PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére"

Átírás

1 PÁLYÁZAT A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére Kapja: Pályázó: Budapest Főváros XI.ker. Jánosné Szedlacsek Éva Újbuda Önkormányzatának Érd Ács u. 18. Képviselő testülete Budapest Bocskai út

2 Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő testület! Tisztelt Kilturális és Köznevelési Bizottság! Szivárvány - Gazdagréti tér Pitypang Óvoda Szivárvány - Törökugrató u. Hivatkozással a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Közigazgatási Állásportálon meghirdetett intézményvezetői álláshelyre, alulírott Jánosné Szedlacsek Éva megpályázom a Budapest XI. kerület Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét intézményvezetői álláshelyét. Budapest, május 27. Tisztelettel: Jánosné Szedlacsek Éva 2

3 TARTALOM Személyi adatok.. 4 Szakmai önéletrajz BEVEZETÉS Szakmai hitvallás Törvényi háttér- pályázat elkészítésének meghatározó dokumentumok Jogszabályi háttér Óvodai alapdokumentumok áttekintése HELYZETELEMZÉS Szociokulturális háttér Alap szolgáltatásban részt vevő gyermekszám 2014/2015 nevelési évben Gyermekvédelmi adatok Tartalmi munka Humán erőforrás Jelenleg engedélyezett létszám A nevelőtestület és a munkájukat segítők képzettség mutatói Működési feltételek biztosítása Tárgyi feltételek Felújítások VEZETÉSI PROGRAM Működési feltételek Biztonságos intézmény megteremtése Gazdálkodás Szolgáltatások Ünnepek, hagyományok Szervezet struktúrája, humán erőforrás feltételeinek biztosítása, fejlesztése Szakmai szervezetfejlesztés - A szervezeti kultúra fejlesztése Vezetési koncepció Az elkövetkező 5 év feladatainak ütemezése az intézmény minőségelvű működtetésének terve A Gazdagréti Óvoda Pedagógiai Programjának megvalósítását célzó elvek, feladatok A minőségelvű intézmény működési garanciái Vezetői funkciók működtetése Tervezés, szervezés Ellenőrzés, döntés, irányítás Humánerőforrás menedzsment Az óvoda kapcsolatrendszere ZÁRÓGONDOLAT MELLÉKLETEK. 63 3

4 Személyi adatok Név: Jánosné Szedlacsek Éva Születési hely, idő: Budapest XII június 25 Anyja neve: Fülöp Éva Lakcím: Érd Ács u. 18 Telefon: Állampolgárság: magyar Munkahely: Gazdagréti Szivárvány Óvoda Budapest, Gazdagréti tér 2/a Beosztás: óvodavezető Szakmai önéletrajz Iskolai végzettség: Apor Vilmos Katolikus Főiskola - Vezető óvodapedagógusi szak Pedagógus szakvizsga ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyógypedagógus, pszichopedagógiaszakos tanár Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola - Szarvas Óvodapedagógus Bem József Óvónőképző Szakközépiskola Folyamatban lévő tanulmányok: TÁMOP Szaktanácsadói képzés 2015 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátására

5 Szakmai továbbképzések: 2013 Óvodás és kisiskolás korú gyermekek kortárs közösségben tapasztalható magatartás problémáinak hatékony megoldási stratégiái 2011 Módszertani kérdések az óvodapedagógusok képzésében I., II., III., IV Korszerű módszertan gyakorlatvezető óvodapedagógusoknak I, II, III 2008 Gyermeki agresszió Integráció, inkluzív nevelés kisgyermekkorban Együttnevelés, befogadás, tolerancia a nevelésben - oktatásban 2006 Értékelés, mérés az oktatási - nevelési intézményekben 2004 Sindelar - Zsoldos program Preventív gyógytorna 1998 Zoopedagógia 1992 Fejlesztőpedagógia Munkahelyek: XI. Gazdagréti Szivárvány Óvoda XI. Fogócska utcai Napköziotthonos Óvoda Munkaviszony kezdete: 1987.augusztus 15. Jelenlegi beosztás: intézményvezető 5

6 Szakmai életutam: aug. 15.-től kezdve dolgozom óvodapedagógusként szeptember 1.-ig a Budapest XI. ker. Fogócska u.-i Napköziotthonos óvodában, s annak megszűnte után változatlan testületben, az újonnan épült Gazdagréti Szivárvány Óvodában kezdtem dolgozni januárjától a Gazdagréti Szivárvány Óvoda óvodavezetői feladatait látom el. Vállalt, kapott feladataim óvodapedagógusként: - helyi nevelési program kidolgozása az erre alakult óvodapedagógusi team aktív tagjaként - a partneri elégedettség mérésének, értékelésének irányítója - értékelő csoport vezetője - minőségirányítási team koordinátora - iskolaköteles korú gyermekek képességvizsgálatnak szakmai irányítója - szakmai munkaközösség vezetői feladatok ellátása (5 év) - gyermeknevelő partnerintézményekkel (lakótelepi bölcsődék, Általános Iskolák) való kapcsolattartás felelőse - az Óvodai Nevelés Országos Alapprogram változása alapján a Helyi Nevelési Program átdolgozásának szakmai irányítója - az óvodai dokumentációs rendszer megújításán dolgozó munkacsoport vezetése (csoportnapló, 3-7 éves gyermekek fejődésének nyomon követését szolgáló dokumentum, projekt rendszerű tervezés írásbeli rögzítése) tól munkaközösség vezetőként a két telephelyen dolgozó nevelőtestület szakmai munkájának koordinálása óvodavezető-helyettesi feladatok ellátása január - óvodavezető től gyakorlatvezetőként kapcsolódom az ELTE Óvóképző és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Karának pszichopedagógusi képzésébe től minden évben részt veszek az ELTE TÓK államvizsgáztatásában, mint szakmai bizottsági tag. 6

7 1. Bevezetés Az igazi nagyság mértéke az, hogy mekkora szabadságot adsz másoknak, nem pedig az, hogy mennyire tudsz másokat arra kényszeríteni, amit te akarsz. /Larry Wall/ Az utóbbi évek társadalmi változásai az élet minden területére, így az intézményes kisgyermeknevelésre - az óvodapedagógiára is hatást gyakoroltak. Észre kellett vennünk, hogy megváltozott körülöttünk a világ. A társadalom az elmúlt időszakban az értékválság jeleit egyre erőteljesebben mutatta, vele párhuzamosan a családok anyagi biztonsága is megrendült. Mind kevesebb figyelem, idő, és törődés jut a gyermekeknek. Sokat tudó, de érzelmi intelligencia terén (társas kapcsolatok) vesztes nemzedék van felnövekvőben. Ennek kompenzálására, a családi nevelés megsegítésére az óvoda - mint nevelő intézmény szerepe, fontossága megnőtt. A megváltozott körülményeknek, a társadalmi elvárásoknak csak a magasan kvalifikált, jól összeszokott, csapatmunkára képes nevelőtestület képes megfelelni. Az óvodás gyermekek felnőtté válásának kulcsa részben a mi kezünkben van, hiszen az óvoda köznevelési rendszerünk első láncszeme. Ezért elsődleges célul kell kitűznünk, hogy óvodánk egy olyan biztonságos hely legyen a gyermekek számára, ahol életük nagy részét örömmel, felszabadultan tölthetik. A mi dolgunk, hogy biztosítsuk számukra a nyugalmat, a természetes életteret, minél több gondoskodással. A vezetői munkám lényegét az elkövetkezőkben is, mint eddigi munkámban is a bizalomból táplálkozó emberi kapcsolatokon alapuló együttmunkálkodásban látom. E hivatás gyakorlása során, kellő elhivatottsággal, etikus magatartással, egy olyan gyermekközpontú óvodai élet megvalósításán munkálkodunk, amelyben alkalmazkodva a körülöttünk végbement változásokhoz, együtt, csapatként veszünk részt a célok megfogalmazásában és megvalósításában. Ennek érdekében az óvodai élet szervezésében főszerepet kell biztosítani a játéknak, a mozgás örömének, a cselekvésvágy kielégítésének, az ösztönös, természetes kíváncsiságból adódó megismerésnek, amikor a gyermek érdeklődése, tevékenysége ezt megkívánja. Meggyőződésem, hogy a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztését az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével lehet csak megvalósítani, a gyermeki személyiség tiszteletben tartásával és elfogadásával. Felnőtt és gyermek számára egyaránt fontos az egyénre irányuló törődés, a pozitív megnyilvánulásokra való odafigyelés és az őszinteség. Mint óvodavezetőnek, a legfontosabb feladatom, hogy a megfelelő humanista személyiségjegyeket erősítsem kollégáimban, hogy minél több mély hivatástudattal rendelkező óvodapedagógus és segítő alkalmazott nevelhesse a gyermekeket, akik tudatosan vallják, hogy minden, ami az intézményben zajlik, a gyermekek érdekében történik. 7

8 Olyan gyermek-, és tevékenységközpontú, korrekt partnerkapcsolatokra épülő intézményt szeretnék, ahol a minőségi munka a hatékonyság alapja; ahol mind a gyermekek, mind a felnőttek biztonságban és alkotó légkörben élnek. Ahol a bizalom, a kiegyensúlyozott légkör és a szeretet egysége adja meg azt, hogy a gyermekek boldogok, s mi eredményesek lehessünk választott hivatásunkban. Célom az intézmény hatékony és törvényes működtetése, mely egyaránt megfelel a társadalmi elvárásoknak, a helyi sajátosságoknak, a fenntartói és partneri igényeknek. Vezetői programom megfogalmazásánál törekedtem, hogy harmonikusan illeszkedjen az óvodák Pedagógiai Programjához és az intézményi minőségirányítási feladatokhoz Szakmai hitvallásom Hiszem és vallom: hogy a gyermekkor a felszabadult, felhőtlen, örömteli játék időszaka; hogy a szabad játék és a tudatos tervszerű munka a gyermekek személyiségének, képességeinek kibontakoztatását, fejlődését eredményezi; hogy a felelősségteljes pedagógiai munka eredményeként kreatív gondolkodású, cselekvésre kész, nyitott, a tudásvágy igényével rendelkező gyermekeket nevelünk, mely egész életükre nézve meghatározó irányultságot eredményez; hogy a gyermeki személyiség kibontakoztatásához elengedhetetlen a feltétel nélküli elfogadás, az a nevelési attitűd, mely a szereteten alapul, ami biztonságot nyújt a gyermekeknek a harmonikus, egészséges fejlődéshez; hogy belső meggyőződésből fakadóan hinnünk kell, hogy a hátrányos helyzetű, és sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, befogadása a normál gyermekközösségbe megalapozza a későbbiekben a társadalomba való integráció lehetőségét; hogy a Gazdagréti lakótelep kisvárosszerű életében az óvoda közösségépítő erővel bír, és ezt a feladatot tudatosan fel is vállalja; Az összevont óvoda vezetői állásának megpályázása új kihívást jelent számomra. Fontosnak tartom, hogy az óvodák értékeit, hagyományait megőrizve, új tartalmakkal kiegészítve egy új intézmény megszületésekor hozzájáruljak az optimális feltételek biztosításához, mindazokhoz, amelyek az intézmény eredményes működéséhez szükségesek. 8

9 1.2. A vezetői programot meghatározó dokumentumok Jogszabályi háttér évi CXC. törvénya nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeleta nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeleta nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeleta pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi CXCV. törvény az államháztartásról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletaz államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról évi C. törvénymagyarország évi központi költségvetéséről 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendeletaz Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 32/1997. (XI. 5.) MKM rendeleta Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendeleta pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai- szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, vmint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeleta pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 17/2013. (III.01) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve 346/2013.(IX.30) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről, pedagógus - szakvizsgáról valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 9

10 Jogi kötőerővel nem bíró dokumentumok: Önértékelési kézikönyv óvodák számára Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Köznevelési koncepció Újbuda Esélyegyenlőségi Programja Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda önkormányzati minőségirányítási program Az óvodák alapdokumentumainak áttekintése A Gazdagréti Piypang Óvoda hatályos Alapító Okirata A Gazdagréti Szivárvány Óvoda Kindergarten in Gazdagrét hatályos Alapító Okirata Gazdagréti Pitypang Óvoda Pedagógiai Programja Gazdagréti Szivárvány Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Pedagógiai Programja Gazdagréti Szivárvány Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Szervezeti, Működési Szabályzata Gazdagréti Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdagréti Szivárvány Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvoda Házirendje Gazdagréti Pitypang Óvoda Házirendje Gazdagréti Pitypang Óvoda Továbbképzési programja Gazdagréti Szivárvány Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Továbbképzési programja Óvoda egyéb dokumentumai Gazdagréti Szivárvány Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Munkaterve Gazdagréti Pitypang Munkaterve Tanügyi dokumentációk Vezetői beszámoló 10

11 2. Helyzetelemzés 2.1. Szociokulturális háttér Mindkét óvoda a Gazdagréti Pitypang Óvoda és a Gazdagréti Szivárvány Óvoda a Gazdagréti lakótelep tetején, Budapest Újbuda határán található, kerületünk egyik legdinamikusabban fejlődő városrészében. Elhelyezkedésileg a lakótelep kis szigetén helyezkedik el mind három épület, így földrajzilag már most egységet alkot valamilyen módon. A Pitypang Óvodaa lakótelep közepén, 8 csoportban fogadja a gyermekeket. Csoportjaik homogén szervezésű csoportok. Nevelő munkájukat gyermekközpontú szemlélettel, a gyermekek egyéni fejlődését, életkori sajátosságait, szükségleteiket szem előtt tartva, változatos tevékenységek, közvetlen tapasztalatszerzés lehetőségeit biztosítva valósítják meg. 2015/2016-os nevelési év létszámai: Pitypang Elefánt Napocska Teknős Napraforgó Fóka Pillangó Delfin Alma Korcsoport nagy nagy nagy-középső középső középső kis kis kis Létszám SNI-s Férőhelyszám - létszám alakulása: Pitypang 2012/2013 év 2013/2014 év 2014/2015 Férőhelyszám: 225 fő 225 fő 225 fő Létszám: 202 fő 198 fő 205 fő / / /

12 Az épület egy szintes, két lépcsőházas napfényes, jól felszerelt épület. Két terasz és egy nagy, jó fekvésű tanösvénnyel rendelkező kert tartozik hozzá. Az óvodában nincsen tornaterem, tornaszoba. Tornázni a szomszéd iskolába az óvoda részére átalakított tornaszobába járnak át. 8 csoportban 199 kisgyermekkel foglalkoznak - 3 kis-, 2 középső-, 1 nagy-középső és 2 nagycsoportban. A csoportok átlaglétszáma 25 fő. Pedagógiai munkájuk során nagy hangsúlyt fektetnek a környezeti nevelésre, a környezettudatos életmód és környezetvédelem fontosságára. A Szivárvány Óvoda kétépületben működik, 15 csoportban fogadjuk a gyermekeket. Vegyes korcsoportú és homogén csoportokban biztosítjuk a gyermekek nevelését, a szülők igényeinek megfelelően, és a gyermekek optimális fejlődésének figyelembevételével. Két csoportban biztosítjuk a német nemzetiségi nevelést azoknak a gyermekeknek, akiknek szülei igénylik a német nyelv és kultúra ápolását. A csoportok élete rugalmas napi - és heti időbeosztás szerint szerveződik a csoport két óvónője és a dajkája közreműködésével, a gyermeki igények figyelembevételével és a szülők aktív bevonásával. 2015/2016-os nevelési év létszámai: Szivárvány Gazdagréti tér Piros Barna Sárga Kék Lila Zöld Bordó Rózsaszín Korcsoport vegyes vegyes vegyes vegyes vegyes kis vegyes vegyes Létszám 28 1 SNI-s SNI-s 28 2 SNI-s SNI-s 29 A Gazdagréti téri székhely a lakótelep tetején, egy szintes épület világos, jól felszerelt csoportszobákkal. A kert két teraszos, változatos domborzatú, fás; az alap felszereltséggel rendelkezik. Tornaszoba, tornaterem nincs. A gyermekek mozgásigényét a testnevelés foglalkozásokat a csoportszobákban, az udvaron vagy a szomszédos sportpályán tartják meg a pedagógusok. Pedagógiai munkájuk során a komplex esztétikai nevelés a művészetek eszközeivel való nevelésre fektetjük a hangsúlyt. 12

13 2015/2016-os nevelési év létszámai: Szivárvány Törökugrató u. Oroszlán nemzetiségi Katica Mókus Süni Maci Vakond nemzetiségi Pillangó Korcsoport vegyes vegyes vegyes vegyes vegyes vegyes vegyes Létszám 25 1 SNI-s 27 1 BTM 26 1 SNI-s SNI-s A Törökugrató utcai telephely a lakótelep alján helyezkedik el. Az épület egy szintes könnyűszerkezetes épület a legidősebb a lakótelepen épült óvodák között. A folyosók zártak, a csoport szobák világosak. Alapterületüket tekintve nagyobbak, mint a többi óvodaépület csoportszobái. A 8. csoportszoba helyén lett egy tornaszoba kialakítva azután hogy a tornatermet nem lehetett funkciójának megfelelően használni. Kertje nagy, tagolt, növényes, két teraszos. Kiemelt feladatuk a komplex esztétikai nevelés mellett a nemzetiségi nevelés és a lépésrőllépésre program alkalmazása (1 csoportban) Férőhelyszám - létszám alakulása: Szivárvány 2012/2013 év 2013/2014 év 2014/2015 Férőhelyszám: 415 fő 415 fő 415 fő Létszám: 408 fő 412 fő 402 fő / / /2016 Az átlag létszám 25 fő, az elmúlt években fenntartói engedéllyel főre emelkedett bizonyos csoportoknál. Az feldolgozott adatok szerint mindkét óvoda kihasználtsága folyamatosan közel 100%. 13

14 A társadalmi, gazdasági változások következtében a családok nevelésében, értékszemléletében, anyagi helyzetében is változások következtek be. Sajnálatos tény, hogy növekszik a szociálisan éretlen, nehezen kezelhető, nevelhető gyermekek száma. Így az óvodának a nevelés mellett más feladatokat is el kell látnia, pl. beszédfejlettségi problémák, magatartászavarok kezelése, szociális és gyermekvédelmi feladatok. Mindkét intézményben a betöltött 5 éves korú gyerekeknek van lehetőség szükség szerint logopédiai ellátásra, és gyógytestnevelési ellátásra a Fenntartó által Alapszolgáltatásokban résztvevő gyermekek száma 2014/2015. nevelési évben Pitypang Óvoda A fejlesztés tartalma Létszám Logopédia 22 fő Gyógytestnevelés 38 fő Utazó gyógypedagógus - SNI ellátás 1 fő Utazó logopédus - SNI ellátás 1 fő Nevelési Tanácsadó 5 fő Szivárvány Óvoda A foglalkozás tartalma Gazdagréti tér Törökugrató u. Logopédia 14 fő 25 fő Gyógytestnevelés - 42 fő Utazó gyógypedagógus SNI ellátás 4 fő 2 fő Utazó logopédus- SNI ellátás 6 fő 2 fő Nevelési Tanácsadó 9 fő 7 fő A Gazdagréti téri székhelyen nincsen gyógytestnevelési ellátás 2 éve, reméljük a következő nevelési évben sikerül biztosítanunk azoknak a gyermekeknek, akiknél az ortopéd szakorvos javasolja. 14

15 Gyermekvédelmi adatok Az óvodák gyermekvédelmi feladata mindenekelőtt a gyermeki személyiség és a család tiszteletben tartása, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, a családi nevelés erősítése, kiegészítése és ezzel együtt a gyermekek iránti felelősség ébren tartása volt. Az óvoda minden dolgozója szeretetteljes odafigyeléssel, egyénre szabott fejlesztéssel segíti a hátránnyal érkező gyermekeket. Tapintatos, személyes kapcsolatot igyekeztünk kialakítani azon családokkal, akik segítséget kértek, vagy láthatóan segítségre szorultak. A titoktartási kötelezettség minden - családokat érintő - kérdésben érvényesült. Az intézményekben - épületekben 1-1 fő gyermekvédelmi felelős dolgozik, tartalmas együttműködést folytat a gyermekvédelem társintézményeivel. Az új fogalmakat, mint halmozottan hátrányos helyzet, és a sajátos nevelési igény tatalommal töltöttük meg az elmúlt időszakban. Az Önkormányzat esélyegyenlőségi programjának célkitűzései beépültek az óvodai nevelőmunkába, megfogalmaztuk az óvoda Esélyegyenlőségi Programjában. Kapcsolatrendszerünk természetesen igazodik a változó körülményekhez, feladatokhoz. Pitypang Óvoda rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők (100% kedvezmény) 9 fő 3 és több gyermekes (alanyi 50% kedvezmény) 29 fő tartós beteg (50% kedvezmény) 3 fő veszélyeztetett - hátrányos helyzetű halmozottan hátrányos helyzetű diétás étkezésben részesülő 9 fő 0 fő 3 fő Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér Törökugrató u. rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők (100% kedvezmény) 7 fő 14 fő 3 és több gyermekes (alanyi 50% kedvezmény) 44 fő 31 fő tartós beteg (50% kedvezmény) 7 fő 4 fő veszélyeztetett 1 fő 3 fő hátrányos helyzetű 7 fő 14 fő halmozottan hátrányos helyzetű 2 fő - diétás étkezésben részesülő 8 fő 1 fő 15

16 Az gazdagréti családok anyagi körülményei jónak mondhatók. A szülők túlnyomó többsége munkahellyel, megfelelő egzisztenciával rendelkezik. Néhányan szociális segélyre, támogatásra szorulnak. Jelenleg 40 gyermek étkezik 100%-os térítési kedvezménnyel. A nagycsaládban élő gyermekek száma a két intézményben 135 fő, ők a törvényi rendelkezés szerint 50%-os étkezési kedvezményben részesülnek Tartalmi munka Pitypang Óvoda A vezetői beszámoló és az éves munkaterv alapján Az óvoda stratégiai célkitűzése a gyerekek és szüleik igényeit kielégítő, minden területen az óvodás korosztály érdekeit szolgáló minőségi szinten való működés. A nevelés a Pedagógiai Programnak megfelelően folyik az óvodában. Anyanyelvi nevelés fejlesztése áthatja az óvodai nevelést, a nevelés eszköze és a gyermeki tevékenységrendszer tartalma, így a beszédfejlesztés, a beszédmegértés készségének fejlesztése a nevelésben elsődleges. Logikus gondolkodásra nevelés, értelmi nevelés a játékba integrált, önkéntes cselekvéses tanulás óvodánkban átszövi a mindennapi tevékenységeket, folyamatosan jelen lévő komplex hatás együttesként érvényesül, az első lépést jelenti abban a folyamatban, amellyel a megfelelő módon gondolkodó és cselekedő felnövekvő nemzedéket neveljük, bízva abban, hogy önmagáért, társaiért és környezetéért felelős ember válik belőle. A fenntarthatóság elérése, a környezetvédelem és egészségvédelem az óvodában elsődlegesen, de nem kizárólagosan az egészségkultúra fejlesztését, a természetes életmód, a fenntartható fejlődés iránti igény alakítását, pozitív értékrend átadását, az egészséges életvitel iránti igény megalapozását jelenti. Tudatosan és következetesen támogatjuk a művészeti jellegű tevékenységek mindennapi pedagógiai gyakorlatban való érvényesülését.1998-tól a Környezetvédő Oktatóközpontok Országos Szövetségének, óvodai oktatóközpontjaként működünk ban elnyerték, és ben megújítottak a ZÖLD ÓVODA címet, az idei év kezdetén adták be pályázatukat harmadszorra a ZÖLD ÓVODA címre. Részt vesznek "Újbuda Környezettudatos Óvodája 2015" pályázatban. Két munkaközösség működik: 1. Külső világ tevékeny megismerését segítő munkaközösség 2. Szakmai munkaközösség Szivárvány Óvoda Munkánkat a nevelőtestületünk által kidolgozott, módosított Nevelési Programunk alapján végeztük, kidolgozott heti és napirend alapján. Nevelésünk célja, hogy a gyermekek testi és lelki fejlődését, személyiségük szabad kibontakoztatását elősegítsük az életkori és egyéni sajátosságaik figyelembevételével. Élmény és tevékenység gazdag óvodai élettel biztosítottuk, hogy minden gyermek a saját képességeinek megfelelően a legmagasabb fejlettségi fokra jusson el az óvodáskor 16

17 idején, és az iskolai életmódra alkalmassá váljék. Az óvodai életünk tevékenységformái változatosak, a gyermeki kíváncsiságra és érdeklődésre épülnek, az életkori sajátosságaikhoz igazodnak. Prioritást élvezett továbbra is a játék, az olyan óvodai légkör, napirend szervezése, mely lehető legjobban biztosította a gyermek pszichoszomatikus és interperszonális kapcsolatainak egészséges fejlődését, feladatunk volt a szabad játék és a fejlesztő játék helyes arányának megtalálása. Két csoportunkban továbbra is kétnyelvű német nemzetiségi nevelés folyt, az elfogadott német nevelési program alapján. Továbbra is szakszerű diétával, nagyobb gondoskodással, odafigyeléssel neveltük integráltan táplálékallergiás - tej, tejfehérje, liszt érzékeny, diabeteszes, olajos magokra, fruktóz allergiás - gyermekeinket. Továbbra is készültünk a sajátos nevelést igénylő gyermekek nevelésére, hiszen alapító okiratunkban is benne van, pluszban még a diabeteszes gyermekek ellátása került az integráladó csoportok közé. A művészetekkel való nevelés a nevelési év folyamán végig kiemelt feladatként kezeltük. A csoportbeli vizuális alkotómunka gazdagítására sok figyelmet fordítottunk. Az anyanyelvi nevelés során sok mondóka-, mese-, vershallgatás mellett a mesedramatizálás jelentette a legnagyobb irodalmi élményt a gyerekeknek. A nyelvművelést mindvégig fontosnak tartottuk (beszédkultúra fejlesztése: szókincsbővítés, kifejező készség fejlesztése, beszédfegyelem, gondolatok gazdag és árnyalt kifejezése). Kiemelt feladatunk volt a részképesség gyengeséggel rendelkező gyermekek fejlesztésének lehetőségeinek bővítése, egyéni fejlesztési lehetőségek kihasználása. Két munkaközösség működik: 1. Matematikai tartalmak a nevelésben - Gazdagréti tér 2. Egészségnevelés a nevelőmunkában Törökugrató u. SNI-s gyermekek Pitypang Szivárvány Gazdagréti tér Szivárvány - Törökugrató pszichés fejlődési zavar 1 fő 3 fő 1 fő beszédfogyatékos 2 fő 1 fő autista 1 fő mozgássérült 1 fő Összesen: 1 fő 6 fő 3 fő 17

18 2.2. Humán erőforrás Jelenlegi engedélyezett létszám A törvényi előírásoknak megfelelően a személyi feltételek biztosítottak voltak. PITYPANG Engedélyezett létszám óvodapedagógus 1 fő óvodavezető 16 fő Nevelést segítő munkatársak: pedagógiai asszisztens dajka 2 fő 8 fő Technikai dolgozók: óvodatitkár 1 fő konyhai dolgozó 1 fő takarító 1 fő Részmunkaidőben takarító 2 fő kertész 1 fő Minden csoportban két szakképzett óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel, közvetlen segítőik szakképzett dajkák. Az intézményben 2 pedagógiai asszisztens segíti a kiscsoportok munkáját. Szükség és igény szerint külső szakemberek segítik a gyermekek fejlesztését. 18

19 SZIVÁRVÁNY Engedélyezett létszám Összesen Gazdagréti tér A Törökugrató u. B óvodapedagógus 31 fő 1 fő óvodavezető óvodapszichológus 1 fő Nevelést segítő pedagógiai asszisztens 4 fő 2 2 munkatársak: Technikai dolgozók: dajka 15 fő 8 7 óvodatitkár 1 fő 1 konyhai dolgozó 2 fő 1 1 takarító 2 fő 2 Részmunkaidőben takarító 1 fő 2 foglalkoztatott: gondnok 1 fő 1 kertész 2 fő 1 1 Minden csoportban két szakképzett óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel, közvetlen segítőik szakképzett dajkák. Az intézményben 2 pedagógiai asszisztens segíti napi váltásban a csoportok munkáját. Az óvodapszichológus a Szivárvány Óvoda nevelőtestületének tagja, de faladatait most három intézményben látja el - a Pitypang Óvodában, a Tölcsvár Óvodában és a Szivárvány Óvoda 2 épületében. A segítő szakemberek tekintetében a feladatokat mindkét intézményben ugyanazok a személyek látják el jelenleg is, ami megkönnyíti az összekapcsolódás után a feladatok ellátásának szervezését, meg van a kapcsolat ezen szakemberekkel már most is. 19

20 A nevelőtestület és a munkájukat segítők képzettségi mutatói Óvodapedagógusok Pitypang Óvodapedagógusok száma: 17 fő. Ebből 14 fő főiskolai végzettségű, 2 fő egyetemi végzettségű óvodapedagógus, 1 fő másoddiplomát szerzett, mentálhigiénikus végzettséget. 4 fő óvodapedagógusi szakvizsgát tett, (1 fő óvodai szakértő, 1 fő fejlesztőpedagógus, 1 fő környezeti nevelő, 1 fő inkluzív nevelő) További képesítések: 1 fő grafológus szakoktatószaktanácsadóvégzettség. Az óvodában az idei évtől 3 gyakornok dolgozik. Az idei nevelési évben 3 új óvodapedagógus érkezett a nevelőtestületbe, ketten gyakornokok, akiket az óvodavezető helyettes, valamint közvetlen munkatársaik, mentoraik, a munkaközösség vezetők segítik a helyi szokások elsajátításában. Szivárvány Óvodapedagógusok száma: 31 fő. Ebből 31 fő főiskolai végzettséget szerzett, 1fő másoddiplomás: gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár, 9 fő pedagógiai szakvizsgával rendelkezik (4 fő vezetői, 3 fejlesztőpedagógus, 1 fő gyógytestnevelő, 1 fő szakirányú szakvizsgával). Az idei nevelési évben az óvodában 4 gyakornok dolgozik, akiket mentoraik segítenek. Az óvodapedagógusok szakképzettség szerinti megoszlása PITYPANG főiskolai végzettséggel rendelkezik 17 fő szakvizsgával rendelkezik 4 fő minősítését kérte 2 fő gyakornok 3 fő

21 SZIVÁRVÁNY főiskolai végzettséggel rendelkezik szakvizsgával rendelkezik minősítését kérte 31 fő 9 fő 7 fő 3fő gyakornok Óvodapszichológus: Munkájának célja a gyermekek személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, továbbá a nevelőmunka hatékonyságának segítése. Feladatai: szakszerű pszichológiai szűrővizsgálatok, előkészítő diagnosztikai vizsgálatok esetenkénti elvégzése. Mentálhigiénés, preventív, közvetítő funkció. Konzultáció és tanácsadás konkrét nevelési problémák megoldása, lehetőségek kiaknázása céljából. Tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Szaktudásával az óvoda nevelőmunkáját segíti, hatékonyságát növeli. A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak mind a pedagógiai asszisztensek mind a dajkák megfelelő hozzáértéssel tudnak részt venni a gyermekekkel kapcsolatos gondozási, nevelési feladatok ellátásában. Pedagógiai asszistensek érettségi vizsga pedagógus végzettség összesen Pitypang 1 fő 1 fő 2 fő Szivárvány - Gazdagréti tér - 2 fő 2 fő Szivárvány - Törökugrató u. 2 fő - 2 fő 21

22 Dajkák érettségi vizsga dajka szakképzettség nincs képzettsége összesen Pitypang 7 fő 6 fő 2 fő 8 fő Szivárvány Gazdagréti tér 5 fő 7 fő 1 fő 8 fő Szivárvány Törökugrató u. 3 fő 6 fő 1 fő 7 fő Minden dajka elvégezte a HCCP tanfolyamot, feladatukat ennek megfelelően látják el. Az óvodatitkárok megfelelő szakképzettséggel, alapfokú számítástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. Munkájuk bizalmi állás, mind a felnőtt, mind a gyermekközösség tekintetében. Mindkét intézmény mindhárom épületében a konyhai feladatok ellátását teljes munkaidőben konyhai alkalmazottak segítik. Az előírásoknak megfelelően elvégezték a HACCP tanfolyamot, feladatukat ennek megfelelően látják el. A takarítók feladat ellátása minden épületben speciális munkaidő beosztással és feladatkörrel jelenik meg. Mindkét tagintézményben a pedagógiai munkát segítő dolgozókra jellemző a továbbképzés, önképzés igénye. Munkájukat - az ösztönzés csekély lehetőségeinek dacára - önállóan és lelkiismeretesen végzik. A dajkák irányítása, munkájuk szervezése, összehangolása a vezető helyettesek feladata. Stratégiai jelentőségű a gazdasági ügyintézők munkája. Képzettségük, feladatvállalási készségük a garancia munkájuk színvonalának megtartására. A pedagógiai munkát segítő külső munkatársak: Pitypang logopédus - 1 fő utazó gyógypedagógus - 2 fő utazó logopédus - 1 fő gyógytornász - 1 fő Szivárvány logopédus - 2 fő utazó gyógypedagógus - 2 fő utazó logopédus - 1 fő gyógytornász - 1 fő 22

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT A Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda óvodavezetői megbízására A pályázatot benyújtja: Bodáné Szöllősi Erika Szakvizsgázott óvodapedagógus Balatonvilágos, 2016. október 28. MOTIVÁCIÓS

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye 2016.08.02-án MÓDOSÍTOTT Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva kistérségi tanügy-igazgatási szakértő http://aranyoskozszolg.ininet.hu segedanyag.aranyosine@gmail.com

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21.

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21. EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, 2017. február 21. Szaktanácsadás segítség, támogatás, támasz, segítségnyújtás, (be)biztosítás közreműködés, segédeszköz, megsegítés Nem alá-főlé rendelt

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény neve Orbánhegyi Óvodák A közoktatási intézmény címe 1126 Budapest Orbánhegyi út 3/a.

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu OM: 031 083 A Debreceni

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Nyírmada, 2014. május 25. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy évi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

1. A közoktatási intézmény adatai

1. A közoktatási intézmény adatai Orbánhegyi Óvoda 1126 Budapest, Orbánhegyi út3/a. tel/fax:214-82-45 OM azonosító: 034498 e-mail: postmaster@orbanovi.t-online.hu www.orbanhegyiovoda.hu ORBÁNHEGYI ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1967. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV. A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10 fejezet

BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV. A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10 fejezet BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016.NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10 fejezet 23. -a (1-2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben