2011. január 22. IV. évfolyam 1. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. január 22. IV. évfolyam 1. szám"

Átírás

1 A Magyar Kultúra Napja 1989-től január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, mivel Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be Hymnus című versének írását, mely hazánk nemzeti himnusza lett. Ez a nap nem hivatalos ünnep, de jó alkalom arra, hogy emlékeztessen minket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra. Talán ezen a napon sikerül felhívni a figyelmet azokra az értékekre, amelyeket az évszázadok alatt sikerült megőrizni. Nagy szükség is van erre, hisz a globalizáció gyorsan terjedő fellege egyre jobban elveszi a fényt nemzeti kultúránk elől. Ahogy Földes László fogalmazta találóan: Negyven évig a szép >>égig érő fánkat<< a >>matrjoska babáktól<< kellett megvédeni, most pedig a >>gumimacik<< támadásától. S lássuk be, ez az utóbbi gyorsabb és hatékonyabb. Amikor nemzeti kultúránk gyökereit keressük, a két fő ág: a nyelvünk és dalaink. Ezek nyúlnak vissza legmesszebbre, ezek őriztek meg legtöbbet múltunkból, értékeinkből, szellemi kincseinkből. Ezzel kapcsolatban két nagy művészünk gondolatait szeretném idézni. Utóbbit különös figyelemmel ajánlom tanítványaimnak, hisz ez az esszé gyakori helyesírási szöveg a nyelvtan órákon, hátha így többen elolvassák, s megszívlelik. Tirpák László Kodály Zoltán: A magyar népdal művészi jelentősége (részletek) Van olyan nézet, hogy a népdal nem több mint a nemzet legműveletlenebb, legdurvább rétegének dala, s ahhoz való. Tájékozatlanság vagy az idegen lélek ösztönös tiltakozása ez. A falu megőrizte a sajátosan magáé mellett azt is, amit felülről kapott. Régi főrangú költőink műveinek nem egy töredéke maradt meg a nép közt, dallamukra többnyire nincs is más forrás, mint a nép éneke. A magyar népdal tehát nem pusztán a mai falusi élet visszhangja, nem csak a falusi ember primitív érzéseinek kifejezőse, hanem az egész magyar lélek tükre. Mint egy nagy gyűjtőmedencébe, századokon át belefolyt a magyar érzelmi élet minden patakja, nyomot hagyott benne a magyarság minden lelki élménye, bölcsőjétől fogva: mert kétségtelennek kell tartanunk, hogy a magyar dal a magyar nyelvvel egyidős. ( ) Így adja vissza a mező az egész nemzetnek a századokon át híven megőrzött kincset. Visszaadja hiánytalanul, sőt meggyarapítva: aranya antik fényében tündököl, ékkövei tüze mélyebb lett. És mint az ékszer is holt kincs a láda fenekén, életet akkor kap, ha viselik: a népdal is, mennél többeké lesz, annál nagyobb lesz a világító és melegítő ereje. Kosztolányi Dezső: Magyarul Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e vagy alacsony, erős-e vagy gyönge. Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, rejtélyként. Ebben az egyedülvaló életben csak így nyilatkozhatom meg igazán. Naponta sokszor gondolok erre. Épp annyiszor, mint arra, hogy születtem, élek és meghalok. Polgármesteri tájékoztató Tisztelt Gyermelyiek! A Képviselő-testület december 14-i ülésén a Képviselő-testület 28 napirendet tárgyalt. Ebből kiemelve a közérdeklődésre elsősorban számot tartó napirendeket, az alábbiakban tájékoztatom Önöket. Elfogadásra került a háromnegyed éves költségvetési beszámoló, valamint a évi költségvetési koncepció. Ez utóbbi legfontosabb elemei: A évi bevételek tervezési szempontjait az alábbiak szerint határozza meg: bevételek teljes körű felmérése, pályázati lehetőségek kihasználása, helyi adóbevételek (időben történő) maximális realizálása, bevételek előírásánál minimálisan az önköltség megtérítése, kintlévőségek behajtása, A évi működési kiadások tervezésekor elsődleges szempont kell, hogy legyen: a takarékos gazdálkodás, intézmény működtetésének biztosítása, jogszabályban rögzített kötelező feladatok ellátása. Tekintettel az uniós pályázati források 2013-as kifutására, Impresszum Gyermelyi Hírlap, (163/829/1/2008), ISSN , IV. évfolyam, 1. szám, Felelős kiadó: Gyermelyért Faluvédő Egyesület (Levélcím: 2821 Gyermely, Petőfi tér 7.), Megbízott felelős szerkesztő: Végh Zsigmond, Szerkesztők: Bederna Zoltán, Kókai Rita, Molnár Béla, Nyíri Hajnalka, Petró Klaudia, Pósfai Csaba, Rácz Tibor, Tirpák László Honlap: Következő lapszám megjelenése: február 12. szombat, lapzárta: a megjelenés előtti szerda 16 órakor

2 amennyiben az év során a település fejlődése szempontjából fontos pályázatot írnak ki, az azon történő sikeres indulás a beruházásoknál előnyt élvez a tisztán saját forrásból megvalósítandó beruházásokhoz képest. A Képviselő-testület meghatározta a évi víz- és hulladékszállítási díjakat. A temetőknél 1100 l-es, lefedhető hulladéktárolók kerülnek elhelyezésre. A testület meghatározta a külterületi szemétszállítási díjat is, melynek lényege, hogy az eddigi konténeres gyűjtés megszűnik, ezen a területen zöldzsákos szemétszállítási módra térünk majd át. Hogy ennek lerakása, szállítása hogyan, mi módon valósul meg, annak részletei még kidolgozás alatt állnak. Elöljáróban a lényege az, hogy a külterületi díj, 26 db zöld zsák megvásárlására ad lehetőséget, ez a tavasztól őszig terjedő időszak hulladék szállítását teszi majd lehetővé. A külterületen életvitelszerűen lakók vonatkozásában pedig teljes évre, azaz 52 hétre kell megoldanunk. Ez utóbbi elsősorban a szőlőhegyi területet érinti majd. Ezt a lépést az indokolta, hogy a konténeres szállítás nagyon nagy költséget rótt az önkormányzatra, miközben semmilyen bevételi forrással nem rendelkezett. Nem csak a gyermelyi lakosság, illetve külterületi ingatlan tulajdonosok, hanem idegenek is folyamatosan töltögették a konténereket, sőt ha nem tudták a konténerbe elhelyezni, akkor kiömlesztették annak környékére. A konténerek hétről-hétre megtelnek, a szél fújja, hozzaviszi a szemetet. Ilyen látvány fogad a Macskahegyen, az egyik legszebb erdős részen!! Sok esetben állati belsőségeket helyeztek a lakóházak közelében lévő konténerekbe, nyári 40 fokos hőségben, ahol a zöld legyektől hemzsegett a környék. A háztartási hulladék elszállítása megoldott, az évi kétszeri lomtalanítással pedig lehetőséget teremtünk az ingatlanon összegyűlt egyéb hulladékok elszállítására. A zöldhulladék elhelyezésére -mely jelen pillanatban a gázcsere telepnél nem éppen szemet gyönyörködtető látványt nyújt a falunkba érkezőknek- is más alternatívát kell választanunk. Erről is egyeztetés folyik az AVE-val. A fentiekből látható, hogy a jelenlegi helyzet nem tartható fenn, az önkormányzat nem vállalhat fel a jelenlegi gazdasági helyzetben évi több milliós nagyságrendű költséget úgy, hogy a környék felgyülemlett szemetét szállíttatja, és fizeti meg a hulladékmegsemmisítés tetemes költségét. Kérjük, legyenek segítségünkre, hogy összefogással, szemléletváltással szép és élhető környezetet teremtsünk! Szemléletváltással, lakossági összefogással teremtsük meg a 21. század elvárásainak megfelelő hulladék elhelyezést! Hulladékszállítási díjak: 80 literes edény éves díja 251 Ft+áfa/db/ürítés, a 110 literes edény éves díja 338 Ft+áfa/db/ürítés, a 240 literes edény éves díja 714 Ft+áfa/db/ürítés (ürítés 52 alkalommal). Környezetbarát zsák 270 Ft+áfa/db. Külterületi szemétszállítási díj 7020 Ft+áfa/év. Jó hír, hogy a csatorna díj a tavalyihoz képest nem emelkedett. Csatornaszolgáltatási díjak, kedvezmények Lakosság részére: 450 Ft/m3, közületi 450 Ft/m3 Kedvezmények: Vegetációs időszakban mindenkinek 20 % A településőrök alkalmazására a évi lehetőség megszűnt. Csak akkor van mód településőrök államilag finanszírozott alkalmazására, ha közterület felügyelőt alkalmaz a település. Ennek egy kisközség esetében nincs realitása, viszont társulásban, közösen alkalmazva már meggondolandó. A testület véleménye az, hogy amennyiben hatósági igazgatási társulás keretében Szomor községgel egyeztetve úgy látjuk, hogy van realitása a közös alkalmazásnak, akkor a jövőben ez a kérdés is megoldódik. Egyrészt munkahelyeket teremtünk, másrészt közterületeink fokozott ellenőrzésére is lehetőség nyílik, ami a közbiztonság további javítása szempontjából sem mellékes, bár az utóbbi időben, a faluőrség és a szomori körzeti megbízott jelenléte óriási előrelépést jelentett e téren is, így pedig még stabilabbá tehető. A testület tárgyalta a helyi adók kérdését. Egységes álláspont született a testületben arról, hogy a helyi adó terheket nem növeljük. Így egyetlen helyi adónemnél sem került sor az adómérték emelésére. Az adókintlévőségek alakulása viszont a jövőben hangsúlyozottabban kerül terítékre. A testület egyetértett abban, hogy a község adóterheit minden adózónak azonosan kell vállalnia. Nem megengedhető, hogy a terheket csak az adózók egy része viseli, így a testület felkérte a jegyzőt, hogy a jövőben az adóhatóság fordítson fokozott figyelmet a kintlévőségek behajtására, melyről negyedévenként összegszerűen számoljon be a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságnak, illetve a Képviselő-testületnek. Ez természetesen a hatósági munka végrehajtási részének fokozott hangsúlyát jelenti az adózás rendjéről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseinek értelmében. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy kérjem mindazokat, akik adófizetési problémákkal küzdenek, éljenek a törvény adta lehetőséggel. E szerint a fizetési határidő letelte előtt mód van méltányosság, fizetési halasztás, részletfizetési lehetőség igénylésére, amennyiben a törvény adta kritériumoknak a kérelmező megfelel. Sokan csak az értesítők, felszólítások kiküldése után keresik fel az adóhatóságot (vagy még akkor sem), addigra már a tartozás a pótlékokkal is meg van terhelve. Ilyen esetben az adóhatóság már nem tud az ügyfél szempontjából is kedvező döntést hozni. Elfogadást nyert a közterületek használatára vonatkozó rendelet, valamint a közterület használat díjtételeiről szóló határozat. Lényege, hogy a közterület-használatát a jövőben a polgármesteri hivatalban kérelmezni kell, valamint be kell fizetni az adott kérelemnek megfelelő díjat. A testület új rendeletet alkotott a bérlakások bérletéről, meghatározta azok bérleti díjait. Szolgálati lakások bérleti díja egységesen: 210 Ft/m2, Bérlakás esetében: 499 Ft/m2. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjait a tavalyihoz képest a Testület 5 %-kal emelte, az alábbiak szerint határozata meg: 2

3 ÁMK (2821. Gyermely, Iskola u ) a.) Aula 1-3 óra, maximum 3 óra, utána óránként Ft + ÁFA b.) Tanterem (1-3) óra Ft + ÁFA Sportcsarnok a.) gyermelyiek részére: 10 fő-ig: 244 Ft/fő+ ÁFA, 11 főtől Ft + ÁFA b.) gyermelyi lakóhellyel, ill. székhellyel nem rendelkezők esetén (csoport) 6.562Ft/óra + ÁFA Civilház (2821. Gyermely, Petőfi tér) nagyterme: 1.) 1-3 óra, maximum 3 óra Ft + ÁFA 2.) 1-3 órát követően Ft/óra+ ÁFA 3.) napközbeni árusítás (1-3 óra) 6.678Ft+ÁFA A helyi egyházi, civil szervezetek jótékonysági közösségi cél támogatása, elérése érdekében) céllal szervezett rendezvényei ingyenesek. Az ingyenesség nem vonatkozik a takarítási kötelezettséggel járó költségekre. Az 1. pontban meghatározott helyiséget iskolai, óvodai, önkormányzati rendezvények, foglalkozások tartására térítésmentesen lehet igénybe venni, egyéb esetekben díjmentességet, díjkedvezményt, az intézményvezető írásbeli indoklással ellátott kérelemre adhat. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a jövőben a falu tv nem közvetíti az önkormányzati üléseket. Úgy gondolom, ez némi magyarázatra szorul, és ezzel már érthetővé válik: Az új testület felállásával hangsúlyozott szerephez jutottak a bizottságok, melyek a testületi döntések előkészítését végzik. A testület elé már olyan előkészített javaslatok kerülnek, melyeket a testületi ülésen felesleges részletezni, kifejteni, éppen ezért már nincs olyan információ értéke, mint korábban esetlegesen volt, bár az előkészítő anyagok ismerete nélkül legfeljebb benyomásokat lehetett szerezni a testületi ülések hangulatáról, kevésbé az ott hozott döntésekről. Az újságban megjelenő polgármesteri beszámolók mint a jelenlegi is- viszont minden lényeges információt tartalmaznak, februártól elindul az új honlap, ahol minden előterjesztést, jegyzőkönyvet elolvashatnak, megtekinthetnek. A polgármester, illetve a képviselők pedig minden testületi ülést követően beszámolnak a falu tvben a testületi döntésekről, így pontos, érthető információk birtokába juthatnak az érdeklődő lakosok. Testületünk a hó eltakarításra benyújtott árajánlatok és a rendelkezésre álló géppark figyelembe vételével a belterületi hó eltakarítási munkálatok végzésére a Gyermelyi Gabona Kft-vel, a külterületi hó eltakarítási munkálatok végzésére a Zana Bt-vel kötött szerződést január 1-től. Ennek a konstrukciónak előnye az is, hogy Gyarmatpuszta, Szőlőhegy, Papp hegy alsó dűlő területeire is időben kijut a hótoló, kritikus esetben hamarabb megtisztítva a területeket. Tisztelettel: Kókai Rita, polgármester A Gyermelyi Kálvária felújítása Fölértek arra a helyre, amelynek Golgota, vagyis Koponyák helye volt a neve. Itt epével kevert bort adtak Jézusnak inni, de mikor megízlelte, nem akarta meginni (Máté 27,33-34) A Gyermelyi Katolikus Egyházközség évekkel ezelőtt elkezdte a Gyermelyi Kálvária felújítását, rendbe tételét. A Kálvária évtizedeken keresztül volt elhanyagolt, elhagyott, pusztulásra ítélt állapotban, míg a történelem fordulata következtében, a lelkiismereti és vallásszabadás helyreállítása után megnyílt az út a rendbetételhez. A Gyermelyi Katolikus Egyházközség nagy elszántsággal, de kevés anyagi lehetőséggel látott hozzá a feladathoz, amelyhez úgy tűnik további segítségre van szükség. A környezet rendbetétele nagyrészt befejeződött, az építmények rendbetétele elkezdődött, és jelenleg folyamatban van. A fő cél most tehát a Kálvária építményei (stációk, keresztek) felújításának befejezése lenne. A megkezdődött folyamat azonban nagyon lassan halad előre, és ez hacsak nem érkezik valami külső segítség akár évekig is eltarthat. Hogy a Kálvária felújítása ne torkolljon kálváriába, szükség lenne egy kis társadalmi összefogásra. A Gyermelyi Katolikus Egyházközség és a Gyermelyi Katolikus Templom és Kápolna Alapítvány együttes erőfeszítéseit kéne lakossági összefogással a mielőbbi befejezéshez segíteni. A felújítás jelenlegi költségvetése mellett további 1,5 M Ft -ra lenne még szükség ahhoz, hogy a Gyermelyi Kálvária régi fényében ragyogjon. Kérdés, hogy az Önkormányzat mennyire tudja magáévá tennie ennek a községi, részben műemlék jellegű, másrészben szakrális elhivatottságú területnek a rendezését. Amennyiben innen is érkezne egy jelentősebb segítség, akkor már csak a hiányzó részt kellene kipótolni. Ennek a módja lehetne pld. az a megoldás, amikor a hiányzó öszszeget leosztanánk a kálvária stációira és látható lenne, hogy egy-egy stáció felújítása mennyibe kerül. Egy-egy stáció felújítását aztán magára vállalhatná egy, vagy több család, akiknek a felújításban való részvétele a stáció talapzatán megjegyzésre kerülne: anyagi támogatásával felújította x, y és z család. A Kálvária nemcsak a katolikus lelkületűek, hanem az egész falu számára megőrzésre érdemes műemléki jellegű olyan szakrális terület, amelyet turisták is látogathatnak. Nagyon sok dunántúli falú büszkélkedhet már a felújított és a közönség számára megnyitott Kálváriával. Elég csak a tarjánira gondolni, amit mindig láthatunk, ha Tatabányára megyünk. Akit egyébként érdekel ez a művészettörténetileg sem érdektelen téma a Kálvária.lap.hu internetes oldalon sok érdekes információt szerezhet és sok egyéb kálváriában gyönyörködhet. Jó lenne ha Gyermely is mielőbb megnyithatná a saját kálváriáját, és a Szomor felől a falunkba beérkező vendég fel is gyalogolhatna a Gyermelyi Kálvária lejtőjén, meg- 3

4 csodálva közben a falu panorámáját. A község újságjain keresztül fordulunk a lakossághoz, mint potenciális támogatókhoz, és számítunk a lokálpatrióta érzületre és az ebből fakadó adakozásra, egy közös községi cél megvalósításához. A vélemények, és a ajánlati szándékok alakulása után, az Önkormányzat támogatása mértékének ismeretében, ismét tájékoztatjuk a nagyközönséget a további támogatás szükséges mértékéről és formájáról. Felajánlásaikat a következő számlákon lehet megtenni. Címzett: Gyermely Szt István Kápolna számlaszám: Duna Tak. Szöv., valamint Címzett: Gyermelyi Katolikus Templom és Kápolna Alapítvány számlaszám: , megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: "Kálvária" Továbbá a templom pénztárosnál Kádárné Fülöp Jolán és Fülöpné Tóth Margitnál Gyermely Szt. István Rk. Egyházközség Éberhardt András Ökumenikus imahét Gyermelyen Február között ismét Ökumenikus Imahét lesz a Krisztus-hívők egységéért ben a keresztények egységéért tartott ökumenikus imahéten a jeruzsálemi első keresztény egyház eredetével fognak foglalkozni világszerte, emlékezve arra az időszakra, amikor az egyház még valóban egységes volt. Az imahét vezérigéje: ApCsel 2,42-47 lesz. kitartóan részt vettek az apostoli tanításban (ApCsel 2,42) Megnyitó: február :00 Gyermelyi Református Templom Az alkalmaink minden nap 18 órakor kezdődnek, melyekre mindenkit szeretettel várunk! Petró Klaudia református lelkész Ezúton mondok köszönetet minden kedves rokonnak, barátnak és ismerősnek, akik szeretett férjem, Bokros Zsigmond temetésén megjelentek, sírjára virágot hoztak és részvétüket fejezték ki. Gyászoló felesége és családja Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szerették és tisztelték Könyves Lajost, a drága jó férjet, édesapát, nagyapát, egykori munkatársat, jó ismerőst, hogy január 12-én elkísérték utolsó útjára, sírjára virágot hoztak, gyászunkban osztoztak. Kérjük, őrizzék meg őt jó emlékezetükben! Könyves Lajosné és családja Az ÁMK farsangi programjai február 11 óvodások farsangja február 25. alsó tagozatosok iskolai farsangja március 4. felső tagozatosok iskolai farsangja március 5. felnőtt farsang az óvodai SZMK szervezésében Árverési hirdetmény Gyermely Község Önkormányzata árverési felhívást tesz közzé a tulajdonában lévő 5 önkormányzati ingatlan értékesítésére: - 1. Gyermely, 227/11 hrsz, 1150 m2, beépítetlen belterületi telekingatlan. Beépítési százalék: 30 besorolás: LF- 1, - 2. Gyermely, 227/12 hrsz,1118 m2, beépítetlen belterületi telekingatlan. Beépítési százalék:30 besorolás:lf-1-3. Gyermely, 227/13 hrsz,1172 m2, beépítetlen belterületi telekingatlan. Beépítési százalék:30 besorolás:lf-1-4. Gyermely, 227/14 hrsz, 1232 m2, beépítetlen belterületi telekingatlan. Beépítési százalék:30 besorolás:lf-1-5. Gyermely,227/15 hrsz, 1232 m2, beépítetlen belterületi telekingatlan. Beépítési százalék:30 besorolás: LF-1 Érvényesen licitálni az árverési előleg befizetésével, az ingatlan kikiáltási árának 5%.-a mellett lehet. Az előleget Gyermely Község Önkormányzatának a Duna Takarékszövetkezetnél vezetett, számú számlájára történő átutalással kell teljesíteni. Az árveréskor az átutalást bizonylattal igazolni kell. Sikertelen árverési vétel esetén az előleg visszafizetésre kerül. Licitlépcső: 3%. Az árverésen való részvétel jelentkezési határideje február 10.(csütörtök) óra Az árverés lebonyolításának időpontja február 14. (hétfő),10.00 óra. Az árverés lebonyolításának helyszíne: Gyermely Község Polgármesteri Hivatal, jegyzői iroda Gyermely, Petőfi tér 1. szám. Az árverés részletes feltételeiről információt kérni, a pályázatot benyújtani, vagy a megtekintési szándékot előre jelezni Kókai Rita Polgármesternél lehet a ös telefonszámon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben. Az árverési döntést a Képviselőtestület hagyja jóvá. Kókai Rita, polgármester 4

5 II. Gyermelyi Pálinka Est Kedves pálinka kedvelők! A tavalyi pálinka est sikerén felbátorodva ez év tél végén is megszervezzük a 'pálinkások találkozóját'. A tervezett időpont március 4, péntek. Pillanatkép a tavalyi rendezvényről Egy kicsit másképpen, de mégis hasonlóan az előző évhez gondoljuk összeállítani az est programját. Idén is az egyszerűséget és a közvetlen, barátias hangulatot szeretnénk hangsúlyozni. Természetesen a fogyasztási élvezeten felül idén is készülünk egy kis szakmaisággal azok kedvéért, akik nem csak fogyasztani szeretik a jó minősígű pálinkát, hanem készíttetni, illetve mára már akár készíteni is! Még nem állt össze a pontos menetrend, de az idei alkalommal szeretnénk elkezdeni megismerni a jó minőségű pálinka ismérveit, titkait. Ez azt jelenti, hogy képzett pálinka bíra segítségével, néhány, reményeink szerint az est résztvevői által előzőleg felajánlott pálinka mintákon tudjuk szemléltetni a hibákat vagy érdemeket, illetve megismerni azok közvetett vagy közvetlen okait. Egy másik, háttérben futó, opcionális lehetőség, hogy igény esetén, szintén előzőleg leadott mintákat szívesen értékeltetjük, és az est folyamán ennek eredményét akár nyíltan, akár diszkréten ismertetjük a tulajdonossal. Fenti sorokat kedvcsinálónak szánjuk, bővebb, részletes információval a következő számban jelentkezünk. Várunk minden érdeklődőt a második Gyermelyi Pálinka Estre! Bederna Zoltán, Pósfai Csaba és Hancz Gergely Pilates torna Gyermelyen Pilates tornát indítunk, amelynek első, bemutatkozó foglalkozása jan. 25-én, kedden ig lesz a Sportcsarnokban. Heti két alkalmat tervezünk. A részleteket és az árat amely elsősorban létszámfüggő az első alkalommal beszéljük meg. Az oktató Marton Zsanett Tatabányán és Oroszlányban tart edzéseket. A foglalkozás előtt néhány perccel várjuk az érdeklődőket, polifoam/takaró és kényelmes ruha szükséges. Néhány szó a Pilatesről: A Pilates segít karcsúságunk megőrzésében és izomzatunk feszessé tételében, törzsizomzatunk stabilizálásában. Hatékonyan alkalmazható derékfájás, csípő, térd és más mozgászervi betegségek esetén is ízületkímélő hatása miatt. A módszer lényege, hogy olyan egyenletes, fokozatosan felépített és egyénre szabott gyakorlatokból áll, amelyek elősegítik izomzatunk harmonikus egységként történő működését. Egyúttal magába foglal egy olyan speciális légzéstechnikát, melynek segítségével nemcsak a szervezet oxigénellátása növelhető, hanem a fizikai teljesítmény is jelentősen fokozható. Kortól és nemtől függetlenül végezhető. Kinek ajánlható? Azoknak, akik szeretnék a stresszt könnyed, laza formában levezetni. Akik egész nap asztalnál ülnek, vagy nehéz fizikai munkát végeznek, és szeretnék átmozgatni a napközben keveset mozgatott testtájakat, így különösen a gerinc menti izmokat. Akik szeretnék megismerni saját testüket, izmaikat, és megtanulnák tudatosan formálni alakjukat. Várunk minden kedves mozogni vágyót! Tóth Ágnes SZJA 1% Közeledik a személyi jövedelemadó bevallásának első időszaka. Mindenkit arra bíztatunk, hogy az SZJA 1+1 százalékáról mindenképpen rendelkezzen, hiszen a nagy állami kalap helyett célzottan juttathat különböző feladatokat ellátó szervezeteknek. Az első 1%-ot egyházaknak, a második 1%-ot pedig közhasznú egyesületeknek, alapítványoknak lehet felajánlani. Mellékelten közöljük abc rendben a Gyermelyen működő szervezetek neveit és adószámait, mely a rendelkezéshez szükséges. Ki-ki döntsön saját belátása és céljai szerint! Szerkesztőség Aki időt nyer, életet nyer Alapítvány a sürgősségi betegellátás fejlesztésére Alapítvány a Gyermelyi Református Egyházközség vallási és karitatív céljainak támogatására Gyermelyért Faluvédő Egyesület Gyermelyi Katolikus Templom és Kápolna Alapítvány Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesület Tóth Béla Emlékalapítvány 5

6 Álláshirdetés A GYERMELY ZRT. TÉSZTAGYÁRA FELVÉTELT HIRDET TECHNOLÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE A munkavégzés helye: 2821 Gyermely, Bajnai út 1. Jelentkezési határidő: február 7. Feladatok: A felelősségi körébe tartozó részlegek (tojástörő, gyártás és csomagolás) napi munkaszervezése, irányítása a felettese által meghatározott gyártási ütemtervnek megfelelően. A termelési folyamatok és gépek folyamatos ellenőrzése, a termelési információk és adatok, úgymint: anyagfelhasználások, keletkező késztermékek, állásidők, munkaidő és hatékonyság adatok rögzítése. Gyártásközi termékellenőrzésekben való részvétel, a minőségi problémák kezelése, jelzése az illetékesek felé. A műszak során felmerülő hibák javítása, javíttatása, dokumentálása. Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartatása. Elvárások: Felsőfokú, élelmiszertechnológus, vagy élelmiszeripari gépész diploma (egyedi elbírálási szempont alapján, elfogadható az utolsó félévét felsőfokú képzésben töltő jelentkező is). Három műszakos munkarend vállalása (a pihenőnapok havonta egy-két alkalommal, összevontan kerülnek kiadásra). Számítógép, valamint MS Word, Excel felhasználói szintű ismerete. Pontosság, precizitás, jó problémamegoldó és kommunikációs készség. B kategóriás jogosítvány és gépkocsi. Előny: Gabona- és ipari növény feldolgozó szakirányú diploma. Élelmiszeripari műszakvezetői, termelésirányítói tapasztalat. Jelentkezni lehet a címre elküldött szakmai önéletrajzot és az elérhetőségeket tartalmazó bemutatkozással. Az életrajzhoz a végzettséget igazoló diploma másolatát, vagy az iskolai jogviszonyt igazoló dokumentumot kérjük csatolni! Pályázat társadalmi és civil szervezetek részére A Képviselő-testület a 12/2010.(XI.25.) önkormányzati rendeletének megfelelően pályázatot hirdet a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok részére. Űrlap igényelhető a polgármesteri hivatalban. Beadási határidő: január 31. Pályázatot benyújtók köre: -székhelye Gyermely községben van vagy -országos, illetve regionális szervezet, aki az alábbi tevékenységek valamelyikét végzi Gyermely község javára: a) egészségügyi, szociális és karitatív tevékenység, b) közbiztonsági tevékenység, c) gyermek és ifjúsági táboroztatás, egyéb gyermek és ifjúsági feladatok, d) kulturális, közművelődési és művészeti tevékenység, e) sporttevékenység, sportegyesület működtetése, f) nevelés, oktatás támogatása, g) hagyományőrzés, h) környezetvédelem, faluszépítés, i) idősek életminőségének javítása. Nem adható támogatás a szervezetnek, amelyik politikai tevékenységet folytat vállalkozási tevékenységet folytat 6 a támogatást nem Gyermely község polgárai javára végzett tevékenységre, ill. rendezvényre kívánja fordítani nem rendelkezik a pályázati előírás szerinti jogi személyiséggel (ebben az esetben is fordulhat támogatásért, azonban nem hivatalos pályázat keretében, hanem az illetékes szakbizottságokhoz intézett közvetlen kérelem útján) A támogatásban részesített szervezetek legkésőbb a következő év január 15-ig írásbeli beszámolási kötelezettséggel tartoznak. A felhasználásról szóló írásbeli beszámolót a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A hiányosan vagy nem megfelelően benyújtott kérelmek esetén a polgármesteri hivatal 5 napos határidő megjelölésével hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. Azon szervezet támogatási kérelme, amely nem felel meg a fentiekben előírt feltételeknek, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő alatt a hiányt nem pótolják, érvénytelen, és támogatásban nem részesíthető. A támogatás elbírálásának szempontjai: a.) a szervezet tevékenységének Gyermely község fejlődését szolgáló társadalmi hasznossága b.) a korábbi gyermelyi rendezvények és tevékenységek sikeressége, pontossága és referenciái c.) az önkormányzati támogatás, mint önrész felhasználásával megszerezhető támogatások bemutatása Gyermely, január 11. Kókai Rita polgármester

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

1.. 2.. 3.. (1) Az önkormányzat évente, költségvetési rendeletében határozza meg a szervezetek támogatására szolgáló pénzeszközök mértékét.

1.. 2.. 3.. (1) Az önkormányzat évente, költségvetési rendeletében határozza meg a szervezetek támogatására szolgáló pénzeszközök mértékét. Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívülre történő forrás átadásának, illetve államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól.

Részletesebben

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A 2013. évi hulladékszállítási

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető.

A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető. Társadalmi egyeztetés A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 91-23/2011 JEGYZŐKÖNYV Jelen vannak: Csorba János polgármester

Részletesebben

Előterjesztés. A biatorbágyi egyházak 2011. évi támogatásáról

Előterjesztés. A biatorbágyi egyházak 2011. évi támogatásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A biatorbágyi egyházak

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. (továbbiakban PMCS)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. (továbbiakban PMCS) PÁLYÁZATI KIÍRÁS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET A HELYI CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA KÜLSŐ PÁLYÁZATO- KON VALÓ INDULÁS TÁMOGATÁSÁRA A pályázat tulajdonosa: A pályázat lebonyolítója:

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: A Solar Energy Systems Kft. támogatási ügye Iktatószám:

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása Módosított határozati javaslatok 2011. december 12-i ülésre 2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása A PVB javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XII.16-i ülésen a szolgáltatóval történt egyeztetést

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Község Önkormányzatának Képviselőtestülete - a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, és az eseményhez kapcsolódó díjak mértékéről Érsekvadkert Község Önkormányzatának

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága E l n ö k é t ő l Szám: 79-13/2011. M E G H Í V Ó Tájékoztató Bizottsága soron következő ülését 2011. március

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2012. (12.06.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hulladékgyűjtéssel és hulladékudvar

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu a Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március hó 29. napján megtartott ülésének könyvéből: 13/2012.(III. 29.) önkormányzati határozat Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyerhető pénzügyi támogatásról

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére A HELYI ADÓK MÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu.

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu. Ágasegyháza Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítette: Településfejlesztési

Részletesebben