1-2. Napirend Tájékoztatás az Önkormányzat évi gazdálkodásáról, Tájékoztatás az Önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1-2. Napirend Tájékoztatás az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról, Tájékoztatás az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. JEGYZŐKÖNYVE Közmeghallgatásról és falugyűlésről Készült: október 4-én órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról és falugyűlésről. Közmeghallgatás helye: Borsosberény Művelődési Ház, 2644 Borsosberény, Petőfi út 165/A. A közmeghallgatás vezetője: Jelen vannak: Balázs László képviselő Kmetyné Nagy Nóra képviselő Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Torma Andrea jegyző A lakosság és érintettek részéről: 61 fő. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelent képviselőket, valamint a lakosságot. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van, így a közmeghallgatáson a képviselő-testület határozatképes számban jelen van, ezért a közmeghallgatást megnyitom. Javaslom, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Kmetyné Nagy Nóra képviselő legyen. A javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. Napirend 1. Tájékoztatás az Önkormányzat évi gazdálkodásáról. 2. Tájékoztatás az Önkormányzat évi költségvetéséről 3. Egyéb, a lakosság részéről érkező közérdekű javaslatok és kérdések 1-2. Napirend Tájékoztatás az Önkormányzat évi gazdálkodásáról, Tájékoztatás az Önkormányzat évi költségvetéséről A mai fórum célja a lakosság közvetlen bevonása és tájékoztatása az önkormányzati feladatok meghatározásába, és ezek végrehajtásába. Mindenki előtt ismert, hogy január 1-jétől a 2000 fő alatti településeken nem működhet önálló önkormányzati hivatal. Több települést is megkerestünk az elmúlt évben, végül Tolmács és Bánk településekkel sikerült kialakítani a közös hivatalt, Borsosberény központtal, így a nevünk Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal lett. Ezúton szeretném köszönteni és bemutatni Torma Andrea jegyzőnőt. A három településen ő látja el a jegyzői feladatokat. Borsosberényben hétfő és szerdai napokon a délelőtti órákban tart ügyfélfogadást. Ezúton szeretném megköszönni a jegyzőnőnek és a hivatal dolgozóinak, hogy az átállás zökkenőmentesen történt. Először ismertetni szeretném, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzete évben miként alakult. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása (úgynevezett ÖNHIKI) elnevezésű pályázaton önkormányzatunk 12 millió Ft vissza nem térítendő támogatáshoz jutott. Ebből az összegből a lejárt határidejű közüzemű számlákat sikerült rendezni. A fennmaradó folyószámla, illetve munkabér hitelt, mely összege 14 millió 996 ezer Ft volt, kamattal együtt az állam átvállalta, hasonlóan a közel 2000 ugyanilyen helyzetben lévő önkormányzathoz, így a évet a nulláról indíthattuk. A legutóbbi testületi ülésen elfogadásra került az Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi beszámolója. Az Önkormányzat pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete rendelkezésre állt. A személyi és intézményi hátteret takarékos gazdálkodással sikerült biztosítani. Pénzügyi likviditási probléma nem merült fel. Elsődleges cél a működés színvonalának megtartása. A fejlesztések elsősorban pályázati források bevonásával kerültek és kerülhetnek majd megvalósításra. 1

2 A saját bevételek az intézmények helyiségeinek bérbe adásából, és az étkeztetésből tevődnek össze. Ide tartozik a kommunális adó bevétel, ami az I. félévben 2 millió 533 ezer Ft volt, ez 63,3 % fizetési hajlandóságot mutat. Iparűzési adó bevétel 1 millió 977 ezer Ft volt, 54,92 %-os fizetési hajlandóságot mutat. Gépjármű adó bevétel 829 ezer Ft, ez 69,08 %-os arányt mutat. Szemétszállítási díj megfizetésében júliustól 10 %-os díjcsökkenést érezhetnek a lakosok. A következő számlázásnál Ft helyet Ft-ot kell megfizetni. Ez a rezsi csökkentésének köszönhető őszén a közétkeztetésben is új szolgáltató jelent meg, a váci székhelyű Duna-Dráva Vendéglátó Kft. Első lépésben csak 4 hónapra kötöttünk velük szerződést, de ez év januárjától további 1 évre szerződtünk velük. Ezen szolgáltatást igénybe vevők számának növekedése is mutatja, hogy meg vannak elégedve az étel minőségével. Szociális étkezőink száma nyarán 5-6 fő volt, a mai napra ez megközelíti a 30 főt. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy januárjában hivatalosan bejegyzésre került a Borsosberényi Polgárőr Egyesület. Az Egyesület 17 fővel végzi ezt az önkéntes munkát, együttműködve, egymás munkáját segítve a rétsági Rendőrséggel. Szeretném nekik is megköszönni az eddig végzett munkájukat! A település közbiztonságának erősítésén kívül részt vesznek a település szépítésében, rendezésében. A holnapi nap folyamán társadalmi munkában kívánják rendbe tenni az alsó iskola körüli területet. Az egészségügyi ellátás terén is változás történt. Ez év július 1-jétől immár állandó háziorvosa van a községünknek Bak-Balázs Éva személyében, akit édesanyja Szőlősi Zsuzsanna helyettesít mindaddig, még a fiatal doktornő a GYES-ről vissza nem tér. Neki is jó munkát kívánok! Ez évi pályázatok beszélnék röviden. Sikeresen pályáztunk a DIPO LEADER keretében kiírt Hagyományőrző sportnapra, melyre Ft támogatást kaptunk. A programot ez év május 11-én testvértelepülésünk, Ipolybalog bevonásával valósítottuk meg. Több mint 160-an vettek részt a rendezvényen. Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére irányuló pályázatunk szintén nyert, mellyel a településnek a közbiztonságát kívántuk növelni. Az 1 millió Ft-os projektből községünknek Ft önerőt kellett biztosítani. A rendszer átadásra került, működik. A hivatallal szemben lévő Közpark felújítására pályázatot nyújtottunk be, melyen az elnyert összeg 6 millió 729 ezer Ft. Ebből kerül befejezésre a támfal, a Világháborús emlékmű felújítása, valamint annak megközelítésére szolgáló bejáró megépítése. Megújul az itt található Petőfi kút, a zászlófelvonuló rudak, melyek köré térkő burkolat készül. A területen parkosítási munkák is lesznek, a park további díszítése céljából pihenőpadok és virágládák kerülnek elhelyezésre. Az új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Mozdulj Berény, változz Berény! egészséges életmódra nevelés Borsosberény községben című pályázatunkat a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetősége 9 millió 960 ezer Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte meg. Az elnyert pályázatról a közmeghallgatást követően bővebb tájékoztatást kaphatnak a jelenlévők. Sportegyesületünk közel 10 millió Ft támogatást kapott, melyet az öltöző épületének és a játéktér felújítási munkálataira használhatnak fel. Itt meg kell jegyeznem, hogy a 30 %-os önrészt, ami megközelítőleg 3 millió Ft, társadalmi munkában kell a község lakóinak biztosítani. Jelenleg elbírálásra váró pályázataink: megújuló energiatermelésre nyújtottunk be pályázatot, mely keretében napkollektort szeretnénk kiépíttetni, mellyel intézményeink villamosenergia ellátását biztosítanánk. A pályázott összeg 20 millió Ft. Az Országos Pályaépítési Program keretében október közepétől lesz lehetőség pályázni műfüves futballpálya építésére. Szeretnénk az iskolával közösen, ha Borsosberényben is egy 20 x 40-es kispálya építése megvalósulhatna. Pályázni szeretnénk évben, ha mód és lehetőség lesz rá, útfelújításra, az orvosi lakás rendbetételére, az árkok és vízelvezetők felújítására, valamint oktatási intézményeink, óvoda, iskola épületének felújítására. A képviselők lemondtak tiszteletdíjukról szeptember 1-jétől a polgármesteri tisztséget nem főállásban, hanem tiszteletdíjasként látom el. Sikerült megszervezni a bejáró iskolások menetrend szerinti járatokkal való közlekedését. Az iskola fenntartójával való eredményes tárgyalást követően az intézmény rezsiköltségének 50 %-át viseli csak a település. Kedvezőbb távközlési szerződéseket kötöttünk. A feleslegesé vált szolgáltatásokat felmondtunk. A szűkös költségvetés ellenére iparkodtunk minél több intézménynek segíteni, és a halaszthatatlan munkákat elvégezni. A Közösségi Házba új asztalokat és székeket vásároltunk. Támogatást nyújtottunk az iskola kápolna bútorzatának elkészítéséhez. A Dankó út járhatóvá tétele végett mart-aszfaltot hozattunk és dolgoztattunk be. A Béke út lakóinak kérésére a járda mellé korlát kerül majd elhelyezésre az elkövetkező időben, mely anyagköltségét az önkormányzat állja, a munkákat pedig az utca lakói végzik. Szeretnénk még ez évben megcsináltatni a Széchenyi út árkolását, illetve a Széchenyi út és a Béke út közötti útszakasz zúzott kővel való szórását. Jelen pillanatban még árajánlatot kértünk. Közmunka programról pár gondolat. Átlagosan 35 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő van a településen, ebből 2 havonta 4 főt tudtunk 6 órában alkalmazni. Többet is tudnánk, ha lenne rá lehetőség. Ezekre a munkásokra az állam 80 %-os támogatást ad. Eddig 30 főt sikerült bevonni ebbe a programba. Köszönet nekik, amiért községünk közterületeit gondozzák, ápolják! Ma voltunk a Munkaügyi Központban, ahol a téli közfoglalkoztatással kapcsolatban kaptunk tájékoztatást, ami november, december elejétől fog indulni és április 2

3 végéig tart. Ebbe még 32 embert tudunk bevonni. Ebből 22 főnek képzésen kell részt venni, csak akkor jogosult az ellátásra ban lehetőségünk volt fiatalokat nyári diákmunkára behívni. Ebben az évben 9 főt alkalmaztunk. Feladatuk a közterületek takarítása, fűnyírás, újság és ebéd kihordás volt. Akik idén nem kerültek be ebbe a programba, jövőre számítunk rájuk. Idén is csatlakoztunk a Rétság Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott projekthez, amiben településünkről már három főt tudtak alkalmazni mezőgazdasági segédmunkásként. Feladatuk az önkormányzat által kijelölt két termőföld művelése és gondozása volt. Nyáron újra nyújtottunk be pályázatot a program folytatására, melyet pozitívan bíráltak el, ezért jó esély van a jövőbeli folytatásra. Sportegyesületünk már tavaly ősztől a megyei II. osztályban indult. Községünk így már két csapattal vehet részt a bajnokságban. A fiatalok lelkesen, szorgalmasan készülnek a rangadókra. Az eddigi eredmények is ezt igazolják, mivel mindkét csapat dobogó közeli helyen áll. Sok sikert kívánunk nekik! Településünk ez évben is méltón megemlékezett az állami és helyi ünnepekről. Itt megemlíteném a Falunapi rendezvényünket és a Szent Mihály Napi programjainkat. Külön köszönöm a Nyugdíjas klubnak, a Polgárőrségnek, az óvoda, és a SZMKÁI diákjainak és pedagógusainak a segítségét, hogy a falu színvonalas programjainak megszervezésében és lebonyolításában aktívan részt vettek. És a végén, de nem utolsó sorban köszönöm a Berényi Hírmondó, illetve Borsosberény honlapjának szerkesztésében résztvevők munkáját. 3. Napirend Egyéb, a lakosság részéről érkező közérdekű javaslatok, kérdések Várjuk az észrevételeket, kérdéseket, hozzászólásokat! Két kérdésem lenne. Az egyik, hogy a régi Jegyző Úrral voltatok bent az utcánkban, egy járdaszakaszt megnézni. Azzal mi a helyzet? Jelen pillanatban még nem készült el a járda, ez tény és való. Felmérni már felmértük. Előtte arról volt szó, hogy megnézzük a vízelvezetést, mert a Nagy Attila, aki az építésügyi előadónk volt, azt állította, hogy az áteresz, ami van az út alatt, az be van szakadva. Aztán kiderült, hogy még sem. Dönteni fogunk a lépviselő-testülettel erről. A hídnál van két gödör, valamint a Runnernál pont az aszfalt közepén van egy gödör. Oda nem lehetne martaszfaltot lerakni? Ha kell, a szállításban is tudunk segíteni. Egy helyen feltöltöttük a járdarésznél, de mindet nem tudjuk megoldani. A másik, amit kérdezni szeretnék, az óvodai térítési díjak. 500 Ft/nap egy gyerekre a térítési díj. Ez így önmagában azt mondjuk, hogy nem sok, vagy egyeseknek nem sok. 36 gyerek van az óvodában, alig fizetnek páran. Vagy akik fizetnek is, csak a felét. Nem lehetne megoldani azt, hogy akik teljes költségű óvodai térítést fizetnek, ennél a 4 gyereknél méltányossági alapot bevezetni? Hogy ne 500 Ft-ot kelljen fizetni, mert az rengeteg. Nekem az napi Ft. És ráadásul van olyan, hogy nem jön a gyerek másnap óvodába, neveket nem akarok mondani, és két napig nem tudnak róla. Tudjátok nagyon jól, mert Ti, az önkormányzat fizetitek a plusz kaját. Még arra sem képes némelyik, hogy szóljon, hogy nem megy a két gyerek óvodába. És rendelik neki a kaját. Ők nem érintettek benne. De azok, akik fizetnek, azoknak kemény. Ez így van. Tény és való, hogy ahonnan most hordjátok a kaját, sokkal jobb, mert meg tudja mondani a gyerek, hogy mit evett. Jó a kaja, de iszonyat drága, és a környéken jóval olcsóbb mindenhol. Csak pár gyerek van, aki fizeti az 500 Ft-ot, és a nyugdíjasoktól kezdve, mindenki kap kedvezményt. Az iskolát nem tudom. Az iskolában sincs kedvezmény, csak azoknak, akiknek van rá jogosultsága, a három gyermekeseknek, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek. Én tudom, hogy nem kevés, de az az igazság, hogy nem helyben főzünk, a konyhánk nem működik, mi is külső beszállítótól szerezzük be az ételt. Ebben az árban sajnos minden benne van. 3

4 Januártól mire lehet számítani? Az infláció mértékével biztosan emelkedni fog. Az úttal kapcsolatosan annyit mondanék, hogy meg fogjuk nézni. Volt a Dankó útnál, hogy hoztunk zúzott aszfaltot. Ha a környéken lesznek felújítási munkálatok, most ígérték, hogy Horpács és Berény között az út felújításra kerül, ha onnan sikerül majd aszfaltot szerezni, akkor tudunk ebben segíteni. Baranya László borsosberényi lakos A konyhával kapcsolatosan szeretnék kérdezni, hogy nem lehetne helyben megoldani a főzést, és nem egy kívülállónak kiadni? Lehetne mérsékelni az árát. Sajnos évek óta nincs működő konyhánk. Itt egy melegítő konyha van. Utána mentünk mindenféle engedélynek, olyan előírások vannak, hogy újraindítani ezt a konyhát több millió forintos beruházás lenne. Kevés az alaptér, mert kellene hús előkészítő, zöldség-előkészítő, tojásmosó. Ez az épület egy műemlék, a hozzáépítést biztos, hogy nem engedélyeznék. Dulkai Ferencné borsosberényi lakos Nagyon szépen köszönjük a Béke út nevében, és a fél falu nevében azt, hogy korlátunk lesz. Talán ezentúl nem törjük össze magunkat télen. A másik: a bolt mögötti két darab járdalap el van törve. A társadalmi munkába ezt is beterveztük. A képviselő-testület is támogatta ezt a kezdeményezést. Dulkai Ferencné borsosberényi lakos Nagyon szépen köszönjük! Reméljük, hogy a társadalmi munkában is sokan fognak szorgoskodni. Csósza Lászlóné borsosberényi lakos Mindenkinek megköszönném, aki az általunk rendezett szüreti bálon megjelent, az adományával megkönnyítette egy család életét, valamelyest. Szeretném, ha ez az összefogás példaértékű lenne. A másik dolog, ami kicsit személyesebb dolog, a házunktól nem messze van egy csatorna fedlap, ami folyamatosan ontja a községnek a szennyvizét, nagyobb esőzésnél. Nem tudnak vele mit kezdeni, tapasztalhattátok Ti is, hogy valamit elrontottak. Nem olyan az összefolyásnak a szöge, mint amilyennek lennie kellene. Amikor nagy esőzés van, akkor nekünk a falu összes szennyvizét el kell viselnünk. A harmadik dolog, amit szeretnék kérdezni, hogy évtizedek óta gondot okoz a patak. Most is megtapasztalhattuk, hogy kiöntött. Tudom, hogy nem egyszerű dolog, mert sok pénzbe kerül, de ha lenne erre mód és lehetőség, szeretném, ha egyszer rendeznénk ezeket a dolgokat, mert körülményes a védekezés is, és egyszerűbb lenne, ha egyszer véglegesen meg lehetne oldani. Mi is szeretnénk, ha ilyen pályázatokkal találkoznánk, és akkor biztosan élnénk a lehetőséggel, hogy megcsináltassuk. Csak annyi kitérés, hogy amikor a villámárvíz volt, június elején, akkor is pályáztunk az abból adódó problémára, mert egy-két hidat kimosott. Sajnos ebbe a vismajor keretbe most olyan kevés pénz volt, mert a dunai árvíz elvitte a javát, hogy jelen pillanatban nem kaptunk rá összeget. Ők is rangsorolják a beérkezett problémákat és úgy adnak támogatást. Ha lesz ilyen, akkor mindenféleképpen oda fogunk figyelni a képviselő társakkal. Csósza Lászlóné borsosberényi lakos Azt azért hozzá szeretném tenni, hogy ha nem látom, nem hiszem, hogy döglött tyúktól kezdve minden bele volt dobálva. Ez már a lakosság hozzáállása. Sajnos nem tartják tiszteletben. Felelőségteljesebben kellene bánni a lakosságnak is ezekkel a dolgokkal. Illegálisan is beleengedik a különböző vizeket a csatornába. Ha nincs több hozzászólás, megkérem a Mozdulj Berény! projekt íróit, hogy tartsanak nekünk egy kis tájékoztatót. 4

5 Vasasné Mátraszéki Judit projekt készítő Szeretettel köszöntök mindenkit! A pályázat július 30-ig fog tartozni. 12 hónapra terveztük ezt a programot. Elindítottuk, aki volt a falunapon, biztosan találkozott már ezzel a molinóval. Ott elindítottuk a szűrőprogramjainkat, azaz vércukorszint mérés, bőrgyógyászat, vérnyomás és hasonló szűrőprogramokat terveztünk. Vasas Mihály projektmenedszer Jó estét kívánok mindenkinek! A projekt címe Mozdulj Berény! Változz Berény! egészséges életmódra nevelés Borsosberény községben. A pályázatunk fő célja a község szemléletformálása, és az egészséges életmódú gondolkodás elterjesztése, gyermekek részére és a felnőtt lakosság körében is. A projekt keretein belül egy egészségterv fog megvalósulni. Ebben az egészségtervben segítségül hívtuk Bak-Balázs Éva doktornőt, Ő lesz az, aki felméri a lakosságot, létrehoz egy egészségtervet. Ez az ő munkáját is segíti, illetve a lakosság egészségügyi állapotát méri fel. Ahogy Judit mondta, júniusában kaptuk meg az értesítést, hogy megnyerte a község a pályázatot, Ft-ot egész pontosan, ami vissza nem térítendő támogatás, és 100 %-ig támogatott. Önrész nem kell hozzá. A projekt munkatársak a következők: a projektmenedzser én leszek, a szakmai vezető a Bak-Balázs Éva doktornő, illetve a pénzügyi vezető Tőzsér Ágnes, vele fogjuk tartani a kapcsolatot. A projekt elemei, a projekt keretein belül eszközbeszerzés lesz, például sporteszközök. Reméljük, ezt majd mindenki fogja használni, legfőképpen a gyerekek. Illetve lesz benne egy kis felújítás itt a művelődési házban. Rengeteg szakértőt, rengeteg előadót hívtunk az egészségügy több témájában. Stresszkezelés, életvezetési kompetenciák, drog és alkoholfogyasztás megelőzése. Ezen kívül lesz női torna minden hónapban négy alkalom, illetve lesznek főzőtanfolyamok is havonta kétszer. Erre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Lesznek tematikus előadások, egészségnapot szervezünk az iskolában. Sportnapot fogunk szervezni Mozdulj Berény! felkiáltással, mely májusában lesz. Lesz két táborunk a gyermekek részére, ez kétszer öt napos napközis tábor, és kétszer 25 fő vehet részt rajta. Teljes ellátású, étkezés, utazás, szakértők. Téma az egészséges táplálkozás, az egészséges életmód, a sport. A programokról kicsit bővebben Judit fog beszélni. Vasasné Mátraszéki Judit projektkészítő Mikor a pályázatot készítettük, próbáltunk azt a már meglévő programokhoz illeszteni azokat a dolgokat, amiket szeretnénk megvalósítani. És próbáltunk újítani is dolgokat. Ilyen például, hogy már volt női torna, de annyira nem ment, ezt mi szeretnénk erősíteni azzal, hogy támogatni tudjuk, hogy itt hónapokon keresztül össze tudnak jönni lányok, asszonyok, nők, akik úgy gondolják, tornázhatnak. Mindazokról a programokról és rendezvényekről, amik el fognak jönni, készülünk egy kis kiadvánnyal, amibe minden részletesen le lesz írva, hogy hol, mikor, ki fogja tartani, és hol lehet róla bővebb információt kapni, illetve a falunak a honlapján is részletezve lesz. Lesz egy oldala ennek a programnak, ahol minden részletesen le lesz írva, bővebb információhoz fognak jutni. Előadásokat szervezünk, a szakmai vezető által próbálunk különböző orvosokat, illetve szakembereken bevonni. Januárban készülünk egy tanulom magam, önismeretes stressz kezeléses kis beszélgetéssel. Lesz családoknak együttlét, önismereti téma. Lesz a nyugdíjasoknak a régi szép idők most vannak, Szépségek és nehézségek az időskorban elnevezésű előadás. Mind-mind számítunk arra, hogy eljönnek. Próbáljuk illeszteni a nyugdíjas témát a Nyugdíjas klubbal együttműködve, összehangoltan megtartani. Itt már vannak dátumaink. Ezeket nagyon nehéz előre megtervezni, de mégis a pályázatban muszáj egy kicsit előre látónak lenni. Lesz a drog és alkoholfogyasztásos téma. Itt egy nagyon neves előadónk is előreláthatólag eljön, erről nem árulok el többet. Egészségügyi állapotfelmérésről is beszéltünk. Folyamatosan, ugye nem az Éva, hanem az anyukája tartja ezeket, az egészségügyi állapotfelméréseket a rendelőben. Kint voltak a falunapon is. Lesz a falunapnál is sokkal nagyobb egészségügyi állapotfelmérés, ez a Mozdulj Berényi Sportnapon lesz. Ez a program már eddig is volt, csak hétköznap volt, mi ezt egy szombati napra át fogjuk tenni. ez egy nagyon nagy rendezvény lesz. Ezt azért kibővítjük annál, mint ami eddig szokványos volt. Tervezünk egy elsősegélynyújtó tanfolyamot, kimondottan a gyerekeknek, éveseknek, éveseknek szervezünk egy-egy ilyen három alkalomból álló elsősegélynyújtó tanfolyamot, illetve, amit én mindenféleképpen szerettem volna és támogatom, hogy a felnőttek számára is létrejöjjön egy ilyen. Próbáltuk arra kiélezni, hogy a hétköznapokban milyen problémák adódhatnak. Október 17-től már a gyerekek számára indul, és november 11-e körül talán már a felnőtteké is lesz. A kiadványunk is egy-két héten belül ott lesz mindenhol a településen. Nagy várakozással tekintünk a főzőklubunk elé. Fő az egészség nevet adtuk neki. Ez tíz alkalom lenne, havonta kétszer. Nagyon gyakorlatiasan próbáljuk ezt megközelíteni. Minden alkalommal egy ételt elkészítenénk, ami valamilyen módon az egészséges életmód felé viszi el az embereket. Arról beszéltünk, hogy erre van egy alkalmas helyszín, ahol elkészítjük az ételeket, együtt azzal az emberrel, aki ezt az egész főzőklubot fogja tartani. Ez egész tavaszig elhúzódó főzőklub lenne. Ide is várunk időseket, fiatalokat, akik szeretnek főzni, vagy szeretnének megtanulni. Ennek a megkoronázása lesz májusban a Mozdulj Berény! programon egy nagy recept verseny, ahol el is készítjük, és kiállítás is lesz, és verseny is, és a végén még szakácskönyv is. 5

6 Sportág választó programok lesznek, 5-6 sportágválasztás, attól függ, hány sportágat tudunk idehívni. Be fognak mutatkozni, ki lehet próbálni. A táborokról röviden elmondanám, hogy konkrétan tudjuk mikor, meddig tartanak. Június 23-tól 27-ig, illetve június 30-tól július 4-ig lesz megtartva ez a tábor gyerekkel. Nagyon sok programmal készülünk, és ingyenes lesz. Vasas Mihály projektmenedzser Augusztusban elkezdtük a munkát, aki kicsit ismeri a pályázatírást, tudja, hogy az ESZA nagyon nehezen tud kiadni dolgokat. Például tegnap kaptuk meg a támogatói okiratot. Mindenképpen tudunk dolgozni, ahogy eddig is dolgoztunk, hiszen nem jöttek volna létre ezek a tervezetek. A projektnek van egy logója, itt lehet megtekinteni. Köszönjük szépen a megalkotójának! Nagyjából ennyit szerettünk volna elmondani a projektről, köszönjük szépen a figyelmet! Mindenkit szeretettel várunk az elkövetkező időszakban! További hozzászólás, kérdés, javaslat nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet, a közmeghallgatást és falugyűlést lezárta. A projektnyitóhoz kapcsolódóan az önkormányzat vendégül látta a jelenlévőket. Molnárné Gere Rita polgármester Torma Andrea jegyző A jegyzőkönyv hiteles. Kmetyné Nagy Nóra képviselő 6

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/19/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. november 27-én megtartott üléséről Jelen vannak: Fodor Albert polgármester Andó Zoltánné képviselő Bibliák István

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 6/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 2-án ( pénteken ) 8.00 --órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e J e g y z ők ö n y v : K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról Az ülés helye: IKSZT épület I k l ó d b ö

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 14-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 14-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 14-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 32/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 28/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: 29/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: A belterületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 8458 Oroszi, Szabadság u.43. Szám: D-20-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-án 16

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága 2011. május 2-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 13/2011. (V. 02.) 2010. évi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 13-án, 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 185/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 52/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2011. JÚNIUS 22. Pintérné Kanyó Judit polgármester

FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2011. JÚNIUS 22. Pintérné Kanyó Judit polgármester FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2011. JÚNIUS 22. Pintérné Kanyó Judit polgármester Pénzügyi helyzet 2010. évi költségvetés teljesítése összes bevétel: 237.240 e Ft összes kiadás: 238.603 e Ft 2011. évi költségvetés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. június 06. napján 08.30

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott nyilvános

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án 17,30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán a Petőfi Rendezvény-és Faluházban. Jelen vannak: Kovács

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2015. június 17. Közösségi Ház témák 2014. évi beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal működése Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták:

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 10-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 7-én (szerdán) 17 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ó n o d K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t á n a k K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 56/2011. (X.06.) számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. június 10.-én (szerda) 14 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott soron következő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól Községi Önkormányzat Lövő 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 57/2014.(VIII.11.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 58/2014.(VIII.11.) KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaikus

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben