Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza"

Átírás

1 Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület március 19-én órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Rendezvény terem Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester Árendás Vendel Dancs Gyula Haracska Ferenc Kovács Géza Nagy Mihály Pintér Ferenc Gáborné Szabó Zsolt Dr. Székely András képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Távolmaradását előre jelezte: Petrik József Ujbányi Tiborné képviselő polgármester Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza Meghívott vendég: Gregor Tiborné TTKI Brunszvik Teréz Tagóvoda vezetője Székely Gabriella TTKI Gárdonyi Géza Tagiskola vezetője Szomjúné Deli Ilona Bányász Művelődési Ház mb. vezetője Tóthné Molnár Erzsébet Szociális Alapszolg. Központ vezetője Tanácskozási joggal jelen van: dr. Szax Márta Veronika jegyző Jegyzőkönyvvezető: Dzierzava Andrea 1

2 Filip Csabáné alpolgármester köszöntötte a megjelenteket és az ülést órakor megnyitotta. Elmondta, hogy a polgármester betegsége miatt az ülést ő fogja levezetni. Jegyző asszony segítségére számít azokban a témákban, amit ő készített elő. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Felkéri Haracska Ferenc és Kovács Géza képviselőket a jegyzőkönyv hitelesítésére. Kérdése, hogy elvállalják e? Elhangzik a válasz, hogy igen. Filip Csabáné alpolgármester ismerteti az előre meghirdetett napirendi pontokat és az egyebeket kiegészíti. 1. Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. A Polgármester és a Szociális, Művelődési és Közoktatási Bizottság átruházott hatáskörben végzett tevékenységéről szóló beszámoló 3. Beszámoló a Bányász Művelődési Ház és Könyvtár évi tevékenységéről 4. Beszámoló a Szociális Alapszolgáltatási Központ 2008-ban végzett munkájáról 5. Támogatás civil szervezeteknek 6. Szociális tárgyú rendeletekkel kapcsolatos módosítások 7. Térítési díjak (Szociális Alapszolgáltatási Központ, Iskola, Óvoda) 8. Közfoglalkoztatási terv ismertetése, elfogadása évre 9. Alapító Okiratok módosítása 10. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások, lakbérének megállapításáról szóló rendelet 11. Hulladékszállítási rendelet módosítása 12. Bányász Művelődési házzal kapcsolatos jegyzőkönyv 13. Egyebek: Ingatlanvásárlással kapcsolatos ügy Kistérségi Társulással kapcsolatos lehetőség Pályázati önrész elvi hozzájárulás Mesterházi Zita ügye Esélyegyenlőségi terv Évfolyam találkozóra kultúrház bérlés Határozat eljárásra való jogosultság Filip Csabáné kéri az észrevételeket, hozzászólásokat. Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Kéri a napirendekről a szavazatokat. A képviselő-testület egyhangúlag meghozta a következő határozatát: 24/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a napirendi pontokat, az Egyebek napirend kiegészítésével. 2

3 1.) Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Filip Csabáné alpolgármester ismerteti az eseményeket. Penta-per A Penta is fellebbezett a Győri Ítélőtáblához, a tárgyalást még nem tűzték ki. A jövő héten Ilosvay ügyvéd úr az ügyiratba való betekintési jogával élve tájékozódik a fellebbezés tartalmáról. Mobil torony Az elhelyezendő mobil toronnyal kapcsolatban a terveket az Önkormányzatnak kell benyújtani az eljáró hatóságok felé. A költségeket a mobiltársaság állja. Helyszíni szemlét március 12-én tartottak. A közútkezelő előzetes elvi hozzájárulását adta. A testülettől is kell egy hozzájárulás polgármesteri hatáskörben az eljárásra. Bérleti szerződés megkötésére kerül majd sor ebben az ügyben. Falunap Pályázatot nyújtott be az Önkormányzat Mesterházy Zita segítségével. A két napból egy napra szól a pályázat. Programokra, illetve eszközhasználatra is lehetett pályázni. Sikeres elbírálás esetén az egyik napon lehet felhasználni. Tervezett időpont június e. össze lett kapcsolva az iskolai gyermeknappal. Március 15-e Méltóképpen ünnepeltük meg a községben az es március 15-ei eseményeket. Energetikai pályázat Az energetikai fejlesztéssel kapcsolatban pályázatot írtak ki március 20-tól folyamatos a határidő. Az iskolai nyílászárók cseréjével kapcsolatban gondolkodnak a pályázat benyújtásán. A testülettől kell támogatás, az egyebek napirendi pontban két részlet is ezzel fog foglalkozni. Fogorvos február 16-án megkezdte a fogorvos a munkáját a községben. Polgárőr autó A polgárőrség a Megyei Polgárőrségtől kapott egy személyautót, hogy a munkákat még jobban tudják teljesíteni. Ez egy 9 éves Opel Astra. Van rajta rendeznivaló, de remélhetőleg jó célokra fogják használni. Jelen úr akivel két üléssel ezelőtt beszéltek március 10-ig kapott haladékot, hogy a tartozását elkezdje törleszteni, el is kezdte az első törlesztő részletet már be is fizette. Az ügyészséggel kapcsolatban a következőt mondja, a vízközmű társulat dokumentumok átadásával kapcsolatban megalapozottnak tekintette azokat az észrevételeket, amit az Önkormányzat jelzett. Ezzel kapcsolatban tovább folytatódnak majd az ügyek. dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondja, hogy ma beszélt az esztergomi főügyésszel, úgy néz ki, hogy megkapják azokat a számviteli alapbizonylatokat amiért eddig ment a harc. Árendás Vendel kérdezi, hogy a Főügyészség felszólítására megkapjuk, és eljárást is tudnak indítani. 3

4 dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondja, úgy tudja, hogy megalapozottnak ítélte azokat az észrevételeket, amiket tettek a kolléganővel. Eljárás is lesz, és a dokumentumokat ki kell, hogy adják. Nagyon örült, pozitívan értékelte. Filip Csabáné alpolgármester kéri a hozzászólásokat, észrevételeket. Hozzászólás nem hangzik el, kéri a beszámoló elfogadásáról a szavazatokat. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő határozatát: 25/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 2.) A Polgármester és a Szociális, Művelődési és Közoktatási Bizottság átruházott hatáskörben végzett tevékenységéről szóló beszámoló Filip Csabáné alpolgármester elmondja, hogy az írásbeli anyagot mindenki megkapta, ezzel kapcsolatban várja a hozzászólást. dr. Szax Márta Veronika elmondja, ha a testület megengedi egy gondolatot fűzne a két beszámolóhoz, ami financiális jellegű. A könyvvizsgáló asszony kérése, hogy nagyon takarékosan és szigorúan bánjanak a költségvetési előirányzatokban foglalt összegekkel. Csak annyi összeg terhére vállalhatnak kötelezettséget, amennyi a tervben szerepel. Voltak olyan szakfeladatok, amit tavaly átléptek és egyik helyről a másikra kellett csoportosítani. Ezzel a Polgármester úr is tisztában van. Fontos, hogy csak a tervezett keretig terjeszkedhet az Önkormányzat. Az biztos, hogy a segélyezettek száma nőni fog. Kovács Géza képviselő elmondja, hogy szeretné kiegészíteni azzal, hogy tavaly 12 alkalommal ülésezett a bizottság. A normatív lakásfenntartási támogatás 1,5 millió került kifizetésre, ennek az összegnek a 90 %-a állami költségvetésből visszajön. Ha a többit összeadjuk az körülbelül 500 e Ft év végére rendkívüli méreteket öltött a munkanélküliség. Sok jelentkező lesz segélyre. Rövid időn belül a testületnek is határozatot kell hozni, hogy mit lehet még beépíteni természetbe. Eddig is volt ilyen, többször is természetben tüzelőt kapott az illető. Volt szociális alapon kiutalt tüzelő, autóbusz menetjegytől elkezdve minden. Haracska Ferenc képviselő elmondja, hogy elolvasta az anyagot, úgy érzi, hogy ne is sok ezen a településen, hogy 40-en kértek segélyt, abszolút jó arány. A lakásfenntartási egy kicsit magas, de jó hogy kapnak az államtól vissza. Nem sok ez összegszerűen sem. Kifizetésre került 267 e Ft. Sokkal több kérelem szokott lenni. 92 határozat egész év alatt, nem sok. Temetési segélyt csak négyen kérelmeztek. Minek köszönhető, nem tudja. Filip Csabáné kéri a hozzászólásokat, gondolatokat. dr. Szax Márta Veronika elmondja, hogy külön-külön kellene elfogadni a beszámolókat. 4

5 Filip Csabáné kéri, hogy fogadják el a Polgármester átruházott hatáskörben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. A képviselő-testület, 10 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következő határozatát: 26/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Filip Csabáné kéri, hogy fogadják el a Szociális, Művelődési és Közoktatási Bizottság átruházott hatáskörben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. A képviselő-testület, 10 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következő határozatát: 27/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális, Művelődési és Közoktatási Bizottság átruházott hatáskörben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 3.) Beszámoló a Bányász Művelődési Ház és Könyvtár évi tevékenységéről Filip Csabáné elmondja, hogy mindenki megkapta az írásos beszámolót a Bányász Kultúrotthonnal és a könyvtárral kapcsolatban. Megkéri a vezetőt, hogy néhány mondatban ismertesse a beszámolót. Szomjúné Deli Ilona Kultúrotthon vezetője összefoglalja a beszámolót. Filip Csabáné kérdése, hogy 5648 darab a könyvtár állomány? Ez miért ilyen kevés. Szomjúné Deli Ilona válaszában elmondja, hogy azért mert több éve nincs egyáltalán könyvbeszerzés. Amivel gyarapodtak, az ajándékba kapott könyvek, és egy bácsi halála után az örökösöktől egy nagyobb mennyiségű könyvcsomag adományként került a könyvtár tulajdonába. Filip Csabáné elmondja, hogy erre nagyobb hangsúlyt kell fordítani. 5

6 Szomjúné Deli Ilona a Kistérség ütemezési tervében van a számítógépes program fejlesztése és a gépkocsi biztosítása, mozgókönyvtárhoz körül fog elindulni a mozgókönyvtár. Filip Csabáné Érdemes gondolkodni a pályázati lehetőségen, Teleház kialakítása a könyvtárral együtt. Szomjúné Deli Ilona igény az a számítógépre van. 1,3 millió a támogatás, amit kapnak. Fénymásolásra is nagy az igény. Nagy Mihály kérdése, hogy a mozgókönyvtár 2010 után fog beindulni? A könyveket be lehetne szerezni központi könyvtárakból. Szomjúné Deli Ilona személygépkocsi beszerzés után indul be, ahogy a Kistérség beszerzi. Haracska Ferenc kérdése, hogy a működő csoportok vezetői közül három illető tiszteletdíjas, ki az a három? Szomjúné Deli Ilona válaszában elmondja, hogy a kórusvezető Pánczél Ildikó, a rajzszakkör, és az irodalmi színpadot a Fenyvesiné vezette, most a Fenyvesiné helyett a Vetési Edit kapja összegszerűen egyező módon a tiszteletdíjat. Filip Csabáné elmondja, hogy kérdés nem hangzott el, ezért kéri a szavazatot a Kultúrház évi beszámolójával illetve a évi munkatervével kapcsolatban. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő határozatát: 28/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bányász Művelődési Ház és Könyvtár évi tevékenységéről és a évi munkatervéről a beszámolót elfogadja. 4.) Beszámoló a Szociális Alapszolgáltatási Központ 2008-ban végzett munkájáról Filip Csabáné átadja a szót a vezetőnek. Tóthné Molnár Erzsébet elmondja, hogy szeretné kiegészíteni a beszámolóját azzal, hogy a Tisztiorvosi Szolgálat is ellenőrzést tartott, idén vissza fognak jönni kérik, hogy a belső tisztasági festések legyenek elkészítve. A járólapot is kifogásolták. Csak szóban kérték, írásban nem. Dr. Székely András kérdése, hogy olvasta a beszámolóban, hogy volt az ellenőrzés és fel van tüntetve, hogy az észlelt hibák az előző vezetés hibájából jöttek létre. Ki volt az, név szerint? Tóthné Molnár Erzsébet válaszában elmondja, hogy vissza kellene menni években, mindig halmozódott, így folytatódott eddig. Dr. Székely András kérdése, hogy mentálhigiénés ellátás van e? 6

7 Tóthné Molnár Erzsébet elmondja, hogy jelenleg nincs, ezt ők csinálják. Kellene, de úgy érzi, hogy ezt ők nagyon jól el tudják látni. Amit tudnak, maximálisan ellátnak. Nagy Béla kérdése, hogy az étkeztetéssel megoldódtak-e a problémák? Vagy visszaesett-e a minőség? Tóthné Molnár Erzsébet valamikor, jobb a minőség, akkor több az adag, van amikor kevésbé jó. Többször szokta a szállítóknak jelezni telefonon, hogy figyeljenek oda erre. Nagy Béla kérdése, hogy nem lenne-e jó, ha a Hivatal is észrevételezné nekik? Szerződés meddig van? Tóthné Molnár Erzsébet elmondja, hogy nem bánná, ő már többször beszélt a vezetőkkel is. dr. Szax Márta Veronika jegyző válaszol, hogy augusztusáig van szolgáltatási keretszerződés. Kistérségi szinten folyik a szociális étkeztetés, idővel ez az ellátás is egységes lesz. Nagy Béla elmondja, hogy jó lenne, ha addig is betartaná a szerződésben foglaltakat, ne menjen a gyerekek és az öregek rovására. dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondja, hogy van egy Ad-hoc Bizottság, javasolja, hogy menjenek fel többször véletlenszerűen. Nem a Hivatal fog észrevételt tenni, mert a szerződést is az Önkormányzat kötötte, tehát az önkormányzat Képviselő-testülete kéri, észrevételez írásban, minden további nélkül eleget tesz a kérésnek. Filip Csabáné elmondja, hogy tájékoztatja a testületet, hogy van lehetősége most Táton is részt venni Képviselő-testületi üléseken, éppen egy hónapja zajlott le a szolgáltatóval ugyanez a dolog. Fontos, hogy egyszer elhívják. A legfőbb gond az, hogy 22 helyre szállít egyszerre. Nagy Béla elmondja, hogy szavaztassák meg, és legyen meghívva. Haracska Ferenc: van a három hónapos időtartam a házi gondozásnál, ha szükséges, miért csak három? Tóthné Molnár Erzsébet: mert bizottság kell hozzá, ők mondják meg, hogy hány óra gondozásra van szükség. Sürgős esetben is csak három hónapra van lehetőség. Dorogról jön a bizottság. dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondja, hogy a három hónap a rendkívüli helyzet fennállására van, ez idő alatt a szakértői bizottság megállapítja, hogy hány óra gondozási szükséglet javasolt a szolgáltatást igénybevevőjének. Négy órát meghaladó gondozási szükséglet esetén, a szociális törvény már egyfajta bentlakásos elhelyezési lehetőséget biztosít. A szakértői bizottság tagja orvos végzettségű szakember is megállapítja, hogy az idős embernek milyen fennálló betegségei vannak. Ennek alapján tesznek javaslatot, a házi gondozásra, hogy egy nap három, vagy két stb. órát kell gondozni január 1-től van bevezetve, Dorogon működik a szakértő bizottság. Ez korábban jegyzői hatáskörben volt. Nagy Béla annyit szeretne kérdezni, hogy tudomása szerint hárman vannak abban az egységben, nem kevés ez egy kicsit? Ellátják az étkeztetést, időseket, gyerekeket. Úgy látja, hogy a három emberre elég nagy feladat van. Tóthné Molnár Erzsébet igen, nagyon kevés, mindent ők látnak el hárman. dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondja, hogy szeretne szólni, de nem akar senki szavába vágni, épp ma egyeztetett a kolléganőkkel a közfoglalkoztatással kapcsolatban, ha az Erzsike úgy ítélik meg, hogy kell valaki, akkor oda is tudnak biztosítani egy a közfoglalkoztatás keretében dolgozó személyt, aki takarítana, vagy kisegítené őket. Ez nem lesz a társulás része, ezt az Önkormányzat tudja biztosítani. Erről lehet szó. Több ember foglalkoztatására ad a 7

8 törvény lehetőséget, a bért vissza tudjuk igényelni. Szerinte, ha segítséget jelent, akkor megoldható. Tóthné Molnár Erzsébet igen, köszöni szépen. Filip Csabáné kéri a beszámolóval kapcsolatos szavazatokat. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő határozatát: 29/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Központ Tokodaltárói Fióktelepének 2008-ban végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Filip Csabáné kérdése, hogy hozzanak e határozatot arról, hogy a következő testületi ülésre elhívjuk Brilla István urat, aki az étkezést biztosítja a településen. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő határozatát: 30/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a soron következő testületi ülésre meghívja Brilla István urat, aki az étkezést biztosítja a településen. 5.) Támogatás civil szervezeteknek Filip Csabáné elmondja, hogy a testület tagjai megkapták az írásos anyagot, részese volt a Bizottsági ülésnek, amikor a civil szervezetek, egyesületek támogatásáról szó volt. Igyekeztek nagyon megfontolni mindent, korrekt javaslat született a testület irányába. Aki tavaly támogatásban részesült, az beszámolt arról, hogy mire fordította a támogatási összeget. Az előterjesztésben több indoklás is olvasható. Kéri a véleményeket. Ha a civil szervezetek közül a jelen lévőknek hozzászólása lenne, megtehetik. dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondja, hogy az előterjesztésben a kolléganő egy határozatba írta a támogatásokat, de idén is külön-külön szeretné megszavaztatni. 8

9 Filip Csabáné elmondja, hogy tavaly 1 millió Ft volt a keretösszeg, idén 1,4 millió Ft, amit erre tud szánni az Önkormányzat. Haracska Ferenc kérdezi, hogy a támogatási összeg alatt fel van tüntetve a Nyugdíjas Egyesületnél, hogy a nagyterem három alkalommal történő ingyenes használata, melyik rendezvényüket mondják le? Filip Csabáné elmondja, hogy itt volt a Bizottsági ülésen ennyit számoltak össze, de ha a testület úgy dönt, hogy több akkor több. dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondja, hogy ezen lehet javítani. Vita alakul ki a képviselő-testület tagjai között. Filip Csabáné elmondja, hogy a szokásos rendezvények, amik az eszükbe jutottak, azt próbálták meg számba rendezni. Módosítsuk. dr. Szax Márta Veronika javaslata, hogy öt legyen, ha ennyi volt valójában. Filip Csabáné elmondja, hogy a három, ötre módosul. dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondja, hogy pár mondatban megpróbálták összefoglalni, hogy a szervezetek mire fordították a pénzt, mert ez tavaly kérdésként merült fel. Dancs Gyula kérdése, hogy az Ép testben ép lélek milyen alapítvány? Filip Csabáné elmondja, hogy tavaly nem kapott támogatást, de ez az óvoda alapítványa. Haracska Ferenc kérdése, hogy a Gerecse Íjászok honnan kerültek ide? Rendesen, hivatalosan bejelentett szervezet? Filip Csabáné elmondja, hogy többször találkoztak már velük rendezvényeken, dr. Szax Márta Veronika elmondja, hogy hagyományőrző kör. Nem kell bejegyzett egyesületnek lenni, lehet baráti kör, lehet klub, és bejegyzett Egyesület. Filip Csabáné elmondja, hogy a Tekecsapat is ilyen, amit már évek óta támogatnak. Haracska Ferenc ez korábban kizáró ok volt. dr. Szax Márta Veronika válaszol, hogy nem volt soha kizáró ok. Árendás Vendel az előző ciklusban úgy szabályozták, hogy csak bejegyzett egyesületet támogat. dr. Szax Márta Veronika helyi rendelet, szerint nemcsak bejegyzett egyesületek, alapítványoknak, jutatott az önkormányzat, ha gondolják behozza. Filip Csabáné kéri, hogy a jegyző hozza be a rendeletet, mert ez egy vitás kérdés. Hangzavar alakul ki. Filip Csabáné elmondja, hogy éppen megérkezett a Gerecsei Íjászok vezetője, szeretné megkérdezni, hogy bejegyzett szervezet-e? Már egy évvel ezelőtt beszélgettek róla, hogy elindult, folyamatban van. Sárosi Attila még nem. Árendás Vendel elmondja, hogy azok a kisebb szervezetek, akik nincsenek bejegyezve a Kultúrotthonba lett tervezve nekik a költségvetésből, abból gazdálkodhattak. 9

10 Nagy Béla elmondja, hogy a tavalyiban benne volt még a Tekecsapat is. dr. Szax Márta Veronika behozta a 8/2005-ös rendeletet, ami a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szól, felolvassa a rendelet ide vonatkozó részét. Kovács Géza elmondja, hogy a bizottság a bejövő kérelmek alapján döntött. Az 1,4 Ft-ot osztották el. Ne menjenek el abba az irányba, hogy még ki adhatott volna be, persze, mindenki beadhatott volna. Itt vannak a számok, erről kellene most dönteni. Ismerteti, hogy kik adtak be kérelmet. Hármat utasítottak el. Árendás Vendel elmondja, hogy a jelenleg beadottak szerint döntsenek. De felül kell vizsgálni, hogy a 2010-es évben hogy legyen. Székely Gabriella kérdése, hogy a tornacsarnok heti egy alkalommal történő használata is benne van az íjászoknak, milyen időtartam, és mikor, mert az őket is érint. Kovács Géza elmondja, hogy ez őszi és téli időben érvényes. dr. Szax Márta Veronika elmondja, hogy végignézte a pénzügyi elszámolásokat, ők kizárólag azokat a játékvezetői díjakat írták be, amik a működéshez alapvetően szükségesek. A legpatentebb elszámolás a TABAK-tól jött. Számlákkal, mindennel. Filip Csabáné javasolja, hogy a határozatba kerüljön be. Dancs Gyula heti egy alkalommal egy órára, ha kevés, akkor a Kultúrotthonban. Székely Gabriella elmondja, hogy most az sem lehet, mert a gyerekek vannak 4-ig, a TABAK-osok teljesen lefoglalják. Szabó Zsolt az a lényeg, hogy szőnyeg legyen, a szombat is megfelel nekik. Árendás Vendel elmondja, hogy arról kell dönteni, hogy adnak-e valami ingyenes időt a tornateremben vagy a kultúrházban, egyeztetni kell. Nagy Béla elmondja, hogy az lenne a korrekt, ha az ott töltött időről kimutatást vezetnének. Van egy rezsi díja. Nem javasolja támogatásra a két nem bejegyzett csapatnak, azt az időt, meg pénzt amit a tekéseknek adnának, azt adják a gyerekeknek. Az íjászok kaptak egy területet, ez elég támogatás. Pintér Ferencné egyetért a Szabó Zsolttal. A tekecsapat megyei szinten képvisel minket, sokat nyertek, a horgászoknak egy tintapatront és egy nyomtatót vásároltak tavaly a támogatásból, ezt nehezményezi. Ez a véleménye, nem kell egyetérteni. Jobb lett volna, ha másra fordítja az egyesület. Székely Gabriella a horgászok védelmében szeretné mondani, hogy több alkalommal vitték a gyermekeket horgászversenyre. Nagy Béla elmondja, hogy három tekésnek nem kéne annyit adni, a horgászokról meg azt sem tudják hány tagja van az egyesületnek. Pintér Ferencné igen, nyomtatóra nem biztos, hogy szükség van, rendezzen versenyt, vigye le őket a Dunára, oktassa a tagokat. Nagy Béla háromszáz tagja van, nehéz lenne versenyt rendezni ennyi támogatásból. Filip Csabáné elmondja, hogy úgy kellene dönteni, hogy a horgászegyesület is kapjon valamennyit. Nagy Béla elmondja, hogy nem a Horgász Egyesületre kell kihegyezni az egészet. Filip Csabáné kéri a véleményeket, elmondja, hogy ez egy javaslat, lehet rajta változtatni. Filip Csabáné kéri a javaslatok megtételét. 10

11 Nagy Béla elmondja, hogy szerinte a nem bejegyzett egyesületek semmiképpen ne kapjanak támogatást. Inkább a fiatalokat támogassák. A támogatásoknál nyoma kellene, hogy legyen, hogy a tornaterem használata, ha pénzért használják, az milyen támogatás. Mennyit kaptak pénzben. Dancs Gyula javasolja, hogy a tekecsapat helyett kapja a Horgász Egyesület. Kovács Géza elmondja, hogy a bizottság javasolja az eredetit. Felolvassa a bizottság javaslatát. Nagy Béla elmondja, hogy a hivatal gépjárművét, nem tudja mit takar. Filip Csabáné elmondja, hogy a Polgárőr Egyesület teljes gőzerővel működik, esténként járőröznek a településen. Petrik Zsolt elmondja, hogy pénteken órától, szombaton szintén órától, majd vasárnap hajnal órától az első buszindulásig, a diszkóhoz igazodva járőröznek. Három héttel ezelőtt kezdtek el hétköznapokon esténként kedd, csütörtök, péntek, illetve rendőrökkel együtt is járőrözni. 19 főből áll az egyesület. Kedden lesz ülés, s több polgárőrjelölt kér felvételt az egyesületbe. Filip Csabáné elmondja, hogy saját gépkocsival látják el tagok ezt a közfeladatot. Dancs Gyula elmondja, hogy csak meghatározott személyek vezethetik, tele tankkal veszik át, és tele tankkal adják vissza. Nagy Béla kérdése, hogy akkor van saját autójuk nem? Petrik Zsolt elmondja, hogy most kaptak a Megyei Polgárőr Szövetségtől egy személygépkocsit, több vállalkozót megkerestek, hogy az autót forgalomba tudják helyezni, mert nagyon nagy a költsége. Jelenleg az autó nem üzemképes. Haracska Ferenc jelzi, hogy az 50 km nagyon sok az már Budapest és környéke. Dancs Gyula viszontválaszában elmondja, hogy már egyszer döntöttek, a helyi használatról, maximum 50 km erejéig, Altáró területén. Filip Csabáné elmondja, hogy elhangzott két javaslat, hogy nem bejegyzett civil szervezet ne kapjon az Önkormányzattól támogatást. Kéri a szavazatokat. A képviselő-testület 2 igen, 7 nem és 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza: 31/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nemcsak bejegyzett civil szervezetet támogat. Filip Csabáné elmondja, hogy elhangzott, hogy a Horgász Egyesület kerüljön be a Tekecsapat helyett 30 e Ft-os támogatással. 11

12 A képviselő-testület 6 igen, 3 nem és 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza: 32/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Horgász Egyesületet is támogatásban részesíti a évben. Filip Csabáné elmondja, hogy a Horgász Egyesület 30 e Ft-os támogatást kapjon. A képviselő-testület 6 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza: 33/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetésben erre a célra különített keretéből a Horgász Egyesületet ,- Ft-tal támogatja, s egyben felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés megkötésére. Filip Csabáné elmondja, hogy a Ép testben ép lélek 75. e Ft-os támogatást kapjon. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 34/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetésben erre a célra különített keretéből az Ép testben ép lélek szervezetet Ft-tal támogatja, s egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. Filip Csabáné elmondja, hogy a Gerecse Íjászok hagyományőrző körét 50 e Ft-os támogatást kapjon. 12

13 A képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 35/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetésben erre a célra különített keretéből a Gerecsei Íjászok egyesületet ,- Ft-tal támogatja, s egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. Filip Csabáné elmondja, hogy a Tokodaltárói Gyermekekért Alapítvány 70 e Ft-os támogatást kapjon. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 36/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetésben erre a célra különített keretéből a Tokodaltárói Gyermekek Jövőjéért Alapítványt ,- Ft-tal támogatja, s egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. Filip Csabáné elmondja, hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskola Diáksport Egyesületét 75 e Ft-os támogatást kapjon. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 37/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az a költségvetésben erre a célra különített keretéből a Gárdonyi Géza Általános Iskola Diáksport Egyesületet ,- Ft-tal támogatja, s egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. Filip Csabáné elmondja, hogy a TABAK-ot 900 e Ft-os támogatást kapjon. 13

14 A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 38/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetésben erre a célra különített keretéből a Tokodaltáró Barátság Atlétikai Klubot ,- Ft-tal támogatja, s egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. Filip Csabáné elmondja, hogy a Tokodaltárói Polgárőr Egyesülete 100e Ft-os támogatást kapjon, a hivatal gépjárműve hétvégenként Tokodaltáró Közigazgatási területére, 50 km-es távolságra történő ingyenes használattal. A képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 39/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetésben erre a célra különített keretéből a Tokodaltárói Polgárőr Egyesületet Ft-tal támogatja és a Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő személygépjármű használatát biztosítja hétvégenként. Tokodaltáró közigazgatási területén, 50 km-es távolságra, ingyenes használatot biztosít, s egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. Filip Csabáné elmondja, hogy a Nyugdíjas Klub Egyesületét 100 e Ft-tal támogatja és a Művelődési ház nagytermének évi 5 alkalommal történő ingyenes használatával. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 40/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetésben erre a célra különített keretéből a Tokodaltárói Nyugdíjas Klubtagok Egyesületét ,- Ft-tal támogatja, és biztosítja a Művelődési Ház nagytermének évi 5 alkalommal történő ingyenes használatát, s egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 14

15 Filip Csabáné elmondja, hogy támogatásra nem javasolják az Országos Mentőszolgálatot, a Mozgáskorlátozottak Egyesületét, illetve nem helyi szervezeteket nem támogatják. Kéri a szavazatokat. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 41/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Országos Mentőszolgálatot, a Mozgáskorlátozottak Egyesületét, illetve nem helyi szervezetek nem részesülnek támogatásban. Haracska Ferenc a jegyző asszonyhoz tesz fel kérdést, miszerint a pénztámogatásoknál egyszerű vagy minősített többség kell? dr. Szax Márta Veronika jegyző válaszában elmondja, hogy ehhez nem kellett most minősített többség. Haracska Ferenc: tehát erről csak egyszerűsített. Kovács Géza szeretné elmondani a jövőre vonatkozóan, hogy a menet közben hozott szabályokat nehéz érvényesíteni, időközben új információk derülnek ki. Két hete volt a bizottsági ülés, fogalmuk nem volt, hogy a Polgárőr Egyesület hozzájutott egy autóhoz. Nem volt információ. Illetve, hogy bejegyzett egyesület, nem bejegyzett, vagy előre le kellene tisztázni, vagy nevetségessé válik a bizottság maga. Több órán keresztül sakkoztak az összegeken. Ez nem is jó, az nem oda tartozik. Ezt szeretné, ha jegyzőkönyvbe kerülne hogy így nincs, vagy kevés értelme van a bizottsági munkának, mert dolgoztak az előterjesztésen, és így nincs sok értelme. Nagy Béla elmondja, hogy azt sem várhatja el senki ha a bizottság dönt valahogy attól neki ne legyen más véleménye. Kovács Géza elmondja, hogy most sokkal több információval rendelkeztek, mint amikor a javaslatot kidolgozták. Előtte kellene tisztázni dolgokat, elveket, hogy bejegyzett egyesület, satöbbi, satöbbi. Altárói nem Altárói. Akkor százszor könnyebb a dolga a Bizottságnak, egyrészt az időt sem húzzuk, másrészt nem válunk bohócokká. Új információk derülnek ki, ezt előtte kellett volna tisztázni. Nagy Béla elmondja, hogy attól hogy másnak van más véleménye, attól nem válik senki bohóccá. Kovács Géza elmondja, hogy nyugodtan lehet más vélemény, nem arról volt szó. Volt egy szempontsor és egy összeg, az összes Altárói civil szervezet, aki kér, azok között lehet elosztani. 15

16 Filip Csabáné 5 perc szünetet rendel el. 18 óra 40 perckor ismételten megnyitja az ülést. 6.) Szociális tárgyú rendeletekkel kapcsolatos módosítások Filip Csabáné átadja a szót a jegyző asszonynak. dr. Szax Márta Veronika elmondja, hogy több rendeletmódosításról van szó, két bizottság is átbeszélte a rendeleteket. A módosítások a foglalkoztatási és szociális törvények módosításai miatt következtek be. A rendszeres szociális segélynél, mint ellátási formát teljes egészében kivettük ez volt a Ami teljesen új és kapcsolódik a majdani közfoglalkoztatási tervhez is az, az aktív korúak ellátása. A 20. -ba a Silvernet Bt-t kérte belevenni. Ha ezt elfogadják, szeretné a térítési díjakon belül a másik két szociális tárgyú rendelet tervezetet is elfogadtatni a Tisztelt Képviselő-testülettel. Árendás Vendel elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság nagyon részletesen megtárgyalta. dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondja, hogy 2000 fős település felett szociálpolitikai kerek asztalt kell létrehozni, így jogtechnikailag az 5. fejezet új címet kap, ebbe foglalta bele a kerekasztalt, amely évi egy alkalommal ülésezik majd. Filip Csabáné kéri, hogy aki a rendelet módosítással egyetért az kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 3/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi rendelet Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati rendeletét módosítja. a 7/2008. (IV.10.) számú A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 7.) Térítési díjak (Szociális Alapszolgáltatási Központ, Iskola, Óvoda) dr. Szax Márta Veronika elmondja, hogy változások voltak a normatívával kapcsolatban. Kategóriánként lehet díjakat megállapítani. Részletesen ismerteti, a térítési díjak számítási módját a kedvezmények lehetőségét. Törvény mondja meg, hogy mi alapján lehet megállapítani. Rátér a normakategóriánkénti étkezési díjakta. Felhívja a testületi figyelmét, hogy ezek intézményi térítési díjak, a személyi térítési díjakat majd az intézményvezető állapítja meg. A februári ülésen a testület elfogadta a Brilla Kft. ajánlatát. A házi segítségnyújtás jövedelemsávhoz van kötve. Haracska képviselő úr kérdezett az Erzsikétől, ha nem adna az Önkormányzat kedvezményt a gondozási szükséglet alapján kiszámolt óradíj, nagyon sokba kerülne. Az iskolásoknál a nyersanyag norma fogja képezni a térítési díjnak az alapját. Azonban a testület intézményi térítési díjat állapít meg, ebben az összegben nem szerepeltethető az áfa. Óvodás korú gyermekek napi háromszori étkezése 248 Ft. Az iskolás 16

17 korú gyermeke napi háromszori étkezése 292 Ft. 227 Ft lesz a menzás ellátás. Először módosítani kell a 3/2008-as rendeletet. Ismerteti a módosításokat. A térítési díjakat a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás határozta meg, bele lett építve a helyi rendeletbe. Kéri, hogy fogadják el a rendeletet. Árendás Vendel kérdése, hogy a kihirdetés napján lép ugye hatályba, kéri, hogy időben legyen kihirdetve. dr. Szax Márta Veronika elmondja, hogy április 1-től. Filip Csabáné kéri, hogy aki a 3/2008. számú rendelet módosításával egyetért, az kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 4/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi rendelet Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2008. (II.14.) számú önkormányzati rendeletét módosítja. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Filip Csabáné kéri, hogy aki a 4/2008. számú rendelet módosításával egyetért, az kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 5/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi rendelet Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2008.(II.14.) számú önkormányzati rendeletét módosítja. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 8.) Közfoglalkoztatási terv ismertetése, elfogadása évre dr. Szax Márta Veronika jegyző ismerteti a közfoglalkoztatási tervet. Elmondja, hogy április 15-ig kell elkészíteni. 14 fő közfoglalkoztatására kerül sor. A költségvetési keret kihasználtsága a 14 fő. Kéri a kérdéseket. Árendás Vendel kérdése, hogy a 95 %-át visszakapja e az Önkormányzat? A járulékokat is? dr. Szax Márta Veronika válaszában elmondja, hogy igen, mindent. A Munkaügyi Központ észrevételezte, hogy tervezzenek felül. A rászorultság sokkal nagyobb lesz. 17

18 Filip Csabáné elmondja, hogy ha 14 fő akit alkalmazhatnak, de többen vannak, mi alapján választanak? dr. Szax Márta Veronika elmondja, hogy biztosan lesz módosítás, még nem tudja, hogy mi lesz. Öt napon belül fel kell küldeni a Mák-hoz. Ha az intézményeknek kisegítő alkalmazottra van szükségük, akkor szeretne segíteni. Általános végzettségű személyekről van szó. Árendás Vendel kérdése, hogy a közfoglalkoztatás mennyire érinti a szociális segélyezést? És ha jelentkezik 20 fő aki el is vállalná, csak 14-est tudnak felvenni? dr. Szax Márta Veronika ha nem vállalja, nem kap segélyt. Azért nem tudott többet beleírni, mert ragaszkodik a költségvetési rendelethez. Annyit fog igényelni, ahányat foglalkoztat. Ha kell rajta módosítani később még van rá lehetőség. Árendás Vendel kérdése, hogy ha lehet, akkor fogjuk tudni foglalkoztatni a 20 embert? dr. Szax Márta Veronika válaszában elmondja, hogy igen, de kell hogy legyen erre kidolgozott terv, elképzelés, hogy milyen munkákat oldjanak meg, azt gondolja, hogy arra, hogy 30 ember falevélsöprésre alkalmazzon az Önkormányzat, ez kidobott pénz. Árendás Vendel kérdése, hogy ha módosítják a költségvetést, akkor ezt is lehet módosítani? Korlátozva van? A jogszabály engedi ezt? dr. Szax Márta Veronika válaszában elmondja, hogy igen, bár most ennyit terveztünk a költségvetés alapján. Már nézték a személyeket, nem biztos, hogy mindet szeretné foglalkoztatni. Ez a gyakorlatban ki fog alakulni, jogviszonyukat a Munka Törvénykönyve szabályozza, egy éves szerződést és próbaidőt fog kikötni. Árendás Vendel kérdése, hogy hányan vannak, akik segélyezettek és dolgozhatnának? dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondja, hogy jelenleg 17 fő jogosult rá. Még három kérelem van bent. Nagy Mihály kérdése, hogy Önkormányzat 14 embert foglalkoztat, Tokodaltáró több ponton folyik majd a munka ki fogja koordinálni őket? Nagy Béla elmondja, hogy szerinte van a 14-ből olyan ember, aki tudja majd a többi irányítani. dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondja, abban állapodtak meg, 4-5 ember eddig is megbízható volt, közülük lesz valaki. A nyolc osztály csak segédmunkára ad lehetőséget. Árendás Vendel elmondja, hogy a koncepció ne csak az legyen, hogy bért takarítunk meg. Nagy Béla képviselő elmondja, hogy akár répát, háztájit lehetne is gondoztatni velük iskolának, óvodának. Szomjúné Deli Ilona elmondja, hogy a Művelődési házat jó lenne kimeszelni, például ilyen re, ő is tudná alkalmazni őket. dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondja, hogy ebben kellenek ötletek, javaslatok, hogy munkával teljen az az idő, amiért pénzt fizetnek. Nagy Béla kérdése, hogy van e lehetőség, hogy minél több ilyen igényt nyújtsanak be? Filip Csabáné kéri a beszámoló elfogadásáról a szavazatot. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 18

19 42/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évi közfoglalkoztatási tervet elfogadja. A közfoglalkoztatási terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 9.) Alapító Okiratok módosítása dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondja, hogy július 1-től változások lesznek a törzskönyvi nyilvántartásban. Most az Alapító Okiratokat szeretné rendezni ben a Képviselő-testület hozott egy határozatot, ami a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata. Megkereste az alakuló ülés jegyzőkönyvét és határozatát, felolvassa, a 4/1992. (XII.11.) sz. képviselő-testületi határozatot, amely a 2005-ös Alapító Okiraton, az alapítás dátuma, körbeadja, hogy mindenki meggyőződjön. Kéri a testületet, hogy hozzanak egy határozatot arról, hogy tudomásul veszik a tagok, hogy van egy olyan Alapító Okirat, amelyben a valóságnak nem megfelelő tények kerültek rögzítésre. Árendás Vendel szeretné kiegészíteni azzal, hogy 2005-ben készült ez, az előző jegyző és az előző polgármester aláírásával. Teljesen hamis az egész, ez ment az Államkincstárba. Unják az örökös visszamutogatást. Egyébként nem érti, hogy mire volt ez jó. dr. Szax Márta Veronika elmondja, hogy az alakuló ülést követően készítettek egy Alapokmány elnevezésű okiratot, abban az alapítás, a köztársasági elnöki határozat, amellyel a önálló településsé vált a község, véleménye szerint helytelenül. Ezt követően a 2000-ben készítettek egy Alapító Okiratot, ez a Mák-nál még létezik, de a határozatok alapján, ben hatályon kívül helyezték, ekkor készült az az okirat, amelyben az előbb felolvasott adatok szerepelnek. Végigolvasta az alakuló ülés jegyzőkönyvét, de Alapító Okiratról szó sem volt benne. Filip Csabáné elmondja, hogy szinte minden intézménynél legalább kétévente változik egyegy szakfeladat és akkor módosítani kell az Alapító Okiratot. Itt nem változott semmi? dr. Szax Márta Veronika elmondja, de igen, csak nem szabályszerűen, hogy azért volt kedden a Magyar Államkincstárnál, mert szakfeladatra pontosan egyeztetett le mindent. Dancs Gyula elmondja, hogy ez egy közokirat hamisítás. Árendás Vendel elmondja, hogy az a baj, hogy mindig arra a határozatszámra hivatkoztak, ami nem is volt. dr. Szax Márta Veronika először el kell fogadni a bejelentést, és elmondja, hogy hogyan fogják korrigálni a szituációt. Kéri, az elhangzottak tudomásul vételét, miszerint a körbeadott, határozatszámmal ellátott Alapító Okiratban foglaltakat, azon ellentmondásokkal, amik benne vannak, tudomásul vette a Képviselő-testület. 19

20 A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 43/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 25/2005. (III.10.) számú képviselő-testületi határozat, mely a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata, ellentmondásokat tartalmaz. dr. Szax Márta Veronika elmondja, hogy amikor a 25/2005 (III.10.) számú határozatot meghozták, a határozat szövegezése, alapján a 9/2000(II.14.) számmal ellátott Alapító Okirat hatályon kívül helyezte az akkori testület. Ez szintén egy Alapító Okirat száma. Szeretné kérni, hogy a 25/2005 (III.10.) számú határozatát a Képviselő-testület vonja vissza. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 44/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 25/2005 (III. 10.) képviselő-testületi határozatát visszavonja. dr. Szax Márta Veronika elmondja, hogy él a 9/2000 (II.14.). számú határozat. Kéri, a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának tervezetét amit mellékelten előterjesztett a képviselő-testület fogadja el. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 45/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal Tokodaltáró Község Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát elfogadja. Az Alapító Okirat a jegyzőkönyv mellékletét tartalmazza. 20

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

amely készült a Képviselő-testület 2008. július 3-án 17.00órakor megtartott üléséről

amely készült a Képviselő-testület 2008. július 3-án 17.00órakor megtartott üléséről Tokodaltáró község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2008. július 3-án 17.00órakor megtartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Rendezvény terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net JEGYZŐKÖNYV NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor.

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-42/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. május 06-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2016. március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza: 10-14/2016.(III.22.) számú PÜB határozatokat J E G Y ZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi Bizottság 2016.

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat. Tokodaltáró község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat. Tokodaltáró község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2008. október 09-én 17.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29-én (csütörtök) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 14-i rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 14-i rendkívüli ülésén. 1 Kömlőd Község Képviselő-testülete 92/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott soron következő,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testületének a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 29-én 15,00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 640-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti Bizottságának 2011. április 07-én (csütörtökön) 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2014. október 2-án megtartott rendkívüli ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1- c.) határozatai: 94-97. d.) rendelete: - 369-31/2014. T Á

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IV. 02.) HATÁROZATA

JEGYZŐKÖNYV BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IV. 02.) HATÁROZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 1038-3 /2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 02-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-14/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 30-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2016. szeptember 27-én (kedd) 15:30 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. február 9-én 15,20 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1.

Részletesebben

KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI Ikt.szám: 1/144-8/2012. KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 99 101 / 2011. (VI. 15.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Tel: 87/435-038. Száma: 120-14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. november 17-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben