1-2. Napirend Tájékoztatás az Önkormányzat évi gazdálkodásáról, Tájékoztatás az Önkormányzat évi költségvetéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1-2. Napirend Tájékoztatás az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról, Tájékoztatás az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. JEGYZŐKÖNYVE Közmeghallgatásról és falugyűlésről Készült: október 4-én órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról és falugyűlésről. Közmeghallgatás helye: Borsosberény Művelődési Ház, 2644 Borsosberény, Petőfi út 165/A. A közmeghallgatás vezetője: Jelen vannak: Balázs László képviselő Kmetyné Nagy Nóra képviselő Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Torma Andrea jegyző A lakosság és érintettek részéről: 61 fő. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelent képviselőket, valamint a lakosságot. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van, így a közmeghallgatáson a képviselő-testület határozatképes számban jelen van, ezért a közmeghallgatást megnyitom. Javaslom, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Kmetyné Nagy Nóra képviselő legyen. A javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. Napirend 1. Tájékoztatás az Önkormányzat évi gazdálkodásáról. 2. Tájékoztatás az Önkormányzat évi költségvetéséről 3. Egyéb, a lakosság részéről érkező közérdekű javaslatok és kérdések 1-2. Napirend Tájékoztatás az Önkormányzat évi gazdálkodásáról, Tájékoztatás az Önkormányzat évi költségvetéséről A mai fórum célja a lakosság közvetlen bevonása és tájékoztatása az önkormányzati feladatok meghatározásába, és ezek végrehajtásába. Mindenki előtt ismert, hogy január 1-jétől a 2000 fő alatti településeken nem működhet önálló önkormányzati hivatal. Több települést is megkerestünk az elmúlt évben, végül Tolmács és Bánk településekkel sikerült kialakítani a közös hivatalt, Borsosberény központtal, így a nevünk Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal lett. Ezúton szeretném köszönteni és bemutatni Torma Andrea jegyzőnőt. A három településen ő látja el a jegyzői feladatokat. Borsosberényben hétfő és szerdai napokon a délelőtti órákban tart ügyfélfogadást. Ezúton szeretném megköszönni a jegyzőnőnek és a hivatal dolgozóinak, hogy az átállás zökkenőmentesen történt. Először ismertetni szeretném, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzete évben miként alakult. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása (úgynevezett ÖNHIKI) elnevezésű pályázaton önkormányzatunk 12 millió Ft vissza nem térítendő támogatáshoz jutott. Ebből az összegből a lejárt határidejű közüzemű számlákat sikerült rendezni. A fennmaradó folyószámla, illetve munkabér hitelt, mely összege 14 millió 996 ezer Ft volt, kamattal együtt az állam átvállalta, hasonlóan a közel 2000 ugyanilyen helyzetben lévő önkormányzathoz, így a évet a nulláról indíthattuk. A legutóbbi testületi ülésen elfogadásra került az Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi beszámolója. Az Önkormányzat pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete rendelkezésre állt. A személyi és intézményi hátteret takarékos gazdálkodással sikerült biztosítani. Pénzügyi likviditási probléma nem merült fel. Elsődleges cél a működés színvonalának megtartása. A fejlesztések elsősorban pályázati források bevonásával kerültek és kerülhetnek majd megvalósításra. 1

2 A saját bevételek az intézmények helyiségeinek bérbe adásából, és az étkeztetésből tevődnek össze. Ide tartozik a kommunális adó bevétel, ami az I. félévben 2 millió 533 ezer Ft volt, ez 63,3 % fizetési hajlandóságot mutat. Iparűzési adó bevétel 1 millió 977 ezer Ft volt, 54,92 %-os fizetési hajlandóságot mutat. Gépjármű adó bevétel 829 ezer Ft, ez 69,08 %-os arányt mutat. Szemétszállítási díj megfizetésében júliustól 10 %-os díjcsökkenést érezhetnek a lakosok. A következő számlázásnál Ft helyet Ft-ot kell megfizetni. Ez a rezsi csökkentésének köszönhető őszén a közétkeztetésben is új szolgáltató jelent meg, a váci székhelyű Duna-Dráva Vendéglátó Kft. Első lépésben csak 4 hónapra kötöttünk velük szerződést, de ez év januárjától további 1 évre szerződtünk velük. Ezen szolgáltatást igénybe vevők számának növekedése is mutatja, hogy meg vannak elégedve az étel minőségével. Szociális étkezőink száma nyarán 5-6 fő volt, a mai napra ez megközelíti a 30 főt. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy januárjában hivatalosan bejegyzésre került a Borsosberényi Polgárőr Egyesület. Az Egyesület 17 fővel végzi ezt az önkéntes munkát, együttműködve, egymás munkáját segítve a rétsági Rendőrséggel. Szeretném nekik is megköszönni az eddig végzett munkájukat! A település közbiztonságának erősítésén kívül részt vesznek a település szépítésében, rendezésében. A holnapi nap folyamán társadalmi munkában kívánják rendbe tenni az alsó iskola körüli területet. Az egészségügyi ellátás terén is változás történt. Ez év július 1-jétől immár állandó háziorvosa van a községünknek Bak-Balázs Éva személyében, akit édesanyja Szőlősi Zsuzsanna helyettesít mindaddig, még a fiatal doktornő a GYES-ről vissza nem tér. Neki is jó munkát kívánok! Ez évi pályázatok beszélnék röviden. Sikeresen pályáztunk a DIPO LEADER keretében kiírt Hagyományőrző sportnapra, melyre Ft támogatást kaptunk. A programot ez év május 11-én testvértelepülésünk, Ipolybalog bevonásával valósítottuk meg. Több mint 160-an vettek részt a rendezvényen. Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére irányuló pályázatunk szintén nyert, mellyel a településnek a közbiztonságát kívántuk növelni. Az 1 millió Ft-os projektből községünknek Ft önerőt kellett biztosítani. A rendszer átadásra került, működik. A hivatallal szemben lévő Közpark felújítására pályázatot nyújtottunk be, melyen az elnyert összeg 6 millió 729 ezer Ft. Ebből kerül befejezésre a támfal, a Világháborús emlékmű felújítása, valamint annak megközelítésére szolgáló bejáró megépítése. Megújul az itt található Petőfi kút, a zászlófelvonuló rudak, melyek köré térkő burkolat készül. A területen parkosítási munkák is lesznek, a park további díszítése céljából pihenőpadok és virágládák kerülnek elhelyezésre. Az új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Mozdulj Berény, változz Berény! egészséges életmódra nevelés Borsosberény községben című pályázatunkat a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetősége 9 millió 960 ezer Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte meg. Az elnyert pályázatról a közmeghallgatást követően bővebb tájékoztatást kaphatnak a jelenlévők. Sportegyesületünk közel 10 millió Ft támogatást kapott, melyet az öltöző épületének és a játéktér felújítási munkálataira használhatnak fel. Itt meg kell jegyeznem, hogy a 30 %-os önrészt, ami megközelítőleg 3 millió Ft, társadalmi munkában kell a község lakóinak biztosítani. Jelenleg elbírálásra váró pályázataink: megújuló energiatermelésre nyújtottunk be pályázatot, mely keretében napkollektort szeretnénk kiépíttetni, mellyel intézményeink villamosenergia ellátását biztosítanánk. A pályázott összeg 20 millió Ft. Az Országos Pályaépítési Program keretében október közepétől lesz lehetőség pályázni műfüves futballpálya építésére. Szeretnénk az iskolával közösen, ha Borsosberényben is egy 20 x 40-es kispálya építése megvalósulhatna. Pályázni szeretnénk évben, ha mód és lehetőség lesz rá, útfelújításra, az orvosi lakás rendbetételére, az árkok és vízelvezetők felújítására, valamint oktatási intézményeink, óvoda, iskola épületének felújítására. A képviselők lemondtak tiszteletdíjukról szeptember 1-jétől a polgármesteri tisztséget nem főállásban, hanem tiszteletdíjasként látom el. Sikerült megszervezni a bejáró iskolások menetrend szerinti járatokkal való közlekedését. Az iskola fenntartójával való eredményes tárgyalást követően az intézmény rezsiköltségének 50 %-át viseli csak a település. Kedvezőbb távközlési szerződéseket kötöttünk. A feleslegesé vált szolgáltatásokat felmondtunk. A szűkös költségvetés ellenére iparkodtunk minél több intézménynek segíteni, és a halaszthatatlan munkákat elvégezni. A Közösségi Házba új asztalokat és székeket vásároltunk. Támogatást nyújtottunk az iskola kápolna bútorzatának elkészítéséhez. A Dankó út járhatóvá tétele végett mart-aszfaltot hozattunk és dolgoztattunk be. A Béke út lakóinak kérésére a járda mellé korlát kerül majd elhelyezésre az elkövetkező időben, mely anyagköltségét az önkormányzat állja, a munkákat pedig az utca lakói végzik. Szeretnénk még ez évben megcsináltatni a Széchenyi út árkolását, illetve a Széchenyi út és a Béke út közötti útszakasz zúzott kővel való szórását. Jelen pillanatban még árajánlatot kértünk. Közmunka programról pár gondolat. Átlagosan 35 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő van a településen, ebből 2 havonta 4 főt tudtunk 6 órában alkalmazni. Többet is tudnánk, ha lenne rá lehetőség. Ezekre a munkásokra az állam 80 %-os támogatást ad. Eddig 30 főt sikerült bevonni ebbe a programba. Köszönet nekik, amiért községünk közterületeit gondozzák, ápolják! Ma voltunk a Munkaügyi Központban, ahol a téli közfoglalkoztatással kapcsolatban kaptunk tájékoztatást, ami november, december elejétől fog indulni és április 2

3 végéig tart. Ebbe még 32 embert tudunk bevonni. Ebből 22 főnek képzésen kell részt venni, csak akkor jogosult az ellátásra ban lehetőségünk volt fiatalokat nyári diákmunkára behívni. Ebben az évben 9 főt alkalmaztunk. Feladatuk a közterületek takarítása, fűnyírás, újság és ebéd kihordás volt. Akik idén nem kerültek be ebbe a programba, jövőre számítunk rájuk. Idén is csatlakoztunk a Rétság Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott projekthez, amiben településünkről már három főt tudtak alkalmazni mezőgazdasági segédmunkásként. Feladatuk az önkormányzat által kijelölt két termőföld művelése és gondozása volt. Nyáron újra nyújtottunk be pályázatot a program folytatására, melyet pozitívan bíráltak el, ezért jó esély van a jövőbeli folytatásra. Sportegyesületünk már tavaly ősztől a megyei II. osztályban indult. Községünk így már két csapattal vehet részt a bajnokságban. A fiatalok lelkesen, szorgalmasan készülnek a rangadókra. Az eddigi eredmények is ezt igazolják, mivel mindkét csapat dobogó közeli helyen áll. Sok sikert kívánunk nekik! Településünk ez évben is méltón megemlékezett az állami és helyi ünnepekről. Itt megemlíteném a Falunapi rendezvényünket és a Szent Mihály Napi programjainkat. Külön köszönöm a Nyugdíjas klubnak, a Polgárőrségnek, az óvoda, és a SZMKÁI diákjainak és pedagógusainak a segítségét, hogy a falu színvonalas programjainak megszervezésében és lebonyolításában aktívan részt vettek. És a végén, de nem utolsó sorban köszönöm a Berényi Hírmondó, illetve Borsosberény honlapjának szerkesztésében résztvevők munkáját. 3. Napirend Egyéb, a lakosság részéről érkező közérdekű javaslatok, kérdések Várjuk az észrevételeket, kérdéseket, hozzászólásokat! Két kérdésem lenne. Az egyik, hogy a régi Jegyző Úrral voltatok bent az utcánkban, egy járdaszakaszt megnézni. Azzal mi a helyzet? Jelen pillanatban még nem készült el a járda, ez tény és való. Felmérni már felmértük. Előtte arról volt szó, hogy megnézzük a vízelvezetést, mert a Nagy Attila, aki az építésügyi előadónk volt, azt állította, hogy az áteresz, ami van az út alatt, az be van szakadva. Aztán kiderült, hogy még sem. Dönteni fogunk a lépviselő-testülettel erről. A hídnál van két gödör, valamint a Runnernál pont az aszfalt közepén van egy gödör. Oda nem lehetne martaszfaltot lerakni? Ha kell, a szállításban is tudunk segíteni. Egy helyen feltöltöttük a járdarésznél, de mindet nem tudjuk megoldani. A másik, amit kérdezni szeretnék, az óvodai térítési díjak. 500 Ft/nap egy gyerekre a térítési díj. Ez így önmagában azt mondjuk, hogy nem sok, vagy egyeseknek nem sok. 36 gyerek van az óvodában, alig fizetnek páran. Vagy akik fizetnek is, csak a felét. Nem lehetne megoldani azt, hogy akik teljes költségű óvodai térítést fizetnek, ennél a 4 gyereknél méltányossági alapot bevezetni? Hogy ne 500 Ft-ot kelljen fizetni, mert az rengeteg. Nekem az napi Ft. És ráadásul van olyan, hogy nem jön a gyerek másnap óvodába, neveket nem akarok mondani, és két napig nem tudnak róla. Tudjátok nagyon jól, mert Ti, az önkormányzat fizetitek a plusz kaját. Még arra sem képes némelyik, hogy szóljon, hogy nem megy a két gyerek óvodába. És rendelik neki a kaját. Ők nem érintettek benne. De azok, akik fizetnek, azoknak kemény. Ez így van. Tény és való, hogy ahonnan most hordjátok a kaját, sokkal jobb, mert meg tudja mondani a gyerek, hogy mit evett. Jó a kaja, de iszonyat drága, és a környéken jóval olcsóbb mindenhol. Csak pár gyerek van, aki fizeti az 500 Ft-ot, és a nyugdíjasoktól kezdve, mindenki kap kedvezményt. Az iskolát nem tudom. Az iskolában sincs kedvezmény, csak azoknak, akiknek van rá jogosultsága, a három gyermekeseknek, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek. Én tudom, hogy nem kevés, de az az igazság, hogy nem helyben főzünk, a konyhánk nem működik, mi is külső beszállítótól szerezzük be az ételt. Ebben az árban sajnos minden benne van. 3

4 Januártól mire lehet számítani? Az infláció mértékével biztosan emelkedni fog. Az úttal kapcsolatosan annyit mondanék, hogy meg fogjuk nézni. Volt a Dankó útnál, hogy hoztunk zúzott aszfaltot. Ha a környéken lesznek felújítási munkálatok, most ígérték, hogy Horpács és Berény között az út felújításra kerül, ha onnan sikerül majd aszfaltot szerezni, akkor tudunk ebben segíteni. Baranya László borsosberényi lakos A konyhával kapcsolatosan szeretnék kérdezni, hogy nem lehetne helyben megoldani a főzést, és nem egy kívülállónak kiadni? Lehetne mérsékelni az árát. Sajnos évek óta nincs működő konyhánk. Itt egy melegítő konyha van. Utána mentünk mindenféle engedélynek, olyan előírások vannak, hogy újraindítani ezt a konyhát több millió forintos beruházás lenne. Kevés az alaptér, mert kellene hús előkészítő, zöldség-előkészítő, tojásmosó. Ez az épület egy műemlék, a hozzáépítést biztos, hogy nem engedélyeznék. Dulkai Ferencné borsosberényi lakos Nagyon szépen köszönjük a Béke út nevében, és a fél falu nevében azt, hogy korlátunk lesz. Talán ezentúl nem törjük össze magunkat télen. A másik: a bolt mögötti két darab járdalap el van törve. A társadalmi munkába ezt is beterveztük. A képviselő-testület is támogatta ezt a kezdeményezést. Dulkai Ferencné borsosberényi lakos Nagyon szépen köszönjük! Reméljük, hogy a társadalmi munkában is sokan fognak szorgoskodni. Csósza Lászlóné borsosberényi lakos Mindenkinek megköszönném, aki az általunk rendezett szüreti bálon megjelent, az adományával megkönnyítette egy család életét, valamelyest. Szeretném, ha ez az összefogás példaértékű lenne. A másik dolog, ami kicsit személyesebb dolog, a házunktól nem messze van egy csatorna fedlap, ami folyamatosan ontja a községnek a szennyvizét, nagyobb esőzésnél. Nem tudnak vele mit kezdeni, tapasztalhattátok Ti is, hogy valamit elrontottak. Nem olyan az összefolyásnak a szöge, mint amilyennek lennie kellene. Amikor nagy esőzés van, akkor nekünk a falu összes szennyvizét el kell viselnünk. A harmadik dolog, amit szeretnék kérdezni, hogy évtizedek óta gondot okoz a patak. Most is megtapasztalhattuk, hogy kiöntött. Tudom, hogy nem egyszerű dolog, mert sok pénzbe kerül, de ha lenne erre mód és lehetőség, szeretném, ha egyszer rendeznénk ezeket a dolgokat, mert körülményes a védekezés is, és egyszerűbb lenne, ha egyszer véglegesen meg lehetne oldani. Mi is szeretnénk, ha ilyen pályázatokkal találkoznánk, és akkor biztosan élnénk a lehetőséggel, hogy megcsináltassuk. Csak annyi kitérés, hogy amikor a villámárvíz volt, június elején, akkor is pályáztunk az abból adódó problémára, mert egy-két hidat kimosott. Sajnos ebbe a vismajor keretbe most olyan kevés pénz volt, mert a dunai árvíz elvitte a javát, hogy jelen pillanatban nem kaptunk rá összeget. Ők is rangsorolják a beérkezett problémákat és úgy adnak támogatást. Ha lesz ilyen, akkor mindenféleképpen oda fogunk figyelni a képviselő társakkal. Csósza Lászlóné borsosberényi lakos Azt azért hozzá szeretném tenni, hogy ha nem látom, nem hiszem, hogy döglött tyúktól kezdve minden bele volt dobálva. Ez már a lakosság hozzáállása. Sajnos nem tartják tiszteletben. Felelőségteljesebben kellene bánni a lakosságnak is ezekkel a dolgokkal. Illegálisan is beleengedik a különböző vizeket a csatornába. Ha nincs több hozzászólás, megkérem a Mozdulj Berény! projekt íróit, hogy tartsanak nekünk egy kis tájékoztatót. 4

5 Vasasné Mátraszéki Judit projekt készítő Szeretettel köszöntök mindenkit! A pályázat július 30-ig fog tartozni. 12 hónapra terveztük ezt a programot. Elindítottuk, aki volt a falunapon, biztosan találkozott már ezzel a molinóval. Ott elindítottuk a szűrőprogramjainkat, azaz vércukorszint mérés, bőrgyógyászat, vérnyomás és hasonló szűrőprogramokat terveztünk. Vasas Mihály projektmenedszer Jó estét kívánok mindenkinek! A projekt címe Mozdulj Berény! Változz Berény! egészséges életmódra nevelés Borsosberény községben. A pályázatunk fő célja a község szemléletformálása, és az egészséges életmódú gondolkodás elterjesztése, gyermekek részére és a felnőtt lakosság körében is. A projekt keretein belül egy egészségterv fog megvalósulni. Ebben az egészségtervben segítségül hívtuk Bak-Balázs Éva doktornőt, Ő lesz az, aki felméri a lakosságot, létrehoz egy egészségtervet. Ez az ő munkáját is segíti, illetve a lakosság egészségügyi állapotát méri fel. Ahogy Judit mondta, júniusában kaptuk meg az értesítést, hogy megnyerte a község a pályázatot, Ft-ot egész pontosan, ami vissza nem térítendő támogatás, és 100 %-ig támogatott. Önrész nem kell hozzá. A projekt munkatársak a következők: a projektmenedzser én leszek, a szakmai vezető a Bak-Balázs Éva doktornő, illetve a pénzügyi vezető Tőzsér Ágnes, vele fogjuk tartani a kapcsolatot. A projekt elemei, a projekt keretein belül eszközbeszerzés lesz, például sporteszközök. Reméljük, ezt majd mindenki fogja használni, legfőképpen a gyerekek. Illetve lesz benne egy kis felújítás itt a művelődési házban. Rengeteg szakértőt, rengeteg előadót hívtunk az egészségügy több témájában. Stresszkezelés, életvezetési kompetenciák, drog és alkoholfogyasztás megelőzése. Ezen kívül lesz női torna minden hónapban négy alkalom, illetve lesznek főzőtanfolyamok is havonta kétszer. Erre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Lesznek tematikus előadások, egészségnapot szervezünk az iskolában. Sportnapot fogunk szervezni Mozdulj Berény! felkiáltással, mely májusában lesz. Lesz két táborunk a gyermekek részére, ez kétszer öt napos napközis tábor, és kétszer 25 fő vehet részt rajta. Teljes ellátású, étkezés, utazás, szakértők. Téma az egészséges táplálkozás, az egészséges életmód, a sport. A programokról kicsit bővebben Judit fog beszélni. Vasasné Mátraszéki Judit projektkészítő Mikor a pályázatot készítettük, próbáltunk azt a már meglévő programokhoz illeszteni azokat a dolgokat, amiket szeretnénk megvalósítani. És próbáltunk újítani is dolgokat. Ilyen például, hogy már volt női torna, de annyira nem ment, ezt mi szeretnénk erősíteni azzal, hogy támogatni tudjuk, hogy itt hónapokon keresztül össze tudnak jönni lányok, asszonyok, nők, akik úgy gondolják, tornázhatnak. Mindazokról a programokról és rendezvényekről, amik el fognak jönni, készülünk egy kis kiadvánnyal, amibe minden részletesen le lesz írva, hogy hol, mikor, ki fogja tartani, és hol lehet róla bővebb információt kapni, illetve a falunak a honlapján is részletezve lesz. Lesz egy oldala ennek a programnak, ahol minden részletesen le lesz írva, bővebb információhoz fognak jutni. Előadásokat szervezünk, a szakmai vezető által próbálunk különböző orvosokat, illetve szakembereken bevonni. Januárban készülünk egy tanulom magam, önismeretes stressz kezeléses kis beszélgetéssel. Lesz családoknak együttlét, önismereti téma. Lesz a nyugdíjasoknak a régi szép idők most vannak, Szépségek és nehézségek az időskorban elnevezésű előadás. Mind-mind számítunk arra, hogy eljönnek. Próbáljuk illeszteni a nyugdíjas témát a Nyugdíjas klubbal együttműködve, összehangoltan megtartani. Itt már vannak dátumaink. Ezeket nagyon nehéz előre megtervezni, de mégis a pályázatban muszáj egy kicsit előre látónak lenni. Lesz a drog és alkoholfogyasztásos téma. Itt egy nagyon neves előadónk is előreláthatólag eljön, erről nem árulok el többet. Egészségügyi állapotfelmérésről is beszéltünk. Folyamatosan, ugye nem az Éva, hanem az anyukája tartja ezeket, az egészségügyi állapotfelméréseket a rendelőben. Kint voltak a falunapon is. Lesz a falunapnál is sokkal nagyobb egészségügyi állapotfelmérés, ez a Mozdulj Berényi Sportnapon lesz. Ez a program már eddig is volt, csak hétköznap volt, mi ezt egy szombati napra át fogjuk tenni. ez egy nagyon nagy rendezvény lesz. Ezt azért kibővítjük annál, mint ami eddig szokványos volt. Tervezünk egy elsősegélynyújtó tanfolyamot, kimondottan a gyerekeknek, éveseknek, éveseknek szervezünk egy-egy ilyen három alkalomból álló elsősegélynyújtó tanfolyamot, illetve, amit én mindenféleképpen szerettem volna és támogatom, hogy a felnőttek számára is létrejöjjön egy ilyen. Próbáltuk arra kiélezni, hogy a hétköznapokban milyen problémák adódhatnak. Október 17-től már a gyerekek számára indul, és november 11-e körül talán már a felnőtteké is lesz. A kiadványunk is egy-két héten belül ott lesz mindenhol a településen. Nagy várakozással tekintünk a főzőklubunk elé. Fő az egészség nevet adtuk neki. Ez tíz alkalom lenne, havonta kétszer. Nagyon gyakorlatiasan próbáljuk ezt megközelíteni. Minden alkalommal egy ételt elkészítenénk, ami valamilyen módon az egészséges életmód felé viszi el az embereket. Arról beszéltünk, hogy erre van egy alkalmas helyszín, ahol elkészítjük az ételeket, együtt azzal az emberrel, aki ezt az egész főzőklubot fogja tartani. Ez egész tavaszig elhúzódó főzőklub lenne. Ide is várunk időseket, fiatalokat, akik szeretnek főzni, vagy szeretnének megtanulni. Ennek a megkoronázása lesz májusban a Mozdulj Berény! programon egy nagy recept verseny, ahol el is készítjük, és kiállítás is lesz, és verseny is, és a végén még szakácskönyv is. 5

6 Sportág választó programok lesznek, 5-6 sportágválasztás, attól függ, hány sportágat tudunk idehívni. Be fognak mutatkozni, ki lehet próbálni. A táborokról röviden elmondanám, hogy konkrétan tudjuk mikor, meddig tartanak. Június 23-tól 27-ig, illetve június 30-tól július 4-ig lesz megtartva ez a tábor gyerekkel. Nagyon sok programmal készülünk, és ingyenes lesz. Vasas Mihály projektmenedzser Augusztusban elkezdtük a munkát, aki kicsit ismeri a pályázatírást, tudja, hogy az ESZA nagyon nehezen tud kiadni dolgokat. Például tegnap kaptuk meg a támogatói okiratot. Mindenképpen tudunk dolgozni, ahogy eddig is dolgoztunk, hiszen nem jöttek volna létre ezek a tervezetek. A projektnek van egy logója, itt lehet megtekinteni. Köszönjük szépen a megalkotójának! Nagyjából ennyit szerettünk volna elmondani a projektről, köszönjük szépen a figyelmet! Mindenkit szeretettel várunk az elkövetkező időszakban! További hozzászólás, kérdés, javaslat nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet, a közmeghallgatást és falugyűlést lezárta. A projektnyitóhoz kapcsolódóan az önkormányzat vendégül látta a jelenlévőket. Molnárné Gere Rita polgármester Torma Andrea jegyző A jegyzőkönyv hiteles. Kmetyné Nagy Nóra képviselő 6

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/19/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. november 27-én megtartott üléséről Jelen vannak: Fodor Albert polgármester Andó Zoltánné képviselő Bibliák István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 2-án ( pénteken ) 8.00 --órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak:

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 6/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott soron következő,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 8458 Oroszi, Szabadság u.43. Szám: D-20-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-án 16

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 14-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 14-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 14-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 32/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e J e g y z ők ö n y v : K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról Az ülés helye: IKSZT épület I k l ó d b ö

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 13-án, 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 185/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net JEGYZŐKÖNYV NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 14-i rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 14-i rendkívüli ülésén. 1 Kömlőd Község Képviselő-testülete 92/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

(Hozzászólás nem hangzik el.)

(Hozzászólás nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. augusztus 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Jelen vannak: Major Ferencné alpolgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2011. JÚNIUS 22. Pintérné Kanyó Judit polgármester

FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2011. JÚNIUS 22. Pintérné Kanyó Judit polgármester FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2011. JÚNIUS 22. Pintérné Kanyó Judit polgármester Pénzügyi helyzet 2010. évi költségvetés teljesítése összes bevétel: 237.240 e Ft összes kiadás: 238.603 e Ft 2011. évi költségvetés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. február 9-én 15,20 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án 17,30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán a Petőfi Rendezvény-és Faluházban. Jelen vannak: Kovács

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 28/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: 29/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: A belterületi

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 3/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 23- án 17.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Iktatószám: 1497-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Város Képviselő-testülete 2014. április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester Dr. Pőcze

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

1./ Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről Előadó: Bóta Barbara aljegyző Jánosi János osztályvezető 60/2015.(XII.14.) sz.

1./ Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről Előadó: Bóta Barbara aljegyző Jánosi János osztályvezető 60/2015.(XII.14.) sz. 29/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2015. december 14. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének március 03-án tartott nyílt- képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének március 03-án tartott nyílt- képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. március 03-án tartott nyílt- képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Molnár Zoltán polgármester Juhász Imre alpolgármester

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 52/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Makád Község Polgármesteri Hivatalában a 2012. április 23-án tartott Makád község képviselő-testülete és Szigetbecse község képviselő-testülete által tartott közös ülésről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. - 428 - Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 29.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ó n o d K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t á n a k K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZŐKÖNYV. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. július 04. napján az Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete október 14-én tartott. r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete október 14-én tartott. r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve 2013. október 14-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 100/2013. (X. 14.) Vámospércsi Mikrotérségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. június 06. napján 08.30

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága 2011. május 2-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 13/2011. (V. 02.) 2010. évi

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 5-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a felnőtt (szociális és vendég) étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a felnőtt (szociális és vendég) étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a felnőtt (szociális és vendég) étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat által

Részletesebben

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető Jegyzőkönyv Készült: 2009.május 26-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Csatlós Csaba képviselő Fercsák András képviselő

Részletesebben