A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE"

Átírás

1 SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE 2015.El.III.A.1/3.szám 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1. t f e. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE S z o l n o k, január 12. Kissné dr. Szabó Judit a törvényszék elnöke

2 2

3 3 A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi CLXI. törvény 10. -ban írt rendelkezésnek megfelelően, a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet és a Szolnoki Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján 2015 évben a törvényszéken a bírák a következő ügyelosztási rend szerint végzik munkájukat: I. Az ügyek elosztásának rendje (szignálás) A polgári, a gazdasági és a közigazgatási ügyszakban az ügyek kiosztását Dr. Kis István kollégiumvezető végzi. Akadályoztatása esetén az ügyek kiosztása a kollégiumvezető-helyettes feladata. A munkajogi szakágban az ügyek kiosztása automatikusan történik, valamennyi Mf. ügy a 4. Pf. tanácsra kerül kiosztásra. Kivételt képeznek a perújítási ügyek, amelyeket a kollégiumvezető szignál ki, elsősorban a 13. Pf. tanácsra. Az ítélkezési szünet, illetve a szabadságok ideje alatt az ügyek kiosztásában részt vesz dr. Sándor Géza törvényszéki tanácselnök, a polgári kollégium tagja is.

4 4 II. A Szolnoki Törvényszék hatáskörébe tartozó, polgári és gazdasági ügyszakban első fokú ügyeket tárgyaló bírák és tárgyalási rendjük Polgári és gazdasági ügyszak Polgári és gazdasági ügyszakban első fokos ügyeket tárgyaló bírák: 6. tanács Dr. Karácson Éva törvényszéki bíró 8. tanács Dr. Rakonczai Ilona törvényszéki tanácselnök 11. tanács Dr. Kis István kollégiumvezető 13. tanács Dr. Sándor Géza törvényszéki tanácselnök 17. tanács Hidvéginé dr. Adorján Lívia törvényszéki tanácselnök bíró megnevezése tárgyalási nap tárgyalóterem Dr. Karácson Éva agusztus 31.ig. kedd szeptember 1-től hétfő, szerda: I. em. 63. I.em.61., I. em. 60. Dr. Rakonczai Ilona hétfő és szerda I. em. 63. Dr. Kis István szerda I. em. 61. Dr. Sándor Géza péntek I. em. 60. Hidvéginé dr. Adorján Lívia kedd. péntek I.em. 60., I. em. 61.

5 5 A Szolnoki Törvényszék hatáskörébe tartozó, polgári és gazdasági első fokos ügyeket tárgyaló bírák ügykiosztási rendje Dr. Karácson Éva törvényszéki bíró, Dr. Rakonczai Ilona törvényszéki tanácselnök, és Hidvéginé dr. Adorján Lívia törvényszéki tanácselnök tárgyalja a törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú polgári és gazdasági ügyeket közöttük a kiemelt jelentőségű ügyeket - az érkezés sorrendjében automatikus szignálással. Az automatikus szignálás az ügyek érkezésének sorrendjében, első a 6-os tanács, második a 8-as tanács, harmadik a 17. tanács és ez a sorrend ismétlődik. Kivételt képeznek az újraindult (szünetelés, felfüggesztés, félbeszakadás, stb ), illetve hatályon kívül helyezés folytán folyamatban maradt ügyek, amelyeket az a bíró kapja, aki az ügyben korábban eljárt. Dr. Kis István kollégiumvezető az előírt tárgyalási kötelezettsége teljesítéséhez mérten bíróságok elleni kártérítési pert és személyiségi jog megsértése miatt indított pereket tárgyal. Dr. Sándor Géza törvényszéki tanácselnök tárgyalja: A Pp. 23. /1/ bekezdésének f/a.) pontjában szabályozott, a törvényszék által nyilvántartásba vett, cégnek nem minősülő szervezetek megszüntetésével kapcsolatos pereket. Csőd és felszámolási ügyekben eljáró törvényszéki bírák: 5. Dr. Válik Edina 6. Dr. Karácson Éva 8. Dr. Rakonczai Ilona 13. Dr. Sándor Géza 17. Hidvéginé dr. Adorján Lívia A csőd és felszámolási ügyeket a fenti tanácsok intézik. A páratlan számú ügyek az 5. tanácsra, míg a páros számú ügyek automatikus elosztásban a 6., 8., 13., 17. tanácsokra kerülnek kiosztásra egyenlő mértékben.

6 6 III. A Szolnoki Törvényszék polgári, közigazgatási és munkaügyi ügyszakban ítélkező fellebbviteli tanácsai, s azok tárgyalási rendje Pf. tanácsok elnöke megjelölése 1. Pf. Dr. Nánásiné dr. Szabó Róza 4. Pf. Dr. Sándorné dr. Nagy Erika előadó bírák Gyöngyné dr. Kovács Gabriella, Dr. Rimaszombati Éva Dr. Kovács Piroska, Dr. Takó Kornélia Fellebbviteli tanács tárgyalási nap tárgyalóterem 1. Pf augusztus 31-ig kedd szeptember 1-től kedd és csütörtök I. em. 61. I. em Pf augusztus 31-ig csütörtök szeptember 1-től kedd és csütörtök I. em. 63. I. em. 63. A polgári és közigazgatási fellebbviteli tanácsok tanácsüléseinek rendje Fellebbviteli tanács tanácsülés napja 1. Pf augusztus 31-ig péntek 4. Pf augusztus 31-ig hétfő szeptember 1-jétől a fellebbviteli tanácsok tanácsüléseiket tárgyalási napokon, tárgyalásokat követően tartják meg.

7 7 A fellebbezett ügyek egyes fellebbezési tanácsok közötti ügycsoportok szerinti kiosztása peres ügyek peren kívüli ügyek 1. Pf. 4. Pf. -házassági perek -házassági vagyonjogi perek -gyermekelhelyezés -gyermektartásdíj - törvényen alapuló egyéb tartási perek -kapcsolattartás szabályoz. -szülői felügyelet megszüntetése -örökbefogadással kapcsolatos perek -házastársi lakáshasználat -apaság megállapítása és apaság vélelm. megdöntése -tulajdonjoggal és rész- jogosítványaival kapcsolatos perek -birtokháborítási perek -lakás, helyiség és dolog bérletből eredő perek -élettársak vagyoni viszonyainak rendezése - gondnokság alá helyezési perek - öröklési perek: - öröklési, tartási, életjáradéki és ajándékozási szerződéssel kapcsolatos perek, - kártérítési perek - végrehajtási ügyek - fizetési meghagyáshoz kapcsolódó ügyek - bíróság kijelölése - kifogás - megelőző távoltartási ügyek - perújítás - hagyatéki ügyek - pszichiátriai betegek gyógykezelése iránti eljárás -holttá nyilvánítás -kötelmi jogviszonyból eredő perek -hitel- és kölcsön-szerződéssel kapcsolatos perek -közüzemi szerződésből eredő perek -szállítási szerződéssel kapcsolatos perek -fuvarozási szerződéssel kapcsolatos perek -végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránti perek -végrehajtási igényper -munkajogi perek - közigazgatási perek - biztosítási perek - szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti perek - szavatossági perek - mezőgazdasági termékértékesítési perek -vállalkozási szerződésből eredő perek -haszonbérlet -társasházi perek -építőközösségi perek -polgári jogi társasági perek -értékpapírból származó perek - kártérítési perek - végrehajtási ügyek - fizetési meghagyásból eredő ügyek - kifogás - perújítás - letét Megjegyzés: Valamennyi tanács peren kívüli ügyként kapja a peres ügyekben nem érdemi végzések elleni fellebbezéseket. Evonatkozásban a szignáló az ügyérkezésre, illetve az arányos megterhelésre figyelemmel eltérhet a peres ügyek kiosztási rendjétől. A szabadságok ideje alatt a megelőző távoltartási ügyeket előre egyeztetett időpontban, heti beosztásban, az eredeti tanácsbeosztástól eltérő tanácsok összeállításával is, a Pf. tanácsok valamennyi tagja intézi. A perújítási eljárásban az eljáró tanácsot a szignáló jelöli ki a perrendtartási szabályok figyelembevételével.

8 8

9 9 A táblázatban feltüntetett ügycsoportok szerinti ügyelosztástól és a tanácsok beosztásától a kollégiumvezető, illetve a helyettese az eljárási törvényben szabályozott esetekben, illetőleg a bíróság működését érintő fontos okból eltérhet. Erre elsősorban a bíró kizárása, a bíró tartós távolléte miatt és az ügyérkezésre figyelemmel az egyes tanácsok közötti arányos munkateher biztosítása érdekében kerülhet sor. Közigazgatási és munkaügy esetében a fellebbviteli tanács akadályoztatott tagja helyett másik tagot a kijelölt bírák közül a kollégiumvezető jelöl ki. A közigazgatási és munkaügyi perek elbírálásában rendszeresen résztvevő bírák: Dr. Sándorné dr. Nagy Erika törvényszéki tanácselnök Dr. Takó Kornélia törvényszéki bíró Dr. Kovács Piroska közigazgatási és munkaügyi bíró, a törvényszékre felrendelt bíró Dr. Kis István kollégiumvezető Dr. Sándor Géza törvényszéki tanácselnök Dr. Karácson Éva törvényszéki bíró

10 10 A Cégbíróság és Társadalmi szervezetek nyilvántartása csoport ügyelosztási rendje évre A cégbírósági csoportban eljáró bírák: Cégügyekben Mészárosné dr. Balyi Ildikó Dr. Emri Ágnes dr. Császiné dr. Dupcsák Csilla Társadalmi szervezetek nyilvántartásában eljáró bírósági titkárok: Dr. Pálinkásné dr. Sümegi Irén Dr. Szegedi Zsolt Dr. Mikola Rita. Cégügyekben eljáró bírósági ügyintézők: Dr. Szentmiklósi Attiláné Dobos Andrea Marsi Melinda. Cégügyekben bírák járnak el: alapbejegyzési eljárás (Közkereseti Társaság, Betéti Társaság, Egyéni Cég kivételével) Korlátolt Felelősségű Társaság egyéni szerződéssel, Zártkörűen működő Részvénytársaság, Zrt. egyéni szerződéssel, Szövetkezet, Egyesülés, Külföldiek Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete, bármely közhasznú szervezet, Erdőbirtokossági Társulat, Vízgazdálkodási Társulat, Végrehajtó Iroda, Európai Gazdasági Egyesülés, Európai Részvénytársaság, Közjegyzői Iroda, Külföldi székhelyű Európai Gazdasági Egyesülés Magyarországi Fióktelepe, Európai Szövetkezet, határokon átnyúló tőkeegyesítő társaság, változásbejegyzési eljárás (Közkereseti Társaság, Betéti Társaság, Egyéni Cég kivételével), Szövetkezet, Egyesülés, Közös Vállalat, Korlátolt Felelősségű Társaság (bíró, ha a változás a jegyzett tőkét vagy kizárólag a szerződést érinti), Zártkörűen és Nyilvánosan működő részvénytársaság, Külföldiek Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete, Közhasznú szervezet, Erdőbirtokossági Társulat, Vízgazdálkodási Társulat, Külföldi Vállalkozás Magyarországi Képviselete, Végrehajtó Iroda, Európai Gazdasági

11 11 Egyesülés, Európai Részvénytársaság, Közjegyzői Iroda, Külföldi székhelyű Európai Gazdasági Egyesülés Magyarországi Telephelye, Európai Szövetkezet, Határokon átnyúló tőkeegyesítő társaság cégformákban, cégformától független adatok bejegyzésére irányuló eljárásban, végelszámolást érintő ügyekben végelszámolás bejegyzése és a cég törlésére irányuló eljárás, végelszámolási kifogás, a cég átalakulásának bejegyzésére irányuló eljárás, jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett tény vagy jog törlése, törvényességi felügyeleti eljárások, ezen belül különleges törvényességi felügyeleti eljárások: - végelszámolót érintő ügyekben, - a cégjegyzékbe bejegyzett személynek a céggel kapcsolatos jogviszony törlésére irányuló eljárás, - más hatóság eljárásának kezdeményezése, - ha a kérelmező a cég cégjegyzékébe bejegyzett szervezet vagy személy, vagy eltiltásról kell dönteni (akár mellőzni), kényszertörlési eljárás (felszámolási eljárás kezdeményezése, végső kényszertörlés eltiltás mellőzésével, vagy eltiltással) A cégbíróságon bírósági ügyintéző, fogalmazó önállóan jár el: névfoglalás egyszerűsített alapbejegyzési eljárás (Közkereseti Társaság, Betéti Társaság, Egyéni cég, Korlátolt Felelősségű Társaság, Zártkörűen működő részvénytársaság) cégformától független adatok bejegyzésére irányuló eljárás bejegyzése (adószám, perindítás, végrehajtás, a cég tagja vagyoni részesedésének lefoglalása, büntetőjogi intézkedés, csőd- és felszámolási eljárás, megszüntetési eljárás, bejegyzése és törlése) változásbejegyzési eljárás, ideértve az egyszerűsített végelszámolást is (Közkereseti Társaság, Betéti Társaság, Egyéni cég cégformákban), de olyan végzést, amely ellen külön fellebbezésnek van helye, csak a cégbíró előzetes, írásos hozzájárulásával hozhat, változásbejegyzési eljárás Korlátolt Felelősségű Társaságnál kivéve, ha a változás a jegyzett tőkét, vagy a szerződés módosítását érinti Cégtörvényességi eljárásban: - amelyek nem tartoznak bírói hatáskörbe, különösen kérelem visszavonása esetén az eljárás megszüntetése, ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás, adószámtörléssel érintett cégek megszűntnek nyilvánítására irányuló eljárás beszámoló letétbe helyezése, valamint közzététel elmulasztásának esetén indított eljárás, székhellyel, kötelezően bejegyzendő cégadattal kapcsolatos eljárás (pl.: székhely (cégtábla) vezető tisztségviselő, könyvvizsgáló mandátuma) kényszertörlési eljárás megindításáról szóló közzétételi végzés és vagyonkutatás kiadása

12 12 A társadalmi szervezetek nyilvántartásában eljáró titkárok közül csak egyesületekkel kapcsolatos eljárást intéz dr. Pálinkásné dr. Sümegi Irén titkár. Alapítványok és egyesületekkel kapcsolatos eljárást intéz dr. Szegedi Zsolt és dr. Mikola Rita titkár. Az ügyek elosztására a csoportvezető jogosult. Az ügyek a cégbíróságon cégbejegyzés és változásbejegyzés esetén automatikusan - figyelembe véve az egyenletes munkateher biztosítását is kerülnek kiosztásra. Az egyéb ügyek pedig arra a bíróra vagy bírósági ügyintézőre kerülnek szignálásra, aki az ügyben korábban eljárt. A hitelesítési és egyéb cégügyekben (Cgpk.) a csoportvezető vagy az általa kijelölt bíró jár el. A bírákat, illetve ügyintézőket távollétük esetén a csoportvezető vagy az általa kijelölt bíró, illetve ügyintéző helyettesíti. A csoportvezetőt távolléte esetén az általa kijelölt bíró helyettesíti. Az egyszerűsített alapbejegyzések a bírósági ügyintézők között automatikusan kerülnek kiosztásra. A cégbíróság és a társadalmi szervezetek nyilvántartását végzők munkáját esetenként bírósági titkárok segítik. Azt ügyelosztás során a csoportvezető figyelemmel van az arányos munkateher megvalósítására. A cégbírák, bírósági ügyintézők, társadalmi szervezetek nyilvántartását végző titkárok munkájukat a Szolnoki Törvényszék Szolnok, Baross út 1. szám alatti hivatali helyiségeiben végzik.

13 13 Büntető ügyszak Ügyelosztási rendje I. fokú ügyekben eljáró tanácsok, II. fokú tanácsok és a Bv. csoport ügyelosztása 1.) Büntető másodfokú tanácsok peres és nem peres ügyelosztási rendje: Tanács Tanácsvezető Előadó és Szavazó bírák 1.Bf. Dr. Kissné dr. Nedesán Marianna Dr. Rochlitz Zoltán Dr. Nagy Orsolya 2.Bf. 9.Bf. 5.Bf. Dr. Víghné dr. Tigyi Anikó Sólyomváriné dr. Csendes Mária Dr. Nánási Illés Dr. Papp Judit Dr. Pócs Teodóra Előadó bírák és szavazó bírák: a törvényszék első fokos büntető ügyeit tárgyaló bírák. Havi váltásban előadó és szavazó bírák: hétfői tárgyalási napon: Dr. Jenővári Éva és Dr. Pongrácz Zsolt csütörtöki tárgyalási napon: Dr. Nádor Zoltán és Dr. Vígh Zsolt. A Bnf. ügyek elbírálását az 1. és 2. Bf. tanács előadó tagjaival, azok között egyenlő arányban elosztva végzi. 1., 2., 9. Bf. tanácselnökeinek, vagy szavazóbíráinak akadályoztatása esetén ellátja a hiányzó tagok helyettesítését. Az ügyek kiosztása: A fellebbviteli tanácsok közül az 1.Bf., 2.Bf. és 9.Bf. peres és peren kívüli ügykiosztása elsődlegesen automatikus az alábbiak szerint: Az 1.Bf. tanács a páratlan ügyeket, míg a 2.Bf. tanács a páros számú ügyeket kapja. A peres ügyeken kívül ellátják a Bkf., Bel., Szef., Szvf., Kmvf. és Szf. ügyek intézését is. A 9.Bf. tanácsra minden 5. peres ügy kerül szignálásra (két egymást követő páros és páratlan számú ügy után következő érkezés). Ellátja valamennyi Bnf. (nyomozási bíró első fokú határozata elleni fellebbezések) ügyek felülbírálatát. Az automatikus ügykiszignálástól a kollégiumvezető abban esetben térhet el, ha a fellebviteli tanácsok arányos munkaterhének biztosítása, vagy a kiemelt jelentőségű és soron kívül ügyek egyenlő arányú elosztása azt szükségessé teszi.

14 14 Az 1.Bf. és 2.Bf. tanácsok heti kettő tárgyalási napot tartanak, amelyek között a tanácsüléseket is kitűzik. A 9.Bf. tanács minden hónap első hetében hétfőn és csütörtökön két tárgyalási napot tart, és ellátja a tanácsülésre tartozó ügyek intézését. A törvényszék első fokos ügyeit tárgyaló bírák havi váltásban, egymást követően látják el az előadói és szavazó bírói teendőket. A 9.Bf. tanács beosztását 6 hónappal előre a tanács elnöke készíti el, akadályoztatása esetén azt a kollégiumvezető osztja be. A helyettesítés rendje: A tanácsvezetők akadályoztatása, illetve távolléte esetén a kollégiumvezető által kijelölt előadó bíró, vagy másik tanács elnöke jár el tanácsvezetőként. Az előadók akadályoztatása esetén a tanács elnöke állapítja meg azt, hogy a tárgyalás másik előadóval megtartható-e. Ha igen, úgy a tanács másik tagjának kijelölését a kollégiumvezető végzi. A tanácsváltozásról a tanács tagjai írásban kapnak értesítést. Az ügyelosztási rendtől történő eltérés szükségességéről indokolt esetben a tanácsvezetők értesítik a kollégiumvezetőt, aki intézkedik a folyamatos ügyintézés biztosítása érdekében. A fellebbviteli tanácsok folyamatos működése érdekében, a kollégiumvezető kezdeményezi a törvényszék elnökénél a törvényszék illetékességi területéhez tartozó járásbírósági bírák közül szakmai fejlődésük elősegítése érdekében, legfeljebb egy évre, a beosztásukból eredő ítélkezési tevékenység megtartása mellett, a törvényszék fellebbviteli ügyszakába történő ideiglenes kirendelését (Bjt a). 2.) A büntető első fokos ügyekben eljáró tanácsok ügyelosztási rendje: (A peres ügyek kiosztása a mellékelt táblázat szerint.) A táblázatban feltüntetett ügycsoportok szerinti kiosztástól, valamint a tanácsok beosztásától a kollégiumvezető a törvényben szabályozott esetekben, illetőleg a bíróság működését érintő fontos okból, különösen az arányos munkateher biztosításának érdekében eltérhet. A további ügycsoportokban a tanácsok közötti ügykiosztást a kollégiumvezető végzi, figyelemmel az időszerű ügyintézésre és az arányos munkateher biztosítására, valamint a soron kívüli és kiemelt jelentőségű ügyek időszerű intézésére. A folyamatban lévő kiemelt jelentőségű ügyek elosztásánál a cél, hogy az egy tanácsnál lévő ilyen ügyek száma arányosan osztódjon el. A vádirat benyújtása előtti előzetes letartóztatások éven túli meghosszabbítására vonatkozó [Be (6) bekezdése] eljárást a járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyek esetén Dr. Nánási Illés folytatja le. A törvényszék hatáskörébe tartozó gazdasági és vagyon elleni miatti előzetes letartóztatás egy éven túli meghosszabbítását Dr. Pongrácz Zsolt végzi. A törvényszék hatáskörébe tartozó kapcsán az egyéb a nem gazdasági és nem vagyon elleni miatti egy éven túli előzetes letartóztatás meghosszabbítására irányuló eljárást Dr. Vígh Zsolt folytatja le. A külföldi ítéletek érvényének elismerése iránti ügyekben Dr. Pongrácz Zsolt jár el (1996. évi XXXVIII. törvény IV. Fejezet). Akadályoztatása esetén Dr. Papp Judit helyettesíti.

15 15 Az első fokú büntető ügyeket intéző tanácselnök távolléte esetén őt a kollégiumvezető által kijelölt bíró helyettesíti, aki ellátja a soron kívüli ügyintézendő feladatokat is az adott ügyben. A büntető kollégium vezetőjének akadályoztatása esetén őt Dr. Víghné dr. Tigyi Anikó tanácselnök helyettesíti. Az ő akadályoztatása esetén a kollégiumvezető által kijelölt más tanácselnök is elláthatja a helyettesítést. 3.) Büntetés-végrehajtási csoport ügyelosztási rendje: A büntetés-végrehajtási csoport felügyeletét és a büntetetés-végrehajtási bírói munkát Dr. Nánási Illés tanácselnök látja el. Akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjét a kollégiumvezető állapítja meg. Az ügyintéző önállóan látja el a lakhelykutatás érdekében kiadandó megkereséseket, kezeli a körözési értesítőt, továbbá előkészíti a bv. bírák határozattervezetét. Ez utóbbi feladat ellátása a kollégiumvezető által felfüggeszthető, amennyiben az ügyintézés időszerűségét ez veszélyezteti. 4.) Készenlét és ügyelet: Az ítélkezési szünet idején biztosítani kell a bv. csoport munkájának folyamatosságát. Ilyenkor a beosztást a büntető kollégiumvezető ügyeleti és készenléti terv alapján készíti el oly módon, hogy az érintett bírók látják el a büntetés-végrehajtási ügyek, valamint a B., Bf., Bnf., Bny., Szef. ügycsoport intézését, továbbá a halasztást nem igénylő kurrenciális feladatokat is. S z o l n o k, január 12. Kissné dr. Szabó Judit a törvényszék elnöke

16 16

17 17 Tanács Tanácselnök évi IV. törvény évi C. törvény Ügycsoport Fejezet Ügycsoport Fejezet 3.B. Dr. Vígh Zsolt államigazgatás, igazságszolgáltatás és XV. minősített adat és nemzeti adatvagyon elleni bcs-k XXV. közélet tisztsága elleni bcs-k korrupciós bcs-k XXVII. hivatali bcs-k XXVIII. közigazgatás rendje elleni bcs-k XXXIV. gazdasági bcs-k XVII. költségvetést károsító bcs-k XXXIX. pénzmosás XL. gazdálkodás rendjét sértő sértő bcs-k XLI. vagyon elleni bcs-k XVIII. vagyon elleni erőszakos bcs-k XXXV. vagyon elleni bcs-k XXXVI. szellemi tulajdonjog elleni bcs-k XXXVII. 6.B. Dr. Pongrácz Zsolt közbiztonság elleni bcs-k XXX. nemi erkölcs elleni bcs-k XIV. nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bcs-k XIX. II. cím személy elleni bcs-k XII. az élet, a testi épség és az egészség elleni bcs-k XV. egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bcs-k XVI. emberi szabadság elleni bcs-k XVIII. emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bcs-k XXI. 7.B. Dr. Jenővári Éva államigazgatás, igazságszolgáltatás és XV. minősített adat és nemzeti adatvagyon elleni bcs-k XXV. közélet tisztsága elleni bcs-k korrupciós bcs-k XXVII. hivatali bcs-k XXVIII. közigazgatás rendje elleni bcs-k XXXIV. személy elleni bcs-k XII. az élet, a testi épség és az egészség elleni bcs-k XV. emberi szabadság elleni bcs-k XVIII. emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bcs-k XXI. Tanács Tanácselnök évi IV. törvény évi C. törvény Ügycsoport Fejezet Ügycsoport Fejezet 7.B. Dr. Jenővári Éva közegészség elleni bcs-k XVI. egészséget veszélyeztető bcs-k XVII. IV. cím

18 18 8.B. Dr. Nádor Zoltán államigazgatás, igazságszolgáltatás és XV. minősített adat és nemzeti adatvagyon elleni bcs-k XXV. közélet tisztsága elleni bcs-k korrupciós bcs-k XXVII. hivatali bcs-k XXVIII. közigazgatás rendje elleni bcs-k XXXIV. személy elleni bcs-k XII. az élet, a testi épség és az egészség elleni bcs-k XV. egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bcs-k XVI. emberi szabadság elleni bcs-k XVIII. emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bcs-k XXI. nemi erkölcs elleni bcs-k XIV. nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bcs-k XIX. II. cím egészséget veszélyeztető bcs-k XVII. 9.B. Sólyomváriné közbiztonság elleni bcs-k XXX. dr. Csendes Mária gazdasági bcs-k XVII. költségvetést károsító bcs-k XXXIX. pénzmosás XL. gazdálkodás rendjét sértő sértő bcs-k XLI. vagyon elleni bcs-k XVIII. vagyon elleni erőszakos bcs-k XXXV. vagyon elleni bcs-k XXXVI. szellemi tulajdonjog elleni bcs-k XXXVII.

19 19 SZOLNOKI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ELNÖKE 5000 Szolnok, Kossuth út 1. t f e EL.III.A.1. szám A Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyelosztási rendje évre A közigazgatási és munkaügyi bírósághoz érkezett M. és Mpk. ügycsoporthoz tartozó kezdő iratok új ügyek elosztását, szignálását, szükség szerint az elosztás módosítását a bíróság elnöke végzi az irat bemutatását követő munkanapon. Az eljáró munkaügyi ügyszakos bíró kijelölése az M. ügycsoporthoz tartozó iratok érkezésének sorrendjében, automatikusan nem számítógép felhasználásával történik a bíró jelölésének az iratborítón történő feltüntetésével, amely az ügycsoport jelölését (M, Mpk.) megelőzi. Az érkezett K. ügycsoportokba tartozó ügyekben a közigazgatási ügyszakos bíró kijelölése automatikusan történik a bíró jelölésének és ügycsoport (K., Kpk.) iratborítón történő feltüntetésével. Az Mpk., Kpk. és Vh. jelölésű ügyek dr. Dobáné dr. Madarász Arabella titkárhoz kerülnek kiszignálásra. Az elnök akadályoztatása esetén a szignálást Törőcsikné dr. Gulyás Gabriella bírónő végzi. E feladatot a nyári tartós szabadság és ítélkezési szünet ideje alatt a bírák szabadság megszakításával 10 naponta váltva látják el. Az automatizmus kivételesen indokolt esetben kizárás, tartós távollét, aránytalan munkateher, soronkívüliség, az ügyek azonossága módosítható.

20 20 Az eljáró bírák munkaügyi ügyszakban: Dr. Tóta Erzsébet Törőcsikné dr. Gulyás Gabriella Dr. Nagy Gabriella Dr. Dobáné dr. Madarász Arabella közigazgatási ügyszakban: Dr. Serestyén Katalin Dr. Bana Imre Dr. Dobáné dr. Madarász Arabella végrehajtási ügyszakban: Dr. Dobáné dr. Madarász Arabella jelölése: 1.M. 2.M. 3.M. 6.Mpk. 5.K. 12.K. 6.Kpk. 6.Vh. Közigazgatási ügyszakban tanácsban történő ítélkezés esetén a tanács tagjai: Dr. Serestyén Katalin Dr. Bana Imre Törőcsikné dr. Gulyás Gabriella szükség esetén Dr. Tóta Erzsébet és Dr. Nagy Gabriella is bevonható. A tanács tagjait az eljárásra kijelölt bíró jelzése alapján az elnök jelöli ki. Tárgyalások helye: Szolnok, Kossuth út 1. II. emelet 89. sz. alatt: Szolnok, Kossuth út 1. II. emelet 90. sz. alatt: Szolnok, Kossuth út 1. I. emelet 60. sz. alatt: Dr. Tóta Erzsébet Törőcsikné dr. Gulyás Gabriella Dr. Nagy Gabriella Dr. Serestyén Katalin Dr. Nagy Gabriella Dr. Bana Imre Dr. Bana Imre Tárgyalások ideje: Minden héten hétfő és szerda: kedd és csütörtök: kedd és péntek: hétfő és csütörtök: Törőcsikné dr. Gulyás Gabriella Dr. Serestyén Katalin Dr. Tóta Erzsébet Dr. Nagy Gabriella Dr. Bana Imre A tárgyalások helyétől és idejétől előzetes egyeztetés után szükség szerint el lehet térni.

21 21 Eljáró bírák helyettesítése: A bírákat akadályoztatásuk esetén az elnök, illetve az ő akadályoztatása esetén dr. Tóta Erzsébet bírónő által kijelölt bíró helyettesíti. S z o l n o k, december 3. Dr. Bana Imre sk. elnök

22 22

23 23 SZOLNOKI JÁRÁSBÍRÓSÁG ELNÖKE 2014.El.III.A.1/3.szám 5000 Szolnok, Kossuth út 1. t f e. A Szolnoki Járásbíróság évre szóló ügyelosztási terve civilisztikai ügyszakban A december 01. napján módosította a Járásbíróság az ügyelosztási rendet a polgári ügyszakban, az azóta történt változások alapján küldjük a módosított ügyelosztási rendet évre. A jelenlegi ténylegesen helyi bíróságon dolgozó 13 bíró helyett, 10 bíró között kell az ügyeket szétosztani akként, hogy ebből 1 fő az elnök, aki csak ¼ részben lát el ítélkező tevékenységet, aki a Kunszentmártoni Járásbíróságról került kirendelésre, 1 fő tartós kirendeléssel dolgozik a Szolnoki Törvényszéken, 1 fő tartósan táppénzes állományban van. Polgári peres ügyeket tárgyalnak az alábbi ügykiosztás szerint: 2.P. - dr. Maczkó Havaska Éva (tárgyalási napjai: kedd, csütörtök fszt. 21.) - szerződésen kívüli károkozásból eredő kártérítési perek - lakásbérlettel, helyiségbérlettel és kiürítéssel kapcsolatos perek - kötelmi jogviszonyból származó perek vegyesen (parkolás, szerződéses jogviszonyból eredő kártérítés) - egyéb kötelmi perek (ezek között MABISZ) - gyermek tartása iránti perek - rokontartás iránti perek - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség - kártalanítás iránti perek 3.P. Bali Józsefné dr. (tárgyalási napjai: szerda, péntek fszt. 22.) - házasság felbontása iránti perek - házastársi közös vagyon megosztásával kapcsolatos perek - származás megállapítása iránti perek - gyermekelhelyezéssel kapcsolatos perek - általános kötelmi perek - gyermek tartása iránti perek - rokontartás iránti perek - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség 4.P. Csontosné dr. Török Márta (tárgyalási napja: kedd fszt. 15., csütörtök fszt. 22.) - házasság felbontása iránti perek - házastársi közös vagyon megosztásával kapcsolatos perek - származás megállapítása iránti perek - gyermekelhelyezéssel kapcsolatos perek - öröklési perek

24 24 - kötelmi (ezek között tartási és életjáradéki szerződéssel kapcsolatos) perek - élettársi közös vagyon megosztásával kapcsolatos perek - gyermek tartása iránti perek - rokontartás iránti perek - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség 5.P. - dr. Stass Anikó (tárgyalási napjai: kedd fszt. 22., csütörtök fszt. 25.) - tulajdonjog megállapításával és közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos perek - kötelmi jogviszonyból származó perek (köztük a kölcsöntartozásokkal kapcsolatos perek, valamint földhasználattal kapcsolatos perek, haszonbérlet) - gondnokság alá helyezés iránti perek - gyermek tartása iránti perek - rokontartás iránti perek - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség 8.P. - dr. Karmazin Orsolya (tárgyalási napjai: kedd, csütörtök fszt. 23.) - bontóperek - tulajdonjog megállapításával és közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos perek - házastársi közös vagyon megosztásával kapcsolatos perek - rokontartási perek - kötelmi jogviszonyból származó perek - gyermek tartása iránti perek - rokontartás iránti perek - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség - szülői felügyelet gyakorlása, származási perek 9.P. - dr. Munkácsi Magdolna (tárgyalási napjai: hétfő fszt. 16., szerda fszt. 23.) - szerződésen kívüli károkozásból eredő kártérítési perek - lakásbérlettel, helyiségbérlettel és kiürítéssel kapcsolatos perek - kötelmi jogviszonyból származó perek vegyesen (köztük Alfa Nova, megtérítési igény, MABISZ) - gyermek tartása iránti perek - rokontartás iránti perek - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség - végrehajtással kapcsolatos perek 11.P. Tóthné dr. Drenkó Szilvia (tárgyalási napjai: kedd, csütörtök fszt. 27.) - gyermektartásdíjjal kapcsolatos perek - kötelmi perek - végrehajtási perek - gazdasági perek - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség

25 25 12.P. - dr. Borbély-Szabó Franciska (tárgyalási napjai: hétfő fszt. 22., szerda fszt. 27.) - gondnokság alá helyezés iránti perek - kötelmi perek - gyermek tartása iránti perek - rokontartás iránti perek - gazdasági perek - végrehajtási perek - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség 13.P. - dr. Polgár Éva (tárgyalási napjai: kedd, csütörtök fszt. 16.) - házasság felbontása iránti perek - származás megállapítása iránti perek - gyermekelhelyezéssel kapcsolatos perek - kapcsolattartásra vonatkozó perek - szülői felügyeleti joggal kapcsolatos perek - házastársi közös vagyon megosztásával kapcsolatos perek - élettársi közös vagyon megosztásával kapcsolatos perek - gyermek tartása iránti perek - rokontartás iránti perek - birtokháborítási perek - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség 14.P. - dr. Kóródi Tünde (tárgyalási napjai: hétfő, szerda fszt. 21.) - házasság felbontása iránti perek - gazdasági ügyek - kötelmi perek (köztük a cégek és magánszemélyek közötti számlatartozás, és a gázdíj) - gyermek tartása iránti perek - rokontartás iránti perek - szülői felügyelet gyakorlása - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség Az azonos ügytípuson belül az ügyek kiosztása automatikusan történik, a tanácsok jelölt számának sorrendjében. Ugyanilyen módon történik a gyermektartásdíjjal, a rokontartásdíjjal, a társasházi határozatokkal kapcsolatos ügyek kiosztása is. Az ügyelosztási rendtől az egyes ügytípusok vonatkozásában, abban az esetben lehet eltérni, ha elfogultság miatt nincs olyan bíró, akire az ügy az ügyelosztási rend szerint kiosztható lenne, az automatikus szignálástól pedig az arányos munkateher érdekében. A bírák akadályoztatása esetén (betegség, távollét) az elnök, illetve az elnökhelyettes által a helyettesítés szükségességének felmerülésekor - kijelölt bíró jár el.

A Szolnoki Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumának

A Szolnoki Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumának SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégium V e z e t ő j e 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1. t. 06 56 501 410 f. 06 56 410 906 e. birosag@szolnokit.birosag.hu http://www.szolnokitorvenyszek.birosag.hu

Részletesebben

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK. 2014. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE. Szolnok, 2013. december 10. Dr. Nánási Illés a törvényszék elnöke

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK. 2014. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE. Szolnok, 2013. december 10. Dr. Nánási Illés a törvényszék elnöke Szolnoki Törvényszék E l n ö k e 5001 Szolnok - Pf.: 100 2013.El.III.A.2.szám. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK 2014. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE Szolnok, 2013. december 10. Dr. Nánási Illés a törvényszék elnöke 2 Az

Részletesebben

VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK CIVILISZTIKAI ÜGYSZAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK CIVILISZTIKAI ÜGYSZAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE E l n ö k e 8200 Veszprém, Vár u. 19 t.: 06-88 577-500 www.veszpremitorvenyszek.birosag.hu VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK CIVILISZTIKAI ÜGYSZAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló

Részletesebben

A BONYHÁDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A BONYHÁDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKHELYETTESE S Z E K S Z Á R D 2012. El. III. A. 3/2/3. szám A BONYHÁDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A Bonyhádi Városi Bíróság elnöke 2012.El.II.A.23. számú javaslatának,

Részletesebben

A Ceglédi Járásbíróság polgári ügyszakának Ügyelosztási rendje január 01. napjától

A Ceglédi Járásbíróság polgári ügyszakának Ügyelosztási rendje január 01. napjától CEGLÉDI JÁRÁSBÍRÓSÁG ELNÖKE 2700 CEGLÉD, KOSSUTH TÉR 2. TELEFON: 311-037 2015. El. III. A.1/4. A Ceglédi Járásbíróság polgári ügyszakának Ügyelosztási rendje 2016. január 01. napjától A Ceglédi Járásbíróságon

Részletesebben

VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK CIVILISZTIKAI ÜGYSZAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK CIVILISZTIKAI ÜGYSZAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK e l n ö k e 8201 Veszprém, Vár u. 19. Pf.: 29. Tel.: (88) 577-500, Fax.: (88) 577-509 VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK CIVILISZTIKAI ÜGYSZAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A bíróságok szervezetéről és

Részletesebben

DUNAUJVÁROSI JÁRÁSBIRÓSÁG ÉVI ÜGYELOSZTÁSI, TÁRGYALÁSI RENDJE

DUNAUJVÁROSI JÁRÁSBIRÓSÁG ÉVI ÜGYELOSZTÁSI, TÁRGYALÁSI RENDJE Dunaújvárosi Járásíróság Elnöke Dunaújváros 2014. EL. III. A. 1. szám DUNAUJVÁROSI JÁRÁSBIRÓSÁG 2014. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI, TÁRGYALÁSI RENDJE Az ítélkező tanácsok számának meghatározása a következő: 1. sz.

Részletesebben

VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK CIVILISZTIKAI ÜGYSZAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK CIVILISZTIKAI ÜGYSZAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE E l n ö k e 8200 Veszprém, Vár u. 19 t.: 06-88 577-500 www.veszpremitorvenyszek.birosag.hu VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK CIVILISZTIKAI ÜGYSZAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2 0 1 6. Polgári gazdasági - munkaügyi fellebbviteli

Részletesebben

Balassagyarmati Törvényszék évi ügyelosztási rendjét

Balassagyarmati Törvényszék évi ügyelosztási rendjét Elnöke 2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2. t. 06.35 501-234 f. 06 35 501-234 e. birosag@balassagyarmatit.birosag.hu www.birosag.hu/balassagyarmatitorvenyszek.birosag.hu/ 2015.El. III.A.1/5. szám A

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJÉNEK M Ó D O S Í T Á S A

A SZEKSZÁRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJÉNEK M Ó D O S Í T Á S A SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKHELYETTESE S Z E K S Z Á R D 2012. El. III. A. 3/6/8. A SZEKSZÁRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJÉNEK M Ó D O S Í T Á S A A Szekszárdi Városi Bíróság elnöke 2012.El.III.A.5.

Részletesebben

Kunszentmiklósi Járásbíróság Elnöke

Kunszentmiklósi Járásbíróság Elnöke Kunszentmiklósi Járásbíróság Elnöke 6090 Kunszentmiklós, Damjanich 50. Tel.: 76/550-148 Fax: 76/351-004 2015. El. III. A.2. szám KUNSZENTMIKLÓSI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2016. évre A járásbíróság

Részletesebben

Ü G Y E L O S Z T Á S I R E N D év

Ü G Y E L O S Z T Á S I R E N D év 1 Kiskunhalasi Járásbíróság Elnöke 2015.El.III.A.2. Ü G Y E L O S Z T Á S I R E N D 2016. év A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 9. (1) bekezdése alapján a Kiskunhalasi

Részletesebben

A PÉCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE. Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának a rendje

A PÉCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE. Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának a rendje 1 A PÉCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2015. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE vezető és az ügyek kiosztásának a rendje A járásbíróságon az ügyek kiosztását a bíróság elnöke, elnökhelyettese, csoportvezetője, akadályoztatásuk esetén

Részletesebben

A Bajai Járásbíróság. tárgyalóterem hétfő, szerda

A Bajai Járásbíróság. tárgyalóterem hétfő, szerda BAJAI JÁRÁSBÍRÓSÁG ELNÖKE 6500 Baja, Kazinczy 1-3. t. 06 79 322 144 f. 06 79 325 204 e. birosag@baja.birosag.hu 2015.EL.III.A.3. A Bajai Járásság Ü G Y E L O S Z T Á S I R E N D J E 2016. ÉVRE A ságok

Részletesebben

A PÉCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE. Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának a rendje

A PÉCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE. Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának a rendje A PÉCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2014. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE vezető és az ügyek kiosztásának a rendje A járásbíróságon az ügyek kiosztását a bíróság elnöke, elnökhelyettese, csoportvezetője, akadályoztatásuk esetén

Részletesebben

A PÉCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE. Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának a rendje

A PÉCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE. Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának a rendje 1 A PÉCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2015. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE vezető és az ügyek kiosztásának a rendje A járásbíróságon az ügyek kiosztását a bíróság elnöke, elnökhelyettese, csoportvezetője, akadályoztatásuk esetén

Részletesebben

tárgyalóterem hétfő, szerda

tárgyalóterem hétfő, szerda Bajai Járásság E l n ö k e 6500 Baja, Kazinczy u. 1-3. Tel.: 79/325-204 2014.El.III.A.2. A Bajai Járásság Ü G Y E L O S Z T Á S I R E N D J E 2015. ÉVRE A ságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Tisztelt Elnök Asszony!

Tisztelt Elnök Asszony! POLGÁRI-GAZDASÁGI-KÖZIGAZGATÁSI- MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMVEZETŐ 7623 Pécs, Rákóczi út 34., 7601 Pécs, Pf. 36. t. 06 72 503-543 f. 06 72 503-538 e. birosag@pecsit.birosag.hu pecsitorvenyszek.birosag.hu

Részletesebben

A Siklósi Járásbíróság évi ügyelosztási rendje. Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának rendje

A Siklósi Járásbíróság évi ügyelosztási rendje. Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának rendje A Siklósi Járásbíróság 2014. évi ügyelosztási rendje Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának rendje A Siklósi Járásbíróságon az ügyek kiosztását a bíróság elnöke, akadályoztatása

Részletesebben

A Siklósi Járásbíróság évi ügyelosztási rendje Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának rendje.

A Siklósi Járásbíróság évi ügyelosztási rendje Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának rendje. A Siklósi Járásbíróság 2015. évi ügyelosztási rendje Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának rendje. A Siklósi Járásbíróságon az ügyek kiosztását a bíróság elnöke, akadályoztatása

Részletesebben

(2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 9. (1) bekezdése alapján) BÜNTETŐ ÜGYSZAK

(2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 9. (1) bekezdése alapján) BÜNTETŐ ÜGYSZAK BÜNTETŐ KOLLÉGIUMVEZETŐ 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2013. El. III. A. 5. A

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A SZEKSZÁRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE ELNÖK 7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2. 7101 Pf. 92 t. 06 74 505-800 f. 06 74 505-801 e. birosag@szekszardit.birosag.hu www.tolnabir.hu Ügyiratszám: 2013. El. III. A. 2/7/3. A SZEKSZÁRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG

Részletesebben

Ü G Y E L O S Z T Á S I év

Ü G Y E L O S Z T Á S I év 1 Kiskunhalasi Járásbíróság Elnöke 2014. El.III.A.1. Ü G Y E L O S Z T Á S I R E N D 2015. év A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 9.. (1)bekezdése alapján a Kiskunhalasi

Részletesebben

A BUDAÖRSI JÁRÁSBÍRÓSÁG POLGÁRI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE a évre

A BUDAÖRSI JÁRÁSBÍRÓSÁG POLGÁRI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE a évre Elnök 2015.El.III.A.2/4. 2040 Budaörs, Koszorú utca 2. t. 06 23/421-407 f. 06 23/420-430 e. birosag@budaors.birosag.hu A BUDAÖRSI JÁRÁSBÍRÓSÁG POLGÁRI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE a 2016. évre Ügyelosztásra kijelölt

Részletesebben

A Keszthelyi Városi Bíróság évi ügyelosztási rendje II. Kiosztási rend: 1.) tanács dr. Pécsi Krisztián bíró leíró: Bankóné Ágoston Judit írnok

A Keszthelyi Városi Bíróság évi ügyelosztási rendje II. Kiosztási rend: 1.) tanács dr. Pécsi Krisztián bíró leíró: Bankóné Ágoston Judit írnok A Keszthelyi Városi Bíróság Elnöke 2012.El.III.A.2. szám. A Keszthelyi Városi Bíróság 2013. évi ügyelosztási rendje I. Az ügyek kiosztása iktatásuk napján, legkésőbb a következő munkanapon történik. Az

Részletesebben

A Komlói Járásbíróság évi ügyelosztási rendje. Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának a rendje

A Komlói Járásbíróság évi ügyelosztási rendje. Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának a rendje A Komlói Járásbíróság 2014. évi ügyelosztási rendje Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának a rendje A Komlói Járásbíróságon az ügyek kiosztását a bíróság elnöke, akadályoztatása

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE év január hó 01. napjától

A GÖDÖLLŐI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE év január hó 01. napjától ELNÖKE 2100 Gödöllő, Dózsa György út 19. t. 06 28 515-249 f. 06 28 515-243 2015.El.III.A.1/5-I. A GÖDÖLLŐI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2016. év január hó 01. napjától Készült a bíróságok szervezetéről

Részletesebben

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság ügyelosztási rendje július hónaptól

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság ügyelosztási rendje július hónaptól A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság ügyelosztási rendje 2016. július hónaptól Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság Polgári ügyszak bírói száma, tárgyalóterme, tárgyalási napjai 1.P.

Részletesebben

A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK BÜNTETŐ KOLLÉGIUMÁNAK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK BÜNTETŐ KOLLÉGIUMÁNAK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 1 2013.El.III.A.38. A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK 2014. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK BÜNTETŐ KOLLÉGIUMÁNAK 2014. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának

Részletesebben

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság ügyelosztási rendje június 1. napjától. Budapesti XX., XXI. és XXIII.

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság ügyelosztási rendje június 1. napjától. Budapesti XX., XXI. és XXIII. A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság ügyelosztási rendje 2015. június 1. napjától Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság Polgári ügyszak bírói tanács száma, tárgyalóterme, tárgyalási

Részletesebben

2012. El. III.A.1/2.szám hivatkozási szám : El.III.A.2. szám. A Battonyai Városi Bíróság évi ügyelosztási rendjének tervezete

2012. El. III.A.1/2.szám hivatkozási szám : El.III.A.2. szám. A Battonyai Városi Bíróság évi ügyelosztási rendjének tervezete BATTONYAI VÁROSI BÍRÓSÁG ELNÖKE Battonya, Hısök tere 7., Pf.: 12. Telefon: 68/456-049 Fax: 68/456-012 2012. El. III.A.1/2.szám hivatkozási szám : 2012. El.III.A.2. szám A Battonyai Városi Bíróság 2013.

Részletesebben

A Nyíregyházi Törvényszék Polgári, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának december 1-től hatályos ügyelosztási rendje

A Nyíregyházi Törvényszék Polgári, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának december 1-től hatályos ügyelosztási rendje 2013.El.III.A.29/5. 1 A Nyíregyházi Törvényszék Polgári, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának 2013. december 1-től hatályos ügyelosztási rendje Az ügyek kiosztása Krajcsovics Józsefné dr. Illés Ibolya

Részletesebben

I. POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI, MUNKAÜGYI (CIVILISZTIKAI) ÜGYSZAK BÜNTETŐ ÜGYSZAK

I. POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI, MUNKAÜGYI (CIVILISZTIKAI) ÜGYSZAK BÜNTETŐ ÜGYSZAK 2 A 2011. évi CLXI. törvény (Bsz.) 10. -ban írt rendelkezéseknek megfelelően, a 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet (BÜSZ) és a Szolnoki Törvényszék Szervezeti és Műkodési Szabályzatának rendelkezései alapján

Részletesebben

A Zalaegerszegi Törvényszék évi ügyelosztási rendje a büntető ügyszakban

A Zalaegerszegi Törvényszék évi ügyelosztási rendje a büntető ügyszakban A Zalaegerszegi Törvényszék Elnöke 2015.El.III.A.10/28. szám 8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 2. ; Pf.: 221 E-mail: zalaelnok@zalaegerszegit.birosag.hu Kp. e-mail: birosag@zalaegerszegit.birosag.hu Tel: 06-92-501-000,

Részletesebben

Szombathelyi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata. 5.sz. melléklet. Az ügyek kiosztásának rendje és a bírák ügybeosztása. 2015.

Szombathelyi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata. 5.sz. melléklet. Az ügyek kiosztásának rendje és a bírák ügybeosztása. 2015. Szombathelyi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata 5.sz. melléklet Az ügyek kiosztásának rendje és a bírák ügybeosztása 2015. év Járásbíróságok, Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Részletesebben

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság ügyelosztási rendje február hónaptól

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság ügyelosztási rendje február hónaptól A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság ügyelosztási rendje 2016. február hónaptól Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság Polgári ügyszak bírói száma, tárgyalóterme, tárgyalási napjai

Részletesebben

A PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK 2013. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2. A PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK 2013. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A Pécsi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma

Részletesebben

Szervezeti egység megnevezése. Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság - Polgári ügyszak

Szervezeti egység megnevezése. Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság - Polgári ügyszak Ügyelosztási rend 2016. El. III. A. 1. 2016. január Szervezeti egység megnevezése Bírói tanács száma, tárgyalási napjai, tárgyalóterme 1.P. 2014. július 1-től felrendelve FT-re 2.P. Minden héten csütörtökön

Részletesebben

Tárgyalt ügycsoport: a) Sajtó-helyreigazítás iránti perek b) Személyhez fűződő jogok megsértése miatti polgári jogi igényekkel kapcsolatos egyéb perek

Tárgyalt ügycsoport: a) Sajtó-helyreigazítás iránti perek b) Személyhez fűződő jogok megsértése miatti polgári jogi igényekkel kapcsolatos egyéb perek Fővárosi Ítélőtábla elnöke 2012.El.II.E.5/2/2. a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának 2013. évi ügyelosztási rendje 1. Pf. tanács Fermanné dr. Polák Zita Dr. Baloginé dr. Faiszt Judit Dr. Hegedűs

Részletesebben

Ügyelosztási rend október. Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság

Ügyelosztási rend október. Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság Ügyelosztási rend 2014. október Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság Bírói tanács száma, tárgyalási napjai, tárgyalóterme 1.P. III. 305. 2.P. III. 305. 3.P. III. 306. 4.P. II.205. Bíró neve Ügycsoportok

Részletesebben

2014. El. III. A. 12.

2014. El. III. A. 12. ELNÖKE 6720 Szeged, Széchenyi tér 4. t. 62/549-484 f. 62/549-484 e. birosag@szegedit.birosag.hu www.szegeditorvenyszek.birosag.hu 2014. El. III. A. 12. A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK 2014. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

Részletesebben

A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE ELNÖKE 6720 Szeged, Széchenyi tér 4. t. 62/549-484 f. 62/549-484 e. birosag@szegedit.birosag.hu www.szegeditorvenyszek.birosag.hu 2015. El. III. A. 11. A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

Részletesebben

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 2016.El.III.A.1. Ügyelosztási rend 2016. október Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság Bírói tanács száma, tárgyalási napjai, tárgyalóterme 1.P. minden héten szerda III. 304. 2.P. Tölgyfa u. 1-3. I. 141.

Részletesebben

A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyelosztási rendje

A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyelosztási rendje Ügyszám: 2014.El.III.A.2. A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyelosztási rendje A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. Tv. 9. -ban foglaltakra figyelemmel Veszprémi

Részletesebben

Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság ÜGYELOSZTÁSI RENDJE FEBRUÁR

Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság ÜGYELOSZTÁSI RENDJE FEBRUÁR Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2016. FEBRUÁR Bírói tanács száma, tárgyalási napjai, tárgyalóterme 1.P. szerda I.em.161/A. 2.P. csütörtök I.em.157. 3.P. I.em.165. 4.P. I.em.164.

Részletesebben

A Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiumának 2/2014.(XII.12.) sz. véleménynyilvánító határozata:

A Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiumának 2/2014.(XII.12.) sz. véleménynyilvánító határozata: GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA Polgári Kollégiuma A Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiumának 2/2014.(XII.12.) sz. véleménynyilvánító határozata: A kollégium 2014.dec.12-én megtárgyalta és jóváhagyta a 2015. évre szóló

Részletesebben

A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE PÉCS Rákóczi út 34. A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK BÜNTETŐ KOLLÉGIUMÁNAK 2013. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető

Részletesebben

A VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK BÜNTETŐ ÜGYSZAKÁNAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE I. A törvényszék büntetőbíráinak beosztása és a helyettesítés :

A VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK BÜNTETŐ ÜGYSZAKÁNAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE I. A törvényszék büntetőbíráinak beosztása és a helyettesítés : Büntető Kollégium Kollégiumvezető 8200 Veszprém, Vár u. 19. t. 06 88 577-500 f. 06 88 577-509 e. vargag@veszpremit.birosag.hu www.veszpremitorvenyszek.hu A VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK BÜNTETŐ ÜGYSZAKÁNAK ÜGYELOSZTÁSI

Részletesebben

A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK BÜNTETŐ KOLLÉGIUMÁNAK Ü G Y E L O S Z T Á S I R E N D J E JANUÁR 1-TŐL

A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK BÜNTETŐ KOLLÉGIUMÁNAK Ü G Y E L O S Z T Á S I R E N D J E JANUÁR 1-TŐL ELNÖK 7623 Pécs, Rákóczi út 34., 7601 Pécs, Pf. 36. t. 06 72 503-502 f. 06 72 503-538 e. birosag@pecsit.birosag.hu pecsitorvenyszek.birosag.hu 2015.El.III.A.3. A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK BÜNTETŐ KOLLÉGIUMÁNAK

Részletesebben

A Székesfehérvári Törvényszék polgári-gazdasági ügyszakának szeptember 1. napjától alkalmazandó módosított ügyelosztási rendje

A Székesfehérvári Törvényszék polgári-gazdasági ügyszakának szeptember 1. napjától alkalmazandó módosított ügyelosztási rendje ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2016.El.III.A.2/12. A Székesfehérvári Törvényszék

Részletesebben

A PÉCSI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A PÉCSI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A PÉCSI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG 2014. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE vezető és az ügyek kiosztásának rendje A helyi bíróságon az ügyek kiosztását a bíróság elnöke, akadályoztatása esetén az általa

Részletesebben

A PÉCSI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A PÉCSI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A PÉCSI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG 2016. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE vezető és az ügyek kiosztásának rendje A helyi bíróságon az ügyek kiosztását a bíróság elnöke, akadályoztatása esetén az általa

Részletesebben

A MEZŐKÖVESDI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE január 1. - december 31.

A MEZŐKÖVESDI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE január 1. - december 31. A MEZŐKÖVESDI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2017. január 1. - december 31. 1. Alapadatok 1.1. Az ügyelosztási rendet meghatározó vezető A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.

Részletesebben

A Veszprémi Járásbíróság Elnöke Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 11., Pf.830. Tel.: (88) , Fax : (88)

A Veszprémi Járásbíróság Elnöke Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 11., Pf.830. Tel.: (88) , Fax : (88) A Veszprémi Járásbíróság Elnöke 8200. Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 11., Pf.830. Tel.: (88) 428-106, Fax : (88) 590-235 2014.El.II.B.1/26 szám Veszprém, 2014. október 15. A Veszprémi Járásbíróság Ügyelosztási

Részletesebben

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK POLGÁRI-GAZDASÁGI-KÖZIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM ÉVI - KIEGÉSZÍTETT - ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK POLGÁRI-GAZDASÁGI-KÖZIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM ÉVI - KIEGÉSZÍTETT - ÜGYELOSZTÁSI RENDJE ELNÖKE 6720 Szeged, Széchenyi tér 4. t. 62/549-484 f. 62/549-484 e. birosag@szegedit.birosag.hu www.szegeditorvenyszek.birosag.hu SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK POLGÁRI-GAZDASÁGI-KÖZIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM 2016. ÉVI

Részletesebben

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ IGAZGATÁSI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ JÁRÁSBÍRÓSÁGOK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ IGAZGATÁSI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ JÁRÁSBÍRÓSÁGOK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE ELNÖKE 3525 Miskolc, Dózsa György u. 4. t. 06-46-343-891 f. 06-46-343-909 e. birosag@miskolcit.birosag.hu http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu 2014. El. III. A. 01/26. szám A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ

Részletesebben

A SÁTORALJAÚJHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE január 1. - december 31.

A SÁTORALJAÚJHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE január 1. - december 31. 1. Alapadatok A SÁTORALJAÚJHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2017. január 1. - december 31. 1.1. Az ügyelosztási rendet meghatározó vezető A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi

Részletesebben

26. B. dr. Hóbor Gabriella büntető, fiatalkorúak dr. Seereiner Márta

26. B. dr. Hóbor Gabriella büntető, fiatalkorúak dr. Seereiner Márta Budai Központi Kerületi Bíróság 2013.El.III.A.01/12. 2014. november havi ügyelosztási rend Szervezeti egység megnevezése Budai Központi Kerületi Bíróság Büntető Csoport 2. B. nap, I. em. 105. dr. Bárány

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság ügyelosztási rendje június. Szervezeti egység megnevezése Budai Központi Kerületi Bíróság Büntető Csoport

Budai Központi Kerületi Bíróság ügyelosztási rendje június. Szervezeti egység megnevezése Budai Központi Kerületi Bíróság Büntető Csoport 2014.El.III.A.02/8. Budai Központi Kerületi Bíróság ügyelosztási rendje 2015. június Szervezeti egység megnevezése Budai Központi Kerületi Bíróság Büntető Csoport Bírói tanács száma, tárgyalási napjai,

Részletesebben

A KECSKEMÉTI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A KECSKEMÉTI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE KECSKEMÉTI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ELNÖKE 6000 Kecskemét, Rákóczi út 17-19. t. 06 76 519 519 f. 06 76 483 302 e. birosag@kecskemetit. birosag. hu http// kecskemetiitorvenyszék.birosag.hu 2015.

Részletesebben

A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyelosztási rendje január 1. napjától

A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyelosztási rendje január 1. napjától ELNÖK 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. 1590 Budapest, Pf,: 225/2 t. 06 1 220 9779 f. 06 1 220 9778 e. birosag@bkkmb.birosag.hu 2015.El.III.A.2/4. Hiv. szám: 2015.El.III.A.2/1. A Budapest Környéki

Részletesebben

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöke 6000 Kecskemét, Rákóczi u Tel./fax: 76/

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöke 6000 Kecskemét, Rákóczi u Tel./fax: 76/ Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnöke 6000 Kecskemét, Rákóczi u. 17-19. Tel./fax: 76/483-302 2014. El. III.A. 1/2.szám A KECSKEMÉTI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

Részletesebben

26. B. dr. Hóbor Gabriella büntető, fiatalkorúak dr. Seereiner Márta

26. B. dr. Hóbor Gabriella büntető, fiatalkorúak dr. Seereiner Márta Budai Központi Kerületi Bíróság 2013.El.III.A.01/12. 2014. november havi ügyelosztási rend Szervezeti egység megnevezése Budai Központi Kerületi Bíróság Büntető Csoport 2. B. nap, I. em. 105. dr. Bárány

Részletesebben

STATISZTIKAI ÖSSZEÁLLÍTÁS

STATISZTIKAI ÖSSZEÁLLÍTÁS FŐVÁROSI BÍRÓSÁG ELNÖKE El. IX. A.9/. STATISZTIKAI ÖSSZEÁLLÍTÁS A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG ügyforgalmáról és tevékenységéről év. 1. oldal Ügyforgalmi statisztika a Fővárosi területéhez tartozó kerületi bíróságokon

Részletesebben

GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA ÜGYELOSZTÁSI RENDJE január 1 napjától POLGÁRI SZAKÁG. A Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiumában ítélkező bírák:

GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA ÜGYELOSZTÁSI RENDJE január 1 napjától POLGÁRI SZAKÁG. A Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiumában ítélkező bírák: GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA ELNÖKE 2012.El.III.A.9.szám GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2013. január 1 napjától POLGÁRI SZAKÁG A Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiumában ítélkező bírák: Dr. Bajnok István ítélőtáblai

Részletesebben

A Szolnoki Törvényszék és bíróságai engedélyezett létszámhelyzete. 2012. január 1-jei állapot. Bírák Titkárok Fogalmazók Tisztviselı

A Szolnoki Törvényszék és bíróságai engedélyezett létszámhelyzete. 2012. január 1-jei állapot. Bírák Titkárok Fogalmazók Tisztviselı 1. táblázat A Szolnoki Törvényszék és bíróságai engedélyezett létszámhelyzete Ebbıl bírrósági Bírák Titkárok Fogalmazók Tisztviselı Írnok Fizikai Összesen ügyintézı E T D E T D E T D E T D E T D E T D

Részletesebben

Elsőfokú tanácsok. Ügyelosztási rend szeptember. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium El.III.A.1-I.

Elsőfokú tanácsok. Ügyelosztási rend szeptember. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium El.III.A.1-I. Ügyelosztási rend 2014. szeptember 2013.El.III.A.1-I. 31.B. szerda, péntek II. 36. 9.B. hétfő I. 75. 12.B. II. 36. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium Dr. Mikó Gergely kollégiumvezető Dr. Péntek László

Részletesebben

Fellebbezett polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási peres és nemperes ügyek:

Fellebbezett polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási peres és nemperes ügyek: ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2016.El.III.A.3/9. A Székesfehérvári Törvényszék

Részletesebben

19. B. dr. Metzing Márton büntető, közlekedési dr. Szappanos Réka

19. B. dr. Metzing Márton büntető, közlekedési dr. Szappanos Réka Budai Központi Kerületi Bíróság 2013.El.III.A.01/3. 2014. február havi ügyelosztási rend száma, napjai, 2. B. páratlan I. em. 105. 3. B. páratlan fszt.24. 4. B. fszt.25. 5. B. páratlan fszt.27. 6. B. fszt.27.

Részletesebben

A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE ,0 KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK E L N Ö K E Kecskemét, Rákóczi út 7. Tel.: 76/ 519-500 2012.El.III.A.2. szám A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK 2013. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE BÜNTETŐ ÜGYSZAK A Kecskeméti Törvényszék ügyelosztási

Részletesebben

Elsőfokú tanácsok. Ügyelosztási rend január. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium El.III.A.1-I.

Elsőfokú tanácsok. Ügyelosztási rend január. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium El.III.A.1-I. Ügyelosztási rend 2014. január 2013.El.III.A.1-I. 31.B. szerda, péntek II. 36. 9.B. hétfő I. 75. 12.B. II. 36. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium Dr. Mikó Gergely kollégiumvezető Dr. Péntek László

Részletesebben

2014. december havi ügyelosztási rend Szervezeti egység megnevezése Budai Központi Kerületi Bíróság Büntető Csoport

2014. december havi ügyelosztási rend Szervezeti egység megnevezése Budai Központi Kerületi Bíróság Büntető Csoport Budai Központi Kerületi Bíróság 2013.El.III.A.01/13. 2014. december havi ügyelosztási rend Szervezeti egység megnevezése Budai Központi Kerületi Bíróság Büntető Csoport tárgyalási napjai, tárgyalóterme

Részletesebben

Az Egri Járásbíróság évi ügyelosztási rendje

Az Egri Járásbíróság évi ügyelosztási rendje Az Egri Járásbíróság 2013. évi ügyelosztási rendje Polgári ügyszak Tanács száma Bíró neve Bírópár (helyettes) 6.P. dr. Veres Nóra 7.P. dr. Rimóczi Ágnes 8.P. dr. Virágné dr. Takács Mária 11.P. dr. Sallai

Részletesebben

A G y u l a i K ö z i g a z g a t á s i és M u n k a ü g y i B í r ó s á g 2013. évi IV. számú ügyelosztási rendjének tervezete. I.

A G y u l a i K ö z i g a z g a t á s i és M u n k a ü g y i B í r ó s á g 2013. évi IV. számú ügyelosztási rendjének tervezete. I. A G y u l a i K ö z i g a z g a t á s i és M u n k a ü g y i B í r ó s á g 2013. évi IV. számú ügyelosztási rendjének tervezete I. Munkaügyi ügyszak 1.M. számú tanács: Kovácsné dr.kubicza Ildikó helyettese:

Részletesebben

Ügyelosztási rend 2012. évi szeptember hó

Ügyelosztási rend 2012. évi szeptember hó 2011.El.III.A.01/10. Ügyelosztási rend 2012. évi szeptember hó BUDAI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁG Büntető ügyszak A szignálást a csoportvezető, dr. Kun Zsuzsanna végzi, helyettesíti: dr. Bárány Mária. Figyelemmel

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI BÍRÓSÁGOK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A SOMOGY MEGYEI BÍRÓSÁGOK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 1 ELNÖKE 2015.El.III.A.18. szám 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 3. 7401 Pf.116. t. 82 529-010 f. 82 528-225 e. birosag@kaposvarit.birosag.hu www.kaposvaritorvenyszek.hu A SOMOGY MEGYEI BÍRÓSÁGOK ÜGYELOSZTÁSI

Részletesebben

26. B. dr. Hóbor Gabriella büntető, fiatalkorúak dr. Seereiner Márta

26. B. dr. Hóbor Gabriella büntető, fiatalkorúak dr. Seereiner Márta Budai Központi Kerületi Bíróság 2013.El.III.A.01/11. 2014. október havi ügyelosztási rend Szervezeti egység megnevezése Budai Központi Kerületi Bíróság Büntető Csoport tárgyalási napjai, tárgyalóterme

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI BÍRÓSÁGOK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A SOMOGY MEGYEI BÍRÓSÁGOK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 1 ELNÖKE 2015.El.III.A.18. szám 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 3. 7401 Pf.116. t. 82 529-010 f. 82 528-225 e. birosag@kaposvarit.birosag.hu www.kaposvaritorvenyszek.hu A SOMOGY MEGYEI BÍRÓSÁGOK ÜGYELOSZTÁSI

Részletesebben

A Zalaegerszegi Törvényszék évi. ügyelosztási rendje

A Zalaegerszegi Törvényszék évi. ügyelosztási rendje A Zalaegerszegi Törvényszék Elnöke Zalaegerszeg, Várkör 2. 2012.El.III.A.3/7. szám A Zalaegerszegi Törvényszék 2013. évi ügyelosztási rendje 2 A Zala megyében működő bíróságok Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma Ügyelosztási rend 2016.

Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma Ügyelosztási rend 2016. Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma Ügyelosztási rend 2016. előkészítette: Dr. Márki Zoltán kúriai tanácselnök, mb.kollégiumvezető véleményezte: - a Büntető Kollégium 2016. év június hó 20. nap - a

Részletesebben

Szombathelyi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata. 5.sz. melléklet. Az ügyek kiosztásának rendje és a bírák ügybeosztása

Szombathelyi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata. 5.sz. melléklet. Az ügyek kiosztásának rendje és a bírák ügybeosztása Szombathelyi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata 5.sz. melléklet Az ügyek kiosztásának rendje és a bírák ügybeosztása 2016. év Járásságok, Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Körmenden,

Részletesebben

A Székesfehérvári Járásbíróság szeptember 15. napjától hatályos ügyelosztási rendje. I. Polgári peres ügyszak

A Székesfehérvári Járásbíróság szeptember 15. napjától hatályos ügyelosztási rendje. I. Polgári peres ügyszak SZÉKESFEHÉRVÁRI JÁRÁSBÍRÓSÁG ELNÖKE SZÉKESFEHÉRVÁR 2013. El. III. A. 4. A Székesfehérvári Járásbíróság 2014. szeptember 15. napjától hatályos ügyelosztási rendje. I. Polgári peres ügyszak 1. pont A Székesfehérvári

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI BÍRÓSÁGOK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A SOMOGY MEGYEI BÍRÓSÁGOK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE ELNÖKE 2015.El.III.A.18. szám 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 3. 7401 Pf.116. t. 82 529-010 f. 82 528-225 e. birosag@kaposvarit.birosag.hu www.kaposvaritorvenyszek.hu A SOMOGY MEGYEI BÍRÓSÁGOK ÜGYELOSZTÁSI

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium

Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium Ügyelosztási rend 2013. február Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium i tanács száma Bíró neve Tárgyalt ügyek jellege 31.B. 9.B. Dr. Mikó Gergely kollégiumvezető Dr. Péntek László igazgatási feladatokkal

Részletesebben

A Székesfehérvári Törvényszék polgári-gazdasági ügyszakának 2014. szeptember 1. napjától alkalmazandó ügyelosztási rendje. 1. sz. Pf.

A Székesfehérvári Törvényszék polgári-gazdasági ügyszakának 2014. szeptember 1. napjától alkalmazandó ügyelosztási rendje. 1. sz. Pf. ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014.El.III.A.8/11. A Székesfehérvári Törvényszék

Részletesebben

2015. március. Beosztási és ügykiosztási rendje. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak

2015. március. Beosztási és ügykiosztási rendje. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK 2015. március Beosztási és ügykiosztási rendje I. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak Bírói Tanács száma, tárgyalási napjai, tárgyalóterme

Részletesebben

A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2015.EL.III.A.2. KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE

A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2015.EL.III.A.2. KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE 6000 Kecskemét, Ráköczi út 7. t. 06 76 519 500 f. 06 76 519 545 e. birosag@bacs.birosag.hu www.birosag.hu 2015.EL.III.A.2. A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI

Részletesebben

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE január 1. - december 31.

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE január 1. - december 31. A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2017. január 1. - december 31. 1. Alapadatok 1.1. Az ügyelosztási rendet meghatározó vezető A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény

Részletesebben

2015. április. Beosztási és ügykiosztási rendje. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak

2015. április. Beosztási és ügykiosztási rendje. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK 2015. április Beosztási és ügykiosztási rendje I. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak Bírói Tanács száma, tárgyalási napjai, tárgyalóterme

Részletesebben

Szombathelyi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata. 5.sz. melléklet. Az ügyek kiosztásának rendje és a bírák ügybeosztása

Szombathelyi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata. 5.sz. melléklet. Az ügyek kiosztásának rendje és a bírák ügybeosztása Szombathelyi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata 5.sz. melléklet Az ügyek kiosztásának rendje és a bírák ügybeosztása A törvényszék ügyelosztási rendjét a ságok szervezetéről és igazgatásáról

Részletesebben

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ IGAZGATÁSI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ JÁRÁSBÍRÓSÁGOK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ IGAZGATÁSI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ JÁRÁSBÍRÓSÁGOK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE ELNÖKE 3525 Miskolc, Dózsa György u. 4. t. 06-46-343-891 f. 06-46-343-909 e. birosag@miskolcit.birosag.hu http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu 2014. El. III. A. 01/49. szám A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ

Részletesebben

A Székesfehérvári Törvényszék polgári-gazdasági ügyszakának 2015. január 1. napjától alkalmazandó ügyelosztási rendje. 1. sz. Pf.

A Székesfehérvári Törvényszék polgári-gazdasági ügyszakának 2015. január 1. napjától alkalmazandó ügyelosztási rendje. 1. sz. Pf. ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014.El.III.A.1. A Székesfehérvári Törvényszék

Részletesebben

Dr. Balogh Zoltán A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI-MUNKAÜGYI KOLLÉGIUMÁNAK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

Dr. Balogh Zoltán A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI-MUNKAÜGYI KOLLÉGIUMÁNAK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A z ügyelosztási rendet a kollégium a 2013. december 02-i ülésén támogatta. Kecskemét, 2013. december 02. Dr. Balogh Zoltán A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI-MUNKAÜGYI KOLLÉGIUMÁNAK

Részletesebben

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 160. Emberölés 161. Erős felindulásban elkövetett emberölés

Részletesebben

2015.El.II.A.2/37. szám. A Fővárosi Törvényszék munkaterve 2016.

2015.El.II.A.2/37. szám. A Fővárosi Törvényszék munkaterve 2016. 2015.El.II.A.2/37. szám A Fővárosi Törvényszék munkaterve 2016. ÖSSZBÍRÓI ÉRTEKEZLET 1./ A Fővárosi Törvényszék elnökének tájékoztatója a Fővárosi Törvényszék 2015. évi működéséről 2./ A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

A bírósági ügyforgalom főbb adatai 2013.

A bírósági ügyforgalom főbb adatai 2013. A bírósági ügyforgalom főbb adatai 213. Országos Bírósági Hivatal Budapest, 214. Érkezés Érkezés 26 27 28 29 21 211 212 213 A bíróságokhoz érkezett ügyek száma összesen 1 343 317 1 478 264 1 598 916 1

Részletesebben

A Kecskeméti Járásbíróság ügyelosztási rendje évre

A Kecskeméti Járásbíróság ügyelosztási rendje évre KECSKEMÉTI JÁRÁSBÍRÓSÁG E L N Ö K E 6000 Kecskemét, Rákóczi u. 17-19. Tel. / fax: 76/ 519-511 2013. El. III.A. 1. szám A Kecskeméti Járásbíróság ügyelosztási rendje 2014. évre Elnök: Gillyné dr. Malkócs

Részletesebben

T/13860. számú. törvényjavaslat

T/13860. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13860. számú törvényjavaslat a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.

Részletesebben

ELNÖKE. A törvényszék, mint cégbíróság iratkezelése

ELNÖKE. A törvényszék, mint cégbíróság iratkezelése ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE 1055 Budapest, Szalay utca 16. t. 06 1 354 4108 f. 06 1 332 6312 e. obh@obh.birosag.hu www.birosag.hu Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 9/2014. (VII. 4.) OBH utasítása

Részletesebben