1. számú adatlap. A pályázat összefoglaló adatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. számú adatlap. A pályázat összefoglaló adatai"

Átírás

1 Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által július hónapban - a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatására - kiírt pályázat elkészítéséhez 1. számú adatlap A pályázat összefoglaló adatai 1. Pályázó szervezet adatai: 1.1. Teljes neve: 1.2. Székhelye: 1.3. Telephelye(i): 1.4. Postacíme: 1.5. Cégjegyzék száma: 1.6. Vállalkozói igazolvány száma: 1.7. Statisztikai számjele: 1.8. Társadalombiztosítási folyószámla száma: 1.9. Adószáma: Telefon száma: Fax száma: címe: 2. A pályázat felelőse a pályázó szervezetnél: 2.1. Neve: 2.2. Beosztása: 2.3. Telefon száma: 2.4. Fax száma: címe: 3. A pályázat elkészítésért felelős külső személy: 3.1. Neve: 3.2. Beosztása: 3.3. Munkahelye: 3.4. Telefon száma: 3.5. Fax száma: címe:

2 4. A tervezett beruházás Megnevezése (építendő ingatlan, a beszerezendő tárgyi eszközök rövid megnevezése): Helye: régió megye kistérség település,... irányítószám Telephely címe:... út/utca/tér,.. szám Kezdete:... év... hó... nap 4.4. Befejezése:... év... hó... nap 5. A beruházás eredményeként tervezett, bővítésre kerülő tevékenység, profil: A Rehabilitációs Alapból igényelt támogatás összege:... Ft 7. Foglalkoztatási adatok: 7.1. A beruházásban érintett telephely havi átlagos statisztikai állományi létszáma (KSH szerinti, korrigálva a pályázati útmutató I/5. pontjában foglaltak szerint): A pályázat benyújtása előtti hónapban:... fő, A tervezett beruházás befejezése után:... fő Amennyiben a pályázó a régióban több telephellyel, fiókteleppel rendelkezik, úgy az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ illetékességi területén lévő telephelyeinek összes havi átlagos statisztikai állományi létszáma (KSH szerinti, korrigálva a pályázati útmutató I/5. pontjában foglaltak szerint): A pályázat benyújtása előtti hónapban:... fő, A tervezett beruházás befejezése után:... fő A beruházás befejezése után alkalmazásra kerülő, napi (legalább 4) órában foglalkoztatott többletlétszám:... fő, közülük Legalább 50%-ban megváltozott munkaképességűek létszáma:... fő A foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakvéleménye alapján, munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi, vagy szellemi károsodása miatt csökkent... fő 7.4. A beruházás befejezését követően összes... fő, ebből megváltozott munkaképességűek létszáma:... fő A vállalt létszám teljes feltöltése: év.. hó.. napig... fő

3 8. Rehabilitációs munkahelyek létesítését szolgáló fejlesztés költség előirányzata Ráfordítások munkahely létesítése, átalakítása korszerűsítése esetén a) Új munkahely létesítésének költsége b) A termelő, szolgáltató létesítmények átalakítása (akadálymentesítése) c) Eszközök, berendezések beszerzése átalakítása d) Munkahely, munkaeszközök korszerűsítése Összesen: 3 Bruttó költség (ÁFA-val) Ft ÁFA Nettó költség Ft Ft a b a-b A pályázati felhívás 4. a)- 4. d) pontjai alapján csekély összegű támogatás nyújtható és a rá vonatkozó rendelkezéseket az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet tartalmazza. Ennek értelmében egy vállalkozásnak bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három pénzügyi év vonatkozásában nem haladhatja meg a , szállítási ágazatban a eurónak megfelelő forint összeget. Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozások, továbbá a támogatás nem vehető igénybe mezőgazdasági, illetve halászati termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos vállalkozásoknak, az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységhez, valamint az import áruk helyett hazai áruhasználatától függő támogatások esetében, illetve a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak. A kedvezményezettnek az útmutatóhoz mellékelt 30. számú nyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző 3 évben mekkora összegű csekély összegű támogatásban részesült. 9. A támogatással megvalósítani tervezett fejlesztés (munkahely létesítés, átalakítás, korszerűsítés munkáinak), beszerzendő (átalakítandó, korszerűsítendő) eszközök ismertetése Sorszám Megnevezés Bruttó értéke ÁFA Nettó érték Ft Ft Ft a b a - b Összesen: Tájékoztatás a táblázat kitöltéséhez: Táblázat nem tartalmazhat: Új ingatlan építésének, vásárlásának, illetve épület szinten tartásának, gépjármű vásárlásának (kivétel az akadálymentesített mozgáskorlátozottak

4 4 szállítására alkalmas gépjárművet), használt gépek és tárgyi eszközök, forgóeszköz, lízing konstrukcióban történő tárgyi eszköz, továbbá vagyoni értékű jog, immateriális javak vásárlásának (kivétel a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását közvetlenül elősegítő immateriális javakat) költségét, részletfizetést, ÁFA t, bérleti díjat, hatósági díjat. Saját kivitelezésben megvalósított beruházás nem támogatható. Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ támogatásából megvalósuló beszerzéseiknél (a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény, valamint a közpénzek felhasználásának ellenőrzésével és nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos évi XXIV. törvény) hatályos jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Tárgyi eszközök: azok az anyagi eszközök, amelyek tartósan - közvetlenül vagy közvetett módon - szolgálják a vállalkozási tevékenységet. (Számviteli törvény évi C. tv. 26. ). A Munkaügyi Központ fenntartja a jogát, a pályázathoz csatolt árajánlatok vizsgálatára. Import gép vásárlása esetén a beszerzési árat a deviza árfolyamának megfelelő Ft összegben kell megadni. Idegen nyelvű árajánlat és számla csak hivatalos fordításban fogadható el. A megnevezésnél kérjük megjelölni, hogy a vásárolandó berendezés belföldön vagy importból szerezhető be. Tárgyi eszközök beszerzési áránál a visszaigényelhető ÁFA (kivétel az ÁFA körbe nem tartozó Pályázók), hatósági díj, illeték nem vehető figyelembe. 10. Fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség: Igényelt támogatás Létszámbővítéshez (max Ft/fő) Legalább napi 6 órás foglalkoztatás Ft/fő x fő Napi órás foglalkoztatás Ft/fő x fő (arányosan csökkentett tám./fő) Összesen Ft Alkalmazásban álló létszám után (max Ft/fő) Igényelt támogatás összesen (Nem lehet több, mint a nettó költség 80%-a, nem ÁFA alanya esetén bruttó költség 80%-a.) Dátum:... év... hó... nap...

5 5 2. számú adatlap 1. A pályázó vállalkozásának bemutatása 1.1. Megalakulása, rövid története: 1.2. Tulajdonosi összetétel, arányok: 1.3. Eddigi profilja, tevékenysége: 1.4. Valamennyi telephelyének felsorolása, elhelyezkedése, profilja: 1.5. Versenypozíciója, versenytársai: 1.6. Az utóbbi 1 év mérlegadatai alapján (ennél rövidebb ideje működő vállalkozás esetében a pályázat benyújtását megelőző időszak adatait figyelembe véve) A gazdálkodási eredmények: A pénzügyi helyzet alakulása:

6 6 2. A pályázó foglalkoztatási helyzetének részletes bemutatása 2.1. Az éves statisztikai állományi létszám nagyságának alakulása, a foglalkoztatási helyzet jellemzői az elmúlt 1 évben Székhelyén: Telephelyein: 2.2. A Munka Törvénykönyve 94/A-94/G. -ai szerint a pályázat benyújtását megelőző fél évben végrehajtott csoportos létszámcsökkentések, azok indokai Székhelyén: Telephelyein: 2.3. Diplomások, szakmunkások, betanított munkások és segédmunkások száma, aránya: 2.4. Fizikai és szellemi munkakörök száma, aránya: 2.5. Munkaviszony keretében, illetve más jogviszony keretében foglalkoztatottak száma, aránya:

7 Teljes, illetve részmunkaidős foglalkoztatottak száma, aránya: 2.7. Nyugdíjasok, valamint külföldi munkavállalók létszáma, azok aránya létszámon belül: 2.8. Megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma, azok aránya létszámon belül: 2.9. Az eddig lebonyolított munkahelyi képzések a beruházásban érintett telephelyen: A környező településekről a beruházásban érintett telephelyre ingázók száma, aránya, az érintett települések felsorolása: A vállalkozás egészére vonatkozóan A minimálbérre vonatkozó előírások betartásának jelenlegi helyzete: Munkaügyi bírságok összege, felmerülésük helyszíne, oka a pályázat benyújtása előtti két évben: A munkavédelmi előírások betartásának jelenlegi helyzete:

8 A munkavállalók részére jelenleg nyújtott szociális kedvezmények: A jelenlegi munkahelyi, munkaügyi kapcsolatok, viszonyok (szakszervezetek működése, kollektív szerződés megkötése stb.): 3. A fejlesztés befejezését követően tervezett foglalkoztatási helyzet a beruházásban érintett telephelyen 3.1. A következő 3 év várható munkaerőhelyzete (tervezett létszám, szakmai összetétel, munkakörök stb.) 3.2. A vállalt foglalkoztatási kötelezettség biztosítása érdekében tervezett intézkedések, elképzelések (szakképzettségi összetételt, munkaköröket érintő változtatások, belső képzések stb.) 4. A tervezett fejlesztés bemutatása 4.1. Célja, indoka: 4.2. Saját vagy bérelt telephelyén történik-e a beruházás, a telephely jellemzői, bérelt telephely esetén a bérlet időtartama, feltételei: 4.3. Meglévő épületek esetén azok alapterülete, hasznosítása:

9 A korszerűsítendő ingatlan műszaki tartalma, rendeltetése, alapterülete, illetve a megvásárlásra kerülő eszközök megnevezése, funkciója, típusa, darabszáma: 4.5. A fejlesztés jellemző költségei, várható bekerülési összege, a finanszírozás feltételei: 4.6. A kivitelezés, illetve az eszközök megvásárlásának körülményei, módja, ütemezése: 4.7. A pályázat benyújtása előtt a fejlesztéshez mely másik pályázati rendszer keretében, mikor és mekkora összegű állami támogatást igényelt és kapott: 5. A fejlesztés várható hatása a vállalkozás jövőjére 5.1. Bevezetendő új tevékenység, profil bemutatása: 5.2. A tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségének, a szolgáltatás hasznosságának, a településen betöltött szerepének bemutatása Jövőbeni üzleti elképzelések, az üzleti terv legfontosabb jellemzői az elkövetkezendő 3 évre vonatkozóan, számszerűsített adatokkal alátámasztva:

10 A beruházás eredményeként a következő 3 évben elérhető többlet árbevétel, nyereség: 5.5. Várható gazdasági, piaci előnyök, versenypozíció: 6. A fejlesztés költségének tervezett forrásai Megnevezése Források Bruttó Ft % Visszaigényelhető ÁFA Ft Nettó Ft Beruházás költsége: 100,0 100,0 % 1. Saját forrás (bruttó költség minimum 20%-a) 2. Egyéb forrás 3. Munkaügyi Központtól igényelt vissza nem térítendő támogatás (max: nettó költség 80%) A fejlesztés összes költsége: 100,0 100,0 A támogatási összeget - a munkaügyi központ írásbeli értesítését követő naptól teljesíthető - szerződéskötés után benyújtott számlák alapján a Munkaügyi Központ átutalja az alábbi módon: A támogatást a Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződésben foglaltak szerint, a teljesítés igazolása mellett, a benyújtott számlák és a kifizetést igazoló dokumentumok alapján, forrás és teljesítésarányosan a Magyar Államkincstár Részvénytársaságon keresztül átutalással a támogatott által megjelölt bankszámlára.

11 11 A fejlesztés megvalósításának - a támogatás ellenében vállalt - foglalkoztatásra, gyakorolt hatása A régióban foglalkoztatott A régióban foglalkoztatott létszámból a fő fejlesztés telephelyén foglalkoztatott fő Megnevezés 1. A pályázat benyújtását megelőző havi átlagos statisztikai létszám*, ebből - megváltozott munkaképességű 2. A támogatási igénnyel érintett létszám, ebből megváltozott a./ felvett új létszám munkaképességűek száma, ebből b./ alkalmazásban álló létszám 3. Támogatás ellenében vállalt összes foglalkoztatási kötelezettség (1+2.a/ sorok összege), Napi 8 órában foglalkoztatott Csökkentett munkaidőben (napi..óra) Összesen Napi 8 órában foglalkoztatott Csökkentett munkaidőben (nap.. óra) Összesen *Az átlagos statisztikai állományi létszám számításánál a tényleges létszámot a KSH elnökének 9006/2003.(SK7.) KSH közleményében (a munkaügy statisztikában használt fogalmakról) foglaltak szerint. A foglalkoztatási kötelezettséget a pályázat benyújtását megelőző hónapban meglévő havi átlagos statisztikai állományi létszámra, a régióban több telephellyel, fiókteleppel rendelkező munkaadó az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ illetékességi területén lévő telephelyeinek a pályázat benyújtását megelőző hónapban meglévő havi átlagos statisztikai állományi létszámára kell vállalni. A támogatással érintett/illetőleg a támogatásra tekintettel felvételre kerülő megváltozott munkaképességű személy(ek) munkakörönkénti megoszlása: Munkakör Szakképzettség Létszám Támogatással érintett(ek) (alkalmazásban állók) Támogatásra tekintettel felvett(ek) (létszámbővítés) A foglalkoztatási kötelezettség vállalása: A foglalkoztatási kötelezettség kezdete: A foglalkoztatási kötelezettség vége:... év... hó... nap... év... hó... nap A foglalkoztatási köztelezettséggel érintett megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának időtartama: napi óra

12 12 A foglalkoztatási kötelezettséget a pályázat benyújtását megelőző hónapban meglévő havi átlagos statisztikai állományi létszámra, a régióban több telephellyel, fiókteleppel rendelkező munkaadó az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ illetékességi területén lévő telephelyeinek a pályázat benyújtását megelőző hónapban meglévő havi átlagos statisztikai állományi létszámára kell vállalni. Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázatot az útmutató figyelembevételével, de nem annak mechanikus kitöltésével kell elkészíteni. Megjegyzés: A pályázatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban, nyomtatott formában, mellékletekkel felszerelve, összefűzve legkésőbb július 30-áig (hétfő) (személyes benyújtás esetén, e napon óráig ) lehet benyújtani az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ, Szakmai Koordinációs Főosztályára (3530 Miskolc, Mindszent tét 3. V. emelet 505. szoba). Postán történő benyújtáskor a pályázatot ajánlott küldeményként kell továbbítani. Ebben az esetben a benyújtás időpontjának a küldeményen szereplő a pályázó által igazolható postára adás dátuma számít. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be! A határidő után érkező pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. Hiánypótlásra egy alkalommal, a Munkaügyi Központ által megküldött értesítés alapján, az abban meghatározott időpontig van lehetőség. Miskolc, július Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

13 13 3. számú adatlap HAVI ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM KIMUTATÁSA év.... hónap (a pályázat benyújtását megelőző hónap) Vállalkozás megnevezése:... Székhelyének címe:... A fejlesztéssel érintett telephelyének megnevezése:... Címe:... A kérdőíven csak a tárgyhavi adatok szerepeltethetők! Az adatokat kérjük a rovatokba tizedes számjegyek nélkül beírni! Sorszám Teljes munkaidőben alkalmazásban álló Megnevezés Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés) fizikai foglalkozásúak szellemi foglalkozásúak fizikai foglalkozásúak szellemi foglalkozásúak Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül) Egyéb, statisztikai létszámba nem tartozó foglalkoztatottak A szervezet tevékenységében részt vevők összesen ( ) ből: b oszlopba a le nem dolgozott munkaidőre fizetett munkadíjak (szabadságra járó illetmény, egyéb engedélyezett távollétre fizetett munkadíj), valamint a c oszlopba a nem havi rendszerességű egyéb munkajövedelem (természetbeni juttatás, üdülési költségtérítés stb.). Nem tartoznak ide az egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók részére történt kifizetések (1.6 b-c). Átlagos statisztikai állományi létszám, fő Munkaviszonyból származó összes kereset, 1000 Ft Egyéb munkajövedelem, 1000 Ft b oszlopból kiemelten a prémium és jutalom, valamint a 13. és további havi fizetés, 1000Ft a b c d 1 A pályázati útmutató I/5. pontjában szereplő korrekciókkal kell kitölteni. Az adatlap külön-külön kitöltendő a fejlesztéssel érintett telephely, illetve, amennyiben a pályázó a régióban több telephellyel, fiókteleppel rendelkezik, úgy az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ illetékességi területén lévő telephelyeinek összesített adataira vonatkozóan.

14 14 A fenti táblázat a) oszlopának 1.7 sorában szereplő létszámadat alábbiak szerinti megoszlása: 1. A tárgyhónapban felvett álláskeresők létszáma... fő, akik közül Tartósan álláskeresők létszáma: Pályakezdők létszáma: Megváltozott munkaképességűek létszáma: Roma munkavállalók létszáma:... fő,... fő,... fő,... fő Az adatszolgáltató szöveges megjegyzései Amennyiben a jelentett adatok az előző időszakhoz képest számottevően változnak, arra rövid indoklást, magyarázatot kérünk. Ez jelentős mértékben elősegíti és meggyorsítja az adatellenőrzés és feldolgozás folyamatát. Kelt:...év... hó... nap. Az adatszolgáltató felelős vezetőjének neve A kitöltő neve (nyomtatott betűvel)... (nyomtatott betűvel)... beosztása:... elérési címe:... telefonszáma:... elérési telefonszáma:... címe: aláírása:... aláírása:...

15 15 Nyilatkozatok (Figyelem! A pályázóra nem vonatkozó szöveges részeket át kell húzni, azonban valamennyi nyilatkozatot dátummal kell ellátni, le kell bélyegezni és cégszerűen alá kell írni.) 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. Az adatokban, a cég helyzetében bekövetkezett, a tervezett beruházás megvalósítását befolyásoló változásokról a munkaügyi központot haladéktalanul értesítem. 2. Nyilatkozom, hogy az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet pontjában meghatározottak szerint a vállalkozásom kis- és középvállalkozásnak minősül. Nyilatkozom, hogy fent nevezett vállalkozás a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (KKVtv.) ában, foglaltaknak megfelelő 2 Közép vállalkozás Kis vállalkozás Mikro vállalkozás (Nemleges válasz esetén a szöveg áthúzandó!) 3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, nem vitatott adó, vagy adók módjára behajtható köztartozásom (APEH, VPOP, illetékes társadalombiztosítási szerv, a pályázó székhelye és a pályázat megvalósítási helye szerinti önkormányzat vagy egyéb hatósági határozatban előírt teljesítetlen kötelezettség) nincs. (Tartozás esetén a szöveg áthúzandó!) 4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, nem vitatott adó, vagy adók módjára behajtható köztartozásom (APEH, VPOP, illetékes társadalombiztosítási szerv, a pályázó székhelye és a pályázat megvalósítási helye szerinti önkormányzat vagy egyéb hatósági határozatban előírt teljesítetlen kötelezettség) van, azonban az illetékes hatósággal megállapodtam annak halasztásában, illetve részletekben történő megfizetésében. (Nemleges válasz esetén a szöveg áthúzandó!) 2 A megfelelő választ alá kell húzni.

16 16 5. Tudomásul veszem, hogy 5.1. lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig támogatás nem illet meg, az esedékes támogatás folyósítása a 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 13/A. (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon visszatartásra kerül, 5.2. elnyert támogatás esetén a szerződéskötés feltétele a kedvezményezett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozata arról, hogy a székhely, illetve a pályázat megvalósítási helye szerint illetékes állami-, illetve önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság) hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása a kedvezményezettnek nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett. 6. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 6.1. a Munkaerőpiaci Alapból (MPA) és/vagy az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból (AFC) a pályázatban szereplő beruházáshoz, a pályázat benyújtásának hónapját megelőző 2 évben munkahelyteremtő beruházási támogatásban nem részesültem, 6.2. az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozásom nincs, 6.3. a MPA-ból és az AFC-ből a pályázat benyújtásának hónapját megelőző 2 évben elnyert támogatás felhasználásával kapcsolatban vállalt szerződéses kötelezettségeimet teljesítettem, 6.4. a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik a pályázatban szereplő vállalkozásom ellen csőd- felszámolási, illetve végelszámolási eljárás, továbbá amennyiben ilyen eljárás indul vállalkozásom ellen a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét azonnal bejelentem, 6.5. a pályázat benyújtását megelőzően a beruházás nem kezdődött meg, 7. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 7.1. más állami forrásokból, célelőirányzatokból, illetve jogszabályok alapján az alábbi egyéb támogatásokat igényeltem, illetve kaptam (ideértve a területfejlesztési tanácsok rendelkezési jogkörében eldöntött támogatásokat, valamint az államközi szerződés alapján külföldi segélyekből kapott támogatások összegét is) a tárgyévben a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 19-19/A. -ok alapján több pályázatot nyújtottam be (valamennyi pályázatról)... (Nemleges válasz esetén a szöveg áthúzandó!)

17 17 8. Vállalom, hogy a pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a döntésről szóló értesítés (határozat) átvételétől számított 8 napon belül nyilatkozom, hogy 8.1. a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolom, és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítom, vagy 8.2. a beruházás megvalósítására vonatkozó tervet a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozom, és csökkentett formában valósítom meg. (Az egyik alpont szövege áthúzandó!) Tudomásul veszem, hogy ha az igényeltnél alacsonyabb támogatási összeg kerülne megállapításra, és amennyiben a fentiek szerint nem vállalom sem a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet pótlását, sem a beruházás, fejlesztés megvalósítására vonatkozó terv átdolgozását a csökkentett összegek figyelembevételével, úgy a pályázatom elutasításra kerül. 9. Tudomásul veszem, hogy a beruházás a munkaügyi központ írásbeli értesítését követően saját kockázatra megkezdhető, azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a Munkaügyi Központhoz nem fordulhatok. 10. Nyilatkozom, hogy az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter, illetve költségvetési szerv által alapított és támogatott alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettől, közhasznú társaságtól a pályázatban szereplő beruházáshoz az alábbi támogatásokat igényeltem, illetve kaptam. (összeg és forma szervezetenként felsorolva)... (Nemleges válasz esetén a szöveg áthúzandó!) 11. Nyilatkozom, hogy beruházást a támogatási szerződésben meghatározott időpontban elkezdem, és legkésőbb év november 30-ig befejezem, továbbá a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolásomat legkésőbb december 14-ig a munkaügyi központ részére benyújtom. 12. Hozzájárulok ahhoz, hogy elnyert támogatás esetén a hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeim nem teljesítése, vagy a szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatás jegybanki alapkamat mértékével növelt összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízás alkalmazásával történjen. Az inkasszó érvényesítésére jogosult az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ. Számlavezető bankom (bankjaim) neve (nevei):......

18 18 A bank(ok) által vezetett számlaszámom (számlaszámaim), amely(ek)ről az inkasszó érvényesíthető: Nyilatkozom, hogy új bankszámla nyitás esetén, a felhatalmazói nyilatkozatot 3 napon belül megküldöm a munkaügyi központ részére. (Bankszámlával nem rendelkező egyéni vállalkozó esetén a szöveg áthúzandó) 13. Nyilatkozom, hogy olyan egyéni vállalkozó vagyok, aki a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik vállalkozói bankszámlával, azonban vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén legkésőbb a hatósági szerződés aláírásának napjáig bankszámlát nyitok, és annak adatait a hatósági szerződéshez megadom. Hozzájárulok ahhoz, hogy elnyert támogatás esetén a hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeim nem teljesítése, vagy a szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatás jegybanki alapkamat mértékével növelt összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízás alkalmazásával történjen. A bankszámlanyitást követően a felhatalmazói nyilatkozatot 3 napon belül megküldöm a munkaügyi központ részére. (Nemleges válasz esetén a szöveg áthúzandó!) 14. Hozzájárulok, hogy szükség esetén a hatósági szerződésében vállalt kötelezettségeim nem teljesítése, vagy a szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatás a jegybanki alapkamat mértékével növelt összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése érdekében a tulajdonomban, vagy a(z)... (név)... (cím) tulajdonában lévő (Az egyik alpont szövege áthúzandó!) ingatlanon a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek időtartamára és a támogatási összeg 150%-a erejéig az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ első ranghelyen jelzálogjogot jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba, kivételes esetben második ranghelyen, ha első ranghelyen az ingatlan már terhelt, de annak zálogjogosultja szintén az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ, vagy annak jogelődje. (Bankgarancia, vagy ingó jelzálog fedezetként való felajánlása esetén az egész szöveg áthúzandó!)

19 Nyilatkozom, hogy a hatósági szerződésében vállalt kötelezettségeim nem teljesítése, a támogatási összeg visszakövetelése esetén a támogatás - késedelmi pótlékkal növelt összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése érdekében, közjegyzői okirat formájában megkötendő ingó jelzálogszerződéshez - értékálló, forgalomképes - vagyontárgya(ka)t ajánlok fel a támogatás 175%-ának mértékéig, vagy a. Pénzintézettel visszavonhatatlan bankgarancia szerződést kötök a támogatás 120%-ának mértékéig, a kötelezettségek fennállásáig. 16. Kijelentem, hogy a támogatást kizárólag a pályázati célnak megfelelően használom fel, és amennyiben a cég helyzetében, a pályázati célok megvalósításában akadályozó változás történik, úgy a munkaügyi központot haladéktalanul értesítem. 17. Kijelentem, hogy a támogatással létrejött létesítmény működtetésének, fenntartásának fedezetét saját forrásból biztosítom. 18. Hozzájárulok ahhoz, hogy támogatás esetén a kedvezményezett megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege és aránya, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozható, továbbá az interneten megjelentethető. 19. Hozzájárulok ahhoz, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében az államháztartásról szóló évi XXXVII. törvény 13/A. -ának (4) bekezdése és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. (4) bekezdésében foglaltak szerint az adószámomat vagy adóazonosító jelemet, a Kincstár, illetve a támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez. 20. Elfogadom, hogy a jelen a támogatás odaítélése esetén az Állami Számvevőszéknek, valamint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak a költségvetési pénzeszközök felhasználására vonatkozóan ellenőrzési jogosultsága van.

20 Nyilatkozom, hogy a támogatás odaítélése esetén a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a támogatási szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadom meg. 22. Kijelentem, hogy a létesítmény kialakításához, illetve a berendezések, gépek működtetéséhez szükséges valamennyi jogerős hatósági engedéllyel rendelkezem, és másolatukat csatoltam a pályázathoz. 23. Hozzájárulok ahhoz, hogy a minisztérium, a munkaügyi központ, vagy az általuk felhatalmazott személyek/szervezetek a pályázatban szereplő valamennyi adatot, információt a vállalkozásom székhelyén és telephelyein ellenőrizhesse, amely magában foglalja a beruházás kivitelezési tervének, tervezett helyszínének ellenőrzését, valamint a vállalkozásom pénzügyi átvilágítását is. 24. Hozzájárulok ahhoz, hogy támogatás esetén a pályázatban szereplő beruházás megvalósításának szakszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban megjelölt ellenőrző szervezetek, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a munkaügyi központ, vagy az általuk felhatalmazott szervezetek ellenőrizzék. 25. Tudomásul veszem, hogy a támogatás felhasználása során a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárnom. 26. Nyilatkozom, hogy a vállalkozásnál a munkaügyi kapcsolatok, viszonyok rendezettek, ennek ellenőrzéséhez hozzájárulok, és ezzel kapcsolatosan valamennyi dokumentumba a betekintést lehetővé teszem az ellenőrzést végző szerv részére. A munkaügyi ellenőrzés törvényben rögzített kritériumrendszerének megfelelek, az abban foglalt munkajogi szabályokat betartom. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat valósságát a pályázat kapcsán a munkaügyi ellenőrzés keretében vizsgálhatják, és a vizsgálat eredményétől, az esetlegesen feltárt hiányosságok súlyától függően a pályázatból kizárhatnak, illetve az elnyert összeg teljes vagy részleges visszafizetésére kötelezhetnek.

21 Az Áht. 15. (9) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feltételek tekintetében nyilatkozom, hogy a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző kétéves időszakon belül, eleget tettem az Mt ának (2)-(3) bekezdése szerinti, a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetének véleményeztetésére vonatkozó kötelezettségének, teljesítettem az Mt ának (1)-(2) bekezdése szerinti, a szakszervezet részére adandó tájékoztatási kötelezettségét, eleget tettem az Mt a (4) bekezdésében meghatározott egyeztetési kötelezettségének, nem utasítottam vissza az Mt ában meghatározott, kollektív szerződés megkötésére, illetve módosítására a szakszervezet által tett tárgyalási ajánlatot, valamint a) az üzemi tanáccsal (üzemi megbízottal) összefüggésben teljesítettem ab) az Mt ának (1) bekezdésében az üzemi tanács (üzemi megbízott) együttdöntési, ac) az Mt ának (3) bekezdésében az üzemi tanács (üzemi megbízott) előzetes véleményezési, ad) az Mt ának (4)-(5) bekezdésében az üzemi tanács (üzemi megbízott) számára biztosított tájékoztatási, ae) az Mt ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott, a munkáltatónál vezetett nyilvántartásokba való betekintésre, valamint munkavállalóknak a munkaviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel, valamint az egyenlő bánásmód követelményének megtartásával kapcsolatos tájékoztatás megadásával kapcsolatos kötelezettséget Felhívjuk a figyelmet az Áht. 15. (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra: A feltétel teljesülését nem kell vizsgálni abban az esetben, ha a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye a támogatás iránti kérelem benyújtója vonatkozásában munkavállaló foglalkoztatásának hiányában nem értelmezhető. 28. ÁFA nyilatkozat (Az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozat tölthető ki!) 1. A pályázó nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. Kelt: a pályázó (cégszerű) aláírása 2. A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-t visszaigényli. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. Kelt: a pályázó (cégszerű) aláírása 3. A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá tartozik. Az elszámolásnál az ÁFÁ-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. Kelt: a pályázó (cégszerű) aláírása

2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/329 MELLÉKLETEK

2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/329 MELLÉKLETEK 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/329 MELLÉKLETEK 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/331 I. MELLÉKLET AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 38. CIKKÉBEN HIVATKOZOTT

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a de minimis támogatás szabályairól (támogatást kérelmezőknek)

TÁJÉKOZTATÓ a de minimis támogatás szabályairól (támogatást kérelmezőknek) TÁJÉKOZTATÓ a de minimis támogatás szabályairól (támogatást kérelmezőknek) Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról

Részletesebben

Tájékoztató munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról

Tájékoztató munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról 1. sz. melléklet Tájékoztató munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 18., a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban (VP-3-4.2.1-15)

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban (VP-3-4.2.1-15) Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban (VP-3-4.2.1-15) Támogatást igénylők köre Támogatható tevékenységek Támogatás összege 1. Mezőgazdasági termelő,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. munkaadók részére létszámleépítések megelőzése érdekében

TÁJÉKOZTATÓ. munkaadók részére létszámleépítések megelőzése érdekében A támogatás jogi alapja: TÁJÉKOZTATÓ munkaadók részére létszámleépítések megelőzése érdekében részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról A 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet a szakképzettséggel rendelkező,

Részletesebben

1. SZÁMÚ NYILATKOZAT

1. SZÁMÚ NYILATKOZAT 1. SZÁMÚ NYILATKOZAT Pályázó teljes neve:.. Pályázó székhelye/telephelye:. Pályázó cégjegyzékszáma/vállalkozói engedély vagy igazolványszáma: Pályázó adószáma/adóazonosító jele:. Alulírott/ak, mint cégjegyzésre

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:... Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága PÁLYÁZATI ADATLAP a helyi foglalkoztatottság növekedésének elősegítését, valamint a meglévő foglalkoztatotti létszám megtartását, ezáltal

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18.

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására 1. Pályázat célja Új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása elsősorban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL 1 2. SZ. MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ A MÁK MONITIRING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

Megjelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett MPA-2010-1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívás!

Megjelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett MPA-2010-1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívás! Megjelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett MPA-2010-1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívás! A pályázat alapján 1,5 milliárd Ft támogatási keretösszeg

Részletesebben

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ Pályázat kódszám: a: /2015. A D A T L A P A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve:* 2. Születési neve:* 3. Alapnyilvántartási száma

Részletesebben

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ Pályázat kódszám: a /2011. A D A T L A P A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve: 2. Leánykori név: 3. Alapnyilvántartási száma: 4. Állampolgársága:

Részletesebben

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II.

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József Attila út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu NYILATKOZAT I...) a jelen nyilatkozat aláírásával

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL 2. SZ. MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL A

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Mutató: Méltányossági kérelem Név: Szül::. Adóazonosító jele:..adószáma: Anyja neve:. Leánykori neve::.. Város: Utca alatti lakos az alábbi kérelemmel fordulok Szentes Város önkormányzati adóhatóságához:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Nyilatkozatok. Igen/Nem

Nyilatkozatok. Igen/Nem Nyilatkozatok 1. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozásom, illetve adók módjára behajtható köztartozásom az állam vagy az önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Vas- és Villamosipari

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Nyilatkozatok. nem nyújtottam be benyújtottam Amennyiben benyújtottam, az alábbi helyre és időben:

Nyilatkozatok. nem nyújtottam be benyújtottam Amennyiben benyújtottam, az alábbi helyre és időben: Nyilatkozatok (Figyelem! A nyilatkozatot dátummal, bélyegzővel és cégszerű aláírással az utolsó oldalon, szignóval pedig minden oldalon el kell látni.) A pályázó vállalkozás megnevezése: Székhelye: Postacíme:

Részletesebben

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához I. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Címe: Levelezési cím: Telefonszám: Ügyintéző neve: Fő számlavezető bank: e-mail: Faxszám: Telefonszám: Mobil: Számlaszám:

Részletesebben

Kizáró okok: Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor, illetve a döntéshozatali

Kizáró okok: Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor, illetve a döntéshozatali Simontornya Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára Simontornya Város

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához II. számú melléklet a 7004/2006. (AEÉ4.) APEH irányelvhez ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló módosított 1991. évi

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási Programok Osztálya

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási Programok Osztálya Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási Programok Osztálya Iktatószám: 266-8/2009 Ügyintézı: Tigelmann Éva/ Szegedi Szilárd Telefonszám: 72/506-897 Tárgy: Tájékoztatás Szekszárdi Agrokonzult

Részletesebben

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu NYILATKOZAT az Új Széchenyi

Részletesebben

FERTŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FERTŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FERTŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI ADATLAP A Fertőd városban 2013-2014-ben megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések támogatására kiírt PÁLYÁZATÁHOZ 2014. évben Eredeti - másolat 1 Pályázó neve: Fejlesztési

Részletesebben

Összesen: Finanszírozás formája Zártvégű Lízing * Nyíltvégű lízing* Bérlet* Igényelt futamidõ 12 24 36 48 60 hónap* Egyéb:

Összesen: Finanszírozás formája Zártvégű Lízing * Nyíltvégű lízing* Bérlet* Igényelt futamidõ 12 24 36 48 60 hónap* Egyéb: 1. Alapadatok. kapcsolattartó: Várhidi Zsuzsanna: 06-20-429-5715 A megvásárolandó gép típusa: Rendeltetése: Gép gyártási éve: Nettó vételára (Ft) Összesen: Finanszírozás formája Zártvégű Lízing * Nyíltvégű

Részletesebben

önkormányzati közreműködéssel megvalósuló beruházások támogatására

önkormányzati közreműködéssel megvalósuló beruházások támogatására P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S önkormányzati közreműködéssel megvalósuló beruházások támogatására Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a többször módosított 40/2003.(XII.16.)

Részletesebben

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató ELSŐ EGERSZEGI HITEL ZRT. Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató Hiteltermék Kedvezményezettjei: A devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére. Adatlap

Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére. Adatlap ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére Adatlap a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

Minta. A pályázat azonosító száma:

Minta. A pályázat azonosító száma: Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI

Részletesebben

ADATLAP. rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására

ADATLAP. rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására ADATLAP rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 1. A pályázó adatai: Neve:... Címe:... Adószáma:... Adószáma:... Képviseletére jogosult telefonszáma:... Kapcsolattartó telefonszáma:... elektronikus

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP Iktatószám:.../2012. /... Kategória:... 1.1 Alapadatok Pályázó megnevezése 1

PÁLYÁZATI ADATLAP Iktatószám:.../2012. /... Kategória:... 1.1 Alapadatok Pályázó megnevezése 1 1. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1.1 Alapadatok Pályázó megnevezése 1 Alapítás időpontja (év, hó, nap) - - Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: Adószám (8+1+2 jegyű): - - Fő tevékenység (TEÁOR) 2 : Számlavezető

Részletesebben

KÉRELEM. az Első munkahely garancia program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez

KÉRELEM. az Első munkahely garancia program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez KÉRELEM az Első munkahely garancia program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez I. A kérelmező adatai: - (ha a munkaadó szervezet) Neve:... Címe (székhelye):.... Telephelye:... Adószáma:...

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz.

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz. 1 I. PROJEKT ADATLAP a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: KMOP-2013-1.2.1/A 2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó 1 ) fizetési könnyítésére és/vagy mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához

Magánszemély (egyéni vállalkozó 1 ) fizetési könnyítésére és/vagy mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához Magánszemély (egyéni vállalkozó 1 ) fizetési könnyítésére és/vagy mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: Az adó alanyának neve (családi és utónév): Születési név: Adóazonosító

Részletesebben

A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP

A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP Cím: DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE ADÓÜGYI OSZTÁLY 4001 Debrecen, Pf. 110. Kálvin tér 11. www.debrecen.hu Tel. : 52/517-700 Fax : 52/517-712 Ügyiratszám:

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Új Magyarország mikrohitelek

Új Magyarország mikrohitelek Új Magyarország mikrohitelek ÚJ MAGYARORSZÁG MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ-FORGÓESZKÖZRE Érvényes: 2010. január 1-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 19/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén?

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Az alábbi szakmai írásunkban megnézzük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha munkaügyi ellenőrzés lenne nálunk, illetve még az ellenőrzés előtt fel tudjunk

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez 1 A hiteligénylő megnevezése: 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági szerződés kelte Cégbejegyzés dátuma: Cégbejegyzés száma: Hiteligénylő

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Méltányossági kérelem Mutató: Név:.. Adószám:.. Székhely.. (Elérhetőség.: Tel:..) szám alatti székhelyű gazdasági társaság az alábbi kérelemmel fordul Szentes Város önkormányzati adóhatóságához: Indokolás:....

Részletesebben

Kérelem méltányossági elbírálásához magánszemély részére

Kérelem méltányossági elbírálásához magánszemély részére ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Kérelem méltányossági elbírálásához magánszemély részére Kérelem magánszemély részére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA KÉRELEM ADATLAP

TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA KÉRELEM ADATLAP 1. számú melléklet TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA KÉRELEM ADATLAP Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni! 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI Pályázó megnevezése:

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

Pályázati felhívás a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására NFA-2013-KKV

Pályázati felhívás a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására NFA-2013-KKV Pályázati felhívás a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására NFA-2013-KKV Pályázat célja: KKV-k fejlődésének elősegítése, piaci pozíciójuk megerősítése, versenyképességük

Részletesebben

ADATLAP. Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról MEGŐRZÉS-9122/2009 (A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál)

Részletesebben

A támogatás mértéke a munkabér és járulékainak legfeljebb 70%-a lehet.

A támogatás mértéke a munkabér és járulékainak legfeljebb 70%-a lehet. TÁJÉKOZTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.3 Út a munka világába elnevezésű program (továbbiakban: TÁMOP 1.1.3 program) keretében bérpótló juttatásra jogosult álláskereső foglalkoztatásához

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Ügyiratszám: /20. Érkezett: Ügyintéző: ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET. a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése érdekében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET. a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése érdekében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából foglalkozási rehabilitációt elősegítő munkaerőpiaci program keretében P26/10 kódszámmal PÁLYÁZATOT HIRDET a megváltozott

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati munkahelyteremtő támogatás rendjéről 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Minimum: ,- Ft, Maximum ,- Ft Pályázni lehet: Beruházások utólagos támogatására 2015.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Minimum: ,- Ft, Maximum ,- Ft Pályázni lehet: Beruházások utólagos támogatására 2015. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dévaványa Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2015. évi költségvetésében elkülönített Vállalkozói Alap terhére, Dévaványa Város közigazgatási területén megvalósuló beruházások támogatására,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 1. A pályázat alapvető célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e. A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e. A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Európai Közösséget

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása. Pályázat kódszáma: LSZ december

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása. Pályázat kódszáma: LSZ december PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása Pályázat kódszáma: LSZ-2015-2 2015. december 1. A pályázati konstrukció tárgya, célja Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szabad vállalkozási

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE

V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.sz., törzsszáma: 726456, adóigazgatási száma:

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP (NONPROFIT SZERVEZETEK RÉSZÉRE) mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - bírósági végzés száma: - -

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP (NONPROFIT SZERVEZETEK RÉSZÉRE) mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - bírósági végzés száma: - - I. ALAPADATOK I.1. A Szervezet alapadatai név és szervezeti forma: székhely: telephely: levelezési cím: tevékenység megkezdése (év): kapcsolattartó személy neve: beosztása: telefonszám: mobil telefonszám:

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki:

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki: Újhartyán Város Önkormányzatának 19/2015.(XI.27.) sz. Önkormányzati rendelete a 30/2012. (XII.12.) sz. rendelete a helyi adókról szóló rendelet módosításáról Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

HOVÁNY CÉGCSOPORT BESZÁLLÍTÓI ADATLAP PÁLYÁZÓ CÉG NEVE PÁLYÁZATA

HOVÁNY CÉGCSOPORT BESZÁLLÍTÓI ADATLAP PÁLYÁZÓ CÉG NEVE PÁLYÁZATA BESZÁLLÍTÓI ADATLAP PÁLYÁZÓ CÉG NEVE PÁLYÁZATA Általános Információk A pályázó cég teljes neve: Cég rövidített neve: Cégjegyzék szám: Cégbírósági bejegyzés száma: Cégbírósági bejegyzés helye, kelte,: Adószám:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben