INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11500-12 MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG"

Átírás

1 INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy 13A. osztály Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 0, Huszár István Huszár István használja munkaközösség vezető Boros Tibor Huszár István jóváhagyta készítette

2 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA Szakmai modul: Munkahelyi egészség és biztonság Tantárgy: Munkahelyi egészség és biztonság Heti 0,5 óra, évi: 18 óra Évfolyam: Témakör: Munkavédelmi alapismeretek 4 óra Óraszám követelmény 1. Bevezető óra A tanév feladatai. A tanítási óra rendje. Felszerelés és eszközigény. 2. A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi, továbbá ennek megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése. A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi épségére A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet kóroki tényezők. Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság jelentőségét. A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték. A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések hátrányos következményei 3. A megelőzés fontossága és lehetőségei A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonságmunkaegészségügy). Veszélyes és ártalmas termelési tényezők. 1

3 követelmény 4. A munkavédelem fogalomrendszere, források. A munkavédelemről szóló évi XCIII törvény fogalom meghatározásai. Összefoglalás, ismétlés. 2. Témakör: Munkahelyek kialakítása 4 óra Óraszám követelmény 5. Munkahelyek kialakításának általános szabályai A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. Szociális létesítmények Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, megfelelősége. 6. Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet. Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. Betartja és betartatja a munkahelyekkel kapcsolatos et. A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi képviselőivel együttműködve részt vesz a munkavédelmi feladatok ellátásában. 7. Anyagmozgatás Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése. Raktározás Áruk fajtái, raktározás típusai 2

4 követelmény 8. Munkahelyi rend és hulladékkezelés Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem célja, eszközei. Összefoglalás, ismétlés 3. Témakör: Munkavégzés személyi feltételei 2 óra Óraszám követelmény 9. A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata. Foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek. 10. A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. Összefoglalás, ismétlés Betartja és betartatja a munka a munkavégzés személyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi et. A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi képviselőivel együttműködve részt vesz a munkavédelmi feladatok ellátásában. 4. Témakör: Munkaeszközök biztonsága 2 óra Óraszám követelmény 11. Munkaeszközök halmazai Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. Munkaeszközök dokumentációi Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs követelményei, és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EKmegfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. Betartja és betartatja a munka a munkavégzés tárgyi feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi et. A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi képviselőivel együttműködve részt vesz a munkavédelmi feladatok ellátásában. 3

5 követelmény 12. Munkaeszközök veszélyessége, eljárások Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás. Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési. Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai. 5. Témakör: Munkakörnyezeti hatások 2 óra Óraszám követelmény 13. Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és keverékek, stressz) Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei. A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a munkahelyen. A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi képviselőivel együttműködve részt vesz a munkavédelmi feladatok ellátásában. 14. A kockázat fogalma, felmérése és kezelése A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége. Összefoglalás, ismétlés. 6. Témakör: Munkavédelmi jogi ismeretek 4 óra Óraszám követelmény 4

6 követelmény 15. A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek rendeleteinek szabályozási területei a további részletes ről. A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi képviselőivel együttműködve részt vesz a munkavédelmi feladatok ellátásában. 16. Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok. 17. Balesetek és foglalkozási megbetegedések. Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés eszköze. Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai. 18. Összefoglalás, ismétlés. Az éves munka értékelése. 5

7 INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL HÁLÓZATOK, PROGRAMOZÁS ÉS ADATBÁZIS-KEZELÉS Hálózati ismeretek I. tantárgy 13A. osztály Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: Horváth Zoltán Huszár István használja munkaközösség vezető Boros Tibor Hegedűs Anikó jóváhagyta készítette

8 Szakmai modul: , Hálózatok, programozás és adatbázis kezelés Tantárgy: Hálózati ismeretek I Heti 4 óra, évi: 144 óra Évfolyam: Témakör: Otthoni és kisvállalati hálózatok 72 óra Óraszám 1. Bevezetés Tanterem rendjének megismerése. Balesetvédelem. 2. Számítógépek típusai Hallott szöveg feldolgozása 3. A számítógép alkotóelemei és perifériái Hallott szöveg feldolgozása 4. Alaplap, CPU, RAM Hallott szöveg feldolgozása 5. Illesztőkártyák, perifériák Hallott szöveg feldolgozása 6. Tárolóeszközök Hallott szöveg feldolgozása 7. Az operációs rendszerek feladatai, követelményei, Hallott szöveg feldolgozása 8. Operációs rendszerek kiválasztása, javítások Hallott szöveg feldolgozása 9. Hálózat feladata, jelentősége, előnyei, Hallott szöveg feldolgozása 10. Alapvető hálózati eszközök Hallott szöveg feldolgozása 11. Egyenrangú hálózatok, hálózati topológiák Hallott szöveg feldolgozása 12. Összefoglalás Tanári összefoglalás a tanulók 1

9 bevonásával 13. Számonkérés Témazáró dolgozat 14. A kommunikációban használt protokollok, fontossága, szabványosítása Hallott szöveg feldolgozása 15. Fizikai címzés, Ethernet hálózatok, hierarchikus felépítése Hallott szöveg feldolgozása 16. Logikai címzés Hallott szöveg feldolgozása 17. Hozzáférési réteg, Hub-ok feladatai Hallott szöveg feldolgozása 18. Kapcsolók feladatai Hallott szöveg feldolgozása 19. Szórásos üzenetküldés Hallott szöveg feldolgozása 20. Kapcsolók működése Hallott szöveg feldolgozása 21. MAC és IP, címmeghatározó protokoll (ARP) Hallott szöveg feldolgozása 22. Elosztási réteg, forgalomirányítók feladatai. Hallott szöveg feldolgozása 23. Alapértelmezett átjáró, a forgalomirányítók által karbantartott táblák Hallott szöveg feldolgozása 24. Helyi számítógép hálózat LAN Hallott szöveg feldolgozása 25. Állomások felvétele helyi és távoli hálózatba Hallott szöveg feldolgozása 26. Multifunkciós eszközök Hallott szöveg feldolgozása 2

10 27. Internet, internetszolgáltatók, ISP-k kapcsolata az Internettel Hallott szöveg feldolgozása 28. Az Internetszolgáltatóhoz való kacsolódási formák, internetszolgáltatók szolgáltatási szintjei 29. Az Internetprotokoll (IP) jelentősége, csomagok továbbítása az Interneten keresztül Hallott szöveg feldolgozása Hallott szöveg feldolgozása 30. Internetes felhő, eszközök az Internet felhőben Hallott szöveg feldolgozása 31. Fizikai és környezeti Hallott szöveg feldolgozása 32. Gyakoribb kábelek és csatlakozók Hallott szöveg feldolgozása 33. Kábelezési szabványok Hallott szöveg feldolgozása 34. UTP kábel végződtetése, kábelek tesztelése Hallott szöveg feldolgozása 35. IP címek felépítése, részei. IP cím alhálózati maszk együttműködése Hallott szöveg feldolgozása 36. IP címosztályok és alapértelmezett alhálózati maszkok. Hallott szöveg feldolgozása 37. Nyilvános és magán IP címek Hallott szöveg feldolgozása 38. Egyedi, üzenetszórásos és csoportos címzés Hallott szöveg feldolgozása 39. Statikus és dinamikus címhozzárendelés. Hallott szöveg feldolgozása 3

11 40. DHCP kiszolgálók Hallott szöveg feldolgozása 41. Hálózati határok és címtér. Címek hozzárendelése Hallott szöveg feldolgozása 42. Hálózati címfordítás Hallott szöveg feldolgozása 43. Ügyfél-kiszolgáló viszony, protokoll szerepe Hallott szöveg feldolgozása 44. TCP és UDP szállítási protokollok, TCP/IP portszámok Hallott szöveg feldolgozása 45. Tartománynév szolgáltatás DNS Hallott szöveg feldolgozása 46. WEB, FTP ügyfelek és kiszolgálók Hallott szöveg feldolgozása 47. , IM, hangtovábbítási ügyfelek és kiszolgálók Hallott szöveg feldolgozása 48. Portszámok, protokollok kölcsönhatása, protokollműködés üzenet küldése és fogadása során Hallott szöveg feldolgozása 49. Összefoglalás Tanári összefoglalás a tanulók bevonásával 50. Számonkérés Témazáró dolgozat 51. Vezeték nélküli technológiák és eszközök, előnyeik, hátrányaik Hallott szöveg feldolgozása 52. Vezeték nélküli LAN szabványok Hallott szöveg feldolgozása 53. WLAN összetevők, SSID Hallott szöveg feldolgozása 54. Hálózatbiztonság Hallott szöveg feldolgozása 4

12 55. Hitelesítés, titkosítás, forgalomszűrés Hallott szöveg feldolgozása 56. Hálózati kommunikáció veszélyei Hallott szöveg feldolgozása 57. Megtévesztési technika, adathalászat Hallott szöveg feldolgozása 58. Vírusok, férgek Hallott szöveg feldolgozása 59. Szolgáltatás megtagadás Hallott szöveg feldolgozása 60. Kémprogramok, sütik, spam Hallott szöveg feldolgozása 61. Általános biztonsági eszközök Hallott szöveg feldolgozása 62. Tűzfal Hallott szöveg feldolgozása 63. Tűzfal használata Hallott szöveg feldolgozása 64. Sebezhetőség elemzése Hallott szöveg feldolgozása 65. Hibaelhárítási folyamat Hallott szöveg feldolgozása 66. Hibaelhárítási módszerek Hallott szöveg feldolgozása 67. Fizikai problémák felismerése Hallott szöveg feldolgozása 5

13 68. Kapcsolódási problémák Hallott szöveg feldolgozása 69. Hibaelhárítás Hallott szöveg feldolgozása 70. Ügyfélszolgálat Hallott szöveg feldolgozása 71. Összefoglalás Tanári összefoglalás a tanulók bevonásával 72. Számonkérés Témazáró 2. Témakör: Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók 72 óra Óraszám 73. Internet szabványok, szolgáltatások, ISP feladatai, kötelezettségei Hallott szöveg feldolgozása 74. Ügyfélszolgálat, feladatai, tárgyalás az ügyféllel Hallott szöveg feldolgozása 75. OSI modell használata, protokollok és technológiák, hibakeresés az OSI modellel 76. Ügyfélszolgálati hibaelhárítási forgatókönyv, feljegyzés készítése és alkalmazása, helyszíni felmérés Hallott szöveg feldolgozása Hallott szöveg feldolgozása 77. Hálózat továbbfejlesztése, létező hálózat dokumentálása Hallott szöveg feldolgozása 78. Tervezés, eszközök beszerzése, karbantartása Hallott szöveg feldolgozása 6

14 79. IP címzés, alhálózatok a LAN-okban Hallott szöveg feldolgozása 80. Egyedi alhálózati maszk, VLSM, CIDR Hallott szöveg feldolgozása 81. Alhálózatok közötti kommunikáció Hallott szöveg feldolgozása 82. Hálózati címfordítás alapjai NAT, PAT Hallott szöveg feldolgozása 83. IPv6 címek szükségessége, felépítése Hallott szöveg feldolgozása 84. ISR üzembe helyezése, indítási folyamat Hallott szöveg feldolgozása 85. IOS segédprogramok, SDM Express beállítási lehetőségei Hallott szöveg feldolgozása 86. WAN kapcsolatok beállítása grafikus felületen Hallott szöveg feldolgozása 87. NAT beállítása grafikus felületen Hallott szöveg feldolgozása 88. Számonkérés Témazáró dolgozat 89. ISR, parancssoros felület üzemmódjai, parancssoros felület, alapbeállítások parancsai Hallott szöveg feldolgozása 90. Show parancsok: running-config, interfaces, arp Hallott szöveg feldolgozása 91. Show parancsok: ip route, protocols, version Hallott szöveg feldolgozása 92. Alapkonfiguráció parancsai Hallott szöveg feldolgozása 7

15 93. Interfészek beállítása Hallott szöveg feldolgozása 94. Alapértelmezett útvonal beállítása Hallott szöveg feldolgozása 95. DHCP szolgáltatás beállítása Hallott szöveg feldolgozása 96. Statikus NAT beállítása Hallott szöveg feldolgozása 97. Forgalomirányítók konfigurációjának biztonsági mentése Hallott szöveg feldolgozása 98. CPE telepítése, dokumentációk Hallott szöveg feldolgozása 99. WAN összeköttetés kiválasztása, beállítása Hallott szöveg feldolgozása 100. Önálló kapcsolók Hallott szöveg feldolgozása 101. Kapcsolók üzembe helyezése, kezdeti konfigurációja Hallott szöveg feldolgozása 102. LAN kapcsoló összeköttetése forgalomirányítóval Hallott szöveg feldolgozása 103. CDP Hallott szöveg feldolgozása 104. Forgalomirányítás alapjai Hallott szöveg feldolgozása 105. Forgalomirányító protokollok Hallott szöveg feldolgozása 106. A leggyakoribb belső forgalomirányító protokollok: RIP Hallott szöveg feldolgozása 8

16 107. A leggyakoribb belső forgalomirányító protokollok: EIGRP Hallott szöveg feldolgozása 108. A leggyakoribb belső forgalomirányító protokollok: OSPF Hallott szöveg feldolgozása 109. Szervezeten belüli forgalomirányítás Hallott szöveg feldolgozása 110. Számonkérés Témazáró 111. Autonóm rendszerek Hallott szöveg feldolgozása 112. Interneten keresztüli forgalomirányítás Hallott szöveg feldolgozása 113. Külső forgalomirányító protokollok és az ISP Hallott szöveg feldolgozása 114. ISP szolgáltatások, felhasználói, elérhetőség, megbízhatóság Hallott szöveg feldolgozása 115. TCP/IP protokollkészlet Hallott szöveg feldolgozása 116. Szállítási rétegbeli protokollok Hallott szöveg feldolgozása 117. TCP/IP állomás név Hallott szöveg feldolgozása 118. Tartománynév rendszer, DNS hierarchia Hallott szöveg feldolgozása 119. Névfeloldás, HOSTS állomány Hallott szöveg feldolgozása 120. DNS névfeloldás Hallott szöveg feldolgozása 9

17 121. DNS implementálása Hallott szöveg feldolgozása 122. Szolgáltatások, protokollok, HTTP, HTTPS Hallott szöveg feldolgozása 123. FTP, SMTP, POP3, IMAP4 Hallott szöveg feldolgozása 124. ISP biztonsági szolgáltatások Hallott szöveg feldolgozása 125. Biztonsági intézkedések, adattitkosítás Hallott szöveg feldolgozása 126. Hozzáférési listák, portszűrés Hallott szöveg feldolgozása 127. Tűzfalak Hallott szöveg feldolgozása 128. Számonkérés Témazáró 129. IDS, IPS Hallott szöveg feldolgozása 130. Vezeték nélküli hálózatok biztonsága Hallott szöveg feldolgozása 131. Munkaállomás biztonsága Hallott szöveg feldolgozása 132. Szolgáltatói szerződés Hallott szöveg feldolgozása 133. SNMP, Syslog Hallott szöveg feldolgozása 134. Biztonsági mentések, katasztrófahelyzet-helyreállítási terv Hallott szöveg feldolgozása 10

18 135. Az OSI modell és a hibaelhárítás Hallott szöveg feldolgozása 136. Hibaelhárítási módszerek, eszközök Hallott szöveg feldolgozása és 2. rétegbeli problémák és hibaelhárítása Hallott szöveg feldolgozása rétegbeli IP címzési hibák elhárítása Hallott szöveg feldolgozása 139. A 4. és a felsőbb rétegek hibák elhárítása Hallott szöveg feldolgozása 140. Estet tanulmány készítése Önálló munka tanári iránymutatással 141. Estet tanulmány készítése Önálló munka tanári iránymutatással 142. Estet tanulmány készítése Önálló munka tanári iránymutatással 143. Számonkérés Témazáró dolgozat 144. Értékelés Éves munka értékelése 11

19 INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPOK Információtechnológiai alapok gyakorlat tantárgy 13A. osztály Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: Hegedűs Anikó Huszár István használja munkaközösség vezető Boros Tibor Nagy Tünde jóváhagyta készítette

20 Informatikai rendszergazda Szakmai modul: Információtechnológiai alapok Tantárgy: Információtechnológiai alapok gyakorlat Heti 2 óra, évi 72 óra Évfolyam: 13 I. témakör: Számítógép összeszerelése 24 óra Óraszám munkaforma / módszerek / 1. Bevezető óra, labor rendje, balesetvédelmi oktatás Előadás 2. PC alkatrészek kiválasztása (CPU, RAM, hűtés) Magyarázat,, tanulói 3. PC alkatrészek kiválasztása (CPU, RAM, hűtés) Magyarázat,, tanulói 4. PC alkatrészek kiválasztása (perifériák, tároló Magyarázat,, tanulói eszközök) 5. PC alkatrészek kiválasztása (perifériák, tároló Magyarázat,, tanulói eszközök) 6. Tápegység beszerelése Magyarázat,, tanulói 7. Alaplapi komponensek (CPU, RAM) beszerelése, Magyarázat,, tanulói alaplap házba rögzítése 8. Alaplapi komponensek (CPU, RAM) beszerelése, Magyarázat,, tanulói alaplap házba rögzítése 9. Alaplapi komponensek (CPU, RAM) beszerelése, Magyarázat,, tanulói alaplap házba rögzítése 10. Meghajtók beszerelése (optikai, HDD, FDD) Magyarázat,, tanulói 11. Meghajtók beszerelése (optikai, HDD, FDD) Magyarázat,, tanulói 12. Összefoglalás Rendszerezés 13. Számonkérés 1. témazáró 14. Belső adatkábelek csatlakoztatása 15. Belső adatkábelek csatlakoztatása 16. Külső kábelek csatlakoztatása 17. Külső kábelek csatlakoztatása 18. BIOS beállítások 19. BIOS beállítások 20. Alaplapi komponensek cseréje, bővítése 21. Alaplapi komponensek cseréje, bővítése 22. Háttértárak cseréje, bővítése 1 Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói

21 munkaforma / módszerek / 23. Összefoglalás Rendszerezés 24. Számonkérés 2. témazáró II. témakör: Telepítés és konfigurálás 25. Operációs rendszerek telepítése, frissítése 26. Operációs rendszerek telepítése, frissítése 27. Operációs rendszerek telepítése, frissítése 28. Operációs rendszerek telepítése, frissítése 29. Operációs rendszerek telepítése, frissítése 30. Operációs rendszerek telepítése, frissítése 31. Felhasználói fiókok kezelése 32. Felhasználók költöztetése, adatmigráció 33. Felhasználók költöztetése, adatmigráció 34. Összefoglalás Rendszerezés 35. Számonkérés 3. témazáró 23 óra Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói 36. Vezérlőpult eszközei, beállítások Magyarázat,, tanulói 37. Vezérlőpult eszközei, beállítások Magyarázat,, tanulói 38. Vezérlőpult eszközei, beállítások Magyarázat,, tanulói 39. Indítópult kezelése Magyarázat,, tanulói 40. Magyarázat,, tanulói Regisztrációs adatbázis archiválása, helyreállítása 41. Lemez- és partíciókezelés Magyarázat,, tanulói 42. Alkalmazások telepítése Magyarázat,, tanulói 43 Virtualizációs szoftver telepítése Magyarázat,, tanulói 44. Virtualizációs szoftver telepítése Magyarázat,, tanulói 45. Gyakorlás Magyarázat,, tanulói 46. Összefoglalás Rendszerezés 47. Számonkérés 4. témazáró 2

22 II. témakör: Telepítés és konfigurálás 48. Meghajtóprogramok frissítése 49. Meghajtóprogramok frissítése 50. Operációs rendszer frissítése III. témakör: Megelőző karbantartás 51. Feladatütemezés 52. Helyreállítási pontok létrehozása 53. Biztonsági mentés és helyreállítás 54. Biztonsági mentés és helyreállítás 55. Megelőző karbantartás áttekintése 56. Ház és a belső komponensek tisztítása 57. Hibakeresési folyamat 58. Gyakorlás 59. Gyakorlás 60. Gyakorlás 61. Összefoglalás Rendszerezés 62. Számonkérés 5. témazáró II. témakör: Telepítés és konfigurálás 63. Mobil operációs rendszerek kezelése (Android) 64. Mobil operációs rendszerek kezelése (ios) 65. Nyomtatók telepítése, megosztása 66. Nyomtatók telepítése, megosztása 67. BIOS jelszavak, felhasználói jelszavak 68. BIOS jelszavak, felhasználói jelszavak 69. Windows tűzfal konfigurációja 70. Összefoglalás Rendszerezés 71. Számonkérés 6. témazáró 3 óra Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói 12 óra Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói 10 óra Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói 72. Év végi jegyek lezárása Éves munka értékelése 3

23 INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL SZAKMAI ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS, MUNKASZERVEZÉS, MUNKAHELYI KOMMUNIKÁCIÓ Munkaszervezési ismeretek tantárgy 13A. osztály Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: Huszár István Huszár István használja munkaközösség vezető Boros Tibor Huszár István jóváhagyta készítette

24 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA Szakmai modul: Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció Tantárgy: Munkaszervezési ismeretek Heti 1 óra, évi: 36 óra Évfolyam: Témakör: Álláskeresés, foglakoztatásra irányuló jogviszony létesítése 4 óra Óraszám követelmény 1. Bevezető óra A tanév feladatai. A tanítási óra rendje. Felszerelés és eszközigény. 2. A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi, továbbá ennek megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése. 3. A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi épségére A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet kóroki tényezők. 4. A megelőzés fontossága és lehetőségei A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének érdekében. Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság jelentőségét. A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték. A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések hátrányos következményei 2. Témakör: Szervezeten belüli szerep, irányítás, munkaszervezés, kommunikáció 4 óra Óraszám követelmény 5. Munkahelyek kialakításának általános szabályai A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem Betartja és betartatja a munkahelyekkel kapcsolatos 1

25 követelmény módjai, prioritások. 6. Szociális létesítmények Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, megfelelősége. 7. Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 8. Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet. Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 13. Anyagmozgatás Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése. 14. Raktározás Áruk fajtái, raktározás típusai 15. Munkahelyi rend és hulladékkezelés Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem célja, eszközei. 16. Összefoglalás, ismétlés et. A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi képviselőivel együttműködve részt vesz a munkavédelmi feladatok ellátásában. 3. Témakör: Információgyűjtés, információkezelés, tájékozódás 4 óra Óraszám követelmény 17. A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata. 18. Foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek. 19. A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 20. Összefoglalás, ismétlés 2 Betartja és betartatja a munka a munkavégzés személyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi et. A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi képviselőivel együttműködve részt vesz a munkavédelmi feladatok ellátásában.

26 4. Témakör: Munkavégzés projektekben 8 óra Óraszám követelmény 21. Munkaeszközök halmazai Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 22. Munkaeszközök dokumentációi Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs követelményei, és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EKmegfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. 23. Munkaeszközök veszélyessége, eljárások Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás. 24. Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési. Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai. Betartja és betartatja a munka a munkavégzés tárgyi feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi et. A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi képviselőivel együttműködve részt vesz a munkavédelmi feladatok ellátásában. 5. Témakör: Pénzügyi, vállalkozási feladatok 8 óra Óraszám követelmény 25. Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és keverékek, stressz) Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei. 26. A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a munkahelyen. 27. A kockázat fogalma, felmérése és kezelése A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi 3 A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi képviselőivel együttműködve részt vesz a munkavédelmi feladatok ellátásában.

27 követelmény balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége. 28. Összefoglalás, ismétlés. 6. Témakör: Munkavédelem, balesetvédelem, elsősegélynyújtás 2 óra Óraszám követelmény 29. A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek rendeleteinek szabályozási területei a további részletes ről. 30. A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi képviselőivel együttműködve részt vesz a munkavédelmi feladatok ellátásában. 31. Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 32. Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok. 33. Balesetek és foglalkozási megbetegedések. Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés eszköze. 34. Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai. 4

XIII_Informatika_ágazat. Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök

XIII_Informatika_ágazat. Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök XIII_Informatika_ágazat Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium HELYI TANTERV

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium HELYI TANTERV Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 036396 HELYI TANTERV INFORMATIKA ágazati képzés Szoftverfejlesztő szakképesítés OKJ SZÁMA: 54 213 05 ÉRVÉNYES: 2013 szeptember 1. -től I. A szakképzés jogi háttere

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

1. A képzési program «A» 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák

1. A képzési program «A» 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «A» 1.1. Megnevezése Informatikai rendszergazda 1.2. OKJ azonosító 54 481 04 1.3. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója - 1.4. Engedély megszerzését követően

Részletesebben

Szakmai Program. 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

Szakmai Program. 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 11499-12 Foglalkoztatás II. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Szakmai követelmény-modul Szakmai Program 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ Készítette: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013. Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

2.56. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az. 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ

2.56. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az. 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ 2.56. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ

2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ 2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

1.64. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV SZÁMÍTÓGÉP-SZERELŐ, KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.64. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV SZÁMÍTÓGÉP-SZERELŐ, KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.64. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 523 02 SZÁMÍTÓGÉP-SZERELŐ, KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény,

Részletesebben

2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XII. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ

2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XII. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ 2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

2.32. SZAKKÉPZÉSIKERETTANTERV az 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ

2.32. SZAKKÉPZÉSIKERETTANTERV az 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ 2.32. SZAKKÉPZÉSIKERETTANTERV az 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az

Részletesebben

2.54. SZAKKÉPZÉSIKERETTANTERV az 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ

2.54. SZAKKÉPZÉSIKERETTANTERV az 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ 2.54. SZAKKÉPZÉSIKERETTANTERV az 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az

Részletesebben

1. A képzési program «A» 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák

1. A képzési program «A» 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «A» 1.1. Megnevezése CAD-CAM informatikus 1.2. OKJ azonosító 54 481 01 1.3. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója - 1.4. Engedély megszerzését követően

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 543 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium MAKÓI NÁVAY LAJOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6900 Makó, Posta u. 4-6. OM azonosító: 200964 Tel./Fa.: 62/510-917 E-mail: efsz@mako.hu Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Szakmai program 9.-14.

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 346 01 Irodai asszisztens szak, valamint a XXV. Ügyvitel ágazat tanterve Sátoraljaújhely,

Részletesebben

2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ

2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ 2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ

2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ 2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 345 01 logisztikai ügyintéző Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV

Részletesebben

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program Érvényes:2013. szeptember 1-től felmenő rendszerben Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Budapest,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szak, valamint a IV. Közgazdaság ágazat tanterve

Részletesebben

2.15. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XI. Villamosipar és elektronika ÁGAZATHOZ

2.15. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XI. Villamosipar és elektronika ÁGAZATHOZ 2.15. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XI. Villamosipar és elektronika ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 34 522 04 HELYI PROGRAMJA 2013 1 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ -- VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium. OM azonosító: 036396 HELYI TANTERV. Villamosipari és elektronika. ágazati képzés ELEKTRONIKAI TECHNIKUS

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium. OM azonosító: 036396 HELYI TANTERV. Villamosipari és elektronika. ágazati képzés ELEKTRONIKAI TECHNIKUS Energetikai Szakközépiskola és Kollégium OM azonosító: 036396 HELYI TANTERV Villamosipari és elektronika ágazati képzés ELEKTRONIKAI TECHNIKUS szakképesítés OKJ száma: 54 523 02 Érvényesség: 2013. szeptember

Részletesebben

2.3. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZATHOZ

2.3. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZATHOZ 2.3. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben