CONTENTS. rész A... 2 rész B rész C rész D rész M

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CONTENTS. rész A... 2 rész B... 174 rész C... 205 rész D... 228 rész M... 230"

Átírás

1 CONTENTS rész A... 2 rész B rész C rész D rész M... 23

2 RÉSZ A A /6/29 nanoline Phoenix Contact GmbH & Co. KG Flachsmarktstr Blomberg MICHALSKI HÜTTERMANN & PARTNER PATENTANWÄLTE Neuer Zollhof Düsseldorf EN 16 - Kézikönyvek; Irat-kötegek; Mappák; Katalógusok; Prospektusok; Nyomtatványok reklám- és prezentációs célra;katalógusok és nyomtatott tokok és csomagolások, mint pl. kartonok és kartondobozok, amennyiben a 16. osztályba tartoznak Aktualizálás (számítógépszoftver ~); Műszaki tanácsadás; Számítógép programok telepítése; Üzembe helyezés, Karbantartási szolgáltatások és Számítógépes hardverek javítása; Számítógép-programozás,Elsősorban tárolt programozású vezérlésekhez; Műszaki tervtanulmányok készítése; Tervezés és aktualizálás (számítógépszoftver ~), Számítógépes szoftverek karbantartása /9/21 SHABBY CHIC SHABBY CHIC BRANDS, LLC 1441 Jefferson Blvd., Suite 1 Culver City, California 9232 US LADAS & PARRY LLP 1-2 Bolt Court London EC4A 3DQ EN FR 4 - Méhviasz, Lámpabelek (kanóc) Nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget) /1/211 MUY MALO den Exter, Joan St. Annastraat Meersel Dreef BE Wijnen, Trudie Wolbergstraat KC Valkenswaard NL MARKEYS Marthalaan 1 NL-7533 CD Enschede NL NL EN 18 - Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; Állatbőrök és irhák; Utazótáskák és bőröndök; Esernyők, napernyők és sétapálcák; Ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk /3/211 CAR 212/41 2

3 rész A.1. CTM BG - Триизмерната търговска марка се състои от обувка, представена в шест различни изгледа, подчертавайки различни характеристики, а именно шевовете и малките гумени грайфери с думите и емблемата THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 в обувката. Първият бод на шевовете е разположен в централната част под металните халки, през които минава навън и навътре малка кожена връзка, ограждаща формата на обувката. Шев с двоен бод обикаля подметката на обувката от външната страна, която е разположена в задната част на обувката, образувайки ток. Отдолу, в подметката на обувката, образуваща тока, има малки гумени грайфери с кръгла форма, разположени в три редици, всяка от които е съставена от четири малки гумени грайфера. Подметката на обувката се отличава и в горната и в долната част с редици от малки гумени грайфери с кръгла форма в различни измерения. Всяка редица от малки гумени грайфери, разположени в подметката са разделени от допълнителни шевове. Последната редица от малки гумени грайфери разположена в долната страна на подметката се отличава с три поголеми малки гумени грайфера, на които са изобразени трите букви "c" "a" "r". Вътрешният край на централната горна част на подметката се отличава с редица от само три малки гумени грайфера. Централната част на подметката се отличава с един малък гумен грайфер. - La marca tridimensional consiste en un zapato representado por seis vistas diferentes que destacan varias características, en concreto las costuras y las pequeñas piedrecitas de caucho y la presencia de las palabras y el emblema THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PA- TENTED IN 1963 en el interior del zapato. En primer lugar la costura figura en la parte central debajo de las arandelas metálicas que van por dentro y por fuera de un fino cordel de cuero que rodea la forma del zapato. Una doble costura rodea por fuera la suela del zapato que figura en la parte posterior del zapato formando así el talón. Debajo, dentro de la suela del zapato que conforma el talón, figuran pequeñas piedrecitas de caucho de forma redondeada en tres filas, cada una formada por cuatro piedrecitas de caucho. La suela del zapato se caracteriza tanto en la parte superior como la inferior por tener filas de piedrecitas de caucho de forma redondeada de diferentes tamaños. Cada una de las filas de piedrecitas de caucho situada en la suela del zapato está separada por más costuras. La última fila de pequeñas piedrecitas de caucho situada en la parte inferior de la suela del zapato está caracterizada por tres piedrecitas de caucho mayores sobre las cuales están impresas las letras "c" "a" "r". El extremo interior de la parte superior central de la suela del zapato se caracteriza por una fila de solamente tres piedrecitas de caucho. La parte central de la suela del zapato se caracteriza por una única piedrecita de caucho. CS - Trojrozměrná ochranná známka spočívá ve vyobrazení boty ze šesti různých pohledů, přičemž pokaždé je zvýrazněna jiná její vlastnost, jmenovitě prošití, malé pryžové kolíčky a přítomnost slov a vyobrazení ve znění THE ORI- GINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 vevnitř boty. První šev se nachází ve střední části boty, pod kovovými kroužky, ze kterých směrem dovnitř i ven vychází tenká kožená šňůrka lemující tvar boty. Z vnější strany lemují podrážku boty, umístěnou v zadní části boty, která tvoří podpatek, dvojité švy. Níže, v části podrážky tvořící podpatek, jsou ve třech řadách umístěny malé pryžové kolíčky kruhového tvaru, přičemž každou řadu tvoří čtyři takové kolíčky. Podrážku boty v horní i dolní části charakterizuje několik řad malých pryžových kolíčků kruhového tvaru a různých rozměrů. Každá řada malých pryžových kolíčků umístěných na podrážce boty je od ostatních oddělena dalším švem. Poslední řada malých pryžových kolíčků umístěných ve spodní části podrážky boty se vyznačuje přítomností tří větších malých pryžových kolíčků, na kterých jsou vyražena tři písmena "c" "a" "r". Vnitřní konec horní střední části podrážky boty charakterizuje řada složená pouze ze tří malých pryžových kolíčků. Střední část podrážky boty se pak vyznačuje přítomností jediného malého pryžového kolíčku. DA - Det tredimensionelle varemærke består af en sko repræsenteret af seks forskellige visninger, der understreger forskellige egenskaber, nemlig syninger og de små gummismåsten samt ordene og logoet THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 inden i skoen. Den første syningssting ses i den midterste del under metalringene, hvorfra en smal lædersnor går ud og ind og omgiver skoens form. En dobbelt syning omgiver skosålen på ydersiden, der ses bagerst på skoen og danner en hæl. Herunder, inden i den skosål, der danner hælen, ses små, runde gummisten anbragt i tre rækker, der hver består af fire små gummisten. Skosålen er både foroven og forneden omkranset af rækker af små, runde gummisten i forskellig størrelse. Hver række af små gummisten, der er anbragt i sålen, er adskilt af yderligere syninger. Den sidste række af små gummisten, der er anbragt på den nederste del af skosålen er omkranset ad tre større gummismåsten, hvorpå de tre bogstaver "c" "a" "r" er påtrykt. Den indre del af den centrale øverste del af skosålen er omkranset af en række med kun tre små gummisten. Den centrale del af skosålen er omkranset af en enkelt gummismåsten. - Besteht in dreidimensionaler Form aus einem Schuh, der in sechs verschiedenen Ansichten dargestellt ist, wodurch verschiedene Merkmale hervorgehoben werden, nämlich die Nähte und die kleinen Gumminoppen sowie das Vorhandensein der Inschrift und des Zeichens THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 im Inneren des Schuhs. Eine erster Steppnaht befindet sich im mittleren Teil unter den Metallringen, durch die eine feine Lederkordel hinein- und herausführt, die die Form des Schuhs umsäumt. Eine doppelte Steppnaht führt außen um die Schuhsohle herum, die am hinteren Teil des Schuhs die Ferse bildet. Darunter befinden sich in der Schuhsohle, die die Ferse bildet, kleine Gumminoppen in runder Form, die in drei Reihen angeordnet sind, die jeweils aus vier kleinen Gumminoppen bestehen. Die Schuhsohle ist sowohl an der oberen als auch an der unteren Seite durch Reihen kleiner runder Gumminoppen von unterschiedlicher Größe charakterisiert. Jede Reihe dieser kleinen Gumminoppen, die auf der Schuhsohle angeordnet, ist, wird durch weitere Nähte abgegrenzt. Die letzte Reihe der kleinen Gumminoppen, die sich auf der unteren Seite der Schuhsohle befindet, ist durch drei kleine Noppen charakterisiert, die größer sind, und in die die Buchstaben "c" "a" "r" eingeprägt sind. Das innere Ende des mittleren oberen Teils der Schuhsohle wird durch eine Reihe charakterisiert, die nur aus drei kleinen Gumminoppen besteht. Der Mittelteil der Schuhsohle ist durch eine einzelne kleine Gumminoppe charakterisiert. ET - Kolmemõõtmeline logo koosneb kinga kuuest vaatest, mis toovad välja selle eriomadused, nimelt õmblustöö, väiksed kumminagad ja kinga sees olevad sõnad THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 212/41 3

4 CTM rész A Õmblus algab keskel metallrõngaste all, millest on läbi pistetud kinga ümbritsev peenike nahkpael. Kingatalda ümbritseb väline topeltõmblus, mis on nähtav kinga taga, moodustades kannaosa. Kingatalla kannaosa all on kolmes reas neljakaupa ümmargused väiksed kumminagad. Kingatalla üla- ja allvaadetes on näha ümmarguste väikeste kumminagade read. Tallal olevate kumminagade iga rida eraldab õmblus. Kingatallal oleva viimase rea kumminagasid on kolm ja need on suuremad ja neisse on pressitud tähed "c" "a" "r". Kingatalla ülemise osa siseküljel on vaid kolm väikest kumminaga. Kingatalla keskel on üksainus väike kumminaga. EL - Το τρισδιάστατο εμπορικό σήμα συνίσταται σε παπούτσι που αναπαρίσταται σε έξι διαφορετικές όψεις που η κάθε μία τονίζει διαφορετικά χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα τις ραφές και τις μικροσκοπικές καουτσουκένιες τάπες και την ύπαρξη των λέξεων και του σχεδίου THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 εντός του παπουτσιού. Η πρώτη βελονιά βρίσκεται στο κεντρικό μέρος κάτω από τον μεταλλικό δακτύλιο μέσα από τον οποίο διέρχεται ένα μικροσκοπικό δερμάτινο κορδόνι που περιβάλλει το παπούτσι. Διπλές ραφές περιβάλλουν εξωτερικά τη σόλα του παπουτσιού στο πίσω μέρος του παπουτσιού δημιουργώντας το τακούνι. Από κάτω, εντός της σόλας που δημιουργεί το τακούνι, υπάρχουν μικροσκοπικές καουτσουκένιες στρογγυλές τάπες σε τρεις σειρές όπου στην κάθε μία υπάρχουν τέσσερις μικροσκοπικές καουτσουκένιες τάπες. Η σόλα τόσο στην επάνω όσο και στην κάτω πλευρά της διαθέτει σειρές από μικροσκοπικές καουτσουκένιες τάπες διαφόρων διαστάσεων. Η κάθε σειρά από μικροσκοπικές καουτσουκένιες τάπες της σόλας χωρίζεται με επιπλέον ραφές. Η τελευταία σειρά από μικροσκοπικές καουτσουκένιες τάπες στην κάτω πλευρά της σόλας διαθέτει τρεις μεγαλύτερες μικροσκοπικές καουτσουκένιες τάπες όπου είναι τυπωμένα τα τρία γράμματα "c" "a" "r". Το εσωτερικό άκρο της κεντρικής επάνω πλευράς της σόλας διαθέτει χαρακτηριστική σειρά με μόνο τρεις μικροσκοπικές καουτσουκένιες τάπες. Το κεντρικό τμήμα της σόλας διαθέτει μόνο μία μικροσκοπική καουτσουκένια τάπα. EN - The three-dimensional trademark consists of a shoe represented by six different views highlighting various characteristics, namely the sewings and the tiny rubber pebbles and the presence of the words and device THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 inside the shoe. A first sewing stitch is located in the central part below the metal rings from which goes in and out a tiny leather cord surrounding the shape of the shoe. A double sewing stitches surrounds externally the shoe sole which is located in the back of the shoe creating the heel. Below, inside the shoe sole creating the heel, there are tiny rubber pebbles of round shape placed in three rows, each one composed of four tiny rubber pebbles. The shoe sole is characterized in both the upper and the bottom sides by rows of tiny rubber pebbles of round shape of different dimensions. Each row of tiny rubber pebbles placed in the shoe sole is separated by further sewings. The last row of tiny rubber pebbles placed on the bottom side of the shoe sole is characterized by three bigger tiny rubber pebbles on which the three letters "c" "a" "r" are impressed. The inner end of the central upper side of the shoe sole is characterized by a row of only three tiny rubber pebbles. The central part of the shoe sole is characterized by a single tiny rubber pebble. FR - La marque tridimensionnelle consiste en six prises de vue différentes d'une chaussure soulignant plusieurs caractéristiques, à savoir les coutures et les petits crampons en caoutchouc et en les termes et en le logo THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 inscrits à l'intérieur de la chaussure. Une première piqûre se trouve dans la partie centrale en-dessous des anneaux métalliques d'où rentre et sort un petit cordon en cuir faisant le tour de la chaussure. Une double piqûre entoure l'extérieur la semelle située à l'arrière de la chaussure, créant ainsi le talon. En-dessous, sur la semelle créant le talon, se trouvent de petits crampons ronds en caoutchouc disposés sur trois rangs, chacun comprenant quatre petits crampons en caoutchouc. La semelle est caractérisée, en sa partie supérieure et inférieure, par des rangs de petits crampons ronds en caoutchouc de différentes tailles. Chaque rang de petits crampons en caoutchouc placés sur la semelle est séparé par des coutures supplémentaires. Le dernier rang de petits crampons en caoutchouc placé sur la partie inférieure de la semelle est caractérisé par trois crampons en caoutchouc plus grands comprenant les trois lettres "c" "a" "r" imprimées. L'extrémité interne de la partie supérieure centrale de la semelle se caractérise par un rang formé de trois petits crampons en caoutchouc seulement. La partie centrale de la semelle se caractérise par un seul petit crampon en caoutchouc. IT - Il marchio tridimensionale è composto da una scarpa rappresentata in sei viste diverse che evidenziano varie caratteristiche, ovvero le cuciture e i piccoli granelli di gomma e la presenza delle parole e disegno THE ORIGI- NAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 all'interno della scarpa. Una prima cucitura è situata nella parte centrale sotto gli anelli metallici da cui entra ed esce un minuscolo cordoncino in pelle che circonda la forma della scarpa. Una cucitura a doppi punti circonda esternamente la suola della scarpa, situata sul retro della scarpa creando il tacco. Sotto, all'interno della suola della scarpa e creando il tallone, vi sono piccoli granelli in gomma di forma rotonda collocati su tre file, ciascuna composta da quattro granelli di gomma. La suola della scarpa è caratterizzata sia nel lato superiore che in quello inferiore da file di piccoli granelli di gomma di forma rotonda di dimensioni diverse. Ciascuna fila di granelli di gomma situata nella suola della scarpa è separata da ulteriori cuciture. L'ultima riga di minuscoli granelli di gomma situata sul lato inferiore della suola della scarpa è caratterizzata da tre granelli di gomma più grandi su cui sono impresse le lettere "c" "a" "r". L'estremità interna del lato centrale superiore della suola della scarpa è caratterizzato da una fila di solo tre granelli di gomma. La parte centrale della suola della scarpa è caratterizzata da un singolo granello di gomma. LV - Trīsdimensiju grafiskā zīme sastāv no kurpes, kas tiek attēlota sešos dažādos veidos, izceļot dažādas īpašības, proti, šuves un mazās gumijas bumbiņas, kā arī vārdu un iekārtas klātbūtni: "THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963" uzraksts atrodas kurpe iekšienē. Pirmā šuve atrodas centra daļā zem metāla gredzeniem, no tiem šuve iet iekšā un iznāk no mazas ādas siksniņas, kas aptver kurpes formu. Dubultās šuves ietver kurpes zoli, tā atrodas kurpes aizmugurē un veido papēdi. Apakšā, kurpes papēdi veidojošās zoles iekšienē, atrodas mazas, apaļas gumijas bumbiņas, tās ir izvietotas trijās rindās, katra rinda sastāv no trim mazām gumijas bumbiņām. Kurpes zoli augšpusē un apakšpusē raksturo mazo, apaļo gumijas bumbiņu rindas, tās ir izvietotas dažādās dimensijās. Katru mazo, apaļo gumijas bumbiņu rindu atdala šuves. Pēdējā mazo, apaļo gumijas bumbiņu rinda ir novietota kurpes zoles apakšā, tā sastāv no trijām lielākām gumijas bumbiņām, uz šīm bumbiņām atrodas burti: "c" "a" "r". Kurpes centrālo augšējās daļas iekšpusi attēlo tikai rinda ar trim mazām gumijas bumbiņām. Kurpes zoles centrālo daļu attēlo viena maza gumijas bumbiņa. LT - Trimatis prekių ženklas sudarytas iš bato, vaizduojamo šešiomis skirtingomis padėtimis, išryškinančiomis įvairias savybes, būtent siūles, guminius gumburėlius, užrašytus žodžius ir etiketę THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 bato viduje. Pirmasis siūlės dygsnis yra per vidurį po metaliniais žiedeliais, per kuriuos aplink visą batą pervertas plonas odinis raištelis. Dvigubosios siūlės dygsniais apsiūta visa bato pado, kuris užeina ant bato užpakalinės dalies ir sudaro užkulnį, išorė. Žemiau ant užkulnį sudarančio bato pado yra trys eilės guminių apskritų gumburėlių, kurių kiekvieną sudaro keturi guminiai 4 212/41

5 rész A.1. CTM gumburėliai. Bato pado priekinėje dalyje ir šonuose eina apskritų, įvairaus dydžio guminių gumburėlių eilės. Kiekvieną tokią bato pado guminių gumburėlių eilę skiria siūlės. Paskutiniąją guminių gumburėlių eilę, užbaigiančią bato padą, sudaro trys didesni guminiai gumburėliai, ant kurių įspaustos raidės "c" "a" "r". Priekinė pado dalis ties bato viduriu baigiasi tik trijų guminių gumburėlių eile. Bato pado vidurinėje dalyje yra tik vienas guminis gumburėlis. HU - A háromdimenziós védjegyen egy cipő látható hat különböző nézetből, melyek eltérő jellemzőket emelnek ki, nevezetesen a varrásokat és a kis gumikavicsokat, valamint a THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 szavakat és ábrát a cipő belsejében. Az első varrat középen van a fémkarikák alatt, amikből kibe tekereg egy kis bőrzsinór, körülfogva a cipő formáját. Egy dupla varrat kívülről körbefogja a cipőtalpat, amely a cipő végén a sarkat alkotja. Alatta, a cipősarkat alkotó talpban, kis kerek gumikavicsok láthatóak három sorba rendezve, minden sorban négy kis gumikaviccsal. A cipőtalp felső és alsó felét különböző méretű kis kerek gumikavicsok sorai alkotják. A cipőtalpba helyezett kis kerek gumikavicsok minden sorát további varrások választják el. A kis kerek gumikavicsok utolsó sorát a cipőtalp alján három nagyobb gumikavics alkotja, rajtuk a "c" "a" "r" betűkkel. A cipőtalp felső részének közepének belső végét egy mindössze három kis gumikavicsból álló sor jelöli. A cipőtalp középső részét egyetlen kis gumikavics jelöli. MT - It-trejdmark tridimensjonali tikkonsisti f'żarbuna rrapreżentata minn sitt veduti different li jenfasizzaw diversi karatteristiċi, jiġifieri l-ħjata u ċ-ċagħaq tal-lastku żgħir u l- preżenza tal-kliem u d-disinn THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 ġewwa ż-żarbun. L- ewwel punt tal-ħjata jinsab fil-parti ċentrali taħt il-ħoloq talmetall minn fejn jidħol u joħroġ lazz tal-ġilda żgħir li jdur mal-forma taż-żarbun. Punti tal-ħjata doppji jduru man-naħa ta' barra tas-suletta taż-żarbun li tinsab fuq in-naħa ta' wara taż-żarbuna u li tifforma t-takkuna. Taħt, ġewwa s-suletta taż-żarbuna li tifforma t-takkuna, hemm ċagħaq tal-lastku żgħir ta' forma tonda li qiegħed fi tliet ringieli, kull waħda tikkonsisti f'erbgħa ċagħaq tal-lastku żgħir. Is-suletta tażżarbuna hija karatterizzata kemm fin-naħa ta' fuq u n-naħa t'isfel minn ringieli ta' ċagħaq tal-lastku żgħir ta' forma tonda ta' dimensjonijiet differenti. Kull ringiela taċ-ċagħaq tal-lastku żgħir li tinsab fis-suletta taż-żarbuna hija separata minn aktar ħjata. L-aħħar ringiela taċ-ċagħaq tal-lastku żgħir li tinsab fin-naħa t'isfel tas-suletta taż-żarbuna hija kkaraterizzata minn tliet ċagħaq tal-lastku żgħir akbar u li fuqhom hemm stampati t-tliet ittri "c" "a" "r". It-tarf ta' ġewwa tannaħa ċentrali ta' fuq tas-suletta taż-żarbuna hija kkaraterizzata biss minn ringiela ta' tliet ċagħaq tal-lastku żgħir. Ilparti ċentrali tas-suletta taż-żarbuna hija kkaraterizzata minn ċagħqa tal-lastku żgħira waħda. NL - Het driedimensionale handelsmerk bestaat uit een schoen, vertegenwoordigd door zes verschillende afbeeldingen die verschillende eigenschappen doen uitkomen, te weten de stiksels en de kleine noppen en de aanwezigheid van de woorden en de leus THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 binnenin de schoen. Een eerste stiknaad bevindt zich in het centrale deel onder de metalen ringen waardoor een dun lederen koord naar binnen en naar buiten loopt dat de vorm van de schoen omgeeft. Een dubbele stiknaad loopt aan de buitenkant rondom de schoenzool aan de achterzijde van de schoen en vormt zo de hiel. Eronder, binnen het deel van de schoenzool dat de hiel vormt, bevinden zich kleine rubberen noppen met een ronde vorm die zijn aangebracht in drie rijen, elk bestaande uit vier kleine rubberen noppen. De schoenzool wordt aan de boven- en de onderzijde gekenmerkt door rijen kleine rubberen noppen met een ronde vorm van verschillende afmetingen. De rijen kleine rubberen noppen op de schoenzool zijn van elkaar gescheiden door verdere stiksels. De laatste rij kleine rubberen noppen op de onderzijde van de schoenzool wordt gekenmerkt door drie wat grotere kleine rubberen noppen waarop de drie letters "c" "a" "r" zijn gedrukt. Het binnenste uiteinde van de centrale bovenzijde van de schoenzool wordt gekenmerkt door een rij van slechts drie kleine rubberen noppen. Het centrale deel van de schoenzool wordt gekenmerkt door een enkele kleine rubberen nop. PL - Trójwymiarowy znak towarowy składa się z buta przedstawionego w sześciu różnych ujęciach podkreślających jego różne cechy charakterystyczne, mianowicie szycia i małe gumowe wypustki oraz słowa i logo THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 wewnątrz buta. Pierwszy szew jest umieszczony w środkowej części poniżej metalowych kółek, do których wchodzi i z których wychodzi cienki skórzany pasek otaczający brzegi buta. Podwójny szew, który jest umieszczony z tyłu tworząc obcas, otacza po zewnętrznej stronie podeszwę buta. Poniżej, wewnątrz podeszwy tworzącej obcas znajdują się małe gumowe wypustki o okrągłym kształcie, które są umieszczone w trzech rzędach, każdy z rzędów składa się z czterech małych, gumowych wypustek. Podeszwa charakteryzuje się tym, że po jej obu stronach, górnej i dolnej, znajdują się rzędy małych gumowych wypustek o okrągłym kształcie i różnej wielkości. Każdy rząd małych gumowych wypustek umieszczonych na podeszwie jest oddzielony szyciem. Ostatni rząd małych gumowych wypustek umieszczonych na dolnej części podeszwy charakteryzuje się trzema większymi gumowymi wypustkami, na których odciśnięte są trzy litery "c" "a" "r". Wewnętrzna środkowa strona górnej części podeszwy charakteryzuje się rzędem tylko trzech małych gumowych wypustek. Środkowa część podeszwy charakteryzuje się jedną małą gumową wypustką. PT - A marca comercial tridimensional consiste num sapato representado em seis perspetivas diferentes que destacam várias características do mesmo, nomeadamente as costuras e as pequenas esferas de borracha, bem como a presença das palavras THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 e do desenho da marca no interior do sapato. Uma primeira costura está localizada na parte central, por baixo dos anéis metálicos através dos quais entra e sai um fino cordão de couro que envolve a forma do sapato. Uma segunda costura, localizada na parte de trás do sapato, formando o salto, envolve externamente a sola do sapato. Em baixo, no interior da sola do sapato que forma o salto, existem pequenas esferas de borracha dispostas em três filas, cada uma composta por quatro pequenas esferas de borracha. A sola do sapato é caracterizada, tanto à frente como atrás, por filas de pequenas esferas de borracha de diferentes dimensões. Cada fila de pequenas esferas de borracha presentes na sola está separada por costuras. A última fila de pequenas esferas de borracha colocada na parte de trás da sola do sapato é formada por três esferas de borracha maiores nas quais estão impressas as letras "c" "a" "r". A extremidade da parte central da frente da sola contém uma fila com apenas três pequenas esferas de borracha. A parte central da sola do sapato contém apenas uma pequena esfera de borracha. RO - Marca tridimensională este alcătuită dintr-un pantof reprezentat prin şase perspective diferite care evidenţiază diferite caracteristici, şi anume cusăturile şi crampoanele din cauciuc mici şi prezenţa cuvintelor şi sloganului THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 în interiorul pantofului. O primă cusătură se află în partea centrală sub inelele metalice din care intră şi iese un mic şnur din piele care înconjoară forma pantofului. O cusătură dublă înconjoară exteriorul tălpii pantofului care se află pe partea din spate a pantofului, formând tocul. Dedesubt, în interiorul tălpii pantofului care formează tocul, se află crampoane din cauciuc mici de formă rotundă plasate pe trei rânduri, fiecare fiind compus din patru crampoane din cauciuc mici. Talpa pantofului este prevăzută, atât în partea de sus cât şi în partea de jos cu rânduri de crampoane din cauciuc mici de formă rotundă, de diferite dimensiuni. Fiecare rând de crampoane din cauciuc mici plasate în talpa pantofului este separat de cusături supli- 212/41 5

6 CTM rész A.1. mentare. Ultimul rând de crampoane din cauciuc mici plasat pe partea de jos a tălpii pantofului este caracterizat de trei crampoane din cauciuc mai mari pe care sunt aplicate cele trei litere "c" "a" "r". Capătul interior al părţii centrale superioare a tălpii pantofului este caracterizată de un rând de doar trei crampoane de cauciuc mici. Partea centrală a tălpii pantofului este caracterizat de un singur crampon de cauciuc mic. SK - Trojrozmerný známka obsahuje vyobrazenie topánky zo šiestich rôznych pohľadov, zvýrazňujúcich jej určité vlastnosti a črty, menovite stehy a drobné gumené kolíky a nápis THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PA- TENTED IN 1963 vnútri topánky. Prvý steh sa nachádza v strednej časti pod kovovými krúžkami, cez ktoré okolo topánky prechádza kožená šnúrka. Podrážka je obšitá dvojitým stehom a vystupuje na zadnej časti topánky. Na vystupujúcej časti podrážky na zadnej strane topánky sa nachádzajú drobné okrúhle kolíky v troch riadkoch po štyroch kolíkoch. Predná aj zadná časť podrážky je rovnako posiata drobnými gumenými kolíkmi rôznych veľkostí. Každý riadok kolíkov je navzájom oddelený stehom. Posledný riadok kolíkov na zadnej časti podrážky má tri väčšie kolíky, na ktorých sú vyrazené písmená "c" "a" "r" na každom kolíku jedno. Na vnútornom konci prednej časti podrážky, pri strede, sa nachádzajú iba tri kolíky v riadku. V strede podrážky medzi dvoma časťami podrážky sa nachádza jediný gumený kolík. SL - Trirazsežna blagovna znamka je sestavljena iz čevlja, predstavljenega s šestimi različnimi pogledi, ki poudarjajo različne značilnosti, in sicer šive in drobne gumijaste kroglice ter besede in oznako THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 v čevlju. Prvi šiv je v srednjem delu pod kovinskimi obročki, skozi katere navzven in navznoter poteka tanka usnjena vrvica, ki obdaja obliko čevlja. Dvojni šiv obdaja zunanjost podplate čevlja in tvori peto. Spodaj, v podplatu, so drobne gumijaste kroglice v treh vrstah, vsaka iz štirih kroglic. Podplat ima na spodnjem in zgornjem delu vrste gumijastih kroglic različnih velikosti. Vsako vrsto gumijastih kroglic ločujejo šivi. Zadnjo vrsto gumijastih kroglic na spodnjem delu podplata sestavljajo tri večje kroglice z vtisnjenimi črkami "c" "a" "r". Na notranjem delu srednjega zgornjega dela podplata je le ena vrsta treh gumijastih kroglic. Sredi podplata čevlja je ena sama gumijasta kroglica. FI - Kolmiulotteinen tavaramerkki koostuu kenkää esittävästä kuudesta erilaisesta kuvasta, jotka korostavat sen eri ominaisuuksia, nimittäin ompeleita ja pieniä kuminappuloita ja kengän sisällä olevia sanoja ja kuviota THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN Ensimmäinen ommel sijaitsee keskiosassa olevien metallirenkaiden alapuolella, joiden läpi kulkee kengän profiilia ympäröivä sisään ja ulos pujotteleva kapea nahkanyöri. Kantapään muodostavaa anturan osaa kengän takapäässä ympäröi ulkopuolella kaksoisommel. Sen alla kantapään muodostavan anturan osan sisäpuolella on pieniä pyöreitä kuminappuloita kolmessa rivissä, joista kukin koostuu neljästä pienestä kuminappulasta. Kengän anturassa (pohjassa) on sekä kärki- että kantaosassa erikokoisten kuminappuloiden rivejä. Kutakin pohjaan sijoitettua pienten kuminappuloiden riviä erottavat lisäompeleet. Viimeinen pienten kuminappuloiden rivi kengän pohjan kantapäässä koostuu kolmesta suuremmasta kuminappulasta, joiden pintaan on kuvioitu kolme kirjainta "c" "a" "r". Kengän pohjan keskiosassa kärkipuolen sisemmässä päässä on ainoastaan kolmesta pienestä kuminappulasta koostuva rivi. Kengän pohjan keskellä on vain yksi pieni kuminappula. SV - Det tredimensionella märket består av en sko som är avbildad från sex olika vinklar för att påvisa flera olika egenskaper, nämligen de synliga stygnen och de små broddarna av gummi samt orden och benämningen THE ORIGINAL CAR SHOE MA IN ITALY PATENTED IN 1963 inuti skon. Det första stygnet är placerat centralt mitt bak på skon under två metallringar och in och ut mellan dessa är en läderrem trädd som omger hela skons form. 591 En dubbel rad med sydda stygn omger hela skosulan på utsidan och den är placerad så att den sedan skapar skons bakkappa. Under detta och inuti själva skosulan som formar bakkappan är små runda gummibroddar placerade i tre rader och med fyra små broddar på varje rad. Skosulan består både fram- och baktill av rader av små gummibroddar i olika storlekar som alla har rund form. Varje rad med gummibroddar placerade på skosulan är separerade av ytterligare sydda sömmar. Den sista raden av små gummibroddar som är placerade längst bak på skosulan består av tre gummibroddar som är större än övriga gummibroddar och på dem är de tre bokstäverna "c" "a" "r" tryckta. Den innersta raden av dem som tillhör den främre delen av skosulan består av endast tre små gummibroddar. Skosulans mittersta del består av endast en liten gummibrodd. BG - Светлокафяв, тъмно кафяво, златист, кремав - Marrón claro, marrón oscuro, dorado, color crema CS - Světle hnědá, tmavě hnědá, zlatá, krémově bílá DA - Lysebrun, mørkebrun, gylden, cremefarvet - Hellbraun, dunkelbraun, goldfarben, cremefarben ET - Helepruun, tumepruun, kuldne, kreemikas EL - Ανοιχτό καφέ, σκούρο καφέ, χρυσαφί, κρεμ EN - LIGHT BROWN, DARK BROWN, GOLD, CREAM FR - Brun clair, brun foncé, or, crème IT - Marrone scuro, marrone chiaro, dorato, panna LV - Gaiši brūns, tumši brūns, zeltains, krēmkrāsas LT - Šviesiai ruda, tamsiai ruda, auksinė, kreminė HU - Világosbarna, sötétbarna, arany, krémszín MT - KANNELLA ĊAR, KANNELLA SKUR, KULUR ID- HEB, KULUR IL-KREMA NL - Lichtbruin, donkerbruin, goudkleurig, crème PL - JASNOBRĄZOWY, CIEMNOBRĄZOWY, ZŁOTY, KREMOWY PT - Castanho-claro, castanho-escuro, dourado, creme RO - MARO SCHIS, MARO ÎNCHIS, AURIU, CREM SK - Svetlohnedá, tmavohnedá, zlatá, béžová SL - SVETLO RJAVA, TEMNO RJAVA, ZLATA, KREM FI - Vaaleanruskea, tummanruskea, kulta, kermanväri SV - Ljusbrunt, mörkbrunt, guld, krämfärg CAR SHOE SA 23, rue Aldringen 8 Luxembourg LU IPSO SRL Via Santa Chiara, Turin IT EN IT 25 - Lábbelik; Lábbelik és talpak lábbelikhez /4/211 TABLISHED /41

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 171 rész C... 195 rész D... 216 rész M... 235

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 171 rész C... 195 rész D... 216 rész M... 235 CONTENTS rész A... 2 rész B... 171 rész C... 195 rész D... 216 rész M... 235 RÉSZ A A.1. 9633371 14/12/21 SAM CompuGROUP Medical AG Maria Trost 21 567 Koblenz DIX RECHTSANWÄLTE Riemenschneiderstr. 11 75

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 85 rész C... 121 rész D... 150 rész M... 152

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 85 rész C... 121 rész D... 150 rész M... 152 CONTENTS rész A... 2 rész B... 85 rész C... 121 rész D... 15 rész M... 152 RÉSZ A A.1. 22 22 9153941 4/6/21 NATURAL GARN Mr. Champagne Charlie Limited 14 Lea Lane, Millhouse Green Sheffield S36 9LN APPLEYARD

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 149 rész C... 179 rész D... 199 rész M... 201

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 149 rész C... 179 rész D... 199 rész M... 201 CONTENTS rész A... 2 rész B... 149 rész C... 179 rész D... 199 rész M... 21 RÉSZ A A.1. 22 22 9958992 11/5/211 Excellent Play Steenhold, Jens Martin Frederik d. 3s vej 7 Fredericia DK DA EN 2 - Bútorok.

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 217 rész C... 264 rész D... 287 rész M... 307

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 217 rész C... 264 rész D... 287 rész M... 307 CONTENTS rész A... 2 rész B... 217 rész C... 264 rész D... 287 rész M... 37 RÉSZ A A.1. 8578197 28/9/29 IKIOSK Axel Springer AG Axel-Springer-Str. 65 1888 Berlin JONAS RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH Hohenstaufenring

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 164 rész C... 203 rész D... 227 rész M... 229

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 164 rész C... 203 rész D... 227 rész M... 229 CONTENTS rész A... 2 rész B... 164 rész C... 23 rész D... 227 rész M... 229 RÉSZ A A.1. 8849812 1/2/21 HANNAH MONTANA 27.5.1 DISNEY ENTERPRISES, INC. 5 South Buena Vista Street Burbank, California 91 US

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 102 rész C... 135 rész D... 154 rész E... 156 rész M... 160

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 102 rész C... 135 rész D... 154 rész E... 156 rész M... 160 CONTENTS rész A... 2 rész B... 12 rész C... 135 rész D... 154 rész E... 156 rész M... 16 RÉSZ A A.1. 143211 22 9/11/211 1515369 PERFECT GREEN 22 21/12/211 Kłopociński, Marcin Karpacka 14 C 4- Warszawa

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 53 rész C... 65 rész D... 85 rész M... 87

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 53 rész C... 65 rész D... 85 rész M... 87 CONTENTS rész A... 2 rész B... 53 rész C... 65 rész D... 85 rész M... 87 RÉSZ A A.1. 22 8548174 25/9/29 ZERO HOUSE 22 8695348 18/11/29 Waterless. Printing. Naturally. 571 591 Zero House szöveg két sorban

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 44 rész C... 75 rész D... 97 rész M... 116

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 44 rész C... 75 rész D... 97 rész M... 116 CONTENTS rész A... 2 rész B... 44 rész C... 75 rész D... 97 rész M... 116 RÉSZ A A.1. 22 7438914 21/11/28 Sunday Club J D Wetherspoon plc Wetherspoon House,Central Park, Reeds Crescent Watford, Herts WD24

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 224 rész C... 311 rész D... 321 rész M... 323

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 224 rész C... 311 rész D... 321 rész M... 323 CONTENTS rész A... 2 rész B... 224 rész C... 311 rész D... 321 rész M... 323 RÉSZ A A.1. 521 002818029 20/08/2002 ZURICH CAPITAL MARKETS Zürich Versicherungs-Gesellschaft Mythenquai 2 8002 Zürich CH LINKLATERS

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 203.211 ( 151 ) 2013.04.05. ( 210 ) M 09 00841 ( 220 ) 2009.03.30. ( 732 ) EM-TECHNOLOGY HUNGARY Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivő, Gödölle,

Részletesebben

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALÁNAK HIVATALOS LAPJA 120. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 16. TARTALOM A hatósági közlemények rovataiban alkalmazott kódok és rendezési

Részletesebben

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALÁNAK HIVATALOS LAPJA 120. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. MÁJUS 14. TARTALOM A hatósági közlemények rovataiban alkalmazott kódok és rendezési

Részletesebben

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTÕ

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTÕ SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTÕ A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALÁNAK HIVATALOS LAPJA 118. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2013. FEBRUÁR 14. TARTALOM A hatósági közlemények rovataiban alkalmazott kódok és rendezési

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 9. szám, 2015.05.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 00741 ( 220 ) 2013.03.19. ( 731 ) Patella-96 Kft., Törökbálint

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 2006/11 Lajstromozott védjegyek (111) (210) (732) (740) 180.242 (151) 2006.09.04. M 02 04260 (220) 2002.09.18. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A., Genval (BE)

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 2. szám II. kötet, 2010.03.01. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210) (731) (740) (541) (511) (554) M 08 00119 (220)

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 10. szám I. kötet, 2010.10.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 07 00013 ( 220 ) 2007.01.03. ( 731 ) Yu Lili, Budapest

Részletesebben

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALÁNAK HIVATALOS LAPJA 119. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2014. JÚNIUS 16. TARTALOM A hatósági közlemények rovataiban alkalmazott kódok és rendezési

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 12. szám II. kötet, 2009.12.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210) (731) (740) (541) (511) (210) (731) (740) (541)

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 6. szám, 2011.03.28. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 200.057 ( 151 ) 2010.12.16. ( 210 ) M 10 00632 ( 220 ) 2010.02.25. ( 732 ) Generál Média Információszolgáltató

Részletesebben

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALÁNAK HIVATALOS LAPJA 118. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 16. TARTALOM A hatósági közlemények rovataiban alkalmazott kódok és

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 12. szám, 2014.06.30. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 02724 ( 220 ) 2013.09.19. ( 731 ) Verebélyi János, Nyíregyháza

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 12. szám, 2012.06.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 10 01967 ( 220 ) 2010.06.28. ( 731 ) Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 18. szám, 2011.09.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 10 02606 ( 220 ) 2010.08.30. ( 731 ) Balogh-Walder Tamás,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 8. szám, 2011.04.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 02970 ( 220 ) 2009.10.13. ( 731 ) Idealbody Kft., Budapest

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 2006/12 NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek, újságok, üdvözlõlapok/kártyák. 25 Ruházati

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 206.680 ( 151 ) 2012.07.09. ( 210 ) M 10 01559 ( 220 ) 2010.05.18. ( 732 ) TA-BOOK HUNGARY Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU) ( 740 ) Sár és Társai Ügyvédi Iroda,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 1. szám, 2011.01.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 08 00988 ( 220 ) 2008.03.20. ( 731 ) HUMOR1 TV Zrt., Budapest

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 20. szám, 2014.10.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 03796 ( 220 ) 2013.12.16. ( 731 ) Internet Reklámiroda

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 21. szám, 2011.11.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 02679 ( 220 ) 2009.09.21. ( 731 ) V-Contact Kft., Szada

Részletesebben