Baracsi Szó XX. évfolyam 9. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baracsi Szó XX. évfolyam 9. szám"

Átírás

1 Baracsi Szó XX. évfolyam 9. szám szeptember Önkormányzati tájékoztató szeptember Nemzeti ünnepünket méltóképpen megünnepeltük. Augusztus 19-én és 20-án színvonalas programokkal vártuk az érdeklődőket. Már augusztus 19-én délelőtt megtelt a szabadtéri színpad mögötti terület a nagyon jó hangulatú, jubileumi Népdalkörök Találkozóján. Ismét nagy sikert aratott a sárkányhajó verseny, ahol ezúttal is a tavalyi két nagy rivális versengett az első helyezésért. A Horgász Egyesület példás rendben tartja a bérelt tavat. Sokan sokat dolgoztak azért, hogy a hozzánk látogató vendégek és mi magunk is jól érezhessük magunkat. Karbantartóink, közmunkásaink és civil szervezeteink (Média Egyesület, Horgász Egyesület, Nagycsaládosok Egyesülete, Magyar-Francia Baráti Kör, Tűzoltók, Polgárőrség) tagjai szinte kérés nélkül segítettek, mint ahogy a képviselőtestületünk tagjai is. A kétnapos program főszervezője Baloghné Bitó Ildikó képviselőasszony volt, akinek munkáját ezúton is szívből köszönjük. Azoknak a baracsiaknak és vendégeiknek, akik megtisztelték jelenlétükkel a programokat, szintén köszönjük. A évi Baracs Községért díj kitüntetettjei: Megyesi Sándor és Horváth Károly szegte meg és szeletelte fel augusztus 20-án a reggeli misén megáldott új kenyeret, amiből az ünnepségen jelenlévőknek jutott Az ünnepi műsor szervezői és szereplői nevében nemtetszésünket kell kifejeznem amiatt, hogy a Himnusz és a Szózat alatt sokan beszélgettek, mozogtak, jöttek-mentek. Felháborítónak tartom azt a kultúrálatlanságot, a másokra oda nem figyelést, amit néhányan megengednek maguknak. Nincs mentség a tiszteletlenségre. Kérem a rendes többséget, hogy szóljanak rá az ilyen emberekre, tanítsuk meg őket a viselkedés alapvető szabályaira! Tudom, nem várhatjuk el, hogy az ünnepi műsort a 3 éves gyerek végigülje, azonban a felnőttektől joggal elvárható a példamutatás. Az idén üdvözlő szalmafejeket tettünk ki a község bejáratához köszönet érte Utassy Kálmán gazdának és a Nagycsaládosok Egyesületének -, de a fiú fej az ünnepet követően már legurult helyéről, nyilván egy még jobb fej fizikai ráhatásaként, majd a visszahelyezést követően még egyszer ledöntötték és teljesen tönkretették. Kérem Önöket, kérdezzék ki ismerőseiket: ki lehetett az a bátor és erős, aki ezt a gyalázatot hozta ránk! Az ellentmondás elviselésének képessége nagyfokú kultúrára vall. Nietzsche Úgy érzem, mindannyiunkat, az egész falut bántotta meg tettével, mások munkáját, jó szándékát semmibe véve. Szeretnénk tudni ki volt! Amennyiben jól érezték magukat a falunapok programjain, akkor az a főszervező és a segítő érdeme. Köszönöm nekik! Sokszor kell küzdenünk légből kapott, valaki által terjesztett rosszindulatú hangulatkeltéssel. Többen érdeklődtek egy rémhír igazságtartalmáról. Valakik azt híresztelik, hogy a szennyvíz beruházás elmarad. Nem tudok róla, Mezőfalván a társulás székhelyén a Társulási Tanács tagjaiként folyamatosan találkozunk a projektmenedzserrel és a közbeszerzési tanácsadóval, akikkel egyeztetjük előrehaladásunk, vagy az elakadásra keressük a megoldást. Mint már többször jeleztük, a FIDIC mérnök, azaz a műszaki ellenőr és a kivitelező kiválasztása folyamatban van. A Tanács várhatóan szeptemberben kiválasztja a mérnököt és a kivitelezőt. Amennyiben nem lesz a jogorvoslati határidőn belül fellebbezés, akkor még az idén meg lehet kötni a szerződést, de valószínű, hogy mire a felvonulás megtörténne, már az időjárás teszi lehetetlenné a kezdést. Szakértők szerint jobb is lenne jövő tavasszal megkezdeni. A pontos kezdést akkor fogjuk tudni, amikor a szerződés aláírásra kerül. Ebben a menetrendben nincs semmi eltérés az egyes ütemhez képest. A pénzek gyűlnek, a takarékosság előnyünket szolgálja. Azt is pletykálják, hogy a pénz már eltűnt. Hát, ez sem igaz: megvan mind az utolsó fillérig! Miért is tűnt volna el!? A csatornaberuházás elmaradása csak azoknak válna hasznára, akik a szennyvizüket nem elszállíttatják, hanem kieresztik. Nekik valóban drága lenne a mostani környezetszennyezéssel szemben. Azoknak azonban, akik rendesen elvitetik, könnyebbség, hiszen olcsóbb, mint a szippantás. Éppen ezért, hogy megteremtsük a kellő motivációt a rákötésekre, ellenőrizni fogjuk a házaktól elvitt szennyvíz mennyiséget. Folyamatban van annak a listának az elkészítése, amelyiken az idén a szippantási szolgáltatást igénybe vevők szerepelnek. Akik a listán nincsenek rajta, azok hamarosan levelet kapnak. El kell számolniuk azzal, hogy mit csinálnak a szennyvízzel, és ezzel egy időben bírságra is számíthatnak, amennyiben nem tudják a megfelelő elhelyezést bizonyítani. Tudomásunk van arról, hogy a szennyvíz szállító vállalkozó meglehetősen lassan reagál a hívásokra, nehéz elérni, hogy elvigye. A várhatóan októbertől megnövekvő szállítási igényekre felkészül, szükség szerint alvállalkozót kell foglalkoztatnia, hogy a bejelentést követő három napon belül teljesíteni tudjon. Baracson és Nagyvenyimen a fent tárgyalt csatornázás során létesült házi bekötések száma teljesen azonos. Azt jelenti, hogy ugyanannyi szennyvizet kellene mindkét faluból elszállítani. Nagyvenyimről havonta átlag 3500 köbmétert visznek tisztítóba, Baracsról havonta átlag 700 köbmétert. Ha nagyvonalúan 10 köbméter/ház mennyiséggel számolunk, akkor egyik esetben 350 házból, nálunk csak 70 házból viszik el. A kiszabható bírság felső határa 30 ezer Ft, amit nem fogunk méltányolni, mert közterületeink rendezésére is nagy az igény. A kánikulát követően biztos számíthatunk viharokra és régen látott hatalmas esőre. Folytatás a 2. oldalon

2 Önkormányzati tájékoztató szeptember Az ellentmondás elviselésének képessége nagyfokú kultúrára vall. Nietzsche A Ligetsoron minél előbb út átereszt és árokásást akarunk, valamint a Duna-parti házak védelmében egy árkot és egy kisebb vízfogót kívánunk elkészíttetni. Ezt saját pénzből meg tudjuk tenni, és a földtulajdonos és a bérlő is beleegyezett!!! A föld Baracson van, a tulajdonos és a bérlő kisapostagi! Minden eső után az a vád, hogy az önkormányzat nem csinál semmit. Minden eső után elmondom, hogy a terveink készen vannak, de önerőből övárkot, Széchenyi utcát, Tanácsház utcát árkosítani nem tudunk. Pályáztunk. Nem nyertünk. Általában azt, amire pályázni lehet, azt nem kívánjuk önerőből megvalósítani. Amire pályázni nem lehet, azt fogjuk csak saját erőből elkészíteni. Ugyanakkor lesznek olyan beruházások, amiket azért készítünk elő és csinálunk meg önerőből, mert utána a következő lépésben már majd pályázni tudunk. Tudom, hogy ezek között a lehetőségek között nehéz eligazodni, de azért vagyunk, hogy keressük az optimális megoldásokat. Amennyiben vannak ez ügyben jártas polgártársaink, akkor Folytatás az 1. oldalról kérem, keressenek meg, és ne utólag magyarázzák, hogy mit kellett volna tenni, hanem már most gondolkozzanak velünk együtt előre! A szennyvíz kiengedésen túl a másik probléma a füstölés. Akit személyesen figyelmeztetek, hogy tiltott időben tüzel, általában védekezésképp elmondja, hogy nem tud a rendeletről. Nos, akkor közzétesszük, hogy Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5./2008.(IV.28.) Rendelete Az avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól szóló rendelete alapján tüzelni, (nem füstölni) csak kedden és csütörtökön 7 és 19 óra között megengedett. Tehát reggel héttől este hétig. Amennyiben országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, akkor kedden sem és csütörtökön sem lehet tüzelni! Bízom benne, hogy előbb-utóbb minden területen utolérjük magunkat. Tisztelettel: Várai Róbert polgármester Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5./2008.(IV.28.) Rendelete Az avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól (Egységes szerkezetben) Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 48. (3) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja (továbbiakban: rendelet): A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy Baracs község közigazgatási területére vonatkozóan megállapítsa azokat a szabályokat, amelyek az avar és kerti hulladék égetésére vonatkoznak. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed Baracs közigazgatási területén valamennyi természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb gazdasági társaságra. Fogalmi meghatározás 3. E rendelet alkalmazásában az avar és kerti hulladék: falomb, falevél, nyesedék, egyéb növényi maradványok (továbbiakban: kerti hulladék). Kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok 4. (1) Kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet. (2) Belterületen az éghető kerti hulladékot elégetni a tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezések betartásával az alábbi időszakok kötelező betartásával lehet: a) Kerti hulladékot égetni csak kedden és csütörtökön 7 órától 19 óráig lehet b) a Magyar Köztársaság hivatalos ünnepnapjain, Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közművelődésről szóló 5./2007.(II.27.) Rendeletében felsorolt rendezvények napjain tilos. (3) Az égetést úgy kell megkezdeni, hogy legkésőbb 19 óráig teljesen befejeződjön. Erre a célra közterületet igénybe venni tilos. (4) Kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az ember testi épségét nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. (5) A tűz őrzéséről és eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni, a tüzet magára hagyni tilos. (6) Az égetés befejeztével a tüzet teljes mértékben el kell oltani. (7) Háztartási vagy ipari eredetű hulladék elégetése tilos. Ellenőrzés, eljárási szabályok 5. (1) E rendeletben foglalt szabályok vagy kötelezettségek megtartásának ellenőrzési hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre átruházza. (2) Aki e rendeletben foglalt szabályokat vagy kötelezettségeket megszegi amennyiben magasabb szintű jogszabály másként nem rendelkezik szabálysértést követ el, és vele szemben forintig terjedő pénzbírság szabható ki. Záró rendelkezések 6. E rendelet június 1-jén lép hatályba. Baracs, április 24. Makó József polgármester Juhász Imréné jegyző Záradék: Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5./2008.(IV.28.) Rendelete április 28-án kihirdetésre került, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történt kifüggesztéssel. Baracs, április szeptember BARACSI SZÓ

3 Baracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2012.(IV.20.) önkormányzati RENDELETE A települési folyékony hulladék elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló 4/1999.(IV.21.) önkormányzati rendelete módosításáról. Baracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló évi törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló évi CCI. Törvény 196. (2) bekezdésére figyelemmel, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a telepü lési folyékony hulladék elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló 4/1999.(IV.21.) önkormányzati rendelete módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési folyékony hulladék elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló 4/1999.(IV.21.) önkormányzati rendelete 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A folyékony hulladék (szennyvíz szippantás) szállítás és elhelyezés díja: 840 ft/m3+áfa, melyből a lakosságot a Örömteli találkozások Augusztus 19-én egész napos program keretében találkoztunk kedves barátainkkal és régi énekestársainkkal évfordulós rendezvényünkön. Dalkörünk 15 éves születésnapját és a Népdalkörök Találkozójának 10. évfordulóját ünnepeltük. Minden meghívott vendég előadó és csoport a legszebb összeállításával köszöntötte az ünnepet, melynek fénypontja az iskola néptánccsoportjának előadása volt. Németh Mihályné dalkörvezető visszaemlékezésében felidézte mindazt a sok sikert, amit a dalkör 15 év alatt elért. Köszönetet mondott azoknak az embereknek, akik közreműködésükkel hozzájárultak a működéshez és a sikeres fellépésekhez. Egy egész szekrény őrzi az emléktárgyakat, amelyek ez idő alatt öszszegyűltek. A Média Egyesület felvételt készített, és akinek nem volt módja eljönni velünk ünnepelni, a Baracs Tv felvételein átélhette a találkozó minden percét. mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott öszszegű támogatás illeti meg, mint díjcsökkentő tényező. A közszolgáltató a lakossági díjat a támogatás mértékével csökkentett összegben jogosult beszedni. 2. Ez a rendelet április 20-án lép hatályba. Baracs, április 19. Várai Róbert polgármester dr.horváth Zsolt jegyző Záradék: Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelete április 20- án kihirdetésre került a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel. Baracs, április 20. dr. Horváth Zsolt jegyző köszönöm, hogy idős koruk ellenére eljöttek közénk, szép hangjukat ismételten megmutatták, velünk ünnepeltek. A továbbiakban szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik nélkül ez a nagyszabású ünnepség nem jöhetett volna létre: Nagyon nagy előkészület előzte meg ezt a rendezvényünket, értékelni nem szeretném, hiszen elfogult vagyok, de szeretnék köszönetet mondani minden fellépőnek, akik eljöttek hozzánk, mindenkinek, aki segítségünkre volt akár az előkészítésben, akár a megvalósításban. A visszajelzésekből tudom, hogy nagyon jól érezték magukat fellépőink: Várai Áron - Baracs, a Kissolti, a Dunaújvárosi Búzavirág és Őszirózsa, a Daruszentmiklósi Kertbarát, a Nagyvenyimi Aranydaru, a Hantosi népdalkör, az Alcoa-Köfém férfikórusa Székesfehérvárról, az iskola Kiscsapás néptánccsoportja és a Baracsi dalkör a régi tagokkal együtt. Az utóbbiaknak nagyon Támogatóink voltak: Várai Róbert -Baracs község polgármestere, Baracs Község Képviselő-testülete, Tesco Globál Zrt., Tóth Géza - Kék Acél Kft ügyvezető igazgatója, Kiss József vállalkozó, ifj. Mihalik Sándor, Talpainé Pinczési Viktória, tagjaink közül: Magyar József, Szadeczkyné Rédl Julianna, Csavajda Gyögyné, Németh Mihályné, Meiszter János, Márhoffer Istvánné, Katona Mihályné, Iberhard Józsefné, Szél Andrásné, Hegedűs József, Bór István, Lizák Jánosné, Pataki Lászlóné, Somodi Lajosné, Talpai Tiborné. Folytatás a 4. oldalon BARACSI SZÓ szeptember 3

4 Örömteli találkozások Süteményt sütöttek és feladatvállalással segítették a rendezvényt: Szadeczky Nándor, Szadeczkyné Rédl Julianna, Magyar József, Magyar Józsefné, Meiszter János, Meiszter Jánosné, Csavajda Gyögyné, Németh Mihályné, Katona Mihályné, Tokaj János, Tokaj Jánosné, Iberhard József, Iberhard Józsefné, Szél András, Szél Andrásné, Szél László, Szél Lászlóné, Kiss Ferencné, Farkas Imréné, Kalász Józsefné,Váróczi Józsefné, Karaszi Lászlóné, Bór István, Bór Istvánné, Utassy Kálmánné, Forgács Ágoston, Forgács Ágostonné, Rácz Józsefné, Nagyné Katona Irén, Sági Lászlóné, Juhász István, Gulyás Józsefné, Csorba Aladár, Csorba Aladárné, Pintér Lajosné, Vida Józsefné, Vida Sándorné, Héring Sándorné, Bárdos Jánosné, Kiszály Anna, Kovács Lászlóné, Horváth Tamásné, Németh Károlyné, Tóthné Hatvani Mária, Hurcsik Ferencné, Sike Sándorné, Gazics Lajosné, Csóri Józsefné. Nagyon köszönöm, az iskola, a faluház dolgozóinak és a Fehér Akác Vendéglő tulajdonosának a türelmet és a kedves fogadtatást. Támogatókkal együtt közel 70 embernek köszönhetjük, hogy a fellépők ízléses ajándékot, emléklapot, minőségi Folytatás a 3. oldalról bort, szép virágot, régi tagjaink fényképet kaptak, és nagyon jó vendéglátásban részesülhettek. Köszönöm! A fotókat készítette: Szél László Talpai Tiborné elnök A baracsi polgárok Sárkányos versenyszelleme A Polgármesteri Hivatal támogatásával, valamint a Dunaújvárosi Vizi Sport Club Sárkányszív Sárkányhajó Szakosztállyal közös szervezésében, augusztus 19-én megrendezésre került a II. Baracsi Sárkányhajó Kupa. A szervezők nagy várakozással álltak az elvégzendő feladat elé, hiszen a 2011-es évben a baracsi rendezvény az év legsikeresebb, legvidámabb és a legtöbb nem rendszeresen sportoló polgárt megmozgató rendezvénye volt. Ebben az évben 6 csapattal több, azaz 14 csapat jelentkezett a megmérettetésre. A szervezők igyekeztek a lehető legnagyobb rugalmassággal kezelni a rendezvény apraja-nagyját, és eleget tenni minden igénynek, eltérve a szigorú szabályrendszerhez kötött bajnoki versenyrendszertől. A rendezvény célja az volt, hogy minél többen legyünk együtt egy helyen, és minél többen örülhessünk annak, hogy lehetőségünk van mozogni, profitálni a jó időből, közösségekbe csapódva eszmét cserélni és nem utolsó sorban versengeni egymás ellen, amolyan játékos jelleggel, egy nagyon szép baracsi terü leten, melyet a Baracsi Környezetvédő és Horgász Egyesületnek ezúton, hivatalosan és nyilvánosan megköszönünk. Délelőtt az előfutamok, délután a döntő futamok kerültek megrendezésre. evezték le futamukat, és boldogan, megérezve a rendezvény igazi célját, zárták a napot, oklevéllel a kezükben. A dobogós helyezésért folyó küzdelem már-már a profi versenyek szikrázó hangulatáig hágott. Az utolsó két futam a bajnoki A döntőnek megfelelő módon - mely jellemzően 4-6 hajós futam - került értékelésre. A legobjektívebb eredményt a nap végére ez az értékelés adta. Ez alapján a dobogósok Bebesi Mercédesz és édesanyja, Marika néni, helyi kézművesek gyönyörű érmeit és kupáját vehették át egy oklevél kíséretében. Ugyancsak Baracs nagyszerű kézműveseinek köszönhetően vehette át a verseny különdíját, a piros leesett állú sárkányos kupát az egyetlen női csapat. A gyermekek részére további porcelán sárkányszív érméket osztottunk ki ajándékba az eredményhirdetést követően. A dobogósoknak szívből gratulálunk, a veszteseknek pedig két üzenetet küld a Sárkányszív csapata: A jobbtól kikapni dicsőség! Jövőre újabb lehetőség, több remény, jobb eredmények! A sorsolással összepárosított csapatok két előfutamban elért időeredményeinek összege adta meg, ki kivel mérheti össze erejét a döntő futamokban. Ezzel tettük lehetővé azt, hogy a döntő futamokban lehetőség szerint hasonló teljesítményű csapatok versengjenek a végleges időrendi sorrendért. A bográcsos ebéd és a gyermek sétahajókázás után következtek a mindent eldöntő futamok. Voltak csapatok, akik teljesítményük ismeretében a vesztesek higgadtságával, mindentől függetlenül nagyszerű tempóval szeptember BARACSI SZÓ

5 Bízunk abban, hogy jövőre is találkozhatunk, és az ideihez hasonlóan, sőt, ha lehet, még inkább sportbaráti, jókedvvel fűszerezett hangulatban, szeretetben, békességben újra eltöltünk egy sárkányos napot, hiszen ezekre az érzésekre feltétlenül szüksége van mindannyiunknak. 6. TŰZMADÁR - BARACSI TŰZOL- TÓK 1:00:91 7. TÁRSAS KÖR 1:01: SÁRKÁNYÖLŐK TEMPLOMOSI BARÁTI TÁRSASÁG 1:01: NAGYCSALÁDOSOK 1:02: NYELVŰ SÁRKÁNYOK 1:02: MÉDIA EGYESÜLET 1:02: SÁRKÁNYGYÍK 1:05: VASUDVAD futam hiányában nem volt értékelhető A DVSC Sárkányszív Sárkányhajó Szakosztály a szervezésben résztvevőknek megköszöni odaadó munkáját, amely nélkül nem érezhette volna ilyen jól magát az a több száz sportember és szurkoló barát, akik ellátogattak a baracsi horgásztóra. A délutáni döntő futamok végeredménye alábbiakban: Helyezés Csapatnév Döntő futamok időeredménye 1. SPORTEGYESÜLET I. 0:56:88 2. SPORTEGYESÜLET II. 0:56:93 3. HORGÁSZEGYESÜLET 0:57:47 4. DUNAI HORGÁSZOK 0:57:83 5. SÁRKÁNYHIVATAL 1:00:36 Üdvözlettel: Szücs László DVSC ÚJJÁSZERVEZŐDIK A CSERKÉSZCSAPAT Kedves Baracsi Szülők, Fiatalok, Gyerekek! Nagy örömmel tudatjuk, hogy több évnyi szünet után újjászerveződik a Magyar Cserkészszövetség tagjaként a baracsi 488. sz. Hagyó-Kovács Gyula cserkészcsapat. A csapat a két Baracs példaértékű összefogásának eredményeként alakul újjá, hiszen fenntartó testülete az Annamatia Templomosért Alapítvány, a Cserkészotthont a Magyarok Nagyasszonya apátszállási plébánia biztosítja, a csapat lelki vezetője Kristofory Valter atya. A cserkészmozgalomról/cserkészetről röviden: A cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági mozgalma. A világ több mint 200 országában 38 millió cserkész dolgozik egy közös célért: segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőttekké váljanak. A cserkészet önkéntes, vallásos, pártpolitikától független ifjúsági mozgalom, amely nyitott mindenki számára, származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint vallási meggyőződéstől függetlenül. A magyarországi cserkészmozgalom (Magyar Cserkészszövetség) célja a gyermekek (7 éves kortól) és fiatalok nevelése és oktatása, a személyiség fejlődésének irányításával jellemes egyéniséggé, azaz emberebb emberré, magyarabb magyarrá nevelése a közösségben, valláserkölcsi alapon. El kívánja érni, hogy a fiatalok a helyi közösségeknek, a Nemzetnek és az emberiségnek értékes és hasznos, felelősségteljes tagjai legyenek. A cserkészet sajátos módszertanának főbb elemei: közösségi (csapat, őrs) rendszer, fogadalom és törvények, a cselekedve tanulás, folyamatos és ösztönző, vonzó és hasznos programok, főként a természetben, a magyar kultúra ápolása, különös tekintettel népi hagyományainkra. A baracsi cserkészcsapat előreláthatóan 2012 októberében kapja meg a Magyar Cserkészszövetségtől a csapatalapítási engedélyt, és ettől kezdve keresi és várja a cserkészet iránt érdeklődő gyermekeket és fiatalokat. Előzetes jelentkezés, illetve további információ: Oláh János csapatparancsnok-helyettesnél (tel.:06/20/ ), illetve a címen. Tisztelettel: Oláh János CSPH BARACSI SZÓ szeptember 5

6 Tűzoltóink díjazása, csapatzászló szentelése, átadása A Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltói Dócs Imre tűzoltó parancsnok vezetésével augusztus 20-án részt vettek a délelőtti ünnepi szentmisén. A mise keretében Valter atya a baracsi tűzoltóság új jelképeként is szolgáló csapatzászlót, valamint tűzoltóinkat is megszentelte. A Virágos Baracsért verseny díjazottjainak névsorát egy későbbi lapszámunkban olvashatják, ahol a legszebb portákról készített fényképeket is közkinccsé tesszük Délután egy kettős ünnepségen vettünk részt. Először Dócs Imre, Baracs ÖTE parancsnoka kérte a színpadra Horváth János szakaszvezetőt, illetve területfelelős tűzoltót, Árgyelán János tűzoltó főtörzsőrmestert, valamint Veszprémi János tűzoltó főtörzsőrmestert, és a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke, illetve Baracs község nevében kitüntetéseket adott át a tűzoltóságnál eltöltött 30, illetve 40 éves szolgálati viszonyuk elismeréseképpen. Ezt követően Várai Róbert polgármester átnyújtotta Baracs Község Képviselő-testülete adományát, a mostantól a Baracs Községi Tűzoltó Egyesület jelképéül is szolgáló csapatzászlót, melyet Dócs Imre parancsnok vezetésével Hegedüs Bence tűzoltó vett át. Ezúton is megköszönjük Várai Róbert polgármesternek, Baracs Község Képviselő- testületének, illetve a baracsiaknak az eddigi segítséget. "Istennek dicsőség, egymásnak segítség!" Sebestyén Tamás önkéntes tűzoltó HIRDETMÉNY A Baracsi Média Tv adását Baracson és Nagyvenyimen fogják 1600 háztartásban. Az adások szüneteiben képújságot láthatnak a nézők és a Rádió Szokol adása hallgatható A Rádió Szokol adása elérhető az interneten és a Baracsi Média Tv adásainak szünetében mikor is a képújság látható. Az internetes hallgatottságunk pontosan követhető és az adásunkat 43 országban hallgatják. Hirdetési árak: Képújság: Ft/hét Ft/hónap Lakossági képújság hirdetés: heti: Ft havi: Ft Rádió reklám készítése (30 mp): Ft Rádió reklám sugárzás 1 perc napi 5 alkalommal: Ft Rádió reklám sugárzás 1 perc 1 héten át naponta 5 alkalommal: Ft Tv reklám 1 perc naponta 3-szor főműsorban: Ft hetente: Ft hozott anyagból. Tv reklám készítés 1 perc: Ft Egyéb reklámfilmek készítése megbeszélés szerint, valamint vállaljuk bármiféle Tv felvétel elkészítését. Elérhetőségeink: Mezei Zsolt szeptember BARACSI SZÓ

7 SZOCIÁLIS FELMÉRÉS! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Baracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízásából szeptember 15. és szeptember 30. között a településen reprezentatív felmérésre kerül sor. Ez idő alatt a képeken látható munkatársaink otthonukban felkeresik Önöket egy előre elkészített, és a Képviselő-testület által jóváhagyott kérdőívvel. A felmérés célja Baracs község szociális térképének elkészítése. lakosok és a helyi szakemberek szociális érzékenységét, együtt gondolkodását, cselekvését. A kutatás eredményeként fény derül a mintában szereplő emberek munka-, jövedelmi, egészségi és lakásviszonyaira, de arra is, hogy a család részesül-e szociális juttatásban, s ha igen, mifélében. A szociális térkép várható hatásai: - hozzájárulhat a település szociálpolitikai irányelveinek helyes lefektetésében - könnyebbé teheti a szociális jellegű célprogramok megfogalmazását - elősegítheti a szociális közigazgatás hatékonyabb működését - növelheti a szociális érzékenységet - aktivizálja a település szellemi erejét - jó irányba tereli a lakosság és a közszereplők figyelmét A kérdőíveket név és cím nélkül kell kitölteni, az adatokat bizalmasan kezeljük, azokat kizárólag a szociális térkép elkészítéséhez használjuk fel, ezt követően a kérdőíveket megsemmisítjük. Kérjük Önöket, fogadják bizalommal a kérdezőbiztosokat, válaszadásukkal segítsék munkájukat! A felméréssel kapcsolatban személyesen ügyfélfogadási időben vagy a (25) es telefonszámon érdeklődhetnek a Polgármesteri Hivatalban. Molnárné Tüzkő Zsuzsanna, Gyarmatiné Hegedüs Anna, Báló Józsefné, Kotsisné Kaiser Ildikó, Süvegesné Kovács Erika, Vig-Zloch Eszter, Vida Józsefné Aratás Süvegesné Kovács Erika igazgatási előadó Kápolnási Attiláné, Márton Sándor Józsefné Miért van szükség egy szociális térkép elkészítésére? Azért, hogy a helyi társadalomról releváns képet nyújtson, megmutassa az itteni társadalmi viszonyokat, képet adjon a gazdaságitársadalmi fejlődésben nagy szerepet játszó emberi erőforrás erősségeiről és gyengeségeiről. A helyi szociálpolitika kialakításához nyújt segítséget a Baracson jellemző szociális jellegű problémák, szükségletek és nehézségek feltárásán keresztül. A szociális térkép egyaránt ismereteket ad a helyi elszigetelt, valamint a tehetősebb társadalmi rétegekről egyaránt. Fontos szerepe van a szociális térképnek abban is, hogy a feltárt helyi szociális problémákat, valamint a jelenleg meglévő ellátórendszert összehasonlítsa, és megítélje a segítői rendszer hatékonyságát. A cél egyébként egy megbízható, az általános ismeretek nél mélyebb kép nyújtása a helyi társadalomról. A térkép nemcsak az elszigetelt rétegek életébe enged bepillantást, hanem a helyi társadalom erősségeiről, tartalékairól, lehetőségeiről és veszélyeiről is beszámol, segítve a döntéshozók munkáját, ezen kívül elősegíti a szociális közigazgatás hatékonyabb működését, növelheti a Lekonyult a búza feje, aratásnak van ideje Munkaközben kaszát penget, úgy vágja a sűrű rendet Hangzik a dal munka közben, a kévét úgy kötik össze Sárga kalász egybe hányva, izzadnak, de egy sem bánja Gazda ma pihenni dől le, már a dolog messze van tőle Ha csorog is verejtéke, mé gis nyugalom a vége! Aranysárga búzatenger hullámzik a rétre Kispacsirta nótája zeng az Úr híres légben Tulipános pipacsok közt búzavirág kéklik Akácerdő közepében tanya ház fehérlik Delelőre hajlik a nap arany kocsi rúdja Érett szirmát akácerdő hullatja az útra Messze távol az ég alján kicsi falu látszik Angyal sereg jókedvében déli bálba játszik Harang szavát kósza szellő hordja a mezőre Öreg juhász térítgeti nyáját delelőre Isten szem simogatva néz le e világra Szól az ima kenyerünket add meg nekünk máma Özv.Vida Jánosné sz: Farkas Mária Baracs, Ligetsor 18. Baracsi Szó Alapító: Baracs Község Önkormányzata Lapnyilvántartási szám: B/PHF/1211/F/1193. OSZK, ISSN X Kiadó: Polgármesteri Hivatal, Baracs 2427 Baracs, Táncsics M. u. 27. (tel. 25/ ) A kiadásért felelős: Juhász Imréné Szerkesztő: Koczka Katalin e-levélcíme: Telefonszáma: Tördelés: Müller Ágnes Készült 1300 példányban, szeptember 4-én Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető Megrendelés száma: 9/BSz/2012. BARACSI SZÓ szeptember 7

8 Tisztelt érdeklődő tanulni vágyók! Egyre több, komoly anyagi forrást biztosító pályázat feltétele a Falusi vendéglátó OKJ-s végzettség megléte. A Panziós, falusi vendéglátó OKJ-s végzettség szükséges nemcsak ahhoz, hogy falusi vendéglátóhelyet üzemeltessen, de a képzés lehetővé teszi, hogy szakmai pályázatokon vegyen részt! Pályázzon Európai Uniós támogatásra, ahol nagy öszszegű vissza nem térítendő pénzösszegeket nyerhet! Idén még lehetőség van kedvező feltételek mellett a végzettség gyors megszerzésére! Az idő azonban rohamosan fogy, mivel csak és kizárólagosan december 31-ig lehet a jelenlegi rendszerben képezni január 1-től többszörösen megemelt óraszámmal és képzési költséggel kell számolni annak, aki a központi tematikán alapuló, OKJ-s végzettséget adó képzést akarja igénybe venni. Ezért próbálunk kistérségünkön belül is, a magunk módján segíteni azoknak, akik pályáztak, és vállalták, hogy megszerzik a falusi vendéglátó végzettséget. Kiválóan képzett, határokon innen és túli képzésben is többszörösen kipróbált, állandó létszámú szakembergárdával, naprakész információs rendszerrel, saját komplett multimédiás tananyaggal rendelkezünk, s központilag elfogadott, hivatalos OKJ-s végzettséget biztosítunk az akkreditált képzést adó oktatás végén. Végezze el a szakképzést, és éljen a pályázatok adta lehetőségekkel! Tanfolyam jellege: középszintű szakképesítés Panziós, falusi vendéglátó OKJ Jelentkezés feltétele: 8 ált. iskolai végzettség, háziorvosi és egészségügyi alkalmasság. Szakmai követelmény modulok: Gazdálkodás Vendégfogadás Napi tevékenységek végzése Higiéniás tevékenység végzése Állattartás, kertművelés Takarítás Képzési díj: Ft (részletfizetés megoldható) + vizsgadíj A szervezők várják jelentkezésüket! Jelentkezni és további információt kérni Kiss Jánosnétól, a es telefonszámon lehet! Kiss Jánosné EGYESÜLETI HÍREK A es bajnoki évadot felemás sikerekkel fejeztük be. A as bajnokságra 9 csapattal adtuk le a nevezésünket, utánpótlás csapataink korosztályokra megbontva a következők: U-7, U-9, U-11, U-13, U-16, U-19. Felnőtt csapatunk mellett az öregfiúk és a női osztályokba is neveztünk. Lesz olyan hétvége, amikor szombaton is és vasárnap is szurkolhatnak a baracsi focistákért a helyi sporttelepen! Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a helyi játékosok szerepeltetésére, ezért várjuk minden korosztályban a helyi játékosok jelentkezését. Kiemeltképpen 1995-től születetteket az U-19-be, 1997-től születetteket az U-16-ba. Jól felkészült edzőink vannak, és az eredményes szakmai munka biztosításához pályafejlesztéseket is végrehajtottunk. Reméljük, minél többen élvezhetjük az elkészült újításokat. Szeretettel várunk minden szurkolót rendezvényeinken! Ősz Felnőtt és U-19 megye 1-es sorsolás tervezete: 1. forduló Velence-Baracs (aug. 18.) 2. forduló Baracs-Polgárdi 3. forduló Mezőfalva-Baracs 4. forduló Baracs-Gárdony 5. forduló Szabadegyháza-Baracs 6. forduló Dunafém-Maroshegy-Baracs 7. forduló Baracs-Sárosd 8. forduló Kápolnásnyék-Baracs 9. forduló Baracs-Sárszentmiklós 10. forduló Martonvásár-Baracs 11. forduló Baracs-Kisláng 12. forduló Bicske-Baracs 13. forduló Baracs-Bakonycsernye 14. forduló Szár-Baracs 15. forduló Baracs-Iváncsa Fehérvári József a Baracsi Sportegyesület elnöke szeptember BARACSI SZÓ

Baracsi Szó XXII. évfolyam 9. szám

Baracsi Szó XXII. évfolyam 9. szám Baracsi Szó XXII. évfolyam 9. szám 2014. szeptember Önkormányzati tájékoztató Kedves Olvasó! Az elmúlt négy év során ezen a felületen számoltam be a havi aktualitásokról, történésekről vagy a következő

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő -testületének

Részletesebben

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Képviselő-testülete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 37/2009. (X. 20.) Kt. rendelete az avar és kerti hulladék

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

2. E rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba. Pásztó, 2013. november 14. Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2014..

2. E rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba. Pásztó, 2013. november 14. Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2014.. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../.. (..) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 1/2013. (I.31) önkormányzati rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat 8/2006. (II.15.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat 8/2006. (II.15.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 8/2006. (II.15.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata időszaki lapjának és hivatalos honlapjának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 (egységes szerkezetben

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/187-9/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselőtestületének 5./2006. (V.03.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Előterjesztés. Avar és kerti hulladék égetésének szabályozása

Előterjesztés. Avar és kerti hulladék égetésének szabályozása Előterjesztés A 3. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Avar és kerti hulladék égetésének szabályozása a polgármester 54/2014.(XII.5.) BM rendelet Rendelet és határozat - tervezet: az

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 22/2012. (X.24.) rendelete Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól.

Részletesebben

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2013. (IV.30) önkormányzati rendelete a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Meghívó 2012. november 20.

Meghívó 2012. november 20. Meghívó Tisztelt Természetjáró, Erdész, Vadász Kolléga! A következő oldalakon olvasható címmel és programmal a TESZ-TeSz 50 éves jubileumát üljük 2012. november 24-25- én. Hívunk, vegyél részt ennek a

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY A verseny Fővédnöke: Szervezőbizottság tagjai: Pásztor

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető.

A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető. Társadalmi egyeztetés A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) rendelet módosításáról Szendrő Város

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15. Utoljára frissítve: 2015. június 15. MŰSOROK Tisztelt Nézők! A Képújság műsorán A Magyar Viselet Ünnepén készült felvételt láthatják. Időpont: 2015. június 22. (hétfő) 19.00 óra Bárándi Zoltán szerkesztő

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete. A háziorvosi körzetekről

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete. A háziorvosi körzetekről Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete A háziorvosi körzetekről Módosítva: 8/2004. (III. 04.) ÖR sz. rendelet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet Előadó: Németh

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. A rendelet meghozatala minősített, a határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel!

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. A rendelet meghozatala minősített, a határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-179/2013. A rendelet meghozatala minősített, a határozat meghozatala egyszerű

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Horgászegyesület Elnöke

Horgászegyesület Elnöke Horgászegyesületek Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége H V D SZ 8 0 0 0 S z é k e s f e h é r v á r S z é c h e n y i u. 4. Nyt. Szám: 15/2014 Horgászegyesület Elnöke SZÉKHELYÉN Tárgy: Versenykiírás

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Hajdúsámson Város Polgármesterétől TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete és

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10.

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10. A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2015.06.12.) Helyszín: Óvoda Piactér Központ - Óvoda 10.00 Karneváli

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0227 ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV

ÁROP 1.A.2/A-2008-0227 ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV I. Kommunikációs lehetőségek: Az önkormányzatok egyik legalapvetőbb funkciója a helyi társadalom életének szervezése. Ennek hatékonysága

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező Bizottság: Békés Város Önkormányzata Képviselőtestületének a szabadtéri égetés szabályairól szóló rendelet megalkotása Tárnok Lászlóné jegyző Barna Barbara osztályvezető

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

X. Magyar Felnőtt, Ifjúsági és Grand Senior Sárkányhajó Bajnokság, VI. Fadd-Dombori Sárkányhajó Fesztivál VERSENYMŰSOR

X. Magyar Felnőtt, Ifjúsági és Grand Senior Sárkányhajó Bajnokság, VI. Fadd-Dombori Sárkányhajó Fesztivál VERSENYMŰSOR X. Magyar Felnőtt, Ifjúsági és Grand Senior Sárkányhajó Bajnokság, VI. Fadd-Dombori Sárkányhajó Fesztivál VERSENYMŰSOR Rendező: Helye: Ideje: Magyar Sárkányhajó Szövetség Fadd-Dombori, Holt-Duna 2012.

Részletesebben

1.. AZ ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEI. Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi jelképeket alapítja:

1.. AZ ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEI. Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi jelképeket alapítja: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT JJELKÉPEIIRÖL SSZÓLÓ 4/11995..((IIIIII.. 011..)) KT.. SSZ.. RENDELETÉNEK A 16/ /2005.(IX.. 01..)) RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES

Részletesebben

Tartalom ház lakás lakberendezés egészség szépségápolás divat ruházat állatok Közérdekű telefonszámok autó közlekedés Térkép élelmiszer vendéglátás turizmus sport 7-14 15-24 25-28 29-30 31-34 34 35-39

Részletesebben

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága E l n ö k é t ő l Szám: 79-13/2011. M E G H Í V Ó Tájékoztató Bizottsága soron következő ülését 2011. március

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról [a tervezet a Képviselő-testület 2012. március 27. napján tartandó ülésén kerül megtárgyalásra] Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott,

Részletesebben

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny SOPRON 2015. november 21-22. 37. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny Sopron Kupa 2015. november 21-22. A verseny célja Dr. Csik Ferenc Olimpiai Bajnok tiszteletére olyan úszóverseny

Részletesebben