Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 2014/2015-ös tanév. Munkaterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 2014/2015-ös tanév. Munkaterv"

Átírás

1 Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév Munkaterv Kunszentmárton, augusztus 29. A szakalkalmazott közösség a augusztus 29-i értekezleten megtárgyalta és elfogadta. Szabó Mihályné intézményvezető

2 Helyzetelemzés: 1.1 Humán erőforrás: A gyermek, tanulói létszám alakulása: A 2014/2015-es tanévet 529 fő kezdi meg intézményünkben. Ez az előző évhez képest 9,5%- os létszám csökkenést jelent. Öröm azonban, hogy 3 első osztály indítására kaptunk engedélyt. Így nem magas osztálylétszámokkal dolgozhatunk. Tanítványaink közül 31 fő olyan problémával küzd, hogy 2 főként kell figyelembe venni. (SNI), és 54 fő BTMN-es. A tanulói létszám 23 osztályban tanul, így az iskolai osztályok átlagos létszáma: 23 fő, ami jónak mondható. Elég magas az óvodában maradók aranya, így a tanévet 7 éves vagy annál idősebb első osztályosok kezdhetik meg. Jellemző, hogy a most beiratkozott elsősök között 1 fő csak az SNI-s és 2 fő a BTMN-es. Várhatóan 8 magántanuló lesz az 5. évfolyamon. Olyan magatartási, tanulási problémákkal küzdenek ezek a túlkoros gyerekek, hogy az osztályközösségbe nem tudnak beilleszkedni, nagyon nagy hátrányuk csak fokozódott a rendszertelen iskoláztatás miatt. A CSSK úgy járult hozzá a szülői kéréshez, hogy a gyerekek napközis ellátásának lehetőségét is biztosítanunk kell. Tanulóik közül 9 fő halmozottan hátrányos helyzetű, 32 fő hátrányos helyzetű. GYVT-s tanulók száma: 7 délutános csoportban 202 tanuló kap ellátást a Deák épületben, így a csoportok átlagos létszáma 30 fő, ami az elfogadható érték maximuma, a Széchenyi épületben 53 fő kért állandó délutáni napközis ellátást A művészeti oktatás tanulói létszáma A 2014/2015-ös tanév létszáma 145 fő, éves tanulók, akiket 12 tanulócsoportban foglalkoztatunk. Ez stabil létszámot jelent. A személyi és tárgyi adottságok biztosítják a kézműves, a grafika és a tűzzománc műhelyek működtetését. A jelenlegi tanév során már gondot jelentett a foglalkozások időbeli elhelyezése a magas tanulói óraszámok miatt (az 1. és 2 évfolyamon minden nap 5 óra van). Ez a következő tanévekben még nagyobb problémát fog jelenteni. A tanulólétszám összetételét tekintve magas a hátrányos helyzetűek aránya (57,6%). 1.2 A dolgozói létszám alakulása: Fő Munkakör Foglalkoztatási Megjegyzés idő 43fő Ált isk. pedagógus 8 órás 12 tanító, 8 napközis, 1 gyógyped., 11 felsős of, 6 felsős nem of. 3 fő isk. vez.,. 1 fő könyvt.., 1 fő GYES 2 fő Rajziskolai pedagógus 8 2 fő szaktanár 1 fő az ált iskolai oktatásból 4 fő Pedagógiai munkát segítő munkatárs 8 1 fő gyermek és ifj., 3 fő adm. Prémium éves 1 fő 49 fő Összes szakalkalmazott

3 Tárgyi feltételek alakulása: Intézményünk 3 épülettel gazdálkodik az alábbi megoszlás szerint: - Deák F utca 4. székhely, alsó tagozatos épület - Kossuth L utca 3. Alapfokú Művészeti Iskola. épülete - Kunszentmárton Széchenyi ltp. 1.Általános iskola felső tagozatának épülete Az intézmény épületeinek állapota megfelelő. A nyár folyamán csak a legminimálisabb javítások, karbantartási munkálatok lettek elvégezve. Még esztétikai javításokra nem került sor, elsődleges volt a biztonságos működés feltételeinek megteremtése. A tanév végén , Ft-ot nyertünk tehetséggondozó munkára, sajnos olyan időbeli csúszások voltak, hogy nem a legpraktikusabb felhasználást tudtuk alkalmazni. A társadalomtudományi munkaközösség 3 db komoly magnót kapott. Egy tanteremben (informatika) tudtunk sötétítőt cserélni, 17 széket újrakárpitoztattunk. A Deák épületben egy tantermet kialakítottunk, mely korábban informatika teremként funkcionált. Így most 100%-os a Deák épület kihasználtsága. Egyedül a kézműves terem tartogat még lehetőségeket. Nagy öröm mindannyinknak, hogy a rajziskola változatlan helyszínen folytathatja munkáját. Az épület belső kialakítása, raktárainak rendje kifejezetten erre a tevékenységre lett kialakítva. Nagy törést jelentett volna a szakmai munkában egy újabb helyszín keresése, egy újabb költözködés. Sajnos ott egy nagyobb takarításon kívül más gondozás nem történt. Az informatikai eszközeink közül a legfiatalabbak is 4 évesek, a Széchenyis informatika terem gépei ennél is régebbiek, tehát fokozottabban kell megbecsülni, és vigyázni minden taneszközre. 1.4 A pénzügyi feltételek alakulása: A gazdasági munkával a Kunszentmártoni tankerület munkatársai foglalkoznak, a működtetés költségei a Városgondnokságon realizálódnak. Gazdálkodásra valós rálátásunk nincs. A legszükségesebb anyagok biztosítottak. Eddig a személyi kifizetések is rendben megtörténtek. 1.5 A nyári szakmai munkálatok: A nyár legkiemelkedőbb eseményei: a német gyerekek fogadása, melybe bekapcsolódott: Csollákné Apatóczki Etelka, László Erika, Sarudi Éva, Takácsné Szilágyi Erzsébet, Sári Mária, Bíróné Kardos Klára, Lapisné Winter Katalin, Dr. Pálfi Tiborné, Szöllősi Zoltánné. Valamint nagyon szakszerűen a konyhai dolgozók, a takarítók, a közfoglalkoztatottak. A magyar gyerekek németországi táboroztatását Csollákné Apatóczki Etelka, Sarudi Éva, László Erika és Dr. Pálfi Tiborné végezte. Köszönet a problémamentes jó hangulatú munkáért. A CSSK által szervezett nyári (3 hetes) napközis táborban Kómár Mária kolléganő vett részt nagyon aktívan. A tankönyvek júniusi visszavételezése és augusztusi kiadása: Hegedűsné Sinkó Éva feladata volt, és köszönjük Bárdosné Bíró Mária rendszeres szakszerű közreműködését ebben a feladatban. A tankönyvrendelés és kiosztás Sarudi Éva kolléganő végezte, és segítségére László Erika tanárnő volt. A 7-8. osztályt végző felnőttek nyári képzésébe Bíróné Kardos Klára, Tóth Attila, Szöllősi Zoltánné, Nyíri Csaba kollégák vettek részt. A javító vizsgára utasított tanulók felkészítését 3 héten keresztül Vasné Rónyai Gyöngyi kolléganő végezte.. Pályázat készítése iskolai kiemelkedő programokra, mely a térségi iskolák fejlesztését célozza meg.

4 A 2014/2015-ös tanév kiemelt feladatai 2.1 Valamennyink kiemelt feladata, hogy a törvényi szabályozásnak, előírásoknak megfelelően szervezzük az iskolai élet mindennapját. 2.2 Az általános iskolai nevelő-oktató munka kiemelt feladatai Az udvarias viselkedésre nevelés. Kiemelten a napszaknak, életkornak, megfelelő köszönés, az életkornak, nemnek megfelelő megszólítás, kapcsolatteremtés, a telefonálás illemtana. Határidő: június 14. ill. folyamatos Felelősök: munkaközösség-vezetők (minden nevelő) A JELES NAPOK megemlékezései. Határidő: június 14. Felelős: Lapisné Winter Katalin, Pintérné Szaszkó Gabriella A további lépések megtétele az Akkreditált Tehetségpont cím megőrzésére, a Kiváló akkreditált tehetségpont elérésére. Határidő: december 31. ill. folyamatos. Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet ig. h A vöröskeresztes elsősegélynyújtó versenybe való bekapcsolódás, részvétel, felkészülés szervezése. Határidő: program szerint Felelős: Bíróné Kardos Klára A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése, az anyanyelvi nyelvtani ismeretek mélyítése különböző pedagógiai módszerekkel. Határidő: június 14. Felelős: Csollákné Apatóczki Etelka, Pintérné Szaszkó Gabriella Az egészség megőrzés fontosságának tudatosítása, felkészülés a mindennapos testnevelés órák tartására az 1., 2.,3. és 5., 6.,7. évfolyamon. A többi évfolyamon a mindennapos mozgás lehetőségének biztosítása. Határidő: szeptember 30. Felelős: Vincze Béla, a testnevelést tanító nevelők Takácsné Szilágyi Erzsébet, ig. h Az Öveges program megvalósítása a szarvasi Vajda Péter Gimnáziummal közösen. Határidő: május 31. Felelős: Lapisné Winter Katalin A szakmai belső képzés egyik fontos formája a bemutató órák szervezése valamennyi munkaközösségben. Nevelési értekezletek szervezése. Határidő:2015. május 31. Felelős: Valamennyi mk. vezető, igazgatóhelyettes.

5 A magántanulók osztályozó vizsgára bocsátásának rendje. A vizsgák követelményei, évfolyamonként,, tantárgyanként. Ez a PP kiegészítése. Határidő: december 20. Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet ig. h Az három iskolaépület pedagógusainak szakmai egyeztetése. Betekintés a tagozatok munkájába. Határidő: június 20. Felelős: Szabó Mihályné, Bíró Istvánné, Takácsné Szilágyi Erzsébet Készüljön olyan bemutató, melyet az osztály egésze vagy annak nagyobb közössége az osztályfőnökkel együtt készít el, s amely a tanévzáró gálán vagy kiállítás keretén belül bemutatható. Határidő: május 30. Felelős: osztályfőnökök László Erika mk.-vez.., Pintérné Szaszkó Gabriella Takácsné Szilágyi Erzsébet ig. h. Zsákai Anikó és Gulácsiné Szabó Ilona Az iskolaépületek dekorációjának megújítása, fejlesztése tükrözze, hogy alapfokú művészeti iskola vagyunk.. Határidő: március 15. Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet ig.h. Bíró Istvánné ig. h. és a rajziskolai nevelők Alkotó, aktív szakmai kapcsolat kialakítása a település óvodáival, középiskolájával, közművelődési intézményeivel. Határidő: április30.. Felelős: Bíró Istvánné ig.h. és Takácsné Szilágyi Erzsébet ig. h Az új adminisztrációs feladatok szervezése, ellátása, ellenőrzése. (Munkaidőnyilvántartás, munkatervek, foglalkozástervek stb.) Határidő: folyamatos Felelős: Szabó Mihályné ig. Bíró Istvánné ig. h. Takácsné Szilágyi Erzsébet ig. h Az iskolaépületek, a tantermek, közösségi helyiségek, az udvarok, egyéb helyiségek tisztaságának megőrzése, tudatos rendezése. Az iskolák környékének rendezése, tisztaságának megőrzése. Tisztasági akciók szervezése Határidő: június 14. Felelős: Bíróné Kardos Klára mk. vez. (minden nevelő) Felkészülés a pedagógus minősítésekre ill. portfolió készítése. Határidő: június 14. Felelős: minden érintett nevelő Járási verseny meghirdetése olyan tárgyból, melyek eddig nincsenek a közelünkben. (Pl.: szövegértés, történelem, természetismeret stb) Határidő: október 31. Felelős: munkaközösségvezetők

6 A honlap fejlesztésének technikai biztosítása Határidő: szeptember 31. ill. folyamatos Felelős: Hudák Zsolt A teremhasználati rendek megtartása, ellenőrzése. Teremórarend kifüggesztése. Határidő: október 15. Felelős: a tantermekért felelős nevelők Igazgatóhelyettesek A kompetenciamérésre való felkészülés (ütemterv készítése, ellenőrzés módja). Az iskolai mérési eredmények (IMIP alapján) összegyűjtése, archiválása) Határidő: szeptember 20. Végrehajtás az ütemterv szerint Felelős: Bíró Istvánné, Takácsné Szilágyi Erzsébet, Sonkolyné Nagy Júlia A tanulók nem tanórai keretekben megvalósuló programjának megszervezése. Határidő: szept. 15. Felelős: Szabó Mihályné igazgató, igazgatóhelyettesek Az intézmény arculatának, állandó programjainak megtervezése aktualizálása, áttekintése, megvalósítása. A témahetek programjainak elkészítése, megvalósítása. Határidő: szept. 30. ill. folyamatos Felelős: igazgatóhelyettesek, ill. minden nevelő Határtalanul pályázat lebonyolítása. Határidő: folyamatos, ill. pályázat szerint Felelős: Kovácsné Kukovecz Anita + 7-es osztályfőnökök A szülői házzal való kapcsolat erősítése, a gyermek és ifjúságvédelmi munka hatékonyságának növelése valamennyi épületben. A SZÜLŐK Híradójának aktualizálása, a honlapon a szülőknek szóló hírek megjelentetése. Határidő: folyamatos Felelős: minden nevelő, Kardosné Karikó Tóth Rita gyermek és ifjúságvédelmi felelős Bekapcsolódás a Mária rádió helyi stúdiójának munkájába Határidő: szeptember 15. ill. aktuálisan Felelős: Szabó Mihályné és Dr. Pálfi Tiborné A települési szervezetek drog prevenciós munkájába való aktív bekapcsolódás, különböző rendezvényekre való mozgósítás stb. Határidő: folyamatos Felelős: minden nevelő a maga területén A 2. és a 6. évfolyamon a NAT alapján a tantervek, tanmenetek felülvizsgálata, átdolgozása. Határidő: szept. 15. Felelős: tantárgyfelelősök, munkaközösség-vezetők Az iskolai mérési anyag, mérési rendszer áttekintése, aktualizálása, felhasználása

7 - 7 - Határidő: október 30. Felelős: Bíró Istvánné, Takácsné szilágyi Erzsébet, munkaközösség-vezetők A tantestület tájékoztatása munkaértekezlet keretében az SNI-s, BTMN-es tanulók ellátásáról. (Esetmegbeszélés) Határidő: április 20. Felelős: Bíró Istvánné, Dr. Györgyi Lajosné Versenyek Az alsó tagozatos munkaközösség a 2014/2015-ös tanévben a következő versenyeken kíván részt venni Sorszám A verseny neve Felelős nevelő 1. Matek-kuckó 2.évfolyam csoport 2. Észforgató 1.évfolyam csoport 3. Házi helyesíró verseny Gulácsiné Szabó Ilona Rónyainé Gortva Piroska 4. Házi Aranyszáj-szépolvasó verseny Rónyainé Gortva Piroska Kovács Mariann 5. Mesemondó verseny (városi ) Romhányi Ágnes 6. Márton-napi szavalóverseny (városi) Szabóné Tóth Andrea 7. Homoki szavalóverseny (területi) A Márton napi győztes 1.o.tanuló nevelője 8. Játékos sportverseny(területi) alsós munkaközösség 9. Kürtkerülő duatlon (területi) Jauernik Istvánné 10. Fuss az egészségért(területi) Jauernik Istvánné 11. Közlekedésbiztonsági verseny(megyei) Csatóné Prókó Annamária 12. Megyei helyesíró verseny A helyi verseny I.h. 3.o. tanítója A mese.m. vagy hagos.o. vers. 3.oszt. 1.h. tanítója 13. Aranyszáj szépolvasó szép beszéd v. (megyei) 14. Ószőlői matematika verseny(megyei) Jauernik Istvánné 15. Mátyás tudósai szavaló, matematika, rajz verseny(megyei) PintérnéSzaszkó Gabriella 16. Zrínyi llona matematika v. Csatóné Prókó Annamária 17. Országos duatlon diákolimpia megyei Jauernik Istvánné 18. Akadályverseny (DÖK) (alsó tagozat) Gulácsiné Szabó Ilona 20. Játékos húsvéti váltóverseny Gulácsiné Szabó Ilona (DÖK) (alsó tagozat) 21. Márton kupa(dse, alsó tagozat) Romhányi Ágnes

8 - 8 - A társadalomtudományi munkaközösség a 2014/2015-ös tanévben a következő versenyeken kíván részt venni Sorszám A verseny neve Felelős nevelő 1. Mesével kerek a világ Sarudi Éva 2. Horváth Mihály Gimnázium angol Sarudi Éva 3. Horváth Mihály Gimnázium német László Erika 4. Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny Sarudi Éva (Szabó Mihályné) 5. Országos idegen nyelvi v. angol 7-8. Dr. Pálfi Tiborné 6. Országos idegen nyelvi v. német 7-8. Csollákné A. Etelka 7. Márton napi szavalóverseny Sonkolyné N. J. 8. Simonyi Zsigmond Helyesíró Verseny Zsákai Anikó 9. Mátyás tudósai megyei verseny Szöllősi Zoltánné 10. Megyei német nyelvi verseny 6. évf. Csollákné A. Etelka 11. Tiszaföldvári angol verseny Dr. Pálfi Tiborné 12. Tiszaföldvári német nyelvi Csollákné A. Etelka 13. Iskolai történelem verseny László Erika 14. Nyelv(ész) háziverseny (Dök) Szeptember: Szöllősiné Október: Sarudi Éva November: Sonkolyné Január: Dénes M. Február: Szabó Mihályné Március: Takácsné Sz. E. Április: Zsákai Anikó A természettudományi munkaközösség a 2014/2015-ös tanévben a következő versenyeken kíván részt venni Sorszám A verseny neve Felelős nevelő 1. Zrínyi Ilona Matematika verseny Tóth Irén Enikő 2. Ószőlői matematika verseny Tóth Attila 3. Curie matematika verseny Biróné Kardos Klára 4. Bolyai matematika verseny Bíróné Kardos Klára 5. Fizika plusz verseny Bíróné Kardos Klára 6. Eötvös levelezős fizika verseny Bíróné Kardos Klára 7. Sajó Károly Természetvédelmi verseny Kovácsné Kukovecz Anita 8. Curie környezetvédelmi verseny Kovácsné Kukovecz Anita 9. Kaán Károly természetismeret verseny Kovácsné Kukovecz Anita 10. Tiszaföldvári természetismeret verseny Lapisné Winter Katalin 11. Bolyai természettudományi csapatverseny Lapisné Winter Katalin 12. Barátunk a természet Lapisné Winter Katalin 13. Közlekedés történeti verseny Lapisné Winter Katalin 14. Hevessy György Országos kémia verseny Lapisné Winter Katalin 15. Curie kémia verseny Lapisné Winter Katalin

9 Fiumei úti ált.isk rajzverseny Lászlóffy Béla Házi versenyek 1. Matemetika 5-6.évfolyam Tóth Irén évfolyam Bíróné Kardos Klára 3. Természetismeret 5-6. évfolyam Lapisné Winter Katalin évfolyam Kovácsné Kukovecz Anita 5. Fizika Bíróné Kardos Klára 6. Tavasz rajz verseny Lászlóffy Béla 7. Hulladékból alkottuk Lapisné Winter Katalin Duatlon területi,megyei verseny korosztályonként Vincze Béla Varga Bringa futam Vincze Béla Pick utcai futóverseny Vincze Béla Ergométeres verseny / házi,területi,országos/ Vincze Béla Vivicitta Szolnok Vincze Béla Tour de Tisza-tó Vincze Béla 2.3 A művészeti oktatás kiemelt feladatai Fő feladatunk a vizuális nevelés eszközeivel hatni a gyerekek egész lényére: képességfejlesztés és tehetséggondozás Oktatás-nevelés terén: - Egyéni fejlődés ütemét és életkort figyelembevevő feladatokkal vezetjük a gyermekeket az elmélyült alkotómunkában. - Változatos anyag- és eszközhasználat, többféle technika megismertetése, megtapasztalása mellett fontos a klasszikus rajzolás-, festés és mintázás alapjainak elsajátíttatása. - Sokirányú inspiráló élménynyújtással közvetítjük a legalapvetőbb értékeket, az egyetemes, magyar és helyi kultúra kincseit. - A mesék, mondák, legendák segítségével a személyiség komplex fejlesztését segítjük. - Programjaink az alkotó fantázia kibontakozásának lehetőségét biztosítják. - A művészeti irányú továbbtanulás mellett igen fontos a tárgykészítő szakmákhoz szükséges rajzi felkészültség segítése is Feltételek, módszerek terén: - Biztonságot adó, szeretetteljes, nyugodt légkörre törekszünk. - Rendszeres, a pozitívumokat megerősítő értékelést végzünk, a szülőknek negyed évenként írásbeli tájékoztatót küldünk. - Az elmélyült alkotómunkát változatossá tesszük érzékszerveket próbára tevő, fejlesztő játékokkal, melyeket évek óta gyűjtünk. Mellette fontosak az egyszerű táncos- és más, teret és mozgást igénylő népi játékok a mozgásigény kielégítésére. - Mesék, mondák tanulságait vizuális módon megjelenítve segítjük a gyerekeket korosztályi problémáik feldolgozásában. - Az egyéni feladatok mellett minden életkorban alkalmat nyújtunk közösségi vizuális tevékenységek gyakorlására. - A rangos versenyek elsősorban a helyben alkotáshoz kötöttek lehetőségét kihasználjuk minél több tanuló egyéni fejlődéséhez.

10 Programjaink: - A gyermekek örömét, fejlődését szolgálják, melyeknek ők maguk is aktív szereplői. - A hagyományos kereteket évente új, gyerekek által kitalált, megvalósított elemekkel töltjük fel. - Nyitás a külvilág felé, bemutatkozás, eredmények felmutatása a gyermekek és a nevelők részéről. - Programjaink kapcsolatok erősítői más közösségekkel, családokkal, volt kollégákkal és diákokkal, a várossal, valamint egyének között. Határidő: folyamatos Felelős: a művészeti iskola valamennyi nevelője A művészeti oktatás a 2014/2015-ös tanévben a következő versenyeken kíván részt venni: 3. Intézményirányítási feladatok 3.1 Szervezetépítési feladatok: Vezetői feladatkörök, kompetenciák, felelősségi körök tisztázása, rögzítése (munkaköri leírások aktualizálása.) Határidő: szeptember 15. Felelős:Szabó Mihályné A munkaközösség-vezetők hatás és feladatkörének átdolgozása, aktualizálása. Határidő: szeptember 15. Felelős: Szabó Mihályné Az adminisztrációs feladatkörök pontos körülírása Határidő: szeptember 30. Felelős: Szabó Mihályné A felelősi rendszer működtetése, ellenőrzése. Határidő: szeptember 15. ill. folyamatos Felelős: Igazgató, igazgatóhelyettesek Az iskola különböző helyiségei rendjének kialakítása, áttekinthetősége,ellenőrzése Határidő: december 31. Felelős: Szabó Mihályné, munkaközösség-vezetők, ig. helyettesek 4. Technikai működési feladatok

11 A munkaügyi, foglalkoztatási dokumentumok aktualizálása, napra kész szintű rendezése Határidő: szeptember 30. Felelős: Szabó Mihályné Rozmisné Oláh Katalin 4.2 Az irattár naprakész rendezése. Határidő: szeptember 30 Felelős: Tóth Mária 4.3 A tanuló-nyilvántartás naprakész vezetése Határidő: szeptember 15 Felelős: Zsindelyné Pápai Erzsébet 4.4. A statisztika elkészítése, a KIR folyamatos aktualizálása határidő: október 15. felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet ig.h Zsindelyné Pápai Erzsébet 4.5 Gyermek, felnőtt balesetek megelőzése, az ezekkel kapcsolatos intézkedések. Határidő: folyamatos Felelős: Rozmisné Oláh Katalin 4.6 Gazdasági ügyek intézése, kapcsolattartás a Városgondnoksággal, a tankerülettel. Határidő: folyamatos Felelős: Rozmisné Oláh Katalin 5.1. Pedagógusok munkájának ellenőrzése 5. Ellenőrzési terv A 2014/2015-ös tanévben óralátogatás, interjúk, dokumentumok elemzése útján történik A 2014/2015-ös tanévben előre egyeztetett időpontban az iskolaigazgató minden nevelőt meglátogat legalább egy órán, foglalkozáson. Elkészíti az a típusú óralátogatási feljegyzést, amit a pedagógus a portfóliójában felhasználhat. Határidő: május 31. Felelős: Szabó Mihályné igazgató Az igazgatóhelyettesek egyeztetés szerint eseti óralátogatást végeznek. Szükség szerint beavatkoznak, ahol a tanítást lehetetlenné tevő körülmények merülnek fel. Határidő: értelemszerűen Felelős: Bíró Istvánné és Takácsné Szilágyi Erzsébet igazgatóhelyettesek Súlyos tanulási, magatartási problémák felmerülése esetén esetkonferenciák szervezése. Határidő: alkalomszerűen Felelős: Igazgatóhelyettesek, gyermek és ifjúságvédelmi felelősök. ) 5.2 Szakmai munka koordinálása

12 Minden hónap első szerdáján 14 órától a Deák F utcai épületben a munkaközösségvezetőkkel vezetőségi ülésen szakmai megbeszélések tartása, konzultáció, információcsere. Határidő: folyamatos Felelős: Szabó Mihályné Havi egy alkalommal szakmai konzultáció a rajziskolai pedagógusokkal Határidő: folyamatos Felelős: Bíró Istvánné Minden kedden óráig vezetői megbeszélés, információs megbeszélés. Határidő: aktuálisan Felelős: Szabó Mihályné Munkaközösségi megbeszélések a mellékelt munkaközösségi munkaterv szerint Határidő: folyamatos a tervezés szerint Felelős: Minden munkaközösség-vezető VI. I d ő t e r v 6.1 A tanév rendje: A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: szeptember 1. (hétfő) június 15. (hétfő) Az első tanítási nap szeptember 1. A hét hétfő. A tényleges tanítási napok száma: Az első félév január 16-ig tart A szülők értesítése a félév tanulmányi eredményeiről 2015.január 23-ig Őszi szünet: október 27-től október 31-ig A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. (szerda) A szünet utáni első tanítási nap: november 3. (hétfő) Téli szünet: december január 2. A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 19. (péntek) A szünet utáni első tanítási nap: január 5. (hétfő) Tavaszi szünet: április 2. április 7. A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 1. (szerda) A szünet utáni első tanítási nap: április 8. (szerda) A szünetek munkanapjain az iskolának igény szerint gondoskodnia kell a tanulói felügyeletről! Napközis munkaközösség szervezése a P.P. szerint Nyári napközi (igény szerint) június június 26-ig. Felelős: Bíróné Kardos Klára (Készült a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján) Országos mérés, értékelés

13 május 27-én (szerda) alapkészségek (olvasás-szövegértés, matematikai alapkészségek fejlődését) a 6., a 8. évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A méréshez szükséges adatokat nov. 21-ig kell megküldeni az Oktatási Hivatalnak Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet ig.h Az iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középiskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát a Felvételi Központnak. Határidő: febr. 15. Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet ig.h Az első osztályosok bemeneti mérése a Kt. változása szerint. ( Alapkészségek hiányainak feltárása) DIFER. a október 10-ig a tanulók kiválasztása, jelentés az OH-nak október 22-ig.. A vizsgálat elvégzésének határideje: december 5. Ideje: december 5. Felelős: Bíró Istvánné ig. h A Tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése az országos mérés keretén belül a FITT módszertani anyag alapján. (1-4. évfolyam kivételével.) Ideje: január 5.-május 27. között Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet ig.h A testnevelést tanító kollégák A 6. és a 8. évfolyamon angol ill. német nyelvet első idegen nyelvként tanulók mérése (OH szervezése). A méréshez szükséges adatok szolgáltatása: november 21-ig megküldendő az OH-hoz. A mérés időpontja június 11. (központi mérőanyaggal, melyet az iskola kiegészíthet idegen nyelvi szóbeli tudás felméréssel. Az adatokat június 30-ig kell megküldeni az OH-nak az általa meghatározott módon A SZTE mérés értékelési rendszerébe való bekapcsolódás. Ideje: A SZTE jelzése szerint Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet, Bíró Istvánné Munkaszüneti napok: október 23. (csütörtök) Nemzeti ünnep november 1. (szombat) Mindenszentek március 15. (vasárnap) Nemzeti ünnep május 1. (péntek) a Munka ünnepe május 25. (hétfő) Pünkösd 6.2. Értekezletek Tanévnyitó értekezlet (Deák) Ideje: augusztus 29. (péntek) 8 30 Felelős: Szabó Mihályné igazgató Levezető: Takácsné Szilágyi Erzsébet igazgatóhelyettes Őszi nevelési értekezlet. (Lehetőség szerint) Ideje: október Felelős: Bíró Istvánné ig.h. Takácsné Szilágyi Erzsébet ig.h.

14 Félévi osztályozó értekezlet Alsó tagozat: január 19. (hétfő) 13 ó 30 h alsó tagozat Deák tanári Felső tagozat: január 19. (hétfő) 14 h felső tagozat Széchenyi tanári Rajziskola: január 21. (szerda) 8 óra Ellenőrző dátuma: január 22. kiosztása: január (csütörtök-péntek) Felelős: Bíró Istvánné igazgatóhelyettes Takácsné Szilágyi Erzsébet igazgatóhelyettes Szabó Mihályné igazgató Félévi értekezlet (Deák) Ideje: január 26. (hétfő) 8 30 Felelős: Szabó Mihályné igazgató Levezető: Bíró Istvánné ig. h Tavaszi nevelési értekezlet (Kapcsolódva a Megyei Pedagógiai Napok rendezvényeihez.) Ideje: márc.-ápr. Felelős: Bíró Istvánné igazgatóhelyettes Év végi osztályozó értekezlet: Alsó tagozat: június 15. (hétfő) 8 h alsó tagozat Széchenyi 20-as terem Felső tagozat: június 15. (hétfő) 9 h felső tagozat Széchenyi tanári Rajziskola: június 10. (szerda) 8 óra Felelős: Bíró Istvánné igazgatóhelyettes Takácsné Szilágyi Erzsébet igazgatóhelyettes Szabó Mihályné igazgató Dokumentumok dátuma: június 20. Összeolvasás: június 18-án 8-12 óráig 3 fős bizottságokban. Felelősek: osztályfőnökök Naplók, anyakönyvek leadása: június 18. (csütörtök) 14 óra épületenként Felelős: Bíró Istvánné igazgatóhelyettes Takácsné Szilágyi Erzsébet igazgatóhelyettes Tanévzáró értekezlet, nyári munkaterv (Deák) Ideje: június 19 (péntek) 8 30 Felelős: Szabó Mihályné igazgató Levezető: Bíró Istvánné igazgatóhelyettes 6.3. Intézményi ünnepségek, megemlékezések Tanévnyitó ünnepség (Deák F. utcai épület) Ideje: augusztus 29. (péntek) 17 h Felelős: Bíró Istvánné igazgatóhelyettes Tóthné Birgés Emese

15 Megemlékezés az aradi vértanúkról (Műv. Ház) Ideje: október 6. (hétfő) 11 és 12 óra Felelős: Csollákné Apatóczki Etelka Szabó Mihályné Az alsó tagozatosok: október 6-án magyarórán, osztálykeretben emlékeznek meg a vértanúkról. Ünnepi iskolai faliújság készítése: Felelős: Zsákai Anikó (Széchenyi) Rónyainé Gortva Piroska (Deák) A városi szintű megemlékezés egyeztetés alatt áll. Felelős: Csollákné Apatóczki Etelka, Szabó Mihályné Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról október 22-én (szerda) Középiskolások műsorának megtekintése Ünnepi iskolai faliújság készítése: Felelős: Dénes Mónika Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól való megemlékezés február 25. Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet, Tóth Attila Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe. Ideje: március 13. (péntek) 8 óra (Sportcsarnok) 1-8. évf. Felelős: Gulácsiné Szabó Ilona, Pintérné Szaszkó Gabriella, Rónyainé Gortva Piroska A városi szintű megemlékezés egyeztetés alatt áll. Felelős: Gulácsiné Szabó Ilona, Pintérné Szaszkó Gabriella, Rónyainé Gortva Piroska Ünnepi iskolai faliújság készítése: Felelős: Sonkolyné Nagy Júlia (Széchenyi) Hegedűs Tünde (Deák) Megemlékezés a holokauszt áldozatairól Ideje: április 16. Felelős: László Erika Tanévzáró, ballagás Ideje: június 20.(szombat) 8 óra Széchenyi épület Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet ig.h. 7-es osztályfőnökök, 8-os osztályfőnökök Alkalmi faliújságok készítése a munkaközösségek munkatervében: pl. ősz, Márton napok, karácsony, tél, húsvét, tavasz, év vége stb.) a munkaközösségek beosztása szerint Témahetek ideje: 6.4 Vizsgák rendje:

16 Osztályozó vizsga Ideje: január 28. ( szerda) 14 óra (Széchenyi) Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet ig. h A vizsgára bocsátásról a január 19-ig dönt a tantestület. Év végi osztályozó vizsga Ideje: június óra (Széchenyi) Felelős Takácsné Szilágyi Erzsébet A vizsgára bocsátásról a vizsgát 15 nappal megelőző munkaértekezlet dönt Művészeti oktatás vizsgaidőszaka: Ideje: május 20.(szerda) 8 óra Javító vizsga: Ideje: augusztus 19. (szerda) 8 óra Felelős: Takácsné Szilágyi Erzsébet 6.5. Szülői értekezletek Szülői értekezletek szeptember óra 1. évf. összevont 17ó 30-tól osztályonként szeptember óra 5. évf. összevont, 17ó 30-tól osztályonként szeptember óra összevont szülői értekezlet szeptember 2-9-ig valamennyi osztály október 15. (szerda) évfolyam továbbtanulási szülői értekezlet. (Széchenyi) január 26 január 30-ig valamennyi osztály február 4. (szerda) 17 óra összevont szülői értekezlet (Deák) május 31. A szülők tájékoztatása a kiválasztott tankönyvekről Ezen kívül az osztályfőnökök igény szerint tarthatnak szülői értekezletet Fogadóórák: október 13. (hétfő) alsó-felső tagozat november 10. (hétfő) alsó-felső tagozat december 15. (hétfő) alsó-felső tagozat március 9. (hétfő) alsó-felső tagozat április 13. (hétfő) alsó-felső tagozat május 11. (hétfő) alsó-felső tagozat 6.6 Egyéb határidők Osztálynaplók, rajziskolai naplók napközis naplók kitöltése, aláíratása, adatok egyeztetése, 1., 5. osztályos anyakönyvek, új tanulók anyakönyvi bejegyzése, évismétlők bevezetése az új anyakönyvbe Ideje: szeptember 12. (péntek)

17 Felelős: igazgatóhelyettesek ellenőrzik Munkaközösségi munkatervek elkészítésre. Ideje: szeptember 14. Felelős: Munkaközösség-vezetők + DÖK, DSE, könyvtár leadják az igazgatónak Magántanulói ellátás, egyéb foglalkozások kezdete (sportkör, fejlesztő óra, korrepetálás, szakkör, stb.) Ideje: szeptember 8-tól kezdődnek június 5-ig Felelős: igazgatóhelyettesek Érintett nevelők Szabadon felhasználható napok. Őszi akadályverseny 1 nap. Félévi értekezlet 1 nap. Diákönkormányzatok felhasználása 2 nap. Az utolsó tanítási nap (jún. 15. hétfő) 1 nap 5 nap Ledolgozandó napok: Október 18. (szombat) okt. 24 helyett December 13. (szombat) dec. 24 helyett Január 17. (szombat) január 2 helyett Augusztus 8.(szombat) aug. 21 helyett 7. A diákönkormányzat rendezvényei (a munkaterv melléklete) 8. A DSE munkaterve, versenynaptár (a munkaterv melléklete) 9.A munkaközösségek munkatervei (az iskolai munkaterv melléklete) 10. A rajziskola munkaterve (az intézményi munkaterv melléklete) 11. Iskolai könyvtár munkaterve (az intézményi munkaterv melléklete) Kunszentmárton, augusztus 29. Szabó Mihályné intézményvezető