A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE"

Átírás

1 SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE 2015.El.III.A.1/3.szám 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1. t f e. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE S z o l n o k, január 12. Kissné dr. Szabó Judit a törvényszék elnöke

2 2

3 3 A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi CLXI. törvény 10. -ban írt rendelkezésnek megfelelően, a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet és a Szolnoki Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján 2015 évben a törvényszéken a bírák a következő ügyelosztási rend szerint végzik munkájukat: I. Az ügyek elosztásának rendje (szignálás) A polgári, a gazdasági és a közigazgatási ügyszakban az ügyek kiosztását Dr. Kis István kollégiumvezető végzi. Akadályoztatása esetén az ügyek kiosztása a kollégiumvezető-helyettes feladata. A munkajogi szakágban az ügyek kiosztása automatikusan történik, valamennyi Mf. ügy a 4. Pf. tanácsra kerül kiosztásra. Kivételt képeznek a perújítási ügyek, amelyeket a kollégiumvezető szignál ki, elsősorban a 13. Pf. tanácsra. Az ítélkezési szünet, illetve a szabadságok ideje alatt az ügyek kiosztásában részt vesz dr. Sándor Géza törvényszéki tanácselnök, a polgári kollégium tagja is.

4 4 II. A Szolnoki Törvényszék hatáskörébe tartozó, polgári és gazdasági ügyszakban első fokú ügyeket tárgyaló bírák és tárgyalási rendjük Polgári és gazdasági ügyszak Polgári és gazdasági ügyszakban első fokos ügyeket tárgyaló bírák: 6. tanács Dr. Karácson Éva törvényszéki bíró 8. tanács Dr. Rakonczai Ilona törvényszéki tanácselnök 11. tanács Dr. Kis István kollégiumvezető 13. tanács Dr. Sándor Géza törvényszéki tanácselnök 17. tanács Hidvéginé dr. Adorján Lívia törvényszéki tanácselnök bíró megnevezése tárgyalási nap tárgyalóterem Dr. Karácson Éva agusztus 31.ig. kedd szeptember 1-től hétfő, szerda: I. em. 63. I.em.61., I. em. 60. Dr. Rakonczai Ilona hétfő és szerda I. em. 63. Dr. Kis István szerda I. em. 61. Dr. Sándor Géza péntek I. em. 60. Hidvéginé dr. Adorján Lívia kedd. péntek I.em. 60., I. em. 61.

5 5 A Szolnoki Törvényszék hatáskörébe tartozó, polgári és gazdasági első fokos ügyeket tárgyaló bírák ügykiosztási rendje Dr. Karácson Éva törvényszéki bíró, Dr. Rakonczai Ilona törvényszéki tanácselnök, és Hidvéginé dr. Adorján Lívia törvényszéki tanácselnök tárgyalja a törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú polgári és gazdasági ügyeket közöttük a kiemelt jelentőségű ügyeket - az érkezés sorrendjében automatikus szignálással. Az automatikus szignálás az ügyek érkezésének sorrendjében, első a 6-os tanács, második a 8-as tanács, harmadik a 17. tanács és ez a sorrend ismétlődik. Kivételt képeznek az újraindult (szünetelés, felfüggesztés, félbeszakadás, stb ), illetve hatályon kívül helyezés folytán folyamatban maradt ügyek, amelyeket az a bíró kapja, aki az ügyben korábban eljárt. Dr. Kis István kollégiumvezető az előírt tárgyalási kötelezettsége teljesítéséhez mérten bíróságok elleni kártérítési pert és személyiségi jog megsértése miatt indított pereket tárgyal. Dr. Sándor Géza törvényszéki tanácselnök tárgyalja: A Pp. 23. /1/ bekezdésének f/a.) pontjában szabályozott, a törvényszék által nyilvántartásba vett, cégnek nem minősülő szervezetek megszüntetésével kapcsolatos pereket. Csőd és felszámolási ügyekben eljáró törvényszéki bírák: 5. Dr. Válik Edina 6. Dr. Karácson Éva 8. Dr. Rakonczai Ilona 13. Dr. Sándor Géza 17. Hidvéginé dr. Adorján Lívia A csőd és felszámolási ügyeket a fenti tanácsok intézik. A páratlan számú ügyek az 5. tanácsra, míg a páros számú ügyek automatikus elosztásban a 6., 8., 13., 17. tanácsokra kerülnek kiosztásra egyenlő mértékben.

6 6 III. A Szolnoki Törvényszék polgári, közigazgatási és munkaügyi ügyszakban ítélkező fellebbviteli tanácsai, s azok tárgyalási rendje Pf. tanácsok elnöke megjelölése 1. Pf. Dr. Nánásiné dr. Szabó Róza 4. Pf. Dr. Sándorné dr. Nagy Erika előadó bírák Gyöngyné dr. Kovács Gabriella, Dr. Rimaszombati Éva Dr. Kovács Piroska, Dr. Takó Kornélia Fellebbviteli tanács tárgyalási nap tárgyalóterem 1. Pf augusztus 31-ig kedd szeptember 1-től kedd és csütörtök I. em. 61. I. em Pf augusztus 31-ig csütörtök szeptember 1-től kedd és csütörtök I. em. 63. I. em. 63. A polgári és közigazgatási fellebbviteli tanácsok tanácsüléseinek rendje Fellebbviteli tanács tanácsülés napja 1. Pf augusztus 31-ig péntek 4. Pf augusztus 31-ig hétfő szeptember 1-jétől a fellebbviteli tanácsok tanácsüléseiket tárgyalási napokon, tárgyalásokat követően tartják meg.

7 7 A fellebbezett ügyek egyes fellebbezési tanácsok közötti ügycsoportok szerinti kiosztása peres ügyek peren kívüli ügyek 1. Pf. 4. Pf. -házassági perek -házassági vagyonjogi perek -gyermekelhelyezés -gyermektartásdíj - törvényen alapuló egyéb tartási perek -kapcsolattartás szabályoz. -szülői felügyelet megszüntetése -örökbefogadással kapcsolatos perek -házastársi lakáshasználat -apaság megállapítása és apaság vélelm. megdöntése -tulajdonjoggal és rész- jogosítványaival kapcsolatos perek -birtokháborítási perek -lakás, helyiség és dolog bérletből eredő perek -élettársak vagyoni viszonyainak rendezése - gondnokság alá helyezési perek - öröklési perek: - öröklési, tartási, életjáradéki és ajándékozási szerződéssel kapcsolatos perek, - kártérítési perek - végrehajtási ügyek - fizetési meghagyáshoz kapcsolódó ügyek - bíróság kijelölése - kifogás - megelőző távoltartási ügyek - perújítás - hagyatéki ügyek - pszichiátriai betegek gyógykezelése iránti eljárás -holttá nyilvánítás -kötelmi jogviszonyból eredő perek -hitel- és kölcsön-szerződéssel kapcsolatos perek -közüzemi szerződésből eredő perek -szállítási szerződéssel kapcsolatos perek -fuvarozási szerződéssel kapcsolatos perek -végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránti perek -végrehajtási igényper -munkajogi perek - közigazgatási perek - biztosítási perek - szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti perek - szavatossági perek - mezőgazdasági termékértékesítési perek -vállalkozási szerződésből eredő perek -haszonbérlet -társasházi perek -építőközösségi perek -polgári jogi társasági perek -értékpapírból származó perek - kártérítési perek - végrehajtási ügyek - fizetési meghagyásból eredő ügyek - kifogás - perújítás - letét Megjegyzés: Valamennyi tanács peren kívüli ügyként kapja a peres ügyekben nem érdemi végzések elleni fellebbezéseket. Evonatkozásban a szignáló az ügyérkezésre, illetve az arányos megterhelésre figyelemmel eltérhet a peres ügyek kiosztási rendjétől. A szabadságok ideje alatt a megelőző távoltartási ügyeket előre egyeztetett időpontban, heti beosztásban, az eredeti tanácsbeosztástól eltérő tanácsok összeállításával is, a Pf. tanácsok valamennyi tagja intézi. A perújítási eljárásban az eljáró tanácsot a szignáló jelöli ki a perrendtartási szabályok figyelembevételével.

8 8

9 9 A táblázatban feltüntetett ügycsoportok szerinti ügyelosztástól és a tanácsok beosztásától a kollégiumvezető, illetve a helyettese az eljárási törvényben szabályozott esetekben, illetőleg a bíróság működését érintő fontos okból eltérhet. Erre elsősorban a bíró kizárása, a bíró tartós távolléte miatt és az ügyérkezésre figyelemmel az egyes tanácsok közötti arányos munkateher biztosítása érdekében kerülhet sor. Közigazgatási és munkaügy esetében a fellebbviteli tanács akadályoztatott tagja helyett másik tagot a kijelölt bírák közül a kollégiumvezető jelöl ki. A közigazgatási és munkaügyi perek elbírálásában rendszeresen résztvevő bírák: Dr. Sándorné dr. Nagy Erika törvényszéki tanácselnök Dr. Takó Kornélia törvényszéki bíró Dr. Kovács Piroska közigazgatási és munkaügyi bíró, a törvényszékre felrendelt bíró Dr. Kis István kollégiumvezető Dr. Sándor Géza törvényszéki tanácselnök Dr. Karácson Éva törvényszéki bíró

10 10 A Cégbíróság és Társadalmi szervezetek nyilvántartása csoport ügyelosztási rendje évre A cégbírósági csoportban eljáró bírák: Cégügyekben Mészárosné dr. Balyi Ildikó Dr. Emri Ágnes dr. Császiné dr. Dupcsák Csilla Társadalmi szervezetek nyilvántartásában eljáró bírósági titkárok: Dr. Pálinkásné dr. Sümegi Irén Dr. Szegedi Zsolt Dr. Mikola Rita. Cégügyekben eljáró bírósági ügyintézők: Dr. Szentmiklósi Attiláné Dobos Andrea Marsi Melinda. Cégügyekben bírák járnak el: alapbejegyzési eljárás (Közkereseti Társaság, Betéti Társaság, Egyéni Cég kivételével) Korlátolt Felelősségű Társaság egyéni szerződéssel, Zártkörűen működő Részvénytársaság, Zrt. egyéni szerződéssel, Szövetkezet, Egyesülés, Külföldiek Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete, bármely közhasznú szervezet, Erdőbirtokossági Társulat, Vízgazdálkodási Társulat, Végrehajtó Iroda, Európai Gazdasági Egyesülés, Európai Részvénytársaság, Közjegyzői Iroda, Külföldi székhelyű Európai Gazdasági Egyesülés Magyarországi Fióktelepe, Európai Szövetkezet, határokon átnyúló tőkeegyesítő társaság, változásbejegyzési eljárás (Közkereseti Társaság, Betéti Társaság, Egyéni Cég kivételével), Szövetkezet, Egyesülés, Közös Vállalat, Korlátolt Felelősségű Társaság (bíró, ha a változás a jegyzett tőkét vagy kizárólag a szerződést érinti), Zártkörűen és Nyilvánosan működő részvénytársaság, Külföldiek Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete, Közhasznú szervezet, Erdőbirtokossági Társulat, Vízgazdálkodási Társulat, Külföldi Vállalkozás Magyarországi Képviselete, Végrehajtó Iroda, Európai Gazdasági

11 11 Egyesülés, Európai Részvénytársaság, Közjegyzői Iroda, Külföldi székhelyű Európai Gazdasági Egyesülés Magyarországi Telephelye, Európai Szövetkezet, Határokon átnyúló tőkeegyesítő társaság cégformákban, cégformától független adatok bejegyzésére irányuló eljárásban, végelszámolást érintő ügyekben végelszámolás bejegyzése és a cég törlésére irányuló eljárás, végelszámolási kifogás, a cég átalakulásának bejegyzésére irányuló eljárás, jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett tény vagy jog törlése, törvényességi felügyeleti eljárások, ezen belül különleges törvényességi felügyeleti eljárások: - végelszámolót érintő ügyekben, - a cégjegyzékbe bejegyzett személynek a céggel kapcsolatos jogviszony törlésére irányuló eljárás, - más hatóság eljárásának kezdeményezése, - ha a kérelmező a cég cégjegyzékébe bejegyzett szervezet vagy személy, vagy eltiltásról kell dönteni (akár mellőzni), kényszertörlési eljárás (felszámolási eljárás kezdeményezése, végső kényszertörlés eltiltás mellőzésével, vagy eltiltással) A cégbíróságon bírósági ügyintéző, fogalmazó önállóan jár el: névfoglalás egyszerűsített alapbejegyzési eljárás (Közkereseti Társaság, Betéti Társaság, Egyéni cég, Korlátolt Felelősségű Társaság, Zártkörűen működő részvénytársaság) cégformától független adatok bejegyzésére irányuló eljárás bejegyzése (adószám, perindítás, végrehajtás, a cég tagja vagyoni részesedésének lefoglalása, büntetőjogi intézkedés, csőd- és felszámolási eljárás, megszüntetési eljárás, bejegyzése és törlése) változásbejegyzési eljárás, ideértve az egyszerűsített végelszámolást is (Közkereseti Társaság, Betéti Társaság, Egyéni cég cégformákban), de olyan végzést, amely ellen külön fellebbezésnek van helye, csak a cégbíró előzetes, írásos hozzájárulásával hozhat, változásbejegyzési eljárás Korlátolt Felelősségű Társaságnál kivéve, ha a változás a jegyzett tőkét, vagy a szerződés módosítását érinti Cégtörvényességi eljárásban: - amelyek nem tartoznak bírói hatáskörbe, különösen kérelem visszavonása esetén az eljárás megszüntetése, ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás, adószámtörléssel érintett cégek megszűntnek nyilvánítására irányuló eljárás beszámoló letétbe helyezése, valamint közzététel elmulasztásának esetén indított eljárás, székhellyel, kötelezően bejegyzendő cégadattal kapcsolatos eljárás (pl.: székhely (cégtábla) vezető tisztségviselő, könyvvizsgáló mandátuma) kényszertörlési eljárás megindításáról szóló közzétételi végzés és vagyonkutatás kiadása

12 12 A társadalmi szervezetek nyilvántartásában eljáró titkárok közül csak egyesületekkel kapcsolatos eljárást intéz dr. Pálinkásné dr. Sümegi Irén titkár. Alapítványok és egyesületekkel kapcsolatos eljárást intéz dr. Szegedi Zsolt és dr. Mikola Rita titkár. Az ügyek elosztására a csoportvezető jogosult. Az ügyek a cégbíróságon cégbejegyzés és változásbejegyzés esetén automatikusan - figyelembe véve az egyenletes munkateher biztosítását is kerülnek kiosztásra. Az egyéb ügyek pedig arra a bíróra vagy bírósági ügyintézőre kerülnek szignálásra, aki az ügyben korábban eljárt. A hitelesítési és egyéb cégügyekben (Cgpk.) a csoportvezető vagy az általa kijelölt bíró jár el. A bírákat, illetve ügyintézőket távollétük esetén a csoportvezető vagy az általa kijelölt bíró, illetve ügyintéző helyettesíti. A csoportvezetőt távolléte esetén az általa kijelölt bíró helyettesíti. Az egyszerűsített alapbejegyzések a bírósági ügyintézők között automatikusan kerülnek kiosztásra. A cégbíróság és a társadalmi szervezetek nyilvántartását végzők munkáját esetenként bírósági titkárok segítik. Azt ügyelosztás során a csoportvezető figyelemmel van az arányos munkateher megvalósítására. A cégbírák, bírósági ügyintézők, társadalmi szervezetek nyilvántartását végző titkárok munkájukat a Szolnoki Törvényszék Szolnok, Baross út 1. szám alatti hivatali helyiségeiben végzik.

13 13 Büntető ügyszak Ügyelosztási rendje I. fokú ügyekben eljáró tanácsok, II. fokú tanácsok és a Bv. csoport ügyelosztása 1.) Büntető másodfokú tanácsok peres és nem peres ügyelosztási rendje: Tanács Tanácsvezető Előadó és Szavazó bírák 1.Bf. Dr. Kissné dr. Nedesán Marianna Dr. Rochlitz Zoltán Dr. Nagy Orsolya 2.Bf. 9.Bf. 5.Bf. Dr. Víghné dr. Tigyi Anikó Sólyomváriné dr. Csendes Mária Dr. Nánási Illés Dr. Papp Judit Dr. Pócs Teodóra Előadó bírák és szavazó bírák: a törvényszék első fokos büntető ügyeit tárgyaló bírák. Havi váltásban előadó és szavazó bírák: hétfői tárgyalási napon: Dr. Jenővári Éva és Dr. Pongrácz Zsolt csütörtöki tárgyalási napon: Dr. Nádor Zoltán és Dr. Vígh Zsolt. A Bnf. ügyek elbírálását az 1. és 2. Bf. tanács előadó tagjaival, azok között egyenlő arányban elosztva végzi. 1., 2., 9. Bf. tanácselnökeinek, vagy szavazóbíráinak akadályoztatása esetén ellátja a hiányzó tagok helyettesítését. Az ügyek kiosztása: A fellebbviteli tanácsok közül az 1.Bf., 2.Bf. és 9.Bf. peres és peren kívüli ügykiosztása elsődlegesen automatikus az alábbiak szerint: Az 1.Bf. tanács a páratlan ügyeket, míg a 2.Bf. tanács a páros számú ügyeket kapja. A peres ügyeken kívül ellátják a Bkf., Bel., Szef., Szvf., Kmvf. és Szf. ügyek intézését is. A 9.Bf. tanácsra minden 5. peres ügy kerül szignálásra (két egymást követő páros és páratlan számú ügy után következő érkezés). Ellátja valamennyi Bnf. (nyomozási bíró első fokú határozata elleni fellebbezések) ügyek felülbírálatát. Az automatikus ügykiszignálástól a kollégiumvezető abban esetben térhet el, ha a fellebviteli tanácsok arányos munkaterhének biztosítása, vagy a kiemelt jelentőségű és soron kívül ügyek egyenlő arányú elosztása azt szükségessé teszi.

14 14 Az 1.Bf. és 2.Bf. tanácsok heti kettő tárgyalási napot tartanak, amelyek között a tanácsüléseket is kitűzik. A 9.Bf. tanács minden hónap első hetében hétfőn és csütörtökön két tárgyalási napot tart, és ellátja a tanácsülésre tartozó ügyek intézését. A törvényszék első fokos ügyeit tárgyaló bírák havi váltásban, egymást követően látják el az előadói és szavazó bírói teendőket. A 9.Bf. tanács beosztását 6 hónappal előre a tanács elnöke készíti el, akadályoztatása esetén azt a kollégiumvezető osztja be. A helyettesítés rendje: A tanácsvezetők akadályoztatása, illetve távolléte esetén a kollégiumvezető által kijelölt előadó bíró, vagy másik tanács elnöke jár el tanácsvezetőként. Az előadók akadályoztatása esetén a tanács elnöke állapítja meg azt, hogy a tárgyalás másik előadóval megtartható-e. Ha igen, úgy a tanács másik tagjának kijelölését a kollégiumvezető végzi. A tanácsváltozásról a tanács tagjai írásban kapnak értesítést. Az ügyelosztási rendtől történő eltérés szükségességéről indokolt esetben a tanácsvezetők értesítik a kollégiumvezetőt, aki intézkedik a folyamatos ügyintézés biztosítása érdekében. A fellebbviteli tanácsok folyamatos működése érdekében, a kollégiumvezető kezdeményezi a törvényszék elnökénél a törvényszék illetékességi területéhez tartozó járásbírósági bírák közül szakmai fejlődésük elősegítése érdekében, legfeljebb egy évre, a beosztásukból eredő ítélkezési tevékenység megtartása mellett, a törvényszék fellebbviteli ügyszakába történő ideiglenes kirendelését (Bjt a). 2.) A büntető első fokos ügyekben eljáró tanácsok ügyelosztási rendje: (A peres ügyek kiosztása a mellékelt táblázat szerint.) A táblázatban feltüntetett ügycsoportok szerinti kiosztástól, valamint a tanácsok beosztásától a kollégiumvezető a törvényben szabályozott esetekben, illetőleg a bíróság működését érintő fontos okból, különösen az arányos munkateher biztosításának érdekében eltérhet. A további ügycsoportokban a tanácsok közötti ügykiosztást a kollégiumvezető végzi, figyelemmel az időszerű ügyintézésre és az arányos munkateher biztosítására, valamint a soron kívüli és kiemelt jelentőségű ügyek időszerű intézésére. A folyamatban lévő kiemelt jelentőségű ügyek elosztásánál a cél, hogy az egy tanácsnál lévő ilyen ügyek száma arányosan osztódjon el. A vádirat benyújtása előtti előzetes letartóztatások éven túli meghosszabbítására vonatkozó [Be (6) bekezdése] eljárást a járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyek esetén Dr. Nánási Illés folytatja le. A törvényszék hatáskörébe tartozó gazdasági és vagyon elleni miatti előzetes letartóztatás egy éven túli meghosszabbítását Dr. Pongrácz Zsolt végzi. A törvényszék hatáskörébe tartozó kapcsán az egyéb a nem gazdasági és nem vagyon elleni miatti egy éven túli előzetes letartóztatás meghosszabbítására irányuló eljárást Dr. Vígh Zsolt folytatja le. A külföldi ítéletek érvényének elismerése iránti ügyekben Dr. Pongrácz Zsolt jár el (1996. évi XXXVIII. törvény IV. Fejezet). Akadályoztatása esetén Dr. Papp Judit helyettesíti.

15 15 Az első fokú büntető ügyeket intéző tanácselnök távolléte esetén őt a kollégiumvezető által kijelölt bíró helyettesíti, aki ellátja a soron kívüli ügyintézendő feladatokat is az adott ügyben. A büntető kollégium vezetőjének akadályoztatása esetén őt Dr. Víghné dr. Tigyi Anikó tanácselnök helyettesíti. Az ő akadályoztatása esetén a kollégiumvezető által kijelölt más tanácselnök is elláthatja a helyettesítést. 3.) Büntetés-végrehajtási csoport ügyelosztási rendje: A büntetés-végrehajtási csoport felügyeletét és a büntetetés-végrehajtási bírói munkát Dr. Nánási Illés tanácselnök látja el. Akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjét a kollégiumvezető állapítja meg. Az ügyintéző önállóan látja el a lakhelykutatás érdekében kiadandó megkereséseket, kezeli a körözési értesítőt, továbbá előkészíti a bv. bírák határozattervezetét. Ez utóbbi feladat ellátása a kollégiumvezető által felfüggeszthető, amennyiben az ügyintézés időszerűségét ez veszélyezteti. 4.) Készenlét és ügyelet: Az ítélkezési szünet idején biztosítani kell a bv. csoport munkájának folyamatosságát. Ilyenkor a beosztást a büntető kollégiumvezető ügyeleti és készenléti terv alapján készíti el oly módon, hogy az érintett bírók látják el a büntetés-végrehajtási ügyek, valamint a B., Bf., Bnf., Bny., Szef. ügycsoport intézését, továbbá a halasztást nem igénylő kurrenciális feladatokat is. S z o l n o k, január 12. Kissné dr. Szabó Judit a törvényszék elnöke

16 16

17 17 Tanács Tanácselnök évi IV. törvény évi C. törvény Ügycsoport Fejezet Ügycsoport Fejezet 3.B. Dr. Vígh Zsolt államigazgatás, igazságszolgáltatás és XV. minősített adat és nemzeti adatvagyon elleni bcs-k XXV. közélet tisztsága elleni bcs-k korrupciós bcs-k XXVII. hivatali bcs-k XXVIII. közigazgatás rendje elleni bcs-k XXXIV. gazdasági bcs-k XVII. költségvetést károsító bcs-k XXXIX. pénzmosás XL. gazdálkodás rendjét sértő sértő bcs-k XLI. vagyon elleni bcs-k XVIII. vagyon elleni erőszakos bcs-k XXXV. vagyon elleni bcs-k XXXVI. szellemi tulajdonjog elleni bcs-k XXXVII. 6.B. Dr. Pongrácz Zsolt közbiztonság elleni bcs-k XXX. nemi erkölcs elleni bcs-k XIV. nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bcs-k XIX. II. cím személy elleni bcs-k XII. az élet, a testi épség és az egészség elleni bcs-k XV. egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bcs-k XVI. emberi szabadság elleni bcs-k XVIII. emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bcs-k XXI. 7.B. Dr. Jenővári Éva államigazgatás, igazságszolgáltatás és XV. minősített adat és nemzeti adatvagyon elleni bcs-k XXV. közélet tisztsága elleni bcs-k korrupciós bcs-k XXVII. hivatali bcs-k XXVIII. közigazgatás rendje elleni bcs-k XXXIV. személy elleni bcs-k XII. az élet, a testi épség és az egészség elleni bcs-k XV. emberi szabadság elleni bcs-k XVIII. emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bcs-k XXI. Tanács Tanácselnök évi IV. törvény évi C. törvény Ügycsoport Fejezet Ügycsoport Fejezet 7.B. Dr. Jenővári Éva közegészség elleni bcs-k XVI. egészséget veszélyeztető bcs-k XVII. IV. cím

18 18 8.B. Dr. Nádor Zoltán államigazgatás, igazságszolgáltatás és XV. minősített adat és nemzeti adatvagyon elleni bcs-k XXV. közélet tisztsága elleni bcs-k korrupciós bcs-k XXVII. hivatali bcs-k XXVIII. közigazgatás rendje elleni bcs-k XXXIV. személy elleni bcs-k XII. az élet, a testi épség és az egészség elleni bcs-k XV. egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bcs-k XVI. emberi szabadság elleni bcs-k XVIII. emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bcs-k XXI. nemi erkölcs elleni bcs-k XIV. nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bcs-k XIX. II. cím egészséget veszélyeztető bcs-k XVII. 9.B. Sólyomváriné közbiztonság elleni bcs-k XXX. dr. Csendes Mária gazdasági bcs-k XVII. költségvetést károsító bcs-k XXXIX. pénzmosás XL. gazdálkodás rendjét sértő sértő bcs-k XLI. vagyon elleni bcs-k XVIII. vagyon elleni erőszakos bcs-k XXXV. vagyon elleni bcs-k XXXVI. szellemi tulajdonjog elleni bcs-k XXXVII.

19 19 SZOLNOKI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ELNÖKE 5000 Szolnok, Kossuth út 1. t f e EL.III.A.1. szám A Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyelosztási rendje évre A közigazgatási és munkaügyi bírósághoz érkezett M. és Mpk. ügycsoporthoz tartozó kezdő iratok új ügyek elosztását, szignálását, szükség szerint az elosztás módosítását a bíróság elnöke végzi az irat bemutatását követő munkanapon. Az eljáró munkaügyi ügyszakos bíró kijelölése az M. ügycsoporthoz tartozó iratok érkezésének sorrendjében, automatikusan nem számítógép felhasználásával történik a bíró jelölésének az iratborítón történő feltüntetésével, amely az ügycsoport jelölését (M, Mpk.) megelőzi. Az érkezett K. ügycsoportokba tartozó ügyekben a közigazgatási ügyszakos bíró kijelölése automatikusan történik a bíró jelölésének és ügycsoport (K., Kpk.) iratborítón történő feltüntetésével. Az Mpk., Kpk. és Vh. jelölésű ügyek dr. Dobáné dr. Madarász Arabella titkárhoz kerülnek kiszignálásra. Az elnök akadályoztatása esetén a szignálást Törőcsikné dr. Gulyás Gabriella bírónő végzi. E feladatot a nyári tartós szabadság és ítélkezési szünet ideje alatt a bírák szabadság megszakításával 10 naponta váltva látják el. Az automatizmus kivételesen indokolt esetben kizárás, tartós távollét, aránytalan munkateher, soronkívüliség, az ügyek azonossága módosítható.

20 20 Az eljáró bírák munkaügyi ügyszakban: Dr. Tóta Erzsébet Törőcsikné dr. Gulyás Gabriella Dr. Nagy Gabriella Dr. Dobáné dr. Madarász Arabella közigazgatási ügyszakban: Dr. Serestyén Katalin Dr. Bana Imre Dr. Dobáné dr. Madarász Arabella végrehajtási ügyszakban: Dr. Dobáné dr. Madarász Arabella jelölése: 1.M. 2.M. 3.M. 6.Mpk. 5.K. 12.K. 6.Kpk. 6.Vh. Közigazgatási ügyszakban tanácsban történő ítélkezés esetén a tanács tagjai: Dr. Serestyén Katalin Dr. Bana Imre Törőcsikné dr. Gulyás Gabriella szükség esetén Dr. Tóta Erzsébet és Dr. Nagy Gabriella is bevonható. A tanács tagjait az eljárásra kijelölt bíró jelzése alapján az elnök jelöli ki. Tárgyalások helye: Szolnok, Kossuth út 1. II. emelet 89. sz. alatt: Szolnok, Kossuth út 1. II. emelet 90. sz. alatt: Szolnok, Kossuth út 1. I. emelet 60. sz. alatt: Dr. Tóta Erzsébet Törőcsikné dr. Gulyás Gabriella Dr. Nagy Gabriella Dr. Serestyén Katalin Dr. Nagy Gabriella Dr. Bana Imre Dr. Bana Imre Tárgyalások ideje: Minden héten hétfő és szerda: kedd és csütörtök: kedd és péntek: hétfő és csütörtök: Törőcsikné dr. Gulyás Gabriella Dr. Serestyén Katalin Dr. Tóta Erzsébet Dr. Nagy Gabriella Dr. Bana Imre A tárgyalások helyétől és idejétől előzetes egyeztetés után szükség szerint el lehet térni.

21 21 Eljáró bírák helyettesítése: A bírákat akadályoztatásuk esetén az elnök, illetve az ő akadályoztatása esetén dr. Tóta Erzsébet bírónő által kijelölt bíró helyettesíti. S z o l n o k, december 3. Dr. Bana Imre sk. elnök

22 22

23 23 SZOLNOKI JÁRÁSBÍRÓSÁG ELNÖKE 2014.El.III.A.1/3.szám 5000 Szolnok, Kossuth út 1. t f e. A Szolnoki Járásbíróság évre szóló ügyelosztási terve civilisztikai ügyszakban A december 01. napján módosította a Járásbíróság az ügyelosztási rendet a polgári ügyszakban, az azóta történt változások alapján küldjük a módosított ügyelosztási rendet évre. A jelenlegi ténylegesen helyi bíróságon dolgozó 13 bíró helyett, 10 bíró között kell az ügyeket szétosztani akként, hogy ebből 1 fő az elnök, aki csak ¼ részben lát el ítélkező tevékenységet, aki a Kunszentmártoni Járásbíróságról került kirendelésre, 1 fő tartós kirendeléssel dolgozik a Szolnoki Törvényszéken, 1 fő tartósan táppénzes állományban van. Polgári peres ügyeket tárgyalnak az alábbi ügykiosztás szerint: 2.P. - dr. Maczkó Havaska Éva (tárgyalási napjai: kedd, csütörtök fszt. 21.) - szerződésen kívüli károkozásból eredő kártérítési perek - lakásbérlettel, helyiségbérlettel és kiürítéssel kapcsolatos perek - kötelmi jogviszonyból származó perek vegyesen (parkolás, szerződéses jogviszonyból eredő kártérítés) - egyéb kötelmi perek (ezek között MABISZ) - gyermek tartása iránti perek - rokontartás iránti perek - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség - kártalanítás iránti perek 3.P. Bali Józsefné dr. (tárgyalási napjai: szerda, péntek fszt. 22.) - házasság felbontása iránti perek - házastársi közös vagyon megosztásával kapcsolatos perek - származás megállapítása iránti perek - gyermekelhelyezéssel kapcsolatos perek - általános kötelmi perek - gyermek tartása iránti perek - rokontartás iránti perek - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség 4.P. Csontosné dr. Török Márta (tárgyalási napja: kedd fszt. 15., csütörtök fszt. 22.) - házasság felbontása iránti perek - házastársi közös vagyon megosztásával kapcsolatos perek - származás megállapítása iránti perek - gyermekelhelyezéssel kapcsolatos perek - öröklési perek

24 24 - kötelmi (ezek között tartási és életjáradéki szerződéssel kapcsolatos) perek - élettársi közös vagyon megosztásával kapcsolatos perek - gyermek tartása iránti perek - rokontartás iránti perek - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség 5.P. - dr. Stass Anikó (tárgyalási napjai: kedd fszt. 22., csütörtök fszt. 25.) - tulajdonjog megállapításával és közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos perek - kötelmi jogviszonyból származó perek (köztük a kölcsöntartozásokkal kapcsolatos perek, valamint földhasználattal kapcsolatos perek, haszonbérlet) - gondnokság alá helyezés iránti perek - gyermek tartása iránti perek - rokontartás iránti perek - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség 8.P. - dr. Karmazin Orsolya (tárgyalási napjai: kedd, csütörtök fszt. 23.) - bontóperek - tulajdonjog megállapításával és közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos perek - házastársi közös vagyon megosztásával kapcsolatos perek - rokontartási perek - kötelmi jogviszonyból származó perek - gyermek tartása iránti perek - rokontartás iránti perek - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség - szülői felügyelet gyakorlása, származási perek 9.P. - dr. Munkácsi Magdolna (tárgyalási napjai: hétfő fszt. 16., szerda fszt. 23.) - szerződésen kívüli károkozásból eredő kártérítési perek - lakásbérlettel, helyiségbérlettel és kiürítéssel kapcsolatos perek - kötelmi jogviszonyból származó perek vegyesen (köztük Alfa Nova, megtérítési igény, MABISZ) - gyermek tartása iránti perek - rokontartás iránti perek - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség - végrehajtással kapcsolatos perek 11.P. Tóthné dr. Drenkó Szilvia (tárgyalási napjai: kedd, csütörtök fszt. 27.) - gyermektartásdíjjal kapcsolatos perek - kötelmi perek - végrehajtási perek - gazdasági perek - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség

25 25 12.P. - dr. Borbély-Szabó Franciska (tárgyalási napjai: hétfő fszt. 22., szerda fszt. 27.) - gondnokság alá helyezés iránti perek - kötelmi perek - gyermek tartása iránti perek - rokontartás iránti perek - gazdasági perek - végrehajtási perek - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség 13.P. - dr. Polgár Éva (tárgyalási napjai: kedd, csütörtök fszt. 16.) - házasság felbontása iránti perek - származás megállapítása iránti perek - gyermekelhelyezéssel kapcsolatos perek - kapcsolattartásra vonatkozó perek - szülői felügyeleti joggal kapcsolatos perek - házastársi közös vagyon megosztásával kapcsolatos perek - élettársi közös vagyon megosztásával kapcsolatos perek - gyermek tartása iránti perek - rokontartás iránti perek - birtokháborítási perek - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség 14.P. - dr. Kóródi Tünde (tárgyalási napjai: hétfő, szerda fszt. 21.) - házasság felbontása iránti perek - gazdasági ügyek - kötelmi perek (köztük a cégek és magánszemélyek közötti számlatartozás, és a gázdíj) - gyermek tartása iránti perek - rokontartás iránti perek - szülői felügyelet gyakorlása - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség Az azonos ügytípuson belül az ügyek kiosztása automatikusan történik, a tanácsok jelölt számának sorrendjében. Ugyanilyen módon történik a gyermektartásdíjjal, a rokontartásdíjjal, a társasházi határozatokkal kapcsolatos ügyek kiosztása is. Az ügyelosztási rendtől az egyes ügytípusok vonatkozásában, abban az esetben lehet eltérni, ha elfogultság miatt nincs olyan bíró, akire az ügy az ügyelosztási rend szerint kiosztható lenne, az automatikus szignálástól pedig az arányos munkateher érdekében. A bírák akadályoztatása esetén (betegség, távollét) az elnök, illetve az elnökhelyettes által a helyettesítés szükségességének felmerülésekor - kijelölt bíró jár el.