Országos Mentőszolgálat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos Mentőszolgálat"

Átírás

1 ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános indoklás A gazdálkodás és a gazdálkodási környezet változásának értékelése, elemzése Bevételeink alakulása, elemzése és értékelése Kiadásaink alakulása, elemzése és értékelése A gazdálkodási környezet változásának értékelése, elemzése. 2. Részletes indoklás Az Országos Mentőszolgálat működési helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékossági intézkedések okai és azok gazdálkodásra gyakorolt hatása, az elért eredmények bemutatása A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, a kiadási előirányzatok teljesítése az eredeti és módosított előirányzathoz képest, illetve az előző évi teljesítéshez mérten Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló tényezők A bér és munkaügyi helyzet ismertetése, a személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, átlagilletmény változása, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása, a változások elemzése és értékelése A dologi kiadások alakulása, takarékossági intézkedések A gazdálkodás és a vagyongazdálkodás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése A kincstári vagyon hasznosítása, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása. 1

3 2.9. Alapítványok támogatása Fizetett bírság, késedelmi kamat kötbér okai, ezek megelőzésére (megszüntetésére) tett intézkedések Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése A többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordítottuk A bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya Az előírt befizetési kötelezettségek teljesítése (maradvány, 5%, vállalkozás utáni befizetési kötelezettség) Az előirányzat-maradvány alakulása, a évi előirányzatmaradvány főbb felhasználási jogcímei, a évben keletkezett maradvány összetétele A vállalkozási tevékenységek típusai, volumene, eredményessége, az eredmény felhasználási célja A kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete Gazdasági társaságokban való részvétel indoka, az ezekből származó előnyök A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított saját forrás bemutatása, a kölcsönben részesítettek száma A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása A FEUVE rövid értékelése. 2

4 1. Általános indoklás 1.1. A gazdálkodás és a gazdálkodási környezet változásának értékelése, elemzése. Az Országos Mentőszolgálat évi eredeti költségvetését az Országgyűlés az alábbi kiemelt előirányzatokkal hagyta jóvá illetve emelte törvényerőre: Az intézményi költségvetés keretszámításából már prognosztizálható volt az évvégi gazdálkodási gond, a szállítói eladósodás és a jelentős bevétel kiesés. A tervezés nominális bevétel illetve kiadás csökkenéssel számolt és ezen belül a dologi kiadások előirányzatának eft-os (21,3%) csökkentését írta elő. Az utolsó negyedévben elrendelt kincstári biztosi jelenlét valamint egy promt pénzügyi átvilágítás eredményeként kormánydöntés született az éves gazdálkodásunk szanálására. November hónap végén eft, december hónap végén eft működési többlettámogatásban részesültünk és így gyakorlatilag a lejárt szállítói állományunk évvégére nulla szintre csökkent. 3

5 Az eredeti költségvetés alapján a szakfeladatokra vonatkozóan az alábbi működési tervet készítettük: Müködési bevételek Munkaügyi Közp. m.c.p.e.á. M.c.p.e.á. OEP Ktgv. támogatás Egyéb f.c.p.e.á. Összesen Σ Mentés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Mük. c. p. e. átadás Felújítás Intézményi beruh Kölcsönnyújtás Összesen: Betegszállítás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Mük. c. p. e. átadás Felújítás Intézményi beruh Kölcsönnyújtás Összesen: Orvosi Ügyeletek Személyi juttatások 0 Járulékok 0 Dologi kiadások Mük. c. p. e. átadás 0 Felújítás 0 Intézményi beruh. 0 Kölcsönnyújtás Összesen: Vállalkozás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Mük. c. p. e. átadás 0 Felújítás 0 Intézményi beruh. 0 Kölcsönnyújtás Összesen: Mindösszesen Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Mük. c. p. e. átadás Felújítás Intézményi beruh Kölcsönnyújtás Összesen:

6 A szakfeladati tervben jól látható, hogy a betegszállítási feladatok várható és előrelátható alul teljesítésén túl a működési célú pénzeszközök átvétele ( eft) valamint a fejlesztési célú pénzeszközök átvétele ( eft) mint realizálható bevételi forrás tervezése minden reális alapot nélkülözött évi gazdálkodásunk folyamán a bevételeink és a kiadásaink teljesítése illetve annak struktúrája az előző évihez viszonyítva a következő pontokban leírtak szerint változott. 5

7 1.2. Bevételeink alakulása, elemzése és értékelése. Bevételeink az év folyamán összességében és az igen jelentős többlettámogatás révén 3,01 %-kal haladták meg az előző évi szintet. A bevételeink teljesítési szerkezete az előző évihez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: (Ft) (%) Működési bevételek ,91% Működ.célú p.e.átvét. TB alapoktól ,74% Működ.célú p.e.átvét. elk.áll.alapoktól ,92% Egyéb mük.c.p.e. átvét.bevét ,20% Egyéb felh.c.p.e. átvét.,bevét ,69% Előző évi előir.maradvány átvétel ,93% Törvény szerinti bevételek összesen: ,77% Pénzforgalom nélküli bevétel ,65% Költségvetési támogatás ,60% Bevételek összesen: ,01% Az egyes bevételi jogcímek illetve kiemelt bevételi előirányzatok teljesítésének elemzése és értékelése a részletes beszámolói fejezetben található. 6

8 1.3. Kiadásaink alakulása, elemzése és értékelése. Kiadásaink az év folyamán 3,48 %-kal haladták meg az előző évi szintet. Kiadásaink teljesítési szerkezete az előző évihez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: (Ft) (%) Személyi juttatások ,15% Munkaadókat terhelő járulékok ,64% Dologi és egyéb folyó kiadások ,49% Egyéb mük. célú tám. kiadások ,02% Előző évi előír. maradvány átadása Beruházások ,83% Felújítás ,47% Intézményi egyéb felhalmozási kiadás Kölcsönnyújtás (lakásépítési) Kiadások összesen: ,48% Az egyes kiadási jogcímek illetve kiemelt kiadási előirányzatok teljesítésének elemzése és értékelése a részletes beszámolói fejezetben található. 7

9 1.4. A gazdálkodási környezet változásának értékelése, elemzése. Az Országos Mentőszolgálat gazdálkodását illetve gazdálkodási környezetének változását az elmúlt évben alapvetően a top menedzsmentet érintő személyi változások határozták meg. Pályázat útján került betöltésre a főigazgatói ( ) és a gazdasági főigazgató-helyettesi ( ) munkakör. A menedzsment-váltást követően számos vizsgálat folyt egymást követően, időnként egyidejűleg. (belső ellenőrzési vizsgálatok, működési majd később pénzügyi átvilágítás, felügyeleti ellenőrzés, kincstári biztosi vizsgálat, könyvvizsgálói vizsgálat) A vizsgálatok illetve azok megállapításai kapcsán nem minden esetben került sor intézkedési terv kiadására. (számos esetben még a jelentéseket sem sikerült megismernünk ) A folyamatos ellenőrzések mindezidáig egyetlen pozitív hozadéka az évvégi kormány döntést követő többlet-támogatás megszerzése. ( eft eft) A gazdálkodásunkra továbbra is igaz, hogy állandósúlt átmeneti állapotban van és ez az állapot határozza meg illetve befolyásolja alapvetően a gazdálkodás belső környezeti feltételeit. Az Országos Mentőszolgálat valós gazdálkodási helyzete a menedzsment és a középvezetők által is ismert, a legfontosabb gazdálkodási és pénzügyi mutatókat folyamatosan elemezzük, a tervszerű gazdálkodás megteremtése érdekében heti időtávú és éves cash-flow terveket készítünk. Folyamatos kihívást jelent számunkra, hogy a valós gazdálkodási helyzetünket a felügyelettel és a külső gazdasági környezettel fokozatosan és teljes körűen megismertessük és elfogadtassuk. 8

10 2. Részletes indoklás 2.1. Az Országos Mentőszolgálat működési helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása. Az Országos Mentőszolgálat működési helyzete, a külső és belső környezeti feltételek a költségvetési feltételeket is beleértve az előző év(ek)hez viszonyítva nem javult, a dologi előirányzatokra vonatkozóan jelentősen romlott. A gazdálkodási illetve működési feltételek jelentős romlását továbbra is az alábbiak indokolják első sorban: a. Állandósult működési alulfinanszírozottság. b. A mentőállomás fejlesztésekhez kapcsolódó működési többlet kiadások finanszírozása folyamatosan elmarad. c. A betegszállítási tevékenység teljesítmény arányos ellátása hátrányos az előírt és szükséges működési bevételek megszerzése szempontjából. (az évvégétől, a betegszállítás és mentés teljes szétválasztásával ez a hátrányos feltétel már nem áll fenn) Az alábbi diagram és táblázat jól szemlélteti a betegszállításban való folyamatos térvesztésünket valamint a kasszából való részesedésünk folyamatos és jelentős mértékű csökkenését. A betegszállítási kasszából való teljesítmény arányos részesedés alakulása I. és XII. között , ,0 Finanszírozás (eft) , ,0 OMSZ előírt bevétel OMSZ tényleges bevétel Alternatív tényleges bevétel , ,0 január február március április május junius július augusztus szeptember október november december január február március április május junius július augusztus szeptember október november december január február március április május junius július augusztus szeptember október november december január február március április május junius július augusztus szeptember október november december Időpont (hónap) 9

11 (eft) OMSZ előírt bevétel OMSZ tényleges bevétel Alternatív tényleges bevétel Kassza összesen január , , , ,7 február , , , ,7 március , , , ,7 április , , , ,7 május , , , ,7 junius , , , ,7 július , , , ,7 augusztus , , , ,7 szeptember , , , ,6 október , , , ,6 november , , , ,6 december , , , ,6 január , , , ,7 február , , , ,6 március , , , ,0 április , , , ,5 május , , , ,5 junius , , , ,5 július , , , ,5 augusztus , , , ,5 szeptember , , , ,8 október , , , ,1 november , , , ,0 december , , , ,1 január , , , ,3 február , , , ,3 március , , , ,3 április , , , ,3 május , , , ,3 junius , , , ,3 július , , , ,3 augusztus , , , ,3 szeptember , , , ,3 október , , , ,3 november , , , ,3 december , , , ,3 január , , , ,3 február , , , ,3 március , , , ,3 április , , , ,3 május , , , ,3 junius , , , ,3 július , , , ,3 augusztus , , , ,3 szeptember , , , ,3 október , , , ,3 november , , , ,3 december , , , ,3 összesen: , , , ,0 OMSZ kummulált bevétel kiesés: ,00 10

12 A táblázatból jól látszik, hogy a kasszából való részesedésünk a tervezetthez képest ami a bevétel kiesést okozta drasztikusan csökkent. A mentés és betegszállítás szétválasztását követően, a következő évtől kezdődően, a betegszállítási szakfeladatunk megszűnik. Az év közben megvalósult fejlesztéseink (felügyeleti + önkormányzati támogatással) teljes egészében a mentőállomás hálózatunk fejlesztését illetve annak szinten tartását szolgálják. Célfeladat ellátására nem kaptunk sem megbízást sem pedig támogatást. 11

13 2.2. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékossági intézkedések okai és azok gazdálkodásra gyakorolt hatása, az elért eredmények bemutatása. Az év folyamán befejeződött a szolgálatvezetési szegmens átszervezése. Tervezetten 26 irányító csoport és egy tartalék központ került kialakításra. Az irányító csoportok szervezetileg is elkülönültek a regionális mentőszervezetektől illetve kikerültek a regionális orvos-igazgatók irányítása alól és közvetlenül a Rendkívüli Esemény Kezelő főigazgató-helyettes alá tartoznak. Az irányító csoportok elkülönült gazdálkodása még nem alakult ki. Az év közben gyakorlatilag csak ad hoc takarékossági intézkedések/döntések születtek, melyeket első sorban a mindenkori gazdálkodási helyzet kényszerített ki. 12

14 2.3. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, a kiadási előirányzatok teljesítése az eredeti és módosított előirányzathoz képest, illetve az előző évi teljesítéshez mérten (%) Eredeti előír. Módosított előír. Teljesített előír. 2007/2006 telj. /er. telj./mód. Személyi juttatás ,15% 101,78% 96,47% Járulékok ,64% 102,71% 95,28% Dologi kiadások ,49% 116,06% 74,34% Egyéb m. c. tám ,02% 575,14% 98,21% Beruházások ,83% 159,27% 39,14% Felújítás ,47% 138,88% 50,93% Σ: ,48% 110,87% 88,83% Személyi juttatások: - A személyi juttatásokhoz kapcsolódó kiadásaink 9,15%-kal magasabbak voltak az előző évinél. Ennek indoka első sorban az előző évi létszámcsökkentés maradványként áthúzódó része ( eft), a évi illetményjavítás szerkezeti változásként ( eft) és szintrehozásként ( eft) való beépítése és felhasználása valamint az éves kötelező emelések folyósítása. Munkaadókat terhelő járulékok: - Az elmúlt gazdálkodási időszakban járulék fizetési hátralékba kerültünk az állammal szemben és a kincstár által bevezetett nettó finanszírozás valamint az adósság rendezési kötelezettségünk kikényszerítette az Adóhatósággal való megállapodást és ennek következtében az adósság törlesztés megkezdését. Mindez magyarázza a személyi juttatások növekedését meghaladó szintű járulék növekedést. Dologi kiadások: - A dologi kiadások terén, a növekvő üzemeltetési költségek ellenére, az előző évi szint alatt teljesítettünk. Ennek elsődleges indoka a dologi kiadások előirányzatának - az előző évi előirányzathoz viszonyított eft-os (21,3%-os) csökkentése. Egyéb működési célú támogatások: - Ezen az előirányzaton a kiadások teljesülése több mint kétszeres volt, mint az előző évben. Indoka, hogy a Légimentő Kht. működtetése az elfogadott költségvetésük alapján ilyen jelentős mértékű támogatás növekedést indokolt. (helikopterek és légibázisok száma növekedett) Előző évi maradvány átadás: - Ilyen jogcímen nem történt teljesítés. 13

15 Beruházások: - A beruházási céltámogatások felhasználása a közgazdasági szakállamtitkár asszony évközben elrendelt, átmeneti moratóriuma miatt jelentős késedelembe került. Jelentős részük teljesítése áttolódott 2008-ra. Az előző évhez mérten a beruházások szintje alig több mint 1/3. Felújítások: - A beruházásokhoz hasonlóan illetve ugyanazon indokok miatt a teljesítés itt is jelentősen elmarad az előző évihez képest (45,47%). Intézményi egyéb felhalmozási kiadás: - Ilyen jogcímen nem történt teljesítés. Kölcsönnyújtás: ben a dolgozók lakásvásárlását, lakás építését illetve felújítását az előző években az elkülönített lakásépítési számlára átutalt támogatásokból képződött tőke visszafizetéséből finanszíroztuk. 14

16 2.4. Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Egyéb m. c. kiad. Beruházási kiadások Felújítás Kiadások összesen Eredeti előirányzat MI 2 biztosítási bevétele Jászárokszállás má Veszprém fűtés korsz Légi KHT előír. átrendezés Helikopter nagyjavítás Támogatás II. rész TBE II. rész Má. építés és felújítás Légi KHT előír. átrendezés Váll. tev. eredmény visszaforg EüM évi létszámcsökk. tám EüM Légi KHT fejezeti tám Csákvár má. I Csákvár má. II Légi KHT előír. átrendezés évi maradványok előirányzatosítása EüM Prémium évek tám. I EüM 13. havi 6/12 része Envirocomplex - kármentesítés Mentőgépjármű eszközfejl / Má hálozat fejl / Koraszülött mentés / Pusztaszabolcs má építése EüM Prémium évek tám. II EüM Markó u. felújítása EüM 150 mft felújításra I. rész Somogy megye: GPS, Sellye: esetkocsi EüM mentős napra támogatás Nyíregyhaza Önkormányzat támogatása Pusztaszabolcs önkormányzat tám Saját többlet bevételek terhére módosítás EüM Tetra rendszer támogatása Átcsoportosítás dologira Átrendezés (-Kapuvár, + M.óvár) Átcsoportosítás dologira Többlet támogatás Envirocomplex - kármentesítés EüM Prémium évek tám. III EüM Mentő muzeumok támogatása EüM dr. Info EüM Koraszülött mentés EüM TBE IV EüM Prémium évek tám. IV Saját többlet bevételek terhére módosítás EüM 13. havi többlet ellentételezése EüM Jutalom keret

17 EüM Kormány támogatás Aktuális előirányzat Előirányzat növekmény: Az előirányzatok évközi változását időrendi sorrendben foglalja össze a fenti táblázat. A tényleges teljesítést az alábbi főbb tényezők befolyásolták: - a közgazdasági szakállamtitkár asszony által elrendelt néhány hónapos moratórium, - a céltámogatások évvége közeli/késedelmes leutalása, - az eredménytelen közbeszerzési pályázatok ismételt kiírása. 16

18 2.5. A bér és munkaügyi helyzet ismertetése, a személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, átlagilletmény változása, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása, a változások elemzése és értékelése Humánpolitikai tevékenység 2007 évben vezetői szinten az alábbi változások történtek: Főigazgatóság től pályázat útján Dr. Göndöcs Zsigmond a kinevezett főigazgató vel Dr. Gorove László mb. főigazgató általános főigazgató helyettes főigazgatói megbízása megszűnt től Dr. Simon Marianna REK főigazgató-helyettes től Kónya Zoltán pályázat útján határozatlan időre gazdasági főigazgató-helyettesi kinevezést kapott. Ezen időpontig Kaszai Imre főosztályvezető látta el a gazdasági főigazgatóhelyettesi feladatokat. Tóth Attila OMSZ vezető mentőtiszt jogviszonya vel szűnt meg. Regionális Mentőszervezetek Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezet Dr. Puskás Tivadar regionális orvosigazgató vezetői megbízása től visszaállításra, Dr. Kriszt András regionális orvosigazgató vezetői megbízása án visszavonásra került. Dr. Lórántffy Mária Terézia től megbízást kapott munkaidejének 50%-ban a regionális orvosigazgató-helyettesi feladatok ellátására. Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet Dr. Cserjés Andrea pályázat útján től határozatlan időre kinevezést kapott a DAR Mentőszervezet vezetésére. Ugyanezzel az időponttal Dr. Zentay Attila regionális orvosigazgatói megbízatása visszavonásra került. Az év folyamán 3 fő mentőszervezet gazdasági vezető, 2 fő mentőszervezet vezető mentőtiszt, 3 fő mentőszervezet műszaki vezető és 5 fő kirendeltségvezető került kinevezésre. Mentőállomás-vezetők Az állomásvezetők, a főápolók, a műszaki gondnokok és a garázsmesterek megüresedő helyére belső pályázat útján kerültek kinevezésre az új vezetők októberétől ezen kinevezések elkészítése felfüggesztésre került az illetménykiegészítés felülvizsgálatának illetve módosításának lezártáig. 17

19 Irányító Csoportok A megújult mentésirányítási szervezet keretében 2006 évben kialakított irányító csoportok üres álláshelyeinek betöltése 2007 évben tovább folytatódott. Belső és külső pályázat útján kerültek felvételre a mentésirányítók és betegszállítás felvevők Munkaerő- és bérgazdálkodás Az OMSZ munkaerőhelyzetének alakulását jelentősen befolyásolta az Eü. Miniszter augusztus 29-én kelt utasítása, mely alapján szeptember 1-jei hatállyal létszámfelvételi zárlat lépett életbe. Az Eü. Államtitkár szeptember 3-án kelt levelében fentiekben elrendelt tilalmat mérsékelte a különböző okok miatt megüresedő orvosi, mentőtiszti, ápolói és gépkocsivezetői állások tekintetében. A munkaerőhelyzet alakulását az alábbi táblázat mutatja: OMSZ munkaerőhelyzetének alakulása 2007-ben Összes alkalmazás 819 fő ebből: teljes idős főfoglalkozású részidős további jogviszony Összes megszüntetés ebből: teljes idős főfoglalkozású részidős további jogviszony Munkaerőforgalom: 24,9% 541 fő 107 fő 171 fő 898 fő 645 fő 116 fő 137 fő A betöltött létszám én összesen 6646 fő, teljes idősre átszámítva 6523,15. Az év végi létszám betöltöttséget munkaköri csoportonként (teljes idősre átszámított létszám) az alábbi táblázat mutatja: Az év végi betöltöttség munkaköri csoportonként teljes idős részmunkaidős és további jogviszony (teljesmunkaidősre átszámítva) orvos ,23 fő eü.szakdolgozó ,56 fő eü.fizikai ,30 fő gazd.és müszaki 344 6,87 fő gépkocsivezető ,20 fő egyéb fizikai 89 1,99 fő összesen: ,15 (252fő) 18

20 A jeii minimálbérre való átállás és a kötelező fokozatváltás 2418 főt érintett, teljes idősre átszámítva 2257,83 összesen ,- Ft/hó+járulék összegben. A teljes idős átlag alapilletmény alakulása a i előrelépés után az átlag alapilletmény alakulását munkaköri csoportonként, valamint a bértáblához a beállási %-ot a az alábbi táblázat mutatja: Az OMSZ illetményeinek alakulása (munkaköri csoportonként a teljes munkaidősök átlag alapilletménye a jei előrelépés után) munkakör megnevezése (Ft) (fő) orvos eü. szakdolgozó eü. fizikai gazd.és müszaki gépkocsivezető egyéb fizikai OMSZ átlag A i teljes idős átlag alapilletmény alakulását munkaköri csoportonként és a bértáblához a beállási %-ot az alábbi táblázat mutatja: jei teljes idős átlag alapilletmény a bértábla beállási %-ában kategoria átl.alap (Ft) beállás (%) létszám (fő) A ,27 8 B , C , D , E ,57 64 F , G ,71 28 H ,33 68 I ,45 99 J ,00 1 OMSZ átlag , A végrehajtott létszámcsökkentés eredményeként megtakarítás nem képződött. Munkáltatói döntéssel új pótlék (mentés-írányítói pótlék) került bevezetésre. 19

21 2.6. A dologi kiadások alakulása, takarékossági intézkedések. Dologi kiadásaink az év folyamán a szükséges mérték alatt teljesültek. Ennek oka egyrészt a bevételi oldalon a fedezet hiánya, másrészt a kiadási oldalon a személyi kiadások és járulékok kifizetésének preferáltsága. A jelentős mértékben visszafogott kötelezettségvállalások miatt a raktári készletek jelentősen lecsökkentek, sok esetben a minimum szinten voltak az év folyamán. Szinte a dologi kiadások teljes spektrumára takarékossági intézkedéseket kellett bevezetnünk. Csak az évvégi kormány támogatás következtében sikerült a működtetés által igényelt dologi kiadási szintet megközelíteni, a készleteket a normális szintre feltölteni. Az alábbi grafikon jól szemlélteti a dologi kiadásaink időbeli alakulását: Dologi kiadások alakulása 2007-ben Összeg (Ft) I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Időpont (hónap) A dologi kiadásaink alakulása mellett a pénzügyi kötelezettségeink alakulása is jól szemlélteti az éves gazdálkodásunk meghatározó kereteit. A következő grafikon a lejárt és az összes pénzügyi kötelezettségünk időbeli változását mutatja: 20

22 Pénzügyi kötelezettségek alakulása 2007-ben Összeg (mft) Lejárt pénzügyi kötelezettség Összes pénzügyi kötelezettség I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Időpont (hónap) A kormánydöntést követően és a többlet-támogatás révén évvégére sikerült megszüntetni a lejárt pénzügyi kötelezettségeinket és az összes pénzügyi kötelezettségünk is a minimum szintre süllyedt. 21

23 2.7. A gazdálkodás és a vagyongazdálkodás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése Ingatlanok Az ingatlanokra vonatkozó beruházások összértéke eft volt ben és az alábbi mentőállomás építési feladatok valósultak meg a céltámogatásokból: Nyíregyháza mentőállomás bővítésére évben is még eft-ot fizettünk ki. Jászárokszállás mentőállomás befejezéséhez ,- forinttal, Sümeg mentőállomás építésének befejezéséhez eft-tal, Ercsi mentőállomás építéséhez pedig ezer forinttal járultunk hozzá. Csákvár mentőállomás eft, Pusztaszabolcs mentőállomás eft, Pápa mentőállomáshoz pedig eft összeggel került aktíválásra. Celldömölk mentőállomás építéséhez eft-tal járultunk hozzá. Ingatlanaink felújítására összesen eft-ot fordítottunk. /Bp. Marko u.: eft, Debrecen: eft, Eger: eft, Kisvárda: eft, Letenye: eft, Veszprém: eft/. Az előző évek beruházásaiból aktivált érték eft. Nyíregyháza ( e.ft) és Sümeg ( e.ft) mentőállomások aktiválására került sor. Térítésmentes átvétel eft értékben realizálódott. (Újfehértó mentőállomás vonatkozásában/képviselő testületi döntés alapján/ telek eft, és mentőállomás átvétele eft értékben.) Egyéb növekedés eft. Ebből a Soproni mentőállomás ingatlan cseréje eft (régit - újra az önkormányzattal, a telek eft, az épület eft értéket képvisel) a többi növekedés technikai lépés következménye (kifizetés rendezések, átvezetések főkönyvi számlák között: e.ft). A nem aktivált beruházások értéke eft. (ebből eft az új Csepeli mentőállomáshoz, eft Emőd új mentőállomásához és eft a celldömölki mentőállomáshoz történt hozzájárulás összege) Gépek, berendezések, felszerelések Beszerzés eft értékben történt. (ebből: egészségügyi eszközök beszerzése - 1 db defibrillátor + 2 db töltő, 5 db szívó készlet, 2 db pulsoximéter eft értékben) Számítástechnikai gépek és berendezések beszerzése az alábbiak szerint alakult: 40 db számítógép, 3 db nyomtató és 1 db fénymásoló együttesen eft értékben. 22

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

2014. évi LXIII. törvény. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

2014. évi LXIII. törvény. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról 2014. évi LXIII. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetéséről

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet 2009 évi gazdasági adatai

Országos Idegtudományi Intézet 2009 évi gazdasági adatai Országos Idegtudományi Intézet 2009 évi gazdasági adatai Átlaglétszámok alakulása munkaköri csoportonként: Állománycsoport engedélyeze tt átlagos munkajogi % 2009. évi létszámadatok átlagos statisztikai

Részletesebben

2012. évi CLVI. törvény

2012. évi CLVI. törvény 2012. évi CLVI. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Országgyűlés a Nemzeti Média-

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója

A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója I. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG A KSH Központ 2003. évi feladatát az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban (OSAP) a Kormány által elrendelt kötelező

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Az intézet 2004. évi gazdálkodásának értékelésénél megállapitható, hogy az előző évekhez hasonlóan a kényszerü takarékoskodás jellemezte az intézetet.

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 2007. évi költségvetési beszámolójának szöveges indokiása

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 2007. évi költségvetési beszámolójának szöveges indokiása Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 2007. évi költségvetési beszámolójának szöveges indokiása 1 1. Általános indokiás Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (továbbiakban:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i.

KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. 1/C. számú melléklet 2012. évi bevételei és kiadásai A 2012. évi önkormányzati költségvetési rendelethez KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. Megnevezés Összesen

Részletesebben

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak.

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges beszámolójának felülvizsgálata A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ önálló,

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2012. évi SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2012. évi SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete Budapest Szőlő utca 60. 1032 2012. évi SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Esztergom, 2013. április 22. Karlócai Péter mb. főigazgató Stróbl József

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

2011 Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK

2011 Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 360023 1251 07 9100 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8000 Székesfehérvár Seregélyesi

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti 1. melléklet Feladat 04 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti előirány-zat Összeen 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/620/2014. ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.09) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek. A./2014. ( ) számú önkormányzati rendelet szöveges indoklása Tengelic Község Önkormányzata az 5/2013. (II.15.).sz. rendeletével hagyta jóvá a 2013.évi költségvetését, melyet a központi költségvetéstől

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT...... HATÁROZAT Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Megnevezés Összesen (eft) összesen (eft) 2 Bevételek Össszesen 1 456 27 922

Megnevezés Összesen (eft) összesen (eft) 2 Bevételek Össszesen 1 456 27 922 1/E. számú melléklet Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi bevételei és kiadásai A 2012. évi önkormányzati költségvetési rendelethez 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. Megnevezés Összesen (eft) összesen

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2004. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Oktatási Minisztérium Szolgáltató Intézmény 2004. évi szöveges beszámolója

Oktatási Minisztérium Szolgáltató Intézmény 2004. évi szöveges beszámolója Oktatási Minisztérium Szolgáltató Intézmény 2004. évi szöveges beszámolója Az Intézmény szöveges beszámolóját a 9319/2005. ügyiratszámú átiratban megfogalmazott feltételeknek megfelelően, a 4948/2005.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben