2011. január 22. IV. évfolyam 1. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. január 22. IV. évfolyam 1. szám"

Átírás

1 A Magyar Kultúra Napja 1989-től január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, mivel Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be Hymnus című versének írását, mely hazánk nemzeti himnusza lett. Ez a nap nem hivatalos ünnep, de jó alkalom arra, hogy emlékeztessen minket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra. Talán ezen a napon sikerül felhívni a figyelmet azokra az értékekre, amelyeket az évszázadok alatt sikerült megőrizni. Nagy szükség is van erre, hisz a globalizáció gyorsan terjedő fellege egyre jobban elveszi a fényt nemzeti kultúránk elől. Ahogy Földes László fogalmazta találóan: Negyven évig a szép >>égig érő fánkat<< a >>matrjoska babáktól<< kellett megvédeni, most pedig a >>gumimacik<< támadásától. S lássuk be, ez az utóbbi gyorsabb és hatékonyabb. Amikor nemzeti kultúránk gyökereit keressük, a két fő ág: a nyelvünk és dalaink. Ezek nyúlnak vissza legmesszebbre, ezek őriztek meg legtöbbet múltunkból, értékeinkből, szellemi kincseinkből. Ezzel kapcsolatban két nagy művészünk gondolatait szeretném idézni. Utóbbit különös figyelemmel ajánlom tanítványaimnak, hisz ez az esszé gyakori helyesírási szöveg a nyelvtan órákon, hátha így többen elolvassák, s megszívlelik. Tirpák László Kodály Zoltán: A magyar népdal művészi jelentősége (részletek) Van olyan nézet, hogy a népdal nem több mint a nemzet legműveletlenebb, legdurvább rétegének dala, s ahhoz való. Tájékozatlanság vagy az idegen lélek ösztönös tiltakozása ez. A falu megőrizte a sajátosan magáé mellett azt is, amit felülről kapott. Régi főrangú költőink műveinek nem egy töredéke maradt meg a nép közt, dallamukra többnyire nincs is más forrás, mint a nép éneke. A magyar népdal tehát nem pusztán a mai falusi élet visszhangja, nem csak a falusi ember primitív érzéseinek kifejezőse, hanem az egész magyar lélek tükre. Mint egy nagy gyűjtőmedencébe, századokon át belefolyt a magyar érzelmi élet minden patakja, nyomot hagyott benne a magyarság minden lelki élménye, bölcsőjétől fogva: mert kétségtelennek kell tartanunk, hogy a magyar dal a magyar nyelvvel egyidős. ( ) Így adja vissza a mező az egész nemzetnek a századokon át híven megőrzött kincset. Visszaadja hiánytalanul, sőt meggyarapítva: aranya antik fényében tündököl, ékkövei tüze mélyebb lett. És mint az ékszer is holt kincs a láda fenekén, életet akkor kap, ha viselik: a népdal is, mennél többeké lesz, annál nagyobb lesz a világító és melegítő ereje. Kosztolányi Dezső: Magyarul Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e vagy alacsony, erős-e vagy gyönge. Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, rejtélyként. Ebben az egyedülvaló életben csak így nyilatkozhatom meg igazán. Naponta sokszor gondolok erre. Épp annyiszor, mint arra, hogy születtem, élek és meghalok. Polgármesteri tájékoztató Tisztelt Gyermelyiek! A Képviselő-testület december 14-i ülésén a Képviselő-testület 28 napirendet tárgyalt. Ebből kiemelve a közérdeklődésre elsősorban számot tartó napirendeket, az alábbiakban tájékoztatom Önöket. Elfogadásra került a háromnegyed éves költségvetési beszámoló, valamint a évi költségvetési koncepció. Ez utóbbi legfontosabb elemei: A évi bevételek tervezési szempontjait az alábbiak szerint határozza meg: bevételek teljes körű felmérése, pályázati lehetőségek kihasználása, helyi adóbevételek (időben történő) maximális realizálása, bevételek előírásánál minimálisan az önköltség megtérítése, kintlévőségek behajtása, A évi működési kiadások tervezésekor elsődleges szempont kell, hogy legyen: a takarékos gazdálkodás, intézmény működtetésének biztosítása, jogszabályban rögzített kötelező feladatok ellátása. Tekintettel az uniós pályázati források 2013-as kifutására, Impresszum Gyermelyi Hírlap, (163/829/1/2008), ISSN , IV. évfolyam, 1. szám, Felelős kiadó: Gyermelyért Faluvédő Egyesület (Levélcím: 2821 Gyermely, Petőfi tér 7.), Megbízott felelős szerkesztő: Végh Zsigmond, Szerkesztők: Bederna Zoltán, Kókai Rita, Molnár Béla, Nyíri Hajnalka, Petró Klaudia, Pósfai Csaba, Rácz Tibor, Tirpák László Honlap: Következő lapszám megjelenése: február 12. szombat, lapzárta: a megjelenés előtti szerda 16 órakor

2 amennyiben az év során a település fejlődése szempontjából fontos pályázatot írnak ki, az azon történő sikeres indulás a beruházásoknál előnyt élvez a tisztán saját forrásból megvalósítandó beruházásokhoz képest. A Képviselő-testület meghatározta a évi víz- és hulladékszállítási díjakat. A temetőknél 1100 l-es, lefedhető hulladéktárolók kerülnek elhelyezésre. A testület meghatározta a külterületi szemétszállítási díjat is, melynek lényege, hogy az eddigi konténeres gyűjtés megszűnik, ezen a területen zöldzsákos szemétszállítási módra térünk majd át. Hogy ennek lerakása, szállítása hogyan, mi módon valósul meg, annak részletei még kidolgozás alatt állnak. Elöljáróban a lényege az, hogy a külterületi díj, 26 db zöld zsák megvásárlására ad lehetőséget, ez a tavasztól őszig terjedő időszak hulladék szállítását teszi majd lehetővé. A külterületen életvitelszerűen lakók vonatkozásában pedig teljes évre, azaz 52 hétre kell megoldanunk. Ez utóbbi elsősorban a szőlőhegyi területet érinti majd. Ezt a lépést az indokolta, hogy a konténeres szállítás nagyon nagy költséget rótt az önkormányzatra, miközben semmilyen bevételi forrással nem rendelkezett. Nem csak a gyermelyi lakosság, illetve külterületi ingatlan tulajdonosok, hanem idegenek is folyamatosan töltögették a konténereket, sőt ha nem tudták a konténerbe elhelyezni, akkor kiömlesztették annak környékére. A konténerek hétről-hétre megtelnek, a szél fújja, hozzaviszi a szemetet. Ilyen látvány fogad a Macskahegyen, az egyik legszebb erdős részen!! Sok esetben állati belsőségeket helyeztek a lakóházak közelében lévő konténerekbe, nyári 40 fokos hőségben, ahol a zöld legyektől hemzsegett a környék. A háztartási hulladék elszállítása megoldott, az évi kétszeri lomtalanítással pedig lehetőséget teremtünk az ingatlanon összegyűlt egyéb hulladékok elszállítására. A zöldhulladék elhelyezésére -mely jelen pillanatban a gázcsere telepnél nem éppen szemet gyönyörködtető látványt nyújt a falunkba érkezőknek- is más alternatívát kell választanunk. Erről is egyeztetés folyik az AVE-val. A fentiekből látható, hogy a jelenlegi helyzet nem tartható fenn, az önkormányzat nem vállalhat fel a jelenlegi gazdasági helyzetben évi több milliós nagyságrendű költséget úgy, hogy a környék felgyülemlett szemetét szállíttatja, és fizeti meg a hulladékmegsemmisítés tetemes költségét. Kérjük, legyenek segítségünkre, hogy összefogással, szemléletváltással szép és élhető környezetet teremtsünk! Szemléletváltással, lakossági összefogással teremtsük meg a 21. század elvárásainak megfelelő hulladék elhelyezést! Hulladékszállítási díjak: 80 literes edény éves díja 251 Ft+áfa/db/ürítés, a 110 literes edény éves díja 338 Ft+áfa/db/ürítés, a 240 literes edény éves díja 714 Ft+áfa/db/ürítés (ürítés 52 alkalommal). Környezetbarát zsák 270 Ft+áfa/db. Külterületi szemétszállítási díj 7020 Ft+áfa/év. Jó hír, hogy a csatorna díj a tavalyihoz képest nem emelkedett. Csatornaszolgáltatási díjak, kedvezmények Lakosság részére: 450 Ft/m3, közületi 450 Ft/m3 Kedvezmények: Vegetációs időszakban mindenkinek 20 % A településőrök alkalmazására a évi lehetőség megszűnt. Csak akkor van mód településőrök államilag finanszírozott alkalmazására, ha közterület felügyelőt alkalmaz a település. Ennek egy kisközség esetében nincs realitása, viszont társulásban, közösen alkalmazva már meggondolandó. A testület véleménye az, hogy amennyiben hatósági igazgatási társulás keretében Szomor községgel egyeztetve úgy látjuk, hogy van realitása a közös alkalmazásnak, akkor a jövőben ez a kérdés is megoldódik. Egyrészt munkahelyeket teremtünk, másrészt közterületeink fokozott ellenőrzésére is lehetőség nyílik, ami a közbiztonság további javítása szempontjából sem mellékes, bár az utóbbi időben, a faluőrség és a szomori körzeti megbízott jelenléte óriási előrelépést jelentett e téren is, így pedig még stabilabbá tehető. A testület tárgyalta a helyi adók kérdését. Egységes álláspont született a testületben arról, hogy a helyi adó terheket nem növeljük. Így egyetlen helyi adónemnél sem került sor az adómérték emelésére. Az adókintlévőségek alakulása viszont a jövőben hangsúlyozottabban kerül terítékre. A testület egyetértett abban, hogy a község adóterheit minden adózónak azonosan kell vállalnia. Nem megengedhető, hogy a terheket csak az adózók egy része viseli, így a testület felkérte a jegyzőt, hogy a jövőben az adóhatóság fordítson fokozott figyelmet a kintlévőségek behajtására, melyről negyedévenként összegszerűen számoljon be a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságnak, illetve a Képviselő-testületnek. Ez természetesen a hatósági munka végrehajtási részének fokozott hangsúlyát jelenti az adózás rendjéről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseinek értelmében. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy kérjem mindazokat, akik adófizetési problémákkal küzdenek, éljenek a törvény adta lehetőséggel. E szerint a fizetési határidő letelte előtt mód van méltányosság, fizetési halasztás, részletfizetési lehetőség igénylésére, amennyiben a törvény adta kritériumoknak a kérelmező megfelel. Sokan csak az értesítők, felszólítások kiküldése után keresik fel az adóhatóságot (vagy még akkor sem), addigra már a tartozás a pótlékokkal is meg van terhelve. Ilyen esetben az adóhatóság már nem tud az ügyfél szempontjából is kedvező döntést hozni. Elfogadást nyert a közterületek használatára vonatkozó rendelet, valamint a közterület használat díjtételeiről szóló határozat. Lényege, hogy a közterület-használatát a jövőben a polgármesteri hivatalban kérelmezni kell, valamint be kell fizetni az adott kérelemnek megfelelő díjat. A testület új rendeletet alkotott a bérlakások bérletéről, meghatározta azok bérleti díjait. Szolgálati lakások bérleti díja egységesen: 210 Ft/m2, Bérlakás esetében: 499 Ft/m2. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjait a tavalyihoz képest a Testület 5 %-kal emelte, az alábbiak szerint határozata meg: 2

3 ÁMK (2821. Gyermely, Iskola u ) a.) Aula 1-3 óra, maximum 3 óra, utána óránként Ft + ÁFA b.) Tanterem (1-3) óra Ft + ÁFA Sportcsarnok a.) gyermelyiek részére: 10 fő-ig: 244 Ft/fő+ ÁFA, 11 főtől Ft + ÁFA b.) gyermelyi lakóhellyel, ill. székhellyel nem rendelkezők esetén (csoport) 6.562Ft/óra + ÁFA Civilház (2821. Gyermely, Petőfi tér) nagyterme: 1.) 1-3 óra, maximum 3 óra Ft + ÁFA 2.) 1-3 órát követően Ft/óra+ ÁFA 3.) napközbeni árusítás (1-3 óra) 6.678Ft+ÁFA A helyi egyházi, civil szervezetek jótékonysági közösségi cél támogatása, elérése érdekében) céllal szervezett rendezvényei ingyenesek. Az ingyenesség nem vonatkozik a takarítási kötelezettséggel járó költségekre. Az 1. pontban meghatározott helyiséget iskolai, óvodai, önkormányzati rendezvények, foglalkozások tartására térítésmentesen lehet igénybe venni, egyéb esetekben díjmentességet, díjkedvezményt, az intézményvezető írásbeli indoklással ellátott kérelemre adhat. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a jövőben a falu tv nem közvetíti az önkormányzati üléseket. Úgy gondolom, ez némi magyarázatra szorul, és ezzel már érthetővé válik: Az új testület felállásával hangsúlyozott szerephez jutottak a bizottságok, melyek a testületi döntések előkészítését végzik. A testület elé már olyan előkészített javaslatok kerülnek, melyeket a testületi ülésen felesleges részletezni, kifejteni, éppen ezért már nincs olyan információ értéke, mint korábban esetlegesen volt, bár az előkészítő anyagok ismerete nélkül legfeljebb benyomásokat lehetett szerezni a testületi ülések hangulatáról, kevésbé az ott hozott döntésekről. Az újságban megjelenő polgármesteri beszámolók mint a jelenlegi is- viszont minden lényeges információt tartalmaznak, februártól elindul az új honlap, ahol minden előterjesztést, jegyzőkönyvet elolvashatnak, megtekinthetnek. A polgármester, illetve a képviselők pedig minden testületi ülést követően beszámolnak a falu tvben a testületi döntésekről, így pontos, érthető információk birtokába juthatnak az érdeklődő lakosok. Testületünk a hó eltakarításra benyújtott árajánlatok és a rendelkezésre álló géppark figyelembe vételével a belterületi hó eltakarítási munkálatok végzésére a Gyermelyi Gabona Kft-vel, a külterületi hó eltakarítási munkálatok végzésére a Zana Bt-vel kötött szerződést január 1-től. Ennek a konstrukciónak előnye az is, hogy Gyarmatpuszta, Szőlőhegy, Papp hegy alsó dűlő területeire is időben kijut a hótoló, kritikus esetben hamarabb megtisztítva a területeket. Tisztelettel: Kókai Rita, polgármester A Gyermelyi Kálvária felújítása Fölértek arra a helyre, amelynek Golgota, vagyis Koponyák helye volt a neve. Itt epével kevert bort adtak Jézusnak inni, de mikor megízlelte, nem akarta meginni (Máté 27,33-34) A Gyermelyi Katolikus Egyházközség évekkel ezelőtt elkezdte a Gyermelyi Kálvária felújítását, rendbe tételét. A Kálvária évtizedeken keresztül volt elhanyagolt, elhagyott, pusztulásra ítélt állapotban, míg a történelem fordulata következtében, a lelkiismereti és vallásszabadás helyreállítása után megnyílt az út a rendbetételhez. A Gyermelyi Katolikus Egyházközség nagy elszántsággal, de kevés anyagi lehetőséggel látott hozzá a feladathoz, amelyhez úgy tűnik további segítségre van szükség. A környezet rendbetétele nagyrészt befejeződött, az építmények rendbetétele elkezdődött, és jelenleg folyamatban van. A fő cél most tehát a Kálvária építményei (stációk, keresztek) felújításának befejezése lenne. A megkezdődött folyamat azonban nagyon lassan halad előre, és ez hacsak nem érkezik valami külső segítség akár évekig is eltarthat. Hogy a Kálvária felújítása ne torkolljon kálváriába, szükség lenne egy kis társadalmi összefogásra. A Gyermelyi Katolikus Egyházközség és a Gyermelyi Katolikus Templom és Kápolna Alapítvány együttes erőfeszítéseit kéne lakossági összefogással a mielőbbi befejezéshez segíteni. A felújítás jelenlegi költségvetése mellett további 1,5 M Ft -ra lenne még szükség ahhoz, hogy a Gyermelyi Kálvária régi fényében ragyogjon. Kérdés, hogy az Önkormányzat mennyire tudja magáévá tennie ennek a községi, részben műemlék jellegű, másrészben szakrális elhivatottságú területnek a rendezését. Amennyiben innen is érkezne egy jelentősebb segítség, akkor már csak a hiányzó részt kellene kipótolni. Ennek a módja lehetne pld. az a megoldás, amikor a hiányzó öszszeget leosztanánk a kálvária stációira és látható lenne, hogy egy-egy stáció felújítása mennyibe kerül. Egy-egy stáció felújítását aztán magára vállalhatná egy, vagy több család, akiknek a felújításban való részvétele a stáció talapzatán megjegyzésre kerülne: anyagi támogatásával felújította x, y és z család. A Kálvária nemcsak a katolikus lelkületűek, hanem az egész falu számára megőrzésre érdemes műemléki jellegű olyan szakrális terület, amelyet turisták is látogathatnak. Nagyon sok dunántúli falú büszkélkedhet már a felújított és a közönség számára megnyitott Kálváriával. Elég csak a tarjánira gondolni, amit mindig láthatunk, ha Tatabányára megyünk. Akit egyébként érdekel ez a művészettörténetileg sem érdektelen téma a Kálvária.lap.hu internetes oldalon sok érdekes információt szerezhet és sok egyéb kálváriában gyönyörködhet. Jó lenne ha Gyermely is mielőbb megnyithatná a saját kálváriáját, és a Szomor felől a falunkba beérkező vendég fel is gyalogolhatna a Gyermelyi Kálvária lejtőjén, meg- 3

4 csodálva közben a falu panorámáját. A község újságjain keresztül fordulunk a lakossághoz, mint potenciális támogatókhoz, és számítunk a lokálpatrióta érzületre és az ebből fakadó adakozásra, egy közös községi cél megvalósításához. A vélemények, és a ajánlati szándékok alakulása után, az Önkormányzat támogatása mértékének ismeretében, ismét tájékoztatjuk a nagyközönséget a további támogatás szükséges mértékéről és formájáról. Felajánlásaikat a következő számlákon lehet megtenni. Címzett: Gyermely Szt István Kápolna számlaszám: Duna Tak. Szöv., valamint Címzett: Gyermelyi Katolikus Templom és Kápolna Alapítvány számlaszám: , megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: "Kálvária" Továbbá a templom pénztárosnál Kádárné Fülöp Jolán és Fülöpné Tóth Margitnál Gyermely Szt. István Rk. Egyházközség Éberhardt András Ökumenikus imahét Gyermelyen Február között ismét Ökumenikus Imahét lesz a Krisztus-hívők egységéért ben a keresztények egységéért tartott ökumenikus imahéten a jeruzsálemi első keresztény egyház eredetével fognak foglalkozni világszerte, emlékezve arra az időszakra, amikor az egyház még valóban egységes volt. Az imahét vezérigéje: ApCsel 2,42-47 lesz. kitartóan részt vettek az apostoli tanításban (ApCsel 2,42) Megnyitó: február :00 Gyermelyi Református Templom Az alkalmaink minden nap 18 órakor kezdődnek, melyekre mindenkit szeretettel várunk! Petró Klaudia református lelkész Ezúton mondok köszönetet minden kedves rokonnak, barátnak és ismerősnek, akik szeretett férjem, Bokros Zsigmond temetésén megjelentek, sírjára virágot hoztak és részvétüket fejezték ki. Gyászoló felesége és családja Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szerették és tisztelték Könyves Lajost, a drága jó férjet, édesapát, nagyapát, egykori munkatársat, jó ismerőst, hogy január 12-én elkísérték utolsó útjára, sírjára virágot hoztak, gyászunkban osztoztak. Kérjük, őrizzék meg őt jó emlékezetükben! Könyves Lajosné és családja Az ÁMK farsangi programjai február 11 óvodások farsangja február 25. alsó tagozatosok iskolai farsangja március 4. felső tagozatosok iskolai farsangja március 5. felnőtt farsang az óvodai SZMK szervezésében Árverési hirdetmény Gyermely Község Önkormányzata árverési felhívást tesz közzé a tulajdonában lévő 5 önkormányzati ingatlan értékesítésére: - 1. Gyermely, 227/11 hrsz, 1150 m2, beépítetlen belterületi telekingatlan. Beépítési százalék: 30 besorolás: LF- 1, - 2. Gyermely, 227/12 hrsz,1118 m2, beépítetlen belterületi telekingatlan. Beépítési százalék:30 besorolás:lf-1-3. Gyermely, 227/13 hrsz,1172 m2, beépítetlen belterületi telekingatlan. Beépítési százalék:30 besorolás:lf-1-4. Gyermely, 227/14 hrsz, 1232 m2, beépítetlen belterületi telekingatlan. Beépítési százalék:30 besorolás:lf-1-5. Gyermely,227/15 hrsz, 1232 m2, beépítetlen belterületi telekingatlan. Beépítési százalék:30 besorolás: LF-1 Érvényesen licitálni az árverési előleg befizetésével, az ingatlan kikiáltási árának 5%.-a mellett lehet. Az előleget Gyermely Község Önkormányzatának a Duna Takarékszövetkezetnél vezetett, számú számlájára történő átutalással kell teljesíteni. Az árveréskor az átutalást bizonylattal igazolni kell. Sikertelen árverési vétel esetén az előleg visszafizetésre kerül. Licitlépcső: 3%. Az árverésen való részvétel jelentkezési határideje február 10.(csütörtök) óra Az árverés lebonyolításának időpontja február 14. (hétfő),10.00 óra. Az árverés lebonyolításának helyszíne: Gyermely Község Polgármesteri Hivatal, jegyzői iroda Gyermely, Petőfi tér 1. szám. Az árverés részletes feltételeiről információt kérni, a pályázatot benyújtani, vagy a megtekintési szándékot előre jelezni Kókai Rita Polgármesternél lehet a ös telefonszámon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben. Az árverési döntést a Képviselőtestület hagyja jóvá. Kókai Rita, polgármester 4

5 II. Gyermelyi Pálinka Est Kedves pálinka kedvelők! A tavalyi pálinka est sikerén felbátorodva ez év tél végén is megszervezzük a 'pálinkások találkozóját'. A tervezett időpont március 4, péntek. Pillanatkép a tavalyi rendezvényről Egy kicsit másképpen, de mégis hasonlóan az előző évhez gondoljuk összeállítani az est programját. Idén is az egyszerűséget és a közvetlen, barátias hangulatot szeretnénk hangsúlyozni. Természetesen a fogyasztási élvezeten felül idén is készülünk egy kis szakmaisággal azok kedvéért, akik nem csak fogyasztani szeretik a jó minősígű pálinkát, hanem készíttetni, illetve mára már akár készíteni is! Még nem állt össze a pontos menetrend, de az idei alkalommal szeretnénk elkezdeni megismerni a jó minőségű pálinka ismérveit, titkait. Ez azt jelenti, hogy képzett pálinka bíra segítségével, néhány, reményeink szerint az est résztvevői által előzőleg felajánlott pálinka mintákon tudjuk szemléltetni a hibákat vagy érdemeket, illetve megismerni azok közvetett vagy közvetlen okait. Egy másik, háttérben futó, opcionális lehetőség, hogy igény esetén, szintén előzőleg leadott mintákat szívesen értékeltetjük, és az est folyamán ennek eredményét akár nyíltan, akár diszkréten ismertetjük a tulajdonossal. Fenti sorokat kedvcsinálónak szánjuk, bővebb, részletes információval a következő számban jelentkezünk. Várunk minden érdeklődőt a második Gyermelyi Pálinka Estre! Bederna Zoltán, Pósfai Csaba és Hancz Gergely Pilates torna Gyermelyen Pilates tornát indítunk, amelynek első, bemutatkozó foglalkozása jan. 25-én, kedden ig lesz a Sportcsarnokban. Heti két alkalmat tervezünk. A részleteket és az árat amely elsősorban létszámfüggő az első alkalommal beszéljük meg. Az oktató Marton Zsanett Tatabányán és Oroszlányban tart edzéseket. A foglalkozás előtt néhány perccel várjuk az érdeklődőket, polifoam/takaró és kényelmes ruha szükséges. Néhány szó a Pilatesről: A Pilates segít karcsúságunk megőrzésében és izomzatunk feszessé tételében, törzsizomzatunk stabilizálásában. Hatékonyan alkalmazható derékfájás, csípő, térd és más mozgászervi betegségek esetén is ízületkímélő hatása miatt. A módszer lényege, hogy olyan egyenletes, fokozatosan felépített és egyénre szabott gyakorlatokból áll, amelyek elősegítik izomzatunk harmonikus egységként történő működését. Egyúttal magába foglal egy olyan speciális légzéstechnikát, melynek segítségével nemcsak a szervezet oxigénellátása növelhető, hanem a fizikai teljesítmény is jelentősen fokozható. Kortól és nemtől függetlenül végezhető. Kinek ajánlható? Azoknak, akik szeretnék a stresszt könnyed, laza formában levezetni. Akik egész nap asztalnál ülnek, vagy nehéz fizikai munkát végeznek, és szeretnék átmozgatni a napközben keveset mozgatott testtájakat, így különösen a gerinc menti izmokat. Akik szeretnék megismerni saját testüket, izmaikat, és megtanulnák tudatosan formálni alakjukat. Várunk minden kedves mozogni vágyót! Tóth Ágnes SZJA 1% Közeledik a személyi jövedelemadó bevallásának első időszaka. Mindenkit arra bíztatunk, hogy az SZJA 1+1 százalékáról mindenképpen rendelkezzen, hiszen a nagy állami kalap helyett célzottan juttathat különböző feladatokat ellátó szervezeteknek. Az első 1%-ot egyházaknak, a második 1%-ot pedig közhasznú egyesületeknek, alapítványoknak lehet felajánlani. Mellékelten közöljük abc rendben a Gyermelyen működő szervezetek neveit és adószámait, mely a rendelkezéshez szükséges. Ki-ki döntsön saját belátása és céljai szerint! Szerkesztőség Aki időt nyer, életet nyer Alapítvány a sürgősségi betegellátás fejlesztésére Alapítvány a Gyermelyi Református Egyházközség vallási és karitatív céljainak támogatására Gyermelyért Faluvédő Egyesület Gyermelyi Katolikus Templom és Kápolna Alapítvány Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesület Tóth Béla Emlékalapítvány 5

6 Álláshirdetés A GYERMELY ZRT. TÉSZTAGYÁRA FELVÉTELT HIRDET TECHNOLÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE A munkavégzés helye: 2821 Gyermely, Bajnai út 1. Jelentkezési határidő: február 7. Feladatok: A felelősségi körébe tartozó részlegek (tojástörő, gyártás és csomagolás) napi munkaszervezése, irányítása a felettese által meghatározott gyártási ütemtervnek megfelelően. A termelési folyamatok és gépek folyamatos ellenőrzése, a termelési információk és adatok, úgymint: anyagfelhasználások, keletkező késztermékek, állásidők, munkaidő és hatékonyság adatok rögzítése. Gyártásközi termékellenőrzésekben való részvétel, a minőségi problémák kezelése, jelzése az illetékesek felé. A műszak során felmerülő hibák javítása, javíttatása, dokumentálása. Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartatása. Elvárások: Felsőfokú, élelmiszertechnológus, vagy élelmiszeripari gépész diploma (egyedi elbírálási szempont alapján, elfogadható az utolsó félévét felsőfokú képzésben töltő jelentkező is). Három műszakos munkarend vállalása (a pihenőnapok havonta egy-két alkalommal, összevontan kerülnek kiadásra). Számítógép, valamint MS Word, Excel felhasználói szintű ismerete. Pontosság, precizitás, jó problémamegoldó és kommunikációs készség. B kategóriás jogosítvány és gépkocsi. Előny: Gabona- és ipari növény feldolgozó szakirányú diploma. Élelmiszeripari műszakvezetői, termelésirányítói tapasztalat. Jelentkezni lehet a címre elküldött szakmai önéletrajzot és az elérhetőségeket tartalmazó bemutatkozással. Az életrajzhoz a végzettséget igazoló diploma másolatát, vagy az iskolai jogviszonyt igazoló dokumentumot kérjük csatolni! Pályázat társadalmi és civil szervezetek részére A Képviselő-testület a 12/2010.(XI.25.) önkormányzati rendeletének megfelelően pályázatot hirdet a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok részére. Űrlap igényelhető a polgármesteri hivatalban. Beadási határidő: január 31. Pályázatot benyújtók köre: -székhelye Gyermely községben van vagy -országos, illetve regionális szervezet, aki az alábbi tevékenységek valamelyikét végzi Gyermely község javára: a) egészségügyi, szociális és karitatív tevékenység, b) közbiztonsági tevékenység, c) gyermek és ifjúsági táboroztatás, egyéb gyermek és ifjúsági feladatok, d) kulturális, közművelődési és művészeti tevékenység, e) sporttevékenység, sportegyesület működtetése, f) nevelés, oktatás támogatása, g) hagyományőrzés, h) környezetvédelem, faluszépítés, i) idősek életminőségének javítása. Nem adható támogatás a szervezetnek, amelyik politikai tevékenységet folytat vállalkozási tevékenységet folytat 6 a támogatást nem Gyermely község polgárai javára végzett tevékenységre, ill. rendezvényre kívánja fordítani nem rendelkezik a pályázati előírás szerinti jogi személyiséggel (ebben az esetben is fordulhat támogatásért, azonban nem hivatalos pályázat keretében, hanem az illetékes szakbizottságokhoz intézett közvetlen kérelem útján) A támogatásban részesített szervezetek legkésőbb a következő év január 15-ig írásbeli beszámolási kötelezettséggel tartoznak. A felhasználásról szóló írásbeli beszámolót a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A hiányosan vagy nem megfelelően benyújtott kérelmek esetén a polgármesteri hivatal 5 napos határidő megjelölésével hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. Azon szervezet támogatási kérelme, amely nem felel meg a fentiekben előírt feltételeknek, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő alatt a hiányt nem pótolják, érvénytelen, és támogatásban nem részesíthető. A támogatás elbírálásának szempontjai: a.) a szervezet tevékenységének Gyermely község fejlődését szolgáló társadalmi hasznossága b.) a korábbi gyermelyi rendezvények és tevékenységek sikeressége, pontossága és referenciái c.) az önkormányzati támogatás, mint önrész felhasználásával megszerezhető támogatások bemutatása Gyermely, január 11. Kókai Rita polgármester

2012. január 21. V. évfolyam 1. szám

2012. január 21. V. évfolyam 1. szám ÖKUMENIKUS IMAHÉT A Krisztus-hívők egységéért Gyermely és Szomor 2012. február 6-10.,,... mindnyájan el fogunk változni (1Kor 15,51) ÖKUMENIKUS IMAHÉT ALKALMAI Az istentiszteletek 18 órakor kezdődnek,

Részletesebben

Fontosabb közérdekű határozatok

Fontosabb közérdekű határozatok Pannonhalma város kulturális és információs kiadványa Polgármesteri beszámoló Kedves pannonhalmi Polgárok! Hihetetlen, de valóság, mire Önök kézhez kapják a Pannonhalmi Híreket, már a második negyedévet

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

a Képviselô-testület nevében Bencsik Mónika polgármester a Hivatal nevében Tóthné Pataki Csilla jegyzô

a Képviselô-testület nevében Bencsik Mónika polgármester a Hivatal nevében Tóthné Pataki Csilla jegyzô A múlt jelenné válik ott, ahol Jézus cselekedetei tetté válnak hitben és szeretetben, bárhol is él az ember a földön. Akkor pedig Jézus nemcsak Betlehemben, hanem a mi szívünkben is megszületik! (Bolberitz

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 04. szám 2 A város hírei kistarcsai híradó Isten áldja az édesanyákat! Petőfi Sándor: Egy estém otthon (részlet) De ekkor száz kérdéssel Állott

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

23. évfolyam 4. szám 2012. április http://www.god.hu

23. évfolyam 4. szám 2012. április http://www.god.hu A HÚSVÉT KÖSZÖNTÉSE A SZAKÁTS-KERTBE IS BEKÖSZÖNTÖTT A TAVASZ ZÖLDÜLJ, FORDULJ! A MÁSIK GÖDI-SZIGET ÁLLATOK A PARTON ÉLŐ KOKÁRDA VÁROSI KÓSZÁLÓ AZ ELSŐ LEMEZ GÖDI KAJAKOS AZ ANDOK HATEZRESÉN 23. évfolyam

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes húsvéti ünnepeket! Marika néni Ma amikor az élet kicsit már továbbrepült

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20130926\2013 szeptember 26 001.rep Ülés ideje:2013.09.26. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

Idén új helyszínen, a Petőfi Művelődési Házban tartotta meg a Lányok Asszonyok Klubja a hagyományos

Idén új helyszínen, a Petőfi Művelődési Házban tartotta meg a Lányok Asszonyok Klubja a hagyományos XXV. évfolyam 2. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2014. február Idén új helyszínen, a Petőfi Művelődési Házban tartotta meg a Lányok Asszonyok Klubja a hagyományos Banyabált. Ezúttal jóval

Részletesebben

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA október Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. szeptember 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen voltak:

Részletesebben

Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról

Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról Korunk gazdasági, jogszabályi környezetébôl, valamint a környezettudatos gondolkodásmódból eredô racionális döntések

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések. Változások a szemétszállításban 9. oldal. Korcsolyázás Csömörön

Csömöri Hírmondó. Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések. Változások a szemétszállításban 9. oldal. Korcsolyázás Csömörön Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések 6. oldal Változások a szemétszállításban 9. oldal Korcsolyázás Csömörön 17. oldal Kórustalálkozó és felvidéki nap

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Az üdvözült lelkek ünnepe

Az üdvözült lelkek ünnepe NYERGESЪJFALUI HНRMONDУ - NYERGESЪJFALU VÁROS ЦNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA MEGJELENIK HAVONTA - XXII. ÉVFOLYAM - 2012. NOVEMBER Az üdvözült lelkek ünnepe Halottak napja Egy gyerekkori barátom befejezte földi

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. Az első új buszok Pécelre indulnak Százötven új busszal gazdagodott Budapest és az agglomeráció. Az új autóbuszokat

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 6. szám A Járdányi Pál Zeneiskola fúvószenekarának zenés ébresztõje köszöntötte a település lakóit május 28-án, majd a Sportpályán elkezdõdtek a versenyek, labdarúgó mérkõzések

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott. Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni

Részletesebben

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január Hazug feljelentés helyi képviselők ellen Öt nappal az önkormányzati választások után a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztályán feljelentették Incze Sándor polgármestert, Bata József alpolgármestert, a

Részletesebben

Tápiógyörgye. Március 15. nemzeti ünnep története

Tápiógyörgye. Március 15. nemzeti ünnep története Faluújság Tápiógyörgye XXII. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2013. március Március 15. nemzeti ünnep története 1848. március 15. egyik legnagyobb nemzeti ünnepe a magyarságnak, melynek története

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI Nagy László Lázár grafi kája HÍRMONDÓ XVIII. évfolyam 5. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2007. május 29. Új jegyzőt választott a képviselő-testület Cegléd

Részletesebben

Ajándék az újságban! pályázati eljárás keretében bérbeadás 36 m2 nagyságú üzlethelyiséget A képviselő-testület üléseiről röviden

Ajándék az újságban! pályázati eljárás keretében bérbeadás 36 m2 nagyságú üzlethelyiséget A képviselő-testület üléseiről röviden Ajándék az újságban! Kedves olvasóink már megszokhatták, hogy minden évben találnak egy kártyanaptárt az újság mellékleteként. Kilencedik éve készülnek régi fotókból naptárak. Továbbra is négytagú a sorozat,

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. február 21. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó Ceglédbercel Község Önkormányzata szeretettel meghívja Ceglédbercel Hölgyeit 2012. március

Részletesebben

MEGJÖTT A TAVASZ, FOLYTATJUK A MUNKÁT!

MEGJÖTT A TAVASZ, FOLYTATJUK A MUNKÁT! Az év első fele mindig a tervezésé. Polgármesterként megszoktam már, hogy ilyenkor településünk éves költségvetésének megtervezése adja a legtöbb feladatot. Bár Péteri nem számít nagy településnek, mégis

Részletesebben