Fejér Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejér Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve"

Átírás

1 Fejér Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve B E S Z Á M O L Ó A szakigazgatási szerv évi szakmai feladatellátásáról

2 Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A működés feltételei A munkavégzés személyi feltételei Létszámadatok Munkavégzés tárgyi feltételei Informatikai rendszerek, eszközök... 5 A szakterületek évben végezett munkája Szakértői Osztály Szakértői Osztály munkájáról Ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztály Az Ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztály munkájáról... 6 Munkaforgalmi adatok... 8 A foglalkozási rehabilitáció területén elért eredmények:...14 Összefoglaló

3 I. Bevezető A Fejér Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve évi működését értékelő Beszámoló elkészítésénél az volt a célunk, hogy tényekre alapozva mutassuk be a megyei szervezet évi feladatellátását. A évre vonatkozott legfontosabb célkitűzéseink közül a következőket emeljük ki: A kormányhivatalba integrált szervezet, mint szakigazgatási szerv zavartalan működésének biztosítása, a hátralék csökkentése. A felvetődő problémák gyors és hatékony felszámolása, jelzése a szakmai irányítást ellátó Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban NRSZH) illetékes egységeinek, felsőbb vezetőinek. Társszervekkel való szakmai együttműködés feltételeinek megteremtése, a változásokhoz történő igazítása. A munkakapcsolat folyamatos fenntartása az alapfeladatok folyamatos ellátása érdekében. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira irányuló igények, a szakhatósági állásfoglalásra irányuló kérelmek, szakértői tevékenység körültekintő, jogszerű és határidőben történő elbírálása. Az ügyfélszolgálat célirányos működtetése. Az ügyfelek igényeinek, és egyéb kérelmeinek jogszerű teljesítése, széleskörű tájékoztatás megvalósítása. A rendszeres és rendkívüli statisztikai adatszolgáltatások határidőben történő és pontos teljesítése. A statisztikai adatok folyamatos figyelemmel kísérése, és azok alapján a szükséges intézkedések végrehajtása a feladatellátás, az ügyintézés javítása érdekében. 3

4 II. A működés feltételei 1. A munkavégzés személyi feltételei 1.1. Létszámadatok A Fejér Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve engedélyezett létszáma 20 fő. Egy fő orvos-szakértő státusz még betöltetlen. Igazgató Igazgató-helyettes Szakértői Osztály Ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztály 1 fő 1 fő 7 fő 10 fő évben a Szakértői Osztályról egy fő és az Ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztályról szintén egy fő áthelyezésre került az NRSZH-hoz. A foglalkozási rehabilitációs ügyintézői tevékenységet nehezítette, hogy a két gyermekgondozási segélyen lévő kolléganő a GYES lejártát követően szinte egyszerre kezdte meg felhalmozódott szabadságának letöltését november 1-jétől az NRSZH által kezdeményezett közfoglalkoztatási program keretében négy fő közfoglalkoztatott került felvételre. Három fő az Ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztályon iktatási, postázási, és adatrögzítői feladatokat lát el, egy fő pedig a Szakértői Osztály munkáját segíti december 1-jétől a TÁMOP /2012 program keretében két fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására is sor került, akik a foglalkozási rehabilitációs ügyintézők adminisztratív feladataiban nyújtanak segítséget. 4

5 2.Munkavégzés tárgyi feltételei 2.1. Informatikai rendszerek, eszközök A központi rendszerek (POSZEIDON, RSZR, OUTLOOK) működése évben majdnem zavartalannak volt mondható. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság hálózatának használata azonban sokszor lassítja rendszereink működését. Vannak olyan napszakok, amikor az iktatórendszer egyáltalán nem elérhető. Számítógépparkunk a feladatokhoz mérten csak részben megfelelő mennyiségű. Minden munkatárs rendelkezik számítógéppel, van fax is az Ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztályon, viszont szkenner és megfelelő nagy teljesítményű multifunkciós eszközök nem állnak a rendelkezésünkre. A nyomtató meghibásodása miatt négy hónapig csak kis teljesítményű nyomtatókat tudott használni az Elbírálási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztály. A fénymásolást az épületben működő társ szakigazgatási szerveknél sikerült átmenetileg megoldani. A József Attila utcai működési helyen két asztali számítógép használhatatlanná vált. Tekintettel arra, hogy a Kormányhivatal forrás hiányában nem tudta orvosolni problémánkat, az NRSZH kettő új számítógépet bocsátott a rendelkezésünkre tartós bérlet formájában. Nem rendelkezünk a munkákhoz szükséges megfelelő mennyiségű nyomtatóval egyik telephelyünkön sem. A Szakértői Osztály multifunkciós eszközén csak fénymásolni lehet, nyomtatásra nem alkalmas Kellékanyag ellátásunk évben folyamatos és zökkenőmentes volt. III. A szakterületek évben végzett munkája A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv szervezeti struktúrájában két osztály működik. 5

6 1. Szakértői Osztály 1.1. Szakértői Osztály munkájáról A Szakértői Osztály a Távírda u. 4. szám alatt működik és a megváltozott munkaképességű személyek esetében komplex minősítés során elvégzi az egészségi állapot, valamint az önellátási képesség orvos-szakmai szempontú vizsgálatát, a rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú vizsgálatát és a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálatát. Szakhatóságként jár el: hozzátartozói nyugellátás, baleseti járadék, rokkantsági járadék, fogyatékossági támogatás, aktív korúak ellátása, magasabb összegű családi pótlék, bányászok egészségkárosodási járadéka, bányászati dolgozók kereset kiegészítése, hadi rokkantsági ellátások esetén. Szakértői feladatokat lát el: keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálása, táppénzes időszak alatt megállapítható egészségkárosodás, baleseti táppénz idejének a meghosszabbítása, közlekedőképesség, közúti járművezetők alkalmassági vizsgálata kapcsán. Az a tény, hogy mindezen feladatok ellátására mindösszesen 2 orvos-szakértő áll a szakigazgatási szerv rendelkezésére, magyarázatot ad a vizsgálati hátralékmutatókra. Az osztály működését nehezítette, hogy költözés miatt egy tapasztalt asszisztens távozott. Az új kolléganő betanítása miatt a felülvizsgálatok számát csökkenteni kellett. 2. Ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztály 2.1. Az Ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztály munkájáról Az ellátási szakterület végzi az ügyfélszolgálati, az ellátás megállapítási, a jogalap nélkül felvett ellátások visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat, szakhatósági megkeresések alapján szükséges intézkedéseket, rehabilitációs kártya, hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatos valamint a foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos feladatokat. 6

7 A évben a hátralék feldolgozása komoly erőfeszítést igényelt ügyintézőtől és vezetőtől egyaránt. Az a tény, hogy az ügyintézőknek az alacsony létszám miatt többféle munkakört is el kell látniuk, magyarázatot ad arra, hogy miért nem lehet betartani az ügyintézési határidőt, és hogy miért nem sikerült a évtől göngyölített hátralékot teljesen feldolgozni. A kérelemre indult eljárások esetében a hátralék kezelhetőnek mondható, viszont a soros felülvizsgálati hátralékot csak csekély mértékben sikerült csökkentetni évben a foglalkozási rehabilitációs ügyintézői tevékenységben létszám gondok miatt jelentkeztek problémák. A három fő foglalkozási rehabilitációs ügyintéző közül kettő főt határozott idejű szerződéssel foglalkoztattunk. Mind két tartós távolléten lévő kolléganő gyermekgondozási segélye lejárt, és a második félévtől felhalmozódott szabadságukat töltötték. Egyik ügyintézőnknek sikerült az NRSZH-nál elhelyezkednie, míg a másik ügyintézőt a még üres orvosszakértői státuszon foglalkoztattuk tovább a szakterület zavartalan működése érdekében. A vezetői ellenőrzés kiterjed a szociális és foglalkozási rehabilitációs szakértők, a foglalkozási és rehabilitációs ügyintézők valamint az ellátások megállapításával foglalkozó ügyintézők havi illetve heti jelentésadási kötelezettségére munkaforgalmi adatokról, munkájukról. Az igazgató-helyettes a havi jelentések, a havi statisztikai adatok elemzése valamint a személyes napi munkakapcsolat alapján kíséri figyelemmel az osztály teljesítményét, elősegítve a szükséges intézkedések megtételét. 7

8 IV. Munkaforgalmi adatok január 1- jétől december 31-ig érkezett új kérelmek száma január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen január 1-jétől december 31- ig kiadott határozatok száma: Új igények esetén rehabilitációs pénzbeli ellátást megállapító határozatok száma január február március április május június Július augusztus szeptember október november december összesen

9 Új igények esetén rokkantsági ellátást megállapító határozatok száma január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Elutasító határozatok száma január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen

10 Soros felülvizsgálatok során rehabilitációs ellátást megállapító határozatok száma január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Soros felülvizsgálatok során rokkantsági ellátást megállapító határozatok száma január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Soros felülvizsgálat során ellátást megszüntető döntések száma január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen

11 Öregségi nyugdíj megállapítása, korhatár előtti ellátásra való jogosultság miatt kiadott megszüntető döntések száma január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetésére kötelező határozatok száma január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Kiállított hatósági bizonyítványok száma január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen

12 Szakértői bizottságok tevékenysége január 1. napjától december 31. napjáig érkezett szakhatósági kérelmek száma Baleseti járadék Aktív korúak Szociális ellátása Bányász egészség károsodás Magasabb összegű családi pótlék Özvegyi nyugdíj Árvaellátás Súlyos fogyatékosság minősítése Rokkantsági járadék január 1. napjától december 31. napjáig kiadott szakvélemények száma ÖEK véleményezése táppénz alatt Gépjárművez. alkalmassági vizsgálat Közlekedőképesség minősítése Baleseti táppénz meghoszszabbítása FOB vitás eset FOB keresőképte lenség visszaigazolása Fogyatékos személyek alapvizsgálata Szociális foglalkoztatási alkalmasság vizsgálata Átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálat

13 Komplex minősítések száma minősítő kategória szerint A 60%-nál nagyobb eü.állapot B % B % C % C % D 1-30% E 1-30% A Szakértői Osztály évben új kérelmek alapján 1648, míg soros felülvizsgálat alapján 521 komplex felülvizsgálatot végzett el. Az egyéb jogcímen történő vizsgálatok közül szakhatósági vizsgálat 1983, szakértői vizsgálat 2358 esetben történt. 13

14 A foglalkozási rehabilitáció területén elért eredmények Három foglalkozási rehabilitációs ügyintéző tevékenykedik szervezetünknél. Az RSZSZ megalakulása óta egy ügyintéző személye már kicserélődött. Mind a három ügyintéző a székesfehérvári működési helyen dolgozik ban heti egy alkalommal Bicskén és heti egy alkalommal Dunaújvárosban kihelyezett ügyfélszolgálatot láttunk el foglalkozási rehabilitáció terén. A TÁMOP 1.1.1/2012 projekt beindulásával a TÁMOP irodák helyszíneinek megfelelően már Sárbogárdra is kiterjesztettük foglalkozási rehabilitációs ügyfélszolgálatunkat minden páratlan hét szerdájára, ezért a bicskei ügyfélfogadási idő is lecsökkent szeptember 1-jétől minden páros hét szerda napjára évben a foglalkozási rehabilitációs feladatok alakulása Együttműködő rehabilitációs ellátásban részesülők száma december hónapban: 424 fő Együttműködő rehabilitációs járadékban részesülő személyek létszámának alakulása : január hónapban még 268 fő volt, mely december hónapra 83 főre csökkent. Szakigazgatási szervünkhöz 2013-ban 377 főre érkezett munkaerőigény. A 377 főre szóló munkaerőigényre 441 (117%) közvetítés történt. Sikeres közvetítéseink száma: 144 fő. Ügyfeleink közül 33 fő önállóan helyezkedett el. A 377 főre érkezett munkaerőigényből 208 a betöltetlen álláshelyek száma, azaz, a beérkezett munkaerőigények 45 %-át sikerült csak teljesíteni. A megkötött egyéni megállapodásaink száma 669. Megyénkben a 2169 komplex minősítés történt, az érintettek közül mindösszesen 425 fő rehabilitálható. A vizsgált ügyfelek 19,5 %-a minősül szakértői szempontból rehabilitálhatónak. Ezt egészségi állapotuk mellett szociális helyzetük, vagy a munkába járási feltételek (megközelíthetőség) hiánya is befolyásolja. Napi feladatellátásunkat nehezítő körülmény egyértelműen a létszámból adódik. A betöltetlen orvos-szakértői létszám miatt kevesebb orvosi felülvizsgálat elvégzésére van lehetőség. Feladatellátást nehezítő körülmény még, hogy a.docx kiterjesztésű dokumentumok megnyitása a gépeinkre feltelepített openoffice szövegszerkesztővel továbbra sem lehetséges, azonban a fent említet probléma az újabb verziójú ingyenes szoftver feltelepítésével megoldható lenne. 14

15 Hiányzik olyan iktatóprogram, mely meg tudná különböztetni a panaszokat, közérdekű bejelentéseket, azokat az ügyeket, melyekben keresetlevél érkezett. Sajnos ezeket az ügyeket külön kell tárolnunk ahhoz, hogy a későbbi statisztikai adatgyűjtésnél figyelembe tudjuk venni. Szükségünk lenne a másodfokú határozatoknak, orvosi összefoglaló véleményeknek a rendszerben való megjelenésére is év végére szinte valamennyi döntés meghozatalát támogatja az informatikai rendszer. A nemzetközi ügyek elbírálása és a jogalap nélkül felvett ellátások elhunyt esetén történő visszakövetelése, valamint részletfizetés, mérséklés, elengedés esetén kell Word dokumentumban elkészíteni a határozatot. Közérdekű bejelentések évben szakigazgatási szervünknél 5 közérdekű bejelentés került iktatásra. A bejelentésekben a megváltozott munkaképességű személyek ellátás melletti munkavégzését kifogásolták a bejelentők, illetve a bejelentés nélküli foglalkoztatás miatt éltek beadvánnyal. Panaszbeadványok évben 18 panaszbeadvány érkezett, melyből 16 a Szakértői Osztályt, 2 pedig az ellátási szakterületet érintette. A beérkezett panaszok közül kilenc esetben az egészségi állapot visszaminősítésével kapcsolatban nyújtottak be panaszt a Szakértői Osztályra. A kilenc eset közül négy esetben újra megtörtént a felülvizsgálat, és ebből kettő esetben jogosnak bizonyult a panasz. Az ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztályra két ügyben érkezett panasz. Az egyik esetben azt kifogásolta az ügyfél, hogy nagyon rövid idő állt a rendelkezésére, hogy a felülvizsgálatig a leleteit beszerezze, a másik ügyben pedig visszamenőleg szeretett volna ellátást megállapíttatni az ügyfél az időközben elhunyt feleségének. A többi jogosnak nem minősülő panaszügyben az orvos-szakértői intézkedéssel kapcsolatos panasz érkezett. (diagnózishiba, iratok alapján történt véleményezés helyett személyes vizsgálatot kért, friss leletek hiányában miért került kérelme elutasításra) 15

16 Integrált feladatok A szakmai informatikai rendszerek folyamatos működtetését segítő rendszergazdák és a peres ügyek vitelét ellátó perképviselő a Kormányhivatal törzshivatalának állományába tartoznak, munkánkat folyamatosan segítik. A törzshivatal érintett vezetőivel, kormánytisztviselőivel kialakult jó munkakapcsolat segíti a problémák megfelelő kezelését. Az NRSZH és az Országos Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság között megkötött megállapodás alapján a megváltozott munkaképességű személyek pénzbeli ellátásainak megtérítésére, valamint a jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetésére kötelező jogerős határozatokon alapuló követelések nyilvántartásával, végrehajtásával és elszámolásával kapcsolatos feladatokat a nyugdíjbiztosítási igazgatóság látja el február 26-ai hatállyal. V. Összefoglaló A január 1-től december 31-ig terjedő időszakot a hátralék feldolgozásával kapcsolatos szükségszerű munkaszervezési változások jellemezték annak érdekében, hogy a feladatellátás folyamatossága biztosítható legyen. A megtett intézkedések és a munkatársak szorgalmas szakszerű munkája eredményeként az év végére nem maradt jogosultsággal rendelkező ügyfeleink közül ellátatlan ügyfél. A évi kilátásaink azonban aggasztóak. Bár sikerült az új kérelmek esetében a hátralékot csökkenteni, a felülvizsgálati hátralék az új kérelmek esetében évvégén 300 körül mozgott. Még mindig igen jelentős a komplex felülvizsgálatot kérő, soros felülvizsgálatra váró ügyfeleink száma, melyeket mielőbb fel kell dolgozni. Ehhez azonban nem csak a felülvizsgálatok számát kell megnövelni, 16

17 hanem az ügyintézői létszámot is, a Szakértői Osztályon és az Ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztályon egyaránt. A feladatellátáshoz elengedhetetlen a társszervekkel való együttműködés, a korrekt munkakapcsolat, szakszerű és szorgalmas munkavégzés és a működési feltételrendszer folyamatos biztosítása. A kitűzött céloknak és követelményeknek való megfeleléshez stabil alapokra feladatarányos létszámra lesz szükség a jövőben, mivel a követelmények és az elvárható teljesítmények meghatározásához a legfontosabb tényező a szükséges humánfeltételek biztosítása. A Fejér Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervének a szakmai irányítást, felügyeletet ellátó NRSZH, a Kormányhivatallal, valamint a többi szakigazgatási szervvel kialakított munkakapcsolata, együttműködése folyamatos, rendszeres és problémamentes. Az NRSZH havi rendszerességgel szervez szakmai értekezletet a vezetők számára, szakmai továbbképzést az orvos-szakértők, szociális szakértők és a foglalkozási rehabilitációs szakértők részére. A rendszeres vezetői értekezletek, az országos szakmai továbbképzések, a kiadott eljárási szabályozások, szakmai állásfoglalások biztosítják az egységes jogértelmezést és eljárási gyakorlatot, a jogszerű és szakszerű feladatellátást. Székesfehérvár, február 17. Dr. Gerlényi László igazgató 17