2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 279.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 279."

Átírás

1 2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 279. TARTALOMJEGYZÉK ISSN SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 83/2010. (IV. 30.) MÖK 84/2010. (IV. 30.) MÖK 85/2010. (IV. 30.) MÖK 86/2010. (IV. 30.) MÖK 87/2010. (IV. 30.) MÖK 88/2010. (IV. 30.) MÖK 89/2010. (IV. 30.) MÖK 90/2010. (IV. 30.) MÖK 91/2010. (IV. 30.) MÖK 92/2010. (IV. 30.) MÖK 93/2010. (IV. 30.) MÖK 94/2010. (IV. 30.) MÖK tárgya Lejárt határidejő ok végrehajtása A közgyőlés április 30-ai ülése napirendjének elfogadása A megyei önkormányzat és intézményei évi egyszerősített beszámolójának és a könyvvizsgálói jelentés elfogadása Az önkormányzat és intézményei, valamint gazdasági és nonprofit társaságai évi ellenırzésének tapasztalatairól szóló jelentés elfogadása Alapítványok támogatása (Egészségügyi, Szociális, Munkaügyi és Kisebbségi Bizottság, EU Integrációs és Regionális Bizottság, Idegenforgalmi Bizottság, Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság, Mővelıdési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság, Területfejlesztési Bizottság kerete, kiemelt megyei kulturális, közmővelıdési és sportfeladatok keret) Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás évi tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadása Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás évi tevékenységérıl szóló beszámoló tudomásulvétele Mikepércsi Idısek Otthonánál étkeztetési szolgáltatás biztosítására létrehozott társulás évi tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadása Döntés egyben szavazásról a 6. napirendhez kapcsolódóan Megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának Megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása Komádi Város Önkormányzatának Megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 282. oldal 282. oldal 283. oldal 289. oldal 289. oldal 293. oldal 293. oldal 293. oldal 294. oldal 294. oldal 295. oldal 295. oldal

2 280. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/5. szám 95/2010. (IV. 30.) MÖK 96/2010. (IV. 30.) MÖK 97/2010. (IV. 30.) MÖK 98/2010. (IV. 30.) MÖK 99/2010. (IV. 30.) MÖK 100/2010. (IV. 30.) MÖK 101/2010. (IV. 30.) MÖK 102/2010. (IV. 30.) MÖK 103/2010. (IV. 30.) MÖK 104/2010. (IV. 30.) MÖK 105/2010. (IV. 30.) MÖK 106/2010. (IV. 30.) MÖK 107/2010. (IV. 30.) MÖK 108/2010. (IV. 30.) MÖK Megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása intézmények átszervezésével kapcsolatban Balmazújváros Város Önkormányzatának Szakvélemény kiadása fenntartói intézkedésével kapcsolatban Püspökladány Város Önkormányzatának Megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása Bagamér Nagyközség Önkormányzatának Megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása Kaba Város Önkormányzatának Megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény Létavértes Város Önkormányzatának Megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása Polgár Város Önkormányzatának Megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása Vámospércs Város Önkormányzatának Arany János Gyermekotthon részvételének támogatása a Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása címő TÁMOP /10/1 pályázat megvalósításában Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ pályázata Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása címmel (TÁMOP) Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás pályázata A Munkaerıpiaci Alap képzési alaprész évi decentralizált regionális keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására címmel Egyetértés a Kenézy Kórház Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft. kapacitás átcsoportosításával 299. oldal 300. oldal 301. oldal 302. oldal 303. oldal 307. oldal 309. oldal 310. oldal 310. oldal 311. oldal 313. oldal 313. oldal 314. oldal 314. oldal

3 2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK /2010. (IV. 30.) MÖK 110/2010. (IV. 30.) MÖK 111/2010. (IV. 30.) MÖK 112/2010. (IV. 30.) MÖK Pályázat kiírása kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok koordinálását végzı civil szervezet kiválasztására Megállapodás Kenézy Kórház Nkft.-vel pályázati önerı biztosítására, 40/2010. (II. 12.) MÖK hatályon kívül helyezése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat pályázata a Megyei Múzeumok Igazgatósága Bocskai István Múzeumi egységénél megvalósítandó fejlesztések céljából Egyetértés a Kenézy Kórház Rendelıintézet Nonprofit Kft. Mozgásszervi rehabilitáció fejlesztése a debreceni Kenézy Kórházban címő pályázatának benyújtásával, tulajdonosi nyilatkozat 315. oldal 318. oldal 318. oldal 319. oldal KÖZÉRDEKŐ INFORMÁCIÓK Lejárt határidejő ok 320. oldal Debrecen, május 31.

4 282. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/5. szám A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének /2010. (IV. 30.) MÖK ai 83/2010. (IV. 30.) MÖK A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. (1) bekezdése alapján a következı lejárt határidejő ok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja: 17/2009. (I. 30.) MÖK, 200/2009. (V. 29.) MÖK, 201/2009. (V. 29.) MÖK, 271/2009. (XI. 27.) MÖK, 282/2009. (XI. 27.) MÖK, 312/2009. (XI.27.) MÖK, 316/2009. (XI. 27.) MÖK, 38/2010. (II. 12.) MÖK, 39/2010. (II. 12.) MÖK, 40/2010. (II. 12.) MÖK, 49/2010. (III. 26.) MÖK, 51/2010. (III. 26.) MÖK, 52/2010. (III. 26.) MÖK, 54/2010. (III. 26.) MÖK, 55/2010. (III. 26.) MÖK, 56/2010. (III. 26.) MÖK, 57/2010. (III. 26.) MÖK, 59/2010. (III. 26.) MÖK, 60/2010. (III. 26.) MÖK, 61/2010. (III. 26.) MÖK, 62/2010. (III. 26.) MÖK, 64/2010. (III. 26.) MÖK, 65/2010. (III. 26.) MÖK, 66/2010. (III. 26.) MÖK, 67/2010. (III. 26.) MÖK, 68/2010. (III. 26.) MÖK, 69/2010. (III. 26.) MÖK, 70/2010. (III. 26.) MÖK, 72/2010. (III. 26.) MÖK, 73/2010. (III. 26.) MÖK, 74/2010. (III. 26.) MÖK, 75/2010. (III. 26.) MÖK, 76/2010. (III. 26.) MÖK, 77/2010. (III. 26.) MÖK, 78/2010. (III. 26.) MÖK, 79/2010. (III. 26.) MÖK, 80/2010. (III. 26.) MÖK, 81/2010. (III. 26.) MÖK, 82/2010. (III. 26.) MÖK. Végrehajtásért felelıs: Vasas Lászlóné dr., megyei fıjegyzı Határidı: április /2010. (IV. 30.) MÖK A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a április 30-ai ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról 2. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott évi egyszerősített beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés elfogadására 3. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei évi ellenırzésének tapasztalatairól 4. Elıterjesztés költségvetési rendelet módosítására, valamint alapítványok támogatására 5. Beszámoló önkormányzati társulások évi tevékenységérıl

5 2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Elıterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemények kiadására 7. Elıterjesztés pályázatok benyújtására, kiírására Különfélék Interpellációk, bejelentések Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: április /2010. (IV. 30.) MÖK A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 92/A. (1) bekezdésében, és az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában foglalt jogkörében eljárva az önkormányzat és intézményei évi költségvetési gazdálkodásáról szóló: Egyszerősített mérleget az 1. számú, Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentést a 2. számú, Egyszerősített pénzmaradvány-kimutatást a 3. számú, Egyszerősített eredmény-kimutatást a 4. számú táblázat szerint, valamint a Független könyvvizsgálói jelentést elfogadja. A közgyőlés felkéri elnökét a könyvvizsgáló által záradékolt egyszerősített beszámoló Belügyi Közlönyben és Cégközlönyben való közzétételére, valamint a könyvvizsgálói jelentéssel együtt az Állami Számvevıszék részére történı megküldésére. Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke Határidı: május 15.

6 284. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/5. szám HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 1. sz. táblázat ESZKÖZÖK Elızı év költségvetési beszámoló záró adatai Egyszerősített mérleg éves beszámoló Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai FORRÁSOK Elızı év költségvetési beszámoló záró adatai Ezer Ft Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D./ SAJÁT TİKE I. Immateriális javak Induló tıke II. Tárgyi eszközök Tıkeváltozások III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre és koncesszióba adott eszközök Értékelési tartalék E./ TARTALÉKOK I. Költségvetési B./ FORGÓESZKÖZÖK tartalékok I. Készletek II. Vállalkozási II. Követelések tartalékok III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök F./ KÖTELEZETTSÉGEK V. Egyéb aktív pénzügyi I. Hosszú lejáratú elszámolások kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK ÖSSZESEN:

7 2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 285. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2. sz. táblázat Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés éves beszámoló Ezer Ft Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 01 Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 18 Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások összesen Kiadások összesen ( )

8 286. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/5. szám HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2. sz. táblázat Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés éves beszámoló Ezer Ft Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 24 Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ból Önkorm. sajátos felhalm. és tıkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések ból Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) Finanszírozási mőveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 50 Aktív és passzív pénzügyi mőveletek eredménye (28-14)

9 2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 287. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 3. sz. táblázat Egyszerősített pénzmaradvány-kimutatás éves beszámoló Ezer Ft Megnevezés Elızı évi költségvetési Auditálási eltérések (+-) Tavalyi aud. egysz.beszámoló Tárgyévi költségvetési Auditálási eltérések (+-) Tárgyévi költségvetési beszámoló záró beszámoló beszámoló záró adatai záró adatai 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi mőveletek eredménye 3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (+,-) 4. Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) Pénzmaradványt terhelı elvonások (+,-) 9. A vállalkozási tevékenység eredményébıl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 10. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) 11. Módosított pénzmaradvány ( ) A 10. sorból egészségbizt. alapból folyósított pénzeszköz maradványa 13. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 10. sorból szabad pénzmaradvány

10 288. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/5. szám HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 4. sz. táblázat Megnevezés Egyszerősített eredmény-kimutatás éves beszámoló Elızı év ktsg.veté si beszámo ló záró adatai Auditálá si eltérések /+,-/ Elızı év auditált egysz.be sz záró adatai Tárgyévi ktsg.veté si beszám. záró adatai Auditálá si eltérések /+,-/ Ezer Ft Tárgyévi auditált egysz.be sz. záró adatai 1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) 4. Vállalkozási tevékenységet terhelı értékcsökkenési leírás (-) 5. Alaptevékenység ellátására felhasznált, felh. tervezett eredmény (-) 6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel 7. Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi eredménye ( ) 8. Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetés (-) 9. Tartalékba helyezhetı összeg

11 2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK /2010. (IV. 30.) MÖK A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján az önkormányzat és intézményei, valamint gazdasági és közhasznú társaságai évi ellenırzésének tapasztalatairól szóló jelentést elfogadja. A közgyőlés felhívja az intézményvezetık és ügyvezetık figyelmét, hogy: - gondoskodjanak a mőködési területükön jelentkezı hiányosságok megszüntetésérıl, - tegyenek intézkedéseket a gazdálkodás folyamatossága és egyensúlya érdekében a folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési (FEUVE) rendszer minden elemének kialakítására és következetes mőködtetésére, - kísérjék figyelemmel a jogszabályváltozásokat és intézkedjenek, hogy a szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása megtörténjen. A költségvetési szervek jogállásában bekövetkezett változások és a GAFI feladatainak bıvülése kapcsán indokolt a GAFI belsı ellenırzési tevékenysége hatékonyságának növelése. A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Végrehajtásáért felelıs: Határidı: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, Vasas Lászlóné dr. megyei fıjegyzı, intézményvezetık, ügyvezetık folyamatos, éves jelentésre április 30-ig 87/2010. (IV. 30.) MÖK A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés d) pontja alapján a következı alapítványoknak biztosít támogatást: Az alapítvány neve Angyalliget Közhasznú Alapítvány az autisták lakóotthonáért (Debrecen) PRO PATRIA Alapítvány (Debrecen) Református Hitéletért Alapítvány (Hajdúnánás) Zsáka Jövıjéért Alapítvány (Zsáka) Javasolt támogatási összeg (Ft) Támogatási cél A sport szenzoros élmény az autizmus világában Hátrányos helyzető romániai magyar gyermekek magyarországi nyári tábora Sportágválasztó "ARS SACCAENSIS" "Falvak a Mővészetért" 18. Képzımővészeti Alkotótelep Zsákán

12 290. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/5. szám Az alapítvány neve Gerzsenyi István Emlékalapítvány Zsákai Református Egyházközségért (Zsáka) Református Hitéletért Alapítvány (Hajdúnánás) PRO PATRIA Alapítvány (Debrecen) Mentál Szanatórium Alapítvány (Debrecen) Javasolt támogatási összeg (Ft) Támogatási cél Gerzsenyi István Emlékalapítvány Zsákai Református Egyházközségért rendezvényére Kéky Lajos Kulturális Hét a Hajdúnánási Református Általános Iskola Újralapításának 15. évfordulója alkalmából 8. Regionális Simonyi Napok rendezvénysorozat Pszichiátriai betegek Hagyományırzı Kulturális és Sport rendezvényén való részvételének támogatása Felkarolva Alapítvány (Báránd) Kultúrával a kultúráért Újszentmargita Hagyományırzı Mőemlékvédı és Településfejlesztı Alapítvány (Újszentmargita) Esztár Fejlıdéséért Alapítvány (Esztár) Mikepércs Református Mőemlék Templomáért és Ifjúságárért Alapítvány (Mikepércs) Óvoda Úti Gyermekek Testi és Szellemi Fejlıdéséért Alapítvány (Hajdúhadház) Fehér Bot Alapítvány Rehabilitációs és Oktatási Központ (Hajdúdorog) Mentál Szanatórium Alapítvány (Debrecen) Gyermekekért Alapítvány (Mikepércs) Zsáka Jövıjéért Alapítvány (Zsáka) Tetétlen Község Fejlıdéséért Alapítvány (Tetétlen) Gerzsenyi István Emlékalapítvány Zsákai Református Egyházközségért (Zsáka) Kitárul a Világ Alapítvány (Tetétlen) Bocskaikert Jövıjéért és Felemelkedéséért Alapítvány (Bocskaikert) Integrált Személyiségfejlesztı Óvoda Alapítvány (Hajdúhadház) Médiatábor Újszentmargita Esztári Néptánccsoport bemutatkozása a Tőztánc fesztiválon "Uri hímzés felelevenítése Mikepércsen" Fellépés a VII. Református Zenei Fesztiválon, Budapesten Látássérültek és más fogyatékkal élık speciális sportnapja Mőködési célú Mőködési célú Mőködési célú Mőködési célú Mőködési célú Mőködési célú Mőködési célú Mőködési célú

13 2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 291. Az alapítvány neve Kelet-Magyarországi Európai Kezdeményezések Alapítvány (Debrecen) Korszerő Oktatásért Alapítvány (Hajdúdorog) KIS HORTOBÁGYÉRT Alapítvány (Balmazújváros) Újszentmargitai Hagyományırzı, Mőemlékvédı, és Településfejlesztı Alapítvány (Újszentmargita) "Az aradványpusztai óvodás és iskolás gyermekekért" Közhasznú Alapítvány (Nyíradony- Aradványpuszta) Hajdú Táncegyüttesért Kiemelkedıen Közhasznú Alapítvány (Debrecen) Zsáka Jövıjéért Alapítvány (Zsáka) Jövıdért Alapítvány (Debrecen) Tetétlen Község Fejlıdéséért Alapítvány (Tetétlen PRO PATRIA Alapítvány (Debrecen) Kitárul a Világ Alapítvány (Tetétlen) Bojt Községért Kulturális Hagyományırzı és Fejlıdését Elısegítı Alapítvány (Bojt) Újszentmargitai Hagyományırzı, Mőemlékvédı és Településfejlesztı Alapítvány (Újszentmargita) Zsáka Jövıjéért Alapítvány (Zsáka) Gerzsenyi István Emlékalapítvány a Zsákai Református Egyházközösségért (Zsáka) Zsáka Jövıjéért Alapítvány (Zsáka) Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány (Derecske) Javasolt támogatási összeg (Ft) Támogatási cél Mőködési célú Mőködési célú Mőködési célú Mőködési célú Mőködési célú Ft Ft A Hajdú Táncegyüttes keretein belül mőködı Hajdan Hajdú Táncegyüttes erdélyi fellépésével kapcsolatos utazási költségek fedezése Az egészség érték címmel egészségnevelési vetélkedı szervezése Egészségügyi prevenció a gyermekvédelmi szakellátásban (prevenciós sátor felállítása) Ft Majális Tetétlenen Ft 8. Regionális Simonyi Napok Ft Sportnap a testvértelepüléssel Ft İszirózsa Fesztivál Ft IV. Tiszamenti Népzenei Találkozó Ft Ft Ft Ft IV. Térségi Hagyományırzı Mesterségek Ünnepe Zsákán Zsákai gyermekek részvételének támogatása a Zsákán megrendezendı képzımővészeti tábor munkájában Ikonfestı és román nyelvi tábor rendezése gyermekeknek Zsákán Hagyományápoló kézmőves foglalkozások a derecskei Tanodában

14 292. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/5. szám Az alapítvány neve Meseerdı Alapítvány (Püspökladány) Újtelepi Óvodásokért Alapítvány (Püspökladány) Autista Gyermekeink Mosolyáért Közhasznú Alapítvány (Debrecen) Ibolya Alapítvány a hajdúböszörményi általános iskola és diákotthon fogyatékos gyermekeiért (Hajdúböszörmény) Közgyőjteményi Alapítvány (Nádudvar) Kézenfogva testvéreinkkel Alapítvány Sárrétudvari (Sárrétudvari) Civilek a faluért Görbeházi Kulturális és Hagyományırzı Alapítvány (Görbeháza) Javasolt támogatási összeg (Ft) Ft Ft Ft Ft Támogatási cél Rendezvény a pünkösdi néphagyományokról óvodásoknak Hagyományırzı Mihály napi vásár a püspökladányi Mezei Virág Óvodában Programsorozat az érintett családok számára az autizmus megismertetésére Télapó koncert Hajdúböszörmény hátrányos helyzető óvodásai és kisiskolásai részére Ft Honismereti tábor Nádudvaron Ft Köztéri szobor állítása Ft Magyarvista és Görbeháza testvérkapcsolatának ápolása, valamint a különbözı hagyományok megismerése A támogatások fedezete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet 3/c. mellékletének Mővelıdési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság kerete. A Hajdú Táncegyüttesért Kiemelkedıen Közhasznú Alapítvány (Debrecen) támogatásának fedezete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet 3/c. mellékletének kiemelt megyei kulturális, közmővelıdési és sportfeladatok kerete. A támogatások fedezete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet 3/c. mellékletének Egészségügyi, Szociális, Munkaügyi és Kisebbségi Bizottság, EU Integrációs és Regionális Bizottság, Idegenforgalmi Bizottság, Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság, Területfejlesztési Bizottság kerete. A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Végrehajtásért felelıs: Határidı: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke május 15., a támogatási szerzıdések aláírására

15 2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK /2010. (IV. 30.) MÖK 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény 10. (5) bekezdése, valamint a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és mőködésére vonatkozó társulási megállapodás III. 4. és V. 9. pontjaiban foglaltak alapján elfogadja a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás évi tevékenységérıl szóló beszámolót. A Társulás szakmai céljainak megvalósítása folyamatban van az eredeti célokkal összefüggésben, melynek teljes magvalósulása középtávon várható. 2. A közgyőlés elfogadja a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl a Társulás elnökét tájékoztassa. Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: május /2010. (IV. 30.) MÖK A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló módosított évi CXXXV. törvény 6. (4) bekezdése alapján a Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás évi tevékenységérıl szóló beszámolóját tudomásul veszi. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl a Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás elnökét tájékoztassa. Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: május /2010. (IV. 30.) MÖK A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény 6. (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, valamint Mikepércs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete között a mikepércsi Idısek Otthonánál étkeztetési szolgáltatás biztosítására létrehozott társulás évi tevékenységérıl szóló beszámolót. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl Mikepércs Község Önkormányzatát tájékoztassa. A végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: május 15.

16 294. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/5. szám 91/2010. (IV. 30.) MÖK A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az Elıterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemények kiadására vonatkozó elıterjesztéshez tartozó I-XIII. i javaslatokról egyben szavaz. Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: április /2010. (IV. 30.) MÖK A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 85. (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása iránti kérelmére a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges feladat-ellátási, intézményhálózat mőködtetési és fejlesztési terve (továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) elnevezéső, az önkormányzat által évben értékelt és felülvizsgált dokumentummal kapcsolatban a következı szakvéleményt adja ki: Az önkormányzati intézkedési terv a közoktatási törvény 85. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen tartalmazza az Önkormányzat által ellátott közoktatási szolgáltatások jogszabály által elıírt tartalmi elemeit, az intézményrendszer mőködtetésével, fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatban az elızı években az Önkormányzat által tett intézkedések értékelését. A közoktatási szolgáltatások, illetve a közoktatási feladatellátás elemzésén alapul az önkormányzati intézkedési tervben meghatározott fejlesztési célkitőzések és feladatok meghatározása. Az önkormányzati intézkedési tervben meghatározott, az Önkormányzati közoktatási intézményhálózat mőködtetésével és fejlesztésével, illetve a közoktatási szolgáltatások biztosításával összefüggı célok és feladatok összhangban vannak Hajdú-Bihar megye 2010/2011-ig szóló közoktatási fejlesztési tervében foglaltakkal. A megjelölt célok és feladatok jól szolgálják az Önkormányzat közoktatási feladatainak teljesítését, a közoktatási intézmények szakmai tevékenységének fejlesztését, a nevelı-oktató munka tartalmi erısítését. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatát a közgyőlés döntésérıl tájékoztassa. Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: május 10.

17 2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK /2010. (IV. 30.) MÖK A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 88. (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Komádi Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása iránti kérelmére a Kerek egy ég alatt Óvoda (székhelye: 4138 Komádi, Szent István u. 19., továbbiakban: Óvoda) alaptevékenységének bölcsıdei feladattal történı bıvítésével és egységes óvoda-bölcsıdei tevékenység megkezdésével összefüggı - tervezett önkormányzati fenntartói intézkedésével kapcsolatban a következı szakvéleményt adja ki: Az önkormányzatok a közoktatási törvény 33. (14) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/M. -ában foglaltak alapján létrehozhatnak olyan többcélú közoktatási intézményt, amelynek keretei között megszervezhetık az egységes óvoda-bölcsıdei nevelés feladatai is. Az Önkormányzat szeptember 1. napjától kívánja bıvíteni az Óvoda alaptevékenységét bölcsıdei feladattal és mőködtetni az egységes óvoda-bölcsıdét. A közoktatási törvény 88. (6) bekezdésében foglaltak szerint készített közoktatási szakértıi vélemény alapján a Komádi, Fı u szám alatti telephelyen az óvoda-bölcsıdei csoport létesítése, szakszerő mőködtetésének feltételei biztosítottak. A tervezett intézményi átszervezés az óvodás gyermekek és szüleik számára aránytalan terhet nem jelent, az óvodai nevelés az átszervezés után is megfelelı színvonalon végezhetı. Az egységes óvoda-bölcsıde megszervezéséhez a tárgyi feltételek adottak, illetve nyertes pályázat révén történı fejlesztés alapján jobb színvonalúak lesznek. A bölcsıdei ellátáshoz szükséges, jogszabály által elıírt személyi feltételek biztosítását az Önkormányzat vállalja. Az Óvoda alaptevékenységének bölcsıdei feladattal történı bıvítése, az egységes óvodabölcsıdei intézményegység mőködtetése összhangban van Hajdú-Bihar megye 2010/2011-ig szóló közoktatási fejlesztési tervében foglaltakkal, mivel a tervezett átszervezés révén a városi közszolgáltatások lakossági igény szerinti bıvítése a szakmai színvonal megtartásával, a tárgyi feltételek fejlesztésével és költséghatékony mőködtetéssel valósul meg. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy Komádi Város Önkormányzatát a közgyőlés döntésérıl tájékoztassa. Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: május /2010. (IV. 30.) MÖK A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 88. (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának (továbbiakban: Városi Önkormányzat) a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása iránti kérelmére óvodai, illetve alapfokú mővészetoktatási feladatellátás, továbbá középiskolák képzési struktúrájának módosításával összefüggı átszervezésekre irányuló - tervezett önkormányzati fenntartói intézkedéseivel kapcsolatban a következı szakvéleményt adja ki:

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Rehabilitációs

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 3. szám 2009. május 5. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. IV. 29.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom megye címerének elhelyezése, rajzolata és nyomdai színskálája 38. oldal 2. sz. melléklet A közgyőlési elıterjesztések részletes követelményei 1. Az elıterjesztés szerkezete:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 30-án (péntek)

Részletesebben

A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények

A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények a 149/2011. (V. 27.) MÖK határozat melléklete A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2010. évi tevékenységének értékelése 2 I. A megyei önkormányzat

Részletesebben

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás...

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés... 28 A szakképzés irányítása...

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Döntés középfokú kollégium alapításáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1590/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete részére a 2006. évi egyszerősített összevont éves jának könyvvizsgálatáról Elvégeztem az Enying Város Önkormányzat mellékelt

Részletesebben

POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV 1 Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS 4 2. HELYZETELEMZÉS 10 2.1. Általános helyzetkép... 10 2.1.1. Elızmények... 10 2.1.2 Intézményhálózat...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, és elıterjesztés az arról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

BESZÁMOLÓ a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, és elıterjesztés az arról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2. POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 8945-3/2012. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Beszámoló törvényességi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben