A NÖVÉNYI SZTERINEK HATÉKONYSÁGA A SZÉRUM KOLESZTERINSZINT CSÖKKENTÉSÉBEN. Dr. Császár Albert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NÖVÉNYI SZTERINEK HATÉKONYSÁGA A SZÉRUM KOLESZTERINSZINT CSÖKKENTÉSÉBEN. Dr. Császár Albert"

Átírás

1 A NÖVÉNYI SZTERINEK HATÉKONYSÁGA A SZÉRUM KOLESZTERINSZINT CSÖKKENTÉSÉBEN Dr. Császár Albert Országos Gyógyintézeti Központ Belgyógyászati Osztály, Budapest

2 2 EPIDEMIOLÓGIA A vezet halálokot Magyarországon a szív- és érrendszeri megbetegedések képviselik, amely évente több mint halálesetet jelent: azaz 10-bl 5 esetben tehet felelssé. A szív- és érrendszeri megbetegedések leglényegesebb formája az ISZB és az agyérbetegségek, amelyek a szív- és érrendszeri megbetegedések egyharmadát teszik ki. A szív- és érrendszeri megbetegedések okozta halálesetek közel fele az ichaemiás szívbetegség (ISZB) következménye. A korai halálozás f okának is a szív- és érrendszeri megbetegedések számítanak: a férfiaknál 45%-ban, a nknél 57%-ban. Egyértelmen bizonyított, hogy a magas teljes- és kis-srség (LDL)-koleszterinszint a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának f rizikófaktora, amely a megváltoztatható kockázati tényezk közül a leginkább befolyásolható. A vér teljes koleszterinszintjének kívánatos határértéke 5 mmol/l vagy ennél alacsonyabb. A felntt lakosság (19-64 év) 60%-ának a vér koleszterin koncentrációja meghaladja az 5 mmol/l értéket (2). Ezek a tények megfelelen mutatják a társadalom jelents fokú ISZB veszélyeztetettségét. A gyógyszeres koleszterincsökkent vizsgálatok adatai szerint az LDLkoleszterinszint közel 10%-os csökkentése az ISZB elfordulását 5 éves viszonylatban mintegy 12-20%-kal mérsékli. [National Cholesterol Education Program (NCEP), 2001]. A kohorsz vizsgálatok alapján a hosszútávú rizikócsökkenés akár 20% körüli is lehet (18). Hazai adatok szerint a hiperkoleszterinémiások 1/3-a kezelt csupán és ezeknél a célértéket mintegy 20%-uk éri el. Tehát a kóros lipidértékkel rendelkezk 6,5%-át gondozzuk megfelelen (Császár A. közlés alatt, 2004). A KOLESZTERINFELSZÍVÓDÁS FOLYAMATA A koleszterinszintet az étkezés, így a bevitt koleszterin és zsírok, valamint a teljes kalória mennyiség befolyásolja. Ennek nagysága azonban nem tekinthet kiugró

3 3 jelentségnek, mivel átlagosan 10-15%-os hatást jelent. ISZB mortalitás vonzata (20-30%) viszont kiemelked. A vérpályába étkezés révén bekerül koleszterin mennyiségének csökkentését vagy a bevitel redukciója, vagy a felszívódás gátlása révén érhetjük el. A vékonybélben lév koleszterin részben epe eredet ( mg/nap), részben a bevitt táplálék alkotóeleme ( mg/nap), amelynek összességébl mintegy 50% (20-80%) szívódik fel. Az abszorbeált koleszterin mennyiségét egyrészrl tehát a diétás megszorítások révén érhetjük el. A koleszterinszegény diéta alkalmazása a tapasztalatok szerint nehezen kivitelezhet a gyakorlati életben, jóllehet törekedni és hangsúlyozni kell alkalmazását. Emellett az epesavak megkötése és fecalis excretiojuk fokozása jelenthet egy másik megoldást. Nem véletlen, hogy a világon elsként használt lipidcsökkent gyógyszer az epesavköt gyanta volt, amely az epesavat és a kapcsolt koleszterint abszorbeálva megakadályozza visszaszívódásukat. Sajnálatos módon gastrointestinális mellékhatásuk (puffadás, flatulencia, stb.) korlátozza alkalmazásukat, jóllehet 20-30%-os koleszterinszint mérsékldést eredményeztek. A koleszterin felszívódása részben a lumenben képzd micelláris szerkezet kialakulása révén történik, amelyek segítségével a szterinvázas vegyületek oldékonysága nagymértékben fokozódik A micellumok kialakulásában tehát a szterinvázas vegyületek egyformán részt vesznek, így az állati eredet koleszterin és a növényi eredet szterinek között egy vetélkedés jön létre. Kell mennyiség növényi szterin jelenléte esetén a kompetíció révén a micellumok kialakításában a koleszterin háttérbe szorul, így a felszívódása nagymértékben csökken. Feltételezik, hogy az esetleges passzív diffúzió során is hasonló versengés áll fenn a szterinvázas vegyületek között. A bélhámsejt membránjával történ kapcsolódást követen a szterinvázas vegyületek egy transzporterhez, a Niemann-Pick C1 Like 1 (NPC1 L1) fehérjéhez kötdnek. A felszívódási folyamatnál a transzporter gátlása is jelenthet egy olyan megoldást, amelynek révén a véráramba kerül koleszterin mennyisége csökken. A nemrégen

4 4 felfedezett és már klinikumban is alkalmazott új lipidcsökkent gyógyszer, az ezetimibe ezen az úton hat. Az enterocitába bejutó koleszterin további sorsa is sok lehetséget rejt magában. A szterinek béllumenben történ visszapumpálásért felels transzporter fehérjék (ABC G5/G8) mködésének fokozása jelenti az egyik elméleti megoldást, amelynek gyakorlati megvalósítása jelenleg még nem megoldott. A szabad koleszterin sejtbl történ exkréciójáért felels ABC G5/G8 rendszer a hepatocitákban is megtalálható és az epecsatornácskákba történ kiválasztásért felelsek, így mködésük károsodása során az epébe is kevesebb koleszterin kerül. Az ABC G5/G8 transzporterek hibás mködése révén magyarázható, hogy az enterocitába bejutott bármilyen szterinvázas vegyület eliminációja jelents mértékben csökken, így szitoszterinemia alakul ki. A felszívódott koleszterin mennyisége is megn, de a májbeli szintézis reaktiv lecsökkenése folytán a szérum koleszterinszint alig, vagy csak mérsékelten emelkedik (a szterinek esetében az endogén szintézis hiánya miatt nincs ilyen kompenzációs lehetség). A transzportereknél lév csökkent mködést okozó genetikai mutációkkal magyarázható a familiáris szitoszterinaemia. A koleszterin észterifikációjának (ACAT enzim), majd a kilomikron partikulum képzdésének (MTP enzim) gátlása révén csökkenthet az enterocitában lév koleszterinnek a nyiroknedvek és így a véráram felé történ továbbjutása. Az említett enzimek mködésének gátlása már gyógyszeresen megoldott, jelenleg a végs klinikai kipróbálási fázisban szerepelnek. NÖVÉNYI SZTERINEK A növényi szterinek a növényi olajok és a növényi olaj alapú margarinok természetes alkotóelemei, megtalálhatók a gabonafélék magjában, az olajos magvakban és a zöldségekben szabad zsírsavészter vagy glükozid formában.

5 5 A legáltalánosabb növényi szterinek a béta-szitoszterin, a kampeszterin és a sztigmaszterin. Szerkezetük rokon a koleszterinével, és így szerepük a növényekben ahhoz hasonló, mint a koleszteriné az emberben, azaz a sejtmembrán szerkezetének és funkciójának fenntartása. Az úgynevezett nyugati étrendnél Európában az átlagos napi növényi szterin fogyasztás 150 mg, míg Japán vagy Mexikó esetén ez 400 mg (4, 13). A vegetáriánusok átlagos napi növényi szterin fogyasztása 550 mg (29). A felszívódás mértéke csekély, mindössze a bevitt mennyiség kevesebb mint 5%-a. A plazmakoncentráció 7-40 µmol/l között található, tehát a koleszterin értékének kevesebb mint 1%-a. A növényi szterinek koleszterincsökkent hatásmechanizmusának nem minden részlete ismert, de egyik lényeges eleme a bélben történ koleszterinfelszívódás gátlása (28), amely több hatásmechanizmuson keresztül történik: 1. A növényi szterin észterek szabad növényi szterinné és zsírsavvá hidrolizálódnak a vékonybélben, majd a szabad növényi szterinek egy része és a koleszterin együttes kicsapódás révén oldhatatlan részeket képeznek, amely a késbbiekben a széklettel távozik. 2. A felszívódás eltt a szabad koleszterin micellákba lép be, és a koleszterinhez hasonló szerkezet vegyületek, így a szabad növényi szterinek versengenek a helyekért, amelyek száma korlátozott, így kevesebb koleszterin kerül felvételre. A növényi szterineknek ugyanakkor csak nagyon kis mennyisége jut tovább a bélhámsejtbl. 3. A bélhám sejtek kefeszegély membránjában lév transzporter struktúrák végzik a koleszterin felvételét (ebbl napjainkban az NPC1L1 ismert), ahol a növényi szterinek szintén versenytársként szerepelhetnek, és csökkentik a koleszterin felvételét. A felsorolt hatások együttes eredményeként kevesebb koleszterin szívódik fel, és több választódik ki a széklettel, míg a növényi szterinek csaknem teljes mennyisége távozik. A máj kompenzálja a csökkent koleszterin felszívódást a koleszterin szintézis fokozásával, ennek

6 6 ellenére a teljes- és LDL-koleszterinszint csökken, míg a nagy srség (HDL)-koleszterin és a triglicerid koncentráció változatlan marad. KLINIKAI VIZSGÁLATOK A koleszterin csökkentés hatásossága Az 1980-as évektl kezdve intenzíven kutatják a növényi szterinek koleszterincsökkent hatásait, és az eredményekrl több mint 40 vizsgálat jelent meg lektorált folyóiratokban. A növényi szterinnel dúsított margarin vérkoleszterin csökkent hatását egy randomizált, placebo kontrollált, ketts vak tanulmány során 95 önkéntesen vizsgálták. A résztvevk koleszterin szintje normális, vagy enyhén emelkedett volt (átlag: 5,35 mmol/l). A vizsgálatban alapvet kritériumként szerepelt, hogy a kontrollként szerepl margarin ne változtassa meg a vér koleszterin szintjét. A növényi szterinnel dúsított margarin (3 g/nap növényi szterin) az LDL-koleszterin szintet 13,1%-kal, a teljes koleszterin szintet pedig 8,3%- kal csökkentette, ugyanakkor a HDL-koleszterin változatlan volta miatt jelentsen javította az LDL/HDL arányt. A vérkoleszterinszint csökkenés 2,5 hét után már jelentkezett (30). Egy nemrégen közölt, 41 vizsgálatot összegz meta-analízis adatai szerint 2-3 gramm növényi szterin napi fogyasztása átlagosan 10% LDL-koleszterin koncentráció csökkenést eredményez, ugyanakkor 3 g/nap adagot meghaladó bevitel nem jelent további szignifikáns koleszterin csökkentést (16). A dózis-hatás összefüggését direkt módon egy randomizált ketts vak, placebo kontrollált vizsgálat során 100 önkéntesben elemezték (12). 5-féle margarint vizsgáltak, 3 közülük különböz mértékben tartalmazott növényi szterint, amely 0,85g, 1,6g és 3,3g napi bevitelt biztosított. Kontrollként vaj és egy olyan margarin szerepelt, amelynek zsírsav összetétele megegyezett a 3 tesztmargarinéval, de növényi szterint nem tartalmazott. A magasabb növényi szterin adagok esetén erteljesebbek voltak a vérkoleszterin csökkent

7 7 hatások, de a statisztikai szignifikanciát ezek a változások nem érték el. A teljes- és az LDLkoleszterin szintek 5-7 és 7-10%-os mértékben csökkentek. Az egészséges diéta és a növényi szterinek hatása Kórházi körülmények között végzett ketts vak, keresztezett vizsgálat során (14) kimutatták, hogy az egészséges étkezés bevezetése (az energia 35%-a zsír, ebbl 10% telített, 15% egyszeresen telítetlen és 10% többszörösen telítetlen zsírsav) 3,9%-os LDLkoleszterincsökkenést eredményez. A kiegészítésként hozzáadott növényi szterinekben gazdag margarin (napi 23 g margarin, amely 1,8 g növényi szterint jelent) további 13,2%-os csökkenést hozott létre. Randomizált, ketts vak, 3 parallel csoportból álló, kontrollált vizsgálat során, amely 4 hetes bevezet és egy 5 hetes intervenciós periódusból állt, vizsgálták a NCEP I. diéta elemeként alkalmazott növényi szterinnel dúsított alacsony zsírtartalmú margarinok LDLkoleszterin csökkent hatását (20). A vizsgálatban résztvevk naponta 14 g margarint fogyasztottak, amelyek közül az egyik csoportnál a napi növényi szterin bevitel 1,1 g (csekély szterin beviteli csoport), a másiknál 2,2 g (fokozott szterin beviteli csoport) volt. Az LDLkoleszterin csökkenés a kontroll csoporthoz viszonyítva a két tesztcsoportban 7,6% és 8,4% volt. Ennek alapján bizonyítottá vált, hogy az alacsony zsírtartalmú, növényi szterinnel dúsított margarin beépíthet és hasznosan alkalmazható az NCEP I. diéta során. Szénhidrátokban, gyümölcsben, zöldségben és halakban gazdag, nagyon alacsony telített zsírsavat tartalmazó, úgynevezett japán diéta esetén vizsgálták a növényi szterinben gazdag margarin hatásosságát (24). Ebben a ketts vak, keresztezett vizsgálatban 53 normális vagy mérsékelten emelkedett koleszterinszint egyén vett részt, és az elfogyasztott margarin adagja napi 15 g volt (1,8 g növényi szterin). A teljes- és az LDL-koleszterinszint 5,8 illetve 9,1%-kal csökkent.

8 8 Egy másik tanulmányban arra voltak kíváncsiak, hogy mi történik, ha a vajat, vagy a többszörösen telítetlen zsírsavat tartalmazó margarint növényi szterinnel dúsított margarinnal helyettesítik (5). A résztvevk alacsony zsírtartalmú diétán (az összenergia 30%-a) voltak az intervenció 11 hetén keresztül. Az els 3 héten a diétában 20 g/nap vajfogyasztás szerepelt. A késbbiek során randomizáció történt és a vajat kicserélték 25g/nap többszörösen telítetlen zsírsavat tartalmazó margarinra, 2g/nap növényi szterinnel vagy növényi szterin nélkül 4 héten keresztül, majd az utolsó 4 héten ez utóbbi két kezelési forma egymással felcseréldött. A többszörösen telítetlen zsírtartalmú margarin a vajhoz képest a teljes koleszterinszintet 4,6%-kal az LDL-koleszterinszintet 5,5 %-kal csökkentette. A többszörösen telítetlen zsírt és növényi szterint tartalmazó margarin a vajhoz képest a teljes koleszterint 8,9%-kal, az LDLkoleszterint 12,3%-kal csökkentette. Hyperlipidaemiás kórképekben történ alkalmazásuk A familiáris hiperkoleszterinémia (FH) a korai ISZB egyik alapvet oka, amelynek gyógyszeres kezelése a gyermekkorban vitatott, így a növényi szterinek szerepe felértékeldhet. A növényi szterinek hatását egy randomizált, ketts vak, keresztezett, 6 hónapos vizsgálat során elemezték (1). 38, 7-12 éves FH-ás gyerek 18 g (1,6g növényi szterin) növényi szterinnel dúsított margarint fogyasztott naponta. A gyerekek akkor már koleszterincsökkent diétán voltak. A teljes koleszterinszint csökkenés 7,6%-os, az LDLkoleszterinszint csökkenés 9,9%-os volt a 8. hét végén. A továbbiakban a margarin napi mennyisége 14g volt (1,2g növényi szterin), és a teljes koleszterin 8,5%-kal, míg az LDLkoleszterin 10,5%-kal csökkent. Egy másik, ketts vak, keresztezett vizsgálatban 41, 5-12 éves FH-ás gyerek vett részt, ahol a napi margarin adag 15 g volt (2,3 g növényi szterin). A margarin adagolás (növényi szterines és placebo) 4 hétig tartott, majd egy 6 hetes kimosási periódus után következett az

9 9 újabb, felcserélt margarin adagolás. A növényi szterinnel dúsított margarin a teljes koleszterinszintet 11%-kal, az LDL-kolesztrerinszintet 14%-kal csökkentette (7). A diabeteses betegek ISZB veszélyeztetettsége rendkívül jelents. II. típusú diabetesben szenvedk mortalitásának 80%-áért az atherosclerosis felels. A szív- és érrendszeri betegségek okozta halálozás kb. 75%-áért az ISZB, míg a fennmaradó hányadért a cerebrovascularis és a periferovascularis események a felelsek (3). 4 klinikai vizsgálat tanulmányozta a növényi szterinek illetve a növényi szterinnel dúsított margarinok hatását II. típusú diabeteses betegekben (8, 9, 10, 19). Szignifikáns LDL-koleszterin csökkenés volt jellemz mind a négy esetben. Antilipidaemiás kezelés és növényi szterinek együttes alkalmazása Egy randomizált, ketts vak, placebo kontrollált, keresztezett vizsgálatban 62 egyént kezeltek két egymást követ 8 hetes periódus alatt. A résztvevk koleszterinértéke 6,5 mmol/l felett volt (21). Mindkét csoportban a naponta hozzáadott margarin növényi szterin tartalma 2,5g volt. A II.a típusú hypercholesterinaemiában szenved betegek fele sztatin-kezelést kapott, míg a másik fele nem részesült gyógyszeres terápiában. Az LDL-koleszterin értéke 10-15%-kal csökkent mindkét csoportban függetlenül a gyógyszeres kezeléstl. Ez azt mutatja, hogy a növényi szterineknek hatása hozzáadódik a sztatin-kezelés hatásához. Széleskörben elvégzett vizsgálatok kimutatták, hogy a növényi szterinek és a sztanolok hasonló koleszterincsökkent hatással rendelkeznek. Két tanulmány hiperkoleszterinémiában készült és egyönteten mindkét vegyület kb. 30 %-kal csökkentette a koleszterin abszorpciót, míg a szintézis növekedése csekély mérték volt (14, 23). Egy több centrumos, randomizált, ketts vak, placebo kontrollált vizsgálat (27) során ugyancsak additív koleszterincsökkent hatásról számoltak be. A sztatin kezelés önmagában 32%-kal csökkentette az LDL-koleszterinszintet, míg a növényi szterinnel dúsított margarin

10 10 8%-os hatást ért el a placebóhoz képest. A növényi szterin és a cerivasztatin kombinált bevitele összegzd hatást eredményezett, a koleszterin csökkenés 39%-os volt. Nigon és mtsai (22) a növényi szterinekkel dúsított margarin (1,6 g/nap szterin) hatását vizsgálták fibrátkezelés során. A randomizált, ketts vak, placebo kontrollált, keresztezett vizsgálat 53 hypercholesterinaemiás beteget célzott meg, amelynek során két kezelési szakaszt hasonlítottak össze. A vér összkoleszterin és LDL-koleszterin koncentrációja fibrát monoterápia során szignifikánsan 6,4-8,8%-kal csökkent. A csoport tagjait kettéválasztották fibrátot szedkre és nem-szedkre, majd mindkét csoport tagjai margarint fogyasztottak. A kezelteknél 8,5% és 11,1%, a nem kezelteknél 5,5% és 7,7% volt a teljes- és az LDL-koleszterin csökkenés. A részletesen elemzett vizsgálatok tehát egyértelmen kimutatták, hogy a növényi szterinekkel történ étrendi kiegészítés a lipidcsökkent terápia mellett további kedvez hatásokat jelent. Mellékhatások elemzése 185 egészséges egyénnél (teljes koleszterinszint alacsonyabb mint 8 mmol/l) egy évig tartó, ketts vak vizsgálatot végeztek. A kiválasztottak fele alacsony zsírtartalmú margarinból 20 g-ot fogyasztott (kontroll csoport), míg a másik csoport tagjai 20 g növényi szterinnel dúsított margarint használtak (1,6 g szterin tartalom/nap). A tanulmány során a résztvevk étrendi szokásait nem változtatták meg. A tanulmány eredménye szerint a teljes koleszterinszint 4%-os, az LDL-koleszterintszint 6%-os mértékben csökkent a kontrollcsoporthoz képest. Értékelték ugyanakkor a mellékhatás profilt is, amely nem mutatott szignifikáns különbséget a két csoport között (11). Számos vizsgálat szerint a növényi szterinek adása esetén a zsíroldékony vitaminok (A, D, E, K) felszívódása, és így plazmaszintje nem változik. Más elemzések 10-20%-os plazmakarotin (alfa- és béta-karotin, lycopen) mérsékldésrl számoltak be, amely a

11 11 szezonális változások (mintegy 30%) értékén belül volt. A vitaminok a lipoprotein partikulumokhoz kapcsoltan keringenek a vérben, így az elbbiek koncentrációjának csökkenése plazma szintjük mérséklését jelenti. Abban az esetben, ha a terápia kezdetekor és befejezésekor mért lipid-értékekhez igazították a koncentrációkat (zsíroldékony vitaminok és karotinok), nem volt szignifikáns különbség megfigyelhet, tehát csupán a lipidszint csökkenése és nem a vitaminok felszívódásának mérsékldése szerepel magyarázatul. Hasonló eredményekrl számoltak be más vizsgálatok során is (15, 24, 25, 26). A plazma abszolút karotinszint csökkenésének megelzése céljából az egyik vizsgálat során fokozták a napi zöldség és gyümölcs bevitelt, és a plazmakarotin koncentráció esése megelzhet volt, amellett, hogy a plazma teljes koleszterin és LDL-koncentráció szignifikánsan megkevesbedett, ugyanakkor a karotinok koncentrációja nem csökkent (6). A növényi szterinekkel dúsított margarinok biztonsági vizsgálatai kiterjedtek a bélflóra, az epesavak, az ösztrogén háztartás, a haematológiai és a vizelet paraméterek elemzésésre, és nem utaltak káros hatásra. Igy nem meglep, hogy a jelents számú klinikai vizsgálatok során egyetlen nemkívánatos mellékhatás sem jelentkezett. (A toxikológiai biztonsági vizsgálat során százas nagyságrend faktorral végeztek felméréseket, és ezek a vizsgálatok sem utaltak toxicitásra, vagy az ivarszervek mködésének zavarára.) Növényi szterinek vékonybélbl történ felszívódása és bejutása a véráramba nagyon csekély mérték (1-5%). A növényi szterinek fokozott bevitele mellett a felszívódásra kerül hányad fokozódhat, de igen jelents növényi szterin bevitele esetén is a növényi szterinkoncentráció a teljes szterinkoncentráció 1%-a alatt marad (1, 12, 14, 30). A szitoszterin szérumkoncentrációk jelents emelkedése káros. Ennek egyik genetikai formája a szitoszterinemia, amely nagyon ritka recesszív örökldés betegség. A homozigóta állapot prevalenciája 1, ember esetében kisebb mint 1, az egész világon mindössze 50 eset ismert. Ebben a betegségben szenved egyéneknél korai atherosclerosis, valamint ISZB

12 12 jelentkezik, és az élet els 10 éve során xanthómák alakulnak ki. A homozigóta szitosterinaemiában szenvedknél fokozott növényi szterin felszívódás figyelhet meg, és emellett a máj nem képes a szterineket az epével kiválasztani (ABC G5/G8 mutációk). Az általában szokásos növényi szterin bevitel során a betegeknél 15-60%-os a felszívódás, szemben az egészségeseknél tapasztalható kisebb, mint 5%-os értékkel. Homozigóta szitoszterinemiások a hyperabsorpciós kapacitás mellett kevesebb koleszterint is választanak ki az epébe, ezért növényi szterinszint mellett a szérumkoleszterin is emelkedett lesz. Mindezek alapján homozigóta szitoszterinemiában bármilyen eredet növényi szterin bevitele nem ajánlott. Figyelemre méltó, hogy a növényi szterinekben gazdag ételek ugyanakkor a heterozigóta szitoszterinemiásokban koleszterincsökkent hatásúak és biztonságosak (17). A hatásosság nagysága az eredmények alapján megfelel az egészséges egyénekben a fokozott növényi szterin bevitel során tapasztaltakkal. Fontos, hogy a betegek a kezelorvosukkal konzultáljanak, amennyiben bizonytalanok a margarin alkalmazását illeten. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a növényi sterinekkel dúsított ételek használata (naponta 1,5-2 g szterin) számos lektorált vizsgálati közlés alapján egyértelmen bizonyítja a kedvez koleszterincsökkent hatást. A korábbi adatok szerint a 10-15%-os koleszterin mérsékldés mintegy 20-30%-os kardiovaszkuláris esemény redukciót jelenthet. A megvalósítható haszon jelentsége tehát óriási, hiszen alkalmazása révén minden harmadiknegyedik kardiovaszkuláris esemény megelzhet lenne.

13 13 IRODALOM 1. Amundsen AL, Ose L, Nenseter MS és mtsa: Plant sterol ester-enriched spread lowers plasma total and LDL cholesterol in children with familial hypercholesterolemia. Am. J. Clin. Nutr., 2002, 76, Balogh S, Kékes E, Császár A: A cardiovascularis rizikófaktorok felmérése háziorvosi praxisokban. A CORPRAX tanulmány. Medicus Universalis XXXVII/1, Calles-Escandon J, Garcia-Rubi E, Mirza S és mtsa: Type 2 diabetes: one disease, multiple cardiovascular risk factors. Coron. Artery. Dis., 1999, 10, Cerqueira MT, Fry MM, Connor WE: The food and nutrient intakes of the Tarahumara Indians of Mexico. Am. J. Clin. Nutr., 1979, 32, Cleghorn CL, Skeaff CM, Mann J és mtsa: Plant sterol-enriched spread enhances the cholesterol-lowering potential of a fat-reduced diet. Eur. J. Clin. Nutr., 2003, 57, Colgan HA, Floyd S, Noone EJ és mtsa: Evaluation of plasma lipoprotein and carotenoid concentrations following consumption of a low-fat plant sterolenriched spread and increased dietary carotenoid intake. [personal communication] 7. De Jongh S, Vissers MN, Rol P és mtsai: Plant sterols lower LDL cholesterol without improving endothelial function in prepubertal children with familial hypercholesterolaemia. J. Inherit. Metab. Dis., 2003, 26, Gylling H, Miettinen TA: Serum cholesterol and cholesterol and lipoprotein metabolism in hypercholesterolaemic NIDDM patients before and during sitostanol ester-margarine treatment. Diabetologia, 1994, 37, Gylling H, Miettinen TA: The effect of cholesterol absorption inhibition on low density lipoprotein cholesterol level. Atherosclerosis, 1995, 117, Gylling H, Miettinen TA: Effects of inhibiting cholesterol absorption and synthesis on cholesterol and lipoprotein metabolism in hypercholesterolemic non-insulin-dependent diabetic men. J. Lipid. Res., 1996, 37, Hendriks HF, Brink EJ, Meijer GW és mtsai: Safety of long-term consumption of plant sterol esters-enriched spread. Eur. J. Clin. Nutr., 2003, 57, Hendriks HF, Weststrate JA, van Vliet T és mtsa: Spreads enriched with three different levels of vegetable oil sterols and the degree of cholesterol lowering in normocholesterolaemic and mildly hypercholesterolaemic subjects. EJCN, 1999, 53, Hirai K, Shimazu C, Takezoe R és mtsa: Cholesterol, phytosterol and polyunsaturated fatty acid levels in 1982 and Japanese diets. J. Nutr. Sci. Vitaminol., 1986, 32, Jones PJ, Raeini-Sarjaz M, Ntanios Fy és mtsai: Modulation of plasma lipid levels and cholesterol kinetics by phytosterol versus phytostanol esters. J. Lipid. Res., 2000 May, 41(5), Judd JT, Baer DJ, Chen SC és mtsai: Plant sterol esters lower plasma lipids and most carotenoids in mildly hypercholesterolemic adults. Lipids, 2002, 37, Katan MB, Grundy SM, Jones P és mtsai: Efficacy and safety of plant stanols and sterols in the management of blood cholesterol levels. Mayo. Clin. Proc., 2003, 78,

14 17. Kwiterovich PO Jr, Chen SC, Virgil DG és mtsai: Response of obligate heterozygotes for phytosterolemia to a low-fat diet and to a plant sterol ester dietary challenge. J. Lipid. Res., 2003 Jun, 44(6), Epub 2003 Apr Law MR, Wald NJ, Thompson SG: By how much and how quickly does reduction in serum cholesterol concentration lower risk of ischaemic heart disease?, BMJ, 1994, 5, Lee YM, Haastert B, Scherbaum és mtsai: A phytosterol-enriched spread improves the lipid profile of subjects with type 2 diabetes mellitus--a randomized controlled trial under free-living conditions. Eur. J. Nutr. 2003, 42, Maki KC, Davidson MH, Umporowicz DM és mtsai: Lipid responses to plantsterol-enriched reduced-fat spreads incorporated into a National Cholesterol Education Program Step I diet., Am. J. Clin. Nutr., 2001, 74, Neil HA, Meijer GW, Roe LS: Randomised controlled trial of use by hypercholesterolaemic patients of a vegetable oil sterol-enriched fat spread. Atherosclerosis, 2001, 156, Nigon F, Serfaty-Lacrosniere C, Beucler I, Plant sterol-enriched margarine lowers plasma LDL in hyperlipidemic sub jects withlow cholesterol intake: effect of fibrate treatment. Clin. Chem. Lab. Med., 2001, 39, Normen L, Dutta P, Lia A és mtsa: Soy sterol esters and beta-sitostanol ester as inhibitors of cholesterol absorption in human small bowel. Am. J. Clin. Nutr., 2000, 71, Ntanios FY, Duchateau GS: A healthy diet rich in carotenoids is effective in maintaining normal blood carotenoid levels during the daily use of plant sterolenriched spreads. Int. J. Vitam. Nutr. Res., 2002, 72, Ntanios FY, Homma Y, Ushiro S: A spread enriched with plant sterol-esters lowers blood cholesterol and lipoproteins without affecting vitamins A and E in normal and hypercholesterolemic Japanese men and women. J. Nutr. Dec., 2002, 132, Raeini-Sarjaz M, Ntanios FY, Vanstone CA és mtsai: No changes in serum fatsoluble vitamin and carotenoid concentrations with the intake of plant sterol/stanol esters in the context of a controlled diet. Metabolism, 2002, 51, Simons LA: Additive effect of plant sterol-estermargarine and cerivastatin in lowering low-density lipoprotein cholesterol in primary hypercholesterolemia. Am. J. Cardiol., 2002, 1, Trautwein EA, Duchateau GSMJE, Lin YG és mtsai: Proposed mechanisms of cholesterol-lowering action of plant sterols. Eur. J. Lipid. Sci. Tech., 2003, 105, Vuoristo M, Miettinen TA: Absorption, metabolism, and serum concentrations of cholesterol in vegetarians: effects of cholesterol feeding. Am. J. Clin. Nutr. 1994, 59, Weststrate JA, Meijer GW: Plant sterol-enriched margarines and reduction of plasma total- and LDL-cholesterol concentrations in normocholesterolaemic and mildly hypercholesterolaemic subjects. EJCN, 1998, 52,

15 15 RÖVIDÍTÉS JEGYZÉK ISZB: Ischaemiás szívbetegség LDL: kis srség koleszterin NCEP: National Cholesterol Education Program HDL: nagy srség koleszterin

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között

Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között Kevesebb ajánlásra és több információra volna szükség. Gerald Raeven Egészségkárosító egészségvédelem A közegészségügyi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ KOLESZTERIN. Tanácsok, tippek a koleszterinszint csökkentéséhez KÉSZÍTMÉNYEKKEL A KOLESZTERINSZINT CSÖKKENTÉSÉÉRT

ÚTMUTATÓ KOLESZTERIN. Tanácsok, tippek a koleszterinszint csökkentéséhez KÉSZÍTMÉNYEKKEL A KOLESZTERINSZINT CSÖKKENTÉSÉÉRT KÉSZÍTMÉNYEKKEL A KOLESZTERINSZINT CSÖKKENTÉSÉÉRT KOLESZTERIN ÚTMUTATÓ Tanácsok, tippek a koleszterinszint csökkentéséhez Tudjon meg többet a koleszterinrôl a www.beres.hu oldalon okos telefonjával! ÚJDONSÁG

Részletesebben

Az ischaemiás szívbetegség dietoterápiája

Az ischaemiás szívbetegség dietoterápiája Az ischaemiás szívbetegség dietoterápiája I. Bevezetés A kardiovaszkuláris betegségek a leggyakoribb halálokok között szerepelnek a legtöbb európai országban. Becslések szerint az ischaemiás szívbetegség

Részletesebben

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre.

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre. II. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató módosítása az Európai Gyógyszerügynökség előterjesztésére Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

BELGYÓGYÁSZAT. A koleszterin metabolismus dualis gátlása

BELGYÓGYÁSZAT. A koleszterin metabolismus dualis gátlása BELGYÓGYÁSZAT A koleszterin metabolismus dualis gátlása Írta: DR. KÁLI ANDRÁS A cardiovascularis betegségek világszerte egyre növekvı szerepet játszanak a morbiditási és mortalitási statisztikákban. 1990

Részletesebben

TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN. Magas koleszterinszint

TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN. Magas koleszterinszint TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB201220022 EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN Magas koleszterinszint Tudja e Ön, hogy mennyi az átlagos koleszterinbevitel a magyar lakosság körében? 500-600

Részletesebben

Lipidek anyagcseréje és az ateroszklerózis (érelmeszesedés)

Lipidek anyagcseréje és az ateroszklerózis (érelmeszesedés) Lipidek anyagcseréje és az ateroszklerózis (érelmeszesedés) Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 22.9.2009 ateromisk.ppt 1 Az érelmeszesedés csak a XIX. évszázad második felétől orvosi probléma

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA HÍRLEVÉL 7. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2014. OKTÓBER A SZÍV- ÉS ÉRRENDSZER VÉDELMÉRŐL TISZTELT OLVASÓ! A TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles Az elmúlt

Részletesebben

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév A FERTŐZŐ BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE A KÜLÖNBÖZŐ SZERVRENDSZEREK BETEGSÉGEINEK MEGELŐZÉSE BALESET MEGELŐZÉS, MÉRGEZÉSEK MEGELŐZÉSE A GYERMEK ÉS SERDÜLŐKORBAN

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA V. évfolyam 4. szám, Tisztelt Olvasó! A Táplálkozási Akadémia című hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

Koleszterin. Szûrôprogramok Országos Kommunikációja

Koleszterin. Szûrôprogramok Országos Kommunikációja Koleszterin DIÉTA ÉS KEZELÉS Szûrôprogramok Országos Kommunikációja TÁMOP-6.1.3-08/1-2008-0002 azonosító jelû kiemelt projekt Projektgazda: Országos Tisztifôorvosi Hivatal (1097 Budapest, Gyáli út 2-6.)

Részletesebben

Tegyél többet az egészségedért!

Tegyél többet az egészségedért! Tegyél többet az egészségedért! Az emelkedett testsúly-és testzsír arány veszélyei, a magas vérnyomás, emelkedett VC és koleszterin szint következményei A magas vérnyomás Epidemiológiai adatok A hypertonia:

Részletesebben

SIMVASTATIN HATÁSA METABOLIKUS SZINDRÓMÁBAN ÉS 2 TÍPUSÚ DIABETES MELLITUSBAN SZENVEDÔ BETEGEK LIPIDPROFILJÁRA

SIMVASTATIN HATÁSA METABOLIKUS SZINDRÓMÁBAN ÉS 2 TÍPUSÚ DIABETES MELLITUSBAN SZENVEDÔ BETEGEK LIPIDPROFILJÁRA Törd. KékesBaloghCsás 10/11/05 19:58 Page 191 medicus universalis XXXVIII/4 5. 2005. *IMS EGÉSZSÉGCENTRUM, BUDAPEST, **ORSZÁGOS ALAPELLÁTÁSI INTÉZET, ***ORSZÁGOS GYÓGYÁSZATI KÖZPONT, BELGYÓGYÁSZAT SIMVASTATIN

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

KARDIOLÓGIA RÖVID BETEGTÁJÉKOZTATÓ. Diéta és kezelés

KARDIOLÓGIA RÖVID BETEGTÁJÉKOZTATÓ. Diéta és kezelés KARDIOLÓGIA RÖVID BETEGTÁJÉKOZTATÓ Koleszterin Diéta és kezelés A keringési rendszer felépítése Az ember keringési rendszere három fô részbôl áll: a szív, a vérerek és a vér. Az érrendszer egymással kapcsolatban

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS SZÍVINFARKTUS UTÁN

TÁPLÁLKOZÁS SZÍVINFARKTUS UTÁN TÁPLÁLKOZÁS SZÍVINFARKTUS UTÁN Magyarországon évente csaknem 30000 ember kap infarktust, és legtöbben ilyenkor komolyan elhatározzák, hogy megváltoztatják életmódjukat, táplálkozásukat, elhagyják káros

Részletesebben

Élelmiszereink és a zsírok dr. Schöberl Erika

Élelmiszereink és a zsírok dr. Schöberl Erika Élelmiszereink és a zsírok dr. Schöberl Erika Az emberi szervezet számára szükséges makro- tápanyagok egyik csoportját az élelmiszereinkben levı zsírok alkotják. A hivatalos táplálkozástudomány jelenlegi

Részletesebben

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Szűcs József dr. Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Atherothrombosis mint globális betegség

Részletesebben

E-vitamin és a tüdőrák

E-vitamin és a tüdőrák E-vitamin és a tüdőrák Nagyobb mennyiségű E-vitamin fogyasztása felére csökkenti a tüdőrák kialakulásának valószínű Az E-vitamin vegyületeknek két fő csoportja létezik, a tokoferol és a tokotrienol. Mindkét

Részletesebben

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A koleszterin A koleszterin A koleszterin egy zsírfajta, amely majdnem minden állati eredetû élelmiszerben megtalálható. Az emberi szervezet számára a hormonok és az új szövetek elõállításához nélkülözhetetlen,

Részletesebben

A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében

A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében Gyimesi András dr. Kelet-magyarországi Diabetes Hétvége Szeged, 2009 október

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Dr. Simon Attila, Dr. Gelesz Éva, Dr. Szentendrei Teodóra, Dr. Körmendi Krisztina, Dr. Veress Gábor Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Balatonfüredi

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

A DALI KEZELÉS HATÁSA A LIPIDSZINTEKRE, VALAMINT A HDL ÉS LDL SZUBFRAKCIÓKRA

A DALI KEZELÉS HATÁSA A LIPIDSZINTEKRE, VALAMINT A HDL ÉS LDL SZUBFRAKCIÓKRA University of Debrecen Research University A DALI KEZELÉS HATÁSA A LIPIDSZINTEKRE, VALAMINT A HDL ÉS LDL SZUBFRAKCIÓKRA Harangi Mariann, Lőrincz Hajnalka, Paragh György, Soltész Pál, Balla József Debreceni

Részletesebben

DALI TERÁPIÁVAL SZERZETT KEZDETI TAPASZTALATAINK

DALI TERÁPIÁVAL SZERZETT KEZDETI TAPASZTALATAINK University of Debrecen Research University DALI TERÁPIÁVAL SZERZETT KEZDETI TAPASZTALATAINK Harangi Mariann, Paragh György, Balla József Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Belgyógyászati

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

S EMMELWEIS EGYETEM TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSOK ÉRELMESZESEDÉSBEN SZENVEDŐ BETEGEKNEK, MAGAS KOLESZTERIN ÉS VÉRZSÍR SZINT ESETÉN

S EMMELWEIS EGYETEM TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSOK ÉRELMESZESEDÉSBEN SZENVEDŐ BETEGEKNEK, MAGAS KOLESZTERIN ÉS VÉRZSÍR SZINT ESETÉN S EMMELWEIS EGYETEM Általános Orvostudományi Kar VÁROSMAJORI SZÍV-ÉS ÉRGYÓGYÁSZATI KLINIKA Igazgató: Dr. Merkely Béla egyetemi tanár 1122 Budapest, Városmajor u. 68. Tel.: 458-6840, Fax: 458-6842 E-mail:

Részletesebben

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Vincze Ferenc, Bárdos-Csenteri Orsolya, Kovács Nóra, Nagy Attila, Poráczkiné Pálinkás Anita, Szőllősi Gergő József, Vinczéné Sipos Valéria,

Részletesebben

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban OTKA Zárójelentés A téma megnevezése: Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus és a lipoproteinek, valamint egyes alvadási tényezők kapcsolata. Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus szerepe a cardiovascularis

Részletesebben

A METABOLIKUS SZINDRÓMA DIETOTERÁPIÁJÁNAK PROTOKOLLJA

A METABOLIKUS SZINDRÓMA DIETOTERÁPIÁJÁNAK PROTOKOLLJA Lelovics Zsuzsanna Bozóné Kegyes Réka A METABOLIKUS SZINDRÓMA DIETOTERÁPIÁJÁNAK PROTOKOLLJA Az MDOSZ szakmai kiadványai 3. Lezárva: 2007. január 1. Érvényes: 2009. december 31. protokoll-3.p65 1 2 Az MDOSZ

Részletesebben

A koleszterin-anyagcsere szabályozása (Csala Miklós)

A koleszterin-anyagcsere szabályozása (Csala Miklós) A koleszterin-anyagcsere szabályozása (Csala Miklós) A koleszterin fontos építőeleme az emberi sejteknek, fontos szerepe van a biológiai membránok fluiditásának szabályozásában. E mellett hormonok és epesavak

Részletesebben

SZÉRUM KOLESZTERIN ÉS TRIGLICERID MEGHATÁROZÁS

SZÉRUM KOLESZTERIN ÉS TRIGLICERID MEGHATÁROZÁS SZÉRUM KOLESZTERIN ÉS TRIGLICERID MEGHATÁROZÁS A koleszterin, a koleszterin észterek, triacilglicerolok vízben oldhatatlan vegyületek. E lipidek a májból történő szintézist, és/vagy táplálék abszorpciót

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Sevelamer carbonate Zentiva 800 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy tabletta 800 mg szevelamer-karbonátot tartalmaz. A segédanyagok

Részletesebben

A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DR. LENGYEL ZOLTÁN Szent Margit Kórház IV.Belgyógyászati Osztály Budapest Programvezető:

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A metabolikus szindróma dietoterápiájáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A metabolikus szindróma dietoterápiájáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A metabolikus szindróma dietoterápiájáról Készítette: Az Ápolási Szakmai Kollégium és a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Miért fontos a szervezetnek a vas? A vas számos enzim összetevője, így fontos kémiai reakciókban vesz részt. A hemoglobin és a

Részletesebben

INFORMÁCIÓS FÜZET. Az emelkedett koleszterinszint és a szív-érrendszeri betegségek közötti összefüggések

INFORMÁCIÓS FÜZET. Az emelkedett koleszterinszint és a szív-érrendszeri betegségek közötti összefüggések INFORMÁCIÓS FÜZET Az emelkedett koleszterinszint és a szív-érrendszeri betegségek közötti összefüggések Az orvos figyelmébe: Ez a kiadvány azon betegeknek adható, akiknek (kezelő)orvosa koleszterinfelszívódás

Részletesebben

Statinkezelés és cardiovascularis prevenció

Statinkezelés és cardiovascularis prevenció Tényeken Alapuló Orvoslás (TAO) Statinkezelés és cardiovascularis prevenció DR. PARAGH GYÖRGY, DR. BALOGH ZOLTÁN Bevezetés A cardiovascularis megbetegedések a vezetõ halálokot adják hazánkban. Ugyanakkor

Részletesebben

EüM szakmai protokoll. a metabolikus szindróma dietoterápiájáról 1

EüM szakmai protokoll. a metabolikus szindróma dietoterápiájáról 1 1. oldal Készítette: a Dietetikai-humán táplálkozási Szakmai Kollégium EüM szakmai protokoll a metabolikus szindróma dietoterápiájáról 1 (1. módosított változat) I. Alapvető megfontolások Bevezetés A metabolikus

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel az Egészséges Élethez

Részletesebben

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében HMAP munkaértekezletek 2009 A METABOLIKUS SZINDRÓMA EPIDEMIOLÓGI

Részletesebben

Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat OTÁP2009

Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat OTÁP2009 EREDETI KÖZLEMÉNYEK Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat OTÁP2009 III. A magyar lakosság vitaminbevitele Lugasi Andrea dr. Bakacs Márta Zentai Andrea Kovács Viktória Anna dr. Martos Éva

Részletesebben

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Hypertonia diabetesben 1-es típusú diabetes 2-es típusú diabetes Nephropathia diabetica albuminuria (intermittáló

Részletesebben

Korszerű lipidcsökkentő kezelés

Korszerű lipidcsökkentő kezelés ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Korszerű lipidcsökkentő kezelés Paragh György dr. 1 Karádi István dr. 2 1 Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Debrecen 2 Semmelweis Egyetem,

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Anyagcsere zavarok. Prof. Dr. Kékes Ede

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Anyagcsere zavarok. Prof. Dr. Kékes Ede IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Anyagcsere zavarok Prof. Dr. Kékes Ede Az anyagcsere zavarok helyes értelmezése Lipid anyagcsere zavar Fokozott

Részletesebben

Az elhízás szövődményei és kezelése

Az elhízás szövődményei és kezelése SOTE Könyvtár 2011. június 20. Az elhízás szövődményei és kezelése Dr.Audikovszky Mária Szent Imre Kórház Lipidológiai Profil Profilvezető főorvos I. Az elhízás diétás kezelése 1. Az energia-bevitel csökkentése

Részletesebben

Új orális véralvadásgátlók

Új orális véralvadásgátlók Új orális véralvadásgátlók XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus Lovas András, Szegedi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Véralvadásgátlók alkalmazási területei posztoperatív

Részletesebben

LCBalance DIRECT HIT TERMÉKCSALÁD. MindenT SZABÁLYOZ. Európa legjobbjai. a májban.

LCBalance DIRECT HIT TERMÉKCSALÁD. MindenT SZABÁLYOZ. Európa legjobbjai. a májban. Európa legjobbjai LCBalance MindenT SZABÁLYOZ GÁTOLJA a rossz koleszterin termelődését a májban. MEGAKADÁLYOZZA a rossz koleszterin bejutását az emésztőrendszerbe. gátolja a koleszterin szintézisben részt-vevő

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA atorvasztatin Mielott elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa

Részletesebben

Diabétesz napló. Oktatási és segédprogram 2-es típusú diabéteszben szenvedő betegek számára

Diabétesz napló. Oktatási és segédprogram 2-es típusú diabéteszben szenvedő betegek számára Diabétesz napló Oktatási és segédprogram 2-es típusú diabéteszben szenvedő betegek számára A napló tulajdonosa Név Cím Telefon E-mail cím Az engem kezelő egészségügyi szakemberek adatai Telefonszám Családorvos

Részletesebben

Az elhízás korszerű diétás

Az elhízás korszerű diétás XII. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia Balatonfüred, 2010.Szeptember 10. Az elhízás korszerű diétás kezelése Dr.Pados Gyula c.egyetemi docens, kandidátus Szent Imre Kórház Lipid Részleg Vezető

Részletesebben

TIENS KARDI. Krill olaj étrend-kiegészítő kapszula homoktövis olajjal és amaránt magolajjal. A világ legtisztább vizeiből

TIENS KARDI. Krill olaj étrend-kiegészítő kapszula homoktövis olajjal és amaránt magolajjal. A világ legtisztább vizeiből TIENS KARDI Krill olaj étrend-kiegészítő kapszula homoktövis olajjal és amaránt magolajjal A világ legtisztább vizeiből Krill olaj étrend-kiegészítő kapszula homoktövis olajjal és amaránt magolajjal Ez

Részletesebben

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Dr. Szapáry László PTE KK Neurológiai Klinika A stroke leghatékonyabb prevenciója a hypertonia felismerése és kezelése Rizikófaktorok

Részletesebben

A koszorúérbetegség szekunder prevenciója

A koszorúérbetegség szekunder prevenciója A koszorúérbetegség szekunder prevenciója Az LDL-koleszterin-szint csökkentése, az atherosclerosis regressziója Bárczi György, Merkely Béla A szerzôk cikkükben összefoglalják az ischaemiás szívbetegségben

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika

Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Változatlan elvek Hat hónapos kor után már indokolt elkezdeni a hozzátáplálást, mert ekkor már az

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Berocca pezsgotabletta Vitaminok, ásványi anyagok kombinációja

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Berocca pezsgotabletta Vitaminok, ásványi anyagok kombinációja BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Berocca pezsgotabletta Vitaminok, ásványi anyagok kombinációja Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat

Részletesebben

Funkcionális halhús előállítása különböző olajok alkalmazásával

Funkcionális halhús előállítása különböző olajok alkalmazásával Funkcionális halhús előállítása különböző olajok alkalmazásával Biró Janka 1,2, Csengeri István 1 1 Halászati és Öntözési Kutatóintézet 2 Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar Takarmányozást oktatók és

Részletesebben

Nagyító alatt a szélütés - a stroke

Nagyító alatt a szélütés - a stroke Nagyító alatt a szélütés - a stroke A WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint 2020-ra a szívbetegségek és a stroke lesznek világszerte a vezetõ okok úgy a halálozás, mint a rokkantság területén. Az elõrejelzések

Részletesebben

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Szilvássy Z., Jávor A., Czeglédi L., Csiki Z., Csernus B. Debreceni Egyetem Funkcionális élelmiszer Első használat: 1984, Japán speciális összetevő feldúsítása

Részletesebben

Amit az Omega 3-ról tudni érdemes

Amit az Omega 3-ról tudni érdemes Amit az Omega 3-ról tudni érdemes November 2012 POLARIS 5 Chemin du Quilourin - Moulin du Pont, 29170 PLEUVEN France Tel. + 33 298 548 420 Fax. + 33 298 548 451 www. polaris.fr Merüljünk el az Omega 3

Részletesebben

A táplálkozás szerepe a szív érrendszeri megbetegedések. megelőzésében. Dr. Czakó Tibor 2013.10.22.

A táplálkozás szerepe a szív érrendszeri megbetegedések. megelőzésében. Dr. Czakó Tibor 2013.10.22. A táplálkozás szerepe a szív érrendszeri megbetegedések megelőzésében Dr. Czakó Tibor 2013.10.22. Mottó: A táplálékban keressétek gyógyulásotokat Hippokratesz 2001-ben 17 millió ember halt meg keringési

Részletesebben

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Felnttkori kóros állapotok megelzése gyermekkorban Elhízás Hypertonia Szív-

Részletesebben

Bízom benne, új szolgáltatásunk segíteni fog abban, hogy Ön és munkatársai minél hatékonyabban vegyék igénybe az Intézet laborszolgáltatásait.

Bízom benne, új szolgáltatásunk segíteni fog abban, hogy Ön és munkatársai minél hatékonyabban vegyék igénybe az Intézet laborszolgáltatásait. Klinikusok, a laborvizsgálatokat megrendelő és értelmező munkatársak Budapest, 2015 június 3 KK/KL/126/2015 tárgy: Hírlevél indítása klinikusok számára Kedves Munkatársak! A Semmelweis Egyetemen a diagnosztikai

Részletesebben

Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága

Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága Munkánk során a szívfrekvencia-variabilitás beszűkülésével jellemzett autonom idegrendszeri károsodás gyakoriságát, rizikófaktorait,

Részletesebben

A sokoldalú L-Karnitin

A sokoldalú L-Karnitin A sokoldalú L-Karnitin Az L-Karnitint két orosz kutató Gulewits és Krimberg izolálta először emlősállatok húsából. Száz évvel e Kémiai szintézissel az L-Karnitin ipari gyártása az 1970-es évek végén kezdödött

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK III. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK III. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Tisztelt Olvasó! A MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉnek (MDOSZ) hangsúlyozott célja, hogy a hazai médiában dolgozó szakembereket folyamatosan forrásanyaggal és hiteles információkkal lássa el az

Részletesebben

Evidenciákon alapuló D vitamin pótlás? Dr. Kovács Ákos gyermekorvos

Evidenciákon alapuló D vitamin pótlás? Dr. Kovács Ákos gyermekorvos Evidenciákon alapuló D vitamin pótlás? Dr. Kovács Ákos gyermekorvos Bizonyítékokra Alapozott Orvoslás A klinikai döntéshozatal egy formája, melynek során az elérhetőlegjobb tudományos bizonyítékok ismeretében,

Részletesebben

A rosuvastatin klinikai jelentősége napjaink lipidológiai gyógyszerelésében

A rosuvastatin klinikai jelentősége napjaink lipidológiai gyógyszerelésében TERÁPIÁS KÖZLEMÉNYEK A rosuvastatin klinikai jelentősége napjaink lipidológiai gyógyszerelésében ÁBEL TATJÁNA DR. 1 FEHÉR JÁNOS DR. 2 1 Állami Egészségügyi Központ, Szakrendelő Intézet, Budapest 2 Semmelweis

Részletesebben

A stroke secunder gyógyszeres prevenciója; evidenciák és dilemmák. Dr. Fehér Gergely PTE KK Neurológiai Klinika

A stroke secunder gyógyszeres prevenciója; evidenciák és dilemmák. Dr. Fehér Gergely PTE KK Neurológiai Klinika A stroke secunder gyógyszeres prevenciója; evidenciák és dilemmák. Dr. Fehér Gergely PTE KK Neurológiai Klinika A stroke rizikófaktorai Megalapozott: hypertonia diabetes pitvarfibrillatio korábbi stroke

Részletesebben

Törzskönyvezett megnevezés. Kemény kapszula. Capsules

Törzskönyvezett megnevezés. Kemény kapszula. Capsules I. melléklet Felsorolás: megnevezés, gyógyszerforma, gyógyszerkészítmény-dózis, alkalmazási mód, forgalomba hozatali engedély jogosultjai a tagállamokban 1 Tagállam EU/EGT Forgalomba hozatali engedély

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Tisztelt Olvasó! A Táplálkozási Akadémia című hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az ischaemiás szívbetegség dietoterápiájáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az ischaemiás szívbetegség dietoterápiájáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az ischaemiás szívbetegség dietoterápiájáról Készítette: Az Ápolási Szakmai Kollégium és a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008 Mit is jelent az egészséges táplálkozás? Az egészséges táplálkozás a különféle ételek és italok megfelelő arányban és mennyiségben, kellő változatossággal történő, rendszeres fogyasztását jelenti. Nincsenek

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Lipoprotein szubfrakciók vizsgálata lipidanyagcsere zavarral járó kórképekben.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Lipoprotein szubfrakciók vizsgálata lipidanyagcsere zavarral járó kórképekben. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Lipoprotein szubfrakciók vizsgálata lipidanyagcsere zavarral járó kórképekben Lőrincz Hajnalka Témavezető: Dr. Seres Ildikó DEBRECENI EGYETEM Egészségtudományok

Részletesebben

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont.

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont. ACE-gátlók és angiotenzin II antagonisták: alkalmazás terhességben és szoptatás alatt A PhVWP által 2008 októberben jóváhagyott alkalmazási előírás és betegtájékoztató szöveg ACE-gátlók Lisinopril, Fosinopril,

Részletesebben

Mielőtt elkezdené alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

Mielőtt elkezdené alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ tervezet BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Részletesebben

Folytatódik az élelmiszerek reformulációja- Uniós cukorcsökkentő program

Folytatódik az élelmiszerek reformulációja- Uniós cukorcsökkentő program Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 VIII. Népegészségügyi Konferencia Budapest, 2017. február 23. Folytatódik az élelmiszerek reformulációja- Uniós cukorcsökkentő program Prof.

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI Az erekben keringő vér nyomást fejt ki az erek falára: ez a vérnyomás. Szabályozásában részt vesz a szív, az erek, az agy, a vesék és

Részletesebben

Életerő, Sport és Fittség

Életerő, Sport és Fittség Életerő, Sport és Fittség Guarana Tabletta Tapasztalja meg a Guarana élénkítő hatását A Guarana egy Dél-Amerikában őshonos cserje, koffein tartalma, élénkítő serkentő hatásai miatt használják Kényelmes

Részletesebben

Hüvelyesek szerepe az egészséges táplálkozásban

Hüvelyesek szerepe az egészséges táplálkozásban Hüvelyesek szerepe az egészséges táplálkozásban Nagy Gábor Zsolt 1,2 - Simonné Dr. Sarkadi Livia 2 1 Eszterházy Károly Egyetem, Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpont 2 Szent István Egyetem, Élelmiszerkémiai

Részletesebben

KEZELÉSI ALGORITMUS. CÉLVÉRNYOMÁS: < 140/90 Hgmm vagy < 130/80 Hgmm (diabetes) amlodipine 5-10 mg. perindopril 4-8 mg

KEZELÉSI ALGORITMUS. CÉLVÉRNYOMÁS: < 140/90 Hgmm vagy < 130/80 Hgmm (diabetes) amlodipine 5-10 mg. perindopril 4-8 mg KEZELÉSI ALGORITMUS CÉLVÉRNYOMÁS: < 140/90 Hgmm vagy < 130/80 Hgmm (diabetes) 19,257 hipertóniás beteg kezeletlen beteg RR>160/100 Hgmm kezelt beteg RR>140/90 Hgmm amlodipine 5-10 mg perindopril 4-8 mg

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Kardiovaszkuláris rehabilitáció dietetikájáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Kardiovaszkuláris rehabilitáció dietetikájáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Kardiovaszkuláris rehabilitáció dietetikájáról Készítette: Az Ápolási Szakmai Kollégium és a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

Sportélettan zsírok. Futónaptár.hu

Sportélettan zsírok. Futónaptár.hu Sportélettan zsírok Futónaptár.hu A hétköznapi ember csak hallgatja azokat a sok okos étkezési tanácsokat, amiket az egészségének megóvása érdekében a kutatók kiderítettek az elmúlt 20 évben. Emlékezhetünk

Részletesebben

Folsav a kardiovaszkuláris kockázat csökkentésére? Nagy András

Folsav a kardiovaszkuláris kockázat csökkentésére? Nagy András Folsav a kardiovaszkuláris kockázat csökkentésére? Nagy András Kardiovaszkuláris (atherothrombotikus) Háttér biztató felvetések Obszervációk: Se - HOMOCISZT ~ ISZB kockázat Teljes lakosságban ISZB betegekben

Részletesebben

A zsírok. 2013. április 17.

A zsírok. 2013. április 17. A zsírok 2013. április 17. Sok van, mi csodálatos, De az embernél nincs semmi csodálatosabb. Szophoklész: Antigoné 2013.04.17 i:am 2 Alapelveink Bölcsesség Tisztában lenni élettani alapismeretekkel Szemlélet

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / Anyagcsere változások Prof dr Kékes Ede Az anyagcsereváltozások elemzésének koncepciója

Részletesebben

A 2-es típusú cukorbetegség

A 2-es típusú cukorbetegség A 2-es típusú cukorbetegség tablettás kezelése DR. FÖLDESI IRÉN, DR. FARKAS KLÁRA Az oktatóanyag A MAgyAr DiAbetes társaság vezetôsége Megbízásából, A sanofi támogatásával készült készítette A MAgyAr DiAbetes

Részletesebben

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban BEVEZETÉS ÉS A KUTATÁS CÉLJA A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban (LCPUFA), mint az arachidonsav

Részletesebben

ÉLELMISZEREK ENERGIA- ÉS TÁPANYAGTARTALMA Kezdjük az alapoktól

ÉLELMISZEREK ENERGIA- ÉS TÁPANYAGTARTALMA Kezdjük az alapoktól ÉLELMISZEREK ENERGIA- ÉS TÁPANYAGTARTALMA Kezdjük az alapoktól A szívbarát táplálkozás 10 pontja! 1. Fogyasszon naponta többször zöldséget, gyümölcsöt! 2. Egyen kevesebb állati (telített) zsiradékot! 3.

Részletesebben