KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában."

Átírás

1 TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi tagságához való hozzájárulás megadása tárgyában. II. TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI 9/2008. (IV. 25.) rendelet A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról. 10/2008. (IV. 25.) rendelet A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról. 11/2008. (IV. 25.) rendelet A Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról. 12/2008. (IV. 25.) rendelet A Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról.

2 13/2008. (IV. 25.) rendelet A Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról. 14/2008. (IV. 25.) rendelet A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról. III. TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 23/2008. (IV. 25.) határozat A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 24/2008. (IV. 25.) határozat Megállapodás elfogadásáról a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanáccsal a gyermekvédelmi szakellátásra, valamint a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosításáról. 25/2008. (IV. 25.) határozat Intézményi alapító okiratok módosításáról. 27/2008. (IV. 25.) határozat Pályázat benyújtására a pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása című pályázati felhívásra. 28/2008. (IV. 25.) határozat A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázatokról. 29/2008. (IV. 25.) határozat A MÖOSZ XXIX. Pekingi Nyári Olimpiai Játékokkal kapcsolatos pályázatához való csatlakozásról. 30/2008. (IV. 25.) határozat A Duna Menti Folklórfesztivál Közalapítvány megszüntetéséről. 31/2008. (IV. 25.) határozat A sürgősségi ellátás fejlesztésének támogatására vonatkozó TIOP /08/2F kódszámú pályázat benyújtásáról. 32/2008. (IV. 25.) határozat A Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele tárgyában. 33/2008. (IV. 25.) határozat A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának kezdeményezése tárgyában. 2

3 35/2008. (IV. 25.) határozat A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány tevékenységéről. 36/2008. (IV. 25.) határozat A Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány tevékenységéről. 37/2008. (IV. 25.) határozat A Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság tevékenységéről. 38/2008. (IV. 25.) határozat Az Önkormányzat Hivatala valamint a megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól. 39/2008. (IV. 25.) határozat A Tolna Megyei Önkormányzat évi nemzetközi tevékenységének értékeléséről és a évi nemzetközi teendőkről. 40/2008. (IV. 25.) határozat Alapítványi támogatásokról. 41/2008. (IV. 25.) határozat A települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyásáról. 42/2008. (IV. 25.) határozat A Tolna Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság évi tevékenységéről. IV. KÖZLEMÉNYEK Jelentés a Tolna Megyei Önkormányzatnál működő reprezentatív szakszervezetekről a 48/2005. (III. 23.) Korm. rendelet alapján. A Magyar Közlönyben március 1. és május 15. között kihirdetett egyes jogszabályokról. V. MELLÉKLETEK A Tolna Megyei Közgyűlés 24/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozatának mellékletei. A Tolna Megyei Közgyűlés 27/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozatának melléklete. A Tolna Megyei Közgyűlés 29/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozatának mellékletei. 3

4 A Tolna Megyei Közgyűlés 11/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendeletének melléklete. A Tolna Megyei Közgyűlés 12/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendeletének melléklete. A Tolna Megyei Közgyűlés 14/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendeletének melléklete. 4

5 I. SZEMÉLYI RÉSZ A Tolna Megyei Közgyűlés 26/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozata a Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Wiszthaller Zoltán a Pénzügyi Bizottság külsős tagjának e megbízatása lemondása folytán április 30. napjával megszűnik. 2. A Közgyűlés az 1. pontban foglalt lemondás folytán megüresedett bizottsági helyre Kocsner Antal Urat a Pénzügyi Bizottság külsős tagjának május 1. napjával megválasztja. 3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság új külsős tagjának eskütételéről gondoskodjék. 4. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának az érintettek részére történő eljuttatására és fenti változások SzMSz-ben történő átvezetésére. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (a 3. pont vonatkozásában) dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (a 4. pont vonatkozásában) Határidő: 2. és 4. pont vonatkozásában május pont vonatkozásában azonnal A Tolna Megyei Közgyűlés 34/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozata a Közgyűlés Elnökének kuratóriumi tagságához való hozzájárulás megadása tárgyában: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés m., pontjában foglalt hatáskörében eljárva figyelemmel az évi LXV. törvény 33/A. (2) bekezdés b., pontjában foglaltakra hozzájárul dr. Puskás Imre a Közgyűlés Elnökének az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Felújításáért Alapítvány kuratóriumi tagjává történő megbízásához. 2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának érintettek részére történő eljuttatására. Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző Határidő: azonnal 5

6 II. TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés a) és d) pontjában rögzített hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 82. -ában foglaltaknak megfelelően, a Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja: I. fejezet A bevételek és kiadások teljesítése 1. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását E Ft bevétellel, E Ft kiadással jóváhagyja. 2. A Közgyűlés az 1. szerinti teljesített bevételen és kiadáson belül a a ) a költségvetési bevétel teljesítését E Ft b ) a költségvetési kiadás teljesítését E Ft c ) a finanszírozási bevétel teljesítését E Ft ezen belül d ) a likvid hitel teljesítését E Ft e ) a finanszírozási kiadás teljesítését E Ft ezen belül f ) a működési hiteltörlesztés teljesítését E Ft g ) a felhalmozási hiteltörlesztés teljesítését E Ft összeggel hagyja jóvá. 3. A Közgyűlés a) az 1. és 2. -okban, összességében elfogadott évi teljesített bevétel, illetve kiadás címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat- 6

7 csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, a teljesítési adatok eredeti és módosított előirányzatokhoz képest megállapítható eltéréseit e Rendelet 1. és 2. számú mellékleteiben foglaltak szerint; b) Tolna Megyei Önkormányzat évi bevételi és kiadási mérlegét e Rendelet 3. számú melléklete szerint; c) a finanszírozási bevételek évi alakulását, ezen belül az adósságállomány (hitelállomány) összetételét, a hiteltartozás lejárat, hitelezők szerinti részletezését e Rendelet 5. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően; d) a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételeinek együttes és jogcímcsoportok szerinti évi teljesítését e Rendelet 6. számú, a kiadások együttes, feladatok és célok szerinti évi teljesítését e Rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint; e) a Tolna Megyei Önkormányzat, intézményei és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal évi pénzkészletének alakulását e Rendelet 9. számú melléklete szerint; f) a Tolna Megyei Önkormányzat évi könyvviteli mérlegét e Rendelet 10. számú melléklete szerint; g) a Tolna Megyei Önkormányzat évi pénzmaradványának alakulását e Rendelet 11. számú melléklete szerint; h) a Tolna Megyei Önkormányzat évi eredménykimutatását e Rendelet 12. számú melléklete szerint jóváhagyja. 4. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének évi alakulását bemutató a ) egyszerűsített mérleget e Rendelet 13. számú; b ) egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést e Rendelet 14. számú; c ) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást e Rendelet 15. számú; d ) egyszerűsített eredménykimutatást e rendelet 16. számú melléklete szerint a könyvvizsgálói záradékot figyelembe véve - jóváhagyja. 5. (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítését e Rendelet 4. számú, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítését e Rendelet 7. és 8. számú melléklete szerint tudomásul veszi. (2) A Közgyűlés a évi költségvetési rendeletben és módosításában elfogadott előirányzatok és a gyönki Módszertani Otthon évközben történt átadása miatt a évi beszámolóban bemutatott előirányzatok, valamint a évi záró mérleg és a beszámolóban bemutatott előző évi záró mérleg adatainak eltérését, a Pénzügyminiszter éves beszámoló elkészítésére vonatkozó előírásainak betartására figyelemmel, tudomásul veszi. 6. 7

8 (1) A Közgyűlés a felügyelete alá tartozó önálló és részben önálló költségvetési szervek a) évi költségvetésének pénzügyi teljesítését e Rendelet 1., 2. és 9. számú melléklete szerint; b) költségvetési létszámkeretét és évi átlagos statisztikai állományi létszámát e Rendelet 17. számú melléklete szerint; c) költségvetési támogatásának teljesítését e Rendelet 39. számú melléklete szerint jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek évi szakmai feladatainak teljesítését e Rendelet 42. számú mellékletében foglalt értékelésnek megfelelően jóváhagyja. (3) A Közgyűlés a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára; az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérésére; a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangra; a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott alaptevékenységbe tartozó - feladatok szakmai teljesítésére, értékelésére terjedt ki, az önálló költségvetési szervek évi beszámolóját jóváhagyja. (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetői az Áht. 97 (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségnek megfelelően, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm.rendelet 149 (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírás szerint, a Kormányrendelet 23. számú mellékletének felügyeleti szervhez történő megküldésével, eleget tettek a FEUVE rendszer működéséről szóló értékelési kötelezettségüknek. II. fejezet Az önkormányzat és intézményei évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye 7. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált együttes összegét E Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá. 8. (1) A Közgyűlés a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek évi felülvizsgált, módosított pénzmaradványát összességében E Ft-ban állapítja meg. 8

9 (2) A Közgyűlés a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét e Rendelet 18. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) A Közgyűlés a évi intézményi költségvetési támogatások módosított előirányzatának és a ténylegesen kiutalt támogatás különbözetének rendezését - a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek alulfinanszírozása miatt E Ft kiutalását, illetve túlfinanszírozása miatt E Ft befizetését - rendeli el, e Rendelet 18. számú mellékletében foglalt részletezés szerint. (4) A Közgyűlés az intézményi pénzmaradvány elszámolások felülvizsgálata alapján a normatív, kötött felhasználású állami támogatás és a céljelleggel biztosított előirányzatok fel nem használt maradványát 696 E Ft volumenben elvonja. A Közgyűlés az elvonás, a pénzmaradvány korrekció intézményenkénti összegét e Rendelet 18. számú melléklete szerint jóváhagyja. (5) A befizetési kötelezettség teljesítésére a módosított 217/1988. (XII. 30.) Korm. rendelet 66. (7) bekezdés b) pontjában foglaltak az irányadóak. A befizetési kötelezettséget június 30-ig kell teljesíteni. (6) Az intézmények jóváhagyott pénzmaradványuk terhére elsődlegesen kötelesek elszámolni a céljellegű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a évet terhelő szállítói tartozásaikat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeiket. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik. Jutalmazásra legfeljebb a céljellegű maradvánnyal csökkentett személyi juttatás előirányzat maradványa használható fel. A jutalmazással összefüggő járulék kiadások a pénzmaradványt terhelik. 9. (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet évi pénzmaradványát e Rendelet 19. számú mellékletében foglalt elszámolásnak megfelelően hagyja jóvá. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal módosított pénzmaradványát E Ft-ban a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet pénzmaradványát E Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés az intézményeket megillető kiutalatlan évi támogatás összegét E Ft-ban, a túlfinanszírozás miatt felmerülő elvonás összegét E Ft-ban, az intézményi pénzmaradványokat terhelő normatív, kötött felhasználású és céljellegű támogatások elszámolásával összefüggő elvonás összegét 696 E Ft-ban hagyja jóvá. (3) A Közgyűlés a évi normatív állami hozzájárulás elszámolásából eredő befizetési kötelezettséget E Ft-ban, a központosított állami támogatásból fel nem használt támogatás visszafizetendő összegét E Ft-ban, az önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású támogatás összegét 836 E Ft-ban állapítja meg. 9

10 (4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál képződött évi pénzmaradvány felhasználását e Rendelet 20. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 10. (1) A Közgyűlés az önkormányzati szintű összesített évi eredménykimutatás alapján a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredményét E Ft-ban, módosított pénzforgalmi eredményét nulla Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Szent László Egységes Középiskola évi eredményelszámolását e Rendelet 12. számú melléklete szerint jóváhagyja. III. fejezet Elszámolások a központi költségvetésből folyósított állami támogatásokról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 11. A Közgyűlés a ) a évi normatív állami támogatás elszámolását e Rendelet 21. számú; b ) a évi normatív, kötött felhasználású állami támogatás felhasználásának elszámolását e Rendelet 22. számú; c ) a évi központosított és egyéb állami támogatás felhasználásának elszámolását e Rendelet 23/A., a évi kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványai felhasználásának elszámolását e Rendelet 23/B. számú, a évi kötelezettségvállalással terhelt központosított és egyéb állami támogatás előirányzat maradványa felhasználásának elszámolását e Rendelet 23/C. számú; d ) a címzett állami támogatások évi igénybevételének és felhasználásának elszámolását e Rendelet 24. számú; e ) az egyéb fejlesztési célú állami támogatások felhasználásának évi elszámolását e Rendelet 25. számú; f ) az európai uniós támogatások alakulását és felhasználását e Rendelet 26. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 12. A Közgyűlés a ) a Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörében hozott döntései alapján felhasznált általános tartalékról készített elszámolást e Rendelet 27. és 28. számú; b ) a céltartalékból közművelődési célra elkülönített támogatás Művelődési és Kisebbségi Bizottság által, átruházott hatáskörben történt évi felhasználásáról készített elszámolást e Rendelet 29. számú; 10

11 c ) a céltartalékból és egyéb központi forrásokból származó sportcélú támogatás Ifjúsági és Sport Bizottság által, átruházott hatáskörben történt évi felhasználásáról készített elszámolást e Rendelet 30., 31/A. és 31/B. számú; d ) a céltartalékból egészségügyi és szociális feladatokra elkülönített támogatás Szociális és Egészségügyi Bizottság által, átruházott hatáskörében történt évi felhasználásáról készített elszámolást e Rendelet 32. számú; e ) a céltartalékból környezetvédelmi, integrációs és területfejlesztési feladatokra elkülönített támogatás Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által, átruházott hatáskörben történt évi felhasználásáról készített elszámolást e rendelet 33. számú; f ) az alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtott támogatások összefoglalását e Rendelet 34. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja, illetve tudomásul veszi. IV. fejezet A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonának és kötelezettségeinek alakulása 13. (1) A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsített kihatását évenkénti bontásban és összesítve e Rendelet 35. és 36. számú melléklete szerint tudomásul veszi. (2) A Közgyűlés kijelenti, hogy évben közvetett támogatást a Tolna Megyei Önkormányzat nem nyújtott. 14. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat évi vagyonkimutatását e Rendelet 37. és 38. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 15. A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésének felhasználását és teljesítését e rendelet számú mellékletei tartalmazzák. V. fejezet Záró rendelkezések 16. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A Közgyűlés elrendeli e Rendelet 13., 14., 15., és 16. számú mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyott, könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített mérleg, éves pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány-, 11

12 eredménykimutatás június 30-ig történő közzétételét, valamint az Állami Számvevőszék részére történő megküldését. (3) A Közgyűlés elrendeli a felügyelete alá tartozó intézmények évi szöveges beszámolójának és az intézményi beszámolók felülvizsgálatáról készült összefoglalónak május 31-ig történő közzétételét a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke dr. Bartos Georgina megyei főjegyző Záradék: A rendelet április hónap 25. nap kihirdetésre került. Szekszárd, április hónap 25. nap. dr. Bartos Georgina megyei főjegyző 12

13 A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja. 1. A Rendelet 1. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetésének a) összes bevételét E Ft-ban b) összes kiadását E Ft-ban c) költségvetési bevételi előirányzatát E Ft-ban d) költségvetési kiadási előirányzatát E Ft-ban e) finanszírozási célú bevételét E Ft-ban ezen belül: a működési (likviditási)hitel felvétel összegét E Ft-ban belföldi értékpapírok bevételeit (kötvénykibocsátás bevételét) E Ft-ban f) finanszírozási célú kiadását E Ft-ban ezen belül: a működéi (likviditási) hitel törlesztését E Ft-ban a hosszú lejáratú hitelek törlesztését E Ft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 6. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat évi költségvetésének a Tolna Megyei Kisebbségi Önkormányzatokkal együttes a ) általános tartaléka E Ft, b ) működési céltartaléka E Ft, c ) felhalmozási céltartaléka E Ft. (2) Az (1) bekezdésben megállapított tartalékokból a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó a ) általános tartalék E Ft, b ) működési céltartalék E Ft, c ) felhalmozási céltartalék E Ft. 13

14 3. A rendelet 7. -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A Rendelet számú mellékletei a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételeit és kiadásait tartalmazzák, a kisebbségi önkormányzat határozatában foglaltaknak megfelelő tartalommal. 4. A Rendelet 13. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A Közgyűlés a DDRFT-hez benyújtandó pályázatok önrészére E Ft-ot hagy jóvá a 390. Céltartalék cím 11. alcímén. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 390. Céltartalék cím 11. alcím előirányzata terhére, átruházott hatáskörben eljárva, a DDRFT által évre kiírt pályázati felhívásokra benyújtandó pályázatokhoz szükséges saját forrást biztosítsa, illetve a saját forrás meglétéről, biztosításáról nyilatkozatot adjon ki. A Közgyűlés a Rendelet 29. számú melléklete szerinti felhalmozási célok pályázati forrás igénybevételével történő megvalósítását támogatja. 5. (1) A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11. és 29. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. számú melléklete lép. (2) A Rendelet az e rendelet számú mellékleteiben jóváhagyott számú mellékletekkel egészül ki. (3) A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit e rendelet 4., 5., 6., 7., 8. és 16. számú, az engedélyezett álláshelyek módosítását e rendelet 9. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. Záró és vegyes rendelkezések 6. (1) A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. számú, valamint 2. számú mellékleteinek helyébe jelen rendelet 17. számú, valamint 18. számú melléklete lép. (2) A Szekszárd 4039/11 hrsz.-ú ingatlan vagyonhasználati joga a Szent László Egységes Középiskolától a Megyei Levéltárhoz kerül. (3) A Dombori 3402 hrsz.-ú ingatlan vagyonhasználati joga az ÁMK-tól a Szent László Egységes Középiskolához kerül. 14

15 7. (1) E rendelet a 6. (2)-(3) bekezdésében foglaltak kivételével a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A Rendelet 6. (2) bekezdésében foglalt rendelkezés július 1-jén lép hatályba. (3) A Rendelet 6. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés május 1-jén lép hatályba. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke dr. Bartos Georgina megyei főjegyző Záradék: A rendelet április hónap 25. nap kihirdetésre került. Szekszárd, április hónap 25. nap. dr. Bartos Georgina megyei főjegyző 15

16 A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 29. (1) és (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 147. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az általa fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A Közgyűlés az intézményi étkezési térítési díjak ÁFA nélküli, napi 100%-os összegét a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 2. A Rendelet Melléklete helyébe jelen rendelet Melléklete lép. E rendelet május 1-jén lép hatályba. 3. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke dr. Bartos Georgina megyei főjegyző Záradék: A rendelet április 25-én kihirdetésre került. Szekszárd, április 25. dr. Bartos Georgina megyei főjegyző 16

17 A Tolna Megyei Önkormányzat 12/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 5/2003. (II. 21.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. (1) A Rendelet 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. (2) E rendelet május 1-jén lép hatályba. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke dr. Bartos Georgina megyei főjegyző Záradék: A rendelet április 25-én kihirdetésre került. Szekszárd, április 25. dr. Bartos Georgina megyei főjegyző 17

18 A Tolna Megyei Önkormányzat 13/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló módosított évi LXXVIII. törvény 3. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 17/2006. (XII. 15.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet 5. -ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A lakások havi bérleti díja június 1-jétől : a.) összkomfortos lakás esetén 175,- Ft/m 2 /hó b.) komfortos lakás esetén 130,- Ft/m 2 /hó c.) félkomfortos lakás estén 75,- Ft/m 2 /hó A bérleti díjat évente felül kell vizsgálni. E rendelet június 1-jén lép hatályba. 2. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke dr. Bartos Georgina megyei főjegyző Záradék: A rendelet április 25-én kihirdetésre került. Szekszárd, április 25. dr. Bartos Georgina megyei főjegyző 18

19 A Tolna Megyei Önkormányzat 14/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: SzMSz) az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) Az SzMSz 8. sz. melléklete II. Fejezetének 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal az alábbi 7. ponttal egészül ki: 6. A hivatal bevonásával látja el a Megyei Önkormányzat az európai uniós pályázatok benyújtásával és ezen támogatások felhasználásával kapcsolatos feladatait. E tárgykörben a hivatal szervezeti egységei közötti feladatmegosztást és a felelősség rendjét a Közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző együttes utasításban szabályozza. 7. A megyei főjegyző által adományozható szakmai tanácsadói címek száma 2 (fő). (2) Az SzMSz 8. sz. melléklete V. Fejezetének Munkarend alcímét követő rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép: A hivatal alkalmazottainak munkaideje heti negyven óra. A hivatali munkaidő: - hétfőtől csütörtökig 7.30 órától óráig, - pénteken 7.30 órától óráig tart, és magában foglalja az ebédidőt is. (3) Az SzMSz 8. sz. mellékletének a.) melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 2. (1) E rendelet május 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az SzMSz: a) 1. sz. melléklete 5.) pontjának 13. francia bekezdése, b) 2. sz. mellékletének 19. francia bekezdése, c) 8. sz. melléklet V. Fejezete A kiadmányozás rendje alcímének 5. pontjában az és a Minőségügyi Kézikönyv szövegrész. dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 19

20 Záradék: Ezen rendelet április 25-én kihirdetésre került. Szekszárd, április 25. dr. Bartos Georgina megyei főjegyző 20

21 III. TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI A Tolna Megyei Közgyűlés 23/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 99/2007. (IX. 28.), 114/2007. (XI. 30.), 4/2008. (II. 15.), 5/2008. (II. 15.), 6/2008. (II. 15.), 7/2008. (II. 15.), 8/2008. (II. 15.), 9/2008. (II. 15.), 10/2008. (II. 15.), 11/2008. (II. 15.), 13/2008. (II. 15.), 14/2008. (II. 15.), 17/2008. (II. 15.), 18/2008. (II. 15.), 19/2008. (II. 15.), 20/2008. (II. 15.), 21/2008. (II. 15.), 22/2008. (II. 15.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 24/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozata megállapodás elfogadásáról a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanáccsal a gyermekvédelmi szakellátásra, valamint a Bezerédj- Kastélyterápia Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosításáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja, hogy kötelező önkormányzati feladatai közül a speciális gyermekotthoni ellátást a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanácson keresztül oldja meg. 2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanács az 1. sz. melléklet szerint ellátási szerződést kössön a Dél-Dunántúli Régióban pszichoaktív szerekkel küzdő speciális szükségletű gyermekek gyermekotthoni ellátására a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal. 3. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a szigetvári speciális gyermekotthon alapítója és fenntartója a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás, felügyeleti szerve a Baranya Megyei Önkormányzat legyen. 4. A Közgyűlés a 2. sz. melléklet szerinti szerződéstervezetet jóváhagyja, és felkéri elnökét a szerződés aláírására. 5. A Közgyűlés a szerződésben vállalt évi ezer Ft kötelezettség teljesítését az általános tartalék terhére biztosítja. 21

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 10/2009. (IV. 24.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2 (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2 évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE . (XLVI.) évfolyam 3. szám 2008. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 49/2008. (IV. 24.) MÖK határozat Polgárdy Imre megválasztásáról a közgyűlés társadalmi

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2009. február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 270/2015. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2015. (II. 20.) határozat A Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában. 3/2015. (II. 20.) határozat

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK MEGYEI KÖZLÖNY Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2012. február 16. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2012. (II. 23.)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről.* Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 217/2006.(XII.15.) sz. határozat A megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. június hó 30. 9. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2011. június 24. XXI. évfolyam 8. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Önkormányzati rendeletek 5. III. Közgyűlési határozatok 13. 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Közgyűlés

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben