J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 21-én, órakor tartott üléséről. Az ülés helye: városháza nagyterme. Jelen voltak: Csőszné Kacz Edit polgármester Csősz László alpolgármester, Könyv István János, Körtés István, dr. Mihócs Zsolt, Molnár Margit, Szabó Attila, Torma József (III. np-tól), Tóthné Unghy Ilona, Zsolnai István képviselők Bárdos László címzetes főjegyző Meghívott: Aszmann Géza aljegyző Császár Csilla pénzügyi osztályvezető Ritter Rudolf őrsparancsnok helyettes (I. np.) Szabó Zsolt a Simontornyai Polgárőr Egyesület parancsnoka (II. np.) Császár Zoltán a Simontornyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka (II. np.) Horváthné Váczi Anikó könyvtárvezető (VIII. np.) Lacza Attila a FRIED TEMI Művelődési Ház igazgatója (IX. np.) Pásztor Krisztián a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője (XII/3. np.) Nagy Károly műszaki ügyintéző Lakosság részéről: 6 fő Távolmaradt: dr. Jovi Károly és Tenke Botond képviselők igazoltan, távolmaradásukat előzetesen bejelentették. Kossa István és Vámi László a Pénzügyi Gazdaságpolitikai Bizottság tagjai Schweigert Györgyné és Nemesi Jánosné az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjai Vámi István és Máté Imréné az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai Dancz Tibor és Tóth Attila az Ügyrendi Bizottság tagjai Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta az STC 22 Sportegyesület elnöke Bajcsi Géza díszpolgár

2 Csőszné Kacz Edit polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet, majd az ülést megnyitotta. Javasolta a VIII. napirend II. pontként történő megtárgyalását, mivel az egyik előadó jelezte, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud későbbi időpontban jelen lenni a testület ülésén. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjére, és a zárt ülésre vonatkozó javaslatot 9-9 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, s a napirendet a következők szerint állapította meg: N A P I R E N D I.) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről. Bárdos László címzetes főjegyző Ritter Rudolf őrsparancsnok helyettes II.) Tájékoztató a Simontornyai Polgárőr Egyesület és a Simontornyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület újjászervezési eredményeiről, a további feladatokról. Előadó: Szabó Zsolt parancsnok Császár Zoltán parancsnok III.) Tájékoztató az önkormányzat évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről. IV.) A évi költségvetési rendelet II. számú módosítása. V.) Rendelet az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól, a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről. Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző VI.) Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata és módosítása a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv rendelkezései alapján.

3 Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző VII.) A helyi iparűzési adó meghatározott részének célirányos felhasználása. Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző VIII.) A költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatának módosítása. (Ámr. 13/A. (2) bek.) Előadó: Aszmann Géza aljegyző IX.) Vizsgálati jelentés a közművelődési feladatok elbírálásának szakfelügyeletéről. X.) A strand fejlesztésével kapcsolatos javaslatok II. fordulóban történő tárgyalása. XI.) Az ivóvízellátás biztonságának javítása. XII.) E G Y E B E K 1.) Javaslat a volt bőrgyári ingatlanok megszerzése ügyében. 2.) Szennyvíztelep megvásárlásának előkészítése. (zárt ülés) Előadó: Körtés István képviselő 3.) Beszámoló a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. első félévi tevékenységéről és gazdálkodásáról. Előadó: Pásztor Krisztián ügyvezető 4.) Az önkormányzat csatlakozása a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. 5.) Megyei Közoktatási Fejlesztési Terv véleményezése.

4 6.) Simontornya város intézményi hő-gazdálkodásának vizsgálata, lehetséges alternatív energiahordozók bekapcsolhatóságának felmérése. Előadó: Torma József képviselő 7.) Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című, TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1 pályázat megtárgyalása. 8.) Közrend és a közbiztonság erősítése érdekében közterület-felügyelőket nem foglalkoztató önkormányzatok részére tárgyú pályázat megtárgyalása. 9.) Integrált városfejlesztési akciók támogatása az LHH-33 kistérségben című pályázat önerejének módosítása. 10.) Tamási kistérség három éves szociális felzárkóztató programja III. üteme terhére Közösségi ellátáshoz és támogató szolgáltatáshoz infrastrukturális feltételek biztosítása gépkocsi beszerzése a simontornyai mikro-térségi ellátáshoz támogatási összegről való lemondás. 11.) Bőrgyári faház tulajdonjogának megszerzése. I.) napirendi pont Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről. (Írásos tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Bárdos László címzetes főjegyző: A polgármester asszony tájékoztatójának kiegészítéseként elmondta, hogy csütörtökön az Állami Számvevőszék a hivatalban az energiagazdálkodást érintő állami és önkormányzati intézkedéseket kezdi vizsgálni. A vizsgálat célja mit tett és mit kíván tenni ez ügyben a jövőben a polgármesteri hivatal. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

5 (Írásos jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről. Előadó: Ritter Rudolf őrsparancsnok helyettes Ritter Rudolf őrsparancsnok helyettes: A júliusi testületi ülés óta eltelt időszak alatt a rendőrség 20 ügyben rendelt el nyomozást, présház betörések, segédmotor-kerékpár lopások, lakásbetörések, okirattal való visszaélés vétség, besurranásos illetve trükkös lopás, rongálás, magánokirat-hamisítás vétség, garázdaság, lopás miatt. 45 szabálysértési feljelentés történt, melyből egy simontornyai lakos volt érintett. Helyszíni bírságot 130 esetben szabtak ki, két esetben simontornyai állampolgárra. Az említett bűncselekmények nagy részét sikerült felderíteniük. Nagyon örülnek a polgárőrség megalakulásának, segítségükre számítanak a jövőben. Kérdések, hozzászólások: Zsolnai István: Kisszékely kilépett a közoktatási társulásból. Hány kisszékelyi gyerek jár Simontornyán iskolába? Ez milyen plusz feladatot ró az önkormányzatra? Ezt miből kompenzálják? Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: Az állandósult kisszékelyi gyermeklétszám fő. A napközi ellátás kötelező a számukra, miáltal biztosított a délutáni felügyeletük, és ezért állami normatívát kap az intézmény utánuk. A héten ülésezik Kisszékely Község Képviselő-testülete, az ülésen ő is részt fog venni, ahol tájékoztatja a jelenlévőket a kialakult helyzetről. Zsolnai István: Megszaporodott a vasútállomás területén lévő réparakodón esténként a rallye-verseny, ami rendkívül veszélyes a fiatalok számára. Oda kell figyelni rájuk. Jobban kell kontrollálni a házaló árusokat, mivel sorozatosan becsapják az idős, nyugdíjas embereket. Silány árut tukmálnak rájuk, sőt kényszerítik a vásárlásra, és nem egy esetben be is csapják őket, pénzt csalnak ki tőlük. Bűncselekmények forrása. Tudomása szerint ehhez a tevékenységhez a jegyző engedélye kell, be kell jelenteniük a tevékenységüket a polgármesteri hivatalban. Az engedélyt el kell kérni tőlük, bár szinte biztos, hogy nincs nekik. Ritter Rudolf őrsparancsnok helyettes: A városban megjelenő árusok kérdése az eligazítások szerves részét képezi az őrsön. A vasútállomásra több alkalommal is ki fognak menni, fel fogja hívni a kollégái figyelmét a fokozott ellenőrzésre. Mindezek megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez szükségük van a lakossági bejelentésekre, jelzésekre is. Nagy segítség lenne számukra, ha ilyen esetekben azonnal jeleznének feléjük, hatékonyabban tudnának intézkedni. Zsolnai István: Mi a helyzet az Igari úti kanyar korlátjával? A Beszédes F. utcában a volt Boros-féle ház környéke borzalmas állapotban van. A László kir. utca utolsó házánál is ugyanez a helyzet. A hatalmas gaz a Tejfölös út mellett megfogja a vizet. Cselekedni kell, ott vannak a közmunkások. Az ilyen elhanyagolt területek miatt szabott ki a hivatal büntetést?

6 A Paul-háznál folyik az árokba a szennyvíz, ezt már a testület egyik korábbi ülésén is jelezte, és ma megállították, hogy megint ugyanez a helyzet. Nagy Károly műszaki ügyintéző: Felvette a kapcsolatot a Közútkezelő Kht-val, akik azt mondták, az Igari úti kanyarban soha nem volt korlát, tehát ha a testület kimondja, hogy szükség van rá, úgy az önkormányzat a saját költségén megcsináltathatja. A Paul-ház esetében megrendelték a SIÓVÍZ Kft-től a munkát, de még nem végezték el. Először arra vártak, hogy a hivatal dolgozója, aki a lakást bérelte kiköltözzön, azt pedig nem tudta, hogy ismét lakik ott valaki. Könyv István János: Több idős személy őt is megkereste, hogy félnek, mert idegenek személyek különböző dolgok megvásárlására akarták kényszeríteni őket, sőt volt olyan, hogy éjjel bementek valakinek az udvarára, és verték a redőnyt. Azt tapasztalta, hogy komoly félelem uralkodott el az idős emberek között. Szabó Attila: A Boros-féle házra a Beszédes F. utcában oda kell figyelni, mert most úgy-ahogy rendbe tették, levágatta a gazt a tulajdonos, de ismét fel kell szólítani, ha elhanyagolja a ház környékét. Körtés István: Az iskolabusz ellopott kerekeinek ügyében történt valami? A gépkocsipark biztonsága érdekében mit tettek? Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: A biztosító kifizeti az eltulajdonított kerekek árát. Az egyik busz Pálfa település kezelésébe került úgy, hogy a tulajdonjog az iskoláé maradt. A járműveket a bőrgyár területén tárolják a Kerezsi úr által felajánlott csarnokban. dr. Mihócs Zsolt: Tájékoztatta a képviselőket, hogy október 3-án szüreti felvonulás lesz, 10-ére pedig az egészségügyi napot szerveznek a simontornyai lakosok részére. Elmondta még, hogy a pónifogathajtó verseny rendkívül színvonalas esemény volt, szomorú, hogy a képviselők közül kevesen vettek rész a rendezvényen. Az OTP előtti fák ágainak levágása mély felháborodást keltett az ott lakók között. Miért volt rá szükség? Látta valaki milyen munkát végeztek ott? Az augusztus 20-án megrendezett városrészek vetélkedőjén kb. csak 40 fő vett részt, ami lehúzta az ünnepség színvonalát. Talán az új hely miatt. Az ünnepi testületi ülésen a megyezászló átadásakor elhangzott beszéd nagyon nem illett oda. Ez egy városi ünnepség volt, ahol kitüntetések átadására került sor. Könyv István János: Az augusztus 20-i ünnepségre kevés volt a pénz. Tenke Botond képviselő koordinálta ezt a rendezvényt, arra gondoltak az új helyszín megfelelő lesz a versenyre. A színvonal emelése érdekében a költségvetésben tervezni kell majd rá. Zsolnai István: Sokáig tépelődött szóba hozza-e, de úgy érzi, el kell mondania, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság üléséről kimennek a hírek. Az általa elmondottakat például egy az egyben idézte az ügyfél, aki segélykérelmet adott be. Természetesen nem tagadja le, mit mondott, de az ülésen elhangzanak olyan dolgok, amelyeket nem kell közölni az érintettekkel. És ez nem az első ilyen eset volt. Nem akar senkit sem megrágalmazni a bizottsági ülésen résztvevők közül, de szeretné, ha a titoktartási kötelezettségüket észben tartanák, hogy az önkormányzatiság tisztasága megmaradjon. Kérte a jegyző urat és a polgármester asszonyt, tudatosítsák ezt az illetőkben. Válaszok:

7 Csőszné Kacz Edit polgármester: A hivatal egy dolgozója folyamatosan ellenőrzi a parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseket. Kötelezik a tulajdonosokat arra, hogy tegyék rendbe a területüket, ha ennek nem tesznek eleget, a közmunkások elvégzik a feladatot és a végzett munka díja számlázásra kerül az érintett részére. A paplak melletti telket is a közmunkások tartják rendben, de sajnos nem tudják utolérni a tulajdonost. Az OTP előtti fák közterületen vannak, és nem a lakók tulajdonában. Októberre utána fog nézni, mi is volt a probléma. A programok szervezésére jobban oda fognak figyelni a jövőben, de időben el kell kezdeni a szervezést is. A tanulságot le kell szűrni, ami pedig jó volt, abban tovább kell lépni. A megyezászló átadásakor sokak számára megdöbbentő volt a politikai kampány, ami egyáltalán nem illett a kitüntetések átadása mellé. Ez egy városi ünnep volt, nem pedig politikai célú rendezvény. Többen is elmondták, hogy legszívesebben elmentek volna. Ezt jelezni is fogja Pálos úr felé. Minden képviselőt és bizottsági tagot köt az esküje. Tisztességtelen dolog, az Egészségügyi és Szociális Bizottság zárt ülésén elhangzottak kivitele az érintettek felé. Inkorrektül viselkedett, bárki is volt az. Bárdos László címzetes főjegyző: Több esetben is előfordult, hogy a közmunkások rendbetettek egy-egy magántulajdonban lévő területet, a munka díját kiszámlázta a hivatal, de nem tudták behajtani sem a munkadíjat, sem a büntetést, mert vagy nem találták meg a tulajdonost, vagy nem rendelkezett az illető letiltható jövedelemmel. A bizottsági üléseken résztvevő polgármesteri hivatali dolgozókat is köti ez esküje. A zárt ülés jegyzőkönyve sem nyilvános. Amennyiben arra derülne fény, hogy hivatali dolgozó vitte ki a híreket, az, fegyelmi eljárást von maga után, ha képviselő tette, a képviselő-testület vonhatja felelősségre. A zárt ülésen elhangzottak szolgálati titkot jelentenek. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 115/2009.(XI.21.) számú KT határozat Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről szóló polgármesteri tájékoztatót, továbbá az 54/2009.(IV.27.) számú 77/2009.(V.25.) számú 78/2009.(V.25.) számú 79/2009.(V.25.) számú 84/2009.(V.25.) számú 88/2009.(V.25.) számú 89/2009.(V.25.) számú 99/2009.(VII.2.) számú 103/2009.(VII.2.) számú 104/2009.(VII.2.) számú 105/2009.(VII.2) számú 106/2009.(VII.2.) számú

8 107/2009.(VII.2.) számú 108/2009.(VII.2.) számú 109/2009.(VII.2.) számú 111/2009.(VII.2.) számú 112/2009.(VII.2.) számú 113/2009.(VII.2.) számú lejárt határidejű KH határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul vette, és elfogadja. II.) napirendi pont Tájékoztató a Simontornyai Polgárőr Egyesület és a Simontornyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület újjászervezési eredményeiről, a további feladatokról. Előadó: Szabó Zsolt parancsnok Császár Zoltán parancsnok (Írásos tájékoztatók a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Szabó Zsolt a Simontornyai Polgárőr Egyesület parancsnoka: Az egyesület július 25-én tartotta meg a közgyűlését, ahol a 30 főből 26-an jelentek meg. 12 régi és 18 új tagból állt össze a csapat. A láthatósági mellényeket kiosztották, és már aznap éjjel járőröztek. Szeptember végéig 43 napot, azaz 180 órát fognak összesen dolgozni. Biztosították a helyszínt a kisszékelyi motoros találkozón, búcsúkor, a rallye-versenyen, augusztus 20-án, részt vettek a mezőszilasi otthonból eltűnt idős személy keresésében, és három esküvőnél segédkeztek a forgalom irányításában. Több alkalommal is együtt járőröztek a rendőrökkel. Megkereste Tóthné Unghy Ilona igazgatónőt az Egy iskola egy polgárőr program miatt, melynek célja a gyerekek minél biztonságosabb közlekedésének biztosítása. Az iskolában tájékoztatást fog tartani a tanulók számára a polgárőrség tevékenységéről toborzási szándékkal. Az egyesület papírjait elküldték a bíróságra, közhasznú társasággá alakulnak. A tagok a tagdíja rendszeresen befizetik. Pályázatot nyújtottak be a Tolna Megyei Polgárőr Szövetséghez, mellyel durván Ft-ot nyerhetnek. A szövetségtől kaptak már két mágneses jelvényt, melyeket az éppen használt gépjármű oldalára tesznek fel, mivel még a saját autóikat használják. Szolgálati füzetet vezetnek a járőrözések során történtekről. A polgármesteri hivatal egy telefonnal és havi Ft-tal (telefonszámla) támogatja tevékenységüket. Szeretnének formaruhát vásárolni, ami sokat segítene munkájuk során. Az igazolványok, jelvények beszerzése folyamatban van, a jelvényekre támogatást szeretnének igényelni. Kérte az önkormányzatot, támogassa munkájukat a továbbiakban is. Császár Zoltán a Simontornyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka: Megalakult az önkéntest tűzoltó egyesület, 15 fő vizsgázott le a 40 órás tanfolyam elvégzése után. Sok mindent kaptak a tamási, a szekszárdi és a sárbogárdi tűzoltó egyesületektől.

9 A volt költségvetési üzem területén vannak még felszerelések, de azokat először le kellene vizsgáztatni, hogy biztonságosak-e, utána használhatják csak azokat. Hirt Ferenc országgyűlési képviselő is megígérte, mindenben segíteni fog az egyesületnek, amiben csak tud. A saját házában is tárol bizonyos felszereléseket, ezért egy épületre lenne szükségük, ahol mindezeket tárolhatnák. Egyébként sok helyről biztosították a támogatásukról, és pályázni is szeretnének, de ehhez az önkormányzat segítségét szeretnék kérni. Így már el tudnának indulni. Kérdések, hozzászólások: Szabó Attila: Nagyon jók a lakossági visszajelzések a polgárőrség tevékenységét illetően. A tűzoltó egyesület eszköztárolási problémáját mielőbb meg kell oldani. Az egyesület tájékoztatójában szereplő szabályzat száma már nem jó, de ettől függetlenül mindkét tájékoztató nagyszerű. Zsolnai István: Megalakulásától idáig a polgárőr egyesület tagjai a saját autójukkal, üzemanyagukkal végezték a feladatukat. Ezért szükségük lennek egy kis pénzre, hiszen már bizonyítottak. A tűzoltó egyesület is hasonló helyzetbe kerülhet hamarosan, csak kissé szervezettebbé kell még válniuk. A képviselő-testület az ígérte, Ft támogatást nyújt, ha a polgárőrség letesz valamit az asztalra. Ez most megtörtént, a testületnek állnia kell a szavát. A közrend érdeke is ezt diktálja. Csősz László: Javasolta a költségvetési koncepció összeállításakor mindkét szervezetet állítsák be egy bizonyos összeg erejéig. A polgárőrségnek egy gépkocsira lenne szüksége, melynek a fogyasztását fel kell vállalni. A németektől kap az önkormányzat egy tűzoltóautót, annak kell egy garázs, a szennyvíztelepen lenne erre lehetőség. Az átalakítás műszaki feltételeinek utána kell nézni. Gratulált a két egyesület vezetőjének eddig végzett munkájához. Körtés István: Felajánlotta három havi tiszteletdíját a polgárőrség számára. A szennyvíztelep területén ki lehetne alakítani a tűzoltók és a polgárőrség helyét, ez egy biztonságos hely, őrzött terület. Bárdos László címzetes főjegyző: Ez a két egyesület teljesen más, mint a többi simontornyai szervezet. Mások a jogi feltételeik. Egyik sincs alárendelve a képviselő-testületnek, ezért a két anyag, ami ma a testület elé került nem beszámoló, hanem tájékoztató. A jövő évi költségvetés tervezetbe be fogják állítani a két szervezetet. Látszik a szándék, ezért a képviselő-testület sem zárkózik el a támogatásukról. A rangsor élén állnak tevékenységük miatt. A dunaföldvári parancsnok az egész polgárőr egyesületet irányítja Tolna megyében, nagy tapasztalattal rendelkezik, ő tanácsot tudna adni, ismeri a szakmai részt, el tudja mondani, hogyan működhet egy ilyen kisvárosban, mint Simontornya, eredményesen a polgárőr egyesület. A tűzoltó egyesület esetében már az is jó, ha eredményesen működik, jövőre pedig sor kerülhet a szükséges eszközök beszerzésére. A székházat illetően komoly jogszabályi előírások vannak, pl. csak a város szélén lehet a telephelyet kialakítani. Ha a szennyvíztelep megvásárlásából lesz valami, ez a probléma is megoldódhat. A tűzoltóság egyelőre csak a helyszín biztosításában működhet közre, de már ez is nagy segítséget jelent a város számára. A koncepció összeállításakor oda fognak figyelni erre a két egyesületre. A testület által ígért Ft támogatásnak nincs akadálya, már történt is felajánlás az előbb az egyik képviselő

10 részéről. Zsolnai István: A Ft-ot a felajánlástól függetlenül meg kell adni a polgárőr egyesületnek. Csőszné Kacz Edit polgármester: A felajánlott Ft átadását a polgárőr egyesület részére támogatja, ehhez nem szükséges a képviselő-testület engedélye. Ezért is kapnak már havi Ft telefonköltséget. A polgárőrség az általuk nyújtott egyéb szolgáltatásokért a törvényi keretek között kérjen ellenszolgáltatást. Molnár Margit: A polgárőrség esetében mi az ideális létszám egy fős település esetében? Bárdos László címzetes főjegyző: Az eddig elhangzottak alapján a polgárőrséget Ft-tal (Körtés István képviselő felajánlása Ft, és Ft az általános tartalék terhére) támogatja a képviselő-testület. A tűzoltó egyesület nem kap semmit? Ebben az esetben hogyan tudja elkezdeni a tevékenységét? Valahonnan a számukra is kell csöpögtetni egy bizonyos összeget. Zsolnai István: Csősz László alpolgármesternek van ismeretsége a bőrgyárban, beszéljen a vállalkozókkal az épület ügyében. Körtés István: A bőrgyár területén található vállalkozások ingatlanai magántulajdonban vannak, ezért ott a tűzoltó egyesület számára nem tudják az állomást kialakítani. Ha az önkormányzatnak lesz ingatlana a bőrgyár területén, akkor megoldható lesz ez a feladat is. A pályázatok elkészítésénél a hivatal pályázatírója segíteni fog, valamint megpróbálnak segíteni a pályázati önerő összeszedésében is. Válaszok: Szabó Zsolt a Simontornyai Polgárőr Egyesület parancsnoka: Simontornya vonatkozásában 30 fős polgárőr létszám az ideális, ez már most is megvan, ennél többre nincs szükség, felesleges. Az általuk végzett egyéb szolgáltatásokért tervezik, hogy ellenszolgáltatást kérnek, de majd csak jövőre. Idén egyelőre még csak bizonyítani szeretnének. Császár Zoltán a Simontornyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka: Sok ígéretet kapott, a szükséges támogatást meg tudja szerezni. Az egyesületnek csak egy épületre lenne szüksége. Rengeteg pályázati lehetőség is adott, ezek elkészítéséhez, benyújtásához szeretné még kérni az önkormányzat segítségét. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület Körtés István képviselő tiszteletdíjával kapcsolatos felajánlását 9 igen szavazattal elfogadta. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 116/2009.(IX.21.) számú KT határozat Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Simontornyai Polgárőr Egyesület

11 és Simontornya Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete újjászervezésének eredményeiről, valamint az egyesületek előtt álló további feladatokról szóló tájékoztatókat megtárgyalta, és a tájékoztatókat tudomásul veszi. 1.) A képviselő-testület a Körtés István képviselő, a Pénzügyi Gazdaságpolitikai Bizottság elnöke felajánlását - a 3 havi tiszteletdíjának megfelelő összegről - a Simontornyai Polgárőr Egyesület számára történő, támogatásként átadott pénzeszközzé történő átcsoportosításához hozzájárul. 2.) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése költségvetési tartaléka terhére a Simontornyai Polgárőr Egyesületet Ft összegű támogatásban részesíti. Az önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségéért a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 90. (1) bekezdése szerint felelős polgármester a költségvetési rendelet módosítására a szükséges indítványt tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester III.) napirendi pont Tájékoztató az önkormányzat évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről. (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Körtés István a Pénzügyi Gazdaságpolitikai Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról készült beszámolót és elfogadásra javasolta. Kérdések, hozzászólások: Molnár Margit: Örömmel nyugtázta, hogy sem az iskolának, sem az önkormányzatnak nincs kifizetetlen számlája. Mivel magyarázható ez? Császár Csilla pénzügyi osztályvezető: A kötvény miatt. Körtés István: A 350 millió Ft-os kötvényből 70 millió Ft hitel, 30 millió Ft adósságállomány, kb. 100 milliós nagyságrendű tartozás került rendezésre. A kiadások és bevételek időarányosan mozognak, ezért nem szaporodott a hitelállomány.

12 Torma József képviselő megérkezett. Csősz László: A beszámolóban szerepel, hogy a költségvetési támogatások teljesítése 63 %-os arányt mutat. Ha a december 31-én is ez lesz a felállás, akkor jó, de ez most kissé csalóka. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 117/2009.(IX.21.) KT határozat Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv a alapján a helyi önkormányzat évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. Megállapítja, hogy 1.) Az önkormányzat évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait a helyi önkormányzat 3/2009.(II.20.) költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza. 2.) A képviselő- testület az önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Eredeti e. módosított e I. félévi telj. % Kiadások: Tartalék: Bevételek: Kötvény: Határidő: folyamatos Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester Bárdos László jegyző IV.) napirendi pont A évi költségvetési rendelet II. számú módosítása.

13 (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Körtés István a Pénzügyi Gazdaságpolitikai Bizottság elnöke: A bizottság az önkormányzat évi költségvetési rendeletének II. számú módosítását elfogadásra javasolta. Felhívta a figyelmet, hogy az előző napirendnél elhangzottak is kerüljenek még bele a rendeletbe módosításként ( Ft + 3 havi tiszteletdíj a polgárőrség részére). Kérdések, hozzászólások: dr. Mihócs Zsolt: Kérte, hogy október, november, december havi tiszteletdíja kerüljön átutalásra a SIMONTORNYÁÉRT Közalapítványhoz. Molnár Margit: Ő is kérte, hogy három havi tiszteletdíja szintét a SIMONTORNYÁÉRT Közalapítvány számlájára kerüljön átutalásra, a célt, hogy mire, majd a későbbiekben határozza meg. Több hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület dr. Mihócs Zsolt és Molnár Margit képviselők tiszteletdíjjal kapcsolatos felajánlását 10 igen szavazattal elfogadta. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2009.(IX.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.20.) számú rendeletének módosításáról (Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) V.) napirendi pont Rendelet az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól, a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről. Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

14 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Könyv István János az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Örömmel fogadták a rendelet megalkotását, így tisztázódni fognak a feladatok, szerepek és kötelezettségek is. A rendelet-tervezet elfogadását javasolták. Szabó Attila az Ügyrendi Bizottság tagja: A bizottság a rendelet-tervezetet tartalmasnak, jónak ítélte, elfogadásra javasolta. Kérdések, hozzászólások: Csősz László: Elmondta, ez a rendelet egy keretet ad a sportegyesület és az önkormányzat együttműködéséhez, de a konkrét dolgokat hiányolta belőle, gondol itt a csarnok bérleti kérdésére, finanszírozásra, stb. A rendelet nem oldott meg semmit, sőt akár kellemetlen helyzetbe is kerülhet az önkormányzat, ha mindenki élni kíván a rendelet biztosította jogával. A létesítmények hasznosítását hosszú távon meg kellett volna oldania, egy iránymutatónak kellene lennie. Könyv István János: Amikről Csősz László képviselő beszélt, költségvetési tényezők, majd annak tárgyalásakor kellene erről tárgyalni, ezt mondta az előterjesztő. Válaszok: Bárdos László címzetes főjegyző: Ez egy sportrendelet, jogszabály. Alpolgármester úr véleménye részben megállja a helyét, részben nem. A 4. (2) bekezdésével próbálta rendezni a kérdést, mely azt mondja ki, hogy a városi létesítményeket ingyenesen odaadhatják, illetve kedvezményeket biztosíthatnak. Hogy milyen gyakran teszik ezt, és milyen indokokkal, az már a sportegyesület feladatkörébe tartozik. Egy rendeletben nem lehet konkrétan leszabályozni, hogy a sportcsarnokra mi az előírás, ezért ez egy keretrendelet, jogszabály-tervezet. Ennél konkrétabban ezt a kérdést nem lehet megfogalmazni. A sporttal foglalkozó intézmények, egyesületek, stb. kérhetnek támogatást, a lehetőség meglesz rá, de a képviselőtestület dönt majd a kérdésben. Több hozzászólás nem hangzott el. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal 1 tartózkodással a következő rendeletet alkotta: SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2009.(IX.29.) számú rendelete az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről

15 (Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) VI.) napirendi pont Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata és módosítása a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv rendelkezései alapján. Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Bárdos László címzetes főjegyző: A munkatervben eredetileg úgy szerepelt, három hónapon keresztül foglalkoznak az önkormányzati rendeletekkel, hogy azok megfeleljenek a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelveknek. Közben azonban megérkezett az államigazgatási hivatal levele, melyben kérik, szeptember 30-ig számoljon be az önkormányzat arról, ez hogyan került végrehajtásra. Ezért a mai ülésre készített előterjesztés három testületi ülés anyagát foglalja magába. Az összes rendeletet át kellett nézni, megfelelnek-e az irányelvnek. Nagyon bele kellett mélyedni, komoly odafigyelést követelt ez a feladat. Meg kellett vizsgálni, melyik önkormányzati rendeletet nem érint az irányelv; melyek azok, melyeknek rendelkezései ellentétesek az irányelvvel, fenntartásuk nem indokolható, ezért hatályon kívül kell helyezni; mely rendelet érintett, de az irányelvvel ellentétes rendelkezéseket nem tartalmaz; melyik ellentétes azzal, de a testület megítélése szerint fenntartható, megmagyarázható. Egy olyan rendelete van az önkormányzatnak, amelyik ütközik az irányelvvel, azzal ellentétes rendelkezéseket tartalmaz, a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 17/2005. számú rendelet. Ezzel kapcsolatban vita alakult ki, ezért is készített erre két variációt. Kérte, mérlegelje ezt a képviselő-testület. Ütközött az irányelvvel a városi jelképekről szóló önkormányzati rendelet, ezért erre teljesen új rendeletet készített. Kérte, fogadja el a képviselő-testület az általa javasoltakat, ezek tükrözik legjobban az irányelv átültetését. Szabó Attila az Ügyrendi Bizottság tagja: Az előterjesztés 7. oldalán található 3.) bekezdés a.) és b.) variációnál vita alakult ki, illetve kis fennakadás. Végül azonban a b.) variáció mellett döntött a bizottság. Ezzel együtt elfogadásra javasolták az előterjesztésben foglaltakat, és a rendelet-tervezeteket. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság által javasolt b.) variációt 10 igen szavazattal elfogadta. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 118/2009.(IX.21.) számú KT határozat Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv -ből fakadó egyes önkormányzati feladatok végrehajtása során

16 felülvizsgálta hatályos rendeleteit. 1.) Megállapítottak, hogy az irányelv 2. cikke által kizárt szolgáltatásokhoz kapcsolódó alábbi önkormányzati rendeletek nem érintettek: - A közoktatási intézményekben kérhető költségtérítés és tandíj megállapításának szabályairól, és a szociális alapon igénybe vehető kedvezmények feltételeiről szóló 14/2009.(VII.20.) számú rendelet - Simontornya Város Önkormányzata évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 8/2009.(IV.30.) számú rendelet - A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2009.(III.27.) számú rendelet - A helyi gyermekvédelemről szóló 5/2009.(II.20.) számú rendelet - Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.20.) számú rendelet - A költségvetési szervek beszámolójának, pénzmaradványainak szabályairól szóló 2/2009.(I.30.) számú rendelet - A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével kapcsolatos szabályokról szóló 1/2009.(I.30.) számú rendelet - A helyi adókról szóló 23/2008.(XII.1.) számú rendeletet. - A közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről szóló 21/2008. (IX.22.) számú rendelet - A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek meghatározásáról szóló 14/2008.(VII.2.) számú rendelet - Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 2/2007.(I.31.) számú rendelet - Simontornya Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007.(III.30.) számú rendelet - A légúti allergiás megbetegedést okozó gyomnövények visszaszorításáról szóló 11/2005.(IV.30.) számú rendelet - A parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 21/2004.(XII.30.) számú rendelet - A helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 3/2004.(II.10.) számú rendelet - A fiatal házasok első lakáshoz jutásának önkormányzati támogatásáról szóló 13/2003.(X.15.) számú rendelet - A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, és a vezetői pótlék megállapításáról szóló 15/2003.(XI.12.) számú rendelet - A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 13/2001.(XI.15.) számú rendelet - A gázszerelvények és szerelt kémények épületen, építményen való elhelyezéséről szóló 7/1997.(IV.30.) számú rendelet - Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési nyersanyagköltségekről szóló 4/1995.(III.1.) számú rendelet - A városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 13/1995.(VII.20.) számú rendelet 2.) A képviselő-testület megállapította, hogy az alábbi önkormányzati rendeletek az irányelv által érintettek, de azzal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmaznak:

17 - Az eb tartás szabályairól szóló 11/2009.(VII.20.) számú rendelet - A játéktermek létesítésének és működésének egyes feltételeiről szóló 18/2007. (XI.12.) számú rendelet - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006.(III.31.) számú rendelet - A közterületek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról szóló 11/2006. (V.31.) számú rendelet - SIMONTORNYA VÁROS BORA elismerő cím létesítéséről és odaítéléséről szóló 6/2005.(III.10.) számú rendelet - A helyi építési szabályzatról szóló 22/2005.(XII.19.) számú rendelet - A Sárbogárd környéki települések helyi hulladékgazdálkodási tervéről szóló 14/2004.(IX.30.) számú rendelet - Az önkormányzat vagyonhasznosításáról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 8/2001.(VII.15.) számú rendelet - A város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről szóló 16/2001. (XII.15.) számú rendelet - A vásárokról és a piacokról szóló 9/1996.(VI.1.) számú rendelet 2.2. Az alábbi önkormányzati rendeletek egyes rendelkezései az irányelvvel ellentétesek, de fenntartásuk szükséges és indokolható: - A közterületek és a közterület jellegű területek használatáról szóló 22/2008.(IX.22.) számú rendelet - A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 11/2004.(VII.1.) számú rendelet - A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 1/2003.(II.10.) számú rendelet - A temetőkről és a temetkezésről szóló 3/2000.(II.15.) számú rendelet - A város köztisztaságáról és környezetvédelméről szóló 17/1999.(XII.29.) számú rendelet 2.4. Az irányelvvel érintett - A települési folyékony hulladék - szippantott szennyvíz - összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról szóló 21/2006.(XII.22.) számú - A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásokról szóló 7/2001.(IV.30.) számú - A nagyközség címeréről és zászlajának létesítéséről, használatának rendjéről szóló 2/1992.(IV.1.) számú rendeletek felülvizsgálatát el kell végezni. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében

18 található rendelet-módosítás elfogadásával ezen határozat 2.) pontjában felsorolt rendeleteket jogharmonizációs záradékkal látja el, amely tanúsítja, hogy az idézett rendeletek a 2006/123/EK számú irányelvvel ellentétes rendelkezéseket nem tartalmaznak. 3.) A 3.) pontba sorolt rendelet, az elektronikus ügyintézés kizárásáról szóló 17/2005.(X.28.) számú rendelet ellentétes szabályozást tartalmaz az irányelv 8. cikk (1) bekezdésével, mert az önkormányzati szolgáltatások tekintetében nem biztosítja teljes körűen az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Ezt az ellentétes szabályozást Simontornya Város Képviselőtestülete mindaddig fenn kívánja tartani, amíg a teljes körű szolgáltatás technikai és pénzügyi feltételei nem teljesülnek. A képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a jogharmonizációval kapcsolatos további szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: szeptember 30. Felelős: Bárdos László címzetes főjegyző Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2009.(IX.29.) számú rendelete A közterületek és a közterület jellegű területek használatáról szóló 22/2008.(IX.22.) számú, A játéktermek létesítésének és működésének egyes feltételeiről szóló 18/2007.(XI.12.) számú, Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006.(III.31.) számú, A közterületek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról szóló 11/2006.(V.31.) számú, SIMONTORNYA VÁROS BORA elismerő cím létesítéséről és odaítéléséről szóló 6/2005.(III.10.) számú, A helyi építési szabályzatról szóló 22/2005.(XII.19.) számú, A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 11/2004.(VII.1.) számú, A Sárbogárd környéki települések helyi hulladékgazdálkodási tervéről szóló 14/2004.(IX.30.) számú, A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 1/2003.(II.10.) számú, Az önkormányzat vagyonhasznosításáról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 8/2001.(VII.15.) számú, A város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről szóló 16/2001.(XII.15.) számú, A temetőkről és a temetkezésről szóló 3/2000.(II.15.) számú, A város köztisztaságáról és környezetvédelméről szóló 17/1999. (XII.29.) számú, A vásárokról és a piacokról szóló 9/1996.(VI.1.) számú rendeleteinek módosításáról (Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2009.(IX.29.) számú rendelete

19 az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről (Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2009.(IX.29.) számú rendelete a települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról szóló 21/2006.(XII.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20/2009.(IX.29.) számú rendelete a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásokról szóló többször módosított 7/2001.(IV.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

20 21/2009.(IX.29.) számú rendelete a városi önkormányzati jelképekről és használatukról (Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) VII.) napirendi pont A helyi iparűzési adó meghatározott részének célirányos felhasználása. Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Szabó Attila az Ügyrendi Bizottság tagja: A bizottság megtárgyalta a helyi iparűzési adó meghatározott részének célirányos felhasználása tárgyú előterjesztést, és egyhangúan elfogadásra javasolta. Körtés István a Pénzügyi Gazdaságpolitikai Bizottság elnöke: A bizottság véleménye az volt, hogy az előterjesztésben nem arra kaptak választ, ami a kérdésük volt. A kérdés úgy vetődött fel, hogy mi van a es évi adóval. Erre kaptak egy anyagot, hogy 2010-től hogyan, milyen formában történjen az iparűzési adó feletti intézkedés, hogy lenne ennek a rendeletbe foglalása. Ezért azt javasolták, hogy észrevételük ismét kerüljön vissza a hivatalhoz, a hivatal készítsen erre valamilyen választ. Az előterjesztés megtárgyalását pedig halasszák el, s decemberben kerüljön ismét a testület elé, amikor a többi adónemmel kapcsolatos döntéseket hozzák majd meg. Két teljesen különböző dologról van szó. Bárdos László címzetes főjegyző: A júniusi testületi ülésen azt vetette fel a Pénzügyi Gazdaságpolitikai Bizottság, hogy megdöbbenve tapasztalták az adórendeletben nincs benne az 5 %-os lehetőség, azaz a vállalkozók nem ajánlhatják fel az iparűzési adójuk ezen részét bizonyos szervezetek részére. Kérték, erre a jegyző adjon választ a testület júliusi ülésén. Július 2-án elmondta mi ennek az oka, indoka, milyen előterjesztés készült októberében, melyet kétszer tárgyalt a Pénzügyi Gazdaságpolitikai Bizottság, egy alkalommal az Ügyrendi Bizottság. A kedvezmények között pedig senki nem vetette fel, hogy ezt ismét dolgozzák bele a rendeletbe. A júliusi ülésen Körtés István úr azt mondta, kéri az adórendelet felülvizsgálatát, az 5 % kerüljön vissza a rendeletbe, és ezt a témát a testület tűzze napirendre a szeptemberi ülésén, a munkaterv is így legyen módosítva. Ezt a képviselő-testület is megszavazta, ezért készítette most el ezt az előterjesztést. Időközben megjelent a évi LXXVII. törvény, amely kimondja, hogy az önkormányzat nem alkothat rendeletet az iparűzési adóra vonatkozóan, csak annak mértékét határozhatja meg, ugyanis az adó beszedése átkerül az Adó- és Pénzügyi Hivatalhoz január 1-jétől. Arra is kitért az előterjesztésében, hogy ez az 5 %-os lehetőség elérte a célját, a vállalkozók egy része igaz csak töredéke élt ezzel a lehetőséggel, ezért visszaállítása megfontolandó. Ezért azt javasolta, hogy mivel az adórendeletet módosítanák az idén, s azt december 31-ével hatálytalanítani kellene, viszont a befolyt adóbevétel felett a képviselő-testület rendelkezik, ezért a költségvetési rendelet módosításába kellene beletenni, de a célját csak akkor éri el ez az 5 %-os felajánlás, ha közcélra történik. Arra nem használható fel, hogy odaadják egy alapítványnak, és az alapítvány kuratóriuma úgy dönt, hogy pl. átadja valamilyen sport célra. Ez törvényellenes.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 396-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 11-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Baracs Község Önkormányzata 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Napirendi pontok: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Amikor minden készülődés ízű, és várakozás illatú, a világnak azt kívánom, legyen a szívében karácsony!

Amikor minden készülődés ízű, és várakozás illatú, a világnak azt kívánom, legyen a szívében karácsony! XXI. évfolyam 5. szám Amikor minden készülődés ízű, és várakozás illatú, a világnak azt kívánom, legyen a szívében karácsony! 2014. december Advent a csodavárás, a reménység ideje. Ilyenkor bizalomteljes,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. augusztus 8-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 08már31a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2008.márc.31 üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/50-47/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. szeptember 11-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. június 2-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. június 2-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. június 2-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2005. június 20-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben