Közhírré tétetik! - elfogadta a város évi költségvetését az önkormányzat -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat -"

Átírás

1 XIX. évfolyam, március KISBÍRÓ KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Alapkőletétel: megkezdődött a Kumánia Gyógyés Strandfrüdő, valamint a Hotel Kumánia építése (5. oldal) Március 15.: programok nemzeti ünnepünk alkalmából (4. oldal) Közfoglalkoztatás: 153 fő állt munkába március 1-jén (5. oldal) Rendet a segélyért: kötelező a lakókörnyezetet rendben tartani (6. oldal) A költségvetés nem cél, hanem eszköz - elfogadta a város évi költségvetését az önkormányzat - A év egyik legfontosabb döntését hozta meg képviselő-testületünk február 22-én, amikor elfogadta a város éves költségvetését. Több hetes, de ha a költségvetési koncepcióra is gondolunk, akkor mondhatjuk, hogy több hónapos munka előzte meg pénzügyi lehetőségeink és korlátaink számbavételét, kidolgozását. Annak átgondolását, hogy ebben az évben - milyen kötelező feladatokat és hogyan látunk el, - a kötelező feladatainkon túl mit vállalhatunk, - elkezdett fejlesztéseinket hogyan folytathatjuk, - és milyen új beruházásokat tervezünk. Azt is át kell időről időre gondolnunk, hogy minden éves költségvetés, így az idei is, nem önmagában áll, hanem egy folyamat, egy gazdálkodási folyamat része, annak egy állomása. Nemcsak 2011-ben kell tehát gondolkodnunk, hanem értenünk kell az idáig vezető utat, és látnunk kell a 2011 utáni időszakot is. Ezért tudnunk kell, mit hoztunk magunkkal 2011 előttről, és mit viszünk tovább majd 2011 után. Bár a költségvetés jellegéből eredően azt gondoljuk, hogy a fő feladatunk a költségvetési egyensúly biztosítása, ne tévesszük szem elől, hogy a költségvetés nem cél, hanem eszköz. Eszköze a város biztonságos működtetésének, és élete, életünk alakításának. Sőt, nemcsak eszköze, hanem jellemzője is annak. Az idei év költségvetésének négy fontos mutatószáma a következő: - a főösszeg közel 7,5 milliárd Ft (7 milliárd 439 millió Ft), - ebből a működési kiadások előirányzata közel 2,5 milliárd Ft (2 milliárd 438 millió Ft), - a fejlesztések előirányzata több mint 5 milliárd Ft (5 milliárd 2 millió Ft); - a működési hiány pedig 343 millió Ft. Pályázatok: megjelentek az önkormányzat civil szervezeteknek kiírt pályázatai (17. oldal) Hétpróbás Kunok: megkezdődik egy egész éven át tartó programsorozat (17. oldal) Vár az iskola: bemutatkoznak az általános iskolák ( oldal) (Szerk.) A fejlesztési kiadásokról A működési és fejlesztési előirányzatok aránya az egy a kettőhöz arány beszédes. Mutatja, hogy Kisújszállás életében jelentősek a beruházások, ami a város hosszú távú fejlődését jelzi előre. Ez valóban így is van, hiszen közismert, hogy pályázati támogatással elkezdtük gyógy- és strandfürdőnk bruttó 1,8 milliárdos fejlesztését, benne egy szálloda építését is. Emellett készülünk a városközpont felújításának közel egy milliárdos projektjére is. És itt az egyéb infrastrukturális beruházásainkról nem szóltam. De nemcsak dinamikus városfejlődést jelez a fejlesztési kiadások nagy aránya, hanem a hitelek, illetve a kötvény törlesztésének szükségességét is. (Engedjen meg a kedves Olvasó egy kis kitérőt. Ezekre, mármint a hitelekre úgy kell tekintenünk, mint tette annak idején Széchenyi István is. Ő volt az, aki az 1800-as évek első felében, a reformkorban, máig is páratlan éleslátással fejlődési pályára állította Magyarországot. A Hitel című, korszakalkotó munkáját például azért írta meg, mert látta, hogy a hitelek hiánya az ország fejlődésének az akadálya. Persze, tegyük hozzá, értelmes célokra és ésszerű keretek közötti hitelekre kell gondolnunk. És azt se felejtsük el, hogy az ország vezetőitől, nemeseitől áldozatok meghozatalára is kész hazafiúi magatartást várt el.) Igen, hitel nélkül (hiszen a kötvény is egyfajta hitel) mi sem tudjuk városunkat fejleszteni, és e nélkül más külső forrásokat sem tudnánk, tudtunk volna idehozni gondolok itt a pályázati támogatásokra. Elérkeztünk ugyanakkor a kötvényünk jelentette határhoz, azaz ha minden

2 2. oldal Kisbíró március 5. pályázatunk sikeres lesz, akkor egyelőre több száz milliós beruházásban nem gondolkodhatunk. Persze tegyük hozzá épp elég feladat lesz a megkezdett beruházásokat megvalósítanunk, emellett pedig szeptemberben el is fogjuk kezdeni a kötvény visszavásárlását, melynek első részlete CHF, azaz 36,6 millió Ft. A működési kiadásokról Költségvetésünkben a működési költségek aránya ugyan kisebb, de jelentőségük a fejlesztési kiadásoktól semmiben sem marad el. Ez az a terület, amit szinte forintról forintra megvizsgáltunk, ugyanis a működési költségek első körös felmérésekor 500 milliós hiány nézett vissza ránk. Viszonyításként elmondom, hogy tavaly 280 milliós hiánnyal fogadtuk el a költségvetést, ennek mintegy felét azonban az év során sikerült kigazdálkodnunk, így 2011-re 143 milliós hiányt hoztunk át. A fél milliárdos hiányt első körben az intézményi és polgármesteri hivatali működési költségek 5-10%-os, majd 4, 5, 7 és 8%-os csökkentésével kezeltük, így sikerült azt 343 millió Ft-ban megállapítani. És itt meg is álltunk, mert úgy láttuk, hogy a további kiadáscsökkentések már a feladataink ellátásának biztonságát veszélyeztetnék. Miért van hiány? A 343 millió Ft-os hiány is beszédes szám. Egyszer benne van a 2010-ről áthozott 143 millió Ft. E mögött ott áll az állami normatív finanszírozás évek óta tapasztalt csökkenése: 5 év alatt közel 250 millió Ft-tal kaptunk kevesebb normatív állami támogatást. E folyamatból magasan kiemelkedik a 2010-es év legdurvább normatívacsökkentése, amit még az előző kormány hagyott ránk örökül. Számban kifejezve ez városunknak mínusz 178 millió Ft-ot jelentett. Az állami támogatás tehát csökkent, ám a feladatok nőttek. A kettő közötti költségnövekedést az önkormányzatoknak kellett kigazdálkodniuk azaz kell, hiszen ennek terheit tovább hordozzuk. Idén végre 28,5 millió Ft-tal nőtt az állami normatív támogatásunk, ez azonban egyelőre csak a 2003-as szintű támogatásnak felel meg. Mindezt még azelőtt kell kimondanunk, mielőtt bárki is az intézményi, hivatali gazdálkodásban keresné a problémák forrását. Az alapvetően együttműködő és fegyelmezett gazdálkodást ugyanis nemcsak tavaly tapasztalhattuk meg az önkormányzatok feladatellátó szervezetei, intézményei és a Polgármesteri Hivatal részéről, hanem egy kivétellel az idei költségvetés elkészítésekor is, amit e helyen is ismét megköszönök. Ennek egyik hiteles külső megítélése az Állami Számvevőszék tavalyi átfogó ellenőrzése volt, melynek kedvező eredménye az önkormányzati, hivatali gazdálkodás elismerése. A hiány kezelhető A feladatunk tehát a 343 millió Ft-os, alapvetően az állami feladatokhoz mért kevesebb állami támogatásból eredő hiány kezelése. Az a kérdés: ezt hogyan csökkenthetjük tovább ésszerűen és emberségesen. Gondolok itt arra, hogy meg kellett vizsgálnunk, érdemes-e pl. 25 millió Ft-tal csökkenteni ezt a keretet az adható juttatások megszüntetésével. A válaszom: nem. Ez az összeg ugyanis érdemben nem csökkenti a hiányt, azonban a közalkalmazottaink és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazottaink számára ez, a személyekre lebontott kis összegű juttatás nemegyszer munkavállalóink családi megélhetési költségeinek egyik fontos forrása. A költségvetésünk nem nyerne annyit, mint amennyit több száz család veszítene. (Hadd utaljak itt vissza arra, hogy a költségvetés nem célja, hanem eszköze az életünk alakításának.) Hasonló megfontolások alapján tartom fontosnak a helyi civil- és sportszervezetek támogatási keretének megtartását, a kultúrára, művészetekre, közművelődésre fordított támogatásaink szinten tartását is. és ha már itt tartunk: a képviselő-testületnek hamarosan döntenie kell a nem kötelező feladatainak további ellátásáról, annak formáiról, a nem kötelező feladatként vállalt intézmények megyei önkormányzatnak történő átadásáról. Szeretném már most nyomatékosan kijelenteni annak ellenére, hogy a normatíván felül 293 millió Ft önkormányzati támogatással kell kiegészítenünk az intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetését nem tervezzük a gimnázium, az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola és a művészeti iskolánk átadását, valamint ahogy azt az egyik képviselőtársunk bizottsági ülésen felvetette az általános iskoláink összevonását. Így az imént elmondott lehetőségekkel szemben a hiány csökkentésére a következő döntéseket készítjük elő: 1. Pályázni fogunk az önhibájukon hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására. 2. Kezdeményezzük a 220 millió Ft-os folyószámlahitel-keretünk megemelését. 3. Intézményenkénti feladatelemzést végzünk, hogy az intézmények közötti költségvetési különbségekre magyarázatot kapjunk. 4. Év közben továbbra is takarékosan és együttműködően kell gazdálkodnunk, ami magában foglalja a következőket: - újabb pályázatok benyújtásakor az intézményektől már a tervezéskor egyeztetést kérünk, hiszen az előfinanszírozás biztosítása egyre nagyobb terhet ró önkormányzatunkra, és a kamatok miatt plusz költséget is jelent; - folyamatosan figyelemmel kísérjük az év közbeni feladatváltozásokat, és ehhez fogjuk igazítani a dolgozói létszámokat (például a közoktatásban számítani kell létszámcsökkentésre); - élni fogunk az év közbeni pályázati és egyéb támogatási lehetőségekkel. Hogyan jellemzi Kisújszállást a költségvetése? Bevezetőmben azt mondtam, hogy egy költségvetés jellemzője is egy város életének. Ennek kapcsán tegyük fel a kérdést: milyen a mi költségvetésünk közösségi tartalma? Hogyan befolyásolja költségvetésünk városunk életét? A válaszom erre: költségvetésünk olyan, amely - elsősorban biztonságos városműködtetésre törekszik, - ugyanakkor a városfejlesztés érdekében ésszerű kockázatokat és maximális erőfeszítéseket vállal, ezt várja el intézményeitől, Polgármesteri Hivatalától, alkalmazottaitól is, - a beruházásokkal további fejlesztéseket, vállalkozásokat ösztönöz, - és legfőképpen: igyekszik a lakosok és alkalmazottak életkörülményeit megőrizni, illetve javítani. Remélem, sikerült érzékeltetnem a évi költségvetés elkészítésének nehézségeit és felelősségét. Éppen ezért köszönetet mondok mindenkinek, aki ebben a munkában segítségünkre volt, közöttük is különösen a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, valamint az intézmények vezetőinek. Kecze István polgármester

3 2011. március 5. Kisbíró 3. oldal MEGKÉRDEZTÜK... Bartus Mihályné nyugdíjas osztályvezető Kedvező évre számítok. Szerencsére sok munkám és elfoglaltságom adódik, hasznosan el tudom tölteni a szabadidőmet. A gazdasági válság hatását lecsendesítettük, a saját magunk által termelt élelmiszerek is segítettek ebben, ezáltal kisebb mértékben érzékeljük a válságot. A legfontosabb, hogy én és a férjem is jó egészségi állapotnak örvendünk. A földünkön végzett munkánkra az időjárás van a legnagyobb befolyással. Bizakodunk abban, hogy a felgyűlt sok vizet egy jó tavasz elviszi, és a mezőgazdaság hamarosan talpra áll. Ö n m i l y e n g a z d a s á g i é v r e s z á m í t? Földesné Kovács Szilvia óvodapedagógus Remélem, hogy jobb évnek nézünk elébe. Most a kislányommal vagyok gyeden, így kevesebb pénzből kell gazdálkodnunk, vagyis abból, amink van. Próbáljuk megoldani a felmerülő többletkiadásokat. Eddig a megélhetésünkben még nem okozott komolyabb problémát a gazdasági helyzet, hiszen mindig addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. Igaz, a bevásárlások alkalmával főleg az akciós termékeket nézzük, valamint a családunk által megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket tartósítjuk, eltesszük télire. Mészáros István nyugdíjas Szerintem ez az év sem lesz könnyű. Oda kell rá figyelnünk, hogy mire költünk. Be kell osztanunk, amink van, hiszen a feleségemmel mindketten nyugdíjasok vagyunk. Érezzük a megszorítások hatását is. Hiába tartunk állatokat otthon, gondolva, hogy könnyebb lesz így a megélhetés, hiszen a termény is egyre drágul. A luxus dolgokat sem engedhetjük meg magunknak már évek óta, szerencsére a fiaimmal és családjaikkal segítjük egymást. A megélhetés szempontjából fontos a munkahelyek teremtése, erre egy jó példa a mostani közfoglalkoztatás. Molnár János karbantartó Szerintem nem sok jót ígér az idei év. Emelkednek az árak, nem könnyű megélni, az alapvető élelmiszerek is egyre drágulnak. A lakosság jelentős számát érinti az üzemanyag árának növekedése is. Az autónkat már nagyon ritkán használjuk, inkább egyszer tartunk havonta egy nagyobb bevásárlást azért, hogy kevesebbszer kelljen rászorulnunk a kocsira. Mostanában kerékpárral közlekedek. A megszorítások miatt nem vagyok túlságosan bizakodó, de ha pozitív eredményeket látok és tapasztalok, már más lesz a hozzáállásom. (Szerk.-ZLR) Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a február 8-ai rendkívüli, valamint a február 22-ei soron következő ülésén hozott döntéseiről Rendeletek: 3/2011.(II.23.) a évi költségvetésről szóló 7/2010. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 4/2011.(II.23.) a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról 5/2011.(II.23.) a évi költségvetésről 6/2011.(II.23.) Kisújszállás Város Arany János Pedagógiai, Kulturális, Művészeti Díja adományozásának rendjéről 7/2011.(II.23.) a Díszpolgári Cím és a Pro Urbe Díj alapításáról és adományozásáról 8/2011.(II.23.) a PRO COMMUNITATE URBIS DÍJ alapításáról és adományozásáról 9/2011.(II.23.) Kisújszállás Sportjáért Díj alapításáról és adományozásáról 10/2011.(II.23.) a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 33/2010.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 11/2011.(II.23.) a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 57/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Határozatok: 20/2011.(II.8.) közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatására vonatkozó pályázat benyújtására 21/2011.(II.8.) a Balassi Bálint utcát az Erdélyi Sándor utcával összekötő útépítéshez szükséges kül- és belterületi határmódosításról szóló 270/2010. (IX.28.) számú önkormányzati határozat módosításáról 22/2011.(II.8.) a Balassi Bálint utcát az Erdélyi Sándor utcával összekötő útépítéshez szükséges területvásárlásról szóló 271/2010. (IX.28.) számú önkormányzati határozat módosításáról 23/2011.(II.8.) a december 2-án és 3-án lehullott nagy mennyiségű csapadék által okozott károk vis maior támogatási igényének benyújtásáról szóló a 370/2010. (XII.21.) számú önkormányzati határozat kiegészítéséről 24/2011.(II.8.) a kisújszállási DK-i és DNy-i belvízöblözetek rekonstrukciója tárgyú beruházás keretében felmerült kiegészítő műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzésére 25/2011.(II.22.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló J E G Y Z É K beszámoló elfogadásáról 26/2011.(II.22.) a telekadó megállapításának lehetőségeiről 27/2011.(II.22.) a szórakozóhelyek nyitva tartásával kapcsolatos adó megállapításának lehetőségeiről 28/2011.(II.22.) gyermekvédelmi felelősi órakedvezményről az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskolában 29/2011.(II.22.) a közoktatási intézkedési terv felülvizsgálatához 30/2011.(II.22.) a lakcímbejelentés szabályozásának vizsgálatáról 31/2011.(II.22.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. ingatlanfenntartási tevékenységéről 32/2011.(II.22.) a Kisújszállási Extrém Sportpálya és az Erzsébet ligeti salakos pálya használati jogviszonyának módosításáról 33/2011.(II.22.) a 2011/2012. tanévre vonatkozó óvodai és általános iskolai beíratások szabályozásáról 34/2011.(II.22.) az Arany János Városi Könyvtár, valamint a Művelődési és Ifjúsági Központ évi munkatervének fenntartói jóváhagyásáról 35/2011.(II.22.) a városi társadalmi (civil) szervezetek támogatásáról szóló pályázat kiírásáról 36/2011.(II.22.) a városi társadalmi (civil) szervezetek támogatásáról szóló pályázatról 37/2011.(II.22.) a helyi, székházzal rendelkező szervezetek üzemeltetési költségeinek támogatásáról szóló pályázat kiírásáról 38/2011.(II.22.) a helyi kiadványok támogatásáról szóló pályázat kiírásáról 39/2011.(II.22.) a nyári táborok támogatásáról szóló pályázat kiírásáról 40/2011.(II.22.) a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényének benyújtásáról 41/2011.(II.22.) a évi majális helyszínéről 42/2011.(II.22.) a évi Települési Környezetért cím elnyerésére szóló pályázat benyújtásáról 43/2011.(II.22.) a évi Kisújszállás városi parlagfű-mentesítési pályázat kiírásáról 44/2011. (II.22.) Dr. Malatinszky András települési képviselő által vázolt mezőgazdasági termelési rendszerről 45/2011.(II.22.) a belvízi védekezés összehangolásáról 46/2011.(II.22.) a követelésállomány behajtásának IV. negyedévi tapasztalatairól, összefoglaló a évi munka eredményességéről 47/2011. (II.22.) Munkás Horgász Egyesület kérelméről 48/2011.(II.22.) erdei iskola működtetéséről, valamint a Kisújszállási Ifjúsági Szálláshely szolgáltatásinak bővítéséről 49/2011.(II.22.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója munkaviszonyának és vezetői megbízásának megszüntetéséről 50/2011.(II.22.) megbízás a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátására 51/2011.(II.22.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatói állására pályázat kiírásáról 52/2011.(II.22.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. pénzügyi és szakmai vizsgálatáról 53/2011.(II.22.) forgóeszköz hitelfelvételéről 54/2011.(II.22.) a kisújszállási DK-i és DNy-i belvízöblözetek rekonstrukciója tárgyú beruházás keretében felmerült kiegészítő műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzésére (eredmény megállapítására) * * * A képviselő-testület évi munkaterv szerinti soron következő ülését, március 29-én (kedden) órai kezdettel tartja a következő napirendi javaslatokkal: Előterjesztés az önkormányzat évekre szóló gazdasági programjának meghatározására Beszámoló a város közbiztonságáról és közrendjéről, a bűnözés városi helyzetéről: Tájékoztató a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság a Városi Polgárőrség és a mezőőrök, tevékenységéről Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelésére Előterjesztés Kisújszállás Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervének elfogadására Előterjesztés önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztés a Nagykunságért Díjra történő javaslattételre Előterjesztés megyei díjakra történő javaslattételre Előterjesztés a Kisújszállási Vízmű Kft évi üzleti tervének jóváhagyására Előterjesztés a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft évi üzleti tervének jóváhagyására Előterjesztés a Kisújszállási Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója évre vonatkozó teljesítménykövetelményének meghatározására Előterjesztés a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója évre vonatkozó teljesítménykövetelményének meghatározására Tájékoztató a TV Kisúj működéséről, műsorszerkezetéről, fejlesztési elképzeléseiről A képviselő-testület nyilvános ülésén bárki részt vehet. A nyilvános ülés anyaga a városi könyvtárban és a városi honlapon megtekinthető.

4 4. oldal Kisbíró március 5. Ünnepi prog ramok Kisújszálláson az 1848/49-es for radalom és szabadságharc emlékére Március 12-én, szombaton órakor megemlékezés Illéssy Sándor mellszobránál az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola udvarán, majd órakor az Illéssy-sírkertben és Keszi Hajdú Lajos sírjánál, a Déli temetőben Beszédet mond: Illéssy Ádám nagykunkapitány és Ari Katalin tanárnő *** Március 13-án, vasárnap órakor a 48-as Olvasókör székházában: Civil Találkozó a nemzeti ünnep alkalmából Rendező: 48-as Olvasókör *** Március 14-én, hétfőn órakor FÁKLYÁS MEGEMLÉKEZÉS Útvonal: Illéssy Kossuth-emlékkapu Illéssy utca Arany János utca Kálvin park Piac utca Kossuth u. 2. szám alatti iskola. A felvonulás útvonalának állomásain, az emlékkapunál, Kossuth Lajos, Illéssy Sándor és Illéssy János mellszobránál, valamint a Kossuth-domborműnél a rendező Városvédő és -Szépítő Egyesület, valamint városunk iskolái tartanak rövid megemlékezéseket. Az Illéssy Kossuth-emlékkapunál Toldi Attila iskolaigazgató mond beszédet. Kérjük a felvonuláshoz csatlakozókat, hogy lehetőség szerint hozzanak magukkal gyertyát, fáklyát. Közreműködik: a Nagykun Nádor Huszárbandérium és a 48-as Asszonykórus Fiatal Március, most nézz a szemünkbe S úgy adj nekünk erőt, sugarat, hatalmat, Amily híven hisszük ezt a forradalmat. - Ady Endre - Március 15-én, kedden órakor a Városháza előtt: VÁROSI ÜNNEPSÉG Ünnepi beszédet mond: Dr. Varga István országgyűlési képviselő A MÁRCIUSI NAPHOZ - versek, dalok a forradalomról - Fellépnek: Dimény Levente, Dimény Eszter, Kiss Csaba és Tóth Tünde, a Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulatának művészei KOSZORÚZÁS AZ 1848/49-ES EMLÉKMŰNÉL Közreműködnek: a Mellofon Fúvósegyüttes Szálkay János karnagy vezényletével, valamint a Nagykun Nádor Huszárbandérium és az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptánc tanszakos növendékei Az ünnepi programokra tisztelettel várnak minden kedves érdeklődőt a rendezők: Kisújszállás Város Önkormányzata, az Arany János Általános Iskola, az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola, a Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon, a Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, a Nagykun Nádor Huszárbandérium, a Török Pál Református Általános Iskola, a Városvédő és -Szépítő Egyesület és a 48-as Olvasókör Kérjük, hogy akik koszorút, virágot kívánnak elhelyezni a március 15-ei ünnepség során, e szándékukat előzetesen, március 11-én óráig jelezzék a rendezőknek a következők szerint: az 59/ vagy 59/ ös telefonszámon, az címen vagy a Városháza sz. irodájában.

5 2011. március 5. Kisbíró 5. oldal Nőnapra ti vontok minden körül bájt s életet A minap Széchenyi István egyik könyvét lapozgattam. Tudják, azt, amelyik az 1800-as években szemléletével alapjaiban változtatta meg Magyarország életét. A Hitel című írásáról van szó. Ez a könyv ugyan az ország gazdaságának fejlődését hivatott elősegíteni, de meggyőződésem, hogy abban is új volt, ahogyan ezt a kérdést megközelítette. Hogy miért? Azért, mert ezt az írását Széchenyi Honunk szebb lelkű asszonyinak ajánlotta. A nőknek. Tisztelt férfitársaim! Kihez is fordulhatnánk életünk legértékesebb gondolataival, érzéseivel, alkotásaival, mint hozzájuk: asszonyainkhoz, lányainkhoz? Igen, kedves Asszonyok, Lányok! A nőnapon hadd idézzem a legnagyobb magyar szavait, köszöntve mindannyiukat szeretettel: annyi nemes és szép, ami az emberiséget felemeli, a ti nemetek műve. Ti viszitek karjaitokon életbe a kisded nevendéket, s jó polgárrá nevelitek; a ti nemes tekintetetekből szí a férfi lelkierőt s elszánt bátorságot. S ha léte alkonyodik a haza ügyében, ti fontok koszorút homloka körül. Ti vagytok a polgári erény s nemzetiség védangyali, mely nélkületek higgyétek soha ki nem fejlik; vagy nemsokára elhervad, mert ti vontok minden körül bájt s életet. Ti emelitek egekbe a port s halhatatlanságra a halandót. Üdvözlet és hála néktek! Kecze István polgármester Alapkőletétel Február 10-én alapkőletétel volt a strandon. A Kumánia Kisújszállási Gyógy- és Strandfürdő, valamint a Hotel Kumánia bruttó 1,8 milliárd forintból valósul meg, amelynek mintegy 50%-a uniós támogatás az Észak-alföldi Operatív Program egy-egy kiírása alapján. A beruházás részeként megújul a fürdő, épül egy új medence, amely két korábbi medencével közösen kap egy 58 méter átmérőjű medenceteret. Emellett lesz jakuzzi, szaunavilág és wellness-elemek. A város szálláshiányán enyhített a 2010 őszén átadott ifjúsági szálláshely, a Hotel Kumánia pedig tovább bővíti majd a választékot. A harminc szobás, 60 férőhelyes szálloda közvetlenül kapcsolódik majd a fürdőgyógyászati szolgáltatásoknak otthont adó épülethez, így a vendégeknek ki sem kell lépniük a szabadba, hogy elérjék azokat. És hogy mit is jelent az új gyógyfürdő és szálloda neve, a Kumánia? A szó Kunország latin elnevezéséből fakad. Ez köszön vissza a fürdő és a szálloda logójában, s magában az épületben is. Emellett a szolgáltatásokba is beépülnek majd az ősök hagyományai. A két beruházás 2010 tavaszán parkolóépítésekkel indult, a tényleges munka azonban most kezdődött meg az alapkőletétellel. A komplexum várhatóan 2012 tavaszán nyitja meg kapuit. Tatár Zoltán alpolgármester Elkezdődött a közfoglalkoztatás Ahogy arról már korábban beszámoltunk olvasóinknak, városunk több, közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázatot nyújtott be, melyek elbírálása megtörtént. Ennek eredményeként önkormányzatunk a hosszabb időtartamú, teljes munkaidős közfoglalkoztatás keretén belül 16 fő álláskereső foglalkoztatásához közel 12 millió Ft támogatást kapott. A rövidebb időtartamú, részmunkaidős foglalkoztatás keretén belül a benyújtott pályázatok alapján 282 fő foglalkoztatásához 37,2 millió Ft támogatást nyertünk. Ezen túl munkaeszközök költségére 616 ezer Ft, munkaruha és egyéni védőeszköz költségére 467 ezer Ft támogatásban részesültünk. A foglalkoztatás megvalósításához önkormányzatunk 4 millió 947 ezer Ft önrészt biztosít. Március 1-jén 137 fő állt munkába, akik elsősorban a helyi közutak és közterületek fenntartását, köztisztasági és településtisztasági feladatokat, valamint a csatornázási, vízrendezési, vízelvezetési feladatokat ellátó segédmunkások. Ezen túl az alapfokú oktatás és nevelés, a közművelődési feladatok, illetve a szociális ellátás területén, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása területén dolgoznak. Nagy Tünde osztályvezető Kecze István polgármester elhelyezi az alapkőbe az időkapszulát, benne az utókornak szóló üzenetekkel: kiadványokkal, érmékkel, a megvalósításban közreműködők aláírását tartalmazó oklevéllel és tervrajzokkal. Mögötte balról: Szabó Lajos, a kivitelező Kalotherm Zrt. elnöke, Hayde Tibor építésztervező, dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző, Lengyel Barnabás műszaki ellenőr és Darvas Imre építésztervező.

6 6. oldal Kisbíró március 5. Kötele ző a lakókör nye z etet rendben tar tani A februári ülésén képviselő-testületünk úgy döntött, rendeletben kötelezi a bérpótló juttatásban részesülőket a lakókörnyezetük rendbetételére április 1. napját követően a bérpótló juttatásra való jogosultság megállapítása során az eljárás részét képezi annak vizsgálata, hogy a kérelmező lakókörnyezete megfelel-e a rendeletben leírtaknak. Az ellátás megállapítását követően bejelentés, vagy a közterület-felügyelők jelzése alapján kerül sor a lakókörnyezet rendezettségének vizsgálatára. A lakókörnyezet rendezettsége akkor biztosított, ha a bérpótló juttatást kérelmező vagy a bérpótló juttatásra jogosult személy által lakott - ingatlan helyiségeiben a járófelületek nem szemetesek, a burkolatok, berendezési és felszerelési tárgyak, textíliák szennyeződéstől mentesek, - ingatlanban a rágcsálók és rovarok távoltartása, irtása szükség szerint megtörténik, - ingatlanon a települési szilárd és folyékony hulladékot indokolatlan mértékben nem halmozzák fel, - ingatlan körüli közterületen található járdaszakasz járda hiányában egy méter széles területsáv, illetve ha járda mellett zöldsáv is van az úttestig terjedő terület kapubejáró sártalanításáról, hó- és jégmentesítéséről, tisztántartásáról gondoskodnak, - ingatlanhoz tartozó csapadékvíz-elvezető árok, áteresz karbantartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyásáról gondoskodnak, - ingatlanhoz tartozó zöldterület és ott található fák gondozásáról gondoskodnak, - ingatlanhoz legalább egy WC tartozik. A fent felsorolt feltételeket a Polgármesteri Hivatal ügyintézői helyszíni szemle során ellenőrzik. Amennyiben a helyszíni szemle során megállapítják, hogy a lakókörnyezet nem rendezett, az érintettet teljesítési határidő kitűzésével felszólítják a feladatok elvégzésére. Ha ezeket a feladatokat nem végzik el a megadott határidőre, a kérelem elutasításra kerül, a már megállapított ellátás pedig megszűnik. Nagy Tünde osztályvezető A legidősebbek köszöntése Öreggé lenni, vagyis öregkort elérni, sokáig élni: mindenki óhajt. De öregnek lenni, azt ugyan ki óhajtaná? A felragyogó csillag tán nagyobb; de az alkonyatra hajló csillag fénye tisztább. Ne nézd le az öreget, mert te is lehetsz még öreg. Ha az öregség ezüstös szárnyaival betakar, gyakran emeljük fel tekinte- Gulyás Mihályné tünket, keressük a lakást odafenn. A visszatérő vándor vágyva keresi a hazát ma e gondolatoknál nyílik ki az a kis imádságos könyvecske, amit Zsoldos Lászlóné (szül. Veres Julianna) őriz. A könyvet annak írójától, az annak idején Kisújszálláson szolgáló lelkésztől, Török Imrétől kapta et írtak akkor. E kisújszállási kiadású könyv gondolatai azóta sokszor nyújtottak sőt mostanság nyújtanak lelki támaszt tulajdonosának, aki február 16-án töltötte be 95. esztendejét. Születésnapján Kecze István polgármester és dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző köszöntötte őt az önkormányzat nevében. Ugyanezen a napon Gulyás Mihálynénak (szül. Karikó Mária) is születésnapja volt, az önkormányzat ajándékát és jókívánságait azonban személyesen nem adhatták át, mert Marika néni aznap sajnos kórházba került. Február 18-án is volt egy kerek születésnapi évforduló: Kása Kálmánné (szül. Katona Eszter) a 90. esztendejéhez érkezett. Otthonában őt is köszöntötte városunk polgármestere és címzetes főjegyzője. Egészséget és szeretetet kívánva átnyújtották a szép kort megélt ünnepelteknek azt az emléklapot is, amely Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő szavait tolmácsolja. (Szerk. KMJ) H I R D E T M É N Y Zsoldos Lászlóné 95. születésnapján, mögötte lányai, Kecze István polgármester és dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző Tájékoztatom a lakosságot, hogy Kisújszállás város polgármesterének, alpolgármesterének és önkormányzati képviselőinek vagyonnyilatkozata nyilvános. Az érdeklődők a január 31-ig benyújtott vagyonnyilatkozatok megtekintésére vonatkozó szándékukat a Városháza emelet 19-es szobájában jelezhetik személyesen, vagy az 59/ es telefonszámon. Dr. Ducza Lajos Kisújszállás Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottságának Elnöke Kása Kálmánné 90. esztendejében, családjával

7 2011. március 5. Kisbíró 7. oldal Ültessünk fát! Felhívás önkéntes munkára a 4. számú választókerületben március 26-án, szombaton 9 órakor faültetést szervezek a faluban, a Pacséri lakótelepen (a vegyesbolt és autómosó mögötti területen). A facsemetéket és a szerves trágyát beszerzem, és a helyszínre szállítom. Kérem lakótársaimat, hogy akinek módjában áll, a jelzett időpontban segítsen az ültetési munkában. Ásót, lapátot, talicskát lehetőség szerint hozzanak magukkal! Tegyünk együtt a szebb és élhetőbb környezetünkért! Molnár Imre, a 4. sz. választkerület képviselője Kérdőív a helyi civileknek Kisújszállás Város Önkormányzata fontosnak tartja a helyi civil szervezeteket ezért is támogatjuk őket évről évre. Ahhoz, hogy a civilek és a városvezetés közötti együttműködés még sikeresebb legyen, kérdőívben kérdeztük meg a szervetek véleményét. Ennek eredményét szeretnénk itt összefoglalni tájékoztatva a válaszadókat az eredményről. A kérdőívet a helyi egyesületeknek, alapítványoknak, kluboknak küldtük ki. Végül több mint 40%-uk válaszolt kérdéseinkre. Ezek a szervezet működésére, problémáira, a tájékozódási szokásokra és a pályázatokra vonatkoztak. Örömmel olvastuk, hogy a válaszadók több mint fele elsőként a Kisbírót veszi elő, ha helyi hírekről szeretne tájékozódni. Ezután a TV Kisúj a legnépszerűbb, de a városi honlapot is sokan látogatják. Emellett a válaszadók nagy része jár tájékoztató fórumokra, megbeszélésekre is. A helyi civil szervezetek több mint fele 500 ezer Ft-ból, vagy annál kisebb összegből gazdálkodik éves szinten. 23%- uk és 1 millió forintot fordít feladataira, s mindössze 13%-uknak van több mint 1 millió forint bevételük. Ezek a bevételek főleg a tagdíjból, szponzorok támogatásából és önkormányzati támogatásból állnak. Ez utóbbi rendszerét a válaszadók 68%-a tartja jónak. Érdekesség, hogy a válaszadók mindössze 27%-a van tisztában azzal, hogy önkormányzatunk évente több mint 2 millió forintot fordít a civilek támogatására. A kérdőív a szervetek problémáira is rákérdezett ezek nagy részét sajnos nem tudják önerőből megoldani. Megoldásnak látnák azonban az együttműködést, amelyet egy civil fórum létrehozása is segítene. Ezt a legtöbb válaszadó szerint negyedévente kellene összehívni. A civil kérdőív több dologra is rávilágított. Eddig is tudtuk, de tovább erősítette bennünk az együttműködés szükségességét. Az önkormányzat pályázati rendszerével kapcsolatban is több tanácsot kaptunk, amelyek figyelembevételével idén ősszel átdolgozzuk, s egységesebbé tesszük önkormányzatunk pályázati rendszerét. Gönczi Károly Tatár Zoltán bizottsági elnök alpolgármester Fő az óvatosság! Időről időre kapunk híreket üzleten kívüli, az utcákat járó árusítókról, vagy ahogyan azt egyszerűen mondani szoktuk: a házalókról. Időről időre ezért fel is hívjuk a figyelmet arra, hogy minden, ilyen módon áruit értékesíteni akaró személlyel szemben legyünk elővigyázatosnak, hiszen nemegyszer előfordultak már az emberek jóhiszeműségét kihasználva elkövetett lopások, csalások is. Az önkormányzat az érvényben lévő jogszabályok szerint az üzleten kívüli kereskedést nem korlátozhatja, de az óvatosságra felhívhatjuk a figyelmet. A minap arról kaptunk hírt, hogy a várost olyan személyek járják, akik vas- és fémhulladékot gyűjtenek azzal, hogy a város alpolgármesterétől kaptak ehhez írásos engedélyt. Kedves Olvasók! Ilyen engedélyt én nem adtam ki, nem is adhatnék, de ez vonatkozik minden városvezetőre is. Kérem, ne higgyenek azoknak, akik bármelyikünkre hivatkozva, bármivel házalnak. Az üzleten kívüli kereskedelmi tevékenységet egyébként a kereskedelmi hatóságnak kell bejelenteniük az azt végzőknek. Ha valamilyen árut kínálnak Önöknek a lakásukon, mielőtt bárkit beengednének, kérjék el a tevékenységre feljogosító dokumentumaikat, személyes adataikat. Ha bármilyen problémát tapasztalnak, kérjenek segítséget a Polgármesteri Hivataltól az es telefonszámon (Városüzemeltetési Osztály), illetve a közterület-felügyelőtől. Tehát ne feledjék: fő az óvatosság! Tatár Zoltán alpolgármester Ismét lesz mammog ráf ia Kisújszálláson Március között ismét kihelyezett lakossági emlőszűrés lesz városunkban. A mobil szűrőbusz a Tűzoltóság udvarán várja a hölgyeket. A kétévenkénti emlőszűrésben a év közötti nők érintettek. A szűrésért nem kell fizetni, a költségeket az Országos Egészségbiztosítási Pénztár állja. Az érintetteket levélben értesítjük a szűrés lehetőségéről. Amennyiben a vizsgálat ideje nem felel meg, új időpont kérhető személyesen, a szűrőbusz felkeresésével vagy a szűrőbusz 06-30/ telefonszámán. A vizsgálaton azok vehetnek részt, akik egy éven belül nem voltak hasonló vizsgálaton, a 40. életévüket betöltötték, panaszmentesek és érvényes beutalóval rendelkeznek. Azoknak is javasolt a szűrőbusz felkeresése, akik tavaly is megjelentek a szűrésen. Nekik a háziorvosuktól beutalót kell kérni, és előzetes időpont-egyeztetésre is szükség van. A vizsgálatra vigyék magukkal a névre szóló meghívólevelet, a társadalombiztosítási kártyát, a korábbi mammográfiás felvételt és leletet. Az idei szűrés leleteit május 1-jétől lehet átvenni a Védőnői Szolgálatnál hétfőtől csütörtökig , valamint óra között. Kérjük a munkáltatókat, tegyék lehetővé dolgozóik számára az emlőszűrésen való részvételt! A szűrés időpontjai Kisújszálláson: március 18., péntek , március 19., szombat , március , hétfő-péntek , március , hétfő-csütörtök , Időpont egyeztetése: személyesen a szűrőbusznál vagy telefonon a 06-30/ os számon. Kiss Endre

8 8. oldal Kisbíró március 5. Emlékezés a 110 éve elhunyt Keszi Hajdú Lajosra Az es szabadságharc küzdelmeiben Kisújszállás város közössége példamutató összefogással, odaadással és erején felüli áldozatvállalással vette ki a részét. Sok kisújszállási hőst név szerint is jól ismerünk, akik úgy a szabadságharc idején, mint annak bukása után is példamutatóan helytálltak. Néhányukról rendszeresen megemlékezünk városi ünnepségeinken. Vannak azonban olyan hősök is, akiknek nevét ritkán említjük. Ilyen Keszi Hajdú Lajos. Keszi Hajdú Lajos bölcseleti, jogi és teológiai tanulmányokat folyatatott Debrecenben. Ezután Bécsben, Prágában, Drezdában, Lipcsében és Berlinben tanult. Magyarságához mindvégig hű maradt. Kisújszálláson lelkész-tanár, majd a gimnázium igazgatója volt évekig, ő írta meg először a kisújszállási gimnázium történetét. Keszi Hajdú Lajos munkásságáról és helytállásáról először dr. Ducza Lajostól hallottam. Értékes és részletes életrajzi adatokat találhatunk róla a most megjelent Prédikátoraink című könyvben, melyet Szentpéteri Géza többéves gyűjtőmunkáját követően írt meg, és a helytörténeti füzetek 26. számaként került kiadásra. Keszi Hajdú Lajosról többek között az alábbiakat olvashatjuk: Az 1848/49-es időkben politikai cikkeket írt, lelkesen üdvözölte a trónfosztást, a sajtószabadságot, a szabadságharc sikereit. A bukás után, 1849-ben Bölcs Bagoly Immár nyolcadik alkalommal került sor az általános iskolásoknak meghirdetett Bölcs Bagoly vetélkedőre a Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiumban. A beiskolázási munka záró mozzanataként megrendezett versenyt ebben az évben is nagy érdeklődés kísérte, hiszen közel 50 csapat nevezett a két írásbeli és egy szóbeli fordulóból álló megmérettetésre. Az írásbeli fordulók alapján a legjobb 20 csapat mérte össze tudását, tájékozottságát és ügyességét a február 5-én, szombaton megtartott szóbeli fordulón. A jó hangulatú versenyen a legtöbb csapattal a törökszentmiklósi iskolák vettek részt, de a helyi általános iskolák is két-két csoporttal képviseltették magukat, valamint érkeztek versenyzők Túrkevéről, Örményesről is. A versenyen a különböző műveltségterületeken szerzett tájékozottságukról adhattak számot a négyfős csapatok, de voltak ügyességi, informatikai keresési és képzőművészeti feladatok is. Az idei verseny győztese Az erdő bölcsei nevű csapat lett a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskolából. A dobogó második fokán szintén törökszentmiklósi, a Kölcsey Ferenc Általános Iskola Okoskák csapata végzett. A harmadik helyet a kisújszállási Arany János Általános Iskola Vaksik csapata szerezte meg. Ezúton is megköszönjük a verseny két fő támogatójának, a Szalay Könyvkiadó Kft.-nek és az ELT Hungary Kft.-nek a versenyhez nyújtott támogatását, melyből a legjobb csapatokat díjaztuk. A vetélkedőről készült képek, valamint a verseny feladatai megtekinthetők és letölthetők iskolánk honlapjáról, a címről. Tóth József igazgatóhelyettes elfogták, a szegedi várban és Pesten raboskodott. Kötél általi halálra, majd várfogságra ítélték. Olmützben és Josefstadtban töltötte börtönéveit, 1856-ban amnesztiával szabadult. Josefstadtban rabtársak voltak Illéssy Jánossal, mindketten halálra ítéltként. Keszi Hajdú Lajost 110 éve temették el Kisújszálláson nagy tiszteletadás mellett. Sírja a kisújszállási déli temetőben található, a rendszeres 1848/49-es megemlékezések helyszínének közvetlen szomszédságában. Kötelességemnek tartom, hogy a magyarság bátor fiáról, a Kisújszálláshoz erősen kötődő Keszi Hajdú Lajosról kegyelettel megemlékezzünk a sírjánál. Tisztelettel hívom a kisújszállásiakat a március 12-én Keszi Hajdú Lajos sírjánál tartandó megemlékezésre és koszorúzásra, melyre az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola által szervezett ünnepséget követően kerül sor. Emlékezzünk együtt Keszi Hajdú Lajosra, Kisújszállás bátor, hősies lelkész-tanárára, aki életével, eszmei hűségével példát mutatott úgy számunkra, mint a későbbi utókor számára. Illéssy Ádám X. nagykunkapitány A Tűzoltóság hírei Mielőtt bármit is írnék tűzoltóságunk munkájáról, tájékoztatni szeretném a tisztelt lakosságot a tűzoltósággal kapcsolatos kósza hírekről: A KISÚJSZÁLLÁSI TŰZOLTÓSÁG NEM SZŰNIK MEG! Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzoltóságokat érintő koncepciójában a hivatásos tűzoltóságok állami tűzoltóságokká, az önkéntes tűzoltóságok (mint a kisújszállási tűzoltóság) egy része állami tűzoltósági őrssé, másik része önkormányzati tűzoltósággá válik. A bennünket érintő változás irányát és mértékét egyelőre nem tudjuk, mert arról még hivatalos tájékoztatást nem kaptunk. Reméljük, hogy ez a változás csak pozitívan érint mindent és mindenkit. Amennyiben a változásról pontos információnk lesz, tájékoztatjuk Önöket! És akkor néhány sorban a tűzoltóság munkájáról: februárban 21 esethez vonultunk. Ezek között sajnos több közúti baleset is volt. Tűzesethez három esetben kaptunk riasztást. Műszaki mentés 11 alkalommal volt - szerencsére csak egy fő sérülésével. Két káresetnél leomló épületrészekhez riasztottak bennünket Kisújszállás belterületén. Egy esetben a karcagi tűzoltóság működési területére vonult az egység segítségnyújtásra. Három esetben kellett jó szándékú bejelentés alapján vonulnunk, de a helyszínen kiderült, hogy nincs olyan esemény, amelynél tűzoltói beavatkozásra lenne szükség. Sajnos volt egy vaklármánk is Kisújszálláson. A tavasz közeledtével mindenki szívesen tölti az idejét a szabadban. Az összeszedett éghető szemetet, gazt a VG Kft. szervezett formában elszállítja, vagy a szármaradványokat a szeméttelepre ki lehet vinni. Kérünk mindenkit, ne gyújtsa fel az elszáradt, tavalyról megmaradt száraz avart, mert az a környezetvédelmi szabályokkal ellentétes, és szankciót von maga után! Mindenkinek kellemes tavaszi időt, tűz- és káreseménymentes időszakot kíván a kisújszállási tűzoltóság állománya nevében: Mészáros Lajos pk

9 2011. március 5. Kisbíró 9. oldal A művész eti iskola hírei Alighogy véget ért a téli szünet, január 14-én a művelődési házban telt házas koncertet tartottunk a népzene tanszak meghívására városunkba érkezett vendégek közreműködésével. Ennek előzménye az volt, hogy együtt léptek fel tanítványaink a Hodos Szilvia volt tanárunk vezette népzene tanszak növendékeivel a törökszentmiklósi Kodály Zoltán Zeneiskola nagytermében egy koncerten. Ez a fellépés olyan lelkesítő volt a gyerekek és tanáruk, Golenya Gréta számára, hogy a koncertről visszatérve továbbgondoltuk a lehetőségeket. Nemcsak visszahívtuk a törökszentmiklósi gyerekeket, hanem bővítettük is a szereplők számát a tiszafüredi Fekete László Alapfokú Művészeti Iskola növendékeivel. És hogy igazi ünnep legyen, meghívtuk a tiszafüredi Morotva zenekart is, amelynek vezetője Rőmer Ottó, aki sok évvel ezelőtt egy rövid ideig szintén tanított iskolánkban. A gyerekek nagy sikerrel szerepeltek, de a közönség is! A koncert a végére interaktívvá vált, a zenekar bekapcsolva a nézőtéren ülő gyerekeket és felnőtteket, forró hangulatot teremtett. Örömömre szolgált, hogy a város vezetése részéről is sokan megtisztelték rendezvényünket. ***** Január 24-én eleget tettünk egy megtisztelő felkérésnek, amely még decemberben érkezett, és arra irányult, hogy iskolánk növendékei adjanak műsort Szolnokon, a Megyeháza dísztermében, a magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen. Felléptek: Nagy Dénes, Vincze Marcell, Palágyi Imre, Kovács Ákos, Nagy Lajos Adolf, Milák Anikó, Szilágyi Fanni, Klémet-Balla Zsófia, Gönczi Sarolta, Bögös Gabriella Hanna, Kiss Imre, zongorán közreműködött Orosz Balázs. Felkészítő tanárok: Horváth István, Szőllősy Gábor, Golenya Gréta, Tőgyi Attila, Papp László. Ezzel a műsorral mi is köszönthettük Balogh Károlyné szalmafonót, városunk lakosát, aki ezen a napon Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Díjat vehetett át. ***** Nagy élményben volt részünk február 7-én, amikor meghívást kaptunk a Szolnoki Szimfonikus Zenekar amerikai estjére. Iskolánk tanára, Tőgyi Attila, aki egyben a zenekar tagja is, Paul Creston marimba versenyét adta elő nagy sikerrel. A közönség hosszú tapssal jutalmazta ütőtanárunk játékát. Ez az esemény egy kezdeményezésnek volt az első állomása. A tervek szerint a zenekar tagjai a jövőben egy-egy művel szólistává lépnek elő, így bizonyítva magas szintű technikai tudásukat és tehetségüket. ***** Február 22-én Mezőtúron rendezték meg a Megyei Fafúvós Versenyt, amelyen két növendékünk vett részt. Klarinét I. kategóriában Méri Marcell harmadik helyezést, szaxofon I. kategóriában pedig Vincze Marcell második helyezést ért el. Felkészítő tanáruk: Horváth István. Zongorán közreműködött Orosz Balázs. Gratulálunk mindannyiuknak! ***** Nagy örömmel értesültünk arról, hogy a közel egy évvel ezelőtt benyújtott Van új a nap alatt című, TÁMOP /10-1 jelzésű pályázatunk, melyet augusztus végén forráshiány miatt elutasítottak, mégis támogatást nyert. Végül megkaptuk az eredetileg igényelt mintegy 50 millió Ft-ot. (Második körben 180 nyertes pályázó volt, közöttük mindössze 22 a művészeti iskola). Ez a pályázat az iskolás gyerekek szabadidős tevékenységének megújítására irányul, illetve arra, hogy valami olyat nyújtsunk nekik, ami iskolai keretek között nem, vagy csak nehezen megvalósítható. Érinti az óvodákat, a város két általános iskoláját, a két középiskolát, a kenderesi általános iskolát, illetve az oda járó gyerekeket. A programok egy részét az iskolák saját tanáraikkal valósítják meg. Sok programot mi, a művészeti iskola tanárai nyújtunk nekik, de sok olyan rendezvény is lesz, aminek megvalósítására elismert művészeket, szakembereket kértünk fel. A teljes projekt egy iskolaéven keresztül zajlik majd. Itt ragadom meg az alkalmat arra, hogy megköszönjem mindazoknak a támogató segítségét, akik a pályázatírás nehézségein átsegítettek engem, illetve mindannyiunkat, így hozzájárulva ahhoz, hogy meglévő forrás esetén nyerhessünk. Lovász Beatrix igazgató

10 10. oldal Kisbíró március 5. Az általános iskolai beíratások időpontjai Az általános iskolai beíratásokra április 4-5-én (hétfőn és kedden) de és du óra között kerül sor a következők szerint: - az Arany János Általános Iskolában a Kálvin téri épületben, - a Kossuth Lajos Általános Iskolában a Rákóczi úti új épületben, - a Török Pál Református Általános Iskolában az Arany János út 1. sz. alatti épületben. (Szerk.) A Török Pál Refor mátus Általános Iskola hívogatója A Török Pál Református Általános Iskola városunk legősibb, évről évre fejlődő intézménye. A nálunk tanuló gyermekek családias, nyugodt légkörben sajátíthatják el az ismeretanyagot. Osztálylétszámaink kedvezőek, így kellő figyelmet fordíthatnak pedagógusaink minden egyes tanulóra. Jelenlegi második osztályunk 23 fővel a legmagasabb létszámú osztály. Hat éve csak emelt óraszámú osztályokat indítunk. A 2011/2012. tanévben informatikatestnevelés emelt óraszámú első osztályt indítunk fővel. Informatika szaktantermünk Munkácsy úti épületünkben áll alsós tanulóink rendelkezésére. A felső tagozatos diákok az Arany János úti épületünkben, külön szaktanteremben tanulják az informatika tantárgyat. Magas létszám esetén az informatika oktatása csoportbontásban folyik, így minden diákunk külön gépen dolgozik. Ezen felül délutáni szakkör formájában is biztosítjuk az informatikát alsós és felsős tanulóink számára. Munkácsy úti épületünkben minden tanterem, központi épületünkben négy terem interaktív rendszerrel és internet-hozzáféréssel felszerelt. A zenét kedvelő gyermekek számára énekkarunk számos lehetőséget biztosít. A különböző fellépéseken túl országos megmérettetéseken is nagy sikerrel vesznek részt tanulóink évek óta. Iskolánk énekkara a városi karácsonyi hangversenyek résztvevőjeként is méltán ismert. Sport vonatkozásában is egyre kiemelkedőbb eredményeket tudhat magáénak iskolánk. Állandó résztvevői vagyunk a városi, megyei és országos duatlon, triatlon és egyéb sportversenyeknek. Iskolánk biztosítja délutáni foglalkozások keretében a fiúk és lányok, alsó és felső tagozatos diákok számára külön-külön a sportolási lehetőséget, versenyre való felkészítést. A dráma kiemelt helyet foglal el a mindennapi oktatásban, melynek eredménye a városi, megyei vers- és prózamondó versenyek dobogós helyezései. Minden tanulónk évente négy alkalommal (Mikulás, karácsony, farsang, anyák napja) szerepel fénytechnikával és hangosítással felszerelt színpadunkon. Mindenkit szeretettel várunk a bemutató órákra és délutáni foglalkozásainkra! Látogassanak el személyesen iskolánkba, ismerjenek meg minket! Sipos Emese igazgató Bemutató órák, délutáni foglalkozások Időpont Osztály Tantárgy Tanít Március 18. péntek Munkácsy épület osztály hittan Mátyási Mariann osztály testnevelés Bujdosó Attila Játékos iskolaváró foglalkozások: ig a Munkácsy úti épületünkben Március 25. péntek Munkácsy épület osztály matematika leendő elsős tanító osztály testnevelés Bujdosó Attila Játékos iskolaváró foglalkozások: ig a Munkácsy úti épületünkben Március 29. kedd Munkácsy épület osztály magyar leendő elsős tanító osztály hittan Mátyási Mariann osztály környezetismeret leendő elsős tanító Játékos informatika foglalkozás: ig az Arany János úti épületben. Április 1. péntek Munkácsy épület Játékos iskolaváró foglalkozások: ig a Munkácsy úti épületünkben

11 2011. március 5. Kisbíró 11. oldal ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az Arany János Általános Iskola nevelőtestülete tisztelettel köszönti Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük iskoláskorúvá vált. Kívánjuk, hogy az általános iskolás évek nagyon sok örömet szerezzenek és szép eredménnyel záruljanak. Szeretnénk bemutatni azokat a nevelési elveket és oktatási tevékenységeket, amelyekkel leendő első osztályos tanulóink találkozhatnak az itt töltött évek során. Pedagógiai programunkban intézményünk jövőjét az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelően, fejlesztési elképzeléseinket számba véve terveztük meg. Hagyományainkat megőrizve, iskolánk arculatának állandóságát biztosítva, kiszámítható helyi tantervvel várjuk az új tanévet. Céljaink: - szilárd ismeretanyag, alapműveltség átadása, megszilárdítása, alkalmazása; - testileg, szellemileg, lelkileg egészséges gyermekek nevelése; - sokoldalú személyiségfejlesztés; - gazdag tanórai, tanórán kívüli tevékenységek biztosítása; - őszinte, nyitott, családias légkör megteremtése. Leendő első osztályosaink a második évfolyamos tanulókkal együtt a Szabadság téri épületben kerülnek elhelyezésre. A tanórai és a tanórán kívüli tevékenységeket egyaránt ebben az épületben szervezzük. A gyerekeknek novembertől áprilisig és Ovitorna foglalkozásokat tartunk, ahol játékos keretek között ismerkedhetnek meg iskolánkkal, valamint az itt tanító pedagógusokkal augusztusában ingyenes helyi osztálytábort szervezünk a gyerekeknek az iskolakezdés és beilleszkedés megkönnyítése érdekében (megfelelő számú jelentkező esetén). Minden elsős ingyenesen kap első osztályos füzetcsomagot. Szeretettel meghívjuk Önöket és Gyermeküket bemutató foglalkozásainkra! Időpont Tanító pedagógus Tantárgy Osztály március 21. (hétfő) Szabadság téri épület (Szabadság tér 2.) 9.45 Kovács Sándor néptánc 1.b Holló Lászlóné informatika 1.a Jakobiczné Kovács Andrea Nagy Lajos angol szakkör 1.a-b Pillmanné Süveges Beáta német szakkör 1.a-b március 23. (szerda) Központi épület (Kálvin u. 3.) 7.50 Újfalvi Erik testnevelés 4.a-b március 23. (szerda) Napközi Otthon (Vásár u. 4.) 8.45 Darvas Andrásné magyar 2.a 9.45 Máténé Varga Rózsa magyar 2.b Tamási Mária matematika 2.b Az emelt szintű sportcsoport iránt érdeklődők képességmérése és sportbemutató március 23-án (szerdán) 15 órakor lesz a központi épület tornatermében (Kálvin u. 3.). Kérjük, minél többen hozzák el gyermeküket, hogy a sportbemutatón láthassák, hová juthatnak el a gyerekek szakembereink irányításával! Szeretettel várjuk Önöket és Gyermekeiket. Tekintsenek be iskolánk életébe! Az Arany János Általános Iskola nevelőtestülete KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Kicsik vagyunk, nagyok leszünk, hívogat az iskola Csingi-lingi! Gyertek, gyertek! Szól a csengő szép szava Kedves kis Barátaink, kedves iskolába induló Gyerekek! Szeretettel várunk benneteket szüleitekkel együtt iskolánk foglalkozásaira. Látogassatok el a Kossuth úti épületünkbe, ismerkedjetek az iskolai élettel, a tanító nénikkel. * * * Barátkozó találkozó óra Zsibongó (játékos torna) óra Varázstábla óra Kakaó parti (varázsceruza) Nyílt tanítási órák Ének-zene 2. c Vadas Ilona Környezetismeret 2. a Budainé Nagy Erzsébet Matematika 2. c Pokorádi Zoltánné Informatika 2. a Zsoldos Zoltán Magyar 2. c Pokorádi Zoltánné Szabadidős tevékenységek 2.a Kerekesné Szűcs Ibolya Ének-zene 2. c Vadas Ilona Matematika 2. a Budainé Nagy Erzsébet Angol 4. a Gergely Éva Az emelt szintű ének-zenei oktatásra jelentkezők meghallgatása óráig óráig Kedves Szülők! A 2011/2012-es tanévben iskolánkban indul: - iskolaotthonos oktatás, emelt óraszámú informatikai képzés; - emelt szintű ének-zene képzés; - szakkörök: sport, színjátszó, angol, matematika; - napközi otthoni, diákotthoni foglalkozások Iskolánk nevelési-oktatási céljait, feladatait, tevékenységeit, módszereit Pedagógiai programunkban olvashatják. A dokumentum megtalálható az iskola könyvtárában és honlapunkon. Szeretettel várjuk az érdeklődőket! Varga Vincéné igazgató

12 12. oldal Kisbíró március 5. Felhívás A Kádas György Általános Iskola és Gyermekotthon a TÁMOP / számú Minőségi szolgáltatások az együttnevelésért című projektje keretében három pedagógus-továbbképzést vett át az EDUCATIO Kft.-től. A képzéseink mellé jól felkészült, szakmailag hiteles trénereket is sikerült képeznünk. Ezúton szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése a középfokú intézményekben: a prevenció lehetőségei a lemorzsolódás kockázatának korai felismerésére és az idő előtti iskolaelhagyás megelőzésére című 60 órás képzésünket. A képzés akkreditált, a részt vevő pedagógusok tanúsítványt kapnak. A részvételi díj, amennyiben a képzés március 31-ig valósul meg, ingyenes. További tervezett képzéseink: Együttnevelés az inkluzív, befogadó pedagógia elmélete és gyakorlata Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek alkalmazása sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásában. Érdeklődni lehet Tóth Péternénél és Vargáné Kerti Anikónál a 06-30/ számon. A jelentkezés folyamatos. Állunk rendelkezésükre! Fejlesztési lehetőségek vizuális terápiával Lakatosné Török Andrea A TÁMOP / számú Minőségi szolgáltatások az együttnevelésért című projektjének köszönhetően új terápiás eljárással bővült a Kádas György Iskola és Gyermekotthon módszertára és szolgáltatási köre. Művészeti pedagógiai terápia A terápiás módszer kidolgozása Sándor Éva nevéhez fűződik. A célja egy olyan módszer kidolgozása volt, amellyel elsősorban a tanulásban akadályozott, diákotthonban élő gyermekek személyiség- és képességfejlesztését lehet észrevétlenül végezni. A terápiában a mozgás és a téri orientáció fejlesztése kapott központi szerepet a pszichikus funkciók fejlesztése területén. Mivel ebben a terápiában maga a művészeti tevékenység és a vizuális kifejezés az eszköz, fontos figyelembe venni a kreativitást, a szabadságot, élményfeldolgozást, érzelmek átélését. A terápia szempontjából a kreatív képességek kerültek előtérbe, hisz erre épül a program. Az eddigi eredmények magukért beszélnek! Vargáné Kerti Anikó vizuális terapeuta Kis matematikusok versenye A szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és a Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény február 25-én immáron 30. alkalommal rendezte meg a Mátyás tudósai megyei versenyét, melyen a Kossuth Lajos Általános Iskola 3. és 4. osztályos tanulói ismét bizonyították tehetségüket. A versenyen az első tíz helyen végzett gyerekek a zsűritől névre szóló kiemelt dicséretet kaptak. A harmadik évfolyamon Kittlinger Villő negyedik helyezést ért el; a negyedikesek közül Katona Márk nyolcadik helyen végzett. Büszkék vagyunk rájuk! Zsolnainé Szilágyi Zita felkészítő tanár Szép eredmények az Arany János Általános Iskolában A Mátyás Tudósai Vers- és Prózamondó versenyen megyei 1. helyezést ért el Szabó Kata Luca 4.b osztályos tanuló Gárdonyi Géza: Eszterházy kanásza című írásának elmondásával. Felkészítő tanára Ferenczné Subicz Katalin. Iskolánk évek óta ad helyet informatika verseny regionális döntőjének. A rendezvényt Kisújszállás Város Önkormányzata is támogatja február 19-én az országban egy időben több helyszínen zajló Országos Logo Informatika verseny 3-4. évfolyamos kategóriájában negyedikeseink közül Tóth József megyei 1., Monoki Balázs megyei 2., Szabó Kata Luca megyei 3. helyezést ért el, felkészítő tanáruk Holló Lászlóné. Ezen az évfolyamon nem rendeznek országos fordulót. A felső tagozatosok esetében várjuk az országos összesítést és a korábbi évekhez hasonló szép folytatást. Gratulálok a szép eredményhez! Nagy Lajos igazgató Far sang a Kossuthban Farsangolni gyülekeztek az alsós gyerekek február 12-én, mely az első osztályosok farsangi verseivel kezdődött. Az idén a nyitótáncra a Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola táncosait kértük meg, akik ezzel a keringővel az I. Tildy Társastáncversenyen bronz minősítést szereztek. Többször meghívtuk már a városban működő táncos csoportokat, így biztosítottunk számukra fellépési lehetőséget, mi pedig örömmel fogadtuk őket. Több alkalommal szerepeltek már a Dalma Dance táncosai és az ugróköteles lányok. A csodálatos nyitótánc után következett egy egész csapat boszorkány, sellő, hastáncos, tündér, menyasszony, rockzenész, varázsló, bagoly, léghajós, múmia és még sokan mások. A jelmezesek sorát a félelmetes kannibálok zárták. Minden alkalommal elmondható, hogy a szülőkből álló zsűrinek nehéz dolga volt. Az eredmények ismertetése után a 2.a. osztályosok szórakoztatták a jelenlévőket countrytáncukkal. Ezután következett az igen hosszú tombolasorsolás, melyen sok kisebb vagy nagyobb nyeremény találta meg a boldog izgalommal várakozó gyerekeket. Farsangunk végére elfogyott a büfében kapható mindenféle finomság, melyeket a lelkes és segítőkész szülők készítettek. Fáradtságukat ezúton is nagyon köszönjük. Farkasné Rácz Julianna

13 2011. március 5. Kisbíró 13. oldal Országos döntőben a kossuthos énekesek Megyei társas éneklő versenyre neveztünk be a Kossuth-iskola fiúkórusával és két 6. osztályos kislánnyal. A kiírásnak megfelelően Schubert-duettekkel, valamint Bárdos Lajos Kossuth huszártáncával és Kossuth-nóta feldolgozással készültünk. Sárkány Kincső és Márki Anita stílusos, szép, tiszta éneklését korcsoportjukban a zsűri tovább juttatta az országos döntőbe. Örömünket fokozta, hogy a lelkes fiúkórus előadását és megjelenését is érdemesnek találta a bíráló bizottság az országos döntőre. Folytatjuk a felkészülést, mert méltóképpen szeretnénk képviselni iskolánkat, folytatva ezzel az eddig elért szép eredményeinket. Az országos társas éneklő verseny a budapesti Szent Imre Gimnáziumban lesz május én. Monoki Kálmánné ének-zene tanár Munkavállalók egészségfejlesztése a Kunszöv Kft.-ben A Kunszöv Kft. sikeresen pályázott a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP 6.1.2/A/09// ) keretében meghirdetett, Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok témakörben kiírt pályázatra, amely az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Időtartama: től ig. A támogatás összege: Ft. A projekt megvalósításakor elsődlegesen törekszünk munkavállalóink fizikai, szellemi és szociális közérzetének javítására, fejlesztésére, az elkerülhető megbetegedések megelőzésére munkahelyi egészségfejlesztési programok formájában. A munkavállalók aktív részvételére alapozott folyamatos és tervezett tevékenységen keresztül egészségesebbé, kiegyensúlyozottabbá tervezzük alakítani a munka- és életkörülményeket, megtanítjuk őket arra, hogyan vegyenek részt saját egészségük megőrzésében, fejlesztésében. Tevékenységek: egészségterv, egészségfejlesztési terv kidolgozása, az annak megvalósításában résztvevők egészségfejlesztési tudásbázisának, képességeinek fejlesztése. Ezen belül demonstrációs előadássorozat a betegségeket leginkább előidéző témakörökben, mint dohányzás, mozgáshiány, idegrendszeri problémák, valamint rendszeres testmozgás meghonosítása, kirándulásokkal egybekötött egészségnapok, s nem utolsósorban a Füstmentesen testben és lélekben egészségesebben vezérprogram kerül az év folyamán megvalósításra. Füleki Csabáné projektmenedzser Változások március 15-e kapcsán A nemzeti ünnep miatt március 14-én és 15-én a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Március 18-án, pénteken a hétfői, március 19- én, szombaton pedig a pénteki ügyfélfogadási idő szerint fogadják az ügyfeleket. Március 15-e érinti a piacot is: az ünnep miatt nem kedden, hanem március 14-én, hétfőn lesz a piac. (Szerk.) K edves volt Arany-iskolások, Tisztelt kisújszállásiak! Az Arany Diák Alapítvány az előző két év októberében alapítványi bált rendezett. Nagy örömünkre szolgált, hogy a bálokon osztálytalálkozók is zajlottak. Az Arany János Általános Iskola nevelőtestülete és az Arany Diák Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy ebben a tanévben május 28-án szervez kerti mulatságot szülők, volt tanítványok, kollégák és minden érdeklődő számára. Ezúton kérjük, hogy keressék fel régi osztálytársaikat, kezdeményezzék a fent jelzett időpontban osztálytalálkozók tartását. A kezdet nehéz (vannak osztályok, akik évtizedek óta nem találkoztak), de a szervezőmunkára bőségesen van még idő, a találkozás, az emlékek felidézése pedig nagy örömet okoz. Az előkészítéshez szívesen nyújtunk segítséget a régi naplók előkeresésével. Bővebb információt kérhetnek, illetve részvételi szándékukat jelezhetik az es telefonszámon, vagy az címen. A bálon az osztálytalálkozók résztvevői számára kedvezményes belépőt, az osztályfőnöki óra megtartásához külön termet biztosítunk. Kérjük, részvételükkel is támogassák az alapítványt, ezáltal segítve tanulóink számára ösztöndíjak adományozását, nyári táborok támogatását, az iskolai oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek javítását. Szertettel várjuk volt tanítványainkat, baráti társaságokat rendezvényünkre! Nagy Lajos igazgató Kedves Érdeklődők! Mindenkit szeretettel várunk március 11-én, pénteken délután 3-5 óráig a Papi Lajos Alkotóházba. A Szalmaműhely foglalkozásán kokárdákat készítünk szalmából és csuhéból. Szabó Katinka Felhívás A Magyar Vöröskereszt felhívja a hazai diszkótulajdonosok, őrzővédő szolgáltatók és a fiatalok figyelmét elsősegélynyújtó tanfolyamaira. A szervezet a West-Balkánban történt tragédiához hasonló esetek elkerülése érdekében akkreditált elsősegélynyújtó tanfolyamokat szervez. A képzésre jelentkezni lehet: címen, illetve az alábbi telefonszámokon: , Kovács Mária területvezető VÁSÁR KISÚJSZÁLLÁSON Március 13-án, vasárnap országos állat- és kirakodóvásár lesz városunkban. Az állatvásárra a Vásártéren, a kirakodóvásárra pedig a piactéren kerül sor. A vásárra csak vészmentes helyről származó, érvényes állatorvosi igazolással rendelkező állatok hajthatók fel. A kiskereskedők, iparosok vigyék magukkal az igazolványukat. (Szerk.)

14 14. oldal Kisbíró március 5. Az Arany János Városi Könyvtár hírei TÁMOP / NAGYKUN TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében pályázat rendezvényei márciusban a következők: Március 7-től: Az én könyvtáram (vetélkedő) Kétfordulós kistérségi vetélkedőt hirdetünk felső tagozatos tanulók részére: Írásbeli feladatlap a konzorciumban résztvevő könyvtárakról és településekről. Leadási határidő: április 4. Kedvenc könyvtárad bemutatása Választható: makett, tabló, rajz és mellé ismertető készítése, miért szereted a könyvtáradat címmel. Leadási határidő: május 2. A beérkezett pályaművekből kiállítás készül. Március óra, olvasóterem: Digitális kompetenciafejlesztő számítógépes képzés Március 26-án 8-11 óra: Játékos foglalkozás Március 28., olvasóterem: Bemutató, vetélkedő Középiskolás tanulók részére NAVA használattal kapcsolatos foglalkozás Március vége: Mesedélelőtt Óvodások részére előadás a Nagykun Klubban A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. Március között kerül sor az INTERNET FIESTA ORSZÁGOS PROGRAMSOROZAT helyi rendezvényeire, melynek keretében minden korosztály részére szervezünk programokat. Április között szervezzük meg a hagyományos KÖLTÉSZET NAPI VERSMONDÓ VERSENY-eket óvodástól felnőtt korosztályig. Könyvtárunk 2011-ben tételes, időszakos állományellenőrzést tart. Az ezzel járó zárva tartások időpontjáról időben értesítjük olvasóinkat. Megértésüket előre is köszönjük! A programokról, híreinkről részletesen tájékozódhatnak honlapunkon PROGRAMELŐZETES (www.ajvk.hu), telefonon az as számon, vagy személyesen a könyvtárban. A február 22-ei ülésen a város képviselő-testülete elfogadta a 2011-es könyvtárhasználati szabályzatunkat. Ezt megtalálhatják a internetes oldalon, illetve elolvashatják a Kisbíró következő számában. Köszönjük Illés László, Oláh Viktória, Szathmári Sándorné, Oros István, Monoki Imréné, Szenti Ernő és Szentpéteri Géza dokumentum felajánlását, Dr. Vincze Sándornak pedig adományát. Gubuczné Tomor Mária könyvtárvezető A Művelődési és If júsági Központ hírei évi nyitvatartási rend Művelődési ház hétfő: szünnap kedd-péntek: 8-20 óra hétvége: rendezvények időpontjaihoz igazodva telefon: 59/ Tourinform iroda hétfő: szünnap kedd óra szerda-péntek: 9-16 óra hétvége: zárva telefon: 59/ , 20/ (Farkas Kató) Néprajzi Kiállítóterem hétfő: óra, és óra kedd: szünnap szerda-csütörtök: óra péntek: óra, óra telefon: 59/ (Szakadáti Orsolya) "Adj vért, és ments meg három életet!" Véradás Kisújszálláson Önt is várjuk a véradók táborába: Kisújszálláson a Művelődési és Ifjúsági Központban március 9-én, szerdán 8-13 óra között. Programajánló Március 18., péntek 17 óra, művelődési ház: Kácsor Károly önálló fotókiállításának megnyitója Megnyitja: Baán Katalin fotóművész, a MAFOSZ alelnöke A kiállítás megnyitója után Csidér Bálint digiráma bemutatója Március 19., szombat, művelődési ház: TAVASZTEREMTŐ TOUR ROAD lemezbemutató koncert Vendég: Holtidő, Evil Devils Belépő: 1500 Ft Kapunyitás: 19 óra Március 26., szombat 20 óra, művelődési ház Retro disco DJ Kovács Jánossal és DJ Kecsuval Belépő: 600 Ft Májusi programelőzetes Május 8., vasárnap 16 óra: Bangó Margit, Kossuth díjas művész pályafutásának 40 éves jubileumi gálaműsora Május 19., csütörtök 18 óra: Bödőcs Tibornak, a Showder klub humoristájának önálló estje JEGYEK MÁR KAPHATÓK a művelődési házban

15 2011. március 5. Kisbíró 15. oldal A városi Pedagógus Nyugdíjas Tagozat hírei Popper Péter pszichológus bölcs gondolata szerint: A boldogság pillanatai is bevilágítják az ember életét egy-egy rövidebb időre. Igaz ez a közösségi találkozásokra is, melyek színesítik az ember életét. A Pedagógus Nyugdíjas Tagozat harmadik összejövetelére január 27-én 15 órakor ismét a Piculás Civilházban került sor. A foglalkozás bemutatkozással kezdődött. Igaz, többnyire ismertük már egymást, de volt, akiről semmit sem tudtunk. Így egyenként mindenki elmondta, melyik oktatási intézményben dolgozott, mennyi időt töltött ott, milyen beosztásban. Hol tanult, mióta nyugdíjas. Hogyan tölti szabadidejét, mi a hobbija. Természetesen szóba kerültek a gyerekek és az unokák is. Majd Homonnayné Püspöki Julianna ismertette a programajánlót. Az ötletbörzéből válogatva néhány: vetélkedő, kézimunkázás, fürdőzés, a 48-as Asszonykórus fellépése, orvosi előadás, egészséges életmód, üdülés a megye fürdőiben, technikai foglalkozás, mozi, színházlátogatás, kártyaparti, pedagógusnap, túri vásár, országjárás. Nagyon lényeges a közösségi találkozás, a beszélgetés, a gondolatok cseréje. A chicagoi pszichológia tanszék magyar professzorának világsikerű könyve szerint: Mint minden igazán fontos dolog, a személyes kapcsolatok is nagyon boldoggá tehetnek minket, amikor jól működnek, és nagyon boldogtalanná, amikor nem. (Csíkszentmihályi Mihály: Flow) Váróczi Istvánné gyógypedagógus Bat yus bál a Kisúj é tteremben február 12-én tartotta idei farsangi batyus bálját a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete. A tagokon kívül igen szépszámú vendég tisztelte meg az egyesületet. Fülöp Gáborné elnökasszony köszöntőjében röviden beszámolt az egyesület eddigi tevékenységéről és megfogalmazta, hogy a Valentin nap is lehetőség arra, hogy kifejezzük azt a szeretetet, ami a szívünkben él embertársaink iránt. Majd Gonda Antal Gáborné elevenítette fel a régi és mai farsangi szokásokat kitérve a farsang eredetére is. Ö. Tóth Istvánné a Farsangi emlék című verssel kedveskedett az egybegyűlteknek, majd a Dalma Dance Club kisújszállási csoportja tartott táncbemutatót Barabás Enikő, Győri Erika, Kovács Gitta, Sándor Viktória, Szabó Petra és Zsolnai Virág részvételével. Szívből köszönjük a gyerekeknek azt az élményt, amit nyújtottak nekünk. Szőke Lukácsné köszöntötte az elnökasszonyt születésnapja alkalmából. A családias hangulatú szép estét színesítette elnökasszony egy kedves meglepetése, egy Valentin napi szívecske, melyet a vendégként részt vevő gyermekek Pap Eszter, Molnár Vivien és Hajdú Kristóf vittek oda mindenkinek. Köszönjük a kedves gesztust. Végül városunk polgármestere, Kecze István úr köszöntötte az egyesületet egy éves évfordulója alkalmából megköszönve városunkban és azon kívül végzett munkájukat. Ezután zenészünk, Fülöp István, aki a jó hangulatról gondoskodott, eljátszotta az Ez a nap más, mint a többi kezdetű dalt, amelybe az egybegyűltek is bekapcsolódtak, s felállva, tapsolva énekelték végig. Majd felszolgálták a finom vacsorát, amit ezúton is köszönünk a Kisúj Étterem dolgozóinak. Vacsora után táncoltunk, beszélgettünk, tombolát húztunk, és bizony elmúlt éjfél, mire mindenki hazaért. Tartalmas, gazdag, szeretetteljes szép estét hagytunk magunk mögött. Ö. Tóth Istvánné Télbúcsúztató far sang az Idősek Klubjában A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központhoz tartozó Idősek Klubjában a szépkorú otthonlakók a meghívott vendégekkel közösen február 23-án tartották meg hagyományos farsangi összejövetelüket. A vidámság a legjobb gyógyszer! Legyen ez a mottója a napi gondokat száműző mai farsangi összejövetelünknek! hangoztak el a résztvevőket köszöntő Gonda Antalné intézményvezető megnyitó szavai. A klubtagok által régen várt összejövetel műsorában szerepeltek Ö. Tóth Istvánné, Kovács Piroska, Széll Mihályné tolmácsolásában versek, vidám rigmusok, ötletes mondókák. A mindig lelkes közönség most is nagy tapssal jutalmazta az ötletes jelmezekben felvonuló klubtagokat. Köztük Kui Albertnét, Nyári Istvánnét és unokáját, Noémit, Vargáné Csípő Teréziát, Papp Évát, Péter Erzsébetet, Deme Jánosnét, Szabó Nikolettet, Széll Mihálynét, Farkas Istvánt, Jónás Károlynét, továbbá a csoportos jelmezben bevonuló kőkorszaki család tagjait, Imre Zsoltot, Lakatos Sándornét, Túri Anikót és Földi Bettit. Amíg a zsűri a jelmezeket értékelte, a régi idők táncaiból Kui Albertné és Nyári Istvánné tartott bemutatót a közönségnek. A szakértő zsűri tagjai nemcsak a legötletesebb jelmezeseket, hanem a maskarák, segédeszközök, a színes dekorációk elkészítésében jeleskedő Kovács Miklósnét, Szőke Lukácsnét és Ö. Tóth Istvánt is megjutalmazta. A műsor részeként Ressinka Imre zenész előadásában ezúttal is elhangzottak a jelenlévők által jól ismert dallamok, zeneszámok. Így nem csoda, hogy a farsangolók, klubtagok és vendégek, ápolók és ápoltak hamar táncra perdültek. A figyelmes szervezők, házigazdák süteménnyel, üdítővel is kínálták a vendégeket. A télbúcsúztató, vidám hangulatú farsang zárásaként ezúttal sem maradt el a tombolahúzás a rendezvény támogatóinak köszönhetően. A mindig tettre kész szervezők, az örökifjú klubtagok a farsangot követően már készülődnek a következő, a tavaszi évszakot köszöntő újabb összejövetelükre. Ari Géza Hírek, programok, aktualitás ok: www. kisujszallas.hu

16 16. oldal Kisbíró március 5. KOMPOSZTÁLJON ÖN IS! A Natura Hungarica Közhasznú Alapítvány háztartásonként egy darab komposztládát oszt Kisújszállás lakosai körében, ingyenesen, a Zöld Föld Napok elnevezésű, interaktív környezetvédelmi rendezvénye során. Helyszín: Erzsébet Liget - Kisújszállás Időpont: április május 1. 10:00-18:00 - Jelentkezzen már most! Írja meg nevét, lakcímét ben és küldje el a címre. - Vegyen részt interaktív környezetvédelmi játékainkon a Zöld Föld Napokon! - Hozza el lakcímkártyáját a rendezvényre, és írja alá az együttműködési nyilatkozatot, miszerint: - Ön a ládát legalább 5 éven keresztül rendeltetésszerűen használja, - Ön bizonyos időközönként a láda használatáról adatot szolgáltat alapítványunknak. - Vegye át a lapraszerelt, otthon könnyedén összeállítható fa komposztáló ládáját. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. M E G H Í V Ó március 26-án, szombaton órakor a kisújszállási Phoenix Vegyeskar T A V A S Z K Ö S Z Ö N T Ő H A N G V E R S E N Y R E várja városunk minden kedves, zeneszerető lakosát. Közreműködik: Bakondi András gitáros Orosz Balázs (zongora), az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művész-tanára Vezényel: Vajna Katalin Csokonai alkotói díjas karnagy Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Pályázati felhívás PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 100%-ban tulajdonában álló Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatói állásának betöltésére Pályázati feltétel: - szakirányú felsőfokú végzettség, - 5 év szakmai gyakorlat, - 3 év vezetői gyakorlat, - büntetlen előélet. Az elbírálásnál előnyt jelent: - gazdasági, közgazdasági szakképesítés, - városüzemeltetési, hulladékgazdálkodási szakképesítés. A pályázathoz csatolni kell: - a diploma másolatát, - szakmai önéletrajzot, - szakmai elképzelést a kft. vezetésére, működtetésére, - erkölcsi bizonyítványt. Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően, április 1. napjától határozatlan idejű munkaviszony létesítésével, legfeljebb öt évre szóló vezetői megbízással. A pályázat benyújtási határideje: március 21., 16 óra. A pályázattal kapcsolatosan Kisújszállás Város Polgármesterénél, Kecze Istvánnál telefonon történő egyeztetés után lehet érdeklődni. (Tel.: 59/ ) A pályázatot Kisújszállás Város Polgármesteréhez (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.) kell benyújtani. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV. Benyújtási határidő: március 31. A teljes pályázati dokumentáció a minisztérium honlapjáról letölthető, valamint átvehető a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Karcagi Kirendeltségén (Karcag, Madarasi út 27.). A kisújszállási tűzoltóság a lakosság és cégek, vállalkozások részére ajánlja szabad kapacitását: 9 személyes klímás mikrobusz bérbeadása; 12 méter szerelési magasságú vontatható emelőkosaras utánfutó bérbeadása; utánfutó bérbeadása; oktatóterem bérbeadása, klímás, 30 fő befogadó képességig internet-, projektor-, írásvetítő-használattal; fák szakszerű gallyazása, kivágása; magasban végezhető munkák; vízszállítás, úttest-, épülethomlokzat-, felületmosás; vízszivattyúzás különböző teljesítményű víz-, illetve zagyszivattyúkkal; kutak tavaszi fertőtlenítő szivattyúzása. Érdeklődés, árajánlatkérés: 06/59/ , ill. 20/ ; 20/

17 2011. március 5. Kisbíró 17. oldal PÁL YÁZAT CIVIL SZERVEZETEKNEK Kisújszállás Város Önkormányzata évről évre támogatja a civil szervezeteket rendezvényeik megvalósításában, nyári táborok szervezésében, helyi jelentőségű kiadványok megjelentetésében, székházuk üzemeltetésében, szabadidősport programok rendezésében, illetve az utánpótlás-nevelésben. Az önkormányzat a február 22-ei ülésén döntött az idei pályázatok kiírásáról. A pályázati felhívások és az adatlapok letölthetők a oldal Pályázatok menüpontjából vagy átvehetők a Városháza portáján, illetve a 27-es irodában. (Szerk.) március 26., szombat Kossuth-próba 9.00 órától Teker a Kossuth (futás, kerékpározás) Helyszín: Erzsébet liget órától Zenés torna óvodásoknak és kisiskolásoknak Helyszín: a kis Kossuth udvara (Kossuth u. 2.) Utána: 1-2. osztály - a kis Kossuth udvara: - sorverseny 10 fős csapatokkal - ügyességi vetélkedő (különböző ügyességi feladatokkal) 8 helyszínnel, egyéni pontgyűjtéssel 3-4. osztály - a Dózsa György úti kollégium pályája: - sorverseny 10 fős csapatokkal - ügyességi vetélkedő 8 helyszínnel, egyéni pontgyűjtéssel, helyszíni nevezéssel - futballmérkőzések (előzetes nevezéssel) órától a felső tagozatosok és középiskolások versenye Helyszín: nagy Kossuth (Rákóczi u. 1.) - labdarúgás (előzetes nevezéssel) az iskola udvarán - kosárlabda (előzetes nevezéssel) az iskola tornatermében - ügyességi feladatok (helyszíni nevezéssel) - Kossuth legerősebb embere órától Idősek tornája Helyszín: a kis Kossuth tornaterme (Kossuth u. 2.) órától Aerobik Helyszín: a kis Kossuth tornaterme (Kossuth u. 2.) A rendezvény ideje alatt az iskolában (Kossuth u. 2. és Rákóczi u. 1.) vérnyomást és vércukorszintet mérünk a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének és a Védőnői Szolgálat dolgozóinak segítségével. Rossz idő esetén a szabadtéri programok a gimnázium tornatermében lesznek. Mindenkit szeretettel várunk! Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon Kisújszállási Rendőrőrs, Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete, Városi Óvodai Intézmény, Védőnői Szolgálat H é t p r ó b á s K u n o k A Hétpróbás Kunok hét alkalomból álló rendezvénysorozat, amelyen a szervezők szeretnék a különböző sportágakat és az egészséges életmódot népszerűsíteni. Azokat, akik a hét alkalom során a legaktívabbak, illetve azt a szervezőt, aki a legtöbb embert mozgatja meg, Kisújszállás Város Önkormányzata jutalomban fogja részesíteni. (Szerk.) április 9., szombat Labdák Napja A Móricz Zsigmond Gimnázium tornatermében és sportudvarán órától Labdás játékos ügyességi versenyek óvodásoknak, gyermekeknek és szülőknek órától Labdás játékok tanulása, sor- és váltóversenyek iskolák 1-4. osztályos csapatait is várjuk! órától Streetball az udvaron - kosárlabda mindenkinek Felső tagozatosok, középiskolások, felnőttek, seniorok 3 fős csapattal nevezhetnek órától Lábtenisz bajnokság mindenkinek felső tagozatosok, középiskolások, felnőttek, seniorok párban indulhatnak órától Bocsa, petanque (érdekes gurítós golyós játékok) idősebbek is elkezdhetik órától Tollaslabda és/vagy floorball bajnokság mindenkinek felső tagozatosok, középiskolások, felnőttek órától Könnyített röplabda kispályán 3 fős csapatokkal órától Foci kifulladásig kispályán 3 fős csapatokkal Azok a csapatok, amelyek négy labdabajnokságban indulnak, külön jutalomban részesülnek. Lehetőség van egészségügyi mutatók (vérnyomás, vércukor, testtömegindex, testzsírszázalék) mérésére, és lesz életmód-tanácsadás is! Mindenkit szeretettel várunk! Jöjjön el családjával, barátaival, és próbálja ki a labdajátékokat! Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Móricz DSE Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete Városi Óvodai Intézmény

18 18. oldal Kisbíró március 5. Kisújszállás Város Polgármestere pályázatot hirdet területi védőnői munkakör betöltésére Feladat: - a 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendelet meghatározott területi védőnői feladatok ellátása. Pályázati feltételek: - magyar állampolgárság, - cselekvőképesség, - büntetlen előélet, - egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, - felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások). Elvárt kompetenciák: - kiváló szintű kommunikációs készség, - kiváló problémamegoldó képesség, - önálló munkavégzési képesség, - empátia. A pályázathoz mellékelni kell: - szakmai önéletrajzot, - iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát, - egészségügyi szakdolgozók országos alapnyilvántartásába vételéről kiállított kártya másolatát, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy annak feladását igazoló szelvényt), - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléshez hozzájárul. A közalkalmazotti kinevezés határozott időre szól (terhességi gyermekágyi segély, és az azt követő fizetés nélküli szabadság idejére) várhatólag június 30-ig, 3 hónap próbaidő kikötésével. A munkakört teljes munkaidőben kell ellátni. A munkakör a pályázatok elbírálását követően, várhatóan április 1-jétől tölthető be. A kinevezésre, a besorolásra és az illetményre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései vonatkoznak. A jelentkezés benyújtásának határideje: március 30. A pályázat elbírálásának határideje: március 31. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázókat a munkáltató személyes elbeszélgetésre hívja be. A döntés a pályázati anyag és az interjún tapasztaltak alapján születik meg. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A munkakörrel kapcsolatosan bővebb felvilágosítást Kiss Endre intézményi referens nyújt az 59/ os telefonszámon. A jelentkezéseket Kecze István polgármester részére lehet benyújtani. Cím: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1., Telefon: 59/ Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4400/2011, valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

19 2011. március 5. Kisbíró 19. oldal SAKK! MATT! Február 20-án a 4. fordulóval sakkszakosztályunk második csapata megkezdte a 2010/2011-es bajnokság tavaszi idényét a Jász-Nagykun-Szolnok megyei I. osztályú csapatbajnokságban. A 3. helyezett, jó erőkből álló Jászapátiba látogattunk, ahol nagy csatában biztos győzelmet arattunk. Az 5. fordulóban a hét végi berekfürdői egyéni verseny miatt előrehozott mérkőzésen fogadtuk a törökszentmiklósi sakkozókat. A fölényes győzelmünk értékét növeli, hogy öt ifjúsági játékossal álltunk fel, akik 4,5 pontot szereztek! Eredmények: Jászapáti VSE Kun-Metalokála Kisújszállási SE II. 4 : 6 Kun-Metalokála Kisújszállási SE II. Törökszentmiklós 7,5 : 2,5 Fiataljaink remekül szerepeltek a megyei diákolimpia egyéni döntőjében. A IV. korcsoportos lányok között Terbe Zsuzsanna első, míg ikertestvére, Julianna második helyezést ért el. Balogh Dávid a VI. korcsoportos fiúk között szintén bajnokként képviselheti megyénket az országos döntőben. A kiváló eredmények nem lehetnek a véletlen művei. A Kisújszállási Regionális Sakkiskolában Mészáros Gyula nemzetközi mester foglalkozik az ifjúsági játékosokkal, akik fejlődése az utóbbi fél évben ugrásszerűen javult. A legkisebbeket Vajda Ákos tanítja a sakkozás rejtelmeire. Kezei alatt számos kis ifjú tehetség bontogatja szárnyait. Mindkét sakkiskola működési feltételeit a Kisújszállási Sport Egyesület egy nyertes pályázatból biztosítja. Kecze István SE-elnök LABDARÚGÁS Mindössze egy hét választ el bennünket, és a hosszú szünet után megkezdődik a labdarúgó megyei I. osztály tavaszi idénye. Elsőnek az ifjúsági és felnőtt csapataink lépnek pályára szombaton Törökszentmiklóson, majd hó végén a serdülő és U13-as labdarúgók bajnoksága is elindul. Felnőtt csapatunk közel kéthónapos felkészülésen van túl, több edzőmérkőzést is a hátuk mögött hagyva. A mérleg egy döntetlen, a Jászberény, két győzelem, a Törökszentmiklós és a Karcag, valamint három vereség, a Kunhegyes, Fegyvernek valamint a Szolnoki MÁV ellen. Az utolsó felkészülési mérkőzés most szombaton van Mezőtúron. A játékoskeretben az alábbi változások történtek. Távozott Kormány Péter Fegyvernekre, Kádár Gusztáv Karcagra és Bódi Péter Tápiószentmártonra. Érkezett Bodor György, Hegymegi Szabolcs és Horváth László. Az ifjúsági csapatunk is hasonló terhelésen van túl, de az időjárás miatt mindössze két edzőmeccset sikerült eddig lejátszaniuk. Mindkétszer Karcag ellen, akik jobbnak bizonyultak. Fiataljaink a hétvégén Túrkeve ellen javíthatnak, zárva ezzel a felkészülést. Bízunk a szép tavaszban! Hajrá Kisújszállás! 15 csapat nevezésével lezajlott a 2011-es Farsang Kupa. Sok izgalmas mérkőzést láthatott a közönség, melynek végén a Primoil csapata vehette át az aranyérmet. Szeretnénk megköszönni a támogatóknak és a bíróknak, hogy ismét egy színvonalas tornát láthattunk. Továbbra is folytatódik ezek mellett a Városi Terembajnokság, amely a vége felé haladva kezd izgalmakat hozni az első helyért küzdő csapatok számára. A Farsang Kupa végeredménye: 1. Primoil, 2. Hús-Ételbár, 3. Friss- Hús megosztva Palermo, 5. Hycomat, 6. Árpád Söröző, 7. Szexi Csokoládé, 8. XV. Kerület, legjobb kapus: Farkas István (Primoil), legjobb játékos: Kádár Gusztáv (Hús-Ételbár), gólkirály: Nagy Péter (Palermo) ASZTALITENISZ Utánpótlás-nevelés A sportegyesület által pályázaton nyert pénz tette lehetővé, hogy az idén nagyobb hangsúlyt fektessünk az utánpótlás nevelésére. Heti egy alkalommal, két órában foglalkozok tizenkét 8-12 éves gyerekkel, akik teljesen az alapoktól indulva ismerték, tanulták és szerették meg az asztaliteniszt. Közülük az ősz óta senki sem maradt el az edzésekről. Szívesen vettek részt itthon a számukra rendezett versenyeken, sőt megyei, területi versenyekre is elmentek, ahol dobogós eredményeket is sikerült elérniük. Szeretnénk minél több korosztályos versenyen ott lenni. Megyei első osztályban játszó csapatunk Tavaly óta a megyei első osztályban is játszik egy csapatunk. Eredményesek vagyunk, jelenleg a 3-4. helyen állunk. Célunk, hogy dobogós helyen végezzünk ebben az osztályban. Öröm, hogy 12 emberrel tudunk itt felváltva játszani. NB II.-es csapat Csapatunk 2010-ben veretlenül, öt döntetlennel nyerte meg az NB III.-as bajnokságot. Jelenleg az NB II.-ben a 7-8. helyen állunk. A cél: bent maradni az NB II.-ben. Vendégjátékost kellett igazolni Leskó László személyében. Sajnos ő sokáig sérült volt, de a tavaszi időszak első mérkőzésén már eredményesen játszott. Ennek köszönhetően csapatunk győzelemmel kezdte az idényt, 12:6 arányban nyertünk Ózd ellen. Egyéni teljesítmények: A nemzetközi veterán bajnokságon Ágoston István dobogós helyezést ért el. Kruchió Péter megnyerte a rangos Gyomaendrődi Kupát. Békés ellen sikeresek voltunk, az eredmény: Kisújszállás-Békés 12:6. A Leskó-Kruchió páros egy győzelmet ért el, Ágoston István remek játékával négy mérkőzést nyert, Varró Dániel csapatkapitány hármat, Kruchió Péter és Leskó László pedig két-két mérkőzést nyert. Így Kisújszállás csapata az NB II.-ben jelenleg a 6. helyen várja a folytatást. Azokat a 8-11 év közötti diákokat, akik szeretik és kedvelik e sportágat, hétfőnként órától várjuk az Arany János Általános Iskola tornatermébe. Szűcs István Parlagfű-mentesítési pályázat Kisújszállás Város Önkormányzata idén is pályázatot ír ki parlagfűmentesítési programok támogatására. A kiírásra városi intézmények és civil szervezetek pályázhatnak. A rendelkezésre álló keretösszeg Ft. Ebből olyan programok megvalósítását segítik, amelyek parlagfű-mentesítésre vonatkoznak, illetve a tudatos gondolkozást népszerűsítik. A pályázat támogatási intenzitása 50%, a maximum elnyerhető összeg Ft. A részletes pályázatot megtalálják a internetes oldalon, illetve kérhetik a Polgármesteri Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztályán, a Városháza 21-es irodájában. A pályázatokat is itt kell benyújtani április 30-ig. A beérkezett pályázatokról május 31-ig dönt az önkormányzat Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási és Mezőgazdasági Bizottsága. (Szerk.)

20 20. oldal Kisbíró március 5. ÁLLATORVOSI RENDELŐ ÉS ÁLLATPATIKA ÁLLATELEDEL ÉS KIEGÉSZÍTŐK EZ MIND EGY HELYEN KISÚJSZÁLLÁS KÁLVIN U. 7. (VOLT VIDEOTÉKA) Ízelítő árainkból és szolgáltatásainkból - Száraz tápok már 185 Ft-tól - Kedvencek vizsgálata és gyógykezelése - Konzervek már 129 Ft-tól - Védőoltások - Rágcsáló-, madár-, teknős- és haleledelek - Állatútlevél kiállítása és chipezés - Samponok, fésűk, etetőtálak - Császármetszés és egyéb műtétek - Rágcsáló- és macskaalom - UH - Pórázok, szájkosarak, kutyaruhák - Állatgyógyszerek és vitaminok Szeretettel várjuk hétköznapokon ig Bokor Gabriella Andrea Dr. Terjék Imre JULCSI ÜVEG AJÁNDÉK Kisújszállás, Széchenyi u. 1. (A régi Gólya Gyógyszertár helyén, a Református templommal szemben) NŐNAPI KÜLÖNLEGES AJÁNLATUNK információ az üzletben Exkluzív ajándéktárgyak, szobrok, zenélődobozok Kristály, porcelán, üvegáru, evőeszköz Nyitvatartás: hétfő-péntek: , , szombat: Telefonszám: 30/ Szeretettel várom kedves leendő vásárlóimat! APRÓHIRDETÉS 200 bála gyepszéna, 150 és 200 literes cefrés hordók, valamint 6 x 3,5 x 3 méteres, hullámpalával fedett, bontható szénatároló eladó. Telefon: TOPÁZ ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET Kisújszállás, Arany János út 2. Tel.: 59/ Nyitva: h-p.: ; szombat: Aranyékszerek, karikagyűrűk, órák nagy választéka Ékszerjavítás Tört arany felvásárlás, csere Kvarcóraelem-csere Bankkártya elfogadó hely Barátságos kiszolgálás; minőség, kedvező ár! A Kisbíró következő száma április 9-én, szombaton jelenik meg. Lapzárta április 1-jén, pénteken órakor. Cikket a Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet leadni. Lehetőleg elektronikus adathordozón vagy a címre juttassák el az írásokat. (Szerk. KE) Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele Megjelenik havonta az önkormányzati üléseket követő héten 5000 példányban. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó: Kisújszállás Város Önkormányzata A szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Telefon: (59) Telefax: (59) Tördelés: Kiss Endre ISSN: (Nyomtatott), HU ISSN (Online) - Nyomdai munkák: KIS-ÚJ-LAP Kft., 5310 Kisújszállás, Munkácsy u. 8. Telefon: 06-20/

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

2016. évi MUNKATERVE

2016. évi MUNKATERVE Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi MUNKATERVE 2016. március 16-tól - 2017. március 15-ig melyet a Képviselő-testület a 33/2016. (II.16.) számú határozatával

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 09. 13-án tartott ülésén. Jelen vannak: Pocsai Blanka, a bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság alelnöke,

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a137/2013.(xii.16.) számú határozatával 2 M U N K A T E R V 2014. január 1től 2014.

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a 159/2010.(XII.13.) számú határozatával 2 M U N K A T E R V 2011. január 1től 2011.

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK:

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. melléklet a 390/2015. 390(XII.10.) Dv. Kt. számú határozathoz DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. VÁROSPOLITIKAI

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének I. félévi munkaterve

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének I. félévi munkaterve Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. I. félévi munkaterve 2017. január 26. 1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013.

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013. 11131/2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 252/2013.(XI.27.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról Sátoraljaújhely

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága 2007. április 5-i üléséről. Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem Jelen vannak: Molnár Imre, a Bizottság elnöke

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse.

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse. ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. december 14- ei ülésére. Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervére Határozati javaslat: Nyergesújfalu

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2012. évi M U N K A T E R V E 2012. január 25. (szerda) 15 óra 2.) Beszámoló a szociális és gyermekjóléti feladatok intézményfenntartó társulás keretében

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2009. évi programjai

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2009. évi programjai A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2009. évi programjai 2009. január 12. Közreműködtünk a Don-kanyarban elesett katonák, hősök és áldozatok emlékére szervezett megemlékezés megszervezésében

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/1-2008-0011 Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca 49.-53. Tartalomjegyzék 1 Az érintett tevékenység

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható.

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011 (X.28) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról módosította: 63/2011. (XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez 234/2014. (XII.16.) határozat

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben