J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: február 13 -án 18 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat Csetény, Rákóczi u. 30. Jelen vannak: Albert Mihály polgármester Mavizer István alpolgármester Bognár János Fehér István Kovács Géza Kovács Lajos Sinka Imre Sludné Varga Diána Varga József Endre Varga Zoltán Tanácskozási joggal meghívott: Kottyán Sándorné körjegyző Albert Mihály polgármester: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fő megválasztott ből 10 fő jelen van. A kiküldött meghívóban közölt napirendi pontokat javasolnám módosítani, az első napirendi pontra vegyük fel a évi költségvetés módosítását. tartózkodás nélkül elfogadta, hogy első napirendi pontként a évi költségvetés módosítását tárgyalják. Napirendi javaslat: 1./A évi költségvetés módosítása 2./ Támogatási kérelmek elbírálása 3./ A munkáltató részéről adható juttatások ( üdülési csekk, adómentes ajándék, étkezési hozzájárulás) felülvizsgálata 4./ Az önkormányzat évi költségvetésének beterjesztése és tárgyalása 5./ Zirc Kistérség Többcélú Társulás beszámolója 6./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása

2 Zárt ülés: 7./ Szociális ügyek Előadó: Kottyán Sándorné körjegyző tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül elfogadta a fenti napirendi pontokat. N A P I R E N D I P O N T O K T Á R G Y A L Á S A 1./A évi költségvetés módosítása Albert Mihály polgármester: A évi költségvetést módosítani kell, hogy egyensúlyban legyen a teljesítéssel. Végül is ezek a módosításokról évközben szó volt, csak rendeleti formában nem jelentek meg. Tehát kérem, hogy fogadjátok el a rendeletet, a évi költségvetés módosításáról. Az írásos anyagban az egyes tételek úgy negatív, mint pozitív változásként kontrolálhatóak. Varga Zoltán PB elnök: A kérdésem az, hogy a módosítások milyen mértékűek és milyen nagyságúra változik a költségvetési előirányzati főösszegünk? Albert Mihály polgármester: Összességében Ft-tal növekszik a főösszegünk, a tartalékunk viszont ennyivel csökken. Tehát a módosítást követően a Ft eredeti előirányzatról a módosított előirányzatunk Ft-ra változik. Valószínű, hogy a zárszámadásig még szükség lehet ismételt módosítási igényre, de ez majd április 30-ig realizálódik szükség esetén. tartózkodás nélkül elfogadta a 2/2009. (II.13.) sz. rendeletét a 2/2008. (II.15.) sz. rendelet módosítása az önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 2./ Támogatási kérelmek elbírálása Albert Mihály polgármester: A nonprofit szervezetek, egyesületek támogatási kérelmet nyújtottak be, melyek támogatásáról külön határozatot kell hozni, melyet a évi költségvetési rendeletbe beépítünk. Varga Zoltán PB elnök: A nonprofit szervezetek 2009-es elszámolását átnéztük, a Pénzügyi Bizottság részletesen megtárgyalta a támogatásukat. A Pénzügyi Bizottságnak az a kérése, hogy jövő év elején a támogatásban részesülő szervezetek legalább Pénzügyi Bizottság előtt számoljanak be a tevékenységükről, így átfogó képet kapnánk róluk és a támogatásuk megalapozottabb lenne részünkről. Albert Mihály polgármester: Akkor egyenként feltenném szavazásra a támogatási kérelmeket, melyről minden esetben megkérdezem a Pénzügyi Bizottság véleményét is. A C 17

3 Postagalamb Egyesület kérelmében leírta, hogy mire kéri a támogatást. Kérem a Pénzügyi Bizottság véleményét. Varga Zoltán PB elnök: A Pénzügyi Bizottság Ft támogatást javasol. Albert Mihály polgármester: Ha nincs más észrevétel akkor kérem szavazzunk a határozatról. 15/2009. (II.13) KT határozat határozott, hogy a C17 Postagalamb Egyesületet (Csetény) évben Ft, azaz: Egyszáz-tízezer forinttal támogatja, melyet a költségvetési rendeletébe beépít. Felhatalmazza a polgármester a megállapodás megkötésére. Albert Mihály polgármester: Saját hatáskörömben tavaly Ft-ot adtam ki alapítványoknak, szervezeteknek, egyesületeknek. Kérem a Pénzügyi Bizottság véleményét. Varga Zoltán PB elnök: Erre a célra a Pénzügyi Bizottság Ft-ot javasol beépíteni a költségvetésbe. Albert Mihály polgármester: Akkor kérem szavazzunk a határozatról. 16/2009. (II.13) KT határozat határozott, hogy egyéb alapítványoknak, szervezeteknek, egyesületeknek adható pénzeszközre évben Ft, azaz: Ötven-ezer forintot biztosít, melyet a polgármester hatáskörébe utal, melyet a költségvetési rendeletébe beépít. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adományozott összegekről a megállapodásokat megkösse. Albert Mihály polgármester: A következő kérelem a Szivárvány Alapítványé, mely nem jelölt meg kérelmében összeget. Kérem a Pénzügyi Bizottság véleményét. Varga Zoltán PB elnök: A Pénzügyi Bizottság véleménye, hogy a tavalyi szinten támogassuk a Szivárvány Alapítványt, azaz: Ft-ot javasol támogatásként. Albert Mihály polgármester: Akkor kérem szavazzunk a határozatról.

4 17/2009. (II.13) KT határozat határozott, hogy a Szivárvány Alapítványt (Csetény) évben Ft, azaz: Kettőszázhatvan-ezer forinttal támogatja, melyet a költségvetési rendeletébe beépít. Felhatalmazza a polgármester a megállapodás megkötésére. Albert Mihály polgármester: A következő kérelem a Csetényi Sportegyesületé, amely Ft támogatást kért. Kérem a Pénzügyi Bizottság véleményét. Varga Zoltán PB elnök: A Csetényi Sportegyesület kérelmét részletesen kitárgyalta a Pénzügyi Bizottság. A kérelemben Ft-ot a pálya fenntartására és az öltöző karbantartására kért. Én azt javaslom, hogy a támogatási szerződésben ezen összeg külön szerepeljen és a Ft-tal csökkentett összeg azaz: Ft legyen működési támogatás. Albert Mihály polgármester: A határozatban egy összegben szerepeltetni fogjuk a Ft-ot, a támogatási szerződés megkötésekor az általatok kért megbontást fogom alkalmazni. Akkor kérem szavazzunk a határozatról. Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta. 18/2009. (II.13) KT határozat határozott, hogy a Csetényi Sportegyesületet évben Ft, azaz: Kettőmillió-nyolcszáz-ezer forinttal támogatja, melyet a költségvetési rendeletébe beépít. Felhatalmazza a polgármester a megállapodás megkötésére. Albert Mihály polgármester: A Lövészklub kérelméről kérem a Pénzügyi Bizottság véleményét. Varga Zoltán PB elnök: A Pénzügyi Bizottság véleménye, hogy Ft támogatást biztosítsunk. Albert Mihály polgármester: Akkor kérem szavazzunk a határozatról.

5 19/2009. (II.13) KT határozat határozott, hogy a Lövészklubot (Csetény) évben Ft, azaz: Egyszáz-ezer forinttal támogatja, melyet a költségvetési rendeletébe beépít. Felhatalmazza a polgármester a megállapodás megkötésére. Albert Mihály polgármester: A Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány kérelméről kérem a Pénzügyi Bizottság véleményét. Varga Zoltán PB elnök: A Pénzügyi Bizottság Ft ot javasol. Albert Mihály polgármester: Akkor kérem szavazzunk a határozatról. 20/2009. (II.13) KT határozat határozott, hogy a Veszprém megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány t évben Ft, azaz: Tíz-ezer forinttal támogatja, melyet a költségvetési rendeletébe beépít. Felhatalmazza a polgármester a megállapodás megkötésére. 3./ A munkáltató részéről adható juttatások ( üdülési csekk, adómentes ajándék, étkezési hozzájárulás) felülvizsgálata Albert Mihály polgármester: Elmondanám, hogy a körjegyzőség és az intézményfenntartó társulás esetében ezeket az adható jogcímeket már áttárgyaltuk és a pozitív elbírálásban részesítettük, de ugyanezt meg kell ismételnünk az önkormányzati egyéb érintettekre vonatkozóan pl. polgármester, védőnő, kultúros és a Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó nem közalkalmazotti foglalkoztatás tárgykörében is. Megkérdezem a Pénzügyi Bizottság véleményét. Varga Zoltán PB elnök: Mivel a körjegyzőség és intézményi alkalmazottak részére az előzőekben biztosítottuk az üdülési csekket, az adómentes ajándék lehetőségét, valamint az étkezési hozzájárulást, ezért erre a nem többségben lévő dolgozói körre is javasoljuk azonos mértékben az adható juttatásokat. Lehet, hogy a jövőben a Kormány intézkedései folytán nem áll módunkban ezeket az adómentes juttatásokat biztosítani. Albert Mihály polgármester: Ha nincs több észrevétel akkor kérem külön szavazzunk a három határozatról.

6 21/2009. (II.13) KT határozat határozott, hogy az önkormányzat dolgozóinak külön juttatásként Ft/fő mértékben üdülési csekket biztosít, külön szabályzat alapján. Ezen juttatás adó és járulékmentesen adható. 22/2009. (II.13) KT határozat határozott, hogy a személyi jövedelemadó törvényben meghatározott ajándék mértékét2009. évben az önkormányzat dolgozóinak 3 x Ft összegben fogadja el, de ennek odaítéléséről a vezetők dönthetnek szabályzat alapján a munkateljesítmény függvényében. Ezen juttatás adó- és járulékmentesen adható. 23/2009. (II.13) KT határozat határozott, hogy étkezési hozzájárulásként az önkormányzat közalkalmazottainak és a Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók teljes évben foglalkoztatottaknak január 1-től havonta Ft-ot biztosít. 4./ Az önkormányzat évi költségvetésének beterjesztése és tárgyalása Albert Mihály polgármester: E napirend keretében az önkormányzat teljes költségvetéséről, annak számszaki mutatóiról kell jóváhagyást, illetve döntést tennünk, függetlenül attól, hogy ennek részei a körjegyzőség és az intézményfenntartó társulás költségvetése, amelyeket az együttes ülésen már előzőleg jóváhagytunk a mai napon. Emlékeztetni szeretnék rá, hogy az intézménytársulás évi költségvetésének személyi és dologi kiadásait Ft-ra, a körjegyzőségét pedig Ft-ra terveztük meg a 2009-es évre, így a jelenlegi kérdéskör az önkormányzat egyéb kiadásaira, illetve szakfeladataira vonatkozik, amelynek a tervezett összege az írásos anyag szerint Ft. Ezek az előzőekben általam felsorolt tételek a működési kiadásokra vonatkoznak, amelynek a főösszege Ft-ra van tervezve. A teljes évi tervezetünk Ft, amely tartalmazza még az előbb említett működési kiadásokon felül az egyéb ellátásokat, az átadandó pénzeszközöket, a tervezett fejlesztéseket és a tervezett tartalékot is. A évi költségvetésünk kb. egy millió

7 Ft-tal volt többre tervezve előirányzatként, mint a jelenlegi függetlenül, hogy a mai napon történt előirányzat módosításnál már meghaladtuk kicsit a 300 milliót. Varga Zoltán PB elnök: A Pénzügyi Bizottság áttekintette az írásos anyagot, amelyet a kiegészített szóbeli egyeztetések alapján elfogadhatónak tart észrevételezve azt, hogy pl. a közutak, hidak szakfeladathoz hozzárendelt 10 milliós összeg nem csekély és a testület részéről megfogalmazódott az az igény, hogy ezeket a pénzeket komolyabb kontroll alá szeretnénk rendelni a felhasználás során pl Ft-onként tudni szeretnénk a felhasználást. Hangsúlyozom, hogy ez nem bizalmatlanságból ered. Albert Mihály polgármester: Nem értem és ellentmondásos számomra a probléma felvetés, mivel ha az előirányzatban jóváhagytátok a 10 milliót akkor a jogszabályok értelmében nekem nem kell Ft-onként engedélyt kérnem az előirányzatra vonatkozóan. Ha viszont ennyire komolyan és részletesen kívánjátok az előirányzati pénzeszközöket szabályozni akkor az a javaslatom, hogy ne tegyétek a 10 milliót bele költségvetési előirányzatként az út, híd alapba, hanem tegyétek az egész összeget céltartalékba és mindig amikor az igény felmerül akkor testületi ülést hívok össze és a céltartalékból biztosítjátok a szükséges pénzösszeget. Ez a dolog így lehet jogszabályszerű. Ha nem hisztek nekem akkor járjatok utána a közigazgatási hivatalnál, hogy ez így működik-e? Kottyán Sándorné körjegyző: A karbantartási pénzeszközöket nem, de a fejlesztéseket jogában áll címkézni a testületnek akár a költségvetés tervezésekor, akár a későbbiekben is, de az egyes szakfeladatokon lévő előirányzaton belül a polgármesternek amíg az előirányzati összeg fedezetet nyújt van joga átcsoportosítani. pl. ha a községgazdálkodáson Ft van betervezve és azon belül a fűnyírási szakfeladatra csak Ft volt, de még szükség van Ft-ra akkor ezt az átcsoportosítást a polgármester saját hatáskörben megteheti, de ha nincs átcsoportosítható összeg, akkor addig a fűnyírást folytatását nem rendelheti meg addig amíg a -testület újabb előirányzatot nem biztosít. Albert Mihály polgármester: Úgy látom, hogy az előzőekben történő okfejtések a testület és a megfogalmazók részéről mégis bizalmatlanságot feltételez, de kijelenthetem, hogy én erre nem adtam okot. Minden komolyabb döntést megtárgyaltam veletek az utóbbi félévben, de különben is minden számlába és árajánlatba betekinthettek. Én anélkül nem tehetek komolyabb kifizetést, hogy a jegyző azt nem láttamozná, amely kifizetésekért mindketten büntetőjogi felelősséggel tartozunk és munkajogilag is felelősségre vonható vagyok. Kovács Géza : Az a javaslatom, hogy az út hídba nem Ft legyen, hanem Ft, amelynek felhasználásról a polgármester dönthet. Albert Mihály polgármester: Az előzőekben elmondtam, hogy ez nem így működik. Ha ott marad a 10 millió Ft a szakfeladaton akkor nem kell a -testületi ülés, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell megkérdeznem a testületet, hogy melyik vállalkozó végezze a munkát és természetes, hogy azt minimum a Pénzügyi Bizottsággal egyeztetni szükséges. Ismételten azt javaslom, ha ennyire bizalmatlanok vagytok, hogy céltartalékba tegyetek minden tételt és lesz 40 testületi ülésünk. Kottyán Sándorné körjegyző: A szavazás előtt akkor nyilatkozzon a bizottság, hogy mit is szeretne az előirányzatokkal kapcsolatban.

8 Varga Zoltán PB elnök: Mivel már a Pénzügyi Bizottság egyszer jóváhagyta, így nem akarjuk mégsem megváltoztatni, de továbbra is hangsúlyozom, hogy természetesen bizalmatlanok is vagyunk. Albert Mihály polgármester: Ha nincs több észrevétel, akkor kérem szavazzunk a rendeletről. tartózkodás nélkül elfogadta 3/2009. (II.13.) sz. rendeletét az önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 5./ Zirc Kistérség Többcélú Társulás beszámolója Albert Mihály polgármester: Az írásos beszámolót megkaptátok tájékoztatás céljából. Ez a tájékoztatás évente egyszer jogszabályi előírás, de határozatot nem kell hoznunk róla. Véleményem szerint a kistérség egy nagy púp a hátunkon függetlenül attól, hogy a közigazgatási hivatal vizsgálata alapján a zirci kistérség működik a legszervezettebben. A kistérségi tényleges un. feladatellátásból a tagönkormányzatoknak sem könnyebbsége sem jelentős anyagi forrása nem származik. A munkaszervezet több mint Ft-ot él fel állami támogatásból, az orvosi ügyelet és a szociális ellátás több tízszeresébe kerül, mint amikor saját hatáskörben oldottuk meg és a minőség, illetve a színvonal sem javult csak a költségek és a bürokrácia nőtt meg. Ez a kistérségi rendszer véleményem szerint nem célravezető kormányzati lépés volt a hatékonyság tekintetében. Varga Zoltán PB elnök: A tájékoztató anyagban szerepel, hogy pályázik a kistérség a járó beteg ellátásra, illetve az azzal kapcsolatos feladatok színvonalának javítására. A pályázatban fő lakosság lélekszámnak meg kell lennie, a kistérségben viszont csak közötti lakosság van, akkor hogyan lehetséges ez? Albert Mihály polgármester: Valójában nem a kistérség pályázik, csak a kistérség és az azt alkotó települési önkormányzatok is szándéknyilatkozatban támogatják a pályázatot, de azt Zirc város nyújtja be. A előírt minimális térrési lakosság lélekszám pedig úgy lenne biztosítható, hogy a Győr-Sopron Megyei önkormányzatokból Bakonyszentlászló, Veszprémvarsány, Sikátor is csatlakozna a járóbeteg ellátás kérdésében partnerként. Kovács Géza : Mi van a mentőállomás bővítés kérdéskörével? Albert Mihály polgármester: A mentőállomás bővítése folyamatban van, a közbeszerzési eljárás megindítása megtörtént, a beruházás összértéke Ft körül van, lehet hogy föle is van. A kistérség maximum Ft-os támogatást ígért be, amelynek 50 %-a már kistérségi költségvetésben biztosításra került. Elméletileg év végére be kell fejeződni az építkezésnek. 6./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása

9 Albert Mihály polgármester: Mint köztudott a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás több milliárdos pályázatot nyert részben a hulladéklerakók rekultivációjára, részben a települési hulladék gyűjtésének, ártalmatlanításának, hasznosításának céljából európai uniós forrásból. A pályázattal, illetve a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően szükséges a társulási megállapodást, konkrétan annak szakágazati besorolását és szakágazati rendjét változtatni, módosítani, ezért egy ezzel kapcsolatos konkrét határozat tervezetet kell elfogadnunk, amely jóváhagyja a tárulási megállapodás ezen pontjainak módosítását. Fehér István : Mikor kezdődik a rekultiváció és a hulladékudvar kivitelezése? Albert Mihály polgármester: A hulladékudvar kivitelezése második félévben előreláthatólag megkezdődik, a rekultiváció várhatóan csak 2010-ben. Ez a jelen határozat tervezet elfogadása nem biztos, hogy végleges megállapodás módosítást jelent tudjuk a saját példánkról a csapadékvizes pályázat életútját alapul véve. Több kérdés nem volt, következett a szavazás. 24/2009. (II.13.) KT határozat: Csetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítását elfogadja, mely szerint az I. Alaprendelkezések című fejezet a hatályos szakágazati besorolásnak és szakfeladat-rendnek megfelelően az alábbiak szerint módosul: I. ALAPRENDELKEZÉSEK A társulás neve: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Idegen nyelvű elnevezése: Assotiation of Municipalities for Solid Waste Management of Győr Region Székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1. A társulás bélyegzője: körbélyegző körben a társulás neve, címe A Társulás állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: - a térség hulladékgazdálkodási tevékenységének javítását előmozdító együttműködése, - a települések hulladék gyűjtésének hasznosításának és ártalmatlanításának javítása, kölcsönös érdekeltségen alapuló koordinálása, - a települések hulladékgazdálkodásának javítása érdekében a szükséges tanulmányok elkészíttetése, - pályázatok elkészítése és benyújtása, - a nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer projekt menedzselése az önkormányzatok oldaláról, ennek megfelelően a lebonyolításban való részvétel. Gazdálkodási jogköre: jogi személyiséggel működő, részben önállóan gazdálkodó jogkörrel, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű, önálló

10 bankszámlával rendelkező költségvetési szerv, Pénzügyi, gazdasági feladatait a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (Győr, Városház tér 1.) látja el. Alapítói szervei: az Alapító Okiratot aláíró 112 Önkormányzat. Felügyeleti szerve: az Alapító Okiratot aláíró 112 Önkormányzat Törvényességi ellenőrzési szerve: A Ttv a szerint a székhely szerint illetékes Nyugatdunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: az Alapító okirat VII/1.3 pontja tartalmazza Szakágazati besorolás és szakágazati rend 3811 nem veszélyes hulladék gyűjtése 3812 veszélyes hulladék gyűjtése 3821 nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3822 veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3831 használt eszköz bontása 3832 hulladék újrahasznosítása 6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7712 gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 7733 irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 7739 egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése A Társulás az Alapító Okiratban megjelölt alaptevékenységeken, szakágazati besorolásban és szakágazati rendben feltüntetetten kívül más tevékenységet nem végez, vállalkozási tevékenységet nem folytat. Albert Mihály polgármester: A nyílt ülésen kinek van még kérdése vagy bejelenteni valója mielőtt bezárjuk a nyílt ülést? Fehér István : Mi lesz a konyhánál a pékáruval, mivel többen jelezték, hogy rosszabb a minőség, mint amikor a csetényi pék szállította, valamint kisebb az adag is. Kevesebb súlyt nyomnak a termékek. Ha nem tudjuk elküldeni a szállítót akkor az óvodás gyermekeknek ezekből többet kellene adni, mert súlyra a csetényi pék kakaós csigája és kiflije többet nyomott, meg lehet mérni. Albert Mihály polgármester: Ebből az aspektusból nem lehet megközelíteni a kérdést, hanem azt kell megvizsgálni, hogy a Polus Coop termékei méretre vagy darabra vagy súlyra megfelelnek-e a magyar szabványnak. Megkérdezem, hogy feléd jelezték-e a szülők a problémát? Kovács Lajos intézményvezető: A szülők egyáltalán nem jelezték sem írásban, sem szóban, de az élelmezésvezető jelezte, hogy 1 db termék jóval kisebb volt a többinél. Én utasítottam, hogy ezt feltétlenül jelezze a szállító felé és valószínűsíthető, hogy ezen észrevétel megtörtént. Albert Mihály polgármester: Ha bebizonyosodik, hogy minőségi vagy mennyiségi panasz van akkor szerződést lehet vele bontatni, ezért én javaslom az intézményvezetőnek, hogy amennyiben az érintett szülők részéről hozzá ezekkel kapcsolatban bejelentés érkezik, akkor minőségi ellenőrző intézet, vagy a szabványügyi hivatal által vizsgáltassa meg a panaszos

11 termékek minőségét és mennyiségi előírásait. Sajnáljuk mi is a csetényi péket, hogy a közbeszerzési eljárás keretében vesztes lett, de nem lehet abból kiindulni, hogy ő esetlegesen jóindulatú vagy jószívű és az áruja mennyiségi többletet tartalmaz, ha a másik szállító terméke is megfelel a magyar szabványnak. Ha nincs több kérdés, hozzászólás akkor a nyílt ülést 20 óra 50 perckor bezárom. k.m.f. Albert Mihály Kottyán Sándorné polgármester körjegyző Fehér István jkv. hitelesítő Sinka Imre jkv.hitelesítő