Országos Mentőszolgálat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos Mentőszolgálat"

Átírás

1 ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános indoklás A gazdálkodás és a gazdálkodási környezet változásának értékelése, elemzése Bevételeink alakulása, elemzése és értékelése Kiadásaink alakulása, elemzése és értékelése A gazdálkodási környezet változásának értékelése, elemzése. 2. Részletes indoklás Az Országos Mentőszolgálat működési helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékossági intézkedések okai és azok gazdálkodásra gyakorolt hatása, az elért eredmények bemutatása A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, a kiadási előirányzatok teljesítése az eredeti és módosított előirányzathoz képest, illetve az előző évi teljesítéshez mérten Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló tényezők A bér és munkaügyi helyzet ismertetése, a személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, átlagilletmény változása, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása, a változások elemzése és értékelése A dologi kiadások alakulása, takarékossági intézkedések A gazdálkodás és a vagyongazdálkodás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése A kincstári vagyon hasznosítása, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása. 1

3 2.9. Alapítványok támogatása Fizetett bírság, késedelmi kamat kötbér okai, ezek megelőzésére (megszüntetésére) tett intézkedések Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése A többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordítottuk A bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya Az előírt befizetési kötelezettségek teljesítése (maradvány, 5%, vállalkozás utáni befizetési kötelezettség) Az előirányzat-maradvány alakulása, a évi előirányzatmaradvány főbb felhasználási jogcímei, a évben keletkezett maradvány összetétele A vállalkozási tevékenységek típusai, volumene, eredményessége, az eredmény felhasználási célja A kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete Gazdasági társaságokban való részvétel indoka, az ezekből származó előnyök A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított saját forrás bemutatása, a kölcsönben részesítettek száma A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása A FEUVE rövid értékelése. 2

4 1. Általános indoklás 1.1. A gazdálkodás és a gazdálkodási környezet változásának értékelése, elemzése. Az Országos Mentőszolgálat évi eredeti költségvetését az Országgyűlés az alábbi kiemelt előirányzatokkal hagyta jóvá illetve emelte törvényerőre: Az intézményi költségvetés keretszámításából már prognosztizálható volt az évvégi gazdálkodási gond, a szállítói eladósodás és a jelentős bevétel kiesés. A tervezés nominális bevétel illetve kiadás csökkenéssel számolt és ezen belül a dologi kiadások előirányzatának eft-os (21,3%) csökkentését írta elő. Az utolsó negyedévben elrendelt kincstári biztosi jelenlét valamint egy promt pénzügyi átvilágítás eredményeként kormánydöntés született az éves gazdálkodásunk szanálására. November hónap végén eft, december hónap végén eft működési többlettámogatásban részesültünk és így gyakorlatilag a lejárt szállítói állományunk évvégére nulla szintre csökkent. 3

5 Az eredeti költségvetés alapján a szakfeladatokra vonatkozóan az alábbi működési tervet készítettük: Müködési bevételek Munkaügyi Közp. m.c.p.e.á. M.c.p.e.á. OEP Ktgv. támogatás Egyéb f.c.p.e.á. Összesen Σ Mentés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Mük. c. p. e. átadás Felújítás Intézményi beruh Kölcsönnyújtás Összesen: Betegszállítás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Mük. c. p. e. átadás Felújítás Intézményi beruh Kölcsönnyújtás Összesen: Orvosi Ügyeletek Személyi juttatások 0 Járulékok 0 Dologi kiadások Mük. c. p. e. átadás 0 Felújítás 0 Intézményi beruh. 0 Kölcsönnyújtás Összesen: Vállalkozás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Mük. c. p. e. átadás 0 Felújítás 0 Intézményi beruh. 0 Kölcsönnyújtás Összesen: Mindösszesen Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Mük. c. p. e. átadás Felújítás Intézményi beruh Kölcsönnyújtás Összesen:

6 A szakfeladati tervben jól látható, hogy a betegszállítási feladatok várható és előrelátható alul teljesítésén túl a működési célú pénzeszközök átvétele ( eft) valamint a fejlesztési célú pénzeszközök átvétele ( eft) mint realizálható bevételi forrás tervezése minden reális alapot nélkülözött évi gazdálkodásunk folyamán a bevételeink és a kiadásaink teljesítése illetve annak struktúrája az előző évihez viszonyítva a következő pontokban leírtak szerint változott. 5

7 1.2. Bevételeink alakulása, elemzése és értékelése. Bevételeink az év folyamán összességében és az igen jelentős többlettámogatás révén 3,01 %-kal haladták meg az előző évi szintet. A bevételeink teljesítési szerkezete az előző évihez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: (Ft) (%) Működési bevételek ,91% Működ.célú p.e.átvét. TB alapoktól ,74% Működ.célú p.e.átvét. elk.áll.alapoktól ,92% Egyéb mük.c.p.e. átvét.bevét ,20% Egyéb felh.c.p.e. átvét.,bevét ,69% Előző évi előir.maradvány átvétel ,93% Törvény szerinti bevételek összesen: ,77% Pénzforgalom nélküli bevétel ,65% Költségvetési támogatás ,60% Bevételek összesen: ,01% Az egyes bevételi jogcímek illetve kiemelt bevételi előirányzatok teljesítésének elemzése és értékelése a részletes beszámolói fejezetben található. 6

8 1.3. Kiadásaink alakulása, elemzése és értékelése. Kiadásaink az év folyamán 3,48 %-kal haladták meg az előző évi szintet. Kiadásaink teljesítési szerkezete az előző évihez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: (Ft) (%) Személyi juttatások ,15% Munkaadókat terhelő járulékok ,64% Dologi és egyéb folyó kiadások ,49% Egyéb mük. célú tám. kiadások ,02% Előző évi előír. maradvány átadása Beruházások ,83% Felújítás ,47% Intézményi egyéb felhalmozási kiadás Kölcsönnyújtás (lakásépítési) Kiadások összesen: ,48% Az egyes kiadási jogcímek illetve kiemelt kiadási előirányzatok teljesítésének elemzése és értékelése a részletes beszámolói fejezetben található. 7

9 1.4. A gazdálkodási környezet változásának értékelése, elemzése. Az Országos Mentőszolgálat gazdálkodását illetve gazdálkodási környezetének változását az elmúlt évben alapvetően a top menedzsmentet érintő személyi változások határozták meg. Pályázat útján került betöltésre a főigazgatói ( ) és a gazdasági főigazgató-helyettesi ( ) munkakör. A menedzsment-váltást követően számos vizsgálat folyt egymást követően, időnként egyidejűleg. (belső ellenőrzési vizsgálatok, működési majd később pénzügyi átvilágítás, felügyeleti ellenőrzés, kincstári biztosi vizsgálat, könyvvizsgálói vizsgálat) A vizsgálatok illetve azok megállapításai kapcsán nem minden esetben került sor intézkedési terv kiadására. (számos esetben még a jelentéseket sem sikerült megismernünk ) A folyamatos ellenőrzések mindezidáig egyetlen pozitív hozadéka az évvégi kormány döntést követő többlet-támogatás megszerzése. ( eft eft) A gazdálkodásunkra továbbra is igaz, hogy állandósúlt átmeneti állapotban van és ez az állapot határozza meg illetve befolyásolja alapvetően a gazdálkodás belső környezeti feltételeit. Az Országos Mentőszolgálat valós gazdálkodási helyzete a menedzsment és a középvezetők által is ismert, a legfontosabb gazdálkodási és pénzügyi mutatókat folyamatosan elemezzük, a tervszerű gazdálkodás megteremtése érdekében heti időtávú és éves cash-flow terveket készítünk. Folyamatos kihívást jelent számunkra, hogy a valós gazdálkodási helyzetünket a felügyelettel és a külső gazdasági környezettel fokozatosan és teljes körűen megismertessük és elfogadtassuk. 8

10 2. Részletes indoklás 2.1. Az Országos Mentőszolgálat működési helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása. Az Országos Mentőszolgálat működési helyzete, a külső és belső környezeti feltételek a költségvetési feltételeket is beleértve az előző év(ek)hez viszonyítva nem javult, a dologi előirányzatokra vonatkozóan jelentősen romlott. A gazdálkodási illetve működési feltételek jelentős romlását továbbra is az alábbiak indokolják első sorban: a. Állandósult működési alulfinanszírozottság. b. A mentőállomás fejlesztésekhez kapcsolódó működési többlet kiadások finanszírozása folyamatosan elmarad. c. A betegszállítási tevékenység teljesítmény arányos ellátása hátrányos az előírt és szükséges működési bevételek megszerzése szempontjából. (az évvégétől, a betegszállítás és mentés teljes szétválasztásával ez a hátrányos feltétel már nem áll fenn) Az alábbi diagram és táblázat jól szemlélteti a betegszállításban való folyamatos térvesztésünket valamint a kasszából való részesedésünk folyamatos és jelentős mértékű csökkenését. A betegszállítási kasszából való teljesítmény arányos részesedés alakulása I. és XII. között , ,0 Finanszírozás (eft) , ,0 OMSZ előírt bevétel OMSZ tényleges bevétel Alternatív tényleges bevétel , ,0 január február március április május junius július augusztus szeptember október november december január február március április május junius július augusztus szeptember október november december január február március április május junius július augusztus szeptember október november december január február március április május junius július augusztus szeptember október november december Időpont (hónap) 9

11 (eft) OMSZ előírt bevétel OMSZ tényleges bevétel Alternatív tényleges bevétel Kassza összesen január , , , ,7 február , , , ,7 március , , , ,7 április , , , ,7 május , , , ,7 junius , , , ,7 július , , , ,7 augusztus , , , ,7 szeptember , , , ,6 október , , , ,6 november , , , ,6 december , , , ,6 január , , , ,7 február , , , ,6 március , , , ,0 április , , , ,5 május , , , ,5 junius , , , ,5 július , , , ,5 augusztus , , , ,5 szeptember , , , ,8 október , , , ,1 november , , , ,0 december , , , ,1 január , , , ,3 február , , , ,3 március , , , ,3 április , , , ,3 május , , , ,3 junius , , , ,3 július , , , ,3 augusztus , , , ,3 szeptember , , , ,3 október , , , ,3 november , , , ,3 december , , , ,3 január , , , ,3 február , , , ,3 március , , , ,3 április , , , ,3 május , , , ,3 junius , , , ,3 július , , , ,3 augusztus , , , ,3 szeptember , , , ,3 október , , , ,3 november , , , ,3 december , , , ,3 összesen: , , , ,0 OMSZ kummulált bevétel kiesés: ,00 10

12 A táblázatból jól látszik, hogy a kasszából való részesedésünk a tervezetthez képest ami a bevétel kiesést okozta drasztikusan csökkent. A mentés és betegszállítás szétválasztását követően, a következő évtől kezdődően, a betegszállítási szakfeladatunk megszűnik. Az év közben megvalósult fejlesztéseink (felügyeleti + önkormányzati támogatással) teljes egészében a mentőállomás hálózatunk fejlesztését illetve annak szinten tartását szolgálják. Célfeladat ellátására nem kaptunk sem megbízást sem pedig támogatást. 11

13 2.2. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékossági intézkedések okai és azok gazdálkodásra gyakorolt hatása, az elért eredmények bemutatása. Az év folyamán befejeződött a szolgálatvezetési szegmens átszervezése. Tervezetten 26 irányító csoport és egy tartalék központ került kialakításra. Az irányító csoportok szervezetileg is elkülönültek a regionális mentőszervezetektől illetve kikerültek a regionális orvos-igazgatók irányítása alól és közvetlenül a Rendkívüli Esemény Kezelő főigazgató-helyettes alá tartoznak. Az irányító csoportok elkülönült gazdálkodása még nem alakult ki. Az év közben gyakorlatilag csak ad hoc takarékossági intézkedések/döntések születtek, melyeket első sorban a mindenkori gazdálkodási helyzet kényszerített ki. 12

14 2.3. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, a kiadási előirányzatok teljesítése az eredeti és módosított előirányzathoz képest, illetve az előző évi teljesítéshez mérten (%) Eredeti előír. Módosított előír. Teljesített előír. 2007/2006 telj. /er. telj./mód. Személyi juttatás ,15% 101,78% 96,47% Járulékok ,64% 102,71% 95,28% Dologi kiadások ,49% 116,06% 74,34% Egyéb m. c. tám ,02% 575,14% 98,21% Beruházások ,83% 159,27% 39,14% Felújítás ,47% 138,88% 50,93% Σ: ,48% 110,87% 88,83% Személyi juttatások: - A személyi juttatásokhoz kapcsolódó kiadásaink 9,15%-kal magasabbak voltak az előző évinél. Ennek indoka első sorban az előző évi létszámcsökkentés maradványként áthúzódó része ( eft), a évi illetményjavítás szerkezeti változásként ( eft) és szintrehozásként ( eft) való beépítése és felhasználása valamint az éves kötelező emelések folyósítása. Munkaadókat terhelő járulékok: - Az elmúlt gazdálkodási időszakban járulék fizetési hátralékba kerültünk az állammal szemben és a kincstár által bevezetett nettó finanszírozás valamint az adósság rendezési kötelezettségünk kikényszerítette az Adóhatósággal való megállapodást és ennek következtében az adósság törlesztés megkezdését. Mindez magyarázza a személyi juttatások növekedését meghaladó szintű járulék növekedést. Dologi kiadások: - A dologi kiadások terén, a növekvő üzemeltetési költségek ellenére, az előző évi szint alatt teljesítettünk. Ennek elsődleges indoka a dologi kiadások előirányzatának - az előző évi előirányzathoz viszonyított eft-os (21,3%-os) csökkentése. Egyéb működési célú támogatások: - Ezen az előirányzaton a kiadások teljesülése több mint kétszeres volt, mint az előző évben. Indoka, hogy a Légimentő Kht. működtetése az elfogadott költségvetésük alapján ilyen jelentős mértékű támogatás növekedést indokolt. (helikopterek és légibázisok száma növekedett) Előző évi maradvány átadás: - Ilyen jogcímen nem történt teljesítés. 13

15 Beruházások: - A beruházási céltámogatások felhasználása a közgazdasági szakállamtitkár asszony évközben elrendelt, átmeneti moratóriuma miatt jelentős késedelembe került. Jelentős részük teljesítése áttolódott 2008-ra. Az előző évhez mérten a beruházások szintje alig több mint 1/3. Felújítások: - A beruházásokhoz hasonlóan illetve ugyanazon indokok miatt a teljesítés itt is jelentősen elmarad az előző évihez képest (45,47%). Intézményi egyéb felhalmozási kiadás: - Ilyen jogcímen nem történt teljesítés. Kölcsönnyújtás: ben a dolgozók lakásvásárlását, lakás építését illetve felújítását az előző években az elkülönített lakásépítési számlára átutalt támogatásokból képződött tőke visszafizetéséből finanszíroztuk. 14

16 2.4. Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Egyéb m. c. kiad. Beruházási kiadások Felújítás Kiadások összesen Eredeti előirányzat MI 2 biztosítási bevétele Jászárokszállás má Veszprém fűtés korsz Légi KHT előír. átrendezés Helikopter nagyjavítás Támogatás II. rész TBE II. rész Má. építés és felújítás Légi KHT előír. átrendezés Váll. tev. eredmény visszaforg EüM évi létszámcsökk. tám EüM Légi KHT fejezeti tám Csákvár má. I Csákvár má. II Légi KHT előír. átrendezés évi maradványok előirányzatosítása EüM Prémium évek tám. I EüM 13. havi 6/12 része Envirocomplex - kármentesítés Mentőgépjármű eszközfejl / Má hálozat fejl / Koraszülött mentés / Pusztaszabolcs má építése EüM Prémium évek tám. II EüM Markó u. felújítása EüM 150 mft felújításra I. rész Somogy megye: GPS, Sellye: esetkocsi EüM mentős napra támogatás Nyíregyhaza Önkormányzat támogatása Pusztaszabolcs önkormányzat tám Saját többlet bevételek terhére módosítás EüM Tetra rendszer támogatása Átcsoportosítás dologira Átrendezés (-Kapuvár, + M.óvár) Átcsoportosítás dologira Többlet támogatás Envirocomplex - kármentesítés EüM Prémium évek tám. III EüM Mentő muzeumok támogatása EüM dr. Info EüM Koraszülött mentés EüM TBE IV EüM Prémium évek tám. IV Saját többlet bevételek terhére módosítás EüM 13. havi többlet ellentételezése EüM Jutalom keret

17 EüM Kormány támogatás Aktuális előirányzat Előirányzat növekmény: Az előirányzatok évközi változását időrendi sorrendben foglalja össze a fenti táblázat. A tényleges teljesítést az alábbi főbb tényezők befolyásolták: - a közgazdasági szakállamtitkár asszony által elrendelt néhány hónapos moratórium, - a céltámogatások évvége közeli/késedelmes leutalása, - az eredménytelen közbeszerzési pályázatok ismételt kiírása. 16

18 2.5. A bér és munkaügyi helyzet ismertetése, a személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, átlagilletmény változása, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása, a változások elemzése és értékelése Humánpolitikai tevékenység 2007 évben vezetői szinten az alábbi változások történtek: Főigazgatóság től pályázat útján Dr. Göndöcs Zsigmond a kinevezett főigazgató vel Dr. Gorove László mb. főigazgató általános főigazgató helyettes főigazgatói megbízása megszűnt től Dr. Simon Marianna REK főigazgató-helyettes től Kónya Zoltán pályázat útján határozatlan időre gazdasági főigazgató-helyettesi kinevezést kapott. Ezen időpontig Kaszai Imre főosztályvezető látta el a gazdasági főigazgatóhelyettesi feladatokat. Tóth Attila OMSZ vezető mentőtiszt jogviszonya vel szűnt meg. Regionális Mentőszervezetek Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezet Dr. Puskás Tivadar regionális orvosigazgató vezetői megbízása től visszaállításra, Dr. Kriszt András regionális orvosigazgató vezetői megbízása án visszavonásra került. Dr. Lórántffy Mária Terézia től megbízást kapott munkaidejének 50%-ban a regionális orvosigazgató-helyettesi feladatok ellátására. Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet Dr. Cserjés Andrea pályázat útján től határozatlan időre kinevezést kapott a DAR Mentőszervezet vezetésére. Ugyanezzel az időponttal Dr. Zentay Attila regionális orvosigazgatói megbízatása visszavonásra került. Az év folyamán 3 fő mentőszervezet gazdasági vezető, 2 fő mentőszervezet vezető mentőtiszt, 3 fő mentőszervezet műszaki vezető és 5 fő kirendeltségvezető került kinevezésre. Mentőállomás-vezetők Az állomásvezetők, a főápolók, a műszaki gondnokok és a garázsmesterek megüresedő helyére belső pályázat útján kerültek kinevezésre az új vezetők októberétől ezen kinevezések elkészítése felfüggesztésre került az illetménykiegészítés felülvizsgálatának illetve módosításának lezártáig. 17

19 Irányító Csoportok A megújult mentésirányítási szervezet keretében 2006 évben kialakított irányító csoportok üres álláshelyeinek betöltése 2007 évben tovább folytatódott. Belső és külső pályázat útján kerültek felvételre a mentésirányítók és betegszállítás felvevők Munkaerő- és bérgazdálkodás Az OMSZ munkaerőhelyzetének alakulását jelentősen befolyásolta az Eü. Miniszter augusztus 29-én kelt utasítása, mely alapján szeptember 1-jei hatállyal létszámfelvételi zárlat lépett életbe. Az Eü. Államtitkár szeptember 3-án kelt levelében fentiekben elrendelt tilalmat mérsékelte a különböző okok miatt megüresedő orvosi, mentőtiszti, ápolói és gépkocsivezetői állások tekintetében. A munkaerőhelyzet alakulását az alábbi táblázat mutatja: OMSZ munkaerőhelyzetének alakulása 2007-ben Összes alkalmazás 819 fő ebből: teljes idős főfoglalkozású részidős további jogviszony Összes megszüntetés ebből: teljes idős főfoglalkozású részidős további jogviszony Munkaerőforgalom: 24,9% 541 fő 107 fő 171 fő 898 fő 645 fő 116 fő 137 fő A betöltött létszám én összesen 6646 fő, teljes idősre átszámítva 6523,15. Az év végi létszám betöltöttséget munkaköri csoportonként (teljes idősre átszámított létszám) az alábbi táblázat mutatja: Az év végi betöltöttség munkaköri csoportonként teljes idős részmunkaidős és további jogviszony (teljesmunkaidősre átszámítva) orvos ,23 fő eü.szakdolgozó ,56 fő eü.fizikai ,30 fő gazd.és müszaki 344 6,87 fő gépkocsivezető ,20 fő egyéb fizikai 89 1,99 fő összesen: ,15 (252fő) 18

20 A jeii minimálbérre való átállás és a kötelező fokozatváltás 2418 főt érintett, teljes idősre átszámítva 2257,83 összesen ,- Ft/hó+járulék összegben. A teljes idős átlag alapilletmény alakulása a i előrelépés után az átlag alapilletmény alakulását munkaköri csoportonként, valamint a bértáblához a beállási %-ot a az alábbi táblázat mutatja: Az OMSZ illetményeinek alakulása (munkaköri csoportonként a teljes munkaidősök átlag alapilletménye a jei előrelépés után) munkakör megnevezése (Ft) (fő) orvos eü. szakdolgozó eü. fizikai gazd.és müszaki gépkocsivezető egyéb fizikai OMSZ átlag A i teljes idős átlag alapilletmény alakulását munkaköri csoportonként és a bértáblához a beállási %-ot az alábbi táblázat mutatja: jei teljes idős átlag alapilletmény a bértábla beállási %-ában kategoria átl.alap (Ft) beállás (%) létszám (fő) A ,27 8 B , C , D , E ,57 64 F , G ,71 28 H ,33 68 I ,45 99 J ,00 1 OMSZ átlag , A végrehajtott létszámcsökkentés eredményeként megtakarítás nem képződött. Munkáltatói döntéssel új pótlék (mentés-írányítói pótlék) került bevezetésre. 19

21 2.6. A dologi kiadások alakulása, takarékossági intézkedések. Dologi kiadásaink az év folyamán a szükséges mérték alatt teljesültek. Ennek oka egyrészt a bevételi oldalon a fedezet hiánya, másrészt a kiadási oldalon a személyi kiadások és járulékok kifizetésének preferáltsága. A jelentős mértékben visszafogott kötelezettségvállalások miatt a raktári készletek jelentősen lecsökkentek, sok esetben a minimum szinten voltak az év folyamán. Szinte a dologi kiadások teljes spektrumára takarékossági intézkedéseket kellett bevezetnünk. Csak az évvégi kormány támogatás következtében sikerült a működtetés által igényelt dologi kiadási szintet megközelíteni, a készleteket a normális szintre feltölteni. Az alábbi grafikon jól szemlélteti a dologi kiadásaink időbeli alakulását: Dologi kiadások alakulása 2007-ben Összeg (Ft) I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Időpont (hónap) A dologi kiadásaink alakulása mellett a pénzügyi kötelezettségeink alakulása is jól szemlélteti az éves gazdálkodásunk meghatározó kereteit. A következő grafikon a lejárt és az összes pénzügyi kötelezettségünk időbeli változását mutatja: 20

22 Pénzügyi kötelezettségek alakulása 2007-ben Összeg (mft) Lejárt pénzügyi kötelezettség Összes pénzügyi kötelezettség I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Időpont (hónap) A kormánydöntést követően és a többlet-támogatás révén évvégére sikerült megszüntetni a lejárt pénzügyi kötelezettségeinket és az összes pénzügyi kötelezettségünk is a minimum szintre süllyedt. 21

23 2.7. A gazdálkodás és a vagyongazdálkodás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése Ingatlanok Az ingatlanokra vonatkozó beruházások összértéke eft volt ben és az alábbi mentőállomás építési feladatok valósultak meg a céltámogatásokból: Nyíregyháza mentőállomás bővítésére évben is még eft-ot fizettünk ki. Jászárokszállás mentőállomás befejezéséhez ,- forinttal, Sümeg mentőállomás építésének befejezéséhez eft-tal, Ercsi mentőállomás építéséhez pedig ezer forinttal járultunk hozzá. Csákvár mentőállomás eft, Pusztaszabolcs mentőállomás eft, Pápa mentőállomáshoz pedig eft összeggel került aktíválásra. Celldömölk mentőállomás építéséhez eft-tal járultunk hozzá. Ingatlanaink felújítására összesen eft-ot fordítottunk. /Bp. Marko u.: eft, Debrecen: eft, Eger: eft, Kisvárda: eft, Letenye: eft, Veszprém: eft/. Az előző évek beruházásaiból aktivált érték eft. Nyíregyháza ( e.ft) és Sümeg ( e.ft) mentőállomások aktiválására került sor. Térítésmentes átvétel eft értékben realizálódott. (Újfehértó mentőállomás vonatkozásában/képviselő testületi döntés alapján/ telek eft, és mentőállomás átvétele eft értékben.) Egyéb növekedés eft. Ebből a Soproni mentőállomás ingatlan cseréje eft (régit - újra az önkormányzattal, a telek eft, az épület eft értéket képvisel) a többi növekedés technikai lépés következménye (kifizetés rendezések, átvezetések főkönyvi számlák között: e.ft). A nem aktivált beruházások értéke eft. (ebből eft az új Csepeli mentőállomáshoz, eft Emőd új mentőállomásához és eft a celldömölki mentőállomáshoz történt hozzájárulás összege) Gépek, berendezések, felszerelések Beszerzés eft értékben történt. (ebből: egészségügyi eszközök beszerzése - 1 db defibrillátor + 2 db töltő, 5 db szívó készlet, 2 db pulsoximéter eft értékben) Számítástechnikai gépek és berendezések beszerzése az alábbiak szerint alakult: 40 db számítógép, 3 db nyomtató és 1 db fénymásoló együttesen eft értékben. 22

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT 213. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. Az intézmény feladatkörének, 213. évi tevékenységének ismertetése. 2. Az alaptevékenység

Részletesebben

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2007. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ

Részletesebben

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei. Általános indoklás A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK. 2011. évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK. 2011. évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK 2011. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása Szolnok, 2012. április TARTALOMJEGYZÉK 1 Feladatkör, szakmai

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2007. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2008. május hó 2 1. Feladatkör, tevékenység Az elmúlt évek során történt változtatások (a fellebbviteli főügyészségek

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03. sz. napirend Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0233 J/758 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Haág Tibor gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Haág Tibor gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054 Keltezés: Tárgy: Ikt. szám: Ügyintézőnk: Hiv.szám: Ügyintézőjük: 2008. február 25. 2007. éves számszaki beszámoló szöveges indoklása Pelyvás Lajosné Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye: 1054

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0324 2003. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/2002-2003. Témaszám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 2010. évi gazdálkodását az alábbi szöveges indoklással terjeszti fel.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 2010. évi gazdálkodását az alábbi szöveges indoklással terjeszti fel. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Gazdasági Iroda Közgazdasági Osztály 9021 Győr, Árpád u.

Részletesebben

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy 2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM Tartalomjegyzék Tárgy Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben