Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza"

Átírás

1 Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület március 19-én órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Rendezvény terem Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester Árendás Vendel Dancs Gyula Haracska Ferenc Kovács Géza Nagy Mihály Pintér Ferenc Gáborné Szabó Zsolt Dr. Székely András képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Távolmaradását előre jelezte: Petrik József Ujbányi Tiborné képviselő polgármester Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza Meghívott vendég: Gregor Tiborné TTKI Brunszvik Teréz Tagóvoda vezetője Székely Gabriella TTKI Gárdonyi Géza Tagiskola vezetője Szomjúné Deli Ilona Bányász Művelődési Ház mb. vezetője Tóthné Molnár Erzsébet Szociális Alapszolg. Központ vezetője Tanácskozási joggal jelen van: dr. Szax Márta Veronika jegyző Jegyzőkönyvvezető: Dzierzava Andrea 1

2 Filip Csabáné alpolgármester köszöntötte a megjelenteket és az ülést órakor megnyitotta. Elmondta, hogy a polgármester betegsége miatt az ülést ő fogja levezetni. Jegyző asszony segítségére számít azokban a témákban, amit ő készített elő. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Felkéri Haracska Ferenc és Kovács Géza képviselőket a jegyzőkönyv hitelesítésére. Kérdése, hogy elvállalják e? Elhangzik a válasz, hogy igen. Filip Csabáné alpolgármester ismerteti az előre meghirdetett napirendi pontokat és az egyebeket kiegészíti. 1. Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. A Polgármester és a Szociális, Művelődési és Közoktatási Bizottság átruházott hatáskörben végzett tevékenységéről szóló beszámoló 3. Beszámoló a Bányász Művelődési Ház és Könyvtár évi tevékenységéről 4. Beszámoló a Szociális Alapszolgáltatási Központ 2008-ban végzett munkájáról 5. Támogatás civil szervezeteknek 6. Szociális tárgyú rendeletekkel kapcsolatos módosítások 7. Térítési díjak (Szociális Alapszolgáltatási Központ, Iskola, Óvoda) 8. Közfoglalkoztatási terv ismertetése, elfogadása évre 9. Alapító Okiratok módosítása 10. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások, lakbérének megállapításáról szóló rendelet 11. Hulladékszállítási rendelet módosítása 12. Bányász Művelődési házzal kapcsolatos jegyzőkönyv 13. Egyebek: Ingatlanvásárlással kapcsolatos ügy Kistérségi Társulással kapcsolatos lehetőség Pályázati önrész elvi hozzájárulás Mesterházi Zita ügye Esélyegyenlőségi terv Évfolyam találkozóra kultúrház bérlés Határozat eljárásra való jogosultság Filip Csabáné kéri az észrevételeket, hozzászólásokat. Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Kéri a napirendekről a szavazatokat. A képviselő-testület egyhangúlag meghozta a következő határozatát: 24/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a napirendi pontokat, az Egyebek napirend kiegészítésével. 2

3 1.) Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Filip Csabáné alpolgármester ismerteti az eseményeket. Penta-per A Penta is fellebbezett a Győri Ítélőtáblához, a tárgyalást még nem tűzték ki. A jövő héten Ilosvay ügyvéd úr az ügyiratba való betekintési jogával élve tájékozódik a fellebbezés tartalmáról. Mobil torony Az elhelyezendő mobil toronnyal kapcsolatban a terveket az Önkormányzatnak kell benyújtani az eljáró hatóságok felé. A költségeket a mobiltársaság állja. Helyszíni szemlét március 12-én tartottak. A közútkezelő előzetes elvi hozzájárulását adta. A testülettől is kell egy hozzájárulás polgármesteri hatáskörben az eljárásra. Bérleti szerződés megkötésére kerül majd sor ebben az ügyben. Falunap Pályázatot nyújtott be az Önkormányzat Mesterházy Zita segítségével. A két napból egy napra szól a pályázat. Programokra, illetve eszközhasználatra is lehetett pályázni. Sikeres elbírálás esetén az egyik napon lehet felhasználni. Tervezett időpont június e. össze lett kapcsolva az iskolai gyermeknappal. Március 15-e Méltóképpen ünnepeltük meg a községben az es március 15-ei eseményeket. Energetikai pályázat Az energetikai fejlesztéssel kapcsolatban pályázatot írtak ki március 20-tól folyamatos a határidő. Az iskolai nyílászárók cseréjével kapcsolatban gondolkodnak a pályázat benyújtásán. A testülettől kell támogatás, az egyebek napirendi pontban két részlet is ezzel fog foglalkozni. Fogorvos február 16-án megkezdte a fogorvos a munkáját a községben. Polgárőr autó A polgárőrség a Megyei Polgárőrségtől kapott egy személyautót, hogy a munkákat még jobban tudják teljesíteni. Ez egy 9 éves Opel Astra. Van rajta rendeznivaló, de remélhetőleg jó célokra fogják használni. Jelen úr akivel két üléssel ezelőtt beszéltek március 10-ig kapott haladékot, hogy a tartozását elkezdje törleszteni, el is kezdte az első törlesztő részletet már be is fizette. Az ügyészséggel kapcsolatban a következőt mondja, a vízközmű társulat dokumentumok átadásával kapcsolatban megalapozottnak tekintette azokat az észrevételeket, amit az Önkormányzat jelzett. Ezzel kapcsolatban tovább folytatódnak majd az ügyek. dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondja, hogy ma beszélt az esztergomi főügyésszel, úgy néz ki, hogy megkapják azokat a számviteli alapbizonylatokat amiért eddig ment a harc. Árendás Vendel kérdezi, hogy a Főügyészség felszólítására megkapjuk, és eljárást is tudnak indítani. 3

4 dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondja, úgy tudja, hogy megalapozottnak ítélte azokat az észrevételeket, amiket tettek a kolléganővel. Eljárás is lesz, és a dokumentumokat ki kell, hogy adják. Nagyon örült, pozitívan értékelte. Filip Csabáné alpolgármester kéri a hozzászólásokat, észrevételeket. Hozzászólás nem hangzik el, kéri a beszámoló elfogadásáról a szavazatokat. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő határozatát: 25/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 2.) A Polgármester és a Szociális, Művelődési és Közoktatási Bizottság átruházott hatáskörben végzett tevékenységéről szóló beszámoló Filip Csabáné alpolgármester elmondja, hogy az írásbeli anyagot mindenki megkapta, ezzel kapcsolatban várja a hozzászólást. dr. Szax Márta Veronika elmondja, ha a testület megengedi egy gondolatot fűzne a két beszámolóhoz, ami financiális jellegű. A könyvvizsgáló asszony kérése, hogy nagyon takarékosan és szigorúan bánjanak a költségvetési előirányzatokban foglalt összegekkel. Csak annyi összeg terhére vállalhatnak kötelezettséget, amennyi a tervben szerepel. Voltak olyan szakfeladatok, amit tavaly átléptek és egyik helyről a másikra kellett csoportosítani. Ezzel a Polgármester úr is tisztában van. Fontos, hogy csak a tervezett keretig terjeszkedhet az Önkormányzat. Az biztos, hogy a segélyezettek száma nőni fog. Kovács Géza képviselő elmondja, hogy szeretné kiegészíteni azzal, hogy tavaly 12 alkalommal ülésezett a bizottság. A normatív lakásfenntartási támogatás 1,5 millió került kifizetésre, ennek az összegnek a 90 %-a állami költségvetésből visszajön. Ha a többit összeadjuk az körülbelül 500 e Ft év végére rendkívüli méreteket öltött a munkanélküliség. Sok jelentkező lesz segélyre. Rövid időn belül a testületnek is határozatot kell hozni, hogy mit lehet még beépíteni természetbe. Eddig is volt ilyen, többször is természetben tüzelőt kapott az illető. Volt szociális alapon kiutalt tüzelő, autóbusz menetjegytől elkezdve minden. Haracska Ferenc képviselő elmondja, hogy elolvasta az anyagot, úgy érzi, hogy ne is sok ezen a településen, hogy 40-en kértek segélyt, abszolút jó arány. A lakásfenntartási egy kicsit magas, de jó hogy kapnak az államtól vissza. Nem sok ez összegszerűen sem. Kifizetésre került 267 e Ft. Sokkal több kérelem szokott lenni. 92 határozat egész év alatt, nem sok. Temetési segélyt csak négyen kérelmeztek. Minek köszönhető, nem tudja. Filip Csabáné kéri a hozzászólásokat, gondolatokat. dr. Szax Márta Veronika elmondja, hogy külön-külön kellene elfogadni a beszámolókat. 4

5 Filip Csabáné kéri, hogy fogadják el a Polgármester átruházott hatáskörben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. A képviselő-testület, 10 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következő határozatát: 26/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Filip Csabáné kéri, hogy fogadják el a Szociális, Művelődési és Közoktatási Bizottság átruházott hatáskörben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. A képviselő-testület, 10 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következő határozatát: 27/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális, Művelődési és Közoktatási Bizottság átruházott hatáskörben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 3.) Beszámoló a Bányász Művelődési Ház és Könyvtár évi tevékenységéről Filip Csabáné elmondja, hogy mindenki megkapta az írásos beszámolót a Bányász Kultúrotthonnal és a könyvtárral kapcsolatban. Megkéri a vezetőt, hogy néhány mondatban ismertesse a beszámolót. Szomjúné Deli Ilona Kultúrotthon vezetője összefoglalja a beszámolót. Filip Csabáné kérdése, hogy 5648 darab a könyvtár állomány? Ez miért ilyen kevés. Szomjúné Deli Ilona válaszában elmondja, hogy azért mert több éve nincs egyáltalán könyvbeszerzés. Amivel gyarapodtak, az ajándékba kapott könyvek, és egy bácsi halála után az örökösöktől egy nagyobb mennyiségű könyvcsomag adományként került a könyvtár tulajdonába. Filip Csabáné elmondja, hogy erre nagyobb hangsúlyt kell fordítani. 5

6 Szomjúné Deli Ilona a Kistérség ütemezési tervében van a számítógépes program fejlesztése és a gépkocsi biztosítása, mozgókönyvtárhoz körül fog elindulni a mozgókönyvtár. Filip Csabáné Érdemes gondolkodni a pályázati lehetőségen, Teleház kialakítása a könyvtárral együtt. Szomjúné Deli Ilona igény az a számítógépre van. 1,3 millió a támogatás, amit kapnak. Fénymásolásra is nagy az igény. Nagy Mihály kérdése, hogy a mozgókönyvtár 2010 után fog beindulni? A könyveket be lehetne szerezni központi könyvtárakból. Szomjúné Deli Ilona személygépkocsi beszerzés után indul be, ahogy a Kistérség beszerzi. Haracska Ferenc kérdése, hogy a működő csoportok vezetői közül három illető tiszteletdíjas, ki az a három? Szomjúné Deli Ilona válaszában elmondja, hogy a kórusvezető Pánczél Ildikó, a rajzszakkör, és az irodalmi színpadot a Fenyvesiné vezette, most a Fenyvesiné helyett a Vetési Edit kapja összegszerűen egyező módon a tiszteletdíjat. Filip Csabáné elmondja, hogy kérdés nem hangzott el, ezért kéri a szavazatot a Kultúrház évi beszámolójával illetve a évi munkatervével kapcsolatban. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő határozatát: 28/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bányász Művelődési Ház és Könyvtár évi tevékenységéről és a évi munkatervéről a beszámolót elfogadja. 4.) Beszámoló a Szociális Alapszolgáltatási Központ 2008-ban végzett munkájáról Filip Csabáné átadja a szót a vezetőnek. Tóthné Molnár Erzsébet elmondja, hogy szeretné kiegészíteni a beszámolóját azzal, hogy a Tisztiorvosi Szolgálat is ellenőrzést tartott, idén vissza fognak jönni kérik, hogy a belső tisztasági festések legyenek elkészítve. A járólapot is kifogásolták. Csak szóban kérték, írásban nem. Dr. Székely András kérdése, hogy olvasta a beszámolóban, hogy volt az ellenőrzés és fel van tüntetve, hogy az észlelt hibák az előző vezetés hibájából jöttek létre. Ki volt az, név szerint? Tóthné Molnár Erzsébet válaszában elmondja, hogy vissza kellene menni években, mindig halmozódott, így folytatódott eddig. Dr. Székely András kérdése, hogy mentálhigiénés ellátás van e? 6

7 Tóthné Molnár Erzsébet elmondja, hogy jelenleg nincs, ezt ők csinálják. Kellene, de úgy érzi, hogy ezt ők nagyon jól el tudják látni. Amit tudnak, maximálisan ellátnak. Nagy Béla kérdése, hogy az étkeztetéssel megoldódtak-e a problémák? Vagy visszaesett-e a minőség? Tóthné Molnár Erzsébet valamikor, jobb a minőség, akkor több az adag, van amikor kevésbé jó. Többször szokta a szállítóknak jelezni telefonon, hogy figyeljenek oda erre. Nagy Béla kérdése, hogy nem lenne-e jó, ha a Hivatal is észrevételezné nekik? Szerződés meddig van? Tóthné Molnár Erzsébet elmondja, hogy nem bánná, ő már többször beszélt a vezetőkkel is. dr. Szax Márta Veronika jegyző válaszol, hogy augusztusáig van szolgáltatási keretszerződés. Kistérségi szinten folyik a szociális étkeztetés, idővel ez az ellátás is egységes lesz. Nagy Béla elmondja, hogy jó lenne, ha addig is betartaná a szerződésben foglaltakat, ne menjen a gyerekek és az öregek rovására. dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondja, hogy van egy Ad-hoc Bizottság, javasolja, hogy menjenek fel többször véletlenszerűen. Nem a Hivatal fog észrevételt tenni, mert a szerződést is az Önkormányzat kötötte, tehát az önkormányzat Képviselő-testülete kéri, észrevételez írásban, minden további nélkül eleget tesz a kérésnek. Filip Csabáné elmondja, hogy tájékoztatja a testületet, hogy van lehetősége most Táton is részt venni Képviselő-testületi üléseken, éppen egy hónapja zajlott le a szolgáltatóval ugyanez a dolog. Fontos, hogy egyszer elhívják. A legfőbb gond az, hogy 22 helyre szállít egyszerre. Nagy Béla elmondja, hogy szavaztassák meg, és legyen meghívva. Haracska Ferenc: van a három hónapos időtartam a házi gondozásnál, ha szükséges, miért csak három? Tóthné Molnár Erzsébet: mert bizottság kell hozzá, ők mondják meg, hogy hány óra gondozásra van szükség. Sürgős esetben is csak három hónapra van lehetőség. Dorogról jön a bizottság. dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondja, hogy a három hónap a rendkívüli helyzet fennállására van, ez idő alatt a szakértői bizottság megállapítja, hogy hány óra gondozási szükséglet javasolt a szolgáltatást igénybevevőjének. Négy órát meghaladó gondozási szükséglet esetén, a szociális törvény már egyfajta bentlakásos elhelyezési lehetőséget biztosít. A szakértői bizottság tagja orvos végzettségű szakember is megállapítja, hogy az idős embernek milyen fennálló betegségei vannak. Ennek alapján tesznek javaslatot, a házi gondozásra, hogy egy nap három, vagy két stb. órát kell gondozni január 1-től van bevezetve, Dorogon működik a szakértő bizottság. Ez korábban jegyzői hatáskörben volt. Nagy Béla annyit szeretne kérdezni, hogy tudomása szerint hárman vannak abban az egységben, nem kevés ez egy kicsit? Ellátják az étkeztetést, időseket, gyerekeket. Úgy látja, hogy a három emberre elég nagy feladat van. Tóthné Molnár Erzsébet igen, nagyon kevés, mindent ők látnak el hárman. dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondja, hogy szeretne szólni, de nem akar senki szavába vágni, épp ma egyeztetett a kolléganőkkel a közfoglalkoztatással kapcsolatban, ha az Erzsike úgy ítélik meg, hogy kell valaki, akkor oda is tudnak biztosítani egy a közfoglalkoztatás keretében dolgozó személyt, aki takarítana, vagy kisegítené őket. Ez nem lesz a társulás része, ezt az Önkormányzat tudja biztosítani. Erről lehet szó. Több ember foglalkoztatására ad a 7

8 törvény lehetőséget, a bért vissza tudjuk igényelni. Szerinte, ha segítséget jelent, akkor megoldható. Tóthné Molnár Erzsébet igen, köszöni szépen. Filip Csabáné kéri a beszámolóval kapcsolatos szavazatokat. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő határozatát: 29/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Központ Tokodaltárói Fióktelepének 2008-ban végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Filip Csabáné kérdése, hogy hozzanak e határozatot arról, hogy a következő testületi ülésre elhívjuk Brilla István urat, aki az étkezést biztosítja a településen. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő határozatát: 30/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a soron következő testületi ülésre meghívja Brilla István urat, aki az étkezést biztosítja a településen. 5.) Támogatás civil szervezeteknek Filip Csabáné elmondja, hogy a testület tagjai megkapták az írásos anyagot, részese volt a Bizottsági ülésnek, amikor a civil szervezetek, egyesületek támogatásáról szó volt. Igyekeztek nagyon megfontolni mindent, korrekt javaslat született a testület irányába. Aki tavaly támogatásban részesült, az beszámolt arról, hogy mire fordította a támogatási összeget. Az előterjesztésben több indoklás is olvasható. Kéri a véleményeket. Ha a civil szervezetek közül a jelen lévőknek hozzászólása lenne, megtehetik. dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondja, hogy az előterjesztésben a kolléganő egy határozatba írta a támogatásokat, de idén is külön-külön szeretné megszavaztatni. 8

9 Filip Csabáné elmondja, hogy tavaly 1 millió Ft volt a keretösszeg, idén 1,4 millió Ft, amit erre tud szánni az Önkormányzat. Haracska Ferenc kérdezi, hogy a támogatási összeg alatt fel van tüntetve a Nyugdíjas Egyesületnél, hogy a nagyterem három alkalommal történő ingyenes használata, melyik rendezvényüket mondják le? Filip Csabáné elmondja, hogy itt volt a Bizottsági ülésen ennyit számoltak össze, de ha a testület úgy dönt, hogy több akkor több. dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondja, hogy ezen lehet javítani. Vita alakul ki a képviselő-testület tagjai között. Filip Csabáné elmondja, hogy a szokásos rendezvények, amik az eszükbe jutottak, azt próbálták meg számba rendezni. Módosítsuk. dr. Szax Márta Veronika javaslata, hogy öt legyen, ha ennyi volt valójában. Filip Csabáné elmondja, hogy a három, ötre módosul. dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondja, hogy pár mondatban megpróbálták összefoglalni, hogy a szervezetek mire fordították a pénzt, mert ez tavaly kérdésként merült fel. Dancs Gyula kérdése, hogy az Ép testben ép lélek milyen alapítvány? Filip Csabáné elmondja, hogy tavaly nem kapott támogatást, de ez az óvoda alapítványa. Haracska Ferenc kérdése, hogy a Gerecse Íjászok honnan kerültek ide? Rendesen, hivatalosan bejelentett szervezet? Filip Csabáné elmondja, hogy többször találkoztak már velük rendezvényeken, dr. Szax Márta Veronika elmondja, hogy hagyományőrző kör. Nem kell bejegyzett egyesületnek lenni, lehet baráti kör, lehet klub, és bejegyzett Egyesület. Filip Csabáné elmondja, hogy a Tekecsapat is ilyen, amit már évek óta támogatnak. Haracska Ferenc ez korábban kizáró ok volt. dr. Szax Márta Veronika válaszol, hogy nem volt soha kizáró ok. Árendás Vendel az előző ciklusban úgy szabályozták, hogy csak bejegyzett egyesületet támogat. dr. Szax Márta Veronika helyi rendelet, szerint nemcsak bejegyzett egyesületek, alapítványoknak, jutatott az önkormányzat, ha gondolják behozza. Filip Csabáné kéri, hogy a jegyző hozza be a rendeletet, mert ez egy vitás kérdés. Hangzavar alakul ki. Filip Csabáné elmondja, hogy éppen megérkezett a Gerecsei Íjászok vezetője, szeretné megkérdezni, hogy bejegyzett szervezet-e? Már egy évvel ezelőtt beszélgettek róla, hogy elindult, folyamatban van. Sárosi Attila még nem. Árendás Vendel elmondja, hogy azok a kisebb szervezetek, akik nincsenek bejegyezve a Kultúrotthonba lett tervezve nekik a költségvetésből, abból gazdálkodhattak. 9

10 Nagy Béla elmondja, hogy a tavalyiban benne volt még a Tekecsapat is. dr. Szax Márta Veronika behozta a 8/2005-ös rendeletet, ami a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szól, felolvassa a rendelet ide vonatkozó részét. Kovács Géza elmondja, hogy a bizottság a bejövő kérelmek alapján döntött. Az 1,4 Ft-ot osztották el. Ne menjenek el abba az irányba, hogy még ki adhatott volna be, persze, mindenki beadhatott volna. Itt vannak a számok, erről kellene most dönteni. Ismerteti, hogy kik adtak be kérelmet. Hármat utasítottak el. Árendás Vendel elmondja, hogy a jelenleg beadottak szerint döntsenek. De felül kell vizsgálni, hogy a 2010-es évben hogy legyen. Székely Gabriella kérdése, hogy a tornacsarnok heti egy alkalommal történő használata is benne van az íjászoknak, milyen időtartam, és mikor, mert az őket is érint. Kovács Géza elmondja, hogy ez őszi és téli időben érvényes. dr. Szax Márta Veronika elmondja, hogy végignézte a pénzügyi elszámolásokat, ők kizárólag azokat a játékvezetői díjakat írták be, amik a működéshez alapvetően szükségesek. A legpatentebb elszámolás a TABAK-tól jött. Számlákkal, mindennel. Filip Csabáné javasolja, hogy a határozatba kerüljön be. Dancs Gyula heti egy alkalommal egy órára, ha kevés, akkor a Kultúrotthonban. Székely Gabriella elmondja, hogy most az sem lehet, mert a gyerekek vannak 4-ig, a TABAK-osok teljesen lefoglalják. Szabó Zsolt az a lényeg, hogy szőnyeg legyen, a szombat is megfelel nekik. Árendás Vendel elmondja, hogy arról kell dönteni, hogy adnak-e valami ingyenes időt a tornateremben vagy a kultúrházban, egyeztetni kell. Nagy Béla elmondja, hogy az lenne a korrekt, ha az ott töltött időről kimutatást vezetnének. Van egy rezsi díja. Nem javasolja támogatásra a két nem bejegyzett csapatnak, azt az időt, meg pénzt amit a tekéseknek adnának, azt adják a gyerekeknek. Az íjászok kaptak egy területet, ez elég támogatás. Pintér Ferencné egyetért a Szabó Zsolttal. A tekecsapat megyei szinten képvisel minket, sokat nyertek, a horgászoknak egy tintapatront és egy nyomtatót vásároltak tavaly a támogatásból, ezt nehezményezi. Ez a véleménye, nem kell egyetérteni. Jobb lett volna, ha másra fordítja az egyesület. Székely Gabriella a horgászok védelmében szeretné mondani, hogy több alkalommal vitték a gyermekeket horgászversenyre. Nagy Béla elmondja, hogy három tekésnek nem kéne annyit adni, a horgászokról meg azt sem tudják hány tagja van az egyesületnek. Pintér Ferencné igen, nyomtatóra nem biztos, hogy szükség van, rendezzen versenyt, vigye le őket a Dunára, oktassa a tagokat. Nagy Béla háromszáz tagja van, nehéz lenne versenyt rendezni ennyi támogatásból. Filip Csabáné elmondja, hogy úgy kellene dönteni, hogy a horgászegyesület is kapjon valamennyit. Nagy Béla elmondja, hogy nem a Horgász Egyesületre kell kihegyezni az egészet. Filip Csabáné kéri a véleményeket, elmondja, hogy ez egy javaslat, lehet rajta változtatni. Filip Csabáné kéri a javaslatok megtételét. 10

11 Nagy Béla elmondja, hogy szerinte a nem bejegyzett egyesületek semmiképpen ne kapjanak támogatást. Inkább a fiatalokat támogassák. A támogatásoknál nyoma kellene, hogy legyen, hogy a tornaterem használata, ha pénzért használják, az milyen támogatás. Mennyit kaptak pénzben. Dancs Gyula javasolja, hogy a tekecsapat helyett kapja a Horgász Egyesület. Kovács Géza elmondja, hogy a bizottság javasolja az eredetit. Felolvassa a bizottság javaslatát. Nagy Béla elmondja, hogy a hivatal gépjárművét, nem tudja mit takar. Filip Csabáné elmondja, hogy a Polgárőr Egyesület teljes gőzerővel működik, esténként járőröznek a településen. Petrik Zsolt elmondja, hogy pénteken órától, szombaton szintén órától, majd vasárnap hajnal órától az első buszindulásig, a diszkóhoz igazodva járőröznek. Három héttel ezelőtt kezdtek el hétköznapokon esténként kedd, csütörtök, péntek, illetve rendőrökkel együtt is járőrözni. 19 főből áll az egyesület. Kedden lesz ülés, s több polgárőrjelölt kér felvételt az egyesületbe. Filip Csabáné elmondja, hogy saját gépkocsival látják el tagok ezt a közfeladatot. Dancs Gyula elmondja, hogy csak meghatározott személyek vezethetik, tele tankkal veszik át, és tele tankkal adják vissza. Nagy Béla kérdése, hogy akkor van saját autójuk nem? Petrik Zsolt elmondja, hogy most kaptak a Megyei Polgárőr Szövetségtől egy személygépkocsit, több vállalkozót megkerestek, hogy az autót forgalomba tudják helyezni, mert nagyon nagy a költsége. Jelenleg az autó nem üzemképes. Haracska Ferenc jelzi, hogy az 50 km nagyon sok az már Budapest és környéke. Dancs Gyula viszontválaszában elmondja, hogy már egyszer döntöttek, a helyi használatról, maximum 50 km erejéig, Altáró területén. Filip Csabáné elmondja, hogy elhangzott két javaslat, hogy nem bejegyzett civil szervezet ne kapjon az Önkormányzattól támogatást. Kéri a szavazatokat. A képviselő-testület 2 igen, 7 nem és 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza: 31/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nemcsak bejegyzett civil szervezetet támogat. Filip Csabáné elmondja, hogy elhangzott, hogy a Horgász Egyesület kerüljön be a Tekecsapat helyett 30 e Ft-os támogatással. 11

12 A képviselő-testület 6 igen, 3 nem és 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza: 32/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Horgász Egyesületet is támogatásban részesíti a évben. Filip Csabáné elmondja, hogy a Horgász Egyesület 30 e Ft-os támogatást kapjon. A képviselő-testület 6 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza: 33/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetésben erre a célra különített keretéből a Horgász Egyesületet ,- Ft-tal támogatja, s egyben felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés megkötésére. Filip Csabáné elmondja, hogy a Ép testben ép lélek 75. e Ft-os támogatást kapjon. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 34/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetésben erre a célra különített keretéből az Ép testben ép lélek szervezetet Ft-tal támogatja, s egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. Filip Csabáné elmondja, hogy a Gerecse Íjászok hagyományőrző körét 50 e Ft-os támogatást kapjon. 12

13 A képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 35/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetésben erre a célra különített keretéből a Gerecsei Íjászok egyesületet ,- Ft-tal támogatja, s egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. Filip Csabáné elmondja, hogy a Tokodaltárói Gyermekekért Alapítvány 70 e Ft-os támogatást kapjon. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 36/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetésben erre a célra különített keretéből a Tokodaltárói Gyermekek Jövőjéért Alapítványt ,- Ft-tal támogatja, s egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. Filip Csabáné elmondja, hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskola Diáksport Egyesületét 75 e Ft-os támogatást kapjon. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 37/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az a költségvetésben erre a célra különített keretéből a Gárdonyi Géza Általános Iskola Diáksport Egyesületet ,- Ft-tal támogatja, s egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. Filip Csabáné elmondja, hogy a TABAK-ot 900 e Ft-os támogatást kapjon. 13

14 A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 38/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetésben erre a célra különített keretéből a Tokodaltáró Barátság Atlétikai Klubot ,- Ft-tal támogatja, s egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. Filip Csabáné elmondja, hogy a Tokodaltárói Polgárőr Egyesülete 100e Ft-os támogatást kapjon, a hivatal gépjárműve hétvégenként Tokodaltáró Közigazgatási területére, 50 km-es távolságra történő ingyenes használattal. A képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 39/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetésben erre a célra különített keretéből a Tokodaltárói Polgárőr Egyesületet Ft-tal támogatja és a Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő személygépjármű használatát biztosítja hétvégenként. Tokodaltáró közigazgatási területén, 50 km-es távolságra, ingyenes használatot biztosít, s egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. Filip Csabáné elmondja, hogy a Nyugdíjas Klub Egyesületét 100 e Ft-tal támogatja és a Művelődési ház nagytermének évi 5 alkalommal történő ingyenes használatával. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 40/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetésben erre a célra különített keretéből a Tokodaltárói Nyugdíjas Klubtagok Egyesületét ,- Ft-tal támogatja, és biztosítja a Művelődési Ház nagytermének évi 5 alkalommal történő ingyenes használatát, s egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 14

15 Filip Csabáné elmondja, hogy támogatásra nem javasolják az Országos Mentőszolgálatot, a Mozgáskorlátozottak Egyesületét, illetve nem helyi szervezeteket nem támogatják. Kéri a szavazatokat. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 41/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Országos Mentőszolgálatot, a Mozgáskorlátozottak Egyesületét, illetve nem helyi szervezetek nem részesülnek támogatásban. Haracska Ferenc a jegyző asszonyhoz tesz fel kérdést, miszerint a pénztámogatásoknál egyszerű vagy minősített többség kell? dr. Szax Márta Veronika jegyző válaszában elmondja, hogy ehhez nem kellett most minősített többség. Haracska Ferenc: tehát erről csak egyszerűsített. Kovács Géza szeretné elmondani a jövőre vonatkozóan, hogy a menet közben hozott szabályokat nehéz érvényesíteni, időközben új információk derülnek ki. Két hete volt a bizottsági ülés, fogalmuk nem volt, hogy a Polgárőr Egyesület hozzájutott egy autóhoz. Nem volt információ. Illetve, hogy bejegyzett egyesület, nem bejegyzett, vagy előre le kellene tisztázni, vagy nevetségessé válik a bizottság maga. Több órán keresztül sakkoztak az összegeken. Ez nem is jó, az nem oda tartozik. Ezt szeretné, ha jegyzőkönyvbe kerülne hogy így nincs, vagy kevés értelme van a bizottsági munkának, mert dolgoztak az előterjesztésen, és így nincs sok értelme. Nagy Béla elmondja, hogy azt sem várhatja el senki ha a bizottság dönt valahogy attól neki ne legyen más véleménye. Kovács Géza elmondja, hogy most sokkal több információval rendelkeztek, mint amikor a javaslatot kidolgozták. Előtte kellene tisztázni dolgokat, elveket, hogy bejegyzett egyesület, satöbbi, satöbbi. Altárói nem Altárói. Akkor százszor könnyebb a dolga a Bizottságnak, egyrészt az időt sem húzzuk, másrészt nem válunk bohócokká. Új információk derülnek ki, ezt előtte kellett volna tisztázni. Nagy Béla elmondja, hogy attól hogy másnak van más véleménye, attól nem válik senki bohóccá. Kovács Géza elmondja, hogy nyugodtan lehet más vélemény, nem arról volt szó. Volt egy szempontsor és egy összeg, az összes Altárói civil szervezet, aki kér, azok között lehet elosztani. 15

16 Filip Csabáné 5 perc szünetet rendel el. 18 óra 40 perckor ismételten megnyitja az ülést. 6.) Szociális tárgyú rendeletekkel kapcsolatos módosítások Filip Csabáné átadja a szót a jegyző asszonynak. dr. Szax Márta Veronika elmondja, hogy több rendeletmódosításról van szó, két bizottság is átbeszélte a rendeleteket. A módosítások a foglalkoztatási és szociális törvények módosításai miatt következtek be. A rendszeres szociális segélynél, mint ellátási formát teljes egészében kivettük ez volt a Ami teljesen új és kapcsolódik a majdani közfoglalkoztatási tervhez is az, az aktív korúak ellátása. A 20. -ba a Silvernet Bt-t kérte belevenni. Ha ezt elfogadják, szeretné a térítési díjakon belül a másik két szociális tárgyú rendelet tervezetet is elfogadtatni a Tisztelt Képviselő-testülettel. Árendás Vendel elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság nagyon részletesen megtárgyalta. dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondja, hogy 2000 fős település felett szociálpolitikai kerek asztalt kell létrehozni, így jogtechnikailag az 5. fejezet új címet kap, ebbe foglalta bele a kerekasztalt, amely évi egy alkalommal ülésezik majd. Filip Csabáné kéri, hogy aki a rendelet módosítással egyetért az kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 3/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi rendelet Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati rendeletét módosítja. a 7/2008. (IV.10.) számú A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 7.) Térítési díjak (Szociális Alapszolgáltatási Központ, Iskola, Óvoda) dr. Szax Márta Veronika elmondja, hogy változások voltak a normatívával kapcsolatban. Kategóriánként lehet díjakat megállapítani. Részletesen ismerteti, a térítési díjak számítási módját a kedvezmények lehetőségét. Törvény mondja meg, hogy mi alapján lehet megállapítani. Rátér a normakategóriánkénti étkezési díjakta. Felhívja a testületi figyelmét, hogy ezek intézményi térítési díjak, a személyi térítési díjakat majd az intézményvezető állapítja meg. A februári ülésen a testület elfogadta a Brilla Kft. ajánlatát. A házi segítségnyújtás jövedelemsávhoz van kötve. Haracska képviselő úr kérdezett az Erzsikétől, ha nem adna az Önkormányzat kedvezményt a gondozási szükséglet alapján kiszámolt óradíj, nagyon sokba kerülne. Az iskolásoknál a nyersanyag norma fogja képezni a térítési díjnak az alapját. Azonban a testület intézményi térítési díjat állapít meg, ebben az összegben nem szerepeltethető az áfa. Óvodás korú gyermekek napi háromszori étkezése 248 Ft. Az iskolás 16

17 korú gyermeke napi háromszori étkezése 292 Ft. 227 Ft lesz a menzás ellátás. Először módosítani kell a 3/2008-as rendeletet. Ismerteti a módosításokat. A térítési díjakat a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás határozta meg, bele lett építve a helyi rendeletbe. Kéri, hogy fogadják el a rendeletet. Árendás Vendel kérdése, hogy a kihirdetés napján lép ugye hatályba, kéri, hogy időben legyen kihirdetve. dr. Szax Márta Veronika elmondja, hogy április 1-től. Filip Csabáné kéri, hogy aki a 3/2008. számú rendelet módosításával egyetért, az kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 4/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi rendelet Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2008. (II.14.) számú önkormányzati rendeletét módosítja. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Filip Csabáné kéri, hogy aki a 4/2008. számú rendelet módosításával egyetért, az kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 5/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi rendelet Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2008.(II.14.) számú önkormányzati rendeletét módosítja. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 8.) Közfoglalkoztatási terv ismertetése, elfogadása évre dr. Szax Márta Veronika jegyző ismerteti a közfoglalkoztatási tervet. Elmondja, hogy április 15-ig kell elkészíteni. 14 fő közfoglalkoztatására kerül sor. A költségvetési keret kihasználtsága a 14 fő. Kéri a kérdéseket. Árendás Vendel kérdése, hogy a 95 %-át visszakapja e az Önkormányzat? A járulékokat is? dr. Szax Márta Veronika válaszában elmondja, hogy igen, mindent. A Munkaügyi Központ észrevételezte, hogy tervezzenek felül. A rászorultság sokkal nagyobb lesz. 17

18 Filip Csabáné elmondja, hogy ha 14 fő akit alkalmazhatnak, de többen vannak, mi alapján választanak? dr. Szax Márta Veronika elmondja, hogy biztosan lesz módosítás, még nem tudja, hogy mi lesz. Öt napon belül fel kell küldeni a Mák-hoz. Ha az intézményeknek kisegítő alkalmazottra van szükségük, akkor szeretne segíteni. Általános végzettségű személyekről van szó. Árendás Vendel kérdése, hogy a közfoglalkoztatás mennyire érinti a szociális segélyezést? És ha jelentkezik 20 fő aki el is vállalná, csak 14-est tudnak felvenni? dr. Szax Márta Veronika ha nem vállalja, nem kap segélyt. Azért nem tudott többet beleírni, mert ragaszkodik a költségvetési rendelethez. Annyit fog igényelni, ahányat foglalkoztat. Ha kell rajta módosítani később még van rá lehetőség. Árendás Vendel kérdése, hogy ha lehet, akkor fogjuk tudni foglalkoztatni a 20 embert? dr. Szax Márta Veronika válaszában elmondja, hogy igen, de kell hogy legyen erre kidolgozott terv, elképzelés, hogy milyen munkákat oldjanak meg, azt gondolja, hogy arra, hogy 30 ember falevélsöprésre alkalmazzon az Önkormányzat, ez kidobott pénz. Árendás Vendel kérdése, hogy ha módosítják a költségvetést, akkor ezt is lehet módosítani? Korlátozva van? A jogszabály engedi ezt? dr. Szax Márta Veronika válaszában elmondja, hogy igen, bár most ennyit terveztünk a költségvetés alapján. Már nézték a személyeket, nem biztos, hogy mindet szeretné foglalkoztatni. Ez a gyakorlatban ki fog alakulni, jogviszonyukat a Munka Törvénykönyve szabályozza, egy éves szerződést és próbaidőt fog kikötni. Árendás Vendel kérdése, hogy hányan vannak, akik segélyezettek és dolgozhatnának? dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondja, hogy jelenleg 17 fő jogosult rá. Még három kérelem van bent. Nagy Mihály kérdése, hogy Önkormányzat 14 embert foglalkoztat, Tokodaltáró több ponton folyik majd a munka ki fogja koordinálni őket? Nagy Béla elmondja, hogy szerinte van a 14-ből olyan ember, aki tudja majd a többi irányítani. dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondja, abban állapodtak meg, 4-5 ember eddig is megbízható volt, közülük lesz valaki. A nyolc osztály csak segédmunkára ad lehetőséget. Árendás Vendel elmondja, hogy a koncepció ne csak az legyen, hogy bért takarítunk meg. Nagy Béla képviselő elmondja, hogy akár répát, háztájit lehetne is gondoztatni velük iskolának, óvodának. Szomjúné Deli Ilona elmondja, hogy a Művelődési házat jó lenne kimeszelni, például ilyen re, ő is tudná alkalmazni őket. dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondja, hogy ebben kellenek ötletek, javaslatok, hogy munkával teljen az az idő, amiért pénzt fizetnek. Nagy Béla kérdése, hogy van e lehetőség, hogy minél több ilyen igényt nyújtsanak be? Filip Csabáné kéri a beszámoló elfogadásáról a szavazatot. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 18

19 42/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évi közfoglalkoztatási tervet elfogadja. A közfoglalkoztatási terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 9.) Alapító Okiratok módosítása dr. Szax Márta Veronika jegyző elmondja, hogy július 1-től változások lesznek a törzskönyvi nyilvántartásban. Most az Alapító Okiratokat szeretné rendezni ben a Képviselő-testület hozott egy határozatot, ami a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata. Megkereste az alakuló ülés jegyzőkönyvét és határozatát, felolvassa, a 4/1992. (XII.11.) sz. képviselő-testületi határozatot, amely a 2005-ös Alapító Okiraton, az alapítás dátuma, körbeadja, hogy mindenki meggyőződjön. Kéri a testületet, hogy hozzanak egy határozatot arról, hogy tudomásul veszik a tagok, hogy van egy olyan Alapító Okirat, amelyben a valóságnak nem megfelelő tények kerültek rögzítésre. Árendás Vendel szeretné kiegészíteni azzal, hogy 2005-ben készült ez, az előző jegyző és az előző polgármester aláírásával. Teljesen hamis az egész, ez ment az Államkincstárba. Unják az örökös visszamutogatást. Egyébként nem érti, hogy mire volt ez jó. dr. Szax Márta Veronika elmondja, hogy az alakuló ülést követően készítettek egy Alapokmány elnevezésű okiratot, abban az alapítás, a köztársasági elnöki határozat, amellyel a önálló településsé vált a község, véleménye szerint helytelenül. Ezt követően a 2000-ben készítettek egy Alapító Okiratot, ez a Mák-nál még létezik, de a határozatok alapján, ben hatályon kívül helyezték, ekkor készült az az okirat, amelyben az előbb felolvasott adatok szerepelnek. Végigolvasta az alakuló ülés jegyzőkönyvét, de Alapító Okiratról szó sem volt benne. Filip Csabáné elmondja, hogy szinte minden intézménynél legalább kétévente változik egyegy szakfeladat és akkor módosítani kell az Alapító Okiratot. Itt nem változott semmi? dr. Szax Márta Veronika elmondja, de igen, csak nem szabályszerűen, hogy azért volt kedden a Magyar Államkincstárnál, mert szakfeladatra pontosan egyeztetett le mindent. Dancs Gyula elmondja, hogy ez egy közokirat hamisítás. Árendás Vendel elmondja, hogy az a baj, hogy mindig arra a határozatszámra hivatkoztak, ami nem is volt. dr. Szax Márta Veronika először el kell fogadni a bejelentést, és elmondja, hogy hogyan fogják korrigálni a szituációt. Kéri, az elhangzottak tudomásul vételét, miszerint a körbeadott, határozatszámmal ellátott Alapító Okiratban foglaltakat, azon ellentmondásokkal, amik benne vannak, tudomásul vette a Képviselő-testület. 19

20 A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 43/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 25/2005. (III.10.) számú képviselő-testületi határozat, mely a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata, ellentmondásokat tartalmaz. dr. Szax Márta Veronika elmondja, hogy amikor a 25/2005 (III.10.) számú határozatot meghozták, a határozat szövegezése, alapján a 9/2000(II.14.) számmal ellátott Alapító Okirat hatályon kívül helyezte az akkori testület. Ez szintén egy Alapító Okirat száma. Szeretné kérni, hogy a 25/2005 (III.10.) számú határozatát a Képviselő-testület vonja vissza. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 44/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 25/2005 (III. 10.) képviselő-testületi határozatát visszavonja. dr. Szax Márta Veronika elmondja, hogy él a 9/2000 (II.14.). számú határozat. Kéri, a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának tervezetét amit mellékelten előterjesztett a képviselő-testület fogadja el. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 45/2009.(III. 19.) számú Képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal Tokodaltáró Község Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát elfogadja. Az Alapító Okirat a jegyzőkönyv mellékletét tartalmazza. 20

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 2009. december 02-án megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Rendeletek: 6, 7, Elkészült:

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben