I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i"

Átírás

1 548 VASÁBKAPI 33. SZÁM ÉVFOLYAM. Augusztus 22-én nyilik meg IV., Kossuth Ljos-utcz 9. «WALLA JÓZSEF mozik és ezementáru-gyár építési nygok rktár Budpest, VII. ker, Rottenbiller-utcz 13. sz. Válllkozik: GBANITTEBAZZO, BETONIKOZ ÁSOK, CSATORNÁZÁSOK, SZÖKŐKUTAK, C2EMENT -LAPOK és LAPOKKALI MOZAIK KÖVEZÉSEK elkészítésére stb. Gyári rktár grtenui Portindi cement és Tiibtln mészgyárnk. I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnház.^3i Rktárt turt: KERAMIT LAPOK, KF.LHEIMI LAPOK, METTLACHI LAPOK, TERBACOTTA-ÁBÜK, KŐFEDÉLPÉP, TŰZÁLLÓ TÉGLÁK, KÉMÉNY BAETA- NYÖKBÓL stt>. Eldás minden drbon láthtó szbott árkon. Nádfont, Síucctur készítéshez BUDAPESTI Jury-tg" és több kiállításon kitüntetve. BUCHHALTER-féle első mgyr mű- és vegytisztitó intézet Budpest, Ferencz-körut 20. sz. Férfi- és női ruhák, csipkék, függönyök, szőnyegek és minden e szkb vágó czikkek legjutányosbbn tisztitttnk. Fogt trt*siteg utiin ruháért háthoz küldünk e vi0*z küldjük. Herbster Ferencz mechnikus. Vrrógép- és velociped-rktár. Akáczf-utcz 5. sz., népszínházzl szemben. Ajánlj gzdgon fölszerelt rktárát t. közönségnek mindennemű, legjobbn szbályozott vrrógépekből, BSBBSBBBBBBBBBSBI l i t. Hungári kávé" százezrek áltl elismert legjobb tápszer, mely z ázsii szeme kávét teljesen pótolj. A Hungári kává minden háztrtásr nézve npi hsználti legmelegebben jánl tátik, mert ugy felnőttek, mint gyermekeknél gyomorból és belekből nyákot és minden z emésztést kdályozó nygokt eltávolít, j gyomrot és vért tisztítj. Fényképészeti készületeket JTitásdk szilárdn, személyes felügyelet lttteljesíttetnek.i «* 3 frt, vászonb kötve 3 frt 60 kr, A IÓ ÉTVÁGYAT ELŐSEGÍTI, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ táplál és erősit. Mint háziszer, Jritünő sikerrel hsználttik: étvágyhiány, gyomor- és bélhurut, gyomor- és fejgörcs, gyomorégés, gyomortól eredő fejfájás vérszegénység, álmtlnság ellen; enyhülést eredményez rnyér-, ideg-, sziv- és tüdőbj oknál. fl#" Igen jó htást gykorol RHACHITIKÜS gyermekeknél és ezek trtós bélhurutiánál. "W SÜLYOS BETEGSÉGEK UTÁN S S S H S i vl nem élhetnek, Hungári kávé rendkívül erősítőnek és táplálónk bizonyult, sőt betegségek trtm ltt ezeu kávé z egyetlen, mely nélkül, hogy izgtólg htn.. kellemes zmt és jó ize BETEGET FELÜDÍTI. 1 kiló ár 1 frt 20 kr. Megrendelhető postán utánvéttel, vgy pénz előleges beküldése mellett: SZALADT ANTAL gyárosnál, Budpest, Andrássy-ut 86 műkedvelők számár, legújbb nti-távcsöveket tirsge rpid, kitűnő szemüvegeket megvizsgált mximl-lázhöméröket. Aneroid (légsnlymérőket) szbdlmzott rjzeszközöket jánl OALDEEONI ES TAESA. Báró Kemény Zsigmond összes beszélyei. Kidj Kisfludy-Társság. Két kötet. Frnklin-Társult nyomdáj. (Budpest, IV., Egyetem-utcz 4. szám. GZÉGEK. Jósik Miklós regényei füzet. Uj olcsó kidás. Regényes képletek. Második kidás. Ar két füzetből álló kötetnek 1 forint. Hirdetések elfogdttnk kidó-hivtlbn, Budpesten, IV, egyetem-utcz 4. sz.. A Mgyr Asplilt részvény-társság Budpest, Andrássy-nt 30 elválllj jótállás mellett legolcsóbbn sphlt- burkoltok fektetését és nedves lkások, pinczék, stb. gyökeres szárzzátételét. *" Telefon. "» 34 SZÁM BUDAPEST, AUGUSZTUS ÉVFOLYAM. USfitttéti feltételek : VASÁRNAPI ujság és f egész évre 12 fr POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt \ félévre 6 t AZ EZREDÉVES KIÁLLÍTÁS MADÁRTÁVLATBÓL. AKIK figyelemmel kisérik z ezredéves kiállítás fejleményeit, m már mdártávltból láthtják nnk rányit. Segítségükre jön művész, ki tényleges dtok lpján megszerkesztette mdártávlti képet, melynek gondos tnulmányozás már most is várkozássl és jogosult reményekkel tölti el zokt, kik ezredéves létünké tükörképében fejlődő mgyr állm dicsőségét látják megcsillnni. Ngy nemzeti ünnepünknek ez kiállítás lesz központj. A mit könyvek és leírások nem tesznek kézzelfoghtóvá, zt demonstrálni fogj kiállítás, melynek közvetve vgy közvetlenül részese lesz z egész ország s mely már most méltán kelti föl bel- és külföld rokonszenves érdeklődését. Az ezredéves országos kiállítás eredetiség és érdekesség dolgábn sok tekintetben fölül fogj múlni z utolsó esztendők hírneves kiállításit. Nem lesz meg nálunk z érdekességekben z z mesterkélt hjhászt, mely z utolsó párisi kiállítást híressé tette. Az érzéket nem fogjuk minden lépten-nyomon csiklndozni, de bőséges táplálékot nyújtunk szemnek, szívnek, z értelemnek. Az ezredéves országos kiállítás jellege mgán fogj hordni z ünnep jelentőségét, sőt sokt mondó képekben, tárgykbn és gyűjteményekben elénk vrázsolj ezer esztendőnek küzdelmeit, szenvedéseit és dicsőségét. M két képben muttjuk be kiállítást; mdártávlti kép némi foglmt nyújt rról, milyen lesz z kis város, mely kiállítás szintere ; másik kép, kiállítás helyszínrjz z előbbinek kulcs és pontos kluz gynánt szolgál már m zok számár, kik kiállítás területén tájékozást és eligzodást keresnek. E két egymást kiegészítő képből már most tájékozást meríthetünk rr nézve, hogy mi lesz z ezredéves országos kiállításbn s milyen lesz e kiállítás kivül és belül. Mert bevtottk immár nemcsk kiállítás épületeinek körvonlit, tehát nemcsk kiállítás keretét ismerik, hnem tudomássl birnk rról trtlomról is, mely köz- és mgánépületeket érdekessé, változtossá és figyelemre méltóvá fogj tenni. Az Andrássy-úttl szemben eső főbejáró előtt is megállpodhtunk egy perezre. Htlms, impozáns épület ez, olyn didliv-szerü, mely hirdetni látszik, hogy mi mögötte vn, mit föltár, dicsőség országáb trtozik... Jó gondolt volt főbejárónk ezt formáját lkl- t i eeés évre 8 frt _ ] eiiénz évre ö. i Külföldi elöftzett'sekhez postilg. Csupán VASÁRNAPI UJSAG i X- f C""P»n «POLITIKAI ÚJDONSÁGOK '?,. _- I "TI..., Z? 1 félévre 4 «I félévre 2.50 meghtározott viteldíj is cntolndo A főbejárt. A vjdhunydi vár. A renissnce-csoport. A román-kori csoport egy része. A TÖBTÉNELMI KIÁLLÍTÁS PALOTÁI. Rosenfeld Pál mteur-fényképei után. A főbejárt.

2 550 mázni. Mint kiállítási nyitány eléggé kifejező és sokt igérő. Mielőtt zonbn kiállítási területre lépnénk, szóljunk először is területen kivül eső műcsr nokról, mely immár fedél ltt vn, s mely ki állítás után is jó hosszú ideig megmrd m gyr művészet (festészet, szobrászt, építészet) állndó csrnokánk. Görög stilű szép épület, melynek tervezője nem külső díszre, hnem belső kényelemre helyezte fősúlyt. Művészeink bizonyár meg lesznek elégedve z új épület termeinek tágsságávl, fölülvilágítássl s kényelmes mellékhelyiségekkel. A kiállítás területére széles kid vezet. A hid mg érdekes kiállítási tárgy. A hidtól blr terül el hdügyi kiállítás ngyszbású csoportj. Tlán vn benne némi czélztosság, hogy kiállítás ezzel csoporttl kezdődik. A honfog llás, régi dicsőség sok minden nevezetes mozznt hdügygyei vn szoros összefüg gésben s hdi erő iránt vló hódoltunkt fe jezzük ki, mikor hdászt összes eszközeit és segédszereit együttesen bemuttjuk. A m gyr kir. honvédség, hdseregszállítók sziget innenső részén, hdi tengerészet és közös hdseg túlsó részen fogllják el kiállításukkl számukr föntrtott területet. A sziget két prtj hjóhíddl lesz összekötve. E kiállításból kö zönség megfogj ismerni hdsereg óriási szer vezetét és órpontosságú gépezetét. Foglmt nyerünk hdsereg dminisztrácziójáról s rról sok százezer és millió próságról, melynek minden csekély részecskéje szerves összefüggés ben vn hdsereg ngyszerű gépezetének ren des működésével. Ilyen ngyszbású hdügyi kiállítás eddig csk egy lklomml volt : z 1889-iki párisi kiállításon. De frncziák inkább z érzelmek mozgtásár helyeztek súlyt. Híres csták diorámáját, frnczi hdi dicsőségnek pnorámáját muttták be. A mi hdügyi kiállí tásunk helyes szervezetet s nnk összes kellékeit tárj elénk, tehát inkább z észre és értelemre ppellál, hogy meggyőzze ngy kö zönséget rról fontosságról, melyet hdügyünk helyes szervezésének tuljdonítni kell, főleg m, mikor szükség esetén minden egészséges férfi ktoni szolgáltr lklmzhtó lesz. A Nádor-szigeten egy kis vendéglőn kivül há rom ngyobb épület vonj mgár figyelmün ket. Ezek Budpest főváros pvillonj, keres kedelem-, pénz- és hitelügy pvillonj és József főherczeg pvillonj. Budpest székesfőváros ngyszbású csrno kábn be fogj muttni főváros szellemi és nygi fejlődésére vontkozó dtokt; szárz sttisztiki tábláztokon kivül szelvényeket és modelleket minden nevezetesebb lkotásról, mely fővárosnk nemcsk rohmos fejlődését, hnem emberiségi és művelődési intézményeit dicséri. A kereskedelmi csoportbn először szerepel mjd nálunk kereskedés és ennek minden fontosbb segédeszköze, főkép pénz- és hitel ügy lehetőleg történeti fejlődésük szerint bemu ttv. Sok leleményességre és ügyességre volt szükség, hogy e csoportot ngy közönségre nézve is vonzóvá és érdekessé tegyük. És ez czél már m biztosítottnk mondhtó. A pénz es hitelügy, biztosító intézetek első kezdetei től fogv lesz bemuttv többek között ú. n. egyéni grfikonokbn. Igen érdekes lesz vásár történetének bemuttás diorámszerű képek ben, szállításügy fejlődése, kereskedelmi tes tületek és kmrák csoportj, működésben levő tudkozó irod s reklámügy rendkívül változtos és érdekfeszítő gyűjteményei. József főherczeg igen díszes s z ezredévi ünnephez méltó pvillonjábn föl fogj tün tetni urdlmi termelésének eredményeit. Mielőtt utunkt tovább folyttnék, tegyünk sétát Széchenyi-szigeten, mely kizárólg történelmi főcsoportot fogllj mgáb. Az épü letcsoport eredetisége már messziről mgár vonj figyelmünket. Százdok története látszik rjt már kivülről is. Muttj Szent Istvántól kezdve közelmúltig hzi építészet-történet legkiemelkedőbb mozzntit, z Árpád-kori templomot és zárdát, középkori lovgvárt (Vjd-Hunyd), közelmúlt renissnce-épületét s z átmenetekben és díszítésekben neve zetesebb építészeti lkotások emlékezetes mrd ványit, ú. m. segesvári vártornyot, csötörtökhelyi kápolnát, bártfi városház, fricsi VASÁENAPI vár, Thököly-vár, stb. egy-egy érdekes motí vumát. A renissnce-udvrt remek szobrocskák díszítik, melyek mindnnyin egy-egy eszmét, egy-egy jelvényt képviselnek. A csrnokok belse jének csudáltosn változtos trtlm elénk tárj z ezer év kultúrtörténetét egyes kim gsló eseményeiben, mint hdviselés fejlő désének sokféle mozznti, z egyházi és világi műtörténet feljegyezni vló eseményeket hgyott hátr, mint műemlékeink és történelmi kin cseinek egymás mellé sorozás tudás, vitéz ség, munk, szorglom mrdványit mint fönmrdt vgy helyreállított emlékeket tárj kegyeletes utódok szemlélete elé. Itt fogjuk látni ő felsége király mgángyűjteményeiből Mgyrországr vontkozó emlékeket, egyház fejedelmek és főurk ngyérdekű műkincseit. Külön kis épületekben régi vdászt, régi hlászt és pásztorélet lesznek érdekes cso portokbn feltüntetve. Szóvl történelmi fő csoport retrospectiv jellege minden mgyr ember szivét meg fogj szóllttni, fölkelti kegyelet érzését, tiszteletet múlt iránt, de föl fogj ébreszteni bennünk zt tudtot is, hogy h z ezer esztendő küzdelmeinek és háborúink lánczoltos történetén sok bl szerencse visszvetette is mi művelődési fej lődésünket, mi hátunk volt lépcső, melyen z európi nemzetek kultúráj fejlődni tudott. A mi bennünket fejlődésben föltrtózttott, z többi nemzeteket előbbre vitte. Míg mi hrczoltunk, vgy fegyverszünetet trtottunk, ddig nyugti népek békén élhettek s fokoztosn, nyugodtn fejlődhettek. A múlt dicsőséges emlékeinek mélttás után elhgyjuk szigetet, hogy megismerjük mi Mgyrországot. A Nádor-szigetre vezető ódon hidon áthldv, fölkeressük kiállítás felső zugát, kiállítás fluját z ő érdekes csár dájávl, templomávl, községházávl, iskolájá vl, kórházávl s tűzoltó-telepével. E különle gességek részben történeti érdekűek, főleg zon bn mint gynánt szolgálnk rr nézve, hogyn építsen legkisebb flu kórházt, tűzoltó-telepet, községházt és iskolát. E típusok tehát okttó jellegűek is. A háziiprt külön csrnok muttj be, templom körüli vásár bódék pedig lklmt fognk szolgálttni neve zetes háziipri különlegességeink forglomb hoztlár. A flubn látni fogjuk Mgyrország néprjzát, z egyes vidékek típusit, mint ezek nép hmisíttln otthonábn kifejezésre jutnk s jellegzetes házkbn z élet után készített bábokon látni fogjuk mgát népet, mely ez országot lkj, eredeti viseletében és jellemző szokásink föltüntetésével. Látni fogjuk nép életmódját, részben házi fogll kozásit s megismerjük még kiknáztln kincseket, melyek nép tehetségében és szor glmábn rejlenek. Ezeket fogják föltárni mgyr (lföldi, dunántúli, plócz, székely), szász, sváb, román, szerb, tót, bolgár, vend és más vidékek legjellemzőbb házi, melyeket nem képzelet teremtett, hnem melyeket hely szinén eszközölt fölvételek pontos és hű után zti gynánt készítettek. Tehát nem eszményí tett épületek, berendezések és emberek lesznek flubn, hnem vló, igz élet, mint z z ország illető részeiben tlálhtó. Szóvl együtt lesz itt Mgyrország igzi ethnogrfiáj. A háziipri csoportok után következik z őstermelés z ő számtln csrnokivl és pvillonjivl. A htármesgyét zonbn Boszni és Herczegovin külön kiállítás fogllj el igen ngy területen. A történelem sok fontos mozznt köti hozzánk ez okkupált trtományokt s h önként jelentkezvén, ők is részt követelnek ezredévi ünnepünkből, ennek csk örülhetünk. Egy ngy iprcsrnokon kivűl kisebb, z ethnogrfi feltüntetésére lklms épületek is lesznek bosnyák területen. A bosnyák kor mány természetesen ngy gondot fordít Boszni és Herczegovin művelődésének és hldásá nk méltó bemuttásár. Az őstermelés befogdásár szolgálnk kö vetkező főbb épületek: ngy mezőgzdsági csrnok, selyemtenyésztés, vízépítészet, z erdészet, meteorológi, dohányjövedék, tej gzdság, kertészet, szőlészet, borászt, ménesbirtokok pvillonj és z időleges kiállí tások csrnok. Ide trtozik még ( híd mellett elhelyezett) hlászti pvülon s több mgánpvillon, u. m. Koburg herczeg, Frigyes fő 31. SZÁM ÉVFOLYAM. herczeg, gr. Btthyány, Földváry gzdsági pvillonji, Muthner kertészeti pvillonj, tej-elárusító- és f-pvülonok (Nedelko, Lord stb.) A mezőgzdság és erdészet sokféle ágzti fel fogják tárni mindzt vívmányt, mit földmivelés különböző ági, kertészet, borá szt, z állttenyésztés, z erdészet és vdászt terén legújbbn elérnünk sikerült. A mit szemlélhetőleg bemuttni nem lehet, zt pótolni fogj sttisztik és leiró, ismertető tudo mány. Ez csoport is úgy lesz rendezve, hogy túlnyomón földmívelő Mgyrország egész gzdsági fejlődése okttólg hsson nemcsk mgyr emberre, hnem külföldire is. A külföldi nálunk tlán gzdsági tevé kenység számos ágábn tnulht vlmit, de legtöbbet bból z okszerű hldásból, melyet mezőgzdságunknk helyes rányokbn vló fejlődése legújbbn fölmuttni képes. A mezőgzdsági csoport és z igzgtósági épület közötti rész horvátoké. Horvát testvé reink még sohsem vettek ily ngy rányokbn részt egy-egy kiállításon, mint ez lklomml, s e tény politiki fontosságát nem szbd kicsi nyelnünk. Ngyszbású ipr- és mezőgzdsági csrnokbn fogják termelésük erejét bemuttni. Lesz külön műcsrnokuk, borászti és kóstoló csrnokuk és erdészeti pvillonjuk. Mindez pe dig külsőleg is kellőleg kiknázv s belső érté kében is méltóképen föltüntetve. A horvátok kiállítás most tízszer kkor lesz, m int z 1885-ki kiállításon. Lejebb hldv kényelmesen berendezett igzgtósági épület felé, útbn tláljuk szi vttyútelepet, melynek z rendeltetése, hogy tűzvédelmi intézkedéseket legngyobb mér tékben biztosíts ; z igzgtósági épület mel lett vn rendőrkpitányság épülete, egy du nihlászcsárd, z qurium, kereskedelmi tengerészet és folymhjózás helyiségei, mely utóbbi számár z eddigi új korcsolycsrnok lkítttott át. Vissztérve z erdészeti csoport végállomá sához, területen egymás mellett tláljuk mezőgzdságból fejlődött két htlms ipr ágnk pvillonjit, czukor-iprét s mlom iprét. (A szesz-ipr z iprcsrnokb szorult, szeszes itlok csoportjáb.) A czukor-ipri pvü lon e gyorsn föllendült iprágunk mi állását fogj bemuttni. Érdekesebb lesz mlom-ipr, mely legrégibb időktől fogv egész mi n pig muttj be fokoztos fejlődését. Az első őrlő mlomtól kezdve látni fogjuk vizi-, szél- ós szárzmlmot, gőzmlmot, s ez utóbbit első kezdeteitől fogv mi htlms rányiig. Az őrlés folymtát is lehetőleg be fogj muttni ez z iprcsoport. A Gnz-gyár pvillonjávl kezdődik z ipri csoportok bemuttás. A ngy Gnz-féle gyár, mely vs-, fém- és gép-ipr, z elektrotekhnik s wggongyártás terén fogj htlms erejét föltűntetni, méltóképen kezdi meg z ipri cso portokt. Körülötte sorkoznk bihr-szilágyi petroleum-ipr, budpesti ásványolj- s mgyrpetroleum-iprtársult pró pvillonji, melyeknek trtlm szintén új és érdekes lesz szemlélő ngy közönségre nézve. A régi iprcsrnok megújítv és kibővítve fogllj mgáb ngy ipri csoportokt, u. m. z élelmi czikkek és szeszes itlok, vegyészet, z gyg- és üvegipr, bőr-, ruházti és szövő iprok, z rny-ezüstművek és pró-áru ipr, végre bútor-ipr és dekortív lkberendezések ngyrányú csoportjit. Az iprcsrnokbn fő leg szövő-ipri gépeknek működésben vló bemuttás fogj ngyközönséget érdekelni; de többi csoportoknál is zt z elvet lkl mzták, hogy nem unlms kirktokt, hnem eleven ipri életet kell közönségnek muttni. A kiállítás bloldli területén is folyttódik hzi iprnk bemuttás. A közlekedési csrnok, mely Mgyr Állm vsutk kiállítását is mgábn fogllj, főleg vsutk terén oly érdekes és tnulságos gyűj teményt mutt be, mely iránt szkkörök már most is méltán érdeklődnek. A kzánház mögött 14,000 m 9 területű gépcsrnok hzi mezőgzdsági és ipri gépeken kivül kétoldlt elfutó krzton munkgépeket fogj működésben bemuttni. A mgyr állmvsút gépgyáránk pvillonj e htlms iprtelep sokoldlúságát és sikereit fogj föltüntetni; ppir-ipr és sokszorosítóiiprágk(könyv- és kőnyomdászt, fényképészet, 34. SZÁM ÉVFOLYAM. stb.) pvillonj számos gépet fog közönségnek bemuttni. Az eddig likus publikum áltl ismert nyomási müveleteken kivűl z érték jegyek, színes nyomás, finom nyomás min den érdekes változt be lesz muttv, sőt egy körforgó gép állndó kiállítási npilpot fog «termelni». A könyvkötészet is személtető mó don lesz mi fejlődött tekhnikájábn elénk tárv. A nyomdávl mjdnem szembe kerül sjtópvillon, mely z egész közművelődési csoportot (irodlom, könyvészet, tudományok, irodlmi és közművelődési egyletek és intézetek, sttisztik és sjtó) felöleli. Á sjtó munkási számár kü lön kényelmesen berendezett dolgozó- és fogdó helyiségek lesznek rendelkezésre. A terület csúcsáb esik z építő-ipr csr nok, mely z utolsó időben oly ngy mértékben fejlődött építő-ipr és vs- és fémipr be fogdásár vn szánv. E körűi sorkoznk járművek csrnoki, post-, távírd- és telefon-pvillon s ngyrányú bányászti és kohászti csrnok, mely utóbbi vs-, fém es kőszénbányászt eredményeit fogj elénk tárni. A bányászti és kohászti csrnok ered ményeinek kiegészítéséül szolgálnk e környék pvillonji, rim-murányi slgótrjáni, szb. osztrák-mgyr állmvsuttársság ur dlmi, z urikány-zsilvölgyi, Unió vsmű, m gyr ált. kőszénbány, Nobel dinmitgyárá nk pvillonji s ezek között egy-kettő más csoportból ideszorúlv, ú. m. Buchwld-féle vsbutor, Nedelko-féle és Thonet-pvillon, cement-házk, stb. ilz okttásügyi csrnok, egy szép görög stílű ngy épület muttni fogj, hogy tnügy terén z utolsó negyedszázdbn rendkívül sokt h ldtunk, de z is ki fog belőle tűnni, hogy jövőben vló további tevékenységre is vn még elég terünk. Ide trtozik még közelben levő torncsrnok s flubn elhelyezett mint nép iskol. A közokttásügyi csrnok mellé került z igzságügy minisztérium pvillonj, mely fegyházi ipr, börtönrendszerek feltűntetése, főleg pedig törvénykezési épületek feltüntetése terén fog sok érdekes látni vlót nyújtni. Ugynezen tájon lesz vidéki sörgyárk kóstoló-fülkéje, kpcsoltbn hzi szlámi gyárk termékeinek árub bocsájtásávl. Az egészségügy régi műcsrnokb kerül, e mellett mentők pvillonj, blneológii pvülon és gyermeknevelésügy pvillonj együttesen fogják z egészségügyi csoportot ké pezni, s mindegyik sját különlegességeivel kipdhtln forrás lesz z érdekes látni vlóknk. A főépületben, t. i. z 1885-iki kiállítási műcsrnokbn lesznek z orvosi tudomány fej lődését feltüntető eszközök, sttisztiki tábláz tok, közegészségügyi intézmények és intézetek terén elért eddigi eredmények. Ezt részt ngy gonddl rendezi kiváló szktekinté lyekből álló csoportbizottság. A főépület mellett levő blneológii pvülon ásványvizeink és fürdőink gyűjteményes kiállítását érdekes és változtos fülkékben fogj részben diorámszerűleg, részben kereskedelmi érdekek szem pontjából feltüntetni, úgy, hogy z idegen első pillntr tájékozv legyen m kincsekről, melyekkel hzánk blneológi terén dicseked hetik. A hrmdik épület «gyermek pvil lonji lesz. Föl fog tüntetni mindent, mi gyermek-egészségügyre vontkozik, gyermek játszószereit, gyermekszobát (részben ethnogrfii szempontból), gyermek-egészségügyet s mindezt okttó formábn, úgy hogy legegy szerűbb prsztsszonyr is rárgdjon vlmi okulás bból, mit itt leghíresebb gyermek orvosok szemléltető módon bemuttnk. Végre e csoporthoz trtozik mentők pvillonj, mely egy teljesen fölszerelt mentő-állomást mutt, egyrészt zért, hogy kiállítás területén be következhető netláni szerencsétlenségek esetén mentők z első segélyre mindig kéznél legye nek, másrészt pedig zért, hogy vidéki váro sok ennek z expoziturnk mintájár szervez hessék sját területükön z önkéntes mentő társságot, mely fővárosbn ránylg igen rövid idő ltt igen jelentékeny eredményeket ért el, s mely ennélfogv főváros egyik legczélszerűbb humnitárius intézete. Hátr vn még kiállítási korzó ismertetése. Ez z igzán ngyszbású dísztér közönség VASÁENAPI 551 szórkozttásár vn szánv. Az iprcsrnok előtt htlms büusztrádok emelkednek. Az e között és második főbejárt közötti tér remek díszkertet fog képezni, melyen legjobb kerté szeink vetekednek mjd egymássl művészetük bemuttásábn. Blr emelkedik z ünnepélyek csrnok ngy ülések, hngversenyek, esetleg ünnepi bnkettek számár. Ugynebben lesz z elődó művészet kiállítás csoportosítv. Jobbról és blról négy kőbányi sörgyár vendéglője, korzó mentén pezsgőspvülonok, e gy elegáns kávéház; középen zenepvillon körül pró, stílszerű elárusító-bódék (szivr, fontim lumineuse, színes szökőkút, mely n gyobb és impozánsbb lesz, mint z eddigi orszá gos kiáuítások hsonló lkotási és színes vill mos fényt szóró sugri szivárványként fogják esténkint bergyogni z egész kiállítást és ennek közönségét. Mg villmos szökőkút Sió regé jét fogj ábrázolni és Mátri Ljos szobrászunk sikerült lkotás. íme ez kiállítás áltlános képe meglehe tősen szárzon leirv. H zonbn képzelet segítségével hozzáv rázsoljuk z eleven képet, z életet, rgyogást, fényt s szórkozttást is, melyről kellőképen gondoskodv lesz, mgunk előtt láthtjuk z ez redévi ünnep központját, mely méltó minden mgyr ember s z egész müveit világ érdeklő désére s melynek teljes sikeréhez csk z szük séges, hogy zt politiki zvrok ne gátolják, s hogy első sorbn mgyr közönség kiállí táson vló megjelenésével és részvétével telje sítse ngy nemzeti váulttl szemben reá há rmló kötelességét. Gelléri Mór. A TÖRTÉNELMI KIÁLLÍTÁS PALOTÁI. Az ezredévi orsz. kiállítás megnyitásától immár csk nyolcz hónp válszt el bennünket. Ezen hátr levő idő rövidségéből mgyrázhtó z lázs munkásság, melyet kiállítás tényezői mindez iránybn kifejtenek. A ki nyári hónpok előtt látt utoljár városligetet, nem fog reá ismerni fölépült, vgy épülő félben levő pvillonok ngy szám mitt. Mindenfelé ezer meg ezer szorglms kéz dolgozik és fárd kor hjnltól npestig. A sétáló ngy közönség kiváló érdeklődéssel szereti fölkeresni kiállítási terület egyes pont jit, mégpedig olyn számml, hogy látogtók tömege itt-ott már-már hátrálttj is munká sokt. Ez z ok, hogy z őszi évd befejeztéig el fog készülni z egész kiállítási területet befoglló kerítés, melyen belül munk, ht ványozott buzglomml és kdálytlnul fog folyhtni. Legtöbb bámulój vn történelmi főcsoport plotáink, melyek Széchenyi-szigetet egészen ellepik. Ezen épület-csoport munkálti hld tk kiállítás területén legelőbbre. H meggon doljuk, hogy évi július 2-ikán tették z első kpvágást szigeten s ime, egy év ltt mily óriás ploták készültek: z eredmény gyorsságávl ép úgy meg lehetünk elégedve, mint kivitel szbtosságávl és csínjávl. MeUékelt képeink tó prtjánk lklms pontjiról készített fényképfölvételek után mu ttj be főcsoport plotáit. Egyik kép blsrkán, főbej ártúl szolgáló kpu két torony közé ékelve láthtó; z lcsonybb torony Segesvárról vn véve, mgsbb önálló lkotás, hzi műemlékekről vett motívu mokból (erkélye vjdhunydi várról) vn kölcsönözve. A kpu hdi ormózt (Zinnen) Dikovárról vn véve és vár őrének szolgálnd trtózkodó helyül, ki korhű öltözetben, l bárdot trtv kezében, kényelmesen sétálht mögötte föl s lá. A kis torony mellett levő ngy plot-rész XIV. százdi csúcsíves styl szellemében l kotott emeletes épület, melyet szögletes kis loggi köt össze vjdhunydi, u. n. «Ne bojsz» toronynyl, s ez utóbbihoz Hunydi János kormányzó áltl épített vjdhunydi emeletes plot másolt simul, négy remek erkélyével, míg ezen épületcsoportot plotá hoz illesztett szentély fejezi be, mely szepes-csötörtökhelyi kápoln emeleti részének hü utánzt. A renissnce és bárok stylű épületből ké pűnkön keveset látni. Legjobbn lőcsei régi torony vehető ki rjt, ór-lpjávl és bejártá vl, melyen át z esztergomi Bkocs-kpoln híven másolt helyiségébe lehet bejutni. Kivehető még fő kupol is, mely gyulfehérvári kpu ról vn ide vrázsolv; többi próbb kupol, vlmint brssói Ktlin-básty torony vég ződése egymás áltl részben födve, képünkön nem láthtók. A román-kori csoport egy részét, melyben Felség számár berendezendő helyiségek lesz nek, bástyszerű tornyávl és épülő ujság, stb. számár) s elől korzóterrszávl főérdekessége, másik képünk muttj, föntebb leirt főbejá rttl és hozzávezető fluddl együtt. A ro mán csoport teljes képe tó túlsó prtjáról láthtó ( plot, kolostor ós jáki templom mintájár épült kápoln), melyet más lklom ml fogunk olvsóinknk bemuttni. Jelenleg csúcsíves kápolnát renisnce épülettel egybekpcsoló erődítményszerü várf lkon dolgoznk, melyek különféle stylekben lkotott épületek összetrtozását lesznek hivtv kiemelni s e mellett hdtörténeti csoport régi ágyúink és várpuskáink elhelyezésére szolgálndnk. Az épületek belsejéről, melyekben munk szintén serényen folyik, ezúttl bővebben nem szólunk. Lesz lklmunk sikerült fölvételek lpján tüzetesebb ismertetéseket dni kkor, mikor korhű díszítésük egész pompájávl el készülnek. Annyit zonbn már most jelezhe tünk, hogy csúcsíves épületben vjd-hu nydi vár földszinti lovgterme már elkészült, z emeleti rébzt pedig most boltozzák. A renis snce épületben mintegy 8 terem csknem tel jesen készen vn, s ezenfelül most dolgoznk Bkocs-kápolnbelsején és herczeg Esterházyféle termek soroztán, mely utóbbi szintén egyik kiváló látványosság lesz történeti főcsoport korhű berendezésű belsejének. A székes főváros intéző köreinek kiváló egyé niségei igen sűrűn látogtják szigetet s egé szen el vnnk rgdttv ezen lkotások szép ségétől. Hngos kifejezését hllottuk egyfelől n nk, hogy mennyire kár volt ideiglenes épüle tek gynánt lkotni e plotákt, más felől pedig teljes készségűket fejezték ki z iránt, hogy kiállítás után, meddig fentrthtók lesznek, részökről mindent el fognk követni rr, hogy még sokáig gyönyörködhessünk bennük. Emér. A KERTBEN. III Dl körtefáról. Flmmrion zt irj, hogy ismert egy jáz minbokrot, mely nyolczszor átbújt deszk kerítés hézgján, hogy npfényre jusson. Ágit egy megfigyelő mindig visszhúzgált z árnyékb, zt remélve, hogy végre kifársztj jázmin erélyét, de nem sikerült neki. A fenséges csillgregék tudós költője ebből zt következtetést vonj le, hogy növények önfentrtási ösztöne szükségben szinte ön tudtos krttá válht. Hát én pedig ismertem egy körtefát, sőt most is ismerem, mert kertünkben él, mely még többet bizonyított, mint z z okos jázmin bokor, mert ennél körtefánál z krt positiv erénynyé emelkedett, z öntudtos nyi szeretet erényévé. S mit egykor rómi jeles mtrón, Cornéli szép szvkkl mondott, zt mi derék öreg körtefánk szép tettével fe jezte ki. Pár évvel ezelőtt zon forró szárz nyáron, melynek rendkivüliségét legjobbn jeüemezte kkor lpoknk z tréfás hire, hogy fő városi áutkertből z indiánok elmenekültek legforróbb Afrikáb hűsölni, mert nem birták elviselni mgyrországi hőséget, ezen tikksztó nyáron kertek és mezők szinte elepedtek folytonos szárzságbn. A föld összerepedezett, gyöngébb növényzetet meg ölte szomjúság, források kiszárdtk és z egész lnkdó, hervdó, hldokló természet egy ném segélykiáltást fejezett ki, egy bús könyör gést esőért, vgy leglább egy kis hűs ború ltért. Az udvrt s kertet folyton keuett locsolni, de Hg álltuk meg, hogy z utczr is ki ne

3 552 VASÁRNAPI í>4. SZÁM i. ÉVFOLYAM. SZÁM ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI 553

4 34. SZÁM ÉVFOLYAM. VASÁENAHUJSÁGi 554 menjünk megöntözni sétány fáit, melyeket csk zon tvszon ültettek, s fitl fejők most oly ínségesen sápdozott s olyn szomorún álltk blkink ltt, mint vlmi ném koldúsgyermekek. Igen sjnáltuk őket. Pedig idebenn is ngy volt z inség! A rózsák, h reggel kinyíltk, délre már nemcsk elher vdtk, de egészen össze is voltk szárdv. Az lmfák déli oldlán fejletlen lmák brn foltokt kptk, mint np megsütötte s ztán mint féligsült lmák estek le megrepe dezett földre többi hullott közé. A szilvák összetöppedtek éretlen szlványokká s úgy borították kiégett füvet. Minden gyümölcsf lehulltt termését, csu pán z z egy körtef nem, melyet előbb m nevezetes jázminbokor fölé emeltem. Ez derék, önfeláldozó körtef nem hgyt elpusztulni körte-mgztit, melyek pedig megszámlálhtln mennyiségben csüngtek ág-kr jin. Elszenvedett minden ínséget, égető forró ságot, epesztő szomjt, sőt megfosztott mgát hűs, zöld öltözékétől is legutolsó levél-diszig, cskhogy megtrthss kisdedeit. Elhervdt, megszárdt lombj pirosn, sár gán, brnán borított ltt földet, mikor áldoztul hozt utolsó levélkéjét is, de nnál erősebben rgszkodott édes gyümölcseihez, melyekből egyetlenegyet sem hgyott leesni. Ngyon furcs látvány volt egészen levél nél kül z ngy f, melynek mgsb nyúló kopsz, brn ági tele voltk rkodv ngy zöld téli körtékkel. S ez nnál különösebb volt, mert mellette még két ugynolyn fjtájú ngy körtef állt, s zoknk minden gyümölcsük le hullt, de fénylő zöld leveleik megmrdtk. E két társánk minth csk zt mondt voln ez z erényes körtef is, mit egykor Cornéli dicsekvő brátnőinek mondott: «Ime, z én ékességeim, z én gyermekeim.* Azót hllottm, hogy z ilyen önzetlen szép viselkedés gykrbbn előfordul fáknál. E szerint hát nálok nem megy oly ritk erény számb, mint hjdn Eómábn, mert ott csk egy Cornéliáról emlékszik meg történelem. Bár higyjük inkább, hogy sokn voltk ott is, kik úgy éreztek és gondolkoztk, mint Cornéli s úgy cselekedtek, mint ez derék körtef, csk tlán nem volt lklmuk beszélni is ról. Hisz épen bból korból irj Senec: <*0h, mennyi sok nő nemes tetteit borítj homály!» IV. Az oltoványok. Kicsiny leányk voltm, mikor édes tyám oltöeszközeit után hordoztm fiskolákb. Jó tyám z én kezemet trtott s vigyázott reám, én pedig kis kosár fülét fogtm s vigyáztm, hogy z oltóviszos vászonszeletkék s megszámozott pró ftáblácskák ki ne esse nek. A kést, kis fürészt s ágcskákt édes tyám mg vitte. így mentünk ztán z oltványosbn fától fához, és nemesítgettük vdóczokt, már mennyiben édes tyám oltott, én" pedig néztem és örültem neki. Az első gyümölcs ról tiéd lesz kis leányom, > mondt minden beoltott kis fánál. De drág tyám korán meghlt, s munkájánk gyümölcsét mások szedték. Mi Júliávl édes tyám leányi vgyunk, s szintén elkezdtünk fát nemesíteni. Most Júli mondogtj nekem: Az első gyümölcs ról tiéd lesz, drágám. Az egyik oltovány egy «glori mundi* lmf volt, melynek állítólg kkorák gyümölcsei, hogy méltán lehet világ dicsőségének nevezni. De nálunk inkább fáj volt z, mert pár év ltt olyn ngyr nőtt, mint másutt más f tiztizenöt év ltt sem. De lmát nem láttunk rjt. Hnem kert megtnít várni türelmesen, s végre mi lmfánkon egy szép, meleg tvszon gyönyörű, ngy virágok tömege után néhány gyümölcs is muttkozott. Ezek mint gyorsn nőttek, oly gyorsn kevesbedtek is, mig ztán legkülönfélébb blesetek után, nem mrdt belőlök csk öt drb. Hnem ezek ztán mél tók is krtk lenni nevökre, és őszig rend kívül ngyr nőttek. Szép, czikkelyes lkjuk volt nemcsk jó lm-szguk, de minth még erős virágillttl is prfümözték voln mgukt, míg szinök lssn czitrom-sárgár vált, vgyis inkább: olyn fényes sárgák voltk és olyn jószgúk, mint birslmák. Igen örültünk nekik s folyton jártunk nézni, hogy üldögélnek ott kedves nyuglombn z ág kon és mint lesznek mindig ngyobbk, sárgáb bk és fényesebbek. Az első tiéd lesz, drágám, ismétel gette Júli. Ekkor egy reggelre ellopták mind z öt lmát. Emil bátyám meghrgudott, mint ott áll tunk z üres glóri mundi f ltt, de hogy mi ne sjnáljuk veszteséget, tréfálv mondt: Sic trnsit glóri mundi! így múlik el világ dicsősége. Nem így múlik el, nevettem én, de így lopják el világ dicsőségét is! Tőled lopták el, zúgolódott Júli, hisz z első tiéd lett voln. Ez utolsó szvkr bánt mdr átszállt felettem, és sötét szárny árnyt vetett szivemre. Mert egyszerre eszembe jutottk zok legelső oltoványok, gyermekkorom örömei, melyeknek gyümölcsétől blsors egy borzsztó veszteség áltl fosztott meg. Pedig most nekem is vn egy pár szép oltoványkám. És ezek közt egy oly silány tüskés szilvf, mely nemesítés előtt csk egy fokkl volt jobb kökénynél, most már nrncsbrczkot terem nekünk. Ezt fácskát különös szeretettel szoktm nézni, mert szerény kis lételével mindig úgy áll előttem, mint élő czáfolt Schopenhuer zon állításánk: «Abbn fárdozni, hogy z ember krkterének hibáit morlizálássl meg nemesítsük, épen olyn válllt lenne, minth tölgyfát rr krnók vinni, hogy brczkot teremjen.)) Cskhogy tölgy már mgábn véve egy kimgsló nemes f, melytől brczktermést kierőszkolni krni nem nemesítés kísérlete lenne, de képtelenség. Már pedig képtelen séget jó lélekkel még fáktól sem kívánhtunk! Hnem itt vn z én kis brczkoltoványom, mely tölgyhöz képest csk fák csőcseléké hez trtozott, mikor még silány kökényszilv volt, és mégis nemesítés áltl «rr vittük*, hogy most felséges nrncsbrczkokt terem. S h morlizálás tlán kárb vesz is egye seknél, de z egész emberiség sorsát mégis csk z vitte előbbre. Mert morál nélkül most is bbn z állpotbn volnánk, melyben z emberek egymást kölcsönö sen csk ételnek, betevő fltnk tekintették. De mért czáfolgtunk itt mi ketten, én és kis brczkfám? Mikor mellettünk vn brit óriás és könnyedén hárítj el súlyos cspást, melyet «ngy Arthur» z igzságr krt mérni. «Mi Természeten segít, z eszköz, Természeté. A mesterség fölött, Mely természetet birlj. vn A természet művészete 1 Hiszen Vd tőbe oltnnk,... jobb rügyet S durv kérget így.... Megnemesítjük. Oly művészet ez, Mi megjvítj, módosítj Természetet s természet mg is!» Különben megvllom, ke veset ismerek Schopenhuer munkáiból. De zokbn, me lyeket ismerek, folyton vált kozv tláltm szépet és rútt, jót és roszt, tévedé seket és igzságokt. Bár z utóbbik gykrn csk pill ntnyi igzságok, csk múló hngultok múló igzsági. Már pedig pillntnyi igzságok csk futó felhők z emberiség láthtárán, míg z örök igzságok ugy rgyog nk felettünk, mint z álló csillgok és keresztül fényle nek minden időkön. De Schopenhuer hson ltát, morlizálás hsztlnság s brezkot teremni nem kró tölgyf közt, még csk pillntnyi igzságnk sem vehetjük, mivel nemesedhetés mgánk természetnek z lpelve. És Pripos, ki meg tnított z embereket fákt oltni, megérde melte, hogy zért hálás tnítványi z istenek közé 'számítsák. Mert vn is bbn vlmi isteni, h csk egy növényt is, mely termé szettől silány, megnemesítünk. B. Büttner Lin.. FRANCZIAORSZÁG ÚJABBKORI TÖRTÉNETÉBŐL, III. A prlmenti kormányrendszer. X. Károly bukás után dynsti-válság tuljdonképeni inditó ok frnezi nemzet előtt monrchikus állmform és teljes nrkhi közötti válsztás volt. Mindenki érezte, hogy csk monrkhi mentheti meg Frncziországot legvégzetesebb rázkódttásoktól. Monrkhi pedig csk egyetlen egy volt lehető, Ljos Fülöpé, s csk egyetlen egy módon, z lkotmány megváltozttásávl. Frncziország zonbn állndó forrdlmi állpotbn volt s meglkult új kormány, benne Mólé, Dupin, Guizot, Broglie és Csimir Périer-vel, mg is kompromissum egy nemét képezte reformpárt és z ellenállási politik ellentétes tényezői közt, mely népszerűségét hmr lejártt még mindig forrdlmi hn gultú nemzet előtt. Különösen X. Károly miniszterei ellen irá nyult fölgerjedt népszenvedély. «Mit tettél voln Polignc-kl, h megtláltd voln?» kérdezte Odillon Brrot egy sszonytól, ki mkcsul követelte z öreg királyt Cherbourgb kisérő biztosok visszérkező hintóink megmotozását. «Oh urm! kiáltott z fel, enkezeimmel fojtottm voln meg.» S vlóbn vád lá helyezett minisztereket tömeg fék vesztett hrgj kisérte Vincennesig. A Pris utczáit elözönlő sokság ordítv követelte fejeiket s tolongv lepte el vincennesi erődbe vezető utkt, hol miniszterek fogv voltk. Ezek éjjeli 11 órkor álmukból felridv, szűk bl kikon át fáklyfénynél látták zjongó s be bocsátttást sürgető néptömeget börtöneik előtt tolongni. Diimesnü tábornok, z erőd p rncsnok, föltártt kpukt s egyedül lépett békétlenkedők közé. «Mit krtok?» «A minisztereket krjuk!* felelték. «Nem DAUMESNIL TÁBORNOK VINCENNESBEN. 34. SZÁM ÉVFOLYAM. kpjátok meg; ők törvény oltlm ltt állnk; inkább fölrobbnttom lőporo3 tornyot, sem mint kezeitekbe djm őket.» A bátor szvk és rettenthetlen tekintet meg tették htásukt; nép hbozv hátrált, ztá n visszfordult Prisb, torokszkdtából kiál tozv: (iéljen flábú!)) (Dumesnil). Még ez éjen néhány _ vkmerőbb behtolt Plis Boylb, látni krv királyt. Már lépcsőn is fölmentek, mikor egy nemzetőr-szksz ott termett s letrtózttt vkmerőket. A miniszterek pöre 1830 decz. 15-én vette kezdetét s fedezet ltt szállították őket kis Luxembourgb. Guizot már egy hónppl előbb nyíltn kifejezte mg és elvtársi nézetét z ügyről. «A szószék felé hldv, írj emlék irtibn, mint Csimir Périer előtt el mentem, felém súgott, hogy: «Hiáb erőlködtök, nem mentitek meg Polignc fejét.» Én jobb véleményt tápláltm közhnglt felől s mgm véleményét e pár szóbn fejeztem ki: * Semmi érdek sem fűz bukott miniszterekhez; semmi összeköttetésben nem állok velők; de szilárd meggyőződésem, hogy nemzeti becsület kérdése függ ttól, hogy vérüket ne onts.» A mely npon vád- és védbeszédek véget értek, kis Luxembourg kpujánál egy hintó várkozott vádlottkr. Mind négyen bele ültek. Kétfelől Montlivet belügyminiszter és Lvoct lezredes kisérték kocsit lovon. A lovk gyors ügetésben megindultk végig boulevrdokon s pár perez múlv vádlottk biztonságbn tláltk mgukt lkosság hrgjától. De boszújábn cslódott nép most Pris utczáin töltötte ki dühét. Pillntig Louvret is fenyegették. A nemzetőrség lig birt vissz trtni mélttlnkodás kitörését. Alig hozták meg z Ítéletet, mely Poligncot és társit élet hossziglni fogsággl sújtott, s minisztereket már lopv Hm erődbe szállították. E közben z európi helyzet is mindjobbn bonyolódott. Olszországot pártviszály dúlt; míg spnyolok egy része meghsonlásb jőve királyávl, hthtósn jánlott Ljos Fülöp nek, hogy Nemours herczeget z ifjú portug 1 királynévl, Donn Máriávl összeházsítv, spnyol félszigetet egy koron lá egyesítse, VH. Ferdinánd megbukttásávl. A király ugyn visszutsított ezt z jánltot, de nem vethe tett véget Frncziország htárin csoporto suló spnyol menekültek cselszövényeinek. A frnezi forrdlmárok áltl felszított 1830 nov. 29-iki lengyel forrdlom is meg tört Oroszország zsrnoki igáj ltt. "Vrsóbn rend urlkodik*, jelentette Sebstini tábornok frnezi kmránk ugynkkor, mikor lengyel fölkelés vértengerben fojttott el. Frncziországnk be kellett hogy érje zzl, hogy szerencsétlen lengyel menekülőket rokon szenvvel fogdhtt. Ugynezek mozglmk ütötték fel fejőket Olszországbn 03 pápi állmbn, hol Auszt ri gyorsn verte le fölkeléseket, de mikor rómi kúri Frncziország minden sürgetése dczár vonkodott komoly reformok útjár lépni, frnezi sereg krdcspás nélkül fogllt el Anconát s kitűzte benne zászlóját. Hiáb volt ngyhtlmk követeinek élénk tiltkozás, kik megbotránkozv rohntk frnezi minisz terhez, Csimir Périerhez. A porosz követ, Werther meglepett kérdésére, hogy vn-e még euró pi állmjog? beteg, de erélyes miniszter fölkelt pmlgáról s e szvkkl lépett kérdező höz : «Az európi állmjogot én védem, urm. Azt hiszi, hogy oly könnyű fentrtni békét és szerződéseket? Frncziország becsületét is fenn kell trtnom; mit tettem, z prn csolt. Jogom vn Európ bizlmár és számí tottm rr.» Prisbn Berry herczeg meggyilkolttásánk évfordulój, február 14-ike új ürügyül szolgált demonstrácziókr. A párisi érsek vonkodott legitimisták áltl követelt ünnepélyes misét el rendelni htóság ltt álló egyházkbn. A szertrtás Sint Germin l'auxerrois-i temp lombn ment végbe, de sjnáltos kihágások z vrták meg. A nép elvkult dühvel kifosztott tempiomot. «Láttm irj Guizot emlékirti bn utczán meghurczolv vllásos tisztelet tárgyit, ppi öltönyöket, templomi szereket, képeket s püspöki könyvtár könyveit. Láttm lehullni kereszteket; meglátogttm z érseki plotát, vgy inkább nnk helyét, ppi l- _VASÁBNAPI kot s mgát templomot, régi királyi kápol nát, pusztulásuk után. E hirtelen romok, szent helyek ez elhgyott pusztság ijesztő látványt nyújtottk, de mégis kevésbbó ijesztőt, mint pusztítok vd gyönyörködése s nézősereg tré fás közönye..) Ugyné tüntetések ismétlődtek z ország sok más helyén is. A fékevesztett indultok ily zbolátlnsági közepette rend és nyuglom helyreállítását Ljos Fülöp egyedül Csimir Périer erős egyéni ségétől remélte s őt bizt meg kormánylkítás sl. Azonbn kormányb Soult mrsllt is be krt vétetni. «Szükségem vn erre ngy krdr*, jegyezte meg homályos előérzettél. S Csimir Périer vlóbn kemény és válságos időkre látszott teremve. Lelke komolyság egész külsején, trtásábn, mozdultibn vissztük röződött. Termete is ngy, erős és fejlett volt. «Ezzel termettel hogyn is engedjek?» mondo gtt sokszor. Hsonló cynikus mondási mjd nem histórii jelszvkká váltk. Brátitól föl tétlen oddást követelt. «Bánom is bráti mt, mikor igzm vn; mikor ninc3 igzm, kkor támogssnk.* Mikor elfogllt ht lom székét, zzl feldttl, hogy z nrkhiánk véget vessen s forrdlmi sjtó kímélet lenül támdt meg, filozófiáját e szvkbn fog llt Ö3sze: «Végre is, mit bánom? Itt hivt los lp, hogy számot djon tényeimről, ott k mr, hogy mgyrázz, s jövő, hogy ítéljen felettök.)) Nem is fárdt bele küzdelembe, sem kí vülről, sem belülről jövő ellenállás ellen, me lyeket gykrn egy szvávl fegyverzett le. Pél dául egy np Sebstini tábornokkl kocsizv, feltrtózttv zvrgók áltl Vendóme-téren, kiszállott kocsijából s tüntetők legelső Bori hoz lépett, honnn száz torokból hngzott fe léje: <iéljen Lengyelországi* (Aznp érkezett hire Vrsó elbukásánk.) «Mit krtok?* kér dezte. ((Szbdságot és emberi jogokt*, vál szolt több hng. «Hát megdom nektek! Mit csináltok vele?» szólt s vállt vonv lssn át lépdelt tömegen, mely utt nyitott előtte. E szünetlen zvrgások közepette, törvény hozás fennkdás nélkül folyttt működését rárcz. 13-ától 78 törvényjvslt várt letárgylást, köztök egy z örökös piri méltóság eltörléséről, mely különösen lloger Collrd, Guizot és Thiers részéről részesült heves tám dásbn. ((Milyen boldogok vgytok, hogy ki mondhtjátok, mit gondoltok*, mondogtt nekik néh Périer. De Périer sem soká mrdhtott mgs polczán márcziusábn tudományos észle letek áltl már rég fenyegetőnek felismert kholer Prisbn is kitört. Az áltlános rettegés csk még jobbn szított politiki elégületlen séget. Minth középkor ngy járványink ijesztő jelenetei támdtk voln újr életre. Az orvosi tudomány előtt még oly titokztos ret tentő betegség lklmt dott néhány ember fölkonczolásár, mérgezés gynúj mitt. E hirek fájdlmsn érintették Csimir Pe riért s gyenge egészségét még jobbn lá ásták. «Csk lábbl z jtónk visznek ki innen engem*, pnszkodott látogtásár jött Montlivet-nek. Pedig jótékonyság, z önfeláldozás lehetőleg enyhítette szerencsétlenség ütötte sebeket. A még egészen ifjú orlensi herczeg Csimir Périer-vel együtt látogtt sorr kór házkt. Többen betegek közül szemeik előtt múltk ki s három np múlv Périer is meg kpt betegséget. Ugynzon időben rgdt el hlál ngyhírű természettudóst, Cuvier-t is, ki szintén áldoztul esett kholeránk. A vslelkü és vsszervezetű miniszter még ellenállt z enyészetnek, s hlálos ágyán önkí vületében is hz gondj fogllkozttt. Egy izben fölemelkedve ágyából s levetve mgáról minden tkrót, lázrohmábn fölkiáltott: «Mi iven szerencsétlenség! A kormányelnök meg őrült!* Aztán vissznyerve öntudtát, csöndesen tette hozzá : «Beteg vgyok ; szárnyim szegve vnnk, de hz még betegebb, mint én.» Mikor végre május 16-án örök álomr hunyt szemeit, nemzet igz fájdlm kisérte sírjáb. Igz volt; nemzet, hz még betegebb volt, mint ő. A párthrcz egyre jobbn kigyúlt, s mindenütt forrdlom üszke pusztított szívekben. Berry herczegnő titkon Vendéebe érkezett, hogy rég forrlt legitimist össze esküvés élére álljon. A Lullworthb, Angliáb menekült királvi cslád leghívebb bráti, Ch- 555 teubrind, Fitz-Jmes, Berryer, hiáb követ tek el mindent, hogy herczegnőt tervéről le beszéljék ; Berry herczegnő, miután előbb Olszországbn titkos összeköttetéseket keresett, 183J ápril hvábn kikötött Mrseilleben. X. Károly áltl regensnői czimmel ruházttván fel, merészen vonult be dmpierrei kstélyb, hol titkon fogdt vendéei fölkelők régi vezé reinek, Chrette-nek, L Rochejquelein-nek hódoltát. A fölkelés május 24-ére volt kitűzve s ez ltt herczegnő álruhábn, fárdhttl nul járt sorr flvkt, tettre buzdítv legi tim eszme hiveit. De fölkelés terve dugáb dőlt. A régi lelke sedés lángj nem égett többé szivekben. A készülődéseket hmr elfojtották, s míg hívei egy része z ügynek életével dózott, ddig herczegnő kényszerítve látt mgát Nntesbe menekülni. Utolsó menedékében is elárulv, végre brátnőjével, Kersbiec kisbszonynyl együtt szobáj egy rejtekhelyében fogták el nov. fi-án. A blyei várb szállították, hol nyolez hónpot kellé töltenie, s csk 1833 jun. 8-án bocsátották szbdon minden kihllgtás nél kül, mire tüstént Plermónk vette útját. EGYVELEG. * A ngyok játékszerei. Eíelőtt néhány évvel egy ngy londoni játékszergyár tuljdonos ///. Sándor orosz czártól több rendbeli megrendelést kpott. A néhi fejedelem tudvlevőleg leginkább Fredensborgbn, dán királyi cslád nyrlójábn, szere tett trtózkodni, hol idejét árttln játékokkl töl tötte. A többek közt vértezett hjó mintái voltk, melyek egyenként húszezer márkáb kerültek. Volt egy szinezüstből, vlmint egy czédrusfából készült vitorlás hjó mintáj, melyben minden iskolás gyer mek gyönyörködhetett voln. Kevéssel hlál előtt Londonbn egy Amerikáb járó gyors postgőzös mintáját rendelte meg, melyen, dczár nnk, hogy mint hoszsz csk '.)0 centiméter volt, hjószer kezet vlmint gépek legkisebb részeit is tisztán felehetett ismerni. A windsori plotábn felhlmo zottjátékszerek közül Viktóri uugol királynő leg inkább z égboltozt egy remek mintáját kedveli. A művészileg kidolgozott szerkezet z egész bolygórendszert nppl, holddl és egyéb égi testekkel tünteti fel. A földnek, vlmint holdnk forgását egy órmű eszközli, mely egy mg remek műnek mondhtó. A yorki herczeg bélyeggyűjtő menye óriási értéket képvisel, és lig múlik hónp, melyen több ezer forinton vlmi ritk példányt ne vásárolttn. Ezen kívül sndringhmi birtokán leginkább csónkázássl tölti idejét, még pedig egy oly picziny lélekvesztőn, melyen mg is lig fér el. Vilmos német császár gyermekei számár egy for glombn levő vsút mintáját csinálttt meg. A mozdonyok, kocsik, jelzők, állomások, korongok és egyéb felszerelések teljesen hsználhtó állpotbn vnnk. A trónörökös számár gylog és lovs ktonák, tüzérek, ágyúk, társzekerek, sátrk, erőditvények és vár minták berlini plot egyik ngy termében lig férnek el. Egy híres miniszterről pe dig zt jegyzik föl, hogy szbd idejét szobájábn levő bábszínháznk szenteli. Az efféle színházk ngyobb része külföldön készült, s számuk igen ngy. Azt mondják, hogy mihelyt főváros vl mely színpdján egy új drbot dnk, ezt színház számár szintén megszerzi és egyes szereplők lk jit kemény ppirosból utánozttj. Az illető szere peket mg dj elő, s miután e részben nem cse kély jártssággl bir, ismerőseinek és brátjink kik egyébiránt állmférfiúi tuljdonságit ngyr becsülik gykrn sok multságot szerez. Ennél kevésbé érdekes egy előkelő ngol állmférfiú szó rkozás, ki szbd idejét fürdőszobájábn be rendezett ngy qurium előtt tölti és nnkörül, h vizben levő pró rgdozó hlk egymást el nyelik. * A legngyobb plczk eddig z, mely bordeuxi kiállításon láthtó. Vlóságos Eiffel torony plczkok közt. 35 méter mgs. Két kpu vezet z ljáb, hol vendéglő vn s innen 160^ 160 lépcső visz második és hrmdik emeletre. A plczk nykábn csiglépcső visz fel tetőre, hol 35 ember fogllht helyet s gyönyörű kilátás nyílik városr és kiállításr. * A korcsmák szám Frncziországbn óriásilg szporodik. M z egész országbn 460,000 korcsm vn mely számból mgár Prisr 27,000 esik, holott 1880-bn még össesen csk 56,000 korcsm volt, s így 15 év ltt csknem tízszeresre emelkedett korcsmák szám, mi úgy közegész ségi, mint erkölcsi tekintetben ngyon sjnáltos gyrpodás. * A Nigr-zuhtg fölött vskötél-pályát kr nk építeni, melyen z utsok kosár-lkú kocsik bnvitetnének át zuhtg egyik prtjáról másikr.

5 556 VASAKNAPI UJSAG. 34. SZÁM ÉVFOLYAM. 34 SZÁM ÉVFOLYAM. yasáenapi 557 ÍliH![!Hij[íííin! ifmi nifhitni l l l NÉPMULATSÁG MEGKEZDÉSE JÓZSEF FŐHERCZEG ÉS A KIS FŐHERCZEGNŐK JELENLÉTÉBEN. József föberczegtöl blr leányi: Klotild és Erzsébet főherczegnck, József föherezegtöl jobbr z első sóibn Libits urdlmi kormányzó, tűzoltó föprncsnoki öltözetben, mellette báró Véesey Sándor főudvrmester és Unteruer udvri titkár, mögöttük tűzoltó tisztek s többi vendégek. AZ ALCSUTHI TÜZOLTÓ-ÜNNEPÉLY. A vs mászótorony felvtás ug. Ivén. Az lcsuthi önkéntes és főherczegi puszti tűzoltóság fejedelmi protektoránk, József főherczegnek főprncsnokság ltt elérte már zt szinvonlt, melyet hzánkbn legfölebb csk fővárosi hivtásos tűzoltóságnál láthtunk, más egyéb városi, községi vgy épen önkéntes testületnél hiábn keresnénk. Ezelőtt három évvel, 1892-ben, ünnepelte z itteni tűzoltóság fenállásánk tíz éves fordulóját, mely lklomml ő fensége ép úgy, mint most, z ünnepély első perczétől z utolsóig tűzoltói között mrdt, s tnúj volt kedélyes multozásiknk, mint tnúj szokott lenni működésüknek kkor is, h vészjel munkár hivj őket. A legutóbbi ünnepély, mondhtni, esemény tűzoltóság történetében. A tűzoltóságnk tűzvész elfojtásához, gépszereléshez, stb. kellő teendőkön kivül kiváló gykorlottsággl kell birni mentés munkájábn is. Megszállni fenyegetett háztetőket, fölhtolni mgs helyekre sokszor egy kis gerendvégen, léczdrbon, szédítő helyeken keresztül; h szűkig úgy kívánj, átgázolni füstön, lángon, bújni és kúszni bárhová, h esetleg vártlnul kitört veszélyben vlmely ki szugbn ott rekedt vlmely csecsemő vgy ggstyán, kinek vgy ereje, vgy bátorság nincs sját élete mentésére. Ilyenkor «mászó osztály» törtet előre, fölteszi füst-álrezot, orrár, szájár eczetes szivcsot, szemeire szemüveget, nykár védőbőrt köt, s megy be vészbe, csk embertárs vgyonár, életére gondolv. A «mászó osztály*, hogy mgát gykorltilg kiképezhesse, mászóflt, mászóházt hsznál, s zon szokj meg mgsbn vló járást-kelést, zon ügyesíti mgát, hogy jó «mászó»-v& lehessen. 0 fensége z önkéntes szksznk még 1886-bn emeltette z első mászóflt deszkából, s tűzoltói zon végezték gykorltikt nyolez éven át, míg z időjárás flkotmányt el nem korhsztott s hsznvehetetlenné nem tette. Mjd 1894-ben újbb bőkezűséggel legújbb rendszer lpján és e legngyobb czélszerűséggel egy vs mászótomyot építtetett z önkéntes szksz gykorlóterén, még jobb lklmt és módot dván nekik, hogy mgukt mennél tökéletesebben kiképezhessék s hzi tűzoltóság fejlesztésében, előbbrevitelében követendő példávl járhssnk elől. Vs tornyokt eddig csk Németországbn készítettek, előbb Mrtin, később Csekmák gyárobok ; de még m is kevés város vn, melynek tűzoltóság ilyennel büszkélkedhetik. Ausztriábn csk egy-két helyen vn, míg nálunk Mgyrországbn Alesúth z első, hol tűzoltók kiképzésére vs mászótorony létesült. Az ilyen építmény minden tekintetben jobb és czélszerűbb z eddigi ftornyoknál, mert zon kivűl, hogy szétszedhető s más helyen ismét összeállíthtó, ránylg kevés gondozássl igen sokáig fentrthtó, ezenkívül épületnek is csinos lkotmány, mely nemcsk helyet, hol áll, hnem vidéket is díszíti. A VAS MÁSZÓTORONY ALAPKÖVÉNEK LETÉTELE. Az építéssel megbízott Geittner-Rusch-féle gyár őszén fogott hozzá z összeállításához, s pár hét ltt elkészült vele. A Fiúméból épen kkor tájbn hztért főherczegi cslád már meglepetve látt torony kupolájár ezen lklomml fölvont htlms nemzeti zászlót. Másnp reggel z egész cslád kisétált közeli gykorlótérre, hol úgy ő fensége József, mint László föherczeg urk fölmentek kényelmes lépcsőn egészen második emeletre, gyönyörködni szép kilátásbn. Ekkor merült föl z z eszme, hogy z esemény megörökítésére emlékirtot helyezzenek el z lpztbn s ünnepélyesen vssák föl tornyot tűzoltó bjtársk jelenlétében. A föherczeg tvszi ós nyári ktoni körútji mitt folyton késett fölvtás ideje. Végre hivtlos körutzásból hzérkezvén, így szólt ő fensége: «Most már itthon mrdok s ngy tűzoltómultságot cspunk.* A htáridő zonnl ki is tüzetett, meghívókt szétküldték s várv várt np, ug. 15-ike fölvirdt. A főherczegi kertészek már npokkl előbb hozzá láttk díszítéshez; egy cspt virágfüzéreket font, másik didlkpukt emelt. Egész mozgósítás volt flubn. A kitűzött np reggelén kissé borús volt z ég, hűs szellő lengedezett s vékony nyári kbátbn nem egy tűzoltó kissé dideregve állott helyén, mint z érkező vendégek gyülekeztek. Heggel félkilencz órkor mise nyitott meg z ünneplést. A templomb vonuláskor z lcsuthi önkéntesek és pusztik «százd»-ot lkítv álltk együtt, z idegen testületek csptonként sorkoztk, tűzoltó-zenekr cstlkozott B úgy indult meg mintegy 200 főnyi tűzoltóság Dorner prncsnok vezénylete ltt misére. Ezen idő ltt be nem osztott tisztek prkon keresztül fölmentek kstélyhoz, hová időközben z országos tűzoltó-szövetség, hivtásos tűzoltóság, hjógyári (ó-budi) s fővárosi önkéntes testület küldöttei cstlkoztk. A százd templom előtt mrdt ktonás rendben, míg tisztek bementek templomb. A sokféle színű egyenruh, rny pszomán, lószőrbokrétás sisk között előkelően vált ki ő fenségének egyszerű vászon ndrágj, kék csíkos, piros zsinóros tüzoltó-kbátj s egyszerű siskj. A mise végeztével százd gykorlótérre vonult. A templomból kijövő tisztek sorkozv várták ő fenségét, ki z ortóriumból nyiló jtón lépett ki z udvrr, br. Véesey Sándor főudvrmester és Unteruer József udvri titkár kíséretében. Nyájsn kezet nyújtott z őt József föherczeg klpács-ütésekkel erősiti meg z lpkövet torony lpztán. AZ ALCSUTHI TŰZOLTÓ-ÜNNEPÉLYT. Weinwurm Antl fényképei után.

6 VASÁENAPI A VAS MÁSZÓTORONY. Az I-ső emeleten József lőherezeg, s körülötte: Libits urdlmi kormányzó, Köhler István gépgyári igzgtó és Jnitsek tűzfelügyelö, jobboldlt mászó tűzoltók horoglétrávl gykorolv, fenn kupoláb z egyik esővezető kúszik fel, hogy mentőkötelet od erősítse. üdvözlő tiszteknek, mert már mindnyájukt régebben ismeri. Mg vezette vendégeit prkon keresztül, mutogtv nnk ritk nevezetességű helyeit, növényeit, s úgy hldt gykorlótér felé. Ott ezltt tűzoltó-százd felállt már s várták pillntot, midőn kiállított kürtös jelezte fenség érkeztét. Az lcsuthi százddl szemben állottk z idegen testületek s prncsnokik; gykorlótér körül óriási néző közönség, hely beli s környékbeli népség állt sűrű sorflt; itt-ott látszott egy-egy rendre felügyelő csendőr, csősz vgy tűzoltó jelvénye. A ktonás rendben fölállított tűzoltóság fölött József főherczeg szemlét trtott, mit zenekr játék előzött meg és követett. Azután követ kezett z emlékirt elhelyezése. 0 fensége jelt dván, előlépett Dorner Bél prncsnok s föl olvst z irt szövegét, melynek egyes pontjit élénken megéljenezték. Ekkor z irt üvegbe, mjd ez és minden mi érczpénznemből egyegy drb ólomszekrénybe tétetett, s leforrsztv mg főherczeg sjátkezüleg helyezte zt el torony lpztánk e czélr kijelölt mélyedé sében. Ezután előlépett Szbó József, Alesuth község biráj, s egyszerű, őszinte szvkbn köszönetet mondott fenség ezen gondoskodásáért. i Előttünk vn még zon idő, császári és királyi fenséges jó urunk, midőn vészhrng szvár, csákányért, kpáért rohntunk s rémült szivekkel mentünk vész színhelyére. Megrémültünk, mert nem volt vezérünk sem jóbn, sem vészben. M hál Istennek! h vészhrng hí bennünket, nem keresünk csákányt és kpát, nem rémülünk meg, mert ott látjuk fenséges jó urunkt, mi vé ujság, 34 HZÍMM ÉVFOLYAM. JVASÁBNAPI SZÁM *2. ÉVFOLYAM. delmezőnket, tűzoltóság élén, s megnyugodnk ebéddel. A fenség s prncsnokok tiszti sz sziveink! Mi már öregek vgyunk, nem állhtunk tlánál 80 személy étkezett, míg legénység zon zászló lá, melyet fenséges jó urunk lobogtt, kissé távolbb diófák árnyékábn lkomázott. hnem fiinkt küldjük od. Apáinktól tnultuk Ott tti czigány s 6. ezred zenekr, itt meg fenséges cslád megbecsülését; mi meg fiink tűzoltó-zenekr játszott. A tiszti sztlnál udvri nk djuk át ezeket tnokt, s így z pák j fiikkl egy szívvel kiáltjuk : jó Isten trts s éltesse jlkájok s 18 fehérbe öltözött leány szolgált föl mgyros ebédet, melynél túrós, káposztás rétes sokáig ép erőben egészségben mi jó urunkt I» sem hiányzott; legénységnél pedig gulyás leves József főherczeget láthtólg megindították és túrós csusz párolgott htlms üstökben. ezen szívből jövő szvk, s meghtottn mon 0 Fensége mellett ültek jobbról: dr. Kék Ljos dott z egyszerű, értelmes földműves embernek orsz. képviselő, z orsz. tűzoltó-szövetség lelnöke, érette köszönetet. «Azt, mit tettem, mon- j Bulyovszky Aldár miniszteri titkár, z orsz. tűzoltódott, kötelességemből tettem és szívesen tet- í tnfolym min. biztos, Köhler István fővárosi ön lem, mert én is Alesuth község polgár vgyok, j kéntes tűzoltósági szivttyú mester, toronyépítő Ezentúl sem szűnöm meg község s lkosság : gyár igzgtój; blról: Verebi Végh István jóvoltáért megtenni mindent, mit erőim en- j földbirtokos, vármegyei tűzoltószövetség lel nöke, Jnitsek Andor, fővárosi tűzoltóság helyettes gednek!» Szidnits Ferencz fővárosi önkéntes Lelkes éljenzés hngzott fel e szvkr, mert főprncsnok, tűzoltósági prncsnok, Fenséggel szemközt: igen sokn tpsztlták már, hogy fenség br. Vécsey Sándor főudvrmester, Bárány Ernő jóság nemcsk szvkbn igér, hnem tettek- I fővárosi önkéntes tűzoltó főprncsnok, gróf Cziben nyiltkozik, s nem egy nézőnek szemében ráky Antl lovsberényi önkéntes tűzoltósági elnök, csillntk meg hál könyűi. Seidl Ljos szókesfejérvári főkpitány s tűzoltósági Erre tíz éves szolgált jutlmául szánt tűz főprncsnok, Libits Adolf jószágkormányzó, he oltó-érmek kiosztás következett. A tiz óv ót lyettes főprncsnok, gróf Cziráky László, stb. szolgáló tűzoltók százdból kiléptek s ő fen A hrmdik fogásnál ő fensége felköszöntötte sége sjátkezüleg tűzte fel mellökre z ezüst ő felségét, királyt, után dr. Kék ő fenségét, érmet, e közben több öreg tűzoltónál visszem József főherczeget, Verebi Végh z lcsuthi lékezve z ő kegyes jószívűségével zoknk tűzoltókt, Libits kormányzó vendégeket. egyes tetteikre. «No! Jósk, fel tudnál-e még j Az ebéd vége felé z lcsuthi tűzoltóság mászni oly hmr tetőre, mint szári tűznél i zeneszóvl vonult tiszti sztlhoz s ott egy rr szélső házr?» Egy-egy végtelen boldog Hertendi nevű csővezető, földműves ember, mosolygás volt z ilyenekre felelet. htásos beszéddel köszöntötte fel tűzoltó A kitüntetett tűzoltók között vn több főher- legénység nevében ő fenségét, főprncsnokot. czegi tiszt is, köztük Libits Adolf jószágkor A fenség nem várt ezen egyszerű emberek há mányzó és kir. tnácsos, Kovács Ljos,Kiss Ljos, lájánk ily önkéntes nyilvánulását s láthtólg Mdrász Géz főherczegi intézők is. jól esett neki. «Vitéz tűzoltóim! válszolt, Az érmek kiosztás lklmávl érkeztek meg hogy ti becsületet, tisztességet rtttok, zt Erzsébet és Klotild főherczegnők nyitott udvri nem nékem, hnem mgtoknk köszönhetitek. hintón nevelőnőjükkel, Holdházy Mári ur- Igen. Én vgyok vezéretek; de hsztln megy hölgygyel, s érdeklődéssel szemléltek meg min elől vezető, h népei nem követik! Ti velem vol dent. Miután fenség brátságosn kezet nyúj ttok, kisértetek, sőt megelőztetek engem, s zért tott z új jelvényekkel kitüntetett tűzoltóink, száll felétek embertársitok becsülése, tisztelete.» z önkéntes szksz gykorlt következett Az üdvözlő szksz zután örvendő szívvel Dorner Bél prncsnok vezénylete ltt. éltetve z ő jó urát, vonult vissz ebédjéhez. A gépek sorjábn felállíttttk sjszerelési gy Megkpó jelenet volt ez; őszinte bizonyság korltok végeztettek szokott szbtossággl, zon rgszkodásnk, melylyel z itteni nép nevezetesen három rj szivttyúkt szerelt, egy kicsinyje-ngyj z ő jó ur iránt viseltetik. rj 15 méteres tolólétrát szerelte, mászórj Ebéd után progrmm szerint népmultság pedig tornyon végezett horoglétrán s mentő következett, melyet Dorner Bél prncsnok kötélen gykorltokt. rendezett márivölgyi erdő ltt s egy dom Ezltt ő fensége s tisztek közül többen bon fölállított főherczegi sátor előtti tisztáson. torony első emeletére mentek föl lépcsőn; de A sátoron főherczegi czímer fölött, nemzeti ő fensége éljenek között legfelső emeletre is színű zászló mellett z osztrák s bjor zászlók felment, mit bizonyár nem sokn tennének is ott voltk. Benn sátorbn sztl és székek, meg szédülés nélkül. A gykorlt végével zután szőnyegekkel szépen földíszítve. Pont negyedfél z ugróponyvár vló leugrás muttttott be. órkor megérkeztek főherczegnők nyitott hinmost következett z ünnepély egyik legszebb tójukon, elfogllták helyeiket sátorbn, s mozznt, Mári-völgy mjorb vló vonulás népmultság kezdetét vette. Futás, ugrások, kocsikon. zsákfutás, lepényhrpás, s más multtó mu A fenség és kísérete előre hjttott s ott várt ttványokkl, melyek egynémelyikén fenségek be z elléptetést. A tűzoltók gépeken, szereken jóízűen nevettek. Az utolsó mozznt szmár elhelyezkedve, prncsnoki kocsiktól vezetve verseny, nézőközönség hhotái között folyt hldtk el ő fensége előtt, (i-ik ezred egyik indulójánk hngii mellett. Legelői hldt főprncsnoki fogt, Libits Adolf helyettes fő prncsnokkl s Dorner Bél prncsnokkl; után z önkéntesek kocsifecskendője, ngy víztrtój, mozdonyfecskendője, szerkocsij, létr, ljt, legénységi kocsij, udvri lovkkl, díszben; mjd puszti fecskendők, szerkocsik, ljtok, prncsnoki fogtokkl, végül z idegen testületek és polgári vendégek fogti, öszszesen mintegy 70 fogt hldt el egymás után ügetve, legszebb rendben, megrkv tűzoltókkl; ő fensége gyönyörködve szemlélte z elvonulást. Lelkesülten szólt z egyik tűzoltó főtiszt: «Fenséges urm! ilyen elvonulást nem tudn csinálni senki más tűzoltóság sem, csk fenségedé!* «Hisz' ezek tüzér ktonák!» szólt egy távolbb álló bjtárs. Altlános tetszést keltett z lcsuthi önkéntes szksz mozdonyfecskendőjónek egyes lófogt egy nyeregben ülő tűzoltóvl, mint kocsissl, s lovsberényi gróf Cziráky-féle tűzoltóság négyesfogtú legénységi kocsij. Feltűnő volt z lcsuthi önkéntesek ngy víztrtój főherczegi udvr két htlms crrossierjével s szerkocsi két ngy rny sárg lóvl. Az elvonulás után főherczegnők hz hj tttk, fenség és kísérete kocsir szállott s kihjttott Mári-völgybe, hol z erdő ljábn gyönyörű pázsitos rét szélén, h tlms tölgyfák ltt teritett sztlok vártk DORNER BÉLA TŰZOLTÓ-PARANCSNOK JELADÁSA. le. A Fenség érdekkel s jókedvűen nézte flusi sportot, több nyertesnek megtpogtt h tlms ' krjit. «Milyen izmi vnnk!» mon dogtt. A nyerőknek díjkt csillogó koro nákbn sjátkezüleg osztották ki főherczegnők. A multság után sötétesre válván z idő, z udvri fogt előállott, főherczegnők hz hj tttk, míg őfensége József főherczeg z «úri multságot i) nézte végig tehén-istálló csilláros «szlonjábn», hol prncsnokok tánczoltk helybeli úri hölgyekkel. Kedélyesen beszél getve nézegette fenség tánczolókt késő estig, szívesen időzvén tűzoltói között, míg késői idő hz nem szólított. A tánczmultság reggeli órákig eltrtott. Az ünnepélyen jelen voltk z országos tűzoltó szövetség részéről: dr. Kék Ljos lelnök, dr. Szili József titkár; megyei tűzoltó-szö 559 téseért, s ki «udvri szállítói) kitüntető czímet is kpott. A ngyszámú üdvözlő távirt közül gr. Czi ráky Bélától, mint z országos tűzoltó-szövetség volt elnökétől is érkezett egy, melyet fenség tűzoltó-prncsnokság útján jelen volt tes tületekkel is közöltetett, ezáltl is kimuttván zt kegyességet, melyet «régi tűzoltó bjtárs* iránt változtlnul megtrtott. Az ünnepély bevégződött; ismét elcsendesült minden; vendégek eltávoztk, mgokkl vivén rgszkodó tisztelet érzelmeit, melyek szíveikben József főherczeg ő fensége iránt tá mdtk; ép úgy őrzik ez érzelmeket z lcsuthik, kik szivökben hordozzák z ő jó urukt s z egész főherczegi csládot. * Az új mászó-torony fölvtó ünnepének egyik vsrészeit keresztpántok kötik össze, míg egyiket másikkl háromemelet eresztékeinél lul srokvs felül ív trverszek trtják össze, teuder-szegezéssel. A torony három emeletes, s mig lul négyszög egy-egy oldlánk hoszsz 3 méter, felül csúcsnál 2. méterre szűkül, s igy csonk gúl-lkot mutt. A srokvs-trversek z egyes emeletek pdlóztát trtják s zon kívül z 1 méter mgs korlátok megerősítésére is szolgálnk. A két mellső oszlopzt vs tlpzt egyirányú megerősítésű, hátsó kettős derékszögben fekszik kőtlpzton, tehát erősebb és szilárdbb összekötésű, miért is mellső homlokztot erosbítes végett középen T hikú vsoszlop osztj hoszszábn két félrószre s minden emeletnél kettes ívtrverszekkel kétsorú, többi oldlknál zonbn z ivtrversek egy-egy ngyobb Ivblkot lkotnli. Az első emelet tlpzttól 3.6 méter, 11. es m. emelet egymástól 3» méter mgsn vn, z így képzett három emelet lepdolt, korláttl körülzárt ORTJA A MÁRIA-VÖLGYI ERDŐ TŰZOLTÓK CSOPORTJA A MÁRIA-VÖLGYI ERDŐ SZÉLÉN. SZÉLÉN. Wehrwurm Antl fényképe után..rénvi s különféle testületek tisztjei állnk, - háttérben ngy hydrophoron bkülésen József főherczeg fizoftód^ncsnok s főherczegi tisztek mint tűzoltó prncsnokok; középütt egyik lesuth. önkéntes fnt j], _ uzoltópincsnok s B u ó t i g z t t e L A főherczeg előtt ll beidl Ljos sz.-fehérvn S s k i n t ; T u d f e s t üzoltóprncsnotköztük Szily József. Jnitsektől blr dr. Kék L.jos, tőle jobbr Bárány X sá> állnk. A kép másik oldlán álló, érmekkel d>szített tüzolióhsztek: Sz.dmcs és Hermán Ódon gr. Cziráky, budpesti osztályprncsnokok. vetség részéről Verebi Végh István lelnök s Vid Pál titkár; fővárosi önkéntes tűzoltóság részéről Bárány Ernő főprncsnok, Bulyovszky Aldár miniszteri biztos, Szidnits, Hermnn, Tomcsányi, Oszetzky, Christe, Kálmán p rncsnokok ; lovsberényi tűzoltóság részéről gróf Cziráky Antl elnök, gróf Cziráky László főprncsnok ; fővárosi rendes tűzoltóság ré széről Jnitsek Andor tűzfelügyelö; székesfejérvári önk. testület részéről Seidl Ljos főp rncsnok ; ezenkívül képviselve voltk tbjdi tárnoki, csákvári, verebi, bicskei, váli, gyúrói, ácsi, felcsuthi tüzoltó-testületek.továbbá dun gőzhjózási társság ó-budi gyáránk tűzoltó ság Buh Géz prncsnokkl; jelen volt to ronyépítő Geittner- és liusch-féle gyár igzg tój, Köhler István is, kinek fenség kulon fe jezte ki teljes elismerését mű szilárd elkeszi- mozznt volt z, hogy egy emlékirtot helyeztek el z épület lpztábn. Ez emlékirt torony keletkezésének és építésének történetét, s egyszersmind z építmény műszki leírá sát fogllj mgábn zon hál és kegyelet nyilvánításán kívül, melylyel z lcsuthi tűz oltó testület fővédnökének és főprncsnokánk, József főherczegnek dózik. A József főherczeg és Libits Adolf jószágkormányzó, mint h. főprncs nok, vlmint több tűzoltó-tiszt áltl láírt emlék irtból veszszük át toronynk következő leírását. A négyszögű lpzt l.s méter mélyen ter méskő-beton és czementtel rkott tégl, 3.«méter széles oldlflll. A srkoknál toronytrtó lpcsvrok vnnk beflzv. Ugyncsk srkoknál beállított és csvrokkl leerősített srok-oszlopztok lkotják torony vázát. Ezen oszlopztok, úgy, mint z összes vsrészek, srok- és lpos kovácsolt vsból készítyék, A négy srokoszlop srok- és lpos osztályokt lkot, melyek belülről váltkozó támszú korlátos rendes lépcsővel vnnk összekötve. Min den osztálynál keresztpántok vnnk horoglétr bekszthtásár, s lépődeszk leugrás könnyebbítésére. A frészek (pdlózt) crbolineumml, vsrészek pedig oljfestékkel vnnk mázolv. A hrmdik emeleten négy vsoszlop vörös rézbádogból készített fvázs kúptetőzetet trt, mely nek díszítésen kívül z rendeltetése, hogy z építményt eső és hó ellen oltlmzz. A tetőzet csúcsán zászlótrtó rúd emelkedik. A torony mgsság 11 méter, tetővel együtt 16 méter. A homlokzt lpkövénél tti vörös már ványból egy emléktábl flzttott be, mig z l pozás felső részének közepén jelen emlékirt elhelyezhetésére megfelelő nyílás mélyíttetett. A vstorony építését jó hírnevű Geittner és Ruusch-íéle tüzortószer- és gépgyár válllt el, s z építést gyár igzgtój, Köhler István vezette.

7 560 VASÁENAPI U J S A G. nem rég jelent meg egy kötet elbeszélése Sopronbn, DIVATTUDÓSITÁS. melyről most Prém József tüzelesb ismertetést d «Főv. Lpoki-bn, s többek közt ezt irj: Pris, ugusztus közepe. Irodlmi pályáztok lklmávl még mindig A nyári évd jv része elmúlt ugyn, de zért emelkedik ki egy-egy ismeretlen iró, hogy ztán divtvilág hölgyei még mindig tengeri fürdők mg felé terelje közfigyelmet. Györkönyi Károly, ben vgy külföldön trtózkodnk. kinek «polgári czíme» (mint ő mg könyve Az iránydó üzletekben ennélfogv jelenleg, borítékján jelzi) «dr. Arnhold Károly, ügyvéd Sop mint ugusztus hóbn rendesen csöndes z élet; ronbn:* két-három év előtt egy politiki npil személyzet fele része szbdságon vn, másik fele punk novell-pályáztán elvitte kitűzött díjt, s egyhngúlg végzi nem igen sürgős npi teendőit. zót jórvló dolgokt várt tőle z iró világ. Györ De nnál fárdhttlnbb buzglmt tpsztlunk könyi Károlyt megjelent kötete komoly törekvésű z iránydó divt-termek intézkedő tuljdonosinál. Most vn z ideje kiválsztni szöveteket és min- és komoly czélokt kereső írónk tünteti fel. Min tákt jövő sisonr, mikor szinek és árnyltok. dig mg lábán jár szerző, s zon z utón, mely fontosbbk divtr nézve minden más tudomány Prnsszus felé visz.» Györkönyinek «A Gerjénes kincse» czímű elbe nál, s mikor tcreteuri művészeti tehetségei hosszú megfontolás és álmtln éjjelek után z «új széléséről, melyet «Vsárnpi ujság» múlt évi modelleki láthtó eredményét állítják elő. Ez két folym közölt először, bíráló így szól: szó z, melynek sikere legfelsőbb hölgyi Ítélőszék ta Gerjénes kincse* czímű hosszbb elbeszélés ízlésétől vgy szeszélyétől függ. E czél elérése vé gett időzik jelenleg Monszterly és Kuzmik utó egész regenynyé szélesedik ki. Ebben is reális érde di czég főnöke, Pertik Bél, Ostendeben, Belgium keket rjzol, még pedig meglepő vonzón és bizto legelőkelőbb tengeri fürdőjében, hol fényes estó- sn. Képes Zoltán mérnök vsutt kr építeni és lyek egymást érik. Onnn Londonb megy div kőszénbányár tlál. A Gerjénes erdő rejti fe tot tnulmányozni, s csk zután végzi bevásárlá kete kincset. De lttomos gzdáj vn z erdőnek, sit legjelesebb párisi divtházkbn. Mindmel Vrg Vendel, ki rokonit kifosztott. E körül lett, hogy ezen divtházk legngyobb titoktr csoportosulnk mesének itt-ott romntikus ese tássl rejtegetik új lkotásikt, mégis zon kellemes ményei. A romntikus elemek csk trkítják me helyzetben vgyunk, hogy egyet-mást z új divt sét, mely mind érdekfeszítőbbé válik. A vló élet titkiból már elárulhtunk, mire fényes világosságot útjáról sehol sem tér le z iró s meglepetésekért kkor fogunk vethetni, mikor legszebb párisi új ' bőven kárpótol erősen igz természetességekkel. modellek és szövetek szeptember hó közepe felé A drámi csomókötés, s htásos, jól előkészített Monszterly és Euzmik utódi divt-termébe megérkezendnek. A hosszú, tlán túlságosn is hosszú uszályokt z ngol udvri fogdások és estélyek után lon doni divthölgyek lssnként házi estélyeikbe is átvették, s miután Prisbn londoni előkelő körök divtji chic-esek, ismét másfél méteres uszályok korszk felé hldunk, sőt mjdnem biztosr ve hető, hogy jövő télre párisi hölgyek uszályikkl z szflt-járdákt is végig fogják seperni. Sokkl kedvezőbbek kilátások kelmék, prémek és egyéb téli divtok dolgábn. Worth termeiben leginkább erős tömött szövetű útczi ruháknk vló kelméket, vlmint gyönyörű belg posztókt láttm, még pedig többnyire sötét színekben, vgy drpp árnyltokbn. A chngent bársony és skót trk szinű szövetek ideje lejárt, leginkább pedig posztó ruháknk kell örvendeni, melyek minden vstgságuk mellett is lehetővé te szik különösen szokny festői redőzetét. A mesés drágságú meriki prémek helyét orosz eredetű prémek fogllják el, s hbár párisi meriki telep hölgyei kék rók- vgy fekete evetke-prémről egyelőre nem fognk lemondni, föltehető, hogy ezentúl szegényebb sorsú ember is prémes köpenyt vgy felöltőt fog viselhetni nél kül, hogy erszényét megerőltetné. Ngyon csinosk festett rók-prémek, melyeket fekete czobolytól csk szkértők szemei képesek megkülönböztetni. Egy festett rókprém ár drbonkint frnk közt ingdozik, míg igzi fekete czobolyt 2 3 ezer frnkon is lig lehet kpni. Ez idő szerint legér tékesebb prémes köpeny Mcky meriki milliár dos hölgy birtokábn vn. A hozzá vló nyers prémbőröket egy Szibériábn járt khini ember első sorbn fitl orcsz császárnénk jánlott fel, ki zonbn nem volt hjlndó tizenht fekete czobolybőrért 800 ezer rubert fizetni, mígmckyné Prisbn szó nélkül megdt ez óriási árt. Az őszi felöltők után ítélve, melyeket Worthnál láttm, vlmi különös változás e téren sem vár htó, s legfeljebb csészelj ngyságú gombok fognk eltűnni, melyek gykrn leginkább kissé termetesebb hölgyek felöltőin ngyon kelletlenül htottk szemre. A derékig érő cpeok, vgy gl lérok, minthogy színházb vló vgy estélyi öltö zetek fölött ngyon czélszerű és kényelmes felső ruhák, ezentúl is megmrdnk. Mgától értetődik, hogy zordon idő beálltávl hsznvehetőségük zonnl megszűnik. Klpok, mint rendesen, finom nemezből vgy bársonyból készülnek, lkr nézve inkább Rembrndt* vgy «Lmblle» mint felé hjolnk, míg most nnyir kedvelt pró toqueok legfeljebb kocsibn, vgy színházbn lesznek láthtók. Díszítésűi ngyon ritk fekete s ennél fogv drág strucztoll hsználttik. Elvétve pró mdárszárnyk vgy kócsgtollk is megjárják, de z efféle díszítés csk régen múlt divtot képvi seli. Egy nyári divtképet is bemuttok itt. A hölgy ruháj mndol zöld és hlvány lil színű crépon, fekete selyem musselin-nel bevont és fehér tulle-lel díszített derékkl. A kis leány ruháj fehér, himzett betéttel. A e. IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. Györkönyi Károly <Klár> czímű hosszbb új elbeszélésének közlését «Vsárnpi ujság regénytárá»-nk mi számábn fejezzük be. Szerzőnek NYÁRI ÖLTÖZÉK. Párisi divtkép. ktsztróf itt már nem hiányznk. A kőszénbány fölfedezése, vsút kiépítése s Képes Zoltán és Vrg Sárik ( gonosz p szelid lányánk) házs ság képezik finálét. Némely részlete novellá nk igzán pompás, jellemző és hngultkeltő elő dás áltl.> Tomp Mihály ppi dolgoztir hirdet előfize tést Miskolczról Ferenczi B. ottni protestáns egy házirodlmi kidó. Méltán hívj föl közönség, de különösen protestáns lelkészvilág figyelmét rr, hogy kidni szándékozik Tomp Mihálynk hátr hgyott ppi műveit. Ezek z egyház irodlmi drág ságok huszonöt esztendő ót hevernek költő-pp örököseinél, kik kézről-kézre dták s már mjd nem el is feledték, hogy mily becses hgyték vn birtokukbn. A költőnek ötvennégy egyházi be széde ez, melyek két kötetben jelennek meg, és S. Szbó József debreczeni főgymnáziumi tnár ren dezi sjtó lá. A két kötet ár, zok számár, kik előre beküldik pénzt, 3 forint, bolti ár zonbn mgsbb. Az előfizetési pénzeket október 30-ig kell beküldeni kidó czéghez. Az Akdémii Értesítő ugusztusi füzete egész terjedelmében közli Inkey Bél emlékbeszédót dr. Szbó Józsefről, jeles geológusról. Az kdémiábn trtott felolvsásból még következőket tláljuk füzetben: «A mgyr mgánhngzók történetéhez, Munkácsi Bernáttól, ki történelmünk görög his tórii kútfőinek Írásmódját is mgyrázz, melyek ben oly sok mgyr név fordul elő, de mi kiejté sünktől eltérőn írv. Arisztofánesz Mdriról, Hegedűs István értekezése. «A semmiség foglm 34. SZAM ÉVFOLYAM. polgári perjogbn», Plósz Sándortól. Ezután folyóirtok szemléje következik. Az osztrák-mgyr monrchi írásbn és kép ben czímű ngy hon- és népismertető vállltból közelebb már 234. füzet jelent meg, mely 15. fü zete «Mgyrország» IV. kötetének, vgyis Du nántúl leírásár szentelt kötetnek, mely már-már befejezéséhez közeleg. A jelen 15. füzetben Mosonmegye ismertetésének befejezését és Győrmegye leírásánk első részét veszszük, mzt Rodiczky Jenő, emezt Frncsics Norbert tollából. Mind két iró ngy gonddl gyűj tötte és állított össze tárgyár vontkozó dto kt s érdekes és vonzó képekben állítják z olvsó elé hzánknk e nevezetes megyéit. A sok új s rész ben eddig feldolgoztln részleteket mgukbn fog lló czikkeket díszes rjzok élénkítik, többek közt z o^oszvári és féltoronyi kstély, Pnnonhlm, hédervári kstély (gr. Khuen-Héderváry Károly horvát bán törzsbirtok), Győr főbb részeinek rjz, stb. A rjzok Csorn Károly, Feszty Árpád, Háry Gyul, Jntyik M. és Kimnch L. művészeinktől vlók. A válllt mgyr kir. állmnyomd kidásábn s Bévi Testvérek bizományábn jele nik meg kéthetenkénti füzetekben. E munk min den hzi könyvárusnál megrendelhető kár egyes füzetekben, kár kötetenként, kár előfizetéssel. Egész évi előfizetés (24 füzet) 7 frt 20 kr., félévre (12 füzet) 3 frt 60 kr., negyedévre (9 füzet) 1 frt 80 kr. Színházi igzgtók. Az operszínháznál már elfogllt helyét z új igzgtó, Káldy Gyul, kinek működése elé ngy várkozássl néznek. A sokt hánytott intézetnek szüksége is vn erélyes kézre és nemzeti szellemre. A nemzeti színháznál is megoldották z igzgtói kérdést. Puly Ede h lál ót gr. Festetich Andor mint helyettes igz gtó vitte színház dolgit. Most Festetichet vég legesen kinevezték igzgtónk. Itt is vn elég tenni vló s gr. Festetich már ngy buzglmt tnúsí tott. A vígszínháznk is vn már igzgtój. Ditrói Mórt, kolozsvári nemzeti színház válll kozó igzgtóját szerződtette színház részvény társság. A színház különben ngybn épül Lipót-körúton. A színpd körüli rész már tető ltt vn. A nézőtér fölött is megkezdik már tető épí tését. A vígszínház május elsején nyílik meg. A kolozsvári nemzeti színháznál Ditrói utódj Me gyeri Dezső lesz. A színházi szünetek vége. Augusztus közepén fővárosi színházk nyári szünete véget ért. A nép színházbn ug. 16-ikán kezdődtek z elődá sok, «Flu rosszát-vl, melyet z operettek szintén kiszorítottk ebből színházból. A meg nyitó elődásr nem ngy közönség jelent meg. Blh Lujz hires szerepét, Finum Bózsit Ligeti Mri sszony, kssi színház tgj játszott és énekelte igen szépen. Borisk szerepét Gzsi M risk dt, sok érzéssel és művészettel. Tirnovi mint Feledi Gáspár muttkozott be közönségnek. A nemzeti színházbn ug. 18-ikán, király szü letés npján, trtották z első elődást. Jóki Arny embert színművét dták. Az elődáson jelen volt b. Bánffy Dezső miniszterelnök is. Az oper színházbn csk szeptemberben kezdik meg z elő dásokt. KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. Az orsz. erdészeti egyesület ug. 28-án trtj közgyűlését Beszterczebányán. Az egyesület elnöke gr. Tisz Ljos gyöngélkedvén, z lelnök b. Bánffy Dezső miniszterelnök vezeti közgyűlést. Tűzoltók kongresszus Kolozsvárit. Az orszá gos tűzoltó-kongresszus, összekötve tüzoltó-versenynyel, Kolozsvártt gyűlt össze, hol mgyros sziveslátás fogdt z ország különböző részéből érke zőket. Aug. 18-án z előkészítő ülésre összegyülekezett összes tűzoltó egyesületek városi színház elé vo nultk üdvözölni Kolozsvár tnácsát. A tűzoltókt közönség is elkísérte s folytonos ovácziókbn ré szesítve z idegen vendégeket, több ezerén hllgt ták végig város polgármesterének, Albch Géz királyi tnácsosnk beszédét. A tűzoltók nevében Kék Ljos országgyűlési képviselő, z országos tűz oltó-szövetség elnöke felelt. Azután tűzoltó-szö vetség ügyeit tárgylták. Délután kolozsvári Önkéntes Tűzoltó-Egyesület ngy diszgykorltot trtott ngy kszárny udvrán, ezrekre menő közönség jelenlétében. Ebből z lklomból bemu ttt mgát Mentő-egyesület is. Végül z 31. SZÁM ÉVFOLYAM. VASZARY. KOLOS HERCZEGPRIMÁS A SZENT-ISTVÁN NAPI KÖRMENETEN. egyesület húszéves jubileumár szolgálti érmeket osztottk ki z egyesület tgji között. A npot :ngy kerékpárverseny, tűzijáték és egyéb lát ványosság fejezte be séttéren. Másnp kongresszust trtották. József főherczeg következő telegrmmot intézte tűzoltó-kongresszushoz: Áldj meg Mindenhtó mgyr orsz. tűzoltó szövetség tizenhetedik közgyűlését és kisérje mű ködését legeslegjobb eredmény. Délután l kom volt. A versenyeket ug. 20-án rendezték. A tűzoltók előzetesen résztvettek Szent-Istvánnpi körmenetben, s zután kezdődött verseny, mely iskol-mászásból, sport-mászásból, iskol-szivttyuszerelésből és gyorsszerelésből álott. Az eredményt jury délután hirdette ki, mely szerint z első dijt, kolozsvárik dományát, egy diszes ezüst serleget szbdkik, hölgyek diját pedig Topoly nyerte meg. Első dijt kptk székesfe hérvári, tordi, másodrngú dijkt szbdki székesfehérvári és egri tűzoltó-egyesületek. Ezenkí vül több mgános tűzoltó is nyert dijt. Az országos honvédgyülés. Az hon véd-egyesületek országos központi bizottság elh tározt, hogy z ez évi országos honvédgyülés szep tember 24-ére hivssék egybe. A bizottság ez lk lomból fölhívj z összes honvédegyesületek elnök ségeit, hogy megbízottjit mielőbb jelölje ki s láss el megbízó levéllel. A ngygyűlést szept. 23 án elő értekezlet fogj megelőzni. A Nemzeti Szlon kiállításink uj sorozt ok tóber elsején nyilik meg. Szent István ünnepe l klmából is nyitv volt kiállítás, fővárosbn időzött ngy számú vidékiekre vló tekintetből. A művásárlás emelése érdekében z őszszel behozzák külföldön már régen divó, de hzánkbn eddig még ismeretlen cheque-rendszert. E szerint mű pártoló kötelezi mgát rr, hogy egy évig hvon ként bizonyos összeget fizet; ez összeg erejéig ztán «Nemzeti Szlon* kiállításibn műtárgyt vehet s művész vételárt zonnl megkpj. Á klubélet fejlesztése czéljából «Szlon» kibérelte z egész emeletet. MI VASÁRNAPI 561 niszterelnök díszebédet dott, melyre sok elő kelőség volt kivtlos, míg ktoni előkelőségek Lobkovitz Rudolf berezeg hdtestprncsnoknál gyűltek össze. A király születésnpjánk fényes látványosság vérmezei tábori mise, melyre z összes helyőrség kivonul, s rengeteg kö zönség lepi el mező mgs prtjit, budi hegyoldlt, bástyákt, pompás serpertin utkt. Az idő ngyon kedvezett kettős ünnepre, pár npi brátságtln idő kiderült, s npfény rgyo gott ismét. Szent István ünnepe z ország minden vidékéről most is ngy tömegeket hozott össze fővárosb. Mikor z olcsó vsúti vontok indultk erre npról minden irányból Budpestre, egészen természetes volt, hogy ezrek és ezrek válsztották ezt npot Budpest megnézésére. Most zonbn ez év minden npján olcsó z utzás, mégis vidék ről érkezők tömege nem fogy. A nemzeti ünnep h gyományos kegyelete most is mozgásb hozz vi déket, és tnúi vgyunk szép látványnk, mikor z ország fővárosánk utczáit, nyilvános helyeit vló sággl elársztj derék flusi nép. Sőt most még inkább, mint z előtt,. kivált z idén, mikor ki tehette, bizonyos büszke kíváncsisággl krt meg szemlélni milleniumi ünnep előkészületeit, rom bolásokt, z építkezéseket, készülő duni hid kt, kiállítás épülő plotáit. Budpestnek évrőlévre szporodik megnézni vlój, de zért minde nik hely ostrom ltt volt. A nemzeti múzeum bejártánál egy cspt szolg csk zzl fogllko zott, hogy botokt és npernyőket átvegye és visszszolgáltss. Ki volt nyitv minden osztály és szorongásig ellepve mindenik. A városliget egész np nyüzsgött. Ezen npon csk igzán z ország főváros Budpest. És ezen npon ős Bud is viszszfogllj régi jogit. Délelőtt Bud főváros. Pest legtávolbbi külvárosiból is Budár sietnek. Az utolsó egy-két esztendő ltt ngyot szépült régi és elmrdt város. A királyi plot építése egészen átlkított. Az óriási básty flzt, mely részint új feljáróul, részint királyi lk lpjául szolgál, z elhgyott hegyoldlt megelevenítette, megszépítette s egymás után emelkednek körülte nyári lkások, fent várbn pedig ploták. A Krisztin-város egész vill város már. A Mátyás templom fehér torny messze ellátszik mindenfelé s mintegy fölhívj figyelmet z eddig kevésbe vett Budár. Az istvánnpi körmenetre Budvár úgy megtelt, hogy ember ember hátán várt proczessiót. Mg körmenet m nem oly fényes, mint htvns években volt, mikor z risztok rták is oly ngy számml vettek részt benne, de htlms tömeg részvéte impozáns. A Budpesten időző méltóságok m is megjelennek Szent-Jobb körül: miniszterek, állmtitkárok, bíróságok, kü lönböző hivtlok legfőbb személyei, z egyetemi rektorok, polgármesterek, z országgyűlés tgji, rgyogó egyenruhájú ktontisztek, feszesen lép delő hdseregbeli és honvédségi csptok. így viszik körűi Szent-Jobbot plot kápolnájából Mátyás templomb s onnn vissz. A körmenetet Vszry herczegprimás vezette; Mátyás-te mplombn Kereskényi érdi plébános trtott z egyházi beszédet. Közbe z ágyúk dörögtek Gellérthegyen s k tonság sortüzet dott. Messziről jött külföldi, ki ezen npon látj Budpestet, igzi nemzeti ün nepnek tnuj. A király Visegrádon.A visegrádi erdőgondnok ság értesítést kpott föndvrmesteri hivtltól, hogy király szeptember közepén, vlószínűleg 16. és 19-ike között Visegrádr érkezik, Lipót bjor berezeg kíséretében. A főudvrmesteri utsítás foly tán z erdőgondnokság megkezdte z erdei utk jví tását és vdászterület rendezését. Ferencz Fordinánd főherczeg állpot. Ferencz Ferdinánd főherczeg egészségéről nyugtlnító hí rek terjedtek el. Ezeket zonbn megezáfolják. A főherczeg déli Tirolbn, Mendelhofbn időzik, hol z egészséges levegő s nyuglom ngyon jó htás sl vn főhorczegre, ugy hogy udvri orvos, dr. Eiscnmengcr kijelentette, hogy legjobb ered ményt várj kúrától. A főherczeg cskugyn sok kl jobb szinben vn, mit különösen nnk kö szönhet, hogy csknem mindig friss, ózondús le vegőn trtózkodik. A np legngyobb részét ud vrmesterével ós orvosávl szbdbn tölti s n gyon szeret vendégek között lenni fogdó terrszán, honnn gyönyörű kilátás nyilik. A főher czeg vendégek között ebédel fogdó verndáján vgy z étteremben. A Kertészeti Egyesület József föherczegnél. Az Országos Kertészeti Egyesület 23 tgj z egye sület védnökének, József főherczegnek meghívásár i kirándult Alcsuthr s megszemlélte főherczeg j gyönyörű prkját, A szíves házigzd főherczeg tűzoltó-torony melletti kpubn fogdt vendégeit báró Vécscy főudvrmester társságábn. A főherczeget z egyesület elnöke, Emich Gusztáv üdvö zölte, mire József főherczeg ngyon szívélyesen válszolt s elmondt, hogy tyj nyomdokit kö vetve, hive kertészetnek és z is lesz mindig. Délben ebédre voltk hivtlosk vendégek. Fel köszöntökben nem volt hiányosság és természetesen szíves házigzd kpt legtöbb jó kívánságot. \ A miniszterelnök mellszobr. Rón József szobrász báró Bánffy Dezső miniszterelnök mell szobrát készíti. A szobor melyet Bón márványb frg, z ezredéves kiállítás képzőművészeti osztá lyábn lesz láthtó. A külügyminisztérium sjtó-osztályánk ve zetője. Báró Fcdke János hlálávl külügyminisz- ujság? Augusztus 18-ik és 20-ik eleveníti föl ismét Budpesten nyár tikksztó hevében ellnkdt életet. A király születésnpjár és nemzeti ün nepre város fölpezsdűl. A lóversenyek is meghoz zák mgok közönségét. A multó helyeket, fog dókt, étkező helyiségeket ekkorr szokás kifesteni, fölfrissíteni; színházk megnyílnk. A király szü letés npj lojlitás ünnepe, melyet minden temp lom isteni tisztelettel ül meg. A középületeken, Dunprt kikötőin zászlók lobognk. A Mátyás templomb kocsik hosszú sor viszi föl z előkelő világot z isteni tiszteletre. A miniszterek, állmi polgári és ktoni htóságok ott gyűlnek össze. Vszry Kolos herczegprimás, miót z egyházfeje delmi méltóságot elfogllt, kettős ünnepre, min dig félbeszkítj nyrlását. Blton-Füredről most is feljött Budpestre, mely neki már ép úgy szék helye, mint Esztergom. Ő végezte király születés npján trtott háldó isteni tiszteletet z idén is. Jelen voltk élükön báró Bánffy miniszterelnökkel Budpesten levő összes miniszterek. Délben mi A SZENT-ISTVÁN-NAPI KÖRMENET BUDA VÁBÁBAN. W e i n w u r m Antl fényképe Után.

8 VASÁBNAPI m e l kisérje külföldi sjtónk m o n r k h i á n k r v o olvsói i s j ó l ösmernek, édes tyját gyászolj z el h u n y t b n. CHIRA E L E K k i r á l y i í t é l ő t á b l i b í r ó, i k é v é b e n, B u d p e s t e n. K Á N C Z GYÖRGY, t i s z teletbeli knonok, nyűg. pinkvölgy-kerületi espe r e s - t n f e l ü g y e l ő, 81 é v e s k o r á b n A l s ó - B e l e d b e n. n t k o z ó k ö z l e m é n y e i t, s gondoskodjék rról, h o g y G B A N T IGNÁCZ, n e w - y o r k i külföld iránydó sjtój pontos é s hiteles értesü ben ólt egyik nesztor, július 3 0 á n, 6 4 éves korá bn. A z 1848-iki szbdsághrczbn m i n t h o n v é d hdngy vett részt; New-Yorkb 1871-ben ment, ott egyik meglpítój, mjd lelnöke i s volt m gyár társultnk s részt vett m i n d e n közérdekű m gyr m o z g l o m b n. Hlálát özvegye é s tíz gyer m e k e gyászolják. TANDLER SÁMUEL, régi h o n v é d, ki r é s z t v e t t z i k i b é c s i f o r r d l o m b n, s z u t á n m i n t 1 8 é v e s ifjú állt b e D m j n i c h s e r e gébe, részt vett számos cstábn, mjd Török országb m e n e k ü l t, s csk 1863-bn j ö t t v i s s z ; vgy húsz é v ó t veszprémi vsúti állomás ven d é g l ő s e v o l t. D r. M E I X N E R JÁNOS o r v o s, 7 2 é v e s, t e r i u m b n megüresedett sjtó-osztály vezetőjének helye. E z fontos állás é s n g y felelősségű, m e r t sjtó-osztály földt, h o g y állndó éber léseket nyerhessen figyelem Ausztri és Mgyrország min d e n olyn ügyeiről, m e l y e k n e k külföld elé h e l y e s világításbn vló állítás kormányztunkr nézve fontosnk é s szükségesnek látszik. A külügyminisz térium sjtó-osztályánk vezetőjévé most Dóczy Ljos udvri tnácsos, mgyr író, neveztetett, ki. Eégi tisztviselője ő külügyminisztériumnk. M é g gr. A n d r á s s y Gyul vitte mgávl Budpestről miniszterelnökségből m i n t miniszteri titkárt, s o t t cskhmr bizlmsink egyikévé lett. Huszonhá rom év ót működik Dóczy külügyminisztérium bn ; d e m é g élete jvábn vn, épen 5 0 éves. Előbb o s z t á l y t n á c s o s, m j d udvri t n á c s o s l e t t ; s kül ügyminisztériumnk tisztviselői közt z első é s e d d i g e g y e t l e n, k i m g y r irói é r d e m e i é r t Kisfludy-társságnk i s tgj. Irt politiki czikke- B u d p e s t e n. STEINER mgyrság IMRE, KÖTELES SÁNDOR, b i h r m e g y e i Árpád községé n e k j e g y z ő j e, N g y - S z l o n t á n. T H O L T GYÖRGY, i v - m ű v e k e t : költeményeket, elbeszéléseket, elmóflvi földbirtokos, 3 1 éves, L u c s k i n. B B E D E R bokt. E t é r e n lkotott m ű v e i közül legismeretesebb t C s ó k t c z i m ű vígjáték, melylyel b e n z kdémi pályáztán Lefordított Göthe Teleki-dijt nyerte meg. Fust»ját mgyrr, s Vörös mrty, Arny több költeményét németre. Politiki elfoglltság m e l l e t t i s m i n d i g tlált időt z i r o d l m i működésére, s folyvást buzgó m u n k á s mrdt szépirodlomnk. JÁNOS, királyi Rosen tnácsosok. Ő felsége Sándornk, külügyminisztérium tályábn lklmzott Liebermnn sjtóosz publicistánk, L e o drnk, budpesti király vlmint orsz. kémii intézet és középponti kémii kísérleti állomás igz gtójánk, királyi tnácsosi czimet dományozt. Gr. Z i c h y J e n ő e h ó 20-án este érkezett vissz B u d p e s t r e ázsii útjából. W o s i n s z k y p á t p l é b á n o s társságábn jött, mert z expediczió többi tgji már előbb megjöttek. A gróf zonbn W o s i n s z k y v l Vrsóbn töltött m é g n é h á n y sokn várták messzeföldről npot. A vsútnál hztérőt s brátsá* g o s n üdvözölték. E g y szép koszorút i s dtk á t neki. Zichy fővárosból csládjához Zichyflvár sietett. Székesfehérvárit igen szives várt. A Vörösmrty-kör rendezte gróf elnöke. Vértessy József fogdttás zt, melynek ügyvéd üdvözölte v s ú t n á l s koszorút i s nyújtottk át, Gr. Z i c h y m e g köszönte rdt figyelmet eredménytelen korábbn s zt mondt, hogy n e m m fárdozásuk. Megismételte tett igéretét, h o g y uti élményeit V ö - r ö s m r t y - k ö r b e n t ü z e t e s e n i s m e r t e t n i fogj. Jenő gróf beszédét megismétlődött, zjos éljenzés követte, Zichy Budpesten. BONAPARTE-WYSE B É L A, 3 0 é v e s, F e l k á n. MARCZY SÁNDOR THUBN-TAXIS e n y á r o n föl v n. Ú g y lát szik, z i t t h o n i fürdők vlhár sikeresen k e z d e n e k külföldiekkel. Ngyon kívántos is m á r, h o g y m g y r fürdők i s m e g tudják d n i illő áron mindzt kényelmet, rendet, szórkozást és jó kiszolgálást, melyekben eddig olyn fogytéko sk voltk n g y drágságuk mellett i s. HALÁLOZÁSOK. HALMOSSY E N D R E, kúrii tnácselnök, EGON herczegné, vegye, vsmegyei E l h u n y t k közelebbi npokbn: PLATTHY JÓZSEF, ngybirtokos, b i h r m e g y e i A r t á n d o n, 7 2 éves korábn, honnn holttestét hevesmegyei I Pásztor szállították. D r. Pltthy Adorján, k i t! «Pásztói» n é v ltt megjelent költeményeiről l p u n k ' PARIS F A Y, ILLATSZERÉSZ, 9 9, rne rue ide U P. l x, 9 M H I : Világos indul s hrmdik lépésre mtot mond. Az sz, feldvány megfejtése, Frolnder Th.-tól. Világol Sötét 1. V l - f l... f7 f5 () 2. Kd7 d6. t. sz. 3. V mt. Világot. Sötét f7 16 (b) 2. Vft c4 f Ke4 e5 3. Hb4 d3 mt. h. c Ke4 d4 (c) 2. He7 c6f t. sz. 3. V v. H mt Ke4 e5 2. Hb4 c6f.. t. sz. 3. H v. V mt. H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : Budpesten : K. J. és F. H. Andorfi S. Kovács J. Eördögh János. Steftmkó L. A pesti skk-kör. vgy bármi folt, vgy pttnás z rczán? Az teljes biz tonsággl fordulht nnk eltüntetése végett v i l á g h í r ű Seril jflolyaillatos MANDOLA KORPA bört finomr simítj és megtrtj z rcz élénk és üde kinézését Teljesen Mjettesiti szppnt ós z r Wcsöt. KIZÁRÓLAGOS KÉSZÍTŐI BÉCS.I.LUGECK3.SZ. Bodzás-Ujlkon. Gál Mrgit, 3 3 Ö z v. KOZOCSA T I V A D A R N É, szül. éves, B u d p e s t e n. Ö z v. STBEICHER LAJOSNÉ, szül. B e r n á t h Mári, 3 6 éves, Sztmártt. Özv. E B B O v n s GYŐBGYNÉ, s z ü l. G y o r g y e v i t s H e l é n, E r r o v i t s Gyul állmvsuti ellenőr édes nyj, B u d p e s t e n. POPPOVITS ANTALNÉ, szül. Csonk Alojzi, St.- K u p r e c h t b e n. BANSZEKNÉ, szül. B r t h E l e o n ó r, kit j ó t é k o n y s á g á r ó l i s m e r t e k B u d p e s t e n, T e m e s v á r o t t. - Ö z v. E B D É L Y I J Á N O S N É, s z ü l. C s o r b I l o n hlálát jelentik Komáromból. A jeles tnárnk és kitűnő eszthetikusnk özvegye volt, s 6 4 éves korá b n érte hlál. mondnivlók. B á n bíró. Most i s csk szép részleteket dicsérhet jük benne. A z egész k ö l t e m é n y n e m sikerült, m e r t nnyir h o m á l y o s, n n y i r zvros, h o g y felét s e m értjük. A m i n t Vér Feri s z á m o n kéri Klár h ű t l e n s é gét, m i történik? K i lőtt kétszer, m i történt V é r P e rivel, ki lőtte m e g A g h úrfit? A törvényszéki biró h o g y lehetett Kláránk játszótárs, hiszen Klár fitl l e á n y n k v n rjzolv 1 A vers vége felé k i rázz m e g B á n biró kezét? stb. A blld, igz, szereti rövid szggtott elődást, d e hosszdlmst é s m é g i s h o m á l y o s t n e m. A m i kérdését illeti, hosszbb verset csk kivételesen közlünk, kkor, h vlóbn becses. H költői beszélyét i l y e n n e k tláljuk, szívesen d u n k neki helyet lpunkbn. V e n d é g l á t á s. E l e v e n, csinos f e s t é s ; csk egy hibáj vn, h o g y túlságosn el v n n y ú j t v. E z e n s e g í t e n i kellene. F e l e s é g e m n e k. T l á n sikerültebbel rélni, p l. v l m i j ó fordítássl. lehetne kicse T e g n p, m, h o l n p. N e m elég világos. Az i l y e n kifejezések j e l e n t é s é t : «Ezredek üszkében szikrák* e g y átlán n e m értjük. S z é p á l m o m v o l t z é j s z k. N e m á l l irodlmi színvonlon, de i t t - o t t költői kedélyt sejtet. V i g s z. Ábránd. A z ő s z e l s ő k ö v e t e. A z első egé szen gyrló, k é t utóbbibn v n e g y k i s hngult. Boldogságom k ö z ö t t A titok fátynl s t b. ígéri h o g y j ö v ő b e n stöbbet i s fog k ö z ö l n i * ; n e fárszsz mgát, mert m i egyet s e m k ö z ö l h e t ü n k z i l y e n g y ö n g e versek közül. BORVÍZ kitűnő gyógyvíz és üditő itl mindenütt kphtó. Kphtó Budpesten: T ö r ö k J ó z s e f gyógyszerész ur nái é s minden mgyrországi gyógyszertárbn. Budpesti főrktár Husitok, élénkitök és erősítők ^ _ D dwmxt K I I l f l f l ^ W _ tuljdonsági, z ucz, kerek, I M Wí n ^ ^ krok > hölgyeknek egyéb, L MM. Í M U l S > nosütés é pornk kitett mmr**mm*»» t e s t r é s z e i r e. Megkdlyon é e.tárolitj sreplöt, npfjf y ~ _ ~ -jw Mv égést rezeseéget, ránczokt, lf J t 1 m A W \ f i D tb.; enyhíti és gyógyítj W \ f \ L j 1 \ J \ J n gynldásc.kt, rotrcsipése m " ~ ^ ~ ~ ^"^ ^ ket,b8rklütéseket stb.,» bórt gyöngéddé és széppé teszi nnk bájos szint kölcsönöz. Ártlmtlniágáért jótállás. Kérjük gyógyszertárkbn B o w l n d s ' K l y d o r lát, 20, Htton Orden, London, s mellőzzük Elydur utánzásit, me lyek bőrre és rcz-sránre ártlms ásványi mérget trtlmznk. 3 rny, 15 ezüst érem. 12 disz- és elismerő okmány. Védjegy. RAJCS ZOLTÁN-nái Y1II. ker., Jóxsef-körut jelent é s m i n d e n könyvkereskedésben Vsút mentén. továbbá győr sopron ebenfurti jes bártfi Védjegy. ^WWW^'^f ^ ^ ^ ^ ^ 'f^f ^ ^ ^ ^ furczllpot; A «Vsárnpi Ujság» 32-ik s z á m á b n közölt k é p z t l á n y m e g f e j t é s e : Hontln mdárnk fészkét Isten rkj., phoioceúirogcfil mííinlcieici ^udpesf, H e t i nptár, ugusztus h ó. Kp I Ktliolikus es protestáns Görög-Orosz Izrelit 25 í. F 11 Lj. Ludv. F 12 Lj. kir. 13 A 12 Hsim Mikeás pr. 6 26R.Zefirin Zefrin 27,K.Gebhárd Klz. József 15 S.-Bold -Assz Ágoston Ágoston e. 16 Dioméd 8 29 C János fejv. Ker. J. fejvét. 17 Miron vt P.Róz Róz sz. 18 Florusz Rjmund Rjmund hv. j 19 And. s t á r s - l l S I T b e z. Holdváltozás. 3 Első negyed 27-én 6 ó. 4 4 p. reggel. KÉSZÍT ^iniimimú ngmtsh'inghez siihi]ilt glichéket -á MMETSl^ ufján. minden penre-bn, vlmint minden létezhető hozzávló kiegészítő czikkeket jánl WALD GYULA Budpest, V E., Király-utcz 2 1. M. Kézimunk - gyár és rjztrem. Leg régibb üzlet ezen szkmábn. J ó t á l l á s m e l l e t t m o s h t ó é s szín trtó himzőselyem 13 motrlnsr 3 0 kr. Gzdgon illusztrált árjegyzék ingyen és bérmentve. ~~MA6YABHQrELSÖ. LEBNA6Y0BB ÉS LEGJOBB HIRHOtü ÓRAÍULETE, H m i s í t o t t f e k e t e s e l y e m. Égessünk el egy kis m i n t á t v e n n i szándékolt s e l y e m b ő l é s h m i sítás rögtön k i d e r ü l : Mert m i g vlódi s j ó l festett s e l y e m z e l é g e t é s n é l n y o m b n összepödörödik é s cskhmr kilszik, m g után c s e k é l y brn h m u t h g y v á n ; ddig h m i s í t o t t s e l y e m ( m e l y zsíros szinü szlonnás lesz é s k ö n n y e n törik) lssn tovább é g ( m i n t h o g y rostszáli festnygtól teli tetten tovább izznk) é s s ö t é t brn h m u t h g y m g után, m e l y vlódi s e l y e m módjár soh össze n e m pödörödik, csk meggörbül. H vlódi s e l y e m h m u j á t ö s s z e n y o m j u k, elporzik, h m i s í t ványé n e m. H e r m e b e r g G. (cs. kir. ndvri szállító) s e l j e m g j á r Z ü r i c h b e n, házhoz szál lítv, póstbér é s v á m m e n t e s e n s z í v e s e n küld bárkinek i s m i n t á k t, kár e g y e s öltönyökre vló, kár egész v é g e k b e n levő vlódi s e l y e m s z ö v e t e i b ő l. Svájczb c z i m z e t t levelekre 10 kros é s levelező lpokr 5 kros b é l y e g rgsztndó. M g y r n y e l v e n irt m e g r e n d e l é s e k p o n t o s n elintéztetnek T o u r i s t á k é s t á v l o v g l ó k n k. Hozzánk érke zett, teljesen h i t e l e s tudósítások szerint K w i z d - f é l e köszvény-fluid l e g j e l e n t é k e n y e b b touristák é s l o v g l ó k áltl fársztó u t k m e g t é t e l e után j e l e n t é k e n y sikerrel lklmz tátik. A Kwizd-féle köszvény-fluidnk m i n t é p p e n értesítenek b e n n ü n k e t, zon t u l j d o n s á g v n, h o g y z emberi test i z m i t e l l e n á l l ó - k é p e s e k k é é s kitrtókká teszi, u g y, h o g y l e g n g y o b b fárdságot, k ö n n y e n feledteti. Másrészt p e d i g e z e n szer l k t r é s z e i áltl k i m e r ü l t í z o m r ó s z e k e t teljesen helyreállítj é s. m i n d e n fárdságot é s tulerőltetésből eredő f á j d l m t, m e g s z ü n t e t. G y l o g l ó k é s lovsokr n é z v e e z e n s z k emberektől j ö t t i n t é s bizonyár n g y értékkel bír. phololühoíjrrífril^ legsutéen es legtlcsobbsn soksirosihilnk. -3E ' Vidtki megrmdeutfk /w/iístut is nűángosnn, fjiá&zourj/u'k. Jllpitfólott ÍS 16^7. ** A huszdik százd szocziul-politikájánk Ár fűzve SO kr. VM.fr MÉREG. BE GÉNT. rásif i«?j<c^%5 ^M Klellnd L. Sándor. F e l e l ő s szerkesztő: N g y M i k l ó s. (L. E g y e t e m - t é r 6. szám.) fekvő leírás. Kézimunkákt Vlódi minőség ben gyógyszer Kerületi gyógyszertár tárkbn és drokorneubiirgrbn. guistáknál kp htó. történelme. Irt Králitz Ljos. í>' é s zok Ár vászonkötésben 1 frt. Fő-letét: A Frnklin-Társult kidásá bn Budpesten megjelent és minden könyvkereskedésben kphtó: é s eper- mentén Ocskói Ocsky Gusztáv. 30 é» ót u d v. i s t á l l ó k b n vlmint ktoni és polgári n g y o b b istállók bn is, hsznltbn; ngyobb erő feszítések e l ő t t é s u t á n e r ő s í t é s ü l ; továbbá ficzmodások, rándulások, z ink m e r e v s é g e s m i s ily lklmk nál; képesíti lovt k i v á l ó teljesít ményekre idomításnál. Tessék fönnebbi védjegyre ügyelni, s vé telnél htározot tn kifejezni: Kwizd-féle Restitutionsfluid. állomási Irt Egvr pliiczkkl frt é. r vsút városok, helységek os. é i kir, kiv. szb. mosóvíz lovknk H i r d e t é s e k felvétetnek «Vsárnpi ujság» kidó-hivtlábn, Budpest, I V. ker., E g y e t e m - u t c z 4. szám ltt. kphtó: A mgyr királyi állmvsutk, Kwizd Ferencz János Kwizd-féle 10. sxám. A sfrnklin-társults kidásábn Budpeston m e g I Restitutionsfluid JÓZSEFNÉ, született D ó k u s Terézi, 7 5 éves, BORSZÉKI rczkenőcshöz, mely nemcsk eltávolít mindenféle bőrtisztátlnságot, hnem z r o z b ő r t v k í t ó f e h é r r e, t i n t á v á és ü d é v é t n i. _ 1 t é g e l y á r 7 0 kr. P o s t á n frnko k ü l d v e 1 f r t 5 kr. S z p p n hozzá 1 drb 3 0 k r. KEPTALANY. RIELLA, J é z u s s z e n t s z i v é r ő l n e v e z e t t p á c z - k o lostor tgj, szül. F l i g e l l y Alójzi, z rny é r d e m kereszt tuljdonos, 8 9 éves korábn, Budpesten. BERECZKY I M B É N É, s z ü l. F o r r y I l o n, f ő v á r o s i t n í t ó n ő, 2 7 é v e s, B u d p e s t e n. CSILLAG S Z I LÁBDNÉ, s z ü l. B r t I r m, 3 0 é v e s k o r á b n, B u d pesten. A megboldogult színészet terén is műkö dött «Sió» n é v ltt s tgj volt több é v e n át n é p színháznk, várszínháznk s utóbb temesvári s z í n t á r s u l t n k. F e k é s h á z i FEKÉSHÁZY A szénsvdus ásványvizek király Rozsnyy Mátyás gyógyszerész, Ardon. B l t v á r o n. MAKIANNA G A B legkivá lóbb mgyr birák egyike, volt képviselő, m e g h l t e h ó 21-ikén, 6 0 éves korábn. Sopronmegyében, Német-Kereszturon született. Birói pályáját sop ronmegyei törvényszéknél kezdte ben, m i n t ülnök ben országgyűlési képviselővé válsz tották Deák-párti progrmml ben z igz ságügyi minisztériumhoz osztálytnácsossá, mjd nemsokár miniszteri tnácsossá nevezték ki, d e m á r n o v e m b e r 1-én legfőbb ítélőszék bíráj lett. Tvly neveztetett k i kúrii tnácselnökké é s z V. p o l g á r i t n á c s o t v e z e t t e. A j o g t u d o m á n y i szkirodlom terén tevékenyen működött. KilouHf UutH ' ÚTTAL vrnrvt 563 Kinek vn szeplöje? szül. G y o - A j e g e c z e k. A m é h p ó k h á l ó j á b n. Mielőbb sort kerítünk közlésökre. «\0 é s leghirnevesebb hölgypor C b. P y V e l o u t i u e, eredeti minőségben kphtó. V é r t e s s i S á n d o r udvri illttár, Kristóf-tér 8. lindpest. roki E d e l s p c h e r Viktóri J o h n n, csillgkeresz tes hölgy, m á s o d i k neje n é h i h g. T h u r n - T x i s E g o n n k, e l s ő férjéről L á z á r G y ö r g y t á b o r n o k ö z Szerkesztői M r i e n b d b ó l irják n e k ü n k, h o g y q VASÁBNAPI kus tnító, 5 0 éves, K i s - S z e b e n b e n. mikor vont kirobogott pály tűnően kevés mgyr fürdővendége pipere L evngéli mely udvrból. versenyezni éves, NAPÓLEON A L F R É D, T ü r r I s t v á n t á b o r n o k f e l e s é g é n e k testvérbátyj, 7 2 éves korábn meghlt Prisbn. E l h u n y t á t Türr tábornok csládján kivül z ngol, frnczi s olsz risztokráczi s z á m o s előkelő cs ládj gyászolj, m i u t á n B o n p r t e - W y s e cslád nk E u r ó p s z e r t e kiterjedt rokonság. PÁLKA Özv. Uj 69 Legjobb számú feldvány. Gottschll H.-tól. budpest-ferencz- ket, s m i ezekkel n e m m i n d i g egyesül szépirodlmi színdr SAKKJÁTÉK SZÁM ÉVFOLYAM. köztisztelet városi vsúti állomás tisztje, 3 3 éves, k i szolgált közben vesztette életét. Idősb W A J D I T S JÓZSEF, ismert nevű könyvkereskedő, 6 3 éves korábn, N g y - K n i z s á n. P ó s f i TULOK T A M Á S, T u l o k B e n ő d u k i f ö l d b i r t o k o s fi. I d ő s b M A T I C S I M R E, t e k i n télyes szombthelyi polgár, életének, 82-ik évében. SZÁM ÉVFOLYAM. ÓRÁK.ÉKSZEREK 10*vi lopássl RÉSZLETFIZETÉSRE Norvégból ford. Bitoók Emm Ár fűzre 1 frt 20 kr. Képes árfepyzék oérmentyty Jvítások pontosn <gk8z3ltetneftj A főváros legszebb l á t v á n y o s s á g (z Andrássy- út végén) Feszty Á r p á d óriási k ö r k é p e : ^kw mgyrok bej övetele. *^K E z k é p h á r o m évig készült, s mgyr festőművészet l e g n g y o b b lkotás. E g y 1800 Gméternyi e czélr szőtt vásznon s h o z z á épített körlku plotábn mgyroknk volóczi völgybe vló beérkezését tünteti f e l. A kép szembetűnő részei: 1. Á r p á d é s v e z é r e k A hrcz szláv h d mrdékávl. 3. Ltorcz é s fogoly szlávok. 4. A fejedelem-sszony é s mgyr n ő kbevonulás z ökrös szekereken. Előttttk pogány oltár rjt hldokló szláv pppl. 5. A nőrblás. 6. A pogány mgyrok fehérló-áldozt. A táltos, k á dár, tánezos leányok, bonezok, igriczek é s d o b o s o k csoportj. 7. Sátorverő mgyrság. A háttérben beregi rónság, Lovcsk, m u n k á c s i várhegy, Ltorczfolyó, z Istenhegy, Pálhegy, Szrkhegy s t b. mérföldekre terjedő messze s é g b e n láthtó. Láthtó délelőtti 9 órától esti 9 óráig. Este B#- Belépő díj 50 krjexár. villuinvilágitásnál. ~m

9 34 VASÁKNAPI U J S A G. 564 SZÁM ÉVFOLYAM. B U D A P E S T I CZEGEK. Oury-tg é stöbb kiállításon Fényképészeti készületeket kitüntetve. BUCHHALTER-féle műkedvelők számár, legújbb u t i - t á v c s ö v e k e t tirege rpid, kitűnő s z e m ü v e g e k e t megvizsgált mxlml-lázhőmérőket, Aner o i d ( l é g s l y m é r ő k e t ) szbdl mzott r j z e s z k ö z ö k e t jánl első m g y r mű- és vegytisztitó intézet Budpest, Fereucz-körut 20. sz. Férfi- é s női r u h á k, csipkék, függönyök, szőnyegek é s m i n d e n e szkb vágó czikkek l e g j u t á n y o s b b n tisztitttnk. Post rrtesites utiín ru/mvw házhttz kiihliinl: es ri"sz külrfjük^ LATZKOYXTS A. B Ü D A P E I V. Cs. k e r ü l e t, é s kir. S X, V á c s i - u t c z szbdlmzott jánlj S S. s z á m íéhérnemü-gyárof CALDERONI ES TAESA. nri divt- é s fehérnemű-újdonságit, Herbster Ferencz Báró Kemény Zsigmond összes beszélyei. mechnikus. Vrrógép- é s velociped-rktár. A k á c z f - u t c z 5. sz., n é p s z í n h á z z l s z e m b e n. Ajánlj g z d g o n fölszerelt r k t á r á t t. k ö z ö n s é g n e k m i n d e n n e m ű, legjobbn szbályozott vrrógépekből. Kidj Kisfludy-Társság. Két kötet. Ár fűzve 3 frt, vászonb kötve 3 frt 60 kr. Jvítások szilárdn, személyes felügyelet ltt teljesíttetnek. Hirdetések felvétetnek,, Vsárnpi ujság" kidó hivtlábn, Budpest, IV. ker. Egyetem-utcz Jf-. szám ltt. F o n t o s gyomorbetegeknek! Teiefo im - - DitricMein M. Telefon U56. Brell P. F. W.-féle Világi gyomor-por. Lkás- és blktisztítási pdló-beeresztési válllt. rj#~ K i t ü n t e t v e. Pris Genf Brosséi Mgdeburg Bécs London Chicgo K i v á l ó e r e d m é n y n y e l hsználttik m i n d e n n e m ű gyomor - betegségek ellen, mint: gyomorgörcs, g y o m o r s v, é g é s, ngyszintén v e s e - é s h ó l y g b j o k n á l, megszüntet z o n n l mindennemű fájdlmkt. Hogy minden kételkedésnek elejét vegyem, i n g y e n, csk portó megtérítése ellen, küldök m i n t á k t 1 V. ker., Erzsébet-tér 13. szám ltt 35. SZÁM Mllflietiri feltételek: VASÁRNAPI UJSAG és í egész évre 1 2 frt POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt *. {? itt ( félévre 6 «V l ó d i csk dobozokbn 1frt60 kr. T i s z t i t l p o s n, p o n t o s n és olcsón egész l k á s o kt, u j épület, üzleti helyiséget; úgyszintén pdlók b e e r e s z s é s e és l k i r o z á s l e g j o b b n lesz e s z k ö z ö l t e l v e, t o v á b b á e l v á l l l j férgek l p o s k i i r t á s á t. s i. A NEMZETI SZÍNHÁZ ES AZ OPERAHÁZ ÚJ IGAZGATÓI. P.F.W.BAHELLA frnozi orvosi társultok tgj. z ORSZÁG két első műintézete, nemzeti színház s m. kir. operház csknem egy.időben új igzgtót kpott. A művészek és művészet iránt érdeklődő közönség figyelme ez idő szerint két új igzgtó személye felé fordul. Kétségtelen, hogy elődó művészetünk biro dlmábn legfontosbb két állás z, melyre kormány bizlm Káldy Gyulát és Festetich An- Rktár Budpesten Török József gyógyszert. Király-utcz. A A b l k t i s z t í t á s b é r l e t b e n n g y o n o l c s ó n és p o n t o sb, cskis megbízhtó m u n k á s o k áltl. _ Melyik erősebb? Eredeti regény. Irt i f j. Á b r á n y i K o r n é l. Á r fűzve 2 frt bn. 3) lievelő-intemátllst csládok fii teljes ellátást, felügyei letet és nevelést n y e r n e k ; kereskedelmi iskolát,»j^e^~^^7enjogí.k«p..k.^» d e m i k k l, záróbizonyitvnyi z e g y é v i k t o n i s z o l g á l t r jogosítnk; me y e, T l O l f f á r i i s k o l á t ' «y J 0 BO é s egyenrngú z állmi és községi iskoi p u x g x i l & v i i b, I á k k, N ö v e n d é k e k f ö i v é t e l e ugusztus 31-ig. Tnácsos zonbn beirtést minél előbb eszközölni, m e r t z elmúlt évben sem dhttut k később jelentkezőknek helyet. Értesítést küld és felvilégositá-t d z igzgtó: R Ö S E R J Á N O S, Budpest, VI, Ardi utcz 10. ftchlick 0 Gyár és i r o d á k : tyúk szem- Tűzi fecskendők tökéletes ventilrendszerrel (központi fém-ventilek egy c o n n s b n e g y e s í t v e ). Különlegességek, községek, t ű z o l t ó k és g y á r k r é s z é r e, t ű z o l t ó S z e r e k m i n d e n nemben, nihiltorok, k e n d e r - és s p i r á l - t ö m lők, felszerelések t ű z oltók számár, siskok, övek, stb., f z b. l é t r á k, építési é s kntszivtytyúk, m i n d e n n e m ű r m t ú r á k, gőzfertőtlenitők, szerszámgépek, jutányos árbn jótállás mellett kphtók or 3-szor 24 ó r l t t meggyógyitminden tyúkszemet. E g y ó r á r 60 k r, v i d é k r e 80 k r. E l ő zetes b e k ü l d é s e mellett bérmentve. Főrktár: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertár. K i r á l y - u t c z 12. I télé vsöntöde és gépgyárrészv.-társ. Gőz- és járgány-cséplőkészületek, számos első díjjl kitűnt. Schlick-teie szb, 2 és 3 vsú ekék, eoyvsu ekék, tljmivelo eszközök, vlmint Schiick-féle szb. H A L A D Á S sorbvetőgépek, Tkrmánykésiítö gépek, drálók, őrlőmlmok é t mindennemű gz dsági gépek. Eredeti meriki kévekötő és mrokrkó rtó-gépek és fűkszáló gépek, szállíthtó mezei vsutk stb. Előnyős fizetési feltételek. Legjutányosbb árk. tflzoltószer- é s gépgyár-részvény-társságnál Budpesten. Gyár: Külső váczi-út 95. Minttelep: Teréz-körút 36. sí. BUDAPESTEN. VI. k e r ü l e t, külső váczi-ut szám. Podmniczky-utcz 14. szám. eredeti SCHLIGK- és V1DATS éle megválni, nem is szólv zon időközökről, mikor kormánybiztosok és intendáns-helyettesek ve zették z intézetet, s mikor z igzgtói szék teljesen üresen állott. Ilyen körülmények között szólított föl Nopcs Elek báró kormánybiztos Káldy Gyulát z oper vezetésére. Az egész mgyr sjtó örömmel üdvözölte zt hirt, hogy Káldy neki följán lott igzgtói állást elfogdt. Káldy nem új ember z operánál. Éveken á t volt főrendezője, s mint ilyennek bőséges l klm volt, hogy művészi személyzet hsz nálhtóságát, játékrendre fölvett operákt s A 82,502/11. sz. rendeletben mgskormány részéről jánlv Városi irod és rktár: mélyítő és egyetemes czél-ekék, zánkbn született. H nyiltkoztivl tetteit állítjuk szembe, bátrn elmondhtjuk, hogy ő mg sem tekintette mgát mgyrnk. 0 ltt történt, hogy mgyr oper fényes művészi és nygi eszközei mellett is német művészi prpvincziává törpült, hogy játékrend ről régi mgyr zene-drámák teljesen letűntek s z újbb eredeti termékek legmostohább elbánásbn részesültek. Kreutzer, Lortzing és más kisebb német zeneszerzők vult lkotási, melyeket német soviniszmus is csk kegyelet ből emleget, nálunk Nikisch igzgtás ltt színházi időszk legélénkebb npjibn teljes féle Eddigi tmilok szám ; mgábn fogllj: melyben vidéki í eeész évre 8 frt Külföldi előfizetésekhez poeullg Cinpán» POLITIKAI ÚJDONSÁGOK J 7? " * " " " Csupán VASÁRNAPI ÜJSAG { T 7 7 I félévre 2. B 0 meghtározott viteldíj il cstolndó. félévre 4 Wsmuth R O S E R J Á N O S nyilv. tn- és nevelő-intézete gyürii B U D A P E S T, Ardi-ntcz 10. szám, R ö s e r - h á z. E z e n intézet l p í t t t o t t 42. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, SZEPTEMHKR 1. üeorhzkunk követelménye!! Egy fog 1 frt 50 k r. FOGAK készíttetnek OROSZ LAJOS fostu fogtechniki műtermében, Budpesten, Mgyr-utcz 2. szám, legjobb meriki nygból E g é s z f o g s o r o k t u g y n e z e n r á n y b n bn l p í t o t t m ű t e r m e m e t 1895 u g u s z t u s 1-én K e r e p e s i - u t 6. Kerepesi bzár I I. emeletére h e l y e z e m á t. Ü n n e p és v s á r n p o n tlálhtó d. u. 5-ig. -Árjegyzékek ingyen és b é r m e n t v e Frnklin-Társult n y o m d á j. (Budpest, IV., Egyetem-utcz 4. szám.) GROF FESTETICH ANDOR. KÁLDY GYULA. dor grófot helyezte. Kineveztetésük fontosságát még növeli mi körülményeink sjátosság, színházi életünkben történt változások, z el mérgesedett személyi ügyek s z ezredévi ün nepélyek közelsége. E nyár izglms eseményei között elsőrendű helyet követelt mgánk z mód, melylyel Nikisch Arthur, z oper volt igzgtój z in tézettől megvált. A külföldi s nevezetesen német sjtó máig sem szűnt meg ról beszélni. S ez igen természetes, minthogy Nikisch euró pi hírű zenész, ki pályáj jvát német szín házknál töltötte el, s kit sem idebent, sem od kint nem tekintett mgyrnk senki, noh h- pompábn vonultk színpdr. A játékrenden Wgner urlkodott. A Wgner-imádásbn ver senyeztünk német színpdokkl, s minden erőnket ez versenyzés emésztette föl. A mgyr oper e mitt igen szomorú npo kt látott. Színpdán mgyr nyelv sehogy sem tudott jogihoz jutni; szerződött elsőrendű tgjink egy része olszul énekelt, s mgyr zene hmupipőke szomorú sorsábn tengett. Az oper z idegen szellem urlkodását már előtte sem volt képes ellensúlyozni. Ehhez já rultk. éles személyi ügyek, melyek következté ben tíz év leforgás ltt öt új intendáns és három igzgtó volt kénytelén z intézettől közönségünk ízlését kitnulj. Ezeknek lpos ismerete igen meg fogj neki könnyíteni z igzgtás terhét. De Káldy Gyulát ezen felül mgyr zene egyik leglelkesebb hívének is is meri z ország. Miót z operánál viselt ren dezői állásától tisztán személyes okokból meg vált, mint mgyr zenei kincsek finom izlésű gyűjtője tette nevét országosn emlegetette. A kuruez-dlok fölelevenitésével és nyilvános elő dásávl rtott didlit npi sjtó is éve ken át legfigyelmesebb mélttásbn része sítette. Az oper művészi személyzete bizlomml látj őt új állásán, s áltlánosnk kell mond-

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Országos Történelem Tntárgyi Verseny 7-8. osztályos tnulók számár Nyugt-mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ 2012/2013 Neve:. Iskolá: Elért pontszámo:... / 90 pont 1. Egészíts

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38)

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38) TAR T A L O M MAJOR TAMÁS Keressük z élő színházt (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 4, SZÁM 1 9 7 1. Á P R I L I S mgyr ját ék szí n HERMANN ISTVÁN

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

: kalandok a levéltárban

: kalandok a levéltárban Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) 2014 március 16. Flg 0 Értékelés kiválsztás értékelve Mérték Még nincs levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 7, J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2015. jnuár 22. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

A történelem korszerű drámai értelmezése

A történelem korszerű drámai értelmezése SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1977. S Z E P T E M B E R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

játékszín NÁNAY ISTVÁN

játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT T A RTALOM XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1 9 8 1. FEBRUÁR FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA játékszín NÁNAY

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6)

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 8. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK.

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1 BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1Bevezetés. Biokomptbilis nygok különböző funkcionális testrészek pótlásár ill. plsztiki célokt szolgáló lkos, meghtározott méretű, nygok ill. eszközök, melyek trtósn vgy meghtározott

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN Amiről mindenki hllgt (nglii támogtási rendszer) - Élet z Egyesült Királyságbn (Angliábn)! - FRAN Bevezetként hd szögezzem le senki ne költözzön ki csk támogtások mi tt Angliáb mert z cslódni fog A támogtások

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I E S K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 9. S Z Á M 1 9 8 3. S Z E P T E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép.

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép. Irány nyár......felkészült már? www.udiszervizek.hu Audi Eredeti MMI 3 High nvigációs szoftver 2014-s Európ térkép. 83 990 Ft Audi Service Utzásr készen Vonzó válszték meggyőző mínőség. Válsszon

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 9. ÁPRILIS F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I VÁN F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 7. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben