PÁLYÁZAT. a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI. Móricz Zsigmond Általános Iskolája. tagintézmény - vezető helyettesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI. Móricz Zsigmond Általános Iskolája. tagintézmény - vezető helyettesi"

Átírás

1 PÁLYÁZAT a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI Móricz Zsigmond Általános Iskolája tagintézmény - vezető helyettesi beosztás ellátására Kecskemét, június 15. Lázár Csilla Olga pályázó

2 PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott, Lázár Csilla Olga pályázatot nyújtok be a Nemzeti Közigazgatási Intézet KÖZIGÁLLÁS honlapján május 18-án megjelent KLIK/025/1293/2015 azonosító számú pályázati felhívás alapján a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI Móricz Zsigmond Általános Iskolája (6044 Kecskemét, Iskola u. 1.) tagintézmény-vezető helyettesi (vezető) beosztás ellátására. Kijelentem, hogy a vezetői állás betöltésére törvényileg előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez). Nyilatkozom, hogy hozzájárulok személyes adataim pályázattal összefüggő kezeléséhez. Pályázatom részeként mellékelem a következő iratokat, igazolásokat: - Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata /melléklet/ - Hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem állok olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé /melléklet/ - Az iskola vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztést - Szakmai önéletrajz - 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum /melléklet/ 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmai önéletrajz 4. oldal 2. Bevezető 6. oldal 3. Vezető helyettesi munkám célkitűzései 8. oldal 4. Helyzetelemzés 9. oldal 4.1. Az iskola feltételrendszere 9. oldal 4.2. Az iskola személyi feltételei és lehetőségei 10. oldal 4.3. Az iskola taneszköz és tárgyi ellátottsága és fejlesztésének lehetőségei 11. oldal 5. Vezető helyettesi szakmai program 12. oldal 5.1. Az iskola nevelési és oktatási céljai 12. oldal 5.2. Fejlesztési elképzelések 13. oldal 5.3. Kapcsolattartás szülőkkel 16. oldal 5.4. Kapcsolat diákönkormányzattal 16. oldal 5.5. Gyermekvédelem 17. oldal 5.6. Külső kapcsolatok 17. oldal 6. Zárszó/Összegzés 18. oldal MELLÉKLETEK a) Munkáltatói igazolás b) Diploma másolat c) Közoktatási vezető pedagógus szakvizsga okmány másolat d) Hatósági erkölcsi bizonyítvány 19. oldal 3

4 1. Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Lázár Csilla Olga Születési dátum: július 22. Születési hely: Szarvas Állandó lakcím: 6044 Kecskemét, Miklós Gyula utca 107. Telefonszám: Gépjármű vezetői engedély: B kategória Diploma adatok: - Közoktatási vezető pedagógus-szakvizsga (SZTE-JGYTFK) - Általános iskolai tanító (Debreceni Tanítóképző Főiskola) Tanulmányok: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Debreceni Tanítóképző Főiskola Vajda Péter Gimnázium Szarvas Munkahelyek: Móricz Zsigmond ÁMK Kálmán Lajos NOMK Móricz Zsigmond Általános Iskolája Kálmán Lajos NOMH Móricz Zsigmond Általános Iskolája Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI Móricz Zsigmond Általános Iskolája 4

5 Továbbképzések: Soros Alapítvány Egészségnevelési Program- tanfolyam Felhasználói alapfokú számítástechnikai tanfolyam Magyar módszertani tanfolyam 1-4.osztályban tanítók számára Feladatszerkesztő tesztfejlesztő tréning Bevezetés a kooperatív tanulás gyakorlatába Míg én rólad mindent, te rólam semmit sem tudsz! -romológiai képzés Pályaorientációs konzulens és Nemzeti Pályaorientációs Portálfelhasználó képzés Egyéb ismeretek: - Angol alapfok A típusú nyelvvizsga 5

6 Az iskola arra való,hogy az ember megtanuljon tanulni,hogy felébredjen a, tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét,megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,amit szeretni fog. (Szentgyörgyi Albert) 2. Bevezető Pályázatomat a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI Móricz Zsigmond Általános Iskolája tagintézmény-vezetői helyettesi állására nyújtom be óta, 30 éve, vagyok tagja a nevelőtestületnek. 17 évig (három évig gyermekemet neveltem) 1-4. osztályban voltam tanító és egyben osztályfőnök ben az akkori igazgató, Mák Kornél, felkérésére, az általános igazgatóhelyettes mellett (Ágoston Gábor), elvállaltam az alsós igazgatóhelyettesi beosztást. A ben kezdődött átszervezések folytán voltam intézményegység-vezető helyettes, majd az elmúlt két évben tagintézmény-vezető helyettes vagyok. Vezetői helyettesi munkám során végig együtt dolgoztam Ágoston Gáborral, jelenlegi beosztása szerint: tagintézmény-vezetővel. Az elmúlt évtizedek alatt a tudat az a motivált, hogy olyan munkát végezzek, mely maradandó nyomot hagy oktató-nevelő munkámban. A pedagógusmunka számomra hivatás. Céljaimat, tevékenységemet a munkám iránti tisztelet, alázat, szeretet határozza meg. A felgyorsult világ fejlődési folyamatai egyre több és több kihívást jelentenek számunkra. Ezek a kihívások egyre nagyobb nehézségeket jelentenek az intézménynek, a pedagógusnak, a szülőnek és a gyermeknek is. Természetesen nemcsak az új kihívásoknak kell megfelelni, hanem legalább olyan fontos megőrizni és továbbvinni a már meglévő értékeket, hagyományokat. Célom a tagintézmény-vezető vezetési elveivel összhangban, egy olyan iskola vezetése, ahol lényeges a megújulás utáni vágy, harmóniában a régi értékekkel. Iskolánk fő feladata a korábban bevált dolgok továbbvitele, a nem működőképesek helyébe pedig közös erővel megtalálni az új célokat és megvalósítási formákat. 6

7 Vezető helyettesként prioritás számomra az iskolai célrendszer motiválása, és minden lehetőség meg kell megteremtése annak érdekében, hogy azok megvalósuljanak. Az fő feladatom az SZMSZ-ben - és más szabályzó dokumentumokban - foglaltaknak megfelelően a vezetői munkamegosztás közösen kialakított rendje alapján, a mindennapi működés zavartalanságának biztosítása, hogy az iskola minden szereplője számára stabilitást adjon, elérje, hogy a munkatársak biztos háttérrel a hátuk mögött dolgozhassanak, valósíthassák meg elképzeléseiket. Úgy gondolom, hogy az eddig végzett vezető helyettesi munkám, amelyet a tagintézmény-vezető az iskola dolgozóinak támogatásával, szoros közreműködésével végeztem, biztosítja számomra, hogy továbbra is képesnek érezhessem magam az újabb feladatok, kihívások megoldására. 7

8 3. Vezető helyettesi munkám célkitűzése Átfogó vezetési célként, a tagintézmény-vezető által megfogalmazott a pedagógiai programunkban kitűzött feladatok elérését, megvalósítását tartom elsődlegesnek. Konkrétan, iskolánkban továbbra is a megfelelően magas színvonalú nevelés-oktatás biztosítása érdekében az alábbiakat kell célként kitűzni: A tanulók számára és egyben a szülők támogatásának megnyerésére: - olyan alapműveltség-képzettség nyújtása, amellyel érvényesülni tud a mindennapi életben, a továbbtanulásban, s az itt töltött idő pozitív élményekkel gazdagodva, eredményesen teljen el, - olyan értéket közvetítése, hogy örömet és egyben büszkeséget jelentsen a Móricz iskolába járni. A kollégáknak, munkatársaknak: - reális és optimális célkitűzések, a biztos munkahely, megélhetés biztosítása, - mind inkább teret adni szakmai kibontakozás lehetőségének, - azonosulni tudjanak azokkal az értékekkel, melyeket az iskola magáénak érez, és harmonikusan, kiegyensúlyozottan tudják munkáját végezni Az iskolának: - fontos a referencia, az iskola hírneve, megítélése, - céljaink eléréséhez a támogatottság elnyerése, a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI intézményében, - elérni a jelenleginél még szélesebb körű ismertséget és elismertséget. 8

9 4. Helyzetelemzés 4.1. Az iskola feltételrendszere Iskolánk szeptember 1-től a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI intézményen belül tagintézményként, a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI Móricz Zsigmond Általános Iskolája néven működik. A Közösségi Ház és a Könyvtár már nem szerves egysége az intézménynek, ezért e két intézménnyel törekedni kell a megfelelő kapcsolat kialakítására. Kecskemét kertvárosi részén, Hetényegyházán kb en élnek. A településrésznek kiterjedt nagy beiskolázási területe (Szarkás, Úrihegy, Külsőnyír) van. A lakosság összetételét a régi lakosság, a külterületen élők, és a folyamatosan kitelepülők határozzák meg. Sajnos az utóbbi években a kitelepülők száma csökkent, sőt az itt élő fiatalok, nagycsaládosok inkább a város olcsóbb panellakásaiba költöznek. Ezek a körülmények sajnos iskolánk gyermeklétszámát nagymértékben meghatározzák, meghatározták. Az iskola nagy udvarával, több program lebonyolítására ad lehetőséget. Komoly problémát okoz az épületek területi széttagoltsága. Az iskolánkba járó gyerekek között sok a hátrányos helyzetű, a szociálisan rászoruló. Az otthoni nehéz anyagi helyzet sok gyerek családjában megjelenő napi probléma. A közösségi ház és a könyvtár a városrész szerves részét képezik változatos, színes programjaikkal. Számunkra a szétválás után is fontos maradt, hogy ezen intézményekkel fenntartsuk a jó viszonyt, segítsük egymás munkáját. Meg kell tartanunk közös értékeinket (sajátos könyvtári programok, előadások, gyerekeknek szóló műsorok, stb.). Az iskolára új feladat hárult szeptember 1.-től, létre kellett hozni, és működőképessé tenni saját iskola könyvtárunkat. Az iskola és az óvoda között is egyre szorosabb a kapcsolat közös programok, kiváló együttműködés. A 2008/2009-es tanévtől kezdődően immár hatodik éve tart az óvoda-iskola program, amely zökkenőmentessé teszi az intézményváltást a kisgyermekek számára. 9

10 A 2014/2015-es tanév elején az iskola tanulói létszáma 402 fő Alsó tagozat létszáma Felső tagozat létszáma 216 fő 186fő Hét tanulónk a tanév során tanulói jogviszonyát szünetelteti. Alsóban 12, felsőben 9 tanulócsoport van. Az alsóban egész napos iskolaotthonos osztály 8, napközis 4, felsőben 4 tanulószobai csoport működik. A gyermekek különböző szociális háttérrel rendelkező környezetből érkeznek, sok a hátrányos helyzetű tanuló és azon tanulók száma, akik állami gondoskodásban nevelkednek. Az iskolánkban integrált neveljük a sajátos nevelési igényű - 56 fő - tanulókat, a beilleszkedési, tanulási zavarral rendelkező tanulók száma 51 fő. Iskolánkban két alapítvány működik. A Kecskemét Móricz Zsigmond Iskoláért Alapítvány, amely folyamatos támogatásával lehetőséget teremt a zavartalan működéshez. Támogatja diákjainkat, és a mindennapi iskolai életet (alapítványi díj, könyvjutalmak, verseny lebonyolítás, eszközvásárlás). Titkára vagyok a másik alapítványunknak, a Hetényegyházi Étkezési Alapítványnak, amely- a szülői kérelmek, osztályfőnöki javaslatok alapján- lehetőségeihez mérten az önhibájukon kívül rászoruló gyermekek étkeztetéséhez ad segítséget Az iskola személyi feltételei és lehetőségei Az iskola pedagógusainak száma 45 fő. A nevelőtestületet jól felkészült kollégák alkotják. Örvendetes, hogy évek óta stabil, jelentős változás nincs a tantestület összetételében. A pedagógusokra az igényesség jellemző. A szakmai elkötelezettséget jelzi, hogy lehetőségeinkhez mérten részt veszünk versenyeken (házi, intézményi, városi, megyei, országos), melyekre felkészítjük a tanulókat. Így a gyermekeknek lehetőségük van tehetségük megfelelő kibontakoztatására, eredményeikkel öregbítve iskolánk hírnevét. Az iskolánk létszámában a legnagyobb változás a technikai dolgozóknál mutatkozik meg. Az összevonások következtében egy fő iskolatitkár maradt az iskolában. Nagy öröm volt számunkra, hogy ez a létszám a es tanévtől két fő pedagógiai asszisztenssel és egy fő rendszergazdával bővült. Az oktatást közvetlenül segítő munkatársak létszáma, tehát így 4 főre emelkedett. 10

11 Az alkalmazottak (tanárok és nem pedagógus munkatársak egyaránt) kiemelten fontos értékei az iskolának. Az eredmények megőrzésének záloga a létbizonytalanság félelmétől mentes, összecsiszolódott alkalmazotti testület. A pedagógus-továbbképzéseken való részvétel lehetősége az iskola minden pedagógusa számára elérhető, a jól bevált az elektronikus úton történő tájékoztatás által. Ennek biztosítania kell a megújulás iránti igényt, új módszerek megismerésével (kooperatív tanulási technikák, projekt módszer) színesíteni, jobbítani oktató- nevelő munkánkat Az iskola taneszköz és tárgyi ellátottsága és fejlesztésének lehetőségei Az iskolai oktatást elősegítő eszközök felszereltsége ma jónak, korszerűek mondható. Megfelelő méretű tornateremmel, két számítógép teremmel, természettudományi előadóval, média oktatására alkalmas teremmel is rendelkezünk. Biztosított az idegen nyelv csoportban való oktatása külön osztályban.. Nagy örömmel fogadtuk, a digitális táblákat, amelyek használatával még színvonalasabbá, érdekesebbé tehetők a tanórák. Minden osztály felszerelt írásvetítővel. A pedagógusok jelentős része használja a számítógépet a tanórákon, továbbá a szemléltető eszközök széles repertoárját is alkalmazhatják Az iskola rendelkezik a külső kommunikációt, kapcsolattartást jelentősen megkönnyítő internet hozzáféréssel. A széttagoltságunk sem tudott megakadályozni bennünket abban, hogy a teljes iskola területén legyen internet elérhetőség. Elengedhetetlen cél, a korszerű eszközök minél szélesebb körben való alkalmazása, az oktató nevelő munka folyamatában való használata. Az működik az iskolai könyvtárunk, de rövidtávon még ki kell alakítani önálló arculatát. Az iskolánk széttagoltsága három épületrész két külön helyen megnehezíti a kapcsolattartást. Ennek megkönnyítésére nagy mértékben támaszkodhattunk a munkaközösség vezetőkre,és fent említett internet elérhetőségre. A hatalmas udvar jó lehetőséget nyújt a gyermekek számára mozogni, sportolni. 11

12 A fejlesztési célok megvalósításában a tagintézmény-vezető munkáját külső források megkeresésével (pályázatok, fenntartó önkormányzat, részönkormányzat helyi vállalkozók, szülői szervezet stb.) a következőkben szeretném segíteni: középtávon a meglévő digitális táblák számát gyarapítani, hogy minden osztályterem rendelkezzen ilyen korszerű oktatási eszközökkel, a meglévő számítógéppark növelése, hogy minden pedagógusnak, aki használni szeretné, legyen is lehetősége erre, az udvar további rendezése: füvesítés, parkosítás, a nagy terek alaposan átgondolt hasznosítása, középtávon nagyon fontos feladat számunkra, felújítási munkálatok az iskolában (meszelés, tornaterem állagmegóvása, balesetveszélyes járdák felújítása), komfortérzetünk megtartására, hosszú távú fejlesztési lehetőség az épületek széttagoltságának megszüntetése a (mindennapi munka megkönnyítésére), valamint fontos kiemelni azt is, hogy az öreg iskola rész és a Móricz utcai épületek lassan alkalmatlanok lesznek az oktató-nevelő munkára. 5. Vezető helyettesi szakmai program Tagintézmény-vezető helyettesként alapvető feladataim és kötelességeim szakmai-vezetési (pedagógiai irányító ellenőrző) és ügyviteli területekre vonatkoznak. Továbbá a tagintézmény PR-tevékenységének, fejlesztési stratégiájának megvalósítása, valamint az iskolai arculat kialakítása. Ennek tükrében írom az alábbiakat: 5.1. Az iskola nevelési és oktatási céljai Az iskola elsődleges céljának az alapvető ismeretek megszerzését, elsajátítását, a képességek fejlesztését, a tehetségek gondozását, a tanulásban lemaradók segítését tartja. 12

13 Ezen felül olyan új típusú ismeretek elsajátítását is lehetővé kell tenni, mint az informatika-számítástechnika ismerete, a nyelvismeret, a kommunikációs képesség, melyek képessé tesznek az önálló tanulásra, felkészítenek az élethosszig tartó tanulás képességére, kialakítják a tudás, az ismeretszerzés igényét, a saját életvezetésben való döntési képességet Fejlesztési elképzelések Az iskolában folyó oktató-nevelő munka, és az ehhez kapcsolódó vezetői tevékenység alapvető céljait és feladatait a hatályos jogszabályok valamint az iskola Pedagógiai programja, az intézményi SZMSZ, a házirend fogalmazza meg. Jelentősek a változások az oktatás tartalmi elemei, és a nevelés szemléletbeli változásai tekintetében. Ez jelentősen kiszélesíti, és biztosítja az iskolai célok megvalósítását. Megújult keretek között kell folytatni az óvoda-iskola programot. Az óvodaiskola közti átmenet problémáinak feloldására kiválóan alkalmas az óvoda-iskola program, amelynek célja a gyermekek személyiség fejlődésének segítése a zökkenőmentes átmenet megoldásával. Fontos, hogy az itt élő gyermekek szülei részesei lehessenek iskolában folyó munkának-a beiskolázási program keretében-, így tudatosan választhatják a mi iskolánkat. Meg kell teremteni olyan minőségi oktatást, m elyben a gyermek értelmi képességeinek megfelelően egész személyiségének fejlesztése, fejlődése biztosított. Erősíteni kell osztályig a tudatos, tervszerű tanórán kívüli foglalkozásokat. Segítenünk kell a tanulókat abban, hogy megtalálják a foglalkozásokban rejlő értékeket és szívesen, elkötelezetten járjanak rájuk. Megvalósítandó a mindennapos testnevelésben rejlő lehetőségek továbbvitele, a tanulók mindennapos testmozgásának biztosítása több kézilabda, kosárlabda, torna, labdarúgás, cselgáncs- sportágon és a modern táncon keresztül. 13

14 Fontos területek: Az informatika eszközök használata: - Képessé kell tenni mind a tanulókat, mind a tanárokat az informatika eszközeinek gyakorlott használatára és alkalmazására, különös tekintettel az internetre, - Az iskolát teljesen lefedő (vezeték nélküli) internet hozzáférés tudatos hasznosítása az oktató-nevelő munkában, A belső információáramlásnak továbbra is fontos eszközei maradnak a hagyományos vezetői, nevelőtestületi értekezletek és iskolagyűlések. A tantestületi munkaértekezletek tájékoztatató funkciója mellett, sokkal több időt kell szentelni a pedagógiai, nevelési problémák alaposabb megvitatására is. az Egészséges Iskoláért Hálózat által kidolgozott az Egészséges Élet című egészségnevelési tantárgy tanórán kívüli foglalkozások keretein belüli oktatása 1-4. évfolyamon (esetleg választható kötelező tantárgyként) Az ÖKO iskola címmel járó feladatok tervszerű megtervezése, megfelelő célok kialakítása, amiben fontos szerepet kap a környezettudatos szemlélet, Az óvoda-iskola programban rejlő lehetőségek megfelelő kiaknázása, Tanórán kívüli foglalkozások keretein belül évfolyamon játékos formában heti 1-2 foglalkozás 4. osztálytól kezdődően kötelező tanórai foglalkozásokon angol, német, számítástechnika oktatásának továbbvitele és szélesebb körben történő megismertetése, Az éves iskolai szintű mérésekkel támogatnunk kell, az országos kompetenciamérések rendszerén belül a matematika és magyar kompetenciák további fejlesztését, alkalmassá kell tennünk diákjainkat ezen kihívások sikere teljesítésére, 14

15 Az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a nevelésre is, ezért olyan foglalkozásokat kell szerveznünk, amelyek ezt elősegítik: önismereti tréning, drámapedagógia, konfliktuskezelés, személyiség fejlesztés, A beiskolázás tervszerű, átgondolt megtervezése, és kiszélesítése azáltal,hogy megmutatnánk mit tudnak a felsőbb évfolyamok kínálni az érdeklődőknek, A pedagógus továbbképzések célirányos támogatása. Közösen kell egymást motiválni az önképzésre, a továbbképzésre, hogy ez által sokoldalúbbá vált, képzettebb munkaereje legyen az iskolának, Belső továbbképzések, szakmai napok szervezése a tapasztalatok átadására,új ismeretek szerzésére,(szaktanácsadók igénybevétele, segítségnyújtás a pedagógusoknak portfólió elkészítéséhez és minősítésükhöz eljárásukhoz) stb. Hagyományok ápolása, tehetséggondozás, felzárkóztatás, fejlesztés, kimagasló szakmai és versenyeredmények, Fontos szerepet kell, kapjon az alapkészségek elsajátítása, az önálló tanulási képességek fejlesztése, Nevelésünkkel-oktatásunkkal felkészítsük tanítványainkat az életre, hogy tudásukkal hatékony tagja legyenek a társadalomnak, Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, gyermekek felzárkóztatása, Erősíteni kell a tanulók olvasás iránti elkötelezettségét, az ismeretszerzés igényének kitágítását, a természet, a társadalom mélyebb megismerésén keresztül, A tanórai munka megsegítésére a gyógypedagógiában, fejlesztőpedagógiában rejlő lehetőségek kiaknázása, 15

16 Az iskola hírnevének további öregbítése, így a tanulmányi versenyekre való felkészítés biztosítását, szakmai továbbképzések, versenyek szervezését, A nyelvképzés területén azokat a motivációs eszközöket, melyek segítik, ösztönzik a tanulókat a nyelvvizsga letételére, A sportolás, mozgás iránti igényt (sportfoglalkozás, tömegsport). A céljaink elérésének elengedhetetlen feltétele az együttgondolkodás. Mindenképpen támogatni szeretném a kollégáim kezdeményezőkészségét,újítási törekvéseit. 5.3 Kapcsolattartás a szülőkkel A szülőkkel való kapcsolattartás lényeges eleme az iskola életének. A rendszeres szülői értekezleteken és fogadóórákon túl a a kollégáimmal bármikor meghallgatjuk a felmerülő szülői kérdéseket,problémákat. A szülő, diák, tanár hármas együttműködése rendkívül fontos. Az évente több alkalommal tartott SZMK értekezleteken kialakított hatékony kommunikáció könnyebbé teszi a kapcsolatot, a bizalmat az intézményi működés minden területén is. 5.4 Kapcsolat a diákönkormányzattal Mint pedagógus, és mint vezetői is azt vallom, hogy az iskola a diákokért van. A diákönkormányzat a vezető tanár irányításával sok, az iskolai életet színesítő program szervezésében vesz részt. A továbbiakban szükséges lenne, hogy a diákönkormányzat a tanórán kívüli foglalkozások népszerűsítésébe is szervesen kapcsolódjon be. Javaslataikkal segítsék elő, hogy tartalmas szabadidős tevékenységek, sportfoglalkozások, szakkörök induljanak. 16

17 5.5 Gyermekvédelem Mivel az iskolánkba járó gyermekek körzete belterületi és külterületi (Úrihegy, Szarkás, Belsőnyír, Külsőnyír) részekből áll, nagy számban vannak hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink. Ezért fontos, hogy ezt a munkát- az iskolavezetés szakmai felügyelete mellett- független személy koordinálja (gyermekvédelmi felelős). Az intézkedések száma, a családokkal való folyamatos kapcsolattartásban fontos szerepet tölt be. A gyermek- és ifjúság védelemnek az osztályfőnökkel összefogva kell végeznie a munkáját. Közösen végeznek családlátogatásokat, készítenek pedagógiai jellemzéseket. A gyermekek védelme továbbra is kiemelt területnek kell, maradnia az iskolánkban. 5.6 Külső kapcsolatok Továbbra is szoros kapcsolatban kell maradnunk a könyvtárral és a közösségi házzal, a helyi közéletben aktívan szerepet kell vállalnunk. Fontos a más intézményekkel való kapcsolattartás, együttműködés, melyek: óvodák, iskolák, pedagógiai szakszolgálatok, szakmai szolgáltató intézmények, gyermekotthonok, gyermekjóléti szervezetek, KEFAG Zrt, Vackor Vár, Erdei Ferenc Művelődési Ház, Katona József Színház,Ciróka Bábszínház, Katona József Megyei Könyvtár, Európa Jövője Egyesület, stb. Testvériskolai kapcsolatunkat állunk a marosvásárhelyi Friedrich Schiller Általános Iskolával. Két éve, 2013-ban ünnepeltük 10. évfordulóját ennek a gyümölcsöző kapcsolatnak, mely terveink szerint a továbbiakban is folytatódni fog. Hosszú évek óta működik a művészeti iskola intézményünkben (Líra Zeneiskola). Az elkövetkező években is teret kell adni számukra, hogy minél több tanulónk kipróbálhassa magát a zenei műveltség területén. Lehetőséget biztosítunk az érdeklődő gyerekek számára táncot tanulni. A Fallaway Táncegyesület vezetője modern táncot tanít számukra. Ezen a téren is minden olyan kezdeményezést támogatok és továbbítok a tagintézmény-vezető felé, mellyel színesíteni, változatosabbá tudjuk tenni iskolánk kínál. 17

18 6. Zárszó/ Összegzés Számomra az olyan iskola a fontos amelyben az eddig megtalált értékek továbbvitele, hagyományok megőrzése mellett a pedagógiai munka minőségének javítása, a folyamatos megújulásra törekvés mindennapos követelmény. Mindemellett releváns az iskolai élet minden szereplőjének elégedettsége. Tudom, hogy az iskola akkor lesz sikeres, ha a szervezet tagjainak egyéni céljai harmóniában vannak a szervezet céljaival. 30 éve kezdtem a pedagóguspályát ebben az iskolában. Minden amit a szakmáról, a vezetői feladatokról tanultam, ehhez az intézményhez köt. Büszke vagyok arra, hogy a Móricz -ban végezhetem pedagógiai, vezetői munkámat. Megválasztásom esetén a következő öt évben is - a tagintézményvezetővel, a nevelőtestülettel szorosan együttműködve- minden erőmmel arra törekszem,hogy az iskola a nehéz időszakokat is túlélve, folyamatos megújulási képesség mellett igazi értéket adó, értékteremtő iskolává lehessen. Vedd komolyan amit csinálsz és ha felelősséget érzel iránta, jól fogod csinálni (Csíkszentmihályi Mihály) Lázár Csilla Olga 18

19 MELLÉKLETEK 19

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Főiskola tanító tanító főiskola 5 Főiskola 6 Főiskola magyar és irodalom,

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest. "A jövőútjai... 14." Országos Szakmai Konferencia Kiskőrös 2010. 11. 16-17.

Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest. A jövőútjai... 14. Országos Szakmai Konferencia Kiskőrös 2010. 11. 16-17. Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest 1 2 Ahonnan indultunk Filozófiánk: Az iskola mindenkié, mindenki találja meg az érdeklıdésének megfelelı területet, az önmegvalósítás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2012. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk a 2012/13-as tanévben is, hogy minél

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA MUNKATERV Készítette: A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA Helyzetelemzés A Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KASZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 035917 5420 TÚRKEVE, KOSSUTH L. U. 15. Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Mihályi Általános Iskola. 2016/17. tanév

Különös közzétételi lista. Mihályi Általános Iskola. 2016/17. tanév Különös közzétételi lista Mihályi Általános Iskola 2016/17. tanév 1. Felvétel intézményünkbe Intézményünk a beiskolázási körzetéhez az alábbi települések tartoznak: Cirák, Kisfalud, Mihályi, Vadosfa. Szülői

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Tárgy: I. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola (alsó tagozat) intézményvezető-helyettesi

Részletesebben