Az egészségügyi miniszter. (Bizonyos) Igazgatási jelleg feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egészségügyi miniszter. (Bizonyos) Igazgatási jelleg feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben"

Átírás

1 V (Bizonyos) Igazgatási jelleg feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben KAMARA OGYI ÁNTSZ OEP EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Egészségbiztosítási felügyelet egyebek 2 1 (Bizonyos) Igazgatási feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben 1 Egészségügyi Minisztérium (EüM) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) (Bizonyos) Igazgatási feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben 2 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) Fogyasztóvédelmi F4felügyel4- ség (FF) és...felügyel4ségek Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) (Gazdasági Versenyhivatal GVH) 3 Természetesen az Országgyléssel és a Kormánnyal kellene kezdenünk, de... Az Országgylés feladata az eü. területén: eü. (és azt érint4) törvényalkotás A Nemzeti Egészségfejlesztési Program elfogadása A Kormány feladata itt: Korm. rendeletek alkotása, ebben a tárca és a Nemzeti Eü. Tanács 4 segíti Az egészségügyi miniszter Az egészségügyi miniszter Miért nem a Minisztériumról szól a jogszabály?! (lásd korábban!) Milyen szint jogszabály? (Lásd korábban) 161/2006. (VII. 28.) Korm. r. az egészségügyi miniszter feladatés hatáskörérõl 5 6 1

2 Az Eü miniszter feladatai Kormányzati a Kormány politikájának érvényre juttatása, az ágazati szervezet irányítása Ágazati minden eü. szolgáltató - tulajdontól függetlenül - ágazati irányítása: -jogalkotás -intézményfenntartás 7 (országos), ezeket utasíthatja is Miért felel4s a Kormányban? 1. az egészségügyért 2. az egészségbiztosításért 8 Az Eü miniszter feladatai, általánosan Kormányzati a Kormány politikájának érvényre juttatása, az ágazati szervezet irányítása Ágazati minden eü. szolgáltató - tulajdontól függetlenül - ágazati irányítása: -jogalkotás -intézményfenntartás (országos), ezeket utasíthatja is Mi a feladata 1 Kormányzati javaslatot tesz a Kormány közpolitikájára el4készíti az ilyen törvények és Korm. rendeletek, határozatok koncepcióját és tervezetét EüM rendeleteket ad ki képviseli a Kormányt nemzetközi szervezetekben, az EU tagállami szerveit is ideértve közremködik a nemzeti fejlesztési terv el4készítésében és nyomon követésében gondoskodik eü.-i statisztikai rendszer mködésér4l 9 10 Mi a feladata 2 Ágazati Mi a feladata 3 Ágazati 1. Szakképzési és feln4ttképzési feladatai keretében meghatározza az eü.-i tevékenység gyakorlásához az ágazati továbbképzéshez a fels4fokú szakirányú szakképzéshez szükséges képesítési rendszert ill. követelményeket (folytatódik)? Szakképzési és feln4ttképzési feladatai keretében meghatározza (folyt.) szakmai javaslatot dolgoz ki az iskolai tananyag részére (kábítószer, dohányzás, alkohol ellenes küzdelem) irányítja az eü.-i szakoktatást, mködteti a kpi gyakornoki rendszert, az eü.-i dolgozók továbbképzési rendszerét ellátja az orvos- és egészségtudományi képzéssel kapcsolatos szakhatósági feladatokat

3 Mi a feladata 4 Ágazati Mi a feladata 5 Ágazati 2. Az egészségügyért, egészségbiztosításért való felel4ssége körében jogszabály-el4készítés és -alkotás (a Pü. miniszterrel egyetértésben): - egészségpolitika - egészségügyi kutató tevékenység Az E-alap költségvetéséb4l ered4 pénzügyi feladatok ellátásában közremködés (folytatódik) 2. Az egészségügyért, egészségbiztosításért való felel4ssége körében (folytatás) irányítja az eü.-i ellátás országos hatáskör szerveit mködteti a Nemzeti Eü.-i Tanácsot irányítja az Egyetemeken folyó eü.-i betegellátó rendszert törvényességi felügyeletet gyakorol a Kamarák fölött Irányítja az eü.-i ellátás országos hatáskör szerveit Az ÁNTSZ Országos eü.-i intézmények és szervek (OGYI!) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár OEP Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal A Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal 15 Mi a feladata 6 Ágazati 3. Az egészségügyért való felel4ssége körében a) mködteti az eü.-i ellátórendszert, ennek keretében szervezi és összehangolja az állami eü.-i ellátás rendszerét kidolgozza az ellátórendszer koncepcióját, feladatait, szakmai szabályait és min4ségi követelményeit az ellátás személyi-tárgyi feltételeit (folytatódik) 16 Mi a feladata 7 Ágazati Mi a feladata 8 Ágazati 3. Az egészségügyért való felel4ssége körében a) mködteti az eü.-i ellátórendszert, ennek keretében (folytatás) meghatározza a katasztrófa-egészségügyi és honvédelmi feladatokat (szervei és a helyi szakigazgatás együttmködése) az ágazati közalkalmazotti jogviszony feltételeit (munkakörök, képesítés, elnevezés) a rendkívüli munkavégzés feltételeit (ügyelet!) Az egészségügyért való felel4ssége körében b) meghatározza (folytatás) a közegeü.-i és népeü.-i feladatokat (az FVM-el és KVM-el közösen) az egészségre ható tényez4k határértékeit itt további fölsorolás következik, csak kivonatolva adom meg: 18 3

4 Egészségügyi feladatai (kivonat) meghatározza az emberi felhasználású gyógyszerek el4állításának, min4ségének, min4ségellen4rzésének, törzskönyvezésének, forgalomba hozatalának, rendelésének, kiadásának, ismertetésének szabályait magát a feladatot delegálja! 19 Egészségügyi feladatai (kivonat, folytatás) meghatározza a kábítószer- és pszichotrópegyezmény alá tartozó gyógyszerekkel kapcsolatos szabályokat a kórház- és orvostechnikai termékek el4állítása, forgalmazása és alkalmazása föltételeit a gyógyszerek kereskedelmi árrését (a PM egyetértésével!) 20 Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal EEKH Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Korábban az EüM igazgatósága, ma egyes eü. közigazgatási feladatok ellátására létrehozott szerv (az államigazgatás korszersítésének elve: lehet4leg a konkrét engedélyezési feladatok kerüljenek el a Minisztériumoktól ) 295/2004. (X. 28.) Korm. r. alapította Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Az Eü miniszter nevezi ki elnökét és felügyeli tevékenységét A Hivatal feladatai: az orvostechnikai eszközök engedélyezése az eü. szakképesítés személyek alapnyilvántartásának vezetése az eü. szakért4k hatósági felügyelete a kábítószerek és pszichotróp anyagok gyógyászati célú felhasználásával kapcsolatos Országos Gyógyszerészeti Intézet OGYI engedélyek kiadása

5 OGYI A(z akkor) Népjóléti Minisztérium közleménye az Országos Gyógyszerészeti Intézet Alapító Okiratának közzétételér4l (Népjóléti Közlöny 48, , 1998.) Alapítva: 1962! Majd 1982-ben miniszteri rendeletet adtak ki róla 25 A hatósági gyógyszerellen4rzés intézményei kialakításának néhány mérföldköve Magyarországon 1871 Ph. Hg. I Országos Közegészségügyi Intézet 1927 Chemiai osztálya (gyógyszerellen4rz4 laboratórium, els4sorban a gyógyszertári gyógyszerkészítés) 1933: kötelez4 (gyári) gyógyszertörzskönyvezés (a Chemiai osztály részt vesz) 26 (folytatás) OGYI Alapító Okirata 1962 OGYI (az EüM Mszaki fejlesztési osztály -ából, ami korábban Gyógyszerkönyvi laboratórium ) 1968 ide csatolják az OKI Chemiai osztályát is (általános hatáskör: gyógyszertörzskönyvezés, -gyártás, -nagyker., gyógyszertárak) 1991 ÁNTSZ megalakulása (a gyógyszertár-felügyelet leválik az OGYI-ról) Alapító és felügyeleti szerv: (EüM) Tevékenysége: állami feladatként ellátandó alaptevékenységek (bizonyos) vállalkozási tevékenységek Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv F4igazgatóját - nyilvános pályázat alapján - a miniszter nevezi ki Vezet4je Prof. Bayer István (mínusz 8,5 hónap ) OGYI állami feladatai A hatósági gyógyszerellen4rzés országos szerve A gyógyszerészet területén a minisztérium szervezésimódszertani, továbbképz4 és tudományos kutató alapintézménye OGYI: a gyógyszerellen4rzés országos szerve (szak)hatóság jogszabályban meghatározott esetekben bejelentési, tájékoztató rendszereket alakít(hat) ki felkérésre jogszabályel4készítés nemzetközi szakmai kapcsolatokat létesít (EU, WHO)

6 OGYI: gyógyszerészi módszertani intézmény Formulae normales (FoNo) gyógyszerutilizáció módszertani levelek (egyeztet: országos tisztif4gyógyszerészszel, egyetértés: Minisztérium illetékes f4osztályvezet4je) részt vesz a szak- és továbbképzésben 31 OGYI: non-profit vállalkozási lehet4ség felkérésre inspekciók (GMP, GLP) információk gyjtése, feldolgozása laboratóriumi vizsgálatok tudományos rendezvények szervezése kiadói tevékenység (pl. Ph. Hg. VIII.) 32 Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei......ezeket az egyes, konkrét gyógyszer-ügyi tevékenységek bemutatásakor ismerjük meg Felsorolás: humán gyógyszerek forgalomba hozatalának engedélyezése, ideértve értékelés a forg. hoz. eng. kiadása, visszavonása hibás tételek forgalomból való kivonása mellékhatás-figyelés min4ségi hibákról döntés, intézkedés 33 Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei (folyt.) Magyarországon nem, de külföldön forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek egyedi alkalmazásáak elbírálása a Gyógyszerkönyvnek meg nem felel4 gyógyszeranyag alkalmazásának engedélyezése gyógyszeradományok (külföldr4l és külföldre) engedélyezése 34 Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei (folyt.) gyógyszergyártási engedély kiadása gyógyszergyártók folyamatos GMPellen4rzése gyógyszer-nagykereskedelmi engedély kiadása, az engedélyesek GDP-ellen4rzése mindenfajta biztonsági vizsgálatot végz4 labor GLP-ellen4rzése a humán klinikai ( gyógyszer )-vizsgálatok engedélyezése és GCP ellen4rzése 35 Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei (folyt.) az Egészségbiztosítási Felügyelet mellett szakhatóság a gyógyszerismertetéssel kapcsolatos felügyeleti eljáráspkban (szabálysértések) Maga hatóság a humán gyógyszerek reklámfelügyeleti eljárásaiban A Fogyasztóvédelem mellett szakhatóság a humán gyógyszerek reklámfelügyeleti eljárásaiban a Gyógyszerkönyv módosítása a FoNo módosítása 36 6

7 Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei......ezeket tehát részletesen az egyes, konkrét gyógyszerügyi tevékenységek bemutatásakor ismerjük meg Összefoglalva: az OGYI gyógyszerértékelésre (forg. Hoz. engedélyezés), - gyártásra és nagy-kereskedelemre (engedély és ellen4rzés), illetve -reklámraismertetésre vonatkozó hatósági, valamint gyógyszerészi módszertani tevékenységet végez Kapcsolat a fontosabb intézked4 szervek között Egészségügyi Minisztérium OGYI F4igazgató Miniszter Tanácsadók QA Vezet ÁNTSZ Szakállamtitkárok Szakállamtitkár Általános f4ig. h. Gazdasági f4ig. h. Orsz. ti. f4orvos Központok Orsz. ti. f4gyógysz. Regionális ti. f4gyógysz.-ek Többi f4osztály Gyógyszerészeti f4o. együttmködés OGYI 39 Módszertan Orvosbiol. Inspektorátus Gyógyszermin4ség Reklámfelügyelet és gyógyszer ismertetés Információ és Kommunikáció Klinika F4igazgató Koordinációs Törzskönyv Pénzügy Gondnokság Könyvelés Humánpol. Könyvtár 40 Inf. Techn. OGYI-adatok (2006) Létszám: 211, ebb4l 97 diplomás (f4leg gyógyszerész, több orvos plusz vegyész(mérnök), biológus, jogász ) 3 professzor, 1 MTA-doktor + 12 PhD + 18 egyetemi doktor 2006-ben a költségvetés 3,5 Mlá Ft, 100%-ban bevételb4l (f4leg igazgatásiszolgáltatási díjak) 41 A változott ÁNTSZ el4tt nézzük a gyógyszerészet szervezeteit Magyar Gyógyszerészi Kamara MGYK (Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság MGYT) (Magángyógyszerészek Országos Szövetsége MOSZ) (Magyar Gyógyszerész Egyesület MGYE) nincs kifejezett szakigazgatási szerepük, de véleményüket ált. kikérik 42 7

8 MGYK évi XCVII. törvény az egészségügyben mköd4 szakmai kamarákról Preambulum: az Országgylés elismeri az egyes egészségügyi szakmák jogát a szakmai önkormányzathoz. Szakmai önkormányzat: a szakmák gyakorlói közvetlenül vagy választott testületeik útján a törvények keretein belül önállóan intézik szakmai ügyeiket képviselik szakmájuk érdekeit De: a szakmai gyakorlója szabadon dönt, hogy tartozik-e a testülethez, s szakmáját e nélkül is gyakorolhatja! Eü.-ben mköd4 Kamarák Magyar Orvosi Kamara MOK Magyar Gyógyszerész Kamara MGYK Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara minimum 60 f4 kell a megalakuláshoz MGYK: köztestület! Csakez a szervezet köztestület! (MGYT, MOSZ nem!) A gyógyszerészi hivatás gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben a gyógyszerészek önkormányzattal rendelkez4 szakmai, érdekképviseleti köztestülete MGYK feladatai, 1 Megalkothatja alapszabályát, etikai szabályait ezek nem lehetnek ellentétesek jogszabályokkal de ezek alapján el is járhat Tagjaival szemben etikai eljárásokat folytathat le Képviselheti, védheti tagjai érdekeit a hivatásuk gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben A MGYK feladatai, 2 Véleményezi a tagjai szakmai tevékenységét érint4 jogszabályokat és befolyásoló állami, egészségbiztosítási, önkormányzati döntéseket a (szak/tovább)képzés követelményrendszerét

9 A MGYK feladatai, 3 Közzé teszi az elfogadott továbbképzések listáját (rendez4, pontszám) Továbbképzéseket szervez Tagjairól nyilvántartást vezet Tagjai között fölkérésre egyeztetéseket folytat le MGYK, szervezete Országos Területi (MGYK: megyei és f4városi) ezek jogi személyek! a tagok (szak)csoportokat alkothatnak MGYK országos szervei Küldöttközgylés (4 évre) elfogadja az alapszabályt (2/3!), az etikaifegyelmi szabályzatot, megválasztja az Országos Elnökséget (elnök, alelnökö, f4titkár, titkárok) és a bizottságok elnökeit, elfogadja azok beszámolóját és a költségvetést Bizottságok felügyel4 biz. etikai biz. (eljár) etikai kollégium (kidolgozza s szabályokat) más, az alapszabály szerint Sztori: MGYK Küldöttközgylés összehívásának szokásai Az Elnökség hatásköre A tagfelvételi ügyekben a fellebbezések elbírálása A véleményezések gyakorlása (hacsak az alapszabály másképp nem rendelkezik) Amit az alapszabály ide utal Országos ügyviteli vezet4 Képzettsége: az alapszabályban Munkáltatója az országos elnökség összehangolja az országos feladatokat a kamarai apparátus felett 4 gyakorolja a munkáltatói jogokat

10 MGYK területi szervei Küldöttközgylés (évi min. 1x, 4 évre) Területi Elnökség (megyei) elnök, alelnök, tag, Et.-fegy.Biz. elnöke (ugyanarra max. 2x egymás után) Területi Etikai-fegyelmi Bizottság MGYK szervei, ált. szabályok Kamarai tisztséget nem láthat el, akinek ügydönt4 szerepe van a gyógyszerészet szakmai irányításában vagy finanszí-rozásában tisztsége van érdekvédelmi szervezetben vagy politikai pártban Ugyanazon kamarai szervben nem vehetnek részt rokonok vagy munkáltatói alá-f4lérendeltségben lév4k Egyéb Bizottság(ok) Küldöttközgylési szabályok Határozatképes, ha jelen van a taglétszám 50%-a + 1 f4 Határozat elfogadása (személy megválasztása): a jelenlév4 küldöttek szavazatának 50%-a + 1 f4 57 MGYK: ki lehet tag hazai (honosított) gyógyszerészi diploma szerepel az Országos (alap) Nyilvántartásban megfizeti a tagsági díjat gyógyszerészi oklevélhez kötött tevékenységet folytat, vagy kíván a jöv4ben folytatni (gumikövetelmény!) nem zárták ki nem áll gondnokság alatt (cselekv4képtelen) 58 Kizárás Kirívóan súlyos fegyelmi vétség bíróság joger4sen legalább 1 évre elítélte bíróság joger4sen eltiltotta a gyógyszerészi foglalkozás gyakorlásától Etikai eljárások tagjaival szemben lefolytatja nem-tagok esetén értesíti a Megyei Etikai Tanácsot és az ÁNTSZ regionális szervét közalkalmazott, közszolgálati alkalmazott tagok: a munkáltatónál kezdeményezi (Ha a munkáltató indít: értesíti a Kamarát)

11 Fegyelmi büntetés a gyógyszerészi szakmai szabályok, az etikai-fegyelmi szabályok megsértése figyelmeztetés < megrovás < pénzbírság (a minimálbér 1x - 10x) < a tagság felfüggesztése (1-6 hónapra) < kizárás Fellebbezés etikai döntések ellen Ha a MGYK megyei etikai bizottsága hozta: az MGYO országos etikai bizottsághoz Ha a Megyei Etikai Tanács hozta: az Országos Etikai Tanácshoz ezt követ4en 30 napon belül bírósági kereset lehet a másodfokú határozat ellen Az MGYK törvényességi felügyelete Állami felügyelet a MGYK fölött: Eü. miniszter (az alapszabály, egyéb szabályok, határozatok törvényeseke) Felhívás kiigazításra határid4vel Ha a Kamara nem végzi el: a miniszter közigazgatási bírósághoz fordul (az még felügyel4biztost is kirendelhet) 63 A MGYK fenntartása Tagdíjak (alapszabály) ha törvény közfeladatot ad: ehhez a kp-i költségvetésb4l alapítványi és más támogatások szolgáltatási bevételek pályázat útján elnyert összegek 64 Tegyük helyre : etikai eljárás a nem-kamarai tagokkal szemben Országos Etikai Tanács, Megyei Etikai Tanácsok OET: titkárságát az ÁNTSZ OTH látja el, a MET-ekét az ÁNTSZ regionális szervei OET: kidolgozza a szakmai etikai rendtartást (a Kamarák etikai kollégiuma véleményzi), a miniszter rendeletben hagyja jóvá 65 Az OET tagjai (5 évre) az ÁNTSZ OTH részér4l 3 f4 (1 gyógyszerész) 3 f4 az országos kamarák részér4l (1 MGYK) 1 f4 EüM 1 f4 Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) 1 f4 a szakmai kollégiumok elnökégéb4l 66 11

12 A MET tagjai (5 évre) az ÁNTSZ regionális Intézete részér4l 3 f4 (1 gyógyszerész) 3 f4 az országos kamarák helyi szerve részér4l (1 MGYK) 1 f4 a szakmai kollégiumok elnökségét4l 1 f4 a területi gyógyintézetekt4l 1 f4 a területi gyógyintézetek tulajdonosaitól A Rendtartás megsértése esetén tehát Kamarai tag esetén a MGYK megyei etikai biz nem-tag esetén a MET jár el A MET/OET által kiszabható büntetés: figyelmeztetés, megrovás, pénzbüntetés (összege: lásd a MGYK-nál) Az ÁNTSZ A 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálatról 69 Mi a népegészségügy? közegészségügy járványügy eü. fejlesztés az eü. igazgatási tevékenységek irányítása, felügyelete az eü. ellátás felügyelete Mindez állami feladat, az EüM irányítása alatt az ÁNTSZ látja el 70 Az ÁNTSZ Az egészségügyi miniszter irányítása alatt álló központi hivatal Az ÁNTSZ szervezete KISTÉRSÉGI KIÉPÜLT DEKONCENTRÁLT SZERV Élén: országos tisztif4orvos Központi szervei Regionális Intézetei Kistérségi Intézetei

13 Országos tisztif4orvos kinevez4je az egészségügyi miniszter vezeti az ÁNTSZ-t gyakorolja a jogszabályokban reá nevesített hatósági jogköröket Az ÁNTSZ Központi szervei Az Országos Tisztif4orvosi Hivatal OTH (önálló gazdálkodó, teljes jogkör) Országos Intézetek (részben önállóan gazdálkodó, az OTH irányítása alatt, f4igazgatók vezetik) OTH az országos tisztif4orvos a legf4bb vezet4je, de van igazgatója is jogi személyiségel nem rendelkez4, de önálló feladattal ellátott része: az országos Gyógyhelyi és Gyógyfürd4 F4igazgatóság (OGYFI) 75 Országos Intézetek Az ÁNTSZ szakmai-módszertani, nyilvántartási, felügyeleti, szakért4i feladatokat ellátó szervei külön jogszabály egyéb feladatokat is ruházhat rá 76 Az ÁNTSZ területi szervei a Regionális Intézetek részjogkörrel rendelkez4, részben önálló, vezet4je a regionális tisztif4orvos, egyik szakmai helyettese a regionális tisztif4gyógyszerész Az ÁNTSZ helyi szervei a Kistérségi (f4városi Kerületi) Intézetek a Regionális Intézet jogi személyiséggel nem rendelkez4, önálló feladattal felruházott szerve. Vezet4je a kistérségi tisztif4orvos Itt már nincs gyógyszerész!

14 Kinevezések, 1 Minden ÁNTSZ-vezet4: pályázat alapján miniszter az országos tisztif4orvost miniszter az országos tisztif4orvos javaslata alapján: helyettes országos tisztif4orvos, az OTH igazgatója és gazdasági vezet4je, országos tisztif4gyógyszerész Kinevezések, 2 országos tisztif4orvos: az országos intézetek vezet4t a regionális tisztif4orvosokat azok egyetértésével a regionális tisztif4gyógyszerészeket a regionális tisztif4orvos az országos tisztif4orvos egyetértésével a kistérségi tisztif4orvosokat Az ÁNTSZ feladatai IGAZGATÁSI közeg.-járványügyi hatósági az eü. ellátás állami felügyelete A KP-I EÜ. ELLÁTÁS INFORMÁCIÓS BÁZISA SZOLGÁLTATÓ 81 Az ÁNTSZ feladatai Közegészségügyi-járványügyi felügyelet, ellen4rzés (kivéve a fegyveres testületeket) Általános népegészségügy: adatés állapotelemzés: minden(ki)t4l jogosult adatot kérni, az egészségkárosító hatások vizsgálata, a fert4- z4 betegségek bejelentésének kialakítása, a határértékek megalapozása 82 Az ÁNTSZ feladatai folytatás Környezet- és település eü.: légszennyezettségi határértékek, felszíni vizek eü. követelményei, u. ez talajra, a zárt térben a rezgések Sugáreü.: hasonló normák Kémiai biztonság ipari és háztartási kemikáliák engedélyezése, nyilvántartása (rovar- és rágcsálóírtó, fert4tlenít4szerek, fert4tlenít4 eszközök = a járványügybe tartoznak!) 83 Az ÁNTSZ feladatai folytatás Munkaeü.: tárgyi feltételek, foglalkozási betegségek Élelmezés- és táplálkozáseü.: az egészségkárosító anyagok határértékei, az élelmiszer okozta eü. károsodások, a táplálkozási helyzet vizsgálat, a különleges táplálkozási igényt kielégít4 élelmiszerek engedélyezése 84 14

15 Az ÁNTSZ feladatai folytatás Járványügy: helyzetelemzés, annak megállapítása, hogy van-e járvány, a véd4oltások elrendelése, szr4vizsgálatok, felügyeli a tbc és nemi úton terjed4 betegségek felkutatását, meghatározza a véd4oltó készítmények készletét. Fenntart közegészségügyijárványügyi laboratóriumokat is 85 Az ÁNTSZ feladatai folytatás Egészségügyi fejlesztés és nevelés: szervezi a tanácsadást, az anya- és csecsem4védelmet, a mentálhigiénés és családvédelmi szolgálatot Tömeges eü. károsodások esetén intézkedésekre jogosult 86 Az ÁNTSZ igazgatási feladatai Eü. szolgáltatók engedélyezése gyógyszertár is! Az ügyeleti és készenléti szolgálat elrendelése gyógyszertár is! 87 Az ÁNTSZ gyógyszerellátási igazgatási feladatai folytatás Kijelöli azokat a gyógyszertárakat és eü. intézményeket, amelyek a miniszter által meghatározott gyógyszereket kötelesek készletükben tartani Gyakorolja a külön tv.-ben meghatározott lakossági gyógyszerellátással kapcsolatos feladatokat 88 OKI OSSKI Az ÁNTSZ szervei OGYEI OKBI tisztiorvosok Orsz. tisztiforvosi Hivatal OEK Regionális Intézetek OALI Kistérségi/Fvárosi kerületi Intézetek tisztigyógyszerészek OEFI ORSZÁGOS TERÜLETI HELYI OSZMK OÉTI 89 Az ÁNTSZ központi szervei Országos Tisztif4orvosi Hivatal (OTH), alárendeltségében: Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI) Országos Epidemiológiai Központ (OEK) Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) Országos Élelmiszerbiztonsági Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSZMK) Országos Alapellátási Intézet (OALI) Országos Fréderick Joliot Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI) Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI) 90 15

16 Az ÁNTSZ regionális Intézetei, 1 Észak-alföldi (Szolnok: Hajdú- Bihar, Jász-Nagykún-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg) Észak-magyarországi (Eger: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád) Dél-alföldi (Békéscsaba: Bácskiskun, Békés, Csongrád) 91 Az ÁNTSZ regionális Intézetei, 2 Dél-dunántúli (Kaposvár: Baranya, Somogy, Tolna) Közép-magyarországi (Budapest: F4város, Pest) Közép-dunántúli (Veszprém: Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém) Nyugat-dunántúli (Gy4r: Gy4r- Moson-Sopron, Vas, Zala) 92 Régiók, kistérségek Összesen 7 régió Kistérségek: valamennyi f4városi kerület régiónként Kistérségi intézet, mindegyikhez 1-3 kistérség 93 OSZMK 15/2005. (V. 2.) EüM r. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletér4l Országos, megyei és városi szakfelügyel4k (területük szakért4i, pályázat alapján, az OSZMK nyilvántartásában) De gyógyszertárak: a regionális tiszti(f4)gyógyszerészek egyben a szakfelügyel4k is! 94 Az ÁNTSZ hatósági jogköre A fegyveres szervek kivételével minden jogi és természetes személyre Beléphet minden emberi tartózkodásra szolgáló helyiségbe és ott ellen4rizhet! Államigazgatási határozatot hoz 95 ÁNTSZ-határozatok hiányosság megszüntetésére addig az intézmény mködésének felfüggesztése egészségre ártalmas tárgyak használatának megszüntetése, esetleg megsemmisítés figyelmeztet, helyszíni bírság, fegyelmi kezdeményezése a munkáltatónál 96 16

17 Kistérségi Int. ÁNTSZ, másodfokú eljárások Regionális Int. Országos intézet OTH (orsz. tisztif4- gyógy-szerész is) orsz. ti.f4orvos Egészségbiztosítási felügyelet Az ÁNTSZ konkrét hatósági jogkörei a gyógyszerfelügyelet területén... ezeket az egyes, konkrét gyógyszerügyi tevékenységek bemutatásakor ismerjük meg! Álljunk meg egy szóra! Gyógyszerész-nyilvántartások Alapnyilvántartás vezeti az EüM Eü. Eng. Közig. Hiv., mindenki benne, akinek magyar (honosított) gyógyszerészi oklevele van Mködési nyilvántartás vezeti az ÁNTSZ OTH, kötelez4 annak, aki gyógyszerészi diplomához kötött tevékenységet (akar) folytat(ni), feltétele kötelez4 továbbképzés (kreditpontok) OEP, MEPek Országos Egészségbiztosítási Pénztár Megyei Egészségbiztosítási Pénztár OEP, MEP-ek OEP dönt a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásáról és ennek mértékér4l, esetleg egyéni méltányosság alapján nagyobb támogatásról MEP szerz4dést köt orvossal és gyógyszertárral az ártámogatott gyógyszerrendelésre és kiadásra, ezeket ellen4rzi is Részletek: kés4bb! Egészségbiztosítási Felügyelet, évi CXVI. törvény az egészségbiztosítás hatósági felügyeletér4l Feladatai: ellen4rzi az egészségbiztosítási szolgáltatást nyújtókat védi a biztosítottak érdekeit ellát más, jogszabályban adott feladatokat

18 Egészségbiztosítási Felügyelet, 2 Pl. egyéb feladatai : az egészségügyi szakembereknek nyújtott gyógyszerismertetés minden formájának felügyelete (lásd ott), szakhatóság az OGYI államigazgatási másodfok az OGYI által a lakossági gyógyszerreklámfelügyeleti eljárások során hozott határozatok esetében 103 Egészségbiztosítási Felügyelet, 3 Pl. egyéb feladatai : az OEP gyógyszertámogatásügyben hozott határozatai ellen államigazgatási másodfok ugyanígy államigazgatási másodfok az országos tisztif4orvos és az OTH által hozott határozatok esetében 104 Egészségbiztosítási Felügyelet, 4 Pl. egyéb feladatai : ellen4rzi a gyógyszertárak szakmai vezetésének függetlenségét a mködtet4 gazdasági társaságtól magának a gyógyszertár-vezetésnek az összeférhetetlenségét (lásd kés4bb) Egészségbiztosítási Felügyelet, 5 Szervezete: Elnök (kinevezi - az eü.-i miniszter javaslatára a miniszterelnök 6 évre) + apparátus segíti/felügyeli 7 tagú Felügyeleti Tanács (tagjait a miniszterelnök 6 évre): 2-2 tagot jelöl egészségügyi és pénzügyminiszter 1-1 tagot az Országos Érdekegyeztet4 Tanács munkavállalói és munkáltatói oldala, valamint a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány kuratóriuma Összeférhetetlenségi szabályok! Más szervek 107 Megemlíthet4 még 1 Fogyasztóvédelmi (F4)Felügyel4ség ellen4rizheti a gyógyszertárak officinájában a kitett reklámanyagokat, a nem finnszírozott gyógyszerek legmagasabb eladási árának betartását (lásd kés4bb) Gazdasági Versenyhivatal minden szabályozást (így a Kamara etikai kódexét is!) ellen4rizhet, hogy nem korlátozza-e a versenyt + hatásköre a reklámfelügyelet terén (lásd kés4bb)

19 Megemlíthet4 még 2 Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) - a miniszter javaslattev4 szerve, de egyes saját hatásköröket is adnak jogszabályok (lásd kés4bb klinikai vizsgálatok) Gyógyszerészi Szakmai Kollégiumok (véleményez4 testületek, plusz módszertani leveleket adhatnak ki) - Gyógyszerellátási - Kórházi-Klinikai gyógyszerészi - Ipari gyógyszerészi