Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZAKMAI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZAKMAI PROGRAM"

Átírás

1 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZAKMAI PROGRAM

2 Alapadatok Az intézmény neve: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Székhelye: 9700 Szombathely, Bogáti út 72. Telefonszámai Fax száma: Lakók elérhetősége telefonon Nagykastély: földszint 94 / / emelet 94 / Pavilon: 94 / Kiskastély: 94 / Alapítás éve: 1980 Alapítója: Fővárosi Tanács VB. (Budapest Főváros Önkormányzata jogutód) Alapító Okirat száma: S Alapító Okirat kelte: Működési engedély száma: Felügyeleti szerve: Fenntartó - tulajdonosa: SZGY/688-3/2010. Budapest Főváros Közgyűlése 1052 Budapest, Városház u Budapest Főváros Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u Az intézmény működési területe: Az intézményben budapesti lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy lakhat, azonban előzetes főpolgármesteri engedéllyel budapesti illetékességi körön kívüli személy is elhelyezhető. Alapfeladata: Ápolást gondozást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezés: idősek otthona. A szolgáltatás célja, feladata: Az önmagukról gondoskodni nem, vagy csak segítséggel képes ellátottak részére komplex gondozás nyújtása a szakmai jogszabályokban foglaltak alapján. Az intézmény az ellátást igénybe vevők részére a szolgáltatást személyre szabottan, holisztikus szemlélettel végzi szükség szerinti ápolással gondozással mentálhigiénés ellátással, foglalkoztatás biztosításával. Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségletei: 1. Ellátottak köre Az idősek otthonában az a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el, akinek a napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletét, vizsgálat alapján az intézmény vezetője megállapítja, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel.

3 Igénybe veheti az ellátást a kérelmezővel legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékkal élő közeli hozzátartozója gondozási szükséglet hiányban is, amennyiben írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. Idősek otthonában a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig a 4 órás gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a mindenkori szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. Jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkezik Demens: 70 fő Ebből 80 év feletti: 39 fő Napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezik: 139 fő 2. Az intézmény lakóinak egészségi állapota, főbb betegség típusok Diabetes mellitus: 24 fő Hypertónia: 99 fő Hemiparesis: 28 fő ISZB: 57 fő Stroke: 26 fő Idült obstruktív tüdőbetegség 18 fő Nyelőcső alsó záróizmának elégtelen működése: 14 fő Rokkantsági ellátásban részesül: 21 fő Rehabilitációs ellátásban részesül: 6 fő Rokkantsági járadékban részesül: 1 fő 3. Az intézmény lakóinak kor és nem szerinti megoszlása év év év év év Nő: 76 fő 5 fő 19 fő 22 fő 24 fő 6 fő Férfi: 63 fő 20 fő 22 fő 12 fő 8 fő 1 fő Összesen: 139 fő 25 fő 41 fő 34 fő 32 fő 7 fő 4. Az intézmény lakóinak jövedelmi viszonyai Nincs jövedelme 2 fő Ft-ig 6 fő Ft 2 fő Ft 9 fő Ft 13 fő Ft 12 fő Ft 21 fő Ft 13 fő Ft 16 fő Ft 25 fő Ft 6 fő Ft felett 13 fő Lakólétszám összesen: 139 fő

4 I. A feladat ellátás szakmai tartalma, szolgáltatások köre, formája, rendszeressége 1. Feladatellátás 1.1.Ellátottak engedélyezett férőhelyszáma: 140 fő 1.2.Szakmai feladatok gondozási egységenként: Kiskastély: 34 fő átlagos ellátást igénylő Nagykastély: 65 fő 35 fő átlagos ellátást igénylő 30 fő demens ellátást igénylő Pavilon: 40 fő demens ellátást igénylő Tárgyi feltételek: Az intézmény Szombathely Megyei Jogú Város területén a város déli részén 12 ha természetvédelmi területnek nyilvánított ősparkban elhelyezkedő három műemlékvédelem alatt álló épületben működik. A "Nagykastély"- ban a vizes blokkokon túl, két szinten helyezkednek el a két és többágyas szobák. Az emeleten az irodák és a mentálhigiénés csoport szobáján kívül egy társalgó, a földszinten nővérszoba, orvosi rendelő, kápolna, egy társalgó található. A földszinten működik az intézményi konyha és az étterem. Az alagsorban van a női öltöző, a "tornaszoba és a raktárak. A "Kiskastély"-ban a lakószobákon és a vizesblokkokon túl nővérszoba került kialakításra. Az alagsorban közösségi tér társalgóként, foglalkoztatóként is működik a raktár és a férfiöltöző mellett. Ugyan csak itt van kialakítva a lakók által használt kiskonyha. A "Pavilon"-ban a lakószobákon és a vizesblokkokon túl nővérszoba került kialakításra. A közösségi tér egyben tölti be a foglalkoztató, az étterem és a társalgó szerepét. A lakók rendelkezésére álló bútorzat megfelel, mind a szociális gondozás, mind az egészségügyi ellátás kívánalmainak. Személyi feltételek Az intézmény engedélyezett álláshely 80 fő, ebből szakmai létszám 45 fő, intézményi üzemeltetés 35 fő. A 2012-es munkajogi átlag létszám 69 fő ebből szakmai 39 fő, intézményüzemeltetés 30 fő. Az intézményvezető szociálpolitikus, mentálhigiénikus egyetemi diploma mellett főiskolai egészségügyi végzettséggel is rendelkezik. Az ápolási-gondozási csoportban a szakképzettségi arány 96 %.-os, egy fő diplomás ápoló. A szociális és mentálhigiénés csoportban hatan dolgoznak egy egyetemi végzettségű szociális munkás, egy gyógytornász és egy főiskolai végzettségű foglalkoztató, hárman pedig középfokú végzettséggel rendelkeznek. Az intézmény működését 8 fős élelmezési csoport (egy élelmezésvezető, három szakácsnő és négy konyhalány), 9 fős műszaki csoport (egy műszaki megbízott, négy szakmunkás, 3 mosodai dolgozó) és 7 fős (két egyetemi, három főiskolai és két középfokú végzettségű) gazdasági csoport segíti.

5 2. Szolgáltatások köre: A megállapodás a személyes gondoskodást nyújtó, tartós bentlakásos intézmények részére kiadott jogszabályok alapján készült. A szolgáltatást nyújtó az alábbiakat biztosítja: Lakhatás napi 24 órás felügyelet, világítás, meleg- és hidegvízellátás folyamatos biztosítása fűtés biztosítása fűtési szezonban, ha a napi átlaghőmérséklet három egymást követő napon plusz 12 Celsius fok alatt van napi egyszeri, emellett hetente átfogó jellegű takarítás Étkezés napi háromszori, ebből legalább egy alkalom meleg étkezés, szükség szerint orvosi előírásnak megfelelő étkezés, rendszeres folyadékbevitel biztosítása Ruházat és textília megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruha hiányában három váltás fehérnemű és hálóruha, évszaknak megfelelő két váltás felsőruházat, utcai cipő, szükség szerint más lábbeli, a ruházat és textília használata, tisztítása, javítása a Házirendben meghatározott módon három váltás ágynemű, három váltás, tisztálkodáshoz szükséges textília, eszközök és anyagok biztosítása Egészségügyi ellátás egészségmegőrző felvilágosítás orvosi ellátás heti két alkalommal, gyógyszerrendelés, szakrendelésre beutalás évenként általános ellenőrzés, tanácsadás, kötelező szűrésen való részvétel havi rendszeres pszichiátriai, rehabilitációs szakorvosi vizsgálat járóképtelen betegnél betegszállító illetve indokolt esetben mentő biztosítása az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 52. -ában meghatározott rendszeres gyógyszerkészlet keretein belüli gyógyszerellátás és gyógyászati segédeszközök biztosítása további gyógyszer-, és gyógyászati segédeszköz igények a Házirendben szabályozottak szerint Mentálhigiéné fizikai és szellemi aktivitást elősegítő szabadidős tevékenységek, terápiás foglalkozások hitélet gyakorlása ellátott személyi kapcsolatainak ápolása egyéb, az intézményi életformát elősegítő tevékenységek biztosítása közösségi tevékenységre alkalmas társalgó, könyvtár, foglalkoztató igénybevétele vendégek, hozzátartozók fogadásának biztosítása Ápolás-gondozás személyi higiéné biztosítása; gyógyszerezés; étkezésben, folyadékpótlásban, hely- és helyzetváltoztatásban, kontinenciában való segítségnyújtás A szolgáltatást igénybevevő személy részére egészségi szellemi és fizikai állapotának megfelelő ápolás, gondozás. Hospice szemléletű gondozás keretén belül megkülönböztetett figyelmet fordítunk a szeretetteljes gondoskodásra, a szenvedés és a magány oldására

6 Érték és vagyonmegőrzés Az érték-, és vagyonmegőrzésre átvett tárgyakról az intézmény vezetője tételes átvételi elismervényt készít és annak egy példányát átadja az ellátást igénylőnek, illetve törvényes képviselőjének. Az átadás-átvétel két tanú jelenlétében történik. Az értéktárgyak biztonságos megőrzéséről az intézmény vezetője gondoskodik. A lakótól átvett készpénzt az ellátott, illetve törvényes képviselőjének meghatalmazása szerint az intézményben vagy pénzintézetben kell megőrizni. A készpénz betétben történő elhelyezéséig annak megőrzését a pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint kell biztosítani. A szolgáltatást nyújtó kötelezettséget vállal arra, hogy az ellátás igénybevételét követő egy hónapon belül gondozási tervet készít a szolgáltatást igénybevevő, és/vagy törvényes képviselője bevonásával, amely tartalmazza az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, feladatokat és azok megvalósításának módszereit. Az állapot változásának megfelelően, de legalább évente értékelésre kerül a kitűzött cél megvalósítása, és ennek megfelelően új gondozási terv készül. Ha az ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni gondozási terv részeként ápolási tervet kell készíteni. A szolgáltatásért fizetendő térítési díj: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj összegét a Fővárosi Önkormányzat állapítja meg. A személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot, amely minden esetben az ellátott havi jövedelmének legfeljebb 80%-a lehet. Ha a jövedelem 80%-a eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét, akkor a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg. Ha a jövedelem 80%-a nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ahol a különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni. Ha a jövedelem 80%-a nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal nem, ellenben jelentős ingatlanvagyonnal rendelkezik, abban az esetben a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelem 80 %-ának az összege. Az ingatlanvagyon után fizetendő hányad értékének megfelelő összeget jelzálogként kell bejegyeztetni a fenntartó nevére. A kötelezett által fizetendő személyi térítési díjat az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt és/vagy törvényes képviselőjét az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. Indokolt esetben évente egy alkalommal az intézményi térítési díj alapjául szolgáló szolgáltatási önköltség korrigálható. Az intézmény vezetője a személyi térítési díj felülvizsgálatáról értesítést küld az ellátásban részesülő és/vagy törvényes képviselője részére, mellyel egy időben a megállapodás térítési díjat tartalmazó része módosításra kerül. Eseti térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások, melyek az intézmény által biztosítottak: a látogatók részére biztosított vendégétkeztetés, szállásbiztosítás, nyaralás, kirándulás, színház, mozi, egyéb rendezvénylátogatás, gépkocsi magán célú igénybevétele, fodrász, pedikűrös, egyes csoportos foglalkozások, amelyeknek alapanyag igénye van szekrényzár, illetve egyéb, a lakók által szükségesnek ítélt kiegészítők megvásárlásának költsége.

7 Az intézményi kapcsolatrendszer Budapest Fővárosi Önkormányzat Kórházak, Szakrendelők Önkormányzatok Bíróságok Minisztériumok Hatóságok, Hivatali szervek Kerületi alapszolgáltatást végző intézmények Intézményvezető Intézmény Egyházak, Civil Szervezetek Szombathely Megyei Jogú Város intézményei Közfoglalkoztatottak Éltető Szeretet Alapítvány Ellátott jogi képviselő Betegjogi képviselő Hozzátartozók II. Az ellátás igénybevételének módja, valamint a szolgáltatás megkezdése előtti intézkedések A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta önállóan terjesztheti elő. Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges. Annak a személynek a bentlakásos szociális intézménybe történő elhelyezését, akinek cselekvőképessége a gyámhivatal ideiglenes gondnokrendelő határozata alapján e jognyilatkozat megtételében korlátozott, az ideiglenes gondnok csak a bíróság ideiglenes gondnokrendelés fenntartásáról rendelkező jogerős végzése alapján kérheti.

8 Az intézmény szolgáltatása a főváros területén bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándoroltakra és a letelepedettekre, a hontalanokra, valamint a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre terjed ki. Továbbá a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja és a főváros területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A főpolgármester dönt a budapesti illetékességi körön kívülről érkező tartós bentlakásos intézményi ellátás iránti eseti elhelyezési kérelmek elbírálásának engedélyezéséről. Az ápolást, gondozást nyújtó intézményi elhelyezési kérelmet a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Felvételt Előkészítő Csoportjához kell benyújtani. A Felvételt Előkészítő Csoport a Budapest V. Bajcsy Zsilinszky út sz. alatt működik. Az elhelyezési kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az, Adatlap a szociális otthoni ellátás igényléséhez című hiánytalanul kitöltött formanyomtatványt, dokumentumokat. A FECS az iratanyagot továbbítja az intézmény részére Az intézményvezető feladatai: Az ellátás igénybevételéhez szükséges összes irat kézhezvétele napján az ellátásra vonatkozó igényt, sorrend felállításával nyilvántartásba veszi. Gondoskodik az előgondozás elvégzéséről, valamint elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatot. Az előgondozásról adatlapot kell kitölteni. Az előgondozást végző személy az előgondozás során átadja a megállapodás tervezetét, valamint az intézmény Házirendjét, és annak átadását elismerő nyilatkozattal igazolja. Megállapítja az intézményi felvétel lehetőségét, ha - a kérelmező egészségi állapota eléri a 4 órán túli gondozási szükségletet, vagy - a gondozási szükséglet a napi 4 órát nem éri el, de az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja az egy főre jutó, mindenkori szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. A fentiek hiányában elutasítja a kérelmet, melyről írásban értesíti a kérelmezőt/törvényes képviselőt, felhívja a figyelmet a jogorvoslati lehetőségre. Az ellátást igénylő kérelmére segítséget nyújt a további gondozási formák igénybevételének lehetőségeiről. Az ellátást igénylő kérelmének jövedelem-, és vagyonnyilatkozata alapján az intézmény vezetője az ellátás megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát. Az intézmény vezetője konkrét összegben megállapítja a fizetendő személyi térítési díjat és arról az ellátást igénylőt és/vagy törvényes képviselőjét az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. Amennyiben az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését, a jövedelem-, és vagyonvizsgálatot nem kell elvégezni. Írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét az ellátás igénybevételéhez szükséges összes irat kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül az intézménybe történő elhelyezésről. Az értesítés tartalmazza a férőhely elfoglalásának várható időpontját, az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőket. Sürgős elhelyezési igény esetén az intézmény szakmai vezetése /intézményvezető, intézményvezető-ápoló és intézményi orvos/ elbírálja a sürgős kérelmet, s dönt annak teljesítéséről, vagy sorrendiségéről. Felkészül az új lakó fogadására, felkészíti az intézményben élőket és az ott dolgozókat az intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása érdekében. Amennyiben a kérelmező, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, úgy az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

9 A kérelmezőnek lehetősége van tájékozódni az intézményről bemutatkozó anyag, személyes látogatás alapján, illetve a Módszertan honlapján, valamint a webcímen, melyek segíthetnek a döntésben, intézményválasztásban. A szolgáltatás igénybevétele az intézményi jogviszony keletkezésével, a megállapodás aláírásával történik. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja: - faliújságon történő kifüggesztés - internetes megjelenés III. Ápolási gondozási feladatok jellege, tartalma 1. Egyéni gondozási terv 1. A gondozási terv elkészítése személyre szólóan, állapotfelmérés alapján, az idős ember fizikai, egészségi és mentális állapotára tekintettel történik. 2. Az egyéni gondozási terv elkészítése során az egyéni tulajdonságok figyelembe vételével kerül meghatározásra az elvégzendő feladat, a kitűzött cél és a rendelkezésre álló időtartam. Célja a meglévő képességek, funkciók szinten tartása, és/vagy helyreállítása, önellátási képesség megtartása, fejlesztése. A gondozási tervet a felvételt követő 30 napon belül kell elkészíteni. A csoport tagjai: intézményvezető ápoló, mentálhigiénés csoportvezető, ápoló, foglalkoztatás szervező, szociális és mentálhigiénés munkatárs. A gondozási terv felülvizsgálatát szükség szerint, de legalább évente egyszer kell elvégezni. 3. Ápolási terv készül, ha az ellátásban résztvevő személy egészségi állapota szakorvosi ellátást igényel, és az orvos ápolási tevékenységet ír elő. Az ápolási terv az egyéni gondozási terv része, melyben megfogalmazásra kerül az ellátást igénybevevő egészségi állapotának részletes leírása, az orvos által meghatározott ápolási feladatok, annak részletes tartalma és az ápolási idő várható tartama, melyet az orvos folyamatosan figyelemmel kísér. Célja az egészségi állapot pozitív irányú változása, amely az önellátási képesség visszanyeréséhez, a betegségekből való felépüléshez vagy annak szinten tartásához vezet. Az ápolási terv végrehajtásában rész vesz: az orvos, és az ápoló. 4. Mind a gondozási, mind az ápolási terv végrehajtásánál aktív részese kell, hogy legyen maga az ellátást igénybevevő személy. 2. Mentálhigiénés ellátás 1. Célja Elsődleges célja a beilleszkedéssel kapcsolatos szorongás, félelmek feloldása, a konfliktus helyzetek adekvát kezelése, meglévő és új kapcsolatok megőrzése, ill. kialakítása, pszichés és szociális szükségletek helyes felmérése. Demens ellátottak vonatkozásában elsődleges cél az emberi méltóság megőrzése, számukra védett, biztonságos, stabil, szabad mozgásukat lehetővé tevő, ingerdús környezet létrehozása. Mindennapjaik struktúrájának kialakításával, egyénre szabott, személyközpontú gondozással segíteni a kognitív funkcióromlás lassítását, szociális készségek

10 minél tovább történő megőrzését, a magatartástünetek /céltalan kóborlás, zavartság, agresszivitás/ kezelését és enyhítését. A szabad vallásgyakorlás lehetőségével minden ellátásban részesülő élhet. A különböző vallási felekezetű lakóknak kulturált körülmények közt a hitélet gyakorlása rendszeresen biztosított, elsősorban a nagyobb ünnepek alkalmával, de igény esetén a havi istentiszteleteken, illetve egyéni kérés szerint. 2. Feladata elősegíteni az intézményi életbe való beilleszkedést, biztosítani a személyre szabott bánásmódot, megelőzni a konfliktushelyzetek kialakulását biztosítani a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, szükség szerinti szocio- és pszichoterápiás foglalkozások szervezése, elősegíteni a lakók családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását, a társas kapcsolatok kialakítása, fenntartása, erősítése, szükség esetén javítása, biztosítani a gondozási, ápolási tervek megvalósítását, biztosítani a hitélet gyakorlásának feltételeit, segíteni, támogatni az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését, a lakók testi-lelki aktivitásának fenntartása, megőrzése, a személyre szóló gondozási terv készítése, szociális és egyéb ügyintézésben való segítségnyújtás, problémamegoldás, kríziskezelés, konfliktuskezelés, csökkenteni az intézményen belüli patológiás gyászfolyamatok kialakulásának esélyét, és teret adjanak a gyászról, a halálról és az elhunyt lakóról való beszélgetéseknek is. 3. Módszere egyéni csoport közösségi munka 4. Módszertana interjúkészítés megfigyelés diagnózis problémamegoldás nyilvántartás, dokumentáció IV. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme 1. Az ellátottak jog- és érdekvédelme Az évi III. tv. 94/E pontja fogalmazza meg a szociális intézményben az ellátottak jogait, abból a megfontolásból, hogy törvényi szinten összerendezetten szerepeljenek azok az alapvető emberi, alkotmányos és speciális jogok, amelyek minden szociális szolgáltatást igénybevevőt megilletnek. Tilos a hátrányos megkülönböztetés bármely okból, így az ellátott neme, vallása, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, születési vagy egyéb helyzete miatt. Az idősek esetében előfordul, különösen a demens betegeknél a cselekvőképesség

11 korlátozottsága, ezért hátrány nem érheti az ellátásban. Az intézmény vezetőjének joga van kezdeményezni a gondnokság alá helyezést, ha az ellátott betegsége miatt ez indokolt. Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a teljes körű ellátásra, kiemelten az egyéni ellátás igénybevételére. Az idősek ellátásában rendkívül nagy jelentősége van a személyre szóló gondozásnak, az idős ember szükségleteinek megfelelő ápolás-gondozás biztosításának, hogy korához és állapotához mérten kapja meg a szükséges segítséget. Az ellátást igénybevevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek érdekében az intézmény vezetője évente tájékoztatót készít és azt jól látható helyen kifüggeszti, illetve szükség esetén szóban ad tájékoztatást az ellátást igénybevevő részére az intézmény működési költségének összesítéséről, a térítésmentesen biztosított szolgáltatások kivételével az intézményi térítési díj havi összegéről, valamint az egy ellátottra jutó havi önköltség összegéről. Kiemelt figyelmet kell fordítani az alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására. Ezek meglehetősen széleskörűek, így tartalmazzák az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jogot. Az emberi méltósághoz való jog sok esetben sérülhet a rászorultságból adódóan. Ez egy olyan helyzetet teremthet, amelynek feloldása csak megfelelő szakértelemmel, empátiával kezelhető. Különösen fontos a haldokló betegeknél a méltóságteljes elmúláshoz való hozzásegítés. Figyelemmel kell lenni a betegjogok maradéktalan érvényesülésére is. Az idős embert is megilleti a személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Ha az ellátás érdekéből indokolt a mélyinterjú (szobatárs kiválasztása, beilleszkedés segítése, konfliktusok kezelése, családtagokkal való kapcsolatok javítása, stb.), akkor sem lehet azt beleegyezése, aláírása nélkül megtenni, illetve azt is garantálni kell, hogy illetéktelen személyek birtokába nem kerülnek a személyes információk. Lényeges kérdés, hogy az idős ember szabadon rendelkezhessen személyes tárgyaival, így az otthon nem korlátozhatja a személyes tulajdonát képező tárgyai mindennapi használatában, kivéve a Házirendben meghatározott azon tárgyak körét, amelyek veszélyt jelenthetnek a testi épségére. Az idős embernek joga van az intézményen belüli és kívüli szabad mozgásra, figyelemmel saját és társai nyugalmára, biztonságára. Ezen jogosultság érvényesülése két szempontból is vizsgálandó: mennyiben korlátozható a demens betegek szabad mozgása (hogyan védhető az elkóborlás ellen az idős ember: kapuügyelet, illetve mennyiben tud eleget tenni az intézményen kívüli mozgásban (rendezvények igénybevétele, saját célú vásárlás lebonyolítása, stb.) az intézmény, ha az idős ember számára ehhez kísérőt kell biztosítani. A Házirendben kell szabályozni a látogatás rendjét, a hozzátartozók fogadását is, mivel az idős embernek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, a rokonok, látogatók fogadására. Amennyiben az ellátást igénybevevő egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva közvetlenül nem képes a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervek megkeresésére, az intézményvezető segítséget nyújt érdekeinek érvényesítésében. Lényeges szabály a panaszjog gyakorlásával kapcsolatosan, hogy az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézmény vezetője határidőben nem intézkedik, vagy az idős ember nem ért egyet az intézkedéssel, nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért. Ez a szabály magában foglalja azt is, hogy a megfogalmazott kifogásra érdemi választ kell adni.

12 A törvényben meghatározott jogok védelmének fórumaként nevesíti a Szociális törvény az ellátottjogi képviselőt, meghatározva legfontosabb feladatait, valamint jogállását és az eljárás során foganatosítható intézkedéseit. Az ellátottjogi képviselőnek elsődlegesen segítő szerepe van az ellátással kapcsolatban felmerülő legfontosabb problémák megoldásában, az esetlegesen keletkező konfliktusok feloldásában, intézkedések kezdeményezésében, de segítséget adhat az ellátást végzők részére is munkájukhoz, tájékoztatást nyújthat a jogok gyakorlásának részleteiről. 2. A szolgáltatást végzők jogai Az intézménnyel közalkalmazotti és egyéb (vállalkozói) jogviszonyban álló személyek részére a munkáltató a munkavégzés során biztosítja: a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést emberi méltóságuk és személyiségi jogaik tiszteletben tartását munkájuk elismerését a biztonságos munkakörülményeket és védőruhát. Közfeladatot ellátó személynek minősül az intézményi ellátásban foglalkoztatott ápoló, szociális gondozó és ápoló, segédápoló, intézményvezető ápoló, osztályvezető ápoló, gyógyszerosztó ápoló, szociális és mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztatás szervező, valamint az előgondozással megbízott személy. A szolgáltatásban foglalkoztatottak védelme érdekében, az ellátást igénybevevők részéről felmerülő veszélyhelyzetek kezelésére az intézmény Veszélyhelyzet kezelésére vonatkozó belső utasításában foglaltak az irányadóak. Szombathely, április. Vass Péter intézményvezető

13 Z Á R A D É K A Fővárosi Önkormányzat 9700 Szombathely, Bogáti út 72. szám alatti Idősek Otthona Szakmai programját a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 6. sz. mellékletének 2. Egészségpolitikai és Szociális Bizottság címe 2.6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, - átruházott hatáskörben - a Fővárosi Közgyűlés Egészségpolitikai és Szociális Bizottsága a /2013. (..) számú határozatával jóváhagyta. Budapest, Dr. Velkey György János Fővárosi Közgyűlés Egészségpolitikai és Szociális Bizottság Elnöke

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO)

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) 9/a. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) Miskolc, Meggyesalja u. 10. HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-209 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) 719 A térítési díjat az e törvényben meghatározottak szerint a)

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról Zalalövő

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. törvényes képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:...

MEGÁLLAPODÁS. törvényes képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:... MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat által alapított Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó György ügyvezető igazgató fenntartásában működő Hajdúsági

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről Kengyel Községi Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2008.(II.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. október 25-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére a Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja... 4 2. Az intézmény feladata... 5 3. A megvalósítani kívánt program

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Igénybevételi eljárás:

Igénybevételi eljárás: Annak érdekében, hogy az állampolgárok érvényre tudják juttatni az Alkotmányban rögzített szociális biztonsághoz való jogukat, és rászorultság esetén élni tudjanak a Szociális Törvény által biztosított

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról (Egységes

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Megállapodás. között a bentlakásos szociális intézményben történő elhelyezés tárgyában az alábbi feltételek szerint. A szerződés tárgya

Megállapodás. között a bentlakásos szociális intézményben történő elhelyezés tárgyában az alábbi feltételek szerint. A szerződés tárgya Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. Megállapodás Mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út 117.), melynek képviselője: Bakonyi

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll. 31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

SPECIÁLIS JOGOK. DR. KOTTMAN DEZSŐ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

SPECIÁLIS JOGOK. DR. KOTTMAN DEZSŐ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ SPECIÁLIS JOGOK DR. KOTTMAN DEZSŐ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 19. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Támogató Szolgálat Házirendje

Támogató Szolgálat Házirendje Támogató Szolgálat Házirendje A támogató szolgáltatás feladata - az Szt. 65/C. -ának (3) bekezdésében meghatározottak érdekében - különösen személyi segítő szolgálat működtetése, amely - a fogyatékos személy

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Térítési díj. - Változások 2015.

Térítési díj. - Változások 2015. Térítési díj - Változások 2015. A megismerés térben és időben végtelen. Vedd ki a számot a dolgokból, és minden összeomlik. Sevillai Szent Izidor 2 Alapvető jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/154-6/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ o24. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Idősek szociális alapszolgáltatásait biztosító szolgáltatási központok HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu MELLÉKLET HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSHEZ 1. A Nemzeti Rehabilitációs

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

(A 39/2015. (Xl.24.) módosító rendelettel, valamint a 16/2016. (lll.22.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.)

(A 39/2015. (Xl.24.) módosító rendelettel, valamint a 16/2016. (lll.22.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll.31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ftcépwiselő-testöletémek.. -/1994. ( szánni rendelete

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ftcépwiselő-testöletémek.. -/1994. ( szánni rendelete VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ftcépwiselő-testöletémek. -/1994. ( szánni rendelete a Wárosi Kórlhiáz-IRendelölntézet keretében működő Ápoló Otthonba történő beutalás rendjének, a személyi térítési díj

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról Ikt.sz.:./2009. M E G Á L L A P O D Á S fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról mely létrejött, egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: fenntartó) képviselője:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthona ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthona ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthona ellátás biztosításáról mely létrejött, egyrészről a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Módosítások: a) 3/2001. (II. 7.) ör. b) 38/2002. (XI. 22.) ör. c) 13/2004.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. b.) Az ellátást igénybevevő törvényes képviselője, illetve hozzátartozója: Név:

MEGÁLLAPODÁS. b.) Az ellátást igénybevevő törvényes képviselője, illetve hozzátartozója: Név: 1 MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat alapításában (továbbiakban: alapító) működő Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u.1 sz. Nyíradonyi

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2011. (II. 25.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2011. (II. 25.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (II. 25.) számú R E N D E L E T E a szociális

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

18. Támogatott lakhatás ellenőrzési szempontsora évben

18. Támogatott lakhatás ellenőrzési szempontsora évben 18. Támogatott lakhatás ellenőrzési szempontsora 2016. évben 5. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK Igénybe vesz-e költségvetési támogatást az intézmény fenntartója? (Megjegyzés: Tr-t az Szt. 4. (1) bekezdésének m) pont

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre Tokodaltáró Község Önkormányzatának 3/2008. (II.14.) rendelete a településen személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról (rövid megjelölés 3/2008. (II.14.) tokodaltárói ör.) A szociális ellátás

Részletesebben

Az elhelyezési kérelemhez szükséges adatlapokat, a Felvételt Előkészítő Csoportnál lehet

Az elhelyezési kérelemhez szükséges adatlapokat, a Felvételt Előkészítő Csoportnál lehet Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona 1064 Budapest, Rózsa utca 67. : 311 4850, 311 4851, 331 2359 Fax: 473 1159 E-mail: rozsa@vazsonyiidosotthon.hu A szolgáltatások igénybevételének feltételei:

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015.

H Á Z I R E N D 2015. Ikt. sz.:520/sz/2015 H Á Z I R E N D 2015. H Á Z I R E N D Az intézmény célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott és megfelelő kereteket, személyre szóló ápolást és gondozást,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 20-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 749-7/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. április 12. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011.

Részletesebben

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 1.) A házi segítségnyújtás célja: A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy a településen élő rászorulók önálló életvitelének fenntartását lakóhelyükön, saját lakásukban segítse

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program

Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program 1.sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program I. Az intézmény célja, feladata: Az Intézmény neve és székhelye: Pécs

Részletesebben

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy.

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy. KÉRELEM Kérelem beadása: Iktatószám: Az ellátást igénybevevő adatai: Név:. Születési/leánykori/ neve:... Születési helye:..ideje:.. Anyja neve:...apja neve. Lakóhelye: Tartózkodási helye:.. Személyi ig.sz.:.személyi

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató Házi Segítségnyújtás Székhely: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út. 2. Tel. 06 70 953 53 43.Telephely: 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 35. Tel:

Részletesebben

2010.év.napjától Határozott időre év napig

2010.év.napjától Határozott időre év napig M E G Á L L A P O D Á S fogyatékos személyek rehabilitációs intézményi szolgáltatás biztosításáról mely létrejött egyrészről a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 4080 Hajdúnánás,

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Fogyatékos Személyek Gondozóháza

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Fogyatékos Személyek Gondozóháza 9/b. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Fogyatékos Személyek Gondozóháza Miskolc, Meggyesalja u. 10. HÁZIREND A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő felvételhez I. SZEMÉLYI ADATOK. /Leánykori név:/...

KÉRELEM ÉS ADATLAP. Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő felvételhez I. SZEMÉLYI ADATOK. /Leánykori név:/... Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Érdeklődni: 82/414-778 (130 vagy 134 mellék) KÉRELEM ÉS ADATLAP Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben