedig! Az író, költő, Bözödi György elsősorban is történész volt. Nyugdíjba vonulása előtt, Marosvásárhelyen, a Teleki Tékában kutatóként dolgozott. A sors kegyeként nagyon közeli barátság fűzött a Ceauşescu rezsim által nem kegyelt híres öreg, börtönöket is kutató Bözödi bátyámhoz. A hivatásos kutatási területein túl a Dózsa György utcai tömbház egyik legénylakásának (a marosvásárhelyi, központi helyen lévő kertes házát elrekvirálták ) könyvekkel tapétázott helyiségében rendszerezte cédulás módszerrel (dokumentumok gyűjtése), akkor még ez dívott, az internet jóval később honosodott meg a székely zsidózók adatgyűjteményét. Ezzel párhuzamosan, Petőfi Sándor életét, halálának feltételezett helyét. A székely zsidózókról (az izraelita vallású székelyeket nevezték így, össz-számuk nagyon magasra rúgott) a pár évvel ezelőtt megjelent, erről szóló könyv, Bözödi Györgyöt, a legilletékesebb kutatót, a honfitárs- székely zsidózók megmentőjét, egy-két mondat erejéig említi Betegsége miatt; Bözödi György a Petőfi kutatást nem tudta befejezni, a másikat tudtommal igen, de ezt sem írhatta meg. A világszabadság költőjét illetően: Petőfi nem Segesváron esett el sem a környékén. Hát akkor hol? Kérdezte mintegy önmagától Bözödi György. Szem- és fültanuk jelenlétében. Mielőtt a visszaemlékezési gondolatsort folytatnám, szükségesnek érzem kiegészíteni azzal, hogy! Bözödi Gyurka bácsit több híres erdélyi magyar személyiség a legszakavatottabb- szavahihetőbb-precízebb történésznek tartott. Példának okáért, Sütő András, a kolozsvári Szőcs István irodalomtörténész, akit sokan tudósként tiszteltek, tisztelnek. Antall József Miniszterelnök jó barátságban volt vele. Fő olvasmánya, legkedvesebb könyveinek egyike; a Székely bánja volt nekrológ-fényképén is látható. Visszatérvén Erdély-honra, Szőcs István az Utunkban (ma Helikon) le is írta, hogy, amit a nagy tudású, legszűkszavúbb történész, Bözödi György kimond, leír, az készpénznek vehető. Móricz Zsigmondot erdélyi körútján Ő idegenvezette A kitérőket nem prejudikálásnak szántam, csak adalékként vetettem papírra; érzékeltetvén, hadd csirázzon, szökjön szárba, hogy! Nem akárkiről van szó. (Az én újságírói protekcióm a hajdani Lenin utcában levő kórházi- és más különféle ügyek rendezése csak addig szükségeltetett, amíg Bözödi György beteg volt. A hagyatéknál már kihagytak, mellőztek engem. Tudtommal, a könyveit a bözödi unitárius egyháznak adományozta.) Marosvásárhelyen, hetente kétszer-háromszor is meglátogattam a még egészséges Bözödi Györgyöt. Utamba esett, ugyanis! A fiaim klubja, a Constructorul (az Építő) kb. 50 méterre volt Tőle. Oda-vissza naponta az Ő lakása előtt közlekedtünk. A jó vendégszerető Gyurka bácsi mindig megkínált, ha nem volt kéznél felnőtt Fructo, vagyis bor, a fiaimat szalasztotta, többnyire a kisebbiket, Lehelt, a bajnokot a szomszéd élelmiszer boltba. A cédulás ládára mutatva, Lehel kérdésére viccesen azt válaszolta, hogy a szerencse-cédulahúzó papagájnak kimenőt adott, hadd röpködjön kedvére munkaszünetben; mert Ő nem rabszolga, hanem az én társam, Gyurka bácsi igazságosztó, cédulázó barátja. Visszatérve a Bözödi György-kérdéshez: hát akkor hol?, hová tűnt Petőfi Sándor. Ezt nem tudom, folytatta a baráti előadást, de azt igen, hogy nem ott esett el, emelte az ég felé mutató ujját. Ennek felderítése a fiatal kutatókra hárul, mondta, hozzáfűzvén: Petőfit a menekülő Bem Apó vette fel a hadi hintójára (e szó kapcsán még egy viccet is rögtönzött ), az ispánkúti mocsaras területre hajtatott a költőért, és onnan Szeben, Meggyes irányába mentek. Hogy pontosan hová? Az biztos, szólt határozottan, hogy nem Segesváron lelte halálát, sem pedig annak környékén, mert Szebent is elhagyták, Medgyest is, és hogy Ő mindezt kutatásai alapján bizonyítani tudja, mutatott a sok száz cédulás fadobozra. Mi dőre kérdés: hová lettek a cédulák, a feljegyzések, papagájoskodom... Hová, kérdeztem kompetensektől, kérdeztem én fűtől-fától. Széttárt karok. Vállvonogatás. Csak egy-két levél susogta: ez van! Magyarországon is hasonló a helyzet. Tabu lett a Petőfi-ügy? Abban az országban pedig, ahol! Segesvár Sighişoara-ként történelmietlenkedik (az erdélyi rendek a választások rezidenciáját az oklevelekben Castrum Sex-nek, hosszú évek múltán, 1367-ben Civitas de Segusvar-nak nevezik), egy-két hazai történész köztudottan azt mondta, nincs történelmünk? Csinálunk. És lőn! Nekünk? Csak volt Na és? Biggyesszem hozzá szoc.- historikusan Uraim, most! Nem Demszky Gábor a főpolgármester, mégsem szabad az út a Petőfi-kérdőjel tisztázására? Tudtommal, félbeszakadt, felfüggesztett ügyről van szó. Napilapok, irodalmi folyóiratok foglalkoztak vele pro-és kontra Évek óta. Nemrég, újra kiásták Semmilyen (feltételezett) legendát, kétséget teljesen kizáróan (érdekek ide-oda) bizonyított ügyet nem kell félteni az igazságtól, mert csak erősítené azt. Bármilyen furcsának is tűnjön Hogy mi az igazság? Spinoza Etikája szerint: nincs hazugság, csak csorba igazság. Ezt a csorbát pedig 99 nem tudom hány százalékosan meg lehet állapítani a mai tudomány szerint. A legendának (is) elég ahhoz, hogy tovább éljen. Akkor minek kideríteni? Politika-játékosan Nemzethalál, hol a te fullánkod? Avagy! Forradalmi költő, forradalmár nép: Szabad országban, szabad ember azt tesz, amit szabad? Helyes, de! Mi a hit?! Mi a tudomány?! Gondolkodom, tehát vagyok. Nemzetünk büszkesége, Petőfi Sándor hol vagy?! Szívünk melyik csücskében. Nos, a kétely summa-summárumaként: Nyugodj békében, ne forgolódj, drága jó Bözödi György Bátyánk másvilágosan. Még másvilágosabban: Éljen a halál világszabadsága! Történelmiesebben: Él-jen, él-jen DeJó - 6 -

7 Minden másképp van Fenyők, Szálfenyők nőnek Bennem itt, a Puszta, a Magyar Puszta Kellős közepében, ahol! Csordakút mélyül égig. Églik! Átluggatván a szomjas Földet. Villámló sörényű Ménesek hűlt helyén. Elvontan, Festőien. Műszivárvány-fény- Esésben. Hol! A Fenyők, a föld Húsán átnövő, mennyei szál- Fenyők, mintha karóba Húztak volna engem. Örökzöld fény viharzik lombhullató Napból, Fekete lyuk szívemen át S robban befelé. Világgá. Isten Felé. Mintha karóba húztak volna Engem fogcsikorgató csencsó*- Csöndben. A magyarok Istene Felé. Csillagokért jajongok. Délben. Fenyők, Szálfenyők nőnek Bennem itt, a Puszta, a Magyar Puszta Kellős közepében. *zsenge fenyőtoboz DeJó SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE Községünk Önkormányzatának nevében, július 24-én Hosszú Dávid Képviselő Úr újabb szépkorú személyt köszöntött településünkön. Az Aranykor Időskorúak Otthonában élő Zsebő Ferencné részére 90. születésnapja alkalmából az idősek iránti tisztelet és hála jeléül átadta Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt emléklapot. Ajándékcsomag és virág kíséretében jó egészséget és további békés, boldog éveket kívánt Éva néninek! Továbbra is várjuk a lakosság ruhanemű, játék és egyéb tárgyi felajánlásait a Faluházban Sebestyén Tünde családsegítő családgondozónál. T á j é k o z t a t á s A ruhaosztással kapcsolatos atrocitások megelőzése érdekében új szabályokat vezettünk be az alábbiak szerint: Csak ballószögi családok vehetnek részt Családonként legfeljebb 20 db ruhanemű, cipő és játék vihető el, hogy másoknak is jusson. Aki a fenti kérést nem tartja be, az a későbbi ruhaosztáson nem vehet részt. Sebestyén Tünde - Családgondozó RUHAOSZTÁS A FALUHÁZBAN augusztus 31-én (pénteken) 8-10-ig A rászorulóknak ruhaosztás lesz! A ruháknak zsákot nem tudunk biztosítani! S z e p t e m b e r t ő l m i n d e n n a p l e s z t e s t n e v e l é s ó r a! Köszönjük az eddig befizetett támogatásokat, de az összeg még nem elég a sportszer megvásárlásához ezért folytatjuk gyűjtésünket!!! A Kormány döntött arról, hogy az idén szeptembertől bevezetik a mindennapos testnevelést, amelytől a gyerekek jelenlegi rossz egészségi állapotának jelentős javulása várható. Torna eszköz és torna terem azonban egyenlőre nincs hozzá! A Dínó Közhasznú Egyesület német társszervezetétől kapott egy ajánlatot szabadban felállítható, mobil atlétikai sporteszköz-család szállítására. A sportszereket egyidejűleg mintegy 30 gyermek, 5-18 éves korig használhatja. Kérjük Ballószög polgárait, hogy járuljanak hozzá a beszerzés és szállítás költségeihez adomány formájában, mivel egyesületünk nem rendelkezik a beszerzéshez szükséges pénzeszközzel. Az adományról, mindenkinek igazolást, nyugtát adunk! Az adományozók nevét kérelemre feltüntetjük honlapunkon is. Mivel közhasznú szervezet vagyunk a vállalkozók adókedvezményben részesülhetnek! A beszállított eszközöket kívánság szerint az iskola rendelkezésére bocsátjuk akár a saját, akár a mi ingatlanunkon. Természetesen lehetőség nyílik arra is, hogy baráti társaságok is igénybe vehessék egy-egy elemét. Az igénylésnél természetesen elsőbbséget élveznek az adományozók! Nagyszerű csapatépítő eszköz! Adományaikat kérjük a számlánkra átutalni, vagy személyesen, hivatalos felhatalmazással bíró képviselőnknek átadni, hivatalos nyugta, igazolás ellenében. Sz e p t e m b e r b e n r e m é l e m k ö z ö s e n s p o r t o l u n k a g y e r e k e k k e l a z i s k o l a u d v a r á n! Számlaszámunk: Erste Bank Hungary NYRT (a megjegyzés rovatba tüntessék fel adataikat) Várjuk aktív közreműködésüket gyermekeink egészséges, nívós sportolásához! Információ: 06/ telefonszámon vagy címen kérhető

8 Légy Te is Önkéntes! Önkéntesnek lenni jó! Miért is? Mert adni jó! Így gondolják szerte Európában és a világon. Vajon miért gondolják ezt nálunk másképp az emberek?statisztikák sora mutatta ki, hogy nálunk nincs empátia, vagyis együttérzés. Hova tűnt?, a mi hibánk?, vagy az eddigi rendszerek, rendeletek hibája? Mindenki ítélje meg maga! Pedig az Önkéntességre szükség van, nemcsak takarékossági szempontból, társadalom építő szerepe pótolhatatlan! Ezt a problémát nagyjaink is felismerték, így nyert az Európa Jövője Egyesület, több mint 24 millió Ft-ot az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP Az önkéntesség elterjesztése című pályázatán. A projektzárót július 14.-én tartották a Kecskemét Csalánosi Parkerdőben, melyre a Dínó Környezet-és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület is hivatalos volt. Farkas Gábor Úr beszámolt az elmúlt év nehézségeiről és a kezdeti paszszivitásról, de jó példákat is bemutattak. A Kecskeméti Önkormányzatnak köszönhetően, a kerek-asztal megbeszélésen német, francia, svéd települési képviselők is jelen voltak, akik beszámolóikkal segítették a nemzetközi önkéntesség mibenlétének megismerését. A több nyelven (német angol francia -magyar) folyó megbeszélésen, végre alelnökünk, März Dieter úr is kifejthette itteni tapasztalatait, anyanyelvi szinten. Véleménye szerint, a külföldi társzervezetek által gyakorlatban bemutatott jó példa hozhatna átütő eredményt az önkéntesség értékének, elfogadásának elismerésében Magyarországon. A résztvevő külföldi szervezetekkel sikerült megállapodnunk, hogy a jövőben segítik a Dínó Környezetvédelmi Közhasznú Egyesületet. Ifjúsági Önkéntes jelöltjeinket fogadják és betanítják az önkéntes teendőkre. Mi is fogadjuk őket és bevonjuk helyszíni munkánkba, elsősorban az ifjúsággal és az idősek házi segítésével kapcsolatos teendőinkbe. Egyesületünknek jelenleg több, mit 50 szerződött önkéntese van, amivel kevés más civil szervezet büszkélkedhet. Természetesen szolgálataikat csak akkor vesszük igénybe, ha az szakmailag indokolt és az általuk elvállalt tevékenység, illetve időpont számukra is megfelelő. Egy-egy tevékenységre több jelöltünk is van és a munkában mindig az vesz részt akinek az időpont megfelel. Az önkéntes törvény értelmében a fogadó szervezettől az alábbi adómentes juttatásokat kaphatja az önkéntes: - munkaruházat, védőfelszerelés-anyag - utazás, szálás, étkezés költséginek térítése - felnőttoktatás költségeinek átvállalása - önkéntes tulajdonában lévő eszköz működtetésének költségei - önkéntesnek nyújtott pénzbeli jutalom évi egy alkalommal Várjuk Önt is önkénteseink soraiba! Dínó Környezet- és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület 06-20/ M Ü L L E R S Í R K Ő G r á n i t - m á r v á n y - m ű k ő s í r e m l é k e k a legolcsóbbtól a prémium minőségig kedvező áron. Kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok, ingyenesen. Hallgassa meg árajánlatomat, hogy a legjobb döntést tudja meghozni. Látogasson el hozzám, nézze meg bemutatókertjeimet: Szabadszálláson, Izsákon, Kunadacson, Kecskeméten és Solton is az Önök szolgálatában! (időpontot kérem telefonon egyeztetni szíveskedjen) Miért fizetne többet!!?? w w w. m u l l e r - g r a n i t - s i r k o. s o k o l d a l. h u Müller Zoltán kőfaragó épületszobrász, sírkőkészítő Szabadszállás, Bajcsy-Zs. u TEL: , (az esti órákban) ÚJ IRÁNY Kiadja: Ballószög Község Önkormányzata; Munkatársak: Agócs Bernadett, Demeter József (DeJó), Domokosné Bartus Dóra, Domokos István, Duzmath György, Csincsáné Papp Zsuzsanna, Garaczi Aranka, Herczeg Irén, dr. Jenei Aranka, Katona Imre Szerkesztő: Komáromy Zoltán Nyomda: Print 2000 Nyomda Kft. Elérhetőség: ww.balloszog.hu - 8 -

A JÁRÁSI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEK ÉS A POLGÁRŐRSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSE

A JÁRÁSI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEK ÉS A POLGÁRŐRSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÁRÁSI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEK ÉS A POLGÁRŐRSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSE ELŐZMÉNYEK Ø Magyarországon 1950-ben megyerendezés történik Ø 19 megyére oszlik. Ø A jó Állam kialakításának egyik eleme, a járások kialakítása

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere. 206/2012.( X.11.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S

Budakalász Város Polgármestere. 206/2012.( X.11.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S Budakalász Város Polgármestere 206/2012.( X.11.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. október 11-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a járási hivatalok kialakításához

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG Magyar Repülő Szövetség MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Nyíregyháza, 2011. 07. 28 07.

Részletesebben

2017. május 11. Képviselő-testületi ülés. Előterjesztés

2017. május 11. Képviselő-testületi ülés. Előterjesztés Előterjesztés 2017. május 11. Képviselő-testületi ülés 3. napirendi pont - Döntés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról amely létrejött egyrészről - Bárna Község Önkormányzat 3126 Bárna, Petőfi út 23., képviseli Tóth Károlyné polgármester, - Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, és az eseményhez kapcsolódó díjak mértékéről Érsekvadkert Község Önkormányzatának

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez többletszolgáltatásért fizetendő

Részletesebben

IV. ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ-SZERELÉSI BAJNOKSÁG 2. forduló Berettyóújfalu

IV. ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ-SZERELÉSI BAJNOKSÁG 2. forduló Berettyóújfalu Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56. *: 4001 Debrecen, Pf.: 155 Tel: (52) 521-920; 521-912 Fax: (52) 521-945; 521923 e-mail: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG 53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Szeged 2015. 09. 17-20. 53. EJTŐERNYŐS

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

3. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 118/2015.

3. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 118/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 118/2015. Tárgy: A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módjáról, szervezeti kereteiről és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződés

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Részletesebben

Határozatok tára Elnökségi ülések. 8-3/2007 OEH.: Elnökség a MTSZ évi munkatervét, az OT elé terjeszti.

Határozatok tára Elnökségi ülések. 8-3/2007 OEH.: Elnökség a MTSZ évi munkatervét, az OT elé terjeszti. Elnökségi ülés: 2007. január 4. Határozatok tára 2007. Elnökségi ülések 8-1/2007 OEH.: Elnökség hozzájárul, hogy a MTSZ 2006. évben végzett munkájáról szóló beszámoló később kerüljön egyeztetésre. 8-2/2007

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Ihász Norbert tű. főhadnagy tűzvédelmi mérnök Tűzoltósági Főfelügyelőség

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzata Egészségforrás Tornacsarnokának Használati Szabályzata

Dunaalmás Község Önkormányzata Egészségforrás Tornacsarnokának Használati Szabályzata Dunaalmás Község Önkormányzata Egészségforrás Tornacsarnokának Használati Szabályzata Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Egészségforrás Tornacsarnok használati szabályzatát az alábbiakban

Részletesebben

Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatal. Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala. Hivatalvezető ügyfélfogadási időpontja:

Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatal. Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala. Hivatalvezető ügyfélfogadási időpontja: Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatal A Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztó Járási Hivatala a Nógrád Megyei Kormányhivatal Kirendeltségeként működik. A Járási Hivatal törzshivatalának illetékessége

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalról E rendelet kihirdetve: Várpalota, 1999. október 29. Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2.NAPIREND Ügyiratszám: 1/669-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. október 26-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Zalaboldogfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny fővédnöke:balczó ANDRÁSa Nemzet Sportolója A verseny célja: Versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések

Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete a családi események megrendezésének térítési díjáról valamint az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

Eger, április 26.

Eger, április 26. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2836 Baj, Petőfi S.u.137. ugrokotel@gmail.com Tel.: +3670/3650236 VERSENYKIÍRÁS ZF Lenksysteme Mesterek Tornája és Demó Kupa Eger, 2015. április 26. Időpont : 2014. április

Részletesebben

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 17-i ülésére Tárgy: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalának Hatósági Osztálya 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. Telefon: 06-37/510-351, 510-354 Fax: 06-37/510-300/433 mellék K É R E L E M TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint

Részletesebben

Eger, május 21.

Eger, május 21. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2836 Baj, Petőfi S.u.137. ugrokotel@gmail.com Tel.: +3670/3650236 VERSENYKIÍRÁS Mesterek Tornája és Demó Kupa Eger, 2016. május 21. Időpont : 2016. május 21. Helyszín :

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének... /2013. (..) önkormányzati rendelete. az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének... /2013. (..) önkormányzati rendelete. az anyakönyvi eljárás egyes díjairól Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2013. (..) önkormányzati rendelete az anyakönyvi eljárás egyes díjairól Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről,

Részletesebben

ITF TAEKWON-DO MAGYAR BAJNOKSÁG GYERMEK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT ÜLLŐ, 2015.

ITF TAEKWON-DO MAGYAR BAJNOKSÁG GYERMEK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT ÜLLŐ, 2015. ITF TAEKWON-DO MAGYAR BAJNOKSÁG GYERMEK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT ÜLLŐ, 2015. Verseny megnevezése: Rendező Szervezet: ITF Taekwon-do Magyar Bajnokság Magyar ITF Taekwon-do Szövetség Sasok Sportegyesület

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT KONFERENCIA A TERÜLETI KÖZIGAZGATÁS SZERVEZETFEJLESZTÉSÉNEK TAPASZTALATAI DR. BÉRCESI FERENC

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

Magyarország helyi önkormányzatairól

Magyarország helyi önkormányzatairól Magyarország helyi önkormányzatairól Közös hivatal alakítás Készült : 2012. X.24. Baranya Megyei Kormányhivatal Átmeneti szabályozás/t8887.sz. A közös önkormányzati hivatal alakításával kapcsolatos döntéseket

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete 1 Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezéséről

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL t zs ö K ta á B é g i Ön k o r m á ny za ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 1. Évfolyam 2. Szám 2007. október Önkormányzati Híreink Tisztelt Bátaiak! A falunknak év végéig rendelkeznie kell településrendezési tervvel.

Részletesebben

Művészetek Völgye 2015 LEMangURIA udvar Foglalkozásainkat a művészeti fesztivál ideje alatt INGYENESEK!

Művészetek Völgye 2015 LEMangURIA udvar Foglalkozásainkat a művészeti fesztivál ideje alatt INGYENESEK! LEMangURIA udvar Foglalkozásainkat a művészeti fesztivál ideje alatt INGYENESEK! LEMangURIA Tanoda Udvarán a tánc és társművészetek, zene, színjátszás, meditációk, testtudatos és egészségmegőrző módszerek

Részletesebben

1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Balatonlelle város közigazgatási területén történő

1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Balatonlelle város közigazgatási területén történő 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 1 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2015. április 13.-án

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Közigazgatási szféra

Közigazgatási szféra Regionális gazdaságtan Járások szerepe a területi (regionális) gazdaságtanban Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2016/2017. tanév őszi félév Urbanne.monika@gtk.szie.hu

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32)

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32) PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma:1-36/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Önkormányzat: a helyi önkormányzás testülete és szervezete, feladat- és hatáskörébe tartozó

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére 1 E LŐ T E R J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

Részletesebben

Nemti Község Képviselő-testületétől. társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT

Nemti Község Képviselő-testületétől. társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT Nemti Község Képviselő-testületétől 94/2012.(XII. 03.) számú Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenyei

Részletesebben

52/1992. (XII. 29.) számú. a Polgármesteri Hivatalról

52/1992. (XII. 29.) számú. a Polgármesteri Hivatalról Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testületének 52/1992. (XII. 29.) számú r e n d e l e t e a Polgármesteri Hivatalról A rendelet kihirdetve: 1992. XII. 29. Várpalota Város önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

l C0. számú előterjesztés

l C0. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l C0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a gyógyászatisegédeszköz-támogatásról szóló pályázati felhívásról

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi

Részletesebben

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00 Titkársági osztály A titkársági osztály munkatársai az I. emeleten végzik munkájukat. Paks, Dózsa György u. 55-61; Központ: 75/500-500; jegyzői titkárság: 75/500-533 E-mail: jegyzo@paks.hu Polgármesteri

Részletesebben

A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket: Tisztelt Sporttársak! A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket: 2007. július 1-től életbe lépett nevezési rend értelmében minden nemzeti szövetség jogosult versenyszámonként

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

KOLOZSVÁRI SPORTCENTRUM LAKOSSÁGI HASZNÁLATI RENDJE

KOLOZSVÁRI SPORTCENTRUM LAKOSSÁGI HASZNÁLATI RENDJE KOLOZSVÁRI SPORTCENTRUM LAKOSSÁGI HASZNÁLATI RENDJE ELŐTERJESZTÉS 2016. MÁJUS 10. VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT. BEVEZETŐ Az alábbi használati rend a Kolozsvári utcai sportcentrumban megvalósult nagy műfüves

Részletesebben

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny 2015. április 25. Budapest Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség GoldStarS Sportegyesület

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Törvényességi észrevételem nincs: jegyző

Törvényességi észrevételem nincs: jegyző 7870-8/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére Tárgy:Humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás kedvezményes biztosítása és rendelet alkotása

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

Youth Handball Festival

Youth Handball Festival 2013 14 20 July 2013 Kaposvár, Hungary HUNGARY 2 0 1 3 14 20 JULY www.youthhandballfestival.org 2013 Üdvözlünk minden sportbarátot az INTERSPORT (YHF) Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Kézilabda Fesztivál

Részletesebben