A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS NÉHÁNY FEJEZETÉNEK VAS MEGYEI HELYZETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS NÉHÁNY FEJEZETÉNEK VAS MEGYEI HELYZETE"

Átírás

1 NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS NÉHÁNY FEJEZETÉNEK VAS MEGYEI HELYZETE Készítette: Dr. Stánitz Éva megyei tisztifőorvos Készült: november 27.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. VÁLTOZÁSOK AZ ÁNTSZ VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVÉNÉL... 3 II. VAS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE... 4 DEMOGRÁFIA... 4 III. VAS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA A VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE TÜKRÉBEN Nem fertőző betegségek epidemiológiája Fertőző betegségek epidemiológiája Egészségfejlesztés Egészségügyi Elemzési és Támogató Osztály IV. SWOT-ANALÍZIS

3 I. Változások az ÁNTSZ Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél A megyei struktúra visszaszervezése január 1-ével megtörtént a 288/2010.(XII. 21.) Kormányrendelet értelmében. A Kormányhivatalokhoz került a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, melynek vezetője Dr. Stánitz Éva megyei tiszti főorvos. Megyénkben január 01-től I. fokon három kistérségi, II. fokon a megyei szakigazgatási szerv látja el a feladatokat. 1. ábra Vas megye térképe VMK NSZSZ Szombathelyi, Csepregi, Kőszegi Kistérségi Intézete Dr. Gyánó Gabriella Kistérségi tisztifőorvos Létszám:15 fő Lakosságszám: Település szám:70 Egységek száma:260 VMK NSZSZ Sárvári, Celldömölki Kistérségi Intézete Dr.Wächter Valter László Kistérségi tiszti főorvos Létszám: 10 fő Lakosságszám: Település szám: 61 Egységek száma: 203 VMK NSZSZ Körmendi, Őriszentpéteri, Szentgotthárdi, Vasvári Kistérségi Intézete Dr.Szücs László Mb. Kistérségi tiszti főorvos Létszám: 10 fő Lakosságszám: Települések száma:85 Egységek száma:331 A megyei struktúra helyreállítása négy év régiós szervezeti rendszer után számos humán erőforrás problémát okozott. Közel egy év elteltével sikerült a teljes személyi struktúrát felépíteni, valamennyi megyei és kistérségi pozícióban megfelelő végzettségű vezető és szakember áll rendelkezésre. Személyi változás történt 2011 évben a kistérségi intézetek vezetése élén, Szombathelyi, Csepregi, Kőszegi kistérségi népegészségügyi intézetének tisztifőorvosa Dr. Gyánó Gabriella került kinevezésre. Sárvári, Celldömölki kistérségi intézetének tisztifőorvosa Dr. Wächter Valter László. Körmendi, Őriszentpéteri, Szentgotthárdi, Vasvári kistérségi intézet megbízott tisztifőorvosa Dr. Szücs László. 3

4 II. Vas megye népegészségügyi helyzete A megye népegészségügyi helyzetét a lakosság egészségi állapotának és az egészségi állapotot befolyásoló tényezőknek az elemzésével mutatjuk be. Elemzésünk általunk meghatározott szempontok szerint, a Kormányhivatal Népegészségügyi Szerve tevékenységének a tükrében készült. Demográfia Vas megye lakossága január 1-én fő, a megyeszékhelyen fő volt. A vizsgált adatok alapján a lakosság számának csökkenésében folyamatos tendencia figyelhető meg. Az élve születések száma 2009-től folyamatos csökkenés állapítható meg (2009-ben 8,1/1000 fő volt,míg 2011-ben 7,1/1000 fő). A halálozásoké 2011-ben 13,6/1000 fő. A Vas megyei halálozások száma az elmúlt évekhez hasonlóan alakult, mint az országos átlag. A megye népességének csaknem egyharmada lakik a megyeszékhelyen, és szintén egyharmada lakosúnál kisebb településeken (lásd megyetérkép). A megyében a népességszám csökkenés alapvető oka az élveszületések számának a visszaesése, míg a halálozások száma stagnál a vizsgált időszakban ban Vas megyében a lakosság száma még fő volt. A migráció és a természetes fogyás együttes hatása a lakosságszám csökkenését eredményezte a megyében. 2. ábra Élve születések száma 1000 főre Vas megye Magyarország 4

5 % életév 3. ábra Születéskor várható átlagos élettartam Vas m. férfi Vas m. nő Magyarország férfi Magyarország nő A Vas megyei születéskor várható átlagos élettartam az országos átlagnak megfelelően alakul. Vas megyében a nők esetében: 78,5 életév, a férfiaké 70,7 életév. Az elmúlt évekhez képest mindkét nem esetében kis mértékű emelkedés állapítható meg. Továbbra is tapasztalható ugyanolyan mértékű különbség a férfi lakosság és a női lakosság születéskor várható átlagos élettartama között. A megye népességét nem és életkor szerint a korfa mutatja (5-6. ábra). 50 éves kortól női többlet látható a férfiak számával szemben, amely a 65. életévtől kifejezetté válik, összefüggésben a férfiak alacsonyabb várható átlagos élettartamával ben a vizsgált adatok alapján megállapítható, hogy a férfi és nők aránya már a 60. életévtől egyre nagyobb eltérést mutat. A megye népességének struktúrájánál a lakosság erőteljes és fokozódó öregedése állapítható meg. Míg a természetes fogyás Celldömölk kistérségében gyakorlatilag egyenletes, addig a Sárvári kistérségben ez a mutató évről évre romlik ben kiugró értéket mutatott. A 15 év alattiak számbeli eltérése az országos átlagtól jóval alacsonyabb (lásd élve születési adatok). Vas megye demográfiai helyzetét is negatív előjelű természetes szaporodás, azaz fogyás jellemzi. A megyében a vizsgált időszakban megállapítható, hogy folyamatosan emelkedik az öregedési index, ez azt jelenti, hogy a 65 év feletti lakosság aránya növekszik a 15 év alattiakhoz képest. 4. ábra A 15 év alattiak és 65 év felettiek aránya Vas megyében és Magyarországon Vas megye -15% Vas megye +65% Magyarország -15% Magyarország +65%

6 5. ábra Vas megye Korfa 2007 Férfi Nő ábra Vas megye Korfa 2011 Férfi Nő

7 A vizsgált időszakban a csecsemőhalandóság 2006-tól meredeken emelkedik, 2009-es csúccsal, majd folyamatos csökkenés állapítható meg, de az alábbi adatok alapján így is az országos átlag felett vagyunk. 7. ábra Csecsemőhalandóság Vas megyében és Magyarországon 1000 élveszülöttre Mo Vas m

8 III. Vas Megye népegészségügyi helyzetének bemutatása a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve szakmai tevékenysége tükrében 1. kép Intézetünk 8. ábra Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Irányítási, felügyeleti, ellátási Szintek 8

9 1. Nem fertőző betegségek epidemiológiája A évi haláloki struktúrát vizsgálva Vas megyében a teljes lakosság körében (lásd: 13. ábra és 14. ábra) vezető helyet mindkét nemnél a keringési betegségek foglalják el (nők: 52,2%, férfi: 42%).Ezt követi a daganatos betegségek által okozott halálozás (nők: 22,2%, férfi: 27,5%). Férfiaknál a Morbiditás és mortalitás külső okai (7,2%), nőknél az emésztő és légzőrendszer betegségei kerültek a harmadik helyre (4,1%). Keringési rendszer betegségei által okozott halálozás A rendelkezésre álló adatokból leolvasható, hogy a nőknél a keringési megbetegedések okozta halálozás jóval (10%) magasabb, ez országos viszonylatban is így van. A 9-es ábrán megfigyelhető, hogy 2008-tól folyamatosan nyílt az olló a két nem közötti halálozás adatait tekintve. A haláloki struktúrát vizsgálva, megállapítható, hogy a Sárvár kistérség területén a keringési rendszer okozta halálozás a megyei átlagnál jóval magasabb (nőknél: 56,6%, férfiaknál: 47,8%) különösen a férfiak körében. Szombathely, Csepreg, Kőszegi kistérség esetében pedig a megyei átlag alatt van. 9. ábra Keringési megbetegedések okozta halálozás 1000 főre Vas Férfi Mo Férfi Vas Nő Mo Nő 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,

10 A daganatos betegségek okozta halálozás Vas megyében a férfiak korai daganatos halálozásának 27%-át a légcső, hörgő és tüdő rosszindulatú daganatos megbetegedései okozzák. Az emésztőrendszer daganatos megbetegedési haláloki jelentőségű, mely szintén 27%. Ennek jelentős részét a vastag és végbélrák teszi ki. Nőknél az emésztőrendszeri rosszindulatú daganatos megbetegedései okozzák, amely 22%. Az emlőrák a második vezető halálok a daganatos megbetegedéseken belül, ez 16%, a harmadik pedig a légcső, tüdő, hörgő daganatos halálozás 14%. A magyar átlaghoz viszonyítva közel azonos a daganatos haláloki struktúra. Nőknél az emlődaganat okozta halálozás Vas megyében magasabb 2%-al, férfiaknál a prosztata rák halálok 2%-al alacsonyabb Vas megyében, mint az országos átlag. A kistérségek adatait elemezve, megállapítható, hogy a daganatos megbetegedés okozta halálozás celldömölki férfiak esetében jóval magasabb a megyei átlagnál (32%), a Szombathelyi, Csepregi és Kőszegi kistérségben a megyei átlag körül alakulnak az értékek. Morbiditás és mortalitás külső okokra visszavezethető halálozás A férfiaknál emelkedett, amely duplája a női halálozásnak, Celldömölki kistérség területén ez a szám még magasabb (9,2%) Ez a közlekedési balesetek, és befejezett öngyilkosságok nagy száma miatt van így. Hétszer annyi férfi vetett véget önkezével életének mint nő, és négyszer annyi férfi szenvedett el halálos közlekedési balesetet mint nő. A 10. ábrán megfigyelhető, hogy 2009-től meredek emelkedést mutat a férfi halálozás Vas megyében, míg a nőknél kisebb mértékű az emelkedés. Feltételezzük, hogy ezen okok között a gazdasági válság is szerepelhet. 10. ábra Morbiditás és Mortalitás külső okai okozta halálozás főre Vas Férfi Mo Férfi Vas Nő Mo Nő 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Érdekes képet mutat az öngyilkos halálozás, amely az országos átlagtól eltér mindkét nem vonatkozásában. Az országos adatok alapján 2006-tól nem tapasztalható látványos változás, sőt a férfiaknál enyhe csökkenést mutat. Ezzel szemben Vas megyében 2008-ban mindkét nemnél kiugrás állapítható meg, majd 2009-ben visszaesés, majd folyamatos emelkedést mutatnak az adatok, de így is az országos átlag alatt van. 10

11 főre 11. ábra Öngyilkosság és önsértés okozta halálozás főre Vas Férfi Mo Férfi Vas Nő Mo Nő 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Emésztőrendszer okozta halálozás tekintetében a májbetegségek, ezen belül is az alkoholos eredetű halálokok dominálnak. Férfiaknál ez háromszorosa, mint nőknél. Ez az országos átlag szerint alakul Vas megyében. Légző rendszer betegségei okozta halálozásnál megfigyelhető a lassú csökkenés többszöri kiugrással. Ezek az értékek mindkét nemnél az országos átlag alattiak. A Kormányhivatal Győr- Moson- Sopron megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által készített statisztika alapján ki kell emelnünk Szentgotthárd térségét a légző rendszer betegségei okozta halálozás tekintetében. Itt a férfiaknál 3,9 - szeres a halálozás, nőknél 3,7- szeres a kockázat (2010-es adat) Győr-Sopron megyéhez viszonyítva. Ez a helyzet már több éve fennáll. Az egyéb haláloki tényezők között vezető helyen áll az endokrin táplálkozási és anyagcsere betegségek okozta halálozás, ezen belül is a cukorbetegség mint fő haláloki tényező. Vas megyében 2011-ben 97 nő halt meg diabetesben, míg férfiak közül 59 fő. 11

12 12. ábra Haláloki struktúra Magyarországon és Vas megyében % Fert. Dag. Kering. Légző. Emésztő. Külső ok Egyéb 80% 60% 40% 20% 0% Vas m. nők Vas m. férfi Mo. nő Mo. férfi 13. ábra Vas megyében a haláloki struktúra megoszlása 0-X éves korú férfi lakosság körében 2011 Morbiditás és mortalitás külső okai 7,2% Egyéb halálokok 9,9% Fertőző és élősdiek okozta betegségek 0,6% Emésztőrendszer betegségei 7,1% Légzőrendszer betegségei 5,6% Keringési rendszer betegségei 42,0% Daganatok 27,5% 12

13 14. ábra Vas megyében a haláloki struktúra megoszlása 0-X éves korú női lakosság körében 2011 Morbiditás és mortalitás külső okai 3,7% Emésztőrendszer betegségei 4,1% Légzőrendszer betegségei 4,1% Egyéb halálokok 13,2% Keringési rendszer betegségei 52,2% Fertőző és élősdiek okozta betegségek 0,6% Daganatok 22,2% Morbiditás Vas megyében 2011-ben a háziorvosoknál nyilvántartott, gondozott betegek száma fő. A házi gyermekorvos és vegyes körzetben nyilvántartott gondozott gyermekek száma: fő évesek körében kiemelkedő a vér és vérképzőszervi és immunbetegségek (37%), az astma (16%), magas vérnyomás betegség, cukorbetegség különösen az 5-14 éves korcsoportoknál. A deformáló hátgerinc elváltozások (24%) pedig évesek körében a legjelentősebb. A nyilvántartásban szereplő gondozott gyermekek 5%-nál az elhízást emelnénk ki. A felnőtt gondozottaknál (18-X éves) a magas vérnyomás betegség a leggyakoribb (43%), ezt a szívkoszorúér betegségei (ISZB) (17%) majd a cukorbetegség (Diabetes) (16%), agyérbetegségek (6%), rosszindulatú daganatos megbetegedések 5% követik. 13

14 1. táblázat háziorvosi szolgálathoz bejelentkezettek betegségei 2011-ben Vas megyében Megbetegedés BNO- 10 Korcsoport X Összesen Magasvérnyomás betegségek I10-I Szívkoszorúér betegségek (ISZB) I20-I Agyérbetegségek I60-I Cukorbetegség (diabetes) E10-E Idült alsólégúti betegségek közül J40-J Asthma J Rosszindulatú daganatok C00-C Vér- és Vérképzőszervi, immunrendszeri megbetegedések Deformáló hátgerincelváltozások D50-D M40- M

15 2. Fertőző betegségek epidemiológiája Osztályvezető: Dr. Tompity Tünde Járványügyi helyzet elemzése Bejelentett fertőző betegségek Vas megyében Vas megye illetékességi területén évben 2766, míg évben 2823 volt a jelentett fertőző megbetegedések száma. A növekedés 2%. Intézetenkénti lebontásban a fertőző megbetegedések száma az alábbiak szerint alakult: a Szombathelyi, Csepregi, Kőszegi Kistérségi Intézetnél (későbbiekben: Szombathelyi Intézet) évben 161 esettel-10,39%-al nőtt a bejelentések száma (2010. évben:1549; évben: 1710) a Sárvári, Celldömölki Kistérségi Intézetnél (későbbiekben: Sárvári Intézet) évben 75 esettel-15,8 %-al csökkent a jelentett fertőző megbetegedések száma (2010. évben:474; évben: 399) a Körmendi, Őriszentpéteri, Szentgotthárdi, Vasvári Kistérségi Intézetnél (későbbiekben: Körmendi Intézet) évben 29 esettel-3,9%-al csökkent a bejelentések száma (2010. évben: 743; évben: 714) A fenti adatokból kitűnik, hogy a Szombathelyi Intézetnél emelkedés, a Sárvári és Körmendi Intézetnél csökkenés jelentkezett, így Vas megye egészét tekintve a 2011 évben jelentett fertőző megbetegedések száma jelentős emelkedést nem mutat az előző évi adathoz képest, mindössze 2 %. Összességében elmondható, hogy mindhárom kistérségi intézetnél a salmonellosis bejelentések száma emelkedett (30 %-os növekedés), a mononucleosis infectiosa és a Lymekór bejelentések száma csökkent (megyei szinten a 2010-es évi esetszám 56,25%-a, illetve 61 %-a a tárgyévi bejelentés) lakosra vizsgálva megyei (és kistérségi) szinten a leggyakrabban jelentett fertőző betegség a enteritis infectiosa volt (520 %ooo). A salmonellosis (78%ooo) ritkábban diagnosztizált kórkép megyei szinten -vagyis összességében-, mint a campylobacteriosis (109 %ooo), azonban ez az arányszám területenként jelentős szórást mutat (előfordul kistérségenként 73%ooo:45%ooo, illetve 85%ooo:153%ooo is). Vas megyében a 2 hepatitis infectiosa esetet 2 főnél igazolt HBV fertőzés képviseli. Idegrendszeri fertőző betegségeket tekintve a Körmendi kistérség esetszáma emelkedik ki: 14,5 %ooo purulens meningitis, 7,2 %ooo meningitis epidemica, illetve 21,7 %ooo kullencsencephalitis köszönhető a területen zajlott járványoknak. Fertőző beteg halálozások Tárgyévben megyénkben 7 fertőzőbeteg okozta halálozás került rögzítésre a fertőzőbeteg jelentő rendszerbe. Vas megyében a bejelentett fertőző megbetegedés okozta halálozás 2,72 %ooo-t jelent lakosra vonatkoztatva. A legfiatalabb 16 éves (Angliában elhalt szakközépiskolás tanuló, a legidősebb 77 éves volt. Az átlagéletkor 54 év, a női:férfi arány 5:2. 15

16 A bejelentett fertőző megbetegedések okozta halálozásnak 71%-a idegrendszeri fertőző betegség (5 fő), 14%-ban halálokként enterális infekció szerepel. 2 beteg pneumococcus meningitisben, szintén két beteg meningitis purulenta k.m.n.-ben, további 1-1 beteg meningitis epidemica, enteritis infectiosa és tetanusz fertőzés okozta diagnózissal került rögzítésre. A 2011-ben jelentett gennyes agyhártyagyulladások (17 meningitis purulenta) 29,4%-a (5 eset) végződött halállal. Közösségi és területi gastroenteritis járványok Tárgyévben területünkön 20 enterális járvány került nyilvántartásba: 8 családi, és 12 közösségi járvány. A közösségi járványok kizárólag fekvőbetegellátó osztályokat és szociális otthonokat érintettek. Salmonella Enteritidis okozott 4 családi járványt, 2-2 esetben calicivírus, illetve rotavírus által okozott járványokat regisztráltunk. A közösségi járványoknál 8 esetben calicivírus, 1-1 esetben rotavírus valamint Cl. difficile volt a kórokozó, 2 járvány ismeretlen eredetűként került lezárásra. Védőoltások Életkorhoz kötött kötelező védőoltások teljesítése minden oltás vonatkozásában 99 % feletti. Vas megyében es epidemiológiai évben meningococcus meningitis járvány zajlott. A járvány leginkább a Körmenden lakó vagy, ott közösségbe járó éves korosztályba tartozó fiatalokat érintette, ezért az a döntés született, hogy a fenti korosztályba tartozó fiatalok között védőoltási kampányt szervezzünk. Az első védőoltási kampányban két körmendi középiskola diákjai részesültek önkéntes alapon, térítésmentes védőoltásban, melyhez az oltóanyagot az ÁNTSZ központi készletéből biztosították. Az oltási kampány során márciusában a két körmendi középiskolába járó gyermekek 95 %-a (623 tanuló) részesült a térítésmentes védőoltásban. Március hónapban újabb megbetegedések fordultak elő, nem volt kizárható a területi járvány intenzitásának erősödése. Az OEK mindezek alapján javasolta a védőoltási kampány egész Vas megyére történő kiterjesztését a éves korosztályba tartozó fiatalok körében. A védőoltási kampány május-júniusban zajlott, 3 hétig. A fenti korosztályba Vas megyében tanuló tartozott, közülük 7891 fő (58,44 %) részesült a térítésmentes meningococcus elleni védőoltásban. Az átoltottsági arány kistérségenként változó volt: Körmendi Kistérségi Intézet illetékességi területén 77,9 %, a Sárvári Kistérség területén 66,1%, a Szombathelyi Kistérség területén 56,6 %. A 2010/2011. évi influenza szezonban a térítésmentes FLUVAL AB oltóanyag felhasználás 79,9 %-os volt. Két Kistérségi Intézet területén meghaladta a 80,0 %-ot ( Körmendi és Szombathelyi) a Sárvári Kistérségi Intézet területén 72,3 %. Újszülöttek HBV fertőzésének megelőzésére irányuló program Megyénkben az NSZSZ keretében egy HIV/AIDS tanácsadó működik. Heti egy alkalommal 2 órában van vérvétel és tanácsadás. A rendelő a vonatkozó minimumfeltételeknek megfelelő, érvényes működési engedéllyel rendelkezik. Vérvételt és tanácsadást a Járványügyi Osztály közegészségügyi felügyelője végezte, aki a HIV/AIDS counselling tanfolyammal rendelkezik. A rendelőben történik az anyatejet adni szándékozó nők vérvétele is HIV vizsgálatra. 16

17 Tárgyévben 35 személy kért anonim, 31 személy pedig nevesített HIV szűrést. A véreket a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Szerológiai Laboratóriumába küldjük vizsgálatra, heti egy alkalommal. Az anonim vizsgálatra jelentkezők közül egy férfi HIV pozitivitására derült fény. Anyatej leadás előtt 33 nő vérvétele történt HIV vizsgálatra, valamennyi negatív eredménnyel. A megyében egy oltóhely működik az NSZSZ keretein belül ben mintegy 150 fő jelent meg utazási tanácsadáson. 125 fő részesült utazással kapcsolatos védőoltásban oltás, valamint 41 fő szezonális influenza elleni védőoltásban. Egészségügyi kártevők elleni védekezés Az év folyamán több tetvességi vizsgálatra került sor (kb. 25 %-al) a gyermekkollektívákban és sokkal több egészségnevelő, felvilágosító előadást tartottak a védőnők, valamint a Szakigazgatási Szerv munkatársai is a fejtetveséggel kapcsolatban óvodai, iskolai közösségekben. A bölcsödékben továbbra is gond a tetvességi vizsgálatok végzése, mert nem tartoznak a védőnői szolgálatokhoz, de megyénkben ezekben a közösségben nem okoz problémát a fejtetvesség. A fejtetvesség mértéke Vas megyében 2011-ben sem haladta meg az előző évek szintjét. Személykezelésre Pedex és Nittyfor tetűírtó készítményeket alkalmaztunk a szociálisan rászoruló családok részére, korlátozott mértékben ben az előző évhez viszonyítva 50%-al kevesebb Pedex-et és 60 %-al kevesebb Nittyfort használtunk fel. A Kistérségi Intézetek nyilvántartás vezetnek a gócgyanús családok tagjairól, és a számukra kiadott tetűirtó szerek mennyiségéről. Azon gyermekkollektívákban és családoknál ahol visszafertőződést tapasztaltak a Kistérségi Intézetek munkatársai is végeztek fejtetvességi vizsgálatokat. Megyénkben egy alkalommal határozatra volt szükség fejtetvesség megszüntetését elrendelni kiskorú törvényes képviselőjének kötelezése formájában. Illetékeségi területünkön 3 hajléktalan szálló működött, de egyet az év folyamán az illetékes önkormányzat megszüntetett. A hajléktalanok elhelyezésének biztosítása érdekében a megmaradó szállók egyikében történt férőhelyszám bővítés. A két szálló férőhelyszáma 100 személy állandó ellátására alkalmas, továbbá 50 fő éjszakai ellátására, ez utóbbi férőhelyek csak a téli időszakban vannak kihasználva. A hajléktalanszállókon orvosi ellátás biztosított, továbbá egészségügyi szakképesítéssel is rendelkező személyeket is foglalkoztatnak. A tetvességi vizsgálatokat az egészségügyi képesítéssel rendelkező személyzet végzi. A szállók higiénés ellenőrzését minden évben a megyei intézet munkatársai végzik. Mindkét intézmény személyi és tárgyi feltételei megfelelőek a hajléktalanok ellátásához. Ellenőrzésünk kiterjed a tetvességi helyzet felmérésére is, de az intézmények nyilvántartása szerint fejtetvesség előfordulását tárgyévben nem tapasztalták. Ruhatetvesség és lapostetvesség megyénkben nem fordult elő. Egyéb egészségügyi kártevők vonatkozásában a Kistérségi Intézetekhez néhány lakossági panaszbejelentés érkezett, főleg patkányjárással kapcsolatban. Az eseteket minden bejelentést követően kivizsgálták és átirat vagy határozat formájában történt intézkedés. 17

18 Összefoglalva Vas megye járványügyi helyzete az országoshoz hasonlóan kedvező. Kedvező jelenségek 2011-ben nem fordult elő hepatitis A fertőzés, életkorhoz kötött kötelező védőoltásokkal megelőzhető betegség továbbá pl. vérhas, botulizmus. Nem jelentettek tularémiát (nyúlpestis) a megyénkben, melyre az elmúlt 10 évben nem volt példa. Csökkent a campylobacteriosis, mononucleosis infectiosa, Lyme-kórban megbetegedettek száma. Kedvezőtlen jelenségek Vas megyében a es epidemiológiai évben fertőző agyhártyagyulladás (meningococcus meningitis) területi járvány zajlott: 2010-ben 2, 2011-ben 6 meningococcus kórokozó által okozott megbetegedés fordult elő, közülük 5 beteg a Körmendi Kistérségi Intézet területén. A betegek közül 2010-ben és 2011-ben is egyegy 16 éves fiatal meghalt. A megyében a középfokú oktatási intézménybe járó fiatalok között szervezett márciusi majd május-júniusi fertőző agyhártyagyulladás betegség elleni védőoltási kampány során 7891 tanuló részesült védőoltásban ezt követően megbetegedések nem fordultak elő. A Körmendi Kistérségi Intézet területén szeptember-október hónapban tehéntej közvetítette kullancs által okozott agyvelőgyulladás járvány zajlott. A megbetegedések egy Halastó községben lakó termelőtől származó házi tej fogyasztásával volt összefüggésbe hozható. Összesen 11 személy kullancs által okozott agyvelőgyulladása igazolódott laboratóriumi vizsgálattal illetve klinikai tünetek alapján ben, megyénkben egy tetanusz okozta halálozás fordult elő. 3. Egészségfejlesztés Munkatervünk összeállításánál figyelembe vettük az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által meghatározott kiemelt feladatokat, munkatervi ajánlásokat, a Nemzeti Népegészségügyi Program prioritásait Prioritásként kezelték a népegészségügyi célú szűrések helyi koordinálását, a lakosság tájékoztatását, valamint az alapellátás munkatársaival való kommunikációt. Komplex iskolai egészségfejlesztési programok előkészítésében és megvalósításában vettünk részt. Tevékenységünk egy fontos fókuszpontját képezi a közösségi szinteken való részvétel támogatása. A programok megvalósításában együttműködünk az illetékességi területünkön működő civil szervezetekkel. Kiemelt jelentőséggel bír a fiatalok, iskolások egészségfejlesztése érdekében kifejtett tevékenységünk. Az elmúlt évben pályázati és támogatási források segítségével kortársképzési programunkat folytattunk. Szombathely város iskoláiból kilencven diákot képeztünk kortársoktatónak, akik multiplikátor szerepkörben jó hatással vannak társaikra. Talán ez a tevékenység az, ami visszaigazolódni látszik a Serdülőkori legális és illegális szerhasználás kialakulásának multidiszciplináris vizsgálata a Nyugat-dunántúli Régióban c. 18

19 kutatás konklúzióiban ahol a szombathelyi iskola az egészségfejlesztési tevékenységein keresztül védőfaktor a fiatalok szerhasználata szempontjából. Ez szignifikáns a kutatás megállapításai alapján. Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is részt veszünk multidiszciplináris szakmai fórumokon. Középiskolai egészségnevelő program A 2011/2012. tanév első félévében négy szombathelyi szakközépiskolának ajánlottunk egészségnevelő programot. Pedagógusoknak a következő programokat hirdettük meg: Kötetlen beszélgetés a daganatos betegségekről (kockázati tényezők, megelőzés, életmód, étrend, korai tünetek, szűrővizsgálatok, HPV vírus jelentősége, HPV védőoltás). Emlő önvizsgálat oktatás emlő modell segítségével. Emlő- és méhnyakszűrés megszervezése 3-5 fős csoportokban, egyeztetett időpontban. A 11. osztályos diákok részére ajánlott programunk: Osztályfőnöki óra keretében előadás, majd kötetlen beszélgetés a fenti témákról, kiemelve az egészséges életmód és megelőzés fontosságát a méhnyakrák és a rosszindulatú bőr melanoma vonatkozásában, mivel ezek a daganatok már a huszonéves fiatalokat is veszélyeztetik. Két szakközépiskola élt a felkínált lehetőséggel, ahol összesen öt alkalommal összevont osztályoknak tartottunk interaktív foglalkozásokat. A résztvevők száma 180 fő. Szombathelyi, Csepregi, Kőszegi kistérség egészségfejlesztési programok Tevékenységünk folytatódik az Egészséges városok szövetségében. A LOGO Ifjúsági Szolgálattal közösen megvalósított Grog Art Színpad nagy sikerrel és hatékonyan működik. A produkció színvonalának és eredményességének köszönhetően bekerült az OEFI Tárház internetes kiválasztott programajánlatai közé és esélyes a WHO-s program címre. A Drog Art Színpad működéséhez a Polgármesteri Hivatal többször is támogatást adott. Kiemelt prioritást élvez az óvodai, iskolai egészségfejlesztés valamint a térség civil szervezeteinek egészségtudatos céllal szervezett akcióinak támogatása. Témáink: a dohányzás, alkoholfogyasztás, helyes táplálkozás témakörein túl életvezetési, egészségfejlesztési előadásokat is tartottunk. Ifjúsági klub szervezésében a LOGO Ifjúsági szolgálattal közösen dolgoztunk. Kistérségi színtereken 62 rendezvényt szerveztük és összesen 6345 résztvevőt értünk el programjainkal. Sárvári, Celldömölki kistérségek programjai Tegyünk együtt egészségünkért! táplálkozási programsorozat Répcelak nevelési-oktatási intézményeiben A lépés országos programhoz csatlakozva Gyaloglóklub Sárváron, főként nyugdíjasok számára Mondj nemet! előadássorozat a sárvári Gondozási és Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgálata által gondozásba vett serdülők számára Ha elszívod, megszívod! kiállítással egybekötött foglalkozások a kistérség általános iskoláiban Születés Hete rendezvénysorozat Sárváron 19

20 Találkozások Lelki egészségvédelem, női önmegvalósítás (TÁMOP program, Nyőgér) Az influenzáról Kérdések és válaszok címmel előadássorozat több településen Parlagfű-mentesítési program lakossági tájékoztatás (médiakommunikáció), gyermekprogramok (táborok) A gyermek- és ifjúsági korosztályt több színtéren értük el. Az oktatási-nevelési intézmények (óvodák, iskolák) tanórákon, napköziben és egészségnapok keretében igényelték segítségünket. Települési egészségnapokon, falunapokon a gyerekeket is vártuk egészségnevelési programokkal, játékos vetélkedőkkel, kiállításokkal, pályázatokkal. Részt vettünk a Serdülők legális és illegális droghasználata című, a Nyugat-dunántúli Régió középiskoláiban végzett kérdőíves felmérésben. A megyei Intézetben 2 fő, kistérségi szinten 4 fő látja el. 4. Egészségügyi Elemzési és Támogató Osztály Osztályvezető: Pohánka Edit Szűrési koordináció Mammográfiás szűrés A Vas Megyei Markusovszky Kórház Radiológiai Osztályán során a mammográfiás szűrés nagyrészt folyamatos volt. Hosszabb leállásra (2-2 hét) augusztusban és decemberben került sor szabadságok miatt. A kétéves szűrőkörnek megfelelően kialakított szűrési menetrendhez képest megyénkben a korábbi 3-4 hónapos csúszás az év 5-6 hónapra nőtt a szűrőállomás kapacitásának fokozatos csökkenése miatt. A problémát jeleztük a Vas megyei Markusovszky Kórház vezérigazgató főorvosának. Átmenetileg heti egy délelőttön klinikai mammográfia helyett szűrést iktattak be, ez azonban a klinikai vizsgálatok várólistjának a növekedéséhez vezetett és a rendelkezést visszavonták. Új, digitális mammográfiás készülék beszerzésére, mely gyorsabb munkát tenne lehetővé, ez évben sem került sor. Eredmények évben között mammográfiás szűrésre összesen nőt hívtunk meg, a megjelentek száma 8300 fő. A évhez képest a behívás és megjelenés is több mint 1000 fővel csökkent. A megjelenési arány 61,9 %, megegyezik az előző szűrőkör megjelenési arányával (2009). Az előző évhez( 2010) képest 3 %-s csökkenés tapasztalható.ennek oka az, hogy a közel féléves csúszás miatt a második behívásra várók nem különíthetők el adatbázisunkban, alacsony megjelenési arányuk rontja az összes megjelenést. A szűrőállomás jelentési fegyelme jó, annak ellenére, hogy a szűrési munkacsoporttól több mint két éve semmilyen visszajelzést, értékelést nem kapnak. A kiszűrt betegek ellátása egységes szempontok alapján, a protokolloknak megfelelően történik. Jellemző, hogy folyamatosan csökken a kiszűrt in situ és invasív daganatok száma. Örvendetes, hogy emelkedett az emlőmegtartó műtétek aránya és tovább nőtt sentinel nyirokcsomó biopsziák száma. További vizsgálatra a szűrőállomások a megjelentek 6,7 %-át (564 fő) hívták vissza, műtétre 30 esetben került sor. A szövettani vizsgálat 3 esetben (10 %) benignus, 27 páciensnél (90 %) malignus daganatot igazolt. A pozitív prediktív érték 90 %, az előző évhez képest tovább javult, kiválónak mondható. A malignus tumoroknak 18 %-a volt DCIS, az invazív carcinomák aránya 82 % volt ben lényegesen több 15 mm alatti daganatot fedeztek fel szűréssel ( az invasív rákok 63%-t),mint a korábbi években. 20

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

A VAS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE

A VAS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLYA A VAS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE Készült: 2015. június 01. készítette: Dr. Stánitz Éva megyei tisztifőorvos 1 A VAS MEGYEI LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA I. DEMOGRÁFIA Népesség

Részletesebben

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért.

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért. Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2016. 6. hét Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések

Részletesebben

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egészségnevelési tevékenységének bemutatása Készítette: dr Szűcs Erzsébet, dr. Cornides

Részletesebben

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 I. FÉLÉV

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 I. FÉLÉV ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 I. FÉLÉV Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek, ezek nem tudása elégtelent eredményez. A többi

Részletesebben

Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki

Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország 2011. 4. Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki A figyelőszolgálatra kijelölt

Részletesebben

Beszámoló Nógrád megye egészségi helyzetéről Megyei Államigazgatási Kollégium 2015.06.18.

Beszámoló Nógrád megye egészségi helyzetéről Megyei Államigazgatási Kollégium 2015.06.18. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Beszámoló Nógrád megye egészségi helyzetéről Megyei Államigazgatási Kollégium 2015.06.18. Dr. Surján

Részletesebben

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek, ezek nem tudása elégtelent eredményez. A többi

Részletesebben

Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról

Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról ÁNTSZ Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Intézete Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról 2008.11.20. Készült Gödöllő Város Önkormányzata Képviselőtestülete számára 1.

Részletesebben

A magyar lakosság egészségi állapota

A magyar lakosság egészségi állapota A -64 éves férfi és női népesség kor szerint standardizált halandóságának alakulása (Magyarország, 193/31-1999) A magyar lakosság egészségi állapota Ádány Róza, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 5. hét Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

GYTK KÖTELEZŐ ADATOK 2011/2012

GYTK KÖTELEZŐ ADATOK 2011/2012 GYTK KÖTELEZŐ ADATOK 2011/2012 Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek, ezek nem tudása elégtelent eredményez. A többi adat a

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 4. hét Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Sinyiné Nagy Éva ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete Békéscsaba, 2010. 09.29. A Dél-alföldi régió 254 település Régiós egészségvédelmi struktúra ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Országosan nem változott az influenzaaktivitás A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Herend lakosságának egészségi állapota

Herend lakosságának egészségi állapota ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT KÖZÉP DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS INTÉZETE VESZPRÉM Herend lakosságának egészségi állapota 2010. 1 Demográfia Herend város lakosságszáma 2010. január 1-jén 3 447

Részletesebben

GYTK KÖTELEZŐ ADATOK

GYTK KÖTELEZŐ ADATOK GYTK KÖTELEZŐ ADATOK Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek. DEMOGRÁFIA Magyarország egészségi állapotát jellemző demográfiai

Részletesebben

Erősödő influenza aktivitás közösségi járványokkal

Erősödő influenza aktivitás közösségi járványokkal Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország 2011. 2. Erősödő influenza aktivitás közösségi járványokkal A 2011. év első hetében tapasztalt emelkedés

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató adatok a Kunszentmiklósi kistérség lakosainak egészségi

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató adatok a Kunszentmiklósi kistérség lakosainak egészségi BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KUNSZENTMIKLÓSI KISTÉRSÉG LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL Készítette: Dr. Lehoczki Károly, 213 Tájékoztató

Részletesebben

A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei

A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei Dr. Budai András Országos Tisztifőorvosi Hivatal Budapest, 2010. június 14. Daganatok Rosszindulatú daganatos megbetegedés

Részletesebben

FOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014

FOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 FOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek, ezek nem tudása elégtelent eredményez. A többi adat a tanulást

Részletesebben

Hódmezővásárhely halálozási viszonyainak alakulása és főbb jellemzői 2000-2007 között

Hódmezővásárhely halálozási viszonyainak alakulása és főbb jellemzői 2000-2007 között Hódmezővásárhely halálozási viszonyainak alakulása és főbb jellemzői 2000-2007 között Az elemzést végezték: a Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar munkatársai 1 A

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 02. hét Terjed az influenza A 2. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt orvoshoz

Részletesebben

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról 2010-2011. I. félév

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Öngyógyító Lenti Kistérség. Egészségfejlesztés az összefogás erejével. Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28.

Öngyógyító Lenti Kistérség. Egészségfejlesztés az összefogás erejével. Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28. Öngyógyító Lenti Kistérség Egészségfejlesztés az összefogás erejével Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28. Összefogás - Együttműködés Egészségügyi kormányzat OEFI

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 3. hét Intenzíven terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről. 2011. január 3-9. Készült 1000 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán

Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről. 2011. január 3-9. Készült 1000 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről 011. január -9. Készült 00 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán Minden korcsoport fontosnak tartja a méhnyakrák elleni védekezést.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Somogy Megyei Egészség Fórum

TARTALOMJEGYZÉK. Somogy Megyei Egészség Fórum SOMOGY MEGYE LAKOSSÁGÁNAK NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETJELENTÉSE a döntéshozók részére TARTALOMJEGYZÉK 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1.6.

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a védőnői tevékenységről

Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a védőnői tevékenységről Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a védőnői tevékenységről Berhida Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2009. márciusi ülésére. Berhida II.sz.védőnői körzet Bodnár

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

Együttműködés az ellátóhelyekkel a helyi szűrésre való mozgósítás érdekében

Együttműködés az ellátóhelyekkel a helyi szűrésre való mozgósítás érdekében Dr. Bicsák Krisztina mb. főosztályvezető Népegészségügyi Főosztály Emberi Erőforrások Minisztériuma 2014. február 26. Együttműködés az ellátóhelyekkel a helyi szűrésre való mozgósítás érdekében EFI-k elhelyezkedése

Részletesebben

A 2005. ÉVI NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK ÉRTÉKELÉSE EPINFO 2006; 26:333-337.

A 2005. ÉVI NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK ÉRTÉKELÉSE EPINFO 2006; 26:333-337. A 2005. ÉVI NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK ÉRTÉKELÉSE EPINFO 2006; 26:333-337. 2005. évben az ÁNTSZ fővárosi és megyei intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára 20 nosocomialis járványt és egy pseudojárványt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium 1/48/ Részjelentés: November december 31.

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium 1/48/ Részjelentés: November december 31. Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 3. Részjelentés: 2003. November

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. november 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató

Részletesebben

A 2015/2016. évi influenza szezon összefoglaló értékelése

A 2015/2016. évi influenza szezon összefoglaló értékelése A 05/06. évi influenza szezon összefoglaló értékelése Az influenza figyelőszolgálat 05. 0. hetétől 06. 0. hetéig működött. A résztvevő orvosok hetente jelentették az adott héten orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

1. ábra: A Kiskunhalasi kistérség népességének korösszetétele, táblázat: A Kiskunhalasi kistérség népességének korösszetétele, 2011

1. ábra: A Kiskunhalasi kistérség népességének korösszetétele, táblázat: A Kiskunhalasi kistérség népességének korösszetétele, 2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KISKUNHALASI KISTÉRSÉG LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL Készítette: Dr. Lehoczki Károly, 213 Tájékoztató adatok

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető Védőnői Szakfelügyeleti Osztály Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Részletesebben

Tájékoztató a védőnői tevékenységről

Tájékoztató a védőnői tevékenységről Tájékoztató a védőnői tevékenységről Berhida Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága valamint Képviselőtestülete 2010. márciusi ülésére. Berhida II.sz.védőnői körzet Bodnár Lajosné

Részletesebben

GYTK KÖTELEZŐ ADATOK

GYTK KÖTELEZŐ ADATOK GYTK KÖTELEZŐ ADATOK Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek, ezek nem tudása elégtelent eredményez. A többi adat a tanulást segíti,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE A TANULÓK EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSÉRŐL ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁRÓL TESSEDIK SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA ALBERTIRSA Iskolaorvos: dr.török Karolina, dr.pécsi Angéla

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

Aktualitások a védőnői munkában

Aktualitások a védőnői munkában Aktualitások a védőnői munkában Székesfehérvár 2013. november 13. Polyákné Gulyás Erika megyei vezető védőnő Visszatekintés Anya-gyermekvédelem hagyományai XX. sz. I. világháború - magas csecsemőhalálozás

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről

Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről A védőnő tevékenységéről 2009-ben Berhida Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága valamint Képviselő-testülete 2010 Márciusi ülésére

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

23. évfolyam 49. szám december 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

23. évfolyam 49. szám december 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 23. évfolyam 49. szám 2016. december 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az invazív meningococcus-betegség hazai járványügyi helyzete, 2016 (előzetes) 593 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE

DÉL-DUNÁNTÚLI DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE DÉL-DUNÁNTÚLI DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZET INDIKÁTORAI Területi elhelyezkedés jellegzetességei, településszerkezet Demográfiai helyzetkép Népmozgalmi mutatók alakulása

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása 23. évfolyam 45. szám 2016. november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS Magyarország, 2016. szeptember 30. 549 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 553 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon

Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság továbbképző konferenciája,,védőoltási helyzetkép napjainkban: újdonságok, tények, kérdések Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek II. évfolyam 176. szám 2008. december 17. 2008/176 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek A tartalomból 1 Bevezető 1 A haláloki struktúra változásai

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

19. évfolyam 22. szám 2012. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 22. szám 2012. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam. szám 0. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Védőoltások, 0 57 Fertőző betegségek adatai 69 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p HAZAI INFORMÁCIÓ VÉDŐOLTÁSOK,

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Tisztaság fél egészség! Amit a személyi hygiénéről tudni kell!

Tisztaság fél egészség! Amit a személyi hygiénéről tudni kell! Program címe: Tisztaság fél egészség! Amit a személyi hygiénéről tudni kell! Tanúsítvány : 11/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. augusztus 27. Kérelmező neve: Hajdúdorog Város Védőnői Szolgálata

Részletesebben

szájüregi rák komplex megelőző program

szájüregi rák komplex megelőző program egészségügyi intézmények semmelweis egyetem fogorvostudományi kar szájüregi rák komplex megelőző program To bbszintes kommunikáció segítségével - 36 - A szájüregi rosszindulatú daganatok száma világszerte,

Részletesebben

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás A A kaposvári kistérs rség egészs szségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2013.

Részletesebben

Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete!

Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete! 1 Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete! A Magyar Védőnői Szolgálat 1915-ben alakult, idén ünnepli fennállásának 101. évfordulóját.

Részletesebben

Demográfiai mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Demográfiai mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 02 207700/1120, Fax.: +4 02 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Demográfiai mutatók

Részletesebben

Rákellenes Világnap Daganatos megbetegedések alakulása Tolna megyében A bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) összeállítása

Rákellenes Világnap Daganatos megbetegedések alakulása Tolna megyében A bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) összeállítása Rákellenes Világnap 2017.02..04. Daganatos megbetegedések alakulása Tolna megyében A bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) összeállítása 2000 februárjában Párizsban tartották az első rákellenes világkongresszust.

Részletesebben

Tájékoztató. Szécsény járás lakosságának egészségi helyzetéről

Tájékoztató. Szécsény járás lakosságának egészségi helyzetéről Tájékoztató Szécsény járás lakosságának egészségi helyzetéről Készült: 216. május Készítette: a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya Tartalom Bevezető... 3 Szécsény járás területi besorolása...

Részletesebben

CSODARABBIK ÚTJA 11 TOKAJHEGYALJAI TELEPÜLÉS ZSIDÓ LAKOSSÁGÁNAK ALAKULÁSA Összeállította: Erős Péter Dr.

CSODARABBIK ÚTJA 11 TOKAJHEGYALJAI TELEPÜLÉS ZSIDÓ LAKOSSÁGÁNAK ALAKULÁSA Összeállította: Erős Péter Dr. CSODARABBIK ÚTJA 11 TOKAJHEGYALJAI TELEPÜLÉS ZSIDÓ LAKOSSÁGÁNAK ALAKULÁSA 1869-1949 Összeállította: Erős Péter Dr. Jankelovics János 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Abaújszántó... 4 Erdőbénye... 5 Tállya...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Öt éves szervezési tapasztalatok és eredmények az emlőszűrés területén

Öt éves szervezési tapasztalatok és eredmények az emlőszűrés területén Öt éves szervezési tapasztalatok és eredmények az emlőszűrés területén Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely Makó Gyurisné Pethő Zsuzsanna és Makay Anikó. 1 Szervezett emlőrák-szűrés

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben