Az egészségügyi miniszter. (Bizonyos) Igazgatási jelleg feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egészségügyi miniszter. (Bizonyos) Igazgatási jelleg feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben"

Átírás

1 V (Bizonyos) Igazgatási jelleg feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben KAMARA OGYI ÁNTSZ OEP EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Egészségbiztosítási felügyelet egyebek 2 1 (Bizonyos) Igazgatási feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben 1 Egészségügyi Minisztérium (EüM) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) (Bizonyos) Igazgatási feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben 2 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) Fogyasztóvédelmi F4felügyel4- ség (FF) és...felügyel4ségek Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) (Gazdasági Versenyhivatal GVH) 3 Természetesen az Országgyléssel és a Kormánnyal kellene kezdenünk, de... Az Országgylés feladata az eü. területén: eü. (és azt érint4) törvényalkotás A Nemzeti Egészségfejlesztési Program elfogadása A Kormány feladata itt: Korm. rendeletek alkotása, ebben a tárca és a Nemzeti Eü. Tanács 4 segíti Az egészségügyi miniszter Az egészségügyi miniszter Miért nem a Minisztériumról szól a jogszabály?! (lásd korábban!) Milyen szint jogszabály? (Lásd korábban) 161/2006. (VII. 28.) Korm. r. az egészségügyi miniszter feladatés hatáskörérõl 5 6 1

2 Az Eü miniszter feladatai Kormányzati a Kormány politikájának érvényre juttatása, az ágazati szervezet irányítása Ágazati minden eü. szolgáltató - tulajdontól függetlenül - ágazati irányítása: -jogalkotás -intézményfenntartás 7 (országos), ezeket utasíthatja is Miért felel4s a Kormányban? 1. az egészségügyért 2. az egészségbiztosításért 8 Az Eü miniszter feladatai, általánosan Kormányzati a Kormány politikájának érvényre juttatása, az ágazati szervezet irányítása Ágazati minden eü. szolgáltató - tulajdontól függetlenül - ágazati irányítása: -jogalkotás -intézményfenntartás (országos), ezeket utasíthatja is Mi a feladata 1 Kormányzati javaslatot tesz a Kormány közpolitikájára el4készíti az ilyen törvények és Korm. rendeletek, határozatok koncepcióját és tervezetét EüM rendeleteket ad ki képviseli a Kormányt nemzetközi szervezetekben, az EU tagállami szerveit is ideértve közremködik a nemzeti fejlesztési terv el4készítésében és nyomon követésében gondoskodik eü.-i statisztikai rendszer mködésér4l 9 10 Mi a feladata 2 Ágazati Mi a feladata 3 Ágazati 1. Szakképzési és feln4ttképzési feladatai keretében meghatározza az eü.-i tevékenység gyakorlásához az ágazati továbbképzéshez a fels4fokú szakirányú szakképzéshez szükséges képesítési rendszert ill. követelményeket (folytatódik)? Szakképzési és feln4ttképzési feladatai keretében meghatározza (folyt.) szakmai javaslatot dolgoz ki az iskolai tananyag részére (kábítószer, dohányzás, alkohol ellenes küzdelem) irányítja az eü.-i szakoktatást, mködteti a kpi gyakornoki rendszert, az eü.-i dolgozók továbbképzési rendszerét ellátja az orvos- és egészségtudományi képzéssel kapcsolatos szakhatósági feladatokat

3 Mi a feladata 4 Ágazati Mi a feladata 5 Ágazati 2. Az egészségügyért, egészségbiztosításért való felel4ssége körében jogszabály-el4készítés és -alkotás (a Pü. miniszterrel egyetértésben): - egészségpolitika - egészségügyi kutató tevékenység Az E-alap költségvetéséb4l ered4 pénzügyi feladatok ellátásában közremködés (folytatódik) 2. Az egészségügyért, egészségbiztosításért való felel4ssége körében (folytatás) irányítja az eü.-i ellátás országos hatáskör szerveit mködteti a Nemzeti Eü.-i Tanácsot irányítja az Egyetemeken folyó eü.-i betegellátó rendszert törvényességi felügyeletet gyakorol a Kamarák fölött Irányítja az eü.-i ellátás országos hatáskör szerveit Az ÁNTSZ Országos eü.-i intézmények és szervek (OGYI!) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár OEP Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal A Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal 15 Mi a feladata 6 Ágazati 3. Az egészségügyért való felel4ssége körében a) mködteti az eü.-i ellátórendszert, ennek keretében szervezi és összehangolja az állami eü.-i ellátás rendszerét kidolgozza az ellátórendszer koncepcióját, feladatait, szakmai szabályait és min4ségi követelményeit az ellátás személyi-tárgyi feltételeit (folytatódik) 16 Mi a feladata 7 Ágazati Mi a feladata 8 Ágazati 3. Az egészségügyért való felel4ssége körében a) mködteti az eü.-i ellátórendszert, ennek keretében (folytatás) meghatározza a katasztrófa-egészségügyi és honvédelmi feladatokat (szervei és a helyi szakigazgatás együttmködése) az ágazati közalkalmazotti jogviszony feltételeit (munkakörök, képesítés, elnevezés) a rendkívüli munkavégzés feltételeit (ügyelet!) Az egészségügyért való felel4ssége körében b) meghatározza (folytatás) a közegeü.-i és népeü.-i feladatokat (az FVM-el és KVM-el közösen) az egészségre ható tényez4k határértékeit itt további fölsorolás következik, csak kivonatolva adom meg: 18 3

4 Egészségügyi feladatai (kivonat) meghatározza az emberi felhasználású gyógyszerek el4állításának, min4ségének, min4ségellen4rzésének, törzskönyvezésének, forgalomba hozatalának, rendelésének, kiadásának, ismertetésének szabályait magát a feladatot delegálja! 19 Egészségügyi feladatai (kivonat, folytatás) meghatározza a kábítószer- és pszichotrópegyezmény alá tartozó gyógyszerekkel kapcsolatos szabályokat a kórház- és orvostechnikai termékek el4állítása, forgalmazása és alkalmazása föltételeit a gyógyszerek kereskedelmi árrését (a PM egyetértésével!) 20 Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal EEKH Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Korábban az EüM igazgatósága, ma egyes eü. közigazgatási feladatok ellátására létrehozott szerv (az államigazgatás korszersítésének elve: lehet4leg a konkrét engedélyezési feladatok kerüljenek el a Minisztériumoktól ) 295/2004. (X. 28.) Korm. r. alapította Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Az Eü miniszter nevezi ki elnökét és felügyeli tevékenységét A Hivatal feladatai: az orvostechnikai eszközök engedélyezése az eü. szakképesítés személyek alapnyilvántartásának vezetése az eü. szakért4k hatósági felügyelete a kábítószerek és pszichotróp anyagok gyógyászati célú felhasználásával kapcsolatos Országos Gyógyszerészeti Intézet OGYI engedélyek kiadása

5 OGYI A(z akkor) Népjóléti Minisztérium közleménye az Országos Gyógyszerészeti Intézet Alapító Okiratának közzétételér4l (Népjóléti Közlöny 48, , 1998.) Alapítva: 1962! Majd 1982-ben miniszteri rendeletet adtak ki róla 25 A hatósági gyógyszerellen4rzés intézményei kialakításának néhány mérföldköve Magyarországon 1871 Ph. Hg. I Országos Közegészségügyi Intézet 1927 Chemiai osztálya (gyógyszerellen4rz4 laboratórium, els4sorban a gyógyszertári gyógyszerkészítés) 1933: kötelez4 (gyári) gyógyszertörzskönyvezés (a Chemiai osztály részt vesz) 26 (folytatás) OGYI Alapító Okirata 1962 OGYI (az EüM Mszaki fejlesztési osztály -ából, ami korábban Gyógyszerkönyvi laboratórium ) 1968 ide csatolják az OKI Chemiai osztályát is (általános hatáskör: gyógyszertörzskönyvezés, -gyártás, -nagyker., gyógyszertárak) 1991 ÁNTSZ megalakulása (a gyógyszertár-felügyelet leválik az OGYI-ról) Alapító és felügyeleti szerv: (EüM) Tevékenysége: állami feladatként ellátandó alaptevékenységek (bizonyos) vállalkozási tevékenységek Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv F4igazgatóját - nyilvános pályázat alapján - a miniszter nevezi ki Vezet4je Prof. Bayer István (mínusz 8,5 hónap ) OGYI állami feladatai A hatósági gyógyszerellen4rzés országos szerve A gyógyszerészet területén a minisztérium szervezésimódszertani, továbbképz4 és tudományos kutató alapintézménye OGYI: a gyógyszerellen4rzés országos szerve (szak)hatóság jogszabályban meghatározott esetekben bejelentési, tájékoztató rendszereket alakít(hat) ki felkérésre jogszabályel4készítés nemzetközi szakmai kapcsolatokat létesít (EU, WHO)

6 OGYI: gyógyszerészi módszertani intézmény Formulae normales (FoNo) gyógyszerutilizáció módszertani levelek (egyeztet: országos tisztif4gyógyszerészszel, egyetértés: Minisztérium illetékes f4osztályvezet4je) részt vesz a szak- és továbbképzésben 31 OGYI: non-profit vállalkozási lehet4ség felkérésre inspekciók (GMP, GLP) információk gyjtése, feldolgozása laboratóriumi vizsgálatok tudományos rendezvények szervezése kiadói tevékenység (pl. Ph. Hg. VIII.) 32 Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei......ezeket az egyes, konkrét gyógyszer-ügyi tevékenységek bemutatásakor ismerjük meg Felsorolás: humán gyógyszerek forgalomba hozatalának engedélyezése, ideértve értékelés a forg. hoz. eng. kiadása, visszavonása hibás tételek forgalomból való kivonása mellékhatás-figyelés min4ségi hibákról döntés, intézkedés 33 Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei (folyt.) Magyarországon nem, de külföldön forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek egyedi alkalmazásáak elbírálása a Gyógyszerkönyvnek meg nem felel4 gyógyszeranyag alkalmazásának engedélyezése gyógyszeradományok (külföldr4l és külföldre) engedélyezése 34 Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei (folyt.) gyógyszergyártási engedély kiadása gyógyszergyártók folyamatos GMPellen4rzése gyógyszer-nagykereskedelmi engedély kiadása, az engedélyesek GDP-ellen4rzése mindenfajta biztonsági vizsgálatot végz4 labor GLP-ellen4rzése a humán klinikai ( gyógyszer )-vizsgálatok engedélyezése és GCP ellen4rzése 35 Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei (folyt.) az Egészségbiztosítási Felügyelet mellett szakhatóság a gyógyszerismertetéssel kapcsolatos felügyeleti eljáráspkban (szabálysértések) Maga hatóság a humán gyógyszerek reklámfelügyeleti eljárásaiban A Fogyasztóvédelem mellett szakhatóság a humán gyógyszerek reklámfelügyeleti eljárásaiban a Gyógyszerkönyv módosítása a FoNo módosítása 36 6

7 Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei......ezeket tehát részletesen az egyes, konkrét gyógyszerügyi tevékenységek bemutatásakor ismerjük meg Összefoglalva: az OGYI gyógyszerértékelésre (forg. Hoz. engedélyezés), - gyártásra és nagy-kereskedelemre (engedély és ellen4rzés), illetve -reklámraismertetésre vonatkozó hatósági, valamint gyógyszerészi módszertani tevékenységet végez Kapcsolat a fontosabb intézked4 szervek között Egészségügyi Minisztérium OGYI F4igazgató Miniszter Tanácsadók QA Vezet ÁNTSZ Szakállamtitkárok Szakállamtitkár Általános f4ig. h. Gazdasági f4ig. h. Orsz. ti. f4orvos Központok Orsz. ti. f4gyógysz. Regionális ti. f4gyógysz.-ek Többi f4osztály Gyógyszerészeti f4o. együttmködés OGYI 39 Módszertan Orvosbiol. Inspektorátus Gyógyszermin4ség Reklámfelügyelet és gyógyszer ismertetés Információ és Kommunikáció Klinika F4igazgató Koordinációs Törzskönyv Pénzügy Gondnokság Könyvelés Humánpol. Könyvtár 40 Inf. Techn. OGYI-adatok (2006) Létszám: 211, ebb4l 97 diplomás (f4leg gyógyszerész, több orvos plusz vegyész(mérnök), biológus, jogász ) 3 professzor, 1 MTA-doktor + 12 PhD + 18 egyetemi doktor 2006-ben a költségvetés 3,5 Mlá Ft, 100%-ban bevételb4l (f4leg igazgatásiszolgáltatási díjak) 41 A változott ÁNTSZ el4tt nézzük a gyógyszerészet szervezeteit Magyar Gyógyszerészi Kamara MGYK (Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság MGYT) (Magángyógyszerészek Országos Szövetsége MOSZ) (Magyar Gyógyszerész Egyesület MGYE) nincs kifejezett szakigazgatási szerepük, de véleményüket ált. kikérik 42 7

8 MGYK évi XCVII. törvény az egészségügyben mköd4 szakmai kamarákról Preambulum: az Országgylés elismeri az egyes egészségügyi szakmák jogát a szakmai önkormányzathoz. Szakmai önkormányzat: a szakmák gyakorlói közvetlenül vagy választott testületeik útján a törvények keretein belül önállóan intézik szakmai ügyeiket képviselik szakmájuk érdekeit De: a szakmai gyakorlója szabadon dönt, hogy tartozik-e a testülethez, s szakmáját e nélkül is gyakorolhatja! Eü.-ben mköd4 Kamarák Magyar Orvosi Kamara MOK Magyar Gyógyszerész Kamara MGYK Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara minimum 60 f4 kell a megalakuláshoz MGYK: köztestület! Csakez a szervezet köztestület! (MGYT, MOSZ nem!) A gyógyszerészi hivatás gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben a gyógyszerészek önkormányzattal rendelkez4 szakmai, érdekképviseleti köztestülete MGYK feladatai, 1 Megalkothatja alapszabályát, etikai szabályait ezek nem lehetnek ellentétesek jogszabályokkal de ezek alapján el is járhat Tagjaival szemben etikai eljárásokat folytathat le Képviselheti, védheti tagjai érdekeit a hivatásuk gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben A MGYK feladatai, 2 Véleményezi a tagjai szakmai tevékenységét érint4 jogszabályokat és befolyásoló állami, egészségbiztosítási, önkormányzati döntéseket a (szak/tovább)képzés követelményrendszerét

9 A MGYK feladatai, 3 Közzé teszi az elfogadott továbbképzések listáját (rendez4, pontszám) Továbbképzéseket szervez Tagjairól nyilvántartást vezet Tagjai között fölkérésre egyeztetéseket folytat le MGYK, szervezete Országos Területi (MGYK: megyei és f4városi) ezek jogi személyek! a tagok (szak)csoportokat alkothatnak MGYK országos szervei Küldöttközgylés (4 évre) elfogadja az alapszabályt (2/3!), az etikaifegyelmi szabályzatot, megválasztja az Országos Elnökséget (elnök, alelnökö, f4titkár, titkárok) és a bizottságok elnökeit, elfogadja azok beszámolóját és a költségvetést Bizottságok felügyel4 biz. etikai biz. (eljár) etikai kollégium (kidolgozza s szabályokat) más, az alapszabály szerint Sztori: MGYK Küldöttközgylés összehívásának szokásai Az Elnökség hatásköre A tagfelvételi ügyekben a fellebbezések elbírálása A véleményezések gyakorlása (hacsak az alapszabály másképp nem rendelkezik) Amit az alapszabály ide utal Országos ügyviteli vezet4 Képzettsége: az alapszabályban Munkáltatója az országos elnökség összehangolja az országos feladatokat a kamarai apparátus felett 4 gyakorolja a munkáltatói jogokat

10 MGYK területi szervei Küldöttközgylés (évi min. 1x, 4 évre) Területi Elnökség (megyei) elnök, alelnök, tag, Et.-fegy.Biz. elnöke (ugyanarra max. 2x egymás után) Területi Etikai-fegyelmi Bizottság MGYK szervei, ált. szabályok Kamarai tisztséget nem láthat el, akinek ügydönt4 szerepe van a gyógyszerészet szakmai irányításában vagy finanszí-rozásában tisztsége van érdekvédelmi szervezetben vagy politikai pártban Ugyanazon kamarai szervben nem vehetnek részt rokonok vagy munkáltatói alá-f4lérendeltségben lév4k Egyéb Bizottság(ok) Küldöttközgylési szabályok Határozatképes, ha jelen van a taglétszám 50%-a + 1 f4 Határozat elfogadása (személy megválasztása): a jelenlév4 küldöttek szavazatának 50%-a + 1 f4 57 MGYK: ki lehet tag hazai (honosított) gyógyszerészi diploma szerepel az Országos (alap) Nyilvántartásban megfizeti a tagsági díjat gyógyszerészi oklevélhez kötött tevékenységet folytat, vagy kíván a jöv4ben folytatni (gumikövetelmény!) nem zárták ki nem áll gondnokság alatt (cselekv4képtelen) 58 Kizárás Kirívóan súlyos fegyelmi vétség bíróság joger4sen legalább 1 évre elítélte bíróság joger4sen eltiltotta a gyógyszerészi foglalkozás gyakorlásától Etikai eljárások tagjaival szemben lefolytatja nem-tagok esetén értesíti a Megyei Etikai Tanácsot és az ÁNTSZ regionális szervét közalkalmazott, közszolgálati alkalmazott tagok: a munkáltatónál kezdeményezi (Ha a munkáltató indít: értesíti a Kamarát)

11 Fegyelmi büntetés a gyógyszerészi szakmai szabályok, az etikai-fegyelmi szabályok megsértése figyelmeztetés < megrovás < pénzbírság (a minimálbér 1x - 10x) < a tagság felfüggesztése (1-6 hónapra) < kizárás Fellebbezés etikai döntések ellen Ha a MGYK megyei etikai bizottsága hozta: az MGYO országos etikai bizottsághoz Ha a Megyei Etikai Tanács hozta: az Országos Etikai Tanácshoz ezt követ4en 30 napon belül bírósági kereset lehet a másodfokú határozat ellen Az MGYK törvényességi felügyelete Állami felügyelet a MGYK fölött: Eü. miniszter (az alapszabály, egyéb szabályok, határozatok törvényeseke) Felhívás kiigazításra határid4vel Ha a Kamara nem végzi el: a miniszter közigazgatási bírósághoz fordul (az még felügyel4biztost is kirendelhet) 63 A MGYK fenntartása Tagdíjak (alapszabály) ha törvény közfeladatot ad: ehhez a kp-i költségvetésb4l alapítványi és más támogatások szolgáltatási bevételek pályázat útján elnyert összegek 64 Tegyük helyre : etikai eljárás a nem-kamarai tagokkal szemben Országos Etikai Tanács, Megyei Etikai Tanácsok OET: titkárságát az ÁNTSZ OTH látja el, a MET-ekét az ÁNTSZ regionális szervei OET: kidolgozza a szakmai etikai rendtartást (a Kamarák etikai kollégiuma véleményzi), a miniszter rendeletben hagyja jóvá 65 Az OET tagjai (5 évre) az ÁNTSZ OTH részér4l 3 f4 (1 gyógyszerész) 3 f4 az országos kamarák részér4l (1 MGYK) 1 f4 EüM 1 f4 Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) 1 f4 a szakmai kollégiumok elnökégéb4l 66 11

12 A MET tagjai (5 évre) az ÁNTSZ regionális Intézete részér4l 3 f4 (1 gyógyszerész) 3 f4 az országos kamarák helyi szerve részér4l (1 MGYK) 1 f4 a szakmai kollégiumok elnökségét4l 1 f4 a területi gyógyintézetekt4l 1 f4 a területi gyógyintézetek tulajdonosaitól A Rendtartás megsértése esetén tehát Kamarai tag esetén a MGYK megyei etikai biz nem-tag esetén a MET jár el A MET/OET által kiszabható büntetés: figyelmeztetés, megrovás, pénzbüntetés (összege: lásd a MGYK-nál) Az ÁNTSZ A 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálatról 69 Mi a népegészségügy? közegészségügy járványügy eü. fejlesztés az eü. igazgatási tevékenységek irányítása, felügyelete az eü. ellátás felügyelete Mindez állami feladat, az EüM irányítása alatt az ÁNTSZ látja el 70 Az ÁNTSZ Az egészségügyi miniszter irányítása alatt álló központi hivatal Az ÁNTSZ szervezete KISTÉRSÉGI KIÉPÜLT DEKONCENTRÁLT SZERV Élén: országos tisztif4orvos Központi szervei Regionális Intézetei Kistérségi Intézetei

13 Országos tisztif4orvos kinevez4je az egészségügyi miniszter vezeti az ÁNTSZ-t gyakorolja a jogszabályokban reá nevesített hatósági jogköröket Az ÁNTSZ Központi szervei Az Országos Tisztif4orvosi Hivatal OTH (önálló gazdálkodó, teljes jogkör) Országos Intézetek (részben önállóan gazdálkodó, az OTH irányítása alatt, f4igazgatók vezetik) OTH az országos tisztif4orvos a legf4bb vezet4je, de van igazgatója is jogi személyiségel nem rendelkez4, de önálló feladattal ellátott része: az országos Gyógyhelyi és Gyógyfürd4 F4igazgatóság (OGYFI) 75 Országos Intézetek Az ÁNTSZ szakmai-módszertani, nyilvántartási, felügyeleti, szakért4i feladatokat ellátó szervei külön jogszabály egyéb feladatokat is ruházhat rá 76 Az ÁNTSZ területi szervei a Regionális Intézetek részjogkörrel rendelkez4, részben önálló, vezet4je a regionális tisztif4orvos, egyik szakmai helyettese a regionális tisztif4gyógyszerész Az ÁNTSZ helyi szervei a Kistérségi (f4városi Kerületi) Intézetek a Regionális Intézet jogi személyiséggel nem rendelkez4, önálló feladattal felruházott szerve. Vezet4je a kistérségi tisztif4orvos Itt már nincs gyógyszerész!

14 Kinevezések, 1 Minden ÁNTSZ-vezet4: pályázat alapján miniszter az országos tisztif4orvost miniszter az országos tisztif4orvos javaslata alapján: helyettes országos tisztif4orvos, az OTH igazgatója és gazdasági vezet4je, országos tisztif4gyógyszerész Kinevezések, 2 országos tisztif4orvos: az országos intézetek vezet4t a regionális tisztif4orvosokat azok egyetértésével a regionális tisztif4gyógyszerészeket a regionális tisztif4orvos az országos tisztif4orvos egyetértésével a kistérségi tisztif4orvosokat Az ÁNTSZ feladatai IGAZGATÁSI közeg.-járványügyi hatósági az eü. ellátás állami felügyelete A KP-I EÜ. ELLÁTÁS INFORMÁCIÓS BÁZISA SZOLGÁLTATÓ 81 Az ÁNTSZ feladatai Közegészségügyi-járványügyi felügyelet, ellen4rzés (kivéve a fegyveres testületeket) Általános népegészségügy: adatés állapotelemzés: minden(ki)t4l jogosult adatot kérni, az egészségkárosító hatások vizsgálata, a fert4- z4 betegségek bejelentésének kialakítása, a határértékek megalapozása 82 Az ÁNTSZ feladatai folytatás Környezet- és település eü.: légszennyezettségi határértékek, felszíni vizek eü. követelményei, u. ez talajra, a zárt térben a rezgések Sugáreü.: hasonló normák Kémiai biztonság ipari és háztartási kemikáliák engedélyezése, nyilvántartása (rovar- és rágcsálóírtó, fert4tlenít4szerek, fert4tlenít4 eszközök = a járványügybe tartoznak!) 83 Az ÁNTSZ feladatai folytatás Munkaeü.: tárgyi feltételek, foglalkozási betegségek Élelmezés- és táplálkozáseü.: az egészségkárosító anyagok határértékei, az élelmiszer okozta eü. károsodások, a táplálkozási helyzet vizsgálat, a különleges táplálkozási igényt kielégít4 élelmiszerek engedélyezése 84 14

15 Az ÁNTSZ feladatai folytatás Járványügy: helyzetelemzés, annak megállapítása, hogy van-e járvány, a véd4oltások elrendelése, szr4vizsgálatok, felügyeli a tbc és nemi úton terjed4 betegségek felkutatását, meghatározza a véd4oltó készítmények készletét. Fenntart közegészségügyijárványügyi laboratóriumokat is 85 Az ÁNTSZ feladatai folytatás Egészségügyi fejlesztés és nevelés: szervezi a tanácsadást, az anya- és csecsem4védelmet, a mentálhigiénés és családvédelmi szolgálatot Tömeges eü. károsodások esetén intézkedésekre jogosult 86 Az ÁNTSZ igazgatási feladatai Eü. szolgáltatók engedélyezése gyógyszertár is! Az ügyeleti és készenléti szolgálat elrendelése gyógyszertár is! 87 Az ÁNTSZ gyógyszerellátási igazgatási feladatai folytatás Kijelöli azokat a gyógyszertárakat és eü. intézményeket, amelyek a miniszter által meghatározott gyógyszereket kötelesek készletükben tartani Gyakorolja a külön tv.-ben meghatározott lakossági gyógyszerellátással kapcsolatos feladatokat 88 OKI OSSKI Az ÁNTSZ szervei OGYEI OKBI tisztiorvosok Orsz. tisztiforvosi Hivatal OEK Regionális Intézetek OALI Kistérségi/Fvárosi kerületi Intézetek tisztigyógyszerészek OEFI ORSZÁGOS TERÜLETI HELYI OSZMK OÉTI 89 Az ÁNTSZ központi szervei Országos Tisztif4orvosi Hivatal (OTH), alárendeltségében: Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI) Országos Epidemiológiai Központ (OEK) Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) Országos Élelmiszerbiztonsági Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSZMK) Országos Alapellátási Intézet (OALI) Országos Fréderick Joliot Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI) Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI) 90 15

16 Az ÁNTSZ regionális Intézetei, 1 Észak-alföldi (Szolnok: Hajdú- Bihar, Jász-Nagykún-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg) Észak-magyarországi (Eger: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád) Dél-alföldi (Békéscsaba: Bácskiskun, Békés, Csongrád) 91 Az ÁNTSZ regionális Intézetei, 2 Dél-dunántúli (Kaposvár: Baranya, Somogy, Tolna) Közép-magyarországi (Budapest: F4város, Pest) Közép-dunántúli (Veszprém: Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém) Nyugat-dunántúli (Gy4r: Gy4r- Moson-Sopron, Vas, Zala) 92 Régiók, kistérségek Összesen 7 régió Kistérségek: valamennyi f4városi kerület régiónként Kistérségi intézet, mindegyikhez 1-3 kistérség 93 OSZMK 15/2005. (V. 2.) EüM r. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletér4l Országos, megyei és városi szakfelügyel4k (területük szakért4i, pályázat alapján, az OSZMK nyilvántartásában) De gyógyszertárak: a regionális tiszti(f4)gyógyszerészek egyben a szakfelügyel4k is! 94 Az ÁNTSZ hatósági jogköre A fegyveres szervek kivételével minden jogi és természetes személyre Beléphet minden emberi tartózkodásra szolgáló helyiségbe és ott ellen4rizhet! Államigazgatási határozatot hoz 95 ÁNTSZ-határozatok hiányosság megszüntetésére addig az intézmény mködésének felfüggesztése egészségre ártalmas tárgyak használatának megszüntetése, esetleg megsemmisítés figyelmeztet, helyszíni bírság, fegyelmi kezdeményezése a munkáltatónál 96 16

17 Kistérségi Int. ÁNTSZ, másodfokú eljárások Regionális Int. Országos intézet OTH (orsz. tisztif4- gyógy-szerész is) orsz. ti.f4orvos Egészségbiztosítási felügyelet Az ÁNTSZ konkrét hatósági jogkörei a gyógyszerfelügyelet területén... ezeket az egyes, konkrét gyógyszerügyi tevékenységek bemutatásakor ismerjük meg! Álljunk meg egy szóra! Gyógyszerész-nyilvántartások Alapnyilvántartás vezeti az EüM Eü. Eng. Közig. Hiv., mindenki benne, akinek magyar (honosított) gyógyszerészi oklevele van Mködési nyilvántartás vezeti az ÁNTSZ OTH, kötelez4 annak, aki gyógyszerészi diplomához kötött tevékenységet (akar) folytat(ni), feltétele kötelez4 továbbképzés (kreditpontok) OEP, MEPek Országos Egészségbiztosítási Pénztár Megyei Egészségbiztosítási Pénztár OEP, MEP-ek OEP dönt a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásáról és ennek mértékér4l, esetleg egyéni méltányosság alapján nagyobb támogatásról MEP szerz4dést köt orvossal és gyógyszertárral az ártámogatott gyógyszerrendelésre és kiadásra, ezeket ellen4rzi is Részletek: kés4bb! Egészségbiztosítási Felügyelet, évi CXVI. törvény az egészségbiztosítás hatósági felügyeletér4l Feladatai: ellen4rzi az egészségbiztosítási szolgáltatást nyújtókat védi a biztosítottak érdekeit ellát más, jogszabályban adott feladatokat

18 Egészségbiztosítási Felügyelet, 2 Pl. egyéb feladatai : az egészségügyi szakembereknek nyújtott gyógyszerismertetés minden formájának felügyelete (lásd ott), szakhatóság az OGYI államigazgatási másodfok az OGYI által a lakossági gyógyszerreklámfelügyeleti eljárások során hozott határozatok esetében 103 Egészségbiztosítási Felügyelet, 3 Pl. egyéb feladatai : az OEP gyógyszertámogatásügyben hozott határozatai ellen államigazgatási másodfok ugyanígy államigazgatási másodfok az országos tisztif4orvos és az OTH által hozott határozatok esetében 104 Egészségbiztosítási Felügyelet, 4 Pl. egyéb feladatai : ellen4rzi a gyógyszertárak szakmai vezetésének függetlenségét a mködtet4 gazdasági társaságtól magának a gyógyszertár-vezetésnek az összeférhetetlenségét (lásd kés4bb) Egészségbiztosítási Felügyelet, 5 Szervezete: Elnök (kinevezi - az eü.-i miniszter javaslatára a miniszterelnök 6 évre) + apparátus segíti/felügyeli 7 tagú Felügyeleti Tanács (tagjait a miniszterelnök 6 évre): 2-2 tagot jelöl egészségügyi és pénzügyminiszter 1-1 tagot az Országos Érdekegyeztet4 Tanács munkavállalói és munkáltatói oldala, valamint a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány kuratóriuma Összeférhetetlenségi szabályok! Más szervek 107 Megemlíthet4 még 1 Fogyasztóvédelmi (F4)Felügyel4ség ellen4rizheti a gyógyszertárak officinájában a kitett reklámanyagokat, a nem finnszírozott gyógyszerek legmagasabb eladási árának betartását (lásd kés4bb) Gazdasági Versenyhivatal minden szabályozást (így a Kamara etikai kódexét is!) ellen4rizhet, hogy nem korlátozza-e a versenyt + hatásköre a reklámfelügyelet terén (lásd kés4bb)

19 Megemlíthet4 még 2 Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) - a miniszter javaslattev4 szerve, de egyes saját hatásköröket is adnak jogszabályok (lásd kés4bb klinikai vizsgálatok) Gyógyszerészi Szakmai Kollégiumok (véleményez4 testületek, plusz módszertani leveleket adhatnak ki) - Gyógyszerellátási - Kórházi-Klinikai gyógyszerészi - Ipari gyógyszerészi

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK I.

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK I. INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ DR. ZSELINSZKY ESZTER 2015. ÁPRILIS 1. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos:2011.01.01-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérl, valamint

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

142/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet. az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter feladat- és hatásköréről

142/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet. az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter feladat- és hatásköréről 142/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter feladat- és hatásköréről A Kormány az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladatáról

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA

GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA Dr. Maklári-Papp Judit ügyvéd együttműködésben a Réti, Antall és Madl Ügyvédi Irodával 2007. február 22. Reklámozási szabályok rendszere ágazati szabályozás Korábbi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. február 8., kedd 9. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023 III. Alapító

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról A Kormány az Alkotmány 35 -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40 -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Intézményi struktúrák I.

Intézményi struktúrák I. Intézményi struktúrák I. 2014.10.11. 13:45 14:30 Csordás Anita referens GYEMSZI ETFF Egészségpolitikai Főosztály Tartalom I.Emberi Erőforrások Minisztériuma II.Gyógyszerészeti és Egészségügyi, Minőség-

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI

2/2014. (I. 16.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám 351 Az emberi erőforrások minisztere 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelete az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az Egészségügyi,

Részletesebben

Alapító okirata. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, az Egészségségügyi Közlönyben megjelentek alapján egységes szerkezetbe foglalt

Alapító okirata. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, az Egészségségügyi Közlönyben megjelentek alapján egységes szerkezetbe foglalt módosított, az Egészségségügyi Közlönyben megjelentek alapján egységes szerkezetbe foglalt Az egységesítés időpontja: 2007. február 22. Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

A szakképzés változásai. Dr. Zelkó Romána

A szakképzés változásai. Dr. Zelkó Romána A szakképzés változásai Dr. Zelkó Romána Felsőfokú szakirányú szakképesítés Az egyetemi szintű egészségügyi alapképzésben szakképzettséget szerzett egészségügyi dolgozó (orvos, fogorvos, gyógyszerész)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 19. szám 3095 A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról

29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról hatályos: 2015.03.02 - A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról

2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról 2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényre, valamint a tzvédelmi szabályzat

Részletesebben

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2012. évi 57. szám 10697 A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (6) bekezdése alapján

Részletesebben

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

Kovácsy Zsombor EGÉSZSÉGÜGYI JOG. Semmelweis Kiadó. www.semmelweiskiado.hu

Kovácsy Zsombor EGÉSZSÉGÜGYI JOG. Semmelweis Kiadó. www.semmelweiskiado.hu Kovácsy Zsombor EGÉSZSÉGÜGYI JOG Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu B u d a p e s t, 2 0 0 8 ELŐSZÓ A KÖNYVBEN HASZNÁLT JELÖLÉSEK MAGYARÁZATA XV XVII BEVEZETÉS: AZ EGÉSZSÉGÜGYI JOG" JELLEMZŐI 1 Több

Részletesebben

Érintett jogszabály szövege

Érintett jogszabály szövege Érintett jogszabály szövege Smtv. 13. A tájékoztatási tevékenységet végz lineáris médiaszolgáltatások kötelesek a közérdekldésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország

Részletesebben

A rendelet hatálya. A nyilvántartásba vételi eljárás

A rendelet hatálya. A nyilvántartásba vételi eljárás 48/2001. (XII.29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól A felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A korábbi (2011. július 1-jét) megelőző helyzet Kettősség: 1. A kamarák mellett működő békéltető testületek jellemzői - jó szándék - speciális

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 30. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 6., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 30. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 6., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 6., péntek 30. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 11/2011. (V. 6.) BM utasítás a Belügyminisztérium és szervei készenlétbe

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. (2) bekezdése és az Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

hatályos: 2015.04.11 -

hatályos: 2015.04.11 - 12/2015. (IV. 10.) EMMI utasítás a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami egészségügyi intézmények működési rendjének egyes kérdéseiről és egyeztető fórumairól hatályos: 2015.04.11 - Az egészségügyi fekvőbeteg-

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-1160/2014 dr. Farkas Mária Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S A szálláshelyekkel kapcsolatos megtéveszt

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám 1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám A Kormány 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelete az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi

Részletesebben

\t N Y R E G Y H Á Z A "'-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

\t N Y R E G Y H Á Z A '-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-3968-3j2014. Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás átszervezésére...~......

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. január 1-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekrıl

319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekrıl 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekrıl Hatályosság: 2011.01.01 - A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40.

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. június 3-tól

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok és adónemeik 2012. február 29-tıl érvényes jegyzéke

Részletesebben

HATÁROZAT. kiterjesztem.

HATÁROZAT. kiterjesztem. ORSZÁGOS TISZTIFOORVOSI HIVATAL KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839. Központ: 476-1100/2961. mellék; Telefax: (36-1) 476-6428 4- o2cö^ Iktatószám: OTH/4561/2006.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Kar

Nemzeti Pedagógus Kar Nemzeti Pedagógus Kar Előkészítő Bizottsága Nemzeti Pedagógus Kar Budapest, 2013. szeptember 2. Jogszabályi háttér Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

Tagfelvételi kérelem a Magyar Orvosi Kamarába

Tagfelvételi kérelem a Magyar Orvosi Kamarába www.mok.hu Tagfelvételi kérelem a Magyar Orvosi Kamarába Személyazonosító adatok Prefix: Dr. Családi név (vezetéknév): Milassin-Bárdos Utónév (keresztnév): Anna Születési családi és utónév Bárdos Anna

Részletesebben

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. január 29-étől

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga ekről A 2008.10.11.

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

169/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1

169/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 169/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 Tartalom: hatályos: 2014.07.19-2014.07.20 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról. A Nemzeti Közlekedési Hatóság jogállása. A Hatóság szervezete

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról. A Nemzeti Közlekedési Hatóság jogállása. A Hatóság szervezete 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a ról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. -ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

2007-2013 közötti Operatív programok Irányító Hatóságainak betagozódása ÁROP IH TIOP IH EKOP IH

2007-2013 közötti Operatív programok Irányító Hatóságainak betagozódása ÁROP IH TIOP IH EKOP IH Európai Uniós fejlesztési források hazai intézményrendszere A Kormány elkötelezett abban, hogy a 2014 2020-as programozási időszakban az uniós források felhasználásához kapcsolódó feladatok ellátása során

Részletesebben

A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet pénzügyi

Részletesebben

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről A Kormány rendelete az országos főépítészről és az állami főépítészekről Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának (1) bekezdés b) pontjában és a területfejlesztésről

Részletesebben

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosított alapító okirata amely azért készült, hogy az I. pontban felsorolt alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv 74/'G. -aiban meghatározott rendelkezéseket

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN. Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve)

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN. Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2011. március 31. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! III.1/a. Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen,

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál (szigorodó szabályozások, egyértelmű felelősség) Balázs György Ferenc EMKI főosztályvezető DEMIN 2013. május Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Részletesebben

2004-2006 Millió Forint, 255Ft/EUR árfolyamon Európai Szociális Alap 8,46 2157,43 Központi költségvetési forrás 2,82 719,14 Összesen 11,28 2876,57

2004-2006 Millió Forint, 255Ft/EUR árfolyamon Európai Szociális Alap 8,46 2157,43 Központi költségvetési forrás 2,82 719,14 Összesen 11,28 2876,57 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága Pályázati felhívás A felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

A FERT TAVI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A FERT TAVI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A FERT TAVI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet pénzügyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. ADAT A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.28 -

Hatályosság: 2010.05.28 - 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülı egyéb eljárási költségekrıl Hatályosság: 2010.05.28

Részletesebben

Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság

Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság MESZK OTTB továbbképzés a szakképzési szakmai bizottsági tagok részére Budapest,

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 64 kisdoboz 18 kötet 2 csomó Kötetek: 1,00 ifm Csomók: 0,40

Részletesebben

233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történ végrehajtásáról

233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történ végrehajtásáról 1. oldal 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történ végrehajtásáról A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM TERVEZET ELŐTERJESZTÉS A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról Budapest, 2007.

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1705 1832. OLDAL 2011. április 8. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1930 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Felügyelet jogállása

Az Egészségbiztosítási Felügyelet jogállása 2006. évi CXVI. törvény az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről A törvény hatálya 1. (1) Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletének célja az egészségbiztosítás törvényes, zavartalan és magas színvonalú

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2049 2160. OLDAL 2011. június 14. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1680 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 656/2013. (XII.19.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Gyermekjóléti

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma.

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma. 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. szeptember 27-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben