A szabadság szent szerelme Az es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szabadság szent szerelme Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj"

Átírás

1 XIX. évfolyam 3. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Március 15-i ünnepség koszorúzással kezdõdött az alsó-temetõben, a Pöltenberg család sírjánál. Peti Géza, a Tomaj Ifjúságáért Társaság, a Képviselõ-testület és a Zalaegerszeg-Botfáról érkezett Válicka Citerabarátok Egylete emlékezett az Aradon kivégzett tábornokra. A sors által idevetett Pöltenbergek egyenes ági leszármazottainak utolsó tagja 1958-ben hunyt el Badacsonytomajon. A Szent Imre Római Katolikus templomban ünnepi szentmisével emlékeztek a szabadságharcra, amelyet Földi István plébános celebrált ban nemzetünk jövõjét évszázadokra meghatározó folyamat kezdõdhetett - mondta Földi atya beszédében. A forradalom szent eszméit elpusztítani, a magyar lélekbõl kiirtani soha nem lehet. Üzenetének aktualitása újra és újra feltûnik, felszínre hozza a megtalált igazságot és nemzeti sorskérdéseink iránti érzékenységünk mindenkori felelõsségét, azt a hitet, amely apáról fiúra száll. A templomtól a Történelmi Emlékparkba sétáltak a résztvevõk, ahol Peti Géza elõadásában meghallgatták a Nemzeti Dalt. Fodor József igazgató köszöntötte a megjelenteket az önkormányzat és a szervezõ mûvelõdési központ nevében. Ezt követõen a jelenlévõk elhelyezték a kopjafa tövében az emlékezés virágait. 161 évvel ezelõtt különös tavasz köszöntött be Magyarországon - mondta Peti Géza köszöntõjében - egy langyos fuvallat, amely külföldrõl a szabadság üde illatát hozta, bekúszott néhány fiatal orrába és megrészegítette õket. Rádöbbentek arra, hogy a szabadság - egyenlõségtestvériség hármas szózata nálunk is változást hozhat, csakúgy, mint Franciaországban egykoron: függetlenséget, szabad akaratot és egységet. Bár elbuktak, de az általuk képviselt gondolat mindörökké bevésõdött minden magyar ember lelkébe. - Ma szabadon, nyitott szívvel, tiszta lélekkel ünnepelhetünk - mondta Krisztin N. László polgármester ünnepi beszédében - ez a forradalom és szabadságharc a szó legnemesebb értelmében magyar volt, a miénk, történelmi örökségünk. A világon ma mindenhol ünnep van, ahol magyar él. Legyünk büszkék arra, hogy olyan nemzet tagjai vagyunk, amelyik mindig kiállt a szabadság, az emberi értékek mellett. Nehéz napokat élünk át, de adjon erõt az a tény, hogy történelmünk összes viharán úrrá tudtunk lenni, mert ez a nemzet a bajban mindig összefogott és remélem így lesz ez most is. Beszédét követõen Krisztin N. László polgármester átadta a Badacsonytomaj testnevelési- és sportéletének fejlesztéséért kitüntetõ címet a Badacsonytomaji Sportegyesület részére. /Folytatás a 3. oldalon Kitüntetés... címmel./ március A szabadság szent szerelme Az es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj Gyõzelemmel kezdtek A tavaszi idény elsõ NB III-as bajnoki mérkõzésén a Tomaj 2:1-re legyõzte a kiváló játékosokból álló Celldömölk csapatát. Lévai Albert Csaba, a klub elnöke nagyon fontosnak ítélte a pontok megszerzését, hiszen a hazaiak több újonnan igazolt játékossal, csak a csapatépítés kezdetén tartanak. Koller Tamás edzõ az élcsapat elleni gyõzelem mellett, az igencsak nehéz sorsolás miatt értékelte óriásinak a sikert. /Folytatás a 7. oldalon Megkezdõdött... címmel./ 1848 badacsonytomaji forradalmárai: Csala Gergely, Ferenczi István, Gellei István, Hámos Gergely, Imre Móricz, Joó Imre, Joó Zsigmond, Kálóczi István, Kovács Imre, Kuma János, Kurucz János, Major János, Márkus József, Mórocz Imre, Nagy György, Sarkanti Gábor, Tóth Ferenc közvitézek-huszárok, valamint Sram Pál és Szívós János õrnagyok Nõnapi köszöntõ Tavasz hajnalán Róluk emlékezünk, A nõkrõl, kiknek Életünk köszönhetjük. Szépséges nõk, Jó asszonyok, Kívánunk boldog, Víg nõnapot. Kéri János: Nõnapi köszöntõ /részlet/ Csala Gergely sírjánál a Képviselõ-testület nevében Sall Csaba és Nagy Lajos, valamint a TIT elnökségének tagjai koszorúztak Nyílt levél Az örsi strandügyrõl Közterületként nyilvántartott strandunkat - ha úgy tetszik fürdõhelyünket - a község lakói annak idején jórészt saját munkájukkal alakították ki, oda eleinte mindenki ingyen járhatott fürödni. Amikor 1973-ban - egyesek szerint az akkori Veszprém megyei elsõ titkár nyomására - a Nagyközség Közös Tanácsa térítésmentesen átadta a terület kezelõi jogát a Veszprém Megyei Idegenforgalmi Hivatalnak, határozatba foglalta a badacsonyörsiek jogát, hogy a jövendõ tulajdonos mindenkor biztosítsa a helyiek és nyaralók Balatonhoz, a strandoláshoz való hozzáférését. Mindezt nyilván az átadást megpecsételõ szerzõdés is tartalmazza. A szerzõdésnek legalább három helyen kellene meglenni, az átadó és a jogot átvevõ félnél, valamint a Földhivatalnál, ahol ez bejegyzésre került. Kerestettük a badacsonytomaji irattárban az erre vonatkozó papírokat, az iktatókönyvben találtunk is egy Badacsonyörsi Camping ügye címû iratot, melyet száma szerint kerestettünk. Mit ad Isten az 1973-asok közül pont ez a dokumentum hiányzik. Nem álltunk meg, a Földhivatalnál is kerestettük, de hogy, hogy nem, ott sem találnak semmi olyan iratot, amivel ezt az átadást, és vele együtt az átadás feltételéül szánt jogot is igazolni lehetne. A dokumentumból a Balatontouristnál is lennie kellene egy példánynak, errõl azonban nem kapunk információt, hiszen ezzel kötelesek lennének elismerni a területre való bejárási jogunkat. Ezt a Hivatalból Balatontouristtá alakult vállalat, az új tulajdonosi kör megjelenéséig tiszteletben is tartotta. Sajnálatos, hogy a Balatontourist átadása során a Veszprém megyei Önkormányzat nem érvényesítette az említett jogokat. A Megyei Közgyûlés elnökét is megkerestük, ám sajnos levelében azt hangsúlyozta, hogy a Részvénycsere folyamatában nem jelezte az Önkormányzatunk, hogy az örsiek egyetlen strandolási lehetõsége a terület értékesítése során sérülhet. Vajon miért nem történt ez meg? A pontos tájékoztatás kedvéért megemlítem, az SCD Holding részvénycserével jutott a Balatontourist, a Zalatour és a Siótour több milliárdos vagyonához, vagyis az egész Balaton-part egy kézbe került. /Folytatás a 3. oldalon Nyílt levél címmel./

2 Változott a hulladékszállítási rendelet! Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõtestületének december 17-ei ülésén hozott (297/2008. (XII.17.) sz.) határozata és a 18/2008. (XII.29.) sz. rendelete alapján a következõ módosításokra került sor a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló (28/2007. (XII.28) rendeletben és annak 2. számú mellékletében. A szemétszállítás napja április 1-tõl egységesen csütörtökrõl hétfõre módosul. Az elsõ hétfõi szállítási nap Badacsonytomaj és Badacsony területén április 6-a hétfõ. A 70 éven felüliek kedvezményének vizsgálata rászorultsági alapon történik, a törvény által meghatározott átmeneti segélyekre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, a kérelem benyújtását követõen. A lakossági kommunális hulladékszállítás díja december 31-ig következõ képpen módosult: Lakossági díjak: Havonta: 1634 Ft/porta Évente: Ft/porta Ideiglenes lakóingatlan tulajdonosok: április 1-tõl szeptember 30-ig: 9800 Ft/porta. A számlázás negyedévente történik. A szemétszállítási díj befizetési lehetõségei: Badacsonytomaj VN Kft által kiküldött csekken, átutalással, csoportos beszedési megbízással vagy személyesen a Badacsonytomaj, Fõ u.27. szám alatti irodában az ügyintézõnél. Továbbra is lehetõség van a szolgáltató emblémájával ellátott zsák vásárlására (a kukába nem férõ, az egyszeri ürítést meghaladó mennyiség elszállításához) 410 Ft/db áron, mely tartalmazza a zsák árát és a szállítási díjat. Amennyiben az ingatlantulajdonosok Badacsonytomaj VN Kft irodájában nyilatkozatot töltenek ki arról, hogy emblémás hulladékgyûjtõ zsákkal helyettesítik a kukát és idõarányosan teljesítették a szemétszállítási díj befizetését, 65 Ft/ db áron vásárolhatnak emblémás zsákot. Üdülõtulajdonosok részére 24 db zsákot tudunk biztosítani a fent említett áron. Érdeklõdni lehet személyesen ügyfélszolgálati idõben Badacsonytomaj VN Kft irodájában, Badacsonytomaj,Fõ u.27 címen, vagy a telefonszámon. ben: vagy a címen. Ferenczy Károly ügyvezetõ igazgató Képviselõ-testületi ülés Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõtestületének munkaterve a március 25-én, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartandó soros ülésre: Napirend elõtt: - Beszámoló a Szociális bizottság munkájáról - A évi idegenforgalmi idényre való felkészülés - ÁSZ vizsgálatára készített intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról beszámoló - A Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár által szervezésre kerülõ Városi és Turisztikai rendezvények helyszínének kijelölése - Lovászi Péterné 105 hrsz.-ú ingatlanának megvételre történõ felajánlása - Hatáskörök átruházására javaslat Óvodai beiratkozás Az óvodai felvétel, beiratkozás idejét Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az alábbi idõpontban határozta meg: április óráig április óráig április óráig Nyílt napokat április napokon óráig tartunk. A gyermekcsoportokban a jelzett idõszakban fogadjuk az érdeklõdõ szülõket. Kérjük váltó papucsot mindenki hozzon magával. Nagy Lászlóné óvodavezetõ Veszprém Megye Önkormányzatának Hírei RANGOS BORÁSZATI ELISMERÉS BALATONFÜREDNEK Pro Vino Hungarico-díjat kapott a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége XIII. kongresszusán Balatonfüred. Az elismerést dr. Bóka István polgármester vette át dr. Terts Andrástól, a MBOSZ elnökétõl március 4-én, az Anna Grand Hotelben. Disznóvágással, bállal kedveskedett a közel 200 lakónak a 114 dolgozó a hétvégén a Veszprém megyei önkormányzat lesencetomaji intézményében, a pszichiátriai betegek és fogyatékosok otthonában. Kukagondok A REMONDIS Tapolca Kft. felmérte a hulladékgyûjtõ edények állapotát - tudtuk meg Ferenczy Károlytól, a Badacsonytomaj VN Kft. igazgatójától - és százegy ingatlanhoz tartozó hulladékgyûjtõ edényt minõsített ürítésre alkalmatlannak. A szemétszállítással kapcsolatban beérkezõ panaszok nyomán elkészített lista megadja a javított, illetve rossz állapotban lévõ edények helyét. A szállítást végzõ cég levelében kihangsúlyozza, hogy a tulajdonosoknak kell gondoskodni a megfelelõ, ürítésre alkalmas kukákról, ellenkezõ esetben nem tudják az elszállítást megoldani. Felhívás a házszámtáblák kihelyezésére Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõtestülete 9/2008. (V.13.) rendelete rendelkezik a házszámtáblák elhelyezésének rendjérõl, miszerint - A házszámtáblát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja az ingatlantulajdonosoknak. A házszámtábla kihelyezésérõl, szükséges cseréjérõl, megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni. - A házszámtáblát az ingatlanon lévõ kerítésre vagy házfalra az utcáról jól látható módon kell elhelyezni. - Az épületekre csak a meghatározott méretû és tartalmú házszámtábla helyezhetõ el. A házszámtábla az épületnek az érintett közterületen belüli sorszámát, valamint a közterület nevét és Badacsonytomaj Város címerét tartalmazza. - Akik az érintett ingatlanra vonatkozóan lakcímmel rendelkeznek, kötelesek megváltozott lakcímüket 30 napon belül hivatalos okmányaikon átvezettetni. Aki a helyi szabályokat megszegi szabálysértést követ el és Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható. Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendeletben foglalt kötelezettségüknek haladéktalanul tegyenek eleget. Az Önkormányzat által térítésmentesen biztosított házszámtáblák átvételérõl (a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Igazgatási Osztályán, munkaidõben) és kihelyezésérõl gondoskodni szíveskedjenek. Tisztelettel: Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ BADACSONY Badacsonytomaj Önkormányzat lapja. Helyi közéleti lap Honlap: Megjelenik 1150 példányban. Nytsz.: B/PHF/639/Ve/91. Felelõs szerkesztõ: Kalmár György; Felelõs kiadó: Badacsonytomaj Város Önkormányzatának megbízásából Kalmár György Telefon: 87/ , 30/ ; cím: A szerkesztõség címe: Badacsonytomaj, Fõ u. 2. Tel.: 87/ , fax: 87/ A megjelent írások és levelek a szerzõk álláspontját tükrözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztõség véleményével. A beérkezett írásokat szerkesztett formában közöljük. Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza. Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca Az újság a település honlapján is olvasható! Következõ lapzárta: április 8. A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk. K Ö Z É R D E K Û A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: ig óráig; Szerda: ig óráig; Péntek: óráig Kedd, csütörtök zárt nap. Telefon: 87/ , fax: 87/ Fogadóórák: Krisztin N. László polgármester Minden hónap elsõ kedd: ig Sall Csaba alpolgármester Minden hónap második kedd: ig Mórocz István alpolgármester Minden hónap harmadik kedd: ig Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ Minden szerda: ig Háziorvosi ellátás: Rendel: Dr. Scheller György Badacsonytomaj, Kert u. 32. Tel.: ; hétfõ, szerda, csütörtök, péntek: óráig; kedd: óráig. Sürgõs esetben hétköznap ig hívható Dr. Scheller György Tel.: (06) 30/ Hétköznap tól másnap reggel 8.00-ig és hétvégén hívható: Tapolca körzeti ügyelet. Tel: es telefonszámon Fogszakorvos: Rendel: Dr. Szörtsey Zoltán Bejelentkezés, idõpont egyeztetés: Tel.: ; Hétfõ: óráig; kedd: 7-13 óráig; szerda: óráig; csütörtök: 7-13 óráig; minden pénteken 7-13 óráig Hétvégén, ünnep és szabadnapokon ügyelet: Veszprém szakrendelõ (Halle u.5/d) Gyermekorvosi betegrendelés-tanácsadás: Rendel: Dr. Sellyei Ferenc B.tomaj, Kert u. 32. Tel.: Betegrendelés: Hétfõ, szerda, péntek: 8-12-ig Kedd, csütörtök: ig Tanácsadás: Minden hónap 2. és 4. csütörtök: ig Hétköznap: tól és a hétvégén központi ügyelet: Tapolca Kórház Tel.: Védõnõi szolgálat: Piros Ágnes Várandós nõk részére: csütörtök , csecsemõ-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás: csütörtök Tel.: , (06) Gyermekjóléti Szolgálat: (Fogadóórák:) Hétfõ: óra szerda: óra Elérhetõség:(06) Griff Gyógyszertár: B.tomaj, Hõsök tere 5. Tel.: Hétfõ-szerda-péntek: ig, ig Kedd-csütörtök: ig, ig Szombat: óráig Zárás után ügyelet: Tapolcán Hatósági állatorvos Dr. Vecsera Ervin 87/ , 30/ Rendelõ: Tapolca, Batsányi u. 44. Rendelési idõ: hétfõtõl-péntekig , szombat ig Tûzoltóság: Fõ utca 58., 87/ Rendõrség: 87/ ; 87/ Szolgálatot teljesítõ rendõr: Polgárõrség: (Arany György elnök) Tel.: Temetõgondnokság: Fõ utca 1. Tel.: 87/ Badacsonytomaj VN KFT.: Badacsonytomaj 8258, Fõ u. 27. Tel.: 06-87/ ; Fax:: 06-87/ ; Fogadó óra: munkanapokon 9 órától-12 óráig Pekli Tamás FVM falugazdász Belvárosi Irodaház, Tapolca Telefon: 87/ ; 87/ Kábeltelevízió hibabejelentés: ElektroV szervíz: Tel.: Kulturális intézmények és szolgáltatások Tourinform Iroda: Tel/fax: 87/ , 87/ ; Badacsony, Park u Honlap: Nyitva tartás: H-P 9-15 óráig (hétvégén zárva) Városi Könyvtár: Tel.: 87/ ; Fõ u A könyvtár nyitva tartása: hétfõ: óráig, szerda: óráig, péntek: óráig, szombat: 9-13 óráig. Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár / Városi Közösségi Ház: Tel.: 87/ , Fax: 87/ Badacsonytomaj, Fõ utca 23.; Kedd-Péntek: ; Szombat: ; Vasárnap: Zárva; Hétfõ: Szünnap Az intézmény nyitva tartása programfüggõ! Egry József Emlékmúzeum: Zárva

3 Iskola A projekt címe: A kompetencia alapú oktatás módszertani központjának kialakítása a badacsonytomaji Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolában Kétfordulós pályázat. A közremûködõ szervezettel (Váti Kht.) január 27-én kidolgoztuk az útvonaltervet, mely alapján elkészülnek a második fordulóhoz szükséges dokumentumok. Jelenleg folyik az egyeztetés a tervezõkkel a végleges mûszaki tartalom vonatkozásában, készülnek a kiviteli tervek. Szintén egyeztetünk a közbeszerzési tanácsadónkkal a közbeszerzés lefolytatásához szükséges dokumentáció összeállításának tárgyában. Ha minden a terveink szerint alakul, akkor május közepén, június elején indulhatnak a munkálatok. Közösségi ház A projekt címe: Közösségi Ház és rendezvénytér I. ütem Egyfordulós pályázat volt, tehát itt kezdõdhet a munka. Jelenleg a közbeszerzési tanácsadóval együtt állítjuk össze a közbeszerzés lefolytatásához szükséges dokumentációt. A közremûködõ szervezet részére elküldtük a szerzõdéskötéshez szükséges dokumentumokat. Kilátó A projekt címe: Egy jobb kilátásért. Két fordulós pályázat. A közremûködõ szervezettel (KDRFÜ) együtt Sikeres pályázatok elkészítettük az útvonaltervet, mely alapján elkészülnek a második fordulóhoz szükséges dokumentumok. Menet közben felmerült egy új ötlet a kilátó alakjára vonatkozóan, hiszen fontos lenne, hogy a kilátó már a megjelenésével is turisztikai attrakció legyen, ráadásul az új verzió könnyebben megépíthetõ. Ez ügyben egyeztettünk a közremûködõ szervezettel, ezen kívül a Nemzeti Parkkal is. Mindkét szervezet támogatja az új változat megvalósítását. A február 11-i képviselõ testületi ülésen, pedig a testület is jóváhagyta az új verziót. A tervezõk ennek megfelelõen készítik a terveket, és indítják az engedélyezési eljárást. Mivel a fejlesztendõ területek a Magyar Állam tulajdonában vannak, kérvényt nyújtottunk be a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt-hez, hogy engedélyezzék a fejlesztést, hiszen e nélkül nem tudjuk megvalósítani a projektet. Idõközben a Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól levelet kaptunk melyben tájékoztatnak minket arról, hogy a fejlesztendõ területeket régészetileg védett területté nyilvánítják. Ez váratlanul érintett bennünket, mert nem terveztük az ezzel járó plusz költségeket, ezért megvalósítása akár meg is hiúsulhat. Levélben kértük a Hivatalt, hogy a projekt megvalósításáig függesszék fel az eljárást, azzal hogy felajánlottuk és kértük az Örökségvédelmi Hatóságot a helyszíni közremûködésre a kivitelezési munkálatok során. Telefonon azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az eljárás akár két évig is elhúzódhat, tehát elvileg nem veszélyezteti a projekt megvalósulását. A következõ pályázatok nyertek: Útfejlesztés a sport elérésére címmel támogatást nyertünk a Sport utca felújítására. A projekt teljes költségvetése Ft. Az igényelt támogatást teljes mértékben megkaptuk, melynek összege: Ft. A projektben felújításra kerül az utca teljes hosszában a pályaburkolat, megoldódik a csapadékvíz elvezetése, kialakításra kerül 19 db parkoló (ebbõl 2 db mozgássérültek számára). A badacsonytomaji egészségház fejlesztése, egészségközponttá alakítása címmel támogatást nyertünk az egészségház fejlesztésére. A projekt teljes költségvetése Ft, az elnyert támogatás pedig Ft. A projektben az egészségház modernizálása történik meg, melynek során új nyílászárók kerülnek beépítésre, kialakításra kerül 16 db parkoló, ezenkívül kb Ft értékben új orvosi berendezések, mûszerek, illetve számítógépek, irodabútorok kerülnek beszerzésre. A fejlesztés eredményeképpen a XXI. sz. elvárásainak megfelelõ modern egészségközpont jön létre új szolgáltatásokkal. Varga Róbert pályázati referens Kitüntetés a 85 éves sportegyesületnek Folytatás az 1. oldalról: Pintér Károly, az egyesület tiszteletbeli örökös elnöke vette át a kitüntetést, majd hozzátette: születésétõl kezdve ez az egyesület túlélt minden nehéz idõszakot, s köszönet ezért a mindenkori vezetõknek, akik a fiatalság nevelésének nemes, de nehéz szolgálatát mindenkor vállalták. Az egyesület fennállásának csúcspontját éli és köszönet illeti azokat, akik a mai válságos idõszakban is kitartanak a Tomaj SE mellett. A tartalmas, színvonalas városi ünnepség a Szeretlek március címû mûsorral zárult, amelyet a Tatay Sándor Általános Iskola tanulói és a Team For Music elõadói; Bardon Ivett, Szalai Róbert, Lenner Máté, Havasi Gábor közösen adtak elõ, Havasi Gábor és Riteczné Lesz Renáta rendezésében. A Badacsonytomaji Sportegyesület A badacsonytomaji fiatalok és sportot kedvelõ lakosok kezdeményezésére 1924-ben alakult meg a Polgári Levente Egyesület, majd 1948-ban a badacsonytomaji Bányász Sportegyesület nevet vette fel, mivel fõ támogatója a Bazaltbánya volt. Annak megszûnését követõen pedig badacsonytomaji Vörösmeteorra változott, mivel fõ támogatója a helyi ÁFÉSZ volt. Jelenlegi nevét 1992-ben határozta el a közgyûlés. A 85 év folyamatos mûködése alatt törekedett a helyi fiatalok sportolási igényének kielégítésére. Több helyezés, bajnoki cím, érem birtokosa lett az egyesület labdarúgás, asztalitenisz, röplabda, atlétika sportágakban. Kiemelkedõ eredményei közé tartozott 1944-ben a labdarúgásban elért II. helyezés a 138 levente csapat közül, ahol csak a nagyhírû Szombathely tudta fiataljainkat megelõzni ben a megyei elsõ osztályú labdarúgó bajnokság megnyerését követõen a település történetében elõször a magyar nemzeti bajnokság III. osztályában szerepelhetett. 19 év elteltével ismét ebben az osztályban öregbítheti településünk hírnevét. Az egyesületnek ma 112 igazolt sportolója van, akik rendszeresen részt vesznek a bajnokságokban. Az utánpótlás éves korosztályos csapatai mellett szerepel a felnõttek és az öregfiúk együttese. A versenyzõket, sportolókat szakképzett edzõk irányítják. Az egyesület céljai között szerepel a bajnokságokban való sikeres helytállás, a város és vonzáskörzet fiataljai sportolási igényeinek, feltételeinek biztosítása. Nyílt levél Folytatás az 1. oldalról: Úgy tudjuk, városunk önkormányzatának kedvezõ áron elõvásárlási joga volt a Badacsonyban található kempingre és ezzel egy idõben ennél lényegesen magasabb áron vásárló is lett volna ugyanezen objektumra. Ha ez igaz, miért nem éltek helyi vezetõink az itt lakók számára elõnyös ajánlattal? Azt is megkérdõjelezhetjük, hogyan juthatott hozzá magántársaság vízparti ingatlanokhoz, hiszen erre vonatkozóan a Vízgazdálkodásról szóló törvény kimondja, hogy csak kizárólagosan a Magyar Állam és az Önkormányzatok tulajdonában lehetnének e területek. Ezért állhatott elõ az a helyzet, hogy egy Balaton-parti közösség vízpartra jutás nélkül maradt. Megjegyzem mi csak az elõfutárai vagyunk a privatizáció fantasztikus eredményének, de elõbb-utóbb, ha hagyjuk az egész Balaton magánemberek villáinak fog helyt adni, s nem pedig a közemberek paradicsoma lesz!!! Komoly összefogásra lenne szükség ahhoz, hogy ezt a folyamatot megállítsuk, mert lassan kiszorulunk saját országunk páratlanul csodálatos Tengerpartjáról is. A fejlesztésre elkötelezett Önkormányzatunk mindent megtett azért, hogy a cég kedvezõbb feltételekkel tudjon építkezni. A kemping területének belterületbe vonását kezdeményezte, amely feltöltés során keletkezett természetvédelmi külterület esetén nem is engedélyezett. Emellett az SCD Holdinggal tárgyalásba kezdett, hogy valamilyen megoldást találjanak a strandolásunkra, ám nem elég körültekintõen járt el, mert azon a helyen, amit az SCD átadott volna Badacsonytomaj Önkormányzatának (3000m 2 ) strand kialakítása nem lehetséges. Erre tanulmánytervek is készültek, melyeknek a hatósági véleményeztetése egyértelmûen igazolja, hogy oda a 21. század strandja nem, legfeljebb egy stéges strand képzelhetõ el. Sajnos a Város Szabályozási tervét is úgy készítették el, (nyílván nem véletlen) hogy abban a mindenkori fürdõhelyet nem tüntették fel, strand partszakasz az átadásra szánt ingatlan elõtt (nádas elõtt) lett feltüntetve, ahol nem lehet strandot kialakítani. Abban mi is hibásak vagyunk, hogy amikor a Terv kifüggesztésre került, nem néztük a Kemping területét. Ez is azt bizonyítja, hogy mennyire bíztunk az Önkormányzatban. De miért is lett volna fontos, hogy a valós adatok szerepeljenek a terven? Azért, mert a meglévõ strandok védelmére a Balatontörvény egyértelmûen foglal állást, mely szerint sem megszüntetni, sem más célra használni nem lehet ezeket. Jelenleg a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumtól kértünk segítséget, hogy a Balaton-part rehabilitációs tanulmánytervét módosítsák, akkor kerülhetne sor az ezen tervre épülõ Önkormányzati Rendelet módosítására. Lakossági beadványban kértük 2008 decemberében az Önkormányzattól, hogy tárgyaljon a Képviselõ-testület a Balaton-törvény által is védett part menti 30 méteres beépíthetetlen sáv kisajátításáról. Ez is egy olyan lehetõség lenne, amely az európai kultúrának megfelelõ eredményt hozhatna, ugyanis a part menti sávra elõvásárlási jog illeti meg az önkormányzatokat. Kisajátítani pedig közcélra lehet, ami a mi esetünkben egyértelmûen adott. Ezt és ezzel együtt a strand-ügyünket a mai napig nem tûzte napirendre a Testület tavaly augusztus óta. A napokban keresetet adtunk be a Bíróságra a strandhasználati jog peres úton történõ megállapítására. Az oly sokszor említett SCD-BÖÉE megegyezésre sajnos azért nem látunk esélyt, mert õk egyértelmûen kijelentették, hogy a strand területet magántulajdonnak szánják, oda nem kívánnak minket beengedni. Ezzel szemben az új strandra semmi garanciát nem tudnak adni. Mit szeretnénk mi? Az európai megoldás az lenne, ha a Balaton-part nyilvánossá válna. Az esetleges fejlesztések mellett a helyiek érdekei sem sérülnének, vagyis a strandot mindenki közcélra vehesse igénybe. A Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület tárgyal és tárgyalni kíván minden érdekelt szervvel és elvárja a minket képviselõ Önkormányzat nagyobb mértékû támogatását. Nem tudunk, nem akarunk és nem is fogunk lemondani sem szerzett jogunkról, sem a mindnyájunk közös tulajdonát képezõ Balatonról. Simonné Visi Erzsébet elnök, BÖÉE vezetõsége

4 30 éves osztálytalálkozó A hely szelleme A 8. osztály 1978-ban januárjában 30 év után, elsõ osztálytalálkozót tartott a Badacsonytomaji Általános Iskolában végzett osztály. 30 év után találkozni nagyszerû dolog. Egy kicsit nehéz. Nehéz feldolgozni, hogy nem ismersz meg embereket, akikkel évekig nap, mint nap együtt voltál és téged sem ismernek fel. Nehéz elmesélni 30 év eseményeit dióhéjban. Vannak, akik helyben maradtak, vannak, akiket elsodort az élet. Többen a közeli városban, néhányan a fõvárosban próbáltak szerencsét, egyik társunk külföldön él, de a hívó szóra egy emberként felkerekedtünk! Tudtuk, Versenyre készülnek A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Képzõ- és Iparmûvészeti Iskola az elmúlt évekhez hasonlóan az idei tanévben is elkötelezetten készül az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett legrangosabb megmérettetésre, az ország 400 alapfokú képzõmûvészeti iskolájának országos tanulmányi versenyére, mely április 3-4-én Gyõrben kerül megrendezésre. Az országos tanulmányi versenyre nevezés feltétele az idei tanévben az volt, hogy a tanulók igényes képzõ és iparmûvészeti tárgyak, tárgyleírások formájában dolgozzák fel a kiíró által közlönyben megjelentetett textiles vagy bõrmûves témakörök valamelyikét. A gyermekek által készített pályamunkákat az Oktatási Hivatal által megbízott zsûri értékelte. Az országos döntõbe mindösszesen 50 diák juthatott be. Az általunk beküldött rendkívül nívós iparmûvészeti tanulómunkák alapján a Balatonfelvidéki Szín-Vonal Mûvészeti Iskolából 6 tanítványunkat juttatott a döntõbe a zsûri. Az intézmény badacsonytomajon tanuló diákjai közül Trajber Szimonetta és Szlávik Barbara vehet részt a versenyen. A diákoknak a verseny helyszínén az életkorok szerint megállapított korcsoportok mindegyikében az elsõ nap egy 240 perces szabadon választott feladatot, a második nap pedig egy 300 perces kötelezõ feladatot kellett megoldaniuk az Oktatási Hivatal által elõírt témakörben, vizsgafeltételek mellett. Az eddigi felkészülési munka során nagyon sok szép batikolt falikép, szitázott, festett lakástextil, textilgrafika készült. Ebbõl a hatalmas anyagból mutatunk be most (2009. március 14- április 14-ig) egy kiállításnyi anyagot, hogy betekintési lehetõséget adjunk arról a komoly munkáról, melyet egy-egy tanuló az országos tanulmányi versenyre történõ felkészülés kapcsán kifejt, arról, hogy milyen magas szintre lehet eljuttatni a mûvészeti oktatásban résztvevõ tanulók tárgyalkotó képességét. A Tatay Sándor Általános Iskola emeleti kiállítórészében megrendezett tárlatra minden érdeklõdõt szeretettel várunk. Baranyai Zoltánné igazgató Fotó: Baranyai 30 év elteltével, 2009-ben ott a helyünk, ott, a hegy lábánál, ahol felnevelkedtünk, ahol a gyökereink vannak. Ahonnan 30 évvel ezelõtt elindultunk az Életbe. Sok minden történt ez idõ alatt. Lezajlottak életünk nagy eseményei: pályaválasztás, családalapítás, gyermekek születése és felnevelése. Felnõttek lettünk. Néhányan nagy családban élnek, körülvéve gyermekekkel, sõt unokákkal. Legtöbbünknél nagy erõkkel zajlik az új nemzedék iskoláztatása. Mire õk is dolgozó felnõttek lesznek, mi megöregszünk. De jó lesz majd újra találkozni! Akkor már 50 évesek leszünk. Erõssné Söveg Judit Életvitel a családban Tóth Mariann docens, a Nyugat Magyarországi Egyetem tanára február 13-án folytatta Életvitel a családban címû elõadását. A Téli Esték keretében megszervezett találkozóra a Szent Imre Közösségi Házban került sor a Kolping Család Egyesület és a Nõk a Balatonért Egyesület csoportja jóvoltából. Farkas Éva elnök köszöntõjében tanulságosnak és hasznosnak nevezte az elõadást, amelyre nagyon sokan voltak ezúttal is kíváncsiak. Tóth Mariann ezúttal a párválasztás fontosságáról, a szertartásaink szentségérõl, a házasságkötés jelentõségérõl, annak mikéntjérõl beszélt rendkívül szemléletesen. Kitért a házasélet megkezdésétõl, a nászút utáni közös élet megteremtésének nehézségeire, az összecsiszolódás folyamatára, annak buktatóira. A tudatos gyermekvállalás is nagyon fontos eleme egy párkapcsolatnak, ki kell élni elõtte a szerelmet. Hétköznapjaink során számtalan olyan értéket hagyunk figyelmen kívül - mondta az elõadó - amelyek pedig igencsak fontosak lennének. Ezek a gondok pedig elõbb-utóbb visszaütnek, azonban sokakban még akkor sem tudatosulnak a problémák gyökerei, amikor már késõ. Az elõadást teljes egészében megtekinthetik a Badacsony Televízió március 19-i adásában. Köszönet a tisztességért Nagy szeretettel és tisztelettel köszönöm a Varázsdivat dolgozóinak segítõkészségét, hogy az eltûnt pénztárcám, hiánytalan tartalommal visszakerült hozzám. Tapolcai Tímea Dr. Pusztay János egyetemi tanár verseibõl adott elõ szemelvényeket Tóth Mariann, a Nyugat Magyarországi Egyetem fõtanácsosa és munkatársa Peti Géza azon az irodalmi esten, amelyet a Magyar Kultúra Napján rendeztek az új közösségi házban. Krisztin N. László polgármester kihasználta az alkalmat arra, hogy bemutassa Fodor Józsefet, az Egry Mûvelõdési Ház és Könyvtár új igazgatóját a helységet zsúfolásig megtöltõ érdeklõdõnek. A köszöntõk sorát folytatva Tóth Mariann bemutatta a közönség soraiban helyet foglaló Dr. Molnár Katalint, a NYME bölcsészettudományi karának dékánját, s egy közös történetüket elmesélve vidámságot hozott a terembe. Családias közegben folytatódott az irodalmi est, a Prima Primissima díjas professzor megjelent írásaiból válogatott gondolatok felolvasása után a szerzõ tréfás verseivel tovább oldotta a hangulatot. Krisztin N. László polgármester végül megköszönte az elõadóknak a színvonalas mûsort, további részvételre bíztatva õket a város kulturális életében. Balatoni nõkrõl - balatoni nõknek Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténészt negyedik alkalommal látta vendégül a Nõk a Balatonért helyi csoportja - most a Kolping Család Egyesülettel közösen - a Szent Imre közösségi házban január 30-án. Az irodalomtörténész a tõle megszokott temperamentummal és közvetlenséggel tartotta meg elõadását, bár saját bevallása szerint elõször nem tudta, hogy kikrõl, mirõl fog beszélni az Ismeretlen nõk a Balaton partján címet viselõ estjén. A röpke egy óra során bemutatta azokat a híres mûvészfeleségeket, szeretõket, elrabolt lányokat, akik jelentõs irodalmi, képzõmûvészeti alkotókhoz, vagy valamilyen módon a Balatonhoz kötõdõdtek. Beszélt Egry Józsefrõl és az érte mindent feladó feleségérõl Pauler Juliskáról, de hallhattunk Eötvös Károly, Németh László, Karinty Frigyes, Déry Tibor, Jókai Mór, Krúdy Gyula asszonyairól, vagy olykor mesébe illõ kalandjaikról. A vendégek nemcsak híressé vált nõkrõl, hanem például Bohuniczky Szefirõl, a méltatlanul elfeledett íróról is megtudhattak olyan információkat, melyek leginkább csak a szakemberek számára hozzáférhetõk. Persze Dr. Praznovszky Mihály mosolya mögé rejtve mindvégig ott lebegett a kulcskérdés, a nõi lélek, a szerelem örök rejtélye.

5 Kistérségi Sportnap Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása 3. alkalommal rendezte meg Tapolca Város és Kistérségeinek sportversenyét. A megnyitón Szencz Lajosné, a társulás elnöke köszöntötte a résztvevõket és örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan képviselik sportolva és kikapcsolódva településüket. A felkérésre 11 helyrõl érkeztek sportolók és szurkolók. Tizenhat fõs, vegyes csapatok versenyezhettek négy korcsoportban. Egy közös zenés bemelegítõ feladatsor után elkezdõdött a verseny, melynek során különbözõ sor- és váltóversenyeket, ügyességi feladatokat kellett megoldani. Az elsõ botváltós feladatunk talán a lámpaláznak köszönhetõen nem a legjobban sikerült, de a továbbiakban szinte valamennyi feladatban az élen végeztünk. A badacsonytördemici csapat után az elõkelõ II. helyen végzett településünk, megelõzve Szigliget és Tapolca csapatait. A többi település is igyekezett eredményesen szerepelni. Az egyéni büntetõ dobásoknál kézilabdában Németh Zsófia, iskolánk tanulója a II. helyet szerezte meg. A kellemes hangulatú délutánon Badacsonytomaj Város Önkormányzat támogatásával egy pizzára hívtuk meg a lelkes résztvevõket. Farkas Éva, településünk képviselõje köszönetet mondott a versenyzõknek kitartó, sportszerû igyekezetükért, amellyel elismerést szereztek városunknak és további sikeres sportolásra buzdította õket. Szeretnék köszönetet mondani a következõknek: Farkas Klára, Scheller Judit, Molnár Mátyás, Szombathelyi Ferenc, Meilinger Zsolt, Molnár Gergely, Tombor Róbert, Lakat Veronika, Szabó Szilvia, Tóth Zoltán, Vincze Péter, Vadász Dóra, Molnárné Zsidó Rita, Korbély Lászlóné, Tapolcai Balázs, ifj. Lukács László, Lukács Lászlóné, Lukács László. Lakatné Mógor Katalin, szervezõ Repülõgépmakett-kiállítás Fotó: Tatay Repülõgépmakettekbõl nyílott kiállítás február 23-án a Tatay Sándor Általános Iskolában, amelyen Mórocz György munkáinak legszebb darabjait láthatták a gyerekek, csaknem egy hónapon keresztül. A Repülés mindenkié címet viselõ tárlaton több mint harmincöt igényes kivitelû, élethû makett között elsõsorban harci gépek különbözõ generációi szerepeltek. Készítõjük, a helybeli Mórocz György lapunk kérdésére elmondta, hogy jelenleg is éppen újabb légi jármûvön dolgozik. Egyébként közel ötven darabból áll már légiflottája, melynek létszáma folyamatosan növekszik. Tizennyolc évvel ezelõtt egy taszári repülõnapon fogalmazódott meg benne a vágy a repülés iránt - látva a pilótákat megfogta a repülés hangulata - és még abban az évben megvette az elsõ makettjének alapanyagát. Az elsõ nem lett szép - mondja a fiatalember - de a technika alapos megismerése után megnyílt a lehetõsége a még szebb, még igényesebb munka végzésére, hiszen a valóság tökéletes másolása a célja ennek a rendkívül idõigényes tevékenységnek. Teljes mértékben a saját tapasztalatai alapján sajátította el minden csínját-bínját e szakmának, de tovább szeretne fejlõdni. A kiállítással bebizonyosodott, hogy nemcsak a saját örömére dolgozik, nagyon sok makettet készített már másoknak is. Ez egy olyan hobbi, amit teljes odaadással lehet végezni, nem engedi meg a kilengéseket, mert állandóan gyakorolni kell - teszi hozzá Mórocz György. Az embereknek tetszik, amit csinálok és ez motivál, ez ad további erõt, mert közben magamból is megmutathatok valamennyit. Április folyamán Devecserben lesznek újra láthatók Mórocz úr makettjei. Fotó: Tatay Tomaj Ifjúságáért Társaság Megalakult a Tomaj Ifjúságáért Társaság (TIT) január 29-én a Közösségi Házban, melynek vezetõsége helyi fiatalokból áll: Lukács Boglárka, Raposa András, Ruzsa Imre és Tóth Zoltán alapították. Ruzsa Imre elnök elmondta, hogy kizárólag fiatalok számára alakult az önszervezõdõ társaság, melynek keretében lehetõség nyílik a színvonalas közösségi életre. Helyben szeretnének megfelelõ minõségû, kulturált szórakozási lehetõséget kialakítani, közös programokat szervezni. Mindezek mellett alapvetõen fontos célkitûzésük hagyományaink megõrzése, felelevenítése. A terveik megvalósításához szükséges helységtõl kezdve, a hangosításon, lemezlovason keresztül, a plakátkészítésig minden segítséget megkaptak a polgármestertõl, a Polgármesteri Hivataltól éppúgy, mint a Közösségi Háztól. Ruzsa Imre elnöktõl megtudtuk azt is, hogy tagjaik az általuk kiadott igazolványnyal rendelkeznek, a Közösségi Ház égisze alatt mûködnek, de késõbb szeretnék a társaságot bejegyeztetni a cégbíróságon. Az elnökség taggyûlésen dönt jelentkezés és ajánlás alapján az új tagok felvételérõl, aktív, közösségi magatartást várnak a belépõktõl. A Tomaj Ifjúságáért Társaság gyûléseit csütörtökönként tartja a Közösségi-, vagy a Mûvelõdési Házban. Elérhetõségük: Népi hagyományaink A húsvéti hímes tojásokról Alig egy hónap múlva újra itt van a feléledõ természet erejét és a feltámadást hirdetõ húsvét. A húsvét központi szereplõje a hímes tojás. Az egyházi szimbolika szerint a sírjából feltámadó Jézust jelképezi. Kultikus célokra azonban már az õskorban is használták: vörösre festett tojásokat helyeztek a sírokba, hogy az életet, az örök élet utáni vágyat megjelenítsék. A tojás ezen kívül világszerte a teremtésmítosz egyik fõszereplõje, hiszen belõle alakult ki a világ: felsõ héjából az égbolt, alsó héjából a szárazföldek, fehérjéjébõl a tengerek, az óceánok, és a sárgájából a Nap. A késõbbiek során is megtartotta az életet és a termékenységet megszemélyesítõ jelentését, hiszen a parasztemberek szántáskor tojást helyeztek a földterület négy sarkába, hogy ily módon ösztönözzék az elvetett magokat az életre, a bõ termésre. A húsvéti tojás legelterjedtebb színe a piros volt. A festéshez régen növényi alapanyagokat használtak: cserfakéregbõl sárgát, bürökbõl zöldet, gubacsból feketét, vöröshagyma héjából barnásvöröset fõztek só és ecet hozzáadásával. Fontosak voltak a színek, hiszen mindegyik más és más érzelmet, illetve viszonyulást fejezett ki: a piros a szerelem színe, a kék tojás a családtagoknak járt, a zöld annak, aki esetleg még reménykedhetett, a sárga azonban az elutasítás színe volt. A tojás díszítésének elsõ lépése a rámázás volt, vagyis a díszítendõ felület felosztása 2,4 vagy 8 részre. A díszítõelemek a legkezdetlegesebb vonalkázástól, a sakktáblaszerû dísztõl, a pontozástól, a hullámvonaltól kezdve a szimbólumokon keresztül (szerencse, termékenység...) a természethû ábrázolásokig igen gazdag formavilágot mutattak. A fiatalok szervezett formában részt vettek a Március 15-i nemzeti ünnepen, annak elõkészítésében, de elõtte már szerveztek egy jól sikerült diszkót és nõnapi rendezvényt tartottak. Elkészítették egyéves programtervezetüket, amelyben szerepel közös mérkõzéslátogatás, Darts Amatõr Kupa, Csocsó bajnokság, Locsoló bál, strandrendezvények, diszkók, bálok, kiállítások megszervezése-bonyolítása mellett számos egyéb jó kezdeményezés, ötlet. A Tomaj Ifjúságáért Társaság vezetõsége ezúton is köszöni minden támogatójának a segítséget. A TIT vezetõsége részt vállalt a március 15-ei ünnepség elõkészítésében - A tojásfestés egyik módja a megírás volt. Az íróka (vagy gica) kis kihegyezett farudacska volt, melynek végére apró fémcsövecskét erõsítettek. Az írókát forró viaszba mártották és különféle mintákat rajzoltak a megfõtt vagy kifújt tojásra, amelyet azután hideg festékbe helyeztek. Egynapi áztatás után kivették a festékbõl, meleg ruhával letörölték a viaszt és a tojás felületét bezsírozták, hogy szépen csillogjon. - Másik különleges hatású eljárás, hogy viaszolás után ecetbe helyezték a tojást, így a lefedett részek természetes színûek maradtak, s a többi felület halvány, fehéres árnyalatúvá vált. - A márványdíszes hímes tojások is gyönyörûek: A tojások felületére leveleket rögzítettek (pl. petrezselyem levelet harisnyával leszorítva), egy napig festékben áztatták, majd száradás után levették a leveleket és más elrendezésben visszahelyezve egy sötétebb árnyalatú festékben újra megfürösztötték a tojást. Ily módon pl. fehér és sárga levélmintás piros tojást készíthettek. - A karcolás során a már megfestett tojásból hegyes szerszámmal kaparták ki a mintát. - A megpatkolt tojás készítõje leggyakrabban kovács volt. Cél a kézügyesség bemutatása. Az eljárás lényege, hogy a kifújt tojásra elõre kifúrt lyukak segítségével apró ólompatkókat rögzítettek, majd a patkószögek végeit a tojás túlsó oldalán begörbítették. Remélem, a hímes tojásokról szóló összefoglaló ötletadónak bizonyul, és az olvasók között lesznek, akik kedvet kapnak néhány tradicionális díszítési mód kipróbálására. Folytatás következik a születés misztériumával. Csöreginé Baranyai Anita etnográfus

6 Katolikus üzenet Bármit kértek az Atyától a nevemben, megadja nektek. (Jn 16,23) Figyeld meg, milyen abszurd jelenség a világban, hogy egyrészt vannak elhagyott, sehová nem tartozó, örökké biztonságot keresõ emberek, akiket az élet elkerülhetetlen próbatételeiben a létbizonytalanság, a magány és az árvaság érzése gyötör, másrészt pedig ott van Isten, mindannyiunk Atyja, aki semmit sem óhajt annyira, mint hogy mindenhatóságát gyermekei kívánságainak és szükségleteinek kielégítésére használhassa. Olyan ez, mint az ûr, amely teljesség után kiált. Vagy mint a teljesség, amely üresség után kiált. De nem találkoznak. Az embernek megadatott szabadság ilyen kárt is tud okozni. Isten azonban továbbra is Szeretet azok számára, akik felismerik õt. Hallgasd meg, mit mond Jézus! Bármit kértek az Atyától a nevemben, megadja nektek. Gondolkozz csak el ezen a mondaton! Olyan ige, olyan ígéret ez is, amelyet Jézus többször megismétel az evangéliumban. Más-más hangsúllyal, különbözõ magyarázatokat fûzve hozzá tanít, hogy miként tudod elérni mindazt, amire szükséged van. Egyedül Isten mondhat ilyet. Az Õ lehetõségei korlátlanok. Hatalmában áll megadni minden kegyelmet: földieket, lelkieket, lehetségeseket és lehetetleneket. Hallgasd meg figyelmesen! Rávezet, hogyan kell megjelenned az Atya elõtt kéréseddel. Azt mondja: az én nevemben. Ha csak egy kevés hited van is, e három rövid szó szárnyakat ad. Látod, Jézus itt élt közöttünk, ismeri végtelen ínségünket - mindannyiunkét, a tiédet is -, és megszán bennünket. Ami az imádságot illeti, Õ jár közben értünk, mintha ezt mondaná: Menj az Atyához az én nevemben és kérj tõle! Tudja, hogy az Atya nem mondhat neki nemet, hiszen Jézus az Atya fia, és Isten Õ maga is. Ne a magad nevében járulj az Atya elé, hanem Krisztus nevében! ( ) Amikor Krisztus nevében az Atyához mész, te egyszerûen csak követ vagy: az ügyek kettõjük között intézõdnek, a két érdekelt fél között. Sok keresztény imádkozik így, és õk mind számtalan kegyelemrõl tanúskodhatnak, nap mint nap bizonyítják, hogy Isten atyai szeretete gondosan õrködik gyermekei fölött. Talán ezt az ellenvetést teszed: Kértem, kértem, Egry József június 19-én bekövetkezett halála után badacsonyi emlékét elsõsorban özvegye õrizte és ápolta. Mindenkit, aki érdeklõdött férje élete és munkássága iránt, szívesen látott, eligazított november 25-én bekövetkezett haláláig. A fentiekkel egy idõben - tehát nem sokkal a mûvész elhunyta után - alakult egy névtelen bizottság Egry József emlékének ápolására, fõként helyi és környékbeli pedagógusokból. Talán érdemes egy korabeli jegyzõkönyvbõl idemásolni a nevüket is: Kasza László, Boksay György, Orbán József, Mészáros György, Fonay Tibor, Bus János, Pákay Zsolt, Pákay Zsoltné, Szabó Istvánné, Kozáry Géza, Bogyay Piroska, Németh István, Raposa Gyula, Czuczor Gergely, Hajdú Margit, Szablyás Ilona, Pruska Béla, Holczinger János, dr. Padányi Zoltán, Hóti József, Kosaras János. A fentiek aztán alapítói lettek az Egry József Emlékbizottságnak, amely a múzeum megnyitása után az Egry József Emlékmúzeum Baráti Köre nevet vette fel. Feladata pedig elsõsorban a múzeum támogatása és Egry József emlékének és kultuszának ápolása lett. Ezek után lássuk a településünkön található Egryemlékeket, amelyek a bizottság és a baráti kör munkálkodásának mérföldkövei is Az újból megnyílt Szegedy Róza-ház egyik szobájában Egry József alkotásaiból is kiállítottak egy kollekciót, amely aztán az Egry József Emlékmúzeum megnyitásáig volt itt látható június. Egry József badcsonyi villáján felavatták a mûvész elsõ emléktábláját az alábbi szöveggel: EBBEN A HÁZBAN TÖLTÖTTE ALKOTÓ ÉLE- TÉNEK / UTOLSÓ ÉVTIZEDÉT / EGRY JÓZSEF / KOSSUTH-DÍJAS FESTÕMÛVÉSZ / / A MODERN MGYAR FESTÉSZET MESTERE / A Krisztus nevében, de nem kaptam. Ez is lehetséges. Az elõbb említettem, hogy Jézus az evangélium más fejezeteiben is felszólít arra, hogy kérjünk, és további magyarázatokat fûz hozzá, amelyek talán elkerülték figyelmedet. Azt mondja például, hogy annak a kérése teljesül, aki benne marad vagyis megmarad Jézus akaratában. Az is lehetséges, hogy olyasvalamit akarsz kérni, ami nem illik bele Istennek rólad elgondolt tervébe, és Isten nem tartja hasznosnak földi vagy örök életed szempontjából. Sõt, lehet, hogy egyenesen károsnak ítéli. Hogyan teljesíthetné az effajta kérést, Õ, a te Atyád? Hiszen akkor becsapna! Ilyet pedig soha sem tesz. Hasznosabb lesz, ha imádkozás elõtt megegyezel vele, és így szólsz hozzá: Atyám, ezt szeretném Tõled kérni Jézus nevében, ha jónak tartod. Ha a kegyelem, amelyet kérsz, összeegyeztethetõ azzal a tervvel, amelyet Isten szeretete készített számodra, akkor valóra válik az ige: Bármit kértek az Atyától a nevemben, megadja nektek. Az is elõfordulhat, hogy kérsz ugyan kegyelmet, de egyáltalán nem áll szándékodban úgy alakítani az életedet, ahogy Isten kéri. Vajon ebben az esetben is igazságosnak tartanád, ha Isten meghallgatna? Isten nemcsak egy ajándékot akar neked adni, hanem a tökéletes boldogsággal akar megajándékozni. Erre pedig csak úgy lehet eljutni, ha igyekszünk Isten parancsai, az Õ igéi szerint élni. Nem elég gondolkodni rajtuk, még az sem elég, ha elmélkedünk róluk, az igét élni kell! Ha ezt teszed, meg fogsz kapni mindent. Összegezve: meg akarod kapni a kegyelmet? Kérj nyugodtan bármit Krisztus nevében, figyelmedet pedig irányítsd elsõsorban Isten akaratára azzal az elhatározással, hogy engedelmeskedsz az Õ törvényének! Isten végtelenül boldog, ha megajándékozhat. Sajnos a legtöbb esetben mi magunk utasítjuk vissza kegyelmet osztó kezét. István atya Kalmár László: Badacsonytomaj történelme Zalaújlaktól Badacsonyig X. - Egry József emléke településünkön II. rész BALTON NAGY ÁLMODÓJA KÉPEIN A BALATON / VÍZÉNEK ÉS LEVEGÕJÉNEK ÁLLANDÓAN VÁL- TOZÓ / SZÍNÉT ÉS FÉNYÉT ÖRÖKÍTETTE MEG. / A HAZAFIAS NÉPFRONT ÉS A MEGYEI IDEGEN- FORGALMI HIVATAL február 26. Megalakult az Egry József Emlékbizottság, amelynek elnökévé Fonay Tibort választották Az Egry -villa elõtti utat Egry sétánynak nevezték el június 17. Felavatták Egry József síremlékét a badacsonytomaji temetõben június: Az iskolában reprókiállítás nyílt Egry József munkáiból Egry József nevét vette fel a badacsonytomaji Járási Mûvelõdési Központ és a turistaszálló június 19. Egry József tiszteletére emléktáblát helyeztek el az un. felsõházon, Keresztury Dezsõ versével / E HÁZBAN ALKOTOTT / EGRY JÓZSEF / FESTÕMÛVÉSZ / VAK MÉLYSÉGBÕL TÖRT KI MAGÁNYOS LELKE LOBOGVA / OTT- HONA, SZÁRNYAT ADÓ MÛHELYE LETT EZ A TÁJ / MÛVEI EZT MONDJÁK: A VILÁG SZÖRNY- LAKTA SÖTÉTJÉT / EMBERI SZÉPSÉGGÉ BONTJA TEREMTI A FÉNY / HAZAFIAS NÉPFRONT ÉS IDEGENFORGALMI HIVATAL június 17. Megalakult az Egry József Emlékmúzeum Baráti Köre június 17. Fodor András befejezte Egry sírja címû versét /Lásd- rövidítve - a cikk végén./ augusztus 8. Megnyitották az Egry József Emlékmúzeumot Badacsonyban Megjelent az Egry breviárium augusztus 3. Felavatták Egry József mellszobrát a Könyvajánló Szépirodalom: Eötvös Károly: Bakonyi utazás; Utazás a Balaton körül; Fejõs Éva: Hotel Bali; Harris, Joanne: Bársony és keserû mandula; Iles, Les: Amerikai õrjárat; Lagerlöf, Selma: Jeruzsálem; Lõrincz L. László: A lófejû démon; Ördögh Szilveszter: Ének, ének; Roberts, Nora: Vetélytársak; Sparks, Nicholas: Válaszúton; Szabó Zsolt Lajos: Élõ halottak; Szécsi Katalin: Tarka szárnyú pillangó; Whiting, Charles: SS páncélosezred Gyermek- és ifjúsági irodalom: Brezina, Thomas: Totál bepasiztunk!; Csukás István: Ágacska; Montgomery, Lucy Maud: Anne az élet iskolájában; Porter, Eleanor H.: Miss Billy Ismeretterjesztõ irodalom: Popper Péter: Ne menj a romok közé!: a megszakadt kapcsolatok tragikuma; Híd az égbe : válogatás a világ legszebb imáiból CD; Mindszenty József: Akarok lenni népem lelkiismerete; Halaska Gábor: Amit a bankkártyákról tudni kell; Csonkaréti Károly: A császári és királyi légierõ; Laposa József: Balatoni tájak, balatoni borok; Bencsik Gábor: Vármegyék könyve; Franciaország; Csehország és Szlovákia; Írország; Nagy Britannia; Skandinávia; Magyar mûvelõdéstörténeti lexikon; Korképek, A közelgõ Húsvét alkalmából egy könyvre szeretném felhívni a fegyelmet. A címe: Húsvét szép reggelén. A karcsú kötet marosszéki öntözõverseket tartalmaz. Azoknak a férfiaknak, fiúknak ajánlom, akik szívesen járnak locsolkodni és a már sokszor ismételt locsolóverset szívesen felcserélnék egy szép ismeretlen versre. A kötet megtalálható a városi könyvtárban. Szántainé Ruzsa Mariann Vízimentõ tanfolyam Badacsonytomaj VN Kft, vizimentõ tanfolyamra 2 fõt iskoláz be, arra alkalmas jelentkezõk esetén. Amennyiben egészségi alkalmasságot, jó úszó képességet tud bizonyítani a felvételi eljárásban, a sikeres tanfolyam elvégzése után a Badacsonytomaj VN Kft. a badacsonytomaji vagy badacsonyi strandokon hosszabb távon alkalmazza. Érdeklõdni: Badacsonytomaj VN Kft., Badacsonytomaj Fõ u. 27. Ferenczy Károly, Tel.: múzeum kertjében szeptember 21. Leleplezték Egry József szobrát a badacsonyi parti sétányon március 20. Felavatták Egry József emléktábláját a volt Neptun szálloda falán. A tábla szövege: / TAVASZÁN / EBBEN A HÁZBAN / AZ AKKORI HADIKÓRHÁZBAN / TÖLTÖTTE GYÓ- GYULÁSÁNAK IDEJÉT / EGRY JÓZSEF / ENNEK EMLÉKÉRE ÁLLÍTTATTA SZÜLETÉSE / SZÁZA- DIK ÉVFORDULÓJÁN AZ EGRY JÓZSEF / EMLÉK- MÚZEUM BARÁTI KÖRE Megjelent Fonay Tibor Egry József badacsonyi évei címû könyve. Befejezésül olvassuk el Fodor András már említett versét, amelyet a költõ június 17-én fejezett be és amelyet az Egry József Emlékmúzeum Baráti Körének október 14-én tartott emlékülésén személyesen adott elõ: EGRY SÍRJA /részlet/ Sokan vagyunk körülötted hol hajdan búcsúzáskor hatan voltak a választottak hárman a hivatalosak Hát mégis megfogant a fejekben A tanítás mely innen a hegyrõl Minden katedráénál Többre látott?... Lugasok, tõkék citerahúrján Gyerekek vékony hangja fut a tóra Mintha Zalába hazafelé szólna Föl-fölkérdezve révedez a nóta: Hej halászok, halászok, Merre mén a hajótok?...

7 Utánpótlás focisiker Az ajkai sportcsarnokban nemrégiben rendeztek a megyei U13-as serdülõ korosztály számára téli labdarúgó teremtornát. Kilenc csapat részvételével zajlottak a mérkõzések két csoportban. Elsõ csoportmérkõzésünk alkalmával a veszprémi use csapata ellen értünk el 0:0-s döntetlent. Következõ alkalommal az elsõ mérkõzéshez képest jobb játékkal és helyzetkihasználással sikerült 2:0-ás gyõzelmet elérni az Öskü csapata ellen. Harmadik ellenfelünk mérkõzése alatt rengeteg ziccert elvétve 1:0-s sikert könyvelhettünk el a Balatonfüreddel szemben. Utolsó csoportmérkõzésünk arról volt hivatott dönteni, amelyik csapat nyer az jut a döntõbe. A Tapolca ellen egy kemény, pörgõs mérkõzésen végül 3:1-es gyõzelmet arattunk, ezen a meccsen a csapat védekezése, kapusteljesítménye és kontrajátéka kimagasló volt. A tapolcaiak elleni sikert követõen a döntõben az FC Ajka ellen játszottunk a rendes játékidõben 1: 1-es döntetlent, következtek a büntetõk. Az izgalom egyre fokozódott, lehetett érezni a fiúkon, hogy egy nagy siker kapujában állnak. Három fiatalt kellett kijelölni a végrehajtásra. Horváth Norman kezdte a sort jól helyezett lövésével nálunk az elõny, az ajkai fiatal hibázott a büntetõnél. Következett a második kör. Orsós Roland lövését sem tudta hárítani a kapus, az ellenfélnél is értékesítették a büntetõt. Az utolsó körben Lübkeman Fred belõtte és ezzel (az ellenfél lövésétõl függetlenül) sikerült megnyerni a kupát. Külön öröm számunkra, hogy a torna legjobb játékosának Horváth Normant választották, a gólkirályi címet pedig Lübkeman Fred nyerte el. A tornán a badacsonytomaji csapat kapta a legkevesebb gólt, ami szintén figyelemre méltó teljesítmény. Külön köszönet az egész csapat és jómagam nevében azoknak a szülõknek, akik elkísérték a gyerekeiket és buzdították az egész csapatot az összes mérkõzés alatt, még ha félig elment hanggal is kellett távozniuk a csarnokból, amit nem bántak meg. Csala Tamás labdarúgó edzõ Fotó: Csala A torna résztvevõi: Horváth Norman, Orsós Roland, Csekõ Bence, Smidhoffer Dávid, Hofmann Kristóf, Péntek Axel, Lübkeman Fred, Gelencsér Ádám, Vadász Attila, Kun Roland, Pintér Márton és Málik Gábor Megkezdõdött a tavaszi szezon Folytatás az 1. oldalról: - A Badacsonytomaj-Celdömölk mérkõzés vége is elég parázsra sikerült, hogyan látta mindezt az edzõ? - kérdeztük Koller Tamástól. - Az egész mérkõzés nagyon szoros volt, de mindenki koncentráltan próbált játszani. A végére azért lett paprikás a hangulat, mert az ellenfél gólját nem adta meg a játékvezetõ és ezt õk sérelmezték. A sors igazságtalansága lett volna, ha ezzel a találattal esetleg döntetlenre mentik a meccset, hiszen az õszi szezonban sorozatban voltunk bírói tévedések áldozatai. Néha fordul a kocka, nekünk is kedvezhet a szerencse. Sokat tettünk ezért az eredményért, ami nem alakult volna ilyen szorosan, ha 2:0 után nem ülünk rá az eredményre, kicsit akkor megálltunk és emiatt nagyon korán kaptunk egy gólt, pedig erre külön készültünk. Külön öröm számomra, hogy két rögzített állás után sikerült a gólokat megszereznünk, amivel óriási gyõzelmet arattunk. - Hogyan sikerült a felkészülés a szezonra, hiszen több sérültrõl is hallottunk? - Hárman sérültek meg edzõmérkõzéseken és egy húzódásos sérültünk van. A felkészülés során kilenc alkalommal játszottunk olyan csapatok ellen, amelyek rendelkeznek mûfüves pályával, így az idõjárás viszontagságaitól függetleníteni tudtuk magunkat. Szigligeten volt lehetõségünk megfelelõ körülmények között edzeni - amiért köszönet a vezetõségnek - itthon viszont csak az utolsó két hétben. Úgy gondolom, hogy megfelelõképpen felkészültünk, de ezt majd a mérkõzéséken kell bebizonyítanunk. - Mikor számíthat a sérült játékosokra? - Folyamatosan javul az állapotuk, Csala Feri és Kóródi Kiss Gábor jutatta vezetéshez az 54. percben a csapatot, majd Hujber fejelt újabb gólt, amire Lakatos ellentámadásból válaszolt Sanyi még gyógyulófélben van, de Kiss Karcsi már a kispadon ül. Korpos Tibi, Illés Norbi eltiltása lejárt, így rájuk már a következõ mérkõzésen számíthatok. - A szombati mérkõzések elõtti napon is van edzés, egyesek szerint ez túl fárasztó. Miképpen látja ezt a szakember? - Három edzésünk van, egyáltalán nem jelenthet ez gondot, hiszen péntekenként a frissítés a fõ cél, könnyített gyakorlást végzünk, fõleg a taktikai elemeket vesszük át újra. A játékosok sokkal fittebbek, ha van egy kis mozgás a meccs elõtti napon. - Sikerült-e azokra a pozíciókra játékosokat találni, amelyeken erõsíteni szeretett volna? - Igen, célirányosan igazoltunk posztokra több játékost - köszönet Lévai Albert Csaba elnöknek a feltételek megteremtéséért - most már azon dolgozunk, hogy összeérjen a csapat. Biztos vagyok benne, hogy sok örömünk lesz még a mérkõzéseken. A labdarúgó NB III. Bakony csoportjának tavaszi sorsolása: Minden hazai mérkõzés szombaton lesz, a nyugdíjasok továbbra is térítés nélkül látogathatják a meccseket. 18. forduló, március óra Veszprém - Badacsonytomaj 19. forduló, március óra Csorna - Badacsonytomaj 20. forduló, április óra Badacsonytomaj - Sárvár FC 16. forduló, április óra Répcelak - Badacsonytomaj 21. forduló, április óra Lipót PFC - Badacsonytomaj 22. forduló, április óra Badacsonytomaj - SK Ajka-Padragkút 23. forduló, április óra Csesztreg - Badacsonytomaj 24. forduló, május óra Badacsonytomaj - Vép 25. forduló, május óra Sopron - Badacsonytomaj 26. forduló, május óra Badacsonytomaj - Bük TK 27. forduló, május óra Hévíz - Badacsonytomaj 28. forduló, május óra Badacsonytomaj - TIAC 29. forduló, június óra Mosonmagyaróvár - Badacsonytomaj 30. forduló, június óra Badacsonytomaj - Szombathelyi Haladás Kertépítés! Fûnyírás, kertépítés és parkosítás Bozótirtások, kényszervágatások. Kertitó építés, tisztítása, gondozása. Házkörüli munkák teljeskörû karbantartása, lakások, nyaralók takarítása. Faházak, pagodák és játszóterek készítése igény szerint. Parlagfûírtás!! Érd.: Lõrincz Krisztián 8258 Badacsonytomaj, Fõ út 26. Tel.: Mobil: Gyászhírek: Németh János (született 1949-ben) február 28-án elhunyt.

8 Hagyományõrzõ disznóvágás LEADER fórum A Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület fórumot tartott március 9-én Gyenesdiáson a Községháza dísztermében, melyre meghívást kaptak az Egyesület tagjai, illetve az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye keretében támogatási kérelmet benyújtott ügyfelek. A fórum fõ témája az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület részére is megküldött, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló FVM rendelet tervezet véleményezése. Mivel a jogszabály a jelenlegi formában nem támogatja a LEADER fejlesztési célokat a térség által elképzelt módon való megvalósítását, így az Egyesület szükségesnek tartotta a fórum összehívását. Molnár Andrea, Leader koordinátor ismertette a módosítási javaslatokat, illetve a résztvevõk észrevételei rögzítésre kerültek, melyet eljuttatnak az Irányító Hatóság részére. A támogatási határozatokat várhatóan május 10-ig hozza meg az MVH. Az ÚMVP III. tengelyének kiírásai (mikrovállalkozások fejlesztése, turizmusfejlesztés, falumegújítás, vidéki örökség) vélhetõen október között lesznek újra elérhetõek. Ezek a rendeletek a nyár folyamán módosításra kerülnek. A módosítások várhatóan könnyítéseket tartalmaznak majd, melyek a munkahelyek számának bõvítése mellett segítik a munkahelymegtartást is, valamint a pontozási táblák átdolgozásával a kisebb projektek esélyeit növelik. Télvíz idején a magyar hagyományok szerint eljön a disznóvágás ideje. Persze a tomajihoz hasonló show mûsorral körített disznóvágást eddig soha nem tartottak a környéken. A jobb sorsa érdemes mangalicát Nagy László vezetésével megköpeszttették, felbontották. Közben megérkezett a TV2 Aktív stábja és a fellépõk, így az S.M.S. együttessel, a Nagy Fogyás gyõztesével Ferencsik Istvánnal, Postás Józsival, Kaczor Ferivel, a Sommer Love-al együtt szórakozhatott a közönség. - Fodor József igazgatót megkérdeztük, miképpen kerültek a mulatós zenét képviselõ sztárok Badacsonytomajra? - Megbízatásom elején annyit tudtam errõl a programról, hogy mangalica vágásnak több éves hagyománya van a településen. Bekerülési áron sikerült egy malacot vennünk Bakonypölöskén, de kiderült, hogy mûsorra nincs pénzünk. Ezért kapcsolataimat kihasználva felajánlottam a mûvészeknek, ha ingyen fellépnek nálunk, akkor bekerülhetnek a TV2 mûsorába. Úgy látszik a zenés disznóvágás ötlete bevált, mert eljött Kaczor Feri, Postás Józsi, az S.M.S, a Sommer Love, a nagy fogyás gyõztese és így kerekedett ki az a buli, amelynek bekerülési ára egyébként félmillió forint lenne. Persze a legfontosabb, hogy Badacsonytomaj neve megjelent a médiában. Utólag értékelve a rendezvényt, persze látok olyan hibákat, amelyeket ki kell javítani, minden részletre jobban oda kell figyelni. A késõbbiekben elképzelhetõnek tartom, hogy akár kétnapos programmá bõvüljön a mangalica-vágás, de ehhez folyamatossá kell tenni a programot, a környezetet megfelelõen kell kialakítani, borkimérési lehetõséget, színpadot kell biztosítani, egyéb programokat mellérendelni. TISZTELT BADACSONYI SZÁLLÁSADÓK! A LEGTÖBBEN MÁR AZ INTERNETEN KERESNEK MINKET! HA SZERETNÉ, HOGY AZ ÖN HÁZÁT IS MEGTALÁLJÁK... Hirdetésfelvétel: A város önkormányzata, a Mûvelõdési Központ szervezésében nem elõször rendezett disznóvágást, amelyre sokan voltak kíváncsiak, de sokan segítették a feldolgozásban is. A mangalicából készült füstölt termékeket a település rendezvényein fogják felkínálni Megõrizni a bizalmat Polgárõrök közgyûlése A határozatképes közgyûlésen megjelenteket Arany György titkár köszöntötte március 7-én a Tatay Iskolában, majd Mórocz István elnök megtartotta tavalyi évrõl szóló beszámolóját, amelyet részletesen lapunk februári számában olvashatnak. A gazdasági ügyekért felelõs Rajzó József balesetet szenvedett, ezért a költségvetés elmúlt évi és a 2009-re elkészített tervezetet szintén az elnök ismertette a megjelentekkel. Ennek kapcsán kiemelte, hogy sok a bizonytalan elem, emiatt csak nagyon nehezen lehetett az idei esztendõre finanszírozási tervet készíteni. Észrevehetõ a támogatók nehezedõ helyzete, az egyesület által vásárolt gépkocsi törlesztõ részletei pedig drasztikusan változnak. Mindamellett benyújtottak több pályázatot, amelyek megnyerése esetén jelentõsen emelkedhet az igencsak szûkre szabott költségvetés bevételi oldala. Értelmetlen lenne azonban a gépkocsi futáson spórolni - mondta Mórocz István - mert a polgárõrök puszta jelenléte is elrettentõ hatású lehet, de ehhez mozogni kell. Az Ellenõrzõ Bizottság is mindent rendben talált - mondta az elnökük - beszámolójában kiemelve az év közben elhunyt Szalay Lajos tevékenységét. Horváth József hadnagy, Révfülöpi Õrsparancsnok kiemelte, hogy a létszámhiány miatt számunkra felbecsülhetetlen értékû segítséget jelentett a polgárõrség. Csak jó értelemben lehet szólni a PEB-rõl, hiszen a bûncselekmények száma alig változik. Az elkövetõk elhagyják azt a területet, amelyen a Polgárõrök tevékenykednek. A bûnözõi társadalom mobilizálódott, ezért a rendõrség és a polgárõrség együttmûködését még magasabb szintre kell emelni. Figyeljünk oda egymásra, értékeinkre, ne legyen közömbös senki sem - mondta Horváth József. A hozzászólások alapján néhány tételnél változtattak a költségvetésben, a közgyûlés az ellenõrzõ bizottság tagjai közé választotta Takács Ákost, a tavaly elhunyt Szalay Lajos helyett. A közgyûlés végül a beszámolókat, a közhasznúsági jelentést elfogadta. Áprilisi programajánló Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár, Városi Közösségi Ház Április 2. csütörtök 13 óra Õry Ádám Költészet Napi Elõadása Gyerekeknek Április Kézimunka kiállítás a Közösségi házban - Nyugdíjas klub Április 7. kedd 18 óra Költészet Napi Irodalmi Est Vendég: Németh István Péter költõ, mûfordító Április 12. vasárnap 21 óra Locsoló bál Postás Józsival - Mûvelõdési Ház Április 18. szombat 9 óra Hajózási évadnyitó Badacsonytomaj és Fonyód között Állandó havi rendezvények a Városi Közösségi Házban: Minden hónap elsõ kedd NABE gyûlése Szerda Turisztikai Egyesület gyûlése Szerda és péntek Ulti klub Csütörtök Nyugdíjas klub Csütörtök Tomaj Ifjúságáért Társaság gyûlése Ízelítõ májusi rendezvényekbõl Május 9. szombat V. Aranyhabverõ Süteménysütõ Verseny Május 22-június 7. Bognár László szobrászmûvész kiállítása Május 23. szombat Városnap - Gyermeknap A Víz Világnapja Víz napi Balcsi-partit rendez a Nõk a Balatonért Egyesület helyi csoportja a Bányász strandon március 22-én, 15:00 órától. A programban szerepel a Balaton megkoszorúzása, számozott hajó vízre bocsátása, sportolási lehetõségként lesznek játékos vetélkedõk, csapat- illetve családi versenyek értékes nyereményekkel és alkalom nyílik a slambuc megkóstolására is. Minden érdeklõdõt szeretettel vár a NaBE helyi csoportja. Farkas Éva elnök Farsangi jelmezbál A könnyed mulatozást kedvelõk jól érezhették magukat, a megjelentek közül nagyon sokan öltöttek magukra színvonalas jelmezt, amelyek közül négyet díjazott a zsûri Hagyományteremtõ szándékkal rendezett farsangi jelmezbált a Nõk a Balatonért Egyesület helyi csoportja február 21-én a mûvelõdési házban. Bár az elõzetes várakozásuknál kevesebben jelentek meg - tudtuk meg Farkas Éva elnöktõl - szeretnék a jövõben is megszervezni. Nagy örömükre szolgált, hogy a résztvevõk többsége jelmezben érkezett. A NaBE tagjai külön erre az alkalomra megtanultak egy kán-kánt, hogy még vidámabbá tegyék a hangulatot. Ezzel is szerették volna kifejezni köszönetüket mindazoknak, akik megtisztelték részvételükkel a mulatságot, hisz ezzel hozzájárultak a csoport mûködéséhez. Köszönik mindazoknak, akik tombola, vagy egyéb felajánlásokkal támogatták az est sikerességét! További együttmûködésükben bízva kívánnak számukra jó eredményeket az év folyamán.

9 A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület hírei Badacsony Régió a budapesti Utazás kiállításon Az idén 32. alkalommal nyitott kaput a világra a térség legjelentõsebb idegenforgalmi vására Budapesten február 26. és március 1-je között. Ez alkalommal - a párhuzamosan zajló I. Európai Leader Expóval és a programoknak szánt területtel együtt mintegy négyzetméteren, 800 cég várta az érdeklõdõket gazdag kínálatával. Az utazási szokások kezdõdõ átalakulását jelzi, hogy az UTAZÁS 2009 kiállításon a belföldi utaztatók helyei keltek el a leghamarabb, azaz várhatóan sokan döntenek úgy, hogy külföldi nyaralás helyett hazai úticélt választanak. A korábban - helyszûke miatt - két pavilonban bemutatkozó belföldi kínálat idén közös helyen, a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont legújabb és legmodernebb, G pavilonjában kapott helyet. A hazai kiemelt téma - a Magyar Turizmus Zrt. kampányával összhangban - a kulturális turizmus volt. Falvak találkozására került sor az I Európai LEADER EXPO-n is, ami egyben a harmadik ilyen típusú magyar rendezvény. Ebben az évben a hazai kistérségek vendégeként 18 ország kistelepülései hozták el a hazait, a magyar közönségnek kóstolóra. A kiállításon 200 kiállító kapott helyet mintegy 3500 négyzetméteren a D és F pavilonokban. Hazánk legnagyobb turisztikai seregszemléjére idén több, mint látogató volt kiváncsi. A Badacsony Régió kínálatának megjelenítését a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület szervezte. Badacsonytomaj Város Önkormányzata egymillió Ft-tal támogatta a kiállításon való megjelenést, s társkiállítóként a Szigligeti és a Badacsonytördemici Önkormányzat szintén hozzájárult a költségekhez. A kiállításon Egyesületünk a mikrorégió hagyományos és új turisztikai kínálati elemeit mutatta be. A látogatók felé a kommunikációban kiemelt szerepet kaptak az egyesület szállásadói és szolgáltatói, s hozzájuk kapcsolódóan az üdülési csekk elfogadás lehetõsége, valamint a mikrorégió rendezvényei, a jelenleg zajló BorBarangolás rendezvénysorozat, a Badacsony Régiós kártya és a régiós buszjárat. A hangsúlyt arra helyeztük, hogy az év 365 napján várjuk a látogatókat, hiszen a BorBarangolás április végéig tartó sorozatát követõen egészen decemberig változatos programokat és eseményeket kínál a Badacsony Régió! Sõt, még ennél is többet, hiszen a megújult, jelentõs kedvezményeket nyújtó Badacsony Régiós Kártya és a helyi közlekedést megkönnyítõ buszjárat minden eddiginél vonzóbbá teheti a régiót. A kiállításon már minta Badacsony kártyákat osztogattunk a vendégek között, hogy felhívjuk a figyelmüket a kártya által nyújtott kedvezményekre. A minta kártyát egyébként is érdemes megtartaniuk a látogatóknak, ugyanis ha eljönnek Badacsonyba és bemutatják a Tourinform irodában, a régiós buszjárattal egy ingyenes körutazáson vehetnek részt. A standon elhelyezett plazmaképernyõn a látogatók folyamatosan láthatták a Kalmár György által készített bemutató filmet a régió természeti szépségeirõl, rendezvényeirõl. Az Egyesület által használt Destour informatikai rendszert biztosító Chrome Kreítív Munkák Kft. jóvoltából a standunk elõtt elhelyezett Touch info (érintõképernyõs információs terminál) segítségével a látogatók folymatosan böngészhették egyesületünk honlapját. A közönségnapokon a látogatókat borkóstolóval várták az egyesületi tagjaink, naponta három borosgazda mutatkozhatott így be. Nagy sikert aratott az óránként megtartott kvízjáték is, amit Tapolcai Gábor vezetett. Az immár hagyományosnak modható kérdõív-sorsjegy segítségével egyrészt hasznos információkat tudtunk meg a látogatóktól - melyek feldolgozása már megkezdõdött és a szakmai tevékenység tervezéséhez nyújt majd segítséget -, másrészt a kérdõívet kitöltõk között minden nap 15 órakot értékes nyerményeket sorsoltunk ki a tagok felajánlásaiból. Egyesületi tagjaink felajánlásai nagy sikert arattak a nyertesek között. Ezúton is köszönjük tagjaink támogatását és segítségét!!! A sajtó munkatársai és potenciális partnereink számára CD-t készítettünk, s a szakmai napon, csütörtökön névjegykártyaként ezt adtuk át az érdeklõdõknek. Egyébként a szakmai nap sokkal jobban sikerült a tavalyinál, mivel csak szakmai látogatókat engedtek be, így érdemben tudtunk foglalkozni a sajtó ill. a szakma képviselõivel. Összességében a kiállításon való megjelenésünket sikeresnek értékeljük, a régiós összefogás és ennek jelentkezõ eredményei, mint pl. a Badacsony Régiós Kártya és a buszjárat, a gazdag programkínálat stb., vonzóbbá tehetik térségünket belföldi versenytársainknál. Optimista várakozássl nézünk a turisztikai szezon elé, mert tapasztalataink szerint a belföldi kereslet tovább erõsödik (üdülési csekk!), a közeli külföldi desztinációkból pedig a forint gyengülése miatt várható több vendég. Tasner Mónika BORBARANGOLÁS BADACSONYBAN egy jóízû kaland a Vulkánok Völgyében! Kedves Borbarát! Badacsonyi borászok szombatonként órától mutatják be a pincék rejtekében õrzött legzamatosabb boraikat, melyeket ínycsiklandó falatokkal és kellemes dallamokkal tesznek még felejthetetlenebbé. További titkokat az étkekrõl, zenérõl, nyitva tartásról, szállásról, vendégek szállításáról a résztvevõ pincészetektõl lehet megkaparintani. Borvacsorák idõpontjai: Márc. 21. BORBÉLY PINCÉSZET Ápr. 4. Bad. BORÁSZATI SZÖVETKEZET Ápr. 11. FISCHER BORHÁZ Ápr. 18. NÉMETH PINCE Ápr. 25. SIPOS BORHÁZ Máj. 2. BORBARÁTOK BORHÁZ További információ: Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület Tel./fax: ; BORLELÕHELYEK nyitva tartása: BORBÉLY PINCÉSZET Március RIZAPUSZTA KÚRIA Március Április FISCHER BORHÁZ Április NÉMETH PINCE Április SIPOS BORHÁZ Április BORBARÁTOK BORHÁZ Április 2-tõl folyamatosan.

10 A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület hírei Tisztelt Egyesületi Tagok! Tisztelt Olvasók! A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület két új szolgáltatás bevezetését tervezi a évi turisztikai szezonban: Régiós buszjárat - mobilitás fáradtság nélkül! A június közepétõl szeptember közepéig naponta öt alkalommal Ábrahámhegytõl Szigligetig, Káptalantótitól Hegymagasig közlekedõ régiós buszjárat igénybevételével vendégeink fáradtság nélkül, kényelmesen járhatják végig a régió nevezetességeit! Badacsony Régiós Kártya % kedvezmény, közel 60 helyen! Az Egyesület szállásadóinál - Badacsonytomajon, Badacsonytördemicen, Szigligeten, Ábrahámhegyen, Nemesgulácson és Káptalantótiban - INGYEN igényelhetõ kártya jelentõs kedvezményt nyújt a strandbelépésnél, a vendéglátóhelyeken, a borozókban, a múzeumokban, a Szigligeti Várban, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park bemutatóhelyein, a régió szolgáltatóinál és még számos helyen. A két új szolgáltatásról az Egyesület április 3-án tartandó közgyûlésén részletesen tájékoztatjuk a Tisztelt Egyesületi Tagokat!!! Az érdeklõdõk Egyesületünk irodájában hétfõtõl péntekig 9-tõl 15 óráig személyesen vagy az alábbi elérhetõségeken kaphatnak megfelelõ tájékoztatást: Tourinform iroda 8261 Badacsony, Park utca 14. Tel.: 87/ Pünkösd - Fiatal Mûvészek Fesztiválja május 30-június 1. Második ízben rendezi meg a Pünkösd- Fiatal Mûvészek Fesztiválja elnevezésû rendezvényt a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület, ahol különbözõ hagyományok, népszokások kelnek új életre. A termékenység, az újjászületés és a párválasztás ünnepe alkalmából a tavaly nagy sikert aratott tömeges eljegyzés Pünkösd vasárnap a badacsonyi Rózsakõnél idén is folytatódik. Az eljegyzések ötletét Kisfaludy Sándor és Szegedy Róza románcát õrzõ legenda adta: Hogyha egy leány meg egy legény ráül a kõre, háttal a Balatonnak, egymás kezét fogva, még abban az évben egymáséi lesznek. De elég az is, ha a leány ül a kõre háttal a tónak, rágondol szerelmesére és felsóhajt. Akire gondol, annak szíve érte fog dobogni. Ennek a hagyománynak az apropóján a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület várja azoknak a pároknak a jelentkezését, akik szeretnék így összekötni az életüket. A párok és vendégeik május 31-én, vasárnap délelõtt Pünkösdköszöntõ menettel sétálnak a badacsonytomaji Bazalttemplomtól a Rózsakõhöz, hogy ott a természet lágy ölén eljegyezzék egymást. A nagy alkalomra minden évben készül egy úgynevezett Eljegyzési Bor, amivel a szerelmesek koccinthatnak, és a ceremónia végén egy palackkal kapnak ajándékba is. (2009. évi eljegyzések borát április folyamán a Badacsonyi Hegyközség Kéknyelû borversenyén választják ki a badacsonyi gazdák borai közül.) A nyertes pár pedig ingyen tölthet el egy hosszú hétvégét a Vulkánok Völgyében, Badacsonyban. A párok a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület irodájánál (Tourinform iroda) jelentkezhetnek a 06-87/ os telefonszámon vagy a címen. A pünkösdi hétvégén egyéb programokkal is várják a vendégeket a badacsonyi borvidéken. A környék több pincészete évek óta bekapcsolódik az országos Nyitott Pincék rendezvénysorozatba, de helyi kezdeményezésre szombat, vasárnap és hétfõn kinyitnak olyan helyek is, amelyek egyébként ilyenkor még nem látogathatóak. Emellett a vendégek, a borbarátok lovas kocsis, dzsipes MEGHÍVÓ a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület soros közgyûlésére amelyet április 3-án ( péntek) 18 órától a badacsonytomaji Mûvelõdési Központ és Könyvtár épületében (Badacsonytomaj, Római u. 69.) tartunk. Napirendek: - Beszámoló a évi költségvetés teljesülésérõl - Felügyelõ Bizottság beszámolója a évrõl évi költségvetés elfogadása évi munkaterv elfogadása - Alapszabály módosítás - Tájékoztató a Turisztikai Régiós kártyáról - Tájékoztató a Régiós buszjárat indításáról A témák fontosságára való tekintettel megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítok! Határozatképtelenség esetén a közgyûlést április 3-án 18:30 órára hívjuk össze, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 17:30-tól minden érdeklõdõt várunk, aki belépési szándékkal érkezik. Az új belépõk a közgyûlésen már, mint teljes jogú tagok aktívan részt vehetnek az egyesület munkájában. A közgyûlés ideje alatt lehetõség lesz a évi tagdíjak befizetésére! Nagy Miklós elnök túrákon és buszos kiránduláson is részt vehetnek. A hétvégén tartják a Fiatal Mûvészek Fesztiválját is, ahol a klasszikus koncerteket a budapesti Weiner Leó Zenemûvészeti Szakközépiskola diákjai adják a település több helyszínén. Elõzetes ízelítõ a koncertekbõl: - kamarakoncertek - fúvós- és ütõs együttesek - reneszánsz és barokk mûvek - szólómarimba koncert A fesztiválon emellett még bemutatkoznak a környék kézmûvesei: fazekasok, kosárfonók, gyertyaöntõ, ékszerkészítõ, bábkészítõk és bõrmûvesek. A kirakodóvásár mellett a kicsiket játszóházzal és családi programokkal várják. További információ: Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület - Tourinform Iroda. tel.: / web:

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP GYSI II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ TORNA GYÖNGYÖS 2010. június 18-20. II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP 2010 NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS TORNA GYÖNGYÖS 2010. JÚNIUS 18-20. Szeretettel meghívunk

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója 2012 Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója Megyei ranglista-versenyeredmények Újonc egyéni 2001 Czémán Róbert 1999 Raposa Roland 1. helyezett Szalai Anna 1. helyezett Serdülő egyéni 1997/98 Raposa Roland

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

SZIGLIGETI HARSONA. Gólya liget. 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám

SZIGLIGETI HARSONA. Gólya liget. 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám SZIGLIGETI HARSONA 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám Kettős ünnepre, faültetésre és névadóra gyűltünk öszsze április 23-án, szombaton délelőtt. Erre az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Badacsonytördemic Községért Alapítvány Lapja

Badacsonytördemic Községért Alapítvány Lapja Tisztelt Lakosok! Legyen játszótere Badacsonytördemicnek! A játszótér elnyeréséhez a Delikát 8 által indított mozgalomban mi is szeretnénk részt venni. Ehhez csupán az szükségeltetik, hogy a Delikát 8

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 26-án 11.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

I. JFC Kupa Jászberény, 2015. augusztus 16. VERSENYKIÍRÁS. I. JFC Kupa. utánpótlás labdarúgótorna

I. JFC Kupa Jászberény, 2015. augusztus 16. VERSENYKIÍRÁS. I. JFC Kupa. utánpótlás labdarúgótorna VERSENYKIÍRÁS I. JFC Kupa utánpótlás labdarúgótorna A TORNA CÉLJA A bajnokságok megkezdése előtt felkészülési lehetőséget biztosítani a meghívott csapatok számára. Célunk az, hogy ezt a tornát évről-évre

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Őstermelői igazolványok érvényesítése 1. Kiemelt elvárás a hatékony és költségtakarékos gazdálkodás 2. A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Tel.:/44/510-236 Fehérgyarmat, Kossuth tér 17. Tel.:/44/510-105. A 2013. évi városi kispályás labdarúgó bajnokság versenykiírása és sorsolása

Tel.:/44/510-236 Fehérgyarmat, Kossuth tér 17. Tel.:/44/510-105. A 2013. évi városi kispályás labdarúgó bajnokság versenykiírása és sorsolása Fehérgyarmati Városi Diák- és Magyar Labdarúgó Szövetség Szabadidősport Szervező Bizottság Sz.-Sz.-B. Megyei Igazgatóság Fehérgyarmat, Kiss E. u. 2. Fehérgyarmati Csoportja Tel.:/44/510-236 Fehérgyarmat,

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Iskolánkban két pályázati lehetőség kihasználásának köszönhetően elindult, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend, egyre sikeresebb az asztalitenisz

Részletesebben

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának Működéséről 2008/2009 -1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

II. PSE Futball Fesztivál versenykiírása

II. PSE Futball Fesztivál versenykiírása II. PSE Futball Fesztivál versenykiírása 1. A torna rendezője: A PAKSI SE Labdarúgó Szakosztálya Levelezési cím: 7030 Paks, Fehérvári u. 29. 2. A torna helye: Paksi SE Sporttelepe Paks, Fehérvári u. 29.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

KUNSZIGET SPORTEGYESÜLET 9184 Kunsziget, József Attila u. 2.

KUNSZIGET SPORTEGYESÜLET 9184 Kunsziget, József Attila u. 2. Nemzeti Sport Intézet részére Budapest Istvánmezei út 1-3. 1146 Tárgy: A ki/8337/2011 számú MLSZ határozattal jóváhagyott sportfejlesztési program szakmai beszámolója (Kunsziget SE). Tisztelt Nemzeti Sport

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 28. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /92-17/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú

Részletesebben

Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály évi beszámolója

Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály évi beszámolója Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály 2013-2014. évi beszámolója Szakosztályunkat 2013-2014 évben a nyugodt, kiegyensúlyozott szakmai munka jellemezte. Egy felnőtt csapat és hat utánpótlás csapat versenyeztetését

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2016-17 TANÉV 2016-17-es tanév rendje Első tanítási nap: 2016. szeptember 01. (csütörtök) Utolsó tanítási nap: 2017.

Részletesebben

Tovább tart Bezzeg és Ihász sikersorozata! november 27. vasárnap 22:19

Tovább tart Bezzeg és Ihász sikersorozata! november 27. vasárnap 22:19 Tovább tart Bezzeg és Ihász sikersorozata!. november 7. vasárnap :9 Magyar Darts Szövetség hivatalos oldala Szombaton új helyszínnel, de régi gyõztesekkel folytatódott a Steel Nemzeti Bajnokság egyéni

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Bács-Kiskun II Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kalocsa 2 Békés I Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NB III. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 2013-2014. évi indulási jogát eldöntő osztályozó mérkőzések versenykiírása 1. Az Osztályozó mérkőzések résztvevői A) A 2012-2013.

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható.

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011 (X.28) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról módosította: 63/2011. (XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt.

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron következő képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Boldog

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell!

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Az edzéseken fontos a fegyelem. Ha végrehajtjuk az edző kérését, akkor lehetünk egyre ügyesebbek. Pista bácsi megtanít

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

A Képviselő-testület március 10-i ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület március 10-i ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2012. március 10-i ülésén hozott határozatok: 1/2012. (III. 10.) együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 318/2014. (XII. 18.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI Tájékoztató a képvisel-testület 2009.03.17.-i ülésérl Március 17.-én kedden 15.00-kor tartott ülést a képvisel-testület,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

M E G H Í V Ó Ajka város Önkormányzatának Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága április 20.-án (szerdán) órakor

M E G H Í V Ó Ajka város Önkormányzatának Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága április 20.-án (szerdán) órakor AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-100 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 6/ 12-7/2016 NAPIREND M E G H Í V Ó Ajka város Önkormányzatának

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Az előterjesztést készítette: Előterjesztő: Ferencz Péter VG Kft ügyvezetője dr.kelemen Márk polgármester Véleményezésre

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére Előterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 24-i ülésére Tárgy: Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása pályázat keretében Az előterjesztést

Részletesebben

36. Nemzetközi Tavaszi Sportgála Gyalogló Magyar Szuper Liga verseny

36. Nemzetközi Tavaszi Sportgála Gyalogló Magyar Szuper Liga verseny 36. Nemzetközi Tavaszi Sportgála Gyalogló Magyar Szuper Liga verseny Békéscsaba, 2015. április 26. vasárnap Magyarország Felnőtt 20 km-es Gyalogló Férfi, Női Egyéni és Csapatbajnoksága, Havasi István-emlékverseny

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár helyisége 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 8/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 25. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

KOLOZSVÁRI SPORTCENTRUM LAKOSSÁGI HASZNÁLATI RENDJE

KOLOZSVÁRI SPORTCENTRUM LAKOSSÁGI HASZNÁLATI RENDJE KOLOZSVÁRI SPORTCENTRUM LAKOSSÁGI HASZNÁLATI RENDJE ELŐTERJESZTÉS 2016. MÁJUS 10. VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT. BEVEZETŐ Az alábbi használati rend a Kolozsvári utcai sportcentrumban megvalósult nagy műfüves

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, sporttelep ingatlan hasznosításáról

TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, sporttelep ingatlan hasznosításáról AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 362. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, sporttelep ingatlan hasznosításáról E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben