2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 279.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 279."

Átírás

1 2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 279. TARTALOMJEGYZÉK ISSN SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 83/2010. (IV. 30.) MÖK 84/2010. (IV. 30.) MÖK 85/2010. (IV. 30.) MÖK 86/2010. (IV. 30.) MÖK 87/2010. (IV. 30.) MÖK 88/2010. (IV. 30.) MÖK 89/2010. (IV. 30.) MÖK 90/2010. (IV. 30.) MÖK 91/2010. (IV. 30.) MÖK 92/2010. (IV. 30.) MÖK 93/2010. (IV. 30.) MÖK 94/2010. (IV. 30.) MÖK tárgya Lejárt határidejő ok végrehajtása A közgyőlés április 30-ai ülése napirendjének elfogadása A megyei önkormányzat és intézményei évi egyszerősített beszámolójának és a könyvvizsgálói jelentés elfogadása Az önkormányzat és intézményei, valamint gazdasági és nonprofit társaságai évi ellenırzésének tapasztalatairól szóló jelentés elfogadása Alapítványok támogatása (Egészségügyi, Szociális, Munkaügyi és Kisebbségi Bizottság, EU Integrációs és Regionális Bizottság, Idegenforgalmi Bizottság, Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság, Mővelıdési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság, Területfejlesztési Bizottság kerete, kiemelt megyei kulturális, közmővelıdési és sportfeladatok keret) Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás évi tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadása Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás évi tevékenységérıl szóló beszámoló tudomásulvétele Mikepércsi Idısek Otthonánál étkeztetési szolgáltatás biztosítására létrehozott társulás évi tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadása Döntés egyben szavazásról a 6. napirendhez kapcsolódóan Megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának Megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása Komádi Város Önkormányzatának Megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 282. oldal 282. oldal 283. oldal 289. oldal 289. oldal 293. oldal 293. oldal 293. oldal 294. oldal 294. oldal 295. oldal 295. oldal

2 280. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/5. szám 95/2010. (IV. 30.) MÖK 96/2010. (IV. 30.) MÖK 97/2010. (IV. 30.) MÖK 98/2010. (IV. 30.) MÖK 99/2010. (IV. 30.) MÖK 100/2010. (IV. 30.) MÖK 101/2010. (IV. 30.) MÖK 102/2010. (IV. 30.) MÖK 103/2010. (IV. 30.) MÖK 104/2010. (IV. 30.) MÖK 105/2010. (IV. 30.) MÖK 106/2010. (IV. 30.) MÖK 107/2010. (IV. 30.) MÖK 108/2010. (IV. 30.) MÖK Megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása intézmények átszervezésével kapcsolatban Balmazújváros Város Önkormányzatának Szakvélemény kiadása fenntartói intézkedésével kapcsolatban Püspökladány Város Önkormányzatának Megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása Bagamér Nagyközség Önkormányzatának Megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása Kaba Város Önkormányzatának Megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény Létavértes Város Önkormányzatának Megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása Polgár Város Önkormányzatának Megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása Vámospércs Város Önkormányzatának Arany János Gyermekotthon részvételének támogatása a Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása címő TÁMOP /10/1 pályázat megvalósításában Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ pályázata Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása címmel (TÁMOP) Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás pályázata A Munkaerıpiaci Alap képzési alaprész évi decentralizált regionális keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására címmel Egyetértés a Kenézy Kórház Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft. kapacitás átcsoportosításával 299. oldal 300. oldal 301. oldal 302. oldal 303. oldal 307. oldal 309. oldal 310. oldal 310. oldal 311. oldal 313. oldal 313. oldal 314. oldal 314. oldal

3 2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK /2010. (IV. 30.) MÖK 110/2010. (IV. 30.) MÖK 111/2010. (IV. 30.) MÖK 112/2010. (IV. 30.) MÖK Pályázat kiírása kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok koordinálását végzı civil szervezet kiválasztására Megállapodás Kenézy Kórház Nkft.-vel pályázati önerı biztosítására, 40/2010. (II. 12.) MÖK hatályon kívül helyezése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat pályázata a Megyei Múzeumok Igazgatósága Bocskai István Múzeumi egységénél megvalósítandó fejlesztések céljából Egyetértés a Kenézy Kórház Rendelıintézet Nonprofit Kft. Mozgásszervi rehabilitáció fejlesztése a debreceni Kenézy Kórházban címő pályázatának benyújtásával, tulajdonosi nyilatkozat 315. oldal 318. oldal 318. oldal 319. oldal KÖZÉRDEKŐ INFORMÁCIÓK Lejárt határidejő ok 320. oldal Debrecen, május 31.

4 282. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/5. szám A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének /2010. (IV. 30.) MÖK ai 83/2010. (IV. 30.) MÖK A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. (1) bekezdése alapján a következı lejárt határidejő ok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja: 17/2009. (I. 30.) MÖK, 200/2009. (V. 29.) MÖK, 201/2009. (V. 29.) MÖK, 271/2009. (XI. 27.) MÖK, 282/2009. (XI. 27.) MÖK, 312/2009. (XI.27.) MÖK, 316/2009. (XI. 27.) MÖK, 38/2010. (II. 12.) MÖK, 39/2010. (II. 12.) MÖK, 40/2010. (II. 12.) MÖK, 49/2010. (III. 26.) MÖK, 51/2010. (III. 26.) MÖK, 52/2010. (III. 26.) MÖK, 54/2010. (III. 26.) MÖK, 55/2010. (III. 26.) MÖK, 56/2010. (III. 26.) MÖK, 57/2010. (III. 26.) MÖK, 59/2010. (III. 26.) MÖK, 60/2010. (III. 26.) MÖK, 61/2010. (III. 26.) MÖK, 62/2010. (III. 26.) MÖK, 64/2010. (III. 26.) MÖK, 65/2010. (III. 26.) MÖK, 66/2010. (III. 26.) MÖK, 67/2010. (III. 26.) MÖK, 68/2010. (III. 26.) MÖK, 69/2010. (III. 26.) MÖK, 70/2010. (III. 26.) MÖK, 72/2010. (III. 26.) MÖK, 73/2010. (III. 26.) MÖK, 74/2010. (III. 26.) MÖK, 75/2010. (III. 26.) MÖK, 76/2010. (III. 26.) MÖK, 77/2010. (III. 26.) MÖK, 78/2010. (III. 26.) MÖK, 79/2010. (III. 26.) MÖK, 80/2010. (III. 26.) MÖK, 81/2010. (III. 26.) MÖK, 82/2010. (III. 26.) MÖK. Végrehajtásért felelıs: Vasas Lászlóné dr., megyei fıjegyzı Határidı: április /2010. (IV. 30.) MÖK A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a április 30-ai ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról 2. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott évi egyszerősített beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés elfogadására 3. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei évi ellenırzésének tapasztalatairól 4. Elıterjesztés költségvetési rendelet módosítására, valamint alapítványok támogatására 5. Beszámoló önkormányzati társulások évi tevékenységérıl

5 2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Elıterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemények kiadására 7. Elıterjesztés pályázatok benyújtására, kiírására Különfélék Interpellációk, bejelentések Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: április /2010. (IV. 30.) MÖK A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 92/A. (1) bekezdésében, és az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában foglalt jogkörében eljárva az önkormányzat és intézményei évi költségvetési gazdálkodásáról szóló: Egyszerősített mérleget az 1. számú, Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentést a 2. számú, Egyszerősített pénzmaradvány-kimutatást a 3. számú, Egyszerősített eredmény-kimutatást a 4. számú táblázat szerint, valamint a Független könyvvizsgálói jelentést elfogadja. A közgyőlés felkéri elnökét a könyvvizsgáló által záradékolt egyszerősített beszámoló Belügyi Közlönyben és Cégközlönyben való közzétételére, valamint a könyvvizsgálói jelentéssel együtt az Állami Számvevıszék részére történı megküldésére. Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke Határidı: május 15.

6 284. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/5. szám HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 1. sz. táblázat ESZKÖZÖK Elızı év költségvetési beszámoló záró adatai Egyszerősített mérleg éves beszámoló Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai FORRÁSOK Elızı év költségvetési beszámoló záró adatai Ezer Ft Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D./ SAJÁT TİKE I. Immateriális javak Induló tıke II. Tárgyi eszközök Tıkeváltozások III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre és koncesszióba adott eszközök Értékelési tartalék E./ TARTALÉKOK I. Költségvetési B./ FORGÓESZKÖZÖK tartalékok I. Készletek II. Vállalkozási II. Követelések tartalékok III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök F./ KÖTELEZETTSÉGEK V. Egyéb aktív pénzügyi I. Hosszú lejáratú elszámolások kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK ÖSSZESEN:

7 2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 285. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2. sz. táblázat Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés éves beszámoló Ezer Ft Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 01 Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 18 Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások összesen Kiadások összesen ( )

8 286. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/5. szám HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2. sz. táblázat Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés éves beszámoló Ezer Ft Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 24 Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ból Önkorm. sajátos felhalm. és tıkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések ból Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) Finanszírozási mőveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 50 Aktív és passzív pénzügyi mőveletek eredménye (28-14)

9 2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 287. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 3. sz. táblázat Egyszerősített pénzmaradvány-kimutatás éves beszámoló Ezer Ft Megnevezés Elızı évi költségvetési Auditálási eltérések (+-) Tavalyi aud. egysz.beszámoló Tárgyévi költségvetési Auditálási eltérések (+-) Tárgyévi költségvetési beszámoló záró beszámoló beszámoló záró adatai záró adatai 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi mőveletek eredménye 3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (+,-) 4. Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) Pénzmaradványt terhelı elvonások (+,-) 9. A vállalkozási tevékenység eredményébıl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 10. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) 11. Módosított pénzmaradvány ( ) A 10. sorból egészségbizt. alapból folyósított pénzeszköz maradványa 13. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 10. sorból szabad pénzmaradvány

10 288. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/5. szám HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 4. sz. táblázat Megnevezés Egyszerősített eredmény-kimutatás éves beszámoló Elızı év ktsg.veté si beszámo ló záró adatai Auditálá si eltérések /+,-/ Elızı év auditált egysz.be sz záró adatai Tárgyévi ktsg.veté si beszám. záró adatai Auditálá si eltérések /+,-/ Ezer Ft Tárgyévi auditált egysz.be sz. záró adatai 1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) 4. Vállalkozási tevékenységet terhelı értékcsökkenési leírás (-) 5. Alaptevékenység ellátására felhasznált, felh. tervezett eredmény (-) 6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel 7. Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi eredménye ( ) 8. Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetés (-) 9. Tartalékba helyezhetı összeg

11 2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK /2010. (IV. 30.) MÖK A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján az önkormányzat és intézményei, valamint gazdasági és közhasznú társaságai évi ellenırzésének tapasztalatairól szóló jelentést elfogadja. A közgyőlés felhívja az intézményvezetık és ügyvezetık figyelmét, hogy: - gondoskodjanak a mőködési területükön jelentkezı hiányosságok megszüntetésérıl, - tegyenek intézkedéseket a gazdálkodás folyamatossága és egyensúlya érdekében a folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési (FEUVE) rendszer minden elemének kialakítására és következetes mőködtetésére, - kísérjék figyelemmel a jogszabályváltozásokat és intézkedjenek, hogy a szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása megtörténjen. A költségvetési szervek jogállásában bekövetkezett változások és a GAFI feladatainak bıvülése kapcsán indokolt a GAFI belsı ellenırzési tevékenysége hatékonyságának növelése. A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Végrehajtásáért felelıs: Határidı: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, Vasas Lászlóné dr. megyei fıjegyzı, intézményvezetık, ügyvezetık folyamatos, éves jelentésre április 30-ig 87/2010. (IV. 30.) MÖK A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés d) pontja alapján a következı alapítványoknak biztosít támogatást: Az alapítvány neve Angyalliget Közhasznú Alapítvány az autisták lakóotthonáért (Debrecen) PRO PATRIA Alapítvány (Debrecen) Református Hitéletért Alapítvány (Hajdúnánás) Zsáka Jövıjéért Alapítvány (Zsáka) Javasolt támogatási összeg (Ft) Támogatási cél A sport szenzoros élmény az autizmus világában Hátrányos helyzető romániai magyar gyermekek magyarországi nyári tábora Sportágválasztó "ARS SACCAENSIS" "Falvak a Mővészetért" 18. Képzımővészeti Alkotótelep Zsákán

12 290. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/5. szám Az alapítvány neve Gerzsenyi István Emlékalapítvány Zsákai Református Egyházközségért (Zsáka) Református Hitéletért Alapítvány (Hajdúnánás) PRO PATRIA Alapítvány (Debrecen) Mentál Szanatórium Alapítvány (Debrecen) Javasolt támogatási összeg (Ft) Támogatási cél Gerzsenyi István Emlékalapítvány Zsákai Református Egyházközségért rendezvényére Kéky Lajos Kulturális Hét a Hajdúnánási Református Általános Iskola Újralapításának 15. évfordulója alkalmából 8. Regionális Simonyi Napok rendezvénysorozat Pszichiátriai betegek Hagyományırzı Kulturális és Sport rendezvényén való részvételének támogatása Felkarolva Alapítvány (Báránd) Kultúrával a kultúráért Újszentmargita Hagyományırzı Mőemlékvédı és Településfejlesztı Alapítvány (Újszentmargita) Esztár Fejlıdéséért Alapítvány (Esztár) Mikepércs Református Mőemlék Templomáért és Ifjúságárért Alapítvány (Mikepércs) Óvoda Úti Gyermekek Testi és Szellemi Fejlıdéséért Alapítvány (Hajdúhadház) Fehér Bot Alapítvány Rehabilitációs és Oktatási Központ (Hajdúdorog) Mentál Szanatórium Alapítvány (Debrecen) Gyermekekért Alapítvány (Mikepércs) Zsáka Jövıjéért Alapítvány (Zsáka) Tetétlen Község Fejlıdéséért Alapítvány (Tetétlen) Gerzsenyi István Emlékalapítvány Zsákai Református Egyházközségért (Zsáka) Kitárul a Világ Alapítvány (Tetétlen) Bocskaikert Jövıjéért és Felemelkedéséért Alapítvány (Bocskaikert) Integrált Személyiségfejlesztı Óvoda Alapítvány (Hajdúhadház) Médiatábor Újszentmargita Esztári Néptánccsoport bemutatkozása a Tőztánc fesztiválon "Uri hímzés felelevenítése Mikepércsen" Fellépés a VII. Református Zenei Fesztiválon, Budapesten Látássérültek és más fogyatékkal élık speciális sportnapja Mőködési célú Mőködési célú Mőködési célú Mőködési célú Mőködési célú Mőködési célú Mőködési célú Mőködési célú

13 2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 291. Az alapítvány neve Kelet-Magyarországi Európai Kezdeményezések Alapítvány (Debrecen) Korszerő Oktatásért Alapítvány (Hajdúdorog) KIS HORTOBÁGYÉRT Alapítvány (Balmazújváros) Újszentmargitai Hagyományırzı, Mőemlékvédı, és Településfejlesztı Alapítvány (Újszentmargita) "Az aradványpusztai óvodás és iskolás gyermekekért" Közhasznú Alapítvány (Nyíradony- Aradványpuszta) Hajdú Táncegyüttesért Kiemelkedıen Közhasznú Alapítvány (Debrecen) Zsáka Jövıjéért Alapítvány (Zsáka) Jövıdért Alapítvány (Debrecen) Tetétlen Község Fejlıdéséért Alapítvány (Tetétlen PRO PATRIA Alapítvány (Debrecen) Kitárul a Világ Alapítvány (Tetétlen) Bojt Községért Kulturális Hagyományırzı és Fejlıdését Elısegítı Alapítvány (Bojt) Újszentmargitai Hagyományırzı, Mőemlékvédı és Településfejlesztı Alapítvány (Újszentmargita) Zsáka Jövıjéért Alapítvány (Zsáka) Gerzsenyi István Emlékalapítvány a Zsákai Református Egyházközösségért (Zsáka) Zsáka Jövıjéért Alapítvány (Zsáka) Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány (Derecske) Javasolt támogatási összeg (Ft) Támogatási cél Mőködési célú Mőködési célú Mőködési célú Mőködési célú Mőködési célú Ft Ft A Hajdú Táncegyüttes keretein belül mőködı Hajdan Hajdú Táncegyüttes erdélyi fellépésével kapcsolatos utazási költségek fedezése Az egészség érték címmel egészségnevelési vetélkedı szervezése Egészségügyi prevenció a gyermekvédelmi szakellátásban (prevenciós sátor felállítása) Ft Majális Tetétlenen Ft 8. Regionális Simonyi Napok Ft Sportnap a testvértelepüléssel Ft İszirózsa Fesztivál Ft IV. Tiszamenti Népzenei Találkozó Ft Ft Ft Ft IV. Térségi Hagyományırzı Mesterségek Ünnepe Zsákán Zsákai gyermekek részvételének támogatása a Zsákán megrendezendı képzımővészeti tábor munkájában Ikonfestı és román nyelvi tábor rendezése gyermekeknek Zsákán Hagyományápoló kézmőves foglalkozások a derecskei Tanodában

14 292. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/5. szám Az alapítvány neve Meseerdı Alapítvány (Püspökladány) Újtelepi Óvodásokért Alapítvány (Püspökladány) Autista Gyermekeink Mosolyáért Közhasznú Alapítvány (Debrecen) Ibolya Alapítvány a hajdúböszörményi általános iskola és diákotthon fogyatékos gyermekeiért (Hajdúböszörmény) Közgyőjteményi Alapítvány (Nádudvar) Kézenfogva testvéreinkkel Alapítvány Sárrétudvari (Sárrétudvari) Civilek a faluért Görbeházi Kulturális és Hagyományırzı Alapítvány (Görbeháza) Javasolt támogatási összeg (Ft) Ft Ft Ft Ft Támogatási cél Rendezvény a pünkösdi néphagyományokról óvodásoknak Hagyományırzı Mihály napi vásár a püspökladányi Mezei Virág Óvodában Programsorozat az érintett családok számára az autizmus megismertetésére Télapó koncert Hajdúböszörmény hátrányos helyzető óvodásai és kisiskolásai részére Ft Honismereti tábor Nádudvaron Ft Köztéri szobor állítása Ft Magyarvista és Görbeháza testvérkapcsolatának ápolása, valamint a különbözı hagyományok megismerése A támogatások fedezete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet 3/c. mellékletének Mővelıdési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság kerete. A Hajdú Táncegyüttesért Kiemelkedıen Közhasznú Alapítvány (Debrecen) támogatásának fedezete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet 3/c. mellékletének kiemelt megyei kulturális, közmővelıdési és sportfeladatok kerete. A támogatások fedezete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet 3/c. mellékletének Egészségügyi, Szociális, Munkaügyi és Kisebbségi Bizottság, EU Integrációs és Regionális Bizottság, Idegenforgalmi Bizottság, Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság, Területfejlesztési Bizottság kerete. A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Végrehajtásért felelıs: Határidı: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke május 15., a támogatási szerzıdések aláírására

15 2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK /2010. (IV. 30.) MÖK 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény 10. (5) bekezdése, valamint a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és mőködésére vonatkozó társulási megállapodás III. 4. és V. 9. pontjaiban foglaltak alapján elfogadja a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás évi tevékenységérıl szóló beszámolót. A Társulás szakmai céljainak megvalósítása folyamatban van az eredeti célokkal összefüggésben, melynek teljes magvalósulása középtávon várható. 2. A közgyőlés elfogadja a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl a Társulás elnökét tájékoztassa. Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: május /2010. (IV. 30.) MÖK A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló módosított évi CXXXV. törvény 6. (4) bekezdése alapján a Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás évi tevékenységérıl szóló beszámolóját tudomásul veszi. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl a Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás elnökét tájékoztassa. Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: május /2010. (IV. 30.) MÖK A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény 6. (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, valamint Mikepércs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete között a mikepércsi Idısek Otthonánál étkeztetési szolgáltatás biztosítására létrehozott társulás évi tevékenységérıl szóló beszámolót. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl Mikepércs Község Önkormányzatát tájékoztassa. A végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: május 15.

16 294. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/5. szám 91/2010. (IV. 30.) MÖK A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az Elıterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemények kiadására vonatkozó elıterjesztéshez tartozó I-XIII. i javaslatokról egyben szavaz. Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: április /2010. (IV. 30.) MÖK A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 85. (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása iránti kérelmére a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges feladat-ellátási, intézményhálózat mőködtetési és fejlesztési terve (továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) elnevezéső, az önkormányzat által évben értékelt és felülvizsgált dokumentummal kapcsolatban a következı szakvéleményt adja ki: Az önkormányzati intézkedési terv a közoktatási törvény 85. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen tartalmazza az Önkormányzat által ellátott közoktatási szolgáltatások jogszabály által elıírt tartalmi elemeit, az intézményrendszer mőködtetésével, fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatban az elızı években az Önkormányzat által tett intézkedések értékelését. A közoktatási szolgáltatások, illetve a közoktatási feladatellátás elemzésén alapul az önkormányzati intézkedési tervben meghatározott fejlesztési célkitőzések és feladatok meghatározása. Az önkormányzati intézkedési tervben meghatározott, az Önkormányzati közoktatási intézményhálózat mőködtetésével és fejlesztésével, illetve a közoktatási szolgáltatások biztosításával összefüggı célok és feladatok összhangban vannak Hajdú-Bihar megye 2010/2011-ig szóló közoktatási fejlesztési tervében foglaltakkal. A megjelölt célok és feladatok jól szolgálják az Önkormányzat közoktatási feladatainak teljesítését, a közoktatási intézmények szakmai tevékenységének fejlesztését, a nevelı-oktató munka tartalmi erısítését. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatát a közgyőlés döntésérıl tájékoztassa. Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: május 10.

17 2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK /2010. (IV. 30.) MÖK A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 88. (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Komádi Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása iránti kérelmére a Kerek egy ég alatt Óvoda (székhelye: 4138 Komádi, Szent István u. 19., továbbiakban: Óvoda) alaptevékenységének bölcsıdei feladattal történı bıvítésével és egységes óvoda-bölcsıdei tevékenység megkezdésével összefüggı - tervezett önkormányzati fenntartói intézkedésével kapcsolatban a következı szakvéleményt adja ki: Az önkormányzatok a közoktatási törvény 33. (14) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/M. -ában foglaltak alapján létrehozhatnak olyan többcélú közoktatási intézményt, amelynek keretei között megszervezhetık az egységes óvoda-bölcsıdei nevelés feladatai is. Az Önkormányzat szeptember 1. napjától kívánja bıvíteni az Óvoda alaptevékenységét bölcsıdei feladattal és mőködtetni az egységes óvoda-bölcsıdét. A közoktatási törvény 88. (6) bekezdésében foglaltak szerint készített közoktatási szakértıi vélemény alapján a Komádi, Fı u szám alatti telephelyen az óvoda-bölcsıdei csoport létesítése, szakszerő mőködtetésének feltételei biztosítottak. A tervezett intézményi átszervezés az óvodás gyermekek és szüleik számára aránytalan terhet nem jelent, az óvodai nevelés az átszervezés után is megfelelı színvonalon végezhetı. Az egységes óvoda-bölcsıde megszervezéséhez a tárgyi feltételek adottak, illetve nyertes pályázat révén történı fejlesztés alapján jobb színvonalúak lesznek. A bölcsıdei ellátáshoz szükséges, jogszabály által elıírt személyi feltételek biztosítását az Önkormányzat vállalja. Az Óvoda alaptevékenységének bölcsıdei feladattal történı bıvítése, az egységes óvodabölcsıdei intézményegység mőködtetése összhangban van Hajdú-Bihar megye 2010/2011-ig szóló közoktatási fejlesztési tervében foglaltakkal, mivel a tervezett átszervezés révén a városi közszolgáltatások lakossági igény szerinti bıvítése a szakmai színvonal megtartásával, a tárgyi feltételek fejlesztésével és költséghatékony mőködtetéssel valósul meg. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy Komádi Város Önkormányzatát a közgyőlés döntésérıl tájékoztassa. Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: május /2010. (IV. 30.) MÖK A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 88. (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának (továbbiakban: Városi Önkormányzat) a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása iránti kérelmére óvodai, illetve alapfokú mővészetoktatási feladatellátás, továbbá középiskolák képzési struktúrájának módosításával összefüggı átszervezésekre irányuló - tervezett önkormányzati fenntartói intézkedéseivel kapcsolatban a következı szakvéleményt adja ki:

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2008.2 ) Az adott szinten valamennyi

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-16/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén 1/1. sz. melléklet / 1. oldal C Í M Önkormányzat mindösszesen Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 25. évi beszámolója (25.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 24. évi beszámolója (24.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben

11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2009. (IV.16.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete I. RENDELETEK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Fejér Megye Közgyőlése (továbbiakban:

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 158/2010. (IV.29.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

388. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/7. szám

388. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/7. szám 388. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/7. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 11/2010. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Szám: VI. 337-9/2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 156/2010. (IV.29.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona alapító okiratának módosításáról Fejér

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról. A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta.

B E S Z Á M O L Ó. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról. A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta. B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szám: 46391/2004. Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Javaslat Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-5/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Petıfi Sándor Gimnáziuma és Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Petıfi Sándor Gimnáziuma és Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 299/2009. (XI.19.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Petıfi Sándor Gimnáziuma és Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta

Részletesebben

Törlésre kerülnek a 2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatszámok.

Törlésre kerülnek a 2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatszámok. F.M. Közgyőlése 306/2009. (XI.19.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye alapító

Részletesebben

HATÁROZATOK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 274/2011. (X.28) önkormányzati határozata. a közgyőlés napirendjének elfogadásáról

HATÁROZATOK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 274/2011. (X.28) önkormányzati határozata. a közgyőlés napirendjének elfogadásáról HATÁROZATOK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 274/2011. (X.28) önkormányzati határozata a közgyőlés napirendjének elfogadásáról Fejér Megye Közgyőlése az ülést megelızıen kiosztott - napirendi javaslatot

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. július 3-i ülésére Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat József Attila Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat József Attila Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 307/2009. (XI.19.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat József Attila Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben