PÁLYÁZAT. a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI. Móricz Zsigmond Általános Iskolája. tagintézmény - vezető helyettesi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI. Móricz Zsigmond Általános Iskolája. tagintézmény - vezető helyettesi"

Átírás

1 PÁLYÁZAT a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI Móricz Zsigmond Általános Iskolája tagintézmény - vezető helyettesi beosztás ellátására Kecskemét, június 15. Lázár Csilla Olga pályázó

2 PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott, Lázár Csilla Olga pályázatot nyújtok be a Nemzeti Közigazgatási Intézet KÖZIGÁLLÁS honlapján május 18-án megjelent KLIK/025/1293/2015 azonosító számú pályázati felhívás alapján a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI Móricz Zsigmond Általános Iskolája (6044 Kecskemét, Iskola u. 1.) tagintézmény-vezető helyettesi (vezető) beosztás ellátására. Kijelentem, hogy a vezetői állás betöltésére törvényileg előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez). Nyilatkozom, hogy hozzájárulok személyes adataim pályázattal összefüggő kezeléséhez. Pályázatom részeként mellékelem a következő iratokat, igazolásokat: - Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata /melléklet/ - Hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem állok olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé /melléklet/ - Az iskola vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztést - Szakmai önéletrajz - 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum /melléklet/ 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmai önéletrajz 4. oldal 2. Bevezető 6. oldal 3. Vezető helyettesi munkám célkitűzései 8. oldal 4. Helyzetelemzés 9. oldal 4.1. Az iskola feltételrendszere 9. oldal 4.2. Az iskola személyi feltételei és lehetőségei 10. oldal 4.3. Az iskola taneszköz és tárgyi ellátottsága és fejlesztésének lehetőségei 11. oldal 5. Vezető helyettesi szakmai program 12. oldal 5.1. Az iskola nevelési és oktatási céljai 12. oldal 5.2. Fejlesztési elképzelések 13. oldal 5.3. Kapcsolattartás szülőkkel 16. oldal 5.4. Kapcsolat diákönkormányzattal 16. oldal 5.5. Gyermekvédelem 17. oldal 5.6. Külső kapcsolatok 17. oldal 6. Zárszó/Összegzés 18. oldal MELLÉKLETEK a) Munkáltatói igazolás b) Diploma másolat c) Közoktatási vezető pedagógus szakvizsga okmány másolat d) Hatósági erkölcsi bizonyítvány 19. oldal 3

4 1. Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Lázár Csilla Olga Születési dátum: július 22. Születési hely: Szarvas Állandó lakcím: 6044 Kecskemét, Miklós Gyula utca 107. Telefonszám: Gépjármű vezetői engedély: B kategória Diploma adatok: - Közoktatási vezető pedagógus-szakvizsga (SZTE-JGYTFK) - Általános iskolai tanító (Debreceni Tanítóképző Főiskola) Tanulmányok: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Debreceni Tanítóképző Főiskola Vajda Péter Gimnázium Szarvas Munkahelyek: Móricz Zsigmond ÁMK Kálmán Lajos NOMK Móricz Zsigmond Általános Iskolája Kálmán Lajos NOMH Móricz Zsigmond Általános Iskolája Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI Móricz Zsigmond Általános Iskolája 4

5 Továbbképzések: Soros Alapítvány Egészségnevelési Program- tanfolyam Felhasználói alapfokú számítástechnikai tanfolyam Magyar módszertani tanfolyam 1-4.osztályban tanítók számára Feladatszerkesztő tesztfejlesztő tréning Bevezetés a kooperatív tanulás gyakorlatába Míg én rólad mindent, te rólam semmit sem tudsz! -romológiai képzés Pályaorientációs konzulens és Nemzeti Pályaorientációs Portálfelhasználó képzés Egyéb ismeretek: - Angol alapfok A típusú nyelvvizsga 5

6 Az iskola arra való,hogy az ember megtanuljon tanulni,hogy felébredjen a, tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét,megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,amit szeretni fog. (Szentgyörgyi Albert) 2. Bevezető Pályázatomat a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI Móricz Zsigmond Általános Iskolája tagintézmény-vezetői helyettesi állására nyújtom be óta, 30 éve, vagyok tagja a nevelőtestületnek. 17 évig (három évig gyermekemet neveltem) 1-4. osztályban voltam tanító és egyben osztályfőnök ben az akkori igazgató, Mák Kornél, felkérésére, az általános igazgatóhelyettes mellett (Ágoston Gábor), elvállaltam az alsós igazgatóhelyettesi beosztást. A ben kezdődött átszervezések folytán voltam intézményegység-vezető helyettes, majd az elmúlt két évben tagintézmény-vezető helyettes vagyok. Vezetői helyettesi munkám során végig együtt dolgoztam Ágoston Gáborral, jelenlegi beosztása szerint: tagintézmény-vezetővel. Az elmúlt évtizedek alatt a tudat az a motivált, hogy olyan munkát végezzek, mely maradandó nyomot hagy oktató-nevelő munkámban. A pedagógusmunka számomra hivatás. Céljaimat, tevékenységemet a munkám iránti tisztelet, alázat, szeretet határozza meg. A felgyorsult világ fejlődési folyamatai egyre több és több kihívást jelentenek számunkra. Ezek a kihívások egyre nagyobb nehézségeket jelentenek az intézménynek, a pedagógusnak, a szülőnek és a gyermeknek is. Természetesen nemcsak az új kihívásoknak kell megfelelni, hanem legalább olyan fontos megőrizni és továbbvinni a már meglévő értékeket, hagyományokat. Célom a tagintézmény-vezető vezetési elveivel összhangban, egy olyan iskola vezetése, ahol lényeges a megújulás utáni vágy, harmóniában a régi értékekkel. Iskolánk fő feladata a korábban bevált dolgok továbbvitele, a nem működőképesek helyébe pedig közös erővel megtalálni az új célokat és megvalósítási formákat. 6

7 Vezető helyettesként prioritás számomra az iskolai célrendszer motiválása, és minden lehetőség meg kell megteremtése annak érdekében, hogy azok megvalósuljanak. Az fő feladatom az SZMSZ-ben - és más szabályzó dokumentumokban - foglaltaknak megfelelően a vezetői munkamegosztás közösen kialakított rendje alapján, a mindennapi működés zavartalanságának biztosítása, hogy az iskola minden szereplője számára stabilitást adjon, elérje, hogy a munkatársak biztos háttérrel a hátuk mögött dolgozhassanak, valósíthassák meg elképzeléseiket. Úgy gondolom, hogy az eddig végzett vezető helyettesi munkám, amelyet a tagintézmény-vezető az iskola dolgozóinak támogatásával, szoros közreműködésével végeztem, biztosítja számomra, hogy továbbra is képesnek érezhessem magam az újabb feladatok, kihívások megoldására. 7

8 3. Vezető helyettesi munkám célkitűzése Átfogó vezetési célként, a tagintézmény-vezető által megfogalmazott a pedagógiai programunkban kitűzött feladatok elérését, megvalósítását tartom elsődlegesnek. Konkrétan, iskolánkban továbbra is a megfelelően magas színvonalú nevelés-oktatás biztosítása érdekében az alábbiakat kell célként kitűzni: A tanulók számára és egyben a szülők támogatásának megnyerésére: - olyan alapműveltség-képzettség nyújtása, amellyel érvényesülni tud a mindennapi életben, a továbbtanulásban, s az itt töltött idő pozitív élményekkel gazdagodva, eredményesen teljen el, - olyan értéket közvetítése, hogy örömet és egyben büszkeséget jelentsen a Móricz iskolába járni. A kollégáknak, munkatársaknak: - reális és optimális célkitűzések, a biztos munkahely, megélhetés biztosítása, - mind inkább teret adni szakmai kibontakozás lehetőségének, - azonosulni tudjanak azokkal az értékekkel, melyeket az iskola magáénak érez, és harmonikusan, kiegyensúlyozottan tudják munkáját végezni Az iskolának: - fontos a referencia, az iskola hírneve, megítélése, - céljaink eléréséhez a támogatottság elnyerése, a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI intézményében, - elérni a jelenleginél még szélesebb körű ismertséget és elismertséget. 8

9 4. Helyzetelemzés 4.1. Az iskola feltételrendszere Iskolánk szeptember 1-től a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI intézményen belül tagintézményként, a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI Móricz Zsigmond Általános Iskolája néven működik. A Közösségi Ház és a Könyvtár már nem szerves egysége az intézménynek, ezért e két intézménnyel törekedni kell a megfelelő kapcsolat kialakítására. Kecskemét kertvárosi részén, Hetényegyházán kb en élnek. A településrésznek kiterjedt nagy beiskolázási területe (Szarkás, Úrihegy, Külsőnyír) van. A lakosság összetételét a régi lakosság, a külterületen élők, és a folyamatosan kitelepülők határozzák meg. Sajnos az utóbbi években a kitelepülők száma csökkent, sőt az itt élő fiatalok, nagycsaládosok inkább a város olcsóbb panellakásaiba költöznek. Ezek a körülmények sajnos iskolánk gyermeklétszámát nagymértékben meghatározzák, meghatározták. Az iskola nagy udvarával, több program lebonyolítására ad lehetőséget. Komoly problémát okoz az épületek területi széttagoltsága. Az iskolánkba járó gyerekek között sok a hátrányos helyzetű, a szociálisan rászoruló. Az otthoni nehéz anyagi helyzet sok gyerek családjában megjelenő napi probléma. A közösségi ház és a könyvtár a városrész szerves részét képezik változatos, színes programjaikkal. Számunkra a szétválás után is fontos maradt, hogy ezen intézményekkel fenntartsuk a jó viszonyt, segítsük egymás munkáját. Meg kell tartanunk közös értékeinket (sajátos könyvtári programok, előadások, gyerekeknek szóló műsorok, stb.). Az iskolára új feladat hárult szeptember 1.-től, létre kellett hozni, és működőképessé tenni saját iskola könyvtárunkat. Az iskola és az óvoda között is egyre szorosabb a kapcsolat közös programok, kiváló együttműködés. A 2008/2009-es tanévtől kezdődően immár hatodik éve tart az óvoda-iskola program, amely zökkenőmentessé teszi az intézményváltást a kisgyermekek számára. 9

10 A 2014/2015-es tanév elején az iskola tanulói létszáma 402 fő Alsó tagozat létszáma Felső tagozat létszáma 216 fő 186fő Hét tanulónk a tanév során tanulói jogviszonyát szünetelteti. Alsóban 12, felsőben 9 tanulócsoport van. Az alsóban egész napos iskolaotthonos osztály 8, napközis 4, felsőben 4 tanulószobai csoport működik. A gyermekek különböző szociális háttérrel rendelkező környezetből érkeznek, sok a hátrányos helyzetű tanuló és azon tanulók száma, akik állami gondoskodásban nevelkednek. Az iskolánkban integrált neveljük a sajátos nevelési igényű - 56 fő - tanulókat, a beilleszkedési, tanulási zavarral rendelkező tanulók száma 51 fő. Iskolánkban két alapítvány működik. A Kecskemét Móricz Zsigmond Iskoláért Alapítvány, amely folyamatos támogatásával lehetőséget teremt a zavartalan működéshez. Támogatja diákjainkat, és a mindennapi iskolai életet (alapítványi díj, könyvjutalmak, verseny lebonyolítás, eszközvásárlás). Titkára vagyok a másik alapítványunknak, a Hetényegyházi Étkezési Alapítványnak, amely- a szülői kérelmek, osztályfőnöki javaslatok alapján- lehetőségeihez mérten az önhibájukon kívül rászoruló gyermekek étkeztetéséhez ad segítséget Az iskola személyi feltételei és lehetőségei Az iskola pedagógusainak száma 45 fő. A nevelőtestületet jól felkészült kollégák alkotják. Örvendetes, hogy évek óta stabil, jelentős változás nincs a tantestület összetételében. A pedagógusokra az igényesség jellemző. A szakmai elkötelezettséget jelzi, hogy lehetőségeinkhez mérten részt veszünk versenyeken (házi, intézményi, városi, megyei, országos), melyekre felkészítjük a tanulókat. Így a gyermekeknek lehetőségük van tehetségük megfelelő kibontakoztatására, eredményeikkel öregbítve iskolánk hírnevét. Az iskolánk létszámában a legnagyobb változás a technikai dolgozóknál mutatkozik meg. Az összevonások következtében egy fő iskolatitkár maradt az iskolában. Nagy öröm volt számunkra, hogy ez a létszám a es tanévtől két fő pedagógiai asszisztenssel és egy fő rendszergazdával bővült. Az oktatást közvetlenül segítő munkatársak létszáma, tehát így 4 főre emelkedett. 10

11 Az alkalmazottak (tanárok és nem pedagógus munkatársak egyaránt) kiemelten fontos értékei az iskolának. Az eredmények megőrzésének záloga a létbizonytalanság félelmétől mentes, összecsiszolódott alkalmazotti testület. A pedagógus-továbbképzéseken való részvétel lehetősége az iskola minden pedagógusa számára elérhető, a jól bevált az elektronikus úton történő tájékoztatás által. Ennek biztosítania kell a megújulás iránti igényt, új módszerek megismerésével (kooperatív tanulási technikák, projekt módszer) színesíteni, jobbítani oktató- nevelő munkánkat Az iskola taneszköz és tárgyi ellátottsága és fejlesztésének lehetőségei Az iskolai oktatást elősegítő eszközök felszereltsége ma jónak, korszerűek mondható. Megfelelő méretű tornateremmel, két számítógép teremmel, természettudományi előadóval, média oktatására alkalmas teremmel is rendelkezünk. Biztosított az idegen nyelv csoportban való oktatása külön osztályban.. Nagy örömmel fogadtuk, a digitális táblákat, amelyek használatával még színvonalasabbá, érdekesebbé tehetők a tanórák. Minden osztály felszerelt írásvetítővel. A pedagógusok jelentős része használja a számítógépet a tanórákon, továbbá a szemléltető eszközök széles repertoárját is alkalmazhatják Az iskola rendelkezik a külső kommunikációt, kapcsolattartást jelentősen megkönnyítő internet hozzáféréssel. A széttagoltságunk sem tudott megakadályozni bennünket abban, hogy a teljes iskola területén legyen internet elérhetőség. Elengedhetetlen cél, a korszerű eszközök minél szélesebb körben való alkalmazása, az oktató nevelő munka folyamatában való használata. Az működik az iskolai könyvtárunk, de rövidtávon még ki kell alakítani önálló arculatát. Az iskolánk széttagoltsága három épületrész két külön helyen megnehezíti a kapcsolattartást. Ennek megkönnyítésére nagy mértékben támaszkodhattunk a munkaközösség vezetőkre,és fent említett internet elérhetőségre. A hatalmas udvar jó lehetőséget nyújt a gyermekek számára mozogni, sportolni. 11

12 A fejlesztési célok megvalósításában a tagintézmény-vezető munkáját külső források megkeresésével (pályázatok, fenntartó önkormányzat, részönkormányzat helyi vállalkozók, szülői szervezet stb.) a következőkben szeretném segíteni: középtávon a meglévő digitális táblák számát gyarapítani, hogy minden osztályterem rendelkezzen ilyen korszerű oktatási eszközökkel, a meglévő számítógéppark növelése, hogy minden pedagógusnak, aki használni szeretné, legyen is lehetősége erre, az udvar további rendezése: füvesítés, parkosítás, a nagy terek alaposan átgondolt hasznosítása, középtávon nagyon fontos feladat számunkra, felújítási munkálatok az iskolában (meszelés, tornaterem állagmegóvása, balesetveszélyes járdák felújítása), komfortérzetünk megtartására, hosszú távú fejlesztési lehetőség az épületek széttagoltságának megszüntetése a (mindennapi munka megkönnyítésére), valamint fontos kiemelni azt is, hogy az öreg iskola rész és a Móricz utcai épületek lassan alkalmatlanok lesznek az oktató-nevelő munkára. 5. Vezető helyettesi szakmai program Tagintézmény-vezető helyettesként alapvető feladataim és kötelességeim szakmai-vezetési (pedagógiai irányító ellenőrző) és ügyviteli területekre vonatkoznak. Továbbá a tagintézmény PR-tevékenységének, fejlesztési stratégiájának megvalósítása, valamint az iskolai arculat kialakítása. Ennek tükrében írom az alábbiakat: 5.1. Az iskola nevelési és oktatási céljai Az iskola elsődleges céljának az alapvető ismeretek megszerzését, elsajátítását, a képességek fejlesztését, a tehetségek gondozását, a tanulásban lemaradók segítését tartja. 12

13 Ezen felül olyan új típusú ismeretek elsajátítását is lehetővé kell tenni, mint az informatika-számítástechnika ismerete, a nyelvismeret, a kommunikációs képesség, melyek képessé tesznek az önálló tanulásra, felkészítenek az élethosszig tartó tanulás képességére, kialakítják a tudás, az ismeretszerzés igényét, a saját életvezetésben való döntési képességet Fejlesztési elképzelések Az iskolában folyó oktató-nevelő munka, és az ehhez kapcsolódó vezetői tevékenység alapvető céljait és feladatait a hatályos jogszabályok valamint az iskola Pedagógiai programja, az intézményi SZMSZ, a házirend fogalmazza meg. Jelentősek a változások az oktatás tartalmi elemei, és a nevelés szemléletbeli változásai tekintetében. Ez jelentősen kiszélesíti, és biztosítja az iskolai célok megvalósítását. Megújult keretek között kell folytatni az óvoda-iskola programot. Az óvodaiskola közti átmenet problémáinak feloldására kiválóan alkalmas az óvoda-iskola program, amelynek célja a gyermekek személyiség fejlődésének segítése a zökkenőmentes átmenet megoldásával. Fontos, hogy az itt élő gyermekek szülei részesei lehessenek iskolában folyó munkának-a beiskolázási program keretében-, így tudatosan választhatják a mi iskolánkat. Meg kell teremteni olyan minőségi oktatást, m elyben a gyermek értelmi képességeinek megfelelően egész személyiségének fejlesztése, fejlődése biztosított. Erősíteni kell osztályig a tudatos, tervszerű tanórán kívüli foglalkozásokat. Segítenünk kell a tanulókat abban, hogy megtalálják a foglalkozásokban rejlő értékeket és szívesen, elkötelezetten járjanak rájuk. Megvalósítandó a mindennapos testnevelésben rejlő lehetőségek továbbvitele, a tanulók mindennapos testmozgásának biztosítása több kézilabda, kosárlabda, torna, labdarúgás, cselgáncs- sportágon és a modern táncon keresztül. 13

14 Fontos területek: Az informatika eszközök használata: - Képessé kell tenni mind a tanulókat, mind a tanárokat az informatika eszközeinek gyakorlott használatára és alkalmazására, különös tekintettel az internetre, - Az iskolát teljesen lefedő (vezeték nélküli) internet hozzáférés tudatos hasznosítása az oktató-nevelő munkában, A belső információáramlásnak továbbra is fontos eszközei maradnak a hagyományos vezetői, nevelőtestületi értekezletek és iskolagyűlések. A tantestületi munkaértekezletek tájékoztatató funkciója mellett, sokkal több időt kell szentelni a pedagógiai, nevelési problémák alaposabb megvitatására is. az Egészséges Iskoláért Hálózat által kidolgozott az Egészséges Élet című egészségnevelési tantárgy tanórán kívüli foglalkozások keretein belüli oktatása 1-4. évfolyamon (esetleg választható kötelező tantárgyként) Az ÖKO iskola címmel járó feladatok tervszerű megtervezése, megfelelő célok kialakítása, amiben fontos szerepet kap a környezettudatos szemlélet, Az óvoda-iskola programban rejlő lehetőségek megfelelő kiaknázása, Tanórán kívüli foglalkozások keretein belül évfolyamon játékos formában heti 1-2 foglalkozás 4. osztálytól kezdődően kötelező tanórai foglalkozásokon angol, német, számítástechnika oktatásának továbbvitele és szélesebb körben történő megismertetése, Az éves iskolai szintű mérésekkel támogatnunk kell, az országos kompetenciamérések rendszerén belül a matematika és magyar kompetenciák további fejlesztését, alkalmassá kell tennünk diákjainkat ezen kihívások sikere teljesítésére, 14

15 Az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a nevelésre is, ezért olyan foglalkozásokat kell szerveznünk, amelyek ezt elősegítik: önismereti tréning, drámapedagógia, konfliktuskezelés, személyiség fejlesztés, A beiskolázás tervszerű, átgondolt megtervezése, és kiszélesítése azáltal,hogy megmutatnánk mit tudnak a felsőbb évfolyamok kínálni az érdeklődőknek, A pedagógus továbbképzések célirányos támogatása. Közösen kell egymást motiválni az önképzésre, a továbbképzésre, hogy ez által sokoldalúbbá vált, képzettebb munkaereje legyen az iskolának, Belső továbbképzések, szakmai napok szervezése a tapasztalatok átadására,új ismeretek szerzésére,(szaktanácsadók igénybevétele, segítségnyújtás a pedagógusoknak portfólió elkészítéséhez és minősítésükhöz eljárásukhoz) stb. Hagyományok ápolása, tehetséggondozás, felzárkóztatás, fejlesztés, kimagasló szakmai és versenyeredmények, Fontos szerepet kell, kapjon az alapkészségek elsajátítása, az önálló tanulási képességek fejlesztése, Nevelésünkkel-oktatásunkkal felkészítsük tanítványainkat az életre, hogy tudásukkal hatékony tagja legyenek a társadalomnak, Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, gyermekek felzárkóztatása, Erősíteni kell a tanulók olvasás iránti elkötelezettségét, az ismeretszerzés igényének kitágítását, a természet, a társadalom mélyebb megismerésén keresztül, A tanórai munka megsegítésére a gyógypedagógiában, fejlesztőpedagógiában rejlő lehetőségek kiaknázása, 15

16 Az iskola hírnevének további öregbítése, így a tanulmányi versenyekre való felkészítés biztosítását, szakmai továbbképzések, versenyek szervezését, A nyelvképzés területén azokat a motivációs eszközöket, melyek segítik, ösztönzik a tanulókat a nyelvvizsga letételére, A sportolás, mozgás iránti igényt (sportfoglalkozás, tömegsport). A céljaink elérésének elengedhetetlen feltétele az együttgondolkodás. Mindenképpen támogatni szeretném a kollégáim kezdeményezőkészségét,újítási törekvéseit. 5.3 Kapcsolattartás a szülőkkel A szülőkkel való kapcsolattartás lényeges eleme az iskola életének. A rendszeres szülői értekezleteken és fogadóórákon túl a a kollégáimmal bármikor meghallgatjuk a felmerülő szülői kérdéseket,problémákat. A szülő, diák, tanár hármas együttműködése rendkívül fontos. Az évente több alkalommal tartott SZMK értekezleteken kialakított hatékony kommunikáció könnyebbé teszi a kapcsolatot, a bizalmat az intézményi működés minden területén is. 5.4 Kapcsolat a diákönkormányzattal Mint pedagógus, és mint vezetői is azt vallom, hogy az iskola a diákokért van. A diákönkormányzat a vezető tanár irányításával sok, az iskolai életet színesítő program szervezésében vesz részt. A továbbiakban szükséges lenne, hogy a diákönkormányzat a tanórán kívüli foglalkozások népszerűsítésébe is szervesen kapcsolódjon be. Javaslataikkal segítsék elő, hogy tartalmas szabadidős tevékenységek, sportfoglalkozások, szakkörök induljanak. 16

17 5.5 Gyermekvédelem Mivel az iskolánkba járó gyermekek körzete belterületi és külterületi (Úrihegy, Szarkás, Belsőnyír, Külsőnyír) részekből áll, nagy számban vannak hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink. Ezért fontos, hogy ezt a munkát- az iskolavezetés szakmai felügyelete mellett- független személy koordinálja (gyermekvédelmi felelős). Az intézkedések száma, a családokkal való folyamatos kapcsolattartásban fontos szerepet tölt be. A gyermek- és ifjúság védelemnek az osztályfőnökkel összefogva kell végeznie a munkáját. Közösen végeznek családlátogatásokat, készítenek pedagógiai jellemzéseket. A gyermekek védelme továbbra is kiemelt területnek kell, maradnia az iskolánkban. 5.6 Külső kapcsolatok Továbbra is szoros kapcsolatban kell maradnunk a könyvtárral és a közösségi házzal, a helyi közéletben aktívan szerepet kell vállalnunk. Fontos a más intézményekkel való kapcsolattartás, együttműködés, melyek: óvodák, iskolák, pedagógiai szakszolgálatok, szakmai szolgáltató intézmények, gyermekotthonok, gyermekjóléti szervezetek, KEFAG Zrt, Vackor Vár, Erdei Ferenc Művelődési Ház, Katona József Színház,Ciróka Bábszínház, Katona József Megyei Könyvtár, Európa Jövője Egyesület, stb. Testvériskolai kapcsolatunkat állunk a marosvásárhelyi Friedrich Schiller Általános Iskolával. Két éve, 2013-ban ünnepeltük 10. évfordulóját ennek a gyümölcsöző kapcsolatnak, mely terveink szerint a továbbiakban is folytatódni fog. Hosszú évek óta működik a művészeti iskola intézményünkben (Líra Zeneiskola). Az elkövetkező években is teret kell adni számukra, hogy minél több tanulónk kipróbálhassa magát a zenei műveltség területén. Lehetőséget biztosítunk az érdeklődő gyerekek számára táncot tanulni. A Fallaway Táncegyesület vezetője modern táncot tanít számukra. Ezen a téren is minden olyan kezdeményezést támogatok és továbbítok a tagintézmény-vezető felé, mellyel színesíteni, változatosabbá tudjuk tenni iskolánk kínál. 17

18 6. Zárszó/ Összegzés Számomra az olyan iskola a fontos amelyben az eddig megtalált értékek továbbvitele, hagyományok megőrzése mellett a pedagógiai munka minőségének javítása, a folyamatos megújulásra törekvés mindennapos követelmény. Mindemellett releváns az iskolai élet minden szereplőjének elégedettsége. Tudom, hogy az iskola akkor lesz sikeres, ha a szervezet tagjainak egyéni céljai harmóniában vannak a szervezet céljaival. 30 éve kezdtem a pedagóguspályát ebben az iskolában. Minden amit a szakmáról, a vezetői feladatokról tanultam, ehhez az intézményhez köt. Büszke vagyok arra, hogy a Móricz -ban végezhetem pedagógiai, vezetői munkámat. Megválasztásom esetén a következő öt évben is - a tagintézményvezetővel, a nevelőtestülettel szorosan együttműködve- minden erőmmel arra törekszem,hogy az iskola a nehéz időszakokat is túlélve, folyamatos megújulási képesség mellett igazi értéket adó, értékteremtő iskolává lehessen. Vedd komolyan amit csinálsz és ha felelősséget érzel iránta, jól fogod csinálni (Csíkszentmihályi Mihály) Lázár Csilla Olga 18

19 MELLÉKLETEK 19