PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére"

Átírás

1 PÁLYÁZAT A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére Kapja: Pályázó: Budapest Főváros XI.ker. Jánosné Szedlacsek Éva Újbuda Önkormányzatának Érd Ács u. 18. Képviselő testülete Budapest Bocskai út

2 Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő testület! Tisztelt Kilturális és Köznevelési Bizottság! Szivárvány - Gazdagréti tér Pitypang Óvoda Szivárvány - Törökugrató u. Hivatkozással a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Közigazgatási Állásportálon meghirdetett intézményvezetői álláshelyre, alulírott Jánosné Szedlacsek Éva megpályázom a Budapest XI. kerület Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét intézményvezetői álláshelyét. Budapest, május 27. Tisztelettel: Jánosné Szedlacsek Éva 2

3 TARTALOM Személyi adatok.. 4 Szakmai önéletrajz BEVEZETÉS Szakmai hitvallás Törvényi háttér- pályázat elkészítésének meghatározó dokumentumok Jogszabályi háttér Óvodai alapdokumentumok áttekintése HELYZETELEMZÉS Szociokulturális háttér Alap szolgáltatásban részt vevő gyermekszám 2014/2015 nevelési évben Gyermekvédelmi adatok Tartalmi munka Humán erőforrás Jelenleg engedélyezett létszám A nevelőtestület és a munkájukat segítők képzettség mutatói Működési feltételek biztosítása Tárgyi feltételek Felújítások VEZETÉSI PROGRAM Működési feltételek Biztonságos intézmény megteremtése Gazdálkodás Szolgáltatások Ünnepek, hagyományok Szervezet struktúrája, humán erőforrás feltételeinek biztosítása, fejlesztése Szakmai szervezetfejlesztés - A szervezeti kultúra fejlesztése Vezetési koncepció Az elkövetkező 5 év feladatainak ütemezése az intézmény minőségelvű működtetésének terve A Gazdagréti Óvoda Pedagógiai Programjának megvalósítását célzó elvek, feladatok A minőségelvű intézmény működési garanciái Vezetői funkciók működtetése Tervezés, szervezés Ellenőrzés, döntés, irányítás Humánerőforrás menedzsment Az óvoda kapcsolatrendszere ZÁRÓGONDOLAT MELLÉKLETEK. 63 3

4 Személyi adatok Név: Jánosné Szedlacsek Éva Születési hely, idő: Budapest XII június 25 Anyja neve: Fülöp Éva Lakcím: Érd Ács u. 18 Telefon: Állampolgárság: magyar Munkahely: Gazdagréti Szivárvány Óvoda Budapest, Gazdagréti tér 2/a Beosztás: óvodavezető Szakmai önéletrajz Iskolai végzettség: Apor Vilmos Katolikus Főiskola - Vezető óvodapedagógusi szak Pedagógus szakvizsga ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyógypedagógus, pszichopedagógiaszakos tanár Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola - Szarvas Óvodapedagógus Bem József Óvónőképző Szakközépiskola Folyamatban lévő tanulmányok: TÁMOP Szaktanácsadói képzés 2015 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátására

5 Szakmai továbbképzések: 2013 Óvodás és kisiskolás korú gyermekek kortárs közösségben tapasztalható magatartás problémáinak hatékony megoldási stratégiái 2011 Módszertani kérdések az óvodapedagógusok képzésében I., II., III., IV Korszerű módszertan gyakorlatvezető óvodapedagógusoknak I, II, III 2008 Gyermeki agresszió Integráció, inkluzív nevelés kisgyermekkorban Együttnevelés, befogadás, tolerancia a nevelésben - oktatásban 2006 Értékelés, mérés az oktatási - nevelési intézményekben 2004 Sindelar - Zsoldos program Preventív gyógytorna 1998 Zoopedagógia 1992 Fejlesztőpedagógia Munkahelyek: XI. Gazdagréti Szivárvány Óvoda XI. Fogócska utcai Napköziotthonos Óvoda Munkaviszony kezdete: 1987.augusztus 15. Jelenlegi beosztás: intézményvezető 5

6 Szakmai életutam: aug. 15.-től kezdve dolgozom óvodapedagógusként szeptember 1.-ig a Budapest XI. ker. Fogócska u.-i Napköziotthonos óvodában, s annak megszűnte után változatlan testületben, az újonnan épült Gazdagréti Szivárvány Óvodában kezdtem dolgozni januárjától a Gazdagréti Szivárvány Óvoda óvodavezetői feladatait látom el. Vállalt, kapott feladataim óvodapedagógusként: - helyi nevelési program kidolgozása az erre alakult óvodapedagógusi team aktív tagjaként - a partneri elégedettség mérésének, értékelésének irányítója - értékelő csoport vezetője - minőségirányítási team koordinátora - iskolaköteles korú gyermekek képességvizsgálatnak szakmai irányítója - szakmai munkaközösség vezetői feladatok ellátása (5 év) - gyermeknevelő partnerintézményekkel (lakótelepi bölcsődék, Általános Iskolák) való kapcsolattartás felelőse - az Óvodai Nevelés Országos Alapprogram változása alapján a Helyi Nevelési Program átdolgozásának szakmai irányítója - az óvodai dokumentációs rendszer megújításán dolgozó munkacsoport vezetése (csoportnapló, 3-7 éves gyermekek fejődésének nyomon követését szolgáló dokumentum, projekt rendszerű tervezés írásbeli rögzítése) tól munkaközösség vezetőként a két telephelyen dolgozó nevelőtestület szakmai munkájának koordinálása óvodavezető-helyettesi feladatok ellátása január - óvodavezető től gyakorlatvezetőként kapcsolódom az ELTE Óvóképző és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Karának pszichopedagógusi képzésébe től minden évben részt veszek az ELTE TÓK államvizsgáztatásában, mint szakmai bizottsági tag. 6

7 1. Bevezetés Az igazi nagyság mértéke az, hogy mekkora szabadságot adsz másoknak, nem pedig az, hogy mennyire tudsz másokat arra kényszeríteni, amit te akarsz. /Larry Wall/ Az utóbbi évek társadalmi változásai az élet minden területére, így az intézményes kisgyermeknevelésre - az óvodapedagógiára is hatást gyakoroltak. Észre kellett vennünk, hogy megváltozott körülöttünk a világ. A társadalom az elmúlt időszakban az értékválság jeleit egyre erőteljesebben mutatta, vele párhuzamosan a családok anyagi biztonsága is megrendült. Mind kevesebb figyelem, idő, és törődés jut a gyermekeknek. Sokat tudó, de érzelmi intelligencia terén (társas kapcsolatok) vesztes nemzedék van felnövekvőben. Ennek kompenzálására, a családi nevelés megsegítésére az óvoda - mint nevelő intézmény szerepe, fontossága megnőtt. A megváltozott körülményeknek, a társadalmi elvárásoknak csak a magasan kvalifikált, jól összeszokott, csapatmunkára képes nevelőtestület képes megfelelni. Az óvodás gyermekek felnőtté válásának kulcsa részben a mi kezünkben van, hiszen az óvoda köznevelési rendszerünk első láncszeme. Ezért elsődleges célul kell kitűznünk, hogy óvodánk egy olyan biztonságos hely legyen a gyermekek számára, ahol életük nagy részét örömmel, felszabadultan tölthetik. A mi dolgunk, hogy biztosítsuk számukra a nyugalmat, a természetes életteret, minél több gondoskodással. A vezetői munkám lényegét az elkövetkezőkben is, mint eddigi munkámban is a bizalomból táplálkozó emberi kapcsolatokon alapuló együttmunkálkodásban látom. E hivatás gyakorlása során, kellő elhivatottsággal, etikus magatartással, egy olyan gyermekközpontú óvodai élet megvalósításán munkálkodunk, amelyben alkalmazkodva a körülöttünk végbement változásokhoz, együtt, csapatként veszünk részt a célok megfogalmazásában és megvalósításában. Ennek érdekében az óvodai élet szervezésében főszerepet kell biztosítani a játéknak, a mozgás örömének, a cselekvésvágy kielégítésének, az ösztönös, természetes kíváncsiságból adódó megismerésnek, amikor a gyermek érdeklődése, tevékenysége ezt megkívánja. Meggyőződésem, hogy a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztését az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével lehet csak megvalósítani, a gyermeki személyiség tiszteletben tartásával és elfogadásával. Felnőtt és gyermek számára egyaránt fontos az egyénre irányuló törődés, a pozitív megnyilvánulásokra való odafigyelés és az őszinteség. Mint óvodavezetőnek, a legfontosabb feladatom, hogy a megfelelő humanista személyiségjegyeket erősítsem kollégáimban, hogy minél több mély hivatástudattal rendelkező óvodapedagógus és segítő alkalmazott nevelhesse a gyermekeket, akik tudatosan vallják, hogy minden, ami az intézményben zajlik, a gyermekek érdekében történik. 7

8 Olyan gyermek-, és tevékenységközpontú, korrekt partnerkapcsolatokra épülő intézményt szeretnék, ahol a minőségi munka a hatékonyság alapja; ahol mind a gyermekek, mind a felnőttek biztonságban és alkotó légkörben élnek. Ahol a bizalom, a kiegyensúlyozott légkör és a szeretet egysége adja meg azt, hogy a gyermekek boldogok, s mi eredményesek lehessünk választott hivatásunkban. Célom az intézmény hatékony és törvényes működtetése, mely egyaránt megfelel a társadalmi elvárásoknak, a helyi sajátosságoknak, a fenntartói és partneri igényeknek. Vezetői programom megfogalmazásánál törekedtem, hogy harmonikusan illeszkedjen az óvodák Pedagógiai Programjához és az intézményi minőségirányítási feladatokhoz Szakmai hitvallásom Hiszem és vallom: hogy a gyermekkor a felszabadult, felhőtlen, örömteli játék időszaka; hogy a szabad játék és a tudatos tervszerű munka a gyermekek személyiségének, képességeinek kibontakoztatását, fejlődését eredményezi; hogy a felelősségteljes pedagógiai munka eredményeként kreatív gondolkodású, cselekvésre kész, nyitott, a tudásvágy igényével rendelkező gyermekeket nevelünk, mely egész életükre nézve meghatározó irányultságot eredményez; hogy a gyermeki személyiség kibontakoztatásához elengedhetetlen a feltétel nélküli elfogadás, az a nevelési attitűd, mely a szereteten alapul, ami biztonságot nyújt a gyermekeknek a harmonikus, egészséges fejlődéshez; hogy belső meggyőződésből fakadóan hinnünk kell, hogy a hátrányos helyzetű, és sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, befogadása a normál gyermekközösségbe megalapozza a későbbiekben a társadalomba való integráció lehetőségét; hogy a Gazdagréti lakótelep kisvárosszerű életében az óvoda közösségépítő erővel bír, és ezt a feladatot tudatosan fel is vállalja; Az összevont óvoda vezetői állásának megpályázása új kihívást jelent számomra. Fontosnak tartom, hogy az óvodák értékeit, hagyományait megőrizve, új tartalmakkal kiegészítve egy új intézmény megszületésekor hozzájáruljak az optimális feltételek biztosításához, mindazokhoz, amelyek az intézmény eredményes működéséhez szükségesek. 8

9 1.2. A vezetői programot meghatározó dokumentumok Jogszabályi háttér évi CXC. törvénya nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeleta nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeleta nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeleta pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi CXCV. törvény az államháztartásról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletaz államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról évi C. törvénymagyarország évi központi költségvetéséről 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendeletaz Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 32/1997. (XI. 5.) MKM rendeleta Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendeleta pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai- szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, vmint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeleta pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 17/2013. (III.01) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve 346/2013.(IX.30) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről, pedagógus - szakvizsgáról valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 9

10 Jogi kötőerővel nem bíró dokumentumok: Önértékelési kézikönyv óvodák számára Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Köznevelési koncepció Újbuda Esélyegyenlőségi Programja Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda önkormányzati minőségirányítási program Az óvodák alapdokumentumainak áttekintése A Gazdagréti Piypang Óvoda hatályos Alapító Okirata A Gazdagréti Szivárvány Óvoda Kindergarten in Gazdagrét hatályos Alapító Okirata Gazdagréti Pitypang Óvoda Pedagógiai Programja Gazdagréti Szivárvány Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Pedagógiai Programja Gazdagréti Szivárvány Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Szervezeti, Működési Szabályzata Gazdagréti Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdagréti Szivárvány Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvoda Házirendje Gazdagréti Pitypang Óvoda Házirendje Gazdagréti Pitypang Óvoda Továbbképzési programja Gazdagréti Szivárvány Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Továbbképzési programja Óvoda egyéb dokumentumai Gazdagréti Szivárvány Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Munkaterve Gazdagréti Pitypang Munkaterve Tanügyi dokumentációk Vezetői beszámoló 10

11 2. Helyzetelemzés 2.1. Szociokulturális háttér Mindkét óvoda a Gazdagréti Pitypang Óvoda és a Gazdagréti Szivárvány Óvoda a Gazdagréti lakótelep tetején, Budapest Újbuda határán található, kerületünk egyik legdinamikusabban fejlődő városrészében. Elhelyezkedésileg a lakótelep kis szigetén helyezkedik el mind három épület, így földrajzilag már most egységet alkot valamilyen módon. A Pitypang Óvodaa lakótelep közepén, 8 csoportban fogadja a gyermekeket. Csoportjaik homogén szervezésű csoportok. Nevelő munkájukat gyermekközpontú szemlélettel, a gyermekek egyéni fejlődését, életkori sajátosságait, szükségleteiket szem előtt tartva, változatos tevékenységek, közvetlen tapasztalatszerzés lehetőségeit biztosítva valósítják meg. 2015/2016-os nevelési év létszámai: Pitypang Elefánt Napocska Teknős Napraforgó Fóka Pillangó Delfin Alma Korcsoport nagy nagy nagy-középső középső középső kis kis kis Létszám SNI-s Férőhelyszám - létszám alakulása: Pitypang 2012/2013 év 2013/2014 év 2014/2015 Férőhelyszám: 225 fő 225 fő 225 fő Létszám: 202 fő 198 fő 205 fő / / /

12 Az épület egy szintes, két lépcsőházas napfényes, jól felszerelt épület. Két terasz és egy nagy, jó fekvésű tanösvénnyel rendelkező kert tartozik hozzá. Az óvodában nincsen tornaterem, tornaszoba. Tornázni a szomszéd iskolába az óvoda részére átalakított tornaszobába járnak át. 8 csoportban 199 kisgyermekkel foglalkoznak - 3 kis-, 2 középső-, 1 nagy-középső és 2 nagycsoportban. A csoportok átlaglétszáma 25 fő. Pedagógiai munkájuk során nagy hangsúlyt fektetnek a környezeti nevelésre, a környezettudatos életmód és környezetvédelem fontosságára. A Szivárvány Óvoda kétépületben működik, 15 csoportban fogadjuk a gyermekeket. Vegyes korcsoportú és homogén csoportokban biztosítjuk a gyermekek nevelését, a szülők igényeinek megfelelően, és a gyermekek optimális fejlődésének figyelembevételével. Két csoportban biztosítjuk a német nemzetiségi nevelést azoknak a gyermekeknek, akiknek szülei igénylik a német nyelv és kultúra ápolását. A csoportok élete rugalmas napi - és heti időbeosztás szerint szerveződik a csoport két óvónője és a dajkája közreműködésével, a gyermeki igények figyelembevételével és a szülők aktív bevonásával. 2015/2016-os nevelési év létszámai: Szivárvány Gazdagréti tér Piros Barna Sárga Kék Lila Zöld Bordó Rózsaszín Korcsoport vegyes vegyes vegyes vegyes vegyes kis vegyes vegyes Létszám 28 1 SNI-s SNI-s 28 2 SNI-s SNI-s 29 A Gazdagréti téri székhely a lakótelep tetején, egy szintes épület világos, jól felszerelt csoportszobákkal. A kert két teraszos, változatos domborzatú, fás; az alap felszereltséggel rendelkezik. Tornaszoba, tornaterem nincs. A gyermekek mozgásigényét a testnevelés foglalkozásokat a csoportszobákban, az udvaron vagy a szomszédos sportpályán tartják meg a pedagógusok. Pedagógiai munkájuk során a komplex esztétikai nevelés a művészetek eszközeivel való nevelésre fektetjük a hangsúlyt. 12

13 2015/2016-os nevelési év létszámai: Szivárvány Törökugrató u. Oroszlán nemzetiségi Katica Mókus Süni Maci Vakond nemzetiségi Pillangó Korcsoport vegyes vegyes vegyes vegyes vegyes vegyes vegyes Létszám 25 1 SNI-s 27 1 BTM 26 1 SNI-s SNI-s A Törökugrató utcai telephely a lakótelep alján helyezkedik el. Az épület egy szintes könnyűszerkezetes épület a legidősebb a lakótelepen épült óvodák között. A folyosók zártak, a csoport szobák világosak. Alapterületüket tekintve nagyobbak, mint a többi óvodaépület csoportszobái. A 8. csoportszoba helyén lett egy tornaszoba kialakítva azután hogy a tornatermet nem lehetett funkciójának megfelelően használni. Kertje nagy, tagolt, növényes, két teraszos. Kiemelt feladatuk a komplex esztétikai nevelés mellett a nemzetiségi nevelés és a lépésrőllépésre program alkalmazása (1 csoportban) Férőhelyszám - létszám alakulása: Szivárvány 2012/2013 év 2013/2014 év 2014/2015 Férőhelyszám: 415 fő 415 fő 415 fő Létszám: 408 fő 412 fő 402 fő / / /2016 Az átlag létszám 25 fő, az elmúlt években fenntartói engedéllyel főre emelkedett bizonyos csoportoknál. Az feldolgozott adatok szerint mindkét óvoda kihasználtsága folyamatosan közel 100%. 13

14 A társadalmi, gazdasági változások következtében a családok nevelésében, értékszemléletében, anyagi helyzetében is változások következtek be. Sajnálatos tény, hogy növekszik a szociálisan éretlen, nehezen kezelhető, nevelhető gyermekek száma. Így az óvodának a nevelés mellett más feladatokat is el kell látnia, pl. beszédfejlettségi problémák, magatartászavarok kezelése, szociális és gyermekvédelmi feladatok. Mindkét intézményben a betöltött 5 éves korú gyerekeknek van lehetőség szükség szerint logopédiai ellátásra, és gyógytestnevelési ellátásra a Fenntartó által Alapszolgáltatásokban résztvevő gyermekek száma 2014/2015. nevelési évben Pitypang Óvoda A fejlesztés tartalma Létszám Logopédia 22 fő Gyógytestnevelés 38 fő Utazó gyógypedagógus - SNI ellátás 1 fő Utazó logopédus - SNI ellátás 1 fő Nevelési Tanácsadó 5 fő Szivárvány Óvoda A foglalkozás tartalma Gazdagréti tér Törökugrató u. Logopédia 14 fő 25 fő Gyógytestnevelés - 42 fő Utazó gyógypedagógus SNI ellátás 4 fő 2 fő Utazó logopédus- SNI ellátás 6 fő 2 fő Nevelési Tanácsadó 9 fő 7 fő A Gazdagréti téri székhelyen nincsen gyógytestnevelési ellátás 2 éve, reméljük a következő nevelési évben sikerül biztosítanunk azoknak a gyermekeknek, akiknél az ortopéd szakorvos javasolja. 14

15 Gyermekvédelmi adatok Az óvodák gyermekvédelmi feladata mindenekelőtt a gyermeki személyiség és a család tiszteletben tartása, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, a családi nevelés erősítése, kiegészítése és ezzel együtt a gyermekek iránti felelősség ébren tartása volt. Az óvoda minden dolgozója szeretetteljes odafigyeléssel, egyénre szabott fejlesztéssel segíti a hátránnyal érkező gyermekeket. Tapintatos, személyes kapcsolatot igyekeztünk kialakítani azon családokkal, akik segítséget kértek, vagy láthatóan segítségre szorultak. A titoktartási kötelezettség minden - családokat érintő - kérdésben érvényesült. Az intézményekben - épületekben 1-1 fő gyermekvédelmi felelős dolgozik, tartalmas együttműködést folytat a gyermekvédelem társintézményeivel. Az új fogalmakat, mint halmozottan hátrányos helyzet, és a sajátos nevelési igény tatalommal töltöttük meg az elmúlt időszakban. Az Önkormányzat esélyegyenlőségi programjának célkitűzései beépültek az óvodai nevelőmunkába, megfogalmaztuk az óvoda Esélyegyenlőségi Programjában. Kapcsolatrendszerünk természetesen igazodik a változó körülményekhez, feladatokhoz. Pitypang Óvoda rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők (100% kedvezmény) 9 fő 3 és több gyermekes (alanyi 50% kedvezmény) 29 fő tartós beteg (50% kedvezmény) 3 fő veszélyeztetett - hátrányos helyzetű halmozottan hátrányos helyzetű diétás étkezésben részesülő 9 fő 0 fő 3 fő Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér Törökugrató u. rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők (100% kedvezmény) 7 fő 14 fő 3 és több gyermekes (alanyi 50% kedvezmény) 44 fő 31 fő tartós beteg (50% kedvezmény) 7 fő 4 fő veszélyeztetett 1 fő 3 fő hátrányos helyzetű 7 fő 14 fő halmozottan hátrányos helyzetű 2 fő - diétás étkezésben részesülő 8 fő 1 fő 15

16 Az gazdagréti családok anyagi körülményei jónak mondhatók. A szülők túlnyomó többsége munkahellyel, megfelelő egzisztenciával rendelkezik. Néhányan szociális segélyre, támogatásra szorulnak. Jelenleg 40 gyermek étkezik 100%-os térítési kedvezménnyel. A nagycsaládban élő gyermekek száma a két intézményben 135 fő, ők a törvényi rendelkezés szerint 50%-os étkezési kedvezményben részesülnek Tartalmi munka Pitypang Óvoda A vezetői beszámoló és az éves munkaterv alapján Az óvoda stratégiai célkitűzése a gyerekek és szüleik igényeit kielégítő, minden területen az óvodás korosztály érdekeit szolgáló minőségi szinten való működés. A nevelés a Pedagógiai Programnak megfelelően folyik az óvodában. Anyanyelvi nevelés fejlesztése áthatja az óvodai nevelést, a nevelés eszköze és a gyermeki tevékenységrendszer tartalma, így a beszédfejlesztés, a beszédmegértés készségének fejlesztése a nevelésben elsődleges. Logikus gondolkodásra nevelés, értelmi nevelés a játékba integrált, önkéntes cselekvéses tanulás óvodánkban átszövi a mindennapi tevékenységeket, folyamatosan jelen lévő komplex hatás együttesként érvényesül, az első lépést jelenti abban a folyamatban, amellyel a megfelelő módon gondolkodó és cselekedő felnövekvő nemzedéket neveljük, bízva abban, hogy önmagáért, társaiért és környezetéért felelős ember válik belőle. A fenntarthatóság elérése, a környezetvédelem és egészségvédelem az óvodában elsődlegesen, de nem kizárólagosan az egészségkultúra fejlesztését, a természetes életmód, a fenntartható fejlődés iránti igény alakítását, pozitív értékrend átadását, az egészséges életvitel iránti igény megalapozását jelenti. Tudatosan és következetesen támogatjuk a művészeti jellegű tevékenységek mindennapi pedagógiai gyakorlatban való érvényesülését.1998-tól a Környezetvédő Oktatóközpontok Országos Szövetségének, óvodai oktatóközpontjaként működünk ban elnyerték, és ben megújítottak a ZÖLD ÓVODA címet, az idei év kezdetén adták be pályázatukat harmadszorra a ZÖLD ÓVODA címre. Részt vesznek "Újbuda Környezettudatos Óvodája 2015" pályázatban. Két munkaközösség működik: 1. Külső világ tevékeny megismerését segítő munkaközösség 2. Szakmai munkaközösség Szivárvány Óvoda Munkánkat a nevelőtestületünk által kidolgozott, módosított Nevelési Programunk alapján végeztük, kidolgozott heti és napirend alapján. Nevelésünk célja, hogy a gyermekek testi és lelki fejlődését, személyiségük szabad kibontakoztatását elősegítsük az életkori és egyéni sajátosságaik figyelembevételével. Élmény és tevékenység gazdag óvodai élettel biztosítottuk, hogy minden gyermek a saját képességeinek megfelelően a legmagasabb fejlettségi fokra jusson el az óvodáskor 16

17 idején, és az iskolai életmódra alkalmassá váljék. Az óvodai életünk tevékenységformái változatosak, a gyermeki kíváncsiságra és érdeklődésre épülnek, az életkori sajátosságaikhoz igazodnak. Prioritást élvezett továbbra is a játék, az olyan óvodai légkör, napirend szervezése, mely lehető legjobban biztosította a gyermek pszichoszomatikus és interperszonális kapcsolatainak egészséges fejlődését, feladatunk volt a szabad játék és a fejlesztő játék helyes arányának megtalálása. Két csoportunkban továbbra is kétnyelvű német nemzetiségi nevelés folyt, az elfogadott német nevelési program alapján. Továbbra is szakszerű diétával, nagyobb gondoskodással, odafigyeléssel neveltük integráltan táplálékallergiás - tej, tejfehérje, liszt érzékeny, diabeteszes, olajos magokra, fruktóz allergiás - gyermekeinket. Továbbra is készültünk a sajátos nevelést igénylő gyermekek nevelésére, hiszen alapító okiratunkban is benne van, pluszban még a diabeteszes gyermekek ellátása került az integráladó csoportok közé. A művészetekkel való nevelés a nevelési év folyamán végig kiemelt feladatként kezeltük. A csoportbeli vizuális alkotómunka gazdagítására sok figyelmet fordítottunk. Az anyanyelvi nevelés során sok mondóka-, mese-, vershallgatás mellett a mesedramatizálás jelentette a legnagyobb irodalmi élményt a gyerekeknek. A nyelvművelést mindvégig fontosnak tartottuk (beszédkultúra fejlesztése: szókincsbővítés, kifejező készség fejlesztése, beszédfegyelem, gondolatok gazdag és árnyalt kifejezése). Kiemelt feladatunk volt a részképesség gyengeséggel rendelkező gyermekek fejlesztésének lehetőségeinek bővítése, egyéni fejlesztési lehetőségek kihasználása. Két munkaközösség működik: 1. Matematikai tartalmak a nevelésben - Gazdagréti tér 2. Egészségnevelés a nevelőmunkában Törökugrató u. SNI-s gyermekek Pitypang Szivárvány Gazdagréti tér Szivárvány - Törökugrató pszichés fejlődési zavar 1 fő 3 fő 1 fő beszédfogyatékos 2 fő 1 fő autista 1 fő mozgássérült 1 fő Összesen: 1 fő 6 fő 3 fő 17

18 2.2. Humán erőforrás Jelenlegi engedélyezett létszám A törvényi előírásoknak megfelelően a személyi feltételek biztosítottak voltak. PITYPANG Engedélyezett létszám óvodapedagógus 1 fő óvodavezető 16 fő Nevelést segítő munkatársak: pedagógiai asszisztens dajka 2 fő 8 fő Technikai dolgozók: óvodatitkár 1 fő konyhai dolgozó 1 fő takarító 1 fő Részmunkaidőben takarító 2 fő kertész 1 fő Minden csoportban két szakképzett óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel, közvetlen segítőik szakképzett dajkák. Az intézményben 2 pedagógiai asszisztens segíti a kiscsoportok munkáját. Szükség és igény szerint külső szakemberek segítik a gyermekek fejlesztését. 18

19 SZIVÁRVÁNY Engedélyezett létszám Összesen Gazdagréti tér A Törökugrató u. B óvodapedagógus 31 fő 1 fő óvodavezető óvodapszichológus 1 fő Nevelést segítő pedagógiai asszisztens 4 fő 2 2 munkatársak: Technikai dolgozók: dajka 15 fő 8 7 óvodatitkár 1 fő 1 konyhai dolgozó 2 fő 1 1 takarító 2 fő 2 Részmunkaidőben takarító 1 fő 2 foglalkoztatott: gondnok 1 fő 1 kertész 2 fő 1 1 Minden csoportban két szakképzett óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel, közvetlen segítőik szakképzett dajkák. Az intézményben 2 pedagógiai asszisztens segíti napi váltásban a csoportok munkáját. Az óvodapszichológus a Szivárvány Óvoda nevelőtestületének tagja, de faladatait most három intézményben látja el - a Pitypang Óvodában, a Tölcsvár Óvodában és a Szivárvány Óvoda 2 épületében. A segítő szakemberek tekintetében a feladatokat mindkét intézményben ugyanazok a személyek látják el jelenleg is, ami megkönnyíti az összekapcsolódás után a feladatok ellátásának szervezését, meg van a kapcsolat ezen szakemberekkel már most is. 19

20 A nevelőtestület és a munkájukat segítők képzettségi mutatói Óvodapedagógusok Pitypang Óvodapedagógusok száma: 17 fő. Ebből 14 fő főiskolai végzettségű, 2 fő egyetemi végzettségű óvodapedagógus, 1 fő másoddiplomát szerzett, mentálhigiénikus végzettséget. 4 fő óvodapedagógusi szakvizsgát tett, (1 fő óvodai szakértő, 1 fő fejlesztőpedagógus, 1 fő környezeti nevelő, 1 fő inkluzív nevelő) További képesítések: 1 fő grafológus szakoktatószaktanácsadóvégzettség. Az óvodában az idei évtől 3 gyakornok dolgozik. Az idei nevelési évben 3 új óvodapedagógus érkezett a nevelőtestületbe, ketten gyakornokok, akiket az óvodavezető helyettes, valamint közvetlen munkatársaik, mentoraik, a munkaközösség vezetők segítik a helyi szokások elsajátításában. Szivárvány Óvodapedagógusok száma: 31 fő. Ebből 31 fő főiskolai végzettséget szerzett, 1fő másoddiplomás: gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár, 9 fő pedagógiai szakvizsgával rendelkezik (4 fő vezetői, 3 fejlesztőpedagógus, 1 fő gyógytestnevelő, 1 fő szakirányú szakvizsgával). Az idei nevelési évben az óvodában 4 gyakornok dolgozik, akiket mentoraik segítenek. Az óvodapedagógusok szakképzettség szerinti megoszlása PITYPANG főiskolai végzettséggel rendelkezik 17 fő szakvizsgával rendelkezik 4 fő minősítését kérte 2 fő gyakornok 3 fő

21 SZIVÁRVÁNY főiskolai végzettséggel rendelkezik szakvizsgával rendelkezik minősítését kérte 31 fő 9 fő 7 fő 3fő gyakornok Óvodapszichológus: Munkájának célja a gyermekek személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, továbbá a nevelőmunka hatékonyságának segítése. Feladatai: szakszerű pszichológiai szűrővizsgálatok, előkészítő diagnosztikai vizsgálatok esetenkénti elvégzése. Mentálhigiénés, preventív, közvetítő funkció. Konzultáció és tanácsadás konkrét nevelési problémák megoldása, lehetőségek kiaknázása céljából. Tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Szaktudásával az óvoda nevelőmunkáját segíti, hatékonyságát növeli. A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak mind a pedagógiai asszisztensek mind a dajkák megfelelő hozzáértéssel tudnak részt venni a gyermekekkel kapcsolatos gondozási, nevelési feladatok ellátásában. Pedagógiai asszistensek érettségi vizsga pedagógus végzettség összesen Pitypang 1 fő 1 fő 2 fő Szivárvány - Gazdagréti tér - 2 fő 2 fő Szivárvány - Törökugrató u. 2 fő - 2 fő 21

22 Dajkák érettségi vizsga dajka szakképzettség nincs képzettsége összesen Pitypang 7 fő 6 fő 2 fő 8 fő Szivárvány Gazdagréti tér 5 fő 7 fő 1 fő 8 fő Szivárvány Törökugrató u. 3 fő 6 fő 1 fő 7 fő Minden dajka elvégezte a HCCP tanfolyamot, feladatukat ennek megfelelően látják el. Az óvodatitkárok megfelelő szakképzettséggel, alapfokú számítástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. Munkájuk bizalmi állás, mind a felnőtt, mind a gyermekközösség tekintetében. Mindkét intézmény mindhárom épületében a konyhai feladatok ellátását teljes munkaidőben konyhai alkalmazottak segítik. Az előírásoknak megfelelően elvégezték a HACCP tanfolyamot, feladatukat ennek megfelelően látják el. A takarítók feladat ellátása minden épületben speciális munkaidő beosztással és feladatkörrel jelenik meg. Mindkét tagintézményben a pedagógiai munkát segítő dolgozókra jellemző a továbbképzés, önképzés igénye. Munkájukat - az ösztönzés csekély lehetőségeinek dacára - önállóan és lelkiismeretesen végzik. A dajkák irányítása, munkájuk szervezése, összehangolása a vezető helyettesek feladata. Stratégiai jelentőségű a gazdasági ügyintézők munkája. Képzettségük, feladatvállalási készségük a garancia munkájuk színvonalának megtartására. A pedagógiai munkát segítő külső munkatársak: Pitypang logopédus - 1 fő utazó gyógypedagógus - 2 fő utazó logopédus - 1 fő gyógytornász - 1 fő Szivárvány logopédus - 2 fő utazó gyógypedagógus - 2 fő utazó logopédus - 1 fő gyógytornász - 1 fő 22