PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata"

Átírás

1 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata és a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Szentimrevárosi Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Karolina Alsóhegy Szentimrevárosi Gesztenyéskert

2 Tisztelt Újbuda Önkormányzat Képviselő-testülete! Alulírott, megpályázom a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata és a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetett Szentimrevárosi Óvoda óvodavezetői álláshelyét. A pályázati kiírás feltételeinek a mellékelt okiratok, valamint a közalkalmazotti jogviszonyban töltött szolgálati időm alapján megfelelek. Budapest, május 26. 2

3 A pályázat tartalma 1. Önéletrajz 4. oldal 1.1. Személyes adatok 4. oldal 1.2. Szakmai életrajz 4. oldal 2. A pályázat elkészítésének meghatározó dokumentumai 7. oldal 2.1. Jogszabályi háttér 7. oldal 2.2. A Szentimrevárosi Óvoda jelenlegi alapdokumentumai 8. oldal 3. Bevezető 9. oldal 3.1. Vezetői hitvallásom 9. oldal 4. Helyzetelemzés 11. oldal 4.1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Köznevelési koncepciója alapján 11. oldal 4.2. Az általam megpályázni kívánt Szentimrevárosi Óvoda 14. oldal 4.3. A Szentimrevárosi Óvoda három jelenlegi intézményének bemutatása 16. oldal 5. Működési feltételek biztosítása, fejlesztések, felújítások 19. oldal 5.1. Tárgyi feltételek 19. oldal 5.2. Gazdálkodás 19. oldal 5.3. Tanügyigazgatás 20. oldal 6. Humánerőforrás 20. oldal 6.1. Az intézmény szerkezeti struktúrája 21. oldal 7. Vezetési program 23. oldal 7.1. Működési feltételek biztosítása, fejlesztések, felújítások 23. oldal 7.2. A szervezeti struktúra humán erőforrás feltételeinek biztosítása 25. oldal 7.3. Munkaközösségek 28. oldal 8. Vezetési koncepcióm az elkövetkező öt év feladatainak ütemezése 36. oldal 8.1. Az óvoda kapcsolatrendszere 40. oldal 9. Összegzés 42. oldal Mellékletek Erkölcsi Bizonyítvány Munkáltatói igazolás Végzettséget igazoló dokumentumok 3

4 1. Önéletrajz 1.1 Személyes adatok Név: Édesanyám neve: Szántó Gizella Születési hely: Budapest Szül. év, hó, nap: Lakcím: Budapest, Váli utca em. 2. aj. Telefon: +36/ cím: 1.2. Szakmai életrajz Munkahelyek, szakmai tapasztalat: Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Csicsergő Óvoda óvodavezető 1999 Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Csicsergő Óvoda óvodapedagógus, munkaközösség vezető, támogató szervezet vezető, Budapest XII. kerület Belügy Minisztérium Cinege utcai óvoda óvodapedagógus, munkaközösség vezető- informatika az óvodában Végzettségek: Apor Vilmos Katolikus Főiskola vezető óvodapedagógus szakirányú szakképzettség, pedagógus szakvizsgával ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar pedagógus szakvizsgával bővített óvodapedagógus fejlesztési szakirányú szak Budapesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus szakán óvodapedagógus szak 1986-ban érettségiztem a Bem József Óvónői Szakközépiskolában Egyéb továbbképzések, tanfolyamok: 2013 RAABE 957/61/ órás Cselekvő, felfedező tevékenység szervezésének módszertana az óvodában 2012 OKM-4/332/ órás Együttnevelés, befogadás, tolerancia a nevelésben-oktatásban 2011OKM-4/217/ órás Viselkedéskultúra európaiság hitelesség - protokoll 2009 OKM-3/84/ órás Web szerkesztési alapismeretek 2002 OM 1223/45/ órás Értékelés, mérés az oktatási nevelési intézményekben 2002 XXV./2./849./ órás Óvodai nevelési program és a gyakorlat összevetése 2002 XI. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ Alapfokú bábjátékos továbbképzés 4

5 2001 HU TM Európai Számítógép- használói Jogosítvány ECDL OKKER Számítógép kezelő (- használó) 1997 Fővárosi Pedagógiai Intézet A környezet és matematikai nevelés komplex pedagógiai rendszere 1995 Fővárosi Pedagógiai Intézet Frostig elemek az óvodai fejlesztésben Szakmai szervezési készségek és képességek: Támogató szervezet vezető: minőségirányítás szervezése, intézményi folyamatok működésének ellenőrzése, értékelése Szakmai munkaközösség vezető Pályázatok írása: kulturális, sport, egészséges életmód, környezettel való ismerkedés, környezetvédelem, jeles napok, hagyomány, Zöld sarok témakörökben Óvodavezetés: szervezetfejlesztés, gazdálkodás, törvényes működés Technikai készségek és képességek: Számítógépes ismeretek ECDL /szövegszerkesztés, táblázatkezelés stb./ weblapszerkesztés alapjai Intézményi szoftverek /ETELKA, KIR, KIR3, stb./ Egyéb készségek és képességek: 1999-től kerületi továbbképzések, munkaközösségek, szakmai napok 2006-tól Bemutató foglalkozások, előadás szakmai találkozón, kreativitás, kezdeményező készség, csapatmunkára való képesség, kitartás 2012-től Intézményvezetőként az intézmény felújíttatása, fejlesztő szoba kialakíttatása, intézmény szakmai fejlesztése, törvényes működés, takarékos gazdálkodás. Kitüntetés: Újbuda Gyermekeiért Elismerő Cím Vezetői engedély: B kategóriás jogosítvány 1987 Munkaviszonyom kezdete: augusztus 01. Jelenlegi beosztás: intézményvezető 5

6 2. A pályázat elkészítésének meghatározó dokumentumai 2.1. Jogszabályi háttér évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi CXCV. törvény az államháztartásról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról évi C. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről Jogi kötőerővel nem bíró dokumentumok: Önértékelési kézikönyv óvodák számára Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 6

7 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Köznevelési koncepció Újbuda Esélyegyenlőségi Programja A köznevelési koncepció által létrehozott új intézményhez, Szentimrevárosi Óvodához tartozó óvodák jelenlegi alapdokumentumai A Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda, az Alsóhegy Utcai Óvoda és az Újbudai Karolina Óvoda hatályos Alapító Okirata A Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda hatályos Pedagógiai programja Nevelőtestületi elfogadás határozatszám: 8/2013 Az Alsóhegy Utcai Óvoda hatályos Pedagógiai programja Nevelőtestületi elfogadás határozatszám: 10/2013 (VIII.29.) Az Újbudai Karolina Óvoda hatályos Pedagógiai programja Nevelőtestületi elfogadás határozatszám: 8/2013.(08.30.) A Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda, az Alsóhegy Utcai Óvoda és az Újbudai Karolina Óvoda hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei A Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda, az Alsóhegy Utcai Óvoda és az Újbudai Karolina Óvoda hatályos Házirendje A Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda, az Alsóhegy Utcai Óvoda és az Újbudai Karolina Óvoda hatályos Továbbképzési programjai 7

8 3. Bevezető Ami az ember lehet, annak kell lennie. Hű kell, hogy legyen természetéhez, de csak az érdemes a vezető névre, aki elkötelezetten vezeti csapatát az általa látott cél felé. Az első feltétel, hogy higgyen a célban, a második, hogy elkötelezetten vezessen a célhoz. (A. Maslow) Az elmúlt 29 éves óvodapedagógusi pályám során tudatosult bennem, hogy az óvoda a gyermekek személyiségfejlődésében alapvetően meghatározó, fontos szerepet tölt be azzal, hogy meleg, szeretetteljes családias légkörű, érzelmekben és tevékenységekben gazdag óvodai élet megteremtésével segíti egyéni képességeik kibontakoztatását és közösségi, szocializációs fejlődésüket. Ez az egyik legfontosabb időszaka minden embernek a sikeres élet elkezdéséhez. A gyermekek nevelése elengedhetetlen a családok együttműködése nélkül. Az optimális nevelőtársi viszonyt, olyan pedagógusok tudják kialakítani, akik rendelkeznek a folyamatosan megújuló módszertani ismeretekkel, és olyan munkahelyi, szervezeti légkörben dolgoznak, ami inspirálja, szakmailag kihívások elé állítja őket. A jó óvodában a gyermekek biztonságban érzik magukat, szeretnek odajárni, örülnek társaiknak és azoknak a felnőtteknek, akik őket körülveszik. A jó óvoda érzelmi anyaöl, ahol derűs, egyenletes, ráérős és ritmikus az élet. Az ilyen óvodában nem kényszerítik a gyermeket életkor-idegen tevékenységekre, felesleges szereplésekre, kötött programokra, túl korai tanulásra....nem várnak tőlük mást, csak azt, amit maguktól és örömmel tenni képesek." 3.1 Vezetői hitvallásom Hiszem - hogy az új szemléletű vezetés, új célokat, stratégiákat keres, koncepciókat kezel, rugalmas, egyidejűleg több folyamatot lát át és tud kézben tartani, hatékonyan gazdálkodik az idővel, és a rábízott erőforrásokkal. - hogy a menedzser-szemléletű vezetési gyakorlat hat a mindennapi pedagógiai munkára, hogy a szűkös és egyre inkább szűkülő erőforrásokat hatékony vezetéstechnikai és motivációs eszközökkel pótolhatja a vezető. - hogy a coach szemléletű vezetéssel lehet tartalékokat feltárni az emberi erőforrások racionális felhasználásával, ezért hangsúlyozni szeretném a csapatmunka fontosságát, az óvodai légkör harmonikusabbá tételét. A felkészült vezető nem térhet ki a köznevelés szakmai közéletében megjelenő új kihívások elől. Új és más típusú tudásra van szükség, hogy megfeleljen a differenciált szülői és fenntartói elvárásoknak. A köznevelési intézmények programkínálatukkal szociális és közösségi szolgáltatást is végeznek. Az intézmény munkatársai továbbadják szakértelmüket a befogadó közösségeknek, generálói a helyi közösségi kezdeményezéseknek a hagyományőrzéstől a művészeteken át a környezettudatos életig. 8

9 Célom - Hogy az óvodák eddig elért eredményeit, és ismerve a belső körülményeket, működési rendet törvényes és színvonalas óvodákat működtessek. - Hogy olyan utat, jövőt mutassak kollégáimnak, melyben a folyamatos, minőségi munka anyagi és erkölcsi megbecsülést, szakmai sikereket, és biztos munkahelyet garantál számukra. - Hogy vezetői munkámat a külvilág iránti nyitottság jellemezze, informálódjak, és elnyerjem az óvoda szélesebb körű megismertségét, elismertségét. - Hogy az általam vezetett intézményben a munkatársak rejtett tartalékai, képességei, ambíciói felszínre kerüljenek, összegződjenek; kollektív bölcsességnek nevezik ezt az erőforrást. A vezetői állás megpályázása új kihívást jelent számomra. Fontosnak tartom, hogy az óvodák értékeit, hagyományait megőrizve, új tartalmakkal kiegészítve hozzájáruljak az optimális feltételek biztosításához, amelyek az intézmény eredményes működéséhez szükségesek. 9

10 4. Helyzetelemzés Vezetői pályázatom elkészítésénél helyi sajátosságként figyelembe kívánom venni 4.1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Köznevelési koncepciójában a következő elemeket Az óvodai ellátáshoz kapcsolódó törvényi és módosító hatások, változások: - Az óvodai kötelmet érintő változás, kötelező óvodáztatás (pretankötelem) Nkt szeptember 1.-jétől hatályos 8. (1) alapján - A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek ellátásának személyi feltételrendszerét érintő változás (Nkt. 3. sz. melléklet , sor) - SNI gyermekek számának növekedése - Óvodai körzetek határainak átjárhatósága megváltozik (életvitelszerű körzetben lakás fogalma) - Óvodában maradó tankötelesek száma nő Fenntartói célok: - A hatályos törvényekben megjelölt köznevelési közszolgálati kötelező alapfeladat óvodai nevelés ellátása - A kötelező feladatellátás minőségének és színvonalának megőrzése, fejlesztése. - A köznevelési intézmények a törvényben biztosított szakmai autonómiájának tiszteletben tartása mellett: - a nevelőmunka folyamatos, minőségi fejlődésének biztosítása, - a szülők és a gyermekek igényeinek kielégítése a lehetőségek függvényében, - a kerületi lehetőségek gazdag választékának biztosítása magas színvonalon. - Folyamatos értékelés és visszacsatolás figyelembevételével egy a társadalmi és jogszabályi változásokra is reagálni képes, hosszútávon fenntartható köznevelési intézményhálózat kialakítása. - A tanköteles korú és iskolaérett gyermekek iskoláztatásának elősegítése az óvodapszichológusi hálózat segítségével. Az Önkormányzat a következő időszakban kiemelt figyelmet kíván fordítani: - A köznevelési intézményhálózat racionális, korszerű és hatékony működésére. - Az önkormányzati intézmények regionális szintű intézményhálózatának megteremtésére. - A nevelés-oktatás személyi feltételeinek minőségi fejlesztésére. - A feladatfinanszírozás és az intelligens mérés értékelés eszközével a tartalmi munka minőségének javítására a gazdaságosság szem előtt tartásával. - A szakmai munka alábbi területeire: óvodákban a beszédfejlesztés, a beszédmegértés készségének fejlesztésére, óvodákban a mozgás, művészeti és logikus gondolkodásra nevelés fejlesztésére, a pedagógusmunka hatékonyságára és az intézményvezetői munka ellenőrzésére, motiválására a pedagógiai munka elismerésére 10

11 Fenntartói prioritások, szakmai feladatok az óvodai pedagógia terén kiemelkedően fontosnak tartja: - az esélyegyenlőség biztosítását, - a tehetséggondozást, - a mozgást, mely a gyermekek fejlődésében különös jelentőséggel bír, - a magyarság-tudat kialakítását, - a beszédfejlesztést és megértést, a szép, helyes magyar beszéd művelésére nevelést, - a közösségi nevelést, közösségformálást, - a zenei érdeklődés felkeltésére, a zenei ízlés formálására és az esztétikai fogékonyság kialakítására alkalmas ének, zene, énekes játék, gyermektánc óvodai tevékenységét, - a környezet megóvására és az egészséges életmódra nevelést, - hazánk hagyományainak őrzését és ápolását, - a gyermekekre irányuló káros hatások megelőzését és ellensúlyozását minden lehetséges eszközzel. Újbuda Önkormányzata a megfogalmazott célok, prioritások és ellátandó szakmai feladatok alapján az alábbi alapelveket határozta meg: A kerületben nem maradhat gyermek ellátatlanul, így az önkormányzat a jogszabályi kötelezettségeken felül is biztosítja a szükséges ellátást. Az óvodai nevelési időben (8-16 óra között) nem tartható olyan program, ami az oktató-nevelő munkát megzavarná. Kiemelt szerepet kap a szabad játékkal történő fejlesztő munka. Biztosítani kell a gyermekek részére a lehető legtöbb mozgást, lehetőleg a szabadban, amihez a megfelelő eszközparkot is biztosítani kell. Az egészséges táplálkozás lehetőségét biztosítani kell, amihez az önkormányzat eddig is, és a jövőben is vállalja a többlettámogatást. A környezettudatos nevelés már az óvodában kezdődjön el. Az önkormányzat a jövőben is szerepet vállal az óvodai ellátásban dolgozó pedagógusok motiválásában, és minden szempontból méltányos foglalkoztatásában. Az óvodai nevelés során az önkormányzat szándéka működtetni azokat a fejlesztő tevékenységeket, amelyeket a jogszabály lehetővé tesz, ezzel is támogatva az iskolai képzésbe lépők teljesítő képességét. Finanszírozás tekintetében A koncepció célja, hogy hosszú távon biztosítsa a köznevelési intézmények működésének személyi és tárgyi feltételeit. Legyen: - kiszámítható, - ellenőrizhető, - általánosan alkalmazható, - biztosítsa a szakmai önállóságot. A csoportok tervezhető átlaglétszáma: 24 fő Az óraszámkeretek meghatározása: Az óvodák nyitva tartása napi 12 óra Reggel óra, valamint délután óra között ügyeleti rendszerrel. 11

12 A finanszírozás elvei intézménytípusonként: - A kialakult gyakorlatnak megfelelően a kerületben változatlanul finanszírozásra kerül minden óvoda élén egy fő óvodavezetőt, rajta kívül csoportonként 2 óvodapedagógusi álláshelyet, telephelyenként a köznevelési törvény szerint meghatározott vezető helyettesi álláshelyet. - Amennyiben az óvodai csoportlétszám több mint a finanszírozott átlaglétszám, arányosan nő a finanszírozás mértéke. - A szakmai munka támogatásának érdekében óvodánként maximum 5 szakmai munkaközösség működésének feltételeit biztosítja az Önkormányzat. - A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak körének meghatározása: 600 férőhely alatti óvodába 1 függetlenített intézményvezető helyettesi állás december 31-ig, Telephelyenként 1 intézményvezető helyettes II. megbízás, Integráció szerint szükséges gyógypedagógus álláshely, Szükség szerint pszichológus álláshely, Szükség szerint fejlesztő pedagógus álláshely, 3 csoportonként 1 pedagógiai asszisztens, 4 gyógy-testnevelői álláshely, 4 csoportonként 0.5 óvodatitkári álláshely, Csoportonként 1 dajka álláshely, Bentlakó /házmesteri feladatot ellátó/, fűtő, kertész álláshely szükség szerint, 4 csoportonként 1 takarítói álláshely, Telephelyenként 1 konyhás álláshely. A fentiek szerint megállapított be nem töltött álláshelyekre jutó személyi juttatás felhasználásáról az intézmény szabadon dönt, de tartós bérre nem használhatja. A Képviselő-testület április 23-án a 74/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozatában a Köznevelési Koncepció című dokumentummal összhangban nyolc óvodát hoz létre Újbudán Az általam megpályázni kívánt Szentimrevárosi Óvoda (székhely: Budapest, Badacsonyi u ) jelenleg - Gyermeklétszámot tekintve : Alsóhegy Utcai Óvoda: 174 Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda: 217 Újbudai Karolina Óvoda: 100 Összesen: Dolgozói álláshelyek a 2014/2015. nevelési évben: Alsóhegy Utcai Óvoda: 23 Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda: 31.5 Újbudai Karolina Óvoda: 18 Összesen:

13 - Pedagógus létszám: Alsóhegy Utcai Óvoda: 13 Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda: 17 Újbudai Karolina Óvoda: 9 Összesen: 39 - Technikai dolgozó létszám: Alsóhegy Utcai Óvoda: 10 Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda: 14.5 Újbudai Karolina Óvoda: 9 Összesen: 33.5 Az intézményt jelenleg két óvodapszichológus látja el. Értelmezésemben valószínűsíthető, hogy a Szentimrevárosi Óvoda óvodapszichológusi ellátására állás pályázatot kell kiírni, és egy fő óvodapszichológus alkalmazására lesz lehetőség. Az intézményben jelenleg egy-egy, összesen 3 Óvodai szakmai munkaközösség működik. - A Szentimrevárosi Óvoda intézményeinek jelenlegi Alapító Okirat szerinti fő profilja: Alsóhegy Utcai Óvoda: Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda: Újbudai Karolina Óvoda: Környezettudatos és egészséges életmódra nevelés Komplex esztétikai nevelés és mozgásfejlesztés Néphagyományőrzés - A Szentimrevárosi Óvoda intézményeinek jelenlegi Alapító Okirat szerinti SNI specializációja: Alsóhegy Utcai Óvoda: Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda: Újbudai Karolina Óvoda: Egyéb pszichés fejlődési zavar, magatartási nehézség Enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavar Egyéb pszichés fejlődési zavar Az SNI ellátásához meglévő személyi feltételek a Szentimrevárosi Óvodában: Jelenleg kialakított pedagógiai asszisztensi státusz: 5 Állományban lévő egyéb végzettséggel rendelkező óvodapedagógusok: Gyógytestnevelő: 1 Gyógypedagógus: 1 Fejlesztőpedagógus: 1 13

14 4.3. A Szentimrevárosi Óvoda három jelenlegi intézményének bemutatása az Alsóhegy Utcai Óvoda, mely a Gellérthegy legszebb részén hat csoportban, három szintes udvarral, melyen 25 többfunkciós fajáték található, fogadja a gyermekeket. Vallják, hogy a család egyedi és pótolhatatlan, nagy szakmai múlttal rendelkező, nyitott, folyamatos megújulásra képes óvodapedagógusai feladatuknak tekintik a családi nevelés erősítését, segítését. Olyan alapvető értékeket közvetítenek, mint az egészséges életvitel, a természeti környezet szeretete, a művészetek iránti érdeklődés. Bekapcsolódtak a Madárbarát óvodai programba, a Zöld Óvoda címet másodszor nyerték el. Az óvoda tárgyi ellátottsága jól szolgálja a nevelési célkitűzéseket. A csoportszobák igényesen felszereltek, egyedi berendezésük a csoportos óvodapedagógusok ízlését dicsérik. SNI specializáció: Egyéb pszichés fejlődési zavar, magatartási nehézség. Jelenleg nincs SNI gyermek az intézményben. Hagyományaik: a Madarász-ovi ; egész napos kirándulás Visegrádra, Mogyoróhegyre, a kisebbekkel a Normafához; a Figurina báb együttes meghatározott rendszerességgel látogat az intézménybe; másfél havonta táncház van az óvodában élő zenére. Ünnepeik: Mikulás, adventi készülődés, farsang, húsvét, évzáró műsor, gyermeknap, születésnapok, nagycsoportosok búcsúja. A os nevelési évben két azonos életkorú csoportot indítanak. a Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda mely Dél-Budán a kerület fás, ligetes részében, a Gellérthegy déli lábánál, a Badacsonyi Diószegi - Dávid Ferenc utca által határolt területen található. Kellemes, csendes, gesztenyefákkal övezett nagy udvar biztosítja a gyermekek egészséges mozgásigényének kielégítését. Két nagyméretű tornatermük is a mozgásfejlesztést szolgálja. A csoportszobák tágasak, világosak, ízlésesen berendezettek. Az intézmény személyi feltételei rendkívül jók. Magas színvonalon képzett, rendszeresen művelődő és önmagát képző 17 óvodapedagógus foglalkozik az intézmény nyolc csoportjába járó gyermekekkel. Vallják, hogy az óvoda a szülői ház nevelésére kell, hogy támaszkodjék, ugyanakkor elhivatott és nagy szaktudással bíró pedagógusaik nevelési tapasztalataikkal szívesen állnak a szülők rendelkezésére. Komplex esztétikai nevelési programjuk egyedül álló a maga nemében. SNI specializáció: Enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavar. A nevelési évben 4 SNI gyermek volt az intézményben. Hagyományaik: Gesztenyéskert-napok, sportnapok a családokkal, Állatok világnapja, Madarak és fák napja, Gesztenyéskert Galéria kiállításai, rendszeres bábelőadások. Ünnepeik: Mikulás, karácsony, farsang, húsvét, nemzeti ünnepeink, anyák napja, évzáró, gyermeknap, születésnapok. A os nevelési évben harmadik életévét betöltött gyermeket tudnak felvenni. az Újbudai Karolina Óvoda a kerület bel-budai körzetének családias hangulatú négy csoporttal működő óvodája. Udvarukon árnyas platán és vadgesztenyefák nyújtanak védelmet a nyári melegben. Fából készült, EU-s megfelelési szabvánnyal ellátott udvari játékaik vannak. Csoportszobáik szépek, hangulatosak, galériával bővítettek. Az óvoda pedagógusai az intézmény pedagógiai programjának szelleméhez illő szaktudással és felkészültséggel rendelkező szakemberek. A gyermekekkel való szeretetteljes attitűd az óvoda valamennyi dolgozójától elvárt. A családias hangulat megőrzését és nevelőmunkájuk eredményességét a szülőkkel együttműködő nevelési partneri viszony kialakításával valósítják meg. Az óvoda sajátos nevelési arculattal rendelkezik, pedagógiai programjuk kerete a néphagyományőrzés. Ezen kívül fontos számukra a testi-lelki egészségkultúrára és a környezettudatos magatartásra nevelés, a tehetségek gondozása és a képességfejlesztés. 14

15 SNI specializáció: Egyéb pszichés fejlődési zavar. A nevelési évben 2 SNI gyermek volt az óvodában. Hagyományaik: Mihály nap, szüret, Márton nap, Mikulás, Ádvent, Luca nap, karácsony, vízkereszt, gyertyaszentelő (Medve nap), farsang-kiszézés, téltemetés, Gergely járás (iskolába hívogatás, tavaszvárás, Húsvét, Pünkösd. Ünnepeik: Anyák napja, nagycsoportosok búcsúja, születésnapok. A os nevelési évben az óvodában mind a négy csoport vegyes korosztállyal fog működni. Mindhárom óvodában a közvetlen környezeti értékek átadása mellett kirándulások és programok szervezésével nagy hangsúlyt fektetnek tágabb környezetük természeti és épített szépségeinek megismertetésére. Ehhez a szülői kezdeményezéssel létrejött, és támogatott óvodai alapítványok nyújtanak anyagi segítséget. Mindhárom óvodában a nevelési év felvételi eljárás lebonyolítása a jelenlegi vezető hatásköre. A helyzetelemzés végén nem tudom megállni, hogy ne éljek azzal a hasonlattal, a kerület három gyöngyszemének szeretnék a vezetésére vállalkozni. Azonban nem felfűzni, hanem körbekeríteni kívánom egy erős szállal, mely biztonságot, teret ad a további színvonalas működésre és egyben lehetőséget kínál az intézmények számára a kibontakozásra, együttműködésre, kooperációra. Egyik fő célkitűzésem, hogy megismerhessék egymás értékeit, átadhassák azt a nagy múltra visszatekintő felhalmozott tudást, mely színesítheti, tovább gazdagíthatja mindennapi nevelőmunkájukat. A Szentimrevárosi Óvoda mindhárom intézményének fő profilja, hagyományaik sokszínűsége minden tekintetben tükrözi a fenntartói prioritásokat és szakmai feladatokat. 15

16 5. Működési feltételek biztosítása 5.1.Tárgyi feltételek A Szentimrevárosi Óvodák épületeiben a csoportszobai és udvari tárgyi feltételek megfelelnek a 20/2013. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletét képező eszköz és felszerelési jegyzéknek a gyermekek ellátásához, neveléséhez, a változatos játéktevékenységekhez és mozgásigényük kielégítéséhez. Az eszközök folyamatos felülvizsgálata, karbantartása, cseréje elengedhetetlen a gyermekek testi épsége, a korszerű pedagógiai nevelés és a minőségfejlesztés érdekében. Eddig a fenntartó által biztosított költségvetési kerethez a szülői közösségek elkötelezett szerepet vállalt az óvodai alapítványok támogatásával - hozzájárultak gyermekeik környezetének fejlesztéséhez, a programok szervezéséhez reményeim szerint ez a jövőben is működni fog. Gesztenyéskert Óvodáért Alapítvány Alsóhegy utcai Óvodáért Alapítvány Karolina Gyermekkert Alapítvány 5.2. Gazdálkodás Az új szervezeti egység létrejöttét követően a GAMESZ elkészíti a Szentimrevárosi Óvodák költségvetését. Célom, hogy a gazdálkodási és pénzügyi szabályok betartásával a takarékosság elvét követve biztosítsam a feladatfinanszírozást. Várható feladatok: - Részvétel a banki, közüzemi és szolgáltatási szerződések átírásánál; - KIR rendszer működtetése; szükség szerint lezáró statisztika, statisztikai jelentés az összevont intézményre; személyi nyilvántartó rendszer összehangolása; - Az ETELKA, KIR és KIR3 rendszer jogosultságainak beállítása, szükséges módosításainak elvégzése augusztusában első feladat lesz a Pedagógus életpályamodell következő béremelési ütemének megvalósítása érdekében a pedagógusok illetményének módosítása. - Valószínűsíthetően pszichológusi és pedagógiai asszisztens álláshely meghirdetése, személyek kiválasztása és munkáltatása 5.3. Tanügyigazgatás A Szentimrevárosi Óvodák gyermeklétszáma a jelenlegi Alapító okiratok szerint: Alsóhegy Utcai Óvoda: 174 fő Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda: 217 fő Újbudai Karolina Óvoda: 100 fő Összesen: 491 fő A kötelezően vezetett tanügyi nyilvántartásoknak, és azok vezetésének módja jelenleg intézményenként különböző. A pedagógiai tervezés kötelező dokumentumai a csoportnapló és a gyermekek fejlődésének nyomon követését rögzítő dokumentum, egységesített változatainak általam tervezett bevezetési időpontja

17 6. Humánerőforrás Az óvodákban a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára. Az óvoda működését segítő, nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája hozzájárul az óvodai nevelés eredményességéhez. - Dolgozói álláshelyek a 2014/2015. nevelési évben: Alsóhegy Utcai Óvoda: 23 Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda: 31.5 Újbudai Karolina Óvoda: 18 Összesen: 72.5 Jelenleg csoportonként két óvodapedagógus végzi a nevelőmunkát, tevékenységük eredményességét egy- egy dajka segíti. Szakmai munkakapcsolatuk összhangban van. Az óvodapedagógusok munkáját segíti még a pedagógiai asszisztensi, takarítói és konyhás, óvodatitkári és kertész munkakörben foglalkoztatottak. - Pedagógus létszám, vezetői álláshely nélkül: Alsóhegy Utcai Óvoda: 12 Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda: 16 Újbudai Karolina Óvoda: 8 Összesen: 36 - Technikai dolgozó létszám: Alsóhegy Utcai Óvoda: 10 Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda: 14.5 Újbudai Karolina Óvoda: 9 Összesen: 33.5 Betöltött dolgozói álláshelyek az intézményvezetői álláshellyel együtt a nevelési évben: Az intézmény szerkezeti struktúrája Az intézményben egy szerkezetben működő funkciók, szervezeti egységek és azok belső együttműködése: Az összevonás eredményeként létrejövő új szervezeti formában, mint vezető elsődleges feladatnak tekintem a Szentimrevárosi Óvoda minden munkatársának a megismerését. Ennek lehetséges területei a személyes elbeszélgetések, interjúk, SWOT analízis elkészítése, feldolgozása, értelmezése. Lehetőséget kívánok adni arra, hogy megismerjenek, engem, mint embert, mint vezetőt. Vezetési stílusom alapja az, hogy hiszek a munkatársaimban, érdeklődöm irántuk, meghallgatom őket, jövőképet állítok eléjük, elérhető célokat fogalmazok meg, támogató visszajelzéseim őszinték és rendszeresek. Számomra a bizalom a legfontosabb érték, mellyel élni kell, de visszaélni sohasem szabad. A felelősség a vezetőé, de a döntések meghozatala előtt minden esetben szükségét érzem annak, hogy a vezető- és munkatársaim véleményét kikérjem, megfontoljam. 17

18 A Szentimrevárosi Óvodák intézményeiben az alábbi időbeosztás szerint tervezem tartózkodásomat szeptember 01-től: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 8-12-ig Szentimrevárosi székhely Alsóhegy telephely Szentimrevárosi székhely Karolina telephely Szentimrevárosi székhely 12-14ig ig Feladattól függően Karolina telephely Feladattól függően Szentimrevárosi székhely Feladattól függően Alsóhegy telephely Feladattól függően Szentimrevárosi székhely Feladattól függően Változó Szülői fogadóórák előzetesen egyeztetett időpontban. Szülői értekezletek tól Az információáramlás zökkenőmentessége elengedhetetlen a hatékony működéshez. Ennek megvalósulásához fel kell állítani az intézmény vezetői-teamjét, mely konzultatív testület; véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. A vezetőség legfőbb feladata: hogy az intézmény működéséhez szükséges feltételeket biztosítsa; meghatározza a célokat és fő irányokat; elérje a belső szervezettséget; A team tagjai: - az intézményvezető, - intézményvezető helyettesek, - intézményvezető helyettes II. megbízatással rendelkezők - és a szakmai munkaközösségek vezetői. Elsődleges cél, a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a Szentimrevárosi Óvoda mindhárom épületében a nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása. Egyik legfontosabb célkitűzésem és feladatom a Szentimrevárosi Óvoda mindhárom intézményében a közösség által elfogadott és közösen értelmezett értékek megfogalmazása. Fontos, hogy ezekkel a szervezet tagjai azonosulni tudjanak, hosszú távon érvényesnek fogadják el, kövessék, a belépő új tagoknak, mint követendő mintát, és mint kívánatos gondolkodási és szemléletmódot közvetítsék. Fontosnak tartom meghatározni az óvodavezetés alapelveit, melyek mentén elkötelezettséget vállalva kell, hogy végezzék feladataikat: - a Köznevelési törvény és a fenntartó elvárásaihoz, - szakmai tudásukkal, személyes példájukkal megalapozzák és biztosítják az óvoda értékrendjét, - gyermekközpontú szemléletmódjuk legyen példamutató, - önképzésükkel, aktív részvételükkel biztosítsák a nevelőmunka, az intézményi működés eredményességét, hatékonyságát, - partereink gyermekek, szülők, fenntartó - igényeinek felmérése rendszeres, az igényfelmérés eredményeinek felhasználása tudatos. A Köznevelési koncepció biztosítja telephelyenként a köznevelési törvény szerint meghatározott intézményvezető helyettesi álláshelyet, és ezen felül telephelyenként 1 intézményvezető helyettes II. megbízást. 18

19 Ezen pozíciók betöltését egy évre szóló, határozott idejű kinevezéssel tervezem. Azért egy év, mert a megbízatás a csoportos óvodapedagógusi feladatok mellett, nagyobb vezetői hatás- és feladatkört jelentene, mint az eddigi gyakorlatban megszokott volt. Az intézmény vezetői-teamjének kiválasztását, és kinevezését a személyes beszélgetések, nevelőtestületi értekezletek információi alapján, az egyéni ambíciók, vállalások szándékát figyelembe véve, felkéréssel tervezem. 7. Vezetési program 7.1 Működési feltételek biztosítása, fejlesztések, felújítások A Szentimrevárosi Óvoda működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselőtestülete által előirányzott intézményi költségvetési keretből biztosítom, betartva a törvényességi szabályokat. Hatékony gazdálkodásra törekszem a megfontoltság elvét figyelembe véve. Az óvoda állagának és eszközeinek megóvása minden kolléga felelőssége. Feladatunknak kell tekintenünk az óvodákat segítő anyagi források felkutatását fenntartani a szülők támogatását, a meglévő alapítványok további működtetését, a pályázati lehetőségek kiaknázását. Az intézmény gazdasági helyzetéről munkatársaimat tájékoztatni kívánom. A költségvetéssel kapcsolatos döntések előkészítésénél a vezetői team véleményére számítok. Az épületek közötti költségvetés megosztásánál a gyermeklétszám, feladatfinanszírozás szerinti elosztási elvet kívánom szem előtt tartani. Az informatikai eszköz ellátottság sajnos hiányos a Szentimrevárosi Óvoda székhelyén és telephelyein: multi funkciós nyomtatót (szkenner, fax, fénymásoló) szükséges beszerezni, mert nincsen. Az épületek állagmegőrzésének érdekében folyamatos és átgondolt felújításra, karbantartásra lesz szükség. Terveim a os nevelési évre: A Szentimrevárosi székhely esetében: - Elsődleges feladat a választási bizottság véleménye és saját meglátásaim alapján az udvari játéktároló helyiség méretének növelése és elkerítésének biztonságosabbá tétele. - Az óvoda udvarának kerítése nem megfelelő állapotban van, nem méltó az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek (komplex esztétikai nevelés) ezért felújításának szükségességét érzem. Az Alsóhegy utcai telephely esetében: - A nyár során második ütemben befejeződik az épület és az udvar teljes felújítása. Itt elsősorban az állagmegóvás a fő feladat. - A kihasználatlan orvosi szoba funkciójának kibővítését logopédusi és fejlesztő szobává, jelentős anyagi ráfordítás nélkül, megvalósíthatónak tartom. 19

20 A Karolina úti telephely esetében: Ebben az intézményben látom szükségét a legtöbb intézkedést és szervezést igénylő felújítás, karbantartás elvégzésnek. Az egyediségből fakadó, sok, nagyon kisméretű helyiségek a választási bizottság véleménye és saját meglátásaim alapján, nehézkesen tudják biztosítani a funkciónak megfelelő működést. - A szertár és raktár kihasználatlan, lehet, hogy egy selejtezés részben megoldaná a problémát; - A nevelői öltöző több funkciót lát el, ezzel nehézkes a használata. - A só szoba elhasználódott, ezért vagy teljes felújítást, vagy a helyiség funkciójának újragondolását igényli. A pszichológusi szoba jelen állapotában nem ideális feladatának betöltésére, ezért elképzelhetőnek tartanám a két helyiség egybenyitását. - A nevelői szoba jelen állapotában nem tudja betölteni funkcióját, ezért a nevelőtestületnek megfontolásra terjesztem elő a zeneszobával történő cseréjét A szervezeti struktúra humán erőforrás feltételeinek biztosítása, fejlesztése Fenntartó Intézményvezető Szülők Közössége Óvodatitkár Munkaközösség vezetők Intézményvezető helyettesek Munkacsoport vezető óvoda pszichológus Pedagógiai munkát közvetlenül segítők: dajkák, pedagógiai asszisztensek Intézményvezető Szentimrevárosi székhely helyettes II. óvodapedagógusai Alsóhegy telephely óvodapedagógusai Karolina telephely óvodapedagógusai Alkalmazottak: konyhás, takarító, kertész Mint vezetőnek, természetes vágyam, hogy kiváló kollégákkal dolgozzam együtt. Az intézmények közössége, sokszínű személyiségekből formálódó együttes. Idősebbek és fiatalabbak, vezetők és vezetettek, derűsek és aggodalmaskodók, aktívak és visszahúzódók minden kollektíva más és más. Nagy kihívás harmonikus egésszé formálni három jól működő csapatot, de mindenképpen szükséges és elengedhetetlen a nevelés érdekében. A nyitott, 20