Maglód Nagyközség várossá nyilvánítási pályázata MAGLÓD NAGYKÖZSÉG. várossá nyilvánításának kezdeményezése. Munkaanyag, első változat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Maglód Nagyközség várossá nyilvánítási pályázata MAGLÓD NAGYKÖZSÉG. várossá nyilvánításának kezdeményezése. Munkaanyag, első változat"

Átírás

1 MAGLÓD NAGYKÖZSÉG várossá nyilvánításának kezdeményezése Munkaanyag, első változat Maglód,

2 Készült: Maglód Nagyközség Önkormányzatának megrendelésére a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet munkatársainak közreműködésével. Szakmai vezető: Dr. Trócsányi András tanszékvezető egyetemi docens Közreműködők: Dr. Csapó János egyetemi tanársegéd Berki Mónika egyetemi tanársegéd Pirisi Gábor egyetemi tanársegéd Németh Sándor doktorandusz 2

3 Tartalomjegyzék 1. MAGLÓD FÖLDRAJZI KÖRNYEZETE ÉS ÁLTALÁNOS JELLEMVONÁSAI A TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZET HELYI ENERGIÁK A TÁRSADALMI-GAZDASÁG JELLEGZETESSÉGEK ELŐZETES ÁTTEKINTÉSE MAGLÓD HELYE A MAI MAGYAR TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN A TELEPÜLÉS MÚLTJA A KEZDETEKTŐL A TÖRÖK IDŐKIG ÚJRATELEPÜLÉS ÉS FEJLŐDÉS A XVIII-XIX. SZÁZADBAN A SZUBURBÁN TELEPÜLÉS A NAGYKÖZSÉG FEJLŐDÉSE 1945 UTÁN MAGLÓD NÉPESSÉGÉNEK, TÁRSADALMI SZERKEZETÉNEK, KÉPZETTSÉGÉNEK JELLEMZŐI A NÉPESSÉGSZÁM ALAKULÁSA ÉS A NÉPMOZGALOM JELLEMZŐI TÁRSADALMI SZERKEZET Nemzetiségi és vallási összetétel A NÉPESSÉG GAZDASÁGI AKTIVITÁSÁNAK JELLEMZŐI MAGLÓD GAZDASÁGA MAGLÓD GAZDASÁGÁNAK MÚLTJA MAGLÓD GAZDASÁGÁNAK SZEREPLŐI A mezőgazdaság Ipar Pénzintézetek, biztosító társaságok Kereskedelem, szolgáltatások Idegenforgalom Vendéglátás A GAZDASÁG FEJLŐDÉSÉNEK JÖVŐBENI IRÁNYAI MAGLÓDON Országúti dűlő Kopaszhegy Wodiáner Ipari Park KÖZMŰELLÁTOTTSÁG ÉS KÖZLEKEDÉS VÍZELLÁTÁS SZENNYVÍZ-ELVEZETÉS, SZENNYVÍZ-TISZTÍTÁS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS

4 6.4. GÁZELLÁTÁS VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS HULLADÉKKEZELÉS HÍRKÖZLÉS, KÁBELTELEVÍZIÓS SZOLGÁLTATÁS KÖZLEKEDÉS Külső közlekedési kapcsolatok A külső közlekedési elérhetőséget javító fejlesztések Belső úthálózat Tömegközlekedés A TELEPÜLÉS SZERKEZETE ÉS ÉPÍTÉSZETI ARCULATA LAKÁS, ÉPÜLETEK ÁLLOMÁNYA, ÁLLAPOTA A lakóegységek rendeltetése és lakói A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET MEGŐRZÉSE ÉS VÉDELME A FELSZÍNI ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME A TERMŐFÖLD VÉDELME A LEVEGŐ TISZTASÁGÁNAK VÉDELME A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET VÉDELME TELEPÜLÉSI ÉRTÉKVÉDELEM A NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEI AZ INTÉZMÉNYHÁLÓZAT KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE ÓVODÁK KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK Petőfi Sándor Művelődési Ház A nagyközségi könyvtár EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Általános orvosi ellátás Gyógyszertár SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS Nyugdíjas Klub RENDŐRSÉG MAGLÓD SZELLEMI, KULTURÁLIS, HIT- ÉS SPORTÉLETE A TÁRSADALMI ÉS A KULTURÁLIS ÉLET MŰHELYEI, CIVIL SZERVEZŐDÉSEK Egyesületek Alapítványok

5 Egyéb szervezetek HITÉLET A Római Katolikus Egyház A Református Hitközség Az Evangélikus Egyház A NAGYKÖZSÉG RENDEZVÉNYEI KIADVÁNYOK MAGLÓDRÓL SPORTLÉTESÍTMÉNYEK, SPORTÉLET Sportlétesítmények Sportélet és eredményei Tömegsport AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE ÉS GAZDÁLKODÁSA A KÉPVISELŐ TESTÜLET ÉS AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK Szociális és Családügyi Bizottság Ifjúsági, Sport és Egészségügyi Bizottság Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Kulturális és Oktatási Bizottság Ügyrendi és Rendészeti Bizottság MAGLÓD ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE MAGLÓD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA A NAGYKÖZSÉG JELKÉPEI A település címere A település zászlója KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK A Cigány Kisebbségi Önkormányzat A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat MAGLÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDÁLKODÁSA Az önkormányzati költségvetés A helyi adópolitika Maglód Nagyközség Önkormányzatának vagyongazdálkodása MAGLÓD TÉRSÉGI SZEREPÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA

6 Ábrák 1. ábra. Maglód helyzete ábra. Maglód népességszámának alakulása ig ábra. A lakosságszám alakulása Maglódon között ábra. Maglód közlekedési kapcsolatai ábra. Maglód településszerkezeti vázlata a morfológiailag elkülönülő településrészekkel ábra. A maglódi lakások és lakott üdülők komfortossága (2001) ábra. Ellátottak száma az óvodai nevelésben és az alapfokú oktatásban ábra. Óvodai nevelés és iskolai oktatás működési költségei ábra. Iskolai oktatás és óvodai nevelés költségeinek növekedése (bázisév: 2002) ábra. Maglód címere ábra. Működési és felhalmozási bevételek Maglód Nagyközség bevételi struktúrájában ábra. Adóbevételek, pótlékok, bírságok ábra. Maglód Nagyközség folyó kiadásai (2005) ábra. Önkormányzati szintű költségvetési létszámkeret (a Falugondnokság június 30-án megszűnt) ábra. Az iskolai oktatás és óvodai nevelés működési költségei ( ) Táblázatok 1. táblázat. A népességszám változása Budapesten és az agglomerációban ( ) táblázat. A népességszám változása Maglódon ( ) táblázat. Népmozgalmi adatok Maglódon közt táblázat. A népesség nemek és korcsoportok szerint (2001) táblázat. Maglód nemzetiségi összetétele táblázat. Maglód lakossága vallási és felekezeti hovatartozás szerint táblázat. A maglódi posta jellemző forgalmi adatai táblázat. A közműhálózat kiépítettsége Maglód Nagyközségben (2005) táblázat. Maglód vízellátását biztosító kutak vízhozama

7 10. táblázat. A nem veszélyes hulladékok keletkezésének mennyisége (2008 tervezett) táblázat. A menetrendszerinti kisbuszok útvonala táblázat. A lakóegységek számának változása Maglód nagyközségben ( ) táblázat. Lakások szobák szerint ( ) táblázat. A lakások és lakott üdülők felszereltsége ( ) táblázat. A tanulólétszám változása Maglódon táblázat. Az egy csoportra jutó tanulók száma táblázat. Az egy pedagógusra jutó tanulók száma táblázat. A normatív központi támogatás és a helyi önkormányzati kiegészítés aránya Maglódon az általános iskolai oktatásban táblázat. Maglód egyesületei táblázat. Maglód alapítványai táblázat. Bejegyzés nélküli civil szerveződések táblázat. Maglódi KSK sport eredményei táblázat. Az MKSK nemzetközi kapcsolatai táblázat. A 2006-ban megválasztott képviselő-testület táblázat. Maglód Nagyközség Önkormányzat Bizottságai táblázat. A Maglód Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának belső felépítése táblázat. Maglód Nagyközség Önkormányzata költségvetési bevételei (ezer Ft, ) táblázat. Vissza nem térítendő állami támogatások (ezer Ft, 2004) táblázat. Maglód Nagyközség Önkormányzatának költségvetési kiadásai ( , ezer Ft) táblázat. Maglód Nagyközség önkormányzatának évi egyszerűsített mérlege (ezer Ft.)

8 Fényképek 1. fénykép. Az állomás típusos épülete is a nagy fellendülés korszakát idézi fénykép. Az I. világháborús emlékmű fénykép. Maglódi vendéglő az 1920-as évekből fénykép. Épül az út Maglódon (1976) fénykép. Az MVV KFt. központjának épülete fénykép. A META-TEX Kft. központja és üzemcsarnoka fénykép. A Takarékszövetkezet új épülete a Fő utcán fénykép. A posta épülete a Takarékszövetkezet mellett a Fő utcán fénykép. Főpénztár és pénzfelvétel fénykép. Az új SPAR szupermarket fénykép. Maglód egyik benzinkútja fénykép. Folymatban a szennyvíz-beruházás fénykép. Készül a csapadékvíz-elvezető árok az Ady Endre utcában fénykép. A tíz szelektív hulladékgyűjtő-pont egyike fénykép. Maglódi nyaraló vasúti megállóhely fénykép. Ha nehézségek közepette is, de épül az M0 keleti szaktora fénykép. Útépítés 2001-ben fénykép. A klenovai településrész fénykép. Az Árpád vezér utca képe jellemző az épülő Maglódra: fasor, szilárd burkolat, kertvárosias beépítés fénykép. Új építésű, villának is beillő lakóház parkosított környezetben fénykép. Maglód építészeti arculatát nagyban meghatározzák a XX. század első felében épült villák fénykép. Az Andrássy utca, ha egyebekben nem is, az esztétikus fasor révén emlékeztet híresebb névrokonára fénykép. A Wodinaner-kastély fénykép. Az evangélikus templom fénykép. A Petőfi-mellszobor

9 26. fénykép Az aradi utcai óvoda fénykép. A Hétszínvirág Művészeti Óvoda/Központi Óvoda az Ady Endre utcában fénykép. A Napsugár Óvoda (Nyaralói óvoda) felújított épülete fénykép. A Központi Iskola műemlék jellegű épülete a Fő u. 1. szám alatt fénykép. Maglód híres szülötte, Domján Edit színművésznő is ebbe az iskolába járt fénykép. A Nyaralói Iskola épülete és tornacsarnoka fénykép. A Falusi Iskola épülete a Petőfi téren fénykép. A maglódi nagyközségi könyvtár a volt MSZMP épületében fénykép. A könyvtárban már 24 ezer kötet áll az olvasók rendelkezésére fénykép. A váró és a gyógyszertár bejárata fénykép. A klub helyiségeinek belső berendezése fénykép. A római katolikus templom új toronysisakjának beemelése látványosság-számba ment fénykép. A gondosan karban tartott templomot rendszeresen megtöltik a hívők fénykép. Az 1978-ban épült templom az ezredfordulón fénykép. A református parókia felújított épülete fénykép. A nagyközség büszkesége, az evangélikus templom a milleneumi felújítás után fénykép. Március 15-i megemlékezéshez kapcsolódó hangverseny az evangélikus templomban fénykép. Szüreti felvonulás fénykép. Maglód labdarugó csapata 1925-ből fénykép. A Maglódi KSK címere fénykép. A bajnoki címről döntő mérkőzésen telt ház volt a maglódi lelátókon fénykép. A Törökbálint csapata a vendég a maglódi pályán 2006 tavaszán a hazaiak azóta egy osztállyal feljebb küzdenek fénykép. A kézilabda-pálya felavatását győzelemmel ünnepelték a maglódi sportoló hölgyek fénykép. Korcsolya pálya a Patak Party Szabadidő-központban fénykép. A kisebbségi önkormányzat fontos feladata a hagyományok ápolása. Képünk egy néhány évvel korábbi Szlovák Napokon készült

10 1. Maglód földrajzi környezete és általános jellemvonásai A 2005-ben lakosú Maglód nagyközség a monori kistérség részeként Pest megye és egyúttal a Közép- Magyarországi régió középső részén helyezkedik el. Határa hat településsel (Budapest, Pécel, Mende, Gyömrő, Üllő és Ecser) érintkezik, a kistérségi központ, Monor mindössze 15 km-nyire található. A legerősebb vonzást természetesen a főváros gyakorolja rá, hiszen Maglód Budapest agglomerációjának belső övezetébe tartozik. 1. ábra. Maglód helyzete 1.1. A természetföldrajzi környezet helyi energiák A település kialakulásában azonban elsősorban a környék természeti adottságaiból származtatható helyi energiák játszottak szerepet. A földrajzi tájfelosztás szerint a monori kistérség 14 településéből hét az Északi-középhegység Cserhát-vidék középtájának két kistájához, míg a másik hét helység már az Alföld Pilis-Alpári homokhátnak nevezett kistájához sorolható. Maglód az előbbi csoportba sorolható. A nagyközség belterületén találkozik egymással a két említett kistáj, a Gödöllőidombság és a Monor-Irsai-dombság. Maglód tehát két kistáj találkozásánál alakult ki, területén meg- 10

11 jeleníti mindkét térszín jellegzetességeit, kiaknázhatja eltérő adottságait, és ebből származtathatók a település legfontosabb helyi energiái. A Gödöllői-dombság méteres tengerszint feletti magassága Maglód északi peremén méteres értéket vesz fel, majd a település déli határán már csak 160 méter mérhető, tehát itt az egyik határvonal az Északi-középhegység és az Alföld között. A középhegységi formakincsre már csak egy-egy magányos magaslat emlékeztet, és két ilyen domb az Ó-, illetve a Hármas-hegy közti átjárót foglalja el Maglód. A harmadidőszak végén, kiemelkedéssel létrejött fiatal eróziós dombvidék, a Gödöllőidombság déli peremére fokozatosan növekedő vastagságban felsőpannon homokos-agyagos, illetve az Ős-Dunához és az északról érkező folyókhoz kapcsolódó folyóvízi (elsősorban kavicsos) üledékek települtek a mélybe süllyedt mezozoós rögökre. A kistáj déli részét így Maglód határát is egyre nagyobb vastagságban borítja a lösz. A Monor-Irsai-dombságon már a lösz válik uralkodóvá, mivel a külső erők eróziója folytán a Cserhátról utánpótlást kap. Így a Gödöllői-dombságtól délkeleti irányban a kavicstakaró folytatódik ugyan a mélységben, de felette már a lösz adja az anyakőzetet a talajképződéshez. Az orográfiai viszonyok éghajlat módosító hatása a klimatikus értékekben jól nyomon követhető. A Gödöllői-dombságon 200 méteres tengerszint feletti magasságon az évi középhőmérséklet 9,5-9,7 C, déli előterében viszont már eléri a 10 C-ot. A csapadékmennyiség ezzel szemben csökken, 600 mm-ről mm-re. A hidrográfiai jellemzőket inkább a domborzati viszonyok, semmint a csapadékeloszlás határozzák meg. A Gödöllői-dombság a Duna és a Tisza vízválasztójának egy szakasza. Maglód erre a vonalra esik, tehát a határában eredő, haladó patakok egy része a Duna, a másik a Tiszába ömlik. A táj változatos mikroreliefje egyébként is kaotikus lefolyási viszonyokat teremt a felszíni vizek között. Az esőzések sok löszt mosnak le a lejtőkről, amelyet a völgytalpak elnyelnek. Az így feltöltött, erősen humuszos völgytalpak lefolyástalanná válnak, és részben vagy teljesen elmocsarasodnak. Több patak is indul innen. A település délnyugati határában ered egy kis patak, amely Ecser és Maglód határán elhaladva egyesül egy, az Ó-hegyhez kapcsolódó Kopasz-hegy nevű fennsík oldalából induló vízfolyással, majd a Rákos-patakba ömlenek. A Hármas-hegy alján ered az Alsó- Tápió, amely keleti irányba csörgedezik. Nagy értéket képviselnek a felszín alatti vizek, különösen a rétegvizek. A mélyben fekvő pannon homokos rétegek negyedidőszaki csapadék- és folyóvizek zárványait rejtik, amelyek akár termálvízként, turizmus céljaira is kitermelhetők és hasznosíthatók. 11

12 A talajképződési folyamatokat döntően az előbbiekben felsorolt természeti paraméterek predesztinálják. Ennek megfelelően Maglód északi, dombos részén a löszön barna erdőtalaj és mészlepedékes feketeföld, a déli síksági felszínen a rossz lefolyási viszonyok miatt réti talajok, esetleg barnaföld alakultak ki. A növényzet a dombokon főként löszpusztarét, törpemandulás. A hajdani őstölgyesek már csak nyomokban maradtak meg. A löszhátak sztyepp-erdeje a tatárjuharos tölgyes. A medencékben gyakoriak a gyertyános bükkösök elemei is. A mélyen bevágódott, patak nélküli völgyekben gyertyános tölgyesek húzódnak. A szárazabb déli oldalakon mészkedvelő tölgyesek tenyésznek, főleg molyhostölgy-állománnyal. A síksági terület gyenge lefolyású zónáiban elterjedtek a vízi, mocsári és lápi ökoszisztémák is. A dombság-síkság találkozásának változatossága sokféle helyi energiát indukált Maglód történetében, illetve eredményez napjainkban is. A Gödöllői-dombság egyre szelídebbé váló, de még jól védhető, árvízmentes magaslatai adtak otthont az első itteni településeknek, erdőállománya pedig építőanyagot a hajlékokhoz. A lejtőkről lepusztuló lösz alól kipreparálódott homokon évszázadok óta a szőlő a legfontosabb kultúrnövény. A völgytalpakon kialakult talajokon, barnaföldeken már az Alföldhöz hasonló növények termesztésére (búza, kukorica) adottak a lehetőségek. A lefolyástalan láp- és mocsári vegetáció jó búvóhelyet adott háborús időkben a lakóhelyét elhagyni kényszerülő lakosságnak, míg a területek lecsapolásával művelés alá vont réti talajokon a kertgazdálkodás hódított teret. A tagolt felszín Maglód településrendjére is kihatott, és ennek eredményeként a nagyközség több, eltérő genetikájú és adottságú településrészből (Pl.: Ófalu, Nyaraló, Petőfi-telep stb.) áll. Az eltérő tulajdonságú térszínek természetföldrajzi alapjai napjainkban már inkább helyzeti energiaként hasznosulnak, mivel a település abszolút földrajzi fekvés helyett egyre inkább a relatív azaz a többi lakott helyhez viszonyított helyzete válik dominánssá. Ebből a szempontból elsődlegessé válik az adott település elérhetősége. Ez Maglód esetében kitűnőnek mondható, hiszen Magyarország Budapest központú közlekedési hálózatában Maglód, mint a fővárossal közvetlenül határos település nem csak a Közép-Magyarországi régió, hanem az egész ország centrumában, magterületén foglal helyet. 12

13 1.2. A társadalmi-gazdaság jellegzetességek előzetes áttekintése Maglódot Budapesthez köti múltja és jelene egyaránt. Budapest Maglód számára nem csak főváros, régióközpont és megyeszékhely, hanem partner egy évszázadok óta köztük működő, szoros kétirányú cserekapcsolatban. Budapest biztos felvevőpiaca a Maglódiak mezőgazdasági termékeinek és munkaerejének, a nagyközség pedig befogadója az agglomerációba kiköltöző budapestiek egy részének. Budapest közelségének jótékony hatása a közlekedési kapcsolatokban is megmutatkozik. A fővárosból csápszerűen kiágazó köz- és vasutak az eróziós völgyek talpain haladnak, így Maglód közlekedési szempontból kedvező terepadottságait is kihasználja. Maglódot északról a Budapest- Füzesabony közti 31-es számú másodrendű országos főút, délről pedig a Budapest-Újszász- Szolnok vasúti fővonal érinti. Maglód kedvező demográfiai és foglalkoztatási adatai azt mutatják, hogy az agglomeráció többi településéhez hasonlóan vonzó lakóhely. Budapest lélekszáma az 1980-as évektől kezdődően csökken. Népességvesztésében mind a természetes fogyás, mind pedig az elvándorlás szerepet játszott. A kiköltözők elsősorban a főváros környéki településekben telepedtek le, és budapesti munkahelyüket megtartva napi rendszerességű ingázásra kényszerülnek. Ennek az ún. agglomerálódási folyamatnak a fő nyertesei a közeli és jól megközelíthető települések, mint például Maglód. Az agglomerációbeli települések népességnövekedése azonban nem mindenütt és nem mindig volt egyenletes. A Maglódnak helyet adó Monori kistérség lélekszáma például az 1970 és 1980 közötti időszak gyarapodása után között csökkent, majd a rendszerváltás után ismét növekedésnek indult. Maglódon ez az átmeneti visszaesés nem volt tapasztalható. Lakónépessége 1970 és 2001 között 6394 főről 9743-ra, azaz 52,3%-kal emelkedett. A növekedés nem volt egyenletes, és összetevői is változtak és 1980 között nem csak a bevándorlás pozitív szaldója (11,9%), hanem a természetes szaporodás (5,7%) is emelte a népességszámot. Az 1980-as dekádtól azonban az országos trendekkel összhangban a természetes fogyás állandósult, és a tényleges szaporodást már csak a pozitív vándorlási egyenleg biztosította. Amíg a természetes fogyás között 3,0%, között 2,3%, addig a vándorlási egyenleg pozitívuma ugyanezen időintervallumokban 7,6%, illetve 26% volt. A bevándorlási folyamat erősödésével csökkent a természetes fogyás mértéke is, ebből pedig az a következtetés vonható le, hogy az ideköltözők között sok a fiatal, újdonsült házas. Ezt támasztja alá a korszerkezet is, hiszen Maglódon 2001-ben 100 felnőtt korúra 30 gyermek- és 25 öregkorú jutott, vagyis az öregedési index 1 alatti értéke is kedvezőnek mondható. 13

14 A népesség demográfiai szerkezetéhez és korstruktúrájához adekvát a foglalkozási szerkezet is. A lakosság aktivitása alacsony (38,0%) és az inaktívak aránya magas (29,8%), de a mérsékelt munkanélküliségi ráta (3,8%) és a relatíve sok eltartott (28,4%) azt mutatja, hogy az inaktív rétegben nagy létszámban vannak a nyugdíjasok mellett például a kismamák is, amit az eltartottak nagy aránya is jól mutat. Maglód tehát egy viszonylag juvenilis népességű nagyközség, ahol a keresők jelentős része inaktív. A lakosság foglalkozási szerkezete urbánus ben az aktív keresők (3702 fő) 65,6%-a a szolgáltatásokban, 33,1%-a az iparban, és 1,1%-a a mezőgazdaságban talált munkát. A helyi aktív népesség 70,9%- a nem a lakóhelyén dolgozott. A fő ingázási célpont természetesen Budapest. A helyben dolgozó népességet a közintézmények és a mintegy 600 zömében kis- és közepes vállalkozás foglalkoztatja. A legnagyobb munkaadók a Wopfinger Készbeton Kft., a textiliparban érdekelt Méta-Tex Kft., a Maglódi Vasipari Vállalat, illetve a Rikker Fémipari Kft. Maglód közlekedési infrastruktúrája olyannyira kiváló, hogy nyilván Budapest közelségének köszönhetően kevés olyan nagyközség van Magyarországon, amelyik közlekedési szempontból ennyire exponált helyzetben van és ennyire kedvező fejlesztési perspektívái lehetnek. Elsődleges közúti kapcsolatát a 31-es Budapest-Füzesabony másodrendű országos főút jelenti, míg a tervezett M0-ás autópálya nyomvonala közvetlenül a község nyugati határa mellett az Ecser és Maglód közötti völgyben halad el, a 31-es főközlekedési út keresztezésében tervezett csomóponttal, illetve két leágazással. A két leágazás közül egyik a 31-es útra, a másik az Ecserrel közös úgynevezett sóútra fog csatlakozni. Amennyiben az M0-s körgyűrű még hiányzó északi és délkeleti szektora megépül, akkor Maglód Budapest belvárosának érintése nélkül közúton az ország bármely szegletéből könnyen elérhetővé válik. A Volánbusz Monor-Budapest XVII. kerület, és Monor-Budapest Őrs vezér tere viszonylatokban közlekedik. Maglódon a Budapest-Újszász-Szolnok kétvágányos vasúti fővonal halad át, amelyet 2002-ben teljesen felújítottak, felépítményeit kicserélték. Budapest délkeleti előterében található a ferihegyi repülőtér, amely mindössze 5 km-re fekszik Maglódtól. Maglód nagyközség településképében a kertvárosias elemek a meghatározóak. A település szerkezete összetett, több egymástól kialakulásának idejében és építészeti jellegében elkülönülő részre tagolódik. A település legrégebbi, hagyományos falusias beépítésű része az Ófalu, lényegét tekintve napjainkig megőrizte a középkori arculatának alapvonásait. A XIX. század végtől kezdődött, majd változó intenzitással, de napjainkig folytatódott a település lakóterületeinek, újabb negyedeinek kialakulása (Maglódnyaraló, Klenova, Krisztinatelep). Ezek már jellemzően kertvárosi beépítéssel bírnak, sőt, 14

15 kialakulásuk idejét figyelembe véve bizonyos részei történelmi kertvárosoknak tekinthetők. Itt több, figyelemre és védelemre méltó építészeti emléket találunk a XX. század első feléből. A település központi funkciói a legutóbbi időkig meglehetősen véletlenszerűen települtek, se történelmi, se későbbiekben egységes arculattal kialakult centrum korábban nem létezett. Az elmúlt másfél évtizedben a központképzés szándéka felismerhető a nagyközségben, amelynek eredményeképpen egyre határozottabb koncentrációt mutatnak az intézmények. Ennek ellenére mai napig felismerhetők a nagyközségben a többközpontúság elemei, bizonyos szempontból két fő-, és több szubcentrumról beszélhetünk. A szerkezetében figyelemre méltó örökségi elemeket hordozó Maglódon alapvetően nem található túl sok műemlék: kiemelkedő értékkel a klasszicista Wodianerkastély, az evangélikus és a katolikus templomok bírnak. Emellett helyi jelentőségű a klasszicista Kóczán-kúria, valamint az alföldi típusú népi építészet egyik helyi reliktuma, Takács Vendel egykori lakóháza. A közműellátottság a budapesti peremkerületekhez és az agglomerációbeli települések zöméhez hasonlóan még jelentős fejlesztésre szorul, annak ellenére, hogy az utóbbi évtizedben minőségi ugráson ment keresztül. A lakások vezetékes vízzel és villannyal való ellátása lényegében 100%- osnak tekinthető. Ezzel szemben a közműolló még széles, hiszen 2001-ben a lakásoknak csak a 38,7%-a volt a szennyvízhálózatra kötve, ezzel az aránnyal azonban még messze megelőzi a kistérségi központot, Monort, ahol a lakások alig több mint 1/4-e rendelkezik közüzemi szennyvízcsatornával. Az ivóvíz szolgáltatást jelenleg a Gyáviv Kft. biztosítja, míg a szennyvíztisztítást a Gyömrő és Vidéke Kft. Maglódon befejeződött a gázprogram, megépült a gázátadó állomás, a lakások 80%-a már ezzel az energiahordozóval fűt. A település telefonhálózata megfelelő, a főközpont Vecsésen, míg a digitális alközpont Maglódon található. A Monortel (UPC csoport tagja) internet hálózatára rákötött intézmények és magán előfizetők száma folyamatosan emelkedik. A gázszolgáltatásban novemberében került sor szolgáltatóváltásra: a Főgáz Rt-t a Tigáz Rt. váltotta. A hulladék kezelését az önkormányzat 100%-os tulajdonában levő Tefü Kht. végzi, a gyáli A.S.A. hulladéklerakójába szállítva a szemetet. Nemrég indult a szelektív hulladékgyűjtés 10 gyűjtőszigetre kihelyezett konténerrel, amit ugyancsak a Tefü Kht. végez. Ez cég végzi a közétkeztetést, a településüzemeltetést is. A település méretéhez képest az oktatási infrastruktúra megfelelő, bár egy-egy oktatási intézmény nem koncentráltan, hanem több épületben üzemel. Maglódon két óvoda (a Napsugár és a Hétszínvirág) működik, három telephelyen. Az alapfokú oktatás egy általános iskola három telep- 15

16 helyén, egy felső tagozatos és két alsó tagozatos intézményben folyik. Az oktatásban kiemelt szerepet kap a művészeti képzés, amelyre az iskola elnevezése Maglódi Általános és Vermesy Péter Művészeti Iskola is utal. Az intézmények két jól felszerelt, a mai kornak megfelelő tornateremmel büszkélkedhetnek. Az általános iskolát ban hat tanteremmel bővítették. A településen középiskola nincs, de ez Budapest közelsége folytán ez nem is szükséges. Fontos viszont, hogy Maglódon Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat is működik ban a közművelődés feltételei ugrásszerűen javultak, hiszen ekkor adták át a nagyközség új, Mag-ház nevű művelődési központját, ami valójában egy multifunkciós, minden igényt kielégítő, európai színvonalú együttes. Itt kapott elhelyezést a művelődési ház és a kötetes könyvtár, de a földszintjén egy 300 fő befogadására alkalmas színháztermet is berendeztek, ahol megfelelő az audiovizuális technika mind a színházi, mind pedig a filmvetítések, konferenciák lebonyolítására. Ebben az épületben leltek otthonra a helyi civil szervezetek is. A nagyközség legfontosabb rendezvénye a falu szülöttéről, Vermesy Péterről elnevezett művészeti napok, amely a névadó tevékenységéhez igazodva zenei programokat kínál. A hangversenyek helyszíne a három templom és a régi Művelődési Ház. A Maglódi Általános és Vermesy Péter Művészeti Iskola válogatott tanulói és művésztanárai mellett a hazai és nemzetközi zenei élet hírneves művészei lépnek fel. A rendszerváltás óta a sportélet is megélénkült. A legrégebbi szakosztály a labdarúgóké (1920-ban alapították), de nagy múltja van a kézilabdázásnak is. Nemzetközi ismertségre azonban a harmadik, a Motoros és Természetjáró Szakosztály tett szert. A túramotorosok szervezése még 1956 körül indult el a budai MHSZ keretében, majd a nagy érdeklődésre való tekintettel önállósodott és nemzetközi kapcsolatokat épített ki óta évenkénti motoros találkozókat tartanak Maglódon, ami ben nemzetközivé bővült. A település rendelkezik egy sportcentrummal is, amely sportcsarnokkal és szabadtéri kis- és nagypályákkal várja a sportolni vágyókat ban egy műfüves kézilabdapályát is átadtak a nagyérdeműnek. Az egészségügyi ellátás rendszere városi rangú, hiszen azt négy felnőtt, és két gyermek háziorvos, két fogszakorvos, belgyógyászati, nőgyógyászati, fül-, orr-, gégészeti szakrendelés és egy laboratórium biztosítja. A terhes- és családgondozást három védőnő látja el, akiket egy fő iskolai védőnő egészít ki. 16

17 A településen működik családsegítő és gyermekjóléti szolgálat is. A gyógyítás intézményi feltételei is jónak mondhatók, mivel a rendeléseknek helyet adó egészségügyi centrum viszonylag modern, 1992-ben épült. Maglódon 1995 óta működik egy, a Monori rendőrkapitánysághoz tartozó rendőrőrs jelenleg 14 fős állománnyal. Tevékenységüket nem csak helyben, hanem a szomszédos településen is gyakorolják. Szolgálatukat a Maglódi Bűnmegelőzési Polgárőrség is segíti. 17

18 2. Maglód helye a mai magyar településhálózatban Maglód Pest megye részeként Magyarország legfejlettebb régiójának, a Közép-Magyarországinak szinte pontosan a mértani centrumában helyezkedik el. Ebben a NUTS 2-es statisztikai-tervezési szintben realizálódik Magyarország bruttó hazai össztermékének (GDP) kereken 40%-a, és itt él az összlakosság 1/3-a, azaz ez a régió nem csak politikai, közigazgatási, hanem gazdasági és demográfiai súlypontja is hazánknak. Innen indul Kelet-Közép-Európa innovatív zónája, az Európai Unió magterületének ún. tükörképe, hiszen a kék banánhoz hasonlóan félköríves területi kiterjedésű, de azzal ellentétes vonalvezetésű, és a Budapest-Győr-Pozsony-Bécs-Varsó-Gdansk vonallal lokalizálható. A Közép-Magyarországi régió Budapest fővárost és Pest megyét foglalja magába. Területén 184 önkormányzati egység, azaz település található, ami tekintettel a megye nagy kiterjedésére (6394 km² - a 3. legnagyobb területű megye az országban) alacsony érték, tehát a településhálózat meglehetősen ritka. A 184 településből 2006-ban Budapesttel együtt 37 városi jogállású volt. A régió Budapesttel, mint önálló kistérséggel együtt 16 kistérségre tagolódik, tehát minden NUTS 4-es szintre átlagosan mindössze 2,3 város jut. A monori kistérség január 1-jéig 10 településből állt, és ekkor csatlakozott hozzá további 5, köztük Maglód is. A kistérség ezzel az aktussal kialakított 462 km²-nyi területével 6., településszámával (15 db) pedig 3. helyezett Pest megyén belül. Lakónépessége meghaladja a 90 ezret. Figyelemre méltó demográfiai folyamatainak dinamizmusa: 2001 és 2004 között 4,8%-kal nőtt a lakónépessége, ami az egyik legnagyobb gyarapodás még a dinamikusan fejlődő Pest megyében is. Gazdasági szempontból viszont kisebb a súlya, hiszen 2004-ben az egy lakosra jutó személyi jövedelemadó alapján ( Ft) csak a 10. hely illette meg a Pest megyei kistérségek rangsorában. A kistérségben két város található, Monor és Gyömrő, amelyek a legnépesebb települések is egyben. A lélekszám alapján harmadik helyezett Maglód nagyközség, amely Gyömrővel határos, és vele együtt a monori kistérség északi részének funkcionális központjának tekinthető, hiszen Monor a kistérség keleti-délkeleti részén helyezkedik el. Maglód legfontosabb demográfiai és gazdasági mutatói tökéletesen korrelálnak a megye és a kistérség adataival, sőt némely esetben jobbak is azoknál. A lakosságszáma például impozáns ütemben, 8,4%-kal gyarapodott között, ami a negatív természetes szaporodást tekintve óriási pozitív vándorlási szaldót mutat. A 2005-ben regisztrált 988 darab vállalkozása 1000 lakosra vetítve 93,1-es átlagot ad, ami nagyobb sűrűséget mutat a kistérségi központ, Monor adatához ( lakos, 91,3 18

19 db vállalkozás/1000 lakos) képest is. A 3,8%-os munkanélküliségi ráta mind a kistérségi (2,4%), mind pedig a Pest megyei értéket (2,5%) enyhén meghaladja. Maglód funkcionális típusa szerint leginkább agglomerációs településként kategorizálható. Munkaerő vonzó hatása, bár létezik, de csekély, hiszen saját munkavállalóinak zöme Budapestre ingázik, de további ipartelepítésekkel foglalkoztatási központi szerepe erősödhet. Jelenleg elsősorban oktatási és igazgatási szempontból (pl. rendőrőrs) gyakorol vonzó hatást a környező kisebb településekre (pl. Ecser, Üllő), illetve egy telekommunikációs (digitális alközpont) és energetikai (gázállomás) mikroközpontként is funkcionál. A település határában tervezett kereskedelmi beruházások, valamint a fiatalodó népességéhez igazodó intézményi struktúrája térségi szerepeit a közeljövőben prognosztizálhatóan színesíteni illetve, erősíteni fogják. Maglód nagyközség lakóinak száma 2005-ben fő, a lakóházak száma összesen 3440 db volt. A település területe 2237 ha, amiből a belterület 465 hektárt tesz ki. A település népességét és társadalmi szerkezetét alapvetően befolyásolja Budapest közelsége. Magyarország harmadik legnagyobb nagyközsége, Maglód mára a Budapestet körülölelő agglomerációs gyűrűnek fontos települése, városi rangra emelkedése több szempontból is indokolt. 19

20 3. A település múltja 3.1. A kezdetektől a török időkig Maglód község alapításáról nincsenek pontos adatok. Feltételezhető, hogy már a honfoglalás idején voltak lakói ennek a tájnak, és az utak védelmét szolgáló földvárak körüli települések közé tartozott. A falu neve és birtokosai a középkori oklevelekben gyakran szerepelnek. Anonymus is említi Maglódot, amikor arról a Maglód nevű főúrról beszél, aki a XII. században élt, és a Gyula-Zsombor nemzetség sarja volt. Anonymus felsorolja a hét vezért és azok nemzetségét. Tétény vezér fia Horka, az ő fia Gyula és Zombor, akiktől a Maglód nemzetség ( genus Maglout ) származik. III. Béla király névtelen jegyzője nem számol be arról, hogy ez a terület szállásbirtokként vagy adományként került-e a nemzetség birtokába. Annyi azonban bizonyos, hogy a Maglód- Maglódi családelnevezés évszázadokon keresztül szerepel az írott forrásokban, és magának a nemzetségnévnek az etimológiája (Maglout=mag, átvitt értelemben: termékenység) is kapcsolatba hozható a település környéki jól termő földekkel. A falu első hiteles (okleveles) említése 1352-ben történt. Ez év május 3-án a budai káptalan I. Lajos király április 18-ai parancsára jelenti, hogy elvégezték Nandurfelde, Felkezw, a Pécelhez tartozó omb és Tywadwrfeulde határjárását. (Az írás itt felsorolja a határokat, majd folytatja:) egy árkon Pyspuki felé halad, annak egy régi határjeléig és dél fele Maglód határjeléig, amely azt Pechultul választja el. Az oklevélben megnevezett Püpöki (Pyspuki) egyike azoknak a kis falvaknak, amelyek Maglód közelében helyezkedtek el (Apáti, Bille és Thuz), utalva arra, hogy a török kort megelőzően ez a vidék is aprófalvas volt, és a számtalan kisebb-nagyobb lakott hely egyike Maglód. Századok folyamán a tulajdonosok változtak, és az írásos emlékekből kiderül, hogy a maglódi földeknek mindig több tulajdonosa volt ban a falu birtokosai közt a Maglód-család mellett már a Péczeli és a Hartyáni-család is felbukkan, a XVI. század derekán pedig Hatvany György tulajdonában volt a falu. Lakosságának túlnyomó többsége a középkorban magyar ajkú volt. A falu dinamikus fejlődését a török előrenyomulás akasztotta meg. A helyi evangélikus templomban lévő felirat szerint a községet 1546-ban dúlták fel az oszmán hadak, akkor szóródott szét a népe ban, közvetlenül a pusztítás előtt még 19 férfi szerepel az összeírásban, 1590-ben már csak négy ben egy másik feljegyzés szerint Csaba nevű falu népével egy helyen laknak (a maglódiak). Ez utal arra, hogy a másfél százados török uralom alatt a nép többször gyakran a környező mocsaras terü- 20

Csanádpalota nagyközség

Csanádpalota nagyközség Csanádpalota nagyközség várossá nyilvánítási kezdeményezése Készült Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának megbízásából Csanádpalota 2009. Tartalomjegyzék: 1. A település általános jellemzői és a kezdeményezés

Részletesebben

Magyarszék Község várossá nyilvánítási kezdeményezése

Magyarszék Község várossá nyilvánítási kezdeményezése Magyarszék Község várossá nyilvánítási kezdeményezése Magyarszék 2015 Tartalomjegyzék 1. A település általános bemutatása... 11 1. 1. Magyarszék főbb jellemzői... 11 1. 2. A kezdeményezés okai... 14 2.

Részletesebben

Abony Város Marketingstratégiája

Abony Város Marketingstratégiája Dél-Pest Megyei Gazdaságfejlesztő Kft. 2011. május TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1. Térbeli elhelyezkedés... 5 2.2. Városszerkezet... 6 2.3. Gazdaság... 6 2.3.1. Ágazati szerkezet...

Részletesebben

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Bısárkány településfejlesztési koncepció 1 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu;www.talent

Részletesebben

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Önkormányzatának megbízásából készítette: Pa-Ku Consulting Bt. 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 1.1 AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

Budapest XVI. kerület integrált városfejlesztési stratégiája 2008-2013

Budapest XVI. kerület integrált városfejlesztési stratégiája 2008-2013 Budapest XVI. kerület integrált városfejlesztési stratégiája 2008-2013 Budapest 2008. május 7. Készítette: Carpathia Zrt TeTT Consulting Kft. Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Monorierdő Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Monorierdő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Monorierdő Község Önkormányzata 2013-2018 1 Áldjad a jó Istent, ki megálda téged, Adván őreidül szerető szüléket, Adván eszközöket, elhárítni pályád - Annyi más futónak nehéz

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Terra Studio Kft. 4 plusz Építész Stúdió Kft. 2008. június PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Terra Studio Kft.

Részletesebben

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 2009. április KÉSZÜLT PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: PESTTERV

Részletesebben

Grants Europe Consulting Kft. H-1054 Budapest, Vértanúk tere 1. Tel: +36-1-319-1790 Fax: +36-1-319-1381 E-mail: info@grantseurope.

Grants Europe Consulting Kft. H-1054 Budapest, Vértanúk tere 1. Tel: +36-1-319-1790 Fax: +36-1-319-1381 E-mail: info@grantseurope. Grants Europe Consulting Kft. H-1054 Budapest, Vértanúk tere 1. Tel: +36-1-319-1790 Fax: +36-1-319-1381 E-mail: info@grantseurope.eu Website: www.grantseurope.eu 7. Hódmezővásárhely társadalma... 11 7.1.

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete

A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete Elemző tanulmány Győr, 2009. TARTALOM 1. FÖLDRAJZI JELLEMZŐK... 2 1.1. Földrajzi elhelyezkedés... 2 1.2. Természetföldrajz... 2 1.3. Településszerkezet...

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

CIGÁND VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

CIGÁND VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA CIGÁND VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készítette: Plan-Net Lezárva: 2009. november Felülvizsgálat időpontja: 2013. március 1 Integrált Városfejlesztési Stratégia A kidolgozásában részt vettek:

Részletesebben

GYÁL TELEPÜLÉS LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA

GYÁL TELEPÜLÉS LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA GYÁL TELEPÜLÉS LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA 2014. augusztus 1 Gyál Város Önkormányzatának megbízásából készítette: Ecoterra Tanácsadó Bt. 2 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47

II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47 II. HELYZETÉRTÉKELÉS II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47 II.1. Gazdasági helyzet...49 II.1.1. Vállalkozások helyzete...49 II.1.2. Ágazati szerkezet...52 II.1.3. K+F...54 II.1.4. Idegenforgalom...57 II.1.5. A helyi

Részletesebben

IGAL VÁROS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30

IGAL VÁROS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30 TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 HELYZETELEMZÉS...4 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.1. A program készítését

Részletesebben

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008 ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja. - --"---.~:t~~., r"--; polgármester

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata

Kazincbarcika Város Önkormányzata Kazincbarcika Város Önkormányzata INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008. JÚNIUS 10. 1. Vezetői összefoglaló... 6 2. Kazincbarcika szerepe a településhálózatban... 7 2.1. Geográfiai jellemzők... 7 2.2.

Részletesebben

II. HELYZETÉRTÉKELÉS

II. HELYZETÉRTÉKELÉS II. HELYZETÉRTÉKELÉS II.1. GAZDASÁGI HELYZET II.1.1. Vállalkozások helyzete Működő vállalkozások száma és működési formája A városban nagyon sok a helyi gazdaság fejlődésének hajtóerejét jelentő a kis-

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia

Integrált Városfejlesztési Stratégia Rácalmás Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégia I. változat (egyeztetési anyag) Hazai Térségfejlesztő Zrt. 2011. február Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. RÁCALMÁS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...

Részletesebben

A Pásztói Kistérség Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Programjának felülvizsgálata

A Pásztói Kistérség Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Programjának felülvizsgálata A Pásztói Kistérség Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Programjának felülvizsgálata Készítette A Pásztói Kistérség Fejlesztéséért Közalapítvány Pásztó, 2004. január Tartalomjegyzék I. HELYZETFELTÁRÁS

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 PÜSPÖKLADÁNY

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 PÜSPÖKLADÁNY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 PÜSPÖKLADÁNY 2009 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...4 2. Városi léptékű fejezetek...7 2.1. A város szerepének meghatározása a településhálózatban...7 2.1.1.

Részletesebben

I. EGER SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN

I. EGER SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. EGER SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I.1. EGER SZEREPE A REGIONÁLIS, MEGYEI ÉS KISTÉRSÉGI TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN Eger az Észak-Magyarországi Régióban található, megyei jogú város, Heves

Részletesebben

TISZAVASVÁRI INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TISZAVASVÁRI INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TISZAVASVÁRI VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (2007-2013) TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. Tiszavasvári város szerepének meghatározása a településhálózatban

Részletesebben

MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA GYŐR-MOSON-SOPRON a dinamikus, innovatív és otthonos megye GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA K I V O N A T 3. Helyzetértékelés összefoglalása... 13 3.1. Természeti és környezeti adottságok...

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzatának. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Szociális célú városrehabilitáció

Alsózsolca Város Önkormányzatának. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Szociális célú városrehabilitáció Alsózsolca Város Önkormányzatának Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szociális célú városrehabilitáció ÉMOP-3.1.1-12 KÉSZÜLT: ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL Alsózsolca, 2013. február

Részletesebben

POMÁZ VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008 2013. Pomáz, 2008. január 5., kiegészítve, javítva 2008. február 19.

POMÁZ VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008 2013. Pomáz, 2008. január 5., kiegészítve, javítva 2008. február 19. POMÁZ VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008 2013 A rendelkezésre álló források és a koncepció később felsorolt szereplőinek segítségével Készítette: Morvay Zsuzsanna kulturális és média referens Pomáz Tájékoztatási,

Részletesebben

Felhasználóbarát települési környezet fejlesztése a Keszthelyi Kistérségben

Felhasználóbarát települési környezet fejlesztése a Keszthelyi Kistérségben Felhasználóbarát települési környezet fejlesztése a Keszthelyi Kistérségben TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0036. Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben Valcum Nyugat-Balaton Fejlesztési

Részletesebben

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2007 2012. HELYZETELEMZÉS 2007.

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2007 2012. HELYZETELEMZÉS 2007. A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE HELYZETELEMZÉS 2007 2012. DUNAKESZI FÓT GÖD 2007. Készítette: A Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából

Részletesebben