POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET"

Átírás

1 LÁTVÁNY-CSAPATSPORT TÁMOGATÁS POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET

2 MI AZ A TAO- KEDVEZMÉNY? A Magyar Parlament által június 27-én elfogadásra került a évi LXXXII tör vény a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról. Ennek kulcsfontosságú része A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény módosítása, mely lehetővé teszi 5 látványcsapat-sportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong) támogatását. A társasági adókötelezettség legfeljebb 70%-áig társaságiadó-kedvezményt kapnak azok a vállalkozások, amelyek élnek a támogatás lehetőségével július 1-jén a Magyar Közlönyben megjelent a társasági adókedvezmények részleteit szabályozó 107/2011. (VI.30.) kormányrendelet és a 39/2011 (VI.30.) NEFMI rendelet. KI ADHAT TÁMOGATÁST? Minden nyereséges, társasági adót fizető magyar vállalkozás (kivéve az állami tulajdonú TAO-alanyt). 2

3 KIKNEK ADHATÓ A TÁMOGATÁS? A látvány-csapatsport országos szakszövetségeinek (Pl. MLSZ, MKSZ) A látvány-csapatsport országos szakszövetsége tagjaként működő amatőr sport szervezeteknek köztük a szakszövetség tagjaként működő sportiskoláknak- és diáksport egyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezeteknek, A látvány-csapatsport országos szakszövetsége tagjaként működő hivatásos sport szervezeteknek Felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását végző amatőr egyesületeknek A látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványoknak A sport stratégiai fejlesztését szolgáló sportköztestületnek (MOB) MIRE ADHATÓ A TÁMOGATÁS? Utánpótlás-nevelési feladatok ellátására Versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására Személyi jellegfű ráfordításokra, Tárgyi eszköz beruházásra, felújításra, ide értve a biz tonsági követelmények, teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztést Képzéssel összefüggő feladatokra. 3

4 A TÁMOGATÁS ELŐNYEI A vállalkozás, vagy a társaság leírhatja a támogatás összegét adóalapjából, majd a csökkentett adóalapból még a támogatás mértékével egyező adókedvezményt is igénybe vehet. Adókedvezmény vehető igénybe, hiszen a felajánlott összeg mértékével csökkenthető a támogatást adó cég adóalapja. Vagyis kétfajta adókedvezményt érvényesíthetnek a cégek: - a támogatás összegét elszámolhatják költségként (csökkentve így az adóalapot) - a csökkentett adóalap után kiszámított társasági adóból levonható a támogatás teljes összege. Összességében ez egy reálhozammal járó befektetési forma, mögötte határozott társadalmi felelősségvállalással a sport közvetlen és közvetett értékeinek/céljainak elősegítése érdekében. 4

5 HOGYAN ADHATÓ A TÁMOGATÁS? 1. A támogatásra jogosult szervezet sportfej lesztési programját a sportági szakszövetség vagy a sportigazgatási szerv jóváhagyja. 2. A jóváhagyott programban szereplő terüle tekre a támogatásra jogosult támogatókat keres, s az őt támogatni kívánó vállalkozással támogatási jogviszonyt létesítve támogatási kérelmet nyújt be. 3. A sportági szakszövetség vagy a sportigazgatási szerv a kérelmet jóváhagyva kiállítja a támogatási igazolást, s elküldi mindkét félnek. 4. A támogatási igazolás birtokában a Támogató a támogatás összegét átutalja a Támogatott bankszámlájára. 5. A Támogató a támogatás összege után járó társasági adó-kedvezményt legkorábban a december 20-i kötelező feltöltésből levonhatja, vagy a május 31-i bevallásban visszaigényelheti, feltéve, hogy a támogatást december 31-ig át is utalja. Az adókedvezmény csak a támogatás pénz ügyi folyósítását követően érvényesíthető: ha az érvényesíthető adókedvezmény mégsem biztosítana kellő fedezetet, az adókedvezményt három évig tovább lehet vinni. 5

6 A LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY JÓVÁHAGYOTT SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMJA A Polgárdi Városi Sportegyesület alapszabály ban megfogalmazott célja: a rendszeres sportolás, versenyeztetés, testedzés, a sport iránti igények felkeltése és ennek jegyében elősegíteni a sportmozgalom fejlődését, eredményességét. A jogelődeivel együtt 1920-tól, jelenlegi formájában 2001-től működő egyesület Labdarúgó Szakosztálya a kezdetektől fogva a helyi sportélet legfontosabb színtere. A Labdarúgó Szakosztály tevékenységének legfontosabb elemei, hogy: Tevékenységével támogatja a szabadidősportot, a tehetséggondozást és az utánpótlás nevelést, közösségi programokat szervez a sportkedvelő családok részére. Az egyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények, iskolák tanulói számára sportolási lehetőséget biztosít, más szerveződések és helyi közösségi prog ramok lebonyolításához segítséget nyújt. Az egyesület tagjai számára rendszeres sportolási lehetőséget biztosít. A Labdarúgó Szakosztály jelenleg nyolc kor csoportban (U7, U9, U11, U13, U16, U18, felnőtt, öregfiúk) össze sen 137 taggal rendelkezik, emellett kapcsolódó tömegsport tevékenységével további 250 fő rendszeres sportolásához járul hozzá. Az egyesület 2002-től regisztrált tagja az MLSZ által szervezett Bozsik Programnak. Az utánpótláscsapatok rendszere sen részt vesznek, és jól szerepelnek a Bozsik Prog ram utánpótlástornáin, az FMLSZ és a focisulik által szervezett bajnokságokon, kupákon, valamint a Videoton Utánpótlás Kupán. Az utánpótláscsapatok a 2010/2011-es idény ben az alábbi eredményekkel büszkélkedhetnek: Az U7, U9 és U11-es csapatok a Bozsik Prog ram versenyein vettek részt, és korosztályos első helyezést értek el. Az U13-mas csapat az FMLSZ tornarendszerében első helyett szerzett. Az U16-os csapat a Fejér megyei U16 bajnokság 4. helyén végzett. Az U19-es csapat a Fejér megyei ifjúsági bajnokság 4. helyén végzett. A felnőtt csapat a 2010/2011-es idényben a Fejér megyei felnőtt első osztályú bajnokság 10. helyét szerezte meg, míg az öregfiúk a megyei öregfiúk bajnokság 7. helyén végeztek. 6

7 ezért a sportolási kedv növekedésével számolva Polgárdi Város Önkormányzata egy új kisméretű (20 x 40 m) szabadtéri műfüves pálya megépítését kezdeményezte, és sikerrel pályázott az MLSZ országos pályaépítési programján, így 2013 nyarán megépülhet a kisméretű műfüves futballpálya, tovább bővítve ezzel az utánpótláscsapatok lehetőségeit. Jelen pályázat az egyesület Labdarúgó Szak osztályának a 2012/2013-as idényre tervezett sportfejlesztési stratégiáját tartalmazza, azonban az egyesület elsődleges célja, hogy az utánpótláscsapatok létszámát Az egyesület labdarúgói jelenleg a város egyetlen re 50-60%-al növelje, azaz kb. évi 15%-os létszám szabadtéri nagyméretű (105 x 66 m) füves borítású növekedéssel számol. A célok elérése érdekében futballpályáján sportolnak. A pályát az utánpótláscsapatok (U7, U9, U11, U13, U16, U19), a városi felnőtt utánpótlás-nevelésre. Az előrelépéshez szükség van től az egyesület nagyobb anyagi forrásokat szán az csapat, valamint a senior csapat is használja, a új sporteszközök, ill. sportfelszerelések beszerzésére, es adatok szerint összesen 137 fő heti hat alkalommal, ezáltal a pálya kihasználtsága a maximumhoz sére és honorálására, ezért évről évre a szükséges esz- valamint az utánpótlásedzők megfelelő továbbképzé- közelít. A pálya talaja kitűnő állapotban van, mert az közöket és sportolói igényeket figyelembe véve sport- önkormányzat folyamatosan ellenőrzi és karban tartja a hozzá tartozó sportöltözővel és kiszolgálóegységgel együtt. Az utóbbi tavaly teljesen felújításra került. A szabadtéri pályán kívül a Széchényi István Általános és Zeneiskola és Dolgozók Gimnáziumának telephelyén található még egy műanyag borítású 40 x 20 m-es pályával rendelkező fedett tornaterem, mely az intézményi testnevelésóráknak, a megyei kézilabda és az NB II-es, NB III-mas asztalitenisz mérkőzéseknek, valamint szabadidősport tevékenységnek, továbbá a városi sportegyesület labdarúgócsapatai számára a téli felkészülésnek is helyt ad. A tornacsarnok időbeosztása rendkívül zsúfolt, az iskola adatai alapján intézményi oktatás keretében heti 35 órában 441 fiatal használja a termet, heti 30 órában pedig a különböző sportszakosztályok (asztalitenisz, karate, futball, kézilabda), valamint a szabadidősportot űző különböző városi intézmények (rendőrség, tűzoltóság), lakosok sportolnak a teremben (kb. 250 fő hetente). A tornacsarnok ad helyet a hétvégén rendezett hivatalos kézilabda és asztalitenisz mérkőzéseknek is a versenynaptárakban meghatározottak szerint. A tornacsarnok kihasználtsága elérte a maximumot, 7

8 fejlesztési programot szeretne benyújtani az egyesület. A fentiek alapján a Labdarúgó Szakosztály középtávú, 2015-ig tartó fejlesztési stratégiája négy fő terület köré csoportosítható: Az első a labdarúgás népszerűsítése, amely egyrészt a tömegsport bázis folyamatos növelését,különösen a U7-U13 korosztály növekvő bevonását, valamint a minden korosztály számára megfelelő színvonalú sportolási lehetőség biztosítását célozza. Ennek érdekében saját és külső pályázati források bevonásával 2010-től családi rendezvények, népszerűsítő programok, mérkőzés- és stadion látogatások zajlanak a szakosztály szer vezésében. A stratégia második elemeként nagy hangsúlyt fektetünk az edzői kör folyamatos képzésére, amellyel a helyi labdarúgás színvonalának emelése az elsődleges célunk. A 2012-es évben tervezzük az utánpótlásedzők továbbképzését UEFA B licenc-re. Harmadik elemként az infrastrukturális feltételek folyamatos javítása, a pálya, az eszközpark és a kiszolgáló létesítmények színvonalának növekedése je - lent központi célt. Ennek érdekében elsősorban pályázati források bevonásával és társadalmi munkával ben sikerült teljesen felújítani az öltöző, szertár és iroda épületet, valamint új eszközök (kapu, rúgó palánk, stb.) beszerzését is elvégeztük. Az MLSZ pályaépítési prog ramjának köszönhetően 2012 nyarától új, kisméretű műfüves futballpálya is segítheti az utánpótláscsapatok fejlődését. Amennyiben pályázatunk elnyerte tetszésüket és szívesen támogatnák a sportegyesületet a kitűzött célok elérésében, keressék Kinizsi Gábort a es tele fonszámon vagy a com címen! A Labdarúgó Szakosztály az alábbi jogcímekre és keretösszegekre várja a támogatók jelentkezését: Utánpótlás-nevelés: Ft, azaz tizenegymillió-hétszázhuszonkilencezerhatszázhetven forint Tárgyi eszköz beruházás (sporteszközök, gyógyszerek, futballpálya öntözőrendszer): Ft, azaz hatszázharmincnégyezernégyszáznegyvenegy forint Szakképzés (UEFA B licenc tanfolyam): Ft, azaz százötvenezer-háromszázhetvenhat forint 8 Támogassa Ön is a Polgárdi Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának utánpótlás-nevelési programját!

9 A KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY JÓVÁHAGYOTT SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMJA A Kézilabda Szakosztály tevékenységének legfontosabb elemei, hogy: Tevékenységével támogatja a szabadidősportot, a tehetséggondozást és az utánpótlás nevelést, közösségi programokat szervez a sportkedvelő családok részére. Az egyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények, iskolák tanulói számára sportolási lehetőséget biztosít, más szerveződések és helyi közösségi prog ramok lebonyolításához segítséget nyújt. Az egyesület tagjai számára rendszeres sportolási lehetőséget biztosít. A Kézilabda Szakosztály jelenleg 24 felnőtt korú sportolót foglalkoztat, a csapat a Fejér megyei női bajnokságban szerepel. Az idei évben indult meg az utánpótlás korú sportolók bevonása, jelenleg 20 fiatal kezdte meg a munkát. Az utánpótlásbázis sikeres fej lesztéséhez az egyesületnek nagy szüksége van a látvány-csapatsport támogatásból származó bevételre, hiszen az alapvető eszközök és felszerelések megvásárolása nélkül nem indulhat meg a kellő szakmai munka. A Szakosztály a Széchényi István Általános és Zeneiskola és Dolgozók Gimnáziumának telephelyén található műanyag borítású 40 x 20 m-es pályával rendelkező fedett tornatermet használja, mely az intézményi testne velésóráknak, a megyei kézilabda és az NB II-es, NB III-mas asztalitenisz mérkőzéseknek, valamint szabadidősport tevékenységnek, továbbá a városi sportegyesület labdarúgócsapatai számára a téli felkészülésnek is helyt ad. Az iskola adatai alapján intézményi oktatás keretében heti 35 órában 441 fiatal használja a termet, heti 30 órában pedig a különböző sportszakosztályok (asztalitenisz, karate, futball, kézilabda), valamint a szabadidősportot űző különböző városi intézmények (rendőrség, tűzoltóság), lakosok sportolnak a teremben (kb. 250 fő hetente). A tornacsarnok ad helyet a hétvégén rendezett hivatalos kézilabda és asztalitenisz mérkőzéseknek is a versenynaptárakban meghatározottak szerint. A Szakosztály eltökélt célja, hogy 2015-re olyan utánpótlásbázist alakítson ki, amelylyel a különböző utánpótlás-bajnokságokon és tornákon sikerrel szerepelhetnek és ennek eredményeként az egészséges életmód és a kézilabda népszerűsítését is elvégezhetik a városban. A 2012-es év első felében indult meg az 9

10 utánpótláskorú sportolók bevonása, a szakosztály célja, hogy évről évre 20-30% növelje az utánpótláskorú kézilabdázók számát. A Szakosztály sportfejlesztési programjának fontos eleme, hogy 2015-re megduplázza a fiatal sportolók létszámát és biztosítsa a folyamatos versenyeztetésüket. A Szakosztály az utánpótlásbázis növelése mellett a kézilabdát tömegsport szintjén művelő városi lakosok egyre növekvő bevo nását is szeretné elvégezni, illetve a közoktatásban tanuló gyerekeknek az általános iskolai testnevelésórák keretében kézilabda szakórák bevezetését kezdeményezi. Ennek elérése érdekében az Egyesület keretein belül dolgozók edzők folyamatos továbbképzése zajlik. A Szakosztály az utánpótlás-program elindításához jelenleg kis költségvetéssel számol. A létszám növekedésével kívánja a ráfordított költségeket is egyenes arányban növelni. A jelen pályázatban vázolt közel 6 millió forintos költségvetés az utánpótlásbázis megteremtéséhez szükséges alapfeltételek költségeit tartalmazza. A Szakosztály kevés kockázattal számol, hiszen a jelenlegi utánpótláslétszám megduplázása, az iskolai tanulók bevonása nem teljesíthetetlen feladat, az oktatók és edzők visszajelzése alapján az évi 20-30%-os létszámnövekedés reális és vállalható célkitűzés. Amennyiben pályázatunk elnyerte tetszésüket és szívesen támogatnák a sportegyesületet a kitűzött célok elérésében, keressék Kinizsi Gábort a es tele fonszámon vagy a com címen! A Kézilabda Szakosztály az alábbi jogcímre és keretösszegre várja a támogatók jelentkezését: Utánpótlás-nevelés: Ft, azaz ötmillió-harmincnégyezer_kilencvenegy forint. Támogassa Ön is a Polgárdi Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának utánpótlás-nevelési programját! 10

2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita

2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfp-8377/2015/mlsz

be/sfp-8377/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kistarcsai Városi Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve KVSC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3091 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújváros Sport Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: BS Kft.

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújváros Sport Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: BS Kft. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sport Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: BS Kft. 2Gazdálkodási formakód: 113 3Tagsági azonosítószám 2527 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fővárosi Vízművek Sport Kör

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fővárosi Vízművek Sport Kör 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fővárosi Vízművek Sport Kör A kérelmező szervezet rövidített neve: Fővárosi Vízművek SK 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

FC AJKA NB II UP -- 1 2 0 8 4 0 0 3 0 0 3 5 7 1 3 6 0 0 1 0 0 0 0 8 KAIBÁS DEZSŐ

FC AJKA NB II UP -- 1 2 0 8 4 0 0 3 0 0 3 5 7 1 3 6 0 0 1 0 0 0 0 8 KAIBÁS DEZSŐ 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: FUTBALL CLUB AJKA A kérelmező szervezet rövidített neve: FC AJKA 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szentistváni Titán Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szentistváni Titán Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szentistváni Titán Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Szentistváni Titán SE. 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági

Részletesebben

be/sfp-08167/2015/mlsz

be/sfp-08167/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tömegsport Club Székkutas A kérelmező szervezet rövidített neve SZTC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 592 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

8 1 5 6 Kisláng. Rumpler Tibor elnök. Rumpler Tibor

8 1 5 6 Kisláng. Rumpler Tibor elnök. Rumpler Tibor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kisláng Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: - 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek

Részletesebben

be/sfphpm01-03067/2015/mksz

be/sfphpm01-03067/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve CSORVÁSI SPORTKLUB A kérelmező szervezet rövidített neve CSORVÁSI SK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

A KE03098/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE03098/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Oldalszám: 1 A KE03098/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE03098/2014/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Újszilvás Központi

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 21 2012.08.28. 13:20 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: GYŐRI ETO HOCKEY CLUB SPORT EGYESÜLET GYŐRI

Részletesebben

FC AJKA. - nincs - NB II UP. - nincs - - nincs - 8 4 0 0 Ajka KAIBÁS DEZSŐ ELNÖK JÁKLI PÉTER

FC AJKA. - nincs - NB II UP. - nincs - - nincs - 8 4 0 0 Ajka KAIBÁS DEZSŐ ELNÖK JÁKLI PÉTER 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: FUTBALL CLUB AJKA A kérelmező szervezet rövidített neve: FC AJKA 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím:

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Mizse Kézilabda Club Mizse KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

Ibrány SE. Egyéb Up. Móré Zoltán. Egyesületi elnök. Trencsényi Imre

Ibrány SE. Egyéb Up. Móré Zoltán. Egyesületi elnök. Trencsényi Imre 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Ibrány SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

be/sfp-8123/2015/mlsz

be/sfp-8123/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve II. Kerület Utánpótlás Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve II. Kerület UFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2520 A kérelmező

Részletesebben

Tápiószecső FC. Egyéb Up

Tápiószecső FC. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tápiószecső Futball Club és Szabadidő Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Tápiószecső FC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Szent István SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: FILO SE 2Gazdálkodási formakód: 521

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: FILO SE 2Gazdálkodási formakód: 521 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: FILO SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: FILO SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 3448 Áfa levonásra

Részletesebben

Mályi SE. Bozsik program

Mályi SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mályi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Mályi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

K-Ócsárd SE. Adószám: 1 9 9 4 1 5 6 5-1 - 0 2. Bankszámlaszám: 5 0 7 0 0 0 2 8-1 1 0 3 3 3 2 7 - 7 8 1 4 Ócsárd. Herke Nándor elnök.

K-Ócsárd SE. Adószám: 1 9 9 4 1 5 6 5-1 - 0 2. Bankszámlaszám: 5 0 7 0 0 0 2 8-1 1 0 3 3 3 2 7 - 7 8 1 4 Ócsárd. Herke Nándor elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kémes- Ócsárd Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: K-Ócsárd SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

4 0 6 0 Balmazújváros. Murák László

4 0 6 0 Balmazújváros. Murák László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújvárosi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Balmazújvárosi FC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

2 1 2 0 Dunakeszi. Rubeola FC Csömör férfi és női futsal szakmai és gazdasági egymüttműködés

2 1 2 0 Dunakeszi. Rubeola FC Csömör férfi és női futsal szakmai és gazdasági egymüttműködés 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás Sportegyesület DKSE 3 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: VÁC DEÁKVÁR SE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

KTE Kft. Adószám: 1 2 6 8 1 8 6 8-2 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 1 7-8 9 7 3 0 0 0 1. (házszám) Honlap: (házszám) E-mail cím:

KTE Kft. Adószám: 1 2 6 8 1 8 6 8-2 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 1 7-8 9 7 3 0 0 0 1. (házszám) Honlap: (házszám) E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kecskeméti Tornaegylet Labdarúgó Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: KTE Kft. 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyatádi Futball Club

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyatádi Futball Club Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyatádi Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve: NFC 2Gazdálkodási formakód:52 3Tagsági azonosítószám 247 Áfa levonásra a

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 23 2012.08.28. 10:29 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület nincs 3 A szakszövetség

Részletesebben

Kecskeméti LC. Adószám: 1 8 3 4 0 6 2 4-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 2 4 0 0 0 7 8-1 7 0 4 7 7 8 2-0 0 0 0 0 0 0 0. Honlap: - 6 0 0 0 Kecskemét

Kecskeméti LC. Adószám: 1 8 3 4 0 6 2 4-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 2 4 0 0 0 7 8-1 7 0 4 7 7 8 2-0 0 0 0 0 0 0 0. Honlap: - 6 0 0 0 Kecskemét 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola A kérelmező szervezet rövidített neve: Kecskeméti LC 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: KISE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: KISE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: KISE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 2429

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: BKSC 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 3369 Áfa levonásra

Részletesebben

1 / 12 2013.11.07. 10:12

1 / 12 2013.11.07. 10:12 1 / 12 2013.11.07. 10:12 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület Kalmár DSE

Részletesebben