Kórházi egészségfejlesztés a gyermekek és a serdülők számára Háttéranyag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kórházi egészségfejlesztés a gyermekek és a serdülők számára Háttéranyag"

Átírás

1 Kórházi egészségfejlesztés a gyermekek és a serdülők számára Háttéranyag Szerkesztette: Simonelli F., Majer K., Caldes Pinilla M.J. (A.Meyer University Children s Hospital, Firenze, Olaszország) Kollaborációban a Health Promotion for Children and Adolescents in & by Hospitals (HPH-CA) Munkacsoportjával Fordította: Dr. Scheiber Dóra, Lektorálta: Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Békefi Dezső 2007 április Firenze, Olaszország Tartalomjegyzék Előszó Bevezetés HPH-CA munkacsoport Fogalmak A gyermekek és a serdülők joga az egészséghez A gyermekek és a serdülők egészségfejlesztése, mint stratégia A kórház, mint a gyermekek és a serdülők az egészségfejlesztésének színtere A kórházakban / kórházak által végzett egészségfejlesztés a gyakorlatban Evidencia az egészségfejlesztésben Megközelítések Ökológiai megközelítés: a gyermekek életének szinterei és az egészségfejlesztés Életszakasz megközelítés: életszakaszok és célcsoportok az egészségfejlesztésben A gyermekek és a serdülők egészségfejlesztése során figyelembe veendő alapelvek Köszönetnyilvánítás Irodalom 1

2 Előszó Ezt a kiadványt a WHO egyik szervezetén, az Egészségfejlesztő Kórházak Hálózatán ( Health Promoting Hospitals Network, továbbiakban HPH) belül alakult Egészségfejlesztő Gyermekkórházak (Health Promotion for Children and Adolescents in & by Hospitals, továbbiakban: HPH-CA) Munkacsoportja állította össze. A munkacsoport célja, hogy megoldást találjon a gyermekek és serdülők egészségfejlesztésének speciális kérdéseire, azzal, hogy meghatározza és érthetővé teszi azokat a feladatokat, amelyeket ezen a területen a kórházaknak kell elvégezni. Az egészségügyben dolgozó szakemberek és vezetők felelőssége, hogy az egészségfejlesztést célzó feladatok a kórházakban is megvalósuljanak. Ez az anyag elsősorban a gyermekkórházak, és gyermekosztályok személyzetének szól, de az egészségügy más területein és a szociális szférában dolgozó szakemberek számára is útmutatóul szolgál. Célunk, hogy hozzájáruljunk a kórházon belüli és kívüli egészségfejlesztési tevékenységhez, hogy a gyermekek és a serdülők képesek legyenek saját egészségük kontrolljára és állapotuk javítására. A HPH-CA Munkacsoport egészségfejlesztési elveket és gyakorlati útmutatókat ad az orvosok, önkéntesek, szülők és egészségügyi dolgozók számára, hogy képesek legyenek az éppen felmerülő nehézségek megoldására, ezáltal valósuljon meg a gyakorlatban az egészségfejlesztés koncepciója. Fabrizio Simonelli a HPH-CA Munkacsoport vezetője 1. Bevezetés A gyermek- és serdülőkor az élet különösen érzékeny szakasza. A fiatalok ekkor sajátítják el azokat az életvezetési szokásokat és szerzik meg azokat a megküzdési készségeket, amelyek felnőtt és idősebb korban segítségül szolgálhatnak. A kórházi ápolás lehetőséget nyújthatna az egészségfejlesztésre, azonban sajnos gyakran kedvezőtlen tapasztalatokat nyújt. A kórházak kulcsszerepet játszhatnak a gyermekek és a serdülők egészségfejlesztésében, különösen ott, ahol ez beépül a kórház és a közösség egészségügyi tevékenységébe (1). Az ismeretek növekedése, az elkötelezettség javítása mellett az egészségfejlesztést hatékonyabbá is kell tenni, az alábbi célokat kiemelve: az egészség, mint érték alkalmazkodási és megküzdési készség egészségkultúra a jogok tiszteletben tartása öngondoskodás, a saját egészség megtartása egészséges életmód gyakorlása az emberi erőforrás fejlesztése A WHO HPH Hálózata erőteljesen kiáll a gyermekek és serdülők kórházi egészségfejlesztése érdekében áprilisában külön munkacsoportot hozott létre annak érdekében, hogy a nemzetközi HPH Hálózaton belül vizsgálja ezt a kérdést. 2

3 2. HPH-CA Munkacsoport HPH-CA Munkacsoportja a HPH filozófiáját, legidőszerűbb szakmai irányát és tapasztalatait szeretné kiterjeszteni a gyermekek és serdülők kórházi egészségfejlesztésére. Ezzel elméleti hátteret és szervezeti keretet kíván biztosítani az egészségügyben és a szociális szférában működő szervezetek, szakemberek, intézmények és a döntéshozók számára. A HPH-CA Munkacsoport tagjai áprilisában: Ms Isabelle Aujoulat-Simonazzi Unité d'éducation pour la santé RESO Health Systems Research Ecole de Santé Publique Université catholique de Louvain Brussels BELGIUM Dr Laurence Bentz Nice University Hospital Hôpital de Cimiez Nice Cedex 3 FRANCE Dr Manuel del Castillo Rey Hospital de Sant Joan de Déu Esplugues de Llobregat SPAIN Dr Irmgard Eichler Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde Vienna AUSTRIA Dr Giuliana Filippazzi European Association for Children in Hospitals (EACH) Milano ITALY Ms Cathy Hennebry The Children s University Hospital Temple Street Dublin IRELAND Dr. Kovács Zsuzsanna Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest HUNGARY Mag. Peter Nowak Ludwig Boltzmann Institut für Medizin- und Gesundheitssoziologie WHO-Kooperationszentrum für Gesundheitsförderung in Krankenhaus und Gesundheitswesen Vienna AUSTRIA Mr. James E. Robinson Royal Hospital for Sick Children Lothian University Hospitals NHS Trust Edinburgh - UNITED KINGDOM Dr Lagle Suurorg Tallinn Children s Hospital Tallinn ESTONIA Dr Stella Tsitoura European Society of Social Pediatrics (ESSOP) Athens GREECE Ass. Prof. Dr Hanne Tonnesen WHO Collaborating Centre for Evidence Based Health Promotion in Hospitals Clinical Unit of Health Promotion Bispebjerg Hospital, University of Copenhagen - DENMARK Munkacsoport Központ Dr Fabrizio Simonelli Dr Maria José Caldés Pinilla Dr Katalin Majer Health Promotion Programme A. Meyer University Children s Hospital Florence ITALY 3

4 Fogalmak 3.1. A gyermekek és a serdülők joga az egészséghez Mit értünk egészség alatt? A WHO definíciója szerint az egészség a teljes testi, lelki, szociális jólét állapota és nem csak a betegség hiánya. Az Ottawai Charta (2) ezt a definíciót a következő módon egészítette ki a mindennapi élet forrása és nem az élet célja; pozitív fogalom, mely kiemeli a társadalmi és egyéni erőforrásokat és a fizikai lehetőségeket. Ebben az értelemben, az egészséget úgy kell értelmezni, mint egy társadalmi és egyéni fejlődési folyamatot, melyben az adott egyén képességei kibontakozhatnak. Ez kisgyermekkorban kezdődik és egészen a halálig tart. A Bangkoki Charta (3) koncepciója szerint az egészség az életminőség meghatározója és magába foglalja a szellemi és lelki jólétet is. Az egészségre sok tényező hat: egyéni (életkor, nem, öröklődés, életforma stb.) és általános (társadalmi, gazdasági, környezeti, és kulturális stb.) tényezők (4) Mit értünk azon, hogy gyermekek és serdülők? A gyermekek és serdülők életük és érésük bizonyos fázisában élő emberek. A WHO jelenlegi meghatározása (5) szerint, ez az életszakasz a fogantatástól a betöltött 19 éves korig tart. A WHO Európai stratégia gyermekek és serdülők egészségéért és fejlődéséért vezérelve: A gyermekek a mi mai befektetésünk a jövő társadalmába (6) Mit értünk a gyermekek és a serdülők egészségén? A gyermekek és a serdülők egészsége testi, lelki és szociális jólétet jelent a fogamzás pillanatától egészen a szexuális érettségig (7). Az egészség szélesebb értelmezése kihangsúlyozza a testi, szociális, lelki és szellemi összhang hatását az emberi fejlődésre. Szorosan kapcsolódik a fizikai és kulturális környezethez, társadalmi és gazdasági háttérhez, ezen belül az egészségügyi szolgáltatásokhoz, mint amilyet például a kórházak nyújtanak. Az egészség a fogantatástól a serdülőkorig a társadalmi és gazdasági fejlődés forrása (6) Mit értünk a gyermek jogain? A gyermek jogalany (8): a humanitás vívmánya hogy, a gyermekeknek jogaik vannak, a felnőttek kötelezettsége pedig ezek biztosítása. Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye (Convention on the Rights of the Child, továbbiakban CRC) (9) az emberi jogok deklarációjába beiktatta a gyermekjogokat. Az egyezmény a gyermekjogok átfogó keretét adja, ez jelenti a gyermekek jólétének holisztikus megközelítését. 4

5 A CRC filozófiája szerint a gyermekekre tekintettel kell lenni, el kell ismerni, hogy jogaik vannak. A CRC szakít azzal a tradicionális felfogással, miszerint a gyermekek a gondozás és a védelem passzív alanyai. A CRC ragaszkodik ahhoz a szemlélethez, hogy a gyermekek szükségleteit ki kell elégíteni és ez a felnőttek számára kötelezettséget jelent. Az egyezmény szerint minden gyermek, megkülönböztetés nélkül rendelkezik az alapvető jogokkal : Szociális jogok: Jog az optimális túléléshez és fejlődéshez, a lehető legjobb egészséghez, az egészségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz, a játékhoz, a családhoz (kivéve, ha az nem felel meg a gyermek érdekének). Gazdasági jogok: Jog a megfelelő fejlődést biztosító életszínvonalhoz, a szociális biztonsághoz, jog a kizsákmányolás elleni védelemre. Kulturális jogok: Jog arra, hogy tiszteletben tartsák nyelvüket, kultúrájukat, vallásukat, bármely hagyományos gyakorlat megtiltása hátrányos lehet a gyermek egészségére. Védelmi jogok: E jog a gyermekek legmagasabb érdekét képviseli, védelmet nyújt a szexuális visszaélés, a fegyveres konfliktusok, a veszélyes szerekkel való visszaélés, a bántalmazás és elhanyagolás ellen. E jog biztosítja, hogy elhanyagolás, kizsákmányolás vagy bántalmazás elszenvedését követően rehabilitáló gondozásban részesüljenek. Polgári és politikai jogok: Jog arra, hogy meghallgassák, és komolyan vegyék őket, hogy hátrányos megkülönböztetés nélkül gyakorolhassák jogaikat. Joguk van arra, hogy szabadon kifejezhessék magukat, hogy magánéletet éljenek, hogy tájékozódhassanak, hogy megőrizhessék. testi és személyes integritásukat. Joguk van arra, hogy erőszak, kegyetlenkedés, embertelenség és megalázás nélkül éljenek. Az összes többi jog alkalmazásánál a következő négy alapelvet kell követni: Jog a diszkrimináció minden fajtájának elkerülésére A gyermek legmagasabb érdekeinek elfogadása Jog az élethez, az optimális túléléshez és a fejlődéshez Jog arra, hogy meghallgassák és korának és érettségének megfelelően komolyan vegyék. A CRC alapfilozófiája a gyermek tisztelete. Elismeri, hogy a gyermekek védelemre szorulnak, de emellett hangsúlyozza, hogy koruknak és érettségüknek megfelelő kompetenciával- részt vegyenek saját jogaik érvényesítésében. A CRC arra ösztönöz, hogy újragondoljuk azt a hagyományt, hogy a gyermek a társadalom passzív tagja, aki a felnőttek védelmére szorul. Ehelyett el kell fogadni, hogy a gyermekek is társadalmi élet jogokkal rendelkező tagjai, akiket meg kell hallgatni és komolyan kell venni. Ez komoly kihívás a gyermekekkel foglalkozó felnőttek - szülők, tanárok, politikusok és döntéshozók, újságírók és egészségügyi szakemberek- számára(10). Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményét 1989 novemberében a leggazdagabb USA- és az egyik legszegényebb Szomália- kivételével valamennyi állam ratifikálta. A Gyermekjogi Egyezmény elfogadása 3 alapvető kötelezettség vállalását jelenti: 1. a jogok alkalmazása diszkrimináció nélkül minden gyermekre. 2. az Egyezmény széleskörű ismertetése a gyermekek és a felnőttek körében egyaránt. 3. rendszeres beszámolási kötelezettség az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága előtt. 5

6 Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága támogatja a civil szervezeteket és más szakértő testületeket, hogy ők is adjanak részletes tájékoztatást arról, hogy az adott országban hogyan tartják be gyermekek jogait. A Bizottság összefoglaló megállapításokat ad ki, melyekben ajánlásokat fogalmaz meg a kormányok részére. A kormányok feladata az ebben foglaltaknak megfelelően cselekedni. Sajnos semmiféle szankció nem hozható a gyermekek jogait sértő államok ellen. A gyermekjogok megvalósítása világszerte alapvető változásokat hozna a gyermekek helyzetében, biztosítaná az egészségüket, fejlődésüket és képességeik optimális kibontakoztatását (11) Mit értünk a gyermekek jogai a kórházban alatt? A kórházak és egészségügyi szolgálatok fontos szerepet játszanak abban, hogy elősegítsék és biztosítsák a gyermekjogok tiszteletben tartását. Az egészségügyi szolgálatok kötelessége, hogy tiszteletben tartsák a gyermekjogokat, ahogy az ENSZ Egyezményben szerepel és ezzel nyújtsanak példát a gyermekek életét befolyásoló egyéb intézményeknek. Ehhez az ENSZ alapelvein nyugvó A gyermekek jogai a kórházban charta alkalmazása a legalkalmasabb eszköz. A Gyermekjogi Egyezmény legfontosabb cikkei említik az egészségügyi szolgálatokat és a kórházakat is. Pl.: 5.cikk: A gyermekek jogait a fejlettségüknek megfelelően tiszteletben kell tartani: - Az ellátó kötelezettsége magyarázatot adni a javasolt kezelésről. Ennek során figyelembe kell vennie a gyermek álláspontját és a megfelelő döntéshozatalra való képességét, hogy elfogadja vagy visszautasítja a kezelést. - Szükség van a gyermekkel és a szüleivel való együttműködésre és amennyire lehetséges be kell vonni őket a kezelésre vonatkozó döntésekbe. 12.cikk: A gyermek joga, hogy meghallgassák és komolyan vegyék: - Minden gyermek, aki képes saját álláspontját kifejezésre juttatni, jogosult arra, hogy ezt meg is tegye és minden őt érintő kérdéshez hozzászóljon; - Álláspontjukat érettségüknek és koruknak megfelelően figyelembe kell venni. 16.cikk: Jog a magánéletre és a bizalom tiszteletben tartására. Mit értünk A gyermekek jogai a kórházban chartán? Számos európai országban kezdeményezések indultak, hogy csökkentsék a kórházi kezelés okozta traumákat és azok kártékony hatását a gyermekek érzelmi és pszichológiai fejlődésére ban Leidenben több szervezet küldöttei megfogalmazták a kórházban kezelt és utókezelés alatt álló gyermekek jogainak listáját, és létrehozták a Leideni Charta -t, melyet később EACH Chartának* neveztek (EACH- European Association for Children in Hospital)(12). A charta 10 alapelve sok tekintetben kapcsolódik azokhoz a gyermekjogokhoz, melyeket az ENSZ Egyezmény határozott meg (CRC). A Charta elismeri a gyermekek kortól függően különböző lelki és fejlődésbeli szükségleteit. Később több más chartákat is létrehoztak, melyek helyi igényekre és prioritásokra koncentráltak. 6

7 *Az EACH Charta 1.A gyermeket csak akkor utalják kórházba, ha kezelése otthon illetve egynapos ellátás keretében azonos színvonalon nem oldható meg. 2.A gyermeknek joga van ahhoz, hogy kórházi tartózkodása során szülő vagy szülőt helyettesítő személy állandóan vele legyen. 3. A szülő számára elhelyezést kell ajánlani és ennek igénybevételét támogatni kell. A szülőt anyagilag nem terhelheti a kórházi tartózkodás. Ahhoz, hogy a szülő részt vehessen a gyermek ápolásában, tájékoztatni kell őt az osztály munkarendjéről és támogatni kell aktív részvételét. 4.A gyermeknek és szüleinek egyaránt joguk van a koruknak és felfogóképességüknek megfelelő, érthető tájékoztatáshoz. Mindent meg kell tenni a fizikai és érzelmi fájdalom és stressz csökkentéséért. 5.A gyermeknek és szüleinek joga van megfelelő információk birtokában a kezeléssel kapcsolatos döntésekben részt venni. Minden gyermeket óvni kell a fölösleges kezeléstől és vizsgálatoktól. 6..Gyermekeket azonos fejlettségi szintű kortársaikkal kezeljük együtt, ne fektessük őket felnőtt kórterembe. Ne legyen kor szerint korlátozás a gyermek látogatói között. 7. A gyermekeknek joguk van játszani és koruknak és állapotuknak megfelelően kikapcsolódni és tanulni. A környezetet, a bútorzatot és a felszerelést a koruknak megfelelő igények szerint alakítsuk ki 8. A gyermek kezelését, ápolását végző személyzet rendelkezzen mindazon képzettséggel és képességgel melyek alkalmassá teszik a gyermek fizikai, érzelmi és fejlődési szükségleteinek kielégítésére. 9. A gyermek ellátásánál folyamatosságot kell biztosítani. 10. A gyermekeket tapintattal és megértéssel és privát szférájára való tekintettel kell kezelni A gyermekek és a serdülők egészségfejlesztése, mint stratégia Mit értünk egészségfejlesztés alatt? Az Ottawai Charta szerint az egészségfejlesztés egy folyamat, mely képessé teszi az embereket arra, hogy növeljék és javítsák a saját egészségük feletti kontrollt. Egyéb egészségfejlesztésre vonatkozó definíciók: - Eljárás, mely képesé teszi az embereket arra, hogy kontrollálják az egészségüket meghatározó tényezőket és így képesek legyenek az egészségüket javítani (Nutbeam, 1985); - Tudomány és művészet, amely segíti az embereket, hogy olyan életmódot válasszanak maguknak, mely optimális egészségi állapothoz vezet (O Donell, 1989); - Sokféle tudományos, szakmaközi és módszertani ismeretet kreatív módon alkalmazó, elméleti alapokon nyugvó tevékenység. Olyan társadalmi változásokat indít el, amely hozzájárul az emberi fejlődés céljaihoz (Kickbush, 1997); - A közegészségügy integráns része, amely a fejlődésben lévő társadalom által nyújtott szociális feltételek közepette nemcsak az egészség megtartására, hanem annak fejlesztésére is irányul, hogy virágzó, produktív és méltányos társadalom alakuljon ki (Wittelmark, 2000). Az egészségfejlesztés az egyének képességeit és fejlődőképességét vizsgálja és ezekre épít Mit értünk a gyermekek és serdülők egészségfejlesztésén? A gyermekek és a serdülők egészségfejlesztése sokrétű tevékenység, célja, hogy képessé tegye a fiatalokat saját egészségük feletti kontroll növelésére és tudatosítsa az egészségük és fejlődésük iránti felelősségüket. 7

8 Az Ottawai Charta szerint az egészséget az emberek mindennapi életük során teremtik és élik meg, amikor tanulnak, dolgoznak, játszanak és szeretnek. Ezért a charta felkéri a gyermekkórházakat és gyermekosztályokat is, hogy ne csak a szűken vett gyógykezelést végezzék, hanem foglalkozzanak egészségfejlesztéssel is Mit értünk a serdülők és a gyermekek egészségfejlesztő stratégiáján? Részletes akciótervet kell kidolgozni annak érdekében, hogy a gyermekek és a serdülők képessé váljanak a saját egészségük kontrollálására és javítására. Ezt a tervet tudatosan a körülményekhez kell igazítani és megvalósítását monitorizálni kell mind nemzetközi, mind nemzeti és helyi szinten. A nemzetközi stratégiák kimagasló példája a WHO Európai Stratégiája a gyermekek és serdülők egészségéről ** (6). ** A WHO Európai stratégiája a gyermekek és serdülők egészségéről és fejlődéséről, melyet a WHO Regionális Bizottsága a 2005 szeptemberi ülésen fogadott el. Megfogalmazza, hogy az erkölcsi és jogi kötelezettségünk a gyermekek jogainak védelme és fejlesztése. Egyúttal hangsúlyozza, hogy mindaz a befektetés, amit az élet korai szakaszában teszünk, kihat az egész életre, befolyással van a gazdaság fejlődésére és fenntarthatóságára, esélyt teremt arra, hogy az elkövetkező években egy egészségesebb társadalom jöhessen létre, annak valamennyi társadalmi és szociális előnyével. A stratégia általános céljai: Az európai régión belül képessé kell tenni a gyermekeket és a serdülőket arra, hogy felelősséget érezzenek saját egészségükért és fejlődésükért, hogy csökkentsék az elkerülhető betegségek és halálozás okozta terheket. A stratégia három feladatot jelöl meg: Teremtsék meg a gyermekek és serdülők egészségére és fejlődésére irányuló nemzeti programok és stratégiák bizonyítékon alapuló értékelésének kereteit Propagáljanak multiszektoriális akciókat a gyermekek és serdülők fő egészségi problémáival kapcsolatban az egészségügyi ágazaton kívül az oktatással való együttműködés különösen fontos. Határozzák meg az egészségügyi szektor szerepét az egészségpolitika alakításában és összehangolásában, valamint a gyermekek és serdülők szükségleteit kielégítő szolgáltatások nyújtásában. A stratégiát négy fő alapelv vezérli: életszakasz megközelítés a magzati életkortól az ifjúkorig az esélyegyenlőség kérdése kiemelve a leghátrányosabb helyzetűek szükségleteinek számbavételét ágazatközi együttműködés szükségessége. a közösség, az ifjúság részvétele. A stratégia hét fő prioritást emeli ki: 1. anyák és újszülöttek 2. táplálás 3. fertőző betegségek 4. balesetek és erőszak 5. fizikai környezet 6. a serdülők egészsége 7. pszichoszociális fejlődés és lelki egészség 8

9 3.3. A kórház, mint a gyermekek és a serdülők egészségfejlesztésének színtere Mit értünk azon, hogy egészségfejlesztő kórház? Az egészségfejlesztő kórház nem csupán magas szakmai színvonalú orvosi és nővéri szolgáltatást nyújt, hanem az egészségfejlesztés céljait is felkarolja. Kialakítja az egészségfejlesztés szerkezeti és kulturális kereteit, beleértve a betegek és a személyzet minden tagjának aktív részvételét, az alkalmas környezetet és a közösséggel való együttműködést. (14). A WHO Egészségre Nevelő Kórházak Hálózata (Health Promoting Hospitals Network, továbbiakban: HPH) négy területre összpontosít: javítani a betegek egészségét, javítani a személyzet egészségét, egészségfejlesztő szolgálattá alakítani az intézményt, az egészségfejlesztést kiterjeszteni a kórház környezetére is(15) Mit jelent a kórház közössége? A kórház közössége a kórházban és a kórház ellátási területén élő emberek összessége, akikre a kórház tevékenysége irányul Mit jelent a kórházak gyermekekre és serdülőkre irányuló egészségfejlesztése? A gyermekek és a serdülők egészségfejlesztése a kórházakban, nemcsak a kórházi gondozást jelenti, hanem azt a kórházon belül vagy a kórház által indukált tevékenységet is, amely a gyermekek és serdülők, valamint családjaik életvezetésére irányul. (lásd 1. ábra, 14. old.) Kórházakban / kórházak által végzett egészségfejlesztés a gyakorlatban Mit értünk a serdülők és a gyermekek kórházi egészségfejlesztésének gyakorlati kritériumain? Az elfogadott kritériumok alapján kell az egészségfejlesztést a gyakorlatban megvalósítani: - A WHO Európai Egészségfejlesztési Munkacsoport által kidolgozott irányelvek szerint (16) az egészségfejlesztési tevékenység segítse az egyéni képességek kibontakoztatását, legyen igazságos, holisztikus, építsen a szakmaközi együttműködésre, legyen sokrétű és fenntartható. - Az egészségfejlesztés legjobb gyakorlati modellje az u.n. Interaktív Modell:...amely egyrészt magáévá teszi az egészségfejlesztés értékeit, céljait, etikáját, teóriáját és bizonyítékait, ugyanakkor figyelembe veszi a körülményeket és az adott helyzetben leginkább elérhető célt tűzi ki (17) Mit értünk a gyermekek és a serdülők kórházi egészségfejlesztésének jelenlegi gyakorlatán (current practice)? 9

10 Jelenleg az a jellemző, hogy egy jó ötletet megvalósítanak esetleg rutinszerűen alkalmazzák is, a helyi résztvevők megítélése szerint jó ugyanakkor hiányzik a formális, bizonyítékon alapuló szakmai értékelés Mit értünk a gyermekek és a serdülők kórházi egészségfejlesztésének jó gyakorlatán ( good practice)? A jó gyakorlat az, amely kedvező eredményt hoz a betegek, a személyzet és a szolgálat számára és emellett szakmailag megalapozott. Helyi szinten szakmailag értékelik (legalább a szakemberek), de hiányoznak az összehasonlító adatok más kórházak adataival, kontrollcsoportokkal stb Mit értünk a gyermekek és a serdülők kórházi egészségfejlesztésének legjobb gyakorlatán (best practice)? A legjobb gyakorlat az, amelyet olyan eredmények igazolnak, mely elemzéseken, statisztikai bizonyítékokon alapul, eredménye mérhető és a betegek, a személyzet és a szervezet számára egyaránt optimális. Ahol a szabályszerű értékelés (nem kísérleti vizsgálat) magában foglalja több alkalmazott gyakorlattal történő összehasonlítást is és a résztvevők irányítása tervezett. A leghelyesebb gyakorlatot helyi, nemzeti vagy nemzetközi szinten egyaránt elfogadják, mert minden részletében megfelel az objektív teljesítményértékelés követelményeinek Mit értünk praxis - közösségen (community of practice)? Három féle praxis-közösség létezik: - közös társas vállalkozás, melyben a tagok társulnak, és folyamatosan újra tárgyalják tevékenységüket; - kölcsönös együttműködéssel működik, ami a tagokat egy egységes közösségé alakítja. - a közösség a tagok által kifejlesztett ötleteket megosztja (napi rutin, fogékonyság, eredmény, szókincs, stílus stb.) (18). A praxis-közösség az azonos érdeklődésű emberek között biztosítja az információ, az ismeretek és a tapasztalatok cseréjét Mit értünk on-line praxis-közösségen? Ez olyan praxis-közösséget jelent, amely információs rendszerek segítségével működik (amely egyben megoldja az adattárolást és feldolgozást és információkat is közöl). Az on-line praxis-közösség a kommunikáció lehetősége mellett kiterjed a szakmailag értékelt adatok cseréjére, a tapasztalatok összehasonlítására és közös akciók megvalósítására. Ebben az értelemben közösség tagjainak meg kell érteni azokat a folyamatokat amelyek meghatározzák az egyes tagok a döntéseit és meg kell osztani mindazt a tudást, amellyel az egyes tagok rendelkeznek (19) Mit értünk a HPH-CA on-line praxis-közösségén? A HPH-CA (Health Promoting Hospitals for Children and Adolescens) on-line praxisközössége a HPH (Health Promoting Hospitals Network) részeként, a gyermekek és serdülők 10

11 kórházi egészségfejlesztésének kérdéseihez kapcsolódó ismeretek és a gyakorlatok összehasonlítását és megosztását végzi 3.5. Evidencia az egészségfejlesztésben Mit értünk evidencia alatt? Az evidencia-alapú (evidence-based) változtatás koncepciója több különböző tudományos paradigmán*** alapszik. Evidencia az, ami egy másik dolgot nyilvánvalóvá tesz. (McQueen 2000). Olyan információ, amit a döntéshozatalnál felhasználunk (B. Kahan,.M. Goostadt 2002). Az evidencia a kutatások során nyert és máshonnan szerzett ismeretek, melyek a döntéshozatal alapjául szolgálnak a közegészségügyben és az egészségügyi gondozásban (WHO Regional Office for Europe, Handbook for evidence-based working and case study writing, Copenhagen, 2005). Az evidencia-alapú kifejezés szerint ez egy munkamódszer, melyben a szakemberek széles körben elfogadott konszenzussal olyan kritériumokat használnak a beavatkozások értékelésében, hogy az eredmények hitelt érdemlőek és igazolhatók (Nutbeam, 1999). Az evidencia-alapú medicina ( evidence based medicine - EBM) az, ha az adott beteg gondozásával kapcsolatos döntések során az aktuálisan legjobbnak tartott ismereteket lelkiismeretesen és megfontoltan használják. Az evidencia-alapú orvoslás a gyakorlatban integrálja a személyes klinikai tapasztalatokat a tudományos vizsgálatokból szerzett szakmai ismeretekkel (Sackett és mtsai, 1997). Az evidencia-alapú gyakorlat (evidence based practice - EBP) egy munkafolyamat, amely azzal kezdődik, hogy a klinikus felteszi a kérdést, hogy mi a legjobb megoldás, majd értékeli a bizonyítékokat, végül döntést hoz, hogy az adott esetben alkalmazható e. A legjobb megoldás alkalmazásakor a klinikusnak figyelembe kell vennie saját tapasztalatait és a beteg egyéni adottságait és szükségleteit. A munkafolyamat végén klinikusnak értékelnie kell a gondozás hatékonyságát. A cél az eredmények folyamatos javítása. (De Palma, 2000) *** A XXI. század tudományának fogalmai szerint az evidencia koncepciójának kétféle értelmezése van: - A Descartes-féle koncepció, melyet Galilei és Newton is osztott, a mérhető és mennyiségileg meghatározható jelenségek tanulmányozására irányul. Ez a paradigma a tudományos ismeretek bizonyosságán alapszik. - Az új paradigma szerint a tudományos teória és koncepció behatárolt és nem elég kifinomult. A tudomány sem mindig szolgáltat tökéletes és pontos értelmezést, sokszor csak hozzávetőleges ismeretet nyújt. Azonban megvalósíthatósága miatt önbizalmat és erőt ad és nem okoz frusztrációt (20). A hozzávetőleges ismeretek feljogosítanak az evidencia-alapú koncepció használatára, még az olyan bonyolult területen is, mint az egészségfejlesztés. 11

12 Mit értünk az egészségfejlesztés evidenciáján? A WHO 1998-as közgyűlése szorgalmazta, hogy minden tagállam tegye magáévá az egészségfejlesztés evidencia alapú megközelítését, bár nem egyértelmű, hogy ez mit is jelent. Az evidencia a koncepciója tudományokhoz kapcsolható, az egészségfejlesztés pedig természetéből adódóan multidiszciplináris. A vita még mindig nyitva áll: mi az evidencia az egészségfejlesztésben? A legtöbb szaktekintély ezen a területen szükségesnek tartja a fogalom definícióját és használatát. David V. McQueen rámutat arra, hogy az egészségfejlesztés sokféle megközelítést és észlelést használ. Az evidencia lehet rendszeres, sokszor hosszú időn keresztül tartó megfigyelés eredménye. A közegészségügyben elterjedt az adatokhoz köthető evidencia. Sok standardot használnak az egészségfejlesztés gyakorlati kivitelezésében. Az új évszázad kihívása, hogy az egészségfejlesztés evidencia alapú érékeléséhez magas színvonalú, széles körben elismert és elfogadott standardokat fejlesszünk ki.(21). Más szerzők szerint az evidencia alapú egészségfejlesztés egy szisztematikusan megújuló munkamódszer, mely folyamatosan értékeli a kutatási eredményeket és ezek alkalmazásával teszi lehetővé a gyakorlati döntéseket. Az evidencia-alapú egészségfejlesztés gyakorlatá - ban a jó gyakorlat teóriáját és alapelveit is alkalmazni kell.(22) A WHO Európai Egészségfejlesztési Munkacsoportjának javaslatai szerint az evidencia az egészségfejlesztésben : - egy kialakuló terület; - az egészségfejlesztés gyakorlatában jelentős szerepe lehet; - nincs elegendő hatékony kezdeményezés; - sokféle megközelítés és modell jellemzi; - minőségi és mennyiségi módszertani feladatokat ad; - a társadalomtudományok módszereit is alkalmazza; - tervezési modelleken alapszik; - megkívánja az elképzelések hatékonyságát; - az értékelést végzőknek és a kutatóknak sok teendőt ad. Az evidenciák a következőképp kategorizálhatók: 1. a) kontrollált randomizált próbák meta-analízise; 1. b) legalább egy randomizált kontrollvizsgálat; 2. a) legalább egy kontrollált tanulmány; randomizálás nélkül 2. b) legalább egy kvázi-kísérleti tanulmány; 3. leíró tanulmány, pl.: összehasonlító, korrelációs vagy esetkontroll tanulmányok; 4. szakértő bizottságok beszámolója, véleménye vagy egy szaktekintély klinikai tapasztalata, esetleg a kettő együtt. Az egészségfejlesztés lehetőleg magas szintű evidenciákon alapuljon, pl. 1. a), 1. b) vagy a 2. a) szint. Ennél gyengébb evidenciák is használhatók a kórházi egészségfejlesztés jó klinikai gyakorlatának leírására, de amennyiben az 1. a) - 2. a) közötti kategóriák hiányoznak, megfontolandó új evidencia felállításának szükségessége (23). 12

13 Mit értünk a gyermekek és serülők kórházi egészségfejlesztésének evidenciáján? Az előbbiek tükrében javasoljuk, hogy a gyermekek és serülők kórházi egészségfejlesztésének evidenciájá -t interdiszciplináris megközelítésben értelmezzük: 4. Megközelítések - arra irányul, hogy motiválja és képessé tegye a gyermekeket és a serdülőket a saját egészségi állapotuk kontrolljában és annak javításában ; - bevonja a fiatal betegeket, rokonaikat és a közösséget a felvilágosításba; - együttműködést fejleszt a helyi egészségügyi szolgálattal (pl.: alapellátás), más helyi intézményekkel (iskolák és más oktatási intézmények, gyermekjóléti szolgálatok) valamint civil szervezetekkel ; - partnerségi és egyéb részvételi módszereket alkalmaz; - bemutatja, hogy a az alkalmazott akciók hatékonyságát hogyan lehet mérhetővé tenni. Ökológiai megközelítés: a gyermekek életének színterei és az egészségfejlesztés Az emberiség fejlődésének Bronfenbrenner-féle ökológiai modellje szerint (24), a gyermekre ható környezet négy szinten definiálható: - a mikro-szisztéma az ember életének közvetlen fizikai környezete, ahol él, ahol tevékenykedik; - a mezo-szisztéma a gyermek mikro-szisztémája és a tágabb környezet közötti kapcsolaton alapszik, tehát az otthon és az óvoda, a szomszédok, az iskola, a szülőváros, stb. kapcsolatán; - az exo-szisztéma mindazok a körülmények, melyek befolyásolják a gyermek életminőségét: a szülők munkahelye, az iskolai időbeosztás, a várostervezés stb.; - a makro-szisztéma a szociális, kulturális, intézményi, valamint a távolabbi fizikai és klimatikus környezet, mely magába foglalja az mikro-, mezo- és az exo-rendszereket. 13