TARTALOM A terror-elhárítási célú titkos információgyűjtés A bűnüldözési célú titkos információgyűjtés...115

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. 5.1.1.A terror-elhárítási célú titkos információgyűjtés...114 5.1.2.A bűnüldözési célú titkos információgyűjtés...115"

Átírás

1 TARTALOM I. FEJEZET BIZONYÍTÁSELMÉLETEK A JOG VILÁGÁBAN Bevezetés A bizonyítás mint megismerési folyamat A bizonyítás egyik jogi formája, a büntetőeljárás A bizonyítékok és azok osztályozása A processzuális bizonyításelmélet A büntetőeljárási bizonyítás A megismerés összetettsége A megismerés akadályai A büntetőjogi megismerés nehézségei A hatalmi jelleg A szabályozhatóság A bizonyítás alanyai A bizonyítás tárgya A bizonyítás törvényes eszközei A perrendszerű bizonyítás A bizonyítás tárgya Konkrét példák Általánosítható megállapítások A kriminalisztikai bizonyításelmélet A nyomozástan mint gyakorlat és a kriminalisztika mint bűnügyi tudomány A kriminalisztikai feltárás sajátosságai A processzuális és a kriminalisztikai szempontok összevetése Reformnézetek a bizonyításról A titkos felderítés fogalma és formái A titkos információgyűjtés A terror-elhárítási célú titkos információgyűjtés A bűnüldözési célú titkos információgyűjtés...115

2 6 Tartalom A titkos információgyűjtés jellemzői A titkos adatszerzés A titkos adatszerzés jellemzői A titkos felderítés kriminalisztikája Irodalomjegyzék II. FEJEZET A SZAKÉRTŐI MUNKA KERETEI A szakértő A szakértő kizárása (Be.103. ) A szakértő kötelezettségei A szakértő jogai (Be ) A szakértő kirendelése (Be ) A szakvélemény formája és tartalma Az igazságügyi szakértővé válás szabályai (Szaktv. 3. ) Az igazságügyi szakértői tevékenységet végző gazdasági társaság (Szaktv ) Igazságügyi szakértői intézmények (Szaktv ): Igazságügyi szakértői testületek (Szaktv. 29. és 33/2007. (VI. 22.) IRM rendelet) Az igazságügyi szakértők díjazása (3/1986. (II. 21.) IM r.) III.FEJEZET IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN A rendkívüli halál, halottakkal kapcsolatos eljárási szabályok A helyszíni halottvizsgálatra vonatkozó általános szabályok Rendkívüli halál - Nem természetes okú halál Thanatológia A halál jelei A halál gyanújelei A halál biztos jelei Süllyedéses hullafoltok Beivódásos hullafoltok Hullamerevség (rigor mortis) A holttest lehűlése (algor mortis) Rothadás Hullaviaszos átalakulás (adipocere) Hullai kiszáradás, mumifikáció...159

3 Tartalom A halál idejének véleményezése Vitális jelenségek A vérkeringés vitális jelei A légzés vitális jelei Az emésztőrendszer vitális jelei A kiválasztás vitális jelei Vitális reakciók Hirtelen, váratlan halál Hirtelen halál, természetes halál Szívizom táplálkozási zavarai (ischaemiás szívbetegség, ISZB) A szívizom gyulladásos elváltozásai A szívizom nem gyulladásos elváltozásai A szívbillentyűk megbetegedései A főverőér betegségei A vénás rendszer betegségei A légzőszervek hirtelen halált kiváltó megbetegedései A gégevizenyő Hirtelen halált okozó hasüregi elváltozások Központi idegrendszer hirtelen halált okozó megbetegedései Csecsemőkori hirtelen halál Az erőszakos halál főbb megjelenési formái Fulladásos halál A fulladásos halál típusai A fulladásos halál általános bonclelete Orvosszakértői feladatok fulladásos halál esetén általában A hyperkapniás fulladás mesterséges okai részletesebben Lőfegyver által okozott halálozás A lövési sérülések jellegzetességei Hőkárosodások okozta halálozás Magas hőhatás Hideghatás Elektromos áram okozta halálozás Közlekedési balesetek A közlekedési balesetek rizikófaktorai Sérülések Gyalogos elütésessel járó közúti közlekedési balesetek elemzése A személygépkocsi vezetőjének és utasainak sérülései A passzív védőeszközök szerepe...195

4 8 Tartalom 7.5. Kerékpárosok sérüléseinek vizsgálata Motorkerékpárosok sérüléseinek vizsgálata Sérülések orvos szakértői véleményezése A sérülések és részeik megnevezése A sérülés orvosi leírásának szabályai A testfelszín sérüléseinek csoportosítása Élhatás okozta sérülések Heggyel bíró eszköz okozta sérülés Tompa erőbehatás okozta sérülések Túlnyújtásos, ill. szakított sérülés (vulnus lacerum) Kombinált sérülések Az orvosi látlelet (visum repertum) A látlelet jelentősége A látlelet készítésére vonatkozó jogszabályok A látlelet kiadásának költségei A látleletkészítés orvos-szakmai szabályai Jellemző hibák a látlelet készítése során A látleletkészítés szabályainak figyelmen kívül hagyásából eredő következmények Orvos szakértői személyazonosítás Mikor van szükség személyazonosításra? Csontváz, ill. holttest azonosítása Élő személy azonosítása A személyazonosság megállapításához alkalmazott módszerek Az összehasonlítás lehetséges alapjai A szakvélemény lehetséges megállapításai Csontvázlelet, holttest azonosítása Élő személy azonosítása Fogamzás, terhesség, szülés, magzatelhajtás Fogamzás in vitro fertilizáció Terhesség Tudatlanul terhes állapot Terhesség eltitkolása Képzelt terhesség, színlelés Terhességmegszakítás-magzatelhajtás Újszülött megölése, gyermekbántalmazás Újszülött megölése

5 Tartalom Az orvosszakértőnek feltett kérdések Élveszülés Érettség Életképesség Az újszülött halála Gyermekbántalmazás Fizikai bántalmazás Szexuális bántalmazás Érzelmi bántalmazás Elhanyagolás Intézményes bántalmazás Gyermek kereskedelmi célú kizsákmányolása Münchausen szindróma by proxy (MSBP) Orvosi felelősség Az orvosi tevékenység kockázata Tájékozott beleegyezés Az orvos tévedése, hibája Az orvosi felelősség formái Az orvos büntetőjogi felelőssége Orvosi műhiba A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés Az orvos bűnössége Gyakorisága Az alkoholos befolyásoltság igazságügyi orvosszakértői véleményezése Az alkohol felszívódása Az alkohol lebomlása A véralkohol görbék lefutása Alkohol-meghatározási módszerek A cselekménykor fennálló véralkohol koncentráció orvosszakértői véleményezése Kábítószer (pszichotróp anyag) hatásának orvos szakértői bizonyítása Kábítószer (pszichotróp anyag) A kábítószerhatás és fogyasztás vizsgálata A befolyásoltság orvos szakértői véleményezése A leggyakrabban használt szerek főbb jellemzői Amphetamin, metamphetamin és főbb származékai

6 10 Tartalom Kannabisz Kokain Ópiátok, ópiátszármazékok Designer drogok és félszintetikus kannabisz-származékok Benzodiazepinek Kábítószerhatás igazságügyi orvosszakértői véleményezése IV. FEJEZET IGAZSÁGÜGYI TOXIKOLÓGIA ÉS A KÁBÍTÓSZEREK BÜNTETŐJOGI SZABÁLYOZÁSA Toxikológiai alapfogalmak Bevezetés Alapfogalmak Legális pszichoaktív vegyületek Szerves oldószerek Metilalkohol (Metanol) (CH3OH) Etilénglikol (OH-CH2-CH2-OH) Etilalkohol (Etanol) (C2H5-OH) Illegális tudatmódosítók (kábítószerek-pszichotróp anyagok, ʽdizájner drogok, ʽLegal High -ok, új pszichoaktív vegyületek (ʽC lista ) Terminológia Opiátok Kokain (benzoil-metil-ekgonin) Kannabinoidok Amfetaminok Egyebek A kábítószer-fogyasztás veszélyei A kábítószer-probléma elméleti megközelítése Kábítószer-fogyasztás elleni harc Büntetőtörvények Gázok Szénmonoxid (CO) Széndioxid (CO 2 ) Cián Növényvédő szerek Igazságügyi toxikológiai vizsgálatok gyakorlata Főbb analitikai toxikológiai témájú folyóiratok

7 Tartalom Kábítószerek büntetőjogi szabályozása Kábítószerhez kapcsolódó bűncselekmények Kábítószer fogalma a Btk. alkalmazásában Kábítószer büntetőjogi értelemben vett mennyisége Mennyiségi kategóriák, határok Mennyiségi határok kender növényre, és más THC-tartalmú kábítószerekre A jogszabályban nem számszerűsített határértékek Kábítószer mennyiségek összegzése Kábítószer mennyiségek becslése le nem foglalt anyagra Kábítószer-prekurzorok szabályozása Új pszichoaktív anyagok szabályozása Új pszichoaktív anyag fogalma, a C jegyzék Generikus szabályozás: vegyületcsoportok Jegyzékre vétel, kockázatértékelés Legális tevékenységek szabályozása Bűnjelkezelés Speciális bűnjelkezelési szabályok Előzetes elkobzás Anyagismeret Természetes alapú kábítószerek Kenderből előállított kábítószerek Mákból előállított kábítószerek Kokacserjéből előállított kábítószerek Khat növény Hallucinogén hatású gombák Meszkalin Szintetikus kábítószerek Amfetamin Metamfetamin Ecstasy LSD Ketamin GHB/GBL Gyógyszerhatóanyagok Új pszichoaktív anyagok Katinonok Szintetikus kannabinoidok...322

8 12 Tartalom Új amfetamin-származékok Egyéb vegyületek, anyagok További pszichoaktív hatású növények Kábítószerek illegális előállítása Kábítószer anyagvizsgálatok Kábítószer gyorstesztek, helyszíni elővizsgálatok Kábítószer-gyanús anyagok biztosítása a szakértői vizsgálatokhoz Szakkérdések Szakértői vizsgálatok módszerei Elővizsgálatok Az elválasztás módszerei Spektroszkópiai módszerekk Hatóanyagok azonosítása Hatóanyag mennyiségének meghatározása Összehasonlító vizsgálatok Új hatóanyagok azonosítása V. FEJEZET IGAZSÁGÜGYI GENETIKA, SZEMÉLYAZONOSÍTÁS Az igazságügyi genetikai vizsgálatok alapjai és a DNS-profil nyilvántartás A biológiai minták típusai és a mintabiztosítás Az igazságügyi genetikai vizsgálatok elméleti és gyakorlati alapjai A DNS-profil nyilvántartás A DNS analitikától eltérő vizsgálati módszerek, biológiai nyomok vizsgálata, állat genetika Alacsony DNS tartalmú és degradálódott biológiai nyomok analízise A DNS degradációja, bomlási folyamatok A DNS vizsgálatot gátló anyagok A mintakontamináció veszélyei Alacsony DNS tartalmú minták analízise Leszármazási DNS markerek Y kromoszómás STR vizsgálatok A mitokondriális DNS Állati eredetű biológiai nyomok DNS vizsgálata...357

9 Tartalom Genetikai fajazonosítás Genetikai egyedazonosítás állatokban Az igazságügyi genetikai vizsgálatok statisztikai interpretációja Kategorikus és valószínűsítő véleményadás a származás megállapításában A feltételes valószínűség és a valószínűség-számítás három alaptörvénye A DNS-profil előfordulási és véletlen egyezési valószínűsége A Bayes-elvű statisztikai értékelés A Bayes-elvű statisztikai értékelés tipikus hibái A több személytől származó (ún. kevert) biológiai nyomok statisztikája Az alacsony DNS-tartalmú biológiai nyomok statisztikája Származás-megállapítási vizsgálatok statisztikája A nem rekombinálódó haploid genom vizsgálatának statisztikai interpretációja VI. FEJEZET A HELYSZÍNI SZEMLE A helyszíni szemle általános szabályai A szemle fogalma A szemle eljárásjogi fogalma A szemle kriminalisztikai fogalma A helyszín fogalma, fajtái, feladatok. A helyszíni szemle A helyszín fogalma A helyszín fajtái A helyszíni szemle fogalma A helyszíni szemle jellemzője A helyszíni szemle jelentősége A helyszíni szemle taktikai elvei A helyszíni szemle feladatai A helyszíni szemle vizsgálati módszerei Objektív (terület felosztási) módszer A szubjektív módszer A helyszíni szemle szakaszai Statikus (összképrögzítő) szakasz Dinamikus (nyomkereső) szakasz

10 14 Tartalom 1.5. A helyszíni szemle előkészítése Az ügyeletek feladatai A helyszín biztosítása és a helyszínbiztosító feladatai A szemlebizottság tagjai, feladatai A nyomszakértés gyakorlati ismeretei A nyom mint traszológiai fogalom A nyomok keletkezése Dinamikus nyom Statikus nyom Lábbelis lábnyom vizsgálat A lábbeli nyom sajátosságok információ tartalma, az egyedi sajátosságok kialakulása, értéke, reprodukciós képessége és ezek jelentősége a nyomszakértői gyakorlatban Az egyedi sajátosságok típusai Az egyedi sajátosságok mennyiségi és minőségi szerepe a lábnyom azonosításában Emberi testrészek nyomai: láb-, orr-, fog- stb. nyomok Jármű nyomok vizsgálata Zárvizsgálat Látens eszköznyomok kriminalisztikai megközelítése Csekély kiterjedésű nyom Rejtett, fedett területen leképződő nyom Nyomkeveredés, nyomszétválasztás Új lehetőségek a mikro méretű eszköznyomok vizsgálatában Egyéb vagyonvédelmi, biztonság technikai eszközök nyomtani vizsgálata Kulcsvizsgálat, másolati mintavétel nyoma Befogó szerszámok által hagyott nyomok jellemzői Letapogató fejek által hagyott nyomok jellemzői A dinamikus nyomok értékelése során tehető megállapítások Tárgyak, anyagi részek összetartozásának vizsgálata A nyomelválásos rész-egész vizsgálat Az anyagelválásos rész-egész vizsgálat Mikroanyag-maradványok vizsgálata és egyéb vizsgálatok A laboratórium felépítése Közlekedési balesetekkel kapcsolatos vizsgálatok anyagmaradványok alapján Festékek

11 Tartalom A festék, mint bűnjel Üvegvizsgálatok Izzólámpák vizsgálata A talajok szerkezete Vizsgálati módszerek Építőanyagok Az eredmények felhasználása Fegyveres bűncselekményekkel kapcsolatos vizsgálatok Lövedékmaradványok A lőszer felépítése Elsődleges lőmaradványok (gsr) Lőmaradványok biztosítása Lőmaradványok vizsgálata Magasból történő lezuhanás okainak felderítése Gyakorlati tudnivalók Lezuhanás Másik eset: idegenkezűség, vagy szándékos kiugrás? Csecsemőhalál Tűzesetek elektromos okainak feltárása Vizsgálandó anyagok Ívhúzási ömlenyek rézkábeleken Rézömlenyek speciális csiszolatainak polarizációs mikroszkópi képei Különleges esetek Mikro méretű anyagmaradványok a kriminalisztikai szakértői bizonyításokban Bevezető gondolatok A mikroméretű anyagmaradványok sajátosságai A fi zikai-kémiai anyagmaradványok fajtái A mikroméretű anyagmaradványok felkutatása A mikroméretű anyagmaradványok analitikai vizsgálata A kriminalisztikai anyagvizsgálatok leggyakrabban alkalmazott műszeres analitikai módszerei, eszközei: A mikroméretű anyagmaradványok a szakértői véleményekben Kriminalisztikai textilvizsgálatok Kriminalisztikai tűzvizsgálatok Kriminalisztikai robbanóanyag-vizsgálatok Kriminalisztikai növényvizsgálatok

12 16 Tartalom Kriminalisztikai festékvizsgálatok Okiratok vegyészszakértői vizsgálata Fegyverszakértői ismeretek A fegyverszakértői munkáról általában A fegyverszakértői munka során alkalmazott jogszabályok A fegyverszakértői munkához szükséges, jogszabályokban szereplő fogalom meghatározások A fegyverszakértői vizsgálat alapján megválaszolandó kérdések: A tárgyi bizonyítékok biztosítása A fegyverszakértői vizsgálat tárgyai A szakértői vizsgálatokhoz általában használt eszközök, berendezések A fegyverszakértői vizsgálat menete Fegyvervizsgálat Töltények vizsgálata Egyéb tárgyak vizsgálata Lőtávolság, lőirány meghatározása Különböző tárgyakon jelentkező jellegzetes lövési elváltozások A lövés leadása során nyomot hagyó alkatrészek Az azonosító vizsgálat menete A lövő kéz vizsgálata Társszakértőkkel való kapcsolat A daktiloszkópiai vizsgálat A daktiloszkópia fogalma A daktiloszkópia története A bőr szerkezete A bőrlécrendszer A bőrlécrendszer kialakulása A daktiloszkópia módszertana a következő tudományos tényeken alapszik: A daktiloszkópiai azonosítás A daktiloszkópiai azonosítás metodológiája A daktiloszkópia a kriminalisztikában Az Automatikus Ujjnyomatazonosító Rendszer Alaptételek

13 Tartalom 17 VII. FEJEZET AZ IGAZSÁGÜGYI ELMEKÓRTAN ÉS AZ IGAZSÁGÜGYI PSZICHOLÓGIAI SZAKÉRTÉS Igazságügyi elmekórtan Az igazságügyi elmeorvos szakértői vélemény Lelki egészség pszichés betegség Személyiségvonások - személyiség szerkezet személyiség A forenzikus pszichiátriában használt pszichopatológiai alapfogalmak Külső megjelenés, kontaktusfelvétel, viselkedés a vizsgálat során Pszichomotorium Tudat, tájékozódás Emlékezet, figyelem Gondolkodás, beszéd Kényszerek Affektivitás Motiváció, akarat Téveseszmék (tévhit, Wahn-téboly) Érzékcsalódások Én-kép zavar Minden egyéb észlelt jelenség Schizofrénia, schizotypiás és paranoid (deluzív) rendellenességek (F20-F29) Hangulatzavarok (affektív rendellenességek) (BNO-10: F30-F39) Tudatzavarok A tudat energetikai zavarai A tudat integrációs zavarai A tudat egyidejűleg fennálló energetikai és integrációs zavara (tudatborulás) Személyiségzavarok Specifikus személyiség rendellenességek (F60) Kevert és egyéb személyiségzavarok (F61) Tartós személyiségváltozások, amelyek nem tulajdoníthatóak agyi károsodásnak vagy betegségnek (F62) Organikus és szimptomatikus mentális zavarok (organikus megalapozottságú pszichoszindrómák, organikus pszichiátriai kórképek) (F00-F09)

14 18 Tartalom Akut organikus pszichoszindrómák (testileg megalapozott, szomatogén, exogén reakció típusú, szimptómás) (F06) Krónikus organikus pszichózisok Krónikus organikus pszichoszindrómák (organikus személyiségzavarok F07.0) Epilepsiák Időskori pszichés állapotok - kriminalitás Elbutulások (demenciák) (F00-F03) Gyengeelméjűség (mentális retardáció F70-F79) Pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok (F10-F19) A szerhasználat következtében kialakuló klinikai állapotok Alkohol okozta mentális és viselkedészavarok (F10) Kábítószerek és pszichotrop anyagok (F11 19) Kóros szokások és impulzus-kontroll zavarok (F23) Fiatalkorúak (12-14 éves) elmeszakértői vizsgálata Az Igazságügyi Elme Megfigyelő és Gyógyító Intézet (IMEI) Az igazságügyi pszichiátriai fejlődése Magyarországon ETT ISZT (Egészségügyi Tudományos Tanács, Az egészségügy területén működő igazságügyi szakértői testületet) Az igazságügyi elmeorvos szakértői vélemény értelmezésének gyakori buktatói A személyes meghallgatás stratégiája Igazságügyi pszichológiai szakértés Az igazságügyi pszichológus szakértő kompetenciája A vizsgálandó személyek köre A vizsgálati szituáció sajátosságai Az igazságügyi pszichológus szakértői vélemény A szakvélemény kialakításához rendelkezésre álló források A szakvélemény tartalmi és formai követelménye Az igazságügyi pszichológus szakértői vélemény felhasználása A vizsgálati módszerek Általános szabályok A vizsgálatban alkalmazott módszerek Ütközés a társadalmi normákkal A személy nem ismeri fel a társadalmi normákat a beszámítási képesség hiánya...589

15 Tartalom A személy ismeri, de nem fogadja el a társadalmi normákat deviáns (disszociális) norma szerint él, és cselekszik. Ebbe a körbe tartoznak a személyiségzavarok Személyiségzavarok A személy ismeri és elfogadja a társadalmi normákat, de külső vagy belső ok miatt nem képes azok teljesítésére. Ezekben az esetekben van különös jelentősége a pszichológus szakértőnek a bűncselekményhez vezető út feltárásában, a motiváció kiderítésében Kérdések az igazságügyi pszichológus szakértőhöz felnőttek esetén Általános kérdések Speciális kérdések Gyermekvizsgálatok sajátosságai A különböző életkorok jellegzetességei Családon belüli erőszak és a szexuális bűncselekmények A feljelentés hatásai Szempontok, melyeket érdemes lenne már a bejelentéskor tisztázni, de legalábbis a vizsgálat korai szakaszában Profilalkotás Néhány kifejezés, melyekkel gyakran találkozhatnak a szakértői véleményekben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN. A kriminalisztika elméleti kérdései

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN. A kriminalisztika elméleti kérdései SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN A kriminalisztika elméleti kérdései félévben 14 órában kerül sor. A tantárgy kreditértéke: 3 pont 1. téma: Bevezetés a kriminalisztikába 2. téma: A kriminalisztikában alkalmazott

Részletesebben

Droghelyzet és jogi szabályozás. Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság

Droghelyzet és jogi szabályozás. Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság Droghelyzet és jogi szabályozás Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság Kábító hatású anyagok kábítószerek ( marihuána, extasy, speed, kokain, heroin ) új pszichoaktív anyagok ( C listás anyagok

Részletesebben

1. számú melléklet a BSZKI Igazgatójának 4/2014 számú Intézkedéséhez

1. számú melléklet a BSZKI Igazgatójának 4/2014 számú Intézkedéséhez BŰNÜGYI SZAKÉRTŐI ÉS KUTATÓINTÉZET Igazgató: Dr. Nagy Gábor címzetes egyetemi docens, főtanácsos 1903 Budapest, Pf.: 314/4. Tel.: 477-2161, BM:18-334, Fax: 477-2185, BM: 18-285 w w w. b s z k i. h u Szám:29200/1339/1/2014

Részletesebben

KRIMINALISZTIKA ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK

KRIMINALISZTIKA ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK KRIMINALISZTIKA ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a bűnügyi igazgatási szak számára A tételsor (Krimináltechnikai témájú záróvizsgakérdések) 1. A kriminalisztikai célú fényképezés legfontosabb követelményei, a kriminalisztikában

Részletesebben

Dr. Nagy Gábor Csesztregi Tamás Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet Szerves Kémiai Analitikai Szakértıi Osztály

Dr. Nagy Gábor Csesztregi Tamás Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet Szerves Kémiai Analitikai Szakértıi Osztály Dr. Nagy Gábor Csesztregi Tamás Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet Szerves Kémiai Analitikai Szakértıi Osztály Az új j pszichoaktív v anyagok elterjedése a lefoglalások tükrt krében Drog Fókuszpont, F

Részletesebben

Feketepiaci helyzetkép a lefoglalt anyagok vizsgálati eredményei alapján

Feketepiaci helyzetkép a lefoglalt anyagok vizsgálati eredményei alapján Az új pszichoaktív szerek kihívásai igazságügyi szakértői szemmel Műhelykonferencia 2013. december 6. Feketepiaci helyzetkép a lefoglalt anyagok vizsgálati eredményei alapján Csesztregi Tamás Bűnügyi Szakértői

Részletesebben

A veszélyes közúti baleseteinek vizsgálata, a helyszínel kriminalisztikai aspektusai

A veszélyes közúti baleseteinek vizsgálata, a helyszínel kriminalisztikai aspektusai A veszélyes lyesárú-szállítás közúti baleseteinek vizsgálata, a helyszínel nelés s gyakorlata és kriminalisztikai aspektusai Készítette: Csatai Tamás r. százados ORFK DOK főtanár, BTE alelnök Jogszerűés

Részletesebben

31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet. az igazságügyi szakértői működésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szakértő eljárása, a szakértői vizsgálat

31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet. az igazságügyi szakértői működésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szakértő eljárása, a szakértői vizsgálat A jogszabály mai napon hatályos állapota 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet az igazságügyi szakértői működésről Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.)

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek Dr. Pikó Károly Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Kórháza

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

Dr. Somoskövi Csilla 2014. Február 19.

Dr. Somoskövi Csilla 2014. Február 19. Háziorvosi konferencia Dr. Somoskövi Csilla 2014. Február 19. Alkohol okozta mentalis zavarok Magyarországon 2013-ban 720-725 ezer fő érintett az alkoholproblémával. Népesség 4,6 %-a nagyivó 15% mértékletes

Részletesebben

A pszichopatológia alapfogalmai az igazságügyi elmeorvos szakértői vélemény. elkészültéhez és megértéséhez vezető út. Szerző: dr.

A pszichopatológia alapfogalmai az igazságügyi elmeorvos szakértői vélemény. elkészültéhez és megértéséhez vezető út. Szerző: dr. A pszichopatológia alapfogalmai az igazságügyi elmeorvos szakértői vélemény elkészültéhez és megértéséhez vezető út Szerző: dr. Máthé Magdolna 2015. október hó 12. Az igazságügyi pszichiátria alapvető

Részletesebben

Az új pszichoaktív anyagok kihívásai igazságügyi szakértői szemmel

Az új pszichoaktív anyagok kihívásai igazságügyi szakértői szemmel Az új pszichoaktív anyagok kihívásai igazságügyi szakértői szemmel Horváth Gergely Nemzeti Drog Fókuszpont Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ 2012.12.06. A Nemzeti Drog Fókuszpont

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

Szerves kémiai analitikai vizsgálatok

Szerves kémiai analitikai vizsgálatok Szerves kémiai analitikai vizsgálatok Kábítószer-vizsgáló Laboratóriumok felé: 1. A lefoglalt anyag, vagy a lefoglalt tárgy felületén található anyagmaradvány tartalmaz-e: a Btk. 459. (1) 18. alapján kábítószernek,

Részletesebben

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon Készítette: Schatz Enikı Kutatásom célja, hogy betekintést nyerjek a serdülıkori devianciák legaggasztóbb szegmensébe, a drogfogyasztásba. Célom

Részletesebben

Éves jelentés (2009): a kábítószerprobléma. Dr. Varga Orsolya Nemzeti Drog Fókuszpont 2009. november 5.

Éves jelentés (2009): a kábítószerprobléma. Dr. Varga Orsolya Nemzeti Drog Fókuszpont 2009. november 5. Éves jelentés (2009): a kábítószerprobléma Európában Dr. Varga Orsolya Nemzeti Drog Fókuszpont 2009. november 5. A legfrissebb hírek az európai kábítószerproblémáról 30 országra kiterjedő áttekintés az

Részletesebben

Anyagvizsgálati módszerek a bűnüldözésben

Anyagvizsgálati módszerek a bűnüldözésben Anyagvizsgálati módszerek a bűnüldözésben (természettudományok és bűnüldözés) Dr. Gál Tamás i.ü. vegyészszakértő Bűnügyi Szakértői- és Kutató Intézet Vázlat A kriminalisztika és az igazságügyi szakértő

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. a szakterminológiai kutatásról. Készítette: dr. Szabó Henrik. 2014. december 4.

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. a szakterminológiai kutatásról. Készítette: dr. Szabó Henrik. 2014. december 4. KUTATÁSI BESZÁMOLÓ a szakterminológiai kutatásról Készítette: dr. Szabó Henrik 2014. december 4. Bevezetés A BM Oktatási, Képzési- és Tudományszervezési Főigazgatóság felkérésére a szakterminológia kutatás

Részletesebben

A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV.

A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV. A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV. Sürgősség a pszichiátriában Bármely zavar elsősorban a viselkedésben, de gondolkodásban, észrevevésben, érzelmek területén, amely azonnali

Részletesebben

Toxikológiai Vizsgálatok a PTE Laboratóriumi Medicina Intézetében. Lajtai Anikó és Lakatos Ágnes PTE Laboratóriumi Medicina Intézet

Toxikológiai Vizsgálatok a PTE Laboratóriumi Medicina Intézetében. Lajtai Anikó és Lakatos Ágnes PTE Laboratóriumi Medicina Intézet Toxikológiai Vizsgálatok a PTE Laboratóriumi Medicina Intézetében Lajtai Anikó és Lakatos Ágnes PTE Laboratóriumi Medicina Intézet Bevezetés A toxikológiai vizsgálatok szerepe az akut intoxikációk felismerésében

Részletesebben

ÖNINGERLÉS PRANCZ ÁDÁM

ÖNINGERLÉS PRANCZ ÁDÁM ÖNINGERLÉS PRANCZ ÁDÁM Az agyi jutalmazási ( revard ) rendszere: Egyes fiziológiai tevékenységek, mint az evés, ivás, nemi kontaktus 2jutalmazottak, örömmel, gyönyörrel, kellemes érzéssel vagy kielégüléssel

Részletesebben

EGÉSZSÉG MEGHATÁROZÁSA

EGÉSZSÉG MEGHATÁROZÁSA DEVIANCIA EGÉSZSÉG MEGHATÁROZÁSA A. negatív és pozitív Negatív: valaminek a hiánya pl. a betegség hiánya Pozitív: kívánatos tulajdonság jelenléte pl. testi jóllét, lelki jóllét B. objektív és szubjektív

Részletesebben

Szabályozás és kockázatértékelés Magyarországon. dr. Csákó Ibolya 2011. 02. 22.

Szabályozás és kockázatértékelés Magyarországon. dr. Csákó Ibolya 2011. 02. 22. Szabályozás és kockázatértékelés Magyarországon dr. Csákó Ibolya 2011. 02. 22. Magyar helyzet - Kezdetek A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.)

Részletesebben

ÉLVEZETI SZEREK ALAPFOGALMAK

ÉLVEZETI SZEREK ALAPFOGALMAK ÉLVEZETI SZEREK ALAPFOGALMAK 2. héth 2009. február r 17. Szeghy Lajos Gyógyszer, drog vagy kábítószer? GYÓGYSZER: GYSZER: betegs GYÓGYSZER: betegséget get vagy nemkívánt egészségi gi állapotot megelőző

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

Kábítószeres bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Kábítószeres bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Kábítószeres bűnözés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A kábítószerek kapcsolata a bűnözéssel Visszaélés kábítószerrel (BTK 282-282/C) - fogyasztói magatartás - terjesztői magatartás Kábítószer megszerzése érdekében

Részletesebben

Orvosszakértők a büntetőeljárásban

Orvosszakértők a büntetőeljárásban Orvosszakértők a büntetőeljárásban A halottszemle és a halottakkal kapcsolatos eljárások Készítette: Milovszky Tamásné (MITRAAA.PTE) Igazságügyi igazgatási szak, levelező tagozat 1 1. Az igazságügyi szakértőkről

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok Hidasi Zoltán Szorongás Meghatározás Fiziológiás szorongás Tünetek Szorongásos zavarok Terápia Fogászati vonatkozások Félelem v. szorongás Szorongás:

Részletesebben

Díjjegyzéknél alkalmazott számítások

Díjjegyzéknél alkalmazott számítások Díjjegyzéknél alkalmazott számítások Az igazságügyi szakértık díjazását szabályozó 3/1986. (II. 21.) sz. IM rendelet alapján a díjjegyzék tételei: 1./ Vizsgálati díj (I. melléklet 45. pontja: 4000 Ft/vizsgálat)

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

Az EMCDDA az európai drogprobléma újfajta dinamikáját és dimenzióit vizsgálja

Az EMCDDA az európai drogprobléma újfajta dinamikáját és dimenzióit vizsgálja 2015. ÉVI EURÓPAI KÁBÍTÓSZER-JELENTÉS A MONITOROZÁS 20 ÉVE Az EMCDDA az európai drogprobléma újfajta dinamikáját és dimenzióit vizsgálja (2015.6.4., LISSZABON HÍRZÁRLAT WET/lisszaboni idő szerint 10.00

Részletesebben

Tanulói stressz kérdıív. Drogteszt

Tanulói stressz kérdıív. Drogteszt Tanulói stressz kérdıív Drogteszt Az Atkinson és munkatársai: Pszichológia könyv megfelelı fejezetének felhasználásával készítette - Szitó Imre, 1995. A serdülıkorú fiatal a kitöltést névtelenül végzi

Részletesebben

Droggal kapcsolatos feladatlapok Készítette: Kakuk Tímea

Droggal kapcsolatos feladatlapok Készítette: Kakuk Tímea Droggal kapcsolatos feladatlapok Készítette: Kakuk Tímea Drog- InFo Egészítsd ki a táblázatot a hiányzó adatok számaival! A szer neve: Használata: Hatása: Következményei: Por alakban kapható, Torzul a

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat működése. Magyarországi mérgezési esetek

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat működése. Magyarországi mérgezési esetek Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat működése Magyarországi mérgezési esetek ETTSZ Általános tudnivalók Jogszabályok Kémiai biztonsági törvény 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet Feladatok Terméknyilvántartás

Részletesebben

3/1986. (II. 21.) IM rendelet. az igazságügyi szakértők díjazásáról. I. Általános szabályok. A szakértői díj

3/1986. (II. 21.) IM rendelet. az igazságügyi szakértők díjazásáról. I. Általános szabályok. A szakértői díj 1. oldal, összesen: 6 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/1986. (II. 21.) IM rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról A büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény 404. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

2013-as Éves jelentés az. EMCDDA számára. Kábítószerügyi Tanács. Budapest, 2013. december 5. Horváth Gergely Csaba

2013-as Éves jelentés az. EMCDDA számára. Kábítószerügyi Tanács. Budapest, 2013. december 5. Horváth Gergely Csaba 2013-as Éves jelentés az EMCDDA számára Kábítószerügyi Tanács Budapest, 2013. december 5. Horváth Gergely Csaba Áttekintés Az új pszichoaktív szerek a kábítószerpiacon gyorsan változnak Jogszabályi változásoknak

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

DEMENCIA. Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes

DEMENCIA. Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes DEMENCIA Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes a demencia mindig tünetegyüttes, melynek hátterében sokféle betegség állhat Demencia tünetei Alaptünetek: memóriazavar ( rövid

Részletesebben

Új pszichoaktív anyagok hazai szabályozásának lehetőségei 2011. 12. 06. dr. Csákó Ibolya KKB Kábítószer Listák Szakbizottsága elnöke Herbal highs smoke herbal mixes, exotic herbal blends Herbal highs

Részletesebben

Halottakkal kapcsolatos eljárások, boncolás, boncolás elengedése és az orvos felelőssége. Dr. Magyar Lóránt

Halottakkal kapcsolatos eljárások, boncolás, boncolás elengedése és az orvos felelőssége. Dr. Magyar Lóránt Halottakkal kapcsolatos eljárások, boncolás, boncolás elengedése és az orvos felelőssége Dr. Magyar Lóránt Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet Budapest 351/2013. (X. 4.) Korm.

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

A kábítószer-fogyasztással összefüggő halálozás Magyarországon és Európában. DRD-EWS Konferencia

A kábítószer-fogyasztással összefüggő halálozás Magyarországon és Európában. DRD-EWS Konferencia A kábítószer-fogyasztással összefüggő halálozás Magyarországon és Európában DRD-EWS Konferencia Budapest, 2014. december 10. Horváth Gergely Csaba Nemzeti Drog Fókuszpont A Nemzeti Drog Fókuszpont A drogmonitorozás

Részletesebben

XIII./1. Az öngyilkosság

XIII./1. Az öngyilkosság XIII./1. Az öngyilkosság Osváth Péter dr. Bevezetés Az öngyilkos viselkedés gyakorisága és okai Az öngyilkos viselkedés a befejezett, illetve megkísérelt önpusztítás korunkban mind fontosabb népegészségügyi

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben

Drogok és hatásaik Interaktív kiállítás

Drogok és hatásaik Interaktív kiállítás Drogok és hatásaik Interaktív kiállítás Hajdúböszörményi Egészségfejlesztési Iroda 2016. február 22. 2016. március 4. Útmutató és edukációs tartalom a kiállításhoz pedagógusok számára Helyszín: Hajdúböszörmény,

Részletesebben

3/1986. (II. 21.) IM rendelet. az igazságügyi szakértők díjazásáról

3/1986. (II. 21.) IM rendelet. az igazságügyi szakértők díjazásáról 3/1986. (II. 21.) IM rendelet A büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény 404. a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 187. ában foglalt felhatalmazás

Részletesebben

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

Kritikus kábítószerek hatóanyagtartalmának fokozott monitorozása. 2009. I. hírlevél

Kritikus kábítószerek hatóanyagtartalmának fokozott monitorozása. 2009. I. hírlevél Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet Monitoring hírlevél 9. július 24. Kritikus kábítószerek hatóanyagtartalmának fokozott monitorozása 9. I. hírlevél Tartalom 1 Köszöntı 2 A heroin tartalmú porok koncentrációja

Részletesebben

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében Dr. Felvinczi Katalin Ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztérium Mi is a mentálhigiéne? Nem csupán a pszichés

Részletesebben

Hullajelenségek Algor mortis Pallor mortis Livor mortis Rigor mortis Cruor postmortalis Decompositio postmortalis -

Hullajelenségek Algor mortis Pallor mortis Livor mortis Rigor mortis Cruor postmortalis Decompositio postmortalis - Hullajelenségek Algor mortis a holttest kihűlése Pallor mortis hullai sápadtság Livor mortis hullafolt Rigor mortis hullamerevség Cruor postmortalis - hullai véralvadék Decompositio postmortalis - a holttest

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás Víztisztítási technológiák Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem. RKK. 2010. Vízfelhasználások Közműolló VÍZFORRÁSOK Felszíni és felszín alatti vizek

Részletesebben

Chemistry our life, our future. Kémia a mi életünk, a mi jövőnk. Designer drogok. Történelmi visszapillantás és s előretekintés.

Chemistry our life, our future. Kémia a mi életünk, a mi jövőnk. Designer drogok. Történelmi visszapillantás és s előretekintés. Chemistry our life, our future Kémia a mi életünk, a mi jövőnk A KÉMIA NEMZETKÖZI ÉVE Designer drogok Történelmi visszapillantás és s előretekintés Ujváry István Nemzeti Drog Fókuszpont konferencia - Designer

Részletesebben

GRASSROOTS Gyermekvédelem

GRASSROOTS Gyermekvédelem GRASSROOTS Gyermekvédelem A gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás lényege a gyermekkel szembeni bárminemű rossz bánásmód egy szűk közösségen (pl:családon) belül, amelynek szerepe éppen a gyermek védelme

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

Az új pszichoaktív anyagokhoz kapcsolódó jogszabályi változások

Az új pszichoaktív anyagokhoz kapcsolódó jogszabályi változások Az új pszichoaktív anyagokhoz kapcsolódó jogszabályi változások Az új pszichoaktív szerek kihívásai igazságügyi szakértői szemmel Nemzeti Drog Fókuszpont Műhelykonferencia Budapest, 2012. december 6. Miért

Részletesebben

Kéz- és lábápoló, műkörömépítő. 31 815 01 0000 00 00 Kéz- és lábápoló, műkörömépítő 2/43

Kéz- és lábápoló, műkörömépítő. 31 815 01 0000 00 00 Kéz- és lábápoló, műkörömépítő 2/43 A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Drogproblémák ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Drogproblémák ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Drogproblémák ea. vázlat DROGPROBLÉMÁK Fogyasztási típusok Absztinens Kísérletező Szociális, rekreációs Helyzetfüggő Intenzifikált Kényszeres DROGPROBLÉMÁK A drogok felosztása Pszichoaktív

Részletesebben

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A rendőrség gazdaságvédelmi szervezete Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Megyei Rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

CSALÁDTERVEZ TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE. Dr. Erős s Erika

CSALÁDTERVEZ TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE. Dr. Erős s Erika CSALÁDTERVEZ DTERVEZÉS KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE Dr. Erős s Erika A családtervez dtervezés s törtt rténete Magyarországon gon Veleszületett letett rendellenességek (CA) Jelenleg

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

A Környezettan alapszak (BSc) záróvizsga témakörei

A Környezettan alapszak (BSc) záróvizsga témakörei A Környezettan alapszak (BSc) záróvizsga témakörei Általános szakmai témakörök 1. A környezet értelmezése, fogalma és elemei. Természeti környezet, környezeti erőforrások és védelmük, épített környezet,

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Útmutató a Jegyzőkönyv az agyhalál megállapításáról nevű dokumentum kitöltéséhez

Útmutató a Jegyzőkönyv az agyhalál megállapításáról nevű dokumentum kitöltéséhez Útmutató a Jegyzőkönyv az agyhalál megállapításáról nevű dokumentum kitöltéséhez Vonatkozó jogszabályok: 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyről szóló

Részletesebben

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről O R S Z Á G O S K É M I A I B I Z T O N S Á G I I N T É Z E T Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről 2011 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat B u d a p e s t 2 0 1 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 197-06 Bevezetés a jogtudományba A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jogi alapfogalmak, a közigazgatási

Részletesebben

Dr. Bényi Mária Egészségfejlesztés közoktatási intézményekben Budapest 2007. február 28.

Dr. Bényi Mária Egészségfejlesztés közoktatási intézményekben Budapest 2007. február 28. Baleset-megelızés gyermekkorban Dr. Bényi Mária Egészségfejlesztés közoktatási intézményekben Budapest 2007. február 28. 0 18 éves korban baleset következtében meghaltak száma 2000-2004 Halálok 0 18 éves

Részletesebben

A vibráció mint kockázati tényező

A vibráció mint kockázati tényező A vibráció mint kockázati tényező Dr. Martin János OMFI Zaj-, Rezgés-, Megvilágítás Technikai Laboratórium 2010.05.12.. REZGÉSEXPOZÍCIÓ FORMÁI EGÉSZTEST LOKÁLIS 2 3 Egésztest rezgés hatása az emberi szervezetre

Részletesebben

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Bizottság jelentése szerint Európában több alkoholt fogyasztanak az emberek, mint a világon bárhol. Ez azt jelenti,

Részletesebben

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek I. Alapvető meghatározások I.1. A jelen feltételek alapján létrejövő szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

Speciális szükséglet megállapításának pszichiátriai vonzatai

Speciális szükséglet megállapításának pszichiátriai vonzatai Speciális szükséglet megállapításának pszichiátriai vonzatai Speciális szükséglet indokai: 1 Súlyos magatartászavar 2 Kriminális cselekmények szükség van pszichiáterre 3 Pszichoaktív anyaghasználat Speciális

Részletesebben

Általános jogi ismeretek IV.

Általános jogi ismeretek IV. Általános jogi ismeretek IV Dr Bárányos Bernadett ELTE ÁJK TÁMOP-557-08/1-2008-0001 I Általános büntetőjogi ismeretek TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Büntetőjog fogalma Objektív értelemben: a büntetőjog azon

Részletesebben

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben,

Részletesebben

Kritikus kábítószerek hatóanyag-tartalmának fokozott monitorozása. 2010. III. hírlevél

Kritikus kábítószerek hatóanyag-tartalmának fokozott monitorozása. 2010. III. hírlevél Monitoring hírlevél 2. október Kritikus kábítószerek hatóanyag-tartalmának fokozott monitorozása 2. III. hírlevél Tartalom 1 Bevezető 2 A heroin tartalmú porok koncentrációja 3 Az amfetamin tartalmú porok

Részletesebben

A halottakkal kapcsolatos eljárás egészségügyi feladatai a fegyveres testületeknél

A halottakkal kapcsolatos eljárás egészségügyi feladatai a fegyveres testületeknél A halottakkal kapcsolatos eljárás egészségügyi feladatai a fegyveres testületeknél Csizmár Attila sz. szds., egészségügyi tiszt MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG EGÉSZSÉGÜGYI FŐNÖKSÉG HM Tel.:

Részletesebben

Bevezető. Mit is nevezünk kábítószernek?

Bevezető. Mit is nevezünk kábítószernek? Bevezető A kábítószer (drog) fogyasztása mind az egyén, mind pedig a társadalom szintjén mérhetetlenül káros. Divatból vagy új élmények szerzése miatt elfogyasztott első adag után nagyon könnyű a kábítószerhez

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

4/2014. (II. 21.) ORFK utasítás. a Rendőrség Drogellenes Stratégiájáról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

4/2014. (II. 21.) ORFK utasítás. a Rendőrség Drogellenes Stratégiájáról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 4/2014. (II. 21.) ORFK utasítás a Rendőrség Drogellenes Stratégiájáról 1 Szám: 4/2014. A Rendőrség a nemzeti és nemzetközi jogon alapuló kábítószer kínálat- és keresletcsökkentési kötelezettségeinek teljesítése

Részletesebben

Krimináltechnika. Módszertani segédlet a pályaorientált középiskolai rendészeti képzés oktatóinak. Készítette: Bárány Zoltán r.

Krimináltechnika. Módszertani segédlet a pályaorientált középiskolai rendészeti képzés oktatóinak. Készítette: Bárány Zoltán r. Krimináltechnika Módszertani segédlet a pályaorientált középiskolai rendészeti képzés oktatóinak Készítette: Bárány Zoltán r. alezredes Javaslatok az oktatáshoz, kooperatív tanulási módszerek alkalmazása

Részletesebben

Ajánlás CSALÁDOK ÁTMENETI. Az ajánlást készítő intézmény neve: ... Kontakt személy neve/beosztása: ... Intézmény címe: ... Elérhetősége: ...

Ajánlás CSALÁDOK ÁTMENETI. Az ajánlást készítő intézmény neve: ... Kontakt személy neve/beosztása: ... Intézmény címe: ... Elérhetősége: ... Ajánlás Az ajánlást készítő intézmény neve: Kontakt személy neve/beosztása: Intézmény címe: Elérhetősége: A család elérhetősége: A család adatai: Név: Születési hely, idő: Állandó lakcím: Tartózkodási

Részletesebben

TÖRVÉNYESSÉGE ÉS A BIZONYÍTÉKOK ÉRTÉKELÉSE. A bizonyítás tárgya

TÖRVÉNYESSÉGE ÉS A BIZONYÍTÉKOK ÉRTÉKELÉSE. A bizonyítás tárgya végrehajtás szervezete továbbítja, a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendeletben foglaltak szerint. Az első két nyilvántartás közvetlen felhasználói a büntetőeljárásban közreműködő szervek, a harmadik adatbázisnak

Részletesebben

Elekes Zsuzsanna. Egészségkárosító magatartások

Elekes Zsuzsanna. Egészségkárosító magatartások Elekes Zsuzsanna Egészségkárosító magatartások Ez a tantárgyi prezentációs anyag az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, a TAMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-0043

Részletesebben