Baracsi Szó XX. évfolyam 9. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baracsi Szó XX. évfolyam 9. szám"

Átírás

1 Baracsi Szó XX. évfolyam 9. szám szeptember Önkormányzati tájékoztató szeptember Nemzeti ünnepünket méltóképpen megünnepeltük. Augusztus 19-én és 20-án színvonalas programokkal vártuk az érdeklődőket. Már augusztus 19-én délelőtt megtelt a szabadtéri színpad mögötti terület a nagyon jó hangulatú, jubileumi Népdalkörök Találkozóján. Ismét nagy sikert aratott a sárkányhajó verseny, ahol ezúttal is a tavalyi két nagy rivális versengett az első helyezésért. A Horgász Egyesület példás rendben tartja a bérelt tavat. Sokan sokat dolgoztak azért, hogy a hozzánk látogató vendégek és mi magunk is jól érezhessük magunkat. Karbantartóink, közmunkásaink és civil szervezeteink (Média Egyesület, Horgász Egyesület, Nagycsaládosok Egyesülete, Magyar-Francia Baráti Kör, Tűzoltók, Polgárőrség) tagjai szinte kérés nélkül segítettek, mint ahogy a képviselőtestületünk tagjai is. A kétnapos program főszervezője Baloghné Bitó Ildikó képviselőasszony volt, akinek munkáját ezúton is szívből köszönjük. Azoknak a baracsiaknak és vendégeiknek, akik megtisztelték jelenlétükkel a programokat, szintén köszönjük. A évi Baracs Községért díj kitüntetettjei: Megyesi Sándor és Horváth Károly szegte meg és szeletelte fel augusztus 20-án a reggeli misén megáldott új kenyeret, amiből az ünnepségen jelenlévőknek jutott Az ünnepi műsor szervezői és szereplői nevében nemtetszésünket kell kifejeznem amiatt, hogy a Himnusz és a Szózat alatt sokan beszélgettek, mozogtak, jöttek-mentek. Felháborítónak tartom azt a kultúrálatlanságot, a másokra oda nem figyelést, amit néhányan megengednek maguknak. Nincs mentség a tiszteletlenségre. Kérem a rendes többséget, hogy szóljanak rá az ilyen emberekre, tanítsuk meg őket a viselkedés alapvető szabályaira! Tudom, nem várhatjuk el, hogy az ünnepi műsort a 3 éves gyerek végigülje, azonban a felnőttektől joggal elvárható a példamutatás. Az idén üdvözlő szalmafejeket tettünk ki a község bejáratához köszönet érte Utassy Kálmán gazdának és a Nagycsaládosok Egyesületének -, de a fiú fej az ünnepet követően már legurult helyéről, nyilván egy még jobb fej fizikai ráhatásaként, majd a visszahelyezést követően még egyszer ledöntötték és teljesen tönkretették. Kérem Önöket, kérdezzék ki ismerőseiket: ki lehetett az a bátor és erős, aki ezt a gyalázatot hozta ránk! Az ellentmondás elviselésének képessége nagyfokú kultúrára vall. Nietzsche Úgy érzem, mindannyiunkat, az egész falut bántotta meg tettével, mások munkáját, jó szándékát semmibe véve. Szeretnénk tudni ki volt! Amennyiben jól érezték magukat a falunapok programjain, akkor az a főszervező és a segítő érdeme. Köszönöm nekik! Sokszor kell küzdenünk légből kapott, valaki által terjesztett rosszindulatú hangulatkeltéssel. Többen érdeklődtek egy rémhír igazságtartalmáról. Valakik azt híresztelik, hogy a szennyvíz beruházás elmarad. Nem tudok róla, Mezőfalván a társulás székhelyén a Társulási Tanács tagjaiként folyamatosan találkozunk a projektmenedzserrel és a közbeszerzési tanácsadóval, akikkel egyeztetjük előrehaladásunk, vagy az elakadásra keressük a megoldást. Mint már többször jeleztük, a FIDIC mérnök, azaz a műszaki ellenőr és a kivitelező kiválasztása folyamatban van. A Tanács várhatóan szeptemberben kiválasztja a mérnököt és a kivitelezőt. Amennyiben nem lesz a jogorvoslati határidőn belül fellebbezés, akkor még az idén meg lehet kötni a szerződést, de valószínű, hogy mire a felvonulás megtörténne, már az időjárás teszi lehetetlenné a kezdést. Szakértők szerint jobb is lenne jövő tavasszal megkezdeni. A pontos kezdést akkor fogjuk tudni, amikor a szerződés aláírásra kerül. Ebben a menetrendben nincs semmi eltérés az egyes ütemhez képest. A pénzek gyűlnek, a takarékosság előnyünket szolgálja. Azt is pletykálják, hogy a pénz már eltűnt. Hát, ez sem igaz: megvan mind az utolsó fillérig! Miért is tűnt volna el!? A csatornaberuházás elmaradása csak azoknak válna hasznára, akik a szennyvizüket nem elszállíttatják, hanem kieresztik. Nekik valóban drága lenne a mostani környezetszennyezéssel szemben. Azoknak azonban, akik rendesen elvitetik, könnyebbség, hiszen olcsóbb, mint a szippantás. Éppen ezért, hogy megteremtsük a kellő motivációt a rákötésekre, ellenőrizni fogjuk a házaktól elvitt szennyvíz mennyiséget. Folyamatban van annak a listának az elkészítése, amelyiken az idén a szippantási szolgáltatást igénybe vevők szerepelnek. Akik a listán nincsenek rajta, azok hamarosan levelet kapnak. El kell számolniuk azzal, hogy mit csinálnak a szennyvízzel, és ezzel egy időben bírságra is számíthatnak, amennyiben nem tudják a megfelelő elhelyezést bizonyítani. Tudomásunk van arról, hogy a szennyvíz szállító vállalkozó meglehetősen lassan reagál a hívásokra, nehéz elérni, hogy elvigye. A várhatóan októbertől megnövekvő szállítási igényekre felkészül, szükség szerint alvállalkozót kell foglalkoztatnia, hogy a bejelentést követő három napon belül teljesíteni tudjon. Baracson és Nagyvenyimen a fent tárgyalt csatornázás során létesült házi bekötések száma teljesen azonos. Azt jelenti, hogy ugyanannyi szennyvizet kellene mindkét faluból elszállítani. Nagyvenyimről havonta átlag 3500 köbmétert visznek tisztítóba, Baracsról havonta átlag 700 köbmétert. Ha nagyvonalúan 10 köbméter/ház mennyiséggel számolunk, akkor egyik esetben 350 házból, nálunk csak 70 házból viszik el. A kiszabható bírság felső határa 30 ezer Ft, amit nem fogunk méltányolni, mert közterületeink rendezésére is nagy az igény. A kánikulát követően biztos számíthatunk viharokra és régen látott hatalmas esőre. Folytatás a 2. oldalon

2 Önkormányzati tájékoztató szeptember Az ellentmondás elviselésének képessége nagyfokú kultúrára vall. Nietzsche A Ligetsoron minél előbb út átereszt és árokásást akarunk, valamint a Duna-parti házak védelmében egy árkot és egy kisebb vízfogót kívánunk elkészíttetni. Ezt saját pénzből meg tudjuk tenni, és a földtulajdonos és a bérlő is beleegyezett!!! A föld Baracson van, a tulajdonos és a bérlő kisapostagi! Minden eső után az a vád, hogy az önkormányzat nem csinál semmit. Minden eső után elmondom, hogy a terveink készen vannak, de önerőből övárkot, Széchenyi utcát, Tanácsház utcát árkosítani nem tudunk. Pályáztunk. Nem nyertünk. Általában azt, amire pályázni lehet, azt nem kívánjuk önerőből megvalósítani. Amire pályázni nem lehet, azt fogjuk csak saját erőből elkészíteni. Ugyanakkor lesznek olyan beruházások, amiket azért készítünk elő és csinálunk meg önerőből, mert utána a következő lépésben már majd pályázni tudunk. Tudom, hogy ezek között a lehetőségek között nehéz eligazodni, de azért vagyunk, hogy keressük az optimális megoldásokat. Amennyiben vannak ez ügyben jártas polgártársaink, akkor Folytatás az 1. oldalról kérem, keressenek meg, és ne utólag magyarázzák, hogy mit kellett volna tenni, hanem már most gondolkozzanak velünk együtt előre! A szennyvíz kiengedésen túl a másik probléma a füstölés. Akit személyesen figyelmeztetek, hogy tiltott időben tüzel, általában védekezésképp elmondja, hogy nem tud a rendeletről. Nos, akkor közzétesszük, hogy Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5./2008.(IV.28.) Rendelete Az avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól szóló rendelete alapján tüzelni, (nem füstölni) csak kedden és csütörtökön 7 és 19 óra között megengedett. Tehát reggel héttől este hétig. Amennyiben országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, akkor kedden sem és csütörtökön sem lehet tüzelni! Bízom benne, hogy előbb-utóbb minden területen utolérjük magunkat. Tisztelettel: Várai Róbert polgármester Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5./2008.(IV.28.) Rendelete Az avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól (Egységes szerkezetben) Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 48. (3) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja (továbbiakban: rendelet): A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy Baracs község közigazgatási területére vonatkozóan megállapítsa azokat a szabályokat, amelyek az avar és kerti hulladék égetésére vonatkoznak. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed Baracs közigazgatási területén valamennyi természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb gazdasági társaságra. Fogalmi meghatározás 3. E rendelet alkalmazásában az avar és kerti hulladék: falomb, falevél, nyesedék, egyéb növényi maradványok (továbbiakban: kerti hulladék). Kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok 4. (1) Kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet. (2) Belterületen az éghető kerti hulladékot elégetni a tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezések betartásával az alábbi időszakok kötelező betartásával lehet: a) Kerti hulladékot égetni csak kedden és csütörtökön 7 órától 19 óráig lehet b) a Magyar Köztársaság hivatalos ünnepnapjain, Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közművelődésről szóló 5./2007.(II.27.) Rendeletében felsorolt rendezvények napjain tilos. (3) Az égetést úgy kell megkezdeni, hogy legkésőbb 19 óráig teljesen befejeződjön. Erre a célra közterületet igénybe venni tilos. (4) Kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az ember testi épségét nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. (5) A tűz őrzéséről és eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni, a tüzet magára hagyni tilos. (6) Az égetés befejeztével a tüzet teljes mértékben el kell oltani. (7) Háztartási vagy ipari eredetű hulladék elégetése tilos. Ellenőrzés, eljárási szabályok 5. (1) E rendeletben foglalt szabályok vagy kötelezettségek megtartásának ellenőrzési hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre átruházza. (2) Aki e rendeletben foglalt szabályokat vagy kötelezettségeket megszegi amennyiben magasabb szintű jogszabály másként nem rendelkezik szabálysértést követ el, és vele szemben forintig terjedő pénzbírság szabható ki. Záró rendelkezések 6. E rendelet június 1-jén lép hatályba. Baracs, április 24. Makó József polgármester Juhász Imréné jegyző Záradék: Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5./2008.(IV.28.) Rendelete április 28-án kihirdetésre került, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történt kifüggesztéssel. Baracs, április szeptember BARACSI SZÓ

3 Baracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2012.(IV.20.) önkormányzati RENDELETE A települési folyékony hulladék elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló 4/1999.(IV.21.) önkormányzati rendelete módosításáról. Baracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló évi törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló évi CCI. Törvény 196. (2) bekezdésére figyelemmel, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a telepü lési folyékony hulladék elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló 4/1999.(IV.21.) önkormányzati rendelete módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési folyékony hulladék elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló 4/1999.(IV.21.) önkormányzati rendelete 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A folyékony hulladék (szennyvíz szippantás) szállítás és elhelyezés díja: 840 ft/m3+áfa, melyből a lakosságot a Örömteli találkozások Augusztus 19-én egész napos program keretében találkoztunk kedves barátainkkal és régi énekestársainkkal évfordulós rendezvényünkön. Dalkörünk 15 éves születésnapját és a Népdalkörök Találkozójának 10. évfordulóját ünnepeltük. Minden meghívott vendég előadó és csoport a legszebb összeállításával köszöntötte az ünnepet, melynek fénypontja az iskola néptánccsoportjának előadása volt. Németh Mihályné dalkörvezető visszaemlékezésében felidézte mindazt a sok sikert, amit a dalkör 15 év alatt elért. Köszönetet mondott azoknak az embereknek, akik közreműködésükkel hozzájárultak a működéshez és a sikeres fellépésekhez. Egy egész szekrény őrzi az emléktárgyakat, amelyek ez idő alatt öszszegyűltek. A Média Egyesület felvételt készített, és akinek nem volt módja eljönni velünk ünnepelni, a Baracs Tv felvételein átélhette a találkozó minden percét. mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott öszszegű támogatás illeti meg, mint díjcsökkentő tényező. A közszolgáltató a lakossági díjat a támogatás mértékével csökkentett összegben jogosult beszedni. 2. Ez a rendelet április 20-án lép hatályba. Baracs, április 19. Várai Róbert polgármester dr.horváth Zsolt jegyző Záradék: Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelete április 20- án kihirdetésre került a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel. Baracs, április 20. dr. Horváth Zsolt jegyző köszönöm, hogy idős koruk ellenére eljöttek közénk, szép hangjukat ismételten megmutatták, velünk ünnepeltek. A továbbiakban szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik nélkül ez a nagyszabású ünnepség nem jöhetett volna létre: Nagyon nagy előkészület előzte meg ezt a rendezvényünket, értékelni nem szeretném, hiszen elfogult vagyok, de szeretnék köszönetet mondani minden fellépőnek, akik eljöttek hozzánk, mindenkinek, aki segítségünkre volt akár az előkészítésben, akár a megvalósításban. A visszajelzésekből tudom, hogy nagyon jól érezték magukat fellépőink: Várai Áron - Baracs, a Kissolti, a Dunaújvárosi Búzavirág és Őszirózsa, a Daruszentmiklósi Kertbarát, a Nagyvenyimi Aranydaru, a Hantosi népdalkör, az Alcoa-Köfém férfikórusa Székesfehérvárról, az iskola Kiscsapás néptánccsoportja és a Baracsi dalkör a régi tagokkal együtt. Az utóbbiaknak nagyon Támogatóink voltak: Várai Róbert -Baracs község polgármestere, Baracs Község Képviselő-testülete, Tesco Globál Zrt., Tóth Géza - Kék Acél Kft ügyvezető igazgatója, Kiss József vállalkozó, ifj. Mihalik Sándor, Talpainé Pinczési Viktória, tagjaink közül: Magyar József, Szadeczkyné Rédl Julianna, Csavajda Gyögyné, Németh Mihályné, Meiszter János, Márhoffer Istvánné, Katona Mihályné, Iberhard Józsefné, Szél Andrásné, Hegedűs József, Bór István, Lizák Jánosné, Pataki Lászlóné, Somodi Lajosné, Talpai Tiborné. Folytatás a 4. oldalon BARACSI SZÓ szeptember 3

4 Örömteli találkozások Süteményt sütöttek és feladatvállalással segítették a rendezvényt: Szadeczky Nándor, Szadeczkyné Rédl Julianna, Magyar József, Magyar Józsefné, Meiszter János, Meiszter Jánosné, Csavajda Gyögyné, Németh Mihályné, Katona Mihályné, Tokaj János, Tokaj Jánosné, Iberhard József, Iberhard Józsefné, Szél András, Szél Andrásné, Szél László, Szél Lászlóné, Kiss Ferencné, Farkas Imréné, Kalász Józsefné,Váróczi Józsefné, Karaszi Lászlóné, Bór István, Bór Istvánné, Utassy Kálmánné, Forgács Ágoston, Forgács Ágostonné, Rácz Józsefné, Nagyné Katona Irén, Sági Lászlóné, Juhász István, Gulyás Józsefné, Csorba Aladár, Csorba Aladárné, Pintér Lajosné, Vida Józsefné, Vida Sándorné, Héring Sándorné, Bárdos Jánosné, Kiszály Anna, Kovács Lászlóné, Horváth Tamásné, Németh Károlyné, Tóthné Hatvani Mária, Hurcsik Ferencné, Sike Sándorné, Gazics Lajosné, Csóri Józsefné. Nagyon köszönöm, az iskola, a faluház dolgozóinak és a Fehér Akác Vendéglő tulajdonosának a türelmet és a kedves fogadtatást. Támogatókkal együtt közel 70 embernek köszönhetjük, hogy a fellépők ízléses ajándékot, emléklapot, minőségi Folytatás a 3. oldalról bort, szép virágot, régi tagjaink fényképet kaptak, és nagyon jó vendéglátásban részesülhettek. Köszönöm! A fotókat készítette: Szél László Talpai Tiborné elnök A baracsi polgárok Sárkányos versenyszelleme A Polgármesteri Hivatal támogatásával, valamint a Dunaújvárosi Vizi Sport Club Sárkányszív Sárkányhajó Szakosztállyal közös szervezésében, augusztus 19-én megrendezésre került a II. Baracsi Sárkányhajó Kupa. A szervezők nagy várakozással álltak az elvégzendő feladat elé, hiszen a 2011-es évben a baracsi rendezvény az év legsikeresebb, legvidámabb és a legtöbb nem rendszeresen sportoló polgárt megmozgató rendezvénye volt. Ebben az évben 6 csapattal több, azaz 14 csapat jelentkezett a megmérettetésre. A szervezők igyekeztek a lehető legnagyobb rugalmassággal kezelni a rendezvény apraja-nagyját, és eleget tenni minden igénynek, eltérve a szigorú szabályrendszerhez kötött bajnoki versenyrendszertől. A rendezvény célja az volt, hogy minél többen legyünk együtt egy helyen, és minél többen örülhessünk annak, hogy lehetőségünk van mozogni, profitálni a jó időből, közösségekbe csapódva eszmét cserélni és nem utolsó sorban versengeni egymás ellen, amolyan játékos jelleggel, egy nagyon szép baracsi terü leten, melyet a Baracsi Környezetvédő és Horgász Egyesületnek ezúton, hivatalosan és nyilvánosan megköszönünk. Délelőtt az előfutamok, délután a döntő futamok kerültek megrendezésre. evezték le futamukat, és boldogan, megérezve a rendezvény igazi célját, zárták a napot, oklevéllel a kezükben. A dobogós helyezésért folyó küzdelem már-már a profi versenyek szikrázó hangulatáig hágott. Az utolsó két futam a bajnoki A döntőnek megfelelő módon - mely jellemzően 4-6 hajós futam - került értékelésre. A legobjektívebb eredményt a nap végére ez az értékelés adta. Ez alapján a dobogósok Bebesi Mercédesz és édesanyja, Marika néni, helyi kézművesek gyönyörű érmeit és kupáját vehették át egy oklevél kíséretében. Ugyancsak Baracs nagyszerű kézműveseinek köszönhetően vehette át a verseny különdíját, a piros leesett állú sárkányos kupát az egyetlen női csapat. A gyermekek részére további porcelán sárkányszív érméket osztottunk ki ajándékba az eredményhirdetést követően. A dobogósoknak szívből gratulálunk, a veszteseknek pedig két üzenetet küld a Sárkányszív csapata: A jobbtól kikapni dicsőség! Jövőre újabb lehetőség, több remény, jobb eredmények! A sorsolással összepárosított csapatok két előfutamban elért időeredményeinek összege adta meg, ki kivel mérheti össze erejét a döntő futamokban. Ezzel tettük lehetővé azt, hogy a döntő futamokban lehetőség szerint hasonló teljesítményű csapatok versengjenek a végleges időrendi sorrendért. A bográcsos ebéd és a gyermek sétahajókázás után következtek a mindent eldöntő futamok. Voltak csapatok, akik teljesítményük ismeretében a vesztesek higgadtságával, mindentől függetlenül nagyszerű tempóval szeptember BARACSI SZÓ

5 Bízunk abban, hogy jövőre is találkozhatunk, és az ideihez hasonlóan, sőt, ha lehet, még inkább sportbaráti, jókedvvel fűszerezett hangulatban, szeretetben, békességben újra eltöltünk egy sárkányos napot, hiszen ezekre az érzésekre feltétlenül szüksége van mindannyiunknak. 6. TŰZMADÁR - BARACSI TŰZOL- TÓK 1:00:91 7. TÁRSAS KÖR 1:01: SÁRKÁNYÖLŐK TEMPLOMOSI BARÁTI TÁRSASÁG 1:01: NAGYCSALÁDOSOK 1:02: NYELVŰ SÁRKÁNYOK 1:02: MÉDIA EGYESÜLET 1:02: SÁRKÁNYGYÍK 1:05: VASUDVAD futam hiányában nem volt értékelhető A DVSC Sárkányszív Sárkányhajó Szakosztály a szervezésben résztvevőknek megköszöni odaadó munkáját, amely nélkül nem érezhette volna ilyen jól magát az a több száz sportember és szurkoló barát, akik ellátogattak a baracsi horgásztóra. A délutáni döntő futamok végeredménye alábbiakban: Helyezés Csapatnév Döntő futamok időeredménye 1. SPORTEGYESÜLET I. 0:56:88 2. SPORTEGYESÜLET II. 0:56:93 3. HORGÁSZEGYESÜLET 0:57:47 4. DUNAI HORGÁSZOK 0:57:83 5. SÁRKÁNYHIVATAL 1:00:36 Üdvözlettel: Szücs László DVSC ÚJJÁSZERVEZŐDIK A CSERKÉSZCSAPAT Kedves Baracsi Szülők, Fiatalok, Gyerekek! Nagy örömmel tudatjuk, hogy több évnyi szünet után újjászerveződik a Magyar Cserkészszövetség tagjaként a baracsi 488. sz. Hagyó-Kovács Gyula cserkészcsapat. A csapat a két Baracs példaértékű összefogásának eredményeként alakul újjá, hiszen fenntartó testülete az Annamatia Templomosért Alapítvány, a Cserkészotthont a Magyarok Nagyasszonya apátszállási plébánia biztosítja, a csapat lelki vezetője Kristofory Valter atya. A cserkészmozgalomról/cserkészetről röviden: A cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági mozgalma. A világ több mint 200 országában 38 millió cserkész dolgozik egy közös célért: segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőttekké váljanak. A cserkészet önkéntes, vallásos, pártpolitikától független ifjúsági mozgalom, amely nyitott mindenki számára, származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint vallási meggyőződéstől függetlenül. A magyarországi cserkészmozgalom (Magyar Cserkészszövetség) célja a gyermekek (7 éves kortól) és fiatalok nevelése és oktatása, a személyiség fejlődésének irányításával jellemes egyéniséggé, azaz emberebb emberré, magyarabb magyarrá nevelése a közösségben, valláserkölcsi alapon. El kívánja érni, hogy a fiatalok a helyi közösségeknek, a Nemzetnek és az emberiségnek értékes és hasznos, felelősségteljes tagjai legyenek. A cserkészet sajátos módszertanának főbb elemei: közösségi (csapat, őrs) rendszer, fogadalom és törvények, a cselekedve tanulás, folyamatos és ösztönző, vonzó és hasznos programok, főként a természetben, a magyar kultúra ápolása, különös tekintettel népi hagyományainkra. A baracsi cserkészcsapat előreláthatóan 2012 októberében kapja meg a Magyar Cserkészszövetségtől a csapatalapítási engedélyt, és ettől kezdve keresi és várja a cserkészet iránt érdeklődő gyermekeket és fiatalokat. Előzetes jelentkezés, illetve további információ: Oláh János csapatparancsnok-helyettesnél (tel.:06/20/ ), illetve a címen. Tisztelettel: Oláh János CSPH BARACSI SZÓ szeptember 5

6 Tűzoltóink díjazása, csapatzászló szentelése, átadása A Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltói Dócs Imre tűzoltó parancsnok vezetésével augusztus 20-án részt vettek a délelőtti ünnepi szentmisén. A mise keretében Valter atya a baracsi tűzoltóság új jelképeként is szolgáló csapatzászlót, valamint tűzoltóinkat is megszentelte. A Virágos Baracsért verseny díjazottjainak névsorát egy későbbi lapszámunkban olvashatják, ahol a legszebb portákról készített fényképeket is közkinccsé tesszük Délután egy kettős ünnepségen vettünk részt. Először Dócs Imre, Baracs ÖTE parancsnoka kérte a színpadra Horváth János szakaszvezetőt, illetve területfelelős tűzoltót, Árgyelán János tűzoltó főtörzsőrmestert, valamint Veszprémi János tűzoltó főtörzsőrmestert, és a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke, illetve Baracs község nevében kitüntetéseket adott át a tűzoltóságnál eltöltött 30, illetve 40 éves szolgálati viszonyuk elismeréseképpen. Ezt követően Várai Róbert polgármester átnyújtotta Baracs Község Képviselő-testülete adományát, a mostantól a Baracs Községi Tűzoltó Egyesület jelképéül is szolgáló csapatzászlót, melyet Dócs Imre parancsnok vezetésével Hegedüs Bence tűzoltó vett át. Ezúton is megköszönjük Várai Róbert polgármesternek, Baracs Község Képviselő- testületének, illetve a baracsiaknak az eddigi segítséget. "Istennek dicsőség, egymásnak segítség!" Sebestyén Tamás önkéntes tűzoltó HIRDETMÉNY A Baracsi Média Tv adását Baracson és Nagyvenyimen fogják 1600 háztartásban. Az adások szüneteiben képújságot láthatnak a nézők és a Rádió Szokol adása hallgatható A Rádió Szokol adása elérhető az interneten és a Baracsi Média Tv adásainak szünetében mikor is a képújság látható. Az internetes hallgatottságunk pontosan követhető és az adásunkat 43 országban hallgatják. Hirdetési árak: Képújság: Ft/hét Ft/hónap Lakossági képújság hirdetés: heti: Ft havi: Ft Rádió reklám készítése (30 mp): Ft Rádió reklám sugárzás 1 perc napi 5 alkalommal: Ft Rádió reklám sugárzás 1 perc 1 héten át naponta 5 alkalommal: Ft Tv reklám 1 perc naponta 3-szor főműsorban: Ft hetente: Ft hozott anyagból. Tv reklám készítés 1 perc: Ft Egyéb reklámfilmek készítése megbeszélés szerint, valamint vállaljuk bármiféle Tv felvétel elkészítését. Elérhetőségeink: Mezei Zsolt szeptember BARACSI SZÓ

7 SZOCIÁLIS FELMÉRÉS! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Baracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízásából szeptember 15. és szeptember 30. között a településen reprezentatív felmérésre kerül sor. Ez idő alatt a képeken látható munkatársaink otthonukban felkeresik Önöket egy előre elkészített, és a Képviselő-testület által jóváhagyott kérdőívvel. A felmérés célja Baracs község szociális térképének elkészítése. lakosok és a helyi szakemberek szociális érzékenységét, együtt gondolkodását, cselekvését. A kutatás eredményeként fény derül a mintában szereplő emberek munka-, jövedelmi, egészségi és lakásviszonyaira, de arra is, hogy a család részesül-e szociális juttatásban, s ha igen, mifélében. A szociális térkép várható hatásai: - hozzájárulhat a település szociálpolitikai irányelveinek helyes lefektetésében - könnyebbé teheti a szociális jellegű célprogramok megfogalmazását - elősegítheti a szociális közigazgatás hatékonyabb működését - növelheti a szociális érzékenységet - aktivizálja a település szellemi erejét - jó irányba tereli a lakosság és a közszereplők figyelmét A kérdőíveket név és cím nélkül kell kitölteni, az adatokat bizalmasan kezeljük, azokat kizárólag a szociális térkép elkészítéséhez használjuk fel, ezt követően a kérdőíveket megsemmisítjük. Kérjük Önöket, fogadják bizalommal a kérdezőbiztosokat, válaszadásukkal segítsék munkájukat! A felméréssel kapcsolatban személyesen ügyfélfogadási időben vagy a (25) es telefonszámon érdeklődhetnek a Polgármesteri Hivatalban. Molnárné Tüzkő Zsuzsanna, Gyarmatiné Hegedüs Anna, Báló Józsefné, Kotsisné Kaiser Ildikó, Süvegesné Kovács Erika, Vig-Zloch Eszter, Vida Józsefné Aratás Süvegesné Kovács Erika igazgatási előadó Kápolnási Attiláné, Márton Sándor Józsefné Miért van szükség egy szociális térkép elkészítésére? Azért, hogy a helyi társadalomról releváns képet nyújtson, megmutassa az itteni társadalmi viszonyokat, képet adjon a gazdaságitársadalmi fejlődésben nagy szerepet játszó emberi erőforrás erősségeiről és gyengeségeiről. A helyi szociálpolitika kialakításához nyújt segítséget a Baracson jellemző szociális jellegű problémák, szükségletek és nehézségek feltárásán keresztül. A szociális térkép egyaránt ismereteket ad a helyi elszigetelt, valamint a tehetősebb társadalmi rétegekről egyaránt. Fontos szerepe van a szociális térképnek abban is, hogy a feltárt helyi szociális problémákat, valamint a jelenleg meglévő ellátórendszert összehasonlítsa, és megítélje a segítői rendszer hatékonyságát. A cél egyébként egy megbízható, az általános ismeretek nél mélyebb kép nyújtása a helyi társadalomról. A térkép nemcsak az elszigetelt rétegek életébe enged bepillantást, hanem a helyi társadalom erősségeiről, tartalékairól, lehetőségeiről és veszélyeiről is beszámol, segítve a döntéshozók munkáját, ezen kívül elősegíti a szociális közigazgatás hatékonyabb működését, növelheti a Lekonyult a búza feje, aratásnak van ideje Munkaközben kaszát penget, úgy vágja a sűrű rendet Hangzik a dal munka közben, a kévét úgy kötik össze Sárga kalász egybe hányva, izzadnak, de egy sem bánja Gazda ma pihenni dől le, már a dolog messze van tőle Ha csorog is verejtéke, mé gis nyugalom a vége! Aranysárga búzatenger hullámzik a rétre Kispacsirta nótája zeng az Úr híres légben Tulipános pipacsok közt búzavirág kéklik Akácerdő közepében tanya ház fehérlik Delelőre hajlik a nap arany kocsi rúdja Érett szirmát akácerdő hullatja az útra Messze távol az ég alján kicsi falu látszik Angyal sereg jókedvében déli bálba játszik Harang szavát kósza szellő hordja a mezőre Öreg juhász térítgeti nyáját delelőre Isten szem simogatva néz le e világra Szól az ima kenyerünket add meg nekünk máma Özv.Vida Jánosné sz: Farkas Mária Baracs, Ligetsor 18. Baracsi Szó Alapító: Baracs Község Önkormányzata Lapnyilvántartási szám: B/PHF/1211/F/1193. OSZK, ISSN X Kiadó: Polgármesteri Hivatal, Baracs 2427 Baracs, Táncsics M. u. 27. (tel. 25/ ) A kiadásért felelős: Juhász Imréné Szerkesztő: Koczka Katalin e-levélcíme: Telefonszáma: Tördelés: Müller Ágnes Készült 1300 példányban, szeptember 4-én Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető Megrendelés száma: 9/BSz/2012. BARACSI SZÓ szeptember 7

8 Tisztelt érdeklődő tanulni vágyók! Egyre több, komoly anyagi forrást biztosító pályázat feltétele a Falusi vendéglátó OKJ-s végzettség megléte. A Panziós, falusi vendéglátó OKJ-s végzettség szükséges nemcsak ahhoz, hogy falusi vendéglátóhelyet üzemeltessen, de a képzés lehetővé teszi, hogy szakmai pályázatokon vegyen részt! Pályázzon Európai Uniós támogatásra, ahol nagy öszszegű vissza nem térítendő pénzösszegeket nyerhet! Idén még lehetőség van kedvező feltételek mellett a végzettség gyors megszerzésére! Az idő azonban rohamosan fogy, mivel csak és kizárólagosan december 31-ig lehet a jelenlegi rendszerben képezni január 1-től többszörösen megemelt óraszámmal és képzési költséggel kell számolni annak, aki a központi tematikán alapuló, OKJ-s végzettséget adó képzést akarja igénybe venni. Ezért próbálunk kistérségünkön belül is, a magunk módján segíteni azoknak, akik pályáztak, és vállalták, hogy megszerzik a falusi vendéglátó végzettséget. Kiválóan képzett, határokon innen és túli képzésben is többszörösen kipróbált, állandó létszámú szakembergárdával, naprakész információs rendszerrel, saját komplett multimédiás tananyaggal rendelkezünk, s központilag elfogadott, hivatalos OKJ-s végzettséget biztosítunk az akkreditált képzést adó oktatás végén. Végezze el a szakképzést, és éljen a pályázatok adta lehetőségekkel! Tanfolyam jellege: középszintű szakképesítés Panziós, falusi vendéglátó OKJ Jelentkezés feltétele: 8 ált. iskolai végzettség, háziorvosi és egészségügyi alkalmasság. Szakmai követelmény modulok: Gazdálkodás Vendégfogadás Napi tevékenységek végzése Higiéniás tevékenység végzése Állattartás, kertművelés Takarítás Képzési díj: Ft (részletfizetés megoldható) + vizsgadíj A szervezők várják jelentkezésüket! Jelentkezni és további információt kérni Kiss Jánosnétól, a es telefonszámon lehet! Kiss Jánosné EGYESÜLETI HÍREK A es bajnoki évadot felemás sikerekkel fejeztük be. A as bajnokságra 9 csapattal adtuk le a nevezésünket, utánpótlás csapataink korosztályokra megbontva a következők: U-7, U-9, U-11, U-13, U-16, U-19. Felnőtt csapatunk mellett az öregfiúk és a női osztályokba is neveztünk. Lesz olyan hétvége, amikor szombaton is és vasárnap is szurkolhatnak a baracsi focistákért a helyi sporttelepen! Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a helyi játékosok szerepeltetésére, ezért várjuk minden korosztályban a helyi játékosok jelentkezését. Kiemeltképpen 1995-től születetteket az U-19-be, 1997-től születetteket az U-16-ba. Jól felkészült edzőink vannak, és az eredményes szakmai munka biztosításához pályafejlesztéseket is végrehajtottunk. Reméljük, minél többen élvezhetjük az elkészült újításokat. Szeretettel várunk minden szurkolót rendezvényeinken! Ősz Felnőtt és U-19 megye 1-es sorsolás tervezete: 1. forduló Velence-Baracs (aug. 18.) 2. forduló Baracs-Polgárdi 3. forduló Mezőfalva-Baracs 4. forduló Baracs-Gárdony 5. forduló Szabadegyháza-Baracs 6. forduló Dunafém-Maroshegy-Baracs 7. forduló Baracs-Sárosd 8. forduló Kápolnásnyék-Baracs 9. forduló Baracs-Sárszentmiklós 10. forduló Martonvásár-Baracs 11. forduló Baracs-Kisláng 12. forduló Bicske-Baracs 13. forduló Baracs-Bakonycsernye 14. forduló Szár-Baracs 15. forduló Baracs-Iváncsa Fehérvári József a Baracsi Sportegyesület elnöke szeptember BARACSI SZÓ

Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. Magyarok Nagyasszonya ünnepére

Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. Magyarok Nagyasszonya ünnepére Őrhalmi Újság Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. A u g u s z t u s 2 0 - a i ü n n e p ü n k Magyarok Nagyosszonya ünnepe Tájékoztatom a kedves híveket hogy 2012 október

Részletesebben

Szamek Andor augusztus 7-én ünnepelte 3. születésnapját. Ez alkalomból szép gyermekkort, sok boldogságot kívánnak neki szülei, nagyszülei

Szamek Andor augusztus 7-én ünnepelte 3. születésnapját. Ez alkalomból szép gyermekkort, sok boldogságot kívánnak neki szülei, nagyszülei TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüst- és aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl,

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

Nagyvenyim 65 éve önálló település! Szeretettel várjuk községünk lakóit és vendégeinket a jubileumi Falunapra!

Nagyvenyim 65 éve önálló település! Szeretettel várjuk községünk lakóit és vendégeinket a jubileumi Falunapra! 2012. július Csatona hírek a honlapról Mezőfalva, Baracs, Kisapostag, Nagyvenyim szennyvízcsatornahálózat kialakításának II. ütemű beruházása a KEOP-program keretében valósul meg. Sikeres közbeszerzési

Részletesebben

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek. Eseményekben gazdag három hónap áll mögöttünk.

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. július A SPORTPÁLYA és a KÁLMÁN FÜRDÕ öltözõjének mûszaki átadás-átvétele 2010. június 7-én megtörtént. 2010. július 7-én pedig

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

2015. február XXII. évfolyam 2. szám

2015. február XXII. évfolyam 2. szám Már a Facebookon is elérhetőek vagyunk! www.facebook.com/racalmas A Rácalmás Televízió adása MINDEN NAP 19 órakor kezdődik. Kísérje figyelemmel településünk életét, eseményeit városi tévénken keresztül

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. OKTÓBER

XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. OKTÓBER XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. OKTÓBER Kell még egy szó!... 2 2013. OKTÓBER XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM DÍSZBURKOLAT FELÚJÍTÁSA A STRANDON Már az elmúlt esztendôben is felmerült a kérdés, hogy fel kellene újítani

Részletesebben

VÁMOSSZABADI Mi újság?!

VÁMOSSZABADI Mi újság?! VÁMOSSZBDI Mi újság?! 2015. március XI. évfolyam 1. szám Polgármesteri köszöntő Kedves Vámosszabadiak! Sok szeretettel köszöntöm a megújult első számának olvasóit. Mint látható, a faluújság modern külsővel

Részletesebben

SZENT ISTVÁN ÜNNEPE AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE

SZENT ISTVÁN ÜNNEPE AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 2011. AUGUSZTUS 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM SZENT ISTVÁN ÜNNEPE AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE VITÉZ TREMBECZKY ISTVÁN 90 ÉVES FAZEKAS JÁNOS A VÁROS TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJA KITÜNTETETTJE

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

Falunap 2011-ben is! Kicsengettek!

Falunap 2011-ben is! Kicsengettek! 2011. JÚLIUS 1 Falunap 2011-ben is! Mint az már a korábbi években megszokottá vált augusztus végén az idén is megrendezésre kerül a falunap. Mivel több évben is kritikaként merült fel, hogy mindig ugyanaz

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi XVIII. évfolyam, 3. szám 2008. március A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Lakossági fórum útépítésrôl, közmûvesítésrôl A NAGYKÁLLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ kísérleti adása 2008. március 31-én

Részletesebben

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban Szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasókat, és első kézből szeretném tájékoztatni Újszilvás életében az elmúlt időszakban történt eseményekről,

Részletesebben

KRÓNIKA JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI. I. Családi Nap. Jászalsószentgyörgy község lapja. Megjelent: 2008. október. XIV. évfolyam 3. szám.

KRÓNIKA JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI. I. Családi Nap. Jászalsószentgyörgy község lapja. Megjelent: 2008. október. XIV. évfolyam 3. szám. JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 3. szám Ára: 100, Ft I. Családi Nap Megjelent: 2008. október A Községi Önkormányzat 2008. szeptember 27-én megrendezte az I.

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

» 2. JÓ AZ IRÁNY BÁCSKA FEJLŐDHET» 5. BácskaiNapló 2 0 1 4. J A N U Á R 2 3. V I I I. É V F O LYA M 1. S Z Á M W W W. B A J A. H U.

» 2. JÓ AZ IRÁNY BÁCSKA FEJLŐDHET» 5. BácskaiNapló 2 0 1 4. J A N U Á R 2 3. V I I I. É V F O LYA M 1. S Z Á M W W W. B A J A. H U. » 2. JÓ AZ IRÁNY BÁCSKA FEJLŐDHET» 5. BácskaiNapló 2 0 1 4. J A N U Á R 2 3. V I I I. É V F O LYA M 1. S Z Á M W W W. B A J A. H U Kórháziberuházás 3. oldal Van irány, van cél! Volános buszok járnak ismét

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben