Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 2014/2015-ös tanév. Munkaterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 2014/2015-ös tanév. Munkaterv"

Átírás

1 Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév Munkaterv Kunszentmárton, augusztus 29. A szakalkalmazott közösség a augusztus 29-i értekezleten megtárgyalta és elfogadta. Szabó Mihályné intézményvezető

2 Helyzetelemzés: 1.1 Humán erőforrás: A gyermek, tanulói létszám alakulása: A 2014/2015-es tanévet 529 fő kezdi meg intézményünkben. Ez az előző évhez képest 9,5%- os létszám csökkenést jelent. Öröm azonban, hogy 3 első osztály indítására kaptunk engedélyt. Így nem magas osztálylétszámokkal dolgozhatunk. Tanítványaink közül 31 fő olyan problémával küzd, hogy 2 főként kell figyelembe venni. (SNI), és 54 fő BTMN-es. A tanulói létszám 23 osztályban tanul, így az iskolai osztályok átlagos létszáma: 23 fő, ami jónak mondható. Elég magas az óvodában maradók aranya, így a tanévet 7 éves vagy annál idősebb első osztályosok kezdhetik meg. Jellemző, hogy a most beiratkozott elsősök között 1 fő csak az SNI-s és 2 fő a BTMN-es. Várhatóan 8 magántanuló lesz az 5. évfolyamon. Olyan magatartási, tanulási problémákkal küzdenek ezek a túlkoros gyerekek, hogy az osztályközösségbe nem tudnak beilleszkedni, nagyon nagy hátrányuk csak fokozódott a rendszertelen iskoláztatás miatt. A CSSK úgy járult hozzá a szülői kéréshez, hogy a gyerekek napközis ellátásának lehetőségét is biztosítanunk kell. Tanulóik közül 9 fő halmozottan hátrányos helyzetű, 32 fő hátrányos helyzetű. GYVT-s tanulók száma: 7 délutános csoportban 202 tanuló kap ellátást a Deák épületben, így a csoportok átlagos létszáma 30 fő, ami az elfogadható érték maximuma, a Széchenyi épületben 53 fő kért állandó délutáni napközis ellátást A művészeti oktatás tanulói létszáma A 2014/2015-ös tanév létszáma 145 fő, éves tanulók, akiket 12 tanulócsoportban foglalkoztatunk. Ez stabil létszámot jelent. A személyi és tárgyi adottságok biztosítják a kézműves, a grafika és a tűzzománc műhelyek működtetését. A jelenlegi tanév során már gondot jelentett a foglalkozások időbeli elhelyezése a magas tanulói óraszámok miatt (az 1. és 2 évfolyamon minden nap 5 óra van). Ez a következő tanévekben még nagyobb problémát fog jelenteni. A tanulólétszám összetételét tekintve magas a hátrányos helyzetűek aránya (57,6%). 1.2 A dolgozói létszám alakulása: Fő Munkakör Foglalkoztatási Megjegyzés idő 43fő Ált isk. pedagógus 8 órás 12 tanító, 8 napközis, 1 gyógyped., 11 felsős of, 6 felsős nem of. 3 fő isk. vez.,. 1 fő könyvt.., 1 fő GYES 2 fő Rajziskolai pedagógus 8 2 fő szaktanár 1 fő az ált iskolai oktatásból 4 fő Pedagógiai munkát segítő munkatárs 8 1 fő gyermek és ifj., 3 fő adm. Prémium éves 1 fő 49 fő Összes szakalkalmazott

3 Tárgyi feltételek alakulása: Intézményünk 3 épülettel gazdálkodik az alábbi megoszlás szerint: - Deák F utca 4. székhely, alsó tagozatos épület - Kossuth L utca 3. Alapfokú Művészeti Iskola. épülete - Kunszentmárton Széchenyi ltp. 1.Általános iskola felső tagozatának épülete Az intézmény épületeinek állapota megfelelő. A nyár folyamán csak a legminimálisabb javítások, karbantartási munkálatok lettek elvégezve. Még esztétikai javításokra nem került sor, elsődleges volt a biztonságos működés feltételeinek megteremtése. A tanév végén , Ft-ot nyertünk tehetséggondozó munkára, sajnos olyan időbeli csúszások voltak, hogy nem a legpraktikusabb felhasználást tudtuk alkalmazni. A társadalomtudományi munkaközösség 3 db komoly magnót kapott. Egy tanteremben (informatika) tudtunk sötétítőt cserélni, 17 széket újrakárpitoztattunk. A Deák épületben egy tantermet kialakítottunk, mely korábban informatika teremként funkcionált. Így most 100%-os a Deák épület kihasználtsága. Egyedül a kézműves terem tartogat még lehetőségeket. Nagy öröm mindannyinknak, hogy a rajziskola változatlan helyszínen folytathatja munkáját. Az épület belső kialakítása, raktárainak rendje kifejezetten erre a tevékenységre lett kialakítva. Nagy törést jelentett volna a szakmai munkában egy újabb helyszín keresése, egy újabb költözködés. Sajnos ott egy nagyobb takarításon kívül más gondozás nem történt. Az informatikai eszközeink közül a legfiatalabbak is 4 évesek, a Széchenyis informatika terem gépei ennél is régebbiek, tehát fokozottabban kell megbecsülni, és vigyázni minden taneszközre. 1.4 A pénzügyi feltételek alakulása: A gazdasági munkával a Kunszentmártoni tankerület munkatársai foglalkoznak, a működtetés költségei a Városgondnokságon realizálódnak. Gazdálkodásra valós rálátásunk nincs. A legszükségesebb anyagok biztosítottak. Eddig a személyi kifizetések is rendben megtörténtek. 1.5 A nyári szakmai munkálatok: A nyár legkiemelkedőbb eseményei: a német gyerekek fogadása, melybe bekapcsolódott: Csollákné Apatóczki Etelka, László Erika, Sarudi Éva, Takácsné Szilágyi Erzsébet, Sári Mária, Bíróné Kardos Klára, Lapisné Winter Katalin, Dr. Pálfi Tiborné, Szöllősi Zoltánné. Valamint nagyon szakszerűen a konyhai dolgozók, a takarítók, a közfoglalkoztatottak. A magyar gyerekek németországi táboroztatását Csollákné Apatóczki Etelka, Sarudi Éva, László Erika és Dr. Pálfi Tiborné végezte. Köszönet a problémamentes jó hangulatú munkáért. A CSSK által szervezett nyári (3 hetes) napközis táborban Kómár Mária kolléganő vett részt nagyon aktívan. A tankönyvek júniusi visszavételezése és augusztusi kiadása: Hegedűsné Sinkó Éva feladata volt, és köszönjük Bárdosné Bíró Mária rendszeres szakszerű közreműködését ebben a feladatban. A tankönyvrendelés és kiosztás Sarudi Éva kolléganő végezte, és segítségére László Erika tanárnő volt. A 7-8. osztályt végző felnőttek nyári képzésébe Bíróné Kardos Klára, Tóth Attila, Szöllősi Zoltánné, Nyíri Csaba kollégák vettek részt. A javító vizsgára utasított tanulók felkészítését 3 héten keresztül Vasné Rónyai Gyöngyi kolléganő végezte.. Pályázat készítése iskolai kiemelkedő programokra, mely a térségi iskolák fejlesztését célozza meg.

4 A 2014/2015-ös tanév kiemelt feladatai 2.1 Valamennyink kiemelt feladata, hogy a törvényi szabályozásnak, előírásoknak megfelelően szervezzük az iskolai élet mindennapját. 2.2 Az általános iskolai nevelő-oktató munka kiemelt feladatai Az udvarias viselkedésre nevelés. Kiemelten a napszaknak, életkornak, megfelelő köszönés, az életkornak, nemnek megfelelő megszólítás, kapcsolatteremtés, a telefonálás illemtana. Határidő: június 14. ill. folyamatos Felelősök: munkaközösség-vezetők (minden nevelő) A JELES NAPOK megemlékezései. Határidő: június 14. Felelős: Lapisné Winter Katalin, Pintérné Szaszkó Gabriella A további lépések megtétele az Akkreditált Tehetségpont cím megőrzésére, a Kiváló akkreditált tehetségpont elérésére. Határidő: december 31. ill. folyamatos. Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet ig. h A vöröskeresztes elsősegélynyújtó versenybe való bekapcsolódás, részvétel, felkészülés szervezése. Határidő: program szerint Felelős: Bíróné Kardos Klára A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése, az anyanyelvi nyelvtani ismeretek mélyítése különböző pedagógiai módszerekkel. Határidő: június 14. Felelős: Csollákné Apatóczki Etelka, Pintérné Szaszkó Gabriella Az egészség megőrzés fontosságának tudatosítása, felkészülés a mindennapos testnevelés órák tartására az 1., 2.,3. és 5., 6.,7. évfolyamon. A többi évfolyamon a mindennapos mozgás lehetőségének biztosítása. Határidő: szeptember 30. Felelős: Vincze Béla, a testnevelést tanító nevelők Takácsné Szilágyi Erzsébet, ig. h Az Öveges program megvalósítása a szarvasi Vajda Péter Gimnáziummal közösen. Határidő: május 31. Felelős: Lapisné Winter Katalin A szakmai belső képzés egyik fontos formája a bemutató órák szervezése valamennyi munkaközösségben. Nevelési értekezletek szervezése. Határidő:2015. május 31. Felelős: Valamennyi mk. vezető, igazgatóhelyettes.

5 A magántanulók osztályozó vizsgára bocsátásának rendje. A vizsgák követelményei, évfolyamonként,, tantárgyanként. Ez a PP kiegészítése. Határidő: december 20. Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet ig. h Az három iskolaépület pedagógusainak szakmai egyeztetése. Betekintés a tagozatok munkájába. Határidő: június 20. Felelős: Szabó Mihályné, Bíró Istvánné, Takácsné Szilágyi Erzsébet Készüljön olyan bemutató, melyet az osztály egésze vagy annak nagyobb közössége az osztályfőnökkel együtt készít el, s amely a tanévzáró gálán vagy kiállítás keretén belül bemutatható. Határidő: május 30. Felelős: osztályfőnökök László Erika mk.-vez.., Pintérné Szaszkó Gabriella Takácsné Szilágyi Erzsébet ig. h. Zsákai Anikó és Gulácsiné Szabó Ilona Az iskolaépületek dekorációjának megújítása, fejlesztése tükrözze, hogy alapfokú művészeti iskola vagyunk.. Határidő: március 15. Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet ig.h. Bíró Istvánné ig. h. és a rajziskolai nevelők Alkotó, aktív szakmai kapcsolat kialakítása a település óvodáival, középiskolájával, közművelődési intézményeivel. Határidő: április30.. Felelős: Bíró Istvánné ig.h. és Takácsné Szilágyi Erzsébet ig. h Az új adminisztrációs feladatok szervezése, ellátása, ellenőrzése. (Munkaidőnyilvántartás, munkatervek, foglalkozástervek stb.) Határidő: folyamatos Felelős: Szabó Mihályné ig. Bíró Istvánné ig. h. Takácsné Szilágyi Erzsébet ig. h Az iskolaépületek, a tantermek, közösségi helyiségek, az udvarok, egyéb helyiségek tisztaságának megőrzése, tudatos rendezése. Az iskolák környékének rendezése, tisztaságának megőrzése. Tisztasági akciók szervezése Határidő: június 14. Felelős: Bíróné Kardos Klára mk. vez. (minden nevelő) Felkészülés a pedagógus minősítésekre ill. portfolió készítése. Határidő: június 14. Felelős: minden érintett nevelő Járási verseny meghirdetése olyan tárgyból, melyek eddig nincsenek a közelünkben. (Pl.: szövegértés, történelem, természetismeret stb) Határidő: október 31. Felelős: munkaközösségvezetők

6 A honlap fejlesztésének technikai biztosítása Határidő: szeptember 31. ill. folyamatos Felelős: Hudák Zsolt A teremhasználati rendek megtartása, ellenőrzése. Teremórarend kifüggesztése. Határidő: október 15. Felelős: a tantermekért felelős nevelők Igazgatóhelyettesek A kompetenciamérésre való felkészülés (ütemterv készítése, ellenőrzés módja). Az iskolai mérési eredmények (IMIP alapján) összegyűjtése, archiválása) Határidő: szeptember 20. Végrehajtás az ütemterv szerint Felelős: Bíró Istvánné, Takácsné Szilágyi Erzsébet, Sonkolyné Nagy Júlia A tanulók nem tanórai keretekben megvalósuló programjának megszervezése. Határidő: szept. 15. Felelős: Szabó Mihályné igazgató, igazgatóhelyettesek Az intézmény arculatának, állandó programjainak megtervezése aktualizálása, áttekintése, megvalósítása. A témahetek programjainak elkészítése, megvalósítása. Határidő: szept. 30. ill. folyamatos Felelős: igazgatóhelyettesek, ill. minden nevelő Határtalanul pályázat lebonyolítása. Határidő: folyamatos, ill. pályázat szerint Felelős: Kovácsné Kukovecz Anita + 7-es osztályfőnökök A szülői házzal való kapcsolat erősítése, a gyermek és ifjúságvédelmi munka hatékonyságának növelése valamennyi épületben. A SZÜLŐK Híradójának aktualizálása, a honlapon a szülőknek szóló hírek megjelentetése. Határidő: folyamatos Felelős: minden nevelő, Kardosné Karikó Tóth Rita gyermek és ifjúságvédelmi felelős Bekapcsolódás a Mária rádió helyi stúdiójának munkájába Határidő: szeptember 15. ill. aktuálisan Felelős: Szabó Mihályné és Dr. Pálfi Tiborné A települési szervezetek drog prevenciós munkájába való aktív bekapcsolódás, különböző rendezvényekre való mozgósítás stb. Határidő: folyamatos Felelős: minden nevelő a maga területén A 2. és a 6. évfolyamon a NAT alapján a tantervek, tanmenetek felülvizsgálata, átdolgozása. Határidő: szept. 15. Felelős: tantárgyfelelősök, munkaközösség-vezetők Az iskolai mérési anyag, mérési rendszer áttekintése, aktualizálása, felhasználása

7 - 7 - Határidő: október 30. Felelős: Bíró Istvánné, Takácsné szilágyi Erzsébet, munkaközösség-vezetők A tantestület tájékoztatása munkaértekezlet keretében az SNI-s, BTMN-es tanulók ellátásáról. (Esetmegbeszélés) Határidő: április 20. Felelős: Bíró Istvánné, Dr. Györgyi Lajosné Versenyek Az alsó tagozatos munkaközösség a 2014/2015-ös tanévben a következő versenyeken kíván részt venni Sorszám A verseny neve Felelős nevelő 1. Matek-kuckó 2.évfolyam csoport 2. Észforgató 1.évfolyam csoport 3. Házi helyesíró verseny Gulácsiné Szabó Ilona Rónyainé Gortva Piroska 4. Házi Aranyszáj-szépolvasó verseny Rónyainé Gortva Piroska Kovács Mariann 5. Mesemondó verseny (városi ) Romhányi Ágnes 6. Márton-napi szavalóverseny (városi) Szabóné Tóth Andrea 7. Homoki szavalóverseny (területi) A Márton napi győztes 1.o.tanuló nevelője 8. Játékos sportverseny(területi) alsós munkaközösség 9. Kürtkerülő duatlon (területi) Jauernik Istvánné 10. Fuss az egészségért(területi) Jauernik Istvánné 11. Közlekedésbiztonsági verseny(megyei) Csatóné Prókó Annamária 12. Megyei helyesíró verseny A helyi verseny I.h. 3.o. tanítója A mese.m. vagy hagos.o. vers. 3.oszt. 1.h. tanítója 13. Aranyszáj szépolvasó szép beszéd v. (megyei) 14. Ószőlői matematika verseny(megyei) Jauernik Istvánné 15. Mátyás tudósai szavaló, matematika, rajz verseny(megyei) PintérnéSzaszkó Gabriella 16. Zrínyi llona matematika v. Csatóné Prókó Annamária 17. Országos duatlon diákolimpia megyei Jauernik Istvánné 18. Akadályverseny (DÖK) (alsó tagozat) Gulácsiné Szabó Ilona 20. Játékos húsvéti váltóverseny Gulácsiné Szabó Ilona (DÖK) (alsó tagozat) 21. Márton kupa(dse, alsó tagozat) Romhányi Ágnes

8 - 8 - A társadalomtudományi munkaközösség a 2014/2015-ös tanévben a következő versenyeken kíván részt venni Sorszám A verseny neve Felelős nevelő 1. Mesével kerek a világ Sarudi Éva 2. Horváth Mihály Gimnázium angol Sarudi Éva 3. Horváth Mihály Gimnázium német László Erika 4. Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny Sarudi Éva (Szabó Mihályné) 5. Országos idegen nyelvi v. angol 7-8. Dr. Pálfi Tiborné 6. Országos idegen nyelvi v. német 7-8. Csollákné A. Etelka 7. Márton napi szavalóverseny Sonkolyné N. J. 8. Simonyi Zsigmond Helyesíró Verseny Zsákai Anikó 9. Mátyás tudósai megyei verseny Szöllősi Zoltánné 10. Megyei német nyelvi verseny 6. évf. Csollákné A. Etelka 11. Tiszaföldvári angol verseny Dr. Pálfi Tiborné 12. Tiszaföldvári német nyelvi Csollákné A. Etelka 13. Iskolai történelem verseny László Erika 14. Nyelv(ész) háziverseny (Dök) Szeptember: Szöllősiné Október: Sarudi Éva November: Sonkolyné Január: Dénes M. Február: Szabó Mihályné Március: Takácsné Sz. E. Április: Zsákai Anikó A természettudományi munkaközösség a 2014/2015-ös tanévben a következő versenyeken kíván részt venni Sorszám A verseny neve Felelős nevelő 1. Zrínyi Ilona Matematika verseny Tóth Irén Enikő 2. Ószőlői matematika verseny Tóth Attila 3. Curie matematika verseny Biróné Kardos Klára 4. Bolyai matematika verseny Bíróné Kardos Klára 5. Fizika plusz verseny Bíróné Kardos Klára 6. Eötvös levelezős fizika verseny Bíróné Kardos Klára 7. Sajó Károly Természetvédelmi verseny Kovácsné Kukovecz Anita 8. Curie környezetvédelmi verseny Kovácsné Kukovecz Anita 9. Kaán Károly természetismeret verseny Kovácsné Kukovecz Anita 10. Tiszaföldvári természetismeret verseny Lapisné Winter Katalin 11. Bolyai természettudományi csapatverseny Lapisné Winter Katalin 12. Barátunk a természet Lapisné Winter Katalin 13. Közlekedés történeti verseny Lapisné Winter Katalin 14. Hevessy György Országos kémia verseny Lapisné Winter Katalin 15. Curie kémia verseny Lapisné Winter Katalin

9 Fiumei úti ált.isk rajzverseny Lászlóffy Béla Házi versenyek 1. Matemetika 5-6.évfolyam Tóth Irén évfolyam Bíróné Kardos Klára 3. Természetismeret 5-6. évfolyam Lapisné Winter Katalin évfolyam Kovácsné Kukovecz Anita 5. Fizika Bíróné Kardos Klára 6. Tavasz rajz verseny Lászlóffy Béla 7. Hulladékból alkottuk Lapisné Winter Katalin Duatlon területi,megyei verseny korosztályonként Vincze Béla Varga Bringa futam Vincze Béla Pick utcai futóverseny Vincze Béla Ergométeres verseny / házi,területi,országos/ Vincze Béla Vivicitta Szolnok Vincze Béla Tour de Tisza-tó Vincze Béla 2.3 A művészeti oktatás kiemelt feladatai Fő feladatunk a vizuális nevelés eszközeivel hatni a gyerekek egész lényére: képességfejlesztés és tehetséggondozás Oktatás-nevelés terén: - Egyéni fejlődés ütemét és életkort figyelembevevő feladatokkal vezetjük a gyermekeket az elmélyült alkotómunkában. - Változatos anyag- és eszközhasználat, többféle technika megismertetése, megtapasztalása mellett fontos a klasszikus rajzolás-, festés és mintázás alapjainak elsajátíttatása. - Sokirányú inspiráló élménynyújtással közvetítjük a legalapvetőbb értékeket, az egyetemes, magyar és helyi kultúra kincseit. - A mesék, mondák, legendák segítségével a személyiség komplex fejlesztését segítjük. - Programjaink az alkotó fantázia kibontakozásának lehetőségét biztosítják. - A művészeti irányú továbbtanulás mellett igen fontos a tárgykészítő szakmákhoz szükséges rajzi felkészültség segítése is Feltételek, módszerek terén: - Biztonságot adó, szeretetteljes, nyugodt légkörre törekszünk. - Rendszeres, a pozitívumokat megerősítő értékelést végzünk, a szülőknek negyed évenként írásbeli tájékoztatót küldünk. - Az elmélyült alkotómunkát változatossá tesszük érzékszerveket próbára tevő, fejlesztő játékokkal, melyeket évek óta gyűjtünk. Mellette fontosak az egyszerű táncos- és más, teret és mozgást igénylő népi játékok a mozgásigény kielégítésére. - Mesék, mondák tanulságait vizuális módon megjelenítve segítjük a gyerekeket korosztályi problémáik feldolgozásában. - Az egyéni feladatok mellett minden életkorban alkalmat nyújtunk közösségi vizuális tevékenységek gyakorlására. - A rangos versenyek elsősorban a helyben alkotáshoz kötöttek lehetőségét kihasználjuk minél több tanuló egyéni fejlődéséhez.

10 Programjaink: - A gyermekek örömét, fejlődését szolgálják, melyeknek ők maguk is aktív szereplői. - A hagyományos kereteket évente új, gyerekek által kitalált, megvalósított elemekkel töltjük fel. - Nyitás a külvilág felé, bemutatkozás, eredmények felmutatása a gyermekek és a nevelők részéről. - Programjaink kapcsolatok erősítői más közösségekkel, családokkal, volt kollégákkal és diákokkal, a várossal, valamint egyének között. Határidő: folyamatos Felelős: a művészeti iskola valamennyi nevelője A művészeti oktatás a 2014/2015-ös tanévben a következő versenyeken kíván részt venni: 3. Intézményirányítási feladatok 3.1 Szervezetépítési feladatok: Vezetői feladatkörök, kompetenciák, felelősségi körök tisztázása, rögzítése (munkaköri leírások aktualizálása.) Határidő: szeptember 15. Felelős:Szabó Mihályné A munkaközösség-vezetők hatás és feladatkörének átdolgozása, aktualizálása. Határidő: szeptember 15. Felelős: Szabó Mihályné Az adminisztrációs feladatkörök pontos körülírása Határidő: szeptember 30. Felelős: Szabó Mihályné A felelősi rendszer működtetése, ellenőrzése. Határidő: szeptember 15. ill. folyamatos Felelős: Igazgató, igazgatóhelyettesek Az iskola különböző helyiségei rendjének kialakítása, áttekinthetősége,ellenőrzése Határidő: december 31. Felelős: Szabó Mihályné, munkaközösség-vezetők, ig. helyettesek 4. Technikai működési feladatok

11 A munkaügyi, foglalkoztatási dokumentumok aktualizálása, napra kész szintű rendezése Határidő: szeptember 30. Felelős: Szabó Mihályné Rozmisné Oláh Katalin 4.2 Az irattár naprakész rendezése. Határidő: szeptember 30 Felelős: Tóth Mária 4.3 A tanuló-nyilvántartás naprakész vezetése Határidő: szeptember 15 Felelős: Zsindelyné Pápai Erzsébet 4.4. A statisztika elkészítése, a KIR folyamatos aktualizálása határidő: október 15. felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet ig.h Zsindelyné Pápai Erzsébet 4.5 Gyermek, felnőtt balesetek megelőzése, az ezekkel kapcsolatos intézkedések. Határidő: folyamatos Felelős: Rozmisné Oláh Katalin 4.6 Gazdasági ügyek intézése, kapcsolattartás a Városgondnoksággal, a tankerülettel. Határidő: folyamatos Felelős: Rozmisné Oláh Katalin 5.1. Pedagógusok munkájának ellenőrzése 5. Ellenőrzési terv A 2014/2015-ös tanévben óralátogatás, interjúk, dokumentumok elemzése útján történik A 2014/2015-ös tanévben előre egyeztetett időpontban az iskolaigazgató minden nevelőt meglátogat legalább egy órán, foglalkozáson. Elkészíti az a típusú óralátogatási feljegyzést, amit a pedagógus a portfóliójában felhasználhat. Határidő: május 31. Felelős: Szabó Mihályné igazgató Az igazgatóhelyettesek egyeztetés szerint eseti óralátogatást végeznek. Szükség szerint beavatkoznak, ahol a tanítást lehetetlenné tevő körülmények merülnek fel. Határidő: értelemszerűen Felelős: Bíró Istvánné és Takácsné Szilágyi Erzsébet igazgatóhelyettesek Súlyos tanulási, magatartási problémák felmerülése esetén esetkonferenciák szervezése. Határidő: alkalomszerűen Felelős: Igazgatóhelyettesek, gyermek és ifjúságvédelmi felelősök. ) 5.2 Szakmai munka koordinálása

12 Minden hónap első szerdáján 14 órától a Deák F utcai épületben a munkaközösségvezetőkkel vezetőségi ülésen szakmai megbeszélések tartása, konzultáció, információcsere. Határidő: folyamatos Felelős: Szabó Mihályné Havi egy alkalommal szakmai konzultáció a rajziskolai pedagógusokkal Határidő: folyamatos Felelős: Bíró Istvánné Minden kedden óráig vezetői megbeszélés, információs megbeszélés. Határidő: aktuálisan Felelős: Szabó Mihályné Munkaközösségi megbeszélések a mellékelt munkaközösségi munkaterv szerint Határidő: folyamatos a tervezés szerint Felelős: Minden munkaközösség-vezető VI. I d ő t e r v 6.1 A tanév rendje: A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: szeptember 1. (hétfő) június 15. (hétfő) Az első tanítási nap szeptember 1. A hét hétfő. A tényleges tanítási napok száma: Az első félév január 16-ig tart A szülők értesítése a félév tanulmányi eredményeiről 2015.január 23-ig Őszi szünet: október 27-től október 31-ig A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. (szerda) A szünet utáni első tanítási nap: november 3. (hétfő) Téli szünet: december január 2. A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 19. (péntek) A szünet utáni első tanítási nap: január 5. (hétfő) Tavaszi szünet: április 2. április 7. A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 1. (szerda) A szünet utáni első tanítási nap: április 8. (szerda) A szünetek munkanapjain az iskolának igény szerint gondoskodnia kell a tanulói felügyeletről! Napközis munkaközösség szervezése a P.P. szerint Nyári napközi (igény szerint) június június 26-ig. Felelős: Bíróné Kardos Klára (Készült a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján) Országos mérés, értékelés

13 május 27-én (szerda) alapkészségek (olvasás-szövegértés, matematikai alapkészségek fejlődését) a 6., a 8. évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A méréshez szükséges adatokat nov. 21-ig kell megküldeni az Oktatási Hivatalnak Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet ig.h Az iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középiskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát a Felvételi Központnak. Határidő: febr. 15. Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet ig.h Az első osztályosok bemeneti mérése a Kt. változása szerint. ( Alapkészségek hiányainak feltárása) DIFER. a október 10-ig a tanulók kiválasztása, jelentés az OH-nak október 22-ig.. A vizsgálat elvégzésének határideje: december 5. Ideje: december 5. Felelős: Bíró Istvánné ig. h A Tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése az országos mérés keretén belül a FITT módszertani anyag alapján. (1-4. évfolyam kivételével.) Ideje: január 5.-május 27. között Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet ig.h A testnevelést tanító kollégák A 6. és a 8. évfolyamon angol ill. német nyelvet első idegen nyelvként tanulók mérése (OH szervezése). A méréshez szükséges adatok szolgáltatása: november 21-ig megküldendő az OH-hoz. A mérés időpontja június 11. (központi mérőanyaggal, melyet az iskola kiegészíthet idegen nyelvi szóbeli tudás felméréssel. Az adatokat június 30-ig kell megküldeni az OH-nak az általa meghatározott módon A SZTE mérés értékelési rendszerébe való bekapcsolódás. Ideje: A SZTE jelzése szerint Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet, Bíró Istvánné Munkaszüneti napok: október 23. (csütörtök) Nemzeti ünnep november 1. (szombat) Mindenszentek március 15. (vasárnap) Nemzeti ünnep május 1. (péntek) a Munka ünnepe május 25. (hétfő) Pünkösd 6.2. Értekezletek Tanévnyitó értekezlet (Deák) Ideje: augusztus 29. (péntek) 8 30 Felelős: Szabó Mihályné igazgató Levezető: Takácsné Szilágyi Erzsébet igazgatóhelyettes Őszi nevelési értekezlet. (Lehetőség szerint) Ideje: október Felelős: Bíró Istvánné ig.h. Takácsné Szilágyi Erzsébet ig.h.

14 Félévi osztályozó értekezlet Alsó tagozat: január 19. (hétfő) 13 ó 30 h alsó tagozat Deák tanári Felső tagozat: január 19. (hétfő) 14 h felső tagozat Széchenyi tanári Rajziskola: január 21. (szerda) 8 óra Ellenőrző dátuma: január 22. kiosztása: január (csütörtök-péntek) Felelős: Bíró Istvánné igazgatóhelyettes Takácsné Szilágyi Erzsébet igazgatóhelyettes Szabó Mihályné igazgató Félévi értekezlet (Deák) Ideje: január 26. (hétfő) 8 30 Felelős: Szabó Mihályné igazgató Levezető: Bíró Istvánné ig. h Tavaszi nevelési értekezlet (Kapcsolódva a Megyei Pedagógiai Napok rendezvényeihez.) Ideje: márc.-ápr. Felelős: Bíró Istvánné igazgatóhelyettes Év végi osztályozó értekezlet: Alsó tagozat: június 15. (hétfő) 8 h alsó tagozat Széchenyi 20-as terem Felső tagozat: június 15. (hétfő) 9 h felső tagozat Széchenyi tanári Rajziskola: június 10. (szerda) 8 óra Felelős: Bíró Istvánné igazgatóhelyettes Takácsné Szilágyi Erzsébet igazgatóhelyettes Szabó Mihályné igazgató Dokumentumok dátuma: június 20. Összeolvasás: június 18-án 8-12 óráig 3 fős bizottságokban. Felelősek: osztályfőnökök Naplók, anyakönyvek leadása: június 18. (csütörtök) 14 óra épületenként Felelős: Bíró Istvánné igazgatóhelyettes Takácsné Szilágyi Erzsébet igazgatóhelyettes Tanévzáró értekezlet, nyári munkaterv (Deák) Ideje: június 19 (péntek) 8 30 Felelős: Szabó Mihályné igazgató Levezető: Bíró Istvánné igazgatóhelyettes 6.3. Intézményi ünnepségek, megemlékezések Tanévnyitó ünnepség (Deák F. utcai épület) Ideje: augusztus 29. (péntek) 17 h Felelős: Bíró Istvánné igazgatóhelyettes Tóthné Birgés Emese

15 Megemlékezés az aradi vértanúkról (Műv. Ház) Ideje: október 6. (hétfő) 11 és 12 óra Felelős: Csollákné Apatóczki Etelka Szabó Mihályné Az alsó tagozatosok: október 6-án magyarórán, osztálykeretben emlékeznek meg a vértanúkról. Ünnepi iskolai faliújság készítése: Felelős: Zsákai Anikó (Széchenyi) Rónyainé Gortva Piroska (Deák) A városi szintű megemlékezés egyeztetés alatt áll. Felelős: Csollákné Apatóczki Etelka, Szabó Mihályné Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról október 22-én (szerda) Középiskolások műsorának megtekintése Ünnepi iskolai faliújság készítése: Felelős: Dénes Mónika Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól való megemlékezés február 25. Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet, Tóth Attila Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe. Ideje: március 13. (péntek) 8 óra (Sportcsarnok) 1-8. évf. Felelős: Gulácsiné Szabó Ilona, Pintérné Szaszkó Gabriella, Rónyainé Gortva Piroska A városi szintű megemlékezés egyeztetés alatt áll. Felelős: Gulácsiné Szabó Ilona, Pintérné Szaszkó Gabriella, Rónyainé Gortva Piroska Ünnepi iskolai faliújság készítése: Felelős: Sonkolyné Nagy Júlia (Széchenyi) Hegedűs Tünde (Deák) Megemlékezés a holokauszt áldozatairól Ideje: április 16. Felelős: László Erika Tanévzáró, ballagás Ideje: június 20.(szombat) 8 óra Széchenyi épület Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet ig.h. 7-es osztályfőnökök, 8-os osztályfőnökök Alkalmi faliújságok készítése a munkaközösségek munkatervében: pl. ősz, Márton napok, karácsony, tél, húsvét, tavasz, év vége stb.) a munkaközösségek beosztása szerint Témahetek ideje: 6.4 Vizsgák rendje:

16 Osztályozó vizsga Ideje: január 28. ( szerda) 14 óra (Széchenyi) Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet ig. h A vizsgára bocsátásról a január 19-ig dönt a tantestület. Év végi osztályozó vizsga Ideje: június óra (Széchenyi) Felelős Takácsné Szilágyi Erzsébet A vizsgára bocsátásról a vizsgát 15 nappal megelőző munkaértekezlet dönt Művészeti oktatás vizsgaidőszaka: Ideje: május 20.(szerda) 8 óra Javító vizsga: Ideje: augusztus 19. (szerda) 8 óra Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet 6.5. Szülői értekezletek Szülői értekezletek szeptember óra 1. évf. összevont 17ó 30-tól osztályonként szeptember óra 5. évf. összevont, 17ó 30-tól osztályonként szeptember óra összevont szülői értekezlet szeptember 2-9-ig valamennyi osztály október 15. (szerda) évfolyam továbbtanulási szülői értekezlet. (Széchenyi) január 26 január 30-ig valamennyi osztály február 4. (szerda) 17 óra összevont szülői értekezlet (Deák) május 31. A szülők tájékoztatása a kiválasztott tankönyvekről Ezen kívül az osztályfőnökök igény szerint tarthatnak szülői értekezletet Fogadóórák: október 13. (hétfő) alsó-felső tagozat november 10. (hétfő) alsó-felső tagozat december 15. (hétfő) alsó-felső tagozat március 9. (hétfő) alsó-felső tagozat április 13. (hétfő) alsó-felső tagozat május 11. (hétfő) alsó-felső tagozat 6.6 Egyéb határidők Osztálynaplók, rajziskolai naplók napközis naplók kitöltése, aláíratása, adatok egyeztetése, 1., 5. osztályos anyakönyvek, új tanulók anyakönyvi bejegyzése, évismétlők bevezetése az új anyakönyvbe Ideje: szeptember 12. (péntek)

17 Felelős: igazgatóhelyettesek ellenőrzik Munkaközösségi munkatervek elkészítésre. Ideje: szeptember 14. Felelős: Munkaközösség-vezetők + DÖK, DSE, könyvtár leadják az igazgatónak Magántanulói ellátás, egyéb foglalkozások kezdete (sportkör, fejlesztő óra, korrepetálás, szakkör, stb.) Ideje: szeptember 8-tól kezdődnek június 5-ig Felelős: igazgatóhelyettesek Érintett nevelők Szabadon felhasználható napok. Őszi akadályverseny 1 nap. Félévi értekezlet 1 nap. Diákönkormányzatok felhasználása 2 nap. Az utolsó tanítási nap (jún. 15. hétfő) 1 nap 5 nap Ledolgozandó napok: Október 18. (szombat) okt. 24 helyett December 13. (szombat) dec. 24 helyett Január 17. (szombat) január 2 helyett Augusztus 8.(szombat) aug. 21 helyett 7. A diákönkormányzat rendezvényei (a munkaterv melléklete) 8. A DSE munkaterve, versenynaptár (a munkaterv melléklete) 9.A munkaközösségek munkatervei (az iskolai munkaterv melléklete) 10. A rajziskola munkaterve (az intézményi munkaterv melléklete) 11. Iskolai könyvtár munkaterve (az intézményi munkaterv melléklete) Kunszentmárton, augusztus 29. Szabó Mihályné intézményvezető

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje A 2015/2016. tanév helyi rendje Augusztus 08. 24-25-26. Javító- és osztályozó vizsgák. 08. 24,26-27. Tankönyvosztás 08. 27. Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanévkezdéssel kapcsolatos

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve Tóvárosi Általános Iskola munkaterve 2015/2016. tanév Tantestületi értekezleten a tantestület egyhangúlag elfogadta. Székesfehérvár, 2015. augusztus 31. Szücsné Sajtos Katalin igazgató 2015/2016. tanév

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V. 2014/2015 tanév. munka tervéhez

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V. 2014/2015 tanév. munka tervéhez Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V 2014/2015 tanév munka tervéhez 2 Augusztus Alakuló értekezlet augusztus 25. igazgató Téma: tantárgyfelosztások

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014.

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014. 1. 2. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület érintettek köre 2. 2. HHH tevékenység indítása IPR munka csoport HHH tanulók és mentor tanárok 3. 2. Egyéb foglalkozások beindítása tantestület

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola. 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola. 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza Tanévnyitó ünnepség: 2015. szeptember 1. 8.00 óra Első tanítási nap:

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tan. nap. Szám Esemény Megjegyzés 20. Szerda 21. Csütörtök alakuló értekezlet 9:00 22. Péntek 23.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10 sz. melléklete a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

Feladatellátási terv Móra Ferenc Általános Iskola 2014/15. tanév

Feladatellátási terv Móra Ferenc Általános Iskola 2014/15. tanév Szeptember 2014.09.01 Tanévnyitó ünnepély Vukman Andrea 2014. 09. 1. hete Tanulói és tanári órarend elkészítése Dr. Gyopárné Barzsó Margit 2014.09.08-11. Szülői értekezletek (Sorrend: 4., 3., 2., 1. évfolyam)

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F SZEPTEMBER (22) 02. 03. 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 - szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 1-8. o. A, E Erntedankfest, - szülői értekezlet, - napközi és Weltkindertag 1. és 5. o. A F tanulószoba látogatás

Részletesebben

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás Szeptember Tanévnyitó Elsős szülői értekezlet Sándor Anita Nagyné Czoboly Mária,Péterné Csókási Beáta ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás 15 - Elsősök

Részletesebben

FORRAI MŰVÉSZETI ISKOLA A METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN 2015/2016 MUNKATERV

FORRAI MŰVÉSZETI ISKOLA A METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN 2015/2016 MUNKATERV FORRAI MŰVÉSZETI ISKOLA A METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN 2015/2016 MUNKATERV SZEPTEMBER 1 5. Évnyitó istentisztelet (aug. 30.) Évkezdet szept. 7 1 Szülői értekezlet szept. 9.17.30 Éves eszközigény leadása

Részletesebben

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2014/15. tanév

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2014/15. tanév Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2014/15. tanév A tanév célja A tanév kiemelt szakmai feladatai: A pályázatokkal kapcsolatos feladatok: A TÁMOP 3.1.4. pályázati program fenntartása. TIOP -07/1 pályázat

Részletesebben

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2014/2015-ös tanévre

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2014/2015-ös tanévre A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2014/2015-ös tanévre SZORGALMI IDŐ Az első tanítási nap: 2014. szeptember 1. (hétfő) Az utolsó tanítási nap: 2015. június 15. (hétfő) Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Időpont Feladat Felelősök megnevezése 2014.08.26. Lelki nap Pétfürdőn, gazdasági vezető 2014.08.27. Javítóvizsgák Szaktanárok, igazgatóhelyettes 2014.08.27. Szakközépiskolások

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE Hónap Nap (ok) Események, rendezvények, ünnepélyek Felelős (ök) Szervező (k) 9:00 órától a nevelőtestület

Részletesebben

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2015/2016-os tanévre

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2015/2016-os tanévre A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2015/2016-os tanévre SZORGALMI IDŐ Az első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Az utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

2014-2015-ös tanév ütemterve

2014-2015-ös tanév ütemterve 2014-2015-ös tanév ütemterve Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2014 aug 21 9:00 Vezetői alakuló értekezlet iskolavezetés aug 22 9:00 Kibővített vezetői értekezlet Iskolavezetés+mkvez 11:00 Tantestületi

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint

részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint Szerb Antal Gimnázium 1 Munkaterv 2012/ 2013. tanévre A munkaterv 1. sz. melléklete részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint Augusztus

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre Programterv a 2013/2014-as tanévre S Z E P T E M B ER 2. 18 00 Tanévnyitó ünnepély Az új évfolyamok fogadása 3. 8 00 Első tanítási nap (1-2-3-4 óra osztályfőnöki) Nem osztályf. kollégák ügyeletet látnak

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben

ÉVES MUNKATERVE A 2015/2016 TANÉVRE

ÉVES MUNKATERVE A 2015/2016 TANÉVRE Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola ÉVES MUNKATERVE A 2015/2016 TANÉVRE Összeállította: Molnár Péter A tantestület elfogadta 2015. szeptember 4-én. Jogszabályi háttér: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Dátum. Szeptember. t.n.s.sz. 08. 31.

Dátum. Szeptember. t.n.s.sz. 08. 31. 08. 31. Dátum H s.sz. 1. K 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet Szeptember 8 00 17 00 17 30 17 00 W.I.A., K.S.E., M. E.

Részletesebben

tanítási nap hónap nap iskolai rendezvény/felelős

tanítási nap hónap nap iskolai rendezvény/felelős október szeptember tanítási nap hónap nap iskolai rendezvény/felelős 1 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség: Felelősök: Felsős munkaközösség 2 2. 3 3. Szülői értekezlet 4 4. 5 5. Te is lehetnél! 6.

Részletesebben