J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 21-én, órakor tartott üléséről. Az ülés helye: városháza nagyterme. Jelen voltak: Csőszné Kacz Edit polgármester Csősz László alpolgármester, Könyv István János, Körtés István, dr. Mihócs Zsolt, Molnár Margit, Szabó Attila, Torma József (III. np-tól), Tóthné Unghy Ilona, Zsolnai István képviselők Bárdos László címzetes főjegyző Meghívott: Aszmann Géza aljegyző Császár Csilla pénzügyi osztályvezető Ritter Rudolf őrsparancsnok helyettes (I. np.) Szabó Zsolt a Simontornyai Polgárőr Egyesület parancsnoka (II. np.) Császár Zoltán a Simontornyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka (II. np.) Horváthné Váczi Anikó könyvtárvezető (VIII. np.) Lacza Attila a FRIED TEMI Művelődési Ház igazgatója (IX. np.) Pásztor Krisztián a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője (XII/3. np.) Nagy Károly műszaki ügyintéző Lakosság részéről: 6 fő Távolmaradt: dr. Jovi Károly és Tenke Botond képviselők igazoltan, távolmaradásukat előzetesen bejelentették. Kossa István és Vámi László a Pénzügyi Gazdaságpolitikai Bizottság tagjai Schweigert Györgyné és Nemesi Jánosné az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjai Vámi István és Máté Imréné az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai Dancz Tibor és Tóth Attila az Ügyrendi Bizottság tagjai Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta az STC 22 Sportegyesület elnöke Bajcsi Géza díszpolgár

2 Csőszné Kacz Edit polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet, majd az ülést megnyitotta. Javasolta a VIII. napirend II. pontként történő megtárgyalását, mivel az egyik előadó jelezte, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud későbbi időpontban jelen lenni a testület ülésén. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjére, és a zárt ülésre vonatkozó javaslatot 9-9 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, s a napirendet a következők szerint állapította meg: N A P I R E N D I.) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről. Bárdos László címzetes főjegyző Ritter Rudolf őrsparancsnok helyettes II.) Tájékoztató a Simontornyai Polgárőr Egyesület és a Simontornyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület újjászervezési eredményeiről, a további feladatokról. Előadó: Szabó Zsolt parancsnok Császár Zoltán parancsnok III.) Tájékoztató az önkormányzat évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről. IV.) A évi költségvetési rendelet II. számú módosítása. V.) Rendelet az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól, a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről. Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző VI.) Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata és módosítása a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv rendelkezései alapján.

3 Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző VII.) A helyi iparűzési adó meghatározott részének célirányos felhasználása. Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző VIII.) A költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatának módosítása. (Ámr. 13/A. (2) bek.) Előadó: Aszmann Géza aljegyző IX.) Vizsgálati jelentés a közművelődési feladatok elbírálásának szakfelügyeletéről. X.) A strand fejlesztésével kapcsolatos javaslatok II. fordulóban történő tárgyalása. XI.) Az ivóvízellátás biztonságának javítása. XII.) E G Y E B E K 1.) Javaslat a volt bőrgyári ingatlanok megszerzése ügyében. 2.) Szennyvíztelep megvásárlásának előkészítése. (zárt ülés) Előadó: Körtés István képviselő 3.) Beszámoló a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. első félévi tevékenységéről és gazdálkodásáról. Előadó: Pásztor Krisztián ügyvezető 4.) Az önkormányzat csatlakozása a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. 5.) Megyei Közoktatási Fejlesztési Terv véleményezése.

4 6.) Simontornya város intézményi hő-gazdálkodásának vizsgálata, lehetséges alternatív energiahordozók bekapcsolhatóságának felmérése. Előadó: Torma József képviselő 7.) Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című, TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1 pályázat megtárgyalása. 8.) Közrend és a közbiztonság erősítése érdekében közterület-felügyelőket nem foglalkoztató önkormányzatok részére tárgyú pályázat megtárgyalása. 9.) Integrált városfejlesztési akciók támogatása az LHH-33 kistérségben című pályázat önerejének módosítása. 10.) Tamási kistérség három éves szociális felzárkóztató programja III. üteme terhére Közösségi ellátáshoz és támogató szolgáltatáshoz infrastrukturális feltételek biztosítása gépkocsi beszerzése a simontornyai mikro-térségi ellátáshoz támogatási összegről való lemondás. 11.) Bőrgyári faház tulajdonjogának megszerzése. I.) napirendi pont Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről. (Írásos tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Bárdos László címzetes főjegyző: A polgármester asszony tájékoztatójának kiegészítéseként elmondta, hogy csütörtökön az Állami Számvevőszék a hivatalban az energiagazdálkodást érintő állami és önkormányzati intézkedéseket kezdi vizsgálni. A vizsgálat célja mit tett és mit kíván tenni ez ügyben a jövőben a polgármesteri hivatal. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

5 (Írásos jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről. Előadó: Ritter Rudolf őrsparancsnok helyettes Ritter Rudolf őrsparancsnok helyettes: A júliusi testületi ülés óta eltelt időszak alatt a rendőrség 20 ügyben rendelt el nyomozást, présház betörések, segédmotor-kerékpár lopások, lakásbetörések, okirattal való visszaélés vétség, besurranásos illetve trükkös lopás, rongálás, magánokirat-hamisítás vétség, garázdaság, lopás miatt. 45 szabálysértési feljelentés történt, melyből egy simontornyai lakos volt érintett. Helyszíni bírságot 130 esetben szabtak ki, két esetben simontornyai állampolgárra. Az említett bűncselekmények nagy részét sikerült felderíteniük. Nagyon örülnek a polgárőrség megalakulásának, segítségükre számítanak a jövőben. Kérdések, hozzászólások: Zsolnai István: Kisszékely kilépett a közoktatási társulásból. Hány kisszékelyi gyerek jár Simontornyán iskolába? Ez milyen plusz feladatot ró az önkormányzatra? Ezt miből kompenzálják? Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: Az állandósult kisszékelyi gyermeklétszám fő. A napközi ellátás kötelező a számukra, miáltal biztosított a délutáni felügyeletük, és ezért állami normatívát kap az intézmény utánuk. A héten ülésezik Kisszékely Község Képviselő-testülete, az ülésen ő is részt fog venni, ahol tájékoztatja a jelenlévőket a kialakult helyzetről. Zsolnai István: Megszaporodott a vasútállomás területén lévő réparakodón esténként a rallye-verseny, ami rendkívül veszélyes a fiatalok számára. Oda kell figyelni rájuk. Jobban kell kontrollálni a házaló árusokat, mivel sorozatosan becsapják az idős, nyugdíjas embereket. Silány árut tukmálnak rájuk, sőt kényszerítik a vásárlásra, és nem egy esetben be is csapják őket, pénzt csalnak ki tőlük. Bűncselekmények forrása. Tudomása szerint ehhez a tevékenységhez a jegyző engedélye kell, be kell jelenteniük a tevékenységüket a polgármesteri hivatalban. Az engedélyt el kell kérni tőlük, bár szinte biztos, hogy nincs nekik. Ritter Rudolf őrsparancsnok helyettes: A városban megjelenő árusok kérdése az eligazítások szerves részét képezi az őrsön. A vasútállomásra több alkalommal is ki fognak menni, fel fogja hívni a kollégái figyelmét a fokozott ellenőrzésre. Mindezek megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez szükségük van a lakossági bejelentésekre, jelzésekre is. Nagy segítség lenne számukra, ha ilyen esetekben azonnal jeleznének feléjük, hatékonyabban tudnának intézkedni. Zsolnai István: Mi a helyzet az Igari úti kanyar korlátjával? A Beszédes F. utcában a volt Boros-féle ház környéke borzalmas állapotban van. A László kir. utca utolsó házánál is ugyanez a helyzet. A hatalmas gaz a Tejfölös út mellett megfogja a vizet. Cselekedni kell, ott vannak a közmunkások. Az ilyen elhanyagolt területek miatt szabott ki a hivatal büntetést?

6 A Paul-háznál folyik az árokba a szennyvíz, ezt már a testület egyik korábbi ülésén is jelezte, és ma megállították, hogy megint ugyanez a helyzet. Nagy Károly műszaki ügyintéző: Felvette a kapcsolatot a Közútkezelő Kht-val, akik azt mondták, az Igari úti kanyarban soha nem volt korlát, tehát ha a testület kimondja, hogy szükség van rá, úgy az önkormányzat a saját költségén megcsináltathatja. A Paul-ház esetében megrendelték a SIÓVÍZ Kft-től a munkát, de még nem végezték el. Először arra vártak, hogy a hivatal dolgozója, aki a lakást bérelte kiköltözzön, azt pedig nem tudta, hogy ismét lakik ott valaki. Könyv István János: Több idős személy őt is megkereste, hogy félnek, mert idegenek személyek különböző dolgok megvásárlására akarták kényszeríteni őket, sőt volt olyan, hogy éjjel bementek valakinek az udvarára, és verték a redőnyt. Azt tapasztalta, hogy komoly félelem uralkodott el az idős emberek között. Szabó Attila: A Boros-féle házra a Beszédes F. utcában oda kell figyelni, mert most úgy-ahogy rendbe tették, levágatta a gazt a tulajdonos, de ismét fel kell szólítani, ha elhanyagolja a ház környékét. Körtés István: Az iskolabusz ellopott kerekeinek ügyében történt valami? A gépkocsipark biztonsága érdekében mit tettek? Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: A biztosító kifizeti az eltulajdonított kerekek árát. Az egyik busz Pálfa település kezelésébe került úgy, hogy a tulajdonjog az iskoláé maradt. A járműveket a bőrgyár területén tárolják a Kerezsi úr által felajánlott csarnokban. dr. Mihócs Zsolt: Tájékoztatta a képviselőket, hogy október 3-án szüreti felvonulás lesz, 10-ére pedig az egészségügyi napot szerveznek a simontornyai lakosok részére. Elmondta még, hogy a pónifogathajtó verseny rendkívül színvonalas esemény volt, szomorú, hogy a képviselők közül kevesen vettek rész a rendezvényen. Az OTP előtti fák ágainak levágása mély felháborodást keltett az ott lakók között. Miért volt rá szükség? Látta valaki milyen munkát végeztek ott? Az augusztus 20-án megrendezett városrészek vetélkedőjén kb. csak 40 fő vett részt, ami lehúzta az ünnepség színvonalát. Talán az új hely miatt. Az ünnepi testületi ülésen a megyezászló átadásakor elhangzott beszéd nagyon nem illett oda. Ez egy városi ünnepség volt, ahol kitüntetések átadására került sor. Könyv István János: Az augusztus 20-i ünnepségre kevés volt a pénz. Tenke Botond képviselő koordinálta ezt a rendezvényt, arra gondoltak az új helyszín megfelelő lesz a versenyre. A színvonal emelése érdekében a költségvetésben tervezni kell majd rá. Zsolnai István: Sokáig tépelődött szóba hozza-e, de úgy érzi, el kell mondania, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság üléséről kimennek a hírek. Az általa elmondottakat például egy az egyben idézte az ügyfél, aki segélykérelmet adott be. Természetesen nem tagadja le, mit mondott, de az ülésen elhangzanak olyan dolgok, amelyeket nem kell közölni az érintettekkel. És ez nem az első ilyen eset volt. Nem akar senkit sem megrágalmazni a bizottsági ülésen résztvevők közül, de szeretné, ha a titoktartási kötelezettségüket észben tartanák, hogy az önkormányzatiság tisztasága megmaradjon. Kérte a jegyző urat és a polgármester asszonyt, tudatosítsák ezt az illetőkben. Válaszok:

7 Csőszné Kacz Edit polgármester: A hivatal egy dolgozója folyamatosan ellenőrzi a parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseket. Kötelezik a tulajdonosokat arra, hogy tegyék rendbe a területüket, ha ennek nem tesznek eleget, a közmunkások elvégzik a feladatot és a végzett munka díja számlázásra kerül az érintett részére. A paplak melletti telket is a közmunkások tartják rendben, de sajnos nem tudják utolérni a tulajdonost. Az OTP előtti fák közterületen vannak, és nem a lakók tulajdonában. Októberre utána fog nézni, mi is volt a probléma. A programok szervezésére jobban oda fognak figyelni a jövőben, de időben el kell kezdeni a szervezést is. A tanulságot le kell szűrni, ami pedig jó volt, abban tovább kell lépni. A megyezászló átadásakor sokak számára megdöbbentő volt a politikai kampány, ami egyáltalán nem illett a kitüntetések átadása mellé. Ez egy városi ünnep volt, nem pedig politikai célú rendezvény. Többen is elmondták, hogy legszívesebben elmentek volna. Ezt jelezni is fogja Pálos úr felé. Minden képviselőt és bizottsági tagot köt az esküje. Tisztességtelen dolog, az Egészségügyi és Szociális Bizottság zárt ülésén elhangzottak kivitele az érintettek felé. Inkorrektül viselkedett, bárki is volt az. Bárdos László címzetes főjegyző: Több esetben is előfordult, hogy a közmunkások rendbetettek egy-egy magántulajdonban lévő területet, a munka díját kiszámlázta a hivatal, de nem tudták behajtani sem a munkadíjat, sem a büntetést, mert vagy nem találták meg a tulajdonost, vagy nem rendelkezett az illető letiltható jövedelemmel. A bizottsági üléseken résztvevő polgármesteri hivatali dolgozókat is köti ez esküje. A zárt ülés jegyzőkönyve sem nyilvános. Amennyiben arra derülne fény, hogy hivatali dolgozó vitte ki a híreket, az, fegyelmi eljárást von maga után, ha képviselő tette, a képviselő-testület vonhatja felelősségre. A zárt ülésen elhangzottak szolgálati titkot jelentenek. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 115/2009.(XI.21.) számú KT határozat Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről szóló polgármesteri tájékoztatót, továbbá az 54/2009.(IV.27.) számú 77/2009.(V.25.) számú 78/2009.(V.25.) számú 79/2009.(V.25.) számú 84/2009.(V.25.) számú 88/2009.(V.25.) számú 89/2009.(V.25.) számú 99/2009.(VII.2.) számú 103/2009.(VII.2.) számú 104/2009.(VII.2.) számú 105/2009.(VII.2) számú 106/2009.(VII.2.) számú

8 107/2009.(VII.2.) számú 108/2009.(VII.2.) számú 109/2009.(VII.2.) számú 111/2009.(VII.2.) számú 112/2009.(VII.2.) számú 113/2009.(VII.2.) számú lejárt határidejű KH határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul vette, és elfogadja. II.) napirendi pont Tájékoztató a Simontornyai Polgárőr Egyesület és a Simontornyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület újjászervezési eredményeiről, a további feladatokról. Előadó: Szabó Zsolt parancsnok Császár Zoltán parancsnok (Írásos tájékoztatók a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Szabó Zsolt a Simontornyai Polgárőr Egyesület parancsnoka: Az egyesület július 25-én tartotta meg a közgyűlését, ahol a 30 főből 26-an jelentek meg. 12 régi és 18 új tagból állt össze a csapat. A láthatósági mellényeket kiosztották, és már aznap éjjel járőröztek. Szeptember végéig 43 napot, azaz 180 órát fognak összesen dolgozni. Biztosították a helyszínt a kisszékelyi motoros találkozón, búcsúkor, a rallye-versenyen, augusztus 20-án, részt vettek a mezőszilasi otthonból eltűnt idős személy keresésében, és három esküvőnél segédkeztek a forgalom irányításában. Több alkalommal is együtt járőröztek a rendőrökkel. Megkereste Tóthné Unghy Ilona igazgatónőt az Egy iskola egy polgárőr program miatt, melynek célja a gyerekek minél biztonságosabb közlekedésének biztosítása. Az iskolában tájékoztatást fog tartani a tanulók számára a polgárőrség tevékenységéről toborzási szándékkal. Az egyesület papírjait elküldték a bíróságra, közhasznú társasággá alakulnak. A tagok a tagdíja rendszeresen befizetik. Pályázatot nyújtottak be a Tolna Megyei Polgárőr Szövetséghez, mellyel durván Ft-ot nyerhetnek. A szövetségtől kaptak már két mágneses jelvényt, melyeket az éppen használt gépjármű oldalára tesznek fel, mivel még a saját autóikat használják. Szolgálati füzetet vezetnek a járőrözések során történtekről. A polgármesteri hivatal egy telefonnal és havi Ft-tal (telefonszámla) támogatja tevékenységüket. Szeretnének formaruhát vásárolni, ami sokat segítene munkájuk során. Az igazolványok, jelvények beszerzése folyamatban van, a jelvényekre támogatást szeretnének igényelni. Kérte az önkormányzatot, támogassa munkájukat a továbbiakban is. Császár Zoltán a Simontornyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka: Megalakult az önkéntest tűzoltó egyesület, 15 fő vizsgázott le a 40 órás tanfolyam elvégzése után. Sok mindent kaptak a tamási, a szekszárdi és a sárbogárdi tűzoltó egyesületektől.

9 A volt költségvetési üzem területén vannak még felszerelések, de azokat először le kellene vizsgáztatni, hogy biztonságosak-e, utána használhatják csak azokat. Hirt Ferenc országgyűlési képviselő is megígérte, mindenben segíteni fog az egyesületnek, amiben csak tud. A saját házában is tárol bizonyos felszereléseket, ezért egy épületre lenne szükségük, ahol mindezeket tárolhatnák. Egyébként sok helyről biztosították a támogatásukról, és pályázni is szeretnének, de ehhez az önkormányzat segítségét szeretnék kérni. Így már el tudnának indulni. Kérdések, hozzászólások: Szabó Attila: Nagyon jók a lakossági visszajelzések a polgárőrség tevékenységét illetően. A tűzoltó egyesület eszköztárolási problémáját mielőbb meg kell oldani. Az egyesület tájékoztatójában szereplő szabályzat száma már nem jó, de ettől függetlenül mindkét tájékoztató nagyszerű. Zsolnai István: Megalakulásától idáig a polgárőr egyesület tagjai a saját autójukkal, üzemanyagukkal végezték a feladatukat. Ezért szükségük lennek egy kis pénzre, hiszen már bizonyítottak. A tűzoltó egyesület is hasonló helyzetbe kerülhet hamarosan, csak kissé szervezettebbé kell még válniuk. A képviselő-testület az ígérte, Ft támogatást nyújt, ha a polgárőrség letesz valamit az asztalra. Ez most megtörtént, a testületnek állnia kell a szavát. A közrend érdeke is ezt diktálja. Csősz László: Javasolta a költségvetési koncepció összeállításakor mindkét szervezetet állítsák be egy bizonyos összeg erejéig. A polgárőrségnek egy gépkocsira lenne szüksége, melynek a fogyasztását fel kell vállalni. A németektől kap az önkormányzat egy tűzoltóautót, annak kell egy garázs, a szennyvíztelepen lenne erre lehetőség. Az átalakítás műszaki feltételeinek utána kell nézni. Gratulált a két egyesület vezetőjének eddig végzett munkájához. Körtés István: Felajánlotta három havi tiszteletdíját a polgárőrség számára. A szennyvíztelep területén ki lehetne alakítani a tűzoltók és a polgárőrség helyét, ez egy biztonságos hely, őrzött terület. Bárdos László címzetes főjegyző: Ez a két egyesület teljesen más, mint a többi simontornyai szervezet. Mások a jogi feltételeik. Egyik sincs alárendelve a képviselő-testületnek, ezért a két anyag, ami ma a testület elé került nem beszámoló, hanem tájékoztató. A jövő évi költségvetés tervezetbe be fogják állítani a két szervezetet. Látszik a szándék, ezért a képviselő-testület sem zárkózik el a támogatásukról. A rangsor élén állnak tevékenységük miatt. A dunaföldvári parancsnok az egész polgárőr egyesületet irányítja Tolna megyében, nagy tapasztalattal rendelkezik, ő tanácsot tudna adni, ismeri a szakmai részt, el tudja mondani, hogyan működhet egy ilyen kisvárosban, mint Simontornya, eredményesen a polgárőr egyesület. A tűzoltó egyesület esetében már az is jó, ha eredményesen működik, jövőre pedig sor kerülhet a szükséges eszközök beszerzésére. A székházat illetően komoly jogszabályi előírások vannak, pl. csak a város szélén lehet a telephelyet kialakítani. Ha a szennyvíztelep megvásárlásából lesz valami, ez a probléma is megoldódhat. A tűzoltóság egyelőre csak a helyszín biztosításában működhet közre, de már ez is nagy segítséget jelent a város számára. A koncepció összeállításakor oda fognak figyelni erre a két egyesületre. A testület által ígért Ft támogatásnak nincs akadálya, már történt is felajánlás az előbb az egyik képviselő

10 részéről. Zsolnai István: A Ft-ot a felajánlástól függetlenül meg kell adni a polgárőr egyesületnek. Csőszné Kacz Edit polgármester: A felajánlott Ft átadását a polgárőr egyesület részére támogatja, ehhez nem szükséges a képviselő-testület engedélye. Ezért is kapnak már havi Ft telefonköltséget. A polgárőrség az általuk nyújtott egyéb szolgáltatásokért a törvényi keretek között kérjen ellenszolgáltatást. Molnár Margit: A polgárőrség esetében mi az ideális létszám egy fős település esetében? Bárdos László címzetes főjegyző: Az eddig elhangzottak alapján a polgárőrséget Ft-tal (Körtés István képviselő felajánlása Ft, és Ft az általános tartalék terhére) támogatja a képviselő-testület. A tűzoltó egyesület nem kap semmit? Ebben az esetben hogyan tudja elkezdeni a tevékenységét? Valahonnan a számukra is kell csöpögtetni egy bizonyos összeget. Zsolnai István: Csősz László alpolgármesternek van ismeretsége a bőrgyárban, beszéljen a vállalkozókkal az épület ügyében. Körtés István: A bőrgyár területén található vállalkozások ingatlanai magántulajdonban vannak, ezért ott a tűzoltó egyesület számára nem tudják az állomást kialakítani. Ha az önkormányzatnak lesz ingatlana a bőrgyár területén, akkor megoldható lesz ez a feladat is. A pályázatok elkészítésénél a hivatal pályázatírója segíteni fog, valamint megpróbálnak segíteni a pályázati önerő összeszedésében is. Válaszok: Szabó Zsolt a Simontornyai Polgárőr Egyesület parancsnoka: Simontornya vonatkozásában 30 fős polgárőr létszám az ideális, ez már most is megvan, ennél többre nincs szükség, felesleges. Az általuk végzett egyéb szolgáltatásokért tervezik, hogy ellenszolgáltatást kérnek, de majd csak jövőre. Idén egyelőre még csak bizonyítani szeretnének. Császár Zoltán a Simontornyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka: Sok ígéretet kapott, a szükséges támogatást meg tudja szerezni. Az egyesületnek csak egy épületre lenne szüksége. Rengeteg pályázati lehetőség is adott, ezek elkészítéséhez, benyújtásához szeretné még kérni az önkormányzat segítségét. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület Körtés István képviselő tiszteletdíjával kapcsolatos felajánlását 9 igen szavazattal elfogadta. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 116/2009.(IX.21.) számú KT határozat Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Simontornyai Polgárőr Egyesület

11 és Simontornya Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete újjászervezésének eredményeiről, valamint az egyesületek előtt álló további feladatokról szóló tájékoztatókat megtárgyalta, és a tájékoztatókat tudomásul veszi. 1.) A képviselő-testület a Körtés István képviselő, a Pénzügyi Gazdaságpolitikai Bizottság elnöke felajánlását - a 3 havi tiszteletdíjának megfelelő összegről - a Simontornyai Polgárőr Egyesület számára történő, támogatásként átadott pénzeszközzé történő átcsoportosításához hozzájárul. 2.) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése költségvetési tartaléka terhére a Simontornyai Polgárőr Egyesületet Ft összegű támogatásban részesíti. Az önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségéért a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 90. (1) bekezdése szerint felelős polgármester a költségvetési rendelet módosítására a szükséges indítványt tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester III.) napirendi pont Tájékoztató az önkormányzat évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről. (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Körtés István a Pénzügyi Gazdaságpolitikai Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról készült beszámolót és elfogadásra javasolta. Kérdések, hozzászólások: Molnár Margit: Örömmel nyugtázta, hogy sem az iskolának, sem az önkormányzatnak nincs kifizetetlen számlája. Mivel magyarázható ez? Császár Csilla pénzügyi osztályvezető: A kötvény miatt. Körtés István: A 350 millió Ft-os kötvényből 70 millió Ft hitel, 30 millió Ft adósságállomány, kb. 100 milliós nagyságrendű tartozás került rendezésre. A kiadások és bevételek időarányosan mozognak, ezért nem szaporodott a hitelállomány.

12 Torma József képviselő megérkezett. Csősz László: A beszámolóban szerepel, hogy a költségvetési támogatások teljesítése 63 %-os arányt mutat. Ha a december 31-én is ez lesz a felállás, akkor jó, de ez most kissé csalóka. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 117/2009.(IX.21.) KT határozat Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv a alapján a helyi önkormányzat évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. Megállapítja, hogy 1.) Az önkormányzat évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait a helyi önkormányzat 3/2009.(II.20.) költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza. 2.) A képviselő- testület az önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Eredeti e. módosított e I. félévi telj. % Kiadások: Tartalék: Bevételek: Kötvény: Határidő: folyamatos Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester Bárdos László jegyző IV.) napirendi pont A évi költségvetési rendelet II. számú módosítása.

13 (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Körtés István a Pénzügyi Gazdaságpolitikai Bizottság elnöke: A bizottság az önkormányzat évi költségvetési rendeletének II. számú módosítását elfogadásra javasolta. Felhívta a figyelmet, hogy az előző napirendnél elhangzottak is kerüljenek még bele a rendeletbe módosításként ( Ft + 3 havi tiszteletdíj a polgárőrség részére). Kérdések, hozzászólások: dr. Mihócs Zsolt: Kérte, hogy október, november, december havi tiszteletdíja kerüljön átutalásra a SIMONTORNYÁÉRT Közalapítványhoz. Molnár Margit: Ő is kérte, hogy három havi tiszteletdíja szintét a SIMONTORNYÁÉRT Közalapítvány számlájára kerüljön átutalásra, a célt, hogy mire, majd a későbbiekben határozza meg. Több hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület dr. Mihócs Zsolt és Molnár Margit képviselők tiszteletdíjjal kapcsolatos felajánlását 10 igen szavazattal elfogadta. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2009.(IX.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.20.) számú rendeletének módosításáról (Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) V.) napirendi pont Rendelet az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól, a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről. Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

14 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Könyv István János az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Örömmel fogadták a rendelet megalkotását, így tisztázódni fognak a feladatok, szerepek és kötelezettségek is. A rendelet-tervezet elfogadását javasolták. Szabó Attila az Ügyrendi Bizottság tagja: A bizottság a rendelet-tervezetet tartalmasnak, jónak ítélte, elfogadásra javasolta. Kérdések, hozzászólások: Csősz László: Elmondta, ez a rendelet egy keretet ad a sportegyesület és az önkormányzat együttműködéséhez, de a konkrét dolgokat hiányolta belőle, gondol itt a csarnok bérleti kérdésére, finanszírozásra, stb. A rendelet nem oldott meg semmit, sőt akár kellemetlen helyzetbe is kerülhet az önkormányzat, ha mindenki élni kíván a rendelet biztosította jogával. A létesítmények hasznosítását hosszú távon meg kellett volna oldania, egy iránymutatónak kellene lennie. Könyv István János: Amikről Csősz László képviselő beszélt, költségvetési tényezők, majd annak tárgyalásakor kellene erről tárgyalni, ezt mondta az előterjesztő. Válaszok: Bárdos László címzetes főjegyző: Ez egy sportrendelet, jogszabály. Alpolgármester úr véleménye részben megállja a helyét, részben nem. A 4. (2) bekezdésével próbálta rendezni a kérdést, mely azt mondja ki, hogy a városi létesítményeket ingyenesen odaadhatják, illetve kedvezményeket biztosíthatnak. Hogy milyen gyakran teszik ezt, és milyen indokokkal, az már a sportegyesület feladatkörébe tartozik. Egy rendeletben nem lehet konkrétan leszabályozni, hogy a sportcsarnokra mi az előírás, ezért ez egy keretrendelet, jogszabály-tervezet. Ennél konkrétabban ezt a kérdést nem lehet megfogalmazni. A sporttal foglalkozó intézmények, egyesületek, stb. kérhetnek támogatást, a lehetőség meglesz rá, de a képviselőtestület dönt majd a kérdésben. Több hozzászólás nem hangzott el. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal 1 tartózkodással a következő rendeletet alkotta: SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2009.(IX.29.) számú rendelete az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről

15 (Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) VI.) napirendi pont Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata és módosítása a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv rendelkezései alapján. Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Bárdos László címzetes főjegyző: A munkatervben eredetileg úgy szerepelt, három hónapon keresztül foglalkoznak az önkormányzati rendeletekkel, hogy azok megfeleljenek a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelveknek. Közben azonban megérkezett az államigazgatási hivatal levele, melyben kérik, szeptember 30-ig számoljon be az önkormányzat arról, ez hogyan került végrehajtásra. Ezért a mai ülésre készített előterjesztés három testületi ülés anyagát foglalja magába. Az összes rendeletet át kellett nézni, megfelelnek-e az irányelvnek. Nagyon bele kellett mélyedni, komoly odafigyelést követelt ez a feladat. Meg kellett vizsgálni, melyik önkormányzati rendeletet nem érint az irányelv; melyek azok, melyeknek rendelkezései ellentétesek az irányelvvel, fenntartásuk nem indokolható, ezért hatályon kívül kell helyezni; mely rendelet érintett, de az irányelvvel ellentétes rendelkezéseket nem tartalmaz; melyik ellentétes azzal, de a testület megítélése szerint fenntartható, megmagyarázható. Egy olyan rendelete van az önkormányzatnak, amelyik ütközik az irányelvvel, azzal ellentétes rendelkezéseket tartalmaz, a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 17/2005. számú rendelet. Ezzel kapcsolatban vita alakult ki, ezért is készített erre két variációt. Kérte, mérlegelje ezt a képviselő-testület. Ütközött az irányelvvel a városi jelképekről szóló önkormányzati rendelet, ezért erre teljesen új rendeletet készített. Kérte, fogadja el a képviselő-testület az általa javasoltakat, ezek tükrözik legjobban az irányelv átültetését. Szabó Attila az Ügyrendi Bizottság tagja: Az előterjesztés 7. oldalán található 3.) bekezdés a.) és b.) variációnál vita alakult ki, illetve kis fennakadás. Végül azonban a b.) variáció mellett döntött a bizottság. Ezzel együtt elfogadásra javasolták az előterjesztésben foglaltakat, és a rendelet-tervezeteket. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság által javasolt b.) variációt 10 igen szavazattal elfogadta. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 118/2009.(IX.21.) számú KT határozat Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv -ből fakadó egyes önkormányzati feladatok végrehajtása során

16 felülvizsgálta hatályos rendeleteit. 1.) Megállapítottak, hogy az irányelv 2. cikke által kizárt szolgáltatásokhoz kapcsolódó alábbi önkormányzati rendeletek nem érintettek: - A közoktatási intézményekben kérhető költségtérítés és tandíj megállapításának szabályairól, és a szociális alapon igénybe vehető kedvezmények feltételeiről szóló 14/2009.(VII.20.) számú rendelet - Simontornya Város Önkormányzata évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 8/2009.(IV.30.) számú rendelet - A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2009.(III.27.) számú rendelet - A helyi gyermekvédelemről szóló 5/2009.(II.20.) számú rendelet - Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.20.) számú rendelet - A költségvetési szervek beszámolójának, pénzmaradványainak szabályairól szóló 2/2009.(I.30.) számú rendelet - A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével kapcsolatos szabályokról szóló 1/2009.(I.30.) számú rendelet - A helyi adókról szóló 23/2008.(XII.1.) számú rendeletet. - A közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről szóló 21/2008. (IX.22.) számú rendelet - A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek meghatározásáról szóló 14/2008.(VII.2.) számú rendelet - Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 2/2007.(I.31.) számú rendelet - Simontornya Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007.(III.30.) számú rendelet - A légúti allergiás megbetegedést okozó gyomnövények visszaszorításáról szóló 11/2005.(IV.30.) számú rendelet - A parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 21/2004.(XII.30.) számú rendelet - A helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 3/2004.(II.10.) számú rendelet - A fiatal házasok első lakáshoz jutásának önkormányzati támogatásáról szóló 13/2003.(X.15.) számú rendelet - A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, és a vezetői pótlék megállapításáról szóló 15/2003.(XI.12.) számú rendelet - A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 13/2001.(XI.15.) számú rendelet - A gázszerelvények és szerelt kémények épületen, építményen való elhelyezéséről szóló 7/1997.(IV.30.) számú rendelet - Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési nyersanyagköltségekről szóló 4/1995.(III.1.) számú rendelet - A városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 13/1995.(VII.20.) számú rendelet 2.) A képviselő-testület megállapította, hogy az alábbi önkormányzati rendeletek az irányelv által érintettek, de azzal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmaznak:

17 - Az eb tartás szabályairól szóló 11/2009.(VII.20.) számú rendelet - A játéktermek létesítésének és működésének egyes feltételeiről szóló 18/2007. (XI.12.) számú rendelet - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006.(III.31.) számú rendelet - A közterületek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról szóló 11/2006. (V.31.) számú rendelet - SIMONTORNYA VÁROS BORA elismerő cím létesítéséről és odaítéléséről szóló 6/2005.(III.10.) számú rendelet - A helyi építési szabályzatról szóló 22/2005.(XII.19.) számú rendelet - A Sárbogárd környéki települések helyi hulladékgazdálkodási tervéről szóló 14/2004.(IX.30.) számú rendelet - Az önkormányzat vagyonhasznosításáról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 8/2001.(VII.15.) számú rendelet - A város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről szóló 16/2001. (XII.15.) számú rendelet - A vásárokról és a piacokról szóló 9/1996.(VI.1.) számú rendelet 2.2. Az alábbi önkormányzati rendeletek egyes rendelkezései az irányelvvel ellentétesek, de fenntartásuk szükséges és indokolható: - A közterületek és a közterület jellegű területek használatáról szóló 22/2008.(IX.22.) számú rendelet - A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 11/2004.(VII.1.) számú rendelet - A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 1/2003.(II.10.) számú rendelet - A temetőkről és a temetkezésről szóló 3/2000.(II.15.) számú rendelet - A város köztisztaságáról és környezetvédelméről szóló 17/1999.(XII.29.) számú rendelet 2.4. Az irányelvvel érintett - A települési folyékony hulladék - szippantott szennyvíz - összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról szóló 21/2006.(XII.22.) számú - A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásokról szóló 7/2001.(IV.30.) számú - A nagyközség címeréről és zászlajának létesítéséről, használatának rendjéről szóló 2/1992.(IV.1.) számú rendeletek felülvizsgálatát el kell végezni. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében

18 található rendelet-módosítás elfogadásával ezen határozat 2.) pontjában felsorolt rendeleteket jogharmonizációs záradékkal látja el, amely tanúsítja, hogy az idézett rendeletek a 2006/123/EK számú irányelvvel ellentétes rendelkezéseket nem tartalmaznak. 3.) A 3.) pontba sorolt rendelet, az elektronikus ügyintézés kizárásáról szóló 17/2005.(X.28.) számú rendelet ellentétes szabályozást tartalmaz az irányelv 8. cikk (1) bekezdésével, mert az önkormányzati szolgáltatások tekintetében nem biztosítja teljes körűen az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Ezt az ellentétes szabályozást Simontornya Város Képviselőtestülete mindaddig fenn kívánja tartani, amíg a teljes körű szolgáltatás technikai és pénzügyi feltételei nem teljesülnek. A képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a jogharmonizációval kapcsolatos további szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: szeptember 30. Felelős: Bárdos László címzetes főjegyző Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2009.(IX.29.) számú rendelete A közterületek és a közterület jellegű területek használatáról szóló 22/2008.(IX.22.) számú, A játéktermek létesítésének és működésének egyes feltételeiről szóló 18/2007.(XI.12.) számú, Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006.(III.31.) számú, A közterületek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról szóló 11/2006.(V.31.) számú, SIMONTORNYA VÁROS BORA elismerő cím létesítéséről és odaítéléséről szóló 6/2005.(III.10.) számú, A helyi építési szabályzatról szóló 22/2005.(XII.19.) számú, A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 11/2004.(VII.1.) számú, A Sárbogárd környéki települések helyi hulladékgazdálkodási tervéről szóló 14/2004.(IX.30.) számú, A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 1/2003.(II.10.) számú, Az önkormányzat vagyonhasznosításáról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 8/2001.(VII.15.) számú, A város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről szóló 16/2001.(XII.15.) számú, A temetőkről és a temetkezésről szóló 3/2000.(II.15.) számú, A város köztisztaságáról és környezetvédelméről szóló 17/1999. (XII.29.) számú, A vásárokról és a piacokról szóló 9/1996.(VI.1.) számú rendeleteinek módosításáról (Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2009.(IX.29.) számú rendelete

19 az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről (Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2009.(IX.29.) számú rendelete a települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról szóló 21/2006.(XII.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20/2009.(IX.29.) számú rendelete a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásokról szóló többször módosított 7/2001.(IV.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

20 21/2009.(IX.29.) számú rendelete a városi önkormányzati jelképekről és használatukról (Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) VII.) napirendi pont A helyi iparűzési adó meghatározott részének célirányos felhasználása. Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Szabó Attila az Ügyrendi Bizottság tagja: A bizottság megtárgyalta a helyi iparűzési adó meghatározott részének célirányos felhasználása tárgyú előterjesztést, és egyhangúan elfogadásra javasolta. Körtés István a Pénzügyi Gazdaságpolitikai Bizottság elnöke: A bizottság véleménye az volt, hogy az előterjesztésben nem arra kaptak választ, ami a kérdésük volt. A kérdés úgy vetődött fel, hogy mi van a es évi adóval. Erre kaptak egy anyagot, hogy 2010-től hogyan, milyen formában történjen az iparűzési adó feletti intézkedés, hogy lenne ennek a rendeletbe foglalása. Ezért azt javasolták, hogy észrevételük ismét kerüljön vissza a hivatalhoz, a hivatal készítsen erre valamilyen választ. Az előterjesztés megtárgyalását pedig halasszák el, s decemberben kerüljön ismét a testület elé, amikor a többi adónemmel kapcsolatos döntéseket hozzák majd meg. Két teljesen különböző dologról van szó. Bárdos László címzetes főjegyző: A júniusi testületi ülésen azt vetette fel a Pénzügyi Gazdaságpolitikai Bizottság, hogy megdöbbenve tapasztalták az adórendeletben nincs benne az 5 %-os lehetőség, azaz a vállalkozók nem ajánlhatják fel az iparűzési adójuk ezen részét bizonyos szervezetek részére. Kérték, erre a jegyző adjon választ a testület júliusi ülésén. Július 2-án elmondta mi ennek az oka, indoka, milyen előterjesztés készült októberében, melyet kétszer tárgyalt a Pénzügyi Gazdaságpolitikai Bizottság, egy alkalommal az Ügyrendi Bizottság. A kedvezmények között pedig senki nem vetette fel, hogy ezt ismét dolgozzák bele a rendeletbe. A júliusi ülésen Körtés István úr azt mondta, kéri az adórendelet felülvizsgálatát, az 5 % kerüljön vissza a rendeletbe, és ezt a témát a testület tűzze napirendre a szeptemberi ülésén, a munkaterv is így legyen módosítva. Ezt a képviselő-testület is megszavazta, ezért készítette most el ezt az előterjesztést. Időközben megjelent a évi LXXVII. törvény, amely kimondja, hogy az önkormányzat nem alkothat rendeletet az iparűzési adóra vonatkozóan, csak annak mértékét határozhatja meg, ugyanis az adó beszedése átkerül az Adó- és Pénzügyi Hivatalhoz január 1-jétől. Arra is kitért az előterjesztésében, hogy ez az 5 %-os lehetőség elérte a célját, a vállalkozók egy része igaz csak töredéke élt ezzel a lehetőséggel, ezért visszaállítása megfontolandó. Ezért azt javasolta, hogy mivel az adórendeletet módosítanák az idén, s azt december 31-ével hatálytalanítani kellene, viszont a befolyt adóbevétel felett a képviselő-testület rendelkezik, ezért a költségvetési rendelet módosításába kellene beletenni, de a célját csak akkor éri el ez az 5 %-os felajánlás, ha közcélra történik. Arra nem használható fel, hogy odaadják egy alapítványnak, és az alapítvány kuratóriuma úgy dönt, hogy pl. átadja valamilyen sport célra. Ez törvényellenes.

M E G H Í V Ó NAPIRENDI JAVASLAT. I. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.

M E G H Í V Ó NAPIRENDI JAVASLAT. I. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről. 648-6/2010. SIMONTORNYA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 26-án (hétfőn) 14 00 órai kezdettel tartja soron következő ülését, melyre

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a137/2013.(xii.16.) számú határozatával 2 M U N K A T E R V 2014. január 1től 2014.

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a 159/2010.(XII.13.) számú határozatával 2 M U N K A T E R V 2011. január 1től 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a 79/2014.(VI.30.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2014. július 1től 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-án 14 00 órakor kezdődő üléséről.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-4/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 10-én, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 26-án 14 00 órakor kezdődő üléséről.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-12/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 29-én 18.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

1997. A megalkotás kelte. 2/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 3/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 4/1997. (III. 25.) 1997. március 25.

1997. A megalkotás kelte. 2/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 3/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 4/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 1997. lépés 1. Neszmély község Önkormányzata 1997. évi 1/1997. (I. 30.) 1997. január 30. 1997. január 30. költségvetéséről 2. Az állattartásról szóló 3/199 (III. 1.) rendelet áról 2/1997. (III. 25.) 1997.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 648-19/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 13-án, 13 00 órakor kezdődő közmeghallgatásáról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 396-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 21-én, 13 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 9-én (hétfő) órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 9-én (hétfő) órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Horváth Ottó polgármester Baka Istvánné Gyovai

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 6/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nagy András polgármester Patyi Norbert alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 1038-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 6-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó Előterjesztés A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án 9

Jegyzőkönyv. Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án 9 Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án 9 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté polgármester Zöldág János alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004.november 30-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004.november 30-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 1586-4/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004.november 30-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉVI MUNKATERVE

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉVI MUNKATERVE MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. ÉVI MUNKATERVE Záradék: Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Munkatervet a 246/2015. (XII. 14.) határozatával fogadta el. 2016. január

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 12-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 12-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 640-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 25. NAPIREND Ügyiratszám: 1 / 669 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadására

Részletesebben