PÉNZ- ÉS ÉRTÉKSZÁLLÍTMÁNYOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI JOGI SZAKMAI SZEMPONTOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZ- ÉS ÉRTÉKSZÁLLÍTMÁNYOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI JOGI SZAKMAI SZEMPONTOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL"

Átírás

1 VI. évfolyam 1. szám március Rácz László István PÉNZ- ÉS ÉRTÉKSZÁLLÍTMÁNYOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI JOGI SZAKMAI SZEMPONTOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL Absztrakt Cikkem egy olyan ágazat munkáját mutatja be, amelyet országos tekintetben csupán néhány cég végzi, de vannak a cégek között, akik Európa szerte is végzik ezt a munkát. A pénz és értékszállítás a vagyonvédelmi szakma és egyes szakvélemények szerint az egyik legveszélyeztetettebb ágazat. Ez az állítás nagyjából megfelel a valóságnak, de meg kell említenem, hogy elég nehéz ezeket az ágazatokat veszélyeztetettségük szerint összehasonlítani. A veszélyhelyzetek ugyanis a legkülönbözőbb helyzetekben és módokban jelentkezhetnek a munkák során. A személy- és vagyonőröknek legyen az bármilyen terület vagy munka mindig minden helyzetben felkészülteknek kell lenniük. My article presents the work of a section like that, that only some firms make it in a national look, but they are between the firms, who make this work across Europe,. One of the most endangered sections is the money and value transports according to the property protection trade and single expert opinions. This statement corresponds to the facts roughly, but I have to mention that enough are heavy to compare these sections according to their endangerment. The danger situations may come forward in the most different situations and manners in the course of the works. The person and let it be any kind of area or work for guards always on all of them they have to be baldy in a situation. Kulcsszavak: pénz, érték, vagyonvédelem, veszélyhelyzet ~ money, value, safeguarding, danger situation 103

2 Pénz- és értékszállítmányok A szállítmánybiztosítás azon technikai, szervezeti és személyi intézkedések összessége, amely biztosítja a szállítandó pénz, érték, termék és egyéb áruk helyváltoztatás közbeni őrzését és védelmét. A évi IV. törvény szerint: A szállítmány kísérését, a pénz- és értékőrzést, valamint a szállítást végző személy- és vagyonőr jogosult a szállítást jogtalanul akadályozó, illetve a szállítmány biztonságát veszélyeztető személyt kilétének igazolására, veszélyeztető magatartásának abbahagyására felszólítani. Pénz- és értékszállítmányok biztosítása A pénz a vagyonvédelem meghatározása szerint olyan magyar vagy külföldi hivatalos fizetőeszköz, készpénz (bankjegy vagy érme), amely fizikai értelemben létezik. Az érték az értékpapír, nemesfém, ékszer, drágakő, féldrágakő, képzőművészeti alkotás, muzeális értékű tárgy, gyűjtemény stb. összefoglaló neve. A feladó (felvevő) állomások olyan fizikailag létező helyek, vagy helyiségek, ahol a szállítók a küldeményt felveszik, vagy ahol a szállíttató a küldeményt feladja. A célállomásokon történik meg a pénz- vagy értékszállítmány leadása. Egy állomás egyaránt lehet feladó és cél is. Szállítási folyamat résztvevői A szállítási folyamat résztvevői a következők: megrendelő: olyan cég, vagy magánszemély, aki, vagy amelyik a szállítást és az esetleg ahhoz kapcsolódó szolgáltatást igényli, megrendeli; szállító: az a cég vagy egyéni vállalkozó, amelyik, vagy aki a szállítást és az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatást elvégzi. Általános szabályok és feltételek a pénzszállítmány az átvételtől az átadásig a szállító birtokába kerül (Polgári törvénykönyv 187. ); a szállítás a szállító felelősségére és kockázatára történik, ezért a pénzszállításra kockázati biztosítást kell kötni; a szállítandó küldeményt a szállító (vagy megbízottja) veszi át, és továbbítja a megrendelő által megjelölt célállomásra; a szállító a megrendelés szerinti célállomáson a megrendelő által megjelölt jogosultnak adja át a szállítmányt; a szállítójárművet általában a szállító biztosítja (kivéve, ha a szerződésben másképpen rendelkeztek), de a szállító felelőssége idegen jármű igénybevételekor is teljes. Szerződés A pénzszállítás végzéséhez írásos szerződésre van szükség. A szerződést a polgári jog szabályai szerint kötik meg, melyet előír az évi IV. törvény is. 104

3 A szerződésben rendszerint egy-egy megrendelő és vállalkozó szerepel, de a megbízók és a vállalók is lehetnek többen. Ez esetben, a szerződésben rögzíteni kell a felek jogait és kötelességeit külön-külön is, a kockázatvállalás és a felelősség-megosztás mikéntjét is. Írásban kell rögzíteni a biztosítandó szállítmány értékét, és a biztosító által megkövetelt védelem meglétének ellenőrzésére felelős személyt kell kijelölni. Gépjárművel történő szállításnál fuvarozási, míg kizárólag gyalogosan történő szállításnál megbízási szerződést kötnek. A küldemény felvétele Szakmai szabályok A küldemény felvétele fontos a felelősség és a kockázatvállalás szempontjából, mivel az átvétellel kerül az érték a szállító birtokába és innen kezdve az átadás megtörténtéig kizárólag ő felel az értékekért. A küldemények felvételének módjai a következők lehetnek: Érték szerinti átvétel: Az átadó a küldeményt érték szerint adja át, ami lehet tételes átvétel, ez pénz vagy értékpapír esetében címlet szerinti átvétel vagy sommás átvétel, amikor a pénzt kötegenként, vagy nagyobb egységenként, pl. bankjegyeket bundonként, az érméket rolnizva, vagy dobozokba csomagolva adják át, megbízva a csomagolóban, hogy a csomagban a rajta lévő felirat szerinti mennyiség van. Zsákos vagy csomagonkénti átadás-átvétel: Csomagon a lezárt pénzszállító táskát, kazettát, zsákot, egyéb előírt göngyöleget értjük. Az átadás-átvétellel a vállaló vállalja, hogy a lezárt, megfelelően lepecsételt zsákot, kazettát stb. felbontatlanul, sértetlen külsővel adja át a célállomáson. A göngyöleg megsérülése esetén teendő feladatokat, intézkedéseket külön szerződés rögzíti. Az átadó nélküli átvétel: Olyan eseteknél alkalmazzák ezt a megoldást, amikor nincs olyan személy, aki az értéket átadja a szállítónak. Ilyen eset pl. az automaták, vagy telefonperselyek. Ezen esetekben gyakran előfordulhat, hogy az automata számlálója által jelzett érték nem egyezik meg a szállító által átadott összeggel. A megbízási szerződésben pontosan rögzíteni kell az ilyen esetekre vonatkozó felelősséget. A szállítás végrehajtása Az igénybevett eszközök vonatkozásában a szállítás lehet gyalogos, gépjárművel és egyéb járművekkel végrehajtott szállítás (például páncélozott vagy páncélautóval. Történhet egyéb úton (például repülővel). Gyalogos szállítás: Általában a kisebb összegű, rövidebb távolságra történő szállításnál alkalmazott módszer (pl. üzletekből bankba, postára, vagy bankból kisebb összegeknek kisebb cégekhez történő kiszállításánál). Gyalogos szállításnak minősül a közforgalmú közlekedési eszközökön való szállítás is, kivéve, ha a közforgalmú közlekedési eszköz üzemeltetője szerződést köt a pénzszállító személyek szállítására. A taxin való szállítást általában gyalogos szállításnak minősítik, kivéve, ha a taxisofőr tudja, és vállalja, hogy pénzt szállítanak, akkor ő is részese lesz a szállításnak, így gépkocsival történő szállításnak számít. 105

4 Gépjárművel történő szállítás: A leggyakoribb pénzszállítási módszer. Ezen módszer előírásai és szakmai szabályai a legkidolgozottabbak. Egyéb járművel történő szállítás: Ehhez a módszerhez tartozik minden olyan jármű, amely a szállítást végző tulajdonában van, (vonat, hajó, motorkerékpár, repülőgép stb.) és amelynek pénzszállításra történő igénybevételére szerződést kötöttek. A szállítás folyamata: átvétel - berakodás - szállítás - kirakodás - átadás. A berakodás, illetve a kirakodás fokozottan veszélyes része a szállítási folyamatnak, mert a szállítást végző jármű álló helyzetben van, a gyors helyváltoztatás feltételei nincsenek meg. A rakodás miatt az ajtó nyitott állapotban van, és a szállítók, vagy egy részük a rakodással vannak elfoglalva, ezért figyelmük megoszlik a rakodás, a gépkocsi és a környezet figyelemmel kísérése miatt. A rakodás rendszerint a nyílt utcán történik, a gépjármű sok esetben csak az objektum bejáratától néhány méterrel távolabb tud megállni. A biztosítók is külön veszélyhelyzetnek tekintik a rakodási idő tartamát, hiszen külön pont szerepel az úgynevezett járdakockázatra. A járdakockázat, vagyis a berakodás, illetve a kirakodás a pénzszállítás szempontjából kiemelt helyzetnek számít, de talán úgy jellemezhetjük, hogy a leginkább veszélyeztetett rész. A pénz- és értékszállítás során alkalmazott legfontosabb gyakorlati szabályok a következők: a pénz és az értékek védelme a szerződés tárgya, de az emberi élet védelme megelőzi ezt a pénzszállításban csak megbízható emberek vehetnek részt, akik betartják titoktartási kötelezettségüket pénzszállításban csak pihent és egészséges ember vehet részt csak kiváló műszaki állapotú gépjárművel lehet pénzt szállítani állandó átvevő és átadó állomások között több útvonalat kell alkalmazni, ezeket kiismerhetetlenül kell váltogatni a szállítás során az egyirányú utcákat kerülni kell szállítás közben a közúti akadályokat még az odaérkezés előtt el kell kerülni személygépkocsival történő szállítás esetén a pénzt, tartalmazó táskát, zsákot le kell takarni a forgalomban résztvevő járműveket figyelemmel kell kísérni baleseteknél kiemelten kell figyelni a szállítmányra; közvetlenül a baleset mellett nem lehet megállni a gépjármű ajtóit szállítás közben zárva kell tartani, és biztosítani kell a gépjármű meghibásodása esetén a gépkocsivezető megkísérelheti a javítást, de nem vehet igénybe arra járó, vagy önzetlenül ajánlkozó idegen segítséget a szállítóegységnek rendelkeznie kell mobiltelefonnal, rádió-adóvevővel, vagy más kommunikációs eszközzel a rakodást lehetőleg zárt helyen kell végezni a fegyveres kísérőnek a fegyverét biztosított állapotban kell magánál tartania a fegyverhasználat csak jogos védelmi helyzetben megengedett, nem használható az esetlegesen elrabolt pénz visszaszerzésére, vagy a támadó elfogására - a támadáskor csak azzal arányosan szabad védekezni 106

5 műszaki hiba, vagy baleset esetén tömegközlekedési eszköz megállóhelyétől, felüljárótól lakatlan területen legalább 200 méterre, útkereszteződésektől, bekötőutaktól legalább 100 méterre kell megállni; a váratlan megállást veszélyhelyzetnek kell tekinteni, és a jármű ajtaját az akadály elhárítása ideje alatt is zárva kell tartani, a kísérő őrök a járművet nem hagyhatják el A magyar biztosító társaságok óta foglalkoznak a pénz- és értékszállítás követelményrendszereinek kidolgozásával, a szabályok ajánlásával. Mivel e tevékenységi formára kötelezően előírt szabályok nincsenek, ezért az előírásokat azoknak kell betartaniuk, akik a biztosítókkal valamilyen jogviszonyba kerültek, azaz felelősség biztosítással rendelkeznek. A biztosítók az elvárásokat általában a szállított értékhez kötik. A biztosítók szállítási szabályait az alábbi táblázatok szemléltetik: 2 millió forint alatt összeg szállítás módja pénzszállítók száma Ft tetszőleges 1 fő Ft pénzszállító táska (riasztójelzéssel) millió Ft pénzszállító táska (riasztójelzéssel) 2 fő 3 fő (v. 1 fegyveres, 1 nem fegyveres) 2 millió felett csak szakhatósági engedéllyel rendelkező szervezet végezheti összeg szállítás módja pénzszállítók száma 2 30 millió Ft millió Ft szgk /kisteherautó speciális pénzszállító gk. 3 fő (ebből 2 fő fegyveres) 3 fő (2 fő fegyveres/vezetőfülke, ill. rakodótérben/egy kísérő gépjármű két fegyveressel millió Ft u.az u.az 100 millió felett u.az csak a szigorúbb szakmai előírások pl. golyóálló gumik u.az Veszélyhelyzetben teendők: elsődlegesen az emberi élet mentése, elsősegélynyújtás az esemény jellegétől függően a megfelelő sorrendben értesíteni kell a mentőket, a rendőrséget, a tűzoltókat, a szállító cég diszpécserközpontját a szállított értéket biztonságba kell helyezni 107

6 a helyszínt biztosítani kell, a nyomokat meg kell őrizni a helyszínre érkező hatóságok értesítése a történtekről, a közben megfigyelt külső információkkal együtt lehetőség szerint az út folytatása a célállomásig, vagy rendőrségi, honvédségi objektumig, ahol a szállítmányt biztonságba lehet helyezni Támadás esetén teendők: a helyszín gyors elhagyása, ha ez lehetséges a védekezés helyszíni megszervezése és az ésszerűség határáig annak végrehajtása, végső esetben a megadás A támadások lehetnek: előre megtervezett, illetve spontán támadások Az előre kitervelt támadások a legveszélyesebbek, ezért az ellenük való felkészülés is a legnehezebb. Természetesesen a spontán támadások is veszélyt jelentenek, főleg a kiszámíthatatlanságuk miatt. A megelőzés fő eszköze a szakmai szabályok pontos és következetes végrehajtása. Ezek többnyire megfelelő védelmet és biztonságot jelentenek. A támadások elleni védekezés taktikája: Megelőzési technikák (ez a legfontosabb és a talán a legsikeresebb eszköz) Elhárítási taktikák Megelőzési technikák: o minden gyanús körülmény gondos és körültekintő mérlegelése, o útvonalak (tartalék útvonalak) gondos kiválasztása és gyakori váltogatása, o megfelelő információ az útvonalról, a célállomásokról és azok közvetlen környezetéről, az aktuális közlekedési adatokról, o gépjármű biztonságos őrzése, o személyzet időszakos ellenőrzése, o a különböző helyzetek begyakorlása, o stb. Elhárítási taktikák: o minden rendellenes körülményre reagálás, o követés, figyelés felderítése, o be- és kirakodás elhalasztása gyanús körülmények esetén, o hatóság segítségül hívása bűncselekmény gyanúja esetén, o minden esemény folyamatos jelzése a diszpécserközpontnak, o stb. 108

7 Támadások esetén ajánlott magatartások: menekülés kitérés, kitörés védekezés a támadásokkal szemben a jogos védelem szabályai szerint A támadások szempontjából legkritikusabb helyek, szituációk: be- és kirakodása (ez a már említett járdakockázat), rutinból történő munkavégzés, (ez pl. lehetővé teszi a megfigyelést és felkészülést a bűnözök számára) baleseti helyszín, műszaki hiba, elhagyott csekély forgalmú útszakasz, forgalmi akadályok, elterelések, baleseti szituáció stb Betegség, rosszullét esetén teendők: a pénz- és értékszállítást végző biztonsági szolgálat tagjának betegsége vagy rosszulléte esetén a szállítást meg kell szakítani, és orvosi ellátásról kell gondoskodni a kórházba került fegyverét az arra illetékesnek ürítenie kell, és gondoskodnia kell a fegyver leadásáról a szállítmány őrzését mindvégig biztosítani kell A küldemény átadása A szállítóknak meg kell arról győződni, hogy az arra illetékesnek adják-e át a szállítmányt, majd a kirakodásnál a berakodáskor alkalmazott intézkedéseket kell megtenni, az átadást pedig az átvételhez hasonló módon (tételes, sommás) stb. kell megejteni. A szállítás befejezéséről az átadó átvételi elismervényt kap. Felhasznált irodalom: 1. Dr. Szövényi György: Biztonságvédelmi kézikönyv KJK-Kerszöv Bp Jogtár: 1998.évi IV. törvény 3. Mozgó Célpontok - A pénz-és értékszállítás módszertani kézikönyve, Okker Oktatási Iroda, Az objektumvédelem jogi alapjai. Pénz-és értékőrzés, pénzfeldolgozás, ALFA kiadó, Objektumőrzés élőerővel Vagyonvédelmi Nagykönyv V. fejezet, CEDIT Információtechnikai Kft

A Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. részére őrzés-védelmi feladatok ellátása tekintetében

A Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. részére őrzés-védelmi feladatok ellátása tekintetében M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. részére őrzés-védelmi feladatok ellátása tekintetében Amely létrejött egyrészről másrészről Név: Nagyerdei Kultúrpark

Részletesebben

Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai

Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai Dr. Beregnyei József Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0725-06 A tartalomelem

Részletesebben

11-12. évfolyam anyagrészei. 3. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy /11. évfolyam/

11-12. évfolyam anyagrészei. 3. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy /11. évfolyam/ 11-12. évfolyam anyagrészei 3. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy /11. évfolyam/ 3.3. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: személy és gépjármű be- kiléptetésének szabályai CÉL Célkitűzés

Részletesebben

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ A pénzforgalom Én csak arra figyelmeztetlek benneteket, hogy a pénzszerzés ne legyen életcélotok. A lélek nem gazdagszik pénzzel. És nem is szegényedik a pénz fogytával. (Gárdonyi Géza) A pénzforgalom

Részletesebben

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA Országos Polgárőr Szövetség SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA 2012. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2012 MÁRCIUS 23-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/ 6/2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK ELN/6/2012.

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A 92/2006. (X. 26.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem Szenátusának 92/2006. (X. 26.) számú h a t á r o z a t a a Vagyonvédelmi

Részletesebben

Gyalogosok be/kiléptetése, ellenőrzése, csomagjaik átvizsgálása

Gyalogosok be/kiléptetése, ellenőrzése, csomagjaik átvizsgálása Dr. Beregnyei József Gyalogosok be/kiléptetése, ellenőrzése, csomagjaik átvizsgálása A követelménymodul megnevezése: Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok A követelménymodul száma: 0701-06 A tartalomelem

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kakuk Györgyi. Az árufuvarozás jogi szabályozása. A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása

MUNKAANYAG. Kakuk Györgyi. Az árufuvarozás jogi szabályozása. A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása Kakuk Györgyi Az árufuvarozás jogi szabályozása A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása A követelménymodul száma: 0663-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

A POLGÁRŐRSÉG SZOLGÁLATI KÉZIKÖNYVE. Budapest, 2006

A POLGÁRŐRSÉG SZOLGÁLATI KÉZIKÖNYVE. Budapest, 2006 A POLGÁRŐRSÉG SZOLGÁLATI KÉZIKÖNYVE Budapest, 2006 A POLGÁRŐRSÉG SZOLGÁLATI KÉZIKÖNYVE A Polgárőrség Szolgálati Kézikönyvét (továbbiakban: Kézikönyv) - a polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános szerződési feltételei Hatályos: 2015. március hó 3. napjától Tartalom I. fejezet Preambulum... 4 II. fejezet Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat)

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI Zrt. A BKV Zrt. által üzemeltetett helyi közforgalmú autóbusz közlekedés forgalmi utasítása

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI Zrt. A BKV Zrt. által üzemeltetett helyi közforgalmú autóbusz közlekedés forgalmi utasítása BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI Zrt. A BKV Zrt. által üzemeltetett helyi közforgalmú autóbusz közlekedés forgalmi utasítása Jóváhagyta: Vezérigazgató Kelt: Budapest, 2015. Kiadja: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. I. Biztosítási esemény...5. II. A szerzõdés alanyai...5. III. Biztosított tevékenység...5. IV. A kockázatviselés tárgya...

Ügyféltájékoztató...3. I. Biztosítási esemény...5. II. A szerzõdés alanyai...5. III. Biztosított tevékenység...5. IV. A kockázatviselés tárgya... Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató...................................................................................3 I. Biztosítási esemény...............................................................................5

Részletesebben

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK Országos Polgárőr Szövetség 2011 Borítóterv és tipográfia: Országos Polgárőr Szövetség Szerkesztette: dr. Horváth Jenő Kovács Noémi Zámbó Péter @ OPSZ 2011 Országos Polgárőr

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GB395 JELŰ GROUPAMA GARANCIA CASCO BIZTOSÍTÁSHOZ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GB395 JELŰ GROUPAMA GARANCIA CASCO BIZTOSÍTÁSHOZ Az OTP Csoport partnere ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GB395 JELŰ GROUPAMA GARANCIA CASCO BIZTOSÍTÁSHOZ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3151/1 Hatályos 2014. március

Részletesebben

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TERVEZET 2013 1 Jelen szabályzat a Debreceni Intézményműködtető Központ telephelyein az önkormányzati és állami tulajdon megóvása, a személyi tulajdon védelmének

Részletesebben

Tájékoztató. az állatgyógyászati tevékenység végzése során előírt munkabiztonsági követelményekről.

Tájékoztató. az állatgyógyászati tevékenység végzése során előírt munkabiztonsági követelményekről. Kedves Kollégáim! Ma Magyarországon egy állategészségügyi szolgáltató intézmény működését (de figyelem!, akár egy táskás állatorvosét is) igen számos szervezet, hatóság jogosult ellenőrizni. A teljesség

Részletesebben

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. ÁPRILIS 10. TARTALOM

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. ÁPRILIS 10. TARTALOM I. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. ÁPRILIS 10. oldal JOGSZABÁLY 6/2009. (II. 25.) OKM rendelet a helyi önkormányzatok által fenntartott kõszínházak, bábszínházak 2009. évi támogatásáról... 1585 UTASÍTÁS

Részletesebben

BIOKOMP.-T TART. DÍZELGÁZOLAJ MSZ

BIOKOMP.-T TART. DÍZELGÁZOLAJ MSZ Szerződés száma:pbsc/cs/ü/5/09 SAP kód: 22047 SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1117 Budapest, Október huszonharmadika

Részletesebben

a) Ismertesse, hogy mit jelent a személy- és vagyonőr kötelezettségei közül a szerződéskötési kötelezettség!

a) Ismertesse, hogy mit jelent a személy- és vagyonőr kötelezettségei közül a szerződéskötési kötelezettség! 1. Tétel a) Ismertesse, hogy mit jelent a személy- és vagyonőr kötelezettségei közül a szerződéskötési kötelezettség! Szerződéskötési kötelezettség, írásbeliség A sz emély- és vagyonvédelmi, valamint a

Részletesebben

Budapest, III., Záhony u. 7. sz. alatti Graphisoft Park vonatkozásában. Hatályba lép: 2012. április 1. napján. T a rtalom j eg yz é k

Budapest, III., Záhony u. 7. sz. alatti Graphisoft Park vonatkozásában. Hatályba lép: 2012. április 1. napján. T a rtalom j eg yz é k ... sz. melléklet a Szerződéshez Budapest, III., Záhony u. 7. sz. alatti Graphisoft Park vonatkozásában Hatályba lép: 2012. április 1. napján. T a rtalom j eg yz é k I. A Házirend célja, hatálya, bevezető

Részletesebben

Minden alkalommal vegyük ki a gyújtáskapcsoló-kulcsot, használjuk az indításgátlót még akkor is, ha csak rövid időre akarunk bemenni, pl. egy boltba.

Minden alkalommal vegyük ki a gyújtáskapcsoló-kulcsot, használjuk az indításgátlót még akkor is, ha csak rövid időre akarunk bemenni, pl. egy boltba. Önmagunk és egymás biztonságáért, valamint lakókörnyezetünk védelméért XI. Járművek biztonsága Minden gépjármű-tulajdonosnak célszerű felmérnie a gépjárművek biztonságának kockázati tényezőit, fajtáit,

Részletesebben

Érvényes: 2013. május

Érvényes: 2013. május PÉNZES GÉZA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZET 2013. március Érvényes: 2013. május -től

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozó iktatószáma:. Vállalkozó témafelelőse: Megrendelő iktatószáma: /2013 Megrendelő témafelelőse: Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ZALAVÍZ Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u.

Részletesebben

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya Trans-Tour A TRANS TOUR 90 KÖZLEKEDÉSI KFT ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETRENDSZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2015. 1 Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

2005. évi CXXXIII. törvény. személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre terjed ki. szabályairól. I. Fejezet

2005. évi CXXXIII. törvény. személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre terjed ki. szabályairól. I. Fejezet 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól E törvény célja, hogy - a közrend, a közbiztonság javítása, s ezek részeként a személy- és vagyonvédelem,

Részletesebben

Bevezet! A törvényi szabályozás

Bevezet! A törvényi szabályozás Bevezet! A 90-es évek egyik f! feladata a személy és vagyonvédelem jogi alapokra való helyezése volt, a tulajdonviszonyok átrendez!désének egyenes következményeként. Tarthatatlan volt, hogy pl. a személyvédelem

Részletesebben

Ne legyünk a bűnözök célpontjai! Megelőzéssel nehezítsük meg a bűnözők dolgát, hogy ne váljunk áldozattá!

Ne legyünk a bűnözök célpontjai! Megelőzéssel nehezítsük meg a bűnözők dolgát, hogy ne váljunk áldozattá! Ne legyünk a bűnözök célpontjai! Megelőzéssel nehezítsük meg a bűnözők dolgát, hogy ne váljunk áldozattá! B E V E Z E T Ő Földünkön az anyagi javak megszerzése és védelme egyidős az emberré válással. Évezredek

Részletesebben

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA hatályos: 2013.0626. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben