1. számú adatlap. A pályázat összefoglaló adatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. számú adatlap. A pályázat összefoglaló adatai"

Átírás

1 Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által július hónapban - a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatására - kiírt pályázat elkészítéséhez 1. számú adatlap A pályázat összefoglaló adatai 1. Pályázó szervezet adatai: 1.1. Teljes neve: 1.2. Székhelye: 1.3. Telephelye(i): 1.4. Postacíme: 1.5. Cégjegyzék száma: 1.6. Vállalkozói igazolvány száma: 1.7. Statisztikai számjele: 1.8. Társadalombiztosítási folyószámla száma: 1.9. Adószáma: Telefon száma: Fax száma: címe: 2. A pályázat felelőse a pályázó szervezetnél: 2.1. Neve: 2.2. Beosztása: 2.3. Telefon száma: 2.4. Fax száma: címe: 3. A pályázat elkészítésért felelős külső személy: 3.1. Neve: 3.2. Beosztása: 3.3. Munkahelye: 3.4. Telefon száma: 3.5. Fax száma: címe:

2 4. A tervezett beruházás Megnevezése (építendő ingatlan, a beszerezendő tárgyi eszközök rövid megnevezése): Helye: régió megye kistérség település,... irányítószám Telephely címe:... út/utca/tér,.. szám Kezdete:... év... hó... nap 4.4. Befejezése:... év... hó... nap 5. A beruházás eredményeként tervezett, bővítésre kerülő tevékenység, profil: A Rehabilitációs Alapból igényelt támogatás összege:... Ft 7. Foglalkoztatási adatok: 7.1. A beruházásban érintett telephely havi átlagos statisztikai állományi létszáma (KSH szerinti, korrigálva a pályázati útmutató I/5. pontjában foglaltak szerint): A pályázat benyújtása előtti hónapban:... fő, A tervezett beruházás befejezése után:... fő Amennyiben a pályázó a régióban több telephellyel, fiókteleppel rendelkezik, úgy az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ illetékességi területén lévő telephelyeinek összes havi átlagos statisztikai állományi létszáma (KSH szerinti, korrigálva a pályázati útmutató I/5. pontjában foglaltak szerint): A pályázat benyújtása előtti hónapban:... fő, A tervezett beruházás befejezése után:... fő A beruházás befejezése után alkalmazásra kerülő, napi (legalább 4) órában foglalkoztatott többletlétszám:... fő, közülük Legalább 50%-ban megváltozott munkaképességűek létszáma:... fő A foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakvéleménye alapján, munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi, vagy szellemi károsodása miatt csökkent... fő 7.4. A beruházás befejezését követően összes... fő, ebből megváltozott munkaképességűek létszáma:... fő A vállalt létszám teljes feltöltése: év.. hó.. napig... fő

3 8. Rehabilitációs munkahelyek létesítését szolgáló fejlesztés költség előirányzata Ráfordítások munkahely létesítése, átalakítása korszerűsítése esetén a) Új munkahely létesítésének költsége b) A termelő, szolgáltató létesítmények átalakítása (akadálymentesítése) c) Eszközök, berendezések beszerzése átalakítása d) Munkahely, munkaeszközök korszerűsítése Összesen: 3 Bruttó költség (ÁFA-val) Ft ÁFA Nettó költség Ft Ft a b a-b A pályázati felhívás 4. a)- 4. d) pontjai alapján csekély összegű támogatás nyújtható és a rá vonatkozó rendelkezéseket az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet tartalmazza. Ennek értelmében egy vállalkozásnak bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három pénzügyi év vonatkozásában nem haladhatja meg a , szállítási ágazatban a eurónak megfelelő forint összeget. Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozások, továbbá a támogatás nem vehető igénybe mezőgazdasági, illetve halászati termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos vállalkozásoknak, az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységhez, valamint az import áruk helyett hazai áruhasználatától függő támogatások esetében, illetve a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak. A kedvezményezettnek az útmutatóhoz mellékelt 30. számú nyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző 3 évben mekkora összegű csekély összegű támogatásban részesült. 9. A támogatással megvalósítani tervezett fejlesztés (munkahely létesítés, átalakítás, korszerűsítés munkáinak), beszerzendő (átalakítandó, korszerűsítendő) eszközök ismertetése Sorszám Megnevezés Bruttó értéke ÁFA Nettó érték Ft Ft Ft a b a - b Összesen: Tájékoztatás a táblázat kitöltéséhez: Táblázat nem tartalmazhat: Új ingatlan építésének, vásárlásának, illetve épület szinten tartásának, gépjármű vásárlásának (kivétel az akadálymentesített mozgáskorlátozottak

4 4 szállítására alkalmas gépjárművet), használt gépek és tárgyi eszközök, forgóeszköz, lízing konstrukcióban történő tárgyi eszköz, továbbá vagyoni értékű jog, immateriális javak vásárlásának (kivétel a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását közvetlenül elősegítő immateriális javakat) költségét, részletfizetést, ÁFA t, bérleti díjat, hatósági díjat. Saját kivitelezésben megvalósított beruházás nem támogatható. Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ támogatásából megvalósuló beszerzéseiknél (a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény, valamint a közpénzek felhasználásának ellenőrzésével és nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos évi XXIV. törvény) hatályos jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Tárgyi eszközök: azok az anyagi eszközök, amelyek tartósan - közvetlenül vagy közvetett módon - szolgálják a vállalkozási tevékenységet. (Számviteli törvény évi C. tv. 26. ). A Munkaügyi Központ fenntartja a jogát, a pályázathoz csatolt árajánlatok vizsgálatára. Import gép vásárlása esetén a beszerzési árat a deviza árfolyamának megfelelő Ft összegben kell megadni. Idegen nyelvű árajánlat és számla csak hivatalos fordításban fogadható el. A megnevezésnél kérjük megjelölni, hogy a vásárolandó berendezés belföldön vagy importból szerezhető be. Tárgyi eszközök beszerzési áránál a visszaigényelhető ÁFA (kivétel az ÁFA körbe nem tartozó Pályázók), hatósági díj, illeték nem vehető figyelembe. 10. Fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség: Igényelt támogatás Létszámbővítéshez (max Ft/fő) Legalább napi 6 órás foglalkoztatás Ft/fő x fő Napi órás foglalkoztatás Ft/fő x fő (arányosan csökkentett tám./fő) Összesen Ft Alkalmazásban álló létszám után (max Ft/fő) Igényelt támogatás összesen (Nem lehet több, mint a nettó költség 80%-a, nem ÁFA alanya esetén bruttó költség 80%-a.) Dátum:... év... hó... nap...

5 5 2. számú adatlap 1. A pályázó vállalkozásának bemutatása 1.1. Megalakulása, rövid története: 1.2. Tulajdonosi összetétel, arányok: 1.3. Eddigi profilja, tevékenysége: 1.4. Valamennyi telephelyének felsorolása, elhelyezkedése, profilja: 1.5. Versenypozíciója, versenytársai: 1.6. Az utóbbi 1 év mérlegadatai alapján (ennél rövidebb ideje működő vállalkozás esetében a pályázat benyújtását megelőző időszak adatait figyelembe véve) A gazdálkodási eredmények: A pénzügyi helyzet alakulása:

6 6 2. A pályázó foglalkoztatási helyzetének részletes bemutatása 2.1. Az éves statisztikai állományi létszám nagyságának alakulása, a foglalkoztatási helyzet jellemzői az elmúlt 1 évben Székhelyén: Telephelyein: 2.2. A Munka Törvénykönyve 94/A-94/G. -ai szerint a pályázat benyújtását megelőző fél évben végrehajtott csoportos létszámcsökkentések, azok indokai Székhelyén: Telephelyein: 2.3. Diplomások, szakmunkások, betanított munkások és segédmunkások száma, aránya: 2.4. Fizikai és szellemi munkakörök száma, aránya: 2.5. Munkaviszony keretében, illetve más jogviszony keretében foglalkoztatottak száma, aránya:

7 Teljes, illetve részmunkaidős foglalkoztatottak száma, aránya: 2.7. Nyugdíjasok, valamint külföldi munkavállalók létszáma, azok aránya létszámon belül: 2.8. Megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma, azok aránya létszámon belül: 2.9. Az eddig lebonyolított munkahelyi képzések a beruházásban érintett telephelyen: A környező településekről a beruházásban érintett telephelyre ingázók száma, aránya, az érintett települések felsorolása: A vállalkozás egészére vonatkozóan A minimálbérre vonatkozó előírások betartásának jelenlegi helyzete: Munkaügyi bírságok összege, felmerülésük helyszíne, oka a pályázat benyújtása előtti két évben: A munkavédelmi előírások betartásának jelenlegi helyzete:

8 A munkavállalók részére jelenleg nyújtott szociális kedvezmények: A jelenlegi munkahelyi, munkaügyi kapcsolatok, viszonyok (szakszervezetek működése, kollektív szerződés megkötése stb.): 3. A fejlesztés befejezését követően tervezett foglalkoztatási helyzet a beruházásban érintett telephelyen 3.1. A következő 3 év várható munkaerőhelyzete (tervezett létszám, szakmai összetétel, munkakörök stb.) 3.2. A vállalt foglalkoztatási kötelezettség biztosítása érdekében tervezett intézkedések, elképzelések (szakképzettségi összetételt, munkaköröket érintő változtatások, belső képzések stb.) 4. A tervezett fejlesztés bemutatása 4.1. Célja, indoka: 4.2. Saját vagy bérelt telephelyén történik-e a beruházás, a telephely jellemzői, bérelt telephely esetén a bérlet időtartama, feltételei: 4.3. Meglévő épületek esetén azok alapterülete, hasznosítása:

9 A korszerűsítendő ingatlan műszaki tartalma, rendeltetése, alapterülete, illetve a megvásárlásra kerülő eszközök megnevezése, funkciója, típusa, darabszáma: 4.5. A fejlesztés jellemző költségei, várható bekerülési összege, a finanszírozás feltételei: 4.6. A kivitelezés, illetve az eszközök megvásárlásának körülményei, módja, ütemezése: 4.7. A pályázat benyújtása előtt a fejlesztéshez mely másik pályázati rendszer keretében, mikor és mekkora összegű állami támogatást igényelt és kapott: 5. A fejlesztés várható hatása a vállalkozás jövőjére 5.1. Bevezetendő új tevékenység, profil bemutatása: 5.2. A tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségének, a szolgáltatás hasznosságának, a településen betöltött szerepének bemutatása Jövőbeni üzleti elképzelések, az üzleti terv legfontosabb jellemzői az elkövetkezendő 3 évre vonatkozóan, számszerűsített adatokkal alátámasztva:

10 A beruházás eredményeként a következő 3 évben elérhető többlet árbevétel, nyereség: 5.5. Várható gazdasági, piaci előnyök, versenypozíció: 6. A fejlesztés költségének tervezett forrásai Megnevezése Források Bruttó Ft % Visszaigényelhető ÁFA Ft Nettó Ft Beruházás költsége: 100,0 100,0 % 1. Saját forrás (bruttó költség minimum 20%-a) 2. Egyéb forrás 3. Munkaügyi Központtól igényelt vissza nem térítendő támogatás (max: nettó költség 80%) A fejlesztés összes költsége: 100,0 100,0 A támogatási összeget - a munkaügyi központ írásbeli értesítését követő naptól teljesíthető - szerződéskötés után benyújtott számlák alapján a Munkaügyi Központ átutalja az alábbi módon: A támogatást a Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződésben foglaltak szerint, a teljesítés igazolása mellett, a benyújtott számlák és a kifizetést igazoló dokumentumok alapján, forrás és teljesítésarányosan a Magyar Államkincstár Részvénytársaságon keresztül átutalással a támogatott által megjelölt bankszámlára.

11 11 A fejlesztés megvalósításának - a támogatás ellenében vállalt - foglalkoztatásra, gyakorolt hatása A régióban foglalkoztatott A régióban foglalkoztatott létszámból a fő fejlesztés telephelyén foglalkoztatott fő Megnevezés 1. A pályázat benyújtását megelőző havi átlagos statisztikai létszám*, ebből - megváltozott munkaképességű 2. A támogatási igénnyel érintett létszám, ebből megváltozott a./ felvett új létszám munkaképességűek száma, ebből b./ alkalmazásban álló létszám 3. Támogatás ellenében vállalt összes foglalkoztatási kötelezettség (1+2.a/ sorok összege), Napi 8 órában foglalkoztatott Csökkentett munkaidőben (napi..óra) Összesen Napi 8 órában foglalkoztatott Csökkentett munkaidőben (nap.. óra) Összesen *Az átlagos statisztikai állományi létszám számításánál a tényleges létszámot a KSH elnökének 9006/2003.(SK7.) KSH közleményében (a munkaügy statisztikában használt fogalmakról) foglaltak szerint. A foglalkoztatási kötelezettséget a pályázat benyújtását megelőző hónapban meglévő havi átlagos statisztikai állományi létszámra, a régióban több telephellyel, fiókteleppel rendelkező munkaadó az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ illetékességi területén lévő telephelyeinek a pályázat benyújtását megelőző hónapban meglévő havi átlagos statisztikai állományi létszámára kell vállalni. A támogatással érintett/illetőleg a támogatásra tekintettel felvételre kerülő megváltozott munkaképességű személy(ek) munkakörönkénti megoszlása: Munkakör Szakképzettség Létszám Támogatással érintett(ek) (alkalmazásban állók) Támogatásra tekintettel felvett(ek) (létszámbővítés) A foglalkoztatási kötelezettség vállalása: A foglalkoztatási kötelezettség kezdete: A foglalkoztatási kötelezettség vége:... év... hó... nap... év... hó... nap A foglalkoztatási köztelezettséggel érintett megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának időtartama: napi óra

12 12 A foglalkoztatási kötelezettséget a pályázat benyújtását megelőző hónapban meglévő havi átlagos statisztikai állományi létszámra, a régióban több telephellyel, fiókteleppel rendelkező munkaadó az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ illetékességi területén lévő telephelyeinek a pályázat benyújtását megelőző hónapban meglévő havi átlagos statisztikai állományi létszámára kell vállalni. Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázatot az útmutató figyelembevételével, de nem annak mechanikus kitöltésével kell elkészíteni. Megjegyzés: A pályázatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban, nyomtatott formában, mellékletekkel felszerelve, összefűzve legkésőbb július 30-áig (hétfő) (személyes benyújtás esetén, e napon óráig ) lehet benyújtani az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ, Szakmai Koordinációs Főosztályára (3530 Miskolc, Mindszent tét 3. V. emelet 505. szoba). Postán történő benyújtáskor a pályázatot ajánlott küldeményként kell továbbítani. Ebben az esetben a benyújtás időpontjának a küldeményen szereplő a pályázó által igazolható postára adás dátuma számít. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be! A határidő után érkező pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. Hiánypótlásra egy alkalommal, a Munkaügyi Központ által megküldött értesítés alapján, az abban meghatározott időpontig van lehetőség. Miskolc, július Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

13 13 3. számú adatlap HAVI ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM KIMUTATÁSA év.... hónap (a pályázat benyújtását megelőző hónap) Vállalkozás megnevezése:... Székhelyének címe:... A fejlesztéssel érintett telephelyének megnevezése:... Címe:... A kérdőíven csak a tárgyhavi adatok szerepeltethetők! Az adatokat kérjük a rovatokba tizedes számjegyek nélkül beírni! Sorszám Teljes munkaidőben alkalmazásban álló Megnevezés Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés) fizikai foglalkozásúak szellemi foglalkozásúak fizikai foglalkozásúak szellemi foglalkozásúak Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül) Egyéb, statisztikai létszámba nem tartozó foglalkoztatottak A szervezet tevékenységében részt vevők összesen ( ) ből: b oszlopba a le nem dolgozott munkaidőre fizetett munkadíjak (szabadságra járó illetmény, egyéb engedélyezett távollétre fizetett munkadíj), valamint a c oszlopba a nem havi rendszerességű egyéb munkajövedelem (természetbeni juttatás, üdülési költségtérítés stb.). Nem tartoznak ide az egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók részére történt kifizetések (1.6 b-c). Átlagos statisztikai állományi létszám, fő Munkaviszonyból származó összes kereset, 1000 Ft Egyéb munkajövedelem, 1000 Ft b oszlopból kiemelten a prémium és jutalom, valamint a 13. és további havi fizetés, 1000Ft a b c d 1 A pályázati útmutató I/5. pontjában szereplő korrekciókkal kell kitölteni. Az adatlap külön-külön kitöltendő a fejlesztéssel érintett telephely, illetve, amennyiben a pályázó a régióban több telephellyel, fiókteleppel rendelkezik, úgy az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ illetékességi területén lévő telephelyeinek összesített adataira vonatkozóan.

14 14 A fenti táblázat a) oszlopának 1.7 sorában szereplő létszámadat alábbiak szerinti megoszlása: 1. A tárgyhónapban felvett álláskeresők létszáma... fő, akik közül Tartósan álláskeresők létszáma: Pályakezdők létszáma: Megváltozott munkaképességűek létszáma: Roma munkavállalók létszáma:... fő,... fő,... fő,... fő Az adatszolgáltató szöveges megjegyzései Amennyiben a jelentett adatok az előző időszakhoz képest számottevően változnak, arra rövid indoklást, magyarázatot kérünk. Ez jelentős mértékben elősegíti és meggyorsítja az adatellenőrzés és feldolgozás folyamatát. Kelt:...év... hó... nap. Az adatszolgáltató felelős vezetőjének neve A kitöltő neve (nyomtatott betűvel)... (nyomtatott betűvel)... beosztása:... elérési címe:... telefonszáma:... elérési telefonszáma:... címe: aláírása:... aláírása:...

15 15 Nyilatkozatok (Figyelem! A pályázóra nem vonatkozó szöveges részeket át kell húzni, azonban valamennyi nyilatkozatot dátummal kell ellátni, le kell bélyegezni és cégszerűen alá kell írni.) 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. Az adatokban, a cég helyzetében bekövetkezett, a tervezett beruházás megvalósítását befolyásoló változásokról a munkaügyi központot haladéktalanul értesítem. 2. Nyilatkozom, hogy az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet pontjában meghatározottak szerint a vállalkozásom kis- és középvállalkozásnak minősül. Nyilatkozom, hogy fent nevezett vállalkozás a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (KKVtv.) ában, foglaltaknak megfelelő 2 Közép vállalkozás Kis vállalkozás Mikro vállalkozás (Nemleges válasz esetén a szöveg áthúzandó!) 3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, nem vitatott adó, vagy adók módjára behajtható köztartozásom (APEH, VPOP, illetékes társadalombiztosítási szerv, a pályázó székhelye és a pályázat megvalósítási helye szerinti önkormányzat vagy egyéb hatósági határozatban előírt teljesítetlen kötelezettség) nincs. (Tartozás esetén a szöveg áthúzandó!) 4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, nem vitatott adó, vagy adók módjára behajtható köztartozásom (APEH, VPOP, illetékes társadalombiztosítási szerv, a pályázó székhelye és a pályázat megvalósítási helye szerinti önkormányzat vagy egyéb hatósági határozatban előírt teljesítetlen kötelezettség) van, azonban az illetékes hatósággal megállapodtam annak halasztásában, illetve részletekben történő megfizetésében. (Nemleges válasz esetén a szöveg áthúzandó!) 2 A megfelelő választ alá kell húzni.

16 16 5. Tudomásul veszem, hogy 5.1. lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig támogatás nem illet meg, az esedékes támogatás folyósítása a 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 13/A. (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon visszatartásra kerül, 5.2. elnyert támogatás esetén a szerződéskötés feltétele a kedvezményezett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozata arról, hogy a székhely, illetve a pályázat megvalósítási helye szerint illetékes állami-, illetve önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság) hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása a kedvezményezettnek nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett. 6. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 6.1. a Munkaerőpiaci Alapból (MPA) és/vagy az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból (AFC) a pályázatban szereplő beruházáshoz, a pályázat benyújtásának hónapját megelőző 2 évben munkahelyteremtő beruházási támogatásban nem részesültem, 6.2. az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozásom nincs, 6.3. a MPA-ból és az AFC-ből a pályázat benyújtásának hónapját megelőző 2 évben elnyert támogatás felhasználásával kapcsolatban vállalt szerződéses kötelezettségeimet teljesítettem, 6.4. a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik a pályázatban szereplő vállalkozásom ellen csőd- felszámolási, illetve végelszámolási eljárás, továbbá amennyiben ilyen eljárás indul vállalkozásom ellen a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét azonnal bejelentem, 6.5. a pályázat benyújtását megelőzően a beruházás nem kezdődött meg, 7. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 7.1. más állami forrásokból, célelőirányzatokból, illetve jogszabályok alapján az alábbi egyéb támogatásokat igényeltem, illetve kaptam (ideértve a területfejlesztési tanácsok rendelkezési jogkörében eldöntött támogatásokat, valamint az államközi szerződés alapján külföldi segélyekből kapott támogatások összegét is) a tárgyévben a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 19-19/A. -ok alapján több pályázatot nyújtottam be (valamennyi pályázatról)... (Nemleges válasz esetén a szöveg áthúzandó!)

17 17 8. Vállalom, hogy a pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a döntésről szóló értesítés (határozat) átvételétől számított 8 napon belül nyilatkozom, hogy 8.1. a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolom, és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítom, vagy 8.2. a beruházás megvalósítására vonatkozó tervet a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozom, és csökkentett formában valósítom meg. (Az egyik alpont szövege áthúzandó!) Tudomásul veszem, hogy ha az igényeltnél alacsonyabb támogatási összeg kerülne megállapításra, és amennyiben a fentiek szerint nem vállalom sem a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet pótlását, sem a beruházás, fejlesztés megvalósítására vonatkozó terv átdolgozását a csökkentett összegek figyelembevételével, úgy a pályázatom elutasításra kerül. 9. Tudomásul veszem, hogy a beruházás a munkaügyi központ írásbeli értesítését követően saját kockázatra megkezdhető, azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a Munkaügyi Központhoz nem fordulhatok. 10. Nyilatkozom, hogy az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter, illetve költségvetési szerv által alapított és támogatott alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettől, közhasznú társaságtól a pályázatban szereplő beruházáshoz az alábbi támogatásokat igényeltem, illetve kaptam. (összeg és forma szervezetenként felsorolva)... (Nemleges válasz esetén a szöveg áthúzandó!) 11. Nyilatkozom, hogy beruházást a támogatási szerződésben meghatározott időpontban elkezdem, és legkésőbb év november 30-ig befejezem, továbbá a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolásomat legkésőbb december 14-ig a munkaügyi központ részére benyújtom. 12. Hozzájárulok ahhoz, hogy elnyert támogatás esetén a hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeim nem teljesítése, vagy a szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatás jegybanki alapkamat mértékével növelt összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízás alkalmazásával történjen. Az inkasszó érvényesítésére jogosult az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ. Számlavezető bankom (bankjaim) neve (nevei):......

18 18 A bank(ok) által vezetett számlaszámom (számlaszámaim), amely(ek)ről az inkasszó érvényesíthető: Nyilatkozom, hogy új bankszámla nyitás esetén, a felhatalmazói nyilatkozatot 3 napon belül megküldöm a munkaügyi központ részére. (Bankszámlával nem rendelkező egyéni vállalkozó esetén a szöveg áthúzandó) 13. Nyilatkozom, hogy olyan egyéni vállalkozó vagyok, aki a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik vállalkozói bankszámlával, azonban vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén legkésőbb a hatósági szerződés aláírásának napjáig bankszámlát nyitok, és annak adatait a hatósági szerződéshez megadom. Hozzájárulok ahhoz, hogy elnyert támogatás esetén a hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeim nem teljesítése, vagy a szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatás jegybanki alapkamat mértékével növelt összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízás alkalmazásával történjen. A bankszámlanyitást követően a felhatalmazói nyilatkozatot 3 napon belül megküldöm a munkaügyi központ részére. (Nemleges válasz esetén a szöveg áthúzandó!) 14. Hozzájárulok, hogy szükség esetén a hatósági szerződésében vállalt kötelezettségeim nem teljesítése, vagy a szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatás a jegybanki alapkamat mértékével növelt összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése érdekében a tulajdonomban, vagy a(z)... (név)... (cím) tulajdonában lévő (Az egyik alpont szövege áthúzandó!) ingatlanon a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek időtartamára és a támogatási összeg 150%-a erejéig az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ első ranghelyen jelzálogjogot jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba, kivételes esetben második ranghelyen, ha első ranghelyen az ingatlan már terhelt, de annak zálogjogosultja szintén az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ, vagy annak jogelődje. (Bankgarancia, vagy ingó jelzálog fedezetként való felajánlása esetén az egész szöveg áthúzandó!)

19 Nyilatkozom, hogy a hatósági szerződésében vállalt kötelezettségeim nem teljesítése, a támogatási összeg visszakövetelése esetén a támogatás - késedelmi pótlékkal növelt összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése érdekében, közjegyzői okirat formájában megkötendő ingó jelzálogszerződéshez - értékálló, forgalomképes - vagyontárgya(ka)t ajánlok fel a támogatás 175%-ának mértékéig, vagy a. Pénzintézettel visszavonhatatlan bankgarancia szerződést kötök a támogatás 120%-ának mértékéig, a kötelezettségek fennállásáig. 16. Kijelentem, hogy a támogatást kizárólag a pályázati célnak megfelelően használom fel, és amennyiben a cég helyzetében, a pályázati célok megvalósításában akadályozó változás történik, úgy a munkaügyi központot haladéktalanul értesítem. 17. Kijelentem, hogy a támogatással létrejött létesítmény működtetésének, fenntartásának fedezetét saját forrásból biztosítom. 18. Hozzájárulok ahhoz, hogy támogatás esetén a kedvezményezett megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege és aránya, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozható, továbbá az interneten megjelentethető. 19. Hozzájárulok ahhoz, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében az államháztartásról szóló évi XXXVII. törvény 13/A. -ának (4) bekezdése és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. (4) bekezdésében foglaltak szerint az adószámomat vagy adóazonosító jelemet, a Kincstár, illetve a támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez. 20. Elfogadom, hogy a jelen a támogatás odaítélése esetén az Állami Számvevőszéknek, valamint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak a költségvetési pénzeszközök felhasználására vonatkozóan ellenőrzési jogosultsága van.

20 Nyilatkozom, hogy a támogatás odaítélése esetén a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a támogatási szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadom meg. 22. Kijelentem, hogy a létesítmény kialakításához, illetve a berendezések, gépek működtetéséhez szükséges valamennyi jogerős hatósági engedéllyel rendelkezem, és másolatukat csatoltam a pályázathoz. 23. Hozzájárulok ahhoz, hogy a minisztérium, a munkaügyi központ, vagy az általuk felhatalmazott személyek/szervezetek a pályázatban szereplő valamennyi adatot, információt a vállalkozásom székhelyén és telephelyein ellenőrizhesse, amely magában foglalja a beruházás kivitelezési tervének, tervezett helyszínének ellenőrzését, valamint a vállalkozásom pénzügyi átvilágítását is. 24. Hozzájárulok ahhoz, hogy támogatás esetén a pályázatban szereplő beruházás megvalósításának szakszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban megjelölt ellenőrző szervezetek, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a munkaügyi központ, vagy az általuk felhatalmazott szervezetek ellenőrizzék. 25. Tudomásul veszem, hogy a támogatás felhasználása során a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárnom. 26. Nyilatkozom, hogy a vállalkozásnál a munkaügyi kapcsolatok, viszonyok rendezettek, ennek ellenőrzéséhez hozzájárulok, és ezzel kapcsolatosan valamennyi dokumentumba a betekintést lehetővé teszem az ellenőrzést végző szerv részére. A munkaügyi ellenőrzés törvényben rögzített kritériumrendszerének megfelelek, az abban foglalt munkajogi szabályokat betartom. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat valósságát a pályázat kapcsán a munkaügyi ellenőrzés keretében vizsgálhatják, és a vizsgálat eredményétől, az esetlegesen feltárt hiányosságok súlyától függően a pályázatból kizárhatnak, illetve az elnyert összeg teljes vagy részleges visszafizetésére kötelezhetnek.

21 Az Áht. 15. (9) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feltételek tekintetében nyilatkozom, hogy a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző kétéves időszakon belül, eleget tettem az Mt ának (2)-(3) bekezdése szerinti, a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetének véleményeztetésére vonatkozó kötelezettségének, teljesítettem az Mt ának (1)-(2) bekezdése szerinti, a szakszervezet részére adandó tájékoztatási kötelezettségét, eleget tettem az Mt a (4) bekezdésében meghatározott egyeztetési kötelezettségének, nem utasítottam vissza az Mt ában meghatározott, kollektív szerződés megkötésére, illetve módosítására a szakszervezet által tett tárgyalási ajánlatot, valamint a) az üzemi tanáccsal (üzemi megbízottal) összefüggésben teljesítettem ab) az Mt ának (1) bekezdésében az üzemi tanács (üzemi megbízott) együttdöntési, ac) az Mt ának (3) bekezdésében az üzemi tanács (üzemi megbízott) előzetes véleményezési, ad) az Mt ának (4)-(5) bekezdésében az üzemi tanács (üzemi megbízott) számára biztosított tájékoztatási, ae) az Mt ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott, a munkáltatónál vezetett nyilvántartásokba való betekintésre, valamint munkavállalóknak a munkaviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel, valamint az egyenlő bánásmód követelményének megtartásával kapcsolatos tájékoztatás megadásával kapcsolatos kötelezettséget Felhívjuk a figyelmet az Áht. 15. (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra: A feltétel teljesülését nem kell vizsgálni abban az esetben, ha a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye a támogatás iránti kérelem benyújtója vonatkozásában munkavállaló foglalkoztatásának hiányában nem értelmezhető. 28. ÁFA nyilatkozat (Az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozat tölthető ki!) 1. A pályázó nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. Kelt: a pályázó (cégszerű) aláírása 2. A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-t visszaigényli. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. Kelt: a pályázó (cégszerű) aláírása 3. A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá tartozik. Az elszámolásnál az ÁFÁ-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. Kelt: a pályázó (cégszerű) aláírása

A támogatás mértéke a munkabér és járulékainak legfeljebb 70%-a lehet.

A támogatás mértéke a munkabér és járulékainak legfeljebb 70%-a lehet. TÁJÉKOZTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.3 Út a munka világába elnevezésű program (továbbiakban: TÁMOP 1.1.3 program) keretében bérpótló juttatásra jogosult álláskereső foglalkoztatásához

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatásról

TÁJÉKOZTATÓ a válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatásról TÁJÉKOZTATÓ a válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatásról A támogatás célja, a gazdasági válság következtében álláskeresıvé vált, és álláskeresési

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló módosított 1991. évi

Részletesebben

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2 P Á L Y Á Z A T a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehézségekkel küzdő, mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából 1. Pályázati program

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvető rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvető rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elősegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben

Pályázati adatlap munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására. A projekt megvalósításának helyszíne/i (település, térség):

Pályázati adatlap munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására. A projekt megvalósításának helyszíne/i (település, térség): Pályázati adatlap munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására I. A pályázat rövid bemutatása A projekt címe A projekt megvalósításának helyszíne/i (település, térség): A projekt

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A DE MINIMIS TÁMOGATÁSRÓL

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A DE MINIMIS TÁMOGATÁSRÓL 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A DE MINIMIS TÁMOGATÁSRÓL Az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikk (1) bekezdése szerint a közös piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból

Részletesebben

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet)

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet) PROJEKT ADATLAP a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása címmel meghirdetett Pályázati Felhíváshoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz 2009. február. 2 3 4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 1. számú melléklet. MFB Kisvállalkozói Hitel Hitelkérelmi nyomtatvány. A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó alapadatai.

IKTATÓSZÁM: 1. számú melléklet. MFB Kisvállalkozói Hitel Hitelkérelmi nyomtatvány. A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó alapadatai. IKTATÓSZÁM: MFB Kisvállalkozói Hitel Hitelkérelmi nyomtatvány A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó alapadatai Hiteligénylő vállalkozás (vagy egyéni vállalkozó) neve Anyja neve (egyéni vállalkozó esetében):

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatására A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban:

Részletesebben

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében a Távmunka alkalmazásának támogatására 1. A pályázat kódjele: 2. A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

megye helység ir.szám megye

megye helység ir.szám megye IKTATÓSZÁM: MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Hitelkérelmi nyomtatvány A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó, őstermelő alapadatai Hiteligénylő vállalkozás (vagy egyéni vállalkozó, őstermelő) neve Anyja

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1 A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi vállalkozások támogatása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban. A pályázat kódjele: MT 2008.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban. A pályázat kódjele: MT 2008. P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban A pályázat kódjele: MT 2008. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II.15.) rendelete a gazdaságélénkítésről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II.15.) rendelete a gazdaságélénkítésről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II.15.) rendelete a gazdaságélénkítésről Módosítva: 24/2012. (V.11.), 28/2012. (VI.08.), Szentes Város Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B A projektek az Európai

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben