2011. január 22. IV. évfolyam 1. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. január 22. IV. évfolyam 1. szám"

Átírás

1 A Magyar Kultúra Napja 1989-től január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, mivel Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be Hymnus című versének írását, mely hazánk nemzeti himnusza lett. Ez a nap nem hivatalos ünnep, de jó alkalom arra, hogy emlékeztessen minket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra. Talán ezen a napon sikerül felhívni a figyelmet azokra az értékekre, amelyeket az évszázadok alatt sikerült megőrizni. Nagy szükség is van erre, hisz a globalizáció gyorsan terjedő fellege egyre jobban elveszi a fényt nemzeti kultúránk elől. Ahogy Földes László fogalmazta találóan: Negyven évig a szép >>égig érő fánkat<< a >>matrjoska babáktól<< kellett megvédeni, most pedig a >>gumimacik<< támadásától. S lássuk be, ez az utóbbi gyorsabb és hatékonyabb. Amikor nemzeti kultúránk gyökereit keressük, a két fő ág: a nyelvünk és dalaink. Ezek nyúlnak vissza legmesszebbre, ezek őriztek meg legtöbbet múltunkból, értékeinkből, szellemi kincseinkből. Ezzel kapcsolatban két nagy művészünk gondolatait szeretném idézni. Utóbbit különös figyelemmel ajánlom tanítványaimnak, hisz ez az esszé gyakori helyesírási szöveg a nyelvtan órákon, hátha így többen elolvassák, s megszívlelik. Tirpák László Kodály Zoltán: A magyar népdal művészi jelentősége (részletek) Van olyan nézet, hogy a népdal nem több mint a nemzet legműveletlenebb, legdurvább rétegének dala, s ahhoz való. Tájékozatlanság vagy az idegen lélek ösztönös tiltakozása ez. A falu megőrizte a sajátosan magáé mellett azt is, amit felülről kapott. Régi főrangú költőink műveinek nem egy töredéke maradt meg a nép közt, dallamukra többnyire nincs is más forrás, mint a nép éneke. A magyar népdal tehát nem pusztán a mai falusi élet visszhangja, nem csak a falusi ember primitív érzéseinek kifejezőse, hanem az egész magyar lélek tükre. Mint egy nagy gyűjtőmedencébe, századokon át belefolyt a magyar érzelmi élet minden patakja, nyomot hagyott benne a magyarság minden lelki élménye, bölcsőjétől fogva: mert kétségtelennek kell tartanunk, hogy a magyar dal a magyar nyelvvel egyidős. ( ) Így adja vissza a mező az egész nemzetnek a századokon át híven megőrzött kincset. Visszaadja hiánytalanul, sőt meggyarapítva: aranya antik fényében tündököl, ékkövei tüze mélyebb lett. És mint az ékszer is holt kincs a láda fenekén, életet akkor kap, ha viselik: a népdal is, mennél többeké lesz, annál nagyobb lesz a világító és melegítő ereje. Kosztolányi Dezső: Magyarul Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e vagy alacsony, erős-e vagy gyönge. Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, rejtélyként. Ebben az egyedülvaló életben csak így nyilatkozhatom meg igazán. Naponta sokszor gondolok erre. Épp annyiszor, mint arra, hogy születtem, élek és meghalok. Polgármesteri tájékoztató Tisztelt Gyermelyiek! A Képviselő-testület december 14-i ülésén a Képviselő-testület 28 napirendet tárgyalt. Ebből kiemelve a közérdeklődésre elsősorban számot tartó napirendeket, az alábbiakban tájékoztatom Önöket. Elfogadásra került a háromnegyed éves költségvetési beszámoló, valamint a évi költségvetési koncepció. Ez utóbbi legfontosabb elemei: A évi bevételek tervezési szempontjait az alábbiak szerint határozza meg: bevételek teljes körű felmérése, pályázati lehetőségek kihasználása, helyi adóbevételek (időben történő) maximális realizálása, bevételek előírásánál minimálisan az önköltség megtérítése, kintlévőségek behajtása, A évi működési kiadások tervezésekor elsődleges szempont kell, hogy legyen: a takarékos gazdálkodás, intézmény működtetésének biztosítása, jogszabályban rögzített kötelező feladatok ellátása. Tekintettel az uniós pályázati források 2013-as kifutására, Impresszum Gyermelyi Hírlap, (163/829/1/2008), ISSN , IV. évfolyam, 1. szám, Felelős kiadó: Gyermelyért Faluvédő Egyesület (Levélcím: 2821 Gyermely, Petőfi tér 7.), Megbízott felelős szerkesztő: Végh Zsigmond, Szerkesztők: Bederna Zoltán, Kókai Rita, Molnár Béla, Nyíri Hajnalka, Petró Klaudia, Pósfai Csaba, Rácz Tibor, Tirpák László Honlap: Következő lapszám megjelenése: február 12. szombat, lapzárta: a megjelenés előtti szerda 16 órakor

2 amennyiben az év során a település fejlődése szempontjából fontos pályázatot írnak ki, az azon történő sikeres indulás a beruházásoknál előnyt élvez a tisztán saját forrásból megvalósítandó beruházásokhoz képest. A Képviselő-testület meghatározta a évi víz- és hulladékszállítási díjakat. A temetőknél 1100 l-es, lefedhető hulladéktárolók kerülnek elhelyezésre. A testület meghatározta a külterületi szemétszállítási díjat is, melynek lényege, hogy az eddigi konténeres gyűjtés megszűnik, ezen a területen zöldzsákos szemétszállítási módra térünk majd át. Hogy ennek lerakása, szállítása hogyan, mi módon valósul meg, annak részletei még kidolgozás alatt állnak. Elöljáróban a lényege az, hogy a külterületi díj, 26 db zöld zsák megvásárlására ad lehetőséget, ez a tavasztól őszig terjedő időszak hulladék szállítását teszi majd lehetővé. A külterületen életvitelszerűen lakók vonatkozásában pedig teljes évre, azaz 52 hétre kell megoldanunk. Ez utóbbi elsősorban a szőlőhegyi területet érinti majd. Ezt a lépést az indokolta, hogy a konténeres szállítás nagyon nagy költséget rótt az önkormányzatra, miközben semmilyen bevételi forrással nem rendelkezett. Nem csak a gyermelyi lakosság, illetve külterületi ingatlan tulajdonosok, hanem idegenek is folyamatosan töltögették a konténereket, sőt ha nem tudták a konténerbe elhelyezni, akkor kiömlesztették annak környékére. A konténerek hétről-hétre megtelnek, a szél fújja, hozzaviszi a szemetet. Ilyen látvány fogad a Macskahegyen, az egyik legszebb erdős részen!! Sok esetben állati belsőségeket helyeztek a lakóházak közelében lévő konténerekbe, nyári 40 fokos hőségben, ahol a zöld legyektől hemzsegett a környék. A háztartási hulladék elszállítása megoldott, az évi kétszeri lomtalanítással pedig lehetőséget teremtünk az ingatlanon összegyűlt egyéb hulladékok elszállítására. A zöldhulladék elhelyezésére -mely jelen pillanatban a gázcsere telepnél nem éppen szemet gyönyörködtető látványt nyújt a falunkba érkezőknek- is más alternatívát kell választanunk. Erről is egyeztetés folyik az AVE-val. A fentiekből látható, hogy a jelenlegi helyzet nem tartható fenn, az önkormányzat nem vállalhat fel a jelenlegi gazdasági helyzetben évi több milliós nagyságrendű költséget úgy, hogy a környék felgyülemlett szemetét szállíttatja, és fizeti meg a hulladékmegsemmisítés tetemes költségét. Kérjük, legyenek segítségünkre, hogy összefogással, szemléletváltással szép és élhető környezetet teremtsünk! Szemléletváltással, lakossági összefogással teremtsük meg a 21. század elvárásainak megfelelő hulladék elhelyezést! Hulladékszállítási díjak: 80 literes edény éves díja 251 Ft+áfa/db/ürítés, a 110 literes edény éves díja 338 Ft+áfa/db/ürítés, a 240 literes edény éves díja 714 Ft+áfa/db/ürítés (ürítés 52 alkalommal). Környezetbarát zsák 270 Ft+áfa/db. Külterületi szemétszállítási díj 7020 Ft+áfa/év. Jó hír, hogy a csatorna díj a tavalyihoz képest nem emelkedett. Csatornaszolgáltatási díjak, kedvezmények Lakosság részére: 450 Ft/m3, közületi 450 Ft/m3 Kedvezmények: Vegetációs időszakban mindenkinek 20 % A településőrök alkalmazására a évi lehetőség megszűnt. Csak akkor van mód településőrök államilag finanszírozott alkalmazására, ha közterület felügyelőt alkalmaz a település. Ennek egy kisközség esetében nincs realitása, viszont társulásban, közösen alkalmazva már meggondolandó. A testület véleménye az, hogy amennyiben hatósági igazgatási társulás keretében Szomor községgel egyeztetve úgy látjuk, hogy van realitása a közös alkalmazásnak, akkor a jövőben ez a kérdés is megoldódik. Egyrészt munkahelyeket teremtünk, másrészt közterületeink fokozott ellenőrzésére is lehetőség nyílik, ami a közbiztonság további javítása szempontjából sem mellékes, bár az utóbbi időben, a faluőrség és a szomori körzeti megbízott jelenléte óriási előrelépést jelentett e téren is, így pedig még stabilabbá tehető. A testület tárgyalta a helyi adók kérdését. Egységes álláspont született a testületben arról, hogy a helyi adó terheket nem növeljük. Így egyetlen helyi adónemnél sem került sor az adómérték emelésére. Az adókintlévőségek alakulása viszont a jövőben hangsúlyozottabban kerül terítékre. A testület egyetértett abban, hogy a község adóterheit minden adózónak azonosan kell vállalnia. Nem megengedhető, hogy a terheket csak az adózók egy része viseli, így a testület felkérte a jegyzőt, hogy a jövőben az adóhatóság fordítson fokozott figyelmet a kintlévőségek behajtására, melyről negyedévenként összegszerűen számoljon be a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságnak, illetve a Képviselő-testületnek. Ez természetesen a hatósági munka végrehajtási részének fokozott hangsúlyát jelenti az adózás rendjéről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseinek értelmében. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy kérjem mindazokat, akik adófizetési problémákkal küzdenek, éljenek a törvény adta lehetőséggel. E szerint a fizetési határidő letelte előtt mód van méltányosság, fizetési halasztás, részletfizetési lehetőség igénylésére, amennyiben a törvény adta kritériumoknak a kérelmező megfelel. Sokan csak az értesítők, felszólítások kiküldése után keresik fel az adóhatóságot (vagy még akkor sem), addigra már a tartozás a pótlékokkal is meg van terhelve. Ilyen esetben az adóhatóság már nem tud az ügyfél szempontjából is kedvező döntést hozni. Elfogadást nyert a közterületek használatára vonatkozó rendelet, valamint a közterület használat díjtételeiről szóló határozat. Lényege, hogy a közterület-használatát a jövőben a polgármesteri hivatalban kérelmezni kell, valamint be kell fizetni az adott kérelemnek megfelelő díjat. A testület új rendeletet alkotott a bérlakások bérletéről, meghatározta azok bérleti díjait. Szolgálati lakások bérleti díja egységesen: 210 Ft/m2, Bérlakás esetében: 499 Ft/m2. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjait a tavalyihoz képest a Testület 5 %-kal emelte, az alábbiak szerint határozata meg: 2

3 ÁMK (2821. Gyermely, Iskola u ) a.) Aula 1-3 óra, maximum 3 óra, utána óránként Ft + ÁFA b.) Tanterem (1-3) óra Ft + ÁFA Sportcsarnok a.) gyermelyiek részére: 10 fő-ig: 244 Ft/fő+ ÁFA, 11 főtől Ft + ÁFA b.) gyermelyi lakóhellyel, ill. székhellyel nem rendelkezők esetén (csoport) 6.562Ft/óra + ÁFA Civilház (2821. Gyermely, Petőfi tér) nagyterme: 1.) 1-3 óra, maximum 3 óra Ft + ÁFA 2.) 1-3 órát követően Ft/óra+ ÁFA 3.) napközbeni árusítás (1-3 óra) 6.678Ft+ÁFA A helyi egyházi, civil szervezetek jótékonysági közösségi cél támogatása, elérése érdekében) céllal szervezett rendezvényei ingyenesek. Az ingyenesség nem vonatkozik a takarítási kötelezettséggel járó költségekre. Az 1. pontban meghatározott helyiséget iskolai, óvodai, önkormányzati rendezvények, foglalkozások tartására térítésmentesen lehet igénybe venni, egyéb esetekben díjmentességet, díjkedvezményt, az intézményvezető írásbeli indoklással ellátott kérelemre adhat. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a jövőben a falu tv nem közvetíti az önkormányzati üléseket. Úgy gondolom, ez némi magyarázatra szorul, és ezzel már érthetővé válik: Az új testület felállásával hangsúlyozott szerephez jutottak a bizottságok, melyek a testületi döntések előkészítését végzik. A testület elé már olyan előkészített javaslatok kerülnek, melyeket a testületi ülésen felesleges részletezni, kifejteni, éppen ezért már nincs olyan információ értéke, mint korábban esetlegesen volt, bár az előkészítő anyagok ismerete nélkül legfeljebb benyomásokat lehetett szerezni a testületi ülések hangulatáról, kevésbé az ott hozott döntésekről. Az újságban megjelenő polgármesteri beszámolók mint a jelenlegi is- viszont minden lényeges információt tartalmaznak, februártól elindul az új honlap, ahol minden előterjesztést, jegyzőkönyvet elolvashatnak, megtekinthetnek. A polgármester, illetve a képviselők pedig minden testületi ülést követően beszámolnak a falu tvben a testületi döntésekről, így pontos, érthető információk birtokába juthatnak az érdeklődő lakosok. Testületünk a hó eltakarításra benyújtott árajánlatok és a rendelkezésre álló géppark figyelembe vételével a belterületi hó eltakarítási munkálatok végzésére a Gyermelyi Gabona Kft-vel, a külterületi hó eltakarítási munkálatok végzésére a Zana Bt-vel kötött szerződést január 1-től. Ennek a konstrukciónak előnye az is, hogy Gyarmatpuszta, Szőlőhegy, Papp hegy alsó dűlő területeire is időben kijut a hótoló, kritikus esetben hamarabb megtisztítva a területeket. Tisztelettel: Kókai Rita, polgármester A Gyermelyi Kálvária felújítása Fölértek arra a helyre, amelynek Golgota, vagyis Koponyák helye volt a neve. Itt epével kevert bort adtak Jézusnak inni, de mikor megízlelte, nem akarta meginni (Máté 27,33-34) A Gyermelyi Katolikus Egyházközség évekkel ezelőtt elkezdte a Gyermelyi Kálvária felújítását, rendbe tételét. A Kálvária évtizedeken keresztül volt elhanyagolt, elhagyott, pusztulásra ítélt állapotban, míg a történelem fordulata következtében, a lelkiismereti és vallásszabadás helyreállítása után megnyílt az út a rendbetételhez. A Gyermelyi Katolikus Egyházközség nagy elszántsággal, de kevés anyagi lehetőséggel látott hozzá a feladathoz, amelyhez úgy tűnik további segítségre van szükség. A környezet rendbetétele nagyrészt befejeződött, az építmények rendbetétele elkezdődött, és jelenleg folyamatban van. A fő cél most tehát a Kálvária építményei (stációk, keresztek) felújításának befejezése lenne. A megkezdődött folyamat azonban nagyon lassan halad előre, és ez hacsak nem érkezik valami külső segítség akár évekig is eltarthat. Hogy a Kálvária felújítása ne torkolljon kálváriába, szükség lenne egy kis társadalmi összefogásra. A Gyermelyi Katolikus Egyházközség és a Gyermelyi Katolikus Templom és Kápolna Alapítvány együttes erőfeszítéseit kéne lakossági összefogással a mielőbbi befejezéshez segíteni. A felújítás jelenlegi költségvetése mellett további 1,5 M Ft -ra lenne még szükség ahhoz, hogy a Gyermelyi Kálvária régi fényében ragyogjon. Kérdés, hogy az Önkormányzat mennyire tudja magáévá tennie ennek a községi, részben műemlék jellegű, másrészben szakrális elhivatottságú területnek a rendezését. Amennyiben innen is érkezne egy jelentősebb segítség, akkor már csak a hiányzó részt kellene kipótolni. Ennek a módja lehetne pld. az a megoldás, amikor a hiányzó öszszeget leosztanánk a kálvária stációira és látható lenne, hogy egy-egy stáció felújítása mennyibe kerül. Egy-egy stáció felújítását aztán magára vállalhatná egy, vagy több család, akiknek a felújításban való részvétele a stáció talapzatán megjegyzésre kerülne: anyagi támogatásával felújította x, y és z család. A Kálvária nemcsak a katolikus lelkületűek, hanem az egész falu számára megőrzésre érdemes műemléki jellegű olyan szakrális terület, amelyet turisták is látogathatnak. Nagyon sok dunántúli falú büszkélkedhet már a felújított és a közönség számára megnyitott Kálváriával. Elég csak a tarjánira gondolni, amit mindig láthatunk, ha Tatabányára megyünk. Akit egyébként érdekel ez a művészettörténetileg sem érdektelen téma a Kálvária.lap.hu internetes oldalon sok érdekes információt szerezhet és sok egyéb kálváriában gyönyörködhet. Jó lenne ha Gyermely is mielőbb megnyithatná a saját kálváriáját, és a Szomor felől a falunkba beérkező vendég fel is gyalogolhatna a Gyermelyi Kálvária lejtőjén, meg- 3

4 csodálva közben a falu panorámáját. A község újságjain keresztül fordulunk a lakossághoz, mint potenciális támogatókhoz, és számítunk a lokálpatrióta érzületre és az ebből fakadó adakozásra, egy közös községi cél megvalósításához. A vélemények, és a ajánlati szándékok alakulása után, az Önkormányzat támogatása mértékének ismeretében, ismét tájékoztatjuk a nagyközönséget a további támogatás szükséges mértékéről és formájáról. Felajánlásaikat a következő számlákon lehet megtenni. Címzett: Gyermely Szt István Kápolna számlaszám: Duna Tak. Szöv., valamint Címzett: Gyermelyi Katolikus Templom és Kápolna Alapítvány számlaszám: , megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: "Kálvária" Továbbá a templom pénztárosnál Kádárné Fülöp Jolán és Fülöpné Tóth Margitnál Gyermely Szt. István Rk. Egyházközség Éberhardt András Ökumenikus imahét Gyermelyen Február között ismét Ökumenikus Imahét lesz a Krisztus-hívők egységéért ben a keresztények egységéért tartott ökumenikus imahéten a jeruzsálemi első keresztény egyház eredetével fognak foglalkozni világszerte, emlékezve arra az időszakra, amikor az egyház még valóban egységes volt. Az imahét vezérigéje: ApCsel 2,42-47 lesz. kitartóan részt vettek az apostoli tanításban (ApCsel 2,42) Megnyitó: február :00 Gyermelyi Református Templom Az alkalmaink minden nap 18 órakor kezdődnek, melyekre mindenkit szeretettel várunk! Petró Klaudia református lelkész Ezúton mondok köszönetet minden kedves rokonnak, barátnak és ismerősnek, akik szeretett férjem, Bokros Zsigmond temetésén megjelentek, sírjára virágot hoztak és részvétüket fejezték ki. Gyászoló felesége és családja Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szerették és tisztelték Könyves Lajost, a drága jó férjet, édesapát, nagyapát, egykori munkatársat, jó ismerőst, hogy január 12-én elkísérték utolsó útjára, sírjára virágot hoztak, gyászunkban osztoztak. Kérjük, őrizzék meg őt jó emlékezetükben! Könyves Lajosné és családja Az ÁMK farsangi programjai február 11 óvodások farsangja február 25. alsó tagozatosok iskolai farsangja március 4. felső tagozatosok iskolai farsangja március 5. felnőtt farsang az óvodai SZMK szervezésében Árverési hirdetmény Gyermely Község Önkormányzata árverési felhívást tesz közzé a tulajdonában lévő 5 önkormányzati ingatlan értékesítésére: - 1. Gyermely, 227/11 hrsz, 1150 m2, beépítetlen belterületi telekingatlan. Beépítési százalék: 30 besorolás: LF- 1, - 2. Gyermely, 227/12 hrsz,1118 m2, beépítetlen belterületi telekingatlan. Beépítési százalék:30 besorolás:lf-1-3. Gyermely, 227/13 hrsz,1172 m2, beépítetlen belterületi telekingatlan. Beépítési százalék:30 besorolás:lf-1-4. Gyermely, 227/14 hrsz, 1232 m2, beépítetlen belterületi telekingatlan. Beépítési százalék:30 besorolás:lf-1-5. Gyermely,227/15 hrsz, 1232 m2, beépítetlen belterületi telekingatlan. Beépítési százalék:30 besorolás: LF-1 Érvényesen licitálni az árverési előleg befizetésével, az ingatlan kikiáltási árának 5%.-a mellett lehet. Az előleget Gyermely Község Önkormányzatának a Duna Takarékszövetkezetnél vezetett, számú számlájára történő átutalással kell teljesíteni. Az árveréskor az átutalást bizonylattal igazolni kell. Sikertelen árverési vétel esetén az előleg visszafizetésre kerül. Licitlépcső: 3%. Az árverésen való részvétel jelentkezési határideje február 10.(csütörtök) óra Az árverés lebonyolításának időpontja február 14. (hétfő),10.00 óra. Az árverés lebonyolításának helyszíne: Gyermely Község Polgármesteri Hivatal, jegyzői iroda Gyermely, Petőfi tér 1. szám. Az árverés részletes feltételeiről információt kérni, a pályázatot benyújtani, vagy a megtekintési szándékot előre jelezni Kókai Rita Polgármesternél lehet a ös telefonszámon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben. Az árverési döntést a Képviselőtestület hagyja jóvá. Kókai Rita, polgármester 4

5 II. Gyermelyi Pálinka Est Kedves pálinka kedvelők! A tavalyi pálinka est sikerén felbátorodva ez év tél végén is megszervezzük a 'pálinkások találkozóját'. A tervezett időpont március 4, péntek. Pillanatkép a tavalyi rendezvényről Egy kicsit másképpen, de mégis hasonlóan az előző évhez gondoljuk összeállítani az est programját. Idén is az egyszerűséget és a közvetlen, barátias hangulatot szeretnénk hangsúlyozni. Természetesen a fogyasztási élvezeten felül idén is készülünk egy kis szakmaisággal azok kedvéért, akik nem csak fogyasztani szeretik a jó minősígű pálinkát, hanem készíttetni, illetve mára már akár készíteni is! Még nem állt össze a pontos menetrend, de az idei alkalommal szeretnénk elkezdeni megismerni a jó minőségű pálinka ismérveit, titkait. Ez azt jelenti, hogy képzett pálinka bíra segítségével, néhány, reményeink szerint az est résztvevői által előzőleg felajánlott pálinka mintákon tudjuk szemléltetni a hibákat vagy érdemeket, illetve megismerni azok közvetett vagy közvetlen okait. Egy másik, háttérben futó, opcionális lehetőség, hogy igény esetén, szintén előzőleg leadott mintákat szívesen értékeltetjük, és az est folyamán ennek eredményét akár nyíltan, akár diszkréten ismertetjük a tulajdonossal. Fenti sorokat kedvcsinálónak szánjuk, bővebb, részletes információval a következő számban jelentkezünk. Várunk minden érdeklődőt a második Gyermelyi Pálinka Estre! Bederna Zoltán, Pósfai Csaba és Hancz Gergely Pilates torna Gyermelyen Pilates tornát indítunk, amelynek első, bemutatkozó foglalkozása jan. 25-én, kedden ig lesz a Sportcsarnokban. Heti két alkalmat tervezünk. A részleteket és az árat amely elsősorban létszámfüggő az első alkalommal beszéljük meg. Az oktató Marton Zsanett Tatabányán és Oroszlányban tart edzéseket. A foglalkozás előtt néhány perccel várjuk az érdeklődőket, polifoam/takaró és kényelmes ruha szükséges. Néhány szó a Pilatesről: A Pilates segít karcsúságunk megőrzésében és izomzatunk feszessé tételében, törzsizomzatunk stabilizálásában. Hatékonyan alkalmazható derékfájás, csípő, térd és más mozgászervi betegségek esetén is ízületkímélő hatása miatt. A módszer lényege, hogy olyan egyenletes, fokozatosan felépített és egyénre szabott gyakorlatokból áll, amelyek elősegítik izomzatunk harmonikus egységként történő működését. Egyúttal magába foglal egy olyan speciális légzéstechnikát, melynek segítségével nemcsak a szervezet oxigénellátása növelhető, hanem a fizikai teljesítmény is jelentősen fokozható. Kortól és nemtől függetlenül végezhető. Kinek ajánlható? Azoknak, akik szeretnék a stresszt könnyed, laza formában levezetni. Akik egész nap asztalnál ülnek, vagy nehéz fizikai munkát végeznek, és szeretnék átmozgatni a napközben keveset mozgatott testtájakat, így különösen a gerinc menti izmokat. Akik szeretnék megismerni saját testüket, izmaikat, és megtanulnák tudatosan formálni alakjukat. Várunk minden kedves mozogni vágyót! Tóth Ágnes SZJA 1% Közeledik a személyi jövedelemadó bevallásának első időszaka. Mindenkit arra bíztatunk, hogy az SZJA 1+1 százalékáról mindenképpen rendelkezzen, hiszen a nagy állami kalap helyett célzottan juttathat különböző feladatokat ellátó szervezeteknek. Az első 1%-ot egyházaknak, a második 1%-ot pedig közhasznú egyesületeknek, alapítványoknak lehet felajánlani. Mellékelten közöljük abc rendben a Gyermelyen működő szervezetek neveit és adószámait, mely a rendelkezéshez szükséges. Ki-ki döntsön saját belátása és céljai szerint! Szerkesztőség Aki időt nyer, életet nyer Alapítvány a sürgősségi betegellátás fejlesztésére Alapítvány a Gyermelyi Református Egyházközség vallási és karitatív céljainak támogatására Gyermelyért Faluvédő Egyesület Gyermelyi Katolikus Templom és Kápolna Alapítvány Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesület Tóth Béla Emlékalapítvány 5

6 Álláshirdetés A GYERMELY ZRT. TÉSZTAGYÁRA FELVÉTELT HIRDET TECHNOLÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE A munkavégzés helye: 2821 Gyermely, Bajnai út 1. Jelentkezési határidő: február 7. Feladatok: A felelősségi körébe tartozó részlegek (tojástörő, gyártás és csomagolás) napi munkaszervezése, irányítása a felettese által meghatározott gyártási ütemtervnek megfelelően. A termelési folyamatok és gépek folyamatos ellenőrzése, a termelési információk és adatok, úgymint: anyagfelhasználások, keletkező késztermékek, állásidők, munkaidő és hatékonyság adatok rögzítése. Gyártásközi termékellenőrzésekben való részvétel, a minőségi problémák kezelése, jelzése az illetékesek felé. A műszak során felmerülő hibák javítása, javíttatása, dokumentálása. Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartatása. Elvárások: Felsőfokú, élelmiszertechnológus, vagy élelmiszeripari gépész diploma (egyedi elbírálási szempont alapján, elfogadható az utolsó félévét felsőfokú képzésben töltő jelentkező is). Három műszakos munkarend vállalása (a pihenőnapok havonta egy-két alkalommal, összevontan kerülnek kiadásra). Számítógép, valamint MS Word, Excel felhasználói szintű ismerete. Pontosság, precizitás, jó problémamegoldó és kommunikációs készség. B kategóriás jogosítvány és gépkocsi. Előny: Gabona- és ipari növény feldolgozó szakirányú diploma. Élelmiszeripari műszakvezetői, termelésirányítói tapasztalat. Jelentkezni lehet a címre elküldött szakmai önéletrajzot és az elérhetőségeket tartalmazó bemutatkozással. Az életrajzhoz a végzettséget igazoló diploma másolatát, vagy az iskolai jogviszonyt igazoló dokumentumot kérjük csatolni! Pályázat társadalmi és civil szervezetek részére A Képviselő-testület a 12/2010.(XI.25.) önkormányzati rendeletének megfelelően pályázatot hirdet a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok részére. Űrlap igényelhető a polgármesteri hivatalban. Beadási határidő: január 31. Pályázatot benyújtók köre: -székhelye Gyermely községben van vagy -országos, illetve regionális szervezet, aki az alábbi tevékenységek valamelyikét végzi Gyermely község javára: a) egészségügyi, szociális és karitatív tevékenység, b) közbiztonsági tevékenység, c) gyermek és ifjúsági táboroztatás, egyéb gyermek és ifjúsági feladatok, d) kulturális, közművelődési és művészeti tevékenység, e) sporttevékenység, sportegyesület működtetése, f) nevelés, oktatás támogatása, g) hagyományőrzés, h) környezetvédelem, faluszépítés, i) idősek életminőségének javítása. Nem adható támogatás a szervezetnek, amelyik politikai tevékenységet folytat vállalkozási tevékenységet folytat 6 a támogatást nem Gyermely község polgárai javára végzett tevékenységre, ill. rendezvényre kívánja fordítani nem rendelkezik a pályázati előírás szerinti jogi személyiséggel (ebben az esetben is fordulhat támogatásért, azonban nem hivatalos pályázat keretében, hanem az illetékes szakbizottságokhoz intézett közvetlen kérelem útján) A támogatásban részesített szervezetek legkésőbb a következő év január 15-ig írásbeli beszámolási kötelezettséggel tartoznak. A felhasználásról szóló írásbeli beszámolót a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A hiányosan vagy nem megfelelően benyújtott kérelmek esetén a polgármesteri hivatal 5 napos határidő megjelölésével hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. Azon szervezet támogatási kérelme, amely nem felel meg a fentiekben előírt feltételeknek, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő alatt a hiányt nem pótolják, érvénytelen, és támogatásban nem részesíthető. A támogatás elbírálásának szempontjai: a.) a szervezet tevékenységének Gyermely község fejlődését szolgáló társadalmi hasznossága b.) a korábbi gyermelyi rendezvények és tevékenységek sikeressége, pontossága és referenciái c.) az önkormányzati támogatás, mint önrész felhasználásával megszerezhető támogatások bemutatása Gyermely, január 11. Kókai Rita polgármester

1.. 2.. 3.. (1) Az önkormányzat évente, költségvetési rendeletében határozza meg a szervezetek támogatására szolgáló pénzeszközök mértékét.

1.. 2.. 3.. (1) Az önkormányzat évente, költségvetési rendeletében határozza meg a szervezetek támogatására szolgáló pénzeszközök mértékét. Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívülre történő forrás átadásának, illetve államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól.

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2005. október 17. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2005. október 17. (hétfő) 16 óra Ifjúsági,

Részletesebben

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A 2013. évi hulladékszállítási

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. szeptember 13-án (kedden) 19,00 órakor megtartott

Részletesebben

2017. május 11. Képviselő-testületi ülés. Előterjesztés

2017. május 11. Képviselő-testületi ülés. Előterjesztés Előterjesztés 2017. május 11. Képviselő-testületi ülés 3. napirendi pont - Döntés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 22/2011. (II.22.) ÖK számú HATÁROZATA

Tard Község Önkormányzatának 22/2011. (II.22.) ÖK számú HATÁROZATA 22/2011. (II.22.) ÖK számú Tárgy: A Fundamentum Iskola tardi telephelyéről A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az iskola tájékoztatóját. Egyben felkéri a polgármestert további tárgyalások folytatására

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Előterjesztés. A biatorbágyi egyházak 2011. évi támogatásáról

Előterjesztés. A biatorbágyi egyházak 2011. évi támogatásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A biatorbágyi egyházak

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető.

A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető. Társadalmi egyeztetés A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012.SZEPTEMBER 6.-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 11/2012./IX. 10./S Z. Ökt.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu a Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március hó 29. napján megtartott ülésének könyvéből: 13/2012.(III. 29.) önkormányzati határozat Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, és az eseményhez kapcsolódó díjak mértékéről Érsekvadkert Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatásról Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 91-23/2011 JEGYZŐKÖNYV Jelen vannak: Csorba János polgármester

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Vargáné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: A Solar Energy Systems Kft. támogatási ügye Iktatószám:

Részletesebben

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Község Önkormányzatának Képviselőtestülete - a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY CIVIL PÁLYÁZAT 2014. PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZÓ: BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY Biatorbágy Szentháromság tér 3. 2051 PÁLYÁZTATÓ: BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10.., levelezési cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10..), mint a(z) Sky Realty

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

Civil szervezetek támogatása Pályázó adatai. Pályázat címe

Civil szervezetek támogatása Pályázó adatai. Pályázat címe Civil szervezetek támogatása 216 Név Adószám Székhely Számlaszám Telefonszám Alapítás Képviselője Pályázó adatai Pályázat címe Megvalósítás ideje Teljes összeg Támogatás összege #HIÁNYZIK Össz pontszám

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Képviselő-testület október 4-én fogadta el a 12/2011.(X.15.) számú, telekadóról szóló rendeletét.

A Képviselő-testület október 4-én fogadta el a 12/2011.(X.15.) számú, telekadóról szóló rendeletét. ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2012. április 19-i, illetve a Képviselő-testület 2012. április 24. napján tartandó ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának és az államháztartáson kívülről nyújtott támogatások

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyerhető pénzügyi támogatásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar Köztársaság

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (VI...) önkormányzati rendelete államháztartási forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről Vilonya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE A hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4/2006.(II. 03.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása Módosított határozati javaslatok 2011. december 12-i ülésre 2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása A PVB javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XII.16-i ülésen a szolgáltatóval történt egyeztetést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. (továbbiakban PMCS)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. (továbbiakban PMCS) PÁLYÁZATI KIÍRÁS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET A HELYI CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA KÜLSŐ PÁLYÁZATO- KON VALÓ INDULÁS TÁMOGATÁSÁRA A pályázat tulajdonosa: A pályázat lebonyolítója:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez többletszolgáltatásért fizetendő

Részletesebben

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu.

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu. Ágasegyháza Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 260/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozattal megválasztott

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása Községi Önkormányzat Völcsej 8-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 27/2015.(VIII.04.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 28/2015.(VIII.04. ) Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2627 Zebegény, Árpád u. 5. Telefon: 27/571510, 27/571511, Fax: 27/370279

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2627 Zebegény, Árpád u. 5. Telefon: 27/571510, 27/571511, Fax: 27/370279 Tárgy: Hulladékszállítási szerződés módosítása 44/2015.(IV.30.) Kt. határozat Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015.évre vonatkozó hulladékszállítási szerződés II.sz.módosítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó Tiszaüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5061 Tiszasüly, Kistéri út 21. Tel:56/497-000, fax: 56/497-019 Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben