VII. évfolyam 9. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VII. évfolyam 9. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2009. december"

Átírás

1 VII. évfolyam 9. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata december Az alapkõ mérföldkõ is Ünnepélyesen letették az óvoda alapkövét A tartalomból: - Egészségfejlesztési terv 2. oldal - Polgármesteri beszámoló 4. oldal - A csatornáról 5. oldal - Közbiztonság 5. oldal - Együtt a faluért 6. oldal - Víz Kecskerágón 6. oldal - Advent 7. oldal - Könyvtári hírek 7. oldal - Oltópont a kórházban 8. oldal Falukarácsony December 19-én, szombaton, déli 12 és délután 17 óra között rendezi meg az önkormányzat a falukarácsonyt. Helyszíne a Béke tér és a mûvelõdési ház. A részletes programról szórólapokon a tájékoztatják a csörögieket. A meghívott vendégek jelenlétében lerakták a hetvenöt személyes csörögi óvoda alapkövét. Az alapkõ egyben mérföldkõ is Csörög életében, mondta köszöntõjében Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester, kifejezve reményét, hogy a faluépítõ, közös munka eredményes lesz. Köszönetet mondott mindazoknak, akik segítettek a községnek abban, hogy lehetõséget kapjon saját óvoda létrehozására. Az ünnepségen a megyei közgyûlés képviseletében Kárpáti Zsuzsanna mondott beszédet. Hangsúlyozta, hogy minden közösségi építkezés, akár óvodát, akár iskolát, akár rendelõt, vagy faluházát építünk, valójában a közösség növekedésének, erõsödésének a jele. folytatás a 3. oldalon A tervezettnél kevesebb bevétel Képviselõ-testület elfogadta a évi költségvetési koncepciót Januártól emelkedik a kommunális adó összege Napirend elõtt tárgyalta november 18-i ülésén a képviselõ-testület az ELMIB Elsõ Magyar Infrastruktúra Befektetési Zrt. megismételt ajánlatát a közvilágítási rendszer korszerûsítésére. Az ajánlat szerint, az ELMIB fényáram-szabályozó berendezéseket telepítene a transzformátorokhoz, amelyek este tíz és hajnali öt óra között fokozatosan - de szinte észrevétlenül - csökkentenék a fényerõt. A megtakarítás mintegy 470 ezer forint lenne, amelybõl 240 ezer a beruházás finanszírozását szolgálná, 230 ezer forinttal pedig csökkenne az üzemeltetés költsége. A képviselõ-testület - 6 igen és 2 nem szavazattal - elfogadta az ajánlatot, és annak megvizsgálását kérte, hogy a két, paramétereiben megfelelõ transzformátor mellett, be lehetne-e kapcsolni egy harmadikat is a rendszerbe. folytatás a 2. oldalon BÉKÉS KARÁCSONYT, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNNAK CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK DOLGOZÓI ÉS A KÉPVISELÕ-TESTÜLET TAGJAI

2 2 Csörögi Hírlevél Képviselõ-testület elfogadta a évi költségvetési koncepciót folytatás az 1. oldalról A döntést fontos lépésnek tartja Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester az önkormányzat azon törekvésében, hogy csökkentse a község energiaköltségeit. A napirend keretében a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót fogadta el a testület, majd a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrõl kapott tájékoztatást. A csatorna-beruházás helyzetérõl a kivitelezõ képviselõje számolt be, tájékoztatást kaptak a képviselõk az óvoda-beruházással és Kecskerágó ivóvíz-ellátásával kapcsolatban is (amelyekrõl külön írásunkban számolunk be). Mint Pálinkás Lajos alpolgármester és a cigány kisebbségi önkormányzat elnökének tájékoztatójából kiderült, az együttmûködésben nincs lényeges elõrelépés. Tájékoztatást kapott a képviselõ-testület a költségvetés elsõ háromnegyedévi végrehajtásáról. Ebbõl kiderült, hogy a tervezetthez képest a bevételek nem egészen 40 százalékban teljesültek. Az alacsony teljesülés oka az alacsony bérleti díjbevétel. A képviselõk elfogadták a tájékoztatót, majd jóváhagyták az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. Ennek alapelvei között szerepel az intézmények mûködõképességének biztosítása, a bevételek reális szinten való meghatározása, a felvett hitel törlesztése, a pályázati lehetõségek kihasználása, a költségvetési hiány kezelhetõ szinten való megállapítása. Mint Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester és dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyzõ is elmondta, a koncepció azt tartalmazza, hogy milyen feladatokat kell ellátnia jövõre az önkormányzatnak, mit szeretne megvalósítani. A forrásokról csak a központi költségvetés elfogadása után lehet biztosat tudni. Jakab Helga képviselõ a várható megvonásokra hívta fel a figyelmet, a jegyzõ szerint ezekre a költségvetés összeállításánál már tekintettel lesznek. A testület egyhangúlag döntött arról is, hogy jövõre is bekapcsolódik a központi költségvetés által finanszírozott közfoglalkoztatási programba, és az elsõ félévben kilenc, a második félévben tíz fõ foglalkoztatását tervezi. Jelenleg a foglalkoztatottak száma hat, a létszámot három fõvel lehet bõvíteni még az idén. Formai módosítást hajtott végre a testület a polgármesteri hivatal alapító okiratán. A képviselõ-testület állást foglalt az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás egységes hulladék-begyûjtési és szállítási rendszerében való részvétellel kapcsolatban. Úgy döntött, hogy 2014-tõl a társulással közösen, egységes elvek alapján kíván közszolgáltatót választani. Az önkormányzatnak december 31-ig az A. S. A. Magyarország Kft-vel érvényes szerzõdése van a hulladék elszállítására. A várhatóan megnövekedõ hulladékszállítási költségek is szóba kerültek a kommunális adó emelését célzó rendeletmódosítás kapcsán. Mint ismert, a 2005 óta érvényben lévõ rendelet szerint évi 8 ezer forint ez az adó, amelynek szükséges emelése már tavaly is napirendre került. A többszöri szavazás eredményeként - a beterjesztett 12 ezer forint- Megalakult a kulturális bizottság Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester javaslatára kulturális és oktatási bizottság megalakításáról döntött a képviselõ-testület, és elõzõ ülésén - egyhangúlag - meg is választotta elnökét, Kurucz Attilánét. A novemberi ülésen került sor a bizottság tagjainak megválasztására. Az elnök javaslatára, a két beltag Mayerné Molnár Katalin és Verdes József képviselõ lett - egy-egy ellenszavazattal -, kültagnak pedig Kuruczné Madár Ágnest és Oláh Károlynét választották meg a képviselõk. A bizottság tagjai - a távol lévõ Verdes József kivételével - letették az esküt. A bizottság tagjai leteszik az esküt tal szemben - 10 ezer forintra nõ január elsejétõl fizetendõ kommunális adó. Két képviselõ ezt sem szavazta meg, bár Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester kihangsúlyozta, hogy a kötelezõ önkormányzati feladatok növekedõ költségeit egyre nehezebben tudja fedezni az önkormányzat, ezért a lakosságnak is részt kellene vállalni benne. Mind a polgármester, mind a jegyzõ szerint olyan helyzet állhat elõ, amelyben a lakosság - a kommunális adó mellett - maga fizeti a szemétdíjat. Miután letették az esküt a megalakult oktatási és kulturális bizottság tagjai, a képviselõ-testület elfogadta saját, a évre szóló munkatervét, az utolsó ülés idõpontját szeptember 15-ében határozva meg. Úgy döntött, hogy a közmeghallgatásra decemberben, már az új testület felállása után kerüljön sor. Elfogadta Csörög - Mayerné Molnár Katalin képviselõ által készített évi egészségfejlesztési tervét (amelyrõl másutt adunk tájékoztatást), és elfogadta a jövõ évi eseménynaptárt, amely még a kulturális bizottság programjával bõvül. Szintén elfogadták a képviselõk az ÁNTSZ által elõírtak teljesítésérõl szóló elõterjesztést (amelyet külön részletezünk), meghosszabbították Drenkovics Gábor megbízatását a pályázatfigyelõ és pályázatíró feladat ellátására, majd önkormányzati ingatlanok bérbe adásáról döntöttek. Elvi hozzájárulásukat adták Csörög többcélú térképének elkészíttetéséhez, majd az ebek tartásáról szóló rendelet módosításáról döntöttek. Hosszas vita után - egy ellenszavazattal - úgy változtatták meg a 2003-ban hozott rendeletet, hogy egy ingatlanon két nagytestû kutya mellett, egy kistestû eb is tartható. Ezen felül - megfelelõ igazolással - munkakutyák tartására és ebtenyészet fenntartására is lehetõség van. Végül a képviselõ-testület - Pálinkás Lajos alpolgármester elõterjesztése alapján - az önkormányzati dolgozók és vezetõk jutalmazásáról, illetve a köztisztviselõknek soron kívül adható címek (elõléptetések) lehetõségérõl döntött. Egészségfejlesztési terv a évre Elfogadta a képviselõ-testület Csörög község 2010-re szóló egészségfejlesztési tervét, amelyet Mayerné Molnár Katalin képviselõ készített el. A terv szerint márciusban a férfiak számára rendeznek egészségnapot, szûrésekkel, felvilágosító programokkal, májusban pedig kistérségi drogprevenciós gyermeknapra kerülne sor, amelyhez rajzpályázat is kapcsolódna. Augusztusban és decemberben a már hagyományos egészségnapot tartanák meg, szûrésekkel, tanácsadással és "egészségvásárral", azaz táplálék-kiegészítõk, egészségmegõrzõ eszközök árusításával. A tervhez kapcsolódik az egészséges környezet kialakítása, vagyis a tavaszi falutakarítás, valamint az októberben elindított tartásjavító gerinctorna kiegészítése intim tornával.

3 Csörögi Hírlevél 3 Az alapkõ mérföldkõ is Ünnepélyesen letették az óvoda alapkövét lió forintos támogatásról szóló döntést nyilvánosságra hozó Csörögi Hírlevél egy példányát tartalmazó hengert helyezett el. A letett alapkõ fölött, mint mondta, az óvoda foglalkoztató-helyisége áll majd, helyét pedig látható módon jelölik meg. *** folytatás az 1. oldalról Ez az alapkõ-letétel tehát azt jelzi, hogy Csörög növekszik, Csörög élettel teli, Csörög jövõt épít magának. Csörög önálló településsé válása, ugyanúgy, ahogy a saját óvodájának építése is, ezt az üzenetet hordozza: az itt élõk képesek is, és akarják is vállalni a felelõsséget a saját ügyeikért, a saját életük szervezéséért. A képviselõ szerint az is fontos, hogy olyan intézmény jöjjön létre, amelyben a nevelõ munka, a gyermekekkel való foglalkozás tekintettel van a településen élõ közösség hagyományaira, kultúrájára, adottságaira. Amely felkészült figyelemmel és türelemmel képes kezelni a hiányosságokat, miközben értékké, pozitív identitássá Az óvoda alapkövének ünnepélyes letétele elõtt, november 2-án már sor került a telek és az épület határainak kitûzésére. November 12-én egyeztetést tartottak a pályázati dokumentáció és a kiviteli terv közötti eltérésekkel kapcsolatban. Az önkormányzat már korábban szerzõdést kötött a beruházás mûszaki ellenõri tevékenységének ellátására nemesíti és neveli a közösségre jellemzõ szokásokat és ismereteket. Dr. Bóth János országgyûlési képviselõ, Vác polgármestere elmondta, hogy Varju László államtitkárral - aki akkor a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke volt - keményen lobbiztak azért, hogy forrást szerezzenek a csörögi óvoda megépítéséhez, ezt végül a évi tartalékkeretbõl sikerült elérni. Ez elsõsorban a községnek volt fontos, az intézmény hiánya egy település számára kiszolgáltatottságot okoz, az óvoda megépítése az igazi önállósodást jelenti Csörög számára. De nem elhanyagolható, hogy ez a kistérség életében is jelentõs változás. A leendõ óvoda alapjába Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester az intézmény látványtervét és a 160 mil- a P77 Toldy udvar Kft-vel, a feladatot Koncz Miklós látja el. A képviselõ-testület november 18-i ülésén - két ellenszavazattal - döntött a tervezõi mûvezetõi szerzõdés megkötésérõl is. A tervezõi mûvezetés kötelezõ és része a projektnek. Ugyanis, a tervezõ csak három alkalommal köteles az egyeztetésre, viszont feltehetõen szükség lesz a statikus, az építész, az épületgépész és az épületvillamossági tervezõ közremûködésére is. A tervezõi mûvezetést csak a szükséges mértékben veszik igénybe, és a díjazás is ennek megfelelõ. A szerzõdést a generáltervezõvel, a Beöthy & Kiss Kft-vel köti meg az önkormányzat.

4 4 Csörögi Hírlevél Beszámoló a két ülés között tett legfontosabb polgármesteri intézkedésekrõl (2009. október 1. és november 10. között) 1./ Árajánlat bekérése a településre vonatkozó több célra is hasznosítható térkép készítésére. Eredmény: A pályázat beérkezett teljes körû információt nyújt a képviselõ testületnek a döntés meghozatalában. Hasonló jellegû, pontos eligazító térképpel eddig nem rendelkezünk. 2./ Közterületre építhetõ Játszótéri pályázat elõkészítése. Eredmény: Az elõkészítés idõszakában kiderült, hiába vagyunk a listán, a mi településünk nem pályázhat, mert nincs finanszírozó háttér. A budapesti agglomerációba tartozunk, egyéb alkalmassági feltétel megléte ellenére ez kizáró ok. 3./ Levél Gráf József miniszter úrnak. Azzal a kérelemmel fordultunk a miniszterhez ecsetelve településünk hátrányos helyzetét, hogy a döntéshozók valamilyen formában adjanak lehetõséget arra, hogy a Leader csoportból történõ kizárás ellenére valamilyen kedvezõ pályázati lehetõség számunkra is maradjon. Jelenleg hátrányt, mintsem elõnyt jelent településünk számára a budapesti agglomerációhoz való tartozás. Eredmény: Várjuk a miniszter úr válaszát. 4./ A településre vonatkozó, egészségmegõrzéssel kapcsolatos pályázatra való feltételek megteremtése, a pályázat elkészítése. Közremûködõk: Mayerné Molnár Katalin képviselõ, SZEB-tag és Sulyánné Kalácska Katalin védõnõ. Eredmény: Elkészült a település évi egészségterve. A pályázatot benyújtásra került. 5./ Tárgyalások az ELMÜ-vel az Arany János utcai trafóállomás megszüntetésére, a körtéren lévõ szabványos építményben való elhelyezésére. Eredmény: Az ELMÜ a jövõ év tavaszára ígérte a munkálatok elkezdését. 6./ Két ingatlanra történõ kedvezményes ivóvízbekötés. Eredmény: Támogatási szerzõdés megkötése a DMRV Zrt.. A kedvezményezetteknek 6 hónapi részletfizetési engedélyt adott, kedvezményes bekötési díjjal számolva, melynek fizetését január hónapban kell megkezdeni az érintetteknek. 7./ Magyar Közútkezelõ nonprofit szervezet vezetõjének levél írása. A levél tartalma: a csörögi vasútállomással szemben gyalogos átkelõhely kijelölése és a Gödöllõi és a Csörögi útszakaszra vonatkozó lakott terület táblák kihelyezése. Eredmény: Ez ideig kérésünkre nem érkezett válasz. 8./ Kérdésfeltevés a DMRV Zrt-nek a saját kutak (amennyiben a vizet szociális célra hasznosítják: mosás, mosogatás stb.) mérõsítése ügyében. Eredmény: A válaszlevél megérkezett. A kutakat mérõsíteni kell, melyeket a DMRV nyilvántartásba vesz. A válaszlevél nem tartalmazza az eljárás menetét, ezért a szolgáltatót hiánypótlásra kértem fel. 9./ Ismételt árajánlat kérése a felszíni csapadékvíz elvezetésével kapcsolatosan. Megjegyzés: az elsõ körös árajánlatok olyan magas díjtételeket tartalmaztak, hogy önkormányzatunknak nincs lehetõsége megrendelés esetén kifizetni, ezért újabb árajánlatokat kértem. 10./ Auchan-járat szervezése településünk lakói részére. Eredmény: Meghirdettük a járatokat. Az elsõ járat november 6- án indult. 11./ Kedvezményes zöldség vásárlási lehetõség szervezése a lakosság számára három hétvégen keresztül. Eredmény: A lehetõséget településünk lakói kihasználták. 12./ A gázmérõ készülékekre energiatakarékos berendezés megrendelése képviselõ-testületi határozat alapján. Eredmény: A november 16-al kezdõdõ héten kezdõdik az önkormányzati tulajdonban lévõ készülékek korszerûsítése. Az ily módon korszerûsített készülékek 8-10 százalékos energia megtakarítást fognak eredményezni. 13./ Árajánlat kérése az egész településre vonatkozóan internet-, telefondíjak csökkentése érdekében. Eredmény: Az ajánlattevõ a környezõ településeken történõ egyeztetéseket követõen nyilatkozik a lehetõség megvalósításáról, mert a kedvezményes díjtételezés elérése több településen történõ együttes megvalósulás esetében éri meg neki. 14./ Részvétel a váci hallássérültek A csörögi hulladéklerakó rekultivációs munkálatairól adott tájékoztatást Gyenes Szilárd, a Zöld Híd Program projektvezetõje. Mint ebben szerepel, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás a Solvex Környezet- és Vízgazdálkodási Tervezõ és Kivitelezõ Kft.-vel (székhely: 9700 Szombathely, Tolnay S. u. 1.) kötött vállalkozási szerzõdést a Vác- Csörögi - valamint az Aszód-Hévízgyörki, Gödöllõ-Kerepesi - hulladéklerakó telep rekultivációs és kiviteli terveinek elkészítésére, a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzésére, a kivitelezés pályázati kiírásához szükséges FIDIC Piros könyv szerinti dokumentáció elkészítésére és a tervezõi mûvezetõi tevékenység ellátására. A Solvex Kft június 19-én a Társulás részére leszállította az elkészült rekultivációs és vízjogi létesítési engedélykérõ tervdokumentációt, majd ezt szervezetének rendezvényén. Együttmûködési megállapodás elõkészítése Csörög Község Önkormányzata és a Váci Hallássérültek Szervezete között. Eredmény: Együttmûködési megállapodást készítettünk elõ. Kapcsolat kiépítése a pályázatokhoz kapcsolódó akadálymentesítési lehetõségekkel kapcsolatban. 15./ Aláírásra került a SZIRT Kft-vel, az óvoda kivitelezõjével, a vállalkozói szerzõdés. 16./ Az óvoda alapkõ letételével kapcsolatos elõkészítõ munkák szervezése (meghívók kiküldése, alapkõ, fogadás stb.). 17./ Egészségnap szervezése az önkormányzat dolgozói számára. Eredmény: Az önkormányzat dolgozóinak egészségi állapota felmérésre került. Cél a javítás, szinten tartás. 18./ Minden hónap elsõ csütörtökén rendkívüli polgármesteri fogadóóra. 19./ Tárgyalások kezdeményezése és folytatása a DMRV vezérigazgatójával a kecskerágói vezetékes ivóvíz bekötések második ütem elsõ szakaszával kapcsolatosan. Természetesen folyamatosan képviselem a hulladékgazdálkodási programban és a csatorna beruházásban, valamint a DTKÖT ülésein Csörög érdekeit. Beruházásonként havonta több alkalommal veszek részt az ezekkel kapcsolatos tárgyalásokon, megbeszéléseken. Csörög, november 11. HEGEDÛSNÉ KRIPÁK ILDIKÓ POLGÁRMESTER Tavasszal kezdõdik a rekultiváció A kiviteli tervek már elkészültek követõen a tervdokumentációkat a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségre engedélyezésre benyújtotta. Az engedélyezési eljárások - köztük a Vác- Csörögi hulladéklerakóé is júliusában lezárultak. A rekultivációhoz szükséges kiviteli tervek idõközben elkészültek, azokat, valamint a kiadott hatósági engedélyeket a projekt irodában (2100 Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 69.) lehet megtekinteni. A hulladéklerakó lezárására, azaz a rekultiváció kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 2009 októberében került kiírásra. A közbeszerzési eljárás 3-4 hónapot vesz igénybe, így rekultivációs munkálatok év tavaszán kezdõdhetnek meg. Jelen pillanatban a hulladéklerakón - a korábbi üzemeltetõ, a Remondis Duna Kft. tájékoztatása szerint, valamint a többszöri helyszíni ellenõrzésünk alapján - munka, illetve hulladéklerakás nem történik.

5 Csörögi Hírlevél 5 Befejezés elõtt a csatornázás A csatorna-beruházás helyzetérõl a november 18-i ülésen a kivitelezõ képviselõje, Both Zoltán tájékoztatta a képviselõket. Az ülés idején már csak a Béke téri körforgalomnál kellett a csatornát lefektetni. Erre az idõre már elkezdõdött a Kisfaludy utca sávos helyreállítása, a teljes aszfaltozásra tavasszal kerül sor. Akkor elvégzik az összes érintett utca felújítását is, a felület lesimításával, hengereléssel. Mint Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester a késõbbiekben összefoglalta, a beruházás az év végéig befejezõdik, ezt az utak járhatóvá tétele követi, a tényleges helyreállításra április-májusban kerülhet sor. A polgármester köszönetet mond a lakosság eddigi türelméért, és reméli, hogy - az esetlegesen még várható - kellemetlenségekért a helyreállított utak kárpótolják majd a csörögieket. Közbiztonság nincs ingyen Mi lenne a faluval polgárõrség nélkül? November 24-én rendkívüli ülést tartott a testület, hogy megvitassa az elkészülõ szennyvíz-csatorna tulajdonjogi és üzemeltetési kérdéseit. Az ülésen részt vett Cserepka András õrbottyáni polgármester, a beruházásban érintett hat település társulási tanácsának elnöke, aki elmondta, hogy a javaslatok figyelembevételével - és a megváltozott helyzetnek megfelelõen - elkészült a társulási megállapodás szükséges módosítása. Az általa elfogadásra javasolt, egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a képviselõ-testület egyhangúlag elfogadta. Ezt követõen a képviselõk - tulajdonosi testületként - döntöttek a beruházással létrejövõ vagyon megosztása, tulajdonlása és üzemeltetése ügyében. Miután Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester ismertette a hat polgármester egyetértésével kidolgozott javaslatokat, a testület úgy döntött, hogy támogatja a létrejött vagyon településenként megosztását, illetve azt, hogy a gerincvezeték - és mûtárgyai - az önkormányzatok osztatlan közös tulajdonába kerüljön. A képviselõk egységesen döntöttek abban is, hogy egy szolgáltatóval, bérleti formában üzemeltetik majd a rendszert. Az üzemeltetõ DMRV Zrt. bérleti - használati - díjat fizet a tulajdonosoknak. Döntés született a - meglehetõsen bonyolult - áfa ki- és visszafizetések ügyében, a visszaigényelt áfa projektben tartása (megtartása) érdekében felkérik a támogatottat - a gesztor õrbottyáni önkormányzatot -, hogy járjon el az Önkormányzati Minisztériumnál. Amennyiben az általános forgalmi adót nem kell visszafizetni a támogatás nyújtó minisztériumnak, az összeg egy részébõl fedezni lehetne a nem tervezett áfát, a maradvány pedig a beruházással összefüggõ egyéb helyreállítási feladatok elvégzését szolgálhatná. - Elképzelhetetlen, hogy mi lenne akkor, ha megszûnne Csörögben a polgárõrség, pedig egyre nehezebb helyzetbe kerülünk - mondja Málik Lajos, a Csörögi Polgárõr Egyesület elnöke. - Biztonság nélkül nincs falu, és ha jobb közbiztonságot akar a lakosság, vagy egyáltalán a közbiztonság fenntartását, hozzá kellene járulnia. Málik Lajos szerint ugyanis, az önkormányzati támogatás még a havi üzemanyagköltséget sem fedezi, és a polgárõrség autóját fenn is kell tartani, javítani, biztosítását fizetni, és most például, meg kellene venni a téli gumikat. Arról nem is beszélve, hogy a polgárõrök számára, szolgálatuk ellátására, ruhát kellene vásárolni. Az egyesületelnöke ehhez még hozzáteszi, hogy az a 42 fõ, aki társadalmi munkában végzi ezt az önként vállalt feladatot, még tagdíjat is fizet, ha tud - Csörögben megint elszaporodtak a betörések, lopások, éjszakánként két-háromszor is riasztanak bennünket - folytatja. - Napi ötven-hatvan kilométert is megtesznek a járõrök, ott vannak az esti vonatoknál, körbejárják az önkormányzat, egészségház, mûvelõdési ház épületeit. És ha erõsítésre van szükség, akkor újabb járõr megy ki, nekik persze, már a saját kocsijukat kell használniuk. Persze, jó hogy elfogadtak bennünket, hogy bármi van, akár hangoskodás, akár szemetelés, bennünket hívnak, de úgy gondolom, hogy mûködésünkhöz a lakosságnak is hozzá kellene járulnia. És ezt tudatosítani kell a csörögiekben. Málik Lajos úgy véli, hogy legalább havi ötszáz forinttal kellene minden családnak hozzájárulni mûködésükhöz. Ennek érdekében havonta egyszer, a hónap közepén, szombaton vagy vasárnap egy-egy polgárõr járja végig a falut. Azt szeretnék, ha - számla ellenében - mindenki anyagi lehetõségeihez mérten, hozzájárulna a polgárõrség költségeihez. A közbiztonság fenntartása, de saját maga és családja biztonsága érdekében is. *** Novemberi ülésén a képviselõ-testület - korábbi elkötelezettségének megfelelõen - úgy határozott, hogy 100 ezer forint támogatást ad a Csörögi Polgárõr Egyesületnek.

6 6 Csörögi Hírlevél Együtt a faluért Önkormányzati ingatlanok hasznosítása Lakatos Pál és Oláh András huszonkét személy nevében kérte az önkormányzatot, hogy rászoruló csörögiek számára térítésmentesen biztosítson földterületet, hogy a létfenntartásukhoz szükséges élelmet megtermelhessék. Erre a célra jelenleg a Székely Bertalan utcában lévõ önkormányzati telkek lennének alkalmasak, de több képviselõ és a polgármester is kétségének adott hangot, hogy a föld megmûvelését az önkormányzat segítsége nélkül - vetõmag, öntözés - meg tudják oldani. A képviselõ-testület végül úgy döntött, hogy támogatja a kezdeményezést, de feltételül szabja, hogy a szerzõdés megkötése elõtt az "Együtt a faluért" szervezõi éves gazdasági tervet Kecskerágó vízellátása: kijelölték az elsõ szakaszt A kecskerágói településrész vezetékes ivóvízzel való ellátása érdekében megtörtént az elsõ szakasz kijelölése, amely a jelenlegi közkúttól a Gödöllõi útra merõlegesen halad, majd onnan Vác irányába a Rigó utca végéig. Erre a szakaszra a DMRV Zrt. árajánlatot készít, és a majdani kivitelezéshez is felajánlotta segítségét. Errõl a képviselõ-testület által az elõkészítõ munkával megbízott Antal László bizottsági elnök számolt be. Ismert, hogy nyújtsanak be. Elfogadta a testület a szociális bizottság javaslatát is, amely szerint elõfeltétel, hogy a földterület használatát kérõk saját ingatlanukon rendet teremtsenek. Egy kecskerágói önkormányzati ingatlan bérbevételére is érkezett kérelem, ezzel az ingatlannal azonban - mivel gázvezeték halad át rajta - nem rendelkezik az önkormányzat. Mint arról már beszámoltunk, ifjúsági szálláshely létesítésére kért ingatlant az önkormányzattól egy vállalkozó. A képviselõ-testület - többségi szavazással - elfogadta a kérelmet, meghatározva a havonta fizetendõ bérleti díjat. A további feltételeket a bérleti szerzõdésben rögzítik majd. a község ideiglenes felmentést kapott az alól, hogy egyidejûleg a terület csatornázását is megoldja, azonban a felmentés csak átmeneti. A DMRV vállalta, hogy a csatornaterveket is elkészíti, és a vízjogi létesítési engedélyt beszerzi. A kecskerágói ivóvíz-hálózat kiépítése - Antal László szerint - csak szakaszosan történhet, a II. ütem elsõ szakaszának befejezése után kezdõdhet a következõ szakasz építésének megkezdése. Tavasszal nyit a váci Tesco áruház Nõ a minimálbér Az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban (OÉT) született megállapodás értelmében január elsejétõl a minimálbér a jelenlegi forintról forintra emelkedik. Ennek következtében a legkisebb fizetendõ bérhez kötött támogatások, adókedvezmények korlátja is változik. Jövõre így nem csak a minimálbéren foglalkoztatottak havi jövedelme módosul, hanem a munkanélküliek, a kismamák, az üdülési csekket kapó munkavállalók és családtagjaik, illetve a diákhitelesek esetében is lesznek változások. A garantált bérminimum, azaz a szakmunkás-minimálbér ról forintra emelkedik. Adózási határidõk Január 12-ig kell a vállalkozói járulékot a vállalkozásnak befizetni az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozás után. Február 1-jéig kell a munkáltatóknak postára adni a évi adóbevalláshoz szükséges igazolásokat. Eddig az idõpontig tehet nyilatkozatot a magánszemély munkáltatójának, hogy önbevallás helyett, munkáltatói adó-megállapítást kér. *** December 21-ig lehet dönteni az Eva tv. hatálya alá való bejelentkezésrõl, a évre. Ez azokra vonatkozik, akik újonnan választják az egyszerûsített vállalkozói adót. Új pálya program december 18-ig lehet jelentkezni a TÁMOP sz. Új pálya program által finanszírozott képzésre. Ebben minden olyan közszférában dolgozó részt vehet, akinek munkaviszonya július 1-je után létszámleépítés miatt szûnt meg, vagy a közeljövõben megszûnik, vagy részmunkaidõs foglalkozássá alakult. Részletes tájékoztatás: Soter-Line Oktatási Központ, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7., Jó ütemben halad a Tesco áruház építése Vácon, az egykor a kavicsbányához tartozó, Csöröghöz közeli területen. A beruházó Magnum Hungaria Epsilon Kft. képviselõje, Márton András szerint május elején már meg is nyithatja kapuit a mintegy ötezer négyzetméter vásárlóterû Tesco és a háromezer négyzetméteres Family Center. Az utóbbi üzlethelyiségeinek már mintegy 80 százalékát kiadták, a vásárló- közönség elektronikai szaküzletet, cipõés ruházati boltot és drogériát is találhatnak majd a bevásárlóközpontban. A csörögiek számára legkönnyebben elérhetõ bevásárlóközpont nemcsak az ellátást javítja majd, hanem - mint dr. Bóth János váci polgármester a helyszínen tartott tájékoztatóján elmondta - teljes kiépülése után, összesen mintegy ötszáz embernek ad munkahelyet. Nem kell a bevásárló járat Csörög-Dunakeszi Auchan útvonallal bevásárló autóbuszjárat indításáról állapodott meg az önkormányzat. A tervek szerint minden hónap 2. hetének pénteki napján 8 óra perckor indult és óra között érkezett volna vissza a járat, ám az érdeklõdés hiánya miatt, a próbajáratok után már meg is szûnt ez a lehetõség.

7 Csörögi Hírlevél 7 A mûvelõdési ház programjáról Segítséggel készültek az adventi koszorúk hozniuk, minden más kelléket a mûvelõdési ház biztosított számukra. Mindezekért az Esélyek Házának tartozunk köszönettel, Advent-karácsony a csörögi templomban December 12-én, szombaton délután 4-tõl, a szõdi óvónõk bábjátékot mutatnak be gyermekeink és hozzátartozóik számára. 4 órától Adventi várakozás címmel a váci Barátok templomának gitáros énekközössége mutat be verses zenés összeállítást. A koncert után a hittanteremben kiállítás nyílik a csörögi gyerekek advent és karácsony jegyében készült kézmûves munkáiból. Ezek a programok segítenek bennünket ráhangolódni karácsony szent ünnepére. December 20-án, vasárnap gitáros szentmisét tartunk 11 órától. December 24-én, csütörtökön, karácsony vigíliáján /szent este/ éjszaka 10 órától ünnepi szentmise lesz. December 25-én, karácsony elsõ napján a 11 órás szentmise keretében a gyermekeink pásztorjátékot mutatnak be, immár hagyományosan. December 26-án, karácsony második napján 11 órakor szentmise. December 27-én, vasárnap 11 órakor szentmise: a Szent Család vasárnapja. (Részletesebben: a honlapon) Szombat délelõttönként - 10 és 12 óra között - folyamatosan mûködik a kézmûves szakkör, amely nagy örömömre sok gyereket vonz. Filc tulipánok, krepp krizantémok, gyöngybõl fûzött díszek örömmel készültek, a gyerekek, az általuk készített munkákat természetesen haza is vihették, így szüleik is láthatták, mivel foglalkoznak. Ezeknél csak az adventi koszorú készítésének volt nagyobb sikere. November 28- án sokan jöttek el, hogy Nagy Istvánné, Marika néni irányításával és Atyimov Renáta fõiskolai hallgató segítségével elkészítsék a koszorúkat. Gondosan, lépésrõl lépésre megmutatták, mit hogyan csináljunk, amit ezúton is hálás szívvel köszönünk. A gyerekeknek csak fenyõ- vagy tujaágat kellett amely patronálja programjainkat. A részt vevõ gyerekek családjának asztalára saját kezûleg készített, igazán szép adventi koszorú kerülhetett vasárnap LENCSÉNÉ PIROSKA A könyvtár hírei A várva várt Mikulás igazán gazdagon érkezett csörögi könyvtárba, puttonyában sok szebbnél szebb gyermekkönyvvel. Ezzel teljesült vágyam: bõvült a gyermekkönyvek választéka. Most már bátran buzdítom a kedves szülõket, hogy hozzák el akár óvodás korú gyerekeiket is, mert biztos találnak a kicsik számára is szép mesekönyveket. Az iskolás korúak nemcsak a kötelezõ olvasmányokat kölcsönözhetik, hanem kedvenc állataikról, valamint a tudomány különbözõ területeirõl is találnak új könyveket. Bõséggel érkeztek a "Mi micsoda" sorozat újabb kiadványai (mint például: A Hold, A csillagok, A jégkorszak, A középkor, A hét világcsodája). A kisiskolások számára több Wass Albert mesekönyv is található, szebbnél szebb illusztrációkkal. Csak néhányat a sok közül: A legkisebbik királyfi és a táltos paripa; A kis szürke nyúl; A hét holló. A legkisebbeknek ajánlom a Csacska macska verses mesék címû könyvet, A lusta veréb címû állatmeséket, valamint a Barbie-sorozatból A békakirályfi és A jégsárkány címû kiadványt. LENCSÉNÉ PIROSKA KÖNYVTÁROS A könyvtár nyitva tartása kedd: óra, csütörtök: óra, péntek: óra, szombat: 9-12 óra között.

8 8 Csörögi Hírlevél Oltópont a kórházban November 27-e óta H1N1 oltópont mûködik a váci Jávorszky Ödön Kórház sürgõs betegellátó osztály egyik elkülönített helyiségében. Az oltópont december 22-ig, hétfõtõl péntekig, naponta 8-20 óráig kereshetõ fel. A járvány tetõzése karácsony környékére várható térségünkben. Ezért, mind az ÁNTSZ kistérségi tiszti fõorvosa, mind a kórház fõigazgatója erõsen javasolja, hogy aki eddig nem adatta be, minél elõbb adassa be magának a védõoltást, mivel a szervezetben a védettség kialakulásához két hétnek el kell telnie. A kórház teljes területén december 2-ától - a visszavonásig - teljes látogatási tilalmat rendeltek el, és a sürgõsségi esetek kivételével a mûtéteket is elhalasztják. A látogatási tilalommal és felvételi zárlattal egy idõben az intézményben kijelöltek egy, úgynevezett influenza osztályt. Jobb feltételek között a védõnõi szolgálat Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat elõírásainak megfelelõen, az önkormányzat az idén kialakította a fedett gyermekkocsi-tárolót a védõnõi szolgálat helyisége mellett, megteremtette a meleg vízzel való kézmosás lehetõségét. További feladat a helyisé- gek meszelése, a lábazat moshatóvá tétele és az akadálymentes megközelítés biztosítása. Mint Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester elmondta, ez utóbbi munkák elvégzésének feltételeit már megteremtették, január hó folyamán a kivitelezés is megtörténik. MEGNYÍLT AZ EGYENLÕ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ÜGYFÉLSZOLGÁLATA! DMRV ügyfélszolgálat Duna Balparti Üzemigazgatóság Vác, Derecske utca 4/a. Tel: Fax: Ügyfélszolgálat: Telefon: Hétfõn: 8-tõl 20 óráig Kedd - Csütörtök: 7-tõl 13 óráig Hibabejelentés (éjjel-nappal): Pénztár: Telefon: Hétfõn: 8-tól óráig Kedd - Csütörtök: 7-tõl 13 óráig Az ügyfélszolgálatok telefonon, illetve személyesen történõ felkereséséhez szükséges, hogy a Fogyasztó ismerje és közölni tudja az ügyintézõvel az aktuális fizetõ kódját, esetleg a fogyasztóhely számát. Körzeti orvos Dr. Bonyhády Elemér Telefon: / , Mobil: / Munkanapokon hívható: 7 -tõl 17 óráig. Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: 8-11 Csütörtök: 9-11 Péntek: Gyógyszertár Csörög, Csépány u. Nyitva tartás: Hétfõ: Kedd: Szerda: 8-11 Csütörtök: ZÁRVA Péntek: Polgárõrség A polgárõrség folyamatosan hívható az alábbi telefonszámokon: 06/20/ /20/ /20/ HIRDETMÉNY Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal év végi munkarendje az alábbiak szerint alakul: december 18-án ig - ügyfélfogadás: óráig december 19. szünnap december 31. szünnap. A Polgármesteri Hivatal a két ünnep között, december 28. és 30. napján csak ügyeletet tart. Ügyfélfogadás A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: hétfõ: ig kedd: - szerda: 9-16 óráig csütörtök: - péntek: 9-12 óráig A polgármester ügyfélfogadásának ideje megváltozott október 1-jétõl: szerda: óráig A jegyzõ ügyfélfogadásának ideje: szerda: 9-16 óráig A képviselõ-testület kéri a lakosságot, hogy a hivatalt kizárólag ügyfélfogadási idõben keressék fel! DR.FEKETÉNÉ DR. GULYÁS TÜNDE JEGYZÕ Szabályváltozás Módosította a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter a közúti jármûvek mûszaki vizsgáztatásáról szóló rendeletet. A módosítás értelmében amennyiben a mûszaki vizsgán egy gépjármû nem felel meg, akkor nemcsak közvetlen balesetveszély esetén, hanem automatikusan is kivonja a forgalomból a vizsgabiztos, és ezt rögzíti az elektronikus jármû nyilvántartóban. Az új szabályok többsége január elsõ napjától hatályos. Csörögi Hírlevél Kiadja: Csörög Község Önkormányzata 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Telefon/fax: 27/ Felelõs szerkesztõ: Borgó János Munkatárs: Veres Mária Fejléc: Kovács Andrea Grafika és nyomtatás: Garmondtext Kft 2167 Vácduka, Petõfi u. 28.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 3/2013. Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Mészáros Ottó képviselő

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 1-7/2013. H E G Y K Ő K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z A T A 9437 HEGYKŐ, ISKOLA U. 1., TEL.: 99/540-005 TEL./FAX.: 99/540-006 INTERNET: www.hegyko.hu : hegyko@hegyko.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 6. szám 2005. június Ballagó nyolcadikosaink 2 PÁTYI KURÍR 2005. június PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. május 26-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás.

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás. PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 11. szám 2004. november A TARTALOMBÓL Önkormányzati hírek Népszavazás Talentis sajtó Mûvelõdési ház mûsora Keksz helyett Egyházi hírek Anyakönyv

Részletesebben

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL A GRÁNIT Bank a 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetében meghatározott 3 vagy több gyermekes családok részére nyújtható

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én 17.00 órai kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 21. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 21. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 21. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-87/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu Szám: 2-12/2012. J

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2009. szeptember 14-én a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás ?GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8473. Gyepükaján, Kossuth u.8. Szám: 584-7/2009. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 1. szám 2005. augusztus Festmény az 1924. évi viharforgatag pátyi pusztításáról. (Lásd cikkünket a 15. oldalon!) Erdei iskola Visegrádon. (Lásd

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Fekete Tamás képviselő, Füsti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028 NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028 1 Ebben a fordulóbban a szennyvízcsatornázás megvalósításához szükséges dokumentáció (vízjogi létesítési engedély megszerzése, szükséges tanulmányok elkészítése,

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-5/2013. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 221 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. május 24-én 8,30 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. december 13-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl- Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Testvérvárosok együttmûködése

Testvérvárosok együttmûködése V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA, MEGJELENIK KÉTHETENTE, XII. ÉVFOLYAM, 9.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. december 20-án, kedden 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. december 20-án, kedden 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. december 20-án, kedden 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 4-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2012. június 18-i üléséről Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Baski Gábor Dosztály László Baski Mária

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről Tartalmazza: 219-226/2013.(X.16.) számú határozatokat 19-20/2013.(X.21.) rendeleteket JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-20/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 29-én (Kedden) 13:00 órakor

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI. A Képviselő-testület 2012. június 26-i Közmeghallgatásán az alábbi lakossági kérdések hangzottak el:

POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI. A Képviselő-testület 2012. június 26-i Közmeghallgatásán az alábbi lakossági kérdések hangzottak el: 2012. július 6. - 2012/14. szám (27. hét) 2335 Taksony, Fő út 85. Tel.: 24/520-777, Fax: 24/520-770, e-mail: onkormanyzat@taksony.hu, www.taksony.hu Ügyfélfogadás: H: 8.00-18.00, Sze: 8.00-16.00, P: 8.00-12.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivataltól 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Sárisápi Polgármesteri Hivataltól 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisápi Polgármesteri Hivataltól 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 5/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 11-15. TARTALOMJEGYZÉK 11/2010.(IV.13.)

Részletesebben

Elfogadták a költségvetést

Elfogadták a költségvetést V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XXI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM,

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott

Részletesebben

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat 48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 11. szám 2008. november

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 11. szám 2008. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVII. évf. 11. szám 2008. november 2 PÁTYI KURÍR 2008. november PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. február 26-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Mészáros

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. február 26-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről Határozatok: 51/2013. (VI. 20.) sz. határozat Eszközbeszerzés az életminőség javítása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 11- én megtartott rendkívüli képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 7/2014. (VI.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve 20/2013. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12-én megtartott üléséről Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 13/2011. Határozatok száma: 72-79/2011. Rendeletek száma: - /2011. JEGYZŐKÖNYV 2011. október 12-én megtartott üléséről Tervezett napirendi

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 23-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi január hó 25. napján, szerda 10

Részletesebben

MK-gyõztes a Vasas Óbuda nõi röplabda-csapata

MK-gyõztes a Vasas Óbuda nõi röplabda-csapata XXI. évfolyam 4. szám Megjelenik kéthetente 32 oldalon, 73.000 példányban 2015. február 27. Nem csak nõknek! A fenti címmel folytatódik ingyenes szûrésekkel az Egészségkörút Óbudán március 14-én a Békásmegyeri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása

Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása 1. számú melléklet 2013. évi bevételek Önkormányzat működési bevételei 15 102 Önállóan működő költségvetési szervek működési

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat az 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2009. (I.29.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről készült

Részletesebben

1. számú JEGYZOKÖNYV

1. számú JEGYZOKÖNYV 1. számú JEGYZOKÖNYV Készült: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselo-testületének 2010. január 26-án a községháza tanácstermében megtartott zárt testületi ülésérol Jelen vannak: Fekete Barnabás polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

9/2011. (VII.21.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.14.) rendelet módosítása

9/2011. (VII.21.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.14.) rendelet módosítása Apaj Község Polgármesteri Hivatal 2345. Apaj, Fő tér 2. Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2011. július 18-án megtartott üléséről 9/2011. (VII.21.) rendelete az önkormányzat és intézményei

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pénzügyi Bizottsági és Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés. 2013. o k t ó b e r 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pénzügyi Bizottsági és Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés. 2013. o k t ó b e r 7. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsági és Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés 2013. o k t ó b e r 7. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út 53. OM:030410 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Vida Eszter óvodavezető 2015. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések...1.o Az Óvoda alapadatai 2.o

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 17. napján 17 órától megtartott rendkívüli üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 17. napján 17 órától megtartott rendkívüli üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 17. napján 17 órától megtartott rendkívüli üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. április 27-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. Az ülés időpontja: 2013. március 25.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben