1-2. Napirend Tájékoztatás az Önkormányzat évi gazdálkodásáról, Tájékoztatás az Önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1-2. Napirend Tájékoztatás az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról, Tájékoztatás az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. JEGYZŐKÖNYVE Közmeghallgatásról és falugyűlésről Készült: október 4-én órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról és falugyűlésről. Közmeghallgatás helye: Borsosberény Művelődési Ház, 2644 Borsosberény, Petőfi út 165/A. A közmeghallgatás vezetője: Jelen vannak: Balázs László képviselő Kmetyné Nagy Nóra képviselő Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Torma Andrea jegyző A lakosság és érintettek részéről: 61 fő. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelent képviselőket, valamint a lakosságot. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van, így a közmeghallgatáson a képviselő-testület határozatképes számban jelen van, ezért a közmeghallgatást megnyitom. Javaslom, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Kmetyné Nagy Nóra képviselő legyen. A javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. Napirend 1. Tájékoztatás az Önkormányzat évi gazdálkodásáról. 2. Tájékoztatás az Önkormányzat évi költségvetéséről 3. Egyéb, a lakosság részéről érkező közérdekű javaslatok és kérdések 1-2. Napirend Tájékoztatás az Önkormányzat évi gazdálkodásáról, Tájékoztatás az Önkormányzat évi költségvetéséről A mai fórum célja a lakosság közvetlen bevonása és tájékoztatása az önkormányzati feladatok meghatározásába, és ezek végrehajtásába. Mindenki előtt ismert, hogy január 1-jétől a 2000 fő alatti településeken nem működhet önálló önkormányzati hivatal. Több települést is megkerestünk az elmúlt évben, végül Tolmács és Bánk településekkel sikerült kialakítani a közös hivatalt, Borsosberény központtal, így a nevünk Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal lett. Ezúton szeretném köszönteni és bemutatni Torma Andrea jegyzőnőt. A három településen ő látja el a jegyzői feladatokat. Borsosberényben hétfő és szerdai napokon a délelőtti órákban tart ügyfélfogadást. Ezúton szeretném megköszönni a jegyzőnőnek és a hivatal dolgozóinak, hogy az átállás zökkenőmentesen történt. Először ismertetni szeretném, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzete évben miként alakult. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása (úgynevezett ÖNHIKI) elnevezésű pályázaton önkormányzatunk 12 millió Ft vissza nem térítendő támogatáshoz jutott. Ebből az összegből a lejárt határidejű közüzemű számlákat sikerült rendezni. A fennmaradó folyószámla, illetve munkabér hitelt, mely összege 14 millió 996 ezer Ft volt, kamattal együtt az állam átvállalta, hasonlóan a közel 2000 ugyanilyen helyzetben lévő önkormányzathoz, így a évet a nulláról indíthattuk. A legutóbbi testületi ülésen elfogadásra került az Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi beszámolója. Az Önkormányzat pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete rendelkezésre állt. A személyi és intézményi hátteret takarékos gazdálkodással sikerült biztosítani. Pénzügyi likviditási probléma nem merült fel. Elsődleges cél a működés színvonalának megtartása. A fejlesztések elsősorban pályázati források bevonásával kerültek és kerülhetnek majd megvalósításra. 1

2 A saját bevételek az intézmények helyiségeinek bérbe adásából, és az étkeztetésből tevődnek össze. Ide tartozik a kommunális adó bevétel, ami az I. félévben 2 millió 533 ezer Ft volt, ez 63,3 % fizetési hajlandóságot mutat. Iparűzési adó bevétel 1 millió 977 ezer Ft volt, 54,92 %-os fizetési hajlandóságot mutat. Gépjármű adó bevétel 829 ezer Ft, ez 69,08 %-os arányt mutat. Szemétszállítási díj megfizetésében júliustól 10 %-os díjcsökkenést érezhetnek a lakosok. A következő számlázásnál Ft helyet Ft-ot kell megfizetni. Ez a rezsi csökkentésének köszönhető őszén a közétkeztetésben is új szolgáltató jelent meg, a váci székhelyű Duna-Dráva Vendéglátó Kft. Első lépésben csak 4 hónapra kötöttünk velük szerződést, de ez év januárjától további 1 évre szerződtünk velük. Ezen szolgáltatást igénybe vevők számának növekedése is mutatja, hogy meg vannak elégedve az étel minőségével. Szociális étkezőink száma nyarán 5-6 fő volt, a mai napra ez megközelíti a 30 főt. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy januárjában hivatalosan bejegyzésre került a Borsosberényi Polgárőr Egyesület. Az Egyesület 17 fővel végzi ezt az önkéntes munkát, együttműködve, egymás munkáját segítve a rétsági Rendőrséggel. Szeretném nekik is megköszönni az eddig végzett munkájukat! A település közbiztonságának erősítésén kívül részt vesznek a település szépítésében, rendezésében. A holnapi nap folyamán társadalmi munkában kívánják rendbe tenni az alsó iskola körüli területet. Az egészségügyi ellátás terén is változás történt. Ez év július 1-jétől immár állandó háziorvosa van a községünknek Bak-Balázs Éva személyében, akit édesanyja Szőlősi Zsuzsanna helyettesít mindaddig, még a fiatal doktornő a GYES-ről vissza nem tér. Neki is jó munkát kívánok! Ez évi pályázatok beszélnék röviden. Sikeresen pályáztunk a DIPO LEADER keretében kiírt Hagyományőrző sportnapra, melyre Ft támogatást kaptunk. A programot ez év május 11-én testvértelepülésünk, Ipolybalog bevonásával valósítottuk meg. Több mint 160-an vettek részt a rendezvényen. Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére irányuló pályázatunk szintén nyert, mellyel a településnek a közbiztonságát kívántuk növelni. Az 1 millió Ft-os projektből községünknek Ft önerőt kellett biztosítani. A rendszer átadásra került, működik. A hivatallal szemben lévő Közpark felújítására pályázatot nyújtottunk be, melyen az elnyert összeg 6 millió 729 ezer Ft. Ebből kerül befejezésre a támfal, a Világháborús emlékmű felújítása, valamint annak megközelítésére szolgáló bejáró megépítése. Megújul az itt található Petőfi kút, a zászlófelvonuló rudak, melyek köré térkő burkolat készül. A területen parkosítási munkák is lesznek, a park további díszítése céljából pihenőpadok és virágládák kerülnek elhelyezésre. Az új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Mozdulj Berény, változz Berény! egészséges életmódra nevelés Borsosberény községben című pályázatunkat a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetősége 9 millió 960 ezer Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte meg. Az elnyert pályázatról a közmeghallgatást követően bővebb tájékoztatást kaphatnak a jelenlévők. Sportegyesületünk közel 10 millió Ft támogatást kapott, melyet az öltöző épületének és a játéktér felújítási munkálataira használhatnak fel. Itt meg kell jegyeznem, hogy a 30 %-os önrészt, ami megközelítőleg 3 millió Ft, társadalmi munkában kell a község lakóinak biztosítani. Jelenleg elbírálásra váró pályázataink: megújuló energiatermelésre nyújtottunk be pályázatot, mely keretében napkollektort szeretnénk kiépíttetni, mellyel intézményeink villamosenergia ellátását biztosítanánk. A pályázott összeg 20 millió Ft. Az Országos Pályaépítési Program keretében október közepétől lesz lehetőség pályázni műfüves futballpálya építésére. Szeretnénk az iskolával közösen, ha Borsosberényben is egy 20 x 40-es kispálya építése megvalósulhatna. Pályázni szeretnénk évben, ha mód és lehetőség lesz rá, útfelújításra, az orvosi lakás rendbetételére, az árkok és vízelvezetők felújítására, valamint oktatási intézményeink, óvoda, iskola épületének felújítására. A képviselők lemondtak tiszteletdíjukról szeptember 1-jétől a polgármesteri tisztséget nem főállásban, hanem tiszteletdíjasként látom el. Sikerült megszervezni a bejáró iskolások menetrend szerinti járatokkal való közlekedését. Az iskola fenntartójával való eredményes tárgyalást követően az intézmény rezsiköltségének 50 %-át viseli csak a település. Kedvezőbb távközlési szerződéseket kötöttünk. A feleslegesé vált szolgáltatásokat felmondtunk. A szűkös költségvetés ellenére iparkodtunk minél több intézménynek segíteni, és a halaszthatatlan munkákat elvégezni. A Közösségi Házba új asztalokat és székeket vásároltunk. Támogatást nyújtottunk az iskola kápolna bútorzatának elkészítéséhez. A Dankó út járhatóvá tétele végett mart-aszfaltot hozattunk és dolgoztattunk be. A Béke út lakóinak kérésére a járda mellé korlát kerül majd elhelyezésre az elkövetkező időben, mely anyagköltségét az önkormányzat állja, a munkákat pedig az utca lakói végzik. Szeretnénk még ez évben megcsináltatni a Széchenyi út árkolását, illetve a Széchenyi út és a Béke út közötti útszakasz zúzott kővel való szórását. Jelen pillanatban még árajánlatot kértünk. Közmunka programról pár gondolat. Átlagosan 35 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő van a településen, ebből 2 havonta 4 főt tudtunk 6 órában alkalmazni. Többet is tudnánk, ha lenne rá lehetőség. Ezekre a munkásokra az állam 80 %-os támogatást ad. Eddig 30 főt sikerült bevonni ebbe a programba. Köszönet nekik, amiért községünk közterületeit gondozzák, ápolják! Ma voltunk a Munkaügyi Központban, ahol a téli közfoglalkoztatással kapcsolatban kaptunk tájékoztatást, ami november, december elejétől fog indulni és április 2

3 végéig tart. Ebbe még 32 embert tudunk bevonni. Ebből 22 főnek képzésen kell részt venni, csak akkor jogosult az ellátásra ban lehetőségünk volt fiatalokat nyári diákmunkára behívni. Ebben az évben 9 főt alkalmaztunk. Feladatuk a közterületek takarítása, fűnyírás, újság és ebéd kihordás volt. Akik idén nem kerültek be ebbe a programba, jövőre számítunk rájuk. Idén is csatlakoztunk a Rétság Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott projekthez, amiben településünkről már három főt tudtak alkalmazni mezőgazdasági segédmunkásként. Feladatuk az önkormányzat által kijelölt két termőföld művelése és gondozása volt. Nyáron újra nyújtottunk be pályázatot a program folytatására, melyet pozitívan bíráltak el, ezért jó esély van a jövőbeli folytatásra. Sportegyesületünk már tavaly ősztől a megyei II. osztályban indult. Községünk így már két csapattal vehet részt a bajnokságban. A fiatalok lelkesen, szorgalmasan készülnek a rangadókra. Az eddigi eredmények is ezt igazolják, mivel mindkét csapat dobogó közeli helyen áll. Sok sikert kívánunk nekik! Településünk ez évben is méltón megemlékezett az állami és helyi ünnepekről. Itt megemlíteném a Falunapi rendezvényünket és a Szent Mihály Napi programjainkat. Külön köszönöm a Nyugdíjas klubnak, a Polgárőrségnek, az óvoda, és a SZMKÁI diákjainak és pedagógusainak a segítségét, hogy a falu színvonalas programjainak megszervezésében és lebonyolításában aktívan részt vettek. És a végén, de nem utolsó sorban köszönöm a Berényi Hírmondó, illetve Borsosberény honlapjának szerkesztésében résztvevők munkáját. 3. Napirend Egyéb, a lakosság részéről érkező közérdekű javaslatok, kérdések Várjuk az észrevételeket, kérdéseket, hozzászólásokat! Két kérdésem lenne. Az egyik, hogy a régi Jegyző Úrral voltatok bent az utcánkban, egy járdaszakaszt megnézni. Azzal mi a helyzet? Jelen pillanatban még nem készült el a járda, ez tény és való. Felmérni már felmértük. Előtte arról volt szó, hogy megnézzük a vízelvezetést, mert a Nagy Attila, aki az építésügyi előadónk volt, azt állította, hogy az áteresz, ami van az út alatt, az be van szakadva. Aztán kiderült, hogy még sem. Dönteni fogunk a lépviselő-testülettel erről. A hídnál van két gödör, valamint a Runnernál pont az aszfalt közepén van egy gödör. Oda nem lehetne martaszfaltot lerakni? Ha kell, a szállításban is tudunk segíteni. Egy helyen feltöltöttük a járdarésznél, de mindet nem tudjuk megoldani. A másik, amit kérdezni szeretnék, az óvodai térítési díjak. 500 Ft/nap egy gyerekre a térítési díj. Ez így önmagában azt mondjuk, hogy nem sok, vagy egyeseknek nem sok. 36 gyerek van az óvodában, alig fizetnek páran. Vagy akik fizetnek is, csak a felét. Nem lehetne megoldani azt, hogy akik teljes költségű óvodai térítést fizetnek, ennél a 4 gyereknél méltányossági alapot bevezetni? Hogy ne 500 Ft-ot kelljen fizetni, mert az rengeteg. Nekem az napi Ft. És ráadásul van olyan, hogy nem jön a gyerek másnap óvodába, neveket nem akarok mondani, és két napig nem tudnak róla. Tudjátok nagyon jól, mert Ti, az önkormányzat fizetitek a plusz kaját. Még arra sem képes némelyik, hogy szóljon, hogy nem megy a két gyerek óvodába. És rendelik neki a kaját. Ők nem érintettek benne. De azok, akik fizetnek, azoknak kemény. Ez így van. Tény és való, hogy ahonnan most hordjátok a kaját, sokkal jobb, mert meg tudja mondani a gyerek, hogy mit evett. Jó a kaja, de iszonyat drága, és a környéken jóval olcsóbb mindenhol. Csak pár gyerek van, aki fizeti az 500 Ft-ot, és a nyugdíjasoktól kezdve, mindenki kap kedvezményt. Az iskolát nem tudom. Az iskolában sincs kedvezmény, csak azoknak, akiknek van rá jogosultsága, a három gyermekeseknek, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek. Én tudom, hogy nem kevés, de az az igazság, hogy nem helyben főzünk, a konyhánk nem működik, mi is külső beszállítótól szerezzük be az ételt. Ebben az árban sajnos minden benne van. 3

4 Januártól mire lehet számítani? Az infláció mértékével biztosan emelkedni fog. Az úttal kapcsolatosan annyit mondanék, hogy meg fogjuk nézni. Volt a Dankó útnál, hogy hoztunk zúzott aszfaltot. Ha a környéken lesznek felújítási munkálatok, most ígérték, hogy Horpács és Berény között az út felújításra kerül, ha onnan sikerül majd aszfaltot szerezni, akkor tudunk ebben segíteni. Baranya László borsosberényi lakos A konyhával kapcsolatosan szeretnék kérdezni, hogy nem lehetne helyben megoldani a főzést, és nem egy kívülállónak kiadni? Lehetne mérsékelni az árát. Sajnos évek óta nincs működő konyhánk. Itt egy melegítő konyha van. Utána mentünk mindenféle engedélynek, olyan előírások vannak, hogy újraindítani ezt a konyhát több millió forintos beruházás lenne. Kevés az alaptér, mert kellene hús előkészítő, zöldség-előkészítő, tojásmosó. Ez az épület egy műemlék, a hozzáépítést biztos, hogy nem engedélyeznék. Dulkai Ferencné borsosberényi lakos Nagyon szépen köszönjük a Béke út nevében, és a fél falu nevében azt, hogy korlátunk lesz. Talán ezentúl nem törjük össze magunkat télen. A másik: a bolt mögötti két darab járdalap el van törve. A társadalmi munkába ezt is beterveztük. A képviselő-testület is támogatta ezt a kezdeményezést. Dulkai Ferencné borsosberényi lakos Nagyon szépen köszönjük! Reméljük, hogy a társadalmi munkában is sokan fognak szorgoskodni. Csósza Lászlóné borsosberényi lakos Mindenkinek megköszönném, aki az általunk rendezett szüreti bálon megjelent, az adományával megkönnyítette egy család életét, valamelyest. Szeretném, ha ez az összefogás példaértékű lenne. A másik dolog, ami kicsit személyesebb dolog, a házunktól nem messze van egy csatorna fedlap, ami folyamatosan ontja a községnek a szennyvizét, nagyobb esőzésnél. Nem tudnak vele mit kezdeni, tapasztalhattátok Ti is, hogy valamit elrontottak. Nem olyan az összefolyásnak a szöge, mint amilyennek lennie kellene. Amikor nagy esőzés van, akkor nekünk a falu összes szennyvizét el kell viselnünk. A harmadik dolog, amit szeretnék kérdezni, hogy évtizedek óta gondot okoz a patak. Most is megtapasztalhattuk, hogy kiöntött. Tudom, hogy nem egyszerű dolog, mert sok pénzbe kerül, de ha lenne erre mód és lehetőség, szeretném, ha egyszer rendeznénk ezeket a dolgokat, mert körülményes a védekezés is, és egyszerűbb lenne, ha egyszer véglegesen meg lehetne oldani. Mi is szeretnénk, ha ilyen pályázatokkal találkoznánk, és akkor biztosan élnénk a lehetőséggel, hogy megcsináltassuk. Csak annyi kitérés, hogy amikor a villámárvíz volt, június elején, akkor is pályáztunk az abból adódó problémára, mert egy-két hidat kimosott. Sajnos ebbe a vismajor keretbe most olyan kevés pénz volt, mert a dunai árvíz elvitte a javát, hogy jelen pillanatban nem kaptunk rá összeget. Ők is rangsorolják a beérkezett problémákat és úgy adnak támogatást. Ha lesz ilyen, akkor mindenféleképpen oda fogunk figyelni a képviselő társakkal. Csósza Lászlóné borsosberényi lakos Azt azért hozzá szeretném tenni, hogy ha nem látom, nem hiszem, hogy döglött tyúktól kezdve minden bele volt dobálva. Ez már a lakosság hozzáállása. Sajnos nem tartják tiszteletben. Felelőségteljesebben kellene bánni a lakosságnak is ezekkel a dolgokkal. Illegálisan is beleengedik a különböző vizeket a csatornába. Ha nincs több hozzászólás, megkérem a Mozdulj Berény! projekt íróit, hogy tartsanak nekünk egy kis tájékoztatót. 4

5 Vasasné Mátraszéki Judit projekt készítő Szeretettel köszöntök mindenkit! A pályázat július 30-ig fog tartozni. 12 hónapra terveztük ezt a programot. Elindítottuk, aki volt a falunapon, biztosan találkozott már ezzel a molinóval. Ott elindítottuk a szűrőprogramjainkat, azaz vércukorszint mérés, bőrgyógyászat, vérnyomás és hasonló szűrőprogramokat terveztünk. Vasas Mihály projektmenedszer Jó estét kívánok mindenkinek! A projekt címe Mozdulj Berény! Változz Berény! egészséges életmódra nevelés Borsosberény községben. A pályázatunk fő célja a község szemléletformálása, és az egészséges életmódú gondolkodás elterjesztése, gyermekek részére és a felnőtt lakosság körében is. A projekt keretein belül egy egészségterv fog megvalósulni. Ebben az egészségtervben segítségül hívtuk Bak-Balázs Éva doktornőt, Ő lesz az, aki felméri a lakosságot, létrehoz egy egészségtervet. Ez az ő munkáját is segíti, illetve a lakosság egészségügyi állapotát méri fel. Ahogy Judit mondta, júniusában kaptuk meg az értesítést, hogy megnyerte a község a pályázatot, Ft-ot egész pontosan, ami vissza nem térítendő támogatás, és 100 %-ig támogatott. Önrész nem kell hozzá. A projekt munkatársak a következők: a projektmenedzser én leszek, a szakmai vezető a Bak-Balázs Éva doktornő, illetve a pénzügyi vezető Tőzsér Ágnes, vele fogjuk tartani a kapcsolatot. A projekt elemei, a projekt keretein belül eszközbeszerzés lesz, például sporteszközök. Reméljük, ezt majd mindenki fogja használni, legfőképpen a gyerekek. Illetve lesz benne egy kis felújítás itt a művelődési házban. Rengeteg szakértőt, rengeteg előadót hívtunk az egészségügy több témájában. Stresszkezelés, életvezetési kompetenciák, drog és alkoholfogyasztás megelőzése. Ezen kívül lesz női torna minden hónapban négy alkalom, illetve lesznek főzőtanfolyamok is havonta kétszer. Erre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Lesznek tematikus előadások, egészségnapot szervezünk az iskolában. Sportnapot fogunk szervezni Mozdulj Berény! felkiáltással, mely májusában lesz. Lesz két táborunk a gyermekek részére, ez kétszer öt napos napközis tábor, és kétszer 25 fő vehet részt rajta. Teljes ellátású, étkezés, utazás, szakértők. Téma az egészséges táplálkozás, az egészséges életmód, a sport. A programokról kicsit bővebben Judit fog beszélni. Vasasné Mátraszéki Judit projektkészítő Mikor a pályázatot készítettük, próbáltunk azt a már meglévő programokhoz illeszteni azokat a dolgokat, amiket szeretnénk megvalósítani. És próbáltunk újítani is dolgokat. Ilyen például, hogy már volt női torna, de annyira nem ment, ezt mi szeretnénk erősíteni azzal, hogy támogatni tudjuk, hogy itt hónapokon keresztül össze tudnak jönni lányok, asszonyok, nők, akik úgy gondolják, tornázhatnak. Mindazokról a programokról és rendezvényekről, amik el fognak jönni, készülünk egy kis kiadvánnyal, amibe minden részletesen le lesz írva, hogy hol, mikor, ki fogja tartani, és hol lehet róla bővebb információt kapni, illetve a falunak a honlapján is részletezve lesz. Lesz egy oldala ennek a programnak, ahol minden részletesen le lesz írva, bővebb információhoz fognak jutni. Előadásokat szervezünk, a szakmai vezető által próbálunk különböző orvosokat, illetve szakembereken bevonni. Januárban készülünk egy tanulom magam, önismeretes stressz kezeléses kis beszélgetéssel. Lesz családoknak együttlét, önismereti téma. Lesz a nyugdíjasoknak a régi szép idők most vannak, Szépségek és nehézségek az időskorban elnevezésű előadás. Mind-mind számítunk arra, hogy eljönnek. Próbáljuk illeszteni a nyugdíjas témát a Nyugdíjas klubbal együttműködve, összehangoltan megtartani. Itt már vannak dátumaink. Ezeket nagyon nehéz előre megtervezni, de mégis a pályázatban muszáj egy kicsit előre látónak lenni. Lesz a drog és alkoholfogyasztásos téma. Itt egy nagyon neves előadónk is előreláthatólag eljön, erről nem árulok el többet. Egészségügyi állapotfelmérésről is beszéltünk. Folyamatosan, ugye nem az Éva, hanem az anyukája tartja ezeket, az egészségügyi állapotfelméréseket a rendelőben. Kint voltak a falunapon is. Lesz a falunapnál is sokkal nagyobb egészségügyi állapotfelmérés, ez a Mozdulj Berényi Sportnapon lesz. Ez a program már eddig is volt, csak hétköznap volt, mi ezt egy szombati napra át fogjuk tenni. ez egy nagyon nagy rendezvény lesz. Ezt azért kibővítjük annál, mint ami eddig szokványos volt. Tervezünk egy elsősegélynyújtó tanfolyamot, kimondottan a gyerekeknek, éveseknek, éveseknek szervezünk egy-egy ilyen három alkalomból álló elsősegélynyújtó tanfolyamot, illetve, amit én mindenféleképpen szerettem volna és támogatom, hogy a felnőttek számára is létrejöjjön egy ilyen. Próbáltuk arra kiélezni, hogy a hétköznapokban milyen problémák adódhatnak. Október 17-től már a gyerekek számára indul, és november 11-e körül talán már a felnőtteké is lesz. A kiadványunk is egy-két héten belül ott lesz mindenhol a településen. Nagy várakozással tekintünk a főzőklubunk elé. Fő az egészség nevet adtuk neki. Ez tíz alkalom lenne, havonta kétszer. Nagyon gyakorlatiasan próbáljuk ezt megközelíteni. Minden alkalommal egy ételt elkészítenénk, ami valamilyen módon az egészséges életmód felé viszi el az embereket. Arról beszéltünk, hogy erre van egy alkalmas helyszín, ahol elkészítjük az ételeket, együtt azzal az emberrel, aki ezt az egész főzőklubot fogja tartani. Ez egész tavaszig elhúzódó főzőklub lenne. Ide is várunk időseket, fiatalokat, akik szeretnek főzni, vagy szeretnének megtanulni. Ennek a megkoronázása lesz májusban a Mozdulj Berény! programon egy nagy recept verseny, ahol el is készítjük, és kiállítás is lesz, és verseny is, és a végén még szakácskönyv is. 5

6 Sportág választó programok lesznek, 5-6 sportágválasztás, attól függ, hány sportágat tudunk idehívni. Be fognak mutatkozni, ki lehet próbálni. A táborokról röviden elmondanám, hogy konkrétan tudjuk mikor, meddig tartanak. Június 23-tól 27-ig, illetve június 30-tól július 4-ig lesz megtartva ez a tábor gyerekkel. Nagyon sok programmal készülünk, és ingyenes lesz. Vasas Mihály projektmenedzser Augusztusban elkezdtük a munkát, aki kicsit ismeri a pályázatírást, tudja, hogy az ESZA nagyon nehezen tud kiadni dolgokat. Például tegnap kaptuk meg a támogatói okiratot. Mindenképpen tudunk dolgozni, ahogy eddig is dolgoztunk, hiszen nem jöttek volna létre ezek a tervezetek. A projektnek van egy logója, itt lehet megtekinteni. Köszönjük szépen a megalkotójának! Nagyjából ennyit szerettünk volna elmondani a projektről, köszönjük szépen a figyelmet! Mindenkit szeretettel várunk az elkövetkező időszakban! További hozzászólás, kérdés, javaslat nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet, a közmeghallgatást és falugyűlést lezárta. A projektnyitóhoz kapcsolódóan az önkormányzat vendégül látta a jelenlévőket. Molnárné Gere Rita polgármester Torma Andrea jegyző A jegyzőkönyv hiteles. Kmetyné Nagy Nóra képviselő 6