A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE"

Átírás

1 SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE 2015.El.III.A.1/3.szám 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1. t f e. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE S z o l n o k, január 12. Kissné dr. Szabó Judit a törvényszék elnöke

2 2

3 3 A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi CLXI. törvény 10. -ban írt rendelkezésnek megfelelően, a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet és a Szolnoki Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján 2015 évben a törvényszéken a bírák a következő ügyelosztási rend szerint végzik munkájukat: I. Az ügyek elosztásának rendje (szignálás) A polgári, a gazdasági és a közigazgatási ügyszakban az ügyek kiosztását Dr. Kis István kollégiumvezető végzi. Akadályoztatása esetén az ügyek kiosztása a kollégiumvezető-helyettes feladata. A munkajogi szakágban az ügyek kiosztása automatikusan történik, valamennyi Mf. ügy a 4. Pf. tanácsra kerül kiosztásra. Kivételt képeznek a perújítási ügyek, amelyeket a kollégiumvezető szignál ki, elsősorban a 13. Pf. tanácsra. Az ítélkezési szünet, illetve a szabadságok ideje alatt az ügyek kiosztásában részt vesz dr. Sándor Géza törvényszéki tanácselnök, a polgári kollégium tagja is.

4 4 II. A Szolnoki Törvényszék hatáskörébe tartozó, polgári és gazdasági ügyszakban első fokú ügyeket tárgyaló bírák és tárgyalási rendjük Polgári és gazdasági ügyszak Polgári és gazdasági ügyszakban első fokos ügyeket tárgyaló bírák: 6. tanács Dr. Karácson Éva törvényszéki bíró 8. tanács Dr. Rakonczai Ilona törvényszéki tanácselnök 11. tanács Dr. Kis István kollégiumvezető 13. tanács Dr. Sándor Géza törvényszéki tanácselnök 17. tanács Hidvéginé dr. Adorján Lívia törvényszéki tanácselnök bíró megnevezése tárgyalási nap tárgyalóterem Dr. Karácson Éva agusztus 31.ig. kedd szeptember 1-től hétfő, szerda: I. em. 63. I.em.61., I. em. 60. Dr. Rakonczai Ilona hétfő és szerda I. em. 63. Dr. Kis István szerda I. em. 61. Dr. Sándor Géza péntek I. em. 60. Hidvéginé dr. Adorján Lívia kedd. péntek I.em. 60., I. em. 61.

5 5 A Szolnoki Törvényszék hatáskörébe tartozó, polgári és gazdasági első fokos ügyeket tárgyaló bírák ügykiosztási rendje Dr. Karácson Éva törvényszéki bíró, Dr. Rakonczai Ilona törvényszéki tanácselnök, és Hidvéginé dr. Adorján Lívia törvényszéki tanácselnök tárgyalja a törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú polgári és gazdasági ügyeket közöttük a kiemelt jelentőségű ügyeket - az érkezés sorrendjében automatikus szignálással. Az automatikus szignálás az ügyek érkezésének sorrendjében, első a 6-os tanács, második a 8-as tanács, harmadik a 17. tanács és ez a sorrend ismétlődik. Kivételt képeznek az újraindult (szünetelés, felfüggesztés, félbeszakadás, stb ), illetve hatályon kívül helyezés folytán folyamatban maradt ügyek, amelyeket az a bíró kapja, aki az ügyben korábban eljárt. Dr. Kis István kollégiumvezető az előírt tárgyalási kötelezettsége teljesítéséhez mérten bíróságok elleni kártérítési pert és személyiségi jog megsértése miatt indított pereket tárgyal. Dr. Sándor Géza törvényszéki tanácselnök tárgyalja: A Pp. 23. /1/ bekezdésének f/a.) pontjában szabályozott, a törvényszék által nyilvántartásba vett, cégnek nem minősülő szervezetek megszüntetésével kapcsolatos pereket. Csőd és felszámolási ügyekben eljáró törvényszéki bírák: 5. Dr. Válik Edina 6. Dr. Karácson Éva 8. Dr. Rakonczai Ilona 13. Dr. Sándor Géza 17. Hidvéginé dr. Adorján Lívia A csőd és felszámolási ügyeket a fenti tanácsok intézik. A páratlan számú ügyek az 5. tanácsra, míg a páros számú ügyek automatikus elosztásban a 6., 8., 13., 17. tanácsokra kerülnek kiosztásra egyenlő mértékben.

6 6 III. A Szolnoki Törvényszék polgári, közigazgatási és munkaügyi ügyszakban ítélkező fellebbviteli tanácsai, s azok tárgyalási rendje Pf. tanácsok elnöke megjelölése 1. Pf. Dr. Nánásiné dr. Szabó Róza 4. Pf. Dr. Sándorné dr. Nagy Erika előadó bírák Gyöngyné dr. Kovács Gabriella, Dr. Rimaszombati Éva Dr. Kovács Piroska, Dr. Takó Kornélia Fellebbviteli tanács tárgyalási nap tárgyalóterem 1. Pf augusztus 31-ig kedd szeptember 1-től kedd és csütörtök I. em. 61. I. em Pf augusztus 31-ig csütörtök szeptember 1-től kedd és csütörtök I. em. 63. I. em. 63. A polgári és közigazgatási fellebbviteli tanácsok tanácsüléseinek rendje Fellebbviteli tanács tanácsülés napja 1. Pf augusztus 31-ig péntek 4. Pf augusztus 31-ig hétfő szeptember 1-jétől a fellebbviteli tanácsok tanácsüléseiket tárgyalási napokon, tárgyalásokat követően tartják meg.

7 7 A fellebbezett ügyek egyes fellebbezési tanácsok közötti ügycsoportok szerinti kiosztása peres ügyek peren kívüli ügyek 1. Pf. 4. Pf. -házassági perek -házassági vagyonjogi perek -gyermekelhelyezés -gyermektartásdíj - törvényen alapuló egyéb tartási perek -kapcsolattartás szabályoz. -szülői felügyelet megszüntetése -örökbefogadással kapcsolatos perek -házastársi lakáshasználat -apaság megállapítása és apaság vélelm. megdöntése -tulajdonjoggal és rész- jogosítványaival kapcsolatos perek -birtokháborítási perek -lakás, helyiség és dolog bérletből eredő perek -élettársak vagyoni viszonyainak rendezése - gondnokság alá helyezési perek - öröklési perek: - öröklési, tartási, életjáradéki és ajándékozási szerződéssel kapcsolatos perek, - kártérítési perek - végrehajtási ügyek - fizetési meghagyáshoz kapcsolódó ügyek - bíróság kijelölése - kifogás - megelőző távoltartási ügyek - perújítás - hagyatéki ügyek - pszichiátriai betegek gyógykezelése iránti eljárás -holttá nyilvánítás -kötelmi jogviszonyból eredő perek -hitel- és kölcsön-szerződéssel kapcsolatos perek -közüzemi szerződésből eredő perek -szállítási szerződéssel kapcsolatos perek -fuvarozási szerződéssel kapcsolatos perek -végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránti perek -végrehajtási igényper -munkajogi perek - közigazgatási perek - biztosítási perek - szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti perek - szavatossági perek - mezőgazdasági termékértékesítési perek -vállalkozási szerződésből eredő perek -haszonbérlet -társasházi perek -építőközösségi perek -polgári jogi társasági perek -értékpapírból származó perek - kártérítési perek - végrehajtási ügyek - fizetési meghagyásból eredő ügyek - kifogás - perújítás - letét Megjegyzés: Valamennyi tanács peren kívüli ügyként kapja a peres ügyekben nem érdemi végzések elleni fellebbezéseket. Evonatkozásban a szignáló az ügyérkezésre, illetve az arányos megterhelésre figyelemmel eltérhet a peres ügyek kiosztási rendjétől. A szabadságok ideje alatt a megelőző távoltartási ügyeket előre egyeztetett időpontban, heti beosztásban, az eredeti tanácsbeosztástól eltérő tanácsok összeállításával is, a Pf. tanácsok valamennyi tagja intézi. A perújítási eljárásban az eljáró tanácsot a szignáló jelöli ki a perrendtartási szabályok figyelembevételével.

8 8

9 9 A táblázatban feltüntetett ügycsoportok szerinti ügyelosztástól és a tanácsok beosztásától a kollégiumvezető, illetve a helyettese az eljárási törvényben szabályozott esetekben, illetőleg a bíróság működését érintő fontos okból eltérhet. Erre elsősorban a bíró kizárása, a bíró tartós távolléte miatt és az ügyérkezésre figyelemmel az egyes tanácsok közötti arányos munkateher biztosítása érdekében kerülhet sor. Közigazgatási és munkaügy esetében a fellebbviteli tanács akadályoztatott tagja helyett másik tagot a kijelölt bírák közül a kollégiumvezető jelöl ki. A közigazgatási és munkaügyi perek elbírálásában rendszeresen résztvevő bírák: Dr. Sándorné dr. Nagy Erika törvényszéki tanácselnök Dr. Takó Kornélia törvényszéki bíró Dr. Kovács Piroska közigazgatási és munkaügyi bíró, a törvényszékre felrendelt bíró Dr. Kis István kollégiumvezető Dr. Sándor Géza törvényszéki tanácselnök Dr. Karácson Éva törvényszéki bíró

10 10 A Cégbíróság és Társadalmi szervezetek nyilvántartása csoport ügyelosztási rendje évre A cégbírósági csoportban eljáró bírák: Cégügyekben Mészárosné dr. Balyi Ildikó Dr. Emri Ágnes dr. Császiné dr. Dupcsák Csilla Társadalmi szervezetek nyilvántartásában eljáró bírósági titkárok: Dr. Pálinkásné dr. Sümegi Irén Dr. Szegedi Zsolt Dr. Mikola Rita. Cégügyekben eljáró bírósági ügyintézők: Dr. Szentmiklósi Attiláné Dobos Andrea Marsi Melinda. Cégügyekben bírák járnak el: alapbejegyzési eljárás (Közkereseti Társaság, Betéti Társaság, Egyéni Cég kivételével) Korlátolt Felelősségű Társaság egyéni szerződéssel, Zártkörűen működő Részvénytársaság, Zrt. egyéni szerződéssel, Szövetkezet, Egyesülés, Külföldiek Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete, bármely közhasznú szervezet, Erdőbirtokossági Társulat, Vízgazdálkodási Társulat, Végrehajtó Iroda, Európai Gazdasági Egyesülés, Európai Részvénytársaság, Közjegyzői Iroda, Külföldi székhelyű Európai Gazdasági Egyesülés Magyarországi Fióktelepe, Európai Szövetkezet, határokon átnyúló tőkeegyesítő társaság, változásbejegyzési eljárás (Közkereseti Társaság, Betéti Társaság, Egyéni Cég kivételével), Szövetkezet, Egyesülés, Közös Vállalat, Korlátolt Felelősségű Társaság (bíró, ha a változás a jegyzett tőkét vagy kizárólag a szerződést érinti), Zártkörűen és Nyilvánosan működő részvénytársaság, Külföldiek Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete, Közhasznú szervezet, Erdőbirtokossági Társulat, Vízgazdálkodási Társulat, Külföldi Vállalkozás Magyarországi Képviselete, Végrehajtó Iroda, Európai Gazdasági

11 11 Egyesülés, Európai Részvénytársaság, Közjegyzői Iroda, Külföldi székhelyű Európai Gazdasági Egyesülés Magyarországi Telephelye, Európai Szövetkezet, Határokon átnyúló tőkeegyesítő társaság cégformákban, cégformától független adatok bejegyzésére irányuló eljárásban, végelszámolást érintő ügyekben végelszámolás bejegyzése és a cég törlésére irányuló eljárás, végelszámolási kifogás, a cég átalakulásának bejegyzésére irányuló eljárás, jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett tény vagy jog törlése, törvényességi felügyeleti eljárások, ezen belül különleges törvényességi felügyeleti eljárások: - végelszámolót érintő ügyekben, - a cégjegyzékbe bejegyzett személynek a céggel kapcsolatos jogviszony törlésére irányuló eljárás, - más hatóság eljárásának kezdeményezése, - ha a kérelmező a cég cégjegyzékébe bejegyzett szervezet vagy személy, vagy eltiltásról kell dönteni (akár mellőzni), kényszertörlési eljárás (felszámolási eljárás kezdeményezése, végső kényszertörlés eltiltás mellőzésével, vagy eltiltással) A cégbíróságon bírósági ügyintéző, fogalmazó önállóan jár el: névfoglalás egyszerűsített alapbejegyzési eljárás (Közkereseti Társaság, Betéti Társaság, Egyéni cég, Korlátolt Felelősségű Társaság, Zártkörűen működő részvénytársaság) cégformától független adatok bejegyzésére irányuló eljárás bejegyzése (adószám, perindítás, végrehajtás, a cég tagja vagyoni részesedésének lefoglalása, büntetőjogi intézkedés, csőd- és felszámolási eljárás, megszüntetési eljárás, bejegyzése és törlése) változásbejegyzési eljárás, ideértve az egyszerűsített végelszámolást is (Közkereseti Társaság, Betéti Társaság, Egyéni cég cégformákban), de olyan végzést, amely ellen külön fellebbezésnek van helye, csak a cégbíró előzetes, írásos hozzájárulásával hozhat, változásbejegyzési eljárás Korlátolt Felelősségű Társaságnál kivéve, ha a változás a jegyzett tőkét, vagy a szerződés módosítását érinti Cégtörvényességi eljárásban: - amelyek nem tartoznak bírói hatáskörbe, különösen kérelem visszavonása esetén az eljárás megszüntetése, ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás, adószámtörléssel érintett cégek megszűntnek nyilvánítására irányuló eljárás beszámoló letétbe helyezése, valamint közzététel elmulasztásának esetén indított eljárás, székhellyel, kötelezően bejegyzendő cégadattal kapcsolatos eljárás (pl.: székhely (cégtábla) vezető tisztségviselő, könyvvizsgáló mandátuma) kényszertörlési eljárás megindításáról szóló közzétételi végzés és vagyonkutatás kiadása

12 12 A társadalmi szervezetek nyilvántartásában eljáró titkárok közül csak egyesületekkel kapcsolatos eljárást intéz dr. Pálinkásné dr. Sümegi Irén titkár. Alapítványok és egyesületekkel kapcsolatos eljárást intéz dr. Szegedi Zsolt és dr. Mikola Rita titkár. Az ügyek elosztására a csoportvezető jogosult. Az ügyek a cégbíróságon cégbejegyzés és változásbejegyzés esetén automatikusan - figyelembe véve az egyenletes munkateher biztosítását is kerülnek kiosztásra. Az egyéb ügyek pedig arra a bíróra vagy bírósági ügyintézőre kerülnek szignálásra, aki az ügyben korábban eljárt. A hitelesítési és egyéb cégügyekben (Cgpk.) a csoportvezető vagy az általa kijelölt bíró jár el. A bírákat, illetve ügyintézőket távollétük esetén a csoportvezető vagy az általa kijelölt bíró, illetve ügyintéző helyettesíti. A csoportvezetőt távolléte esetén az általa kijelölt bíró helyettesíti. Az egyszerűsített alapbejegyzések a bírósági ügyintézők között automatikusan kerülnek kiosztásra. A cégbíróság és a társadalmi szervezetek nyilvántartását végzők munkáját esetenként bírósági titkárok segítik. Azt ügyelosztás során a csoportvezető figyelemmel van az arányos munkateher megvalósítására. A cégbírák, bírósági ügyintézők, társadalmi szervezetek nyilvántartását végző titkárok munkájukat a Szolnoki Törvényszék Szolnok, Baross út 1. szám alatti hivatali helyiségeiben végzik.

13 13 Büntető ügyszak Ügyelosztási rendje I. fokú ügyekben eljáró tanácsok, II. fokú tanácsok és a Bv. csoport ügyelosztása 1.) Büntető másodfokú tanácsok peres és nem peres ügyelosztási rendje: Tanács Tanácsvezető Előadó és Szavazó bírák 1.Bf. Dr. Kissné dr. Nedesán Marianna Dr. Rochlitz Zoltán Dr. Nagy Orsolya 2.Bf. 9.Bf. 5.Bf. Dr. Víghné dr. Tigyi Anikó Sólyomváriné dr. Csendes Mária Dr. Nánási Illés Dr. Papp Judit Dr. Pócs Teodóra Előadó bírák és szavazó bírák: a törvényszék első fokos büntető ügyeit tárgyaló bírák. Havi váltásban előadó és szavazó bírák: hétfői tárgyalási napon: Dr. Jenővári Éva és Dr. Pongrácz Zsolt csütörtöki tárgyalási napon: Dr. Nádor Zoltán és Dr. Vígh Zsolt. A Bnf. ügyek elbírálását az 1. és 2. Bf. tanács előadó tagjaival, azok között egyenlő arányban elosztva végzi. 1., 2., 9. Bf. tanácselnökeinek, vagy szavazóbíráinak akadályoztatása esetén ellátja a hiányzó tagok helyettesítését. Az ügyek kiosztása: A fellebbviteli tanácsok közül az 1.Bf., 2.Bf. és 9.Bf. peres és peren kívüli ügykiosztása elsődlegesen automatikus az alábbiak szerint: Az 1.Bf. tanács a páratlan ügyeket, míg a 2.Bf. tanács a páros számú ügyeket kapja. A peres ügyeken kívül ellátják a Bkf., Bel., Szef., Szvf., Kmvf. és Szf. ügyek intézését is. A 9.Bf. tanácsra minden 5. peres ügy kerül szignálásra (két egymást követő páros és páratlan számú ügy után következő érkezés). Ellátja valamennyi Bnf. (nyomozási bíró első fokú határozata elleni fellebbezések) ügyek felülbírálatát. Az automatikus ügykiszignálástól a kollégiumvezető abban esetben térhet el, ha a fellebviteli tanácsok arányos munkaterhének biztosítása, vagy a kiemelt jelentőségű és soron kívül ügyek egyenlő arányú elosztása azt szükségessé teszi.

14 14 Az 1.Bf. és 2.Bf. tanácsok heti kettő tárgyalási napot tartanak, amelyek között a tanácsüléseket is kitűzik. A 9.Bf. tanács minden hónap első hetében hétfőn és csütörtökön két tárgyalási napot tart, és ellátja a tanácsülésre tartozó ügyek intézését. A törvényszék első fokos ügyeit tárgyaló bírák havi váltásban, egymást követően látják el az előadói és szavazó bírói teendőket. A 9.Bf. tanács beosztását 6 hónappal előre a tanács elnöke készíti el, akadályoztatása esetén azt a kollégiumvezető osztja be. A helyettesítés rendje: A tanácsvezetők akadályoztatása, illetve távolléte esetén a kollégiumvezető által kijelölt előadó bíró, vagy másik tanács elnöke jár el tanácsvezetőként. Az előadók akadályoztatása esetén a tanács elnöke állapítja meg azt, hogy a tárgyalás másik előadóval megtartható-e. Ha igen, úgy a tanács másik tagjának kijelölését a kollégiumvezető végzi. A tanácsváltozásról a tanács tagjai írásban kapnak értesítést. Az ügyelosztási rendtől történő eltérés szükségességéről indokolt esetben a tanácsvezetők értesítik a kollégiumvezetőt, aki intézkedik a folyamatos ügyintézés biztosítása érdekében. A fellebbviteli tanácsok folyamatos működése érdekében, a kollégiumvezető kezdeményezi a törvényszék elnökénél a törvényszék illetékességi területéhez tartozó járásbírósági bírák közül szakmai fejlődésük elősegítése érdekében, legfeljebb egy évre, a beosztásukból eredő ítélkezési tevékenység megtartása mellett, a törvényszék fellebbviteli ügyszakába történő ideiglenes kirendelését (Bjt a). 2.) A büntető első fokos ügyekben eljáró tanácsok ügyelosztási rendje: (A peres ügyek kiosztása a mellékelt táblázat szerint.) A táblázatban feltüntetett ügycsoportok szerinti kiosztástól, valamint a tanácsok beosztásától a kollégiumvezető a törvényben szabályozott esetekben, illetőleg a bíróság működését érintő fontos okból, különösen az arányos munkateher biztosításának érdekében eltérhet. A további ügycsoportokban a tanácsok közötti ügykiosztást a kollégiumvezető végzi, figyelemmel az időszerű ügyintézésre és az arányos munkateher biztosítására, valamint a soron kívüli és kiemelt jelentőségű ügyek időszerű intézésére. A folyamatban lévő kiemelt jelentőségű ügyek elosztásánál a cél, hogy az egy tanácsnál lévő ilyen ügyek száma arányosan osztódjon el. A vádirat benyújtása előtti előzetes letartóztatások éven túli meghosszabbítására vonatkozó [Be (6) bekezdése] eljárást a járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyek esetén Dr. Nánási Illés folytatja le. A törvényszék hatáskörébe tartozó gazdasági és vagyon elleni miatti előzetes letartóztatás egy éven túli meghosszabbítását Dr. Pongrácz Zsolt végzi. A törvényszék hatáskörébe tartozó kapcsán az egyéb a nem gazdasági és nem vagyon elleni miatti egy éven túli előzetes letartóztatás meghosszabbítására irányuló eljárást Dr. Vígh Zsolt folytatja le. A külföldi ítéletek érvényének elismerése iránti ügyekben Dr. Pongrácz Zsolt jár el (1996. évi XXXVIII. törvény IV. Fejezet). Akadályoztatása esetén Dr. Papp Judit helyettesíti.

15 15 Az első fokú büntető ügyeket intéző tanácselnök távolléte esetén őt a kollégiumvezető által kijelölt bíró helyettesíti, aki ellátja a soron kívüli ügyintézendő feladatokat is az adott ügyben. A büntető kollégium vezetőjének akadályoztatása esetén őt Dr. Víghné dr. Tigyi Anikó tanácselnök helyettesíti. Az ő akadályoztatása esetén a kollégiumvezető által kijelölt más tanácselnök is elláthatja a helyettesítést. 3.) Büntetés-végrehajtási csoport ügyelosztási rendje: A büntetés-végrehajtási csoport felügyeletét és a büntetetés-végrehajtási bírói munkát Dr. Nánási Illés tanácselnök látja el. Akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjét a kollégiumvezető állapítja meg. Az ügyintéző önállóan látja el a lakhelykutatás érdekében kiadandó megkereséseket, kezeli a körözési értesítőt, továbbá előkészíti a bv. bírák határozattervezetét. Ez utóbbi feladat ellátása a kollégiumvezető által felfüggeszthető, amennyiben az ügyintézés időszerűségét ez veszélyezteti. 4.) Készenlét és ügyelet: Az ítélkezési szünet idején biztosítani kell a bv. csoport munkájának folyamatosságát. Ilyenkor a beosztást a büntető kollégiumvezető ügyeleti és készenléti terv alapján készíti el oly módon, hogy az érintett bírók látják el a büntetés-végrehajtási ügyek, valamint a B., Bf., Bnf., Bny., Szef. ügycsoport intézését, továbbá a halasztást nem igénylő kurrenciális feladatokat is. S z o l n o k, január 12. Kissné dr. Szabó Judit a törvényszék elnöke

16 16

17 17 Tanács Tanácselnök évi IV. törvény évi C. törvény Ügycsoport Fejezet Ügycsoport Fejezet 3.B. Dr. Vígh Zsolt államigazgatás, igazságszolgáltatás és XV. minősített adat és nemzeti adatvagyon elleni bcs-k XXV. közélet tisztsága elleni bcs-k korrupciós bcs-k XXVII. hivatali bcs-k XXVIII. közigazgatás rendje elleni bcs-k XXXIV. gazdasági bcs-k XVII. költségvetést károsító bcs-k XXXIX. pénzmosás XL. gazdálkodás rendjét sértő sértő bcs-k XLI. vagyon elleni bcs-k XVIII. vagyon elleni erőszakos bcs-k XXXV. vagyon elleni bcs-k XXXVI. szellemi tulajdonjog elleni bcs-k XXXVII. 6.B. Dr. Pongrácz Zsolt közbiztonság elleni bcs-k XXX. nemi erkölcs elleni bcs-k XIV. nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bcs-k XIX. II. cím személy elleni bcs-k XII. az élet, a testi épség és az egészség elleni bcs-k XV. egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bcs-k XVI. emberi szabadság elleni bcs-k XVIII. emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bcs-k XXI. 7.B. Dr. Jenővári Éva államigazgatás, igazságszolgáltatás és XV. minősített adat és nemzeti adatvagyon elleni bcs-k XXV. közélet tisztsága elleni bcs-k korrupciós bcs-k XXVII. hivatali bcs-k XXVIII. közigazgatás rendje elleni bcs-k XXXIV. személy elleni bcs-k XII. az élet, a testi épség és az egészség elleni bcs-k XV. emberi szabadság elleni bcs-k XVIII. emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bcs-k XXI. Tanács Tanácselnök évi IV. törvény évi C. törvény Ügycsoport Fejezet Ügycsoport Fejezet 7.B. Dr. Jenővári Éva közegészség elleni bcs-k XVI. egészséget veszélyeztető bcs-k XVII. IV. cím

18 18 8.B. Dr. Nádor Zoltán államigazgatás, igazságszolgáltatás és XV. minősített adat és nemzeti adatvagyon elleni bcs-k XXV. közélet tisztsága elleni bcs-k korrupciós bcs-k XXVII. hivatali bcs-k XXVIII. közigazgatás rendje elleni bcs-k XXXIV. személy elleni bcs-k XII. az élet, a testi épség és az egészség elleni bcs-k XV. egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bcs-k XVI. emberi szabadság elleni bcs-k XVIII. emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bcs-k XXI. nemi erkölcs elleni bcs-k XIV. nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bcs-k XIX. II. cím egészséget veszélyeztető bcs-k XVII. 9.B. Sólyomváriné közbiztonság elleni bcs-k XXX. dr. Csendes Mária gazdasági bcs-k XVII. költségvetést károsító bcs-k XXXIX. pénzmosás XL. gazdálkodás rendjét sértő sértő bcs-k XLI. vagyon elleni bcs-k XVIII. vagyon elleni erőszakos bcs-k XXXV. vagyon elleni bcs-k XXXVI. szellemi tulajdonjog elleni bcs-k XXXVII.

19 19 SZOLNOKI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ELNÖKE 5000 Szolnok, Kossuth út 1. t f e EL.III.A.1. szám A Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyelosztási rendje évre A közigazgatási és munkaügyi bírósághoz érkezett M. és Mpk. ügycsoporthoz tartozó kezdő iratok új ügyek elosztását, szignálását, szükség szerint az elosztás módosítását a bíróság elnöke végzi az irat bemutatását követő munkanapon. Az eljáró munkaügyi ügyszakos bíró kijelölése az M. ügycsoporthoz tartozó iratok érkezésének sorrendjében, automatikusan nem számítógép felhasználásával történik a bíró jelölésének az iratborítón történő feltüntetésével, amely az ügycsoport jelölését (M, Mpk.) megelőzi. Az érkezett K. ügycsoportokba tartozó ügyekben a közigazgatási ügyszakos bíró kijelölése automatikusan történik a bíró jelölésének és ügycsoport (K., Kpk.) iratborítón történő feltüntetésével. Az Mpk., Kpk. és Vh. jelölésű ügyek dr. Dobáné dr. Madarász Arabella titkárhoz kerülnek kiszignálásra. Az elnök akadályoztatása esetén a szignálást Törőcsikné dr. Gulyás Gabriella bírónő végzi. E feladatot a nyári tartós szabadság és ítélkezési szünet ideje alatt a bírák szabadság megszakításával 10 naponta váltva látják el. Az automatizmus kivételesen indokolt esetben kizárás, tartós távollét, aránytalan munkateher, soronkívüliség, az ügyek azonossága módosítható.

20 20 Az eljáró bírák munkaügyi ügyszakban: Dr. Tóta Erzsébet Törőcsikné dr. Gulyás Gabriella Dr. Nagy Gabriella Dr. Dobáné dr. Madarász Arabella közigazgatási ügyszakban: Dr. Serestyén Katalin Dr. Bana Imre Dr. Dobáné dr. Madarász Arabella végrehajtási ügyszakban: Dr. Dobáné dr. Madarász Arabella jelölése: 1.M. 2.M. 3.M. 6.Mpk. 5.K. 12.K. 6.Kpk. 6.Vh. Közigazgatási ügyszakban tanácsban történő ítélkezés esetén a tanács tagjai: Dr. Serestyén Katalin Dr. Bana Imre Törőcsikné dr. Gulyás Gabriella szükség esetén Dr. Tóta Erzsébet és Dr. Nagy Gabriella is bevonható. A tanács tagjait az eljárásra kijelölt bíró jelzése alapján az elnök jelöli ki. Tárgyalások helye: Szolnok, Kossuth út 1. II. emelet 89. sz. alatt: Szolnok, Kossuth út 1. II. emelet 90. sz. alatt: Szolnok, Kossuth út 1. I. emelet 60. sz. alatt: Dr. Tóta Erzsébet Törőcsikné dr. Gulyás Gabriella Dr. Nagy Gabriella Dr. Serestyén Katalin Dr. Nagy Gabriella Dr. Bana Imre Dr. Bana Imre Tárgyalások ideje: Minden héten hétfő és szerda: kedd és csütörtök: kedd és péntek: hétfő és csütörtök: Törőcsikné dr. Gulyás Gabriella Dr. Serestyén Katalin Dr. Tóta Erzsébet Dr. Nagy Gabriella Dr. Bana Imre A tárgyalások helyétől és idejétől előzetes egyeztetés után szükség szerint el lehet térni.

21 21 Eljáró bírák helyettesítése: A bírákat akadályoztatásuk esetén az elnök, illetve az ő akadályoztatása esetén dr. Tóta Erzsébet bírónő által kijelölt bíró helyettesíti. S z o l n o k, december 3. Dr. Bana Imre sk. elnök

22 22

23 23 SZOLNOKI JÁRÁSBÍRÓSÁG ELNÖKE 2014.El.III.A.1/3.szám 5000 Szolnok, Kossuth út 1. t f e. A Szolnoki Járásbíróság évre szóló ügyelosztási terve civilisztikai ügyszakban A december 01. napján módosította a Járásbíróság az ügyelosztási rendet a polgári ügyszakban, az azóta történt változások alapján küldjük a módosított ügyelosztási rendet évre. A jelenlegi ténylegesen helyi bíróságon dolgozó 13 bíró helyett, 10 bíró között kell az ügyeket szétosztani akként, hogy ebből 1 fő az elnök, aki csak ¼ részben lát el ítélkező tevékenységet, aki a Kunszentmártoni Járásbíróságról került kirendelésre, 1 fő tartós kirendeléssel dolgozik a Szolnoki Törvényszéken, 1 fő tartósan táppénzes állományban van. Polgári peres ügyeket tárgyalnak az alábbi ügykiosztás szerint: 2.P. - dr. Maczkó Havaska Éva (tárgyalási napjai: kedd, csütörtök fszt. 21.) - szerződésen kívüli károkozásból eredő kártérítési perek - lakásbérlettel, helyiségbérlettel és kiürítéssel kapcsolatos perek - kötelmi jogviszonyból származó perek vegyesen (parkolás, szerződéses jogviszonyból eredő kártérítés) - egyéb kötelmi perek (ezek között MABISZ) - gyermek tartása iránti perek - rokontartás iránti perek - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség - kártalanítás iránti perek 3.P. Bali Józsefné dr. (tárgyalási napjai: szerda, péntek fszt. 22.) - házasság felbontása iránti perek - házastársi közös vagyon megosztásával kapcsolatos perek - származás megállapítása iránti perek - gyermekelhelyezéssel kapcsolatos perek - általános kötelmi perek - gyermek tartása iránti perek - rokontartás iránti perek - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség 4.P. Csontosné dr. Török Márta (tárgyalási napja: kedd fszt. 15., csütörtök fszt. 22.) - házasság felbontása iránti perek - házastársi közös vagyon megosztásával kapcsolatos perek - származás megállapítása iránti perek - gyermekelhelyezéssel kapcsolatos perek - öröklési perek

24 24 - kötelmi (ezek között tartási és életjáradéki szerződéssel kapcsolatos) perek - élettársi közös vagyon megosztásával kapcsolatos perek - gyermek tartása iránti perek - rokontartás iránti perek - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség 5.P. - dr. Stass Anikó (tárgyalási napjai: kedd fszt. 22., csütörtök fszt. 25.) - tulajdonjog megállapításával és közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos perek - kötelmi jogviszonyból származó perek (köztük a kölcsöntartozásokkal kapcsolatos perek, valamint földhasználattal kapcsolatos perek, haszonbérlet) - gondnokság alá helyezés iránti perek - gyermek tartása iránti perek - rokontartás iránti perek - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség 8.P. - dr. Karmazin Orsolya (tárgyalási napjai: kedd, csütörtök fszt. 23.) - bontóperek - tulajdonjog megállapításával és közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos perek - házastársi közös vagyon megosztásával kapcsolatos perek - rokontartási perek - kötelmi jogviszonyból származó perek - gyermek tartása iránti perek - rokontartás iránti perek - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség - szülői felügyelet gyakorlása, származási perek 9.P. - dr. Munkácsi Magdolna (tárgyalási napjai: hétfő fszt. 16., szerda fszt. 23.) - szerződésen kívüli károkozásból eredő kártérítési perek - lakásbérlettel, helyiségbérlettel és kiürítéssel kapcsolatos perek - kötelmi jogviszonyból származó perek vegyesen (köztük Alfa Nova, megtérítési igény, MABISZ) - gyermek tartása iránti perek - rokontartás iránti perek - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség - végrehajtással kapcsolatos perek 11.P. Tóthné dr. Drenkó Szilvia (tárgyalási napjai: kedd, csütörtök fszt. 27.) - gyermektartásdíjjal kapcsolatos perek - kötelmi perek - végrehajtási perek - gazdasági perek - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség

25 25 12.P. - dr. Borbély-Szabó Franciska (tárgyalási napjai: hétfő fszt. 22., szerda fszt. 27.) - gondnokság alá helyezés iránti perek - kötelmi perek - gyermek tartása iránti perek - rokontartás iránti perek - gazdasági perek - végrehajtási perek - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség 13.P. - dr. Polgár Éva (tárgyalási napjai: kedd, csütörtök fszt. 16.) - házasság felbontása iránti perek - származás megállapítása iránti perek - gyermekelhelyezéssel kapcsolatos perek - kapcsolattartásra vonatkozó perek - szülői felügyeleti joggal kapcsolatos perek - házastársi közös vagyon megosztásával kapcsolatos perek - élettársi közös vagyon megosztásával kapcsolatos perek - gyermek tartása iránti perek - rokontartás iránti perek - birtokháborítási perek - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség 14.P. - dr. Kóródi Tünde (tárgyalási napjai: hétfő, szerda fszt. 21.) - házasság felbontása iránti perek - gazdasági ügyek - kötelmi perek (köztük a cégek és magánszemélyek közötti számlatartozás, és a gázdíj) - gyermek tartása iránti perek - rokontartás iránti perek - szülői felügyelet gyakorlása - társasházi határozatokkal kapcsolatos perek, közös költség Az azonos ügytípuson belül az ügyek kiosztása automatikusan történik, a tanácsok jelölt számának sorrendjében. Ugyanilyen módon történik a gyermektartásdíjjal, a rokontartásdíjjal, a társasházi határozatokkal kapcsolatos ügyek kiosztása is. Az ügyelosztási rendtől az egyes ügytípusok vonatkozásában, abban az esetben lehet eltérni, ha elfogultság miatt nincs olyan bíró, akire az ügy az ügyelosztási rend szerint kiosztható lenne, az automatikus szignálástól pedig az arányos munkateher érdekében. A bírák akadályoztatása esetén (betegség, távollét) az elnök, illetve az elnökhelyettes által a helyettesítés szükségességének felmerülésekor - kijelölt bíró jár el.

A Szolnoki Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumának

A Szolnoki Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumának SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégium V e z e t ő j e 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1. t. 06 56 501 410 f. 06 56 410 906 e. birosag@szolnokit.birosag.hu http://www.szolnokitorvenyszek.birosag.hu

Részletesebben

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK. 2014. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE. Szolnok, 2013. december 10. Dr. Nánási Illés a törvényszék elnöke

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK. 2014. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE. Szolnok, 2013. december 10. Dr. Nánási Illés a törvényszék elnöke Szolnoki Törvényszék E l n ö k e 5001 Szolnok - Pf.: 100 2013.El.III.A.2.szám. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK 2014. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE Szolnok, 2013. december 10. Dr. Nánási Illés a törvényszék elnöke 2 Az

Részletesebben

A BONYHÁDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A BONYHÁDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKHELYETTESE S Z E K S Z Á R D 2012. El. III. A. 3/2/3. szám A BONYHÁDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A Bonyhádi Városi Bíróság elnöke 2012.El.II.A.23. számú javaslatának,

Részletesebben

VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK CIVILISZTIKAI ÜGYSZAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK CIVILISZTIKAI ÜGYSZAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE E l n ö k e 8200 Veszprém, Vár u. 19 t.: 06-88 577-500 www.veszpremitorvenyszek.birosag.hu VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK CIVILISZTIKAI ÜGYSZAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJÉNEK M Ó D O S Í T Á S A

A SZEKSZÁRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJÉNEK M Ó D O S Í T Á S A SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKHELYETTESE S Z E K S Z Á R D 2012. El. III. A. 3/6/8. A SZEKSZÁRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJÉNEK M Ó D O S Í T Á S A A Szekszárdi Városi Bíróság elnöke 2012.El.III.A.5.

Részletesebben

Szombathelyi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata. 5.sz. melléklet. Az ügyek kiosztásának rendje és a bírák ügybeosztása. 2015.

Szombathelyi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata. 5.sz. melléklet. Az ügyek kiosztásának rendje és a bírák ügybeosztása. 2015. Szombathelyi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata 5.sz. melléklet Az ügyek kiosztásának rendje és a bírák ügybeosztása 2015. év Járásbíróságok, Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Részletesebben

Szervezeti egység megnevezése. Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság - Polgári ügyszak

Szervezeti egység megnevezése. Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság - Polgári ügyszak Ügyelosztási rend 2016. El. III. A. 1. 2016. január Szervezeti egység megnevezése Bírói tanács száma, tárgyalási napjai, tárgyalóterme 1.P. 2014. július 1-től felrendelve FT-re 2.P. Minden héten csütörtökön

Részletesebben

A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyelosztási rendje

A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyelosztási rendje Ügyszám: 2014.El.III.A.2. A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyelosztási rendje A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. Tv. 9. -ban foglaltakra figyelemmel Veszprémi

Részletesebben

Tárgyalt ügycsoport: a) Sajtó-helyreigazítás iránti perek b) Személyhez fűződő jogok megsértése miatti polgári jogi igényekkel kapcsolatos egyéb perek

Tárgyalt ügycsoport: a) Sajtó-helyreigazítás iránti perek b) Személyhez fűződő jogok megsértése miatti polgári jogi igényekkel kapcsolatos egyéb perek Fővárosi Ítélőtábla elnöke 2012.El.II.E.5/2/2. a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának 2013. évi ügyelosztási rendje 1. Pf. tanács Fermanné dr. Polák Zita Dr. Baloginé dr. Faiszt Judit Dr. Hegedűs

Részletesebben

A VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK BÜNTETŐ ÜGYSZAKÁNAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE I. A törvényszék büntetőbíráinak beosztása és a helyettesítés :

A VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK BÜNTETŐ ÜGYSZAKÁNAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE I. A törvényszék büntetőbíráinak beosztása és a helyettesítés : Büntető Kollégium Kollégiumvezető 8200 Veszprém, Vár u. 19. t. 06 88 577-500 f. 06 88 577-509 e. vargag@veszpremit.birosag.hu www.veszpremitorvenyszek.hu A VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK BÜNTETŐ ÜGYSZAKÁNAK ÜGYELOSZTÁSI

Részletesebben

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ IGAZGATÁSI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ JÁRÁSBÍRÓSÁGOK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ IGAZGATÁSI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ JÁRÁSBÍRÓSÁGOK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE ELNÖKE 3525 Miskolc, Dózsa György u. 4. t. 06-46-343-891 f. 06-46-343-909 e. birosag@miskolcit.birosag.hu http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu 2014. El. III. A. 01/26. szám A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ

Részletesebben

A Szolnoki Törvényszék és bíróságai engedélyezett létszámhelyzete. 2012. január 1-jei állapot. Bírák Titkárok Fogalmazók Tisztviselı

A Szolnoki Törvényszék és bíróságai engedélyezett létszámhelyzete. 2012. január 1-jei állapot. Bírák Titkárok Fogalmazók Tisztviselı 1. táblázat A Szolnoki Törvényszék és bíróságai engedélyezett létszámhelyzete Ebbıl bírrósági Bírák Titkárok Fogalmazók Tisztviselı Írnok Fizikai Összesen ügyintézı E T D E T D E T D E T D E T D E T D

Részletesebben

26. B. dr. Hóbor Gabriella büntető, fiatalkorúak dr. Seereiner Márta

26. B. dr. Hóbor Gabriella büntető, fiatalkorúak dr. Seereiner Márta Budai Központi Kerületi Bíróság 2013.El.III.A.01/12. 2014. november havi ügyelosztási rend Szervezeti egység megnevezése Budai Központi Kerületi Bíróság Büntető Csoport 2. B. nap, I. em. 105. dr. Bárány

Részletesebben

A G y u l a i K ö z i g a z g a t á s i és M u n k a ü g y i B í r ó s á g 2013. évi IV. számú ügyelosztási rendjének tervezete. I.

A G y u l a i K ö z i g a z g a t á s i és M u n k a ü g y i B í r ó s á g 2013. évi IV. számú ügyelosztási rendjének tervezete. I. A G y u l a i K ö z i g a z g a t á s i és M u n k a ü g y i B í r ó s á g 2013. évi IV. számú ügyelosztási rendjének tervezete I. Munkaügyi ügyszak 1.M. számú tanács: Kovácsné dr.kubicza Ildikó helyettese:

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

Ügyelosztási rend 2012. évi szeptember hó

Ügyelosztási rend 2012. évi szeptember hó 2011.El.III.A.01/10. Ügyelosztási rend 2012. évi szeptember hó BUDAI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁG Büntető ügyszak A szignálást a csoportvezető, dr. Kun Zsuzsanna végzi, helyettesíti: dr. Bárány Mária. Figyelemmel

Részletesebben

A Székesfehérvári Törvényszék polgári-gazdasági ügyszakának 2014. szeptember 1. napjától alkalmazandó ügyelosztási rendje. 1. sz. Pf.

A Székesfehérvári Törvényszék polgári-gazdasági ügyszakának 2014. szeptember 1. napjától alkalmazandó ügyelosztási rendje. 1. sz. Pf. ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014.El.III.A.8/11. A Székesfehérvári Törvényszék

Részletesebben

2015. március. Beosztási és ügykiosztási rendje. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak

2015. március. Beosztási és ügykiosztási rendje. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK 2015. március Beosztási és ügykiosztási rendje I. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak Bírói Tanács száma, tárgyalási napjai, tárgyalóterme

Részletesebben

A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2015.EL.III.A.2. KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE

A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2015.EL.III.A.2. KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE 6000 Kecskemét, Ráköczi út 7. t. 06 76 519 500 f. 06 76 519 545 e. birosag@bacs.birosag.hu www.birosag.hu 2015.EL.III.A.2. A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI

Részletesebben

2015. április. Beosztási és ügykiosztási rendje. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak

2015. április. Beosztási és ügykiosztási rendje. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK 2015. április Beosztási és ügykiosztási rendje I. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak Bírói Tanács száma, tárgyalási napjai, tárgyalóterme

Részletesebben

A Székesfehérvári Törvényszék polgári-gazdasági ügyszakának 2015. január 1. napjától alkalmazandó ügyelosztási rendje. 1. sz. Pf.

A Székesfehérvári Törvényszék polgári-gazdasági ügyszakának 2015. január 1. napjától alkalmazandó ügyelosztási rendje. 1. sz. Pf. ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014.El.III.A.1. A Székesfehérvári Törvényszék

Részletesebben

T/13860. számú. törvényjavaslat

T/13860. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13860. számú törvényjavaslat a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.

Részletesebben

2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend

2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend 2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend 2012. április 2-től Szervezeti egység megnevezése Közigazgatási Kollégium bírói tanács száma Bíró neve Tárgyalt ügyek jellege 1.K. Dr. Garáné dr. Horváth Diána a)

Részletesebben

ELNÖKE. A törvényszék, mint cégbíróság iratkezelése

ELNÖKE. A törvényszék, mint cégbíróság iratkezelése ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE 1055 Budapest, Szalay utca 16. t. 06 1 354 4108 f. 06 1 332 6312 e. obh@obh.birosag.hu www.birosag.hu Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 9/2014. (VII. 4.) OBH utasítása

Részletesebben

Az ítélőtábla másod-, harmadfokú és a törvényszék másodfokú tanácsainak. havi adatszolgáltatása. Büntető ügyszak (katonai ügyszak nélkül)

Az ítélőtábla másod-, harmadfokú és a törvényszék másodfokú tanácsainak. havi adatszolgáltatása. Büntető ügyszak (katonai ügyszak nélkül) 5. melléklet a 16/2014. (XII. 23.) OBH utasításhoz 5.számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz.. év.. hónap... számú minta Az ítélőtábla másod-, harmadfokú és a törvényszék másodfokú tanácsainak havi

Részletesebben

Helyszínen való személyes megjelenés Sürgősségi felár (félfogadási időn kívül) Munkaszüneti vagy ünnepnapon végzett tevékenység felára

Helyszínen való személyes megjelenés Sürgősségi felár (félfogadási időn kívül) Munkaszüneti vagy ünnepnapon végzett tevékenység felára I. Díjjegyzék Helyszínen való személyes megjelenés Sürgősségi felár (félfogadási időn kívül) Munkaszüneti vagy ünnepnapon végzett tevékenység felára 2 II. Képviselet Tanácsadás szóbeli előadás alapján

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN CÉGELJÁRÁS CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN Tvszék, mint cégbíróság 1 2 Cégbíróság feladatai cégbejegyzési (változásbejegyzési) adat)cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése, cégnyilvántartásból

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

Egri Törvényszék P-G Kollégium ügyelosztási rendje 2013. évre

Egri Törvényszék P-G Kollégium ügyelosztási rendje 2013. évre Egri Törvényszék P-G Kollégium ügyelosztási rendje 2013. évre I. Törvényszéki elsőfokú peres ügyek Tanács száma 1. A tanács összetétele/bíró neve Mezeyné dr. Ripszky Judit 2. Betöltetlen státusz* Ügycsoportok

Részletesebben

A TÖRVÉNYSZÉK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ LEGFONTOSABB JOGFORRÁSOK

A TÖRVÉNYSZÉK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ LEGFONTOSABB JOGFORRÁSOK Szervezetfejlesztés a en az ítélkezési munka támogatásának, a szervezet hatékonyságának, gazdaságos működésének érdekében című ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0063. számú pályázat A TÖRVÉNYSZÉK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság ügyelosztási rendje 2015. július. Szervezeti egység megnevezése Budai Központi Kerületi Bíróság Büntető Csoport

Budai Központi Kerületi Bíróság ügyelosztási rendje 2015. július. Szervezeti egység megnevezése Budai Központi Kerületi Bíróság Büntető Csoport 2014.El.III.A.02/9. Budai Központi Kerületi Bíróság ügyelosztási rendje 2015. július Szervezeti egység megnevezése Budai Központi Kerületi Bíróság Büntető Csoport tárgyalási napjai, tárgyalóterme Bíró

Részletesebben

Beosztási és ügykiosztási rendje 2012. július hó I. Fővárosi Bíróság Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak

Beosztási és ügykiosztási rendje 2012. július hó I. Fővárosi Bíróság Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK Beosztási és ügykiosztási rendje 2012. július hó I. Fővárosi Bíróság Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak Bírói Bíró neve Tanács száma 1. P. dr. Csüllög Katalin

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. J A V A S L A T bírósági ülnökök választására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. J A V A S L A T bírósági ülnökök választására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 7382-21/2015. J A V A S L A T bírósági ülnökök választására Tisztelt Közgyűlés! A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény

Részletesebben

Szolnoki Törvényszék. 5001 Szolnok - Pf.: 100. 2014. El. I. E. 12/7. szám

Szolnoki Törvényszék. 5001 Szolnok - Pf.: 100. 2014. El. I. E. 12/7. szám Szolnoki Törvényszék E l n ö k e 5001 Szolnok - Pf.: 100 2014. El. I. E. 12/7. szám TÁJÉKOZTATÓ a Szolnoki Törvényszék 2013. évi működéséről 2 AZ ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ TARTALOMJEGYZÉKE Cím oldalszám 1. BEVEZETŐ

Részletesebben

1.1.2. Szervezeti struktúra PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK

1.1.2. Szervezeti struktúra PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK 1.1.2. Szervezeti struktúra PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK I. Az ítélkezési tevékenység szakmai és végrehajtási szervezetei. II. Az ítélkezési tevékenységet segítő munkaszervezeti egységek. III. Az ítélkezési tevékenység

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

1.1.1. A Pécsi Törvényszék és az illetékességi területén működő bíróságok elérhetőségi adatai: Pécsi Törvényszék

1.1.1. A Pécsi Törvényszék és az illetékességi területén működő bíróságok elérhetőségi adatai: Pécsi Törvényszék 1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1. A Pécsi Törvényszék és az illetékességi területén működő bíróságok elérhetőségi adatai: Pécsi Törvényszék 7601 Pécs, Pf. 36. E-mail: birosag@pecsit.birosag.hu Dr.

Részletesebben

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s Bírósági nemperes eljárások Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Nemperes eljárás fogalma 1. A magánjogi jogviszonyokat érintı, az igazságszolgáltatás megvalósítása vagy a tények,

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

A Magyar Köztársaságban az igazságszolgáltatást a következő bíróságok gyakorolják:

A Magyar Köztársaságban az igazságszolgáltatást a következő bíróságok gyakorolják: Az igazságszolgáltatás alapelvei: 1) Hatalom megosztás elve: a hatalmi ágakat felosztják. A bírói hatalmi ág nincs alávetve sem végrehajtó sem trv alkotó hatalomnak. 2) Az igazságszolgáltatás monopóliuma:

Részletesebben

file:///c:/documents and Settings/Dr. Pátzay Péter/Local Settings/Temp... V É G Z É S

file:///c:/documents and Settings/Dr. Pátzay Péter/Local Settings/Temp... V É G Z É S 1 / 6 2013.11.12. 10:54 Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-046842/31 V É G Z É S A Fıvárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-10-046842 cégjegyzékszámon bejegyzett BIOMEDICAL COMPUTER TECHNOLOGIES

Részletesebben

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési

Részletesebben

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény

Részletesebben

2014. június 15. napjától hatályos ügyelosztási rend. A Fővárosi Törvényszék Polgári és Gazdasági Kollégiumai közötti ügyelosztás rendje

2014. június 15. napjától hatályos ügyelosztási rend. A Fővárosi Törvényszék Polgári és Gazdasági Kollégiumai közötti ügyelosztás rendje 2014. június 15. napjától hatályos ügyelosztási rend A Fővárosi Törvényszék Polgári és Gazdasági Kollégiumai közötti ügyelosztás rendje A kollégiumvezető, és a kollégiumvezető-helyettes áttekintették megyei

Részletesebben

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK. Beosztási és ügykiosztási rendje. 2014. október. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK. Beosztási és ügykiosztási rendje. 2014. október. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK Beosztási és ügykiosztási rendje 2014. október I. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak Bírói Tanács száma, tárgyalási napjai, tárgyalóterme

Részletesebben

Szolnoki Törvényszék E l n ö k e 5001 Szolnok - Pf.: 100. 2013. El. II. D. 7/6.

Szolnoki Törvényszék E l n ö k e 5001 Szolnok - Pf.: 100. 2013. El. II. D. 7/6. Szolnoki Törvényszék E l n ö k e 5001 Szolnok - Pf.: 100 2013. El. II. D. 7/6. TÁJÉKOZTATÓ a Szolnoki Törvényszék 2012. évi működéséről 2 AZ ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ TARTALOMJEGYZÉKE Cím oldalszám 1. BEVEZETŐ

Részletesebben

Tájékoztató a (Baranya Megyei Bíróság) Pécsi Törvényszék működéséről

Tájékoztató a (Baranya Megyei Bíróság) Pécsi Törvényszék működéséről 1. számú melléklet Tájékoztató a (Baranya Megyei Bíróság) Pécsi Törvényszék működéséről Tisztelt Képviselőtestület! Első alkalommal 26-ban tájékoztattam a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlését az akkor

Részletesebben

2012. szeptember 1-jétől hatályos ügyelosztási rend. A Fővárosi Törvényszék Polgári és Gazdasági Kollégiumai közötti ügyelosztás rendje

2012. szeptember 1-jétől hatályos ügyelosztási rend. A Fővárosi Törvényszék Polgári és Gazdasági Kollégiumai közötti ügyelosztás rendje 1 2012. szeptember 1-jétől hatályos ügyelosztási rend A Fővárosi Törvényszék Polgári és Gazdasági Kollégiumai közötti ügyelosztás rendje A kollégiumvezető, és a kollégiumvezető-helyettes áttekintették

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák száma: 2 óra/hét Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

A Székesfehérvári Törvényszék polgári-gazdasági ügyszakának 2014. évi ügyelosztási rendjéhez. 1. sz. Pf. tanács

A Székesfehérvári Törvényszék polgári-gazdasági ügyszakának 2014. évi ügyelosztási rendjéhez. 1. sz. Pf. tanács POLGÁRI KOLLÉGIUMVEZETŐ 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2013.El.II.C.4/1/6. szám

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 7

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 7 2014/12. SZÁM 2014/12. SZÁM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 7 15/2014. (XII. 18.) OBH utasítás az Országos Igazságszolgáltatási Tanács szabályzatainak, ajánlásainak, határozatainak felülvizsgálatáról

Részletesebben

2014. december 1. napjától hatályos ügyelosztási rend. A Fővárosi Törvényszék Polgári és Gazdasági Kollégiumai közötti ügyelosztás rendje

2014. december 1. napjától hatályos ügyelosztási rend. A Fővárosi Törvényszék Polgári és Gazdasági Kollégiumai közötti ügyelosztás rendje 2014. december 1. napjától hatályos ügyelosztási rend A Fővárosi Törvényszék Polgári és Gazdasági Kollégiumai közötti ügyelosztás rendje A kollégiumvezető, és a kollégiumvezető-helyettes áttekintették

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Polgári Törvénykönyv 74/A -a alapján az 1. pontban megjelölt alapítók jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoznak létre.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Polgári Törvénykönyv 74/A -a alapján az 1. pontban megjelölt alapítók jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoznak létre. ALAPÍTÓ OKIRAT A Polgári Törvénykönyv 74/A -a alapján az 1. pontban megjelölt alapítók jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoznak létre. 1./ Az alapítók neve és címe: Gróf Sándor 8319 Lesenceistvánd,

Részletesebben

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő TARTALOMJEGYZÉK A Kiadó előszava...3 I. Büntetés-végrehajtási jog...4 1. A büntetés és intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt és a végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának

Részletesebben

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére).

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére). Pályázati felhívás A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. szám alatti hivatalok számára 34,63 m2 területű munkahelyi büfé üzemeltetésére A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2012/2. SZÁM TARTALOM AJÁNLÁSOK/3 HATÁROZATOK / AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2012/2. SZÁM TARTALOM AJÁNLÁSOK/3 HATÁROZATOK / AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK TARTALOM AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI /3 AJÁNLÁSOK/3 3/2012. (II. 20.) OBH Elnöki ajánlás az eljáró bíróság kijelöléséről az ügyek ésszerű időn belül való elbírálásának biztosítása érdekében

Részletesebben

VÉGZÉS. Korlátolt felelosségu társaság. 2/001 Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság

VÉGZÉS. Korlátolt felelosségu társaság. 2/001 Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság A Gyor-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság. Cg.OS-09-01956S/4 szám VÉGZÉS A Gyor-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság a(z) Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu

Részletesebben

Az ítélőtábla másodfokú tanácsainak havi adatszolgáltatása. Katonai ügyszak

Az ítélőtábla másodfokú tanácsainak havi adatszolgáltatása. Katonai ügyszak 6. melléklet a 16/2014. (XII. 23.) OBH utasításhoz 6.számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz.. év.. hónap... számú minta Az ítélőtábla másodfokú tanácsainak havi adatszolgáltatása Katonai ügyszak 1.

Részletesebben

2014. március 3. napjától hatályos ügyelosztási rend. A Fővárosi Törvényszék Polgári és Gazdasági Kollégiumai közötti ügyelosztás rendje

2014. március 3. napjától hatályos ügyelosztási rend. A Fővárosi Törvényszék Polgári és Gazdasági Kollégiumai közötti ügyelosztás rendje 2014. március 3. napjától hatályos ügyelosztási rend A Fővárosi Törvényszék Polgári és Gazdasági Kollégiumai közötti ügyelosztás rendje A kollégiumvezető, és a kollégiumvezető-helyettes áttekintették megyei

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 7

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 7 2015/11. SZÁM 2015/11. SZÁM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 7 Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2015. ( XI.30.) OBH utasítása a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról Az Országos

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése I. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK Az MNB előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a pénzügyi vállalkozásnál vezető

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl

Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl A nemfizetés megoldásának lehetıségei Eszköz Fizetési felszólítás Szolgáltatás korlátozása Követelés értékesítése Fizetési meghagyás és

Részletesebben

A MÚLT JOGI STÁTUSZA SZABÁLYOZÁSA MIRE NEM HOZHATÓ LÉTRE MIRE JÖN LÉTRE? 2015.02.25. ALAPÍTVÁNY. Közcélú örökhagyás görögöknél, rómaiaknál

A MÚLT JOGI STÁTUSZA SZABÁLYOZÁSA MIRE NEM HOZHATÓ LÉTRE MIRE JÖN LÉTRE? 2015.02.25. ALAPÍTVÁNY. Közcélú örökhagyás görögöknél, rómaiaknál A MÚLT ALAPÍTVÁNY Jogi személyiséggel felruházott célvagyon Közcélú örökhagyás görögöknél, rómaiaknál Ie.387 DR SZALAI ERZSÉBET 2015. 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2015. 2 SZABÁLYOZÁSA JOGI STÁTUSZA 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A családjog kézikönyve

A családjog kézikönyve Dr. Bajory Pál Dr. Kiss Éva Dr. Bencze Lászlóné Dr. Kőrös András Dr. Brávácz Ottóné Dr. Makai Katalin Dr. Csiky Ottó Némethné dr. Bokor Klára Dr. Filó Erika Dr. Söth Lászlóné Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK. Beosztási és ügykiosztási rendje. 2014. Február. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK. Beosztási és ügykiosztási rendje. 2014. Február. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK Beosztási és ügykiosztási rendje 2014. Február I. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak Bírói Tanács száma, tárgyalási napjai, tárgyalóterme

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975.

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975. MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA a Budapest VII. kerület Baross tér 13. szám alatti Társasháznak Helyrajzi szám: 32975. Budapest, 2013. Szerkesztette és ellenjegyezte: Dr. Bohanek

Részletesebben

A Kecskeméti Törvényszék 2013. évi ügyelosztási rendje. Büntető ügyszak

A Kecskeméti Törvényszék 2013. évi ügyelosztási rendje. Büntető ügyszak KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK E L N Ö K E Kecskemét, Rákóczi út 7. Tel.: 76/ 519-500 2012.El.III.A.2. szám A Kecskeméti Törvényszék 2013. évi ügyelosztási rendje Büntető ügyszak A Kecskeméti Törvényszék ügyelosztási

Részletesebben

Tájékoztató a devizahiteles ügyekkel kapcsolatos intézkedésekről

Tájékoztató a devizahiteles ügyekkel kapcsolatos intézkedésekről Tájékoztató a devizahiteles ügyekkel kapcsolatos intézkedésekről Azonnali intézkedés 12.000 ügyben Az Országos Bírói Tanács 2014. július 22-i ülésén soron kívüli intézkedést rendelt el a folyamatban lévő

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK Szolnoki Törvényszék E l n ö k e 5001 Szolnok - Pf.: 100 2012. El. I. A. 11/3. szám A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság elnökének 1999.El.III.A.3/18. számú A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK FELDOLGOZOTT JOGSZABÁLYOK...3 ELŐSZÓ...4 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL NEGYEDIK KÖNYV, CSALÁDJOG...

TARTALOMJEGYZÉK FELDOLGOZOTT JOGSZABÁLYOK...3 ELŐSZÓ...4 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL NEGYEDIK KÖNYV, CSALÁDJOG... TARTALOMJEGYZÉK FELDOLGOZOTT JOGSZABÁLYOK...3 ELŐSZÓ...4 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL NEGYEDIK KÖNYV, CSALÁDJOG...5 IV. Fejezet A Ptk. Negyedik Könyvéhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések...6

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése a Kiadmányozási és Helyettesítési Szabályzatról 2 A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalban

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó

Részletesebben

FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA A F Ő V Á R O S I B Í R Ó S Á G 2 0 0 5. É V I K Ö LT S É G V E T É S I A L A P O K M Á N YA 1. Fejezet száma, megnevezése, cím:

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? továbbá 2015.02.25. 2009. évi CXV. törvény

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? továbbá 2015.02.25. 2009. évi CXV. törvény EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: - MEGÉLHETÉSI

Részletesebben

DR. VARGA TIBOR ÜGYVÉDI IRODA. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYVÉDI MUNKADÍJAKRÓL (a végleges ár az ügy ismeretében kerül megállapításra)

DR. VARGA TIBOR ÜGYVÉDI IRODA. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYVÉDI MUNKADÍJAKRÓL (a végleges ár az ügy ismeretében kerül megállapításra) 1 DR. VARGA TIBOR ÜGYVÉDI IRODA TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYVÉDI MUNKADÍJAKRÓL (a végleges ár az ügy ismeretében kerül megállapításra) Az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya. A munkadíj függ az ügy bonyolultságától,

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A büntetőeljárásról szóló, többször módosított 1998. évi XIX. törvény (Be.) ismerete minden tétel esetében szükséges. Egyes tételeknél szükséges

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben