Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! ÁFA étkezés) b) Iskola napközi (napi ÁFA háromszori étkezés) c) Intézményi dolgozók (napi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! 292 + ÁFA étkezés) b) Iskola napközi (napi. 362 + ÁFA háromszori étkezés) c) Intézményi dolgozók (napi"

Átírás

1 1

2 2

3 Jegyzői tájékoztató Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete 2012 februárjában valamint március elején a következő témákkal kapcsolatosan hozta meg döntéseit: Az első februári, rendkívüli ülésére február 13-án került sor, a következő napirendi pontokkal kapcsolatosan alakult ki álláspont. 1.Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete első napirendi pont keretében, egyhangúan meghozott döntésével fogadta el, év munkatervét. A munkatervben nagy hangsúlyt kaptak intézményeink beszámolói, valamint helyi rendeleteinknek felülvizsgálatai. Az üléseket előreláthatóan minden hónap utolsó csütörtök 17 órájára hívja össze a Polgármester. A munkaterv Tápiószecső nagyközség honlapján teljes egészében elolvasható. 2. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő testülete, egyhangúan meghozott döntésével fogadta el, Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat és Tápiószecső Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodást. Az eddigi megállapodás módosításának oka, a Nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. Törvény, amely új alapokra helyezte hazánkban a nemzetiségek jógait. A Megállapodást honlapunkon elolvashatják. 3. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő testülete e napirendi pont keretében 7 igen 1 tartózkodás mellett meghozott döntésével helyezte hatályon kívül, Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2011. (XII.22.) számú az Önkormányzat tulajdonában lévő vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának megállapításáról szóló 1/2011 (I. 27. ) rendeletét. A hatályon kívül helyezés oka, hogy az Országgyűlés december 28. napján tartott ülésén fogadta el a viziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX.törvényt amely felhatalmazása alapján az ivóvíz szolgáltatás díját 2012.évben a víziközmű szolgáltatók határozzák meg, így megszűnt az önkormányzatok díjmeghatározási joga. Fentiek következtében az önkormányzati rendelet magasabb szintű jogszabállyal ellentétes lett, így hatályon kívül helyezése vált szükségessé. 4. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül, az élelmezési nyersanyagnormák alapján megállapított évi térítési díjak meghatározásáról megalkotta rendeletét. ( 6/2012. ( II.13) önkormányzati rendeletet ) A térítési díjak a évre prognosztizált infláció értékével lettek megemelve, semmilyen többletbevételt nem jelentenek, csak a költségek megtérítését, szinten tartást tartalmazzák. A módosítás nyomán, - a teljesség igénye nélkül - az alábbi díjak alakultak ki: a) Óvoda (napi háromszori ÁFA étkezés) b) Iskola napközi (napi ÁFA háromszori étkezés) c) Intézményi dolgozók (napi ÁFA háromszori étkezés) d) Intézményi alkalmazott (ÖNO) ÁFA e) Idegen étkező ebéd önköltsége (rezsivel) ÁFA Rendeletünket honlapunkon teljes egészében elolvashatják. 5.napirendi pont keretében került megvitatásra Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának és Intézményeinek költségvetési javaslata. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúan meghozott döntésével, a Pénzügyi- Vagyongazdálkodási, Jogi és Településfejlesztési Bizottság határozati javaslatát figyelembe véve, a év költségvetési rendeletét nem fogadta el, annak további átdolgozását kérte február hónap. rendes Képviselő - testületi ülésére február 29-én került sor. 1. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 10/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelettel összhangban, elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében. Fentiekre tekintettel, három nagy (Tápiószecső Football Club Közhasznú Egyesület, Tápiószecsői Polgárőr Egyesület, Tápiószecsői Önkéntes Tűzoltó Egyesület) községünk életében kiemelkedő tevékenységet végző civil szervezettel kötött külön támogatási szerződést. Tápiószecsői Önkéntes Tűzoltó Egyesület, és a Tápiószecsői Polgárőr Egyesülettel kötött támogatásokat egyhangúan, a Tápiószecső Football Club Közhasznú Egyesülettel kötött szerződést 6 igen 1 tartózkodással fogadta el a testület. 2.Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúan döntött úgy, hogy - a Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói részére - csatlakozik a évi az iskola tej programhoz. A program keretében, - az adminisztrációs terheket követően -, iskolásaink az MVH támogatásában megvalósuló iskolatej programnak köszönhetően, naponta friss tejhez és kakaóhoz jutnak. 3. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúan döntött úgy, hogy a Szecsői Tükör Szerkesztőségének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2008.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosításával, lehetőséget teremt arra, hogy a szociálisan rászoruló nehéz élethelyzetbe került munkanélküliek havi 1 db. munkahely keresését és munkavállalását célzó hirdetést térítésmentesen közölhessenek. 4. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúan döntött úgy, hogy eseti bizottságot hoz létre annak kidolgozására, hogy milyen feltételekkel oldható meg, az, hogy minden tanévben az aktuális 4. és 8. évfolyamon, kirándulásokhoz szükséges összegben hozzájáruljon egy, a pedagógiai program részeként kidolgozott tanulmányi kiránduláshoz, annak érdekében, hogy minden, az adott évfolyamra járó tanuló a családja pénzügyi vagy szociális helyzetétől függetlenül, hozzájusson a közösségi élményhez. 3

4 5.Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testülete a évi a Pénzügyi- Vagyongazdálkodási, Jogi és Településfejlesztési Bizottság határozati javaslatát figyelembe véve, 7 igen 1 tartózkodással fogadta el, az átdolgozott költségvetési rendeletet. 6.napirendi pont keretében Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a Nagykátai Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője megkeresést tárgyalta. Az intézményvezető a testület döntését kérte a településen dolgozó Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közalkalmazotti részére nyújtandó béren kívüli juttatásról. A képviselő testület, 5 igen 2 tartózkodás szavazati arány mellett, - az önkormányzat anyagi helyzetére hivatkozással - döntött úgy, hogy béren kívüli juttatást nem tud adni. 7 Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen 2 nem szavazati arány mellett döntött a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Vezetői béreinek finanszírozási hozzájárulásáról. Tekintettel a társult önkormányzatok (Nagykáta, Tápiószecső, Tápiószentmárton, Pánd, Tápióság) nehéz anyagi helyzetére felmerült az igény, hogy mindkét vezetői beosztásban alkalmazott munkavállaló bérét meg kellene osztani az öt település között. Képviselő testületünk, - mivel az, az anyagi terheket tekintve kedvezőbbnek bizonyult a bérterhek egyenlő arányban történő megosztása mellett döntött. 8. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Tápiószecsői Víziközmű Kft- vel kötött üzemeltetési szerződésében meghatározott üzemeltetési díj év második félévére esedékes összegét a Tápiószecsői Víziközmű Kft március 31.napjáig köteles az önkormányzat részére megfizetni. 9. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen 1 tartózkodással döntött úgy, hogy az önkormányzat tulajdonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 9/2003. (IX. 25.) rendeletet módosítja. A helyi önkormányzat vagyona tekintetében a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselőtestület rendelkezik, a vagyonnal kapcsolatos egyes jogosítványok (például a birtoklás, használat, fenntartás) más részére történő átengedésének feltételeit és módját a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény állapítja meg. Hivatkozott jogszabály rendelkezései szerint, a helyi önkormányzat rendelete alapján forgalomképtelennek minősülő vagyonából, rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít. A rendelkezés értelmében valamennyi helyi önkormányzatnak felül kell vizsgálnia a helyi rendeletben forgalomképtelenné nyilvánított vagyonelemek körét, e napirendi pont keretében képviselő testületünk e kötelezettségének tett eleget. 10. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú döntött úgy, hogy a Táncsics M.u.4 szám alatti ingatlan tekintetében Toldi Krisztinával lakásbérleti szerződést köt 2012 március 1. napjától 2012.május 31.napjáig terjedő időszakra. 11. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúan döntött úgy, hogy a polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése Tápiószecsőn című KMOP pályázat közbeszerzési ajánlat felhívását és dokumentációját jóváhagyja, a bírálóbizottság tagjainak a Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Jogi és Településfejlesztési bizottságból Tar Andrea képviselőasszonyt, és Kanizsár István bizottsági tagot jelöli március 8-án került sor képviselő testületünk ezen időszakában megtartott utolsó rendkívüli ülésére. 1. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő - testülete egyhangúan döntött úgy, hogy Üzemeltetési szerződést köt, a Tápiószecsői Víziközmű Kft. vel. 2.Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő - testülete egyhangúan döntött úgy, hogy az.fci Kompozit Kft. kérelmét, hogy a 1875/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó helyi építési szabályzatban a fenti ingatlant átminősítése gazdasági kereskedelmi szolgáltató övezeti kategóriába, jóváhagyja. A Kft. kérelmének oka, hogy a fenti ingatlanon egy új üzemet kíván felépíteni. A testület hozzájárulásával elhárult az akadály az átminősítés útjából. Reméljük, hogy az itt letelepült Kft. új munkahelyek teremtésével járul hozzá, Tápiószecső fejlődéséhez. 3. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő testülete egyhangúan döntött úgy, hogy Tápiószecső legszebb kertjének és legszebb utcájának megválasztása programot hirdet. A nyertest Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő testülete augusztus 20- án megtartott ünnepségén Tápiószecső legszebb kertje 2012-ben cím oklevéllel, és ugyanilyen feliratú, kihelyezhető táblával jutalmazza. Kérjük a lakosságot, az összefogásra valamint és a pályázásra. A pályázat részletes leírását, az Alpolgármesteri tájékoztató keretében külön olvashatják. 4. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan meghozott szavazattal úgy döntött, hogy parkosítja a magdolnatelepi, Sági úti, MÁV-állomási buszfordulókat, a Fürst Sándor és Vörösmarty utcák találkozási pontját, a temető előterét valamint Május 1 tér és Alkotmány utca találkozási pontját. 5. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan meghozott szavazattal úgy döntött, hogy ingatlanjainak kedvezőbb kihasználása érdekébe, néhány ingatlan vonatkozásában, annak megosztása tárgyában földmérési munkákat rendel meg. 6. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan meghozott szavazattal úgy döntött, hogy Tápiószecső Nagyközség Közigazgatási területén, a hagyományokhoz híven idén is tavaszi nagytakarítást rendel el. Az idei nagytakarítás ideje, áprilsi 14-e, majd április 21-én virágültetéssel díszitjük községünket. Várunk minden dolgos kezet. 7. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan meghozott szavazattal úgy döntött, hogy az előzetes tárgyalások alapján ingyenes tulajdonjog átruházására vonatkozó igényt nyújt be a Magyar Állam tulajdonában álló, Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területén elhelyezkedő, eddig a Helyőrségi Klubnak elhelyezést biztosító honvédelmi objektum és a hozzá kapcsolódó, azt kiszolgáló infrastruktúra vonatkozásában. 4

5 A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló ingatlanok egy része jelenleg használaton kívül áll, állagmegóvásuk nem biztosított, ugyanakkor Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának, vannak olyan törvényben előírt kötelező feladatai, melyekhez nagy segítséget nyújtana a fenti ingatlanok tulajdonba vétele. 8.Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan meghozott döntésével úgy határozott, hogy Tápiószecső polgármesteri hivatal 1-es és 2-es számú épülete teljeskörű akadálymenetsítése tárgyú pályázat kiviteli munkáinak ellenőrzésével kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenységgel az L-Tervez 1139 Budapest, Papp Károly u. 22/A VI/3. székhelyű Kft-t bizza meg ,- Ft összegért. Tisztelt Tápiószecsőiek! Ha bővebben érdeklődnek a képviselő-testület ülésein történtekről, a jegyzőkönyveket a község honlapján elolvashatják. Dr. Baráth Krisztina jegyző Alpolgármesteri tájékoztató Együtt tegyük Tápiószecsőt tisztábbá és szebbé! Tisztelt Polgárok! Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az eddigi falutakarítási hagyományok alapján április 14-re szemétgyűjtési akciót hirdet a község területén, hogy helyi összefogással és példamutatással tegyük tisztábbá környezetünket. Előzetes regisztráció alapján az Önkormányzat gondoskodik a résztvevők számára kesztyűkről és szemeteszsákokról. Regisztrálni Csák László közterület-felügyelőnél lehet ( ) április 11., szerdáig. Az igényelt zsákok és kesztyűk április 14-én délelőtt átvehetők a Polgármesteri Hivatalban. Az összegyűjtött hulladék elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik. Valamennyi civil szervezetet, lakost, családokat, baráti köröket szeretettel várunk. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete arról is döntött, hogy a falu parkosítása és szebbé tétele érdekében április 21-re fa- és virágültetési és parkosítási akciót hirdet amely keretén belül az Önkormányzat által vásárolt virágokat, facsemetéket ület a település különböző pontjaira, illetve parkosítja Magdolnatelep, a Sági út és a MÁV-állomás buszfordulóit, a temető előterét, a Fürst Sándor és Vörösmarty utcák találkozási pontját, illetve az Alkotmány utca és a Május 1. tér találkozási pontját. Ebből az alkalomból is várjuk a helyi lakosságot, hogy együtt csinosítsuk községünket. A dísznövényekről beszerzéséről az Önkormányzat gondoskodik. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete, hogy a falu szebbé tétele érdekében a helyi lakosság minél szélesebb körét bevonja, meghirdeti Tápiószecső legszebb kertjének és utcájának megválasztása című programját. Minden helyi polgár jelölhet egy kertet és egy utcát, amelyet a legszebbnek tart. Egyúttal felhívjuk a polgárokat, hogy összefogással tegyék szebbé utcáikat. A jelölőlapokat a Szecsői Tükör későbbi számában fogjuk elhelyezni. A jelölőlapokat június 30-ig lehet leadni a Polgármesteri Hivatalban, Könyvtárban, Damjanich Művelődési Házban kihelyezett urnákba. A Képviselő-testület egy eseti bizottságot választ, amely leellenőrzi a jelöléseket és augusztus 15i-g kiválasztja és értesíti a legszebb kert tulajdonosát és a legszebb utca lakóit a helyezésről. Augusztus 20-án, az önkormányzati ünnepségen fog sor kerülni a Tápiószecső legszebb kertje cím átadására oklevéllel, ilyen feliratú és kihelyezhető táblával. Szintén ekkor kapják meg a Tápiószecső legszebb utcája 2012-ben címet elnyert utca bejáratainál ilyen feliratú és elhelyezhető táblát a győztes utca lakói. A legszebb utca saroktól a következő sarokig tartó utcaszakaszra vonatkozik. Tisztelettel: Anka László alpolgármester * Megújul a MÁV-állomás épülete Tisztelt Polgárok! A 2011-es esztendőben a tápiószecsői Képviselőtestület nevében Bata József polgármester és a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. együttműködési megállapodást írtak alá. Ennek keretén belül a MÁV vállalta, hogy a tápiószecsői vasútállomás épületét felújítja, a belsejét átépíti, a földszinten vendéglátóegységet alakít ki. A Képviselő-testület vállalta, hogy az épületet a vendéglátóegységből befolyó jövedelemből fenntartja és üzemelteti. E megállapodás értelmében zajlanak most munkálatok az állomás területén. Ezek a tavasz végére fognak befejeződni, addig kérjük a lakosság szíves türelmét és megértését. A folyamatban lévő felújítási munkálatokról láthatók fényképfelvételek a Szecsői Tükör hátlapján. Jelenleg Gyömrő Város az egyetlen önkormányzat az országban, amely maga üzemelteti a területén található MÁV-állomást és teszi ezt nyereséges formában. Ennek példája nyomán a MÁV ezt a modellt próbálja bevezetni a Budapest Nagykáta - Szolnok vonalon és kötött a tápiószecsőihez hasonló megállapodást más községekkel is. Vasútvonalunk települései és a MÁV közötti jövő- és reménybeli fejlesztések érdekében előző esztendőben Gyömrő polgármesterét megválasztottuk a Vasutas Települések Országos Szövetsége elnökének. Egy másik vasútvonali jelölttel szemben egy szavazaton múlott a többség. Tisztelettel: Anka László alpolgármester 5

6 6

7 Felelősség Érzet! Nemzeti Roma Önkormányzat Felelősséget érzek a lakosság iránt. Azért írok néhány gondolatot. Amióta közösségben élek és dolgozom, azóta csak azon gondolkodom, hogyan lehetne az embereket közelebb hozni egymáshoz. Emberek vagyunk, tévedhetünk s a mai gazdasági helyzetben nagyon fontos az összetartás, békés egymás mellett élés egymás segítése megértése. Ezért felelősséget érzek, egyre nagyobb nehézségek nehezednek ránk, nagyon sok család súlyos anyagi és családi gondokkal küzd. Egyre idegesebbek az emberek és ez súlyos konfliktusokhoz vezetnek. Ezért kellene etnikai, vallási, politikai hovatartozás nélkül támogatni az egyetértést összetartozást és egymás megértését szorgalmazni. Azért érzek felelősséget, meg azért, hogy kommunikáljunk, hogy másokat ne sértsük meg, mert emberek vagyunk és mindenkinek kijár a méltóság. Emlékszem, hogy nagyapáink, apáink mesélték, hogy az első és a második háború alatt és utána milyen borzasztó, kilátástalan helyzet volt, de összefogással, felelősségérzettel újjá tudtuk építeni a hitüket vesztett emberekkel az egész országot. Tisztelettel Farkas Tibor Képviselő Nemzeti Roma Önkormányzat Védőnői tájékoztató Vitaminok I. A vitaminok a szervezet számára, ha kis mennyiségben is, de elengedhetetlenül fontosak. Két csoportról beszélhetünk: zsírban-, és vízben oldódó vitaminokról. Egyes vitaminok a bélben képződnek, mint pl. a B12, a folsav és a biotin. Ezen kívül a szervezet is képes néhányat előállítani bizonyos provitaminokból (előanyagokból). Ide tartozik a D-, és az A-vitamin is. Ha a kellőnél kevesebb vitamin jut a szervezetbe, vagy kevesebb hasznosul (hasmenés, hányás, dohányzás, alkoholizmus, stb. miatt), vitaminhiányos állapot alakulhat ki, amit hypovitaminosis-nak nevezünk. Ennek tünetei lehetnek a fáradékonyság, izomfájdalom és a gyulladásos folyamatok. Hypervitaminosis, vagyis vitamin túladagolás a zsírban oldódó vitaminok esetén fordul elő, mert ezek a vizelettel nem ürülnek ki. A vitaminbevitel legoptimálisabb módja a friss, érett gyümölcsök, zöldségek fogyasztása, a kiegyensúlyozott táplálkozás. Előfordulhatnak esetek, mikor ez nem elég és plusz vitaminbevitelre van szükség vitaminkészítmények formájában. Most a zsírban oldódó vitaminokról szeretnék írni néhány sort. Ebbe a csoportba tarozik az A-, D-, E-, és a K-vitamin is. A-vitamin (retinol): előanyaga a karotin. Az A-vitamin a májban raktározódik és a karotin is itt alakul át. Szükséges a nyálkahártyák védelméhez, az egészséges szemért, valamint véd a fertőzések ellen. Hiánya farkasvakságot okoz. Ilyenkor szürkületben és rossz látási viszonyok mellett látászavar következik be. Jellemző még a korpaképződés, a haj és a köröm töredezettsége, a bőr szárazsága és berepedezése. Túladagolása fejfájást, hasmenést, bőrsárgaságot, ízületi fájdalmat és súlyos esetben májkárosodást is okozhat. Táplálékok közül a májban, tojásban, répában, tökben, halban, céklában, zöldborsóban, zöldbabban, kajszibarackban, áfonyában és többek között a csipkebogyóban is megtalálható. D-vitamin: a hatása kettős. A vér kalcium és foszfor szintjét emeli, valamint jelentős szerepe van a csontképződésben és az immunrendszer működésében. Napfény hatására a szervezet is elő tudja állítani. Hiánya esetén kalcium anyagcserezavar és foszforhiány mellett ízületi gyulladásra való hajlam, göcskészség, fogszuvasodás, fáradékonyság, levertség, hajhullás alakulhat ki. Túladagolás esetén a csontoknál rendellenes meszesedés, deformitás jöhet létre. A D-vitamin természetes formában a tojássárgájában, csukamájolajban, szardíniakonzervben, csiperkegombában, zabpehelyben és az élesztőben fordul elő. E-vitamin (tokoferol): a kis erek falát védi, valamint a májat az elzsírosodástól. Jelentős szerepe van a fogamzásban, a spermaképzésben, megtermékenyülésben. Hiányára lassú sebgyógyulás, izomtónus-veszteség, fáradékonyság és csökkenő nemi vágy jellemző. Forrásként a zöld növényekben, húsban, májban és olajos magvakban található meg. K-vitamin: a véralvadásban van kiemelkedő szerepe. Hiánya esetén vérzékenység alakulhat ki, de megjelenhet vastagbélgyulladás is. Forrása a zöld növények, a tejtermékek, a máj, a sütőtök és a paradicsom. A következő számban a vízben oldódó vitaminokról olvashatnak majd pár sort. Addig is jó egészséget kívánok! Csucsiné Tordai Noémi védőnő Újszülöttek: Ács Domonkos Zsolt, szülei: Bíró Marietta és Ács Imre Sajnos az előző számban egy gyermek adatai tévesen jelentek meg, ezért a szülőktől elnézést kérünk! A helyes adatok: Reményi Máté, szülei: Molnár Melinda és Reményi Róbert 7

8 Kulturális hírek A Damjanich Művelődési Ház hírei március 21-én délelőtt 9,30 órai kezdéssel Gyerekszínház a Tápiósápi Óvónők előadásában. Belépő: 450,-Ft április 22-én, szombaton este 6 órai kezdettel Egy csók és más semmi zenés komédia két részben Előadja a monori Merlot Társulat Belépő: Felnőtteknek 800,-Ft Gyerekeknek ingyenes Jegyek elővételben válthatók a művelődési házban és a könyvtárban vagy az előadás előtt a helyszínen! Emlékszik? Tavaly ősszel itt jártunk Önöknél az Anconai szerelmesek című darabbal. Aki ott volt bízunk benne, hogy most is ellátogat a Művelődési Házba, mert szép emlékek fűzik előadásunkhoz. Aki csak hallott róla, az elmondásokból, azokat pedig elvárjuk, hogy a saját két szemükkel győződjenek meg róla, hogy milyen jól lehet szórakozni, és milyen nagyszerűen ki lehet kapcsolódni helyben is. A darab, amit az idei évben választottunk egy igazi klasszikus. Rögvest a címről is már nagyszerű, fülbemászó dallamok jutnak eszünkbe, s a darab még el sem kezdődött. Ha eljönnek, s megnéznek minket még számtalan hasonló igazán népszerű örökzöld slágerrel találkozhatnak. A csoport szereplői igazán jó hangú, lelkes fiatalokból áll, akiknek hobbija a munka, család és tanulás mellett a színház, a szórakoztatás. Többen már 12 éve csinálják, amatőr szinten ezt a tevékenységet, s mivel a 12 év mély nyomot hagyott bennük, és ez a 12 év komoly fejlődést jelent, ma már ha lehetne, hivatásként végeznék ezt az elfoglaltságot. A Merlot Társulat Monoron, a Vigadó csoportjaként működik. A tagok szabadidős elfoglaltságként, hobbiként kezdték a színjátszást. Minden évben új darabot állítunk színpadra. Meggyőződésünk, hogy egy humoros, zenés este a mai szürke, gondterhelt hétköznapokban, mindenki számára feltöltődést jelenthet. A szereplőknek azért, mert értéket közvetítenek, azt csinálják, amit nagyon szeretnek, és a csoport az évek során egy igazi kis családdá nőtte ki magát. A közönségnek pedig azért, mert láthatják, hogy a mai világban is lehet fiataloktól jót, minőségit kapni helyben is. Nos tehát, ha kíváncsiak rá, hogy Annie-Sándor és Teca-Péter között más is történt-e vagy csak..egy csók és más semmi..feltétlenül jöjjenek el, mert ez csak az est során fog kiderülni! Nagyon várjuk Önöket, és aki tavaly látott minket, vigye tovább hírünket, hogy valóban érdemes megnézni minket! Művelődési házunk továbbra is helyet és lehetőséget biztosít a községünkben működő egyesületeknek, alapítványoknak, civil szervezeteknek, hogy rendezvényeiket nálunk tartsák. Szívesen látunk mindenkit! *** TÁTIKÁSOK FIGYELEM! Mint ahogyan azt a visszajelzésekből láthatjuk, nagyon sokan várjátok az idei év táncos vetélkedő show műsorát. Kétféle hírünk van ezzel kapcsolatban, az egyik jó, a másik még jobb!!! Az egyik- ami jó: AZ IDEI ÉVEBEN IS MEGRENDEZÉSRE KERÜL A TÁTIKA SHOW!!! A másik, - még jobb hír -, hogy sokkal több időtök lesz a felkészülésre az idén, mint az előző években, mivel a felkészülési időszak csak októberben kezdődik ben ötödik alkalommal rendezzük meg a sokszínű programot kínáló vetélkedőt. Az első show műsor dátumához igazítva, a jubileumi műsor is decemberben kerül a nézőközönség elé. Már most kereshetitek a felkészülési időszakra a kedvenc előadó számait, kezdődhetnek a díszletek és fellépő ruhák megálmodása és előkészítése. Az álmaitokhoz kitartó lendületet kívánva várunk benneteket ismét szeretettel a próbákon. Ennek időpontjairól a plakátokon és a Szecsői Tükör aktuális számaiban tájékoztatunk Benneteket! A Szervezőcsapat nevében: Tar Andrea A Facebookon találtam egy felhívást... Hát az már tényleg fantasztikus, hogy a közösség miként írja át a történeteket, szabályokat. Nem mi vagyunk a forrásai a hírnek. A fura és nagyszerű pedig az, hogy egy ilyen hír milyen pillanatok alatt megy végig mindenhol. Örömmel jelzem, már több, mint ember olvasta a hírt nálunk. Olyan, mint egy nagy áramlás... SEGÍTSÉG AZ I.GYERMEKKLINIKÁNAK Kedves ismerőseim, sógornőmmel, Baginé Timkó Judittal egy felhívást indítunk a SOTE I.Gyermekklinika segítésére...nem kérünk pénzt, csak szakmai segítséget... KÉRLEK Titeket, ti is osszátok meg és rakjátok fel az üzenőfalatokra, hogy minél több emberhez eljuthasson... Kedves Anyukák, Nagymamák és vállalkozószellemű Hölgyek! Koraszülött osztályunknak keresünk olyan vállalkozó szellemű segítőkész Anyukákat, Nagymamákat és Hölgyeket, akik jó szándékból vagy jutányos áron ( ft) varrnának az osztályon tartózkodó koraszülött kisbabáinknak rugdalózókat és bodykat (kb darabot különböző méretekben). 8

9 Illetve kötnének pár kissapkát (22cm-es fejkörfogattól 32cm-ig). Sajnos a mai világban egyre több kisbaba látja meg korábban a napvilágot. A mi osztályunkon 400 grammtól (nem, nem hiányzik egy nulla) 6 kilóig fekszenek a kisbabák, akik valamilyen oknál fogva intenzív ellátást igényelnek. A már jól lévő babákat mi is szeretjük felöltöztetni, hogy komfortosabban érezzék magukat, illetve hogy szokják a szobahőmérsékletet. A tőlünk távozott gyermekek szülei a nagyobb babáknak sokszor hoznak ruhákat amiket az Ő gyermekük már kinőtt, de sajnos a 2 kiló alatti kisbabáinkra nagyon nehéz ruhát találni, és ha az ember rálel 1-2 darabra, akkor az ára a vásárlás akadályozó tényezője ( ft). Minden ruhára nagyon vigyázunk, pontosan azért mert nagyon nehéz beszerezni, ebben sokat segít az hogy osztályunknak saját mosodája van, így nem kell központi mosodába küldenünk a ruhákat. A legelső 1500grammos babára való ruhát egy anyuka hozta és elmesélte hogy azt a ruhát bizony az ő játék babája viselte. Ebből a darabból indultak el az első bodyk és rugik. Sajnos sapkákat ekkora méretben nem lehet kapni, már jó pár helyen keresgéltünk, de hiába. A sapkákra azért lenne nagy szükségünk mert ezek a pici babák a fejükön keresztül nagyon sok hőt veszítenek, és a sapkákat ennek megakadályozására használnánk. Az anyagot mi beszereznénk, pesti viszonylatban személyesen, vidéki viszonylatban postán eljuttatnánk a méretekkel együtt. Minden segítséget nagyon köszönünk az osztályon fekvő és növekvő kisbabák nevében. Ui.: A segítőkész varrónőknek az elkészült ruhákról viselés közben fényképet tudunk készíteni a babák arcának kitakarásával (sajnos személyiségi jogok miatt arcukat nem mutathatjuk). Kapcsolat tartó: Baginé Timkó Judit (I.Gyermekklinika) Bagi Gabriella (facebookon mindkettőnk leinformálható) Ha ez igaz, akkor kezdhetünk kötni, horgolni országszerte. KÖTŐTŰRE NAGYIK! CSATLAKOZZUNK EGY SEGÉLYAKCIÓHOZ! Horgolni és kötni szerető hölgyek munkáit várjuk a versennyel egybekötött segélyakcióhoz! A legszebb, legérdekesebb munkákat ünnepélyes keretek között szakmai zsűri meglepetés ajándékokkal díjazza. Pályázni lehet bármilyen koraszülött és csecsemőkorú gyermekeknek készített kézimunkával pl: kissapka, cipőcske, rugdalózó, kislány-, vagy fiúcska pulcsi, kardigán Minden pályamű a SOTE Gyermekklinikájának Koraszülött Osztályának csecsemőit segíti. A pályaműveket április 15-ig kell eljuttatni a Helyőrségi Klubban kiírt szervezőknek. Zsűrizés és ünnepélyes díjátadás április 27. péntek 17. oo-tól További felvilágosítás kérhető: Tar Andreánál, a telefonszámon Civil szervezetek hírei Tisztelt Támogatóink! A Gyermekekért Alapítvány ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik az elmúlt évben is felajánlották adójuk 1 %-át. Így Alapítványunk ,- Ft-tal gazdagodott. Ebből az összegből rászoruló gyermekeket támogattunk, valamint ebből finanszíroztuk a sérült gyermekek gyermeknapi és karácsonyi ajándékait. A fennmaradó részt a játszótéri program megvalósításához használtuk fel. A Takarékszövetkezetnél továbbra is él az a számlaszámunk, amelyen a köztéri játékok vásárlására gyűjtünk. Kérjük, erejükhöz mérten segítsék e törekvésünket is. Április második felében egy műsoros délutánt tervezünk, melynek teljes bevételét a program megvalósítására szánjuk. Az idei gyermeknapon végre szeretnénk felállítani a már meglévő, ill. az ezután vásárolandó játékokat. Köszönetet mondunk Pintér Józsefné Rákóczi úti és Mikus Istvánné Sági úti támogatóinknak a felajánlásukért. Reméljük, hogy a 20. születésnapját megért Alapítványt az Önök segítségével tovább működtethetjük és segíteni tudunk a hozzánk fordulóknak. Minden kedves támogatónknak jó egészséget, munkájukban sikereket, magánéletükben boldogságot kívánunk. Adószámunk: Köszönettel és tisztelettel: TISZTELT ADÓZÓ! Dr. Nán Istvánné kuratóriumi elnök Kérjük, hogy személyi jövedelemadójának 1%-ával támogassa a Tápiószecsői Önkéntes Tűzoltó Egyesületet! Egyesületünk az Ön által felajánlott 1%-kal szeretné biztosítani működését, javítani felszerelését, és segíteni a bajba jutottakon. Kérjük, ha valamely családtagja szintén rendelkezhet adójának 1%-áról, akkor hívja fel figyelmét erre a lehetőségre. Adószámunk: Segítségüket köszönjük: TÁPIÓSZECSŐI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK Tóth László Elnök Hatosi László Vezetőségi tag Látogassák meg weboldalunkat: 9

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 16-án, 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 84/2016. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 26.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 15.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak: Kaszanyi

Részletesebben

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a 2014. évről A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltésen működő Általános Iskola tanulóinak támogatása. Különösen

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre/ nyílt Nagykovácsi, 2012. február 23. Előterjesztő:. Előadó: Pappné Molnár Afrodité pénzügyi előadó. Melléklet:Rendelet tervezet Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi MUNKATERVE

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi MUNKATERVE BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. évi MUNKATERVE Elfogadta: a Társult Képviselő-testület 97/2015. (XII. 16.) TKt. számú határozatával. Bugac,

Részletesebben

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-12/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 29-én 18.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 6/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 14-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére Ferencvárosi Önkormányzat Iktató szám: 199/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-ei ülésére Tárgy: Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány beszámolója Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

A Képviselő-testület november 3-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület november 3-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2015. november 3-i ülésének határozatai 303/2015.(XI.03.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

5/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának június 10-én megtartott ülésének

5/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának június 10-én megtartott ülésének 17 5/2015 Készült: 1 példányban 2015. június 10-én 08 00 megtartott ülésének órai kezdettel a.) jegyzőkönyve b.) 10-14/2015. (VI.10.) határozata Napirend: 1./ A 8/2015. (V.05.) határozattal továbbá a 7/2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1..

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1.. Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-92/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Szám: 1/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2015. január 28- án 16 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A közmeghallgatás helye: Kenderföld-Somági

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság március 24-ei ülésén tárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta:

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság március 24-ei ülésén tárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET gag j^v 5W 003, KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ' ^OTDRU KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest, AMA...: Sport, Ifjúsági,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának dísztermében 2015. október 8-án 16:34 perckor kezdődő képviselő-testületi üléséről Jelen lévő képviselők: Bata

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek!

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek! 1 2 Jegyzői tájékoztató Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete december havi első ülésére december 10-én került sor. Testületünk az alábbi témákkal kapcsolatosan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Buza Ernő Dönti Károly Dr.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10.

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10. A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2015.06.12.) Helyszín: Óvoda Piactér Központ - Óvoda 10.00 Karneváli

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi határozatai Acsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I. 27.) Kt. határozata, Csővár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja 2010-2011. tanév Összeállította: Fábosné Józsa Zsuzsanna Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2010. szeptember 1. 1 A szakmai program

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2013. június

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. június 10.-én (szerda) 14 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott soron következő

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben