KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS"

Átírás

1

2 II/1. számú melléklet KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP (ÁHT egyedi azonosító: ) Alap felett rendelkező megnevezése: Nemzeti Fejlesztési gazdasági Minisztérium ( ig) Alapkezelő megnevezése: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Alap megnevezése: Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Alap fejezet száma: LXIX. A K+F+I irányítási rendszere folyamán jelentős mértékben átalakult. A gazdasági válságkezelő Kormány megalakulásával áprilisában megszűnt a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter posztja, az új kormány szervezetrendszerében a kutatásfejlesztésért és technológiai innovációért felelős kormánytag a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter lett, az NKTH felügyeletét is ő látta el. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló évi XC. Törvény (Atv) létrehozta a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot (Alap). Rendeltetése, hogy kiszámítható és biztos forrást jelentsen a magyar gazdaság technológiai innovációjának ösztönzésére és támogatására, tegye lehetővé a gazdaság és a társadalmi élet egyéb területén hasznosuló kutatás és fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését. Az Alap évi stratégiája és kiemelt céljai Az Alap felhasználásának főbb irányait a Hivatal közötti időszakra szóló középtávú stratégiája határozza meg. Az NKTH 2009-es stratégiai céljai, feladatai: Az NKTH számára mindig fontos feladat volt a hazai K+F+I szereplők ezen belül is kiemelten a kis- és középvállalatok innovációs tevékenységének ösztönzése, nemzetközi beágyazódásának támogatása. A gazdasági válság most még inkább hangsúlyozza ennek a célkitűzésnek a jelentőségét. Intézkedéseket kell hozni az innovatív KKV-k erősítésére és számuk növelésére. A kiszámíthatatlan, nehéz pénzügyi helyzet miatt különösen nagy szükség van a stabil pályázati portfolióra, a kiszámítható K+F+I támogatási rendszerre. Ugyanakkor indokolt esetben gyorsan és rugalmasan kell reagálni a szférában a válság okozta károk enyhítése érdekében ben a K+F pályázatok kezelése megújult, költséghatékony, minőségi működést garantáló rendszerben, az NKTH koordinációjával és négy akkreditált szervezet (Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., OTKA Iroda, Regionális Fejlesztési Ügynökségek, TéT

3 Alapítvány) bevonásával folyik. 2 Az Alap évi programportfoliója 1. Tudás Magyarország programcsoport(knowledge Hungary) 1.1 Nemzeti Tudásközpont Program 1.2 Célzott alapkutatásokat támogató pályázat (OTKA-A) 1.3 Kutatói karrier támogatása (Karrier) Mobilitás pályázat (HUMAN-MB08) Humánerőforrás fejlesztési pályázat 1.4 Kutatási infrastruktúra fejlesztése Nemzeti Kutatási Infrastruktúra fejlesztése (NKI) Elektronikus információszolgáltatás (EISZ) 1.5 Mecenatúra 2. Technológia Magyarország programcsoport (Technology Hungary) 2.1 Nemzeti Technológia Program (TECH) Stratégiai kutatások támogatása Integrált K+F projektek támogatása 2.2 Szellemi tulajdon jogi védelmének támogatása (IPR) 3. Vállalkozó Magyarország programcsoport (Enterprise Hungary) 3.1 K+F eredmények és innovatív ötletek megvalósítása (5LET) 3.2 Technológiai Inkubátor Program 3.3 Regionális innováció támogatása Regionális programok (Reg) Innocsekk Plusz 3.4 Magasan képzett munkaerő alkalmazásának támogatása 4. Együttműködő Magyarország programcsoport (Cooperative Hungary) 4.1 EU K+F programok Az EU 7. KTF Keretprogramjában való magyar részvétel támogatása a) BONUS program b) Konzorciumépítő pályázat c) EU K+F Kapcsolati Iroda brüsszeli kialakítása és működtetése EU K+F közös programokban és technológiai kezdeményezésekben való részvétel ösztönzése a) Ambient Assisted Living (AAL) b) EUROSTARS program c) ARTEMIS és ENIAC

4 ERA-NET és ERA-NET Plusz programokban való részvétel erősítése a) ERA-NET és ERA-NET Plusz program b) ERA-NET-CORNET EUREKA programban való részvétel támogatása ERC EITI KIC ELI (helios) 4.2 Kétoldalú nemzetközi együttműködések Nemzetközi nagyprojektek (NAP) Kétoldalú TéT együttműködések Kétoldalú K+F projektek támogatása 4.3 Űrkutatási pályázat A gazdasági válság miatt nem kerültek meghirdetésre: Nemzeti Tudásközpont Program Humánerőforrás fejlesztési pályázat Nemzeti Kutatási Infrastruktúra fejlesztése (NKI) TECH: Integrált K+F projektek támogatása Technológiai Inkubátor Program Az Alap évi felhasználása Az Alap években felhalmozott maradványa összesen 65,7 Mrd Ft. A "központi költségvetési fejezetek évi maradványtartási kötelezettsége teljesítését megalapozó intézkedésekről" szóló 2007/2009. (VII. 29.) Korm. határozat 20 Mrd Ft egyenlegjavulást írt elő az Alap részére. Az egyenlegjavulási előírás a BME-Q2 projekt végrehajtása érdekében 6 Mrd Ft-tal, a nehéz helyzetben levő pályázók érdekében pedig decemberében további 4,5 Mrd Ft-tal csökkent. Az Alapból a évi összes felhasználás 43 Mrd Ft volt évben indított programok 1.1 K+F munkaerő megőrzése és fejlesztése (KF_MUNKAERO) A program célja: A K+F munkaerő megőrzése és fejlesztése pályázat célja a kutatásfejlesztés humánerőforrásainak megtartása és fejlesztése volt, magasan képzett szakemberek (kutatók, fejlesztőmérnökök) K+F területen történő alkalmazásának, új munkahelyek létrehozásának ösztönzésén keresztül. o A pályázatot 600 millió Ft-os kerettel március 13-án hirdette meg az NKTH. folyamatos beadással. o Összesen 12 db pályamű érkezett be 471 millió Ft támogatásigénnyel. o A pályázat keretében, eddig 9 db pályamű került támogatásra, összesen 353 millió Ft támogatási összeggel A legutoljára beadott 3 db projektjavaslat 117millió Ft-os támogatási igényéről, melyekben összesen 6 fő újraalkalmazását tervezték a az értékelés és döntés áthúzódott 2010-re.

5 4 1.2.Elektronikus információszolgáltatás (EISZ) a program célja, 2009 februárjában az OKM-MTA-NKTH között kötött keretmegállapodás alapján, az MTA pénzügyi támogatásával hirdetett pályázat célja a széles körben használt, nagy értékű, nemzetközi tudományos információkat tartalmazó adatbázisok és magyar nyelvű publikációk elektronikus adatbázisainak elérhetővé tétele, az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program fenntartása között olyan módon, hogy az adatbázisokat használó intézmények meghatározott százalékban hozzájárulnak a licence díjak kifizetéséhez o A támogatás összege 1650 millió forint, melyről az NKTH a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból évi 500 millió forintot, az MTA évi 50 millió forintot biztosít. o A beadott 2 pályamű közül 1 db került támogatásra 1650 millió Ft összeggel 741 millió Ft saját rész mellett. o 1 db megkötött szerződés keretében 550 millió Ft került kifizetésre 2009-ben Mobilitás pályázat (HUMAN-MB08) a program célja, A MOBILITÁS pályázat célja a PhD fokozattal vagy legalább négy év teljes állású kutatói tapasztalattal rendelkező kutatók tudományos karrierjének előmozdítása, nemzetközi tapasztalatszerzésük, mobilitásuk támogatása, illetve a nemzetközi, Európán kívüli országban szerzett kutatói tapasztalat hazai hasznosulásának elősegítése, a Magyarországra visszatérő kutatók támogatása o A programot, amely 3 év alatt 3000 millió Ft támogatást biztosít a pályázat céljaira, az NKTH március 18-án hirdette meg október 1-i végső beadási határidővel, (éves felhasználható keret 1000 millió Ft). o A tavaszi beadási határidőre összesen 30 pályaművet adtak be, 963 millió Ft támogatásigénnyel. o ebből 17 db került elfogadásra, összesen 497 millió Ft támogatási összeggel ERC_HU_09 pályázat a program célja, A pályázat a tehetséges fiatal kutatók által vezetett önálló kutatócsoportok támogatásán keresztül vonzó hazai karrierlehetőséget kíván biztosítani számukra, elősegítve a magyar tudományos kiválóság fejlődését, növelve a hazai kutatók és kutatóintézetek nemzetközi elismertségét. o A pályázat folyamatos beadású. A rendelkezésre álló keret 4600 millió Ft o A felhívásra 7 db pályamű érkezett, 1964 millió Ft-os támogatásigénnyel, o Mind a hét benyújtott pályamű támogatást nyert. Hét fiatal, magyar kutató nyert összesen 859 millió Ft projekttámogatást kutatási ötletének megvalósításához A regionális innováció támogatása a évi Baross Gábor program keretében (BAROSS) a program célja, a régió gazdaságának innováción alapuló fejlesztése és a regionális innováció előmozdítása az innovációs tevékenységének ösztönzése, a kutatásfejlesztési és innovációs kapacitások és szolgáltatások fejlesztésének támogatása révén. A program keretében olyan pályázatokat írunk ki, amelyeknek céljára a regionális fejlesztési tanácsok tesznek javaslatot.

6 5 o A 4 pályázati konstrukciót a régiókkal közösen az NFGM-mel és az NFÜ-kel egyeztetve alakítottuk ki. 20 db pályázati felhívást hirdettünk meg októbernovemberi beadási határidőkkel. A 20 db pályázat keretében összesen 6 094,2 millió forintra lehetett pályázni. o A évi Baross Gábor program sikerére jellemző, hogy a pályázati felhívásokra összesen 494 pályamű érkezett, ebből a támogatásra jogosult projektek összes támogatásigénye ,478 millió forint, amely 2,5-szeresen meghaladja a program rendelkezésére álló forrást. o A beérkezett pályaművek közül 159 projektet javasoltak támogatásra. A regionális fejlesztési tanácsok az összes forrás részét képező millió forint decentralizált keret felhasználásáról 2009 decemberében hoztak döntést. o A döntés elhúzódása miatt 2009-ben sem szerződéskötés, sem kifizetés nem történt 1.6. ERA-NET_HU_09 pályázat a program célja, az NKTH részvételével zajló a nanotechnológia, biotechnológia, nanomedicina és komplex rendszerek területére fókuszáló - ERA-NET projektek közös pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar intézmények számára biztosítja a finanszírozási keretet. o A folyamatos beadású pályázathoz a közötti időszakra rendelkezésre álló forrás 800 millió Ft o 2009 során az ERA-NET_HU_09 pályázat nanotechnológiai alprogramjában két nemzetközi ERA-NET projekt magyar résztvevői jutottak mintegy 97 millió Ft összegű támogatáshoz Kétoldalú nemzetközi K+F projektek (TÉT) NKTH-Shenzhen (Kína) a program célja, A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal és Shenzhen város (Kínai Népköztársaság) közös kutatás-fejlesztési pályázata elsősorban alkalmazott kutatásokat és kísérleti fejlesztéseket támogat, amelyek révén eredeti hazai ötletek, alap- és alkalmazott kutatási eredmények hasznosulhatnak az iparban. A pályázat vállalkozások, illetve vállalkozások és költségvetési vagy non-profit kutatóhelyek közötti stratégiai partnerségek kialakításához kíván hozzájárulni. o Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás a projekt teljes futamidejére maximum 400 millió Ft. o Meghirdetett pályázatra 6 pályamű érkezett be 615 millió Ft támogatásigénnyel. o Mind a hat projektjavaslat támogatást nyert. NKTH- A*STAR (Szingapúr) a program célja, A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a szingapúri kutatásfejlesztésért felelős kormányzati szervvel, az A*STAR-ral jelentetett meg közös pályázati felhívást a magyar ötletek, kutatási eredmények gyártásba való átvitele, piacra juttatása céljából. A pályázat a gyógyszertan, a nanotechnológia vagy az orvosbiológia témakörébe illeszkedő projektjavaslatok felé nyitott. o A pályázaton résztvevő konzorciumok magyar tagjai az NKTH-nak, a szingapúri résztvevők az A*STAR-nak nyújtják be pályázataikat A projektek futamideje maximum 36 hónap. A pályázat teljes keretösszege magyar részről

7 6 780 millió forint. o 23 pályamű érkezett be. o A projektjavaslatokat egy szingapúri és magyar tagokból álló Vegyes Bizottság értékeli, a végső döntést az NKTH elnöke, illetve az A*STAR által kinevezett vezető közösen hozza meg. 4 pályamű kapott támogatást 2009-ben, összesen 244 millió forint értékben Kétoldalú TéT együttműködések (kiegészítő támogatások) A kétoldalú tudományos és technológiai együttműködések keretében olyan kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének kiegészítő támogatására hirdettünk pályázatot, ahol a partner ország legalább a magyar féllel azonos nagyságrendű összeggel járul hozzá a közös projekt támogatásához ben erre a célra millió forint állt rendelkezésre ben az alábbi relációkban indítottunk kétoldalú közös projekteket: A nyertes pályaművek száma és a 2009-ben folyósított támogatási összegek megoszlása relációk szerint: Argentína 4 ( 3,54 M Ft), Ausztria 17 (12,75 M Ft), Csehország 18 (15,69 M Ft), Dél-Afrikai Köztársaság 19 (35,65 M Ft), Franciaország 24 (22,90 M Ft), Horvátország 30 (45,26 M Ft), Kína 35 (76,57 M Ft), Spanyolország 22 (30,96 M Ft), Szlovákia 18 (16,45 M Ft), Szlovénia 15 (13,49 M Ft), Törökország 6 (9,77 M Ft), Ukrajna 20 (13,69 M Ft), általános 11 (34,39 M Ft ) folyamán 234 kétoldalú K+F projekt támogatására összesen 1 190,6 millió forintot fordítottunk előtt indított, 2009-ben folyamatban lévő programok 2.1.Célzott alapkutatásokat támogató pályázat (OTKA-A): Gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatás támogatása (OTKA-A08) A program célja, hogy az OTKA az ún. tiszta alapkutatásokat támogassa, míg az NKTH az alapkutatáson belül elsősorban azokat a célzott alapkutatási projektek megvalósítását finanszírozza, amelyek gazdasági vagy társadalmi haszon elérésére alkalmas célkitűzéseket fogalmaznak meg és eredményei várhatóan megalapozzák a felhasználás orientált kutatás-fejlesztést, innovációt Az Alap terhére az NKTH millió Ft kötelezettséget vállalt. o A 3 éves megállapodás keretében az Alap forrásaiból évente közel 2-2 Mrd Ft támogatási döntéssel, összesen 6 Mrd Ft került elkülönítésre a program támogatására. o Az első döntési fordulóban 43 pályamű nyert millió Ft támogatást. A második döntési fordulóban 26 pályamű nyert közel 984 millió Ft támogatást. A harmadik fordulóra beérkezett pályaművek döntés-előkészítési folyamata fejeződött be az év végéig, a támogatási döntéshozatalra 2010 év elején kerül sor Nemzeti Technológiai Program (TECH) a program célja, A program a gazdaság versenyképességének növelését és a fejlődés fenntarthatóságát kívánja elősegíteni korszerű technológiák területén végzett középtávú, felhasználás orientált stratégiai kutatás-fejlesztéssel. A támogatás célja az innováció ösztönzése a magyar K+F stratégiai szempontok figyelembevételével o Nemzeti Technológia Program (TECH) évi tavaszi meghirdetése 2009.

8 7 február 16-án történt. A rendelkezésre álló keret 9000 millió Ft volt. o A döntés július 3-án született meg. A beadott pályázatok mintegy 13%- át tudtuk támogatni. A megítélt támogatás millió Ft volt A magyar találmányok külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása (IPARJOG_08) a program célja, célja a magyar gazdaság innovációs folyamatainak elősegítése, a versenyképesség növelése, az export bővítése a magyar találmányok külföldi iparjogvédelmi oltalmának előmozdításával. o A márciusában meghirdetett pályázat folyamatos beadású. o A projektek értékelésére negyedévente kerül sor. 67 db projektjavaslat került támogatásra Ft összegben K+F eredmények és innovatív ötletek megvalósítása (5LET) a program célja az egyéni feltalálók innovációinak felkarolása, a kutatás-fejlesztési eredmények és az innovatív ötletek gyakorlati megvalósításának, piaci termékké fejlesztésének elősegítése, a szellemi tulajdon hasznosítására létrejövő cégek alapításának ösztönzése. Alapelv, hogy az egyén akkor juthat támogatáshoz, ha projektjavaslatával, az egyes fázisokban elvégzett munkájával, ill. K+F eredményeivel alá tudja támasztani, hogy a projekt sikeresen végrehajtható és az ötletből új termék lesz, valamint képes a hasznosításhoz szükséges vállalkozás létrehozására, o A felhasználható keretösszeg 5900 millió Ft o Jelenleg a két felhívás alapján 19 db futó projekttel, szerződéssel rendelkezünk o A pályázatok leállításáig, december 31-ig benyújtott 64 db projektjavaslat formai ellenőrzése januárjában kezdődött és évi Baross Gábor Programok (BAROSS) A program célja a régiók innovációs képességeinek és kapacitásainak erősítése, a vállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése és együttműködési struktúráik kialakítása, fejlesztése. Tekintettel arra, hogy ezek a támogatási programok kifutóban vannak, a támogatásigények nagy részét, millió forintot - már kielégítettük évi Baross Gábor program keretében: a program célja, a régió gazdaságának innováción alapuló fejlesztése és a regionális innováció előmozdítása az innovációs tevékenységének ösztönzése, a kutatásfejlesztési és innovációs kapacitások és szolgáltatások fejlesztésének támogatása révén. o A program keretében a hét régió 32 pályázati felhívás kiírására tett javaslatot, összesen ,5 millió forintra lehetett pályázni. o A beérkezett pályaművek közül 355 projektet javasoltak támogatásra, amelyeknek összes támogatásigénye 8 769,5 millió forint Innocsekk pályázat (INNOCSEKK) a program célja, a vállalkozások innovációs projektjeinek megvalósítását segítő innovációs szolgáltatások igénybevételét támogatjuk a mikro- és kisvállalkozások körében. o A program keretében 349 támogatási szerződést kötöttünk 6 154,2 millió Ft támogatásra.

9 Az Innocsekk Plusz pályázat (INNO_08) a program célja, hogy segítse a kisvállalkozások innovációs kezdeményezéseinek megvalósítását, ösztönözze az innovációt segítő szolgáltatások keresleti oldalát o 2008 júniusában hirdettük meg 3 évre 12 milliárd forint forrással, folyamatos beadással. A KuTIT október 15-i ülésének határozatával a keretet 10 milliárd forintra csökkentette.. o 2009-ben 181 projekt nyert el összesen millió Ft támogatást o 130 támogatási szerződést kötöttünk meg, és 612 millió forint támogatást fizettünk ki e program keretében BONUS-HU Program a program célja, hogy kiegészítő támogatást nyújtson az Európai Bizottság által az FP 7. keretprogram keretében támogatott kutatás-fejlesztési projektek költségvetéséhez az abban résztvevő hazai felsőoktatási intézmények, közfinanszírozású kutatóintézetek, non-profit szervezetek valamint kis- és középvállalkozások részére. Nincs megkötött tématerület, bármelyik FP7-es együttműködési projektre lehet támogatást kérni. o A meghirdetés időpontja: december 19., a folyamatos beadású pályázat pályaműveinek végső beadási határideje: december 31. A projektek futamideje az FP7-es projektek futamidejéhez igazodik. A KuTIT által a pályázatra eredetileg jóváhagyott keretösszeg 3,6 milliárd. Ft..A 2009-ben felhasználható éves keretösszeg 450 millió Ft. o során összesen 32 pályamű nyert mintegy 202 millió Ft összegű támogatást. o 23 pályaműre az elnyert közel 130 millió Ft összegű támogatásra kötöttek szerződést, a fennmaradó 9 db szerződés megkötése áthúzódott 2010-re Ambient Assisted Living (AAL) ARTEMIS ENIAC AAL Ambient Assisted Living a program célja, az, hogy az időskorúak, továbbá a fogyatékkal élők és az utógondozásra szorulók a saját otthonukban kapják meg azt a technikai segítséget, amellyel a biztonságuk és biztonságérzetük erősödése mellett az önállóságukat a lehető leghosszabb ideig megőrizhetik. o A 2013-ig rendelkezésre álló keret 1350 millió Ft. o 4 db projektjavaslatban szerepelt magyar résztvevő 273 millió Ft támogatásigénnyel. 8.,764 millió Ft saját forrás biztosítása mellett. o Mind a 4 projekt támogatást nyert a kért támogatási összeggel. ARTEMIS a program célja, Európa világelső helyének fenntartása a beágyazott rendszerek terén, a as időszakban közös technológiai kezdeményezésként közös innovációs programot valósítson meg o A rendelkezésre álló keret 800 millió Ft az EU keretprogram közötti időszakára. o 2 magyar érdekeltségű pályamű került támogatásra 544 millió Ft támogatási összeggel.

10 ENIAC 9 a program célja, a kritikus tömeg elérése és a szinergiák kialakítása, megakadályozva azoknak a projekteknek a működését és az ebből adódó pazarlást, amit a különböző tagállamok és konzorciumok által önállóan bonyolított, egymással párhuzamosan futó kezdeményezések eredményezhetnek o A rendelkezésre álló keret 700 millió Ft a z EU keretprogram közötti időszakára o 2 magyar érdekeltségű pályamű került támogatásra Az EUROSTARS programban való magyar részvételt támogató pályázat (EUROSTARS_HU_07) a program célja, a jelentős növekedési potenciállal rendelkező, kutatás-fejlesztési tevékenységet végző kis- és középvállalkozások támogatását célzó, nemzetközi EUROSTARS programban résztvevő hazai szervezetek finanszírozási keretének biztosítása. o A közti időszakra meghirdetett pályázat felhasználható kerete 120 millió Ft. o Beérkezett pályaművek száma 3 db, kért támogatás összege 119 millió Ft Az EUREKA programban való magyar részvételt támogató pályázat (EUREKA_HU_08) a program célja a nemzetközi együttműködésben, döntően vállalati részvétellel megvalósuló, piac közeli EUREKA K+F projektek magyar résztvevőinek támogatást a projektben vállalt feladataik megvalósításához., o A pályázat között rendelkezésre álló teljes költségvetése 2 milliárd Ft, az éves felhasználható keret 500 millió Ft volt. o A 2009-ben lezajlott két pályázati fordulóban 8 nemzetközi EUREKA projekt magyar résztvevői jutottak összesen 500 millió Ft összegű támogatáshoz, 544,6 millió Ft saját rész biztosítása mellett. o Az elnyert támogatásra 2 db szerződés került megkötésre 2009-ben, a többi áthúzódik 2010-re Mecenatúra a program célja, A 2007 nyara óta folyamatosan nyitott Mecenatúra pályázat célja: az ország versenyképességének növelése érdekében o kutatók-fejlesztők nemzetközi tapasztalatcseréjének támogatása, o a kutatás-fejlesztéssel és az innovációval közvetlenül összefüggő konferenciák szervezésének, szakkiállítások rendezésének, kiadványok készítésének támogatása, o az innováció fontosságának tudatosítása a társadalomban, a tudományos és technikai ismeretek, a kutatás-fejlesztési eredmények terjesztése, o innováció-ösztönzési célú díjakhoz történő hozzájárulás, o a nemzetközi kutatási-fejlesztési hálózatokhoz, infrastruktúrához való kapcsolódás megteremtésében és működtetésében történő részvétel támogatása, valamint o a műszaki és természettudományi területen a kutatói utánpótlás nevelésének támogatása

11 10 A október 31-ig folyamatosan nyitott pályázat rendelkezésre álló kerete 1100 millió Ft. o A beérkezett 1552 db pályamű támogatásigénye millió Ft volt. o 2009-ben 641 db pályamű nyert mintegy millió Ft támogatást Pályázaton kívüli támogatások A pályázaton kívüli források felhasználásáról az Atv. 8. (3)-(6) bekezdése, valamint a 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 10. (4) bekezdése rendelkezik. Az Atv. 8. (3) bekezdésének előírása határozza meg a pályázaton kívüli döntésekre felhasználható keretet, amely a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap tárgyévi eredeti kiadási előirányzatának ( eft) 3%-a, azaz 2009-ben eft volt. A évben a hatályos Atv. szerint nem tartozott a 3%-os korlát alá: az ESZAK magyar hozzájárulás; a TéT attaséi hálózat finanszírozása; a Tudomány-, Technológiapolitikai és Versenyképességi Tanácsadó Testület (TTTT) támogatása; az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtása keretében a kutatással, fejlesztéssel és innovációval foglalkozó intézkedések - ideértve K+F nagy infrastruktúrák fejlesztését célzó beruházásokat társfinanszírozása; a nemzetközi European X-Ray Free-Electron Laser Facility (XFEL) GmbH-ban való tagi hozzájárulás és éves tagdíj. A pályázaton kívüli forrásból a Hivatal elnöke - a belső eljárásrend alapján olyan egyedi kérelmek támogatásáról döntött, amelyekre érvényes pályázati kiírás nem volt. A 3%-os keret terhére eft összegű kötelezettségvállalásról született döntés 2009-ben. A tárgyévi kifizetés évben beleértve a korábbi évek kötelezettségvállalásaiból származó kifizetéseket eft volt MTA-Q2 projekt A projekt célja az Akadémia kutatóintézet-fejlesztési koncepciója első fázisának megvalósítása, melynek révén olyan integrált, nemzetközi színvonalú kutatóközpont jöhet létre ipari és egyetemi környezetben, amelyben eddigieknél hatékonyabban folytathatná működését az MTA Kémiai Kutatóközpont, az MTA Enzimológiai Intézet és az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet. A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács (KuTIT) november 23-án hagyta jóvá a projekt 9,5 milliárd forint összegű támogatását a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap zárolt maradványának terhére. A főbb programokra vonatkozó éves kiadási összegeket bemutató táblázat a részletes indoklás részben található. RÉSZLETES INDOKLÁS A törvényi szabályozás értelmében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (a továbbiakban Alap) a költségvetési évben a Magyar Államkincstár által nyilvántartott, összevont címeket tartalmazó kincstári költségvetéssel rendelkezik. A évi költségvetési címrend alapján az Alapra vonatkozóan a költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő, a bevételeket és a kiadásokat részletes jogcímenként és tevékenységenként tartalmazó elemi költségvetés készült.

12 11 Az Alap évi kiadási és bevételi előirányzatai A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény 9.sz. mellékletében közzétett címrendben az Alap eft kiadási főösszeggel jelenik meg, melynek forrása az alábbi címeken keletkező bevételek eft Innovációs járulék eft Költségvetési támogatás eft Visszterhes támogatások törlesztései eft Egyéb bevétel Az Alap költségvetésének végrehajtása során, a kiadási előirányzatok között vált szükségessé az eredeti előirányzat módosítása. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló évi XC. Törvény 8. (10) bekezdés rendelkezése értelmében az Alap költségvetési címei között az alap felett rendelkező miniszter amennyiben a felhasználás illetve a kötelezettségállomány alakulása indokolja előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre. Az Alap kötelezettségállomány alakulására tekintettel a Miniszter úr a kérelmezett előirányzat-átcsoportosítást december 23-án engedélyezte. Az év végi időpont miatt a kincstári átvezetésre nem volt lehetőségünk, ezért a kincstári költségvetési beszámoló és az elemi beszámoló között eltérés található. Az előirányzat-módosítás miatti tételes eltérést a 81. űrlap tartalmazza. A teljesítés adatoknál található eltérés téves kódhasználat, kincstári téves feldolgozás, valamint a rendezés határidőn túli bejelentése miatt keletkezett. Az eltérést részletesen a 82. űrlap tartalmazza. A évi felhasználások A pályázat útján elnyert, pénzügyileg teljesített támogatások, illetve az alapkezelőknek átadott pénzeszközök közgazdasági osztályozás szerinti megoszlása az alábbi. Közgazdasági osztályozás szerinti jogcím Adatok eft-ban Megoszlás (%) Működési célú végleges támogatások ,3 59,0 Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások ,8 27,1 Kölcsönök ,0 13,9 Összesen ,1 100,00 Az Alapból nyújtott támogatások a Magyar Államkincstáron keresztül, átutalási megbízás útján teljesültek.

13 12 A teljesítés mértéke a évi eredeti előirányzat összegére vetítve 77 %, míg a támogatási szerződésekben foglalt kötelezettségek évi összegére vetítve ez 77,5 %-ot tesz ki. A tárgyévi eredeti kiadási előirányzat, valamint a kiadási előirányzat tényleges teljesítésének adatai alapján az Alap évi kiadási megtakarítása összesen: ,9 eft. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 22. számú mellékletének 42. pontja kötelezően előírja a közzéteendő közérdekű adatok körében a pályázat útján elnyert, célszervezeteknek (társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak, közalapítványoknak, közhasznú társaságoknak) nyújtott állami támogatásokkal kapcsolatos adatokat. Az Alapból a célszervezeteknek év folyamán juttatott támogatások részletes kimutatását a 3. számú melléklet tartalmazza. Az Alap 43 Mrd Ft kiadási összegéből a főbb támogatási programok szerinti felhasználási adatokat a következő táblázat mutatja: Program neve kifizetések össz [Ft] 5LET_05, 06, ARTEMIS_ Asbóth Baross, Baross_ EUREKA Egyedi EISZ_ ENIAC_ INNO_ Innocsekk INNOTARS_ JÁP KF_MUNKAERO_ Mecenatura Mobil NAP Nap-Bio MTA Q OTKA Pázmány Polányi RET RIÜ TECH_ TECH_09/ TÉT Tudományos és TéT Attasék munkájának támogatása

14 A évi bevételek 13 A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény 9.sz. mellékletében közzétett címrendben az Alap eft bevételi főösszeggel jelenik meg. A teljesítés mértéke ,7 eft, mely összesen 845 pénzügyi intézkedés eredménye. A 845 tételből 90 tétel a visszatérítési kötelezettséggel nyújtott támogatások visszatérítésével függ össze. A vállalkozók innovációs járulékfizetési kötelezettségének tényleges teljesítése alapján az Alapba összesen ,0 eft innovációs járulék folyt be. Ez az eredeti előirányzathoz képest ,0 eft elmaradt bevételt jelent. A visszterhes támogatások törlesztéseinek összege, a ,0 eft, mely tartalmazza a követelések késedelmes teljesítéséhez kapcsolódó késedelmi kamatok összegét is. Az átvett pénzeszköz teljesülése az alábbi jogcímeken történt március 31-én a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a Magyar Tudományos Akadémia pénzügyi hozzájárulásával pályázatot hirdetett meg az elektronikus információ szolgáltatás támogatására. Az NKTH-MTA megállapodásban rögzitették, hogy az MTA évi eft támogatásértékű forrást biztosít az Alap javára.. Az átvett pénzeszköz pénzügyi teljesítése án megtörtént. Az NKTH-OTKA-EU 7 keretprogram által közösen finanszírozott MOBILITÁS pályázat célja kutatók nemzetközi tapasztalatszerzése. A támogatás forrását biztosítja a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, az EU valamint az OTKA. A megállapodás szerint az OTKA e Ft támogatásértékű forrást biztosit. Az első rész e Ft pénzügyi teljesítése én megtörtént. Tárgyévet megelőzően az Alapból nyújtott támogatási előlegek fel nem használt pénzeszközei összesen ,6 eft összegben kerültek visszautalásra a kedvezményezettek részéről az Alap számlája javára. A Magyar Államkincstár által évben kiszámlázott, az Alapot érintő kincstári számlavezetési díjat, a ,3 eft-ot, -melyet a számlázó közvetlenül, havi gyakorisággal levonásba helyezett az Alap előirányzat-felhasználási keretszámláján- az NKTH, mint alapkezelő folyamán pénzügyileg teljesítette az Alap javára. Az Alapot érintő, 2009-ben keletkezett függő bevétel összege ,9 eft-ot tesz ki, melynek összetétele: Tárgy évi függő bevétel ,9 e Ft Előző évi függő bevétel rendezése ,0 e Ft Összesen: ,9 e Ft A tárgyévi módosított bevételi előirányzatot összehasonlítva a tényleges bevételi adatokkal megállapítható, hogy az Alap évi bevételi elmaradása a függő bevétellel együtt összesen: ,3 eft. A tényleges bevételi elmaradás összege ,2 eft.

15 14 Az Alap évi előirányzat-maradványa Az Alapnak én fennálló tárgyévi előirányzat-maradványa az alábbi jogcímen keletkezett: Kiadási megtakarítás (+) Bevételi elmaradás (-) Összesen ,9 eft ,2eFt ,7eFt évi kötelezettségállomány Az Alap több évre kiható teljes kötelezettség állományának évi változását a következő táblázat mutatja. Jogcím Az állomány összege (eft-ban) én meglévő, tárgyévet megelőző évekről fennálló kötelezettségállomány (2008. évi, illetve azt megelőző évi maradványa) évi pénzforgalom nélküli (maradvány érintő) módosítások évi módosított maradvámy én meglévő, tárgyévet megelőző években keletkezett kötelezettségállomány évi kihatása évi pénzforgalom nélküli (tárgyévi, illetve tárgyévet követő évi kötelezettséget érintő) módosítások én meglévő, tárgyévet megelőző években keletkezett kötelezettségállomány évi kihatásának módosított összege én fennálló módosított nyitó állomány összesen év során kötött szerződésekből eredő új kötelezettségek tárgyévi üteme év során kötött szerződésekből eredő új kötelezettségek évi üteme év során kötött szerződésekből eredő új kötelezettségek további évek üteme év során kötött szerződésekből eredő új kötelezettségek

16 i kötelezettség állomány összese évi pénzügyi intézkedés összege az Alap számlájáról én fennálló teljes kötelezettség záró állománya A záróállomány évenkénti megoszlása az alábbi. (Az analitikus nyilvántartás, valamint a Lotus Notes nyilvántartás egyező adatai eft-ban) Cím száma Maradván y évi évi évi évi évi évi Összesen Összesen A mérlegben az egyéb kötelezettségek között kerül kimutatásra az APEH által adók módjára behajtandó innovációs járulék elszámolásával összefüggő túfizetés én fennálló állománya. Az állomány tárgyévi alakulására, és összegére az adatokat az APEH szolgáltatja. A állapot szerinti végleges leltár adatok alapján az túlfizetések záróállománya összesen: ,6 eft.. A követelések évi alakulása Az Alap tekintetében a befektetett pénzügyi eszközök között kerül kimutatásra a tartós kölcsönök, azaz az egy éven túli lejáratra, visszafizetési kötelezettség mellett, államháztartáson kívülre, illetve államháztartáson belülre, működési és/vagy felhalmozási célra átadott támogatásértékű pénzeszközök támogatások- állománya. A bruttó állomány leltározása egyeztetéssel történt. A december 31-ével kimutatott állomány az elfogadott, elismert, értékvesztéssel csökkentett, illetve az előző évben elszámolt értékvesztés részben, vagy teljes egészében visszaírt összegével növelt tartós kölcsönök könyvszerinti értéke. Az Alap tekintetében az egyéb követelések között kerül kimutatásra a tartósan adott kölcsönökből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes visszafizetési kötelezettségek állománya. A bruttó állomány leltározása egyeztetéssel történt. A 2009.

17 16 december 31-ével kimutatott állomány az elfogadott, elismert, értékvesztéssel csökkentett, illetve az értékvesztés visszaírt összegével növelt, a tartós kölcsönöknek a évben esedékes törlesztő részleteinek könyvszerinti értéke. A év folyamán a támogatottak részéről a követelésállománnyal összefüggő önkéntes teljesítés összesen 841 esetben valósult meg. A teljesítések elmaradása miatt összesen 13esetben lett benyújtva azonnali beszedési megbízás a kötelezettek hitelintézete felé. Az intézkedésre 2 esetben maradéktalan teljesítés történt, 2 esetben részbeni teljesülés történt. A követelésállománnyal kapcsolatban a kötelezettek közül összesen 3 vállalkozás 3 támogatási szerződésben foglalt visszafizetési kötelezettségének átütemezését kérelmezte. A benyújtott indokok alapján 1 szerződéses kötelezettség átütemezésére került sor. Az eredménytelen pénzügyi intézkedések miatt évben összesen 4 gazdasági társasággal szembeni követelés került átadásra a követelés kezelő szervezet részére, melyből 3 követelés felszámolási eljárással kapcsolatos. A követeléskezelő én összesen 75 kötelezettel szemben fennálló követelés kezelését végzi. A tárgyévben jogerős bírói végzéssel befejezetté nyilvánított eljárások következményeként, - fedezet hiány miatt- a követelés nyilvántartásból összesen Ft került kivezetésre. A kivezetett kisösszegű követelések összege: 0 Ft. Az egyéb követelések között kerül kimutatásra az Alapból pályázat útján elnyert, a kedvezményezettek részére nyújtott támogatási előlegek ig el nem számolt, szerződés szerint egyeztetett állománya. A bruttó állomány tételes leltározása egyeztetéssel történt. Jogszabály értelmében az adósok között kerül kimutatásra az APEH által adók módjára behajtandó innovációs járulékkal összefüggő, én fennálló követelés. Az állomány tárgyévi alakulására, és összegére az adatokat az APEH szolgáltatja. A állapot szerinti végeleges leltáradatok alapján az adózók összes hátraléka ,0 eft. Elszámolt értékvesztés mely szintén végleges : ,8 eft. Az előirányzat-felhasználási keret állománya A Kincstár által vezetett előirányzat felhasználási keretszámla december 31-i fordulónappal kimutatott záróállománya Ft. A záróállomány magába foglalja az EU-tól érkezett Ft-t, melyet elkülönítve Idegen pénzeszközként tartunk nyilván. Így a valós záróállomány: Ft mely az alábbi jogcímeken keletkezett pénzeszközöket tartalmazza.

18 Nyitóegyenleg én Kiadási megtakarítás Bevételi elmaradás Függő bevétel Ft Ft Ft Ft Összesen Ft VIII. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások A passzív pénzügyi elszámolások között kerül kimutatásra a költségvetési függő bevételek én kimutatott állománya. IX. Az Alap vagyoni helyzete A mérleg űrlapon az eszközök és források egyező főösszege: eft. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 57. (3.) bekezdés rendelkezései szerint az elkülönített állami pénzalappal rendelkező költségvetési intézmény éves költségvetési beszámolót és mérleget készít, melyet könyvvizsgálóval hitelesíttetni kell. Budapest, Készítette: Szremácz Ivánné Tóthné Fekete Mária

19

Alap fejezet száma és megnevezése: LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Alap fejezet száma és megnevezése: LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap ELKA 1. számú melléklet Alap fejezet száma és megnevezése: LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Alap felett rendelkező megnevezése: Kutatásfejlesztésért- és technológiai innovációért felelős

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 27. Európai Minőségügyi Szervezet 1. K+F+I pozíciónk Európában EU27 - Egyesített innovációs

Részletesebben

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Alap fejezet száma és megnevezése: LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Alap felett rendelkező megnevezése: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési

Részletesebben

Tudás, alkotás, érték

Tudás, alkotás, érték Tudás, alkotás, érték A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2007. évi programjai valamint az EU 7. K+F Keretprogramja Vass Ilona, általános alelnök Nemzeti Innovációs Rendszer, NKTH-GKM szakmai konferencia

Részletesebben

KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP. (ÁHT egyedi azonosító: 252612)

KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP. (ÁHT egyedi azonosító: 252612) II/ 1. számú melléklet KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP (ÁHT egyedi azonosító: 252612) Alap felett rendelkező megnevezése: kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter Nemzeti Kutatási

Részletesebben

LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Alap fejezet száma és megnevezése: LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Alap felett rendelkező megnevezése: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs

Részletesebben

K+F+I Pályázati Áttekintő

K+F+I Pályázati Áttekintő K+F+I Pályázati Áttekintő Gubacska Anikó Innovációs referens, NKFI Hivatal HORIZONT 2020 program 2016-2017. évi Biztonságos, Tiszta Hatékony Energia felhívások pályázati információs napja 2015. november

Részletesebben

Biztonság az FP7-ben. Az Együttmőködés program SECURITY témaköre. SZELES Ágnes NKTH, SEC NCP

Biztonság az FP7-ben. Az Együttmőködés program SECURITY témaköre. SZELES Ágnes NKTH, SEC NCP Biztonság az FP7-ben Az Együttmőködés program SECURITY témaköre SZELES Ágnes NKTH, SEC NCP FP7-SEC Témakörök tevékenységek Biztonsági tevékenységek 1. Állampolgárok biztonsága 2. Infrastruktúrák és közmővek

Részletesebben

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 28. dr. Kovács Tamás Elnök Fiatal Kutatók Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-es

Részletesebben

KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP. (ÁHT egyedi azonosító: )

KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP. (ÁHT egyedi azonosító: ) II/ 1. számú melléklet KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP (ÁHT egyedi azonosító: 252612) Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: Alap fejezet száma: gazdasági és közlekedési miniszter

Részletesebben

Európai Uniós és hazai innovációs források

Európai Uniós és hazai innovációs források Európai Uniós és hazai innovációs források Vaspál Gábor innovációs projektkoordinátor Nemzeti Innovációs Hivatal www.nih.gov.hu EU FP 7 NMP Szakmai Nap 2012. Május 23. Győr Az EUREKA program 1985-ben létrehozott

Részletesebben

2003. évi XC. törvény. a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

2003. évi XC. törvény. a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról Az Országgyűlés, annak érdekében, hogy biztosítsa az ország versenyképességének és fenntartható fejlődésének az új ismereteken és azok

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

EU FP7 részvételt támogató hazai intézkedések. 2012. szeptember 17. www.nih.gov.hu

EU FP7 részvételt támogató hazai intézkedések. 2012. szeptember 17. www.nih.gov.hu EU FP7 részvételt támogató hazai intézkedések 1 Az intézkedések célja Magyarország részvétele az EU K+F programjaiban lényegesen elmaradást mutat az EU átlagától, különösen az elnyert támogatási összegek

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

A KUTATÁS-FEJLESZTÉS-INNOVÁCIÓ SZINERGIÁJA HAZAI VERSENYPÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGI SZFÉRA SZEREPLŐINEK

A KUTATÁS-FEJLESZTÉS-INNOVÁCIÓ SZINERGIÁJA HAZAI VERSENYPÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGI SZFÉRA SZEREPLŐINEK Mintacím szerkesztése A KUTATÁS-FEJLESZTÉS-INNOVÁCIÓ SZINERGIÁJA HAZAI VERSENYPÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGI SZFÉRA SZEREPLŐINEK Szigeti Gyula Péter, elnökhelyettes Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és

Részletesebben

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28.

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. KKV-knak szóló pályázati lehetőségek Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. 1. FP7 - Research for the Benefit of SMEs 2. Konzorcium építő pályázat 3. Bonus pályázat 4. Marie Curie Actions 5. KKV-knak szóló

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap megújult pályázati rendszere

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap megújult pályázati rendszere A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap megújult pályázati rendszere 2011- Változások kora 2011. január 1-i hatállyal a fejlesztéspolitikáért felelő s miniszter rendelkezik az Alap felett az Alap kezelésére

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 01/00 033495 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására EUREKA_HU_08 Pályázati felhívás Budapest, 2010. február (Módosítva: 2010. augusztus) 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

A vállalati innováció támogatása és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal stratégiája Dr. Csopaki Gyula elnök

A vállalati innováció támogatása és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal stratégiája Dr. Csopaki Gyula elnök A vállalati innováció támogatása és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal stratégiája Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 20. Heti Válasz konferencia K+F ráfordítás adatai A kutatás-fejlesztés ráfordítás

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

2003. évi XC. törvény. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

2003. évi XC. törvény. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról Az Országgyűlés, annak érdekében, hogy biztosítsa az ország versenyképességének és fenntartható fejlődésének az új ismereteken és azok

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap II/1. melléklet Alap fejezet száma és megnevezése: LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Alap felett rendelkező megnevezése: Nemzeti

Részletesebben

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év Szöveges beszámoló Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész 2014. év 1 1. A 2014. évi költségvetési támogatás A MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 2014. évre elfogadott költségvetési támogatása

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló törvény hatálya alá tartoznak:

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló törvény hatálya alá tartoznak: Innovációs járulék A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény a hatálya alá tartozó gazdasági társaságok számára írja elő az elkülönített állami alap javára teljesítendő

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 2012. február 15. Pécs ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezések pontosítása nemzetiségek miatt 1, 7 nemzeti vagyon 24 (1) Elemi

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46 503 779 E-mail: Weblap: www.norria.hu Az EUREKA program Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában

A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában www.kutatas.hu Dr. Vadász István pályázati főigazgató-helyettes Jogszabályi

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

egyetem-ipar innováci

egyetem-ipar innováci K+F pályp lyázati források az egyetem-ipar innováci ciós együttm ttmőködés s támogatt mogatására Innovációs Konferencia Veszprém 2010. március 11. Dr. Mogyorósi Péter Igazgató Laser Consult Kft. Hazai

Részletesebben

NKFIH: Innováció a versenyképességért

NKFIH: Innováció a versenyképességért NKFIH: Innováció a versenyképességért Budapest, 2015. november 30. Tudomány- és innovációpolitikai alapvetések innovációpolitika tudomány- és gazdaságpolitikai összefüggésrendszerben növekvő mértékű részvétel

Részletesebben

ció Magyarországon gon 2009

ció Magyarországon gon 2009 Kutatás, a fejlesztés és s innováci ció Magyarországon gon 2009 Pálinkás József Kinőni Magyarországot Konferencia tudományról, kutatásról, innovációról 2009. május 20. 1 1. A Parlament feladatai: törvényi

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) lapszám Kecskeméti Főiskola 3 2 9 8 4 8 0 5 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 2 2 0 2 3 PIR-törzsszám szektor

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 19. szám szeptember 9.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 19. szám szeptember 9. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 19. szám 2008. szeptember 9. Tartalomjegyzék Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye (ÚMVP)... 2 Fiatal gazdák

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram Kódszám: VEKOP-1.2.3-16. A Hitelprogram célja A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés,

Részletesebben

A hazai K+F+I pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásai

A hazai K+F+I pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásai A hazai K+F+I pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásai Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Múlt jelen jövő a szellemi tulajdon világában MIE szakmai konferencia, Visegrád, 2015. november 25.

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Regionális innovációs források Innovációs Alap

Regionális innovációs források Innovációs Alap Hogyan pályázzunk? EUREKA és Baross Gábor Program információs nap Baross Gábor innovációs pályázati lehetőségek a Nyugat-dunántúli Régióban Nyeste Péter innovációs menedzser Sopron, 2008. március 17. Regionális

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium

Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Hajdics Antónia-NGM 1 1 Támogatások és ellátások számviteli elszámolása

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 802101 1051 20 2500 336139 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1132 Budapest

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben