Meghívó. Tartalomjegyzék: Kérem, tiszteljék meg jelenlétükkel ünnepségünket! Dr. Garay Rita polgármester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Meghívó. Tartalomjegyzék: Kérem, tiszteljék meg jelenlétükkel ünnepségünket! Dr. Garay Rita polgármester"

Átírás

1 Tartalomjegyzék: Beszámoló a testületi ülésről...2 Új korszerű környezetben a ligeti ovis gyermekek...2 Pályázati felhívás...3 Elkezdődött az orvosi rendelő felújítása...3 Már fel is avatták...4 Megújul a piactér...4 Távozik a jegyző...5 Rendőrségi hírek...5 A szabálysértési törvény évi változásai...5 Autómentes nap...6 M. Legrand: Az idősek tisztelete...6 A Nagycsaládosok Tótkomlósi Egyesülete évi Közhasznúsági jelentése...7 Jankósok Csehországban...7 Évadnyitó diákdélután a Jankóban...7 Cez Nadlac je...7 Bemutatkozik a Naplemente Temetkezési Szolgáltató Kft...8 Baba kiállítás...8 Programajánló...8 Komlósška Mozaika...9 Anyakönyvi események...9 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Indítsa el vállalkozását kockázat nélkül! Találkozás városunk díszpolgárával, Gyurkovics Zsuzsával Sport Tótkomlós első Európa Bajnoka...11 Foci Billiárd Meghívó Tótkomlós Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 55. évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepségre! Az ünnepség ideje: október 23. (vasárnap) óra Az ünnepség helye: Természet Háza (Kisbirtokos) Az ünnepség programja: - Ünnepi köszöntő - Ünnepi emlékműsor Közreműködnek a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda diákjai - Koszorúzás a Szabadság téri kopjafánál Közreműködik a Gyermek Fúvószenekar -Koszorúzás a Dr. Adamkovics Ágost emléktáblánál (Zeneiskola, Fő út 8.) Kérem, tiszteljék meg jelenlétükkel ünnepségünket! Dr. Garay Rita polgármester Koszorúzási szándékát kérem jelezze a Természet Házában vagy a Városi Könyvtárban személyesen, illetve a 68/ , vagy a telefonszámokon.

2 október Beszámoló a testületi ülésről Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testülete szeptember 12-én tartotta soros ülését. Városunk polgármestere dr. Garay Rita adott tájékoztatást az ülésen történtekről. 14 napirendi pontot tárgyaltunk az ülésen. Elsőként elfogadtuk Tótkomlós Város Önkormányzata első félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót és megbíztuk Szabados Zoltán jegyzőt, hogy a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet módosítását készítse elő. A megbízás lényege az, hogy annak a civil szervezetnek, amelyiknek a megítélt támogatása június 31-éig nem került leutalásra, annak az elszámolási kötelezettsége ne december 31-éig, hanem június 30-áig legyen meghosszabbítva. A következő napirendi pontban elfogadtuk a évi költségvetési rendelet módosítását, a korábbi döntéseknek megfelelően. Ezt követően a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Orosházi Kirendeltségének beszámolóját vitattuk meg. A beszámolóval kapcsolatban több kérdés is felmerült, melyeket Lustyikné dr. Papp Anikó kirendeltség vezető válaszolt meg. Kérdések merültek fel többek között az új közfoglalkoztatási rendszer, a jogszabályi változások, a közfoglalkoztatottak bére, a segélyek finanszírozása, mértéke és a folyósítás időtartama kapcsán. Igen lényeges kérdésként vetődött fel, mi lehet az oka annak, hogy Tótkomlóson a munkanélküliek száma növekedett. A kirendeltség vezető asszony kifejezett okot nem tudott mondani, hiszen nagy létszámú elbocsájtások településünkön nem voltak. Elmondta, hogy a jogszabályi változások is befolyásolták ezt a változást, de hozzátette, hogy mindezek ellenére Tótkomlóson a munkanélküliek aránya nem magasabb a megyei kistérségi átlagnál. A következőkben a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium valamint a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda beszámolóját tárgyaltuk. Mindkét beszámolót elfogadtuk, melyeket elfogadásra javasolt a helyi Szlovák Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat is. Az 5. napirendi pontban a Kormányhivatal törvényességi észrevételeinek megfelelően A képviselő-testület tagjai és a képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló önkormányzati rendeletet módosítására került sor. Tárgyaltuk és elfogadtuk A szeszes ital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, ami szerint Tótkomlós közterületén október 1-jétől nem lehet szeszesitalt fogyasztani, csak a rendeletben meghatározott helyeken és időben. Aki ezt megszegi, szabálysértést követ el. A következő pontban A Tótkomlós városban a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítására került sor. A módosítás lényege, hogy nem kap bérpótló juttatást az, aki korábban a meghatározott rendeletekben magállapított szabálysértés követett el, például nem tartotta rendben az ingatlanát. A Komlós Településszolgáltatási Kft. pályázati önerőhöz kért anyagi támogatást az Önkormányzattól, mellyel kapcsolatban a képviselő-testület felhívta az ügyvezető aszszony figyelmét, hogy az üzleti tervét úgy készítse el, hogy építse be ilyen jellegű igényét. A hétfői ülésen döntés született arról is, hogy az Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése elnevezésű pályázathoz az önkormányzat Műszaki Osztálya, kérjen be ajánlatokat az Idősek Háza korszerűsítésére és felújítására, valamint a pályázatírásra vonatkozóan. A következő napirendi pontban döntés született a J. G. Tajovsky Általános Művelődési Központ intézményvezetői állására, pályázat kiírásáról. A képviselő-testület elfogadta a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítását. Az egyebekben felmerült a városi könyvtár költöztetésének problémája. A képviselő-testület kérte a Műszaki Osztálytól, hogy rövid határidővel mérje fel a fűtéskorszerűsítés lehetőségét. Ezzel párhuzamosan a könyvtár okt között átköltözik a Polgármesteri Hivatalba. Felmerült a Démász által veszélyesnek ítélt fák kivágása Tótkomlós területén. Az áramszolgáltatóval megkötöttük a szerződést a veszélyes fák kivágására. Ezt követően a munkát zárt ülésen folytattuk. Köszönöm a tájékoztatást a képviselő-testület következő soros ülését közmeghallgatással egybekötve október 24-én tarjta. Új korszerű környezetben a ligeti ovis gyermekek A támogató Dél-Alföldi Operatív Program keretén belül az Alapfokú nevelési oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú felhívásra Tótkomlós Város Önkormányzata regisztrált még 2010-ben. A benyújtott pályázat, amely A korszerű és egészséges intézményi feltételek kialakítása a tótkomlósi Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda Erzsébet utcai tagintézményében címet viseli támogatásban részesült. A projekt tervezett összköltsége ,-Ft, melyből a támogatás öszszege legfeljebb ,-Ft. A projekt intenzitása 89,99% volt. A projekt célja a A számos felújítás mellett, minden foglalkoztató helység új bútorzatot kapott. tótkomlósi Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda Erzsébet utcai tagintézményének felújítása, korszerűsítése és akadálymentesítése, valamint a szükséges eszközök beszerzésével a gyermekek fejlődésének elősegítése és a pedagógusok munkájának megkönnyítése. A munkálatok már az utolsó simításait éli a napokban, de az óvoda termei már megteltek szeptemberben. A megkérdezett gyermekek szülei maximális elégedettségüket fejezték ki. Jól eső érzéssel tölti el őket, hogy gyermekük nem csak szakértő nevelést kapnak, de megújult korszerű környezetben fejlődhetnek. Az óvónők is hasonlóan megelégedő választ adtak hiszen számukra is nagy öröm, hogy egy ilyen környezetben dolgozhatnak tovább.

3 2011. október 3 Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján pályázatot ír ki a J. G. Tajovsky Általános Művelődési Központ (5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2/A.) magasabb vezetői (intézményvezetői) állásának betöltésére. A munkáltató megnevezése: Tótkomlós Város Önkormányzata 5940 Tótkomlós, Fő út 1. A munkavégzés helye: J. G. Tajovsky Általános Művelődési Központ 5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2/A. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős Az állás betöltésének időpontja: január 1. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. A vezetői megbízás kezdő napja: január 1. A vezetői megbízás megszűnésének időpontja: december 31. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Ellátja az intézmény intézményvezetői feladatait. Az intézmény intézményegységei: Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Művelődési Ház, Városi Könyvtár. Pályázati feltételek: - magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett, - cselekvőképesség, - büntetlen előélet, - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ában az intézményvezetői feladatok ellátására előírt feltételek, vagy a közművelődési intézményben az intézmény vezetésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS irányuló magasabb vezető beosztás ellátásához, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésével összefüggő végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. -ában meghatározott feltételek, vagy a könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásához, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésével összefüggő végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B. -ában meghatározott feltételek. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szlovák nyelvismeret, vagy egyéb idegen nyelvismeret, vagy vezetői gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell: - a szükséges szakmai gyakorlatot igazoló részletes, fényképes szakmai önéletrajzot, - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, - végzettséget, szakképzettséget és nyelvtudást igazoló okiratok másolatait, - az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, - nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, - nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a törvényben meghatározott, közérdekből nyilvános adatokon kívül, a pályázat elbírálásával öszszefüggő egyéb információkra tekintettel hozzájárul-e a nyilvános ülés tartásához, - nyilatkozatot arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését. Illetmény és egyéb juttatás: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján. A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapján való elsődleges közzétételtől számított 30. nap. Pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Tótkomlós Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pályázati benyújtási határidő lejártát követően, a véleményezési határidők lejártát követő képviselő-testületi ülésén bírálja el. A pályázati kiírás közzétételének helyei: - a KSZK honlapja (www.kszk.gov.hu) Oktatási és Kulturális Közlöny - Tótkomlós Város honlapja (www.totkomlos.hu) - Komlósi Hírmondó A pályázat iránt érdeklődők az intézményt előzetes egyeztetés alapján meglátogathatják, a szükséges információkat rendelkezésükre bocsátjuk. A pályázatot postai úton, vagy személyesen Tótkomlós Város Polgármesterének címezve (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) zárt borítékban 1 példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: ÁMK INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁ- LYÁZAT. Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást dr. Garay Rita polgármestertől a es telefonszámon lehet kérni. Tótkomlós, október 3. Tisztelettel: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina aljegyző Elkezdődött az orvosi rendelő felújítása A DAOP-4.1.1/A azonosító számú Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tótkomlóson a központi orvosi rendelő felújításával és akadálymentesítésével elnevezésű pályázat projektnyitó rendezvénye szeptember 29-én zajlott le. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A rendezvényt városunk polgármestere, Dr. Garay Rita nyitotta meg, aki köszöntötte a résztvevőket és ismertette a felújítás pontos részleteit is. Az Önkormányzat az épület komplex felújítását tűzte ki célul annak érdekében, hogy a későbbiekben zavartalanul, megfelelő színvonalon működhessen az alapellátás. A projekt eredményeként összesen 8 rendelőhelyiség és 35 egyéb helyiség felújítása történik meg. A helységek komfortosítását megfelelő eszközök, bútorok beszerzésével biztosítjuk. Megoldódik a komplex, akadálymentes hozzáférés, az épület fűtésének korszerűsítése, napkollektor üzembe helyezése, külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, az épület energia racionalizált, költséghatékony, környezettudatos működése. A projekt célja az orvosi ellátás minőségének javítása, a várók és rendelők komfortosítása, a biztonságos működés alapfeltételeinek megteremtése, az alap-ellátási kötelezettségek mellett költséghatékony és minőségi szolgáltatás nyújtása, a munkafeltételek minőségének javítása, környezetvédelmi és esélyegyenlőségi elvek érvényre juttatása. A megvalósuló pályázat tervezett összköltsége eredetileg Ft lett volna, melyből a támogatás mértéke 83,39%, azaz Ft, míg az önerő Ft. Az Önkormányzatnak a megvalósításhoz további önerőt kellett biztosítania, így a beruházás összköltsége bruttó Ft-ra emelkedett és az önerő mértéke Ft-ra nőtt. Bízunk benne, hogy a felújítás mindenki megelégedésére szolgál majd, reméljük, hogy határidőre el fog készülni, ami azt jelenti, hogy még ebben az évben véget ér a beruházás. A polgármester asszony ezt követően a beruházás minden további fontos részletét ismertette, majd megnyitóját a következőkkel zárta: Bízom benne, hogy a beruházás eléri célját és egy minőségi, magas színvonalú szolgáltatást tud majd biztosítani a jövőben a lakosok részére. Remélem a megújuló orvosi rendelő nem csak a gyógyításban, de a megelőzésben és az egészséges életmódra nevelésben is fontos szerepet fog kapni. Nagy esemény ez a beruházás a város életében, és remélhetőleg minél előbb újra együtt ünnepelhetünk a létesítmény átadásakor. Az elkövetkezendő hónapokra a kivitelezőknek jó, eredményes és sikeres munkát kívánok!

4 október Korábban már hírt adtunk arról, hogy Tótkomlós Város Önkormányzata egy sikeres elbírálásban részesült pályázat kapcsán rendezvénysátort vásárolhatott. A részletekről a polgármesteri hivatal illetékes munkatársa, Borsányi Csilla adott tájékoztatást lapunknak. Augusztus 20-án került használatba első alkalommal a rendezvény sátor. Mit kell tudni a pályázat részleteiről amely kapcsán megnyerte az önkormányzat a rendezvénysátrat? Tótkomlós, Békéssámson, Csanádapáca, Gádoros, Gerendás, Nagyszénás és Pusztaföldvár települések novemberében együttműködési megállapodást írtak alá, mely szerint pályázatot nyújtanak be rendezvénysátor beszerzésére vonatkozóan. A települések rendezvényeik színvonalas megtartása, a megfelelő esztétikai környezet megteremtése érdekében kívántak pályázni. Tótkomlós Város Önkormányzata a Már fel is avatták Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Szeptember 29-én Tótkomlós Város Önkormányzata tájékoztatást tartott a zöldségpiacon megvalósuló felújítás kapcsán a tulajdonosokkal, bérlőkkel, piacosokkal. A felújítás a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által nyújtott támogatásból valósul meg. A részletekről dr. Garay Rita polgármestert kérdeztük: - Miért most került sor a tájékoztatóra? - A zöldségpiac felújításáról még évben döntött a képviselő-testület, ekkor nyújtottunk be pályázatot az MVH-hoz. A pályázat első körben nem nyert támogatást, ezért a döntést megfellebbeztük, aminek eredményeként április végén született meg a támogató határozat. Mindezeket követően lefolytattuk a közbeszerzési eljárást és szeptemberben kiválasztottuk a nyertes kivitelezőt, az orosházi Fehér és Fehér Útépítő Kft-t, aki október első felében kezdi meg a munkát. Mindezekre tekintettel tájékoztattuk most az érintetteket. A felújítás idejére új helyre kellett költöztetni a piacot, így október 10-étől előreláthatólag december elejéig a Dr. Adamkovics Ágost téren, a Komló Szálló mögött fog üzemelni a piac. Mindezekről tájékoztattuk az érintetteket és megbeszéltük a pontos részleteket. Felvetődött, hogy a piac téren található üzletek a felújítási munkálatok ideje alatt megközelíthetőek lesznek-e. A kivitelező cég biztosított arról, hogy mindvégig lehetővé teszik 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében a Kulturális szolgáltatások fejlesztése célterületre novemberében nyújtotta be pályázatát rendezvénysátor beszerzésére vonatkozóan. A támogató döntés januárjában érkezett meg, mely szerint a támogatás összege nettó ,-Ft+Áfa. Ezt követően megindulhatott a közbeszerzési eljárás, fajtája általános, egyszerű, meghívásos eljárás lett májusában került kiküldésre 3 ajánlattevő részére az eljárást elindító felhívás. A megküldött ajánlatkérésekre, határidőre egy érvényes ajánlat érkezett, amelyet a Röder GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete elnevezésű társaságtól kapott az Önkormányzat. Az ajánlat nettó ,-Ft Megújul a piactér összeget képviselt, amely egy 600 m 2 területű, 15 m széles és 40 m hosszú rendezvénysátorra vonatkozott. A Képviselő-testület az ajánlatot kedvezőnek ítélte, így az eljárás eredményesnek minősült. A szerződés július 8-án került aláírásra, a rendezvénysátor átvétele pedig augusztus 1-jén történt meg. Remélhetőleg a rendezvénysátor beszerzésével és célszerű, a települések között megosztott használatával az együttműködő települések elérhetik, hogy rendezvényeik színvonalasabbak, és a résztvevők számára élvezhetőbbek legyenek, és nem utolsó sorban az önkormányzatok is költségtakarékosabban tudják majd szervezni eseményeiket. Köszönöm a tájékoztatást. A 20-i ünnepségen minden vendég örömét és tetszését fejezte ki a sátorral kapcsolatban. az üzletek üzemelését, csupán egy-két nap kell számítani esetleges áramkimaradásra, víz lezárásra, amikor valamelyik közművet le kell kapcsolni, de ez az üzletek folyamatos nyitva tartását nem gátolja. - Mi indokolta a piactér felújítását? A felújításnak több indoka is volt, elsősorban az, hogy balesetveszélyes a burkolata, a beton ki van kátyúsodva, gödrösödve. Nem felel meg a jogszabályi követelményeknek sem, nincs akadálymentesítve és a közműellátottsága sem megfelelő. Nagy probléma az is, hogy nincsenek fedett elárusító helyek, így a piacosok jelenleg rossz időben nem tudnak árulni. - Milyen és mekkora mértékű felújítás valósul meg? - A beruházás leglényegesebb eleme, hogy új térburkolatot kap a piac és a jelen kor követelményeinek megfelelő közműkiépítés is megvalósul. Sajnos a piacot körülvevő járda felújítását nem támogatták, így az jelen pályázat keretében nem fog megvalósulni. 24 db. négy méteres fedett elárusítóhely kerül kihelyezésre és akadálymentes illemhelyet építünk. A piac két oldalán parkolók és kerékpártárolók épülnek és megújul a hulladéktároló is. A beruházás teljes költsége több mint bruttó 67 millió forint lesz, melyből a támogatás mértéke nettó 50 millió forint. Reméljük, hogy év végére már új helyen, komfortosabb környezetben vásárolhatunk a megújult piacon. Köszönöm a tájékoztatást. Tisztelt Lakosok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a zöldségpiac október 10. napjától, a felújítási munkálatok ideje alatt, a DR. ADAMKOVICS ÁGOST TÉREN a KOMLÓ SZÁLLÓ ÉPÜLETE MÖGÖTT fog ideiglenesen üzemelni, a szokásos nyitvatartási rend szerint. Megértésüket és türelmüket köszönjük! dr. Garay Rita polgármester A Városi Könyvtár október 17-től a Polgármesteri Hivatal kistermében szeretettel várja régi és új olvasóit. Nyitva: H-P 9-12; Sz 9-12 Elérhetőség: Tel.: 06/68/

5 2011. október Távozik a jegyző Városunk jegyzője, Szabados Zoltán ezt követően az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Ellenőrzési Osztályát vezeti majd. A jegyző szeptember 19-ei hatállyal kérelmezte a munkaviszonyának megszüntetését, amelyet képviselő-testület egy soron kívüli testületi ülésen közös megegyezéssel elfogadott. Az ülésen Takács Ferenc alpolgármester sok sikert és jó egészséget kívánt új munkájához, s megköszönte eddigi tevékenységét. Reméli, hogy a testület és a jegyző között kialakult kapcsolatot a jövőben is sikerül kölcsönösen ápolniuk. Megkérdeztük a jegyzőt döntésének okáról, aki elmondta, hogy új munkakörében együttesen tudja majd alkalmazni bűnüldözői múltja, valamint közigazgatási területen végzett tevékenysége során szerzett szaktudását, tapasztalatait. A hulladékgazdálkodási szerződések hatályba lépését ellenőrzi majd: például kiszűrik a jogosulatlan támogatási kérelmeket. Nyomozói, adónyomozói, jegyzői tapasztalatait valóban jól hasznosíthatja majd e munkája során. Beszélgetésünket a következő Tótkomlóshoz intézett szavaival zárta. Köszönöm a lakosságnak, a képviselőknek, az önkormányzati dolgozóknak a bizalmat, s remélem, általánosságban megfeleltem az elvárásoknak. Kedves jegyző úr, munkájához jó egészséget és nagyon sok sikert kívánok! 5 Rendőrségi hírek 1./ Rendőri jelentés alapján rendeltünk el nyomozást ismeretlen tettes ellen, aki szeptember 09-én reggelre virradóra a Tótkomlós, Széchenyi utca 1. szám alatt található Figaró Söröző ajtaját megrongálta. Az ügyben a Tótkomlósi Rendőrőrs rongálás vétségének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást. Ezzel kapcsolatban kérjük, hogy aki a cselekményről, vagy annak elkövetőjéről bármilyen információval rendelkezik, arról személyesen vagy telefonon tájékoztassa a rendőrőrsöt. Dunai József r. hadnagy mb. őrsparancsnok A szabálysértési törvény évi változásai A szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény módosítása már több mint egy éve, augusztus 19-én lépett hatályba. Ahhoz, hogy mindenki tisztában legyen a törvény módosításának lényegével, néhány alapfogalomra ki kell térni. A jogszabály szerint a szabálysértés fogalma az a jogellenes tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, amelyet törvény, kormányrendelet, vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít. A szabálysértés miatt alkalmazható szankcióknak két alakzata van: a büntetések és intézkedések. Büntetés lehet, az elzárás vagy a pénzbírság kiszabása. Az intézkedések körébe soroljuk a járművezetéstől való eltiltás az elkobzást, a kiutasítást, és a figyelmeztetést. A bíróság által kiszabott bírság meg nem fizetése esetén sor kerülhet a közérdekű munkára, vagy akár elzárásra történő átváltoztatásra is. A tavalyi szabálysértési törvény módosításainak fő célja az egyes főként a tulajdon ellen irányuló szabálysértések elleni hatékony állami fellépés. Elsősorban a kistelepüléseken élőket sújtja a tulajdoni szabálysértések felderítetlenül maradása és a magánlaksértések elszaporodása. Ezen túlmenően a közvéleményt irritálta, hogy a feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvételre megfelelő jogszabályok hiányában nem lehetett hatékonyan reagálni. Korábban csak a rendzavarás, garázdaság, tiltott kéjelgés és veszélyes fenyegetés elkövetőit, a távoltartás szabályait megszegő, illetve a más tulajdonában álló ingatlanba önkényesen beköltöző, továbbá az eltiltás időtartama alatt járművezetésen ért személyeket foszthatták meg a szabadságuktól feltéve, hogy betöltötték 18. életévüket. A módosítással azonban a kör bővült: elzárható az is, akinek a terhére húszezer forintnál kisebb kárt okozó lopást, sikkasztást, orgazdaságot, szándékos rongálást vagy bankkártya csalást, illetve magánlaksértést rónak, vagy aki feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében vesz részt. A módosítás fontos eleme, hogy a fiatalkorúakkal (14. életévüket betöltöttekkel) szemben is kiszabható elzárás, sőt az eljárás során akár 72 órára őrizetbe is vehetők. A bíróság által kiszabható elzárás alapesetben fiatalkorúakkal szemben legfeljebb 30 nap, felnőttek esetében pedig 60 nap, azonban, ha több szabálysértést követtek el, akkor ezek a határok maximum 45, illetve 90 napra emelkedhetnek. Fiatalkorúak esetében ez nagyon jelentős és szigorú változás, de mindenképpen hatékony, mivel megszűnteti azt a korábbi helyzetet, amelynek során a hatóságnak nem volt szankcionálási lehetősége, tekintve, hogy önálló jövedelem vagy vagyon hiányában fiatal-korúakkal szemben pénzbírságot kiszabni nem lehet. Szintén új szabály, hogy az is elzárható, akinek kórházi kezelése szükséges, illetve aki a 14. életévét be nem töltött gyermekét egyedül neveli. A szabálysértési hatóság határozata ellen benyújtott kifogás elbírálása és az elzárással is sújtható szabálysértési eljárásban a helyi bíróság jogkörében bíró, vagy bírósági titkár jár el. Az eljárásra fő szabály szerint az a szabálysértési hatóság illetékes, amelynek az illetékességi területén az eljárás alá vont személy lakik. (A korábbi szabályozásban az elkövetés helye szerinti hatóság volt illetékes.) Ha az eljárás gyorsabb és eredményesebb lefolytatása indokolja, a szabálysértési ügyben az eljárás alá vont személy tartózkodási helye, munkahelye, szolgálati helye, az elkövetés helye, továbbá a cselekmény felderítésének helye szerint illetékes szabálysértési hatóság is eljárhat. Amennyiben több eljárás alá vont személy van és különböző helyen laknak, bármelyikük lakóhelye szerint illetékes szabálysértési hatóság eljárhat. A kényszerintézkedések változásai A jelenlegi szabályok szerint elzárással is sújtható szabálysértés esetén ha tettenérésre kerül sor az eljárás alá vont személyt gyorsított bírósági eljárás lefolytatása céljából a rendőrség őrizetbe veheti. E szabály annyival egészül ki, hogy tettenérésnek kell tekinteni azt az estet is, ha a szabálysértés helyszínéről elmenekült elkövetőt a rendőrség az elkövetéstől számított 48 órán belül elfogja. Egyes szabálysértéseket érintő módosítások Új szabálysértésként került be a törvénybe a feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel. Ezt a szabálysértést az követi el, aki a bíróság által a társadalmi szervezet feloszlatásáról hozott döntésében jogellenesnek nyilvánított tevékenységet végez, vagy a bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet működésében a feloszlatás után részt vesz, vagy nyilvános rendezvényen a bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet egyenruháját vagy formaruháját viseli, továbbá aki nyilvános rendezvényen olyan egyenruhát, vagy formaruhát visel, amelyről a feloszlatott társadalmi szervezet egyenruhája, formaruhája ismerhető fel. E cselekményt a bíróság elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja. A magánlaksértés, a tulajdon elleni szabálysértések és a valótlan bejelentés szabálysértéseknél alternatív büntetésként lehetővé tették az elzárás büntetés kiszabását. E megoldástól szintén a gyorsabb eljárást várják az előkészítők, hiszen az elzárással is sújtható szabálysértések miatt folyamatban lévő eljárásokban a gyorsított eljárás szabályait kell alkalmazni. A tulajdon elleni szabálysértéseknél az elzárás büntetés bevezetése mellett a kiszabható pénzbírság összegét százötvenezer forintra emelték. Ezen szabálysértések elbírálása a bíróság hatáskörébe tarozik. Egyidejűleg lehetőséget teremtettek ezekben az esetekben az értékegybefoglalásra, mely elkövetési érték, a kár illetve az okozott vagyoni hátrány összegének megállapítását célozza, amennyiben az eljárás alá vont személy ugyanolyan cselekményt, több alkalommal, legfeljebb egy éven belül követett el és ezeket együttesen bírálják el. Az értékegybefoglalás nem alkalmazható abban az esetben, ha az elkövető a szabálysértéseket üzletszerűen (hasonló jellegű cselekmények elkövetése révén rendszeres haszonszerzésre törekedve) követi el, vagy ha a cselekmények a folytatólagosság (ugyanolyan cselekményt, azonos sértett sérelmére, rövid időközönként többször elkövetett szabálysértés) körébe tartoznak. Az ilyen ügyekben az eljárás korábban a jegyző hatáskörébe tartozott, aki nem rendelkezett megfelelő eszközökkel, sem apparátussal ahhoz, hogy az elkövető személyt felderítse. A módosítás a tulajdon elleni szabálysértésekre, valamint a feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel szabálysértésére külön rendelkezéseket vezetett be: a feljelentést a rendőrségnél kell megtenni (illetve a rendőrséghez kell továbbítani, ha máshol tették) és bekerült az szabályozásba az előkészítő eljárás jogintézménye, melynek során a rendőrség jogosult és kötelezett a tényállás felderítésére, a bizonyítási eszközök felkutatására és biztosítására, valamint az elkövető kilétének a megállapítására. Az új törvénymódosítás feljogosítja a rendőrséget a tulajdon elleni szabálysértések és a feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel szabálysértése esetén a tárgyi bizonyítási eszközök felkutatása érdekében a magánlakásba történő belépésre is. A törvénymódosítás óta megnőtt ugyan a rendőrség munkája, de a tapasztalatok szerint az elkövetők nagy része főként, akik korábban még soha nem kerültek összeütközésbe a törvénnyel a lebukást szégyenként élik meg, mint ahogy azt is, hogy rövid időn belül a rendőrség és a bíróság előtt is meg kell jelenniük. Gyakran már a rendőrségi eljárás alatt tapasztalhatóak a megbánás nyilvánvaló jelei, ami jó esélyt jelenthet arra, hogy a jövőben tartózkodnak az ilyen cselekményektől. Elmondható, hogy a szigorúbb szabályoknak összességében pozitív hatása van, hiszen érezhetően nagyobb visszatartó erővel bír az eljárások jelentős meggyorsulása, illetve a kilátásba helyezett súlyosabb büntetés, és ezen belül a viszonylag nagy számban alkalmazott őrizetbe vételek miatt az a tény, hogy akár egy bolti lopás miatt is börtönbe lehet kerülni. Dunai József r. hadnagy mb. őrsparancsnok

6 október AUTÓ MENTES NAP Szeptember 22-én városunk, Tótkomlós is csatlakozott ahhoz az európai kezdeményeséhez, amely 1997-ben indult hódító útjára óta minden évben megtartják ezt, a társadalom környezettudatosságát erősíteni hivatott rendezvényt. Célja, hogy felhívja a városlakók figyelmét a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti és baleseti problémákra; a közlekedési mód felelősségteljes megválasztására; a fenntartható, környezet- és emberbarát városi közlekedés előnyeire; illetve a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés fejlesztésének szükségességére. Az autómentes nap keretein belül világszerte több mint 41 országban rendeznek programokat, ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott ismét városunk is. A nap rendezvényei kapcsán szerettek volna minél több gyermeket és felnőttet arra ösztönözni, hogy közlekedjen ÖKOsan, vagyis fenntartható módon: gyalog, biciklin vagy tömegközlekedéssel. A szülőket pedig arra buzdították, hogy a mindennapi autós fuvarozás helyett, ismertessék meg gyermekeikkel, hogyan kell helyesen gyalogosan vagy kerékpárral közlekedni, segítve ezzel a fiatalok önálló utazási készségének fejlődését. Ezen a napon elsőként egy rendhagyó irodalomórát tartott Zsíros-Simon Mária költőnő. A Természet Házában a Tótkomlósi Rendőrőrs munkatársa, Oláh Csaba rendőr főtörzsőrmester, 3 előadást tartott egy kisfilm vetítésével egybekötve az iskolásoknak és óvodásoknak. A figyelemfelkeltő előadás a helyes közlekedésről szólt, melyből rögtön kérdéseket tett fel és a helyesen válaszolók apró ajándékokat is kaptak. Délután 14 órától a Természet Háza előtti lezárt részen rendőrségi bemutatón és kerékpáros akadályversenyen vehettek részt és az Alföldi Hegyivadászok KSE is bemutatkozott. A program befejező része délután 16 órakor indult el, hiszen egy nagy csoport kikerékpározott a Tanyamúzeumhoz, ahol közös ÖKO-partyval, ragyogó napsütésben, jó hangulatban zárták a napot! A rendezők köszönik a támogatóknak minden nemű hozzájárulásukat. Az Autómentes nap támogatói: -Nemzeti Fejlesztési Minisztérium -Tótkomlós Város Önkormányzata -Jankó János Általános Iskola és Gimnázium -Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda -Orosházi Rendőrkapitányság - Tótkomlósi Rendőrőrs -Agrár Zrt. -Tótkomlós Turizmusáért Egyesület - Tótkomlósi Hagyományőrzők a Száraz-ér -ért Közhasznú Egyesületet -Alföldi Hegyivadászok Tótkomlós KSE - Komlós Településszolgáltatási Kft. - Takács Ferenc alpolgármester - Karasz János - Karasz Pál M. Legrand: Az idősek tisztelete Amíg fiatal vagy, Sosem gondolsz arra, Hogy eljön az ősz is, S elszállnak a darvak. Amíg fiatal vagy, Nincsen sosem gondod, Nem érdekel semmi, Csak a saját dolgod. Pedig gondolnod kell, Azon sok emberre, Akik annyit tettek, S jártak a kedvedbe. Legalább e napon, Jussanak eszedbe, Legyél hálás nekik, S ne legyen feledve. Szüleid, akik az Életedet adták, Nagymamák, nagyapák, Ne legyenek árvák. Tanítóid, kiktől Csak a jót tanultad. Gondolj szeretettel Tiszteleted rójad. Törődjél és szeress, Mindenki azt mondja: Hogy amennyit most adsz Annyit kapsz, majd vissza!

7 2011. október 7 A Nagycsaládosok Tótkomlósi Egyesülete évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1. Számviteli beszámoló. Az egyesület az egyszeres könyvvitelt vezető, a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára előírt, A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójá -t készítette el, melynek része a mérleg és eredmény levezetés. Ez a beszámoló a jelentés mellékletét képezi. 2. Költségvetési támogatás felhasználása. A helyi önkormányzattól ,- forintot kapott az egyesület 2010-ben, melyet decemberben karácsonyi ünnepség megrendezésére fordítottunk. 3. A vagyon felhasználása. Az egyesületnek induló vagyona nem volt. Jankósok Csehországban Iskolánk két diákjának, - nekem és Árvai Lajosnak megadatott az a lehetőség, hogy részt vehettünk egy nemzetközi tudományos diákköri konferencián, ami Csehországban, Uničov városában volt megtartva. A többi diák Csehországból, Szlovákiából, és Ukrajnából érkezett. A bemutatónk a konferencián kétféle témájú lehetett. Az egyik reál tantárgyakhoz kapcsolódó munka, a másik pedig humán tantárgyakból összeállított téma lehetett. Szeptember 19- én indultunk. Az út elég hosszúra sikeredett, mert csak estefelé értünk a Václavov nevű hotelba. A konferencia másnap volt megtartva. Sok tehetséges diák mutatkozott be rajta. Mindenki kapott emléklapot és néhány kisebb ajándékot is. Ezután egy rövid városnézés következett. Harmadik nap egy egész napos kiránduláson vehettünk részt, és még az egyetemre is bemehettünk. Negyedik nap előadásokat látogattunk, amik különböző témákról szóltak, mint például a latin nyelv tanulásának előnyei, vagy akár a kombinatorika. Este egy bemutatkozó estet tartottunk, ahol mindenki bemutathatta az országát, vagy az iskoláját. Mi készítetünk egy videót Magyarország tájairól, hagyományos ételeiről, és a hungarikumokról. A bemutatkozó est alkalmából meg is vendégeltük a résztvevőket egy kis magyar, házi készítésű kolbásszal, ami mindenkinek nagyon ízlett. Szeptember 23-án indultunk haza korán reggel, tele élményekkel. A táj gyönyörű volt, az ételek kiválóak. Alkalmunk volt megkóstolni a cseh, illetve szlovák nemzetiségi specialitást, a knédli -t. Nagyon sok mindent tanulhattunk, gyakorolhattunk, és bővíthettük a nyelvtudásunk is. Köszönjük, hogy élhettünk a lehetőséggel. Bere Erika, 11. osztályos tanuló 4. Cél szerinti juttatások. Az egyesület 2010-ben az NCA-tól ,- Ft működési támogatásban részesült, mely összeget működési kiadásokra fordítottunk. 5. Egyéb támogatások. Az egyesület 2010-ben az szja 1%-ból ,- Ft támogatásban részesült, melyet Mikulás ünnepségre fordítottunk. 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások. Az egyesületnél a vezető tisztségviselők társadalmi munkában végzik tevékenységüket, díjazásban nem részesülnek. Gyorsan eltelt egy év és szeptember 9-én ismét megtartottuk a hagyományos évadnyitó diákdélutánunkat a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium udvarán. Az osztályok az étel elkészítése mellett feladatul kapták, hogy mutatkozzanak be az iskola többi osztálya előtt. Volt fejtörés és nyafogás, de a kezdeti elkeseredés után, - Kevés az idő! Mit találjunk ki? Mi nem vagyunk túl kreatívak!- mindenki beindult és jobbnál jobb produkciókkal rukkoltak ki. Volt itt eszperente, tánc, csatakiáltás, diákok egymás között, sőt rejtőzködő diáknevek is elhangoztak! A lelkes közönség érdeklődve figyelte a versenytársakat és nagy tapssal jutalmazta a fellépő közösségeket. A produkciók között beindult a zenekérés, amit szinte alig lehetett teljesíteni az idő rövidsége miatt. Az elkészült ételeket a háromtagú zsűri pontozta. Minden elkészült ételnek három szempontnak kellett megfelelnie: tálalás, A fenti címmel szeptember között a romániai Nagylakon nemzetközi népdaléneklő versenyt rendeztek, immár tizenharmadik alkalommal. A versenyen több éve a tótkomlósi Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola is képviselteti magát. Az idei évben Krcsmériné Gyurkovics Mária pedagógus felkészítésével két diákunk Kergyó Márta és Zsingor Melinda - mérette meg magát a nemzetközi porondon, mindketten igen szép eredménnyel zárták a versenyt. A hatodik osztályos Zsingor Melinda kategóriájában különdíjat kapott. 7. Közhasznú tevékenység. Az egyesület közhasznú tevékenysége keretében jogi és családügyi tanácsadással valamint adomány osztással is segíti tagjait. A nagyobb családi és gyermek ünnepeken műsorral és csekély ajándékkal lepi meg a gyermekeket. Minden évben Mikulás napi vagy karácsonyi ünnepséget, és lehetőség szerint sportnapot szervez, munkájával elősegíti a Tótkomlóson élő nagycsaládosoknak a szabadidő hasznos eltöltését. Megköszönjük az 1 % felajánlásokat. A támogatást Mikulás nap megrendezésére fordítottuk. Tisztelettel: Horváth Józsefné Nagycsaládosok Tótkomlósi Egyesülete Évadnyitó diákdélután a Jankóban ízvilág, osztálymorál. A harmadik helyezett osztályt, a tizedikeseket, édességgel, a második helyezettet, az 5.b-t, gyümölccsel, míg a legjobban főző osztályt, a 6.a-t, csoki tortával díjazta diákönkormányzatunk. Az ételek elfogyasztása után még egy erőpróbát is ki kellett állnia a vállalkozó szellemű diákoknak, kötélhúzásban mérethették meg magukat. Tanár és diák jól érezhette magát ezen a kellemes kora őszi délutánon, majd mindenki elégedetten, jóllakottan térhetett haza. Cez Nadlac je A versenyen iskolánk volt tanulói közül is többen részt vettek: Zsingor Nikolett harmadik lett, Burgel Krisztina pedig különdíjat kapott. A felnőtt kategóriában is komlósi siker született, hiszen itt az első helyezést szintén városunk képviselője, Bartos Zsuzsanna szerezte meg, aki egyébként felkészítőként is képviseltette magát (Burgel Krisztina). A versenyzőknek gratulálunk és köszönjük nekik, hogy egy ilyen rangos nemzetközi eseményre is elvitték a tradicionális komlósi szlovák kultúra hírét. B.T.E.

8 október Bemutatkozik a Naplemente Temetkezési Szolgáltató Kft. Arcod keresem a naplementében, amit máshonnan látunk Te meg Én. Neked az óceánról ragyog vissza, nekem a fák közt szűrődik át a fény (Fodor István) Egy év telt el a Tótkomlósi Naplemente Temetkezési Szolgáltató Kft. megalakulása óta. Búcsúztatóként már sokaknak ismerős Czirléné Kovács Tímea ügyvezető neve, de szolgáltatóként még kevesen ismerik. Vállalkozásuk, a Naplemente az első tótkomlósi székhelyű temetkezési szolgáltató. Bármilyen furcsa is, Tótkomlósnak eddig nem volt saját temetkezési szolgáltatója. Ügyvezető asszony, hogyan telt az első év? Az elmúlt év sok munkával, a cég folyamatos fejlesztésével telt el. A temetési szertartásokhoz méltó kelléket vásároltunk: szőnyeget, egyenruhákat, kandelábereket, koszorútartó állványokat. A halottszállító autónk mellé egy ún. pompaautót vettünk, amit a temetőn belül is használunk. A emlékparkot folyamatosan gondozzuk, sok-sok új virágot, fát ültettünk. Mindig kegyelettel teljes munkát igyekszünk nyújtani, mert az utolsó búcsúzás azoknak, akik elveszítették, akit szerettek, nagyon nehéz, a legnehezebb az életben. Az emlékaparkon kívül is vállal-e a Naplemente temetést? Baba kiállítás A babáknak két lelkük van, de lehet, hogy három, az egyiket készítője lehelte belé, a másikat a kislány, aki játszott vele a harmadikat pedig a gyűjtő, aki szereti és megbecsüli 108 baba gyönyörű gyermeki mosolya tekintett vissza ránk a Természet Házában megtartott kiállításon. Melegné Bordás Zsuzsanna, Veszprém megyéből, Balaton mellől, Palóznakról hozta el gyűjteményét és egyedi alkotásait. Gyűjtött babái között van porcelánbaba, mely a XVIII. század jellegzetes babája volt, ezek a babák anyaguknál fogva előkelőséget sugároznak. Vannak közöttük karakterbabák, melyek kihangsúlyozott arcmimikájukkal, jellegzetes gyermeki tulajdonságokkal, gesztusokkal felruházott babák. Végül vannak Vinil babák, melyek rugalmas műanyagból, vinilből készültek. Természetes alakokat formáznak, bőrszínű, élénk szemű, eleven arcú kislányok és kisfiúk. Nagyon nagy érdeklődés övezete a kiállítást, ami valljuk be nem is csoda, hiszen ezek a remekművek szemet gyönyörködtetőek és varázslatosak. Összesen majd 1500-an tekintették meg a babákat. Számos szomszédos településről is érkeztek érdek- lődők. Tótkomlósról szinte az összes kisiskolás és óvodás belépett ebbe a különleges kis világba, ahol bizony a gyermekeknek olykor nehezükre is esett, nem felkapni és játszani a kis remekművekkel. Programajánló: október 21.: 2011 Liszt Ferenc Emlékév - Hangverseny és hangszerkiállítás (A kiállítás megtekinthető: október 21 - november 11.) Természet Háza október 23.: Városi ünnepség az os forradalom és szabadságharc emlékére- Szabadság tér A hagyományos koporsós temetéseket és a hamvak sírba helyezését az Ó-, az Új-, illetve a Katolikus temetőkben a megszokott módon végezzük. A temetési szertartás - a hozzátartozók kérése szerint - lehet egyházi és polgári is. A kívánt temetési formához tartozó kellékeket (koporsó, urna, rögfogó paplan, szemfedő, fejfa, ) kiválaszthatják a Piac téri bemutató termünkben. Az aradi úti emlékparkunk az országban is egyedülálló. Az emlékpark a temetkezés új formáit teszi lehetővé: a hamvak száraz és vízzel történő szórását. Amikor ezt az emlékparkot megépítettük, nem tudhattuk, hogy az újat, a nem hagyományos temetkezési formákat az emberek mennyire fogják elfogadni. Egy év sem kellett, hogy a helyiek és más település lakói ezt a temetési formát válasszák, és az otthon tárolt hamvak is az emlékparkban találjanak végső nyughelyet. Mit érdemes tudni az emlékpark működésének részleteiről? Más temetőkhöz hasonlóan az emlékpark is a nyitvatartási idő szerint látogatható. Minden nap van lehetőség a neveket őrző emlékfal előtt tisztelegni és a park csendjében emlékezni. Lényeges bővítésen esett át az urnatartó fal is. Tótkomlós lakóinak kérését tartottuk szem előtt, amikor az aradi úti emlékparkban megépítettük a település egyetlen urnatároló falát, amely 162 férőhellyel rendelkezik. A sírokhoz hasonlóan egyes vagy kettes helyet lehet megváltani. Az emlékparkunkban bármely felekezethez tartozó búcsúztatására van lehetőség, mert a tisztességes és méltó eltemetés joga mindenkit megillet. A Tótkomlósi Naplemente Temetkezési Szolgáltató Kft. a nap huszonnégy órájában elérhető, és a nap minden percében készen áll a segítségnyújtásra. Megbízhatóan, gyorsan és kegyeletteljesen végezzük a munkánkat, átérezve a gyászoló családok veszteségét ezekben a fájdalmas napokban. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt! M.R. Több civil szervezet fáradozik azon, hogy településünk szebb és élhetőbb legyen. Sajnos egyesek nem tisztelik más fáradozását. Egy hirdető tábla lett az áldozata az egyik diszkó balesetnek!

9 2011. október KOMLÓšSKA MOZAIKA 9 PREHLIADKA SÓLISTOV SLOVENSKEJ ĽUDOVEJ PIESNE CEZ NADLAK JE... Cez Nadlak je cesta drobnim sekaná, jahvodkami zo dvoch bokov sadená. Sadili ich tí nadlackí pahouci, veď už tajšli aj z Nadlakí vojaci. Tak sa spieva aj v ľudovej piesni, a práve taký je aj názov speváckej súťaže, ktorú každoročne organizuje Aradská oblasť Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunskom Nadlaku. Tento rok sa konal už 13. ročník Medzinárodnej prehliadky sólistov slovenskej ľudovej piesne a to v dňoch od 22. do 25. septembra Kým v prvých ročníkoch súťažili na tejto prehliadke len domáci interpreti, postupne sa táto prehliadka stala medzinárodnou. Zúčastnilo sa jej mnoho spevákov nielen z Rumunska, ale aj z Chorvátska, Maďarska a Srbska. Každý z účinkujúcich sa snažil o čo najlepší výkon, veď konkurencia bola silná. Dva dni vo štvrtok a v piatok sa skúšalo a večer už išlo do tuhého, keď každý zaspieval zo svojho repertoáru jednu rýchlu pieseň a ďalší deň druhú, už pomalú. Hudobný sprievod sólistom zabezpečoval festivalový orchester Sálašan pod vedením Mgr. Jozefa Zifčáka ml. Aj porota nemala ľahké vybrať zo všetkých prítomných 18 najlepších sólistov, ktorí sa predstavili na nedelňajšom galaprograme. Súťažilo sa v troch kategóriách: Prvá kategória bola od 7-12 rokov, druhá od rokov a tretia viac ako 18 rokov. Všetkým súťažiacim spríjemnil program slovenský tanečný súbor Mladosť z Banskej Bystrice. Maďarsko reprezentovali speváci zo Sarvaša, Slovenského Komlóša a Pitvaroša. Komlóšania aj tento rok zabodovali. Z najmladších sólistov Melinda Zsingorová obdržala špeciálnu cenu, žiačku pripravovala Mária Gyurkovicsová Krcsmériová. V druhej kategórii získala pekné 3.miesto Nikoleta Zsingorová a v tretej kategórii udelili nádherné 1. miesto Zuzane Bartošovej. Všetkým aj touto cestou blahoželáme a prajeme, aby ich krásny hlas aj naďalej zvučal na podobných speváckych súťažiach a spríjemňoval ľuďom veselé i smutné chvíle. Ľubomíra Rollová Anyakönyvi események (Az összefoglaló azon személyek adatait tartalmazza, akik hozzátartozói azok közléséhez hozzájárultak) Született: - Anderkó Hajnalka és Babcsán Szabolcs tótkomlósi lakosoknak Izabell utónevű gyermeke Kicsi rózsabimbó, életed hajnalán, Szunnyadozz csak párnád hófehér haván. Ringat jó anyácskád, ezer gondja van rád, Féltő szívvel virraszt sok-sok éjszakán. Összeállította Takács Ágnes Katalin a Védőnői Szolgálat és az Anyakönyvvezető közreműködésével. Az anyakönyvi események Komlósi Hírmondóban történő megjelentetése díjmentes!

10 október Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 274/2011. (IX. 30.) számú határozatával csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé tegye a felsőoktatásban való részvételt, jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: 1.települési önkormányzatok által nyújtott támogatás (önkormányzati ösztöndíjrész) 2. megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás (önkormányzati ösztöndíjrész) 3. intézményi támogatás (intézményi ösztöndíjrész) Az ösztöndíj időtartama: - A típusú pályázat esetén: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2011/2012. tanév második féléve és a 2012/2013. tanév első féléve) - B típusú pályázat esetén: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2012/2013. tanév, a 2013/2014. tanév és a 2014/2015. tanév). Indítsa el vállalkozását kockázat nélkül! A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Európai Uniós forrásból Vállalkozás-keltő innováció transzfer projekt megvalósítását tűzte ki célul, START-UP-MODEL néven. A keltő keretében történő vállalkozás indítása lehetővé teszi a jó gazdasági projekttel rendelkező, vállalkozni szándékozó álláskereső részére, hogy kipróbálhassa tevékenységét anélkül, hogy ő maga vállalkozóvá válna és viselné annak kockázatait. Hogyan is lehetséges ez? A 12 hónapos program keretében 20 fő álláskereső részére biztosítunk lehetőséget arra, hogy képzésen vegyen részt, elindítsa vállalkozását, majd saját nevében végezze vállalkozói tevékenységét védett keretek között, folyamatos mentori segítséggel. Az első hat hónap alatt egy olyan gyakorlat orientált képzési programon vehetnek részt, mely felkészíti őket a vállalkozó létre, betekintést nyerhetnek a vállalkozói szféra rejtelmeibe, felkészítjük őket a buktatók elkerülésére és biztosítjuk a vállalkozás kipróbálásának lehetőségét. A program kockázatmentességét az adja, hogy a vállalkozó jelöltek vállalkozásai tevékenységüket saját maguk végzik, de nem a saját nevükben. Ők a program első szakaszában mindvégig álláskeresők maradnak és mint képzésen részt vevők keresetpótló juttatásban részesülnek ( ennek összege a minimálbér 60%-a). A program kezdetétől vállalkozási, pénzügyi, jogi ismeretekre nem kizárólag képzés keretein belül tehetnek szert, hanem személyre szabott mentori program alanyai lesznek. A mentorok olyan személyek, olyan segítők, akik valós segítséget képesek nyújtani gazdasági, jogi és, marketing területen egyaránt, valamint jelentős tapasztalattal, ismerettel rendelkeznek a vállalatirányításhoz szükséges bürokrácia területén is. A program második szakaszában hat hónapig vállalkozóvá válási támogatásban részesítjük a programba vont személyeket (minimálbérrel megegyező összeg). Ekkor a képzési program keretében már kipróbált vállalkozói tevékenységét folytathatja saját nevében, kiküszöbölve a kezdeti nehézségeket, problémákat. Kik jelentkezhetnek a programra? Bárki, aki rendelkezik egy életképes, gazdasági projekt elindításához szükséges tervvel, az ahhoz szükséges szakképesítéssel és regisztrált álláskereső. E programban olyan gazdasági tevékenység elindítását tudjuk támogatni, mely nem jár beruházási igénnyel, viszont a jelöltnek szüksége van a vállalkozás elindításához szükséges jogi, gazdasági, marketing ismeretekre, valamint stratégiai iránymutatásra. Jelentkezés módja Jelentkezési lap kitöltésével a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségein, melyet október 21-ig adhatnak le. Ezek után levélben értesítjük a felvételi eljárás folyamatáról és a kiválasztás eredményéről. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki: - középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt - katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmény katonai illetve rendvédelmi képzésében vesz részt - doktori (PhD) képzésben vesz részt - külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázati kiírásra október 17- ig kerül sor, melyet követően a pályázati felhívás és a pályázati űrlap a www. totkomlos.hu honlapról tölthető le. A pályázatok benyújtásának határideje: november 14. A pályázattal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a honlapon érhető el, valamint Tótkomlós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában az Igazgatási Osztályon Takács Ágnes Katalin ügyintézőtől kérhető. ÉRTESÍTÉS Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy november 1-jei, Mindenszentek körüli munkarend Tótkomlós Város Polgármesteri Hivatalában az alábbiak szerint alakul: október 31. (hétfő) pihenőnap november 5. (szombat) ügyfélfogadás 8,00-12,00-ig Szíves megértésüket köszönöm. Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina s. k. aljegyző Az NAV /APEH/ honlapján megtalálható a 2010-es év személyi jövedelemadó 1+1%-os felajánlások kedvezményezettjeinek listája. Évek óta szinte mindíg ugyanazok a civil szervezetek és alapítványok aktivizálják magukat a legjobban ezeknek a támogatásoknak a megszerzésére. Az első öt szervezet a következő: Iskoláért, Jövő Polgáraiért Alapítvány, Tótkomlósi Úszó Egyesület, Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány, Tótkomlósi Torna Club, Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Városunkban összesen 20 szervezet kapott ilyen támogatást. A több mint 2,5 millió forintot közel 830 fő ajánlotta fel. Hogy ez sok vagy kevés? Minden évben egy kicsit gyarapszik, de vannak még benne tartalékok. Javaslat a civil szervezeteknek és alapítványoknak, hogy a vidéken élő vagy elszármazottakat is keressék meg, kérjék támogatásukat. M.R.

11 2011. október 11 Találkozás városunk díszpolgárával, Gyurkovics Zsuzsával Tamási Áron Ábele kérdezte: Mi végre vagyunk a világban? Azért, hogy valahol otthon legyünk benne. Ki ne tette volna fel magának ezt a kérdést, ki ne kereste volna a választ arra, hogy mi is az emberi élet értelme? Ebben a rohanó világban egyre csak keresgélünk, és felmerülő kérdéseink választ remélünk. Ki, vagy mi adhat választ? A művészet és a kultúra talán igen. Ezen a téren a mi városunk sem marad el, hiszen vannak olyan szülöttei, akikre büszkék lehetünk. Közéjük tartozik Gyurkovics Zsuzsa, városunk díszpolgára, aki mögött igen gazdag életpálya áll. Szeptember 14-én vendégül láttuk őt az Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében megrendezett irodalmi esten. A művésznő fiatalos, tele van életkedvvel; mosolyogva, kedvesen köszöntötte a közönséget. Az irodalmi est után életéről, pályafutásáról kérdeztem: Mi a legkedvesebb gyermekkori élménye? Már kicsi gyerekként is folyton énekeltem, táncoltam. Három éves koromban, ha valaki megkérdezte mi leszek, azt mondtam, hogy színésznő. Miért éppen a színészi pályát választotta? Mindig megvolt bennem az igény, hogy olyan területet találjak, ahol szolgálni kell: számomra ez volt Thália temploma. Nekünk dolgunk van itt a földön, szerepünk és küldetésünk. Igehirdetők lehetünk, akik a század legjelentősebb íróinak, költőinek az igéit szólaltatjuk meg. A családomban leginkább az édesapám tiltakozott, ő a színpadi vágyaimat bohémsággal azonosította. Én viszont igyekeztem mindent megtenni azért, hogy a sport szeptember között rendezték meg a XIII. Szenior Európa Bajnokságot Ukrajnában, a Krím-félszigeten, Jalta városában. A versenyen harminchét ország négyszázötven egyesületből, mintegy kétezer versenyző állhatott fel a rajtkőre több egyéni és váltó számban. Magyarországot kilenc egyesület képviselte, közöttük a Békés Megyei Szenior egyesületeket a Tótkomlósi Rozmárok és a Békéscsabai Szeniorok. A tótkomlósi versenyzők közül Csanádi Jánosné VIII. korcsoport (60-64 év) megszerezte a rozmárok és egyben a tótkomlósi úszósport első Európa Bajnoki címét 50 m mell úszásban és második helyezést ért el 100 m mell úszásban. A Rozmárok hat fős csapattal indultak és további figyelemre méltó helyezéseket értek el. Egy első hely, egy második hely, tíz negyedik hely, öt ötödik hely, egy hatodik hely és további helyezések. Rozmárok eredményei: Egyéni számok: Csanádi Jánosné VIII. kcs.: 1. hely - 50 m mell, 2. hely m mell, 4. hely m gyors és 50 m gyors Tótkomlós első Európa Bajnoka Gombkötő Sándor Lajosné VIII. kcs.: 5. hely m gyors, 200 m hát, 100 m hát Dr. Gulyás Péter VIII. kcs.: 4. hely - 50 m mell, 100 m mell, 50 m pille, 200 m mell, 5. hely m mell Kancsó János X. kcs.: 4. hely m mell, 200 m mell, 6. hely m hát, 7. hely m hát Dr. Sümeghy László IX. kcs.: 5. hely m hát, 7. hely - 50 m hát, 100 m mell, 10. hely - 50 m mell Fodor László VIII. kcs.: 4. hely m hát, 9. hely - 50 m hát Váltók eredményei: 4. hely: 4 x 50 m MIX vegyes váltó V. kcs. ( év) Tagjai: Dr. Sümeghy László, Csanádi Jánosné, Dr. Gulyás Péter, Gombkötő Sándor Lajosné 4. hely: 4 x 50 m MIX gyorsváltó V. kcs. ( év) vágyaimat valóra váltsam. Amikor Lehotay Árpád a szegedi színház direktora hirdetésben keresett egy fiatal lányt egy bizonyos szerepre, nem késlekedtem. Kék pöttyös ruhában, kicsempészett biciklin 45 kilométert tettem meg Szegedig. Meghallgattak és megkaptam életem első szerepét. Hogyan indult a karrierje? Szorgalmasan készültem és tanultam, hogy bekerülhessek a főiskolára, ahová ezer jelentkező közül negyvenhármunkat vettek fel. Végül kilencen végeztünk, közöttük olyan nagy egyéniségek, mint Márkus László, Sinkovits Imre, Körmendi János. A diploma megszerzése után először a Madách, majd a Nemzeti Színházban kaptam csodálatos szerepeket. Mindig szeretet és figyelem vett körül. Amikor férjhez mentem, követtem orvos férjemet az akkori NDK-ba. Két gyermekünk született, mint orvos feleség a férjemet támogattam a munkájában. Az ott eltöltött négy év kissé visszavetette a pályámat. Hazatérésünk után a Madách Színházban és a Vidám Színpadon játszottam főleg Csehov és Moliere művekben. Onnan kerülten Győrbe, ahol zenés darabokban és operettekben szerepeltem. Melyik szerepére emlékszik legszívesebben? Az Edit Piaf életéről szóló musical áll legközelebb a szívemhez, mert ez jelentette számomra a művészet csúcsát, amiért Jászai Mari-díjjal jutalmaztak. Milyen a kötődése a szülővárosához? Szeretettel gondolok szlovák származású családomra, akikhez gyakorta hazalátogatok. Mindig el szoktam mondani: Ha nem vagyok tótkomlósi, ezt a pályát nem tudtam volna végigvinni. A szlovák nyelvet jól beszélem, igen büszke vagyok a gyökereimre. Ha meghívást kapok, mindig igyekszem eleget tenni a kérésnek. Ha Petőfi versét szavalom itt születtem én ezen a tájon... - mindig a szülővárosomra gondolok. Hogyan telnek nyugdíjas évei? Az énekléssel a mai napig nem hagytam fel, minden évben adok egy koncertet. A családi feladatokból igyekszem kivenni a részem, öt szép unokámat támogatom, segítem. A művésznőt Juraj Dolnozemský alkalmi verssel köszöntötte, melyben gazdag, eredményes pályáját méltatta: Első vágyaid itt születtek! A város kebelén nőttél fel! És hozzátartozol kitörölhetetlenül. Bár az élet felülírja, átírja az álmokat, a sors kijelöli az utakat! Keményen küzdeni hív a gondolat! Remény, erény táplálja, hogy megmaradjanak, a célokat! Ezernyi vágy keresztezi az okokat! De kell, kell egy biztos pont, amelyik sorrendbe, sorsrendbe igazgatja a sort! A város mindig visszavár! Múltjával hazavár!... (részlet) Schnetterné Lóczi Ilona Tagjai: Dr. Gulyás Péter, Gombkötő Sándor Lajosné, Fodor László, Csanádi Jánosné 9. hely: 4 x 50 m FÉRFI gyorsváltó V. kcs. ( év) Tagjai: Dr. Gulyás Péter, Kancsó János, Dr. Sümeghy László, Fodor László 10. hely: 4 x 50 m FÉRFI vegyes váltó V. kcs. ( év) Tagjai: Dr. Sümeghy László, Dr. Gulyás Péter, Fodor László, Kancsó János Kancsó János elnök

12 12 FOCI Tótkomlósi TC - Sarkadi Kinizsi LE 1:0(1:0) Tótkomlós, Karasz János sporttelep, 400 néző Vezette: Gyuga Tótkomlósi TC: Binges - Jámbor, Vass, Ibrányi, Laczi - Lovas A., Fazekas(Horváth), Ondrejó, Krátky V.(Kovács) - Lovas T., Kiss Jó: Laczi, Binges, Lovas A., Lovas T. Gól: Lovas T. Az első félidő 40. percében Ondrejó adott be remek labdát a védők között, a vendég csapat kapusa felett átszállt a labda, amit Lovas T. emelt a hálóba. Egy jól játszó csapat látogatott el hozzánk. A helyzetek alapján megérdemelt győzelem született. Ezzel a győzelemmel csapatunk a táblázat elejére lépett, reméljük nem fogunk elszédülni vagy megszédülni! Cserháti István: Az első félidőben a komlósiak, a másodikban mi dolgoztunk ki több helyzetet, a döntetlent megérdemeltük volna. Kvasznovszky József: Kiváló edző kitűnő csapatát sikerült legyőzni. Tótkomlósi TC - Sarkadi Kinizsi LE 4:1 (2:1) ifjúsági Tótkomlós, Karasz János sporttelep, 150 néző Vezette: Fehér Tótkomlósi TC: Fejes - Bakó, Pónya, Lomjanszki, Ondrejó D. - László, Molnár (Séhorcz) Benyó (Baliga K.), Lehoczki (Kriska), Takács. - Huszár (Baliga Sz.) Jó: Bakó, Benyó, László, Lehoczki Gól: László 21., 26., Benyó 55., 75. Kiállítva: Takács 1. perc Takácsot már az első percben kiállította a játékvezető ütésért. Az első félidőt emberhátrányban töltő csapatunk már ebben a játékrészben tudott fordítani. Szép győzelem. Czollner Gábor: A játékosaim mindent megtettek a győzelemért. Battonya TE Tótkomlósi TC 3:2 (0:2) serdülő Battonya, 20 néző Tótkomlós: Asztalos-Baliga A., Szuszekár, Bakó, Hovorka,- Kriska, Lehoczki, Baliga K., Séhorcz -Benyó, Povázsai Csere: Baliga Sz. Gól: Benyó, Povázsai Horváth Henrik: 2:0-s vezetésünknél elhittük, hogy győzünk. Nem így lett. Van mit fejlődni és fogunk is. Kondorosi TE - Tótkomlósi TC 3:4(2:3) Kondoros, 300 néző Vezette: Fülöp Tótkomlósi TC: Binges - Jámbor, Vass, Ibrányi, Laczi - Lovas A., Fazekas(Kovács), Ondrejó, Krátky V. - Lovas T., Kiss Jó: Laczi, Ondrejó, Lovas A., Lovas T., Krátky V. Gól: Krátky V., Lovas T. (11-esből), Lovas A, Ibrányi Kiállítva: Jámbor Hét gól, kettő 11-es, kettő kiállítás, komlósi győzelem. Kell ennél több? Csapatunk végig vezetve, megérdemelten győzött az igen jó színvonalú rangadón. Kvasznovszky József: A kiváló erőkből álló bajnokcsapat otthonában nyerni óriási fegyvertény, amiért dicséret illeti az egész csapatot. Kondorosi TE - Tótkomlósi TC 5:2 (3:0) ifjúsági Kondoros, 50 néző Vezette: Orosz Tótkomlósi TC: Fejes - Varga, Szuszekár, László, Lomjanszki, Baliga I. - Molnár, Lehoczki, Séhorcz(Baliga K.), Kriska(Baliga Sz.) - Benyó október Jó: Séhorcz, Baliga Sz., Baliga K. Gól: László, Benyó Egy félidő előnyt adtak az ifisták a nem jobb hazaiaknak. Czollner Gábor: Hihetetlen ez a sérülési hullám. Tótkomlósi TC- Mezőhegyesi SE 0:1 (0:0) Tótkomlós, Karasz János sporttelep, 50 néző Vezette: Zelman /Rébék L./ Tótkomlósi TC: Karkus-Baliga A., Hovorka, Szuszekár, Deák,-Baliga K.,Baliga Sz., Séhorcz, Lehoczki Patrik -Benyó, Povázsai Csere: Kriska, Maliga, Lehoczki Pál Egyenlő erők harcából játékvezetői tévedésekkel a vendégek jöttek jobban ki. Tótkomlósi TC Rákóczi Vasas SE 0:3(0:2) Tótkomlós, Karasz János sporttelep, 400 nézõ Vezette: Benyovszki Tótkomlósi TC: Binges - Krátky (Juhász), Vass, Ibrányi, Laczi - Serfőző(Kovács), Fazekas(Mészáros), Ondrejó, Lovas A. - Lovas T., Kiss Jó: Ondrejó Kvasznovszky József: Egész héten langyosnak éreztem a hozzáállást, a mérkőzésen ez szintén tapasztalható volt, mert csak a mezt küldtük ki a pályára. A vendégek győzelme megérdemelt. Tótkomlósi TC Rákóczi Vasas 1:2 (1:1) ifjúsági Tótkomlós, Karasz János sporttelep, 100 nézõ Vezette: Pogonyi Tótkomlósi TC: Fejes Varga(Baliga I.), Lomjanszki, Pónya, Ondrejó D. - László, Molnár - Baliga Sz., Lehoczki, Kriska - Benyó Kispad: Karkus, Baliga I., Bakó Jó: Fejes, László Gól: László Czollner Gábor: Tartalékos csapatom végig szépen küzdve majdnem meglepetést szerzett a listavezetővel szemben. Tótkomlósi TC- Rákóczi Vasas 2:5 (2:2) serdülő Tótkomlósi TC: 50 néző Vezette: Malya /Rébék L./ Gól: Lehoczki (2) A második félidőben elfáradt csapatunk, így megérdemelten nyert a vendég csapat. Magyar Kupa megyei selejtező 2. forduló Battonyai TK - Tótkomlósi TC 1:2 (0:1) Battonya, 50 néző Vezette: Flinta Tótkomlósi TC: Binges - Somogyvári(Serfőző), Horváth, Vass, Laczi - László, Ibrányi -Mészáros(Takács), Ondrejó, Lovas A. - Kovács Jó: Kovács I., Lovas A., Binges Gól: Kovács I. Lovas A. A bajnoki mérkőzésektől eltérő csapatunk hozta a kötelezőt. M.R. Billiárd Aramis Szeged- Tótkomlósi Billiárd Klub 5:3 Magyarbilliárd OB II. déli-csoport, Szeged Nyertesek: egyéni: Kovács Mihály, Juhász Róbert páros: Kovács M.-Juhász R. A szegedi csapat elégtételt vett a tavaszi 8:0-ás vereségéért. Tótkomlósi Billiárd Klub- Szegedi Billiárd SE 8:0 Magyarbilliárd OB II. bajnokság déli csoport Mivel a szegedi ellenfél csak 4 fővel érkezett meg, ezért csak 4 egyéni, és a két páros mérkőzés zajlott le. győztesek egyéniben: Bedron, Kovács M., Szekeres, Arató T. párosban: Bedron-Szekeres, Juhász-Malya APRÓHIRDETÉS Tótkomlós, Békéssámsoni út 34 szám alatt 140 m 2 -es emeletes kertes családi ház eladó! Ugyanitt új hidromasszázsos zuhanyozó kabin eladó. Érdeklődi: 06/ Hirdessen ön is a tótkomlósi média valamelyikében! Hirdetésfelvétel: Vargyas Viktória Tel.: 06/30/ M.R. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk! Ezen elérhetőségeken is várjuk hasznos és megvalósítható ötleteiket az újsággal és a Komlós Tv műsorával kapcsolatban. Miről szeretnének olvasni,milyen riportokat néznének szívesen. Tótkomlós Város Önkormányzatának Lapja Megjelenik havonta Cím: 5940 Tótkomlós, Fő u Főszerkesztő: Vargyas Viktória Anna Szerkesztőség tagjai: Farkas Roland, Motyovszki Róbert, Lubomíra Rollová, Lektor: Boborné Tuska Erzsébet Kiadja: Tótkomlós Város Önkormányzata Felelős kiadó:komlós Településszolgáltatási Kft. Nyomdai munka: Yes-Press Bt., Tótkomlós ISSN

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/ Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/598002 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Damjanich János Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola és a Zöld Óvoda

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 www.biatorbagy.hu Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

Előterjesztés borítólapja

Előterjesztés borítólapja Kétpó község Önkormányzat 5411 Kétpó, Almásy tér 1. Előterjesztés borítólapja Sorszám: Előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 5/2016. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 5/2016. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 5/2016. K-t. Jegyzőkönyv A 2016. április 6-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (41-42/2016. sz. önkormányzati határozat) (-/2016. sz. önkormányzati

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 61. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Személyi ügyek

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 157 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 1. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben