VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye."

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 14/144-5/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat által alapított közalapítványok évi tevékenységéről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy (szervezet): A Közalapítványok kuratóriumának elnökei Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Humánerőforrás Iroda dr. Molnár Ibolya irodavezető Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogi referens Az előterjesztést megtárgyalta: Ügyrendi Bizottság

2 2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 1990-ben alapította a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványt, 1991-ben a Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány -t, a Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítványt és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen a Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért Közalapítvány -t ben került sor a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, valamint több alapítóval közösen a Balácáért Alapítvány, 1993-ban tíz Veszprém megyei önkormányzattal közösen a Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány, továbbá 1997-ben a Veszprém Megyei Jogú Várossal közösen a Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány, valamint 1998-ban Somogy és Zala megyékkel, valamint Keszthely Város Önkormányzatával közösen a Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány megalapítására. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi LXV. tv. 1. (2) bekezdés e.) pontja szerint a kezel ő szerv a közalapítvány működéséről köteles a z alapítónak évente beszámolni. A jogszabályi rendelkezés alapján a közalapítványok évi tevékenységükr ől, munkájukról - különös tekintettel a közalapítványok által végzett közfeladat(ok)ra -, továbbá gazdálkodásuk legfontosabb adatairól az előterjesztéshez mellékelt beszámolókat nyújtották be. Az alapítványokkal, illetve beszámolási kötelezettségükkel kapcsolatosan előzetesen az alábbiakra hívom fel szíves figyelmüket: Mivel a közalapítványok támogatására a megyei közgyűlés már a korábbiakban sem látott lehetőséget, törekedett a létfenntartásukat egyedül, vagy más támogatási forrásból biztosítani nem tudók megszüntetésére, így egyes közalapítványok tekintetében beszámolásra már nem kerül sor. A megyei közgyűlés: - a 18/2008. (II. 21.) MÖK határozatával már kezdeményezte a társalapítóknál a Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány megszüntetését, melyet a társalapítók is támogattak. A Zala Megyei Bíróság a november 6. napján jogerős Apk /1998/44. számú végzésével a közalapítványt megszűntnek nyilvánította és elrendelte a bírósági nyilvántartásból való törlését. - a 49/2010. (II. 18.) MÖK határozatában döntött a Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány és az 50/2010. (II. 18.) MÖK határozatában a Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány megszüntetéséről, mely határozatok alapján a Veszprém Megyei Bíróság a két közalapítványt a június 18. napján jogerőre emelkedett Pk /1991/38. és a Pk /1991/31. sz. végzéseivel megszűntnek nyilvánította és elrendelte a bírósági nyilvántartásból való törlésüket. - a 212/2010. (XI. 18.) MÖK határozatában megadta az alapítói hozzájárulást a Balácáért Alapítvány megszüntetéséhez. A Veszprém Megyei Bíróság a 6.Pk /1992/16. számú, március 8. napján kelt végzésével az Alapítványt megszűntnek nyilvánította és elrendelte a bírósági nyilvántartásból való törlését, egyben az alapítók hozzájárulása alapján elrendelte az Alapítvány számláján február 1. napján szereplő Ft összegnek és esetleges járulékainak a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság részére történő átutalását. - a 238/2010. (XII. 15.) MÖK határozatában döntött a Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány és 239/2010. (XII. 15.) MÖK határozatában a Veszprém Megye

3 3 Tűzvédelméért 105 Közalapítvány megszüntetéséről. A közalapítványok megszüntetését a társalapító önkormányzatok, illetve a társalapítók is támogatták. A tűzvédelmi közalapítványt a Veszprém Megyei Bíróság a 6.Pk /1993/37. számú, március 28. napján jogerőre emelkedett végzésével, a közoktatásért közalapítványt a 6.Pk /1997/41. számú még nem jogerős végzésével megszűntnek nyilvánította és elrendelte a bírósági nyilvántartásból való törlését. A közalapítványok beszámolóiból kitűnően a közalapítványoknak évben az alapítótól kapott támogatásokból, a külső befizetésekből, SZJA 1 % -ából, kamatból, valamint pályázati eljárási díjból az alábbiak szerinti bevételeik keletkeztek: közalapítvány összes alapítói támogatás (Ft) ebből MÖK alapítói támogatás (Ft) egyéb bevétel (Ft) SZJA 1 %-a (Ft) kamatbevétel (Ft) pályázati eljárási díj (Ft) Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért Veszprém Megye Tűzvédelméért Veszprém Megye közoktatásáért Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési A Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért Közalapítvány A Közalapítvány évben is az alapító okiratában rögzített céloknak megfelel ően a közrend, a közbiztonság és a közlekedésbiztonság védelme, ezen belől elsősorban a Veszprém Megyei Rendőr -főkapitányság és megyében található városi kapitányságok tárgyi, technikai feltételei javításának elősegítése érdekében fejtette ki tevékenységét. A Közalapítványon keresztül magánszemélyek, vállalkozások tárgyiasult támogatásai által sikerült javítani a rendőrség rendelkezésére álló tárgyi feltételeken (ingyenes motork erékpár használat, fényképezőgép, informatikai eszközök, vízhatlan téli kabát, stb.). - A Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány A Közalapítvány óta kiemelten közhasznú szervezet. Célja a hivatásos és a rendszeresen tevékenykedő önkéntes tűzoltóságok technikai eszközeinek fejlesztése, szükség szerinti pótlása a kiemelt fontosságú területeken. Ehhez a őbb legfanyagi támogatásokat korábban az alapító önkormányzatoktól kapták. Bevételeiket a személyi jövedelemadóból felajánlott 1 %, illetve a lekötött pénzeszközök kamataival tudták gyarapítani. - A Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány A normatív közoktatási költségvetési támogatás az elmúlt 3-4 évben folyamatosan csökkent évben a Közalapítvány központi költségvetési támogatást már nem kapott, így a kuratórium a működés 13 évének tőketartaléka terhére összesen ezer Ft támogatást

4 4 tudott felosztani a nyilvános pályáztatás keretében kiírt pályázati programra. Ez eszközbeszerzés volt óvodák, általános iskolák és egyéb intézmények részére. - A Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány A Közalapítvány 2010-ben is alapító okiratának megfelelően látta el feladatát, többek között: Ifjúsági üdültetésben 2010-ben vendégéjszakát értékesítettek, összesen fő vett e igénybe szolgáltatásaikat, ebből Veszprém megyei, 1465 fő diák volt. Ebben az évben is vendégül látták a megyei gyermekvédelmi, valamint szociális otthonainkban élő lakókat, igényük alapján. Fogadták a tarnowi sporttagozatos iskola űvészeti m csoportját, az OHP (Ifjúsági Munka Alapítvány) vezetőit és munkatársait. Fogadták a Köztársaság Kupára meghívott francia Loire-vidéki és Sepsiszentgyörgyről érkezett csapatok tagjait. Kupa felajánlásával segítették a Roma Kupa kispályás labdarúgó torna lebonyolítását Ajkán. Árvízkárosult gyermekek fogadását segítették, beteg gyermekek számára gyűjtöttek. Támogatták a Veszprém megyei kollégiumok sportnapját és kulturális fesztiválját, segítették a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium egészségvédő sportnapját és kulturális bemutatóit. Aktív kezdeményezői volt ak, közreműködt ek a Veszprém megye gyermek- és ifjúsági képzőművészeti díjáért rajzpályázat lebonyolításában. Az iszapkárosult devecseri iskolások számára a TV2-vel és a megyei önkormányzattal közösen sportvetélkedő szervezésben közreműködtek és a résztvevők ellátását biztosították. - A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Az Operatív Programokban évben nem került kiírásra az Alapítvány által megpályázható konstrukció, ezért a bevételek az üzleti tevékenységre korlátozódtak évben 5 vállalkozás részére e Ft hitel folyósítására került sor az Országos Mikrohitel Alap, 7 vállalkozás részére e Ft hitel folyósítására a Helyi Mikrohitel Alap és 31 vállalkozás részére e Ft hitel folyósítására a GOP4 Új Magyarország Mikrohitel Program keretében. A vállalkozók számára információnyújtáshoz, alapszintű tanácsadáshoz évben központi támogatást az Alapítvány nem kapott, s megfelel ő pályázat kiírására sem került sor, ennek ellenére az Alapítvány az érdeklődő vállalkozásokat a szükséges információkkal ellátta. A két kihelyezett iroda (Pápa, Tapolca) űködését m a helyi önkormányzatok vállalták és finanszírozták. A beszámolók alapján megállapítható volt, hogy a közalapítványok a szerény ű összeg támogatásnak, illetve tartalékaiknak megfelelően tudták csak közfeladataikat ellátni. Mindezek alapján kérem az alábbi határozat meghozatalát: /2011. (IV. 28.) határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért Közalapítvány, a Veszprém Megye Tűzvéde lméért 105 Közalapítvány, a Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány, a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági

5 5 Közalapítvány, és a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolókat elfogadta. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Veszprém, április 20. Lasztovicza Jenő s.k.

6 6 BESZÁMOLÓ a Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért Közalapítvány évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által 1991-ben együttesen megalapított Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért Közalapítvány évben is az alapító okiratában rögzített céloknak megfelelően a közrend, a közbiztonság és a közlekedésbiztonság védelme, ezen belül elsősorban a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság és megyében található városi kapitányságok tárgyi, technikai feltételei javításának elősegítése érdekében fejtette ki tevékenységét. Az alapító okirat szerint öttagú Kuratórium 2010-ben 4 alkalommal, január 14-én, április 14-én, június 23-án és október 27-én tartott ülést. A Felügyelő Bizottság tagjai valamennyi ülésre meghívást kaptak, és az üléseken általában határozatképes létszámban jelen is voltak. A Kuratórium ülésein a döntéshozatalok előkészítése során a szakmai útmutatásról a testület elnökeként személyesen, illetve a megyei rendőrfőkapitány vagy az általa delegált munkatársa segítségével gondoskodtam. Jól előkészített döntéseinket konstruktívan, szinte minden esetben az ülésen jelenlévő kuratóriumi tagok egyhangú többségével hoztuk meg. A Közalapítvány Kuratóriuma január 14-ei ülésén áttekintette a szervezet jövőbeli működtetésének a feltételrendszerét. A testület a megváltozott jogi szabályozási környezetben, csökkenő mértékű önkormányzati alapítói támogatásokat növekvő mértékű külső források bevonásával kompenzálva nagyon fontosnak tartotta a Közalapítvány jövőbeli működését, fennmaradását. Arra kértük a Közalapítvány alapító önkormányzatait, hogy döntéseik által továbbra is biztosítsák a szervezet működőképességét, ennek érdekében gondoskodjanak a Kuratórium létszámának kiegészítéséről, valamint a Kuratórium jövőbeli elnökének megválasztásáról. Minderre sor is került, és a 2 alapító önkormányzat februári egybehangzó döntései alapján a Veszprém Megyei Bíróság április 12-én, 6.Pk /1991/35. szám alatt jogerősített végzésével a Kuratórium új elnökének személyemet, Horváth Endre veszprémi, új tagjának pedig Horváth Ernő ajkai lakost nyilvántartásba vette. A június 23-ai ülést követően ajándéktárgy átadásával megköszöntük Dr. Bartalus Antal nyugalmazott rendőr dandártábornoknak a kuratórium elnökeként hosszú évek során kifejtett áldozatos tevékenységét. Az év elején, február 24. és április 27. között előre ütemezett főügyészségi vizsgálatra került sor a Közalapítvány évi működésének a törvényessége tárgyában. A korrekt, szakszerű vizsgálat eredményeképpen a vizsgálatot lefolytató főügyészségi ügyész a Veszprém Megyei Főügyészség nevében az alapítók és a Kuratórium elnöke felé is felszólalással és jelzéssel élt az alapító okirat, illetve a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítása céljából. A főügyész kérései alapján a 2 alapító önkormányzat júniusi egybehangzó döntései szerint a Veszprém Megyei Bíróság 2010.szeptember 13-án, 6.Pk /1991/37. szám alatt jogerősített végzésével tudomásul vette az alapító okirat évi ismételt módosítását. Az alapító okiratba, a Közalapítvány céljai közé bekerült a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény c) pontja 15. alpontjára utalás a közhasznú cél jogszabályilag nevesített megjelölésével, illetve az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően a Közalapítvány vagyonával való gazdálkodás tekintetében az annak 5%-át, legfeljebb egymillió forintot meghaladó esetben a pályázat kiírására vonatkozó szabály. A főügyészi

7 7 intézkedéssel egyetértve, a felszólalásnak és jelzésnek megfelelően a Kuratórium június 23-ai ülésén 5 pontban kiegészítve módosította a közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Kuratórium tevékenysége, gazdálkodás a Közalapítvány vagyonával A Közalapítvány évben a Harley-Davidson Budapest Kft. által biztosított 2 db HD FL2 típusú használt, de kifogástalan állapotban lévő motorkerékpárt adományozott április 1- jétől határozatlan időtartamra a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ingyenes használatába, a rendőrség tárgyi feltételeinek a javítása, Veszprém megyében a rendőri tevékenység megkönnyítése és eredményesebbé tétele céljából. A főkapitányság bűnügyi munkája hatékonyságának a javítása céljából ,- Ft értékben 1 db Nikon típusú digitális fényképezőgépet objektívvel és 1 db Nikon típusú fényképezőgép vázat vásárolt meg, és adott át a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére. A Közalapítvány az Orion Vadásztársaság (2016 Leányfalu, Móricz. Zsigmond u. 163/c.) támogatása által a hozzá tartozó Microsoft Windows XP Professional operációs rendszerrel együtt a Tapolcai Rendőrkapitányság részére adományozott 1 db, bruttó ,- Ft értékű számítógépet. A Képesfa Vadásztársaság (Káptalanfa, Kossuth utca 86.) felajánlása segítségével a Tapolcai Rendőrkapitányság Sümegi Rendőrőrs káptalanfai körzeti megbízottja részére adományként 1 db ,- Ft beszerzési értékű Packard Bell típusú hordozható számítógépet biztosított. A Veszprémi Rendőrkapitányság részére Dr. Varga Attila (8200 Veszprém, Bajcsy- Zsilinszky u. 10. szám alatti lakos), az U-shin Europe Kft. (2870 Kisbér, Batthyány Puszta Iparterület 2.), a Continental Teves Magyarország Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 6-8.), és a Persped Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 16.) tárgyiasult támogatásai által adományként összesen ,- Ft összértékben 7 db L -es, és 4 db XL -es méretű vízhatlan láthatósági többfunkciós téli kabátot adtunk át. A Kuratórium döntése alapján a Közalapítvány a veszprémi Utcazene Fesztivált szervező Veszprémi Fesztiváliroda Kft. (8200 Veszprém, Cserhát ltp. 4/d fsz.: 3.) támogatása által, technikai eszközparkja javítása, fejlesztése érdekében a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányságon keresztül a Veszprémi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya használatába 15 db, összesen bruttó ,- Ft értékű, illetve az SZJA 1%-ának felajánlásából származó bevétel terhére az Ajkai Rendőrkapitányság használatába 6 db, összesen bruttó ,- Ft értékű tárgyi eszközt (informatikai, számítástechnikai eszközöket) adományozott. A szervezet többek között Devecser Város Önkormányzata ,- Ft-os támogatása segítségével ,- Ft pénzösszeggel támogatta a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság által megrendelt, és a Pápa Városi Televízió munkatársa, Mike László egyéni vállalkozó által, a megyei rendőr-főkapitányság szakembereinek a közreműködésével a fiatalok erőszakos magatartásainak hatékonyabb kezelése és visszaszorítása érdekében megalkotott, DVD adathordozón terjesztett módszertani film elkészítését. A Kuratórium döntése alapján évben is átadásra került Az Év Veszprém megyei rendőre kitüntető cím, amellyel együtt az alapító Veszprém Megyei Önkormányzat saját költségvetése terhére biztosítva bruttó 350 ezer forint anyagi elismerés került folyósításra. A közrend biztosítása és különösen a közlekedésrendészet területén nagy szakmai felkészültséggel, tudással és gyakorlattal, valamint elhivatottsággal lelkiismeretesen kifejtett munkavégzése, az irányítása alá tartozó rendőrök betanítása során évben tanúsított

8 8 magas szintű, hozzáértő, példamutató tevékenysége, kiemelkedő munkateljesítménye elismeréseképpen Az év Veszprém megyei rendőre kitüntető cím évben Stumpf Attila rendőr főtörzszászlósnak, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Balatonfüredi Rendőrkapitányság, Közlekedési Alosztálya szolgálatparancsnokának került átadásra. A magánszemélyek évi személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásából a évben, és a korábbi években kiutalt összegeket is jelentős mértékben meghaladó, ,- Ft bevétele származott évben a Közalapítványnak. A Kuratórium október 27-ei döntése alapján, a kisebb fenntartási költségtől indíttatva a Közalapítvány bankszámlájának vezetését a korábbi számlavezető OTP Bank Nyrt. Veszprém, Budapest út 4. szám alatti fiókjától szeptember 6-án kelt ajánlata alapján december 14-én a K&H Bank Zrt. Veszprém, Kossuth utca 6. szám alatti fiókjához helyezte át. A Közalapítvány Kuratóriumnak változatlanul továbbra is csak az lehet a célja, hogy minél több települési önkormányzat, valamint gazdasági társaság, magánszemély összefogásával, felajánlásaik által a Közalapítvány tevékenységén keresztül javuljon a megye közbiztonsága, a megyei rendőri szervek felszereltségének technikai lehetőségei. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról rendelkező 26/2010. (XII. 29.) BM utasítás alapján azonban sajnos kiemelten közhasznú Közalapítványunktól január 6-ától a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, rajta keresztül egyes egységei, illetve a megyében található egyéb rendőri szervek, kapitányságok nem fogadhatnak el adományt. A Kuratórium január 31-ei döntése alapján március 8-án kelt, és a 2 alapító önkormányzat első számú vezetője által is egyetértve támogatólag aláírt levelemben Belügyminiszter Úrnál kezdeményeztem a fent megnevezett utasításnak az önkormányzatok (megyei, városi) által alapított közalapítványokra történő kiterjesztését, ellenkező esetben szervezetünk működése kiüresedik, azaz elveszíti az alapítók által az alapító okiratban is megfogalmazott célját. Tisztelt Közgyűlés! Feladatainkat változatlanul nem tudtuk volna ellátni, és nyugodtan elvégezni a Közalapítvány tevékenységét segítő titkár, valamint könyvelő áldozatvállalása nélkül. Mindezért ez úttal is köszönetemet fejezem ki nekik! Természetesen köszönetemet fejezem ki a Kuratórium, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak is lelkiismeretes munkájukért, megköszönöm a Közalapítvány működéséhez nyújtott elmúlt évbeli támogatásukat! Fentiek alapján Kérem Önöktől írásos beszámolóm elfogadását! Veszprém, március 31. Horváth Endre s.k. a kuratórium elnöke

9 9 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK A KÖZBIZTONSÁGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ Nyitóegyenleg január 1-jén: ,- Ft Bevételek Támogatók (adományok) ebből: Devecser Város Önkormányzata Veszprémi Fesztiváliroda Kft. Kinizsi Bank Zrt. SZJA 1%-ából felajánlott Kamatbevétel Bevételek összesen: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 620,- Ft ,- Ft Kiadások Rendőrség tevékenységét segítő adományok ebből: Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére Megbízási díj + járulékai nettó: ,- Ft ,- Ft Betétlekötés Bankköltség Kiadások összesen: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Nyitóegyenleg: ,- Ft Bevételek: ,- Ft Kiadások: ,- Ft Záró egyenleg december 31-én: ,- Ft + Lekötött betét ,- Ft Veszprém, március 31. Szajkó Mihályné s.k. gazdasági ügyintéző

10 10 BESZÁMOLÓ a Veszprém megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! Közalapítványunk óta kiemelten közhasznú szervezet. Célunk a hivatásos és a rendszeresen tevékenykedő önkéntes tűzoltóságok technikai eszközeinek fejlesztése, szükség szerinti pótlása a kiemelt fontosságú területeken. Ehhez a legfőbb anyagi támogatásokat az alapító önkormányzatoktól kiemelten a Megyei Önkormányzattól kaptuk. Bevételeinket a személyi jövedelemadóból felajánlott 1 %, illetve a lekötött pénzeszközök kamataival tudtuk gyarapítani. Az elmúlt esztendőben két alkalommal ülésezett a kuratórium a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tanácstermében január 15-i ülésünk napirendje a közalapítvány további működtetésének kérdése volt. A december havi Megyei Közgyűlés napirendi témája volt a MÖK által alapított alapítványok megszűntetésének kérdése. A MÖK határozatában kérte a közalapítányok kuratóriumának elnökeit, hogy kuratóriumi ülés keretében tekintsék át a közalapítványok vagyoni helyzetét, feladatait és az ezek ellátásához rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségeket. A határozat 2. pontja értelében a Közgyűlés felkérte az elnököt, vizsgálja meg, hogy a közalapítványok közfeladata ellátásának biztosítása más módon, vagy más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható-e, s ennek eredményét a közalapítványok elnökei jelezzék vissza, és tegyenek javaslatot a megyei önkormányzatnak a közalapítványok esetleges megszűntetése tárgyában. A fent leírtak miatt került sor a kuratórium összehívására. Az előzetesen postázott előterjesztésből kitűnt, hogy közalapítványunk évek óta csak önkormányzati finanszírozásból működik. Lehetőségként merült fel a közalapítvány további működtetése olyan szervezet által, melynek céljai megegyeznek a közalapítvány alapító okiratában megjelölt célokkal. Ez a szervezet a Megyei Tűzoltó Szövetség lehetne. A kuratórium tagjai azzal a feladattal tértek haza, hogy valamennyien beszámolnak az alapító önkormányzatnak az ülésen elhangzottakról, felvetik a szövetségbe való továbblépés lehetőségét. Második kuratóriumi ülésünket november 16-án tartottuk, melynek 4 napirendi pontja volt: általános tájékoztatás a közalapítvány jelenlegi és várható helyzetéről, tárgyi eszköz átadás a Megyei Tűzoltó Szövetség javára, vörösiszap felszámolásában résztvett tűzoltó erők eszközpótlása, egyéb. Az év eleji kuratóriumi ülésen megfogalmazottak alapján a kuratórium tagjai felmérték az őket delegáló önkormányzatoknál a közalapítvány megszűntetésének lehetőségét. Mivel a közalapítvány támogatása folyamatosan önkormányzati költségvetésből történt, ezért a közalapítvány a törvény erejénél fogva évben megszűnik. A közalapítvány tárgyi eszközei a kurátorok egyhangú döntése értelmében átkerül a Megyei Tűzoltó Szövetség tulajdonába, illetve javasolták az alapítói vagyon fel nem osztható részét a Gróf Széchenyi Ödön Tűzvédelmi Alapítványnak juttatni. A évben rendelkezésre álló pénzösszegből 2,5 millió forint értékben a kuratórium megszavazta a vörösiszap felszámolásában résztvevő tűzoltó egységek tűzoltó védőcsizmával való ellátását. A döntés értelmében a kuratórium felhatalmazta az elnököt Ft/pár áron való védőcsizma beszerzésére, amely meg is történt, az ünnepélyes átadásra december 8-án került sor a Megyeháza Szent István termében.

11 11 Az elmúlt esztendő pénzügyi helyzetét az alábbiakban részletezem: Lekötött pénzeszköz: Számlánk lévő pénzeszköz: Összesen: ,- Ft ,- Ft ,-Ft Alapítók által 1993-ban befizetett alapítói vagyon: ,-Ft, Melynek 80 %-a osztható fel: ,-Ft 20 % nem osztható fel: ,-Ft Bevétel: ,- Ft Várható kiadások: 62 db védőcsizma ( ft/db) ,- Ft Tiszteletdíj 2 fő részére + járulékok ,- Ft Könyvvizsgáló megbízási díja ,- Ft Összesen: ,- Ft Ünnepi záróülés: B o ,- Ft Maradék összeg: ,-Ft, melyből 20 % nem osztható fel ,- Ft Zárásra tartalékolt összeg: ,- Ft A március 11-én került sor a Közalapítvány kuratóriumának záró ülésére, ezen az utolsó ülésen a jelenlévő kurátorok elfogadták a évi közhasznúsági jelentést és éves beszámolót, a tavalyi évben született döntés értelmében ezen az ülésen került sor annak a 200,-e forintnak a felhasználására is, melyet a kurátorok november 16-án szavaztak meg ünnepi záróülés finanszírozására. Az ünnepi ülésre meghívást kaptak a közalapítvány kuratóriumának volt elnökei és kurátorai is. Valamennyiüknek egy állófogadás keretében köszöntük meg fennállásunk közel 20 éve alatt, a tűzvédelem és tűzoltóságok érdekében kifejtett kimagasló munkájukat. A Veszprém Megyei Bíróság 6.Pk /1993/37. számú március 3-án kelt végzésével a Veszprém megye Tűzvédelméért 105 Közalapítványt megszűntnek nyilvánította és elrendelte a bírósági nyilvántartásból való törlését. Tisztelt Közgyűlés! Engedjék meg, hogy ezúton is kifejezzem hálámat azért az éveken át tartó, több millió forint értékű támogatásért, mellyel a Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazott célkitűzéseinek megvalósítását támogatták, jelentős anyagi és technikai segítséget nyújtva ezzel a megyében működő valamennyi hivatásos, köztestületi és önkéntes tűzoltó egységnek. Veszprém, március 22. Dr. Lauer János tű. ezds. s.k. tűzoltósági tanácsos a kuratórium elnöke

12 évi bevétel-kiadás alakulása Megnevezés Összeg ezer Ft Pénzkészlet 2010 nyitó 5399 Bevételek: 342 Támogatások 133 SZJA 1% 148 Banki kamat 61 Kiadások 4710 Irodaszer nyomtatvány 238 Védőcsizmák 2395 Postaköltség 2 Internetdíj 42 Hirdetés 12 Könyvvizsgálói díj pályázati támogatások 1140 Egyéb szolgáltatások 137 Személyi jellegű ráfordítások 609 Tárgyi eszköz beszerzés 185 Levont, 2011-ben elutalt járulékok -100 Pénzkészlet 2010 záró 1031 Veszprém, április 11 Horváth Imre s.k.

13 13 BESZÁMOLÓ A Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! 1. Közalapítvány működésének rövid bemutatása: A közoktatási közalapítványt február 21-én alapította: - Veszprém Megye Önkormányzata és - Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Alapítói vagyona Eft, alapítók részaránya %-os. A közalapítványt a Veszprém Megyei Bíróság 955./ számon vette nyilvántartásba. Kiemelten közhasznú szervezetté a Bíróság a PK /1997/12. szám alatt minősítette. Alapításának célja az Alapító Okiratban megfogalmazottak szerint - a megyei közoktatási fejlesztési tervben megfogalmazott körzeti, térségi feladatok ellátása, - a megye területén a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételének segítése, - közoktatási intézmények oktatást segítő eszközállományának korszerűsítéséhez támogatás, - tanulók tehetséggondozásához háttér biztosítása, - pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatos megyei közoktatási feladatok segítése. Az alapítvány kezelője az alapítók megbízásából 9 fős kuratórium. Felügyelő bizottsága 3 tagból áll. A Közalapítvány fő bevételi forrásai voltak: - az államháztartás központi keretéből közoktatási célú kötött felhasználású, normatív hozzájárulás - alapítók Alapító Okiratban vállalt éves hozzájárulásai, évente Eft - helyi önkormányzatok támogatásai - pályázati díjak, banki kamatok A normatív közoktatási költségvetési támogatás az elmúlt 3-4 évben folyamatosan csökkent - mértéke évben Eft volt, évben pedig már nem kaptak központi támogatást a megyei közoktatási közalapítványok. A közalapítvány éves elszámolási kötelezettségének a Megyei Önkormányzaton keresztül tett eleget. 2. A Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány évi tevékenysége évben a Közalapítvány központi költségvetési támogatást nem kapott. Az Alapító önkormányzatok éves támogatása sem került már átutalásra a Közalapítvány részére. A Közalapítvány kuratóriuma a m űködés 13 évének tőketartaléka terhére évben összesen Eft támogatást tudott felosztani. A kuratórium a megye közoktatási intézményei részére nyilvános pályáztatás keretében írt ki pályázati programokat, a kuratóriumi döntés alapján meghatározott célokra.

14 14 A kuratórium a beérkezett több száz pályázatot szakértők bevonásával bírálta el, és kuratóriumi határozattal ítélte oda a megyei közoktatási intézményeknek évben a Veszprém megyei közoktatási intézmények támogatására kiírt pályázatok finanszírozására rendelkezésre álló keret: o évi központi normatív támogatás - o Saját erővel (tőketartalék terhére) Ft Rendelkezésre álló keret Ft A Kuratórium döntése értelmében, a közoktatási intézmények évi támogatási kereteinek megoszlása intézmény-típusonként: o Óvodák Ft o Általános iskolák Ft o Középiskolák - Ft o Egyéb intézmények Ft Összesen Ft Közoktatás fejlesztésének évi támogatása, célok szerint bontva: o Eszközbeszerzés óvodák, általános iskolák részére Ft Összesen Ft A kuratórium titkársága elkészítette a támogatási szerződéseket az alábbiak szerint: A pályázati pénzek felhasználása a támogatási szerződésekben elfogadott célokra, az intézmények utófinanszírozásával. A programhoz 20% önrész biztosítása volt szükséges. A közoktatási intézmények támogatás-elszámolásának helyességét belső ellenőr vizsgálta, ami a felhasználás szerződéssel való megfelelőségének, a bizonylatok számviteli szabályszerűségének, megfelelő dokumentálásának ellenőrzését jelenti. Teljesítési és elszámolási határidő december 15. volt. A tárgyévben felmerült működési költségek: - a pályáztatási rendszer lebonyolításának költségei (nyomdaköltség, posta-és bankköltség, szakértői díjak és járulékaik) - kuratórium titkárságának költségei (személyi és dologi jellegű költségek, számítástechnika szükségszerű fejlesztése) - könyvelés, könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, egyéb (konferenciák, hirdetés) A közalapítvány kuratóriumának tagjai és a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjban évben sem részesültek évi közhasznú beszámoló kimutatásai, gazdálkodásának adatai Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány évi támogatási jellegű bevételei: Központi költségvetésből kapott támogatás - közoktatási célú normatív hozzájárulás - Eft Alapítók részéről működtetés támogatása:

15 15 - Veszprém Megye Önkormányzata - Eft - Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - Eft Helyi önkormányzatok részéről támogatás: - Eft Összes támogatás jellegű bevétel - Eft Egyéb bevételek: - Pályázati díjak közoktatási intézmények részéről 807 Eft - Banki, egyéb kamatbevételek 574 Eft - Egyéb bevételek 3 Eft Összes egyéb bevétel Eft i mérleg fordulónapon a beszámolóban év után 697 Eft, év után 782 Eft passzív időbeli elhatárolás szerepel mint kötelezettségvállalással terhelt bevételek időbeli elhatárolása. A fenti, fel nem használt támogatási keretek a mérlegkészítés idejéig ( ) teljes mértékben elszámolásra kiutalásra - kerültek. 4. Összefoglaló A Közalapítvány éves közhasznú beszámolóját - közhasznú egyszerűsített mérlegét, közhasznú eredmény-kimutatását, közhasznúsági jelentését, kiegészít ő mellékletét elkészítette. A kuratórium február 18-i ülésén a beszámolót jóváhagyta. Az éves közhasznú beszámolót a RÉNES Könyvvizsgáló Kft. hitelesítő záradékkal látta el. Az alapítók döntése értelmében december 31-vel a Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány működését, közhasznú tevékenységét befejezve, v égelszámolását elindította - miután az eredeti célja szerinti tevékenységét már nem tudja tovább folytatni, a központi költségvetésből normatív finanszírozásban, az Alapítóktól támogatásban már nem részesült. Végelszámolása folyamatban van, tevékenység záró közhasznú beszámolóját várhatóan március 31-i fordulónappal fogadja el a kuratórium. A kuratórium elnökeként úgy vélem, a Közalapítvány az elmúlt 13 évben mind szakmai, mind gazdasági oldalról nézve jó színvonalon végezte ezt a jelentős volumenű munkát - köszönhetően a kuratóriumi tagok lelkiismeretes munkájának, az évi 7-8 kuratóriumi ülésnek, az időközi szakmai egyeztetéseknek. Hiszem, hogy a megye közoktatási intézményeinek év óta folytatott támogatása jó célt szolgálva, hozzájárult közoktatásunk színvonalasabb és hatékonyabb működéséhez. Veszprém, március 30. Dr. Borsi Lőrinc s.k. a kuratórium elnöke

16 16 BESZÁMOLÓ a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2010-ben is alapító okiratának megfelelően látta el feladatát. Az alapító okiratban leírt célok a következők: A Veszprém megyében élő gyermekek és fiatalok szabadidő eltöltési feltételeinek javítása Az ifjúság ösztönzése A gyermek és ifjúsági együttműködési és cserekapcsolatok segítése A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett környezetben élő fiatalok megsegítése A gyermekek és fiatalok érdekében cselekvők együttműködésének elősegítése A beteg gyermekeket gondozó családok helyzetének javítása (karitatív tevékenység) A gyermekek és fiatalok helyzetére vonatkozó információcsere biztosítása A tehetséges fiatalok tanulásának elősegítése A gyermekek és fiatalok közösségeinek támogatása pályázatok kiírásával A kuratórium 2010-ben két alkalommal ülésezett, s megtárgyalta a törvény által kötelezően meghatározott feladatokat a közhasznúsági jelentést, a beszámolót a tevékenységről, gazdálkodásról, költségvetési tervről, az üdülő tevékenységéről szóló beszámolókat. Emellett komoly figyelmet fordított a csopaki ifjúsági üdülő és az ifjúsági iroda (Várfok Alapítvány) tevékenységére. A kuratórium tagjaiból álló szakmai csoportok még 2007-ben áttekintették a közalapítvány két intézményének tevékenységét. Javaslatokat fogalmaztak meg a hatékonyabb gazdálkodás érdekében végén döntött a kuratórium az Iroda megszüntetéséről és pályázati úton meghirdetett feladatellátásról. A tevékenységet a Várfok Alapítvány nyerte el január 1- től. A kuratórium ülésén az első évi tevékenységről már beszámoltak. Az alapítvány szakmai tevékenységei: Ifjúsági üdültetésben 2010-ben vendégéjszakát értékesítettünk, összesen fő vette igénybe szolgáltatásainkat, ebből Veszprém megyei 1465 fő diák volt. A Veszprém megyei csoportok számára a szállás és étkezés költségeiből közel 1 millió Ft kedvezményt biztosítottunk. Minden esztendőben - a Fogyatékkal Élők Nemzetközi Éve óta (2003) -, vendégül látjuk a megyei intézményekben élő lakókat igényük alapján. Így a tanév utolsó tanítási napjaiban, illetve hétvégén a gyermekvédelmi és speciális intézményeinkben lakók, szeptember elején a szociális otthonainkban lakók tölthetnek el néhány napot az üdülőben, az alapítvány felajánlásaként. Ezt a lehetőséget kevesen vették igénybe, ezért újra felhívjuk a figyelmet felajánlásunkra. Hagyományosan térítésmentesen fogadtuk a tarnowi sporttagozatos iskola művészeti csoportját 48 fővel, akik Pápán és Veszprémben, a testvériskolájukban is felléptek.

17 17 Hagyományosan fogadtuk az OHP (Ifjúsági Munka Alapítvány) vezetőit és a nyári csoport programját előkészítő munkatársait, számukra szakmai programot szerveztünk. Szeptember között fogadtuk a Köztársaság Kupára meghívott francia Loire-vidéki és Sepsiszentgyörgyről érkezett csapatok tagjait, összesen 24 főt. A rendezvény sikeréhez a díjazással és a diák segítők szervezésével járultunk hozzá. Kupa felajánlásával segítettük a Roma Kupa kispályás labdarúgó torna lebonyolítását Ajkán. Az árvízkárosult gyermekek közül önköltséges szállás biztosításával segítettük az edelényi gyermekek fogadását. A programot és étkezést a Veszprém Megyei Jogú Város biztosította számukra. Támogattuk a Veszprém megyei kollégiumok sportnapját és kulturális fesztiválját, a Ki-Mit- Tud-ot. Ezeknél a rendezvényeknél a díjazásban vállaltunk részt. Segítettük a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium egészségvédő sportnapját és kulturális bemutatóit. Aktív kezdeményezői voltunk, közreműködtünk a Veszprém megye gyermek és ifjúsági képzőművészeti díjáért rajzpályázat lebonyolításában. Segítettük a képzőművészeti verseny díjazását, zsűrizését és eredményhirdetését díjazással. (Művészeti könyvek és festőeszközök közel Ft értékben.) A zsűrizést önkéntes munka keretében végezte Tamás Ákos iparművész és Kádár Tibor festőművész. Az iszap károsult devecseri iskolások számára a TV2-vel és a megyei önkormányzattal közösen Nagy Vagy - Mozogjunk együtt sportvetélkedő szervezésben közreműködtünk és a résztvevők ellátását biztosítottuk. Saját pályázati kiírást ebben az esztendőben nem hirdettünk. Beteg gyermekek számára gyűjtünk. Itt az elmúlt évek során- több műtétre más társadalmi szervezetekkel együttműködésben -, milliós nagyságrendű összegeket gyűjtöttünk. Állandó támogatottunk: Gerda és Gábor, valamint Ádám. A személyi jövedelemadóból befolyó 1 %-s összeget, a célra történt felajánlásokkal együtt mindig beteg gyermekek gyógyítására fordítottuk ben a szakmai kapcsolataink ápolása érdekében Wunsiedelben jártunk. Itt megismerkedhettünk a Német, ifjúsági munka szintjeivel - szövetségi, Bajor, Oberfrank- Bayrath, Wunsiedel körzet - az állami, az önkormányzati és a társadalmi munka feladataival, működésével ben segítettük egy lakóotthon Veszprém megyei programját. A szakmai úton jártunk ebben az otthonban, ahol találkozhattunk a lakókkal, akik szép emlékeik között őrzik a látogatást. Az elmúlt időszakban az osztrák, lengyel, erdélyi és német partnerekkel alakítottunk ki közös programokat. A szakmai úton az ifjúsági kör vendégszeretetét élvezhettük, amelyet június 3-6. között viszonoztunk. A látogatáson részt vettek a Wunsiedeli Ifjúsági Kör elnökségi tagjai. A programban megyei önkormányzatnál tett látogatás, Polgárdy Imre alelnök fogadása, szakmai előadás, intézmény látogatása, ifjúsági kulturális látogatás szerepelt. Az Ifjúsági Kör tagjai megtekintették a 20 éves Cholnoky Jazzbalett műsorát. Jártak a szigligeti Eszterházy Pincében. Ekkor látta először Uwe Götz azt a területet, amely a 2010 évi ifjúsági csere helyszíne és munkaterülete lett. A projekt megvalósítását az ifjú művészek utazási költségeinek fedezésével segítettük ben 2860 fő kereste fel a Veszprém Megyei Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodát a Várfok alapítvány üzemeltetésében.

18 18 Részt vettek a HAYICO Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége munkájában. A Csopaki Ifjúsági Üdülőben 2009-es évben valósult meg utoljára fejlesztés, beruházás, összesen Ft értékben. Most már a 4-6 ágyas szobáink 60 %-a benti mosdóval WC-vel ellátott. További 16 M Ft értékű fejlesztés szükséges a teljes komfortosításhoz ben önkormányzati támogatásban nem részesültünk. Ezért ebben az esztendőben a saját bevételekből való takarékos gazdálkodás volt a fő cél. Ezt sikerült megvalósítanunk. A jogi szakértő és a pénzügyi ügyintéző státuszát megszüntettük. Ezzel több, mint 1 millió forintot takarítottunk meg ben közalapítványunknál ügyészségi vizsgálat történt, amelynek megállapításait és ajánlásait mind az alapító, mind közalapítványunk figyelembe vette és megtette a szükséges intézkedéseket. A Veszprém Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány évi közhasznú éves beszámoló adatai MÉRLEG (ezer forintban) A./ Befektetett eszközök B./ Forgó eszközök ebből pénzeszközök C./ Aktív időbeli elhatárolás ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D./ Saját tőke ebből induló tőke E./ Céltartalék - - F./ Kötelezettségek G./ Passzív időbeli elhatárolások Források összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS (EZER FORINTBAN) A./ Összes közhasznú tevékenység bevétele ebből közhasznú tevékenység bevétele támogatások D./ Közhasznú tevékenység ráfordításai TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY A személyi jövedelemadó 1%-ból Ft-ot ajánlottak fel közalapítványunk számára. A közalapítvány a évi tevékenységéről szóló beszámolót a kuratórium március 31-i ülésén informálisan megtárgyalta és hozzájárult az előterjesztés benyújtásához. A részletes beszámolót és a közhasznúsági jelentést májusi ülésén fogadja el a kuratórium. Köszönjük a Veszprém Megyei Önkormányzat közgyűlésének a munkánkhoz biztosított segítséget. Veszprém, március 31. Nagy Adrienn s.k. a kuratórium elnöke

19 19 BESZÁMOLÓ a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2010 évi tevékenységében jelentős változás nem következett be. A Veszprém Megyei Önkormányzattól, mint alapítótól támogatásban nem részesült. Bevételeit saját tevékenységéből származó bevételek jelentették. A két kihelyezett iroda (Pápa és Tapolca) működését a helyi önkormányzatok vállalták és finanszírozták. Üzleti partnereink a mikrovállalkozások. A kkv szektor évi gazdasági és pénzügyi helyzete jellemezte a megyében működő kisvállalkozások lehetőségeit is. Továbbra is legnagyobb gondot a bizonytalan piaci és anyagi problémák jelentették a vállalkozói kör számára. Az adóssággal rendelkező vállalkozások fizetési kötelezettségeiket egyre nehezebben teljesítik. A hitelt igénybevevőknél megnőtt a törlesztési kötelezettségek átütemezésére vonatkozó igények száma. Tapasztaltunk élő szállítási szerződés felmondásából származó fizetési problémát is. A kedvező kamatozású forint alapú mikrohitelek iránt továbbra is mutatkozik kereslet. Az Operatív programokban évben nem került kiírásra az Alapítvány által megpályázható konstrukció, ezért bevételeink az üzleti tevékenységre korlátozódtak. A különböző forrásból származó mikrohitel kihelyezések visszatartható kamatbevételeiből finanszíroztuk tevékenységünket. Vissza nem térítendő forrásban évben sem részesültünk. Az év mindkét felében a megye nagyobb városaiban előadássorozatot tartottunk az NFÜ kistérségi megbízottaival közösen, ahol tájékoztatók hangzottak el részben a válság pénzügyi kezelésével, részben pedig a vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos ismeretekről. A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a fenti célok megvalósulásához évben a Mikrohitel programokkal, mint közhasznú tevékenységgel járult hozzá. 1.) Országos Mikrohitel Alap (OMA): A mikrohitel a kis- és középvállalkozások támogatását szolgáló, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) közvetítésével és koordinálásával, elsősorban PHARE forrásokból finanszírozott hitellehetőség. Országosan azonos elvek szerint szabályozott pályázat útján lehet elnyerni, és egységesen kialakított feltételek mellett lehet felhasználni januárjától az OMA forrás szerződéskötései átkerültek a HVK hatáskörébe. A hitelek folyósítása a Raiffeisen Bank Zrt-n keresztül történik évben 5 vállalkozás részére eft hitel folyósítása történt. 2.) Helyi Mikrohitel Alap (HMA): december 8-án a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány között Helyi Mikrohitel Alap létrehozásáról szóló megállapodás jött létre. A Program keretében a Helyi Mikrohitel Alap működtetésére az MVA Ft-ot utalt át a HVK elkülönített mikrohitel bankszámlájára. Az Alapból

20 évben folyósítás nem történt. A mikrohitelt igénylő ügyfelek szerződés kötései és a jóváhagyott hitelösszegek folyósítása januártól kezdődött meg. Az elmúlt négy évben ebből a forrásból az alábbi kihelyezések történtek. Vállalkozás száma Hitelfolyósítás összege (eft) Összesen Mind az OMA, mind a HMA forrásból az igényelhető összeg felső határa 7 MFt maximálisan 8 évi futamidő mellett. 3.) GOP4 Új Magyarország Mikrohitel Program: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. és a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány között február 28-án a GOP4 Pénzügyi Eszközök Prioritás keretében finanszírozott Új Magyarország Mikrohitel Program végrehajtására Közvetítői Szerződés jött létre. A Program keretében az Európai Unió és a Magyar Állam a piaci szereplők közreműködésével kíván a mikro-, és kis- és középvállalkozások számára jobb finanszírozáshoz való hozzáférést biztosítani. A program lebonyolításával kapcsolatos követelményeket a Közvetítői Szerződés tartalmazza. A Program keretében a kedvezményezettnek kihelyezett hitel maximális összege beruházási hitel esetén 10 MFt, 120 hónap futam idővel, forgóeszközhitel esetén 6 MFt maximális 36 hónap futamidővel. A hitel ügyleti kamata változó, mértéke az EU referencia kamatláb változásaihoz igazodik, azaz, mind a beruházási, mind a forgóeszköz hitel esetén egyaránt az EU referencia kamatláb. GOP4 forrásból folyósított hitelek: Vállalkozás száma Hitelfolyósítás összege(eft) Összesen ) Alapszintű tanácsadás A vállalkozók számára információnyújtáshoz, alapszintű tanácsadáshoz évben központi támogatást az Alapítvány nem kapott, és a Minisztérium által számunkra megfelelő pályázat kiírására sem került sor. Ennek ellenére a nálunk megfordult vállalkozásokat a számukra szükséges információkkal elláttuk.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2009. május 25-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó:

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2010. május 31-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó:

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL . SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 4 II. KÖLTSÉGVETÉSI NORMATÍV TÁMOGATÁST A SZERVEZET NEM KAPOTT.4 III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSORÓL...4

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18642304-1-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. I. Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény levezetés) II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról III. Kimutatás a kapott támogatásokról IV. Beszámolás a közhasznú tevékenységről

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 18323351-9499-569-02 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY 7621 Pécs, Váradi Antal utca 4 Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 2013 Keltezés:

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2014. (14.03.11.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2013. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány közhasznúsági jelentése a évi tevékenységéről

Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány közhasznúsági jelentése a évi tevékenységéről Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2009. évi tevékenységéről 1./ Számviteli beszámoló Az Alapítvány célja a Széchényi István Gimnáziumban a nevelés és az oktatás, a

Részletesebben

A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. Budapest,

A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. Budapest, A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány Kiegészítő melléklet 2014 Budapest, 2015.04.14. 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány 2. képviselő: Maróthy

Részletesebben

Közhasznú jelentés

Közhasznú jelentés Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 1/5 Közhasznú jelentés 2007.01.01 2007.12.31. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Kardos Gábor Számítástechnikai Alapítvány 9900 Körmend, Kölcsey u évi Közhasznúsági jelentése

Kardos Gábor Számítástechnikai Alapítvány 9900 Körmend, Kölcsey u évi Közhasznúsági jelentése Kardos Gábor Számítástechnikai Alapítvány 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Körmend, 2012. április 10. Kutasi Tibor elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Kardos Gábor Számítástechnikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet M A G Y A R K Á R M E N T Ő A L A P 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Kiegészítő melléklet a Magyar Kármentő Alap 2012. évi, egyszerűsített éves beszámolójához A Magyar Kármentő Alap bemutatása: I. Általános

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének március 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének március 26-ai ülésére Szám: 02/99-2/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 18-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 18-i ülésére Szám: 02/145-24/2009. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készült:2013.03.03. 8315 Gyenesdiás Kossuth L. u. 97. www.gyenesdiasovoda.hu Alapítvány vezetője Alapítványunk a ZM Bíróság Apk.60.039/1995/6

Részletesebben

Közhasznú jelentés

Közhasznú jelentés Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 1/5 Közhasznú jelentés 2006.01.01 2006.12.31. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2008. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2008. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL . SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2008. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 4 II. KÖLTSÉGVETÉSI NORMATÍV TÁMOGATÁST A SZERVEZET NEM KAPOTT.4 III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSORÓL...4

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/154-5/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

7200 Dombóvár Kölcsey F. u. l-3. Tisztelt Cím!

7200 Dombóvár Kölcsey F. u. l-3. Tisztelt Cím! Gárdonyi Géza Alapítvány 7200 Dombóvár Kölcsey F. u. l-3. Nevelők Háza Egyesület P é c s Adószám: 19231622-1-17 Tisztelt Cím! Kérem, szíveskedjenek megjelentetni a Gárdonyi Géza Alapítvány alábbi hirdetését:

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380 Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 212. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredmény-kimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1 Békéscsabai Városi Rádióklub BÉKÉSCSABA Puskin tér 1. A közhasznúsági jelentés tartalma: I. Egyszerűsített beszámoló mérleg II. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2010. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2013. (13.04.24.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2012. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2012. (12.02.06.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2011. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07 2013. évi Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány adószám: 19096988-1-27 Oldal 1

Részletesebben

2015. évi közhasznúsági jelentése

2015. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2015. évi közhasznúsági jelentése TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4 3.

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

A Bajai Színházért Alapítvány évi közhasznúsági jelentése

A Bajai Színházért Alapítvány évi közhasznúsági jelentése A Alapítvány 200. évi közhasznúsági jelentése TARTALMA:. Számviteli beszámoló: Egyszerűsített éves beszámoló mérleg 2. Számviteli beszámoló: Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatás 3. Szöveges

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Adószám: 18954887-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.065/1995/4 Nagykapornaki Iskoláért és Óvodáért Közhasznú Alapítvány 8935 Nagykapornak Kisfaludy u.2. KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

2014. évi közhasznúsági jelentése

2014. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2014. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Dunakeszi, 2013. május 21. Tyimofejevné Iványi Réka a kuratórium elnöke Az alapítvány

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. május 30. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az évi Működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az évi Működéséről Adószám: 19151063-1-11 Bíróság: Tatabányai Törvényszék Statisztikai számjel: 19151063-9133-561-11 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az,,iskolánkért Közhasznú Alapítvány 2943 Bábolna, Toldi M.u.24. 2012.évi Működéséről

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2012. január 25. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2013. január 20. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Általános adatok: 1.1 Cégadatok

Általános adatok: 1.1 Cégadatok Általános adatok: 1.1 Cégadatok Név: Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány Forma: Közhasznú Alapítvány Adószám: 18937930-2-19 KSH szám: 18937930913356919 Bír. bej. szám: 1360. Alapítás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről Adószám: 19151063-1-11 Bíróság: Tatabányai Törvényszék Statisztikai számjel: 19151063-9133-561-11 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az,,iskolánkért Közhasznú Alapítvány 2943 Bábolna, Toldi M.u.24. 2013.évi Működéséről

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2008. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY

CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. január 31. 1. Számviteli beszámoló A Családi Szolgálatok Ligája Alapítványt 1992-ben alapított közhasznú szervezet

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-23/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2011.

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2011. Tomori Pál Főiskola Közhasznúsági jelentés 2011. 1. Bevezetés A Tomori Pál Főiskolát a KF-SZ Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság 2004. június 22. napján meghozott, 2/2004 sz. határozatával

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 19282604-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 1025 Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 8767 Felsőrajk, Szabadság utca 46 2010. Fordulónap: 2010. december 31.

Részletesebben

A Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 c. dokumentumot a Könyvelő elkészítette.

A Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 c. dokumentumot a Könyvelő elkészítette. A 2009.évi közhasznúsági jelentés kötelező tartalmi elemei a) A 2009. év számviteli beszámolója a számviteli törvény szerint Külön dokumentum fájlban mellékelve (1715/B). A Egyszeres könyvvitelt vezető

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. -1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2008. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Budapest, 2011. május 20. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Megnevezés Oldalszám 1. Közhasznú jelentés 1.1 Számviteli beszámoló adatai 2 1.2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2 1.3. Kimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 28. dr. Kovács Tamás Elnök Fiatal Kutatók Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-es

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE (8200 Veszprém, Budapest út 16.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. december 31. Kelt: Pápa, 2012. május 4. Glück Ferenc György gazdálkodó képviselője A közhasznú szervezetről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Jászalsószentgyörgy, 2011. május 31. a) Számviteli beszámoló 18829723949956916

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Az Alfa Polgárőr Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. évről. A Fővárosi Bíróság 2009. szeptember hó 24-én kelt 12. Pk. 60.217/2009. sz. végzésével a13451.. sorszám alatt nyilvántartásba vett Alfa

Részletesebben

Közhasznú jelentés

Közhasznú jelentés Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 1/6 Közhasznú jelentés 2005.01.01 2005.12.31. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2012.

Közhasznúsági jelentés 2012. Adószám: 18181256-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 8949 MAGYAR KARDIOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK SZÍVALAPÍTVÁNYA 1146.BUDAPEST. CHÁZÁR ANDRÁS ÚT 19. 2012. Fordulónap:

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány

Önálló Főiskolai Közalapítvány Önálló Főiskolai Közalapítvány 1909698891-1-07 2011. évi Közhasznúsági jelentése 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány Oldal 1 Tájékoztató adatok: Alakulás ideje : 1991. november

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

Gyermekeinkért, a jövőért Alapítvány 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Gyermekeinkért, a jövőért Alapítvány 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Gyermekeinkért, a jövőért Alapítvány 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Gönyű, 2013. február 25. Dr. Csanaki Vida elnök A Gyermekeinkért, a jövőért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet székhely: 1046 Budapest, Bajza u. 42. adószám: 18107779-1-41 statisztikai számjel:18107779 9319 569 01 bírósági bejegyzés száma:

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. évi tevékenységéről Budapest, 2012.május 10... a szervezet vezetője (képviselője) T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Az Alapítvány

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Mágocs Jövőjéért Közalapítvány 7342 Mágocs, Szabadság utca 39. Adószám: 18315055-1-02

Mágocs Jövőjéért Közalapítvány 7342 Mágocs, Szabadság utca 39. Adószám: 18315055-1-02 Mágocs Jövőjéért Közalapítvány Adószám: 18315055-1-02 2007. évi Közhasznú beszámolója Tartalma: Számviteli beszámoló Költségvetési támogatások Vagyon-felhasználás Cél szerinti juttatások Önkormányzati

Részletesebben

az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány

az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2015. évi tevékenységéről Előterjesztő: Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentése

2009. évi közhasznúsági jelentése 21. SZÁZADÉRT ALAPÍTVÁNY ( közhasznú szervezet ) http://www.ejk-heves.hu 2009. évi közhasznúsági jelentése Székhelye: Eötvös József Középiskola, 3360 Heves, Dobó út 29. Adószáma: 1-8579521-1-10 21. Századért

Részletesebben

Bevételek alakulása: Kiadások alakulása:

Bevételek alakulása: Kiadások alakulása: Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év I. ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA: Az alapítvány neve: ALAPÍTVÁNY A DÁNYI ISKOLÁSOKÉRT Székhelye: 2118 Dány, Szent Imre

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2014. március 20. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2013.01.01.-TŐL 2013.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL

A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2013.01.01.-TŐL 2013.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2013.01.01.-TŐL 2013.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL TARTALOM: I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI (ALAPADATOK) II. A VAGYON

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

C s a l o g á n y A l a p í t v á n y

C s a l o g á n y A l a p í t v á n y C s a l o g á n y A l a p í t v á n y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2014. évről székhely: 1034 Budapest, San Marco u. 48-50. adószám: 19670319-1-41 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19382106-1-19 Bejegyző szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60 134/2007/3.Nyt.1484. 8200 Veszprém, Haszkovó utca 12/A I 6. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

"Fénypontok" Prevenciós, Rehabilitációs Egészségügyi és Szociális Alapítvány 2011 évi Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

Fénypontok Prevenciós, Rehabilitációs Egészségügyi és Szociális Alapítvány 2011 évi Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója "Fénypontok" Prevenciós, Rehabilitációs Egészségügyi és Szociális Alapítvány 2011 évi Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 1 8 1 6 6 8 2 0-9 4 9 9-1 3 4-0 1 Statisztikai számjel Készült:

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben