Az egészségügyi miniszter. (Bizonyos) Igazgatási jelleg feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egészségügyi miniszter. (Bizonyos) Igazgatási jelleg feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben"

Átírás

1 V (Bizonyos) Igazgatási jelleg feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben KAMARA OGYI ÁNTSZ OEP EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Egészségbiztosítási felügyelet egyebek 2 1 (Bizonyos) Igazgatási feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben 1 Egészségügyi Minisztérium (EüM) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) (Bizonyos) Igazgatási feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben 2 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) Fogyasztóvédelmi F4felügyel4- ség (FF) és...felügyel4ségek Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) (Gazdasági Versenyhivatal GVH) 3 Természetesen az Országgyléssel és a Kormánnyal kellene kezdenünk, de... Az Országgylés feladata az eü. területén: eü. (és azt érint4) törvényalkotás A Nemzeti Egészségfejlesztési Program elfogadása A Kormány feladata itt: Korm. rendeletek alkotása, ebben a tárca és a Nemzeti Eü. Tanács 4 segíti Az egészségügyi miniszter Az egészségügyi miniszter Miért nem a Minisztériumról szól a jogszabály?! (lásd korábban!) Milyen szint jogszabály? (Lásd korábban) 161/2006. (VII. 28.) Korm. r. az egészségügyi miniszter feladatés hatáskörérõl 5 6 1

2 Az Eü miniszter feladatai Kormányzati a Kormány politikájának érvényre juttatása, az ágazati szervezet irányítása Ágazati minden eü. szolgáltató - tulajdontól függetlenül - ágazati irányítása: -jogalkotás -intézményfenntartás 7 (országos), ezeket utasíthatja is Miért felel4s a Kormányban? 1. az egészségügyért 2. az egészségbiztosításért 8 Az Eü miniszter feladatai, általánosan Kormányzati a Kormány politikájának érvényre juttatása, az ágazati szervezet irányítása Ágazati minden eü. szolgáltató - tulajdontól függetlenül - ágazati irányítása: -jogalkotás -intézményfenntartás (országos), ezeket utasíthatja is Mi a feladata 1 Kormányzati javaslatot tesz a Kormány közpolitikájára el4készíti az ilyen törvények és Korm. rendeletek, határozatok koncepcióját és tervezetét EüM rendeleteket ad ki képviseli a Kormányt nemzetközi szervezetekben, az EU tagállami szerveit is ideértve közremködik a nemzeti fejlesztési terv el4készítésében és nyomon követésében gondoskodik eü.-i statisztikai rendszer mködésér4l 9 10 Mi a feladata 2 Ágazati Mi a feladata 3 Ágazati 1. Szakképzési és feln4ttképzési feladatai keretében meghatározza az eü.-i tevékenység gyakorlásához az ágazati továbbképzéshez a fels4fokú szakirányú szakképzéshez szükséges képesítési rendszert ill. követelményeket (folytatódik)? Szakképzési és feln4ttképzési feladatai keretében meghatározza (folyt.) szakmai javaslatot dolgoz ki az iskolai tananyag részére (kábítószer, dohányzás, alkohol ellenes küzdelem) irányítja az eü.-i szakoktatást, mködteti a kpi gyakornoki rendszert, az eü.-i dolgozók továbbképzési rendszerét ellátja az orvos- és egészségtudományi képzéssel kapcsolatos szakhatósági feladatokat

3 Mi a feladata 4 Ágazati Mi a feladata 5 Ágazati 2. Az egészségügyért, egészségbiztosításért való felel4ssége körében jogszabály-el4készítés és -alkotás (a Pü. miniszterrel egyetértésben): - egészségpolitika - egészségügyi kutató tevékenység Az E-alap költségvetéséb4l ered4 pénzügyi feladatok ellátásában közremködés (folytatódik) 2. Az egészségügyért, egészségbiztosításért való felel4ssége körében (folytatás) irányítja az eü.-i ellátás országos hatáskör szerveit mködteti a Nemzeti Eü.-i Tanácsot irányítja az Egyetemeken folyó eü.-i betegellátó rendszert törvényességi felügyeletet gyakorol a Kamarák fölött Irányítja az eü.-i ellátás országos hatáskör szerveit Az ÁNTSZ Országos eü.-i intézmények és szervek (OGYI!) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár OEP Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal A Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal 15 Mi a feladata 6 Ágazati 3. Az egészségügyért való felel4ssége körében a) mködteti az eü.-i ellátórendszert, ennek keretében szervezi és összehangolja az állami eü.-i ellátás rendszerét kidolgozza az ellátórendszer koncepcióját, feladatait, szakmai szabályait és min4ségi követelményeit az ellátás személyi-tárgyi feltételeit (folytatódik) 16 Mi a feladata 7 Ágazati Mi a feladata 8 Ágazati 3. Az egészségügyért való felel4ssége körében a) mködteti az eü.-i ellátórendszert, ennek keretében (folytatás) meghatározza a katasztrófa-egészségügyi és honvédelmi feladatokat (szervei és a helyi szakigazgatás együttmködése) az ágazati közalkalmazotti jogviszony feltételeit (munkakörök, képesítés, elnevezés) a rendkívüli munkavégzés feltételeit (ügyelet!) Az egészségügyért való felel4ssége körében b) meghatározza (folytatás) a közegeü.-i és népeü.-i feladatokat (az FVM-el és KVM-el közösen) az egészségre ható tényez4k határértékeit itt további fölsorolás következik, csak kivonatolva adom meg: 18 3

4 Egészségügyi feladatai (kivonat) meghatározza az emberi felhasználású gyógyszerek el4állításának, min4ségének, min4ségellen4rzésének, törzskönyvezésének, forgalomba hozatalának, rendelésének, kiadásának, ismertetésének szabályait magát a feladatot delegálja! 19 Egészségügyi feladatai (kivonat, folytatás) meghatározza a kábítószer- és pszichotrópegyezmény alá tartozó gyógyszerekkel kapcsolatos szabályokat a kórház- és orvostechnikai termékek el4állítása, forgalmazása és alkalmazása föltételeit a gyógyszerek kereskedelmi árrését (a PM egyetértésével!) 20 Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal EEKH Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Korábban az EüM igazgatósága, ma egyes eü. közigazgatási feladatok ellátására létrehozott szerv (az államigazgatás korszersítésének elve: lehet4leg a konkrét engedélyezési feladatok kerüljenek el a Minisztériumoktól ) 295/2004. (X. 28.) Korm. r. alapította Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Az Eü miniszter nevezi ki elnökét és felügyeli tevékenységét A Hivatal feladatai: az orvostechnikai eszközök engedélyezése az eü. szakképesítés személyek alapnyilvántartásának vezetése az eü. szakért4k hatósági felügyelete a kábítószerek és pszichotróp anyagok gyógyászati célú felhasználásával kapcsolatos Országos Gyógyszerészeti Intézet OGYI engedélyek kiadása

5 OGYI A(z akkor) Népjóléti Minisztérium közleménye az Országos Gyógyszerészeti Intézet Alapító Okiratának közzétételér4l (Népjóléti Közlöny 48, , 1998.) Alapítva: 1962! Majd 1982-ben miniszteri rendeletet adtak ki róla 25 A hatósági gyógyszerellen4rzés intézményei kialakításának néhány mérföldköve Magyarországon 1871 Ph. Hg. I Országos Közegészségügyi Intézet 1927 Chemiai osztálya (gyógyszerellen4rz4 laboratórium, els4sorban a gyógyszertári gyógyszerkészítés) 1933: kötelez4 (gyári) gyógyszertörzskönyvezés (a Chemiai osztály részt vesz) 26 (folytatás) OGYI Alapító Okirata 1962 OGYI (az EüM Mszaki fejlesztési osztály -ából, ami korábban Gyógyszerkönyvi laboratórium ) 1968 ide csatolják az OKI Chemiai osztályát is (általános hatáskör: gyógyszertörzskönyvezés, -gyártás, -nagyker., gyógyszertárak) 1991 ÁNTSZ megalakulása (a gyógyszertár-felügyelet leválik az OGYI-ról) Alapító és felügyeleti szerv: (EüM) Tevékenysége: állami feladatként ellátandó alaptevékenységek (bizonyos) vállalkozási tevékenységek Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv F4igazgatóját - nyilvános pályázat alapján - a miniszter nevezi ki Vezet4je Prof. Bayer István (mínusz 8,5 hónap ) OGYI állami feladatai A hatósági gyógyszerellen4rzés országos szerve A gyógyszerészet területén a minisztérium szervezésimódszertani, továbbképz4 és tudományos kutató alapintézménye OGYI: a gyógyszerellen4rzés országos szerve (szak)hatóság jogszabályban meghatározott esetekben bejelentési, tájékoztató rendszereket alakít(hat) ki felkérésre jogszabályel4készítés nemzetközi szakmai kapcsolatokat létesít (EU, WHO)

6 OGYI: gyógyszerészi módszertani intézmény Formulae normales (FoNo) gyógyszerutilizáció módszertani levelek (egyeztet: országos tisztif4gyógyszerészszel, egyetértés: Minisztérium illetékes f4osztályvezet4je) részt vesz a szak- és továbbképzésben 31 OGYI: non-profit vállalkozási lehet4ség felkérésre inspekciók (GMP, GLP) információk gyjtése, feldolgozása laboratóriumi vizsgálatok tudományos rendezvények szervezése kiadói tevékenység (pl. Ph. Hg. VIII.) 32 Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei......ezeket az egyes, konkrét gyógyszer-ügyi tevékenységek bemutatásakor ismerjük meg Felsorolás: humán gyógyszerek forgalomba hozatalának engedélyezése, ideértve értékelés a forg. hoz. eng. kiadása, visszavonása hibás tételek forgalomból való kivonása mellékhatás-figyelés min4ségi hibákról döntés, intézkedés 33 Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei (folyt.) Magyarországon nem, de külföldön forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek egyedi alkalmazásáak elbírálása a Gyógyszerkönyvnek meg nem felel4 gyógyszeranyag alkalmazásának engedélyezése gyógyszeradományok (külföldr4l és külföldre) engedélyezése 34 Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei (folyt.) gyógyszergyártási engedély kiadása gyógyszergyártók folyamatos GMPellen4rzése gyógyszer-nagykereskedelmi engedély kiadása, az engedélyesek GDP-ellen4rzése mindenfajta biztonsági vizsgálatot végz4 labor GLP-ellen4rzése a humán klinikai ( gyógyszer )-vizsgálatok engedélyezése és GCP ellen4rzése 35 Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei (folyt.) az Egészségbiztosítási Felügyelet mellett szakhatóság a gyógyszerismertetéssel kapcsolatos felügyeleti eljáráspkban (szabálysértések) Maga hatóság a humán gyógyszerek reklámfelügyeleti eljárásaiban A Fogyasztóvédelem mellett szakhatóság a humán gyógyszerek reklámfelügyeleti eljárásaiban a Gyógyszerkönyv módosítása a FoNo módosítása 36 6

7 Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei......ezeket tehát részletesen az egyes, konkrét gyógyszerügyi tevékenységek bemutatásakor ismerjük meg Összefoglalva: az OGYI gyógyszerértékelésre (forg. Hoz. engedélyezés), - gyártásra és nagy-kereskedelemre (engedély és ellen4rzés), illetve -reklámraismertetésre vonatkozó hatósági, valamint gyógyszerészi módszertani tevékenységet végez Kapcsolat a fontosabb intézked4 szervek között Egészségügyi Minisztérium OGYI F4igazgató Miniszter Tanácsadók QA Vezet ÁNTSZ Szakállamtitkárok Szakállamtitkár Általános f4ig. h. Gazdasági f4ig. h. Orsz. ti. f4orvos Központok Orsz. ti. f4gyógysz. Regionális ti. f4gyógysz.-ek Többi f4osztály Gyógyszerészeti f4o. együttmködés OGYI 39 Módszertan Orvosbiol. Inspektorátus Gyógyszermin4ség Reklámfelügyelet és gyógyszer ismertetés Információ és Kommunikáció Klinika F4igazgató Koordinációs Törzskönyv Pénzügy Gondnokság Könyvelés Humánpol. Könyvtár 40 Inf. Techn. OGYI-adatok (2006) Létszám: 211, ebb4l 97 diplomás (f4leg gyógyszerész, több orvos plusz vegyész(mérnök), biológus, jogász ) 3 professzor, 1 MTA-doktor + 12 PhD + 18 egyetemi doktor 2006-ben a költségvetés 3,5 Mlá Ft, 100%-ban bevételb4l (f4leg igazgatásiszolgáltatási díjak) 41 A változott ÁNTSZ el4tt nézzük a gyógyszerészet szervezeteit Magyar Gyógyszerészi Kamara MGYK (Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság MGYT) (Magángyógyszerészek Országos Szövetsége MOSZ) (Magyar Gyógyszerész Egyesület MGYE) nincs kifejezett szakigazgatási szerepük, de véleményüket ált. kikérik 42 7

8 MGYK évi XCVII. törvény az egészségügyben mköd4 szakmai kamarákról Preambulum: az Országgylés elismeri az egyes egészségügyi szakmák jogát a szakmai önkormányzathoz. Szakmai önkormányzat: a szakmák gyakorlói közvetlenül vagy választott testületeik útján a törvények keretein belül önállóan intézik szakmai ügyeiket képviselik szakmájuk érdekeit De: a szakmai gyakorlója szabadon dönt, hogy tartozik-e a testülethez, s szakmáját e nélkül is gyakorolhatja! Eü.-ben mköd4 Kamarák Magyar Orvosi Kamara MOK Magyar Gyógyszerész Kamara MGYK Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara minimum 60 f4 kell a megalakuláshoz MGYK: köztestület! Csakez a szervezet köztestület! (MGYT, MOSZ nem!) A gyógyszerészi hivatás gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben a gyógyszerészek önkormányzattal rendelkez4 szakmai, érdekképviseleti köztestülete MGYK feladatai, 1 Megalkothatja alapszabályát, etikai szabályait ezek nem lehetnek ellentétesek jogszabályokkal de ezek alapján el is járhat Tagjaival szemben etikai eljárásokat folytathat le Képviselheti, védheti tagjai érdekeit a hivatásuk gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben A MGYK feladatai, 2 Véleményezi a tagjai szakmai tevékenységét érint4 jogszabályokat és befolyásoló állami, egészségbiztosítási, önkormányzati döntéseket a (szak/tovább)képzés követelményrendszerét

9 A MGYK feladatai, 3 Közzé teszi az elfogadott továbbképzések listáját (rendez4, pontszám) Továbbképzéseket szervez Tagjairól nyilvántartást vezet Tagjai között fölkérésre egyeztetéseket folytat le MGYK, szervezete Országos Területi (MGYK: megyei és f4városi) ezek jogi személyek! a tagok (szak)csoportokat alkothatnak MGYK országos szervei Küldöttközgylés (4 évre) elfogadja az alapszabályt (2/3!), az etikaifegyelmi szabályzatot, megválasztja az Országos Elnökséget (elnök, alelnökö, f4titkár, titkárok) és a bizottságok elnökeit, elfogadja azok beszámolóját és a költségvetést Bizottságok felügyel4 biz. etikai biz. (eljár) etikai kollégium (kidolgozza s szabályokat) más, az alapszabály szerint Sztori: MGYK Küldöttközgylés összehívásának szokásai Az Elnökség hatásköre A tagfelvételi ügyekben a fellebbezések elbírálása A véleményezések gyakorlása (hacsak az alapszabály másképp nem rendelkezik) Amit az alapszabály ide utal Országos ügyviteli vezet4 Képzettsége: az alapszabályban Munkáltatója az országos elnökség összehangolja az országos feladatokat a kamarai apparátus felett 4 gyakorolja a munkáltatói jogokat

10 MGYK területi szervei Küldöttközgylés (évi min. 1x, 4 évre) Területi Elnökség (megyei) elnök, alelnök, tag, Et.-fegy.Biz. elnöke (ugyanarra max. 2x egymás után) Területi Etikai-fegyelmi Bizottság MGYK szervei, ált. szabályok Kamarai tisztséget nem láthat el, akinek ügydönt4 szerepe van a gyógyszerészet szakmai irányításában vagy finanszí-rozásában tisztsége van érdekvédelmi szervezetben vagy politikai pártban Ugyanazon kamarai szervben nem vehetnek részt rokonok vagy munkáltatói alá-f4lérendeltségben lév4k Egyéb Bizottság(ok) Küldöttközgylési szabályok Határozatképes, ha jelen van a taglétszám 50%-a + 1 f4 Határozat elfogadása (személy megválasztása): a jelenlév4 küldöttek szavazatának 50%-a + 1 f4 57 MGYK: ki lehet tag hazai (honosított) gyógyszerészi diploma szerepel az Országos (alap) Nyilvántartásban megfizeti a tagsági díjat gyógyszerészi oklevélhez kötött tevékenységet folytat, vagy kíván a jöv4ben folytatni (gumikövetelmény!) nem zárták ki nem áll gondnokság alatt (cselekv4képtelen) 58 Kizárás Kirívóan súlyos fegyelmi vétség bíróság joger4sen legalább 1 évre elítélte bíróság joger4sen eltiltotta a gyógyszerészi foglalkozás gyakorlásától Etikai eljárások tagjaival szemben lefolytatja nem-tagok esetén értesíti a Megyei Etikai Tanácsot és az ÁNTSZ regionális szervét közalkalmazott, közszolgálati alkalmazott tagok: a munkáltatónál kezdeményezi (Ha a munkáltató indít: értesíti a Kamarát)

11 Fegyelmi büntetés a gyógyszerészi szakmai szabályok, az etikai-fegyelmi szabályok megsértése figyelmeztetés < megrovás < pénzbírság (a minimálbér 1x - 10x) < a tagság felfüggesztése (1-6 hónapra) < kizárás Fellebbezés etikai döntések ellen Ha a MGYK megyei etikai bizottsága hozta: az MGYO országos etikai bizottsághoz Ha a Megyei Etikai Tanács hozta: az Országos Etikai Tanácshoz ezt követ4en 30 napon belül bírósági kereset lehet a másodfokú határozat ellen Az MGYK törvényességi felügyelete Állami felügyelet a MGYK fölött: Eü. miniszter (az alapszabály, egyéb szabályok, határozatok törvényeseke) Felhívás kiigazításra határid4vel Ha a Kamara nem végzi el: a miniszter közigazgatási bírósághoz fordul (az még felügyel4biztost is kirendelhet) 63 A MGYK fenntartása Tagdíjak (alapszabály) ha törvény közfeladatot ad: ehhez a kp-i költségvetésb4l alapítványi és más támogatások szolgáltatási bevételek pályázat útján elnyert összegek 64 Tegyük helyre : etikai eljárás a nem-kamarai tagokkal szemben Országos Etikai Tanács, Megyei Etikai Tanácsok OET: titkárságát az ÁNTSZ OTH látja el, a MET-ekét az ÁNTSZ regionális szervei OET: kidolgozza a szakmai etikai rendtartást (a Kamarák etikai kollégiuma véleményzi), a miniszter rendeletben hagyja jóvá 65 Az OET tagjai (5 évre) az ÁNTSZ OTH részér4l 3 f4 (1 gyógyszerész) 3 f4 az országos kamarák részér4l (1 MGYK) 1 f4 EüM 1 f4 Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) 1 f4 a szakmai kollégiumok elnökégéb4l 66 11

12 A MET tagjai (5 évre) az ÁNTSZ regionális Intézete részér4l 3 f4 (1 gyógyszerész) 3 f4 az országos kamarák helyi szerve részér4l (1 MGYK) 1 f4 a szakmai kollégiumok elnökségét4l 1 f4 a területi gyógyintézetekt4l 1 f4 a területi gyógyintézetek tulajdonosaitól A Rendtartás megsértése esetén tehát Kamarai tag esetén a MGYK megyei etikai biz nem-tag esetén a MET jár el A MET/OET által kiszabható büntetés: figyelmeztetés, megrovás, pénzbüntetés (összege: lásd a MGYK-nál) Az ÁNTSZ A 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálatról 69 Mi a népegészségügy? közegészségügy járványügy eü. fejlesztés az eü. igazgatási tevékenységek irányítása, felügyelete az eü. ellátás felügyelete Mindez állami feladat, az EüM irányítása alatt az ÁNTSZ látja el 70 Az ÁNTSZ Az egészségügyi miniszter irányítása alatt álló központi hivatal Az ÁNTSZ szervezete KISTÉRSÉGI KIÉPÜLT DEKONCENTRÁLT SZERV Élén: országos tisztif4orvos Központi szervei Regionális Intézetei Kistérségi Intézetei

13 Országos tisztif4orvos kinevez4je az egészségügyi miniszter vezeti az ÁNTSZ-t gyakorolja a jogszabályokban reá nevesített hatósági jogköröket Az ÁNTSZ Központi szervei Az Országos Tisztif4orvosi Hivatal OTH (önálló gazdálkodó, teljes jogkör) Országos Intézetek (részben önállóan gazdálkodó, az OTH irányítása alatt, f4igazgatók vezetik) OTH az országos tisztif4orvos a legf4bb vezet4je, de van igazgatója is jogi személyiségel nem rendelkez4, de önálló feladattal ellátott része: az országos Gyógyhelyi és Gyógyfürd4 F4igazgatóság (OGYFI) 75 Országos Intézetek Az ÁNTSZ szakmai-módszertani, nyilvántartási, felügyeleti, szakért4i feladatokat ellátó szervei külön jogszabály egyéb feladatokat is ruházhat rá 76 Az ÁNTSZ területi szervei a Regionális Intézetek részjogkörrel rendelkez4, részben önálló, vezet4je a regionális tisztif4orvos, egyik szakmai helyettese a regionális tisztif4gyógyszerész Az ÁNTSZ helyi szervei a Kistérségi (f4városi Kerületi) Intézetek a Regionális Intézet jogi személyiséggel nem rendelkez4, önálló feladattal felruházott szerve. Vezet4je a kistérségi tisztif4orvos Itt már nincs gyógyszerész!

14 Kinevezések, 1 Minden ÁNTSZ-vezet4: pályázat alapján miniszter az országos tisztif4orvost miniszter az országos tisztif4orvos javaslata alapján: helyettes országos tisztif4orvos, az OTH igazgatója és gazdasági vezet4je, országos tisztif4gyógyszerész Kinevezések, 2 országos tisztif4orvos: az országos intézetek vezet4t a regionális tisztif4orvosokat azok egyetértésével a regionális tisztif4gyógyszerészeket a regionális tisztif4orvos az országos tisztif4orvos egyetértésével a kistérségi tisztif4orvosokat Az ÁNTSZ feladatai IGAZGATÁSI közeg.-járványügyi hatósági az eü. ellátás állami felügyelete A KP-I EÜ. ELLÁTÁS INFORMÁCIÓS BÁZISA SZOLGÁLTATÓ 81 Az ÁNTSZ feladatai Közegészségügyi-járványügyi felügyelet, ellen4rzés (kivéve a fegyveres testületeket) Általános népegészségügy: adatés állapotelemzés: minden(ki)t4l jogosult adatot kérni, az egészségkárosító hatások vizsgálata, a fert4- z4 betegségek bejelentésének kialakítása, a határértékek megalapozása 82 Az ÁNTSZ feladatai folytatás Környezet- és település eü.: légszennyezettségi határértékek, felszíni vizek eü. követelményei, u. ez talajra, a zárt térben a rezgések Sugáreü.: hasonló normák Kémiai biztonság ipari és háztartási kemikáliák engedélyezése, nyilvántartása (rovar- és rágcsálóírtó, fert4tlenít4szerek, fert4tlenít4 eszközök = a járványügybe tartoznak!) 83 Az ÁNTSZ feladatai folytatás Munkaeü.: tárgyi feltételek, foglalkozási betegségek Élelmezés- és táplálkozáseü.: az egészségkárosító anyagok határértékei, az élelmiszer okozta eü. károsodások, a táplálkozási helyzet vizsgálat, a különleges táplálkozási igényt kielégít4 élelmiszerek engedélyezése 84 14

15 Az ÁNTSZ feladatai folytatás Járványügy: helyzetelemzés, annak megállapítása, hogy van-e járvány, a véd4oltások elrendelése, szr4vizsgálatok, felügyeli a tbc és nemi úton terjed4 betegségek felkutatását, meghatározza a véd4oltó készítmények készletét. Fenntart közegészségügyijárványügyi laboratóriumokat is 85 Az ÁNTSZ feladatai folytatás Egészségügyi fejlesztés és nevelés: szervezi a tanácsadást, az anya- és csecsem4védelmet, a mentálhigiénés és családvédelmi szolgálatot Tömeges eü. károsodások esetén intézkedésekre jogosult 86 Az ÁNTSZ igazgatási feladatai Eü. szolgáltatók engedélyezése gyógyszertár is! Az ügyeleti és készenléti szolgálat elrendelése gyógyszertár is! 87 Az ÁNTSZ gyógyszerellátási igazgatási feladatai folytatás Kijelöli azokat a gyógyszertárakat és eü. intézményeket, amelyek a miniszter által meghatározott gyógyszereket kötelesek készletükben tartani Gyakorolja a külön tv.-ben meghatározott lakossági gyógyszerellátással kapcsolatos feladatokat 88 OKI OSSKI Az ÁNTSZ szervei OGYEI OKBI tisztiorvosok Orsz. tisztiforvosi Hivatal OEK Regionális Intézetek OALI Kistérségi/Fvárosi kerületi Intézetek tisztigyógyszerészek OEFI ORSZÁGOS TERÜLETI HELYI OSZMK OÉTI 89 Az ÁNTSZ központi szervei Országos Tisztif4orvosi Hivatal (OTH), alárendeltségében: Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI) Országos Epidemiológiai Központ (OEK) Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) Országos Élelmiszerbiztonsági Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSZMK) Országos Alapellátási Intézet (OALI) Országos Fréderick Joliot Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI) Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI) 90 15

16 Az ÁNTSZ regionális Intézetei, 1 Észak-alföldi (Szolnok: Hajdú- Bihar, Jász-Nagykún-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg) Észak-magyarországi (Eger: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád) Dél-alföldi (Békéscsaba: Bácskiskun, Békés, Csongrád) 91 Az ÁNTSZ regionális Intézetei, 2 Dél-dunántúli (Kaposvár: Baranya, Somogy, Tolna) Közép-magyarországi (Budapest: F4város, Pest) Közép-dunántúli (Veszprém: Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém) Nyugat-dunántúli (Gy4r: Gy4r- Moson-Sopron, Vas, Zala) 92 Régiók, kistérségek Összesen 7 régió Kistérségek: valamennyi f4városi kerület régiónként Kistérségi intézet, mindegyikhez 1-3 kistérség 93 OSZMK 15/2005. (V. 2.) EüM r. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletér4l Országos, megyei és városi szakfelügyel4k (területük szakért4i, pályázat alapján, az OSZMK nyilvántartásában) De gyógyszertárak: a regionális tiszti(f4)gyógyszerészek egyben a szakfelügyel4k is! 94 Az ÁNTSZ hatósági jogköre A fegyveres szervek kivételével minden jogi és természetes személyre Beléphet minden emberi tartózkodásra szolgáló helyiségbe és ott ellen4rizhet! Államigazgatási határozatot hoz 95 ÁNTSZ-határozatok hiányosság megszüntetésére addig az intézmény mködésének felfüggesztése egészségre ártalmas tárgyak használatának megszüntetése, esetleg megsemmisítés figyelmeztet, helyszíni bírság, fegyelmi kezdeményezése a munkáltatónál 96 16

17 Kistérségi Int. ÁNTSZ, másodfokú eljárások Regionális Int. Országos intézet OTH (orsz. tisztif4- gyógy-szerész is) orsz. ti.f4orvos Egészségbiztosítási felügyelet Az ÁNTSZ konkrét hatósági jogkörei a gyógyszerfelügyelet területén... ezeket az egyes, konkrét gyógyszerügyi tevékenységek bemutatásakor ismerjük meg! Álljunk meg egy szóra! Gyógyszerész-nyilvántartások Alapnyilvántartás vezeti az EüM Eü. Eng. Közig. Hiv., mindenki benne, akinek magyar (honosított) gyógyszerészi oklevele van Mködési nyilvántartás vezeti az ÁNTSZ OTH, kötelez4 annak, aki gyógyszerészi diplomához kötött tevékenységet (akar) folytat(ni), feltétele kötelez4 továbbképzés (kreditpontok) OEP, MEPek Országos Egészségbiztosítási Pénztár Megyei Egészségbiztosítási Pénztár OEP, MEP-ek OEP dönt a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásáról és ennek mértékér4l, esetleg egyéni méltányosság alapján nagyobb támogatásról MEP szerz4dést köt orvossal és gyógyszertárral az ártámogatott gyógyszerrendelésre és kiadásra, ezeket ellen4rzi is Részletek: kés4bb! Egészségbiztosítási Felügyelet, évi CXVI. törvény az egészségbiztosítás hatósági felügyeletér4l Feladatai: ellen4rzi az egészségbiztosítási szolgáltatást nyújtókat védi a biztosítottak érdekeit ellát más, jogszabályban adott feladatokat

18 Egészségbiztosítási Felügyelet, 2 Pl. egyéb feladatai : az egészségügyi szakembereknek nyújtott gyógyszerismertetés minden formájának felügyelete (lásd ott), szakhatóság az OGYI államigazgatási másodfok az OGYI által a lakossági gyógyszerreklámfelügyeleti eljárások során hozott határozatok esetében 103 Egészségbiztosítási Felügyelet, 3 Pl. egyéb feladatai : az OEP gyógyszertámogatásügyben hozott határozatai ellen államigazgatási másodfok ugyanígy államigazgatási másodfok az országos tisztif4orvos és az OTH által hozott határozatok esetében 104 Egészségbiztosítási Felügyelet, 4 Pl. egyéb feladatai : ellen4rzi a gyógyszertárak szakmai vezetésének függetlenségét a mködtet4 gazdasági társaságtól magának a gyógyszertár-vezetésnek az összeférhetetlenségét (lásd kés4bb) Egészségbiztosítási Felügyelet, 5 Szervezete: Elnök (kinevezi - az eü.-i miniszter javaslatára a miniszterelnök 6 évre) + apparátus segíti/felügyeli 7 tagú Felügyeleti Tanács (tagjait a miniszterelnök 6 évre): 2-2 tagot jelöl egészségügyi és pénzügyminiszter 1-1 tagot az Országos Érdekegyeztet4 Tanács munkavállalói és munkáltatói oldala, valamint a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány kuratóriuma Összeférhetetlenségi szabályok! Más szervek 107 Megemlíthet4 még 1 Fogyasztóvédelmi (F4)Felügyel4ség ellen4rizheti a gyógyszertárak officinájában a kitett reklámanyagokat, a nem finnszírozott gyógyszerek legmagasabb eladási árának betartását (lásd kés4bb) Gazdasági Versenyhivatal minden szabályozást (így a Kamara etikai kódexét is!) ellen4rizhet, hogy nem korlátozza-e a versenyt + hatásköre a reklámfelügyelet terén (lásd kés4bb)

19 Megemlíthet4 még 2 Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) - a miniszter javaslattev4 szerve, de egyes saját hatásköröket is adnak jogszabályok (lásd kés4bb klinikai vizsgálatok) Gyógyszerészi Szakmai Kollégiumok (véleményez4 testületek, plusz módszertani leveleket adhatnak ki) - Gyógyszerellátási - Kórházi-Klinikai gyógyszerészi - Ipari gyógyszerészi

Dr. Széll Enikő Ágnes. Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségpolitikai Főosztály Május 9.

Dr. Széll Enikő Ágnes. Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségpolitikai Főosztály Május 9. Dr Széll Enikő Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségpolitikai Főosztály 2014 Május 9 ,,Az egyenlőkkel egyenlően, az egyenlőtlenekkel egyenlőtlenségüknek megfelelően egyenlőtlenül kell bánni Arisztotelész

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA

GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA Dr. Maklári-Papp Judit ügyvéd együttműködésben a Réti, Antall és Madl Ügyvédi Irodával 2007. február 22. Reklámozási szabályok rendszere ágazati szabályozás Korábbi

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK I.

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK I. INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ DR. ZSELINSZKY ESZTER 2015. ÁPRILIS 1. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos:2011.01.01-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérl, valamint

Részletesebben

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ 1. Adatlapok területi megoszlása 2. Mikrobiológiai tevékenység anyagszámai 3. Laboratóriumi létszám adatok 4. M szerezettség és m ködési feltétel statisztika

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. február 8., kedd 9. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023 III. Alapító

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet» a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 54/2007. (XII. 14.) EüM rendelet» vagy

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

Engedély kell! Gyógyszernagykereskedelem. párhuzamos import. Honnan szerezhet be gyógyszert a nagykeresked-? Gyógyszer-nagyker.

Engedély kell! Gyógyszernagykereskedelem. párhuzamos import. Honnan szerezhet be gyógyszert a nagykeresked-? Gyógyszer-nagyker. Gyógyszernagykereskedelem és párhuzamos import 53/2004. (VI. 2.) ESzCsM rendelet + Engedély kell! Fontos: nem elegend- a cégbejegyzés, gyógyszernagykereskedelmet csak az a gazdálkodó szervezet folytathat,

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről

295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány

Részletesebben

142/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet. az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter feladat- és hatásköréről

142/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet. az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter feladat- és hatásköréről 142/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter feladat- és hatásköréről A Kormány az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladatáról

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról A Kormány az Alkotmány 35 -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40 -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA XX/1130/14/2010. A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR ORVOSI KAMARA VAS MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETÉNEK (MOK VMTSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A szabályzatot a 2012. május 15-én tartott küldöttgyűlés elfogadta és azonnali hatállyal hatályba

Részletesebben

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól hatályos: 2014.01.18 - Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

Intézményi struktúrák I.

Intézményi struktúrák I. Intézményi struktúrák I. 2014.10.11. 13:45 14:30 Csordás Anita referens GYEMSZI ETFF Egészségpolitikai Főosztály Tartalom I.Emberi Erőforrások Minisztériuma II.Gyógyszerészeti és Egészségügyi, Minőség-

Részletesebben

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 Tartalom (módositott rendeletek): Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl

Részletesebben

Az állami népegészségügyi intézményrendszer Dr. Kovács Attila helyettes országos tisztifőorvos

Az állami népegészségügyi intézményrendszer Dr. Kovács Attila helyettes országos tisztifőorvos Az állami népegészségügyi intézményrendszer 2011 Dr. Kovács Attila helyettes országos tisztifőorvos ÁNTSZ 2011 Az államigazgatás átalakítása- jelen helyzet Változások az ÁNTSZ szervezeti felépítésében

Részletesebben

A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 19. szám 3095 A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerügyi szakigazgatás szerkesztette: Dr. habil. Csóka Ildikó lektorálta: Prof. emer. Paál Tamás Szeged, 2015. A tananyag az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Érintett jogszabály szövege

Érintett jogszabály szövege Érintett jogszabály szövege Smtv. 13. A tájékoztatási tevékenységet végz lineáris médiaszolgáltatások kötelesek a közérdekldésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország

Részletesebben

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet.

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet. december 1 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri ek módosításáról szóló 76/ (XII. 10.) EMMI 2 Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző. Rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálati lap

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző. Rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálati lap Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző Rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálati lap Az előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-i nyílt ülésére HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 57-28/2016. Tárgy: Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI

2/2014. (I. 16.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám 351 Az emberi erőforrások minisztere 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelete az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere..../2016. (...) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere..../2016. (...) EMMI rendelete Az emberi erőforrások minisztere.../2016. (......) EMMI rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Földeák-Óföldeák Községek Körjegyzségi Hivatala Rövid neve: Körjegyzségi Hivatal Törzsszáma: 357447 2.) Székhelye: 6922 Földeák,

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Alapító Okirata

Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Alapító Okirata Iktatószám: 5237-3/2006. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Alapító Okirata Az oktatási miniszter az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet

A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet 1 Egészségügyi Rendszer HATALMI FUNKCIÓK EÜ. SZOLGÁLTATÁSOK 1. Parlament (eü. jogalkotás)

Részletesebben

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 10740 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 57. szám A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

Az OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

Az OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 17093-4/2006. Az OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében, valamint az államháztartás működési

Részletesebben

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az Egészségügyi,

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Földművelésügyi Minisztérium. a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Földművelésügyi Minisztérium. a Közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Földművelésügyi Minisztérium a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Földművelésügyi Minisztérium Vadgazdálkodási Tájegységi Főosztályán

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE 2012. évtől Készítette: Tóth Andrea MESZK Felnőtt Ápolás Tagozat, Országos Tagozatvezető MESZK Országos Szervezet 1082 Budapest, Üllői út 82. Szakmai Tagozatok Alapszabály

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról

29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról hatályos: 2015.03.02 - A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

DIÁKPARLAMENT 2014-2015

DIÁKPARLAMENT 2014-2015 80 KÖZOKTATÁSBAN TANULÓ DIÁK DIÁKPARLAMENT 2014-2015 20 EGYETEMISTA / FŐISKOLÁS 10 TANÁR ÉS 10 SZÜLŐ 120 KÉPVISELŐ MODERÁTOROK SZAVAZATSZÁMLÁLÓK (MANDÁTUMA 1 TANÉVRE SZÓL) MEGVÁLASZTJA KIJELÖLI 14 ÉV FELETTI

Részletesebben

Alapító okirata. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, az Egészségségügyi Közlönyben megjelentek alapján egységes szerkezetbe foglalt

Alapító okirata. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, az Egészségségügyi Közlönyben megjelentek alapján egységes szerkezetbe foglalt módosított, az Egészségségügyi Közlönyben megjelentek alapján egységes szerkezetbe foglalt Az egységesítés időpontja: 2007. február 22. Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Az egészségügy és gyógyszerügy fontosabb hazai és nemzetközi intézményei

Az egészségügy és gyógyszerügy fontosabb hazai és nemzetközi intézményei Az egészségügy és gyógyszerügy fontosabb hazai és nemzetközi intézményei Az Egészségügyi Törvény (1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyrıl) 1. Az egészségügyi szolgáltatások során biztosítani kell a betegek

Részletesebben

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2012. évi 57. szám 10697 A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (6) bekezdése alapján

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Az egészségügy és gyógyszerügy hazai szervezetei Gyógyszertár létesítés-működtetés Aktuális jogszabályok a gyógyszertári munka során

Az egészségügy és gyógyszerügy hazai szervezetei Gyógyszertár létesítés-működtetés Aktuális jogszabályok a gyógyszertári munka során Az egészségügy és gyógyszerügy hazai szervezetei Gyógyszertár létesítés-működtetés Aktuális jogszabályok a gyógyszertári munka során Hankó Balázs 2015. május 20. Gyógyszertári ügyvitel 1. Az egészségügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

Integráció előtt és után környezetvédelmi hatósági feladatellátás a kormányhivatalban. Bencsics Attila

Integráció előtt és után környezetvédelmi hatósági feladatellátás a kormányhivatalban. Bencsics Attila Integráció előtt és után környezetvédelmi hatósági feladatellátás a kormányhivatalban Bencsics Attila Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály főosztályvezető Balatonfüred, 2016. május 19. Miről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: Kisvárdai Járási Hivatal (törzshivatal) Hatósági Osztály általános hatósági feladatok járási hatósági feladatok oktatási feladatok járási védelmi igazgatási feladatok Kormányablak (Okmányirodai) Osztály

Részletesebben

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A mikrobiológia, ezen belül a referencia laboratóriumok helyzete Magyarországon

A mikrobiológia, ezen belül a referencia laboratóriumok helyzete Magyarországon A mikrobiológia, ezen belül a referencia laboratóriumok helyzete Magyarországon Prof. Dr. Nagy Erzsébet Szegedi Tudományegyetem, Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet Hazai Nemzeti Referencia Laboratóriumok

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie.

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie. FELHÍVÁS a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elrendelet, 2014. április 11-én 14.00 órától előreláthatólag 2014. április 14-én 8.00 óráig tartó teljes üzemszüneti eljárás idejére az EMCS-t érintő vámhatósági

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete TERVEZET Az emberi erőforrások minisztere /2015. ( ) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

J E L E N T É S évben A Magyar Cirkusz és Varieté Kht. tevékenységéről

J E L E N T É S évben A Magyar Cirkusz és Varieté Kht. tevékenységéről Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1452/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (II.15.)KT. határozata

Részletesebben

A szakképzés változásai. Dr. Zelkó Romána

A szakképzés változásai. Dr. Zelkó Romána A szakképzés változásai Dr. Zelkó Romána Felsőfokú szakirányú szakképesítés Az egyetemi szintű egészségügyi alapképzésben szakképzettséget szerzett egészségügyi dolgozó (orvos, fogorvos, gyógyszerész)

Részletesebben

Közigazgatási szféra

Közigazgatási szféra Regionális gazdaságtan Járások szerepe a területi (regionális) gazdaságtanban Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2016/2017. tanév őszi félév Urbanne.monika@gtk.szie.hu

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet. a Kormány általános hatáskör területi államigazgatási szervérl

318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet. a Kormány általános hatáskör területi államigazgatási szervérl 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet a Kormány általános hatáskör területi államigazgatási szervérl A Kormány a központi államigazgatási szervekrl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben