VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye."

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 14/144-5/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat által alapított közalapítványok évi tevékenységéről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy (szervezet): A Közalapítványok kuratóriumának elnökei Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Humánerőforrás Iroda dr. Molnár Ibolya irodavezető Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogi referens Az előterjesztést megtárgyalta: Ügyrendi Bizottság

2 2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 1990-ben alapította a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványt, 1991-ben a Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány -t, a Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítványt és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen a Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért Közalapítvány -t ben került sor a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, valamint több alapítóval közösen a Balácáért Alapítvány, 1993-ban tíz Veszprém megyei önkormányzattal közösen a Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány, továbbá 1997-ben a Veszprém Megyei Jogú Várossal közösen a Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány, valamint 1998-ban Somogy és Zala megyékkel, valamint Keszthely Város Önkormányzatával közösen a Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány megalapítására. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi LXV. tv. 1. (2) bekezdés e.) pontja szerint a kezel ő szerv a közalapítvány működéséről köteles a z alapítónak évente beszámolni. A jogszabályi rendelkezés alapján a közalapítványok évi tevékenységükr ől, munkájukról - különös tekintettel a közalapítványok által végzett közfeladat(ok)ra -, továbbá gazdálkodásuk legfontosabb adatairól az előterjesztéshez mellékelt beszámolókat nyújtották be. Az alapítványokkal, illetve beszámolási kötelezettségükkel kapcsolatosan előzetesen az alábbiakra hívom fel szíves figyelmüket: Mivel a közalapítványok támogatására a megyei közgyűlés már a korábbiakban sem látott lehetőséget, törekedett a létfenntartásukat egyedül, vagy más támogatási forrásból biztosítani nem tudók megszüntetésére, így egyes közalapítványok tekintetében beszámolásra már nem kerül sor. A megyei közgyűlés: - a 18/2008. (II. 21.) MÖK határozatával már kezdeményezte a társalapítóknál a Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány megszüntetését, melyet a társalapítók is támogattak. A Zala Megyei Bíróság a november 6. napján jogerős Apk /1998/44. számú végzésével a közalapítványt megszűntnek nyilvánította és elrendelte a bírósági nyilvántartásból való törlését. - a 49/2010. (II. 18.) MÖK határozatában döntött a Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány és az 50/2010. (II. 18.) MÖK határozatában a Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány megszüntetéséről, mely határozatok alapján a Veszprém Megyei Bíróság a két közalapítványt a június 18. napján jogerőre emelkedett Pk /1991/38. és a Pk /1991/31. sz. végzéseivel megszűntnek nyilvánította és elrendelte a bírósági nyilvántartásból való törlésüket. - a 212/2010. (XI. 18.) MÖK határozatában megadta az alapítói hozzájárulást a Balácáért Alapítvány megszüntetéséhez. A Veszprém Megyei Bíróság a 6.Pk /1992/16. számú, március 8. napján kelt végzésével az Alapítványt megszűntnek nyilvánította és elrendelte a bírósági nyilvántartásból való törlését, egyben az alapítók hozzájárulása alapján elrendelte az Alapítvány számláján február 1. napján szereplő Ft összegnek és esetleges járulékainak a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság részére történő átutalását. - a 238/2010. (XII. 15.) MÖK határozatában döntött a Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány és 239/2010. (XII. 15.) MÖK határozatában a Veszprém Megye

3 3 Tűzvédelméért 105 Közalapítvány megszüntetéséről. A közalapítványok megszüntetését a társalapító önkormányzatok, illetve a társalapítók is támogatták. A tűzvédelmi közalapítványt a Veszprém Megyei Bíróság a 6.Pk /1993/37. számú, március 28. napján jogerőre emelkedett végzésével, a közoktatásért közalapítványt a 6.Pk /1997/41. számú még nem jogerős végzésével megszűntnek nyilvánította és elrendelte a bírósági nyilvántartásból való törlését. A közalapítványok beszámolóiból kitűnően a közalapítványoknak évben az alapítótól kapott támogatásokból, a külső befizetésekből, SZJA 1 % -ából, kamatból, valamint pályázati eljárási díjból az alábbiak szerinti bevételeik keletkeztek: közalapítvány összes alapítói támogatás (Ft) ebből MÖK alapítói támogatás (Ft) egyéb bevétel (Ft) SZJA 1 %-a (Ft) kamatbevétel (Ft) pályázati eljárási díj (Ft) Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért Veszprém Megye Tűzvédelméért Veszprém Megye közoktatásáért Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési A Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért Közalapítvány A Közalapítvány évben is az alapító okiratában rögzített céloknak megfelel ően a közrend, a közbiztonság és a közlekedésbiztonság védelme, ezen belől elsősorban a Veszprém Megyei Rendőr -főkapitányság és megyében található városi kapitányságok tárgyi, technikai feltételei javításának elősegítése érdekében fejtette ki tevékenységét. A Közalapítványon keresztül magánszemélyek, vállalkozások tárgyiasult támogatásai által sikerült javítani a rendőrség rendelkezésére álló tárgyi feltételeken (ingyenes motork erékpár használat, fényképezőgép, informatikai eszközök, vízhatlan téli kabát, stb.). - A Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány A Közalapítvány óta kiemelten közhasznú szervezet. Célja a hivatásos és a rendszeresen tevékenykedő önkéntes tűzoltóságok technikai eszközeinek fejlesztése, szükség szerinti pótlása a kiemelt fontosságú területeken. Ehhez a őbb legfanyagi támogatásokat korábban az alapító önkormányzatoktól kapták. Bevételeiket a személyi jövedelemadóból felajánlott 1 %, illetve a lekötött pénzeszközök kamataival tudták gyarapítani. - A Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány A normatív közoktatási költségvetési támogatás az elmúlt 3-4 évben folyamatosan csökkent évben a Közalapítvány központi költségvetési támogatást már nem kapott, így a kuratórium a működés 13 évének tőketartaléka terhére összesen ezer Ft támogatást

4 4 tudott felosztani a nyilvános pályáztatás keretében kiírt pályázati programra. Ez eszközbeszerzés volt óvodák, általános iskolák és egyéb intézmények részére. - A Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány A Közalapítvány 2010-ben is alapító okiratának megfelelően látta el feladatát, többek között: Ifjúsági üdültetésben 2010-ben vendégéjszakát értékesítettek, összesen fő vett e igénybe szolgáltatásaikat, ebből Veszprém megyei, 1465 fő diák volt. Ebben az évben is vendégül látták a megyei gyermekvédelmi, valamint szociális otthonainkban élő lakókat, igényük alapján. Fogadták a tarnowi sporttagozatos iskola űvészeti m csoportját, az OHP (Ifjúsági Munka Alapítvány) vezetőit és munkatársait. Fogadták a Köztársaság Kupára meghívott francia Loire-vidéki és Sepsiszentgyörgyről érkezett csapatok tagjait. Kupa felajánlásával segítették a Roma Kupa kispályás labdarúgó torna lebonyolítását Ajkán. Árvízkárosult gyermekek fogadását segítették, beteg gyermekek számára gyűjtöttek. Támogatták a Veszprém megyei kollégiumok sportnapját és kulturális fesztiválját, segítették a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium egészségvédő sportnapját és kulturális bemutatóit. Aktív kezdeményezői volt ak, közreműködt ek a Veszprém megye gyermek- és ifjúsági képzőművészeti díjáért rajzpályázat lebonyolításában. Az iszapkárosult devecseri iskolások számára a TV2-vel és a megyei önkormányzattal közösen sportvetélkedő szervezésben közreműködtek és a résztvevők ellátását biztosították. - A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Az Operatív Programokban évben nem került kiírásra az Alapítvány által megpályázható konstrukció, ezért a bevételek az üzleti tevékenységre korlátozódtak évben 5 vállalkozás részére e Ft hitel folyósítására került sor az Országos Mikrohitel Alap, 7 vállalkozás részére e Ft hitel folyósítására a Helyi Mikrohitel Alap és 31 vállalkozás részére e Ft hitel folyósítására a GOP4 Új Magyarország Mikrohitel Program keretében. A vállalkozók számára információnyújtáshoz, alapszintű tanácsadáshoz évben központi támogatást az Alapítvány nem kapott, s megfelel ő pályázat kiírására sem került sor, ennek ellenére az Alapítvány az érdeklődő vállalkozásokat a szükséges információkkal ellátta. A két kihelyezett iroda (Pápa, Tapolca) űködését m a helyi önkormányzatok vállalták és finanszírozták. A beszámolók alapján megállapítható volt, hogy a közalapítványok a szerény ű összeg támogatásnak, illetve tartalékaiknak megfelelően tudták csak közfeladataikat ellátni. Mindezek alapján kérem az alábbi határozat meghozatalát: /2011. (IV. 28.) határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért Közalapítvány, a Veszprém Megye Tűzvéde lméért 105 Közalapítvány, a Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány, a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági

5 5 Közalapítvány, és a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolókat elfogadta. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Veszprém, április 20. Lasztovicza Jenő s.k.

6 6 BESZÁMOLÓ a Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért Közalapítvány évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által 1991-ben együttesen megalapított Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért Közalapítvány évben is az alapító okiratában rögzített céloknak megfelelően a közrend, a közbiztonság és a közlekedésbiztonság védelme, ezen belül elsősorban a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság és megyében található városi kapitányságok tárgyi, technikai feltételei javításának elősegítése érdekében fejtette ki tevékenységét. Az alapító okirat szerint öttagú Kuratórium 2010-ben 4 alkalommal, január 14-én, április 14-én, június 23-án és október 27-én tartott ülést. A Felügyelő Bizottság tagjai valamennyi ülésre meghívást kaptak, és az üléseken általában határozatképes létszámban jelen is voltak. A Kuratórium ülésein a döntéshozatalok előkészítése során a szakmai útmutatásról a testület elnökeként személyesen, illetve a megyei rendőrfőkapitány vagy az általa delegált munkatársa segítségével gondoskodtam. Jól előkészített döntéseinket konstruktívan, szinte minden esetben az ülésen jelenlévő kuratóriumi tagok egyhangú többségével hoztuk meg. A Közalapítvány Kuratóriuma január 14-ei ülésén áttekintette a szervezet jövőbeli működtetésének a feltételrendszerét. A testület a megváltozott jogi szabályozási környezetben, csökkenő mértékű önkormányzati alapítói támogatásokat növekvő mértékű külső források bevonásával kompenzálva nagyon fontosnak tartotta a Közalapítvány jövőbeli működését, fennmaradását. Arra kértük a Közalapítvány alapító önkormányzatait, hogy döntéseik által továbbra is biztosítsák a szervezet működőképességét, ennek érdekében gondoskodjanak a Kuratórium létszámának kiegészítéséről, valamint a Kuratórium jövőbeli elnökének megválasztásáról. Minderre sor is került, és a 2 alapító önkormányzat februári egybehangzó döntései alapján a Veszprém Megyei Bíróság április 12-én, 6.Pk /1991/35. szám alatt jogerősített végzésével a Kuratórium új elnökének személyemet, Horváth Endre veszprémi, új tagjának pedig Horváth Ernő ajkai lakost nyilvántartásba vette. A június 23-ai ülést követően ajándéktárgy átadásával megköszöntük Dr. Bartalus Antal nyugalmazott rendőr dandártábornoknak a kuratórium elnökeként hosszú évek során kifejtett áldozatos tevékenységét. Az év elején, február 24. és április 27. között előre ütemezett főügyészségi vizsgálatra került sor a Közalapítvány évi működésének a törvényessége tárgyában. A korrekt, szakszerű vizsgálat eredményeképpen a vizsgálatot lefolytató főügyészségi ügyész a Veszprém Megyei Főügyészség nevében az alapítók és a Kuratórium elnöke felé is felszólalással és jelzéssel élt az alapító okirat, illetve a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítása céljából. A főügyész kérései alapján a 2 alapító önkormányzat júniusi egybehangzó döntései szerint a Veszprém Megyei Bíróság 2010.szeptember 13-án, 6.Pk /1991/37. szám alatt jogerősített végzésével tudomásul vette az alapító okirat évi ismételt módosítását. Az alapító okiratba, a Közalapítvány céljai közé bekerült a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény c) pontja 15. alpontjára utalás a közhasznú cél jogszabályilag nevesített megjelölésével, illetve az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően a Közalapítvány vagyonával való gazdálkodás tekintetében az annak 5%-át, legfeljebb egymillió forintot meghaladó esetben a pályázat kiírására vonatkozó szabály. A főügyészi

7 7 intézkedéssel egyetértve, a felszólalásnak és jelzésnek megfelelően a Kuratórium június 23-ai ülésén 5 pontban kiegészítve módosította a közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Kuratórium tevékenysége, gazdálkodás a Közalapítvány vagyonával A Közalapítvány évben a Harley-Davidson Budapest Kft. által biztosított 2 db HD FL2 típusú használt, de kifogástalan állapotban lévő motorkerékpárt adományozott április 1- jétől határozatlan időtartamra a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ingyenes használatába, a rendőrség tárgyi feltételeinek a javítása, Veszprém megyében a rendőri tevékenység megkönnyítése és eredményesebbé tétele céljából. A főkapitányság bűnügyi munkája hatékonyságának a javítása céljából ,- Ft értékben 1 db Nikon típusú digitális fényképezőgépet objektívvel és 1 db Nikon típusú fényképezőgép vázat vásárolt meg, és adott át a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére. A Közalapítvány az Orion Vadásztársaság (2016 Leányfalu, Móricz. Zsigmond u. 163/c.) támogatása által a hozzá tartozó Microsoft Windows XP Professional operációs rendszerrel együtt a Tapolcai Rendőrkapitányság részére adományozott 1 db, bruttó ,- Ft értékű számítógépet. A Képesfa Vadásztársaság (Káptalanfa, Kossuth utca 86.) felajánlása segítségével a Tapolcai Rendőrkapitányság Sümegi Rendőrőrs káptalanfai körzeti megbízottja részére adományként 1 db ,- Ft beszerzési értékű Packard Bell típusú hordozható számítógépet biztosított. A Veszprémi Rendőrkapitányság részére Dr. Varga Attila (8200 Veszprém, Bajcsy- Zsilinszky u. 10. szám alatti lakos), az U-shin Europe Kft. (2870 Kisbér, Batthyány Puszta Iparterület 2.), a Continental Teves Magyarország Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 6-8.), és a Persped Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 16.) tárgyiasult támogatásai által adományként összesen ,- Ft összértékben 7 db L -es, és 4 db XL -es méretű vízhatlan láthatósági többfunkciós téli kabátot adtunk át. A Kuratórium döntése alapján a Közalapítvány a veszprémi Utcazene Fesztivált szervező Veszprémi Fesztiváliroda Kft. (8200 Veszprém, Cserhát ltp. 4/d fsz.: 3.) támogatása által, technikai eszközparkja javítása, fejlesztése érdekében a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányságon keresztül a Veszprémi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya használatába 15 db, összesen bruttó ,- Ft értékű, illetve az SZJA 1%-ának felajánlásából származó bevétel terhére az Ajkai Rendőrkapitányság használatába 6 db, összesen bruttó ,- Ft értékű tárgyi eszközt (informatikai, számítástechnikai eszközöket) adományozott. A szervezet többek között Devecser Város Önkormányzata ,- Ft-os támogatása segítségével ,- Ft pénzösszeggel támogatta a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság által megrendelt, és a Pápa Városi Televízió munkatársa, Mike László egyéni vállalkozó által, a megyei rendőr-főkapitányság szakembereinek a közreműködésével a fiatalok erőszakos magatartásainak hatékonyabb kezelése és visszaszorítása érdekében megalkotott, DVD adathordozón terjesztett módszertani film elkészítését. A Kuratórium döntése alapján évben is átadásra került Az Év Veszprém megyei rendőre kitüntető cím, amellyel együtt az alapító Veszprém Megyei Önkormányzat saját költségvetése terhére biztosítva bruttó 350 ezer forint anyagi elismerés került folyósításra. A közrend biztosítása és különösen a közlekedésrendészet területén nagy szakmai felkészültséggel, tudással és gyakorlattal, valamint elhivatottsággal lelkiismeretesen kifejtett munkavégzése, az irányítása alá tartozó rendőrök betanítása során évben tanúsított

8 8 magas szintű, hozzáértő, példamutató tevékenysége, kiemelkedő munkateljesítménye elismeréseképpen Az év Veszprém megyei rendőre kitüntető cím évben Stumpf Attila rendőr főtörzszászlósnak, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Balatonfüredi Rendőrkapitányság, Közlekedési Alosztálya szolgálatparancsnokának került átadásra. A magánszemélyek évi személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásából a évben, és a korábbi években kiutalt összegeket is jelentős mértékben meghaladó, ,- Ft bevétele származott évben a Közalapítványnak. A Kuratórium október 27-ei döntése alapján, a kisebb fenntartási költségtől indíttatva a Közalapítvány bankszámlájának vezetését a korábbi számlavezető OTP Bank Nyrt. Veszprém, Budapest út 4. szám alatti fiókjától szeptember 6-án kelt ajánlata alapján december 14-én a K&H Bank Zrt. Veszprém, Kossuth utca 6. szám alatti fiókjához helyezte át. A Közalapítvány Kuratóriumnak változatlanul továbbra is csak az lehet a célja, hogy minél több települési önkormányzat, valamint gazdasági társaság, magánszemély összefogásával, felajánlásaik által a Közalapítvány tevékenységén keresztül javuljon a megye közbiztonsága, a megyei rendőri szervek felszereltségének technikai lehetőségei. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról rendelkező 26/2010. (XII. 29.) BM utasítás alapján azonban sajnos kiemelten közhasznú Közalapítványunktól január 6-ától a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, rajta keresztül egyes egységei, illetve a megyében található egyéb rendőri szervek, kapitányságok nem fogadhatnak el adományt. A Kuratórium január 31-ei döntése alapján március 8-án kelt, és a 2 alapító önkormányzat első számú vezetője által is egyetértve támogatólag aláírt levelemben Belügyminiszter Úrnál kezdeményeztem a fent megnevezett utasításnak az önkormányzatok (megyei, városi) által alapított közalapítványokra történő kiterjesztését, ellenkező esetben szervezetünk működése kiüresedik, azaz elveszíti az alapítók által az alapító okiratban is megfogalmazott célját. Tisztelt Közgyűlés! Feladatainkat változatlanul nem tudtuk volna ellátni, és nyugodtan elvégezni a Közalapítvány tevékenységét segítő titkár, valamint könyvelő áldozatvállalása nélkül. Mindezért ez úttal is köszönetemet fejezem ki nekik! Természetesen köszönetemet fejezem ki a Kuratórium, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak is lelkiismeretes munkájukért, megköszönöm a Közalapítvány működéséhez nyújtott elmúlt évbeli támogatásukat! Fentiek alapján Kérem Önöktől írásos beszámolóm elfogadását! Veszprém, március 31. Horváth Endre s.k. a kuratórium elnöke

9 9 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK A KÖZBIZTONSÁGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ Nyitóegyenleg január 1-jén: ,- Ft Bevételek Támogatók (adományok) ebből: Devecser Város Önkormányzata Veszprémi Fesztiváliroda Kft. Kinizsi Bank Zrt. SZJA 1%-ából felajánlott Kamatbevétel Bevételek összesen: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 620,- Ft ,- Ft Kiadások Rendőrség tevékenységét segítő adományok ebből: Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére Megbízási díj + járulékai nettó: ,- Ft ,- Ft Betétlekötés Bankköltség Kiadások összesen: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Nyitóegyenleg: ,- Ft Bevételek: ,- Ft Kiadások: ,- Ft Záró egyenleg december 31-én: ,- Ft + Lekötött betét ,- Ft Veszprém, március 31. Szajkó Mihályné s.k. gazdasági ügyintéző

10 10 BESZÁMOLÓ a Veszprém megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! Közalapítványunk óta kiemelten közhasznú szervezet. Célunk a hivatásos és a rendszeresen tevékenykedő önkéntes tűzoltóságok technikai eszközeinek fejlesztése, szükség szerinti pótlása a kiemelt fontosságú területeken. Ehhez a legfőbb anyagi támogatásokat az alapító önkormányzatoktól kiemelten a Megyei Önkormányzattól kaptuk. Bevételeinket a személyi jövedelemadóból felajánlott 1 %, illetve a lekötött pénzeszközök kamataival tudtuk gyarapítani. Az elmúlt esztendőben két alkalommal ülésezett a kuratórium a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tanácstermében január 15-i ülésünk napirendje a közalapítvány további működtetésének kérdése volt. A december havi Megyei Közgyűlés napirendi témája volt a MÖK által alapított alapítványok megszűntetésének kérdése. A MÖK határozatában kérte a közalapítányok kuratóriumának elnökeit, hogy kuratóriumi ülés keretében tekintsék át a közalapítványok vagyoni helyzetét, feladatait és az ezek ellátásához rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségeket. A határozat 2. pontja értelében a Közgyűlés felkérte az elnököt, vizsgálja meg, hogy a közalapítványok közfeladata ellátásának biztosítása más módon, vagy más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható-e, s ennek eredményét a közalapítványok elnökei jelezzék vissza, és tegyenek javaslatot a megyei önkormányzatnak a közalapítványok esetleges megszűntetése tárgyában. A fent leírtak miatt került sor a kuratórium összehívására. Az előzetesen postázott előterjesztésből kitűnt, hogy közalapítványunk évek óta csak önkormányzati finanszírozásból működik. Lehetőségként merült fel a közalapítvány további működtetése olyan szervezet által, melynek céljai megegyeznek a közalapítvány alapító okiratában megjelölt célokkal. Ez a szervezet a Megyei Tűzoltó Szövetség lehetne. A kuratórium tagjai azzal a feladattal tértek haza, hogy valamennyien beszámolnak az alapító önkormányzatnak az ülésen elhangzottakról, felvetik a szövetségbe való továbblépés lehetőségét. Második kuratóriumi ülésünket november 16-án tartottuk, melynek 4 napirendi pontja volt: általános tájékoztatás a közalapítvány jelenlegi és várható helyzetéről, tárgyi eszköz átadás a Megyei Tűzoltó Szövetség javára, vörösiszap felszámolásában résztvett tűzoltó erők eszközpótlása, egyéb. Az év eleji kuratóriumi ülésen megfogalmazottak alapján a kuratórium tagjai felmérték az őket delegáló önkormányzatoknál a közalapítvány megszűntetésének lehetőségét. Mivel a közalapítvány támogatása folyamatosan önkormányzati költségvetésből történt, ezért a közalapítvány a törvény erejénél fogva évben megszűnik. A közalapítvány tárgyi eszközei a kurátorok egyhangú döntése értelmében átkerül a Megyei Tűzoltó Szövetség tulajdonába, illetve javasolták az alapítói vagyon fel nem osztható részét a Gróf Széchenyi Ödön Tűzvédelmi Alapítványnak juttatni. A évben rendelkezésre álló pénzösszegből 2,5 millió forint értékben a kuratórium megszavazta a vörösiszap felszámolásában résztvevő tűzoltó egységek tűzoltó védőcsizmával való ellátását. A döntés értelmében a kuratórium felhatalmazta az elnököt Ft/pár áron való védőcsizma beszerzésére, amely meg is történt, az ünnepélyes átadásra december 8-án került sor a Megyeháza Szent István termében.

11 11 Az elmúlt esztendő pénzügyi helyzetét az alábbiakban részletezem: Lekötött pénzeszköz: Számlánk lévő pénzeszköz: Összesen: ,- Ft ,- Ft ,-Ft Alapítók által 1993-ban befizetett alapítói vagyon: ,-Ft, Melynek 80 %-a osztható fel: ,-Ft 20 % nem osztható fel: ,-Ft Bevétel: ,- Ft Várható kiadások: 62 db védőcsizma ( ft/db) ,- Ft Tiszteletdíj 2 fő részére + járulékok ,- Ft Könyvvizsgáló megbízási díja ,- Ft Összesen: ,- Ft Ünnepi záróülés: B o ,- Ft Maradék összeg: ,-Ft, melyből 20 % nem osztható fel ,- Ft Zárásra tartalékolt összeg: ,- Ft A március 11-én került sor a Közalapítvány kuratóriumának záró ülésére, ezen az utolsó ülésen a jelenlévő kurátorok elfogadták a évi közhasznúsági jelentést és éves beszámolót, a tavalyi évben született döntés értelmében ezen az ülésen került sor annak a 200,-e forintnak a felhasználására is, melyet a kurátorok november 16-án szavaztak meg ünnepi záróülés finanszírozására. Az ünnepi ülésre meghívást kaptak a közalapítvány kuratóriumának volt elnökei és kurátorai is. Valamennyiüknek egy állófogadás keretében köszöntük meg fennállásunk közel 20 éve alatt, a tűzvédelem és tűzoltóságok érdekében kifejtett kimagasló munkájukat. A Veszprém Megyei Bíróság 6.Pk /1993/37. számú március 3-án kelt végzésével a Veszprém megye Tűzvédelméért 105 Közalapítványt megszűntnek nyilvánította és elrendelte a bírósági nyilvántartásból való törlését. Tisztelt Közgyűlés! Engedjék meg, hogy ezúton is kifejezzem hálámat azért az éveken át tartó, több millió forint értékű támogatásért, mellyel a Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazott célkitűzéseinek megvalósítását támogatták, jelentős anyagi és technikai segítséget nyújtva ezzel a megyében működő valamennyi hivatásos, köztestületi és önkéntes tűzoltó egységnek. Veszprém, március 22. Dr. Lauer János tű. ezds. s.k. tűzoltósági tanácsos a kuratórium elnöke

12 évi bevétel-kiadás alakulása Megnevezés Összeg ezer Ft Pénzkészlet 2010 nyitó 5399 Bevételek: 342 Támogatások 133 SZJA 1% 148 Banki kamat 61 Kiadások 4710 Irodaszer nyomtatvány 238 Védőcsizmák 2395 Postaköltség 2 Internetdíj 42 Hirdetés 12 Könyvvizsgálói díj pályázati támogatások 1140 Egyéb szolgáltatások 137 Személyi jellegű ráfordítások 609 Tárgyi eszköz beszerzés 185 Levont, 2011-ben elutalt járulékok -100 Pénzkészlet 2010 záró 1031 Veszprém, április 11 Horváth Imre s.k.

13 13 BESZÁMOLÓ A Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! 1. Közalapítvány működésének rövid bemutatása: A közoktatási közalapítványt február 21-én alapította: - Veszprém Megye Önkormányzata és - Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Alapítói vagyona Eft, alapítók részaránya %-os. A közalapítványt a Veszprém Megyei Bíróság 955./ számon vette nyilvántartásba. Kiemelten közhasznú szervezetté a Bíróság a PK /1997/12. szám alatt minősítette. Alapításának célja az Alapító Okiratban megfogalmazottak szerint - a megyei közoktatási fejlesztési tervben megfogalmazott körzeti, térségi feladatok ellátása, - a megye területén a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételének segítése, - közoktatási intézmények oktatást segítő eszközállományának korszerűsítéséhez támogatás, - tanulók tehetséggondozásához háttér biztosítása, - pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatos megyei közoktatási feladatok segítése. Az alapítvány kezelője az alapítók megbízásából 9 fős kuratórium. Felügyelő bizottsága 3 tagból áll. A Közalapítvány fő bevételi forrásai voltak: - az államháztartás központi keretéből közoktatási célú kötött felhasználású, normatív hozzájárulás - alapítók Alapító Okiratban vállalt éves hozzájárulásai, évente Eft - helyi önkormányzatok támogatásai - pályázati díjak, banki kamatok A normatív közoktatási költségvetési támogatás az elmúlt 3-4 évben folyamatosan csökkent - mértéke évben Eft volt, évben pedig már nem kaptak központi támogatást a megyei közoktatási közalapítványok. A közalapítvány éves elszámolási kötelezettségének a Megyei Önkormányzaton keresztül tett eleget. 2. A Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány évi tevékenysége évben a Közalapítvány központi költségvetési támogatást nem kapott. Az Alapító önkormányzatok éves támogatása sem került már átutalásra a Közalapítvány részére. A Közalapítvány kuratóriuma a m űködés 13 évének tőketartaléka terhére évben összesen Eft támogatást tudott felosztani. A kuratórium a megye közoktatási intézményei részére nyilvános pályáztatás keretében írt ki pályázati programokat, a kuratóriumi döntés alapján meghatározott célokra.

14 14 A kuratórium a beérkezett több száz pályázatot szakértők bevonásával bírálta el, és kuratóriumi határozattal ítélte oda a megyei közoktatási intézményeknek évben a Veszprém megyei közoktatási intézmények támogatására kiírt pályázatok finanszírozására rendelkezésre álló keret: o évi központi normatív támogatás - o Saját erővel (tőketartalék terhére) Ft Rendelkezésre álló keret Ft A Kuratórium döntése értelmében, a közoktatási intézmények évi támogatási kereteinek megoszlása intézmény-típusonként: o Óvodák Ft o Általános iskolák Ft o Középiskolák - Ft o Egyéb intézmények Ft Összesen Ft Közoktatás fejlesztésének évi támogatása, célok szerint bontva: o Eszközbeszerzés óvodák, általános iskolák részére Ft Összesen Ft A kuratórium titkársága elkészítette a támogatási szerződéseket az alábbiak szerint: A pályázati pénzek felhasználása a támogatási szerződésekben elfogadott célokra, az intézmények utófinanszírozásával. A programhoz 20% önrész biztosítása volt szükséges. A közoktatási intézmények támogatás-elszámolásának helyességét belső ellenőr vizsgálta, ami a felhasználás szerződéssel való megfelelőségének, a bizonylatok számviteli szabályszerűségének, megfelelő dokumentálásának ellenőrzését jelenti. Teljesítési és elszámolási határidő december 15. volt. A tárgyévben felmerült működési költségek: - a pályáztatási rendszer lebonyolításának költségei (nyomdaköltség, posta-és bankköltség, szakértői díjak és járulékaik) - kuratórium titkárságának költségei (személyi és dologi jellegű költségek, számítástechnika szükségszerű fejlesztése) - könyvelés, könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, egyéb (konferenciák, hirdetés) A közalapítvány kuratóriumának tagjai és a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjban évben sem részesültek évi közhasznú beszámoló kimutatásai, gazdálkodásának adatai Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány évi támogatási jellegű bevételei: Központi költségvetésből kapott támogatás - közoktatási célú normatív hozzájárulás - Eft Alapítók részéről működtetés támogatása:

15 15 - Veszprém Megye Önkormányzata - Eft - Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - Eft Helyi önkormányzatok részéről támogatás: - Eft Összes támogatás jellegű bevétel - Eft Egyéb bevételek: - Pályázati díjak közoktatási intézmények részéről 807 Eft - Banki, egyéb kamatbevételek 574 Eft - Egyéb bevételek 3 Eft Összes egyéb bevétel Eft i mérleg fordulónapon a beszámolóban év után 697 Eft, év után 782 Eft passzív időbeli elhatárolás szerepel mint kötelezettségvállalással terhelt bevételek időbeli elhatárolása. A fenti, fel nem használt támogatási keretek a mérlegkészítés idejéig ( ) teljes mértékben elszámolásra kiutalásra - kerültek. 4. Összefoglaló A Közalapítvány éves közhasznú beszámolóját - közhasznú egyszerűsített mérlegét, közhasznú eredmény-kimutatását, közhasznúsági jelentését, kiegészít ő mellékletét elkészítette. A kuratórium február 18-i ülésén a beszámolót jóváhagyta. Az éves közhasznú beszámolót a RÉNES Könyvvizsgáló Kft. hitelesítő záradékkal látta el. Az alapítók döntése értelmében december 31-vel a Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány működését, közhasznú tevékenységét befejezve, v égelszámolását elindította - miután az eredeti célja szerinti tevékenységét már nem tudja tovább folytatni, a központi költségvetésből normatív finanszírozásban, az Alapítóktól támogatásban már nem részesült. Végelszámolása folyamatban van, tevékenység záró közhasznú beszámolóját várhatóan március 31-i fordulónappal fogadja el a kuratórium. A kuratórium elnökeként úgy vélem, a Közalapítvány az elmúlt 13 évben mind szakmai, mind gazdasági oldalról nézve jó színvonalon végezte ezt a jelentős volumenű munkát - köszönhetően a kuratóriumi tagok lelkiismeretes munkájának, az évi 7-8 kuratóriumi ülésnek, az időközi szakmai egyeztetéseknek. Hiszem, hogy a megye közoktatási intézményeinek év óta folytatott támogatása jó célt szolgálva, hozzájárult közoktatásunk színvonalasabb és hatékonyabb működéséhez. Veszprém, március 30. Dr. Borsi Lőrinc s.k. a kuratórium elnöke

16 16 BESZÁMOLÓ a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2010-ben is alapító okiratának megfelelően látta el feladatát. Az alapító okiratban leírt célok a következők: A Veszprém megyében élő gyermekek és fiatalok szabadidő eltöltési feltételeinek javítása Az ifjúság ösztönzése A gyermek és ifjúsági együttműködési és cserekapcsolatok segítése A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett környezetben élő fiatalok megsegítése A gyermekek és fiatalok érdekében cselekvők együttműködésének elősegítése A beteg gyermekeket gondozó családok helyzetének javítása (karitatív tevékenység) A gyermekek és fiatalok helyzetére vonatkozó információcsere biztosítása A tehetséges fiatalok tanulásának elősegítése A gyermekek és fiatalok közösségeinek támogatása pályázatok kiírásával A kuratórium 2010-ben két alkalommal ülésezett, s megtárgyalta a törvény által kötelezően meghatározott feladatokat a közhasznúsági jelentést, a beszámolót a tevékenységről, gazdálkodásról, költségvetési tervről, az üdülő tevékenységéről szóló beszámolókat. Emellett komoly figyelmet fordított a csopaki ifjúsági üdülő és az ifjúsági iroda (Várfok Alapítvány) tevékenységére. A kuratórium tagjaiból álló szakmai csoportok még 2007-ben áttekintették a közalapítvány két intézményének tevékenységét. Javaslatokat fogalmaztak meg a hatékonyabb gazdálkodás érdekében végén döntött a kuratórium az Iroda megszüntetéséről és pályázati úton meghirdetett feladatellátásról. A tevékenységet a Várfok Alapítvány nyerte el január 1- től. A kuratórium ülésén az első évi tevékenységről már beszámoltak. Az alapítvány szakmai tevékenységei: Ifjúsági üdültetésben 2010-ben vendégéjszakát értékesítettünk, összesen fő vette igénybe szolgáltatásainkat, ebből Veszprém megyei 1465 fő diák volt. A Veszprém megyei csoportok számára a szállás és étkezés költségeiből közel 1 millió Ft kedvezményt biztosítottunk. Minden esztendőben - a Fogyatékkal Élők Nemzetközi Éve óta (2003) -, vendégül látjuk a megyei intézményekben élő lakókat igényük alapján. Így a tanév utolsó tanítási napjaiban, illetve hétvégén a gyermekvédelmi és speciális intézményeinkben lakók, szeptember elején a szociális otthonainkban lakók tölthetnek el néhány napot az üdülőben, az alapítvány felajánlásaként. Ezt a lehetőséget kevesen vették igénybe, ezért újra felhívjuk a figyelmet felajánlásunkra. Hagyományosan térítésmentesen fogadtuk a tarnowi sporttagozatos iskola művészeti csoportját 48 fővel, akik Pápán és Veszprémben, a testvériskolájukban is felléptek.

17 17 Hagyományosan fogadtuk az OHP (Ifjúsági Munka Alapítvány) vezetőit és a nyári csoport programját előkészítő munkatársait, számukra szakmai programot szerveztünk. Szeptember között fogadtuk a Köztársaság Kupára meghívott francia Loire-vidéki és Sepsiszentgyörgyről érkezett csapatok tagjait, összesen 24 főt. A rendezvény sikeréhez a díjazással és a diák segítők szervezésével járultunk hozzá. Kupa felajánlásával segítettük a Roma Kupa kispályás labdarúgó torna lebonyolítását Ajkán. Az árvízkárosult gyermekek közül önköltséges szállás biztosításával segítettük az edelényi gyermekek fogadását. A programot és étkezést a Veszprém Megyei Jogú Város biztosította számukra. Támogattuk a Veszprém megyei kollégiumok sportnapját és kulturális fesztiválját, a Ki-Mit- Tud-ot. Ezeknél a rendezvényeknél a díjazásban vállaltunk részt. Segítettük a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium egészségvédő sportnapját és kulturális bemutatóit. Aktív kezdeményezői voltunk, közreműködtünk a Veszprém megye gyermek és ifjúsági képzőművészeti díjáért rajzpályázat lebonyolításában. Segítettük a képzőművészeti verseny díjazását, zsűrizését és eredményhirdetését díjazással. (Művészeti könyvek és festőeszközök közel Ft értékben.) A zsűrizést önkéntes munka keretében végezte Tamás Ákos iparművész és Kádár Tibor festőművész. Az iszap károsult devecseri iskolások számára a TV2-vel és a megyei önkormányzattal közösen Nagy Vagy - Mozogjunk együtt sportvetélkedő szervezésben közreműködtünk és a résztvevők ellátását biztosítottuk. Saját pályázati kiírást ebben az esztendőben nem hirdettünk. Beteg gyermekek számára gyűjtünk. Itt az elmúlt évek során- több műtétre más társadalmi szervezetekkel együttműködésben -, milliós nagyságrendű összegeket gyűjtöttünk. Állandó támogatottunk: Gerda és Gábor, valamint Ádám. A személyi jövedelemadóból befolyó 1 %-s összeget, a célra történt felajánlásokkal együtt mindig beteg gyermekek gyógyítására fordítottuk ben a szakmai kapcsolataink ápolása érdekében Wunsiedelben jártunk. Itt megismerkedhettünk a Német, ifjúsági munka szintjeivel - szövetségi, Bajor, Oberfrank- Bayrath, Wunsiedel körzet - az állami, az önkormányzati és a társadalmi munka feladataival, működésével ben segítettük egy lakóotthon Veszprém megyei programját. A szakmai úton jártunk ebben az otthonban, ahol találkozhattunk a lakókkal, akik szép emlékeik között őrzik a látogatást. Az elmúlt időszakban az osztrák, lengyel, erdélyi és német partnerekkel alakítottunk ki közös programokat. A szakmai úton az ifjúsági kör vendégszeretetét élvezhettük, amelyet június 3-6. között viszonoztunk. A látogatáson részt vettek a Wunsiedeli Ifjúsági Kör elnökségi tagjai. A programban megyei önkormányzatnál tett látogatás, Polgárdy Imre alelnök fogadása, szakmai előadás, intézmény látogatása, ifjúsági kulturális látogatás szerepelt. Az Ifjúsági Kör tagjai megtekintették a 20 éves Cholnoky Jazzbalett műsorát. Jártak a szigligeti Eszterházy Pincében. Ekkor látta először Uwe Götz azt a területet, amely a 2010 évi ifjúsági csere helyszíne és munkaterülete lett. A projekt megvalósítását az ifjú művészek utazási költségeinek fedezésével segítettük ben 2860 fő kereste fel a Veszprém Megyei Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodát a Várfok alapítvány üzemeltetésében.

18 18 Részt vettek a HAYICO Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége munkájában. A Csopaki Ifjúsági Üdülőben 2009-es évben valósult meg utoljára fejlesztés, beruházás, összesen Ft értékben. Most már a 4-6 ágyas szobáink 60 %-a benti mosdóval WC-vel ellátott. További 16 M Ft értékű fejlesztés szükséges a teljes komfortosításhoz ben önkormányzati támogatásban nem részesültünk. Ezért ebben az esztendőben a saját bevételekből való takarékos gazdálkodás volt a fő cél. Ezt sikerült megvalósítanunk. A jogi szakértő és a pénzügyi ügyintéző státuszát megszüntettük. Ezzel több, mint 1 millió forintot takarítottunk meg ben közalapítványunknál ügyészségi vizsgálat történt, amelynek megállapításait és ajánlásait mind az alapító, mind közalapítványunk figyelembe vette és megtette a szükséges intézkedéseket. A Veszprém Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány évi közhasznú éves beszámoló adatai MÉRLEG (ezer forintban) A./ Befektetett eszközök B./ Forgó eszközök ebből pénzeszközök C./ Aktív időbeli elhatárolás ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D./ Saját tőke ebből induló tőke E./ Céltartalék - - F./ Kötelezettségek G./ Passzív időbeli elhatárolások Források összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS (EZER FORINTBAN) A./ Összes közhasznú tevékenység bevétele ebből közhasznú tevékenység bevétele támogatások D./ Közhasznú tevékenység ráfordításai TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY A személyi jövedelemadó 1%-ból Ft-ot ajánlottak fel közalapítványunk számára. A közalapítvány a évi tevékenységéről szóló beszámolót a kuratórium március 31-i ülésén informálisan megtárgyalta és hozzájárult az előterjesztés benyújtásához. A részletes beszámolót és a közhasznúsági jelentést májusi ülésén fogadja el a kuratórium. Köszönjük a Veszprém Megyei Önkormányzat közgyűlésének a munkánkhoz biztosított segítséget. Veszprém, március 31. Nagy Adrienn s.k. a kuratórium elnöke

19 19 BESZÁMOLÓ a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2010 évi tevékenységében jelentős változás nem következett be. A Veszprém Megyei Önkormányzattól, mint alapítótól támogatásban nem részesült. Bevételeit saját tevékenységéből származó bevételek jelentették. A két kihelyezett iroda (Pápa és Tapolca) működését a helyi önkormányzatok vállalták és finanszírozták. Üzleti partnereink a mikrovállalkozások. A kkv szektor évi gazdasági és pénzügyi helyzete jellemezte a megyében működő kisvállalkozások lehetőségeit is. Továbbra is legnagyobb gondot a bizonytalan piaci és anyagi problémák jelentették a vállalkozói kör számára. Az adóssággal rendelkező vállalkozások fizetési kötelezettségeiket egyre nehezebben teljesítik. A hitelt igénybevevőknél megnőtt a törlesztési kötelezettségek átütemezésére vonatkozó igények száma. Tapasztaltunk élő szállítási szerződés felmondásából származó fizetési problémát is. A kedvező kamatozású forint alapú mikrohitelek iránt továbbra is mutatkozik kereslet. Az Operatív programokban évben nem került kiírásra az Alapítvány által megpályázható konstrukció, ezért bevételeink az üzleti tevékenységre korlátozódtak. A különböző forrásból származó mikrohitel kihelyezések visszatartható kamatbevételeiből finanszíroztuk tevékenységünket. Vissza nem térítendő forrásban évben sem részesültünk. Az év mindkét felében a megye nagyobb városaiban előadássorozatot tartottunk az NFÜ kistérségi megbízottaival közösen, ahol tájékoztatók hangzottak el részben a válság pénzügyi kezelésével, részben pedig a vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos ismeretekről. A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a fenti célok megvalósulásához évben a Mikrohitel programokkal, mint közhasznú tevékenységgel járult hozzá. 1.) Országos Mikrohitel Alap (OMA): A mikrohitel a kis- és középvállalkozások támogatását szolgáló, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) közvetítésével és koordinálásával, elsősorban PHARE forrásokból finanszírozott hitellehetőség. Országosan azonos elvek szerint szabályozott pályázat útján lehet elnyerni, és egységesen kialakított feltételek mellett lehet felhasználni januárjától az OMA forrás szerződéskötései átkerültek a HVK hatáskörébe. A hitelek folyósítása a Raiffeisen Bank Zrt-n keresztül történik évben 5 vállalkozás részére eft hitel folyósítása történt. 2.) Helyi Mikrohitel Alap (HMA): december 8-án a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány között Helyi Mikrohitel Alap létrehozásáról szóló megállapodás jött létre. A Program keretében a Helyi Mikrohitel Alap működtetésére az MVA Ft-ot utalt át a HVK elkülönített mikrohitel bankszámlájára. Az Alapból

20 évben folyósítás nem történt. A mikrohitelt igénylő ügyfelek szerződés kötései és a jóváhagyott hitelösszegek folyósítása januártól kezdődött meg. Az elmúlt négy évben ebből a forrásból az alábbi kihelyezések történtek. Vállalkozás száma Hitelfolyósítás összege (eft) Összesen Mind az OMA, mind a HMA forrásból az igényelhető összeg felső határa 7 MFt maximálisan 8 évi futamidő mellett. 3.) GOP4 Új Magyarország Mikrohitel Program: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. és a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány között február 28-án a GOP4 Pénzügyi Eszközök Prioritás keretében finanszírozott Új Magyarország Mikrohitel Program végrehajtására Közvetítői Szerződés jött létre. A Program keretében az Európai Unió és a Magyar Állam a piaci szereplők közreműködésével kíván a mikro-, és kis- és középvállalkozások számára jobb finanszírozáshoz való hozzáférést biztosítani. A program lebonyolításával kapcsolatos követelményeket a Közvetítői Szerződés tartalmazza. A Program keretében a kedvezményezettnek kihelyezett hitel maximális összege beruházási hitel esetén 10 MFt, 120 hónap futam idővel, forgóeszközhitel esetén 6 MFt maximális 36 hónap futamidővel. A hitel ügyleti kamata változó, mértéke az EU referencia kamatláb változásaihoz igazodik, azaz, mind a beruházási, mind a forgóeszköz hitel esetén egyaránt az EU referencia kamatláb. GOP4 forrásból folyósított hitelek: Vállalkozás száma Hitelfolyósítás összege(eft) Összesen ) Alapszintű tanácsadás A vállalkozók számára információnyújtáshoz, alapszintű tanácsadáshoz évben központi támogatást az Alapítvány nem kapott, és a Minisztérium által számunkra megfelelő pályázat kiírására sem került sor. Ennek ellenére a nálunk megfordult vállalkozásokat a számukra szükséges információkkal elláttuk.

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-14/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2007. május 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2007. május 23-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 1105-2/2007. Melléklet: 3 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június JELENTÉS az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0913 2009. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 2001. november 0136 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: Balázs Andrásné

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

Jelentés. az MMK Kuratóriuma részére. a Magyar Mozgókép Közalapítvány 2005-2009 évi gazdálkodásának átvilágításáról

Jelentés. az MMK Kuratóriuma részére. a Magyar Mozgókép Közalapítvány 2005-2009 évi gazdálkodásának átvilágításáról Jelentés az MMK Kuratóriuma részére a Magyar Mozgókép Közalapítvány 2005-2009 évi gazdálkodásának átvilágításáról Budapest, 2010. június 15. Tartalom I. Vezetői összefoglaló 4 II. Előzmények 8 1. A megbízás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Szám: 2-96 /2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, TÓTVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. Szám: 02/79-35/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0624 2006. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: 2007. évi zárszámadás Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:......... Véleményezésre megküldve: Valamennyi

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I.

JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I. JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I. Magyar Mozgókép Közalapítvány székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. bírósági bejegyző végzés száma: 9. Pk. 60105/1998/4. sorszám: 7122 működésével összefüggő

Részletesebben