Meghívó. Tartalomjegyzék: Kérem, tiszteljék meg jelenlétükkel ünnepségünket! Dr. Garay Rita polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Meghívó. Tartalomjegyzék: Kérem, tiszteljék meg jelenlétükkel ünnepségünket! Dr. Garay Rita polgármester"

Átírás

1 Tartalomjegyzék: Beszámoló a testületi ülésről...2 Új korszerű környezetben a ligeti ovis gyermekek...2 Pályázati felhívás...3 Elkezdődött az orvosi rendelő felújítása...3 Már fel is avatták...4 Megújul a piactér...4 Távozik a jegyző...5 Rendőrségi hírek...5 A szabálysértési törvény évi változásai...5 Autómentes nap...6 M. Legrand: Az idősek tisztelete...6 A Nagycsaládosok Tótkomlósi Egyesülete évi Közhasznúsági jelentése...7 Jankósok Csehországban...7 Évadnyitó diákdélután a Jankóban...7 Cez Nadlac je...7 Bemutatkozik a Naplemente Temetkezési Szolgáltató Kft...8 Baba kiállítás...8 Programajánló...8 Komlósška Mozaika...9 Anyakönyvi események...9 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Indítsa el vállalkozását kockázat nélkül! Találkozás városunk díszpolgárával, Gyurkovics Zsuzsával Sport Tótkomlós első Európa Bajnoka...11 Foci Billiárd Meghívó Tótkomlós Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 55. évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepségre! Az ünnepség ideje: október 23. (vasárnap) óra Az ünnepség helye: Természet Háza (Kisbirtokos) Az ünnepség programja: - Ünnepi köszöntő - Ünnepi emlékműsor Közreműködnek a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda diákjai - Koszorúzás a Szabadság téri kopjafánál Közreműködik a Gyermek Fúvószenekar -Koszorúzás a Dr. Adamkovics Ágost emléktáblánál (Zeneiskola, Fő út 8.) Kérem, tiszteljék meg jelenlétükkel ünnepségünket! Dr. Garay Rita polgármester Koszorúzási szándékát kérem jelezze a Természet Házában vagy a Városi Könyvtárban személyesen, illetve a 68/ , vagy a telefonszámokon.

2 október Beszámoló a testületi ülésről Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testülete szeptember 12-én tartotta soros ülését. Városunk polgármestere dr. Garay Rita adott tájékoztatást az ülésen történtekről. 14 napirendi pontot tárgyaltunk az ülésen. Elsőként elfogadtuk Tótkomlós Város Önkormányzata első félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót és megbíztuk Szabados Zoltán jegyzőt, hogy a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet módosítását készítse elő. A megbízás lényege az, hogy annak a civil szervezetnek, amelyiknek a megítélt támogatása június 31-éig nem került leutalásra, annak az elszámolási kötelezettsége ne december 31-éig, hanem június 30-áig legyen meghosszabbítva. A következő napirendi pontban elfogadtuk a évi költségvetési rendelet módosítását, a korábbi döntéseknek megfelelően. Ezt követően a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Orosházi Kirendeltségének beszámolóját vitattuk meg. A beszámolóval kapcsolatban több kérdés is felmerült, melyeket Lustyikné dr. Papp Anikó kirendeltség vezető válaszolt meg. Kérdések merültek fel többek között az új közfoglalkoztatási rendszer, a jogszabályi változások, a közfoglalkoztatottak bére, a segélyek finanszírozása, mértéke és a folyósítás időtartama kapcsán. Igen lényeges kérdésként vetődött fel, mi lehet az oka annak, hogy Tótkomlóson a munkanélküliek száma növekedett. A kirendeltség vezető asszony kifejezett okot nem tudott mondani, hiszen nagy létszámú elbocsájtások településünkön nem voltak. Elmondta, hogy a jogszabályi változások is befolyásolták ezt a változást, de hozzátette, hogy mindezek ellenére Tótkomlóson a munkanélküliek aránya nem magasabb a megyei kistérségi átlagnál. A következőkben a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium valamint a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda beszámolóját tárgyaltuk. Mindkét beszámolót elfogadtuk, melyeket elfogadásra javasolt a helyi Szlovák Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat is. Az 5. napirendi pontban a Kormányhivatal törvényességi észrevételeinek megfelelően A képviselő-testület tagjai és a képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló önkormányzati rendeletet módosítására került sor. Tárgyaltuk és elfogadtuk A szeszes ital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, ami szerint Tótkomlós közterületén október 1-jétől nem lehet szeszesitalt fogyasztani, csak a rendeletben meghatározott helyeken és időben. Aki ezt megszegi, szabálysértést követ el. A következő pontban A Tótkomlós városban a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítására került sor. A módosítás lényege, hogy nem kap bérpótló juttatást az, aki korábban a meghatározott rendeletekben magállapított szabálysértés követett el, például nem tartotta rendben az ingatlanát. A Komlós Településszolgáltatási Kft. pályázati önerőhöz kért anyagi támogatást az Önkormányzattól, mellyel kapcsolatban a képviselő-testület felhívta az ügyvezető aszszony figyelmét, hogy az üzleti tervét úgy készítse el, hogy építse be ilyen jellegű igényét. A hétfői ülésen döntés született arról is, hogy az Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése elnevezésű pályázathoz az önkormányzat Műszaki Osztálya, kérjen be ajánlatokat az Idősek Háza korszerűsítésére és felújítására, valamint a pályázatírásra vonatkozóan. A következő napirendi pontban döntés született a J. G. Tajovsky Általános Művelődési Központ intézményvezetői állására, pályázat kiírásáról. A képviselő-testület elfogadta a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítását. Az egyebekben felmerült a városi könyvtár költöztetésének problémája. A képviselő-testület kérte a Műszaki Osztálytól, hogy rövid határidővel mérje fel a fűtéskorszerűsítés lehetőségét. Ezzel párhuzamosan a könyvtár okt között átköltözik a Polgármesteri Hivatalba. Felmerült a Démász által veszélyesnek ítélt fák kivágása Tótkomlós területén. Az áramszolgáltatóval megkötöttük a szerződést a veszélyes fák kivágására. Ezt követően a munkát zárt ülésen folytattuk. Köszönöm a tájékoztatást a képviselő-testület következő soros ülését közmeghallgatással egybekötve október 24-én tarjta. Új korszerű környezetben a ligeti ovis gyermekek A támogató Dél-Alföldi Operatív Program keretén belül az Alapfokú nevelési oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú felhívásra Tótkomlós Város Önkormányzata regisztrált még 2010-ben. A benyújtott pályázat, amely A korszerű és egészséges intézményi feltételek kialakítása a tótkomlósi Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda Erzsébet utcai tagintézményében címet viseli támogatásban részesült. A projekt tervezett összköltsége ,-Ft, melyből a támogatás öszszege legfeljebb ,-Ft. A projekt intenzitása 89,99% volt. A projekt célja a A számos felújítás mellett, minden foglalkoztató helység új bútorzatot kapott. tótkomlósi Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda Erzsébet utcai tagintézményének felújítása, korszerűsítése és akadálymentesítése, valamint a szükséges eszközök beszerzésével a gyermekek fejlődésének elősegítése és a pedagógusok munkájának megkönnyítése. A munkálatok már az utolsó simításait éli a napokban, de az óvoda termei már megteltek szeptemberben. A megkérdezett gyermekek szülei maximális elégedettségüket fejezték ki. Jól eső érzéssel tölti el őket, hogy gyermekük nem csak szakértő nevelést kapnak, de megújult korszerű környezetben fejlődhetnek. Az óvónők is hasonlóan megelégedő választ adtak hiszen számukra is nagy öröm, hogy egy ilyen környezetben dolgozhatnak tovább.

3 2011. október 3 Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján pályázatot ír ki a J. G. Tajovsky Általános Művelődési Központ (5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2/A.) magasabb vezetői (intézményvezetői) állásának betöltésére. A munkáltató megnevezése: Tótkomlós Város Önkormányzata 5940 Tótkomlós, Fő út 1. A munkavégzés helye: J. G. Tajovsky Általános Művelődési Központ 5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2/A. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős Az állás betöltésének időpontja: január 1. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. A vezetői megbízás kezdő napja: január 1. A vezetői megbízás megszűnésének időpontja: december 31. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Ellátja az intézmény intézményvezetői feladatait. Az intézmény intézményegységei: Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Művelődési Ház, Városi Könyvtár. Pályázati feltételek: - magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett, - cselekvőképesség, - büntetlen előélet, - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ában az intézményvezetői feladatok ellátására előírt feltételek, vagy a közművelődési intézményben az intézmény vezetésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS irányuló magasabb vezető beosztás ellátásához, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésével összefüggő végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. -ában meghatározott feltételek, vagy a könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásához, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésével összefüggő végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B. -ában meghatározott feltételek. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szlovák nyelvismeret, vagy egyéb idegen nyelvismeret, vagy vezetői gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell: - a szükséges szakmai gyakorlatot igazoló részletes, fényképes szakmai önéletrajzot, - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, - végzettséget, szakképzettséget és nyelvtudást igazoló okiratok másolatait, - az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, - nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, - nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a törvényben meghatározott, közérdekből nyilvános adatokon kívül, a pályázat elbírálásával öszszefüggő egyéb információkra tekintettel hozzájárul-e a nyilvános ülés tartásához, - nyilatkozatot arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését. Illetmény és egyéb juttatás: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján. A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapján való elsődleges közzétételtől számított 30. nap. Pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Tótkomlós Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pályázati benyújtási határidő lejártát követően, a véleményezési határidők lejártát követő képviselő-testületi ülésén bírálja el. A pályázati kiírás közzétételének helyei: - a KSZK honlapja (www.kszk.gov.hu) Oktatási és Kulturális Közlöny - Tótkomlós Város honlapja (www.totkomlos.hu) - Komlósi Hírmondó A pályázat iránt érdeklődők az intézményt előzetes egyeztetés alapján meglátogathatják, a szükséges információkat rendelkezésükre bocsátjuk. A pályázatot postai úton, vagy személyesen Tótkomlós Város Polgármesterének címezve (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) zárt borítékban 1 példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: ÁMK INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁ- LYÁZAT. Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást dr. Garay Rita polgármestertől a es telefonszámon lehet kérni. Tótkomlós, október 3. Tisztelettel: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina aljegyző Elkezdődött az orvosi rendelő felújítása A DAOP-4.1.1/A azonosító számú Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tótkomlóson a központi orvosi rendelő felújításával és akadálymentesítésével elnevezésű pályázat projektnyitó rendezvénye szeptember 29-én zajlott le. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A rendezvényt városunk polgármestere, Dr. Garay Rita nyitotta meg, aki köszöntötte a résztvevőket és ismertette a felújítás pontos részleteit is. Az Önkormányzat az épület komplex felújítását tűzte ki célul annak érdekében, hogy a későbbiekben zavartalanul, megfelelő színvonalon működhessen az alapellátás. A projekt eredményeként összesen 8 rendelőhelyiség és 35 egyéb helyiség felújítása történik meg. A helységek komfortosítását megfelelő eszközök, bútorok beszerzésével biztosítjuk. Megoldódik a komplex, akadálymentes hozzáférés, az épület fűtésének korszerűsítése, napkollektor üzembe helyezése, külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, az épület energia racionalizált, költséghatékony, környezettudatos működése. A projekt célja az orvosi ellátás minőségének javítása, a várók és rendelők komfortosítása, a biztonságos működés alapfeltételeinek megteremtése, az alap-ellátási kötelezettségek mellett költséghatékony és minőségi szolgáltatás nyújtása, a munkafeltételek minőségének javítása, környezetvédelmi és esélyegyenlőségi elvek érvényre juttatása. A megvalósuló pályázat tervezett összköltsége eredetileg Ft lett volna, melyből a támogatás mértéke 83,39%, azaz Ft, míg az önerő Ft. Az Önkormányzatnak a megvalósításhoz további önerőt kellett biztosítania, így a beruházás összköltsége bruttó Ft-ra emelkedett és az önerő mértéke Ft-ra nőtt. Bízunk benne, hogy a felújítás mindenki megelégedésére szolgál majd, reméljük, hogy határidőre el fog készülni, ami azt jelenti, hogy még ebben az évben véget ér a beruházás. A polgármester asszony ezt követően a beruházás minden további fontos részletét ismertette, majd megnyitóját a következőkkel zárta: Bízom benne, hogy a beruházás eléri célját és egy minőségi, magas színvonalú szolgáltatást tud majd biztosítani a jövőben a lakosok részére. Remélem a megújuló orvosi rendelő nem csak a gyógyításban, de a megelőzésben és az egészséges életmódra nevelésben is fontos szerepet fog kapni. Nagy esemény ez a beruházás a város életében, és remélhetőleg minél előbb újra együtt ünnepelhetünk a létesítmény átadásakor. Az elkövetkezendő hónapokra a kivitelezőknek jó, eredményes és sikeres munkát kívánok!

4 október Korábban már hírt adtunk arról, hogy Tótkomlós Város Önkormányzata egy sikeres elbírálásban részesült pályázat kapcsán rendezvénysátort vásárolhatott. A részletekről a polgármesteri hivatal illetékes munkatársa, Borsányi Csilla adott tájékoztatást lapunknak. Augusztus 20-án került használatba első alkalommal a rendezvény sátor. Mit kell tudni a pályázat részleteiről amely kapcsán megnyerte az önkormányzat a rendezvénysátrat? Tótkomlós, Békéssámson, Csanádapáca, Gádoros, Gerendás, Nagyszénás és Pusztaföldvár települések novemberében együttműködési megállapodást írtak alá, mely szerint pályázatot nyújtanak be rendezvénysátor beszerzésére vonatkozóan. A települések rendezvényeik színvonalas megtartása, a megfelelő esztétikai környezet megteremtése érdekében kívántak pályázni. Tótkomlós Város Önkormányzata a Már fel is avatták Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Szeptember 29-én Tótkomlós Város Önkormányzata tájékoztatást tartott a zöldségpiacon megvalósuló felújítás kapcsán a tulajdonosokkal, bérlőkkel, piacosokkal. A felújítás a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által nyújtott támogatásból valósul meg. A részletekről dr. Garay Rita polgármestert kérdeztük: - Miért most került sor a tájékoztatóra? - A zöldségpiac felújításáról még évben döntött a képviselő-testület, ekkor nyújtottunk be pályázatot az MVH-hoz. A pályázat első körben nem nyert támogatást, ezért a döntést megfellebbeztük, aminek eredményeként április végén született meg a támogató határozat. Mindezeket követően lefolytattuk a közbeszerzési eljárást és szeptemberben kiválasztottuk a nyertes kivitelezőt, az orosházi Fehér és Fehér Útépítő Kft-t, aki október első felében kezdi meg a munkát. Mindezekre tekintettel tájékoztattuk most az érintetteket. A felújítás idejére új helyre kellett költöztetni a piacot, így október 10-étől előreláthatólag december elejéig a Dr. Adamkovics Ágost téren, a Komló Szálló mögött fog üzemelni a piac. Mindezekről tájékoztattuk az érintetteket és megbeszéltük a pontos részleteket. Felvetődött, hogy a piac téren található üzletek a felújítási munkálatok ideje alatt megközelíthetőek lesznek-e. A kivitelező cég biztosított arról, hogy mindvégig lehetővé teszik 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében a Kulturális szolgáltatások fejlesztése célterületre novemberében nyújtotta be pályázatát rendezvénysátor beszerzésére vonatkozóan. A támogató döntés januárjában érkezett meg, mely szerint a támogatás összege nettó ,-Ft+Áfa. Ezt követően megindulhatott a közbeszerzési eljárás, fajtája általános, egyszerű, meghívásos eljárás lett májusában került kiküldésre 3 ajánlattevő részére az eljárást elindító felhívás. A megküldött ajánlatkérésekre, határidőre egy érvényes ajánlat érkezett, amelyet a Röder GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete elnevezésű társaságtól kapott az Önkormányzat. Az ajánlat nettó ,-Ft Megújul a piactér összeget képviselt, amely egy 600 m 2 területű, 15 m széles és 40 m hosszú rendezvénysátorra vonatkozott. A Képviselő-testület az ajánlatot kedvezőnek ítélte, így az eljárás eredményesnek minősült. A szerződés július 8-án került aláírásra, a rendezvénysátor átvétele pedig augusztus 1-jén történt meg. Remélhetőleg a rendezvénysátor beszerzésével és célszerű, a települések között megosztott használatával az együttműködő települések elérhetik, hogy rendezvényeik színvonalasabbak, és a résztvevők számára élvezhetőbbek legyenek, és nem utolsó sorban az önkormányzatok is költségtakarékosabban tudják majd szervezni eseményeiket. Köszönöm a tájékoztatást. A 20-i ünnepségen minden vendég örömét és tetszését fejezte ki a sátorral kapcsolatban. az üzletek üzemelését, csupán egy-két nap kell számítani esetleges áramkimaradásra, víz lezárásra, amikor valamelyik közművet le kell kapcsolni, de ez az üzletek folyamatos nyitva tartását nem gátolja. - Mi indokolta a piactér felújítását? A felújításnak több indoka is volt, elsősorban az, hogy balesetveszélyes a burkolata, a beton ki van kátyúsodva, gödrösödve. Nem felel meg a jogszabályi követelményeknek sem, nincs akadálymentesítve és a közműellátottsága sem megfelelő. Nagy probléma az is, hogy nincsenek fedett elárusító helyek, így a piacosok jelenleg rossz időben nem tudnak árulni. - Milyen és mekkora mértékű felújítás valósul meg? - A beruházás leglényegesebb eleme, hogy új térburkolatot kap a piac és a jelen kor követelményeinek megfelelő közműkiépítés is megvalósul. Sajnos a piacot körülvevő járda felújítását nem támogatták, így az jelen pályázat keretében nem fog megvalósulni. 24 db. négy méteres fedett elárusítóhely kerül kihelyezésre és akadálymentes illemhelyet építünk. A piac két oldalán parkolók és kerékpártárolók épülnek és megújul a hulladéktároló is. A beruházás teljes költsége több mint bruttó 67 millió forint lesz, melyből a támogatás mértéke nettó 50 millió forint. Reméljük, hogy év végére már új helyen, komfortosabb környezetben vásárolhatunk a megújult piacon. Köszönöm a tájékoztatást. Tisztelt Lakosok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a zöldségpiac október 10. napjától, a felújítási munkálatok ideje alatt, a DR. ADAMKOVICS ÁGOST TÉREN a KOMLÓ SZÁLLÓ ÉPÜLETE MÖGÖTT fog ideiglenesen üzemelni, a szokásos nyitvatartási rend szerint. Megértésüket és türelmüket köszönjük! dr. Garay Rita polgármester A Városi Könyvtár október 17-től a Polgármesteri Hivatal kistermében szeretettel várja régi és új olvasóit. Nyitva: H-P 9-12; Sz 9-12 Elérhetőség: Tel.: 06/68/

5 2011. október Távozik a jegyző Városunk jegyzője, Szabados Zoltán ezt követően az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Ellenőrzési Osztályát vezeti majd. A jegyző szeptember 19-ei hatállyal kérelmezte a munkaviszonyának megszüntetését, amelyet képviselő-testület egy soron kívüli testületi ülésen közös megegyezéssel elfogadott. Az ülésen Takács Ferenc alpolgármester sok sikert és jó egészséget kívánt új munkájához, s megköszönte eddigi tevékenységét. Reméli, hogy a testület és a jegyző között kialakult kapcsolatot a jövőben is sikerül kölcsönösen ápolniuk. Megkérdeztük a jegyzőt döntésének okáról, aki elmondta, hogy új munkakörében együttesen tudja majd alkalmazni bűnüldözői múltja, valamint közigazgatási területen végzett tevékenysége során szerzett szaktudását, tapasztalatait. A hulladékgazdálkodási szerződések hatályba lépését ellenőrzi majd: például kiszűrik a jogosulatlan támogatási kérelmeket. Nyomozói, adónyomozói, jegyzői tapasztalatait valóban jól hasznosíthatja majd e munkája során. Beszélgetésünket a következő Tótkomlóshoz intézett szavaival zárta. Köszönöm a lakosságnak, a képviselőknek, az önkormányzati dolgozóknak a bizalmat, s remélem, általánosságban megfeleltem az elvárásoknak. Kedves jegyző úr, munkájához jó egészséget és nagyon sok sikert kívánok! 5 Rendőrségi hírek 1./ Rendőri jelentés alapján rendeltünk el nyomozást ismeretlen tettes ellen, aki szeptember 09-én reggelre virradóra a Tótkomlós, Széchenyi utca 1. szám alatt található Figaró Söröző ajtaját megrongálta. Az ügyben a Tótkomlósi Rendőrőrs rongálás vétségének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást. Ezzel kapcsolatban kérjük, hogy aki a cselekményről, vagy annak elkövetőjéről bármilyen információval rendelkezik, arról személyesen vagy telefonon tájékoztassa a rendőrőrsöt. Dunai József r. hadnagy mb. őrsparancsnok A szabálysértési törvény évi változásai A szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény módosítása már több mint egy éve, augusztus 19-én lépett hatályba. Ahhoz, hogy mindenki tisztában legyen a törvény módosításának lényegével, néhány alapfogalomra ki kell térni. A jogszabály szerint a szabálysértés fogalma az a jogellenes tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, amelyet törvény, kormányrendelet, vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít. A szabálysértés miatt alkalmazható szankcióknak két alakzata van: a büntetések és intézkedések. Büntetés lehet, az elzárás vagy a pénzbírság kiszabása. Az intézkedések körébe soroljuk a járművezetéstől való eltiltás az elkobzást, a kiutasítást, és a figyelmeztetést. A bíróság által kiszabott bírság meg nem fizetése esetén sor kerülhet a közérdekű munkára, vagy akár elzárásra történő átváltoztatásra is. A tavalyi szabálysértési törvény módosításainak fő célja az egyes főként a tulajdon ellen irányuló szabálysértések elleni hatékony állami fellépés. Elsősorban a kistelepüléseken élőket sújtja a tulajdoni szabálysértések felderítetlenül maradása és a magánlaksértések elszaporodása. Ezen túlmenően a közvéleményt irritálta, hogy a feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvételre megfelelő jogszabályok hiányában nem lehetett hatékonyan reagálni. Korábban csak a rendzavarás, garázdaság, tiltott kéjelgés és veszélyes fenyegetés elkövetőit, a távoltartás szabályait megszegő, illetve a más tulajdonában álló ingatlanba önkényesen beköltöző, továbbá az eltiltás időtartama alatt járművezetésen ért személyeket foszthatták meg a szabadságuktól feltéve, hogy betöltötték 18. életévüket. A módosítással azonban a kör bővült: elzárható az is, akinek a terhére húszezer forintnál kisebb kárt okozó lopást, sikkasztást, orgazdaságot, szándékos rongálást vagy bankkártya csalást, illetve magánlaksértést rónak, vagy aki feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében vesz részt. A módosítás fontos eleme, hogy a fiatalkorúakkal (14. életévüket betöltöttekkel) szemben is kiszabható elzárás, sőt az eljárás során akár 72 órára őrizetbe is vehetők. A bíróság által kiszabható elzárás alapesetben fiatalkorúakkal szemben legfeljebb 30 nap, felnőttek esetében pedig 60 nap, azonban, ha több szabálysértést követtek el, akkor ezek a határok maximum 45, illetve 90 napra emelkedhetnek. Fiatalkorúak esetében ez nagyon jelentős és szigorú változás, de mindenképpen hatékony, mivel megszűnteti azt a korábbi helyzetet, amelynek során a hatóságnak nem volt szankcionálási lehetősége, tekintve, hogy önálló jövedelem vagy vagyon hiányában fiatal-korúakkal szemben pénzbírságot kiszabni nem lehet. Szintén új szabály, hogy az is elzárható, akinek kórházi kezelése szükséges, illetve aki a 14. életévét be nem töltött gyermekét egyedül neveli. A szabálysértési hatóság határozata ellen benyújtott kifogás elbírálása és az elzárással is sújtható szabálysértési eljárásban a helyi bíróság jogkörében bíró, vagy bírósági titkár jár el. Az eljárásra fő szabály szerint az a szabálysértési hatóság illetékes, amelynek az illetékességi területén az eljárás alá vont személy lakik. (A korábbi szabályozásban az elkövetés helye szerinti hatóság volt illetékes.) Ha az eljárás gyorsabb és eredményesebb lefolytatása indokolja, a szabálysértési ügyben az eljárás alá vont személy tartózkodási helye, munkahelye, szolgálati helye, az elkövetés helye, továbbá a cselekmény felderítésének helye szerint illetékes szabálysértési hatóság is eljárhat. Amennyiben több eljárás alá vont személy van és különböző helyen laknak, bármelyikük lakóhelye szerint illetékes szabálysértési hatóság eljárhat. A kényszerintézkedések változásai A jelenlegi szabályok szerint elzárással is sújtható szabálysértés esetén ha tettenérésre kerül sor az eljárás alá vont személyt gyorsított bírósági eljárás lefolytatása céljából a rendőrség őrizetbe veheti. E szabály annyival egészül ki, hogy tettenérésnek kell tekinteni azt az estet is, ha a szabálysértés helyszínéről elmenekült elkövetőt a rendőrség az elkövetéstől számított 48 órán belül elfogja. Egyes szabálysértéseket érintő módosítások Új szabálysértésként került be a törvénybe a feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel. Ezt a szabálysértést az követi el, aki a bíróság által a társadalmi szervezet feloszlatásáról hozott döntésében jogellenesnek nyilvánított tevékenységet végez, vagy a bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet működésében a feloszlatás után részt vesz, vagy nyilvános rendezvényen a bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet egyenruháját vagy formaruháját viseli, továbbá aki nyilvános rendezvényen olyan egyenruhát, vagy formaruhát visel, amelyről a feloszlatott társadalmi szervezet egyenruhája, formaruhája ismerhető fel. E cselekményt a bíróság elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja. A magánlaksértés, a tulajdon elleni szabálysértések és a valótlan bejelentés szabálysértéseknél alternatív büntetésként lehetővé tették az elzárás büntetés kiszabását. E megoldástól szintén a gyorsabb eljárást várják az előkészítők, hiszen az elzárással is sújtható szabálysértések miatt folyamatban lévő eljárásokban a gyorsított eljárás szabályait kell alkalmazni. A tulajdon elleni szabálysértéseknél az elzárás büntetés bevezetése mellett a kiszabható pénzbírság összegét százötvenezer forintra emelték. Ezen szabálysértések elbírálása a bíróság hatáskörébe tarozik. Egyidejűleg lehetőséget teremtettek ezekben az esetekben az értékegybefoglalásra, mely elkövetési érték, a kár illetve az okozott vagyoni hátrány összegének megállapítását célozza, amennyiben az eljárás alá vont személy ugyanolyan cselekményt, több alkalommal, legfeljebb egy éven belül követett el és ezeket együttesen bírálják el. Az értékegybefoglalás nem alkalmazható abban az esetben, ha az elkövető a szabálysértéseket üzletszerűen (hasonló jellegű cselekmények elkövetése révén rendszeres haszonszerzésre törekedve) követi el, vagy ha a cselekmények a folytatólagosság (ugyanolyan cselekményt, azonos sértett sérelmére, rövid időközönként többször elkövetett szabálysértés) körébe tartoznak. Az ilyen ügyekben az eljárás korábban a jegyző hatáskörébe tartozott, aki nem rendelkezett megfelelő eszközökkel, sem apparátussal ahhoz, hogy az elkövető személyt felderítse. A módosítás a tulajdon elleni szabálysértésekre, valamint a feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel szabálysértésére külön rendelkezéseket vezetett be: a feljelentést a rendőrségnél kell megtenni (illetve a rendőrséghez kell továbbítani, ha máshol tették) és bekerült az szabályozásba az előkészítő eljárás jogintézménye, melynek során a rendőrség jogosult és kötelezett a tényállás felderítésére, a bizonyítási eszközök felkutatására és biztosítására, valamint az elkövető kilétének a megállapítására. Az új törvénymódosítás feljogosítja a rendőrséget a tulajdon elleni szabálysértések és a feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel szabálysértése esetén a tárgyi bizonyítási eszközök felkutatása érdekében a magánlakásba történő belépésre is. A törvénymódosítás óta megnőtt ugyan a rendőrség munkája, de a tapasztalatok szerint az elkövetők nagy része főként, akik korábban még soha nem kerültek összeütközésbe a törvénnyel a lebukást szégyenként élik meg, mint ahogy azt is, hogy rövid időn belül a rendőrség és a bíróság előtt is meg kell jelenniük. Gyakran már a rendőrségi eljárás alatt tapasztalhatóak a megbánás nyilvánvaló jelei, ami jó esélyt jelenthet arra, hogy a jövőben tartózkodnak az ilyen cselekményektől. Elmondható, hogy a szigorúbb szabályoknak összességében pozitív hatása van, hiszen érezhetően nagyobb visszatartó erővel bír az eljárások jelentős meggyorsulása, illetve a kilátásba helyezett súlyosabb büntetés, és ezen belül a viszonylag nagy számban alkalmazott őrizetbe vételek miatt az a tény, hogy akár egy bolti lopás miatt is börtönbe lehet kerülni. Dunai József r. hadnagy mb. őrsparancsnok

6 október AUTÓ MENTES NAP Szeptember 22-én városunk, Tótkomlós is csatlakozott ahhoz az európai kezdeményeséhez, amely 1997-ben indult hódító útjára óta minden évben megtartják ezt, a társadalom környezettudatosságát erősíteni hivatott rendezvényt. Célja, hogy felhívja a városlakók figyelmét a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti és baleseti problémákra; a közlekedési mód felelősségteljes megválasztására; a fenntartható, környezet- és emberbarát városi közlekedés előnyeire; illetve a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés fejlesztésének szükségességére. Az autómentes nap keretein belül világszerte több mint 41 országban rendeznek programokat, ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott ismét városunk is. A nap rendezvényei kapcsán szerettek volna minél több gyermeket és felnőttet arra ösztönözni, hogy közlekedjen ÖKOsan, vagyis fenntartható módon: gyalog, biciklin vagy tömegközlekedéssel. A szülőket pedig arra buzdították, hogy a mindennapi autós fuvarozás helyett, ismertessék meg gyermekeikkel, hogyan kell helyesen gyalogosan vagy kerékpárral közlekedni, segítve ezzel a fiatalok önálló utazási készségének fejlődését. Ezen a napon elsőként egy rendhagyó irodalomórát tartott Zsíros-Simon Mária költőnő. A Természet Házában a Tótkomlósi Rendőrőrs munkatársa, Oláh Csaba rendőr főtörzsőrmester, 3 előadást tartott egy kisfilm vetítésével egybekötve az iskolásoknak és óvodásoknak. A figyelemfelkeltő előadás a helyes közlekedésről szólt, melyből rögtön kérdéseket tett fel és a helyesen válaszolók apró ajándékokat is kaptak. Délután 14 órától a Természet Háza előtti lezárt részen rendőrségi bemutatón és kerékpáros akadályversenyen vehettek részt és az Alföldi Hegyivadászok KSE is bemutatkozott. A program befejező része délután 16 órakor indult el, hiszen egy nagy csoport kikerékpározott a Tanyamúzeumhoz, ahol közös ÖKO-partyval, ragyogó napsütésben, jó hangulatban zárták a napot! A rendezők köszönik a támogatóknak minden nemű hozzájárulásukat. Az Autómentes nap támogatói: -Nemzeti Fejlesztési Minisztérium -Tótkomlós Város Önkormányzata -Jankó János Általános Iskola és Gimnázium -Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda -Orosházi Rendőrkapitányság - Tótkomlósi Rendőrőrs -Agrár Zrt. -Tótkomlós Turizmusáért Egyesület - Tótkomlósi Hagyományőrzők a Száraz-ér -ért Közhasznú Egyesületet -Alföldi Hegyivadászok Tótkomlós KSE - Komlós Településszolgáltatási Kft. - Takács Ferenc alpolgármester - Karasz János - Karasz Pál M. Legrand: Az idősek tisztelete Amíg fiatal vagy, Sosem gondolsz arra, Hogy eljön az ősz is, S elszállnak a darvak. Amíg fiatal vagy, Nincsen sosem gondod, Nem érdekel semmi, Csak a saját dolgod. Pedig gondolnod kell, Azon sok emberre, Akik annyit tettek, S jártak a kedvedbe. Legalább e napon, Jussanak eszedbe, Legyél hálás nekik, S ne legyen feledve. Szüleid, akik az Életedet adták, Nagymamák, nagyapák, Ne legyenek árvák. Tanítóid, kiktől Csak a jót tanultad. Gondolj szeretettel Tiszteleted rójad. Törődjél és szeress, Mindenki azt mondja: Hogy amennyit most adsz Annyit kapsz, majd vissza!

7 2011. október 7 A Nagycsaládosok Tótkomlósi Egyesülete évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1. Számviteli beszámoló. Az egyesület az egyszeres könyvvitelt vezető, a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára előírt, A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójá -t készítette el, melynek része a mérleg és eredmény levezetés. Ez a beszámoló a jelentés mellékletét képezi. 2. Költségvetési támogatás felhasználása. A helyi önkormányzattól ,- forintot kapott az egyesület 2010-ben, melyet decemberben karácsonyi ünnepség megrendezésére fordítottunk. 3. A vagyon felhasználása. Az egyesületnek induló vagyona nem volt. Jankósok Csehországban Iskolánk két diákjának, - nekem és Árvai Lajosnak megadatott az a lehetőség, hogy részt vehettünk egy nemzetközi tudományos diákköri konferencián, ami Csehországban, Uničov városában volt megtartva. A többi diák Csehországból, Szlovákiából, és Ukrajnából érkezett. A bemutatónk a konferencián kétféle témájú lehetett. Az egyik reál tantárgyakhoz kapcsolódó munka, a másik pedig humán tantárgyakból összeállított téma lehetett. Szeptember 19- én indultunk. Az út elég hosszúra sikeredett, mert csak estefelé értünk a Václavov nevű hotelba. A konferencia másnap volt megtartva. Sok tehetséges diák mutatkozott be rajta. Mindenki kapott emléklapot és néhány kisebb ajándékot is. Ezután egy rövid városnézés következett. Harmadik nap egy egész napos kiránduláson vehettünk részt, és még az egyetemre is bemehettünk. Negyedik nap előadásokat látogattunk, amik különböző témákról szóltak, mint például a latin nyelv tanulásának előnyei, vagy akár a kombinatorika. Este egy bemutatkozó estet tartottunk, ahol mindenki bemutathatta az országát, vagy az iskoláját. Mi készítetünk egy videót Magyarország tájairól, hagyományos ételeiről, és a hungarikumokról. A bemutatkozó est alkalmából meg is vendégeltük a résztvevőket egy kis magyar, házi készítésű kolbásszal, ami mindenkinek nagyon ízlett. Szeptember 23-án indultunk haza korán reggel, tele élményekkel. A táj gyönyörű volt, az ételek kiválóak. Alkalmunk volt megkóstolni a cseh, illetve szlovák nemzetiségi specialitást, a knédli -t. Nagyon sok mindent tanulhattunk, gyakorolhattunk, és bővíthettük a nyelvtudásunk is. Köszönjük, hogy élhettünk a lehetőséggel. Bere Erika, 11. osztályos tanuló 4. Cél szerinti juttatások. Az egyesület 2010-ben az NCA-tól ,- Ft működési támogatásban részesült, mely összeget működési kiadásokra fordítottunk. 5. Egyéb támogatások. Az egyesület 2010-ben az szja 1%-ból ,- Ft támogatásban részesült, melyet Mikulás ünnepségre fordítottunk. 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások. Az egyesületnél a vezető tisztségviselők társadalmi munkában végzik tevékenységüket, díjazásban nem részesülnek. Gyorsan eltelt egy év és szeptember 9-én ismét megtartottuk a hagyományos évadnyitó diákdélutánunkat a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium udvarán. Az osztályok az étel elkészítése mellett feladatul kapták, hogy mutatkozzanak be az iskola többi osztálya előtt. Volt fejtörés és nyafogás, de a kezdeti elkeseredés után, - Kevés az idő! Mit találjunk ki? Mi nem vagyunk túl kreatívak!- mindenki beindult és jobbnál jobb produkciókkal rukkoltak ki. Volt itt eszperente, tánc, csatakiáltás, diákok egymás között, sőt rejtőzködő diáknevek is elhangoztak! A lelkes közönség érdeklődve figyelte a versenytársakat és nagy tapssal jutalmazta a fellépő közösségeket. A produkciók között beindult a zenekérés, amit szinte alig lehetett teljesíteni az idő rövidsége miatt. Az elkészült ételeket a háromtagú zsűri pontozta. Minden elkészült ételnek három szempontnak kellett megfelelnie: tálalás, A fenti címmel szeptember között a romániai Nagylakon nemzetközi népdaléneklő versenyt rendeztek, immár tizenharmadik alkalommal. A versenyen több éve a tótkomlósi Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola is képviselteti magát. Az idei évben Krcsmériné Gyurkovics Mária pedagógus felkészítésével két diákunk Kergyó Márta és Zsingor Melinda - mérette meg magát a nemzetközi porondon, mindketten igen szép eredménnyel zárták a versenyt. A hatodik osztályos Zsingor Melinda kategóriájában különdíjat kapott. 7. Közhasznú tevékenység. Az egyesület közhasznú tevékenysége keretében jogi és családügyi tanácsadással valamint adomány osztással is segíti tagjait. A nagyobb családi és gyermek ünnepeken műsorral és csekély ajándékkal lepi meg a gyermekeket. Minden évben Mikulás napi vagy karácsonyi ünnepséget, és lehetőség szerint sportnapot szervez, munkájával elősegíti a Tótkomlóson élő nagycsaládosoknak a szabadidő hasznos eltöltését. Megköszönjük az 1 % felajánlásokat. A támogatást Mikulás nap megrendezésére fordítottuk. Tisztelettel: Horváth Józsefné Nagycsaládosok Tótkomlósi Egyesülete Évadnyitó diákdélután a Jankóban ízvilág, osztálymorál. A harmadik helyezett osztályt, a tizedikeseket, édességgel, a második helyezettet, az 5.b-t, gyümölccsel, míg a legjobban főző osztályt, a 6.a-t, csoki tortával díjazta diákönkormányzatunk. Az ételek elfogyasztása után még egy erőpróbát is ki kellett állnia a vállalkozó szellemű diákoknak, kötélhúzásban mérethették meg magukat. Tanár és diák jól érezhette magát ezen a kellemes kora őszi délutánon, majd mindenki elégedetten, jóllakottan térhetett haza. Cez Nadlac je A versenyen iskolánk volt tanulói közül is többen részt vettek: Zsingor Nikolett harmadik lett, Burgel Krisztina pedig különdíjat kapott. A felnőtt kategóriában is komlósi siker született, hiszen itt az első helyezést szintén városunk képviselője, Bartos Zsuzsanna szerezte meg, aki egyébként felkészítőként is képviseltette magát (Burgel Krisztina). A versenyzőknek gratulálunk és köszönjük nekik, hogy egy ilyen rangos nemzetközi eseményre is elvitték a tradicionális komlósi szlovák kultúra hírét. B.T.E.

8 október Bemutatkozik a Naplemente Temetkezési Szolgáltató Kft. Arcod keresem a naplementében, amit máshonnan látunk Te meg Én. Neked az óceánról ragyog vissza, nekem a fák közt szűrődik át a fény (Fodor István) Egy év telt el a Tótkomlósi Naplemente Temetkezési Szolgáltató Kft. megalakulása óta. Búcsúztatóként már sokaknak ismerős Czirléné Kovács Tímea ügyvezető neve, de szolgáltatóként még kevesen ismerik. Vállalkozásuk, a Naplemente az első tótkomlósi székhelyű temetkezési szolgáltató. Bármilyen furcsa is, Tótkomlósnak eddig nem volt saját temetkezési szolgáltatója. Ügyvezető asszony, hogyan telt az első év? Az elmúlt év sok munkával, a cég folyamatos fejlesztésével telt el. A temetési szertartásokhoz méltó kelléket vásároltunk: szőnyeget, egyenruhákat, kandelábereket, koszorútartó állványokat. A halottszállító autónk mellé egy ún. pompaautót vettünk, amit a temetőn belül is használunk. A emlékparkot folyamatosan gondozzuk, sok-sok új virágot, fát ültettünk. Mindig kegyelettel teljes munkát igyekszünk nyújtani, mert az utolsó búcsúzás azoknak, akik elveszítették, akit szerettek, nagyon nehéz, a legnehezebb az életben. Az emlékaparkon kívül is vállal-e a Naplemente temetést? Baba kiállítás A babáknak két lelkük van, de lehet, hogy három, az egyiket készítője lehelte belé, a másikat a kislány, aki játszott vele a harmadikat pedig a gyűjtő, aki szereti és megbecsüli 108 baba gyönyörű gyermeki mosolya tekintett vissza ránk a Természet Házában megtartott kiállításon. Melegné Bordás Zsuzsanna, Veszprém megyéből, Balaton mellől, Palóznakról hozta el gyűjteményét és egyedi alkotásait. Gyűjtött babái között van porcelánbaba, mely a XVIII. század jellegzetes babája volt, ezek a babák anyaguknál fogva előkelőséget sugároznak. Vannak közöttük karakterbabák, melyek kihangsúlyozott arcmimikájukkal, jellegzetes gyermeki tulajdonságokkal, gesztusokkal felruházott babák. Végül vannak Vinil babák, melyek rugalmas műanyagból, vinilből készültek. Természetes alakokat formáznak, bőrszínű, élénk szemű, eleven arcú kislányok és kisfiúk. Nagyon nagy érdeklődés övezete a kiállítást, ami valljuk be nem is csoda, hiszen ezek a remekművek szemet gyönyörködtetőek és varázslatosak. Összesen majd 1500-an tekintették meg a babákat. Számos szomszédos településről is érkeztek érdek- lődők. Tótkomlósról szinte az összes kisiskolás és óvodás belépett ebbe a különleges kis világba, ahol bizony a gyermekeknek olykor nehezükre is esett, nem felkapni és játszani a kis remekművekkel. Programajánló: október 21.: 2011 Liszt Ferenc Emlékév - Hangverseny és hangszerkiállítás (A kiállítás megtekinthető: október 21 - november 11.) Természet Háza október 23.: Városi ünnepség az os forradalom és szabadságharc emlékére- Szabadság tér A hagyományos koporsós temetéseket és a hamvak sírba helyezését az Ó-, az Új-, illetve a Katolikus temetőkben a megszokott módon végezzük. A temetési szertartás - a hozzátartozók kérése szerint - lehet egyházi és polgári is. A kívánt temetési formához tartozó kellékeket (koporsó, urna, rögfogó paplan, szemfedő, fejfa, ) kiválaszthatják a Piac téri bemutató termünkben. Az aradi úti emlékparkunk az országban is egyedülálló. Az emlékpark a temetkezés új formáit teszi lehetővé: a hamvak száraz és vízzel történő szórását. Amikor ezt az emlékparkot megépítettük, nem tudhattuk, hogy az újat, a nem hagyományos temetkezési formákat az emberek mennyire fogják elfogadni. Egy év sem kellett, hogy a helyiek és más település lakói ezt a temetési formát válasszák, és az otthon tárolt hamvak is az emlékparkban találjanak végső nyughelyet. Mit érdemes tudni az emlékpark működésének részleteiről? Más temetőkhöz hasonlóan az emlékpark is a nyitvatartási idő szerint látogatható. Minden nap van lehetőség a neveket őrző emlékfal előtt tisztelegni és a park csendjében emlékezni. Lényeges bővítésen esett át az urnatartó fal is. Tótkomlós lakóinak kérését tartottuk szem előtt, amikor az aradi úti emlékparkban megépítettük a település egyetlen urnatároló falát, amely 162 férőhellyel rendelkezik. A sírokhoz hasonlóan egyes vagy kettes helyet lehet megváltani. Az emlékparkunkban bármely felekezethez tartozó búcsúztatására van lehetőség, mert a tisztességes és méltó eltemetés joga mindenkit megillet. A Tótkomlósi Naplemente Temetkezési Szolgáltató Kft. a nap huszonnégy órájában elérhető, és a nap minden percében készen áll a segítségnyújtásra. Megbízhatóan, gyorsan és kegyeletteljesen végezzük a munkánkat, átérezve a gyászoló családok veszteségét ezekben a fájdalmas napokban. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt! M.R. Több civil szervezet fáradozik azon, hogy településünk szebb és élhetőbb legyen. Sajnos egyesek nem tisztelik más fáradozását. Egy hirdető tábla lett az áldozata az egyik diszkó balesetnek!

9 2011. október KOMLÓšSKA MOZAIKA 9 PREHLIADKA SÓLISTOV SLOVENSKEJ ĽUDOVEJ PIESNE CEZ NADLAK JE... Cez Nadlak je cesta drobnim sekaná, jahvodkami zo dvoch bokov sadená. Sadili ich tí nadlackí pahouci, veď už tajšli aj z Nadlakí vojaci. Tak sa spieva aj v ľudovej piesni, a práve taký je aj názov speváckej súťaže, ktorú každoročne organizuje Aradská oblasť Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunskom Nadlaku. Tento rok sa konal už 13. ročník Medzinárodnej prehliadky sólistov slovenskej ľudovej piesne a to v dňoch od 22. do 25. septembra Kým v prvých ročníkoch súťažili na tejto prehliadke len domáci interpreti, postupne sa táto prehliadka stala medzinárodnou. Zúčastnilo sa jej mnoho spevákov nielen z Rumunska, ale aj z Chorvátska, Maďarska a Srbska. Každý z účinkujúcich sa snažil o čo najlepší výkon, veď konkurencia bola silná. Dva dni vo štvrtok a v piatok sa skúšalo a večer už išlo do tuhého, keď každý zaspieval zo svojho repertoáru jednu rýchlu pieseň a ďalší deň druhú, už pomalú. Hudobný sprievod sólistom zabezpečoval festivalový orchester Sálašan pod vedením Mgr. Jozefa Zifčáka ml. Aj porota nemala ľahké vybrať zo všetkých prítomných 18 najlepších sólistov, ktorí sa predstavili na nedelňajšom galaprograme. Súťažilo sa v troch kategóriách: Prvá kategória bola od 7-12 rokov, druhá od rokov a tretia viac ako 18 rokov. Všetkým súťažiacim spríjemnil program slovenský tanečný súbor Mladosť z Banskej Bystrice. Maďarsko reprezentovali speváci zo Sarvaša, Slovenského Komlóša a Pitvaroša. Komlóšania aj tento rok zabodovali. Z najmladších sólistov Melinda Zsingorová obdržala špeciálnu cenu, žiačku pripravovala Mária Gyurkovicsová Krcsmériová. V druhej kategórii získala pekné 3.miesto Nikoleta Zsingorová a v tretej kategórii udelili nádherné 1. miesto Zuzane Bartošovej. Všetkým aj touto cestou blahoželáme a prajeme, aby ich krásny hlas aj naďalej zvučal na podobných speváckych súťažiach a spríjemňoval ľuďom veselé i smutné chvíle. Ľubomíra Rollová Anyakönyvi események (Az összefoglaló azon személyek adatait tartalmazza, akik hozzátartozói azok közléséhez hozzájárultak) Született: - Anderkó Hajnalka és Babcsán Szabolcs tótkomlósi lakosoknak Izabell utónevű gyermeke Kicsi rózsabimbó, életed hajnalán, Szunnyadozz csak párnád hófehér haván. Ringat jó anyácskád, ezer gondja van rád, Féltő szívvel virraszt sok-sok éjszakán. Összeállította Takács Ágnes Katalin a Védőnői Szolgálat és az Anyakönyvvezető közreműködésével. Az anyakönyvi események Komlósi Hírmondóban történő megjelentetése díjmentes!

10 október Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 274/2011. (IX. 30.) számú határozatával csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé tegye a felsőoktatásban való részvételt, jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: 1.települési önkormányzatok által nyújtott támogatás (önkormányzati ösztöndíjrész) 2. megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás (önkormányzati ösztöndíjrész) 3. intézményi támogatás (intézményi ösztöndíjrész) Az ösztöndíj időtartama: - A típusú pályázat esetén: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2011/2012. tanév második féléve és a 2012/2013. tanév első féléve) - B típusú pályázat esetén: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2012/2013. tanév, a 2013/2014. tanév és a 2014/2015. tanév). Indítsa el vállalkozását kockázat nélkül! A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Európai Uniós forrásból Vállalkozás-keltő innováció transzfer projekt megvalósítását tűzte ki célul, START-UP-MODEL néven. A keltő keretében történő vállalkozás indítása lehetővé teszi a jó gazdasági projekttel rendelkező, vállalkozni szándékozó álláskereső részére, hogy kipróbálhassa tevékenységét anélkül, hogy ő maga vállalkozóvá válna és viselné annak kockázatait. Hogyan is lehetséges ez? A 12 hónapos program keretében 20 fő álláskereső részére biztosítunk lehetőséget arra, hogy képzésen vegyen részt, elindítsa vállalkozását, majd saját nevében végezze vállalkozói tevékenységét védett keretek között, folyamatos mentori segítséggel. Az első hat hónap alatt egy olyan gyakorlat orientált képzési programon vehetnek részt, mely felkészíti őket a vállalkozó létre, betekintést nyerhetnek a vállalkozói szféra rejtelmeibe, felkészítjük őket a buktatók elkerülésére és biztosítjuk a vállalkozás kipróbálásának lehetőségét. A program kockázatmentességét az adja, hogy a vállalkozó jelöltek vállalkozásai tevékenységüket saját maguk végzik, de nem a saját nevükben. Ők a program első szakaszában mindvégig álláskeresők maradnak és mint képzésen részt vevők keresetpótló juttatásban részesülnek ( ennek összege a minimálbér 60%-a). A program kezdetétől vállalkozási, pénzügyi, jogi ismeretekre nem kizárólag képzés keretein belül tehetnek szert, hanem személyre szabott mentori program alanyai lesznek. A mentorok olyan személyek, olyan segítők, akik valós segítséget képesek nyújtani gazdasági, jogi és, marketing területen egyaránt, valamint jelentős tapasztalattal, ismerettel rendelkeznek a vállalatirányításhoz szükséges bürokrácia területén is. A program második szakaszában hat hónapig vállalkozóvá válási támogatásban részesítjük a programba vont személyeket (minimálbérrel megegyező összeg). Ekkor a képzési program keretében már kipróbált vállalkozói tevékenységét folytathatja saját nevében, kiküszöbölve a kezdeti nehézségeket, problémákat. Kik jelentkezhetnek a programra? Bárki, aki rendelkezik egy életképes, gazdasági projekt elindításához szükséges tervvel, az ahhoz szükséges szakképesítéssel és regisztrált álláskereső. E programban olyan gazdasági tevékenység elindítását tudjuk támogatni, mely nem jár beruházási igénnyel, viszont a jelöltnek szüksége van a vállalkozás elindításához szükséges jogi, gazdasági, marketing ismeretekre, valamint stratégiai iránymutatásra. Jelentkezés módja Jelentkezési lap kitöltésével a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségein, melyet október 21-ig adhatnak le. Ezek után levélben értesítjük a felvételi eljárás folyamatáról és a kiválasztás eredményéről. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki: - középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt - katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmény katonai illetve rendvédelmi képzésében vesz részt - doktori (PhD) képzésben vesz részt - külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázati kiírásra október 17- ig kerül sor, melyet követően a pályázati felhívás és a pályázati űrlap a www. totkomlos.hu honlapról tölthető le. A pályázatok benyújtásának határideje: november 14. A pályázattal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a honlapon érhető el, valamint Tótkomlós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában az Igazgatási Osztályon Takács Ágnes Katalin ügyintézőtől kérhető. ÉRTESÍTÉS Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy november 1-jei, Mindenszentek körüli munkarend Tótkomlós Város Polgármesteri Hivatalában az alábbiak szerint alakul: október 31. (hétfő) pihenőnap november 5. (szombat) ügyfélfogadás 8,00-12,00-ig Szíves megértésüket köszönöm. Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina s. k. aljegyző Az NAV /APEH/ honlapján megtalálható a 2010-es év személyi jövedelemadó 1+1%-os felajánlások kedvezményezettjeinek listája. Évek óta szinte mindíg ugyanazok a civil szervezetek és alapítványok aktivizálják magukat a legjobban ezeknek a támogatásoknak a megszerzésére. Az első öt szervezet a következő: Iskoláért, Jövő Polgáraiért Alapítvány, Tótkomlósi Úszó Egyesület, Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány, Tótkomlósi Torna Club, Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Városunkban összesen 20 szervezet kapott ilyen támogatást. A több mint 2,5 millió forintot közel 830 fő ajánlotta fel. Hogy ez sok vagy kevés? Minden évben egy kicsit gyarapszik, de vannak még benne tartalékok. Javaslat a civil szervezeteknek és alapítványoknak, hogy a vidéken élő vagy elszármazottakat is keressék meg, kérjék támogatásukat. M.R.

11 2011. október 11 Találkozás városunk díszpolgárával, Gyurkovics Zsuzsával Tamási Áron Ábele kérdezte: Mi végre vagyunk a világban? Azért, hogy valahol otthon legyünk benne. Ki ne tette volna fel magának ezt a kérdést, ki ne kereste volna a választ arra, hogy mi is az emberi élet értelme? Ebben a rohanó világban egyre csak keresgélünk, és felmerülő kérdéseink választ remélünk. Ki, vagy mi adhat választ? A művészet és a kultúra talán igen. Ezen a téren a mi városunk sem marad el, hiszen vannak olyan szülöttei, akikre büszkék lehetünk. Közéjük tartozik Gyurkovics Zsuzsa, városunk díszpolgára, aki mögött igen gazdag életpálya áll. Szeptember 14-én vendégül láttuk őt az Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében megrendezett irodalmi esten. A művésznő fiatalos, tele van életkedvvel; mosolyogva, kedvesen köszöntötte a közönséget. Az irodalmi est után életéről, pályafutásáról kérdeztem: Mi a legkedvesebb gyermekkori élménye? Már kicsi gyerekként is folyton énekeltem, táncoltam. Három éves koromban, ha valaki megkérdezte mi leszek, azt mondtam, hogy színésznő. Miért éppen a színészi pályát választotta? Mindig megvolt bennem az igény, hogy olyan területet találjak, ahol szolgálni kell: számomra ez volt Thália temploma. Nekünk dolgunk van itt a földön, szerepünk és küldetésünk. Igehirdetők lehetünk, akik a század legjelentősebb íróinak, költőinek az igéit szólaltatjuk meg. A családomban leginkább az édesapám tiltakozott, ő a színpadi vágyaimat bohémsággal azonosította. Én viszont igyekeztem mindent megtenni azért, hogy a sport szeptember között rendezték meg a XIII. Szenior Európa Bajnokságot Ukrajnában, a Krím-félszigeten, Jalta városában. A versenyen harminchét ország négyszázötven egyesületből, mintegy kétezer versenyző állhatott fel a rajtkőre több egyéni és váltó számban. Magyarországot kilenc egyesület képviselte, közöttük a Békés Megyei Szenior egyesületeket a Tótkomlósi Rozmárok és a Békéscsabai Szeniorok. A tótkomlósi versenyzők közül Csanádi Jánosné VIII. korcsoport (60-64 év) megszerezte a rozmárok és egyben a tótkomlósi úszósport első Európa Bajnoki címét 50 m mell úszásban és második helyezést ért el 100 m mell úszásban. A Rozmárok hat fős csapattal indultak és további figyelemre méltó helyezéseket értek el. Egy első hely, egy második hely, tíz negyedik hely, öt ötödik hely, egy hatodik hely és további helyezések. Rozmárok eredményei: Egyéni számok: Csanádi Jánosné VIII. kcs.: 1. hely - 50 m mell, 2. hely m mell, 4. hely m gyors és 50 m gyors Tótkomlós első Európa Bajnoka Gombkötő Sándor Lajosné VIII. kcs.: 5. hely m gyors, 200 m hát, 100 m hát Dr. Gulyás Péter VIII. kcs.: 4. hely - 50 m mell, 100 m mell, 50 m pille, 200 m mell, 5. hely m mell Kancsó János X. kcs.: 4. hely m mell, 200 m mell, 6. hely m hát, 7. hely m hát Dr. Sümeghy László IX. kcs.: 5. hely m hát, 7. hely - 50 m hát, 100 m mell, 10. hely - 50 m mell Fodor László VIII. kcs.: 4. hely m hát, 9. hely - 50 m hát Váltók eredményei: 4. hely: 4 x 50 m MIX vegyes váltó V. kcs. ( év) Tagjai: Dr. Sümeghy László, Csanádi Jánosné, Dr. Gulyás Péter, Gombkötő Sándor Lajosné 4. hely: 4 x 50 m MIX gyorsváltó V. kcs. ( év) vágyaimat valóra váltsam. Amikor Lehotay Árpád a szegedi színház direktora hirdetésben keresett egy fiatal lányt egy bizonyos szerepre, nem késlekedtem. Kék pöttyös ruhában, kicsempészett biciklin 45 kilométert tettem meg Szegedig. Meghallgattak és megkaptam életem első szerepét. Hogyan indult a karrierje? Szorgalmasan készültem és tanultam, hogy bekerülhessek a főiskolára, ahová ezer jelentkező közül negyvenhármunkat vettek fel. Végül kilencen végeztünk, közöttük olyan nagy egyéniségek, mint Márkus László, Sinkovits Imre, Körmendi János. A diploma megszerzése után először a Madách, majd a Nemzeti Színházban kaptam csodálatos szerepeket. Mindig szeretet és figyelem vett körül. Amikor férjhez mentem, követtem orvos férjemet az akkori NDK-ba. Két gyermekünk született, mint orvos feleség a férjemet támogattam a munkájában. Az ott eltöltött négy év kissé visszavetette a pályámat. Hazatérésünk után a Madách Színházban és a Vidám Színpadon játszottam főleg Csehov és Moliere művekben. Onnan kerülten Győrbe, ahol zenés darabokban és operettekben szerepeltem. Melyik szerepére emlékszik legszívesebben? Az Edit Piaf életéről szóló musical áll legközelebb a szívemhez, mert ez jelentette számomra a művészet csúcsát, amiért Jászai Mari-díjjal jutalmaztak. Milyen a kötődése a szülővárosához? Szeretettel gondolok szlovák származású családomra, akikhez gyakorta hazalátogatok. Mindig el szoktam mondani: Ha nem vagyok tótkomlósi, ezt a pályát nem tudtam volna végigvinni. A szlovák nyelvet jól beszélem, igen büszke vagyok a gyökereimre. Ha meghívást kapok, mindig igyekszem eleget tenni a kérésnek. Ha Petőfi versét szavalom itt születtem én ezen a tájon... - mindig a szülővárosomra gondolok. Hogyan telnek nyugdíjas évei? Az énekléssel a mai napig nem hagytam fel, minden évben adok egy koncertet. A családi feladatokból igyekszem kivenni a részem, öt szép unokámat támogatom, segítem. A művésznőt Juraj Dolnozemský alkalmi verssel köszöntötte, melyben gazdag, eredményes pályáját méltatta: Első vágyaid itt születtek! A város kebelén nőttél fel! És hozzátartozol kitörölhetetlenül. Bár az élet felülírja, átírja az álmokat, a sors kijelöli az utakat! Keményen küzdeni hív a gondolat! Remény, erény táplálja, hogy megmaradjanak, a célokat! Ezernyi vágy keresztezi az okokat! De kell, kell egy biztos pont, amelyik sorrendbe, sorsrendbe igazgatja a sort! A város mindig visszavár! Múltjával hazavár!... (részlet) Schnetterné Lóczi Ilona Tagjai: Dr. Gulyás Péter, Gombkötő Sándor Lajosné, Fodor László, Csanádi Jánosné 9. hely: 4 x 50 m FÉRFI gyorsváltó V. kcs. ( év) Tagjai: Dr. Gulyás Péter, Kancsó János, Dr. Sümeghy László, Fodor László 10. hely: 4 x 50 m FÉRFI vegyes váltó V. kcs. ( év) Tagjai: Dr. Sümeghy László, Dr. Gulyás Péter, Fodor László, Kancsó János Kancsó János elnök

12 12 FOCI Tótkomlósi TC - Sarkadi Kinizsi LE 1:0(1:0) Tótkomlós, Karasz János sporttelep, 400 néző Vezette: Gyuga Tótkomlósi TC: Binges - Jámbor, Vass, Ibrányi, Laczi - Lovas A., Fazekas(Horváth), Ondrejó, Krátky V.(Kovács) - Lovas T., Kiss Jó: Laczi, Binges, Lovas A., Lovas T. Gól: Lovas T. Az első félidő 40. percében Ondrejó adott be remek labdát a védők között, a vendég csapat kapusa felett átszállt a labda, amit Lovas T. emelt a hálóba. Egy jól játszó csapat látogatott el hozzánk. A helyzetek alapján megérdemelt győzelem született. Ezzel a győzelemmel csapatunk a táblázat elejére lépett, reméljük nem fogunk elszédülni vagy megszédülni! Cserháti István: Az első félidőben a komlósiak, a másodikban mi dolgoztunk ki több helyzetet, a döntetlent megérdemeltük volna. Kvasznovszky József: Kiváló edző kitűnő csapatát sikerült legyőzni. Tótkomlósi TC - Sarkadi Kinizsi LE 4:1 (2:1) ifjúsági Tótkomlós, Karasz János sporttelep, 150 néző Vezette: Fehér Tótkomlósi TC: Fejes - Bakó, Pónya, Lomjanszki, Ondrejó D. - László, Molnár (Séhorcz) Benyó (Baliga K.), Lehoczki (Kriska), Takács. - Huszár (Baliga Sz.) Jó: Bakó, Benyó, László, Lehoczki Gól: László 21., 26., Benyó 55., 75. Kiállítva: Takács 1. perc Takácsot már az első percben kiállította a játékvezető ütésért. Az első félidőt emberhátrányban töltő csapatunk már ebben a játékrészben tudott fordítani. Szép győzelem. Czollner Gábor: A játékosaim mindent megtettek a győzelemért. Battonya TE Tótkomlósi TC 3:2 (0:2) serdülő Battonya, 20 néző Tótkomlós: Asztalos-Baliga A., Szuszekár, Bakó, Hovorka,- Kriska, Lehoczki, Baliga K., Séhorcz -Benyó, Povázsai Csere: Baliga Sz. Gól: Benyó, Povázsai Horváth Henrik: 2:0-s vezetésünknél elhittük, hogy győzünk. Nem így lett. Van mit fejlődni és fogunk is. Kondorosi TE - Tótkomlósi TC 3:4(2:3) Kondoros, 300 néző Vezette: Fülöp Tótkomlósi TC: Binges - Jámbor, Vass, Ibrányi, Laczi - Lovas A., Fazekas(Kovács), Ondrejó, Krátky V. - Lovas T., Kiss Jó: Laczi, Ondrejó, Lovas A., Lovas T., Krátky V. Gól: Krátky V., Lovas T. (11-esből), Lovas A, Ibrányi Kiállítva: Jámbor Hét gól, kettő 11-es, kettő kiállítás, komlósi győzelem. Kell ennél több? Csapatunk végig vezetve, megérdemelten győzött az igen jó színvonalú rangadón. Kvasznovszky József: A kiváló erőkből álló bajnokcsapat otthonában nyerni óriási fegyvertény, amiért dicséret illeti az egész csapatot. Kondorosi TE - Tótkomlósi TC 5:2 (3:0) ifjúsági Kondoros, 50 néző Vezette: Orosz Tótkomlósi TC: Fejes - Varga, Szuszekár, László, Lomjanszki, Baliga I. - Molnár, Lehoczki, Séhorcz(Baliga K.), Kriska(Baliga Sz.) - Benyó október Jó: Séhorcz, Baliga Sz., Baliga K. Gól: László, Benyó Egy félidő előnyt adtak az ifisták a nem jobb hazaiaknak. Czollner Gábor: Hihetetlen ez a sérülési hullám. Tótkomlósi TC- Mezőhegyesi SE 0:1 (0:0) Tótkomlós, Karasz János sporttelep, 50 néző Vezette: Zelman /Rébék L./ Tótkomlósi TC: Karkus-Baliga A., Hovorka, Szuszekár, Deák,-Baliga K.,Baliga Sz., Séhorcz, Lehoczki Patrik -Benyó, Povázsai Csere: Kriska, Maliga, Lehoczki Pál Egyenlő erők harcából játékvezetői tévedésekkel a vendégek jöttek jobban ki. Tótkomlósi TC Rákóczi Vasas SE 0:3(0:2) Tótkomlós, Karasz János sporttelep, 400 nézõ Vezette: Benyovszki Tótkomlósi TC: Binges - Krátky (Juhász), Vass, Ibrányi, Laczi - Serfőző(Kovács), Fazekas(Mészáros), Ondrejó, Lovas A. - Lovas T., Kiss Jó: Ondrejó Kvasznovszky József: Egész héten langyosnak éreztem a hozzáállást, a mérkőzésen ez szintén tapasztalható volt, mert csak a mezt küldtük ki a pályára. A vendégek győzelme megérdemelt. Tótkomlósi TC Rákóczi Vasas 1:2 (1:1) ifjúsági Tótkomlós, Karasz János sporttelep, 100 nézõ Vezette: Pogonyi Tótkomlósi TC: Fejes Varga(Baliga I.), Lomjanszki, Pónya, Ondrejó D. - László, Molnár - Baliga Sz., Lehoczki, Kriska - Benyó Kispad: Karkus, Baliga I., Bakó Jó: Fejes, László Gól: László Czollner Gábor: Tartalékos csapatom végig szépen küzdve majdnem meglepetést szerzett a listavezetővel szemben. Tótkomlósi TC- Rákóczi Vasas 2:5 (2:2) serdülő Tótkomlósi TC: 50 néző Vezette: Malya /Rébék L./ Gól: Lehoczki (2) A második félidőben elfáradt csapatunk, így megérdemelten nyert a vendég csapat. Magyar Kupa megyei selejtező 2. forduló Battonyai TK - Tótkomlósi TC 1:2 (0:1) Battonya, 50 néző Vezette: Flinta Tótkomlósi TC: Binges - Somogyvári(Serfőző), Horváth, Vass, Laczi - László, Ibrányi -Mészáros(Takács), Ondrejó, Lovas A. - Kovács Jó: Kovács I., Lovas A., Binges Gól: Kovács I. Lovas A. A bajnoki mérkőzésektől eltérő csapatunk hozta a kötelezőt. M.R. Billiárd Aramis Szeged- Tótkomlósi Billiárd Klub 5:3 Magyarbilliárd OB II. déli-csoport, Szeged Nyertesek: egyéni: Kovács Mihály, Juhász Róbert páros: Kovács M.-Juhász R. A szegedi csapat elégtételt vett a tavaszi 8:0-ás vereségéért. Tótkomlósi Billiárd Klub- Szegedi Billiárd SE 8:0 Magyarbilliárd OB II. bajnokság déli csoport Mivel a szegedi ellenfél csak 4 fővel érkezett meg, ezért csak 4 egyéni, és a két páros mérkőzés zajlott le. győztesek egyéniben: Bedron, Kovács M., Szekeres, Arató T. párosban: Bedron-Szekeres, Juhász-Malya APRÓHIRDETÉS Tótkomlós, Békéssámsoni út 34 szám alatt 140 m 2 -es emeletes kertes családi ház eladó! Ugyanitt új hidromasszázsos zuhanyozó kabin eladó. Érdeklődi: 06/ Hirdessen ön is a tótkomlósi média valamelyikében! Hirdetésfelvétel: Vargyas Viktória Tel.: 06/30/ M.R. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk! Ezen elérhetőségeken is várjuk hasznos és megvalósítható ötleteiket az újsággal és a Komlós Tv műsorával kapcsolatban. Miről szeretnének olvasni,milyen riportokat néznének szívesen. Tótkomlós Város Önkormányzatának Lapja Megjelenik havonta Cím: 5940 Tótkomlós, Fő u Főszerkesztő: Vargyas Viktória Anna Szerkesztőség tagjai: Farkas Roland, Motyovszki Róbert, Lubomíra Rollová, Lektor: Boborné Tuska Erzsébet Kiadja: Tótkomlós Város Önkormányzata Felelős kiadó:komlós Településszolgáltatási Kft. Nyomdai munka: Yes-Press Bt., Tótkomlós ISSN

Tartalomjegyzék: Tótkomlós Város Önkormányzata az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére

Tartalomjegyzék: Tótkomlós Város Önkormányzata az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére Tartalomjegyzék: Beszámoló a testületi ülésről... 2 Tótkomlós szennyvízelvezetési és tisztítási projektje... 2 Pályázati felhívás - A Mozi épületének hasznosítására... 3 84 főnek teremtettek munkahelyet

Részletesebben

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában XVI. évfolyam 5. szám, 2012. május 195 Ft KÖZÉLETI LAP Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában A D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézményben 91 végzõs diák

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Európa a polgárokért program Europe for Citizens Programme Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2007. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a lengyelországi Kamionka Wielka településsel

Részletesebben

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS!

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! XIX. évfolyam XI. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AZ INFLUENZA H1N1, vakcina, megelőzés, fertőzés, halljuk naponta a rádióból, televízióból és

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya VIII. é v f o l ya m 6. s z á m 2010. Sz e p t e m b e r ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya Zsombói

Részletesebben

Átadták a felújított Diófa utcai tagóvodát. Tartalomjegyzék:

Átadták a felújított Diófa utcai tagóvodát. Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék: Átadták a felújított Szabadság teret... 2 Átadták a felújított Diófa utcai tagóvodát...2 Hamarosan befejeződik a Gyalogtúra útvonalak hálózata a Marosháton elnevezésű projekt... 3 Tótkomlós

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása 4-én, hétfőn délután ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a Békés

Részletesebben

Négycsillagos a gyógy- és strandfürdő

Négycsillagos a gyógy- és strandfürdő Pedagógusnap Idén a tiszaújvárosi oktatási intézmények közül elsőként a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanári karát köszöntötték. /7. oldal Beszámolódömping, támogatások

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. Az első új buszok Pécelre indulnak Százötven új busszal gazdagodott Budapest és az agglomeráció. Az új autóbuszokat

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

Együttműködés magas fokon

Együttműködés magas fokon Hungarikumok Az Ötórai tea legutóbbi rendezvényén a hungarikumokról, illetve a lehetséges tiszaújvárosi hungarikumokról beszélgettek a családias hangulatú teadélután résztvevői. /9. oldal Jó ebben a csapatban

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

Elfogadták a 2011. év költségvetését

Elfogadták a 2011. év költségvetését Dr. Gyuricza Miklós 2011. február 16.-ra hívta össze a képviselõ-testületet a soron következõ ülésre. A jelenlévõ képviselõk létszáma teljes volt, senki sem hiányzott. Az ülés megkezdése elõtt a polgármester

Részletesebben

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban Szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasókat, és első kézből szeretném tájékoztatni Újszilvás életében az elmúlt időszakban történt eseményekről,

Részletesebben

A kezdetekről. IV. évfolyam 1. szám. 2015. március

A kezdetekről. IV. évfolyam 1. szám. 2015. március IV. évfolyam 1. szám 2015. március A kezdetekről Tisztelt Mezőkovácsháziak! Fontosnak tartom, hogy képet kapjanak a polgármester, és az önkormányzat tevékenységéről, ezért a kezdeti négy hónap tapasztalatairól

Részletesebben

XX. évf. 2011. szeptember

XX. évf. 2011. szeptember XX. évf. 2011. szeptember BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Hidas Mátyás Budakeszi Díszpolgára: A családomnak köszönhetek mindent Együtt a város Családi Nap 2011

Részletesebben

Nem csak pénzügy, szívügy is

Nem csak pénzügy, szívügy is Közmeghallgatások Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál Szezonkezdet A Városházán folytatódott, majd Tiszaszederkényben zárult Tiszaújváros képviselő-testületének tavaszi közmeghallgatás sorozata. /3. oldal

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

EUROPART 2011: A SZERENCSI TALÁLKOZÓ

EUROPART 2011: A SZERENCSI TALÁLKOZÓ XXVI. év fo lyam 10. szám 2011. június 10. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 EUROPART 2011: A SZERENCSI TALÁLKOZÓ KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Városi elismerések átadása Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Mezeiné Szegedi Erzsébet a Mazsorett Együttes

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes húsvéti ünnepeket! Marika néni Ma amikor az élet kicsit már továbbrepült

Részletesebben

KISTARCSAI HÍRADÓ. Emlékezés 1848-ra KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA. Az ünnepség a Civil-háznál kezdődött

KISTARCSAI HÍRADÓ. Emlékezés 1848-ra KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA. Az ünnepség a Civil-háznál kezdődött KISTARCSAI HÍRADÓ KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2011. 3. SZÁM Emlékezés 1848-ra Az ünnepség a Civil-háznál kezdődött Megtelt a Csigaház Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Veszélyessé duzzadt a folyó

Veszélyessé duzzadt a folyó Rácalmás 1 2013. június XX. évfolyam 6. szám TARTALOM A polgárőrök láthatósági mellényt ajándékoztak a kerékpáros diákoknak. 8. oldal Gyermeknap volt a Jankovichkúriában. 9. oldal A szerb nemzetiségűek

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Nagy Gáspár. lett posztumusz Budakeszi díszpolgára. XXII. évf. 2014. augusztus. www.hirmondo.budakeszi.hu

HÍRMONDÓ. Nagy Gáspár. lett posztumusz Budakeszi díszpolgára. XXII. évf. 2014. augusztus. www.hirmondo.budakeszi.hu Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXII. évf. 2014. augusztus Részletek a 9. oldalon Nagy Gáspár lett posztumusz Budakeszi díszpolgára Bővebben 6. oldalon Bővebben 11. oldalon Bővebben 16. oldalon

Részletesebben

Szüreti felvonulás. Guinness-rekorderek lettünk. XVIII. évfolyam 10. szám 2009. október 100 Ft

Szüreti felvonulás. Guinness-rekorderek lettünk. XVIII. évfolyam 10. szám 2009. október 100 Ft XVIII. évfolyam 10. szám Ára: 2009. október 100 Ft Guinness-rekorderek lettünk 2009. szeptember 20-án került sor egy újabb Guinness-rekord megdöntésre Budapesten. Az Andrássy úton megrendezett kísérleten

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap Tisztelt Olvasó! 2013-ban új feladatok várnak az önkormányzatokra. A változó jogszabályoknak meg kell felelnünk, amelyek közül elsősorban a közigazgatási

Részletesebben