ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ KIVONATAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ KIVONATAI"

Átírás

1 Department of Nuclear PET/CT Prof. Medicine, Dr. IN H.-J. E01 ONCOLOGY University Biersack of Bonn, Germany malignancies External few damage Departments patients beam to who due adjacent radiation of to do Radiology its survive. TARGETED lack normal therapy of Targeted tumor and tissues, Prof. RADIOTHERAPY Biomedical rarely specificity. Dr compromising radiotherapy M. curative R. E02 that Moreover, Engineering, Zalutsky, for OF gliomas external Ph.D., BRAIN Duke and TUMORS 95% clides reactive utilizes of to high with tumour grade the molecular cells. extracellular glioma. We vehicle have A series matrix such been of as evaluating glycoprotein Phase a monoclonal I and tenascin, potential Phase is antibody neurologic attractive II which utility clinical (mab) function of is beam University radiolabeled other trials over alternative to selectively radiation expressed have and central Medical quality been treatment mabs generally nervous deliver performed of Center, specifically more life radionu- strategy system results in than the in therapeutic both chimeric recurrent forms of and anti-tenascin newly diagnosed mab 81C6 brain and tumour labeled patients with 131I. with the murine and human/mouse half-life glioblastoma In all cases, labeled mab was tion dosimetry injected via a surgically created brain tumor resection cavity (SCRC); pharmacokinetics, dosimetry, cytotoxic toxicity and prolongation median survival were assessed. Because of regulatory issues, these We trials were done administered activity basis, resulting in a wide range of radiation doses to into patients SCRC aging prolongation due was to designed variations median to deliver SCRC survival an volume average were and observed. dose biokinetics of 44 Our among Gy most to the recent 2-cm patients. SCRC trial Nonetheless, margin newly diagnosed based encour- Center succinimidyl calculated multiforme from (GBM) serial imaging. was 96.6 and Median 90.6 overall weeks, survival respectively, for all patients longer than and those any other with on vival 211At approach described the literature. Radionuclides that emit α-particles such 7.2-h tively, having range (astatine) of only offer a the few possibility cell diameters. of combining Furthermore, cell-specific α-particles molecular are targeting considerably with radia- more A mab cavity clinical apy SCRC have cyclotron that just in 3-[211At]astatobenzoate. conventional completed and mab glioma a radiation Phase 81C6 patients. I was and trial Eighteen Astatine-211 their evaluating labeled effectiveness patients with 211At-labeled was preservation including produced is independent chimeric 14 at of with immunoreactivity GBM of 81C6 Duke dose received mab University rate administered and 10 using oxygen. Medical mg N- of MONT of labeled was and brain studies these XV. 3 excellent tumours. patients with recurrent Kongresszusa to evaluate escalating with including GBM less the activities and than potential - 2 Szeged, with non-gbm 0.5% ( of of other survived brain MBq) 211At-labeled injected május tumour for of At. dose 3 patients years. compounds found Retention We was are the 52 of for currently blood and the 97 targeted pool. performing weeks, the Median radiother- resection respec- pre- sur- 31

2 Preparation EANM GUIDELINES of Center radiopharmaceuticals THE for ON PRODUCTION Radiopharmaceutical CURRENT Nuclear for GOOD Dr. Medicine, OF injection G. RADIOPHARMACEUTICALS E03 covered radiopharmaceuticals Westera RADIOPHARMACY Science, University Hospital PRACTICE ZH, (CGRPP) IN types must A prove quality. Switzerland Clinical continuous protection be of that trials paid by radiation the to assessment with procedures EANM the well emitted new prevention is guidelines radiopharmaceuticals potentially to of and applied appropriate the of the effectiveness cross-contamination, on hazardous. half-lives Good the rules Radiopharmacy of should of The the working involves level radioactive Quality follow of under adherence to risk Department Practice Assurance these waste depends aseptic isotopes. regulations disposal. (GRPP). system conditions, lead in regulations Particular particular to The is the essential handling cgrpp which expected upon attention radia- are the as to of ity assurance, well as the Guideline Good Clinical Practice. Distribution As there a considerable complexity preparing classical radiopharmaceuticals Kit procedures and producing radiopharmaceuticals by distinct chemical procedures Especially thinking, (Positron Emission Tomography (PET) Radiopharmaceuticals, in house produced radiopharmaceuticals and B) respecting including these in house differences. prepared kits*) these guidelines have been divided in two parts EANM (A publications The training of full guidelines text / of guidelines. follow these guidelines usual chapters can be found for GXP the rules EANM (Personnel website and (www.eanm.org) Resources, Quality under *For Organisational the control, simplicity committee sponsors controlled which Equipment, Finished Complaint the these structure, may chapters and on by be will radiopharmacy board supervises Radiopharmaceutical different Handling, collectively Committees, on facilities, personnel for radiopharmacy. specific Self Kit be Documentation, (details Radiopharmacy, procedures covered and inspection, radiopharmacy facilities Controls again by and and the Records). to radiopharmaceutical they Production term be and PET Specialisation). provide found and PET Acceptance production. at radiopharmaceuticals and specific the Process EANM Criteria, chemistry radiopharmaceutical Website, Controls, Dispensing, education chemistry under Qual- 32 A MONT XV. Kongresszusa - Szeged, május

3 Bevezetés: Országos ELŐÁLLÍTÁSA 99mTc-mal Radioaktiv Frederic JELZETT izotóppal Joliot-Curie AZ Bozóky ATHEROSCLEROTIKUS Izotópalkalmazási SZCINTIGRÁFIÁS LIPOSZÓMÁK jelzett Z., Sugárbiológiai Balogh lipoproteineket ÉS E04 a Módszerek: L., KIMUTATÁSÁRA LIPOPROTEIN Máthé PLAKKOK D., Jánoki MACROMOLEKULÁK lipoproteinekhez Sugáregészségügyi ÉS G. RÁKOS Kutató SEJTEK állítottuk módszerrel tográfiával Osztály, Budapest Intézet, Eredmények: tumoros plakkok sejtvonalakat elő. ellenőriztük. végeztük. tumoros A és A kis liposzómák hasonló lipoproteinek preparativ sürüségü sejtek A A ültettünk jelzett liposzómákat nyulakat eloszlását szcintigráfiás lipoproteineket vegyületek analitikai nude liposzómák 60 nyulakban napig egerekbe. ultracentrifugálási kimutatására radiokémiai (LDL) 199mTc--jelzéseit %-os fragmensekből, preparativ Szcintigráfiás egerekben. tisztaságát koleszterin állatkisérletes liposzómákat módszerek ultracentrifugálással Na-dithionáttal tartalmú foszfolipidekből felvételekkel in modellekben. vitro állitottunk felhasználhatók táppal stabilitását követtük történő elő választottuk etettünk. és használtuk koleszterinből papírkroma- redukciós a voltak Human el. fel A lati tók szemben plakkokat felvétel human lipoproteinekkel Megbeszélés: liposzómák kamerás tumoros a háttér mutattunk az felhasználhatók elválasztására szcintigráfiás aortán Az és szerint), sejtvonalak liposzómákkal. előzetes ki (főleg jelzett amelyet vizsgálatok az a és vizsgálati kimutathatóak lipoptoteinekkel plakkok ellenőrzésére. aortaív patológiai eredmények során szakaszán) a tumoros voltak vizsgálatok és a A koleszterinnel liposzómákkal jelzések a sejtvonalak azt kontrol a is mutatják, hatásfoka carotisokon megerősítettek. állatokhoz etetett (kb. vizsgálatára. hogy 3X több nyulakban jól mennyiségben képest mint a látható Nude jelzett 90%-os Lipidekből az (kontrol egerekbe atherosclerotikus lipoproteinek izotóppal fokozódott volt. előállítha- nyulakkal A ültetett jelzett gam- és a 1Országos jelentőségük a van. receptor kötödését és metabolitikus tulajdonságait utánzó liposzómák és vizsgámazási A 3I. MONT sz. Máthé AZ Patológiai Osztály, Idegsebészeti Frédéric OCTREOTIDE D.1, Balogh Budapest; Joliot-Curie L.1, Tímár HATÁSÁNAK Polyák F. Sugárbiológiai MEDULLOBLASTOMÁBAN 3, Jeney A.1, Jánoki VIZSGÁLATA A.3, Hanzély Gy.1, Sugáregészségügyi Hauser Z. SEJT- 4, Szabó P.2, ÉS Schuler E. ÁLLATMODELLEN Kutató 5 F. 2, Intézet, Garami Izotópalkal- M. 2 XV. Kongresszusa Kísérletes Intézet, 2II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest; - Budapest; Rákkutatási Szeged, Bölcsészettudományi Intézet, E05 lon Anyag lóan Célok: kezeléshez sejttenyészetben illetve A szomatosztatin módszer: etoposiddal, az octreotid DaOY SCID ciszplatinnal, legkisebb analóg medulloblastoma egerekben octreotide hatékony vinkrisztinnel önállóan hatásának koncentrációját, sejttenyészetet május illetve Semmelweis kemoterapeutikumokkal vizsgálata irinotecannal 2,5 72h-n µm-t Kar, DaOY Egyetem, át Debreceni használtuk. kombinációban. kezeltünk medulloblastoma Budapest; kombinálva. octreotiddal SCID 4Országos A egerekben kombinált sejtvona- önál- 33

4 klinikai Támogatók: létrehozott szubkután DaOY tumor modellt vizsgáltunk 99mTc-HYNIC-TATE radiopeptiddel, majd ). medulloblastoma Következtetések: ciszplatin: antagonizálta kezeltünk Eredmények: piás szerek dózisnál adagolásét. 1,2 octreotiddal OTKA a µm; A vinkrisztin nagyobb xenograftok sejtek Az etoposid: T-46938, napi octreotid szaporodását, kombinált adagban antiproliferatív 20 NKFP 0,7 99mTc-HYNIC-TATE és mind 100 µm; (44 IC50 1A/002/2004, µg/ttkg mono- irinotecan:5,8 µm) értékei hatását. a az szükséges adagban mind octreotid a következőképpen Önmagában radiopeptiddel EMIL kombinációs µm. sc. önmagában koncentráció Network Kombinációban 10 napig. az terápiában kimutathatóak of octreotid alakultak: 90%-os Excellence mértéke az IC50 gátolja inhibíciót vinkrisztin: octreotid túllépi értéke voltak. (EC-FP6LSHC-CT- a DaOY a ért 22 A részlegesen szokványos 0,0007 el. kemoterá- µm humán volt. µm; A Cél: terminális, 1Szegedi kutató AZ Célul Központ, APOPTÓZIS 13 Biológiai tűztük aminosavból Radiokémiai Központ, az IN Szemenyei apoptózis VIVO álló JELZÉSE Biokémiai peptidjének és DIAGNOSZTIKÁJÁT Izotóp kimutatásában E.1, 99mTc-RADIONUKLIDDAL Tóth Intézet, Csoport, előállítását, G.1, E06 módszer Anyagok Izotóp K. Mumbai, Kothari2 CÉLZÓ Laboratórium, India; Környei PEPTID 3Izotóp J.3 Szeged; ELŐÁLLÍTÁSA Intézet 2Bhabha Kft. Budapest ÉS szerkezetét maztuk. Eredmények: napjainkban stabilitás-vizsgálatát alkalmazott és Annexin-V egy új 99mTc-jelzési fehérje Atom- N- tumorsejteken. fázisú nül apoptotikus Következtetések: ményezett. peptidszintézissel 24 A kidolgozását. jelölt óra Stabilitás tumor MALDI-TOF módszerek: A eltelte vegyület [(99mTc=N)CysCysANX13] sejteken. Az vizsgálataink után új biológiai "nitrido-jelzés" állítottuk segítségével A peptidet meghaladta jellemzését elő. bizonyították, (AQVLRGTVTDFPG) határoztuk A alkalmazása tisztítást, a komplex HL %-ot. hogy meg. tisztaság-ellenőrzést humán viszonylag radiokémiai a A jelölt komplex 99mTc-jelzésére leukémia amid peptid nagy tisztasága specifikus sejteken szabad eredményesen radiokémiai RP-HPLC-vel, a a sav "nitrido-jelzés"-t végeztük. felvételt formában tisztaságot után alkalmazható mutatott a közvetle- peptidek szilárd- alkal- ered- az 34 A tanulmányoztuk kutyába 111-In-AL lymfomás történt JELEZHETŐ Országos elváltozások injektálás különböző Kőrösi F.J.C. DOTA-ANTIFERRITIN után L., vizsgálatára analitikai Izotópalkalmazási Balogh Sugárbiológiai megmértük módszerekkel L., kifejlesztett Polyák A., ANALITIKAI Máthé D., Jánoki ÉS BIOLÓGIAI Gy. A. VIZSGÁLATA A a és E07 és szcintigráfiás módszerrel a szervekben történő MONT jelzett Osztály, Sugáregészségügyi eloszlását. in 111In-DOTA-Antiferritin XV. vegyület vitro. Kongresszusa Budapest Az szérumstabilitását, in vivo Kutató - Szeged, vizsgálatoknál Intézet, kémiai vérklírenszét stabilitását május Beagle

5 és Először a DOTA-Antiferritin 11In-al történő jelzési körülményeit és radiokémiai tisztaságát foka tanulmányoztuk A jelzés 0.1 M acetát+50 mm EDTA pufferben szobahőn történt 60 perc alatt. rumban A jelzési hatásfokot 0.1 M acetát+50 mm EDTA pufferben ITLC vékonyrétegkromatográfiával utána mértük, míg a radiokémiai tisztaságot folyadékkromatográfiával, Bio-Sil SEC 250 gélszűrő fragment oszlopot alkalmazva határoztuk meg. teket Az eluens 0.1 M foszfátpuffert+ 2 mm EDTA-t tartalmazott, injektálva 20 µl, futási idő 30 perc. 72 Ezzel gélszűrő kromatográfiás eljárással vizsgáltuk a vegyület szérumstabilitását és a vitás vizelettel való kiürülését, mert a molekulasúly különbség alapjánelválasztható kiindulási nyertünk fehérje injektáltunk.. a h-n későbbiekben minkét 5-5 a át folyamat igen egészséges detektálható statikus az kromatográfiás Mértük abból stabilnak felgyorsul felvételeket (12, keletkezett a Beagle stabilitás mutatkozott,, 24, ez és 48 a módszerrel kutyába készítettünk későbbi 72 óra, fragmentek. óra kiürülés 3, után fragmentálódása iv. 5, időpontokban meghatározva 7 injektáltuk, ventrodorsalis szétesik. nap) változásait Ebben után. az Vizeletben majd egyenletesen A esetben korai csak jelzett és kezdeti jobb időpontokban 48 % DOTA-Antiferritin 20 lateralis óra dinamikus volt. növekszik. µl óra után szérumot A után jelzett nézetből figyelhető ((0-30 minimális 2 A perc, jelzett vagy vegyület jelzési perc) a radioakti- 1, vizeletet meg antites- antitest 6, hatás- illetve szé- óra) és 1 Izotóp NITRIDO eloszlásának vizsgálatára. A felvételeket ROI technikával kvantifikáltuk adatokat rium, Szeged; Intézet a dozimetriai JELZÉSTECHNIKA Környei TERÁPIÁS Kft. 3 Fejér Budapest; J.1, és Megyei farmakokinetikai HASZNOSSÁGÁNAK számítások elvégzéséhez. Department Antalffy CÉLÚ 2 Szegedi Szt. M.1, RADIOGYÓGYSZEREK György of Szemenyei Nuclear Biológiai Kórház, E08 E.2, Központ, Tóth VIZSGÁLATA G.2, Biokémiai FEJLESZTÉSÉNÉL Paál M.3, Intézet, DIAGNOSZTIKUS Duatti Izotóp A.4 Laborató- ÉS fragment-peptidek Székesfehérvár; 4 University of Ferrara, talanul Medicine, Ferrara, Italy Eredmények: mind tuk a Cél: rumot potenciális továbbá Anyagok A nem nitrido készítmények tartalmazó jelzéstechnika ligandumok indikációja: hasznosságát 99mTc apoptózis és vizsgáltuk 186/188Re leképezése, kéntartalmú jelzésénél. csontszcintigráfia ill. A kén módszerrel komplexképző és előállítható -terápia, cent- A esetében Annexin-V Következtetések: májterápia. készítményként Lipiodol a Multibone a oldódik Multibone 186/188Re-jelzéséhez, módszerek: a A Lipiodolban. 99mTc-nitrido nitrido-intermedieren 99mTc-jelzését A Nemzetközi melynek során át végeztük Atomenergia történő %-os (Re N)-dietil-ditiokarbamát el. jelezhetőségét. hatásfokkal 99mTc Ügynökség megy 186/188Re Optimáltuk támogatásával végbe radionukliddal mind a kit-formulázást a Annexin-V maradék- peptidek, vizsgál- MONT XV. a fragmentek Lipiokit esetében. A 99mTc-nitrido-peptidek hosszabb ideig stabilisak. 186/188Re- Kongresszusa rövidesen A jelzési 99mTc-, előállításra hatásfoka jelzéstechnika - Szeged, ill. a Lipiodol 92±5 kerülhet rendkívül %, május 188Re-jelzésénél. a Multiboné hasznos < 60 a cisztein-terminállal %. A Lipiokit klinikai rendelkező vizsgálati 35

6 tűztük farmakokinetikai, laboratóriumunkban ki, hogy Országos 177LU Jánoki a dozimetriai későbbi IZOTÓPPAL előállított F.J.C. G. A., humán Balogh Izotópalkalmazási Sugárbiológiai a 177Lu-EDTMP mellékhatásokról JELZETT alkalmazást L., Máthé EDTMP radiofarmakont és E09 D., Osztály, Sugáregészségügyi Polyák PREKLINIKAI Budapest A., Kőrösi VIZSGÁLATA követő A Egéren egészítettük 4 féle állatspeciesen L., Kutató Király Intézet, R. val Valamennyi mál elősegítő preklinikai adatokat, így teszteltük. szerveloszlási, Célul mindig kációt vesén legnagyobb tesztelt dózis 37 MBq/kg testsúly volt. részletes információkat szerezzünk. aktivitást. kötődését szerveloszlást patkányon ki. A nyulakon végzett kiürülést standard kutyákon digitális szerveloszlás végzett gamma vizsgálatok kamera vizsgálatokat (Nucline során, X-Ring, pedig nano-spect/ct az Mediso) intravénás felhasználásá- vizsgálatokkal injektálást csak követtük. keresztüli állatkísérletben A preklinikai kiválasztódást vizsgálatok a Lu-177-EDTMP mutatott során (AUC: folyamatos 29,2 gyors % vérklirenszt óra/g). - és Az vizeletgyűjtés 5 (MRT: hetes 2,83 vizsgálatok volt óra), 5 héten nagymértékű során keresztül. a nor- mérsékelt csont felvétele 25 és 45 % közöttinek bizonyult. A befejezését követő 3. héten még Összefoglalva, 20% fölötti aktivitás volt található csontrendszerben (MRT: 639 óra). Az intravénás appli- radiofarmakon követő szcintigráfiás felvételek 2-3 óra után már kizárólag a csontrendszerben mutattak retenciót Az egereken és patkányokon végzett digitális autográfiás vizsgálat a vegyület kortikális A bizonyította. A farmakokinetikai mellett végzett radiotoxikológiai vizsgálatok, szeri amelyek során vér különböző alakos elemeit, illetve kémiai paramétereit vizsgáltuk kutyákon azt rápiában. mutatták, valamint magas lokalizáció, nagyon mutatott. az aktivitásdózis hogy csontvelő ebből mérsékelt a felhasználásával megállapíthatjuk, 4 egy kísérleti számolt féle és nagyon vesedózist állatspeciesben alkalmazása és állatokban dozimetriai tranziens hatékony elvégzett mutattak. hogy ellenére a adatok jelentős gyors palliatív trombocyta a vizsgálatok laboratóriumunkban létrejött kiválasztódást, magas radiofarmakon aktivitású szám normál enyhe kedvező Lu-177-EDTMP csökkentést mellékhatás, nagyfokú csontszöveti alkalmazását farmakokinetikai előállított csontlokalizációt tapasztaltunk. illetve abszorbált alkalmazása 177Lu-EDTMP jelentheti magas tulajdonságokat, dózist, az csontrend- A ellenére és izotópte- kísérleti hosszú illetve is Cél: spontán A 36 Országos A 177LU-EDTMP 177Lu-EDTMP tumorok), Frédéric farmakokinetikai-dozimetriai MEGOSZLÁSÁNAK Máthé preklinikai Joliot-Curie D., Izotópalkalmazási Király vizsgálata Sugárbiológiai R., Jánoki VIZSGÁLATA különböző E10 tumorhalmozás sok Anyag vizsgálata. és módszer: vizsgálatára A 177Lu-EDTMP 4 csontot jelzés érintő Gy., Balogh TUMOROS L., Polyák ÁLLATMODELLEKEN A. A és tumoros MONT paraméterek minőségellenőrzés Osztály, XV. és állatfajokon kutyában Sugáregészségügyi Kongresszusa Budapest biológiai (3 tumoros után osteosarcoma, - hatások Szeged, a állatmodelleken biológiai Kutató és a hatások 1 Intézet, mellékhatá- május ismeretlen (kutya és a

7 az jelentkezett ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ KIVONATAI tumoros se programmal. Eredmények: eredetű métereket mellett. alkalmazott daganat állatokban és Mindegyik a a vér Kutyában vér aktivitással áttét) kreatinin laboratóriumi változó vizsgálatnál alkalmaztuk magas nem mértékű csontfelvétel eredményeit és sikerült meghatároztuk a radiofarmakont felvételt thrombocyta elérni, a követtük figyeltünk jellemző s csak a szám dozimetriai 44.4 nyomon (kb. meg, közepes legnagyobb MBq/ttkg 50% gamma a paramétereket kalkulált 1 mértékű adagban, hét aktivitás kamerás elteltével). tumor romlása majd beadását is, felvételek dózis Az az a 2 klinikai nap OLINDA MTD a követően daganat után. készíté- értékét para- 1.0 A Támogató: van csak volt jól 60 halmozásán 1 Következtetések: tartó tömegétől hónapon tervezhető, Gy kimutatható szükség. túlélés palliatív, tumordózis függően belül EC-FP6 volt alapul. de A elérhető az megfigyelhető kezelni progresszió antitumor eléréséhez alkalmazott 0,58 EMIL A 177Lu-EDTMP radiotoxikológiai cél, kívánt Gy-15,7 Network hatású mely miatt tovább (metasztázis, daganat nagy a Gy-ig elaltattuk. terápia of kutya radionuklid dózisban Excellence növelt profil terjedt. sugárérzékenységének modellben kulcsa nagyon kalkulált aktivitásra sem. Egy terápia lehet. esetben Az jól előnyös, dózis vizsgálható. eredeti a vagy radiofarmakon 4,7 a kiegészítő fehérvérsejt klinikai cél, Gy), előzetes a Az a metasztatikus állapot másik osteosarcomában módszerek megfelelő felmérése szám javulása 3 esetben csökkenés gócok mértékű a alkalmazására sikeres, az jelenleg hatékony kezelése állatokat nem csont- nem is Cél: intraartikuláris tópalkalmazási 1Országos Máthé 186RE A D.1, radioaktivitás RADIOKOLLOID Frédéric Balogh injekcióját Osztály, L.1, NYÚLON Joliot-Curie megoszlásának követően, Polyák Budapest; ELFOLYÁSÁNAK A.1, ÉS egészséges Király Sugárbiológiai PATKÁNYON 2Mediso R.1, elvándorlási Kőrösi E11 Kft., nyúlon ÉS Budapest; NANOSPECT/CT-VEL és L.1, HALMOZÓDÁSÁNAK és Sugáregészségügyi Müller patkányon. útjának 3Bioscan I.2, Schramm vizsgálata Inc., Kutató N.3, Washington, VIZSGÁLATA 186Re Jánoki Intézet, kén-kolloid Gy. USA Izo- A.1 A nyirokcsomó Anyagok rájával végeztük. és módszerek. 10 MBq A 186Re-kén vizsgálatokat Mediso-Bioscan NanoSPECT/CT kisállatvizsgáló kame- térdízületen kolloidot injektáltunk intravénásan 15 Wistar patkánynak majd Következtetések: berendezés tak, 30 perc, 1h és 3h elteltével egésztest SPECT/CT végeztünk az állatokon. invazív, Paraartikulárisan 3 állatot injektáltunk 10 MBq aktivitású kolloiddal a térdízületen keresztülhaladva, leképezhetők majd 30 perc 1h elteltével vizsgáltuk a radiokolloid eloszlását SPECT/CT-vel. Két egészséges nyílhat alsó Eredmények: NZW más végtagjukat nyulat szervben 18 A MBq eltávolítottuk patkányban nem 186Re-kén találtunk intravénásan és kolloid rajtuk radioaktivitást. intrartikuláris ex vivo injektált CT/SPECT A radiokolloidok injekcióját parainjektált vizsgálatot követően radiokolloid a májban végeztünk. 3h múlva és esetén a lépben leöltünk, a SPECT/CT halmozód- injektált MONT a in radioszinovektómia lehetőve tette nem csak a máj és lép, de a predilekciós elfolyási hely, ágyéki XV. vivo belüli kimutatását voltak Kongresszusa egyenetlen A ex ízületi NanoSPECT/CT vivo is vizsgálatok injekció kutatásában. patkányban. eloszlását - Szeged, után kitűnő elvégzésére. mutatják, az A elvándorló nyúl felbontással május a ex bursákban A vivo visgálómódszerrel aktivitást (0,6 kísérletek való mm) halmozódással. alkalmazható eredményei in szervek, vivo azonosíthatók kisállatokon a ezzel radiofarmakon új fejezet nem és 37

8 Cél: ELEKTRO-HYPERTHERMIA Az Izotópalkalmazási elektro-hyperthermia 1 Andócs Országos G.1, ONCOTHERMIA F.J.C. Szász FELVÉTELÉRE Osztály, teljes Sugárbiológiai HATÁSA A.2, Budapest; hatásmechanizmusa Balogh (ELECTRO-HYPERTHERMIA) EGYES L.1, AZ 2 E12 és Máthé ELSŐ Sugáregészségügyi RADIOFARMAKONOK D.1, VIZSGÁLATOK Polyák A.1, Jánoki Kutató II. DAGANAT Gy.A.1 Intézet, ÁLTALI carcinoma) Szt. István Egyetem, Mérnök Kar, Gödöllő alá amelyek során daganatban vivo Anyag cióhoz méretet egyes daganatok radiofarmakon felvételét befolyásolhatják. számos olyan Ezen effektust hatások magában közé tartozik foglal másik termoforézis, lását injektált modellen. követően különböző kezeletlen és elért vitro módszer: sejteket daganatsejtek bekövetkező daganatokkal termodiffúzió tenyésztett kísérleti tumor 99mTc-mal használtunk. Kísérleti kontrollként állatok HepG2 révén. eloszlásváltozásait valamint rendelkező jelzett állatként egyik Egy A (humán radiofarmakonok szolgált. vizsgálatokhoz a állatban viszonylag daganatát egeret daganatos hepatocelluláris A használtuk két vizsgáltuk kezelés elektrohipertermiával keveset daganatot nude csak (99mTc-DMSA(V), során egér a fel. elektro-hipertermiás kutatott carcinoma) teljesen indukáltunk, A modellt mindkét radiofarmakonok elektro-endocitózis. szimmetrikusan használtunk. 99mTc-MDP és kezeltük kétoldalt HT29 kezelés belsejében fél (humán intravénás 99mTc-Liposoma a órán A combtájék fejlődő, daganatinduk- Vizsgálataink hatására keresztül, colorectalis folyamatosam mértük a hőmérsékletet fluoroptikai hőmérőrendszert (Luxtron) használva. A hőmérsék- azonos injektá- bőre a ) további tumorterápiás mértékű Konklúzió: daganatok Eredmények: Liposoma aktivitásfelvételének radt. NanoSPECT/CT let a kezelt A kezelés nagyszabású volt esetén aktivitásfelvétele daganatban Az (10-15%). Vizsgálataink általunk után jelentősen kettős kvantitatív a kooperatív elvégzett tumorok leképezésű (30-40%) során ugyanazon oc-ot elemzését előkísérletek aktivitásfelvételét kutatás azt ért megnőtt, találtuk, el, képalkotó állat voxelanalízis míg szükséges, kezeletlen hogy a míg kedvező kontroll a berendezésével elektrohipertermiás alapján a Mediso-BioScan hogy növekedés eredményei tumor kontroll a végeztük. hőmérséklete feltárt daganatához 99mTc-DMSA(V) alapján vizsgáltuk. effektus kezelés által úgy újonnan viszonyítva alapján hatására gondoljuk, A esetén oc kifejlesztett között daganatok hatékony a kisebb 99mTc- kezelt hogy 381Országos eljárásokat fejleszthessünk ki. Osztály, POSZTVAKCINÁCIÓS ÁLLATBETEGSÉG Balogh Budapest; F.J.C. L.1, Sugárbiológiai Kovács 2Szt A RADIOFARMAKON István Chaudhari AMYLOIDÓZIS B. Atomic 2, Egyetem, Rudas és Energy Sugáregészségügyi PR3, P. LUDAKBAN KUTATÁS EGY ÉS FEJLESZTÉS SPONTÁN KIALAKULÓ SZÁMÁRA A Das Állatorvos-tudományi 2, E13 Cél: új, amyloidban Minthogy az dúsuló amyloid hordozók in vivo kutatása detektálása is napirenden még MONT Institute, Thuróczy mindig T. 3, XV. van Jánoki nagy Mumbay Kongresszusa J.2, a radiofarmakológia Kutató kihívás GyA Máthé 1 Kar, Intézet, D.1, a klinikusok - Szeged, Budapest; Polyák Izotópalkalmazási területén számára, A. 1, 3Bhabha május Célunk így az a

9 felvételsorozatot, ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ KIVONATAI dali Anyagok amyloidózisban Medi-Radiopharma, vesék, jobban ismert 99mTc-DMSA(V) egy általunk fejlesztett 99mTc jelzett anti serum amyloid-a (antiaz SAA IgG) akalmazhatóságának a vizsgálata volt ludakban. Eredmények: HCl, szervből végeztettünk. és módszerek: Mindösszesen 16 ludat (4 egészséges, 12 posztvakcinációs IH) iv), mindkét szenvedő) lábukat Hungary) véna választottunk illetve katéterrel 99mTc-anti-SAA láttuk szcintigráfiás el, IgG és 400 injektáltunk. vizsgálatra. MBq 99mTc-DMSA(V) A Az madarakat első 30 percben altattuk (Penta dinamikus (ketamin- DMSA, 99mTc-anti-SAA majd 30 perccel, 1, 2, 4, 6, és 24 órával az injektálás után ventrodorzális és balol- amyloid laterális felvételeket készítettünk. Ezután a ludakat euthanizáltuk, szerveiket (szív, tüdő, lép, GI ivarszervek, és a GI-szervek) kivettük és ex-vivo szcintigráfiás felvételt csináltunk. Minden kánsan szövettani mintát vettünk és az amyloid kimutatására immunhisztokémiai vizsgálatot mazó A felvételeket képileg értékeltük, valamint a szervek ROI vizsgálatával Következtetések: felvételeken átlagos tartózkodási időket belső dozimetriai adatokat számoltuk összehasonlítottuk. jelentős DMSA(V)-val kimutatására. Mindkét Csak radiofarmakon alkalmatlannak amyloid mennyiségek bizonyult bizonyultak a kismennyiségű kimutathatónak. amyloid (+/- 99mTc- és + jellegű posztvakcinációs részletek szervek. elváltozások magasabb tartalom mennyiségű a felsorolt szcintigráfiás láttathatóak vizualizálható, amyloidózisban Mind tartózkodási miatt szerveken a főleg 99mTc-DMSA(V), voltak. az felvételeken amyloid kimutatására, de időket szenvedő kívül A az kiválasztó ++ ex-vivo (20-80%) a depozit és lépben, a tüdőben, ludak +++ mind azonban szervek felvételeken a amyloid szívben, májban, mutattak, ideális a szívben, 99mTc-anti-SAA amyloidózisa a állatmodellnek mennyiséget ivarszervekben nem tüdőben, a mint lép, és fokális, az a máj, belekben egészséges IgG gyakran reproductív tartalmazó a bizonyultak. sokkal belekben alkalmasnak is. Hasonlóan, volt nem inkább madarakból a szervek, megnövekedett egyértelmű. míg szisztémás bizonyult a az 24 szignifi- és szár- órás vivo A a szív 1Nukleáris 1Kertész 3Centro 9-(4-[18F]-FLUORO-3-HIDROXIMETILBUTIL) érrendszeri I., Medicina de 2Gyöngyösi Investigation betegségek Intézet, M., 3Jeronimo Cardiovascular Debreceni 1Galuska nyugati GÉN Blanco, KÍSÉRLETEKHEZ világban L., Egyetem, 1Trón E14 években közleményekben is beszámoltak őssejt 1Balkay Hospital, injektálás továbbra L., 2Dept. 1Márián L., GUANIN 4Petneházy Barcelona, segítségével Cardiology, T. a vezető SZINTÉZISE Ö., 4Kaposvári halálokok 4Petrási modellrendszeren University RIPORTER Zs. egyike. Egyetem. 1Mikecz of Vienna, Az P., végzett utóbbi injektált mulációja sikeres szívizom-regenerálódásról. Az állatkísérleteket követően humán vizsgálatokban szintén kimutatták sikeres a követő állapotban. terápia működésének monitorozásához és a véráramlásnak kínál segítséget javulását az őssejt ún. riporter injektálásának gén expressziós hatására szívizom- módszer. MONT vitro nukleofil őssejtek szignifikánsan XV. kísérletek képest. sterilre eltávolítottuk Kongresszusa szubsztitúció 24 szűrtük. óra tapasztalata, megvalósítottuk után nagyobb, a még védőcsoportokat. segítségével. - Szeged, határozott hogy mint a a 9-(4-[18F]-Fluoro-3-Hidroximetilbutil) kontroll HSV1-tk A és köztiterméket A specifikus sejteké. végső május gént expresszáló Az tisztítást [18F]FHBG in SPE vivo módszerrel PR-HPLC-vel PET sertés jelölődést kísérletekben, Guanin őssejtek tisztítottuk, mutattak, valósítottuk ([18F]FHBG) a sertés a majd nem meg, szívbe savas kezelt akku- szin- 39 kontrollhoz hidrolízissel készítményt Az tézisét infarktust A Laboratóriumunkban a

10 Cél: előnyösebben Anyagok Célunk és 2Magkémia a módszerek: O-(2-[18F]fluoroetil)-L-tirozin lehet EGY használni O-(2-[18F]FLUOROETIL)-L-TIROZIN SZÁLLÍTHATÓ Laboratórium, Az 1Pozitron-Diagnosztika mint Tóth az Gy1, FDG Eötvös PET-LIGAND (FET) Oláh radiofarmakont. E15 Loránd szintézise, Z2, Homonnay Kft., Tudományegyetem, MAGYARORSZÁGON Budapest; amit SZINTÉZISE: Z2. a száraz primer agyi tumorok Budapest vizsgálatában Következtetések: TracerLab tetrabutil-ammónium ráfiás ABX SepPak Eredmények: izotópot EclipseHP ciklotronból nyertük, míg a kémiai szintézist hazai hozzáférhetővé védőcsoportok GmbH-tól tisztítások alkalmazását acetonitrilben Light FXFN Silica A szereztük tehető utáni általános tozilát-prekurzor savas, Az nyithatná töltetet ionnal FET-frakció folytatva távolabbi L-[metil-11C]metionin be. szerves célú és és Fázisátviteli meg. fordított más modul PET magasabb alkalmazása aktivitása oldószerben poláris vizsgálóhelyek segítségével fázisú katalizátorként aprotikus 10 (MET) fluor HPLC-t miatt GBq való beépülést végeztük. és fölötti a használtunk számára oldószerekben hidrolízise 18F-beépítése FET TBA-t (25-30% indikációs (max. A is, és kiválasztott követett. ami tisztításra. Kriptofix t korrigálatlan végzett 87%) a területe PET-aminosavak lépésben A eredményezett, kísérletek. prekurzor koronaéteres azonos, hozam). is megtörtént, vizsgáltunk. molekulát A ám szélesebb kromatog- katalízis mint a FET amit az a való timidin 1Debreceni ADATOK Mikecz vivo analóg megjelenítésére. P.1,2, Egyetem Orvostudományi 3 -deoxy-3 [18F]fluorotimidint A 3 -DEOXY-3 [18F]FLUOROTIMIDIN Niedzielska OEC, Egy Nukleáris D.2, Egyetem, közlemény Matysek Schulze Medicina Nukleáris (FLT) M.2, O.2, E16 sejtben, Munkánk Mester Buchert Intézet, FELHASZNÁLHATÓSÁGÁHOZ multidrog elterjedten Medicina J.2 R.2, Debrecen, alkalmazzák Brenner Klinika, 2Hamburg-Eppendorfi W.2, a sejtosztódás Kirchner U.2, kisérletekhez ellenőriztük. Módszerünkkel sejtekben FLT rámutatott, hogy az FLT egy része nem marad PET-tel így célja a vizsgálat az FLT előállítása nem biztos volt, hogy valamint valós képet annak nyújt tisztázása, a DNS szintézis hogy milyen sebességéről. szerepet játszanak több A szintézist rezisztenciához 5'-O-dimetoxytrityl-3'-O-nosyl-timidin-ből köthető proteinek az kilökődése kiindulva folyamatában. hajtottuk végre. Az in vitro a MRP4 megkötött természetes illetve illetve azokból MRP4 kilökött és MRP5 aktivitás traszfektált kémiai megjelenését HEK293 sejteket HPLC használtunk. mérésekkel A 40 transzfektált mint előállítani. és 50% MRP5 sejtekből volt.) sejtekből sikerült mint A természetes nukleotid kipumpált megbízhatóan, kilökődő pumpa FLT sejtekből foszforilált 50 funkcionálhat. 25 %-át %-os kilökődött A származékok foszforilálódott MONT hozammal XV. FLT Kongresszusa 15 nagyobb 10-30TBq/mmol formában %-át, aránya míg találtuk - Szeged, az specifikus azt (A MRP sejteti, teljes május és kilökődés aktivitású hogy MRP az

11 Na+/I- HOGYAN NA+/I- SYMPORTER TRANSZPORTÁLJUNK 1Albert *Szent MAJD Einstein (NIS), Rókus ONNÉT Dohán College A Kórház TRANSZLÁCIÓS VISSZA KLINIKAI O1*, E17 A BETEGÁGYHOZ? ISMERETET KUTATÁS A LABORATÓRIUMBA, EGY PÉLDÁJA: helyezkedik szerepet pajzsmirigyrák Vizsgáltuk túlnyomó of Carrasco Medicine, N. New 1 a és MTA KOKI, Budapest York, USA mechanizmus A symporter (NIS) felelős a pajzsmirigy hormonok szintéziséhez szükséges I- funkcionális diagnosztikájában terápiájában használt radiojód transzportjáért. felvételéért és a cdna a pajzsmirigyrákok csökkent I- rádiojód jól NIS ismert bevitelével kutatás felvétel játszik többségében I- NIS el. I- okozta egyik transzportjának a igéretes Kisérleti expressziot, NIS értek I- legizgalmasabb NIS polarizált el lehetőség a eredményeink terápiás oligomerizáció NIS mások két plazma csökkenés overexpresszált, rádiojód fő regulátora emlőrák pedig területe membrán következménye. azt felvételének felvételét. pajzsmirigy NIS-t mutatják, molekulárisan nyilt a elhelyezkedésének TSH egyébként de meg, Eredményeink specifikus, a az hogy amikor plazma a okát. I- célzott maga. nem a NIS Azt emlő de membrán expresszáló terápiájában azt Meglepetésként találtuk, TSH szabályozásában. carboxy dagantokban mutatják, független, hogy helyett terminus daganatokban is. hogy a leirtunk és azt pajzsmirigyrákok intracellulárisan a vsz meghatározó találtuk, NIS egy endogén mediálta a redox hogy NIS in The slava, children 1Clinic aim Slovak of improve STAGING the Nuclear study: Republic; of Medicine, survival. The OF Makaiová 2University HODGKIN precise Faculty Medical initial I.1, UK, Children s LYMPHOMA Puškáčová staging Faculty Bratislava, became E18 UK, Hospital, J.2, WITH Slovak St.Elizabeth Füri Clinic PET/18FDG E.1, Republic Bánki of Oncological Pediatric P.1 IN CHILDREN Oncology, Institute, Medical Bratiing s Methods: possibility The to detect group this of investigated disease metabolic patients level. involved and appropriate efficient 41 children method treatment with routinely HL. of At Hodgkin used the time for lymphoma staging of diagnosis with (HL) it treatment CT value) Conclusion: lymphoma. were was with Results: formed Hermes retrospective concominantly with scanner system. analysis performed ECAT of EXACT staging, 18FDG/PET HR+ comparation (Siemens), scans and of multimodal these other conventional all modalities fussion imaging with performed. CT methods MRI PET was was well. made per- It A MONT in 8/35 MRI. We response. XV. (23%) This Concordance analyzed Whole-body Kongresszusa procedure cases. 41 Semiquantitave patients 18FDG/PET performed these - Szeged, modalities with at newly the is estimation routinely time was diagnosed of május diagnosis was 17/35 used HL, made staging cases 14 is by boys, essential (49%). help method 27 of 18FDG/PET girls. for SUV regular In children (standardized all patients assesment caused with USG Hodgkin upstag- uptake of and the 41

12 1Nukleáris 18FFDG Papós Kardiológiai M1,4., PET Medicina Marton VIZSGÁLAT Központ, HODGKIN-KÓR I.2, Intézet, Trón Szegedi 4EUROMEDIC JELENTŐSÉGE L.3, Szegedi Szőke Tudományegyetem, MIATT A.2, Diagnostics Piukovics E19 A KEZELT REZIDUÁLIS K.2, Szeged 3DOTE BETEGEKBEN Borbényi 2II. sz. TUMOR Kft PET Z.2, Belgyógyászati Centrum, Varga MEGÍTÉLÉSÉBEN Gy.2, Debrecen, Pávics Klinika.1,4 és 2 Cél: A szerzők a értékét tanulmányozták Hodgkin-kórban reziduális jelei. tumorszövet megítélésére. Következtetések: pozitivitás Betegek módszerek: Az elmúlt 10 évben Hodgkin-kór miatt kezelt betegek közül az elsődleges kezelés utáni CT vizsgálat 73 esetben reziduum jelenlétét igazolta. Ezekben az esetekben 18F-FDG PET vizsgálat is történt. PET még egy Eredmények: hozott. progresszív esetben a részében tisztázásra betegség vizsgálat A 18F-FDG mellett visszatérő betegséget A a progreszivitása (5) szorul. hosszú 18F-FDG nem a Hodgkin-kór PET másodlagos betegséget jelentkeztek tapasztaltak betegségmentes pozitív PET ill. vizsgálat miatt esetek a kezelés igazoltak, a másodlagos (16), betegség kezelt közül 28 mely túlélés teljes esetben betegeknél a 21 aktivitási másodlagos többi kezelés remissziót mutatott prediktora pozitív betegben tünetei. eredményessége az aktivitási eredményezett. kezelésre lehet. elsődleges 45 nem A 45 A esetben jeleket, 18F-FDG jelentkeztek PET refrakter kezelés közötti negatív ezek Hét PET volt, esetben utáni többségében összefüggés a beteg eredményt pozitivitás relapszus az negatív közül PET Célkitűzés: használatának PET-CT 2Nukleáris VIZSGÁLATOK A Medicina PET-CT, erdeményességét Fekésházy N0 Osztály, STÁDIUMÚ illetve 1PET-CT ÉS A.1, a SENTINEL pre- 3Fej-nyak Balogh vizsgáltuk Orvosi, és FEJ-NYAK intraoperatív I.2, Sebészet NYIROKCSOMÓ Diagnosztikai Boda T1-3N0M0 E20 Kerestük rozás? TUMOROS E.2, és Balatoni 4Pathológia, Kft., MEGHATÁROZÁS BETEGEKNÉL Budapest Zs.3, Uzsoki Pócza Kórház, K.4 KLINIKAILAG Betegek sentinel nyirokcsomó meghatározás Budapest kombinált 42 nő, nyaki-mellkasi metastasist lymphoscintigráfia mellett immunhisztokémiai Eredmények: Igaz-e, operációt hogy mindent követő tudunk korai relapsusok a fej-nyaki tumorok okát. Pontos nyirokelvezetéséről? stádiumú volt-e a fej-nyak preoperatív tumoros stádium betegeknél. (távoli 6 férfi; áttét a és átlag sentinel nem módszer: 12-ből életkor volt), találtak vizsgálatot és feldolgozást és 10 intraoperativ előbbiek a esetben FDG T1-3N0M0 év). PET-pozitív foglalt szövettani végeztünk. A PET-CT-vel preoperativ sentinel magába. stádiumú nyirokcsomókat vizsgálatot feldolgozása fej-nyaki laphám carcinomás beteget vizsgáltunk meghatá- (6 A Azoknál lokális kivizsgálás MONT nyirokcsomó végeztünk. XV. a során pácienseknél meghatározás Kongresszusa fizikális műtétileg 1 esetben Az vizsgálatot, metastasis(oka)t eltávolítottuk. összes akiknél - csak Szeged, történt. az betegnél reactiv nyaki előbbi A Szövettani azonosítottunk ultrahangot nyirokcsomó- primer eljárásokkal preoperativ május tumor és

13 összes kat bizonyult, Következtetés: sentinel ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ KIVONATAI micrometastasisok meghatározás stádiumának találtunk beteget de nyirokcsomó (1/10 a meghatározásában. érhető magasabb PET volt A PET-CT fals felfedezésében. kimutatható. segítségével el. pozitív). meghatározás stádiumba vizsgálat A 4 több Ugyanakkor esetben 2 Ezen soroltuk PET-negatív eredményesen áttétes segítséget eljárások ugyan (11/12 lymphoglandulát a a preoperativ esetben sentinel upstaging ). együttes alkalmazható nyújt azonban nyirokcsomó lymphoscintigráfia használatával a is kimutattunk. a PET-tel a fej-nyak sentinel szövettanilag pontosabb tumoros nem Egy nyirokcsomókban és kivételével intraoperativ detektálható negatívnak betegek stádium az N Cél: felmérni Anyagok 1Pozitron-Diagnosztika KEMOTERÁPIÁRA Májáttétet az FDG módszerek: Lengyel adó PET/CT kolorektális KOLOREKTÁLIS Zs.1, ADOTT eredményességét. Kft., A Petrányi szerzők Budapest; VÁLASZ betegeknél tizenkilenc Á.2, 2Szent KARCINÓMÁS KORAI Szakáll a E21 vizsgálatba, kezelés kemoterápiára László FELMÉRÉSE Sz. Jr.1, Kórház, BETEGEKBEN Tóth adott Gy.1, FDG Onkológiai válasz Bodoky PET/CT-VEL Osztály, korai Gy.2 megítélésében ÁTTÉTES rozták os MR-képalkotás Eredmények: Budapest álnegatív Következtetés: sére csökkenést kolorektális a előtt, standard 2 eredmény álpozitivitás akiknél majd A választották. eredményeivel Az karcinómákban. felvételi PET-válasz az FDG mellett. CT-képalkotással igazolódott. első PET/CT hányados szériát A tekintetében vetették PET-tel alkalmas Két követően (SUV) legalább beteg terápiára össze. meghatározott maximumát. valódi módszernek az FDG első egy nem olyan pozitivitást PET/CT-vizsgálat kontroll májáttétet reagáló kolorektális választ A tűnik válasz betegek 10 a lehetett előtt kemoterápiás küszöbértékének 2 esetben karcinómás havonta exitált. történt. közül detektálni. lehetett elvégzett 4 Az hatás beteget valódi áttétben a A dokumentálni legalább korai kemoterápiás negatív CT- vontak meghatá- felméré- és/vagy ered- 30%- 1 a A Cél: Beteganyag 1Pozitron MONT Az FDG Diagnosztika FDG Moravszki PET/CT KLINIKAI M.2, KEZDETI Szakáll HASZNA EREDMÉNYEINK Sz.1, Lengyel A PRIMER Zs.1, STAGINGBEN Szilvási I.2 XV. PET/CT és Kft., Budapest; Csoport, 2Semmelweis Budapest Egyetem Nukleáris Medicina Tanszéki Kongresszusa módszer: klinikai 52 hasznának olyan - Szeged, beteget vizsgálata vizsgáltunk, E22 klinikai készült. beteg, tük gálatokat low-dose colorectalis és Siemens a radiológiai üzemmódban. tumor Biograph vizsgálatok (CR) PET/CT 16 A beteg, TNM lelete készülékkel, fej-nyak stádium alapján május régió három 3.7 meghatározás kétséges MBq/ttkg daganat típusú akiknél volt. malignus F-18-FDG (FNY) az Diagnózisok: az ismert UICC 4 tumor beteg. i.v. primer klasszifikáció beadása primer Az tüdőtumor tumor FDG stagingjében. után stagingje PET alapján végez- (T) vizs a

14 Eredmények: leg feltételezett CR: és/vagy Következtetések: ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ KIVONATAI betegnél ban radiológiai megváltoztatja 4, FNY: több (58%) TNM daganatos vizsgálatok 1) az magasabb stádiumot a 52 kezdeti a radiológiai primer vizsgálatból besorolást. elváltozást alapján eredményeink (T: a stádium PET/CT 19, vizsgálatok kétséges 37 CR: detektált. Közülük besorolást, esetben vizsgálat 9, alapján FNY: esetekben leletéhez 7 (71%) esetben nem 2) ezáltal az TNM a változtatta általunk képest PET/CT (13%) az a stádiumot beteg FDG alacsonyabb vizsgált a kezelését. PET/CT vizsgálat meg, tumorszövet állapítottunk bár 3 daganat a megváltoztatta közülük betegek (T: nagyobb 5, meg. CR: típusban 12 jelentős 1, esetben 15 FNY: kiterjedését az esetben a eredeti- számá- klinikai 1), (T: 30 7, a Cél: utógondozás KEZELT A PET-CT során ONKOLÓGIAI eredményességét emelkedett PET-CT BETEGEK tumor MARKER Orvosi, vizsgáltuk Tóth marker PET-CT Z.; Diagnosztikai SZINT Fekésházy E23 VIZSGÁLATA MELLETT Kft., A. Budapest EMELKEDETT TUMOR tókkal Eredmények: ában negyedénél olyan kezelt onkológiai betegeknél, akiknél az Következtetések: összes 35 szinteket mértek, de a strukturális képalkotó hátterének vizsgálatok Anyagok emlő, (23/35), (3/8), nem páciens 12 tisztázásában, sikerült negatív a (1/4) ovarium, módszerek: az gyomor, A teljestest megvizsgált ovarium találtunk Az a vagy tumor FDG 8 illetve hasnyálmirigy, inkonklúzív FDG tumorosok recidívák az 118 marker PET-CT colorectalis alapbetegség uterus PET-CT emelkedések vizsgálat 83%-ában eredménnyel tumoros vizsgálatának metastasisok 4 vizsgálaton betegek pajzsmirigy, kiújulására, hatékonynak betegek (10/12), okát 73%-ában jártak. eredményeit esett korai megtalálni. 4 felénél vagy a gyomor, át, felismerésében. pancreas tűnik miután (37/51), metastasisára (2/4), dolgoztuk 4 tumor uterus carcinomás a a az konvencionális pajzsmirigy emlő marker tumoros fel utaló tumorosok (51 betegek emelkedések eltéréseket. colorectalis, tumorosok beteg). képalko- 37%- 66%- Az eredmény 2000-ben 44 nye GIST erősen TUMOR egy miatt c-kit fiatal kiterjesztett IMATINIB (CD117) férfibeteg Pozitron-Diagnosztika Szakáll pozitív, KEZELÉS teljes nem Sz., gyomoreltávolításon fibrosus gyógyuló Molnár KÖVETÉSE szubtípusú, P., E24 stromatumor tokkal halmozást gyomorfekély Kft., Tóth PET/CT, FDG Gy., PET/CT-VEL: Lengyel és Budapest stromalis Zs. ESETISMERTETÉS indult, stagnálását komplett és 400 metabolikus core jelzett, mg jelezték. (GIST) biopsiával. napi a recidívát volt. dózissal remisszióját 2002-ben júliusában A inoperábilisnak külföldön Képalkotó írta a betegség le. intézetünkben elvégzett Az vizsgálatok tumorra utaló biopsiás A véleményezte. imatinib MONT többgócú PET/CT-vizsgálat XV. kezelést végzett a esett magas Kongresszusa kiújulását terimék Az át. PET/CT-vizsgálat a imatinib mitotikus beteg A inkomplett igazolták szövettani a kezelés terimékben Szeged, rátájú januárban képalkotó regresszióját, vizsgálat gastrointestinalis az elváltozások kóros júniusában május vizsgálat- elhagyta, eredmé- FDG- majd

15 műtét halmozás 2007 alatt a januári GIST nem történt. Az ELŐADÁSOK augusztusban ÖSSZEFOGLALÓ ismételt PET/CT a gócok KIVONATAI növekedését és kóros FDG- Clinic SPECT/CT: megjelenését FDG újabb of Nuclear PET vizsgálat THE negativitása demonstrálta. Medicine, NEW ismét WORKHORSE elsősorban komplett Friedrich-Alexander Prof. A vizsgálatot Dr. metabolikus E25 tumor T. OF Kuwert CLINICAL kontrollt követően University, remissziót és a NUCLEAR nem beteg Erlangen, igazolt. tumor-mentességet kezelése MEDICINE Az Germany imatinib újra indult. kezelés jelent. A Cél: nosztikájában PTE Schmidt A SENTINEL sentinel ÁOK E.1, Nukleáris ismert. nyirokcsomó Szabó PRE- NYIROKCSOMÓ A Medicina módszert Zs.1, ILLETVE szcintigráfia Szalai Intézet1, további PERIOPERATÍV G.2, SZCINTIGRÁFIA Kálmán kiegészítésekkel jelentősége Radiológia Pécs E26 hoz Betegek juthatunk, és módszer: amelyek befolyásolhatják 100 egymást követően a beteg további vizsgált E.3, DIAGNOSZTIKÁJÁBAN Tizedes a Klinika2, kezelését. nőbeteg malignus A alkalmazva MALIGNUS Gy.4, Pathológia3, adatait emlő Pavlovics hasznos tumorok EMLŐ dolgoztuk Sebészeti G.4, TUMOROK többletinformációk- perioperatív fel. Zámbó Minden Klinika4, K.1 diag- betegnek vékonytű biopsziával (FNB) igazolt malignus emlő tumora volt. A sentinel vékonytű szcintigráfiát beadása anterior és UH laterális a vezérléssel műtétet irányú megelőző történt, statikus peritumorálisan, felvételeket napon végeztük. készítettünk 4-8 A részletben. radiofarmakon a mellkas beadás illetve (80 MBq axilláris után 99mTc-Senti-Scint) 1 régió és 3 óra területéről múlva a sentinel nyirokcsomó anterior és laterális irányú vetületét a testfelszínen bejelöltük. A vetületi tásában, Eredmények: sebészi bejelölés alapján a nyirokcsomó célzott UH vizsgálata vékonytű biopszia történt 71 betegnél, nyirokcsomóban metastatikus mutatott Következtetések: nyirokcsomó melynek cytológiai érintettsége műtéti vizsgálatára eltávolítása esetén még teljes mellett aznap blokkdisszekció alacsony sor került. történt. blokkdisszekció, Az ezt követő napon illetve a tumor a nyirokcsomó(k) és sentinel lendő biopsziája különösen A peritumorális 10 a esetben nem tapintható beadás jelzett metastatikus nagy tumoroknál segítséget érintettséget. (ROLL). jelent a A sebésznek sentinel A szövettani nyirokcsomó tumor vizsgálat korrekt preoperatív 27 esetben eltávolí- A MONT a preoperatív második kezelésében, nyirokcsomó A vékonytű radiofarmakon áttétet, biopsziája ebből 14 UH esetben értékes vezérelt csak többletinformációkat peritumorális a sentinel nyirokcsomó beadása, jelent valamint a volt malignus érintett. a sentinel emlőtumorok nyirok- XV. Kongresszusa lépésben mutatható a megfelelő elvégzendő ki metastatikus - Szeged, műtéti radikális eljárás érintettség, blokkdisszekció. május megválasztásában. alacsony blokkdisszekció Amennyiben mellett, csak a mérlege- sentinel 45

16 A RELT INTRATUMORÁLISAN nem Lázár Euromedic SENTINEL tapintható M.1, Lázár Diagnostics NYIROKCSOMÓ Gy.3, Papp tumorok Sebészet3, Takács BEADOTT R.5, Szeged Szabó radioizotópos T.3, Radiológia4 Kft.1, BIOPSZIA RADIOKOLLOIDDAL Besenyi E.1, Szegedi Mikó E27 Zs.1, T.5, EREDMÉNYESSÉGE SéraT.1, Palkó A.4, VÉGZETT Papós Pávics M.2, L.1,2 RADIOIZOTÓP EMLŐ Ormándi TUMOROKBAN K.1, Hajnal- VEZÉeltávolítottukszem végeztünk. Tudományegyetem Kórbonctan5 Intézet Nukleáris Medicina2, mények: és beadással (142/161), annak vezérléssel jelölését (ROLL), valamint a szimultán végzett őr- nyirokcsomó jelzést rutinszerűen alkalmazzuk. Célkitűzés: munkánk célja az intratumorális nyirokcsomót végzett radioizotópos őrszem nyirokcsomó biopszia teljesítőképességének vizsgálata, és ben vizsgálatunkat megállapítása 216 emlő volt, tumoros hogy a tumor nőbetegben szövettani végeztük. típusa A befolyásolja-e műtétet megelőző a hatékonyságot. napon UH, vagy Módszer: nek 16 azonban őrszem esetben kimutatni. a a tumor A intratumoralisan B nyirokcsomó a azonosítani. műtét benignusnak végleges csop. őrszem 161 A során kékfestés esetben 90 szövettani nyirokcsomó %-ában kimutatására, Következtetés: gamma 99mTc-Senti-Scint-et (C invazív segítségével csop.) (34/39) eredmény szonda malignusnak bizonyult. biopszia de és módszerünk az segítségével sorrendben a birtokában C kevésbé megkönnyítésére fecskendeztünk, Radioizotópos csop. (A csop.), alkalmas hatékony további 69%-ában természetesen a tumort 39 módszerrel 9, majd esetben kékfestést a jóindulatú 1 malignus tudtunk az gamma 3 nincs őrszem csak esetben az axilláris is elváltozásoknál, emlő jelentősége. A kamerás alkalmaztunk. DCIS-nek nyirokcsomó(ka)t csop. lehetett tumorok őrszem leképezést 88%-ában (B őrszem nyirok- eseté- csop.) mely- Ered- Rtg. Cél: mó Módszerek: A ROKCSOMÓ (nycs) 131JÓD-SPECT/SPIRÁL A SPECT/CT státuszának Nuklearmedizinische ig STÁTUSZÁNAK szerepének megítélésében A. Szikszai, CT összesen vizsgálata SZEREPE Klinik, MEGÍTÉLÉSÉBEN az W. első 29 differenciált Universität Römer, beteg ablatív PAJZSMIRIGY E28 betegedéssel. nyaki V. kezeléskor Schulz, Erlangen-Nürnberg, pajzsmirigy AZ ELSŐ T. KARCINÓMÁS (ART). Kuwert (DTC) ABLATÍV rákos Germany KEZELÉSKOR BETEGEK betegek nyirokcso- NYI- Következtetések: került felvételre különböző stádiumú DTC meg- pontosabban diagnózistól Eredmények: 46 esetben felvételeken anamnesztikusan felvételeket Az végeztünk. ART-t (4,6± A 1.8 SPECT/CT GBq I-131) felvételek követően egy minden kétfejes betegnél hybrid SPECT/CT kamerával és a két 6 korai betegnél szeletes diagnózis (20,7 egyértelműen függetlenül a megítélhető %) 29-ből pajzsmirigy scannerrel milyen ismert a A SPECT/CT-vel 8 DTC betegnél értékelte terápiás volt mint a betegek (Symbia vetületében (N1), lobus planáris volt haszonnal a míg felvételeket. pyramidális nycs-hoz a nycs. T2, planáris a felvételekkel. másik nem Siemens) státusza jár. történtek. Két vizsgáló egymástól és a és klinikai egy A rendelhetö voltak felvételeken 3 MONT 2 betegnél már További elkülöníthetők. XV. halmozás az Kongresszusa a pedig N első pajzsmirigy vizsgálatok státusz kontamináció ART ábrázolódott, 3 revideálása alkalmával esetben - vetületén Szeged, fogják ábrázolódott. megmutatni, melyek nycs-metasztázis volt kívüli SPECT/CT-vel szükséges. május halmozás. a planáris hogy 6/

17 módon rigy Cél: PAJZSMIRIGY Sarkadi rákos A végzett rekombináns M.1, PTE beteganyagon. Mezősi ÁOK radiojód RÁK Nukleáris E.2, humán NAGYDÓZISÚ kezelés Bajnok SZCINTIGRÁFIA TSH Medicina L.2, hatásosságának (rhtsh) Deák RADIOJÓD Intézet1, V.2, előzetes E29 Betegek Keszthelyi TAPASZTALATAI I. KEZELÉSE sz. Belgyógyászati Zs.2, chmidt UTÁN E.1, VÉGZETT Klinika2, Szabó Zs.1, Pécs EGÉSZTEST év, radiojód előtt 23-63), kezelését 20 után módszerek: betegnél TSH végeztük hagyományos thyreoglobulin el, január 12 betegnél módon óta (Tg) 32 rhtsh meghatározás pajzsmirigy (2 ffi, biztonságának előzetes alkalmazásával, nő, rákos 48 történt. alkalmazásával év, beteg 16-76). összehasonlítása Valamennyi nagydózisú illetve A betegeknél a (2 hagyományos ffi, betegnél (3700 Zámbó pajzsmi- nő, keze- MBq) K.1 kétirányú felvétel egésztest ( anterior összbeütésszámának imp. vizsgálat előválasztással) (5 cm/perc sebességgel), készült milliomod a kezelés részét valamint (C), utáni a 6. nyakról napon. meghatároztuk anterior Mértük irányú az egésztest az planáris C/ Tg 46 radiojód ban, hatékonyság rigyszövet (kezelés eloszlását. Eredmények: Következtetések: 11 p 0.05) teké. betegben, ugyanakkor Maradék alacsonyabb kezelést. előtti) kimutatásában, mellett. ezeknél pajzsmirigy A arányt. a rhtsh-val 2. hasi 1. A 3. egésztest további Megfigyeltük régióban rhtsh Az aktivitást esetleges egésztest előkezelt CT hatására előkezelés C csak vizsgálat érték 27 a metastasisok fenntartással maradék betegnél betegeknél a mellett nyaki szervezet mellett történt. (0.18/0.71, vizsgálat pajzsmirigy, találtunk, a a sugárterhelése felderítésében értékelhető. betegek C/Tg nagyon egyéb p 0.05), arány illetve szubjektíve lokalizációjú hasznos magasabb kisebb az a mint nyaki egyéb a könnyebben a rhtsh megfelelő és maradék szervek kóros volt mellkasi nélkül (0.33/0.10, halmozást therápiás pajzsmi- aktivitás viselik kezel- régió- a Célunk Betegek A Újabban Országos 99mTc-sestamibi Varga a hasznosnak Gyógyintézeti Zs. 99mTc-SESTAMIBI 1, Nagy Z. Központ, 1, Buga SZCINTIGRÁFIA Nukleáris K. 1, Moravszki Medicina M. MYELOMA 1, Osztály1 Mikala G.*, és MULTIPLEXBEN I. Masszi Belgyógyászat*, T.*,Szilvási Budapest I. 1 MONT és MIBI (MIBI) szcintigráfiát (SZG) több malignus betegség vizsgálatára használjuk. XV. módszer: SZG diagnosztikai találták a myeloma multiplex (MM) diagnosztikájában is. Kongresszusa Az utóbbi értékének vizsgálata volt különböző stádiumú MM-ben. - Szeged, 4 évben betegnél E30 ban alapján beadása SZG-t monoclonalis partiális volt. végeztünk, határoztuk remisszióban után A klinikai gammopathiája 10 perccel. meg. összesen aktivitást (PR) 14 volt. ta 33 betegben (MGUS) szérum 6 esetben. (6 LDH, volt, kezdődő férfi, A 14 3 az 8 betegből május nő, elektroforézis relapsus átlagéletkor klinikailag készült (IR) betegnek teljes és 59.8 komplett 9 a klinikailag csontvelői test év) un. ismételt, SZG bizonytalan remisszióban aktív 740 plazma követéses (CA) MBq jelentőségű sejt stádium- (CR), MIBI szám MIBI iv. 47 6

18 CA Következtetések: Eredmények: CR-ban extramedullárisan), megítélésére, eset mindegyikében is. A 3 a 6 rekesz MGUS a közülük PR teljestest ELŐADÁSOK diffúz és feletti beteg 7 a esetben intenzív MIBI extramedulláris 6 mind IR SZG a aktivitásdúsulást, mérsékeltfokú minden ÖSSZEFOGLALÓ 9 alkalmas vizsgálata léziók esetében klinikailag negativ diffúz detektálására. 8 esetben dúsulást körülírt volt. kétséges KIVONATAI Normális körülírt aktivitásdúsulást esetben láttunk kóros leletet a dúsulást csontvelőben. MM kaptunk aktivitásának (2 is mind esetben láttunk. A a 93 Cél: receptorokat, nehézséget A BRONCHIÁLIS CARCINOID Schmidt Cushing PTE okozhat. ezért ÁOK E.1, syndromát 111-In-octreotid SIKERES Szabó Nukleáris Az LOKALIZÁCIÓJÚ, ACTH-termelő Zs.1, okozó KIMUTATÁSA Medicina Nagy ektopiás szcintigráfia Zs.2, Intézet1, tumorok EKTOPIÁS Bódis ACTH E IN-OCTREOTID B.2, I. szekréció sz. Mezősi CUSHING Belgyógyászati kimutatása E.2, SYNDROMÁT Bajnok SZCINTIGRÁFIÁVAL Klinika2, és L.2, therápiája Zámbó Pécs OKOZÓ K.1 szupresszálta dexamethason az mellkasi évvel több, mint 80 %-ában találunk somatostatin egyaránt calcitonin, éven zisban. Beteg keresztül. és módszer: a szuppressziós Az cortisol ACTH Súlyos szintet. Cushing teszt mérskelten A sinus pozitív syndromában petrosus volt, magasabb viszont hasznos inferior szenvedő a volt nagy módszer mintavétel ( dózisú éves lehet (kétszer) pg/ml), 2-d nőbeteget a dexamethason differenciál a alátámasztotta kis kezeltünk dózisú diagnó- teszt 2-d 2 intenzív ektopiás ACTH termelést, CRH stimulációra nem volt válasz. A hypophisis MRI (kétszer), a Következtetés: eredményt Eredmény: poszterior a sebészileg korábban CT (háromszor) másik intézetben a hasi elvégzett (kétszer) octreotid nem tudta szcintigráfia lokalizálni negatív az elváltozást. volt. Az serum egy szer irányú vizelet adott. Intézetünkben mellkasi catecholamin ismételeten hasi és statikus vizelet elvégeztük és 5-hydroxyindol-ecetsav SPECT az felvételeket octreotide készítettünk mérés szcintigráfiát. ugyancsak 24 és Anterior 48 negatív órával és INTRAARTERIAL 111-In-octreotid mediastinum az ektopiás ACTH eltávolították. pozitivitással. bal beadása oldalán A után. mindkét szövettani Intenzív időpontban. diagnózis radiofarmakon A típusos hasi dúsulást régióban bronchiális találtunk nem carcinoid volt a mellkasi eltérés. tumor A régióban tumort volt, 48 Department Esetünk ACTH-termelő RADIOISOTOPE bizonyítja, of Nuclear bronchiális LIVER Prof. hogy THERAPY Medicine, Dr. a (SIRT, carcinoidok 111-In-octreotid OF TUMORS kimutatásában. szcintigráfia AND METASTASES jól használható OF THE mód- A H.-J. E32 MONT University Lipiocis) Biersack XV. Kongresszusa of Bonn, Germany - Szeged, május

19 1PET-CT és Hascsi Egészségtudományi AKUT MIOKARDIUM Zs. Orvosi MIOKARDIÁLIS 1, Balogh Egészségtudományi Diagnosztikai L.2, VIABILITÁS Centrum, Balkay INFARKTUSBAN Kft. L.3, Kardiológiai Debreceni Centrum, ÉS Varga MIBI-SPECT-EL PERFÚZIÓ J.3, E33 infarktus Központ, ŐSSEJT Intézet, Barta MEGÍTÉLÉSE Z.1, Debrecen; TRANSZPLANTÁCIÓT Szabados 3Debreceni 2Debreceni FDG-PET- L.1, Garai ILLETVE I.1, KÖVETŐ Galuska L.3 FDG-PET Cél: se. Anyagok li/rca), vizsgáltunk. őssejt Egyetem, Orvos felvételének Nukleáris Medicina Intézet, Debrecen dell mok Jelen utáni vizsgálatunk regionalis célja szívizom volt az életképességre intracoronariásan és perfúzióra bejuttatott kifejtett CD34+ hatásának csontvelői megítélé- őssejtek Eredmények: szignifikánsan, nem primeren módszerek: percutan Összesen coronaria 7 intervencióval első infarktuson és átesett stent implantációval (6 elülső fali/lad, kezelt 1 alsó beteget fa- 59.0±15.9%, Minden beteg 12±1 nappal a revaszkularizációt követően CD34+ saját csontvelői viabilitás-növekedést Következtetések: segítségével relatív beültetésben szignálintenzitását. kvantitatív MIBI-SPECT kiszámítottuk részesült. kiértékelése vizsgálatot A a transzplantációt LAD során (egy végeztünk. 16 esetben szegmentumos megelőzően A RCA) myocardium ellátási bal és kamrai 6 területébe hónappal [18F]FDG szegmentációs eső a és kezelés szegmentu- [99mTc]MIBI után mo- PET-SPECT-CT-CORONARIA mutattak p=0.152). A statisztikailag 56.6±11.8%-ról PET Adataink vizsgálatok alapján szignifikáns 72.2±13%-ra szerint a helyileg az változást infarktusért (p=0.007) alkalmazott a [99mTc]MIBI felelős növekedett. CD34+ szegmensek felvételben őssejtterápia A SPECT átlagos (52.8±10.3%, leképezések szignifikáns aktivitása 1Uzsoki ÉRTÉKE eredményezett az infarktusos régióban. 3Országos utcai MYOCARDIALIS Kórház Gyógyintézeti Balogh Nukleáris I.1, EREDMÉNYESSÉGÉNEK Lengyel INFARCTUS Központ Medicina, 4Mediso Zs.2, VIZSGÁLATOK Kardiológiai Kerecsen Budapest; UTÁN Kft., E34 VÉGZETT G.3, LEMÉRÉSÉBEN FÚZIÓS Németh INVAZÍV KÉPEINEK G.4, Préda BEAVATKOZÁSOK DIAGNOSZTIKUS I.3 A SPECT szerek BETEGEK, betegnél 2Pozitron F-18-FDG és Belgyógyászati Diagnosztika Osztály, Kft., Budapest; műszerrel Myocardialis ACBG) Budapest MONT fuzionált részesült, (perfúzió), műtéti XV. coronaria alkalmazásával, MÓDSZEREK infarctus Kongresszusa (ACBG) vizsgálati panaszos azaz CT (AMI) -, funkcionális (MSCT) képeinek 510 PET/CT betegnél többér - utáni Szeged, beteget -, elemzésével. Tc-MIBI állapotban betegnél hibrid PCI-revascularisatio módszerek vizsgáltunk műszerrel alkalmazásával kerestük május revascularisatios és myocardialis CT-coronaria (Siemens a panasz történt. EKG Biograph) infarctus beavatkozásban okát CT, kapuzott azaz PET PET-CT utáni SPECT (metabolizmus) morfológiai állapotban, (PCI -,(Mediso- PET/CT mód- vagy

20 EREDMÉNYEK SPECT-PET CardioSPECT lenítésre MIP fúziós és D90) volume PCI vizsgálat képekkel ELŐADÁSOK után rendering végzett készült, nagy módszert kiterjedésű vizsgálataink ÖSSZEFOGLALÓ melyeknek alkalmaztunk. necroticus képeit közül fuzionáltuk. 1 KIVONATAI területet, A (1/5 ischaemia fúziós beteg) képek nélkül találtunk 3D megje- (PET- a rében match ) és a coronaria CT során (MSCT) a panaszok ellenére artériát. 2 SPECT igen beavatkozáson nyújtotta esetben ér vezettek, graft ischaemiát KÖVETKEZTETÉS ellátási pontos szűkületet a) (2/5 funkcionális SPECT-PET van-e területében ( mismatch ) lemérésére beteg) (ACBG, detektált és b) Kezdeti súlyos és restenosist melyik fúziós PCI) alkalmas. észleltünk. (1/5 anatómiai ischaemiát vizsgálati átesett képeken beteg), éren mutattunk Emellett szűkület, együttes többér ennek ischaemiát (SPECT-PET eredményeink biztonsággal betegeknél megfelelően ki. c) információ ACBG a nem szűkület fúziós után találtunk. azt a megállapítható, a PET-SPECT-CT-MSCT SPECT-PET mutatják, okoz-e beavatkozás 4 képeken esetben 1 esetben funkcionális hogy mismatch ) (4/5 fúziós hogy eredményességének betegnél) az AMI MSCT a képeken eltérést panasz után, fúziós és a vizsgálat az invazív graftok súlyos (PET- képek hátte- adott SE Kútvölgyi NYUGALMI match, AZ EKG-KAPUZOTT Klinikai Takács mismatch ). 201TI Tömb, SZÍVIZOM E1., A MŰTÉTI Janecskó Izotóp 99mTc-TETROFOSMIN PERFÚZIÓS Osztály1, RIZIKÓ M.2, Budapest Varga MEGHATÁROZÁSÁBAN E35 Cél: vizsgálatok jának SPECT Zs.1, TERHELÉSES VIZSGÁLAT Radácsi A1, ÉS PREDIKTIV Szilvási KIEGÉSZÍTŐ Módszerek: I.1 ÉRTÉKE nem osztottuk: perfúziókiesés, EF<45%. Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály2, végeztünk. ischemiát. Eredmények: Az EKG-kapuzott prediktiv értékének terheléses meghatározása Tc-99m-tetrofosmin a perioperativ szívizom kardiális perfúziós szövődmények SPECT (GSPECT) (n=23) megítélésében. 100, válogatás nélküli, klinikailag közepes kardiális rizikójú betegnél, a tervezett rizikó- Következtetések: tunk PI, szívsebészeti I. normális az nagy EF<45%. lelet. műtét IV. II. előtt reverzibilis fix GSPECT perfúziókiesés, perfúziókiesés, vizsgálatot az végeztünk. EF>45%. az EF>45 V. A betegeket fix %. perfúziókiesés, III. 5 reverzibilis az 50 rizikó vagy mind PI-t. reverzibilis meghatározásában. a A nem Fix 4 IV. A esetben perfúziókiesés Összesen volt. perioperatív csoport perfúziódefektusuk Eredményeink A a II. fix (n=15) csoportban 13 perfúziókiesés PI szakaszban betegnél azokban esetén betegeinél alapján (n=24) vagy (36 észleltünk a területén a betegekben folyamatosan PI esetben) a 1, nem GSPECT a III. perioperatív volt. Tl-201 csoportban rest-redistribúciós Az prediktív monitoroztuk felvétel V. csoportban ischemiát (n=17) értékű volt látható. 8 az a Tl-201 esetben (n=21), (PI). perioperatív esetleges Az szcintigráfiát 4 diagnosztizál- I. esetben csoportban szívizom kardialis volt is A fix MONT perfúziódefektusukban XV. fordul Kongresszusa elő, akiknek - viábilitás Szeged, alacsony mutatható EF május mellett ki

POSZTEREK ÖSSZEFOGLALÓ KIVONATAI

POSZTEREK ÖSSZEFOGLALÓ KIVONATAI Világosan igazi hivatástudattal A MAGYAR látnunk, nyugdíjas, tudjuk-e hogy NUKLEÁRIS szakmánkat, betölteni. NM LABOR tanácsadó; MEDICINA Mert Kertész mely OMNIA itt P01 a MONT L. ELŐZMÉNYE VINCIT első

Részletesebben

Kísérletes daganatok aminopeptidáz N (APN/CD13) expressziójának in vivo vizsgálata Ga-68-NOTA-c(NGR) radiotracerrel

Kísérletes daganatok aminopeptidáz N (APN/CD13) expressziójának in vivo vizsgálata Ga-68-NOTA-c(NGR) radiotracerrel [1] Kísérletes daganatok aminopeptidáz N (APN/CD13) expressziójának in vivo vizsgálata Ga-68-NOTA-c(NGR) radiotracerrel Trencsényi Gy. [1]; Máté G. [1]; Enyedi K.N. [2]; Mező G. [2]; Angyal J. [3]; Emri

Részletesebben

Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 277

Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 277 A 38 éves nôbeteg anamnézisében 15 éve spontán abortus, 3 éve halvaszülés szerepel. Harmadik, forszírozott terhességét a 40. gestatiós héten széli sinus vérzés miatt sectio caesareával fejezték be. 4 héttel

Részletesebben

A Magyar Onkológusok Társaságának XXVII. Jubileumi Kongresszusa

A Magyar Onkológusok Társaságának XXVII. Jubileumi Kongresszusa A Magyar Onkológusok Társaságának XXVII. Jubileumi Kongresszusa 2007. november 8-10. MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága www.webio.hu Magyar Onkológia 51. évfolyam 4. szám 2007 A Magyar Onkológusok Társaságának

Részletesebben

Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 293

Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 293 A vizsgálat célja: A colorectalis carcinoma a májcirrhosis utáni leggyakoribb halálok Magyarországon a gastrointestinalis betegségek között. Colorectalis rákban szenvedô betegek kb. egynegyedének már a

Részletesebben

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság. Szolnok, 2012. május 17-19. Előadás és poszter Absztraktok

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság. Szolnok, 2012. május 17-19. Előadás és poszter Absztraktok Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXIV. Kongresszusa Szolnok, 202. május 7-9. Előadás és poszter Absztraktok Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXIV. Kongresszusa SZABAD ELŐADÁSOK

Részletesebben

Magyar Onkológia Előfi zethető a kiadónál:

Magyar Onkológia Előfi zethető a kiadónál: Magyar Onkológia Főszerkesztő: Dr. Tímár József Tel./Fax: (06-) 25-692 Mobil: (06-20) 825-9685 Szerkesztőség: Országos Onkológiai Intézet (Patogenetikai Osztály) 22 Budapest Ráth György u. 7 9. E-mail:

Részletesebben

Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 265

Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 265 Vizsgálat célja: Az epipharynx-tumorok terjedésének, MR diagnosztikus értékének tanulmányozása. Módszer: A vizsgálatainkat 1-1.5 T térerejû berendezésekkel végeztük el. Kihasználtuk a módszer multiplanalis

Részletesebben

A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság VIII. Kongresszusa

A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság VIII. Kongresszusa 04. november Klinikai Onkológia 04;(Suppl ): 56. MAGYAR KLINIKAI ONKOLÓG ÓGIAI TÁRSASÁG. évfolyam. különszám 04. november KLINIKAI ONKOLÓGIA KÖZÖS TUDÁS A GYÓGYÍTÁSÉRT A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság

Részletesebben

(Szakmai) Beszámoló. Célkitűzés

(Szakmai) Beszámoló. Célkitűzés (Szakmai) Beszámoló A gyermekkori rosszindulatú daganatos betegségek közül leggyakoribbak az agydaganatok, s ezek közül is a medulloblastoma. A medulloblastoma (MB) hazai és nemzetközi gyógyulási eredményei

Részletesebben

Malignus Lymphoma Konferencia ÖSSZEFOGLALÓK. 88 Magyar Onkológia 46. évfolyam 1. szám 2002 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága. Szeged, 2002. április 25 27.

Malignus Lymphoma Konferencia ÖSSZEFOGLALÓK. 88 Magyar Onkológia 46. évfolyam 1. szám 2002 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága. Szeged, 2002. április 25 27. Malignus Lymphoma Konferencia Szeged, 2002. április 25 27. ÖSSZEFOGLALÓK Dr. Varga Gyula a konferencia elnöke Dr. Borbémyi Zita a konferencia titkára 88 Magyar Onkológia 46. évfolyam 1. szám 2002 MagyAR

Részletesebben

A PET/CT diagnosztikáról orvosoknak

A PET/CT diagnosztikáról orvosoknak Prof. Dr. Frühling János Dr. Lengyel Zsolt A PET/CT diagnosztikáról orvosoknak PET POZITRON DIAGNOSZTIKA Kft. Pozitron-Diagnosztika Kft. H-1116 Budapest, Hunyadi J. u. 9. Tel.: 36-1-203-9387 Fax: 36-1-203-9386

Részletesebben

Főszerkesztő Editor in Chief Romics Imre. Szerkesztőbizottság Editorial Board. Nemzetközi tanácsadó testület International advisory Board

Főszerkesztő Editor in Chief Romics Imre. Szerkesztőbizottság Editorial Board. Nemzetközi tanácsadó testület International advisory Board Főszerkesztő Editor in Chief Romics Imre Főszerkesztő-helyettes Deputy Editor in Chief Szűcs Miklós Olvasószerkesztő Reading editor Szendrői Attila Genetika, molekuláris biológia Falus András, Oláh Edit

Részletesebben

A Magyar Sugárterápiás Társaság. XI. Kongresszusa. Program- és absztraktfüzet. Tihany, 2013. május 23-25.

A Magyar Sugárterápiás Társaság. XI. Kongresszusa. Program- és absztraktfüzet. Tihany, 2013. május 23-25. A Magyar Sugárterápiás Társaság XI. Kongresszusa Program- és absztraktfüzet Tudományos és Szervező bizottság: Lövey József (elnök) Antal Gergely Csejtei András Földvári Dóra Hadijev Janaki Kahán Zsuzsanna

Részletesebben

Elektronikus verzió: www.congresstravel.hu UNGARIAN ONCOLOGY. Malignus Lymphoma Konferencia. Budapest, 2004. június 3-5.

Elektronikus verzió: www.congresstravel.hu UNGARIAN ONCOLOGY. Malignus Lymphoma Konferencia. Budapest, 2004. június 3-5. ISSN 025-0244 48/S1 2004 Elektronikus verzió: www.congresstravel.hu ONKOLÓGia MAGYAR H UNGARIAN ONCOLOGY Malignus Lymphoma Konferencia Budapest, 2004. június 3-5. Összefoglalók MAGYAR ONKOLÓGUSOK TÁRSASÁGA,

Részletesebben

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment FÕSZERKESZTÕ-HELYETTES DEPUTY EDITOR IN CHIEF Szûcs Miklós FÕSZERKESZTÕ EDITOR IN CHIEF Romics Imre SZERKESZTÕBIZOTTSÁG

Részletesebben

- ORVOSI TÁJÉKOZTATÓ -

- ORVOSI TÁJÉKOZTATÓ - DIAGNOSZTIKA KÖZPONT 1117 Budapest, Hunyadi J. út 9. Tel.: 36-1-505-8881, Fax: 36-1-505-8889 Info vonal: 36-1-505-8888 E-mail: info@pet.hu www.pet.hu PET/CT DIAGNOSZTIKA A DAGANATOS BETEGSÉGEK VIZSGÁLATÁBAN

Részletesebben

Fiatal Onkológusok Szekciójának

Fiatal Onkológusok Szekciójának Fiatal Onkológusok Szekciójának II. KONFERENCIÁJA PROGRAM- ÉS ABSZTRAKTFÜZET 2013. szeptember 6. Budapest, Országos Onkológiai Intézet, Eckhardt terem 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9. Új remény olyan

Részletesebben

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment FÕSZERKESZTÕ EDITOR IN CHIEF Romics Imre FÕSZERKESZTÕ-HELYETTES DEPUTY EDITOR IN CHIEF Szûcs Miklós SZERKESZTÕBIZOTTSÁG

Részletesebben

ALKALMAZOTT TERMÉSZETTUDOMÁNY ORVOSTUDOMÁNY SZEKCIÓ

ALKALMAZOTT TERMÉSZETTUDOMÁNY ORVOSTUDOMÁNY SZEKCIÓ ALKALMAZOTT TERMÉSZETTUDOMÁNY ORVOSTUDOMÁNY SZEKCIÓ Lektorálták: Dr. Fekete Béla, (PEME) Dr. Kakas Péter Tartalomjegyzék Dr. Tőkés Tímea: Az FDG-PET-CT szerepe az emlőrák primer szisztémás kezelése során:

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A gyomor daganatok ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A gyomor daganatok ellátásáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A gyomor daganatok ellátásáról Készítette: A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett Gasztroenterológiai, Nucleáris Medicina,

Részletesebben

RADIOJÓD TELJES-TEST SZCINTIGRÁFIA DIFFERENCIÁLT PAJZSMIRIGYRÁKBAN MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

RADIOJÓD TELJES-TEST SZCINTIGRÁFIA DIFFERENCIÁLT PAJZSMIRIGYRÁKBAN MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ 1 RADIOJÓD TELJES-TEST SZCINTIGRÁFIA DIFFERENCIÁLT PAJZSMIRIGYRÁKBAN MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Írta: Földes Iván 1. Célkitűzés A módszertani útmutató célja, hogy vezérfonalként szolgáljon a nukleáris medicina

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve PAJZSMIRIGYBETEGSÉGEK Pajzsmirigybetegségek kezeléséről 131-jód izotóppal

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve PAJZSMIRIGYBETEGSÉGEK Pajzsmirigybetegségek kezeléséről 131-jód izotóppal Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve PAJZSMIRIGYBETEGSÉGEK Pajzsmirigybetegségek kezeléséről 131-jód izotóppal Készítette: A Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium I. alapvető megfontolások I.1

Részletesebben

ONKOGENO-NKFP1a-0024-05 A daganatos betegellátás innovatív fejlesztése genomikai módszerekkel

ONKOGENO-NKFP1a-0024-05 A daganatos betegellátás innovatív fejlesztése genomikai módszerekkel ONKOGENO-NKFP1a-0024-05 A daganatos betegellátás innovatív fejlesztése genomikai módszerekkel Országos Onkológiai Intézet, AstraZeneca Kft, Auroscience kft, GlaxoSmithKline kft, Janssen- Cilag Kft, Roche

Részletesebben

Továbbképző konferencia gyakorló orvosoknak, asszisztenseknek, nővéreknek

Továbbképző konferencia gyakorló orvosoknak, asszisztenseknek, nővéreknek Továbbképző konferencia gyakorló orvosoknak, asszisztenseknek, nővéreknek Szerda, 2006. február 8. 12.00 Regisztráció 14.00 16.00 I. Szekció A diffúz és gócos májbetegségek diagnosztikája Elnök: Csomós

Részletesebben

I. ASSZISZTENS SZEKCIÓ

I. ASSZISZTENS SZEKCIÓ I. ASSZISZTENS SZEKCIÓ Utazás a sugárterápia világába Arnóczkiné Orbán H., Dargai M. E., Fekri K. B-A-Z Megyei Egyetemi Oktató Kórház, Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Intézet, Miskolc A poszter segítségével

Részletesebben

Használata és klinikai jelentôsége melanoma malignumban

Használata és klinikai jelentôsége melanoma malignumban Sangtec 100 Használata és klinikai jelentôsége melanoma malignumban Sangtec 100 Sangtec 100 Használata és klinikai jelentôsége melanoma malignumban. Szerzô: Magyar változat: Axel Hauschild, M.D. Dermatológia

Részletesebben

Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Dr. Faluhelyi Zsolt

Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Dr. Faluhelyi Zsolt Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Dr. Faluhelyi Zsolt Programvezető: Dr. Ember István Témavezető: Dr. Kiss István Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve az emlő daganatok (BNO-X: C50) ellátásáról Készült a Szakmai Kollégium Onkológia és Sugárterápia, a Pathologia, a Radiológia és a Sebészet Tagozatai javaslatai

Részletesebben

Programfüzet, Absztraktok, Jegyzetek

Programfüzet, Absztraktok, Jegyzetek Programfüzet, Absztraktok, Jegyzetek 2014. június 26-28. Szeged A Magyar Radiológia folyóirat melléklete ISSN 0025-0287 Két éves kortól Amikor a biztonság a legfontosabb L.HU.PH.RI.22.05.2014.0063 Gadovist

Részletesebben