HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT"

Átírás

1 HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT Hercegkútért Közalapítvány és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közös bálja A húsvétot követő hétvégén, április 14-én rendezte meg a Hercegkútért Közalapítvány, valamint a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület a közös bálját. A rendezvény alaphangulatát Bódiszné Hajnal Aliz felkészítő tanárnak köszönhetően a sárospataki Árvay József Gyakorló Iskola mazsorett-csoportjainak fergeteges műsora teremtette meg, majd Karacs Mónika dalait hallgatta csodálattal a közönség. A Közalapítvány képviseletében dr. Stumpf Enikő, a kuratórium titkára köszöntötte a megjelenteket, majd a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület elnöke, Rák József (P.169.) szólt a szervezet célkitűzéseiről. Ezt követően dr. Hörcsik Richárd polgármester, Hercegkút díszpolgára, mint a rendezvény védnöke méltatta a civil szervezetek és e rendezvény jelentőségét, majd megnyitotta a bált. A svédasztalos vacsorát követően a Pentagon Együttes zenéjére mulatott hajnalig a közönség, melyet csak az éjféli tombolahúzás szakított félbe. A szervezők és a résztvevők számára is egyértelművé tette az első közös bál sikere, hogy szükség van hasonló közösségformáló, gondtalan együttlétekre, önfeledt szórakozásra. Rák József, az Egyesület elnöke és dr. Stumpf Enikő a Közalapítvány titkára köszöntötte a bál résztvevőit Az információ nagyon fontos az élet minden területén. (8 éves a Hercegkúti Hírek ) Ezzel a mondattal szólította meg első alkalommal olvasóit a Hercegkúti Hírek szerkesztője 8 évvel ezelőtt, áprilisában. Azóta több alkalommal történt változás a kiadó, a felelős kiadó személyében, idén januártól pedig költségtakarékossági okokból a szerkesztést is helyben végezzük, a nyomdai előállítása a lapnak pedig Sárospatakon történik. A jelenlegi kiadó, Hercegkútért Közalapítvány az alapítók célkitűzéseit ma is magáénak vallja: folyamatosan tájékoztatni a tisztelt olvasókat mindarról, ami a községben élőket, elszármazottakat érdekli. A jubileumi alkalomból a lap első szerkesztőjét, Mező Lászlót kértük meg, ossza meg gondolatait a lap olvasóival. dr. Stumpf Enikő szerkesztő Bevallom meglepődtem, amikor a Hercegkúti Hírek új szerkesztője felhívott és megkért: írjak pár sort a lap létrejöttének nyolcadik évfordulója alkalmából. Nekem ugyanis a Hercegkúti Hírek nem egy munka volt a sok közül. Nem túlzok, ha azt mondom: ez állt a szívemhez legközelebb. Amikor annak idején Kerchner István úrnak felvetettem: nem akarnak-e egy lapot ebben a csodás kis faluban, ami csak az ittenieké azonnal igent mondott. Próbáljuk meg - mondta és a szavakat tett követte. Talán kevesen emlékeznek rá: az első hónapokban a lap kiadója a Mezőgazdasági Szövetkezet volt. Nem untatom a Tisztelt Olvasókat azzal, mi történt a nyolc év alatt. Tudják azt Önök nagyon jól! Legyen elég annyi: sok barátra, ismerősre tettem szert az évek alatt. Mindig szívesen jöttem ide. Azt, hogy már nem vagyok a lap szerkesztője éppen ezért duplán is fáj Az indok amiért nem én és nem a korábbi nyomda készíti a lapot a továbbiakban az alapítvány szűkös anyagi lehetősége volt. Ezt természetesen tudomásul veszem. Mit is tehetnék mást? Ha már nem tudtam elbúcsúzni mert nem volt tudomásom, hogy a 2006 decemberi szám az utolsó amit én szerkeszthettem most köszönök el a Tisztelt Olvasóktól. Kérem őrizzenek meg jó emlékezetükben. Jómagam a történtek ellenére kellemes emlékekkel gondolok Önökre és a községre. Sok sikert kívánok Hercegkútnak. Személy szerint minden itt élőnek és természetesen az elszármazottaknak is jó erőt és egészséget! Mező László egykori szerkesztő

2 2 Pénzügyi-költségvetési bizottság ülése Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott hatáskörének megfelelően tűzte napirendjére a Pénzügyi és költségvetési bizottság Hercegkút Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló megvitatását április 16-án tartott ülésén. A bizottság elnöke összefoglalta az írásban kiküldött előterjesztésben foglaltak alapján az önkormányzat évi gazdálkodására vonatkozó legfontosabb tényezőket, majd a körjegyző és a polgármester hozzászólásában részletezte az elmúlt év gazdálkodása során jelentkezett nehézségeket, az idei év pénzügyi egyensúlyának megteremtése érdekében tett intézkedéseket. Képviselő-testület áprilisi ülése A képviselő-testület a jogszabályi előírásokat figyelembe véve április 18-án tartott ülésen tárgyalta Hercegkút Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót és ehhez kapcsolódóan a könyvvizsgálói jelentést. A bizottság véleményét Hoffmann Imre elnök terjesztette a testület elé, majd Juhász Géza könyvvizsgáló ismertette a évi gazdálkodásról szóló jelentését. A gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálatával kapcsolatban a könyvvizsgálói vélemény tartalmazta, hogy az önkormányzat rendelkezik mindazokkal a szabályzatokkal, melyek a gazdálkodás, illetőleg a számviteli munka szabályszerűségét biztosítják, megtörtént a leltározás, az ingatlankataszter mennyiségi és bruttó értékben is tartalmazza a beszámolónak megfelelő adatokat. A beszámolót elfogadásra javasolta. A zárszámadásról szóló rendelet elfogadását követően a évi beszámoló vizsgálatáról készített belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására tett javaslatot a polgármester. A évi Önhiki pályázat összeállítása közben felmerült okok miatt a körjegyző javaslatot tett a költségvetés egyes bevételi előirányzatainak módosítására. A könyvvizsgáló is megerősítette a körjegyző azon bejelentését, hogy az idei kiegészítő támogatás igénylése jelentősen megszigorodott számítási rendszer alapján történik, ami elsősorban a kis települések számára okoz további nehézségeket. Önkormányzati hírek Hercegkút Község Önkormányzata, 3958 Hercegkút, Petőfi u Tel, fax : : 06/ , 6/2007. (IV.19.) sz. rendelete a helyi önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ának felhatalmazása alapján a képviselőtestület a évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását eft bevétellel, eft kiadással jóváhagyja. 2. Bevételek részletezése (1. sz. melléklet) - állami támogatás eft - átengedett központi adók eft - helyi adók eft - saját bevételek eft - támogatásértékű bevételek eft - központi költségvetési visszatérülés 857eFt - működési pénzmaradvány eft - felhalmozási bevételek eft Bevételek összesen eft 3. Kiadások részletezése (2. sz. melléklet) - működési kiadások eft - felújítási kiadások eft - felhalmozási kiadások eft Kiadások összesen eft 4. A képviselő-testület a évi pénzmaradványkimutatását a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. ( 3. és 3/A sz.melléklet) 5. A képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét a 4. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 6. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Tájékoztató a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről A második napirendi pont keretében Rák József polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás évi és évi időarányos tevékenységéről. Összegzésében kiemelte, hogy sokkal több lehetőség van a rendszerben, mint amit eddig sikerült kiaknázni. Elsősorban a fejlesztések vonatkozásában szükséges komolyan odafigyelni, tekintettel az EU-s pályázati lehetőségekre az elkövetkező hét évben.

3 viseli majd. 3 Egyebek A polgármester e napirend keretében tájékozatta a képviselő-testületet az önkormányzat folyamatban lévő beruházásairól, a felújítási munkákról, a közhasznú foglalkoztatás keretében végzett feladatokról: - megtörtént 1000 db lucfenyő elültetése, valamint a burgonya és zöldségvetés az iskola kertjében - a Gombos-hegyi pincesor alatti 372. hrsz területen tereprendezés lett elvégezve - sorompó került a sportöltöző felé vezető útra - a Zöldfelület fejlesztése pályázaton elnyert támogatásból készült padok, jelzőtáblák, hulladékgyűjtők elhelyezése folyamatosan történik a zöldfelületekre - az aktuális pályázatok benyújtása határidőre megtörtént motoros fűkasza beszerzésére, Kossuth utca és Kőporosi pinceút felújítására, ifjúsági csoport Baden- Württembergi utazására. Az előző ülés óta történt események között beszámolt a polgármester a Németország Obershausen településéről érkezett küldöttség látogatásáról a vendégek a kisebbségek magyarországi helyzetét kutatták melynek keretében a Kölni rádiónak is készült riportfelvétel. A hagyományos április 30-i tábortűz és a május 1. programjának egyeztetése során javaslatként elhangzott, hogy a tábortűz gyújtását megelőzően közös szalonnasütés legyen a Gombos-hegyi filagoriánál, majd május 1-én a különböző csoportok (Idősek Klubja, Sportkör, Egyesületek) főzzenek együtt. Matisz Antal, a Polgárőrség vezetője megköszönte az önkormányzatnak a bál szervezéséhez nyújtott segítséget, a Művelődési Ház és eszközök rendelkezésre bocsátását, valamint a tombolára felajánlott ajándékot. Rák József, a Polgárőr és Tűzoltó Egyesület elnöke bejelentette, hogy a Megyei Tűzoltó Szövetség megküldte a tagfelvételről szóló értesítést, valamint közölte, hogy a Sátoraljújhelyben megrendezésre kerülő Flórián napi programon Hercegkútat Stumpf Ferenc kép- Felhívás a pincetulajdonosoknak A Világörökség részét képező Gombos-hegyi és Kőporosi-pincesor egyes pincéi elhanyagolt, gazos állapotban vannak, illetve még mindig sokan helyeznek el hulladékot a pincesorok környezetében. Ezúton is felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a védett pincesorok egységes megjelenésének biztosítása érdekében tegyenek eleget az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 5/2003. (I.31.) sz. rendelet 9/a -ban szabályozott kötelezettségeiknek: (1) Pincék tulajdonosainak kötelezettsége: a) A védett pincesori pincék fenntartása, rendeltetésük szerinti használata, azaz pincék épített oromfalának karbantartása, rekonstrukciós felújítása. A pincék feletti földkúp kaszálása, talajerózió megállítása, felszíni vizek más pincetulajdonost nem károsító elvezetése. b) A pinceágak bővítési szándékának I. fokú kiemelt építésügyi hatósághoz és a helyi önkormányzathoz történő bejelentése. c) A pinceágak bővítésekor kitermelt kőpor elhelyezésének egyeztetése az önkormányzattal (2) A területen nem megengedett: a) Új pince építése a beépítetlen pincehelyeken kívüli területen b) Pincesorok közötti fásítás, 30 cm-nél mélyebb gyökérzetű növények kiültetése c) Védőkorlátok, reklámfelületek-táblák kihelyezése d) A pincesorokon a rendezési tervben megjelölt helyeken felüli újabb parkolóhelyek, pihenőteraszok kialakítása (padok, asztalok kihelyezése, tűzrakó helyek létesítése, stb.) (3) A helyi értékvédelem alá vont épületekre, pincesorokra vonatkozó anyag anyaghasználati és szerkezeti megkötéseket a helyi építési szabályzat 20. -a határoz- A PINCÉBŐL KITERMELT KŐPOR ELHELYEZÉSE ÉRDEKÉBEN A TULAJDONOS EGYEZTETNI KÖTELES AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐJÉVEL! Veszélyeztetés kutyával 3. (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetőleg kóborolni hagyja, b) ) aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát, harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott magatartással másnak nyolc napon belül gyógyuló sérülését okozza, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Az önkormányzat jegyzője felhívja a tulajdonosok figyelmét, hogy a kutyákat ne hagyják az utcán kóborolni, mert ezzel a fenti szabálysértést követik el!

4 4 Hercegkútért Közalapítvány - Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közös bálja április 14. (dr. Stumpf Enikő kuratóriumi titkár köszöntője) Kedves Vendégek! Szeretettel köszöntöm Önöket a Hercegkútért Közalapítvány és a Polgárőr és Tűzoltó Egyesület hagyományteremtő céllal idén első alkalommal megrendezett közös bálján. Köszöntöm a Bál védnökeként dr. Hörcsik Richárd polgármester urat, országgyűlési képviselőt, községünk díszpolgárát. Csóra György urat, a Megyei Polgárőr Szövetség elnökét és az Országos Polgárőr Szövetség alelnökét, Rák József polgármester urat és Polyák József esperes urat, továbbá valamennyi kedves vendégünket, akik részvételükkel támogatják Hercegkút civil szervezeteinek tevékenységét. A Közalapítvány közel egy évtizedes múltra visszatekintő működéséről a kuratórium titkáraként és egyben az alapító önkormányzat képviseletét ellátó tagként szeretnék néhány gondolatot elmondani. Hercegkút Község Önkormányzatának képviselőtestülete a civil szervezetek társadalmi szerepét felismerve, a közszolgáltatások terén végzett tevékenysége elősegítése érdekében döntött a Közalapítvány létrehozásáról. Körünkben köszönthetjük a kuratórium első elnökét és többeket az elmúlt évek során vagy jelenleg e szervezetben valamilyen tisztséget betöltők közül. A kuratórium vezetésében és összetételében történt változások ellenére a Közalapítvány az alapító okiratban rögzített közhasznú tevékenységek megvalósítására törekedett és a jövőben is erre kívánja fordítani a rendelkezésére álló forrásokat évtől pedig a községben élők tájékoztatásában jelentős szerepet betöltő, havonta megjelenő Hercegkúti Hírek kiadását, idei évtől a szerkesztését is a Közalapítvány végzi. Az elmúlt év végén döntött az alapító önkormányzat arról, hogy a helyi kábel-tv csatorna ORTT regisztrációval történő működtetése érdekében a Közalapítvány tevékenységi körét tovább bővíti és az engedély birtokában a műsorszolgáltatás mellett a helyi képújság üzemeltetését is végzi majd. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától évben elnyert támogatás teremtette meg az alapjait a hagyományőrzés terén felvállalt tevékenységének, mely a Sváb Tájház megépítésében és sikeres működtetésében öltött testet. A tájház a sváb azonosságtudat erősítése mellett idegenforgalmi szempontból is jelentős értéke lett településünknek és a tavaly nyáron történt sajnálatos esemény bekövetkeztéig sok száz látogatót vonzott Hercegkútra. A természeti katasztrófát követően a Közalapítványnak megítélt biztosítási összeg ismeretében a kuratórium az Önkormányzattal együttműködve látott hozzá a Sváb Tájház rekonstrukciós munkálatainak megszervezéséhez. Ezúton is köszönetet mondok a kártérítési ügy rendezése során segítséget nyújtó biztosítási szakembereknek és helyi vállalkozónak, akiknek köszönhetően rövid időn belül rendelkezésre állt a forrás a beruházás megkezdéséhez. Köszönjük az önzetlen felajánlását Jáger Attila műszaki ellenőrnek, aki szakértelmével hozzájárul ahhoz, hogy a kivitelező ÉPSZER Rt által vállalt határidőre az elvárt színvonalon épüljön újjá tájházunk. A kuratórium nevében kérek minden kedves hercegkútit, hogy a berendezéséhez nyújtsanak ugyanúgy segítséget mint öt évvel ezelőtt. Amennyiben ez a munkánk sikeres lesz, akkor az épület renoválását követően hamarosan lesz egy új, a régihez hasonló gazdag gyűjteménnyel büszkélkedő, közösségünk összefogását szimbolizáló Sváb Tájházunk, amit minden Hercegkúti magáénak fog érezni. A Közalapítvány továbbra is felvállalja ennek működtetését, elődeink értékeinek bemutatását a településünkre érkező magyar vagy külföldi látogatók számára, Ebben a munkában az önkormányzat és a Közalapítvány számít intézményeire, a Német Kisebbségi Önkormányzatra, Hercegkút hagyományőrző civil szerveződéseire. Dr. Stumpf István egyik korábbi rendezvényünkön elhangzott szavait idézve: a közösség akkor erős, ha van azonosság tudata, ha ápolja múltját, ha erős az összetartozás érzése. 720 lelkes közösségünk erejének bizonyítéka a mai este is, melyen Hercegkút legfiatalabb civil szervezetének a tagsága a februárban bejegyzett Polgárőr és Tűzoltó Egyesület támogatni kívánja a közösség érdekében felvállalt feladatokat, melyekről az Egyesület elnöke ad tájékoztatást.

5 (Rák József egyesületi elnök köszöntője) Tisztelt Vendégeink! Engedjék meg, hogy megosszak Önökkel néhány gondolatot a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület létrejöttével, megalakításának céljával, és a jövőbeni tervekkel kapcsolatban. Mindannyiunk számára közismert, hogy a civil szervezetek egyre nagyobb hangsúlyt kapnak egy adott település életében. Különösen a vidéki élet meghatározó, fellendítő energiaforrása lehet a civil élet beindulása. A civil szerveződés, mint öntevékeny csoport azt jelzi, hogy a polgárok nem csupán passzív résztvevői a közéletnek. A közösségi munka a helyi kezdeményezéseket és a közös cselekvést segíti, és nem túlzok, ha azt mondom, hogy a kistelepülések megtartó erejének növeléséhez is hozzájárul. Hercegkúton nagy hagyománya van a közösségi munkának, az összefogásnak, de mindez szervezett formát, egyesületi kereteket néhány éve öltött, amikor megalakultak a különböző egyesületek. A mi egyesületünk életében is fontos szerepet tölt be valamint a Megyei Polgárőr Szövetségbe. A jövőben szeretnénk valamennyi országos szövetség és más szervezet által kiírt pályázati lehetőséget megragadni a működésünkhöz szükséges anyagi és tárgyi feltételek biztosítása érdekében. A közös célok alapján együttműködésre törekszünk a helyi önkormányzattal, számítva szervező és koordináló szerepére, a hatékony működésünkhöz szükséges támogatásra. Terveink között szerepel a tűzoltó felszerelések, az eszközállomány kibővítése, korszerűbbé tétele, valamint a polgárőr ruházat és alapvető felszerelések beszerzése és természetesen az ezekhez szükséges pályázati lehetőségek kiaknázása. Mindezeken túl szeretnénk minden évben megrendezni a maihoz hasonló bált, melyből származó bevétel is az egyesület működését szolgálhatja, s nem utolsó sorban azt a célt, hogy együtt szórakozzunk és eltöltsünk egy kellemes estét. Végezetül felkérem Dr. Hörcsik Richárd Képviselő Urat, Hercegkút díszpolgárát, hogy nyissa meg a bált! Megtisztelte jelenlétével a rendezvényt községünk díszpolgára dr. Hörcsik Richárd, valamint a B-A-Z Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, az OPSZ alelnöke, Csóra György úr 5 az a közösségformáló erő, melynek köszönhetően 28 fő azonos vagy hasonló gondolkodású, a közösségi munkákban mindig lelkesen részt vállaló hercegkúti tevékenykedik településünk biztonsága érdekében. Az évek óta jól működő Polgárőr Egyesület feladatait kibővítve, s a régen községünk életében előkelő helyet képviselő önkéntes tűzoltóság hagyományait felelevenítve hoztuk létre egyesületünket, melynek alakuló ülését szeptemberében tartottuk meg. Kiemelt célkitűzésként fogalmaztuk meg a lakosság biztonságérzetének fokozását, a tűzoltásban való szervezett és aktív részvételt, a vagyonvédelmi feladatok ellátását. A megyei bíróság jogerős végzésével a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesületet kiemelten közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette, melyet követően felvételünket kértük a Megyei Tűzoltó Szövetségbe A Hercegkútért Közalapítvány kuratóriuma, a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület elnöksége köszönetet mond mindazoknak, akik részvételükkel támogatták a rendezvényt!

6 6 Utazás Kiállítás Budapesten március 29-től április 1-ig Idén első alkalommal volt lehetősége Hercegkútnak, hogy bemutatkozzon a Nemzetközi idegenforgalmi kiállításon, amely immár 30. születésnapját ünnepelte. A Hungexpo Budapesti Vásárközpontban rendezték meg, és minden eddiginél több látogatót vonzott ebben az évben. Köszönet Komlóska polgármesterének, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tourinform irodának, hogy helyet biztosítottak nekünk ezen a nagyszabású rendezvényen, és ez által népszerűsíthettük kicsiny községünket. Rengeteg színes program közül lehetett válogatni az odalátogatóknak, hiszen a B pavilonban voltunk, ahol a színpadon folyamatosan előadások, műsorok és bemutatók zajlottak: különböző hagyományőrző tevékenységek elevenedtek meg, a gasztronómiához kapcsolódóan pl. volt disznóölés és ökörsütés, a népművészek reprezentálásában pedig a népi folklór értékeit láthattuk. Számos ország, megye, város és falu képviseltette magát ez alkalomból, és persze akadtak ismerős arcok is, hiszen ott volt Sárospatak, Sátoraljaújhely és Tokaj képviselete is. A külföldi díszvendég a Cseh Köztársaság volt, tehát nem maradhattak el a cseh sörök sem, valamint volt egy cseh étterem is felállítva az egyik pavilonban, ami nagyon népszerűnek bizonyult. Számtalan utazási iroda vett részt akciós ajánlatokkal a rendezvényen, regisztrációs lapok kitöltése ellenében és kvíz játékokkal utakat is lehetett nyerni. Idén 54 ország 930 kiállítója vett részt a kiállításon. A kínálat szinte végeláthatatlan volt a világ minden pontjára szóló turisztikai lehetőségekből, az aktív pihenést kínáló ajánlatokból, gyógyüdülésekből, valamint kulturális és családi programokból. A kiállításon igyekeztük bemutatni a térséget, elmondtuk Hercegkút történetét, kirándulási- és szálláslehetőségekről tájékoztattuk az érdeklődőket. De volt, aki már a finom sváb szalonnát, meg persze a jó borokat kereste, amikor megpillantotta a standot! Prospektusokkal, valamint színes kiadványokkal készültünk a rendezvényre, ezek szép számban fogytak is. A közönségnapok, amelyeken jelen voltunk, azt bizonyították, hogy van érdeklődés az észak-magyarországi régió, a falusi turizmus iránt. Ez utóbbi az egyik legdinamikusabban fejlődő ága a belföldi üdülésnek. Népszerűségét köszönheti annak, hogy viszonylag olcsó, és az emberek csendre és nyugalomra vágynak a rohanó hétköznapokból, sokan szeretnének elmenekülni a városok zajától. Ez kiváló pihenési lehetőség tehát családoknak, baráti társaságnak. Reméljük, hogy sikerült jó képet adni Hercegkútról, és hogy sokan kedvet kaptak arra, hogy ellátogassanak hozzánk! GMI Götz M.Ildikó és segítője a Kiállításon Hercegkút és Komlóska közös standja Megyei Önkormányzati vezetőkkel

7 7 KÉPES ÖSSZEFOGLALÓ A BÁLRÓL Árvay József Gyakorló Iskola mazsorett-csoportjai A PENTAGON együttes zenéje ismét nagy sikert aratott a bálozók körében a svédasztalos vacsorával együtt (fotó(fgfotónaárjános Fotó: Naár János

8 8 Suli - tár Március 22-én tartottuk nyíltnapunkat Évek óta megfigyelhető országszerte a gyermeklétszám csökkenése, s ez alól nem kivétel a mi kis iskolánk sem. Ezért minden évben komoly erőfeszítéseket teszünk azért, hogy iskolánkat minél szélesebb körben megismertessük a leendő szülőkkel, gyerekekkel egyaránt. A színvonalas oktatáson, nevelésen kívül sok érdekes programot, szabadidős tevékenységeket szervezünk a gyerekeknek. Már több éve rendezünk nyílt tanítási napot, ahol elsősorban a leendő első osztályba beiratkozó gyerekeket és szüleiket várjuk. Így volt ez idén is, örömünkre sok érdeklődő jelent meg. Minden osztályban megnézhették a tanítási órákat, képet kaphattak a módszerekről, a gyerekek tudásáról. Az iskolában kialakult családias légkör elismerést váltott ki a szülők között. A gyerekekről sem feledkeztünk meg, számukra közös játékos foglalkozást terveztünk, ahol ismerkedős játékokkal oldottuk a kezdeti bátortalanságot. A jó hangulatú ismerkedés után a szülőkkel beszélgettünk, elmondhatták benyomásaikat, véleményüket Minden kérdésükre igyekeztünk választ adni, hogy megkönnyítsük a döntésüket. A visszajelzésekből az derült ki, hogy tetszett, amit láttak, így reméljük, valamennyi gyermek iskolánkban kezdi meg az első osztályt. Április 3-án húsvéti játszóházra hívtuk a gyerekeket és szülőket egyaránt. Már évek óta ünnepek előtt igyekszünk összegyűjteni azokat a régi szokásokat, az ünnep és az évszak jellegzetes eseményeit, hagyományokat, amelyek segítségével a gyerekek megismerhetik, hogyan ünnepeltek szüleik, nagyszüleik, hogyan készültek fel az ünnepre, milyen tárgyakkal díszítették környezetüket, milyen játékok, tréfás, vagy komolyabb szokások voltak jellemzőek. Ennek keretében a húsvéttal kapcsolatos népszokásokat, előkészületeket elevenítettük fel, amikor közösen tojást festettünk különböző technikákat díszítési lehetőségeket mutattunk a gyerekeknek. Hajtogattunk nyuszit, készítettünk tojástartókat, ablakdíszeket. Közben beszélgettünk az ünnep lényegéről, a hozzá kapcsolódó népszokásokról, locsolóverseket tanulgattunk. Úgy gondoljuk, ezek az alkalmak fontosak, mert az együttmunkálkodás segít a gyerekekkel és a szülőkkel való jó kapcsolat megteremtésében és segít az ünnepekre való ráhangolódásban is. Április 13-án, pénteken Rátkára utaztunk német nemzetiségi szavalóversenyre Az előzetesen megtartott házi verseny legeredményesebben szereplő tanulói vettek részt. Ők a következők: 1.o. Gaál Dénes, Vojcsik Melinda 2.o. Ulimájer Donát 3.o. Ambrus Baltazár, Matisz Patrik, Szabó Gábor Péter 4.o. Bányai Dominik, Melles Károly. A körzeti versenyen rakamazi, sátoraljaújhelyi, rátkai és hercegkúti gyerekek mérhették össze tudásukat. A produkciókat egy tanítókból álló- zsűri értékelte. Nagyon színvonalas előadásukat hallhattunk, a gyerekek szépen felkészültek. A legsikeresebben szereplő tanulónk ULIMÁJER DONÁT lett, aki a nagyon szép 4. helyezést érte el. Ezúton is gratulálunk minden résztvevőnek! tanítók

9 Mi az a HPV? Sokan nem tudják, hogy a méhnyakrák kialakulásáért a Humán papillónia vírust lehet felelőssé tenni. A sejtekben olyan elváltozásokat indíthat el, melyek rákos burjánzáshoz vezetnek. A HPV vírus az egyik leggyakoribb szexuális úton terjedő kórokozó. Kisebb számban, de nagy fontosságú fertőződési lehetőség, amikor a fertőzött anya a szülés folyamán átadhatja gyermekének. Ezenkívül terjedhet a fertőzés (feltételezések szerint) fertőzött törülközővel, egyéb textíliával is. Az egyéb nemi szerveket érintő rosszindulatú elváltozások, az egyes fejnyaki rákok döntő többségében való megjelenése miatt a férfiakat is érinti. Felelősségteljes szexuális élettel ezek jó része elkerülhető. Megjegyzendő, hogy a HPV fertőzés nem egyenlő a méhnyakrák kialakulásával. A fertőzés csak akkor okozhat kóros elváltozásokat, ha hosszú ideig fennáll. A HPV fertőzések 90 %-a 2 év alatt meggyógyul. A fertőzöttek 5-10 %-ánál azonban tartós fertőzés alakul ki, aminek következményeként jönnek létre a kéz és láb szemölcsök. A HPV-nek 100 típusa ismert, ezek közül bizonyíthatóan 14-nek van köze a méhnyakrák kialakulásához. A HPV fertőzés a jelenlegi lehetőségek birtokában nem gyógyítható, igazi gyógyszere nincs. A jövő útja a megelőző védőoltás, ami decemberétől mindenki számára elérhető. A közegészségügyi érvek amellett szólnak, hogy az oltást férfiaknak is célszerű beadni, mert a férfiakban is kialakulnak HPV okozta betegségek és tudtukon kívül továbbadhatják partnereiknek. Bővebben a témáról a honlapon tudhatnak meg. Szegediné Dankó Mária védőnő 9 Kedves hercegkútiak, kedves zeneszerető barátaink! A tavalyi évhez hasonlóan idén is szeretnénk megrendezni a Zenemplén zenei fesztivált július 7-én! Az előző rendezvény tapasztalatait felhasználva szeretnénk egy még színvonalasabb, még nagyobb rendezvényt tető alá hozni! A terveink között szerepel több zenekar meghívása, köztük egy országosan ismerté is (Eleven hold)! Emellett gondolva a kisebbekre idén úgy tervezzük,hogy egész naposra bővítjük ki a rendezvényt!már délelőttől várjuk a családokat a sportpályára ahol kézművessátor, ügyességi versenyek és egyéb programok (pl. lovaglás) várják az érdeklődőket! Délutántól pedig 2 részre osztva kezdődnének a koncertek (délutáni+esti program)! A másik nagy változás a tavalyihoz képest, hogy a fesztivál össze lenne kötve egy motoros találkozóval! Ez a dolog még függőben van, az egyeztetések és a megbeszélések folyamatosan folynak. Ehhez azonban összefogásra és támogatásra van szükségünk! Mivel a rendezvény a tavalyi évhez hasonlóan ingyen lesz megtekinthető, így anyagi forrásainkat máshogyan kell előteremtenünk! Ezúton szeretném tehát mindenki figyelmét felhívni, hogy lehetőségük van ezt a fesztivált támogatni! Erre több lehetőség is van! Lehetséges banki átutalással, rózsaszín csekkes befizetéssel vagy akár személyesen is! Minden támogatásnak nagyon örülnénk és minden hozzájárulás nagyban segítené a rendezvény sikerét! Az alábbiakban közzétesszük az elérhetőségeket, ahol szeretettel várjuk a támogatásokat! Előre is nagyon köszönjük! Markovics Ádám -a szervező Fáziskésés zenekar nevében- Elérhetőségek: Bankszámlaszám: Markovics Ádám OTP Bank Rózsaszín csekken: 3958 Hercegkút Petőfi S. u 217 Markovics Ádám Személyesen: Simon Gergely Tel: , Markovics Ádám Tel:

10 10 Hercegkút Község Önkormányzat március 21-i ülésén fogadta el az egységes szerkezetű szociális rendeletét, melyet az alábbiakban olvashatnak. 4/2007. (IV.01.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselô-testület) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 32. (3) bekezdésében kapott felhatalmazással élve a következő rendeletet alkotja: I. A rendelet célja, alapelvei 1. (l) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy az általa biztosított és megszervezett szociális gondoskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik életkoruk, egészségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük folytán problémáik megoldására önerôbôl nem képesek. (2) Az ellátást igénylôk kötelesek arra, hogy helyzetük javítása érdekében a tôlük elvárható módon mindent megtegyenek, amennyiben pedig a támogatásra szoruló élethelyzet nekik felróható okból következett be, életmódjuk, életvezetésük megváltoztatásával kötelesek elôsegíteni helyzetük javítását. (3) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az önkormányzat valamint annak szervei, továbbá a településen működô oktatási, egészségügyi és civil szervezetek kötelesek együttműködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylô problémák megoldását kötelesek kezdeményezni. (4)E rendeletben a képviselő-testület Hercegkút lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza - a helyi Önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét - a szociális ellátás iránti kérelem benyújtásának módját és egyéb eljárási szabályokat, - a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat illetékességi területén élő magyar állampolgárokra és az Sztv. 3. (l)(2)(3) bekezdésében meghatározott személyekre. II. Általános szabályok 3. (1) Eltérô szabály hiányában e rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Sztv. 4. -ában foglaltakat kell alkalmazni. (2)Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra vonatkozó általános eljárási szabályokat e fejezet határozza meg. Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. Hatásköri, eljárási rendelkezések 4. (1) A képviselő-testület az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza. (2) A polgármester dönt: átmeneti segélyről, lakásfenntartási támogatásról, a temetési segélyrôl, a gyermekvállalási támogatásról, a köztemetésrôl, a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokról. (3) A polgármester a szociális ellátás tárgyában átruházott hatáskörében hozott döntésről határozatot hoz. (4) A polgármester döntése ellen a képviselő-testülethez fellebbezés nyújtható be. Az eljárás megindítása 5. (1) Ha e rendelet eltérô szabályt nem állapít meg, az ellátás iránti kérelmet a Körjegyzőség Hivatalában lehet szóban vagy írásban elôterjeszteni. (2) A Hivatal szociális igazgatással foglalkozó köztisztviselôi az eljárás során kötelesek a kérelmezôk részére a szükséges tájékoztatást megadni, jogaikra és kötelezettségeikre a figyelmet felhívni. (3)Amennyiben a szociális ellátást kérô az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra lenne jogosult, erre a tényre a kérelme elutasításáról szóló határozatban a figyelmét fel kell hívni, illetôleg az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani. Nyilatkozatok, igazolások benyújtása 6. (1) A kérelmező köteles együttműködni az önkormányzati hivatallal a szociális helyzetének feltárásában. Ha arról e rendelet rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket a rendelet az egyes ellátásoknál előír, továbbá amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek. A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása 7. (l) A pénzbeli ellátások kifizetése jogerős határozat alapján a Hivatal feladata, továbbá a) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet; b) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. (2) A pénzbeli ellátásokat minden hónap ötödik napjáig kell kifizetni. (3) A pénzbeli ellátás a jogosult kérése esetén a jogosult által megadott lakossági folyószámlára történő átutalással is kifizethető.

11 A jogosulatlanul igénybevett ellátás visszatérítése 8. (1) Az Sztv. 17. ában foglaltak szerint jogosulatlanul igénybevett ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén a visszafizetés méltányosságból részben vagy egészben akkor engedhetô el, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely a kérelmezô vagy családja megélhetését veszélyeztetné, vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna. III. A szociális gondoskodás rendszere 9. Az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését a) pénzbeni- és természetbeni ellátások nyújtásával; b) személyes gondoskodást biztosító ellátások megszervezésével biztosítja. Pénzbeli ellátások 10. Az önkormányzat a következő pénzbeli ellátásokat állapítja meg: a) a szociális törvényből fakadó pénzbeli ellátások: - rendszeres szociális segély, - lakásfenntartási támogatás, - ápolási díj, - átmeneti segély, - gyermekvállalási támogatás - temetési segély; Rendszeres szociális segély 11. A rendszeres szociális segélyt a rászorulók részére az Sztv. 37/A-G -ában, valamint e rendeletben leírtak alapján január 1. napjától a körjegyző állapítja meg (1) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként köteles együttműködni: a) az önkormányzattal, b) az önkormányzat által kijelölt szervvel, a Zempléni Családokért Alapítvány Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata (3950 Sárospatak, Rákóczi u. ) - továbbiakban családsegítő szolgálattal (2) Az együttműködési kötelezettségről a segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell. 13. Az együttműködés keretében a nem foglalkoztatott személy köteles: (1) az adatait, illetve adatainak megváltozását bejelenteni, (2) a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában együttműködik (3) a beilleszkedést segítő programban részt venni, (4) az önkormányzat által felajánlott és számára megfelelő munkalehetőséget elfogadni, feltéve, hogy a felajánlott munkával kapcsolatban teljesülnek az Sztv. 37/H. (6) bekezdésben foglalt feltételek. 14. (l) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőkre terjed ki: a) a családsegítő szolgálattal való kapcsolattartásra, b) a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozásokon, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő 11 felkészülési programban való részvételre, c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, d) a felajánlott és számára megfelelő az Sztv. 37/H. (6) bekezdése szerint megfelelő munkalehetőség elfogadása e) a munkaügyi központnál álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre és az elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való együttműködésre. (2) A rendszeres szociális segélyre jogosult köteles a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a családsegítő szolgálattal (3950 Sárospatak Rákóczi u. ) felvenni a kapcsolatot. (3) A rendszeres szociális segélyt megállapító jogerős határozat egy példányát a körjegyző megküldi a családsegítő szolgálat részére, amely a megjelent kérelmezőt nyilvántartásba veszi, majd kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot és arról írásbeli megállapodást köt a segélyben részesülő személlyel. 15. (1) A megállapodás tartalmazza különösen a) az együttműködési program személyre meghatározott tartalmát, b) a programon való részvétel gyakoriságát, amely évente négy alkalomnál kevesebb nem lehet, c) azokat az eseteket, körülményeket, melyek miatt a megállapodás nem teljesítése az együttműködési kötelezettség megszegését jelentik. (2) A családsegítő szolgálat írásban értesíti a körjegyzőt az együttműködés megvalósulásáról, a résztvevőkről és a távolmaradókról, valamint a távolmaradás indokáról, igazolásáról. (3) A beilleszkedést segítő programokról való távolmaradás igazolására csak házi-, szakorvosi, vagy valamely hatóság által kiállított hiteles igazolás fogadható el. 16. (1) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő a segély folyósításának időtartama alatt az együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély összegét 6 hónapig 75 %-os mértékben kell folyósítani. 17. Amennyiben az együttműködési kötelezettségét a rendszeres szociális segélyben részesülő két éven belül súlyosan, vagy ismételten megszegi, a rendszeres szociális segély folyósítását meg kell szüntetni. 18. A segélyezett megszegi az együttműködési kötelezettséget akkor, ha a beilleszkedést segítő programban kötött megállapodásban meghatározottakat a megállapodásban rögzítettek szerint nem teljesíti, s annak elmulasztását 3 napon belül nem menti ki. 19. A segélyezett súlyosan megszegi az együttműködési kötelezettségét, ha (1) a 10. (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a családsegítő szolgálattal, (2) a megállapodást nem köti meg, (3) az önkormányzat vagy a munkaügyi központ által felajánlott munkát nem fogadja el, (4) a munkára jelentkezéskor ittas, bódult állapotban jelenik meg.

12 (1) Az önkormányzat a rendszeres szociális segélyt kérelmező igényjogosult, nem foglalkoztatott személyek számára legalább 30 munkanap időtartamú foglalkoztatást szervez. (2) Az önkormányzat az Sztv. 37/A..(1) bekezdés szerinti foglalkoztatás megszervezésére vonatkozó kötelezettségét más szerv bevonásával is teljesítheti. 21. (1) A rendszeres szociális segélyre való jogosultságot a polgármester, január 1. napjától a jegyző az Sztv. 2.. figyelembevétele alapján kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. (2) A felülvizsgálathoz a jogosultnak csatolni kell: a.) 5. (1)-(2) bekezdésben meghatározott igazolásokat, b) a munkaügyi központ igazolását az együttműködésről, c) a családsegítő szolgálat igazolását a beilleszkedési programon való részvételről. 22. (1) A 28. -ban a)-c) pontban felsorolt igazolások csatolásának elmulasztása, illetve hiánya esetén az ellátást együttműködés hiányában meg kell szüntetni. (2) A feltételek fennállása, valamint az e rendeletben az Sztv-ben felsorolt kötelezettségek teljesülése esetében a támogatást tovább folyósítja. Lakásfenntartási támogatás 23. Az önkormányzat a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosultság feltételeit az Sztv. 38. (1)-(8) bekezdése alapján határozza meg. Ápolási díj Az ellátás feltételei 24. Az önkormányzat az Sztv. 43/B -ában meghatározottak figyelembevételével méltányossági ápolási díjat (továbbiakban: ápolási díj) állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévet betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, amennyiben az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. Összege 25 (1) Az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a. (3) Ha az ápolási díjra jogosult kettő vagy több személy ápolásáról gondoskodik, az ápolási díj mértéke a nyugdíjminimum 200 %-a. Átmeneti segély Az ellátás feltételei 26. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt. (2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) Átmeneti segélyben csak azt a személyt lehet részesíteni, - akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi minimumnyugdíjat, - egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi minimumnyugdíj 150 %-át nem haladja meg. Speciális eljárási szabályok 27. 1) Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező és pályakezdő személyek esetében az erre vonatkozó nyilatkozatot. (2) Amennyiben a rászorultsággal, illetve a nyújtott átmeneti segély céljának megfelelő felhasználásával lásd 44. (4) bekezdés kapcsolatban kétség merül fel, a kérelmező köteles a hivatal által kezdeményezett környezettanulmány végrehajtásában közreműködni. Ha a közreműködést megtagadja, kérelme elutasítható. (3) Indokolt esetben a segélyben részesített személyt kötelezni lehet a segély felhasználásáról történő elszámolásra. Ez esetben a határozatban a felhasználás célját, és a felhasználásról történő elszámolási kötelezettséget is meg kell határozni. Átmeneti segély összege 28. (1) Az alkalmanként megállapított átmeneti segély összege esetenként 5.000,- Ft-nál kevesebb, és ,- Ftnál több nem lehet. Átmeneti segély természetben történő megállapítása 29. (l) Átmeneti segély iránti kérelem elbírálásakor, amennyiben a) a kérelmező életmódja, életvitele arra enged következtetni és b) a környezettanulmány, valamint a köztudomású tények alapján bizonyosságot nyer, hogy a kérelmező a részére megállapított átmeneti segélyt nem a saját vagy családja létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre (hanem például élvezeti cikkekre) fordítaná, részére az átmeneti segélyt természetben kell megállapítani. (2) Az (1) bekezdésben foglalt természetbeni ellátás formái jellemzően a következők lehetnek: a település élelmiszert forgalmazó boltjaiban kizárólag közvetlen fogyasztásra alkalmas alapvető élelmiszerek vásárlására jogosító utalvány, személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díjának átvállalása. Temetési segély 30. (1) Az önkormányzat temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Temetési segélyre jogosult az eltemettetô, ha az önkormányzat illetékességi területén rendelkezik lakóhellyel.

13 (3) Temetési segély nem állapítható meg annak: a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedül élő esetén eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, b) aki a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény 16. -a alapján temetési hozzájárulásban részesült. Speciális eljárási szabályok 31. (1) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő vagy egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát. (2) Ha a temetési segély megállapítását nem a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzattól kérik, a kérelemmel egyidejűleg be kell mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát is. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza kell adni. A megállapított segély összegét vagy a kérelem elutasításának tényét, illetve a határozat számát a jegyző a számlákra rávezeti. (4) Temetési segély megállapítható a temetés költségeit igazoló számla hiányában is ha a segélyt megítélő határozatban rendelkeznek a folyósított összeggel kapcsolatos utólagos elszámolási kötelezettségéről. 32. Ha a temetési költségek viselése az eltemettető, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, ennek igazolására a kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelemigazolását. Összege 33. (1) A segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-a. (2) A Képviselő-testület évente egyszer, minden év december 31-ig a következő évre vonatkozóan állapítja meg a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét e rendelet 1. sz. mellékletében. Gyermekvállalási támogatás 34. (1) A Polgármester kérelemre - jövedelemhatártól függetlenül gyermekvállalási támogatásban részesíti a községben állandó lakóhellyel rendelkező családokat, ha gyermekük született. (2) A gyermek születését születési anyakönyvi kivonattal kell igazolni ,- Ft. A támogatás mértéke gyermekenként IV. Természetben nyújtott szociális ellátások Közgyógyellátás 35. Közgyógyellátásra jogosult méltányosságból a szociális rászorult személy, ha a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes elviselni. 36. Az 49. alkalmazásában létfenntartást veszélyeztető havi rendszeres gyógyító ellátás költségén kell érteni, amely eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át, feltéve hogy családjában az egy főre jutó havi jö- 13 vedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülélő esetén 250 %- át. V. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 37. Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó, következő alapellátási formákat: - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - családsegítés Étkeztetés 38. (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. (2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az (1) bekezdés szerinti étkezésről más módon gondoskodni. (3) A településen élő fogyatékos személyek részére lehetőséget kell biztosítani az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkezés biztosítására. 39. Az étkeztetés történhet a házi segítségnyújtás keretében házhoz szállítással a jogosult által elvitellel. 40. (1) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat:az ellátást igénybe vevő jogosult, a jogosult tartására, gondozására kötelezett és képes személy köteles megfizetni. (2) A térítési díj alapja a képviselő-testület által évente meghatározott normatíva, amely az élelmezés nyersanyagköltségének, valamint az étkeztetéssel kapcsolatosan felmerült költségnek egy ellátottra jutó napi összege (a továbbiakban: élelmezési térítés). (3) A térítési díjat a képviselő-testület a képviselő-testület ezen rendelet mellékletében határozza meg. (4)Az étkezésért fizetendő intézményi térítési díjat az élelmezésvezetőnek havonta előre, tárgyhó 10-ig kell befizetni. Házi segítségnyújtás 41. Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni: a) azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, b) azokról a fogyatékos személyekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, c) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak. 42. Az önkormányzat e feladatát szakképzett szociális gondozó foglalkoztatásával látja el.

14 14 Családsegítés 43. (1) Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatait a Zempléni Családokért Alapítvánnyal kötött feladat ellátási szerződés alapján látja el, melynek címe: 44. A családsegítő szolgálat az egyén és család számára nyújtott szolgáltatása térítésmentes VI. Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások Idősek klubja 45. (l) Az önkormányzat szakosított ellátásként idősek klubját működtet. (2) Az idősek klubja a saját otthonukban élő időskorú személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra. (3) Az idősek klubja szakmai programját és házirendjét a klubvezető határozza meg a polgármester jóváhagyásával, az Sztv a alapján. (4) Az idősek klubjába történő felvétel iránti kérelmet a Körjegyzőség Hivatalához kell benyújtani. A felvételről a klubvezető szakmai javaslata alapján a polgármester dönt. 5) Az idősek klubja szolgáltatásaiért az étkezésen kívül - az ellátást igénybevevőnek térítési díjat nem kell fizetni. VII. 46. E rendelet április 1. napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Hercegkút Önkormányzat képviselőtestületének 14/2003. (VIII.11.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. 1.sz. melléklet E rendelet 45. (2) bekezdése értelmében a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség ,-Ft. 2. sz. melléklet 1. Az étkeztetés (napi egyszeri meleg ebéd biztosítása) intézményi térítési díja 288,- Ft. 2. Az ebéd kihordásáért fizetendő térítési díj: 30,- Ft. Rák József sk. dr. Stumpf Enikő polgármester körjegyző Meghívó A Heimat Néptánc Egyesület és a Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Hercegkúti tagozata április 28-án 18:00-tól ÖNÁLLÓ MŰSORT rendez A műsor utáni bálra a talpalávalót a PENTAGON zenekar húzza Helye: Művelődési Ház Belépőjegy: 300 Ft, mellyel egyesületünket támogatja

15 15 Nagypénteki Keresztút a Gombos-hegyi Kálvárián (Horváth Eszter és ifj. Naár János fotói) Zarándokutak A Hercegkúti Római Katolikus Egyházközség plébánosa az alábbi zarándokutakra várja az érdeklődő hívek jelentkezését június 7. nap: a Dél-lengyelországi Kameniaci településen Úrnapi körmenetén való részvétel augusztus 6-9. nap: Varsói - Lengyelországi zarándoklat, a Szent István Király Plébánia meghívására A zarándokutak előkészítése és az utazás szervezése folyamatban van, azokat kellő számú jelentkező esetén kerül sor. Polyák József esperes-plébános

16 16 Sporthí Györgytarló - Hercegkút 4 : 2 Ifi 2 : 4 Gujdi J, Fedor P, Kiss G, Kerchner R, Zajácz Á, Matisz T, Rák Zs. (Kobák B), Egyed S, Kiss A, Bársony Gy, Balog T (Matisz P) Góllövő: Balogh T (2) Hercegkút Hollóháza 5 : 0 Ifi 3 : 1 Szemán P, Fedor P, Kiss G, Kobák B, Kerchner R, Vinkler Zs, Matisz T, Kiss A. (Braun Zs), Egyed S, Balogh T (Rák Zs), Matisz P Góllövők: Kerchner R (2), Egyes S, Kiss A, Matisz P Hercegkút Fűzér 1 : 3 Ifi 2 : 3 Szemán P, Fedor P (Rák Zs), Kiss G, Zajácz Á, Kobák B (Bartha L), Vinkler Zs, Kiss A, Egyed S, Balogh T. Matisz P (Stumpf G), Bársony Gy Góllövő. Stumpf G Nagyrozvágy Hercegkút 3 : 0 Ifi 2 : 1 Szemán P, Kiss G, Zajácz Á, Kobák B, Vinkler Zs, Rák Zs, Kiss A (Fedor P), Egyed S, Egyed A, Matisz T, Kerchner R Hercegkút Makkoshotyka 2 : 1 Ifi 3 : 4 Szemán P, Kiss G, Zajácz Á, Vinkler Zs, Kerchner R, Rák Zs, Kiss A, Matisz T, Egyed S, Balogh T, Bársony Gy. Góllövő: Bársony Gy (2) Hagyományőrző tábortűz a Gombos-hegyen Majális a Kerek-réten Hercegkút önszerveződő közösségei szeretettel várnak mindenkit április 30-án a Gombos-hegyi filegóriához a szalonnasütésre és az esti tábortűzhöz és május 1-jén a Kerek-réti Majálisra. Hercegkúti Hírek Hercegkút község információs lapja Kiadja: Hercegkútért Közalapítvány Felelős kiadó: Stumpf Imre Jánosné Szerkesztő: dr. Stumpf Enikő Hercegkút, Petőfi u Megjelenik: havonta Nyilvántartási szám: NKÖM 2.2.4/220/2/2002. Nyomdai munka: Sárospataki Nyomda

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Tarnaörs. Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009 (II.13) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Tarnaörs. Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009 (II.13) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Tarnaörs Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (II.13) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Tarnaörs Község önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 31-én tartott ülésének 8-22/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (56-59/2007., 9-12/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester tájékoztatója

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Egyházasdengeleg Község

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja RENDELETEK Biatorbágy Város Képviselõ- testülete 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Biatorbágy Város Képviselõ- testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VII. 27.) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról A Törökbálint Nagyközség

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2013. FEBRUÁR HÓ, 14. ÉVFOLYAM 2 SZÁM ÁRA: 200,- FT Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése A Bodrogolaszi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nagytarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(II.25.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól egységes szerkezetben Nagytarcsa

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról .. Önkormányzat Képviselő-testületének../2007. (..) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és

Részletesebben