Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 2014/2015-ös tanév. Munkaterv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 2014/2015-ös tanév. Munkaterv"

Átírás

1 Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév Munkaterv Kunszentmárton, augusztus 29. A szakalkalmazott közösség a augusztus 29-i értekezleten megtárgyalta és elfogadta. Szabó Mihályné intézményvezető

2 Helyzetelemzés: 1.1 Humán erőforrás: A gyermek, tanulói létszám alakulása: A 2014/2015-es tanévet 529 fő kezdi meg intézményünkben. Ez az előző évhez képest 9,5%- os létszám csökkenést jelent. Öröm azonban, hogy 3 első osztály indítására kaptunk engedélyt. Így nem magas osztálylétszámokkal dolgozhatunk. Tanítványaink közül 31 fő olyan problémával küzd, hogy 2 főként kell figyelembe venni. (SNI), és 54 fő BTMN-es. A tanulói létszám 23 osztályban tanul, így az iskolai osztályok átlagos létszáma: 23 fő, ami jónak mondható. Elég magas az óvodában maradók aranya, így a tanévet 7 éves vagy annál idősebb első osztályosok kezdhetik meg. Jellemző, hogy a most beiratkozott elsősök között 1 fő csak az SNI-s és 2 fő a BTMN-es. Várhatóan 8 magántanuló lesz az 5. évfolyamon. Olyan magatartási, tanulási problémákkal küzdenek ezek a túlkoros gyerekek, hogy az osztályközösségbe nem tudnak beilleszkedni, nagyon nagy hátrányuk csak fokozódott a rendszertelen iskoláztatás miatt. A CSSK úgy járult hozzá a szülői kéréshez, hogy a gyerekek napközis ellátásának lehetőségét is biztosítanunk kell. Tanulóik közül 9 fő halmozottan hátrányos helyzetű, 32 fő hátrányos helyzetű. GYVT-s tanulók száma: 7 délutános csoportban 202 tanuló kap ellátást a Deák épületben, így a csoportok átlagos létszáma 30 fő, ami az elfogadható érték maximuma, a Széchenyi épületben 53 fő kért állandó délutáni napközis ellátást A művészeti oktatás tanulói létszáma A 2014/2015-ös tanév létszáma 145 fő, éves tanulók, akiket 12 tanulócsoportban foglalkoztatunk. Ez stabil létszámot jelent. A személyi és tárgyi adottságok biztosítják a kézműves, a grafika és a tűzzománc műhelyek működtetését. A jelenlegi tanév során már gondot jelentett a foglalkozások időbeli elhelyezése a magas tanulói óraszámok miatt (az 1. és 2 évfolyamon minden nap 5 óra van). Ez a következő tanévekben még nagyobb problémát fog jelenteni. A tanulólétszám összetételét tekintve magas a hátrányos helyzetűek aránya (57,6%). 1.2 A dolgozói létszám alakulása: Fő Munkakör Foglalkoztatási Megjegyzés idő 43fő Ált isk. pedagógus 8 órás 12 tanító, 8 napközis, 1 gyógyped., 11 felsős of, 6 felsős nem of. 3 fő isk. vez.,. 1 fő könyvt.., 1 fő GYES 2 fő Rajziskolai pedagógus 8 2 fő szaktanár 1 fő az ált iskolai oktatásból 4 fő Pedagógiai munkát segítő munkatárs 8 1 fő gyermek és ifj., 3 fő adm. Prémium éves 1 fő 49 fő Összes szakalkalmazott

3 Tárgyi feltételek alakulása: Intézményünk 3 épülettel gazdálkodik az alábbi megoszlás szerint: - Deák F utca 4. székhely, alsó tagozatos épület - Kossuth L utca 3. Alapfokú Művészeti Iskola. épülete - Kunszentmárton Széchenyi ltp. 1.Általános iskola felső tagozatának épülete Az intézmény épületeinek állapota megfelelő. A nyár folyamán csak a legminimálisabb javítások, karbantartási munkálatok lettek elvégezve. Még esztétikai javításokra nem került sor, elsődleges volt a biztonságos működés feltételeinek megteremtése. A tanév végén , Ft-ot nyertünk tehetséggondozó munkára, sajnos olyan időbeli csúszások voltak, hogy nem a legpraktikusabb felhasználást tudtuk alkalmazni. A társadalomtudományi munkaközösség 3 db komoly magnót kapott. Egy tanteremben (informatika) tudtunk sötétítőt cserélni, 17 széket újrakárpitoztattunk. A Deák épületben egy tantermet kialakítottunk, mely korábban informatika teremként funkcionált. Így most 100%-os a Deák épület kihasználtsága. Egyedül a kézműves terem tartogat még lehetőségeket. Nagy öröm mindannyinknak, hogy a rajziskola változatlan helyszínen folytathatja munkáját. Az épület belső kialakítása, raktárainak rendje kifejezetten erre a tevékenységre lett kialakítva. Nagy törést jelentett volna a szakmai munkában egy újabb helyszín keresése, egy újabb költözködés. Sajnos ott egy nagyobb takarításon kívül más gondozás nem történt. Az informatikai eszközeink közül a legfiatalabbak is 4 évesek, a Széchenyis informatika terem gépei ennél is régebbiek, tehát fokozottabban kell megbecsülni, és vigyázni minden taneszközre. 1.4 A pénzügyi feltételek alakulása: A gazdasági munkával a Kunszentmártoni tankerület munkatársai foglalkoznak, a működtetés költségei a Városgondnokságon realizálódnak. Gazdálkodásra valós rálátásunk nincs. A legszükségesebb anyagok biztosítottak. Eddig a személyi kifizetések is rendben megtörténtek. 1.5 A nyári szakmai munkálatok: A nyár legkiemelkedőbb eseményei: a német gyerekek fogadása, melybe bekapcsolódott: Csollákné Apatóczki Etelka, László Erika, Sarudi Éva, Takácsné Szilágyi Erzsébet, Sári Mária, Bíróné Kardos Klára, Lapisné Winter Katalin, Dr. Pálfi Tiborné, Szöllősi Zoltánné. Valamint nagyon szakszerűen a konyhai dolgozók, a takarítók, a közfoglalkoztatottak. A magyar gyerekek németországi táboroztatását Csollákné Apatóczki Etelka, Sarudi Éva, László Erika és Dr. Pálfi Tiborné végezte. Köszönet a problémamentes jó hangulatú munkáért. A CSSK által szervezett nyári (3 hetes) napközis táborban Kómár Mária kolléganő vett részt nagyon aktívan. A tankönyvek júniusi visszavételezése és augusztusi kiadása: Hegedűsné Sinkó Éva feladata volt, és köszönjük Bárdosné Bíró Mária rendszeres szakszerű közreműködését ebben a feladatban. A tankönyvrendelés és kiosztás Sarudi Éva kolléganő végezte, és segítségére László Erika tanárnő volt. A 7-8. osztályt végző felnőttek nyári képzésébe Bíróné Kardos Klára, Tóth Attila, Szöllősi Zoltánné, Nyíri Csaba kollégák vettek részt. A javító vizsgára utasított tanulók felkészítését 3 héten keresztül Vasné Rónyai Gyöngyi kolléganő végezte.. Pályázat készítése iskolai kiemelkedő programokra, mely a térségi iskolák fejlesztését célozza meg.

4 A 2014/2015-ös tanév kiemelt feladatai 2.1 Valamennyink kiemelt feladata, hogy a törvényi szabályozásnak, előírásoknak megfelelően szervezzük az iskolai élet mindennapját. 2.2 Az általános iskolai nevelő-oktató munka kiemelt feladatai Az udvarias viselkedésre nevelés. Kiemelten a napszaknak, életkornak, megfelelő köszönés, az életkornak, nemnek megfelelő megszólítás, kapcsolatteremtés, a telefonálás illemtana. Határidő: június 14. ill. folyamatos Felelősök: munkaközösség-vezetők (minden nevelő) A JELES NAPOK megemlékezései. Határidő: június 14. Felelős: Lapisné Winter Katalin, Pintérné Szaszkó Gabriella A további lépések megtétele az Akkreditált Tehetségpont cím megőrzésére, a Kiváló akkreditált tehetségpont elérésére. Határidő: december 31. ill. folyamatos. Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet ig. h A vöröskeresztes elsősegélynyújtó versenybe való bekapcsolódás, részvétel, felkészülés szervezése. Határidő: program szerint Felelős: Bíróné Kardos Klára A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése, az anyanyelvi nyelvtani ismeretek mélyítése különböző pedagógiai módszerekkel. Határidő: június 14. Felelős: Csollákné Apatóczki Etelka, Pintérné Szaszkó Gabriella Az egészség megőrzés fontosságának tudatosítása, felkészülés a mindennapos testnevelés órák tartására az 1., 2.,3. és 5., 6.,7. évfolyamon. A többi évfolyamon a mindennapos mozgás lehetőségének biztosítása. Határidő: szeptember 30. Felelős: Vincze Béla, a testnevelést tanító nevelők Takácsné Szilágyi Erzsébet, ig. h Az Öveges program megvalósítása a szarvasi Vajda Péter Gimnáziummal közösen. Határidő: május 31. Felelős: Lapisné Winter Katalin A szakmai belső képzés egyik fontos formája a bemutató órák szervezése valamennyi munkaközösségben. Nevelési értekezletek szervezése. Határidő:2015. május 31. Felelős: Valamennyi mk. vezető, igazgatóhelyettes.

5 A magántanulók osztályozó vizsgára bocsátásának rendje. A vizsgák követelményei, évfolyamonként,, tantárgyanként. Ez a PP kiegészítése. Határidő: december 20. Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet ig. h Az három iskolaépület pedagógusainak szakmai egyeztetése. Betekintés a tagozatok munkájába. Határidő: június 20. Felelős: Szabó Mihályné, Bíró Istvánné, Takácsné Szilágyi Erzsébet Készüljön olyan bemutató, melyet az osztály egésze vagy annak nagyobb közössége az osztályfőnökkel együtt készít el, s amely a tanévzáró gálán vagy kiállítás keretén belül bemutatható. Határidő: május 30. Felelős: osztályfőnökök László Erika mk.-vez.., Pintérné Szaszkó Gabriella Takácsné Szilágyi Erzsébet ig. h. Zsákai Anikó és Gulácsiné Szabó Ilona Az iskolaépületek dekorációjának megújítása, fejlesztése tükrözze, hogy alapfokú művészeti iskola vagyunk.. Határidő: március 15. Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet ig.h. Bíró Istvánné ig. h. és a rajziskolai nevelők Alkotó, aktív szakmai kapcsolat kialakítása a település óvodáival, középiskolájával, közművelődési intézményeivel. Határidő: április30.. Felelős: Bíró Istvánné ig.h. és Takácsné Szilágyi Erzsébet ig. h Az új adminisztrációs feladatok szervezése, ellátása, ellenőrzése. (Munkaidőnyilvántartás, munkatervek, foglalkozástervek stb.) Határidő: folyamatos Felelős: Szabó Mihályné ig. Bíró Istvánné ig. h. Takácsné Szilágyi Erzsébet ig. h Az iskolaépületek, a tantermek, közösségi helyiségek, az udvarok, egyéb helyiségek tisztaságának megőrzése, tudatos rendezése. Az iskolák környékének rendezése, tisztaságának megőrzése. Tisztasági akciók szervezése Határidő: június 14. Felelős: Bíróné Kardos Klára mk. vez. (minden nevelő) Felkészülés a pedagógus minősítésekre ill. portfolió készítése. Határidő: június 14. Felelős: minden érintett nevelő Járási verseny meghirdetése olyan tárgyból, melyek eddig nincsenek a közelünkben. (Pl.: szövegértés, történelem, természetismeret stb) Határidő: október 31. Felelős: munkaközösségvezetők

6 A honlap fejlesztésének technikai biztosítása Határidő: szeptember 31. ill. folyamatos Felelős: Hudák Zsolt A teremhasználati rendek megtartása, ellenőrzése. Teremórarend kifüggesztése. Határidő: október 15. Felelős: a tantermekért felelős nevelők Igazgatóhelyettesek A kompetenciamérésre való felkészülés (ütemterv készítése, ellenőrzés módja). Az iskolai mérési eredmények (IMIP alapján) összegyűjtése, archiválása) Határidő: szeptember 20. Végrehajtás az ütemterv szerint Felelős: Bíró Istvánné, Takácsné Szilágyi Erzsébet, Sonkolyné Nagy Júlia A tanulók nem tanórai keretekben megvalósuló programjának megszervezése. Határidő: szept. 15. Felelős: Szabó Mihályné igazgató, igazgatóhelyettesek Az intézmény arculatának, állandó programjainak megtervezése aktualizálása, áttekintése, megvalósítása. A témahetek programjainak elkészítése, megvalósítása. Határidő: szept. 30. ill. folyamatos Felelős: igazgatóhelyettesek, ill. minden nevelő Határtalanul pályázat lebonyolítása. Határidő: folyamatos, ill. pályázat szerint Felelős: Kovácsné Kukovecz Anita + 7-es osztályfőnökök A szülői házzal való kapcsolat erősítése, a gyermek és ifjúságvédelmi munka hatékonyságának növelése valamennyi épületben. A SZÜLŐK Híradójának aktualizálása, a honlapon a szülőknek szóló hírek megjelentetése. Határidő: folyamatos Felelős: minden nevelő, Kardosné Karikó Tóth Rita gyermek és ifjúságvédelmi felelős Bekapcsolódás a Mária rádió helyi stúdiójának munkájába Határidő: szeptember 15. ill. aktuálisan Felelős: Szabó Mihályné és Dr. Pálfi Tiborné A települési szervezetek drog prevenciós munkájába való aktív bekapcsolódás, különböző rendezvényekre való mozgósítás stb. Határidő: folyamatos Felelős: minden nevelő a maga területén A 2. és a 6. évfolyamon a NAT alapján a tantervek, tanmenetek felülvizsgálata, átdolgozása. Határidő: szept. 15. Felelős: tantárgyfelelősök, munkaközösség-vezetők Az iskolai mérési anyag, mérési rendszer áttekintése, aktualizálása, felhasználása

7 - 7 - Határidő: október 30. Felelős: Bíró Istvánné, Takácsné szilágyi Erzsébet, munkaközösség-vezetők A tantestület tájékoztatása munkaértekezlet keretében az SNI-s, BTMN-es tanulók ellátásáról. (Esetmegbeszélés) Határidő: április 20. Felelős: Bíró Istvánné, Dr. Györgyi Lajosné Versenyek Az alsó tagozatos munkaközösség a 2014/2015-ös tanévben a következő versenyeken kíván részt venni Sorszám A verseny neve Felelős nevelő 1. Matek-kuckó 2.évfolyam csoport 2. Észforgató 1.évfolyam csoport 3. Házi helyesíró verseny Gulácsiné Szabó Ilona Rónyainé Gortva Piroska 4. Házi Aranyszáj-szépolvasó verseny Rónyainé Gortva Piroska Kovács Mariann 5. Mesemondó verseny (városi ) Romhányi Ágnes 6. Márton-napi szavalóverseny (városi) Szabóné Tóth Andrea 7. Homoki szavalóverseny (területi) A Márton napi győztes 1.o.tanuló nevelője 8. Játékos sportverseny(területi) alsós munkaközösség 9. Kürtkerülő duatlon (területi) Jauernik Istvánné 10. Fuss az egészségért(területi) Jauernik Istvánné 11. Közlekedésbiztonsági verseny(megyei) Csatóné Prókó Annamária 12. Megyei helyesíró verseny A helyi verseny I.h. 3.o. tanítója A mese.m. vagy hagos.o. vers. 3.oszt. 1.h. tanítója 13. Aranyszáj szépolvasó szép beszéd v. (megyei) 14. Ószőlői matematika verseny(megyei) Jauernik Istvánné 15. Mátyás tudósai szavaló, matematika, rajz verseny(megyei) PintérnéSzaszkó Gabriella 16. Zrínyi llona matematika v. Csatóné Prókó Annamária 17. Országos duatlon diákolimpia megyei Jauernik Istvánné 18. Akadályverseny (DÖK) (alsó tagozat) Gulácsiné Szabó Ilona 20. Játékos húsvéti váltóverseny Gulácsiné Szabó Ilona (DÖK) (alsó tagozat) 21. Márton kupa(dse, alsó tagozat) Romhányi Ágnes

8 - 8 - A társadalomtudományi munkaközösség a 2014/2015-ös tanévben a következő versenyeken kíván részt venni Sorszám A verseny neve Felelős nevelő 1. Mesével kerek a világ Sarudi Éva 2. Horváth Mihály Gimnázium angol Sarudi Éva 3. Horváth Mihály Gimnázium német László Erika 4. Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny Sarudi Éva (Szabó Mihályné) 5. Országos idegen nyelvi v. angol 7-8. Dr. Pálfi Tiborné 6. Országos idegen nyelvi v. német 7-8. Csollákné A. Etelka 7. Márton napi szavalóverseny Sonkolyné N. J. 8. Simonyi Zsigmond Helyesíró Verseny Zsákai Anikó 9. Mátyás tudósai megyei verseny Szöllősi Zoltánné 10. Megyei német nyelvi verseny 6. évf. Csollákné A. Etelka 11. Tiszaföldvári angol verseny Dr. Pálfi Tiborné 12. Tiszaföldvári német nyelvi Csollákné A. Etelka 13. Iskolai történelem verseny László Erika 14. Nyelv(ész) háziverseny (Dök) Szeptember: Szöllősiné Október: Sarudi Éva November: Sonkolyné Január: Dénes M. Február: Szabó Mihályné Március: Takácsné Sz. E. Április: Zsákai Anikó A természettudományi munkaközösség a 2014/2015-ös tanévben a következő versenyeken kíván részt venni Sorszám A verseny neve Felelős nevelő 1. Zrínyi Ilona Matematika verseny Tóth Irén Enikő 2. Ószőlői matematika verseny Tóth Attila 3. Curie matematika verseny Biróné Kardos Klára 4. Bolyai matematika verseny Bíróné Kardos Klára 5. Fizika plusz verseny Bíróné Kardos Klára 6. Eötvös levelezős fizika verseny Bíróné Kardos Klára 7. Sajó Károly Természetvédelmi verseny Kovácsné Kukovecz Anita 8. Curie környezetvédelmi verseny Kovácsné Kukovecz Anita 9. Kaán Károly természetismeret verseny Kovácsné Kukovecz Anita 10. Tiszaföldvári természetismeret verseny Lapisné Winter Katalin 11. Bolyai természettudományi csapatverseny Lapisné Winter Katalin 12. Barátunk a természet Lapisné Winter Katalin 13. Közlekedés történeti verseny Lapisné Winter Katalin 14. Hevessy György Országos kémia verseny Lapisné Winter Katalin 15. Curie kémia verseny Lapisné Winter Katalin

9 Fiumei úti ált.isk rajzverseny Lászlóffy Béla Házi versenyek 1. Matemetika 5-6.évfolyam Tóth Irén évfolyam Bíróné Kardos Klára 3. Természetismeret 5-6. évfolyam Lapisné Winter Katalin évfolyam Kovácsné Kukovecz Anita 5. Fizika Bíróné Kardos Klára 6. Tavasz rajz verseny Lászlóffy Béla 7. Hulladékból alkottuk Lapisné Winter Katalin Duatlon területi,megyei verseny korosztályonként Vincze Béla Varga Bringa futam Vincze Béla Pick utcai futóverseny Vincze Béla Ergométeres verseny / házi,területi,országos/ Vincze Béla Vivicitta Szolnok Vincze Béla Tour de Tisza-tó Vincze Béla 2.3 A művészeti oktatás kiemelt feladatai Fő feladatunk a vizuális nevelés eszközeivel hatni a gyerekek egész lényére: képességfejlesztés és tehetséggondozás Oktatás-nevelés terén: - Egyéni fejlődés ütemét és életkort figyelembevevő feladatokkal vezetjük a gyermekeket az elmélyült alkotómunkában. - Változatos anyag- és eszközhasználat, többféle technika megismertetése, megtapasztalása mellett fontos a klasszikus rajzolás-, festés és mintázás alapjainak elsajátíttatása. - Sokirányú inspiráló élménynyújtással közvetítjük a legalapvetőbb értékeket, az egyetemes, magyar és helyi kultúra kincseit. - A mesék, mondák, legendák segítségével a személyiség komplex fejlesztését segítjük. - Programjaink az alkotó fantázia kibontakozásának lehetőségét biztosítják. - A művészeti irányú továbbtanulás mellett igen fontos a tárgykészítő szakmákhoz szükséges rajzi felkészültség segítése is Feltételek, módszerek terén: - Biztonságot adó, szeretetteljes, nyugodt légkörre törekszünk. - Rendszeres, a pozitívumokat megerősítő értékelést végzünk, a szülőknek negyed évenként írásbeli tájékoztatót küldünk. - Az elmélyült alkotómunkát változatossá tesszük érzékszerveket próbára tevő, fejlesztő játékokkal, melyeket évek óta gyűjtünk. Mellette fontosak az egyszerű táncos- és más, teret és mozgást igénylő népi játékok a mozgásigény kielégítésére. - Mesék, mondák tanulságait vizuális módon megjelenítve segítjük a gyerekeket korosztályi problémáik feldolgozásában. - Az egyéni feladatok mellett minden életkorban alkalmat nyújtunk közösségi vizuális tevékenységek gyakorlására. - A rangos versenyek elsősorban a helyben alkotáshoz kötöttek lehetőségét kihasználjuk minél több tanuló egyéni fejlődéséhez.

10 Programjaink: - A gyermekek örömét, fejlődését szolgálják, melyeknek ők maguk is aktív szereplői. - A hagyományos kereteket évente új, gyerekek által kitalált, megvalósított elemekkel töltjük fel. - Nyitás a külvilág felé, bemutatkozás, eredmények felmutatása a gyermekek és a nevelők részéről. - Programjaink kapcsolatok erősítői más közösségekkel, családokkal, volt kollégákkal és diákokkal, a várossal, valamint egyének között. Határidő: folyamatos Felelős: a művészeti iskola valamennyi nevelője A művészeti oktatás a 2014/2015-ös tanévben a következő versenyeken kíván részt venni: 3. Intézményirányítási feladatok 3.1 Szervezetépítési feladatok: Vezetői feladatkörök, kompetenciák, felelősségi körök tisztázása, rögzítése (munkaköri leírások aktualizálása.) Határidő: szeptember 15. Felelős:Szabó Mihályné A munkaközösség-vezetők hatás és feladatkörének átdolgozása, aktualizálása. Határidő: szeptember 15. Felelős: Szabó Mihályné Az adminisztrációs feladatkörök pontos körülírása Határidő: szeptember 30. Felelős: Szabó Mihályné A felelősi rendszer működtetése, ellenőrzése. Határidő: szeptember 15. ill. folyamatos Felelős: Igazgató, igazgatóhelyettesek Az iskola különböző helyiségei rendjének kialakítása, áttekinthetősége,ellenőrzése Határidő: december 31. Felelős: Szabó Mihályné, munkaközösség-vezetők, ig. helyettesek 4. Technikai működési feladatok

11 A munkaügyi, foglalkoztatási dokumentumok aktualizálása, napra kész szintű rendezése Határidő: szeptember 30. Felelős: Szabó Mihályné Rozmisné Oláh Katalin 4.2 Az irattár naprakész rendezése. Határidő: szeptember 30 Felelős: Tóth Mária 4.3 A tanuló-nyilvántartás naprakész vezetése Határidő: szeptember 15 Felelős: Zsindelyné Pápai Erzsébet 4.4. A statisztika elkészítése, a KIR folyamatos aktualizálása határidő: október 15. felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet ig.h Zsindelyné Pápai Erzsébet 4.5 Gyermek, felnőtt balesetek megelőzése, az ezekkel kapcsolatos intézkedések. Határidő: folyamatos Felelős: Rozmisné Oláh Katalin 4.6 Gazdasági ügyek intézése, kapcsolattartás a Városgondnoksággal, a tankerülettel. Határidő: folyamatos Felelős: Rozmisné Oláh Katalin 5.1. Pedagógusok munkájának ellenőrzése 5. Ellenőrzési terv A 2014/2015-ös tanévben óralátogatás, interjúk, dokumentumok elemzése útján történik A 2014/2015-ös tanévben előre egyeztetett időpontban az iskolaigazgató minden nevelőt meglátogat legalább egy órán, foglalkozáson. Elkészíti az a típusú óralátogatási feljegyzést, amit a pedagógus a portfóliójában felhasználhat. Határidő: május 31. Felelős: Szabó Mihályné igazgató Az igazgatóhelyettesek egyeztetés szerint eseti óralátogatást végeznek. Szükség szerint beavatkoznak, ahol a tanítást lehetetlenné tevő körülmények merülnek fel. Határidő: értelemszerűen Felelős: Bíró Istvánné és Takácsné Szilágyi Erzsébet igazgatóhelyettesek Súlyos tanulási, magatartási problémák felmerülése esetén esetkonferenciák szervezése. Határidő: alkalomszerűen Felelős: Igazgatóhelyettesek, gyermek és ifjúságvédelmi felelősök. ) 5.2 Szakmai munka koordinálása

12 Minden hónap első szerdáján 14 órától a Deák F utcai épületben a munkaközösségvezetőkkel vezetőségi ülésen szakmai megbeszélések tartása, konzultáció, információcsere. Határidő: folyamatos Felelős: Szabó Mihályné Havi egy alkalommal szakmai konzultáció a rajziskolai pedagógusokkal Határidő: folyamatos Felelős: Bíró Istvánné Minden kedden óráig vezetői megbeszélés, információs megbeszélés. Határidő: aktuálisan Felelős: Szabó Mihályné Munkaközösségi megbeszélések a mellékelt munkaközösségi munkaterv szerint Határidő: folyamatos a tervezés szerint Felelős: Minden munkaközösség-vezető VI. I d ő t e r v 6.1 A tanév rendje: A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: szeptember 1. (hétfő) június 15. (hétfő) Az első tanítási nap szeptember 1. A hét hétfő. A tényleges tanítási napok száma: Az első félév január 16-ig tart A szülők értesítése a félév tanulmányi eredményeiről 2015.január 23-ig Őszi szünet: október 27-től október 31-ig A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. (szerda) A szünet utáni első tanítási nap: november 3. (hétfő) Téli szünet: december január 2. A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 19. (péntek) A szünet utáni első tanítási nap: január 5. (hétfő) Tavaszi szünet: április 2. április 7. A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 1. (szerda) A szünet utáni első tanítási nap: április 8. (szerda) A szünetek munkanapjain az iskolának igény szerint gondoskodnia kell a tanulói felügyeletről! Napközis munkaközösség szervezése a P.P. szerint Nyári napközi (igény szerint) június június 26-ig. Felelős: Bíróné Kardos Klára (Készült a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján) Országos mérés, értékelés

13 május 27-én (szerda) alapkészségek (olvasás-szövegértés, matematikai alapkészségek fejlődését) a 6., a 8. évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A méréshez szükséges adatokat nov. 21-ig kell megküldeni az Oktatási Hivatalnak Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet ig.h Az iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középiskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát a Felvételi Központnak. Határidő: febr. 15. Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet ig.h Az első osztályosok bemeneti mérése a Kt. változása szerint. ( Alapkészségek hiányainak feltárása) DIFER. a október 10-ig a tanulók kiválasztása, jelentés az OH-nak október 22-ig.. A vizsgálat elvégzésének határideje: december 5. Ideje: december 5. Felelős: Bíró Istvánné ig. h A Tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése az országos mérés keretén belül a FITT módszertani anyag alapján. (1-4. évfolyam kivételével.) Ideje: január 5.-május 27. között Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet ig.h A testnevelést tanító kollégák A 6. és a 8. évfolyamon angol ill. német nyelvet első idegen nyelvként tanulók mérése (OH szervezése). A méréshez szükséges adatok szolgáltatása: november 21-ig megküldendő az OH-hoz. A mérés időpontja június 11. (központi mérőanyaggal, melyet az iskola kiegészíthet idegen nyelvi szóbeli tudás felméréssel. Az adatokat június 30-ig kell megküldeni az OH-nak az általa meghatározott módon A SZTE mérés értékelési rendszerébe való bekapcsolódás. Ideje: A SZTE jelzése szerint Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet, Bíró Istvánné Munkaszüneti napok: október 23. (csütörtök) Nemzeti ünnep november 1. (szombat) Mindenszentek március 15. (vasárnap) Nemzeti ünnep május 1. (péntek) a Munka ünnepe május 25. (hétfő) Pünkösd 6.2. Értekezletek Tanévnyitó értekezlet (Deák) Ideje: augusztus 29. (péntek) 8 30 Felelős: Szabó Mihályné igazgató Levezető: Takácsné Szilágyi Erzsébet igazgatóhelyettes Őszi nevelési értekezlet. (Lehetőség szerint) Ideje: október Felelős: Bíró Istvánné ig.h. Takácsné Szilágyi Erzsébet ig.h.

14 Félévi osztályozó értekezlet Alsó tagozat: január 19. (hétfő) 13 ó 30 h alsó tagozat Deák tanári Felső tagozat: január 19. (hétfő) 14 h felső tagozat Széchenyi tanári Rajziskola: január 21. (szerda) 8 óra Ellenőrző dátuma: január 22. kiosztása: január (csütörtök-péntek) Felelős: Bíró Istvánné igazgatóhelyettes Takácsné Szilágyi Erzsébet igazgatóhelyettes Szabó Mihályné igazgató Félévi értekezlet (Deák) Ideje: január 26. (hétfő) 8 30 Felelős: Szabó Mihályné igazgató Levezető: Bíró Istvánné ig. h Tavaszi nevelési értekezlet (Kapcsolódva a Megyei Pedagógiai Napok rendezvényeihez.) Ideje: márc.-ápr. Felelős: Bíró Istvánné igazgatóhelyettes Év végi osztályozó értekezlet: Alsó tagozat: június 15. (hétfő) 8 h alsó tagozat Széchenyi 20-as terem Felső tagozat: június 15. (hétfő) 9 h felső tagozat Széchenyi tanári Rajziskola: június 10. (szerda) 8 óra Felelős: Bíró Istvánné igazgatóhelyettes Takácsné Szilágyi Erzsébet igazgatóhelyettes Szabó Mihályné igazgató Dokumentumok dátuma: június 20. Összeolvasás: június 18-án 8-12 óráig 3 fős bizottságokban. Felelősek: osztályfőnökök Naplók, anyakönyvek leadása: június 18. (csütörtök) 14 óra épületenként Felelős: Bíró Istvánné igazgatóhelyettes Takácsné Szilágyi Erzsébet igazgatóhelyettes Tanévzáró értekezlet, nyári munkaterv (Deák) Ideje: június 19 (péntek) 8 30 Felelős: Szabó Mihályné igazgató Levezető: Bíró Istvánné igazgatóhelyettes 6.3. Intézményi ünnepségek, megemlékezések Tanévnyitó ünnepség (Deák F. utcai épület) Ideje: augusztus 29. (péntek) 17 h Felelős: Bíró Istvánné igazgatóhelyettes Tóthné Birgés Emese

15 Megemlékezés az aradi vértanúkról (Műv. Ház) Ideje: október 6. (hétfő) 11 és 12 óra Felelős: Csollákné Apatóczki Etelka Szabó Mihályné Az alsó tagozatosok: október 6-án magyarórán, osztálykeretben emlékeznek meg a vértanúkról. Ünnepi iskolai faliújság készítése: Felelős: Zsákai Anikó (Széchenyi) Rónyainé Gortva Piroska (Deák) A városi szintű megemlékezés egyeztetés alatt áll. Felelős: Csollákné Apatóczki Etelka, Szabó Mihályné Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról október 22-én (szerda) Középiskolások műsorának megtekintése Ünnepi iskolai faliújság készítése: Felelős: Dénes Mónika Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól való megemlékezés február 25. Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet, Tóth Attila Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe. Ideje: március 13. (péntek) 8 óra (Sportcsarnok) 1-8. évf. Felelős: Gulácsiné Szabó Ilona, Pintérné Szaszkó Gabriella, Rónyainé Gortva Piroska A városi szintű megemlékezés egyeztetés alatt áll. Felelős: Gulácsiné Szabó Ilona, Pintérné Szaszkó Gabriella, Rónyainé Gortva Piroska Ünnepi iskolai faliújság készítése: Felelős: Sonkolyné Nagy Júlia (Széchenyi) Hegedűs Tünde (Deák) Megemlékezés a holokauszt áldozatairól Ideje: április 16. Felelős: László Erika Tanévzáró, ballagás Ideje: június 20.(szombat) 8 óra Széchenyi épület Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet ig.h. 7-es osztályfőnökök, 8-os osztályfőnökök Alkalmi faliújságok készítése a munkaközösségek munkatervében: pl. ősz, Márton napok, karácsony, tél, húsvét, tavasz, év vége stb.) a munkaközösségek beosztása szerint Témahetek ideje: 6.4 Vizsgák rendje:

16 Osztályozó vizsga Ideje: január 28. ( szerda) 14 óra (Széchenyi) Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet ig. h A vizsgára bocsátásról a január 19-ig dönt a tantestület. Év végi osztályozó vizsga Ideje: június óra (Széchenyi) Felelős Takácsné Szilágyi Erzsébet A vizsgára bocsátásról a vizsgát 15 nappal megelőző munkaértekezlet dönt Művészeti oktatás vizsgaidőszaka: Ideje: május 20.(szerda) 8 óra Javító vizsga: Ideje: augusztus 19. (szerda) 8 óra Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet 6.5. Szülői értekezletek Szülői értekezletek szeptember óra 1. évf. összevont 17ó 30-tól osztályonként szeptember óra 5. évf. összevont, 17ó 30-tól osztályonként szeptember óra összevont szülői értekezlet szeptember 2-9-ig valamennyi osztály október 15. (szerda) évfolyam továbbtanulási szülői értekezlet. (Széchenyi) január 26 január 30-ig valamennyi osztály február 4. (szerda) 17 óra összevont szülői értekezlet (Deák) május 31. A szülők tájékoztatása a kiválasztott tankönyvekről Ezen kívül az osztályfőnökök igény szerint tarthatnak szülői értekezletet Fogadóórák: október 13. (hétfő) alsó-felső tagozat november 10. (hétfő) alsó-felső tagozat december 15. (hétfő) alsó-felső tagozat március 9. (hétfő) alsó-felső tagozat április 13. (hétfő) alsó-felső tagozat május 11. (hétfő) alsó-felső tagozat 6.6 Egyéb határidők Osztálynaplók, rajziskolai naplók napközis naplók kitöltése, aláíratása, adatok egyeztetése, 1., 5. osztályos anyakönyvek, új tanulók anyakönyvi bejegyzése, évismétlők bevezetése az új anyakönyvbe Ideje: szeptember 12. (péntek)

17 Felelős: igazgatóhelyettesek ellenőrzik Munkaközösségi munkatervek elkészítésre. Ideje: szeptember 14. Felelős: Munkaközösség-vezetők + DÖK, DSE, könyvtár leadják az igazgatónak Magántanulói ellátás, egyéb foglalkozások kezdete (sportkör, fejlesztő óra, korrepetálás, szakkör, stb.) Ideje: szeptember 8-tól kezdődnek június 5-ig Felelős: igazgatóhelyettesek Érintett nevelők Szabadon felhasználható napok. Őszi akadályverseny 1 nap. Félévi értekezlet 1 nap. Diákönkormányzatok felhasználása 2 nap. Az utolsó tanítási nap (jún. 15. hétfő) 1 nap 5 nap Ledolgozandó napok: Október 18. (szombat) okt. 24 helyett December 13. (szombat) dec. 24 helyett Január 17. (szombat) január 2 helyett Augusztus 8.(szombat) aug. 21 helyett 7. A diákönkormányzat rendezvényei (a munkaterv melléklete) 8. A DSE munkaterve, versenynaptár (a munkaterv melléklete) 9.A munkaközösségek munkatervei (az iskolai munkaterv melléklete) 10. A rajziskola munkaterve (az intézményi munkaterv melléklete) 11. Iskolai könyvtár munkaterve (az intézményi munkaterv melléklete) Kunszentmárton, augusztus 29. Szabó Mihályné intézményvezető

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2015/2016. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2015. augusztus 31.(hétfő) 2014-2015. tanév augusztus 24. hétfő 8.00 Alakuló és évnyitó értekezlet

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla Éves munkaterv 2016/2017 tanév Munkaterv 2016/2017 tanév 1. félév Időpont Esemény Felelősök hétfőnként 8.00 Vezetői megbeszélés. Solti Kálmán igazgató augusztus

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2016/2017-es tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2016/2017-es tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2016/2017-es tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. csütörtök 2. 2. péntek Eseménytervezet Els tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

P R O G R A M T E R V

P R O G R A M T E R V Szolnoki Széchenyi István Gimnázium Kelt: 2016. augusztus P R O G R A M T E R V 2016-2017. TANÉV A Programterv a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium 2016/2017-es tanévre szóló munkaterve készült. A tanév

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

A 2016/2017-os tanév munkarendje

A 2016/2017-os tanév munkarendje A 2016/2017-os tanév munkarendje 1. Tanévnyitó tantestületi értekezlet: 2016. augusztus 30. 8.00 Tanévnyitó: 2016. szeptember 1. tanévnyitó, osztályfőnöki nap 2. A szorgalmi időszak kezdete: 2016. szeptember

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017

Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017 Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017 Készítette: Kovács Tibor intézményvezető helyettes Időpont Esemény Felelős 08.29. Vezetői értekezlet 08.30. Javítóvizsga

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 2016/2017 Megnevezés Időpont Felelős/program Tanév kezdő napja 2016. szeptember 1. Tanévzáró napja Szorgalmi idő 2016. szeptember 1. Az első félév vége 2017. január 20. Értesítés az

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

P R O G R A M T E R V

P R O G R A M T E R V SZOLNOKI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM 5000 Szolnok, Széchenyi István körút 16. (56) 340-555, 522-167 (56) 342-834 OM azonosító: 035994 E-mail: szig@szechenyi-szolnok.sulinet.hu http:// www.szechenyi-szolnok.sulinet.hu

Részletesebben