PÁLYÁZAT. a Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezető. (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. a Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezető. (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató"

Átírás

1 PÁLYÁZAT a Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerülete Pályázó Nagy József 2014

2 Pályázati nyilatkozat Alulírott, Nagy József pályázatot nyújtok be a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján én megjelent, pályázati felhívás alapján a Békéssámsoni Általános Iskola magasabb vezetői beosztására. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom sokszorosításához, és továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé, a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezelhessék. Nyilatkozom, hogy nem állok olyan foglalkozás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését ne tenné lehetővé. Békéssámson, április 07. Nagy József 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/c, 2/7. Tel: +3630/

3 Tartalomjegyzék 1. Önéletrajz Bevezetés Helyzetelemzés...8 Iskola egészére vonatkozó általános helyzet 8 Személyi feltételek...9 Tárgyi feltételek Hagyományok...10 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység...11 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő iskolai tevékenység...12 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Fejlesztési elképzelések Szervezeti fejlesztés.13 Köznevelési feladatok...14 Tehetséggondozás, pályaorientáció, önismeret...16 Tanulás tanítása...18 Testi, lelki egészségre nevelés Átmenetek segítése: óvoda-általános iskola, általános iskola-középiskola Mérés-értékelés, a fejlesztő értékelés fontossága Együttműködések, kapcsolatok...21 Tantestület irányításának, szervezésének feladatai...22 A jövő kihívásai, lehetőségei...24 Mellékletek Végzettségeket igazoló dokumentumok másolatai Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum Erkölcsi bizonyítvány másolata Elismeréseket igazoló dokumentumok másolatai 2

4 Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Nagy József Cím(ek) 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/c, 2/7. Telefonszám(ok) Mobil: (ek) Állampolgárság magyar Születési idő és hely július 04, Székelyudvarhely - Erdély Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület Intézményvezető ( magasabb vezető ), Békéssámsoni Általános Iskola Szakmai tapasztalat Foglalkozás / beosztás : - általános iskolai tanító, Békéssámsoni Általános Iskola augusztus 01-től igazgatóhelyettes, Békéssámsoni Általános Iskola : - a Békéssámsoni Általános Iskola minőségirányítási csoport tagja 2008-tól: - a NESZ tagfelvételi és szavazatszámláló bizottságának elnöke 2007-től: - a Népművészeti Egyesületek Szövetségének jelölőbizottsági elnöke : - a Békéssámsoni Általános Iskola osztályfőnöki munkaközösségének vezetője : - a Népművészeti Egyesületek Szövetségének jelölőbizottsági tagja : - a Békéssámsoni Általános Iskola közalkalmazotti tanácsának tagja 2000-től: - a Békés Megyei Népművészeti Egyesület vezetőségi tagja : - a Békéssámsoni Általános Iskola iskolaszékének tagja 3

5 Végzettség / képesítés tól folyamatban Közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga Faműves szakoktató Népi játék- és kismesterség vezető ECDL Start számítógép kezelő Labdarúgó edző ( UEFA D licenc ) Népi játszóházi foglalkozásvezető Általános Iskolai tanító Labdarúgó játékvezető Elismerések Érettségi, bútorasztalos 2010: Király Zsiga-díj ( a Magyarországi Népművészeti Egyesületek Szövetsége által adományozott szakmai kitüntetés ) 2008: Wlassics Gyula-díj ( A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma által adományozott állami kitüntetés ) 2007: Békés Megye Népművészetéért-díj 2002: Ifjú Alkotó-díj ( a Békés Megyei Népművészeti Egyesület által adományozott díj ) 1993: Arany Bakancs-díj ( a Békéscsabai KCSS Főiskola által adományozott díj ) Anyanyelv(ek) magyar Egyéb nyelv(ek) Európai szint (*) román C1 Hallás utáni értés Szövegértés Beszéd Írás Önálló nyelvhasználó C1 Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd Önálló nyelvhasználó C1 Önálló nyelvhasználó C1 Önálló nyelvhasználó C1 Önálló nyelvhasználó (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 4

6 Egyéni készségek és kompetenciák Társas készségek és kompetenciák Munkaközösség vezetőként, minőségirányítási csoporttagként, majd igazgató-helyettesként a kollégák munkájának koordinálásában, irányításában szerzett több éves tapasztalatom bizonyítja, hogy az együttműködés, önállóság, felelősségtudat, megbízhatóság, precizitás, körültekintés, szabálykövetés, módszeres munkavégzés, elővigyázatosság és döntésképesség jellemzi munkámat. Kapcsolatteremtő, kapcsolatfenntartó, kezdeményező, motiváló, irányítási készség vezetői tevékenység során és a betöltött munkakörökben. Kommunikációs rugalmasság, közérthetőség, hatékony kérdezés és meghallgatási készség. Kompromisszum készség, konfliktusmegoldó készség a pedagógiai tevékenységekben. Szervezési készségek és kompetenciák Kommunikációs gyakorlat, információgyűjtés, tervezés, értékelés, ellenőrzőképesség, problémaelemzés és feltárás, okok feltárása, helyzetfelismerés, gyakorlatias feladatértelmezés, eredményorientáltság adott tevékenység során. Műszaki készségek és kompetenciák Hibaelhárítás, kézügyesség, pontosság és precizitás. Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák Microsoft Office, kommunikációs és adatbázis programok kezelése, ECDL-Start Művészi készségek és kompetenciák Fafaragás, a Kárpát-medencei magyar népi kultúra tanítása, oktatása és továbbadása. Hobby Fafaragás, utazás. Járművezetői engedély(ek) B kategória, megszerzésének ideje: Vallás Református 5

7 Professzionális munka csak professzionális csapattal érhető el! Benedek István VEZETŐI PROGRAM 2. Bevezetés Minden társadalomra, közösségre igaz, hogy jövője elsősorban az oktatási rendszerétől függ. Az oktatás mind az egyén, mind az egész nemzet számára a legfontosabb hosszú távú kitörési esélyt jelenti jelenlegi, válságokkal terhelt helyzetünkből. Az elmúlt évtizedekben az iskolát körülvevő világ alapvetően megváltozott. A családok meggyengülése és számos korábbi közösségi forma felbomlása számottevően hozzájárult a mára általánossá váló értékválság kialakulásához. A mindennapossá váló váratlan helyzetek sokkal változatosabb problémamegoldó készségeket igényelnek. Emiatt egyre jobban felértékelődik az egyéni készségtár és kreativitás szerepe, ami a pedagógusoktól az általános emberi értékeknek és a közösségépítésnek a korábbinál jóval magasabb komplexitását követeli meg. Egyre markánsabban körvonalazódó elvárás, hogy legyen az iskola egy olyan sziget, amely őrzi az értékeket, szeretetteljes és pozitív énképet gazdagító közösségi élményeket ad. * Az elmúlt huszonegy esztendőben az oktatás számos területét megismertem, s jelenleg is, munkám során az együttműködést, a kooperációt, a csapatmunkát tekintem meghatározónak. Mind munkatársként, mind helyettes vezetőként a lelkiismeretes, kitartó, precíz, minőségi feladatvégzésre törekedtem és törekszem. * Csermely Péter - Fodor István - Eva Joly - Lámfalussy Sándor: Szárny és teher, Bölcsek Tanácsa Alapítvány,

8 Hiszek abban, hogy pedagógustársaimmal összefogva, egymást lelkesítve képesek leszünk kitűzött céljaink megvalósítására, egy olyan eredményes iskola működtetésére, ahol kiváló képességű, a tanári pálya mellett mélyen elkötelezett pedagógusok dolgoznak, színvonalas tanítás folyik és a tanítók, tanárok tudják, hogy a kiváló teljesítményhez minden gyermek sikere szükséges. Mindezek elérése érdekében odafigyelő törődéssel, ösztönző légkör megteremtésével kívánom támogatni a közösséget. Olyan környezet kialakítására törekszem, amelyben a pedagógusok motiváltak, kreatívak, nyitottak és pozitív kommunikációval példamutató munkát végeznek. 7

9 3. Helyzetelemzés A Békéssámsoni Általános Iskolára vonatkozó általános helyzet Intézményünk pedagógiai programja az iskola hagyományainak, értékeinek, pedagógiai gyakorlatának, a jelen kihívásainak és jövőbeli céljainak figyelembe vételével készült, alapfeladatként fogalmazódik meg benne a településhez tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. Békéssámson községben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért a nevelő és oktató munka ehhez a helyzethez igazodik: a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló gyermekek és tanulók felzárkóztatása, valamint a tehetséges, jó képességűek fejlesztése. Kiemelt cél a gyermekek egyéni fejlődésmenetének segítése az egyéni és a közösségi érdekek, célok közötti egyensúly kialakításával. A Békéssámsoni Általános Iskola 8 évfolyamos általános iskola, három évfolyam kivételével évfolyamonként két osztállyal működik, a tanulók létszáma a magántanulókkal együtt 222 fő. Hátrányos helyzetű az iskola tanulóinak több, mint 32 %- a, akik fokozott figyelmet és segítséget igényelnek a nevelésben és az ellátásban egyaránt. Növekszik a különösen problémás családi körülmények között élő gyermekek száma, jelenleg 12 tanuló halmozottan hátrányos helyzetű. A sajátos nevelési igényű tanulók száma 14 fő. Ifjúságvédelmi felelősként tapasztalom, hogy pedagógus kollégáim irányításával, segítségével hatékonyan működik a jelzőrendszer, jó a kapcsolatunk a Gyermekjóléti Szolgálattal, a családgondozó tájékoztatása rendszeres, szükség esetén az illetékes hivatalok tájékoztatása is megtörténik a problémás esetekről. A szülők többsége gondosan neveli gyermekét, határozott igényeket támaszt az iskolával szemben, gyermeke érdekében együttműködik az iskolával, pedagógusokkal. 8

10 Személyi feltételek Az iskolában dolgozó pedagógusok létszáma óraadókkal együtt 26 fő, akik munkájukban törekszenek a természeti környezetet megismerő, abban biztonsággal mozgó, összefüggéseit felismerő gyermekek nevelésére, valamint a hátrányokkal érkező tanulók sikeres továbbtanulását, társadalmi esélyegyenlőségét segítő, a differenciált felzárkóztatás és a tehetséggondozás feladatait megvalósító nevelő-oktató munkára. Véleményem szerint iskolánk tantestületét az igényesség, jó szakmai felkészültség, az új módszerek iránti nyitottság jellemzi. Kollégáim közül az elmúlt években nagyon sokan részt vettek különböző továbbképzéseken, második diploma megszerzésében, a tevékenységközpontú nevelés- és oktatás, a hatékony együttnevelés, a hatékony tanulómegismerési technikák és multikulturális képzéseken. Nem pedagóguskörben alkalmazottak létszáma 5 fő, akik közül 1 fő iskolatitkári, 1 fő karbantartói és 3 fő takarítói feladatokat lát el. A tantestület tagjainak munkáját négy szakmai munkaközösség fogja össze: alsós, humán, reál és az osztályfőnöki, akik éves munkaterv alapján végzik munkájukat. Az iskolában dolgozó pedagógusok szeretettel, humánusan, következetesen nevelik a gondjaikra bízott gyermekeket, nagy gonddal igyekeznek kezelni a problémás családi körülmények közül érkezőket, igénybe véve az iskolával kapcsolatban lévő partnerek segítségét is. Véleményem és meggyőződésem szerint ennek a munkának a folytatására egy határozott, iránymutató, kellően hatékony iskolavezetésre lesz szükség az elkövetkező években. 9

11 Tárgyi feltételek Az iskola infrastrukturális feltételei jók, ideális alapterületen, nagy kihasználtsággal folyik az oktatás a felújított, korszerűen berendezett termekben. A taneszközök (tankönyvek, segédeszközök, demonstrációs és tanulói eszközök) tekintetében cél annak biztosítása, hogy a szociális háttérétől függetlenül minden gyermek egyaránt hozzáférjen azok használatához. Az iskolában már nemcsak a frontális tanári magyarázathoz szükséges eszközrendszer áll rendelkezésre, hanem jelen vannak az interaktív, foglalkoztató jellegű, differenciálásra, csoportmunkára, kooperativitásra épülő tanuláshoz szükséges taneszközök is. Interaktív tábla, televízió, videó, DVD lejátszó, projektor, írásvetítő, számítógép és internet. Pedagógus kollégáim segítségével a különböző oktató programok minden tanuló számára közvetlenül elérhetők. Az iskola bútorzata új, az integrált nevelést és a kompetencia alapú fejlesztést segítő módszertani elemek alkalmazását segítő, variálható bútorok. Az iskola könyvtárában közel 4000 kötetes állomány található. A tornaterem nem szabvány méretű, de kihasználtsága a legtöbb sportolási igény kielégítésére alkalmas és megfelelő. Egy Ayres terápiás szoba is segíti a gyógytestnevelésben résztvevő tanulóink foglalkozásait illetve a mindennapos testnevelésben résztvevőket. Hagyományok Nagyon dicséretes az a törekvés, hogy a sajátos arculat megtartása érdekében számos hagyomány segíti a Békéssámsoni Általános Iskola jó hírnevének öregbítését. Változatos programokkal, sokoldalú hatásokkal igyekszünk a tanulókat, szülőket, érdeklődőket bevonni az iskola életébe. Az iskola hagyományai között nagy jelentőségűek a különböző 10

12 rendezvények, versenyek - ezek közül is kiemelkedőek a tanulmányi-és sportversenyek - illetve a diákélet hagyományai. Iskolánk fejlődésének életében hathatós szerepet tölt be a Szülők a Sámsoni Iskolásokért Alapítvány, amely rendszeresen támogatja az intézmény munkáját, hozzájárul az osztálykirándulások, tehetséggondozást támogató tevékenységek megvalósításához. A szülői munkaközösség aktívan veszi ki részét a rendezvények szervezéséből, de véleményem szerint hatékonyságát a későbbiekben nagyobb mértékben kell segíteni és támogatni. A 2013-ban újonnan megalakult Intézményi Tanács tagjai is nyomon követhetik, véleményükkel, javaslataikkal támogathatják az intézményünk működését. Az iskola gazdag kapcsolatot tart fenn a környékbeli települések általános- és középiskoláival. Hatékony az együttműködés a Pedagógiai Szakszolgálattal, a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság munkatársaival. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A kiemelt figyelmet igénylő tanulók csoportjába tartoznak a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók. A pedagógus alapvető feladata, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel. A 2013/2014-es tanévben a kollegáim közül többen tanmenetüket kiegészítve egyéni tanulási tervet készítettek. Fontos cél annak elérése, hogy az eltérő képességű gyermekek megtalálják helyüket az életben és a munkaerő-piacon, s ennek érdekében gazdag pályaorientációs programokkal tudjuk segíteni a tudatos választásukat. 11

13 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő iskolai tevékenység Az iskolai nevelő-oktató munka fontos területe a tehetséggondozás, mely céltudatos nevelésen alapuló tehetség-felismerést és tehetségnevelést foglal magába. Az iskola szervezeti rendje, helyzete, gazdasági feltételei, szakos ellátottsága, a pedagógusok képzettségi szintje folyamatosan lehetővé teszi a tanulók adottságaiból induló tehetségfejlesztő pedagógiai munkát. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A tantestület minden tagja elfogadja, s azonosul az egyéni különbözőségekre alapozott nevelés kialakításának szükségességével. A differenciálás mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára az optimális fejlesztés biztosítását jelenti, a pedagógia munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés áll. A tanulási kudarccal küszködő tanulók felzárkóztatásának segítése úgy kell megvalósuljon, hogy az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, tanulószoba, iskolaotthon és egyéni foglalkozások maximálisan biztosítva legyenek. 12

14 4. Fejlesztési elképzelések Vezetői programom összeállításakor célul tűztem ki, hogy reálisan határozzam meg elképzeléseimet a nevelőtestületre, az oktató-nevelő munkát segítő valamennyi dolgozóra, a szülőkre, a tanulókra és az iskola kapcsolataira egyaránt. A jövőben erősíteni szeretném az új iránti fogékonyságot, segítve ezzel is a további fejlődést. Fontosnak tartom, hogy támogassam kollégáimat abban, hogy a kitűzött célok és feladatok megvalósítása közben személyes érdeklődésüknek, szakmai elkötelezettségüknek megfelelő irányba fejlődhessenek, folyamatosan képezhessék magukat, s módjuk nyíljon képességeik és tehetségük kibontakoztatására. Fontosnak tartom, hogy kiegyensúlyozott, nyitott személyiséggel, nyugodt, biztonságos munkakörnyezetet biztosítsak kollégáim számára. Ha kell, tudjak észrevétlen maradni, és hagyni, hogy a megtervezett, előkészített folyamatok menjenek a maguk útján. Rendszeres, pontos információnyújtással szeretnék hozzájárulni eredményes munkavégzésükhöz, a jutalmazások és elmarasztalások rendszerének kialakításához, következetes betartásához. Olyan működő iskolát szeretnék, amely a lehetőségekhez igazodva takarékosan működik. Mindez a nyugodt, modern, magas szintű oktatási tevékenység megvalósulásához elengedhetetlen. Szervezeti fejlesztés A szervezetfejlesztés egyik lényeges eleme a szervezeti kultúra fejlesztése. Egy iskola szervezeti kultúrája már akkor szembetűnő, amikor valaki belép egy iskolába. Fontos az első benyomás, hogyan fogadják, milyen a környezet, milyen a légkör, van-e gazdája az intézménynek? Úgy érzem keveset tettünk az elmúlt években mindezért, vannak még feladatok. Szeretném megvalósítani, hogy amikor valaki belép az iskolánkba, barátságosan 13

15 fogadják, pontos tájékoztatást kapjon, mind írásban, mind szóban az őt érdeklő kérdésről, jól érezze magát, válaszokat kapjon kérdéseire. Ennek egyik eleme a munkahelyi légkör javítására irányuló törekvésem. Szeretném, ha az összes dolgozó jól érezné magát munkahelyén, és kevesebb frusztrált, bezárkózott emberrel találkoznánk. Sok lehetőség van erre: több közös program szervezése, csapatépítés, közös tevékenységek és egymás tisztelete. Köznevelési feladatok Az általános iskolai oktatás során alapfeladat, hogy biztosítsuk a tanköteles korú gyermekek általános műveltségét. Célul kell tűznünk, hogy a nálunk tanuló diákok jó alapokat kapjanak, jól hasznosítható tudással rendelkezzenek, legyenek produktívak és kreatívak, érdeklődőek, nyitottak, helyes pályát válasszanak, majd felvételt nyerjenek valamely középfokú intézménybe, és ott sikeresen helyt is álljanak. Az iskolától a szülő elvárja, hogy gyermekét úgy tanítsuk és fejlesszük, hogy közben figyelembe vegyük saját egyéniségét és személyiségét. Kiemelt célként kell kezelnünk a gyermekközpontú nevelést, a keresztény értékekre épülő tudás átadását, a befogadó, toleráns légkör megteremtését mert az iskola színtere a tehetséggondozásnak, a különböző képességű tanulók nevelésének és nem utolsó sorban a lemaradók felzárkóztatásának. Iskolánkban minden évfolyamon igen hatékony a magyar nyelv- és irodalom, a matematika, a német nyelv és a természettudományok iránti elkötelezett nevelés, amely lehetőséget teremt arra, hogy a tanulókat bevonjuk a készségelsajátítási folyamatba a kompetencia alapú nevelésoktatás tartalmainak és módszereinek alkalmazására. Fontosnak tartom, hogy a játék és az eszközhasználat, a megfelelő tanulási környezet kialakítása, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása dominálja a folyamatokat. 14

16 Ösztönözni kívánom kollégáimat, és magam is aktív szerepet vállalok abban, hogy a kreatív tanítási módszerek kisiskolás kortól továbbra is hangsúlyos szerepet kapjanak és a tanulók tanuláshoz való pozitív hozzáállását, kreatív gondolkodását elősegítsük. A folyamatos változások új igényeket támasztanak a pedagógussal szemben is. Új szerepet kap a pedagógus, amelyre őt is fel kell készíteni, továbbképzéseken, tréningeken új módszereket tanulni. Csermely Péter szerint a jó tanár életen át ható példát ad, egy olyan új világot nyit meg emberségben és tudásban, amelyet a diák soha el nem felejt. A jó tanár már elfogadta saját magát. Személyes, egész életével tanít és nevel. A jó tanár mindenben a jót, a pozitívat, az értéket keresi. A jó tanár nem azt emeli ki, amit a diák nem tud, hanem azt, amit tud. A jó tanár legalább ötször annyit dicsér, mint amennyit szid. A jó tanár ezzel olyan energiákat szabadít fel, amelyek létéről sem ő, sem diákjai, sem pedig a szülők még csak nem is álmodtak. A jó tanár mindent jóra magyaráz. Kifogyhatatlan abban a kreativitásban, hogy a legrosszabb eseményben is megtalálja azt, ami jó, ami példa, ami kiemelhető, felmutatható és fejleszthető. A jó tanár ezzel ad mintát a diákjainak arra, hogy az élet legnehezebb pillanataiban hogyan kell megőrizniük az Emberségüket. Elképzeléseim közt szerepel, hogy az intézményünk életét színesítse minél több főiskolás hospitáló hallgató. Így a régebben végzett kollégáim is több rálátással bírnának a mai kor oktatási rendszerére illetve a pedagógushallgatók visszajelzései alapján nagyon értékes információt kaphatnánk az integrációt elősegítő módszertani kultúra elterjesztésében, meghonosításában. Folyamatosan tovább kell bővítenünk, és korszerűsítenünk az iskolai oktatást segítő számítógépparkot, illetve folytatni kell további tantermek felszerelését számítógéppel és projektorral, esetleg interaktív táblával. 15

17 A megújult Nemzeti alaptanterv a pedagógusok mindennapi munkájában is változásokat hoz, a jövőben nagyobb hangsúlyt kell kapjon az erkölcsi és vallási nevelés, a pályaorientáció, az önismeret fejlesztése, a gazdasági és pénzügyi, a médiatudatosságra valamint a testi, lelki egészségre nevelés és a tanulás tanítása. Fontosnak tartom, hogy kollégáimmal együtt találjuk meg annak a módját, hogy a későbbiekben milyen módon tudjuk kezelni tanulóink egyre romló magatartási és viselkedései formáit, hiszen tapasztalatom szerint ez a tanulmányi munkájukra is negatív hatással van. A kiemelt fejlesztési területek célja, hogy áthidalják a társadalmi, szociális, kulturális eltérésekből fakadó különbségeket a tanulók között, a megszerzett tudással, kompetenciákkal pedig elősegítsék sikeres felnőtté válásukat. Tehetséggondozás, pályaorientáció, önismeret Az intézményünk pedagógiai programja a tehetség-felismerést és tehetségnevelést is magába foglalja. Ma már egyértelműen megfogalmazódik az a követelmény, hogy a tehetséget keresni kell. Ez a tevékenység elvárásként kell megfogalmazódjon a pedagógiai programban a tantestület minden tagjától: korai azonosítás és prognózis, esélyegyenlőség biztosítása, a tehetségek speciális nevelése heterogén tanulói közegben, tehetségmentés és tehetségnevelés. A tehetséggondozó program a pályaválasztást is segíti, szükség esetén a tehetséges tanuló továbbadását koordinálja a megfelelő fejlesztés érdekében. Lehetőségeket kívánok felkutatni, ahol a tehetségkörök, a hatékony foglalkozások újakkal történő kibővítését szorgalmazom, melyek legnagyobb hozadéka az együtt töltött idő lehet, a rengeteg kreatív ötlet és gondolat, melyekkel gazdagodnak a gyerekek különböző projektmunkák megvalósítása közben. A hatékony munka alapjaként szolgáló belső motivációval válhat a közös munka élménnyé, az információ pedig ismeretté. 16

18 Javaslom, hogy a jövőben a tehetséggondozást kiemelt feladatként kezeljük, s a tehetséggondozás egyéb formáival, mint például tehetség-tanácsadás, önszerveződés, példakép-állítás elemekkel bővítsük. Immár hagyomány, hogy a középiskolák képviselőit minden évben vendégül látjuk, akik pályaválasztási tájékoztatót tartanak az érintettek részére. Az általános iskolában még hangsúlyosabb szerepet kell kapnia a pályaorientációnak, melynek célja, hogy a pályaválasztás előtt álló tanulók, valamint szüleik és tanáraik pontosabb, átfogóbb képet nyerjenek a saját környezetük foglalkoztatási helyzetéről, munkaerőpiacáról annak érdekében, hogy hatékonyabban segíthessék elő a tanulók pályaválasztását. Fontos, hogy az egyes szakképzettségek és végzettségek keresettségének és az ezekkel megvalósítható életpályáknak a megfelelő bemutatására keressünk lehetőséget. A sikeres pályaválasztás alapja, hogy az egyén megfelelő önismerettel rendelkezzen, tisztában legyen a személyiségében rejlő értékekkel, megfelelő döntéseket tudjon hozni, ugyanakkor alkalmassá váljon a folyamatos megújulásra. Ahhoz, hogy a tanuló az általános iskolai szakasz lezárását követően a megfelelő képzési típusba kapcsolódjon be, fel kell ismerni tehetségét, meg kell teremteni a felzárkóztatás lehetőségeit. A szakképzési rendszer megújulásával a sikeres pályaválasztás segítése áthelyeződik az általános iskolába, felelősségünk van abban, hogy a tanulókat megismertessük a munka világával, alternatív lehetőséget kínáljunk a foglalkozások kipróbálására, segítsük a lehetőségek és a valóság, a vágyak és a realitások összehangolását. 17

19 Tanulás tanítása A tanulási módszertani ismeretek átadása éppúgy az iskola alapvető feladata, mint az oktatás és a nevelés. Az új kompetenciák megszerzése elősegíti a diákok közötti esélyegyenlőség megteremtését, felnőttkori sikeres boldogulásukat. Az iskolát kezdő kisdiákok első és legfontosabb feladata, hogy megtanuljanak tanulni, hiszen tanulmányaik előrehaladtával egyre önállóbbá kell válniuk, ki kell alakítaniuk egyéni tanulási stílusukat, hiszen a tanulási képességek hiánya sikertelenséghez, motiválatlansághoz vezet. A helyes módszer elsajátításában fontos szerepe van a tanítóknak, tanároknak. Rajtunk múlik, hogy az adott tantárgy, tananyag iránt felkeltjük-e a diákok érdeklődését, kellő útbaigazítást adunk-e a tananyag elsajátításához. Fontos, hogy megtanítsuk hogyan és mikor alkalmazható eredményesen a megfigyelés vagy a tervezett kísérlet, hogyan kell használni a könyvtári és más információforrásokat. Az eredményes tanuláshoz elengedhetetlen az egyéni tanulási módszerek kialakítása, illetve hogy a diákok megtanulják, miként működhetnek együtt csoportban, hogyan rögzíthetők és hívhatóak elő szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni. A tanulás tanítása módszertani elemek tervszerű alkalmazását, tananyagokba történő beépítését támogatom, megfontolásra javaslom projektszintű bevezetését. Testi, lelki egészségre nevelés Az egészségnevelési programban komplexen értelmezendő az egészség, a család, a környezet. Az elméleti tudáson túl nagy hangsúlyt kívánok fektetni a gyakorlaton alapuló foglakozásoknak. Az egészséges életmód alapjainak megismertetését fontosnak tartom, mint például az egészséges alapanyagok, a korszerű ételkészítési eljárások, a tudatos vásárlás, a 18

20 mozgáslehetőségek, az egészségromboló szenvedélyek (alkohol, dohányzás, drog) káros hatásai, az intim higiénia, az egészséges szexualitás alapvető kérdései. Javaslom, hogy szabadidős foglakozások keretében kínáljunk lehetőséget tanulóinknak a családi élet során szükséges alapvető gyakorlati ismeretek elsajátítására, úgy, mint varrásoktatási (foltvarrás, gombfelvarrás, bojtkészítés, hímzési, horgolási, kötési) alapok, növényápolási, növénytermesztési alapok, állatgondozási, felelős állattartási alapok, háztartási pénzgazdálkodási alapok. Átmenetek segítése: óvoda-általános iskola, általános iskola-középiskola Az óvoda-iskola átmenet gördülékeny a településünkön, mely biztosítja az iskolai kudarcok csökkenését, a zökkenőmentes váltást. Az óvodai és az iskolai élet közötti átmenetet az első hetekben kötetlen módon segíti a tanítók közössége, az óvodai szokásrendszer továbbfejlesztésével alakítják ki a helyes napirendet. A közös tevékenységek során alakítják a pedagógusok a közösségi szellemet, miközben az óvodai játékba integrált pedagógiai törekvéseket, célokat átvezetik az iskolai élet gyermekbarát szabályrendszere szerinti működésébe. A középiskola és általános iskola közötti átmenet célja a középiskolába készülő, majd tanulmányait megkezdő gyermekek beilleszkedésének támogatása, a tanulási, magatartási zavarok korai kezelése, az iskolai sikeresség, az átmenet zökkenőmentességének elősegítése, a szülők folyamatos tájékoztatásával, aktív bevonásával. Továbbá célom, hogy az általános iskola 8. osztályos tanulóinak pályaorientációs szakmai programokkal és tevékenységgel való megsegítése, a hiányszakmák megismertetése, a sikeres pályaválasztás lebonyolítását segítő pályaorientációs projektek lebonyolítása közösen osztályfőnökök segítségével valósuljon meg az iskolánkban. 19

21 Továbbra is ki kell használni minden olyan lehetőséget, ami az átmenetek nehézségeit megkönnyíti, a tanulók beilleszkedését, iskolai sikerességét növeli. Mérés-értékelés, a fejlesztő értékelés fontossága Az országos kompetencia-mérés eredményeinek feldolgozása során szembetűnő, hogy sok tanulónk van az egyes, kettes szint közelében, illetve kevesen a négyes szint felett. Ezekre a tanulókra kell koncentrálnunk, és célul kell kitűznünk, hogy minél kevesebben legyenek a gyengén teljesítők. Nekik szükséges felzárkóztató foglakozásokat szervezni, és természetesen a tehetséges tanulók foglalkoztatására is kell lehetőséget találjunk. A kompetencia alapú mérési rendszert nagyon fontosnak tartom, az eddigi eredmények elemzését tartalmazó anyag elkészítését a továbbiakban is javaslom. A műveleti sebesség, az írás, az olvasáskészség, szövegértés, a tanulási stílus, a motiváció, és a tanulási stratégia mérése, majd a mérések eredményéből adódó fejlesztések hozzájárulnak a tanulók eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentéséhez. Véleményem szerint egy belső mérési-értékelési rendszer bevezetésével a kompetencia eredmények javulását is el tudnánk érni, továbbá fontos lenne a modern módszertani elemek, az egyéni fejlesztéseken alapuló differenciált oktatás megvalósítása is. Hangsúlyos szerepet kell, hogy kapjon a fejlesztő (formatív) értékelés, melynek tudatos alkalmazása egyre jelentősebb szereppel bír, és az elkövetkezendő időszakban be kell épülnie szervesen a már korábban használt hagyományos értékelési rendszerbe. A tudás minőségi fejlesztése nem történhet úgy, hogy Nagy József szavaival élve a letanítás után következik a számonkérés mozzanata, majd egy következő témakör újabb letanítása után ismétlődik mindez. Az értékelésnek folytonosnak kell lennie! 20

22 Együttműködések, kapcsolatok A jól működő kapcsolatokat ápolni kell a jövőben is. Meg kell őrizni az eredményes együttműködések formáit és természetesen az igényeknek megfelelően tovább kell fejleszteni. A külső partneri kapcsolatok kialakítása kiterjed a fenntartó felé, az intézményt támogató civil szervezetek felé. Az iskola fontos és kiemelt partnerei a szülők, a családi ház. A szoros és hatékony együttműködésre számos lehetőség kínálkozik: családlátogatás, szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt tanítási nap, és számos rendezvény, fórum. A szülők mellett másik fontos partner a tanuló. Az oktató-nevelő munka mellett a közösségi élet, a szabadidős tevékenységek szervezésében a Diákönkormányzattal együttműködve széles és színes választékot kell kínálnunk a tanulóifjúságnak. Fontos, hogy a diákok érdeklődésének megfelelő, számukra izgalmas programokat kínáljunk. Az iskola alapítványa, az óvoda, a különböző pedagógiai szolgáltató intézmények, a településen jelen lévő keresztény egyházak is jelentős szerepet kell kapjanak az iskola életében. Kiemelt és egyik legfontosabb célomnak tekintem, hogy a 7-8. osztályosok számára biztosítanunk kell legalább egyszer, hogy határon túli magyarlakta területre kiránduljanak. Fontos, hogy partnereket találjunk e tevékenység megvalósításához is, és pályázati források bevonásával csökkentsük, illetve megteremtsük a részvételi díj költségét. Az iskolai nevelőmunka kiemelt területének tartom a hagyományok ápolását, a szülőföld és a haza megbecsülését. Azon leszek, hogy keressem azokat a pályázatokat, amelyek segítik a nyelvtanulást, lehetőséget teremtenek a diákcserék megvalósítására, egymás kultúrájának megismerésére. 21

23 Tantestület irányításának, szervezésének feladatai A nevelőtestület a pedagógusok közösségeként nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. Az oktatás- és nevelésügy folytonos mozgásban van, a vezetésnek arra kell törekednie, hogy a nevelőtestület nyitottan fogadja az új jelenségeket, közös döntéseket hozzon az új kihívásokhoz alkalmazkodva. Azt vallom, hogy a vezetési struktúrában az információk áramlását folyamatosan tökéletesíteni kell. Fontos, hogy a különböző döntési szintek között a tájékoztatás korrekt legyen. Az információk megfelelő áramlása az összehangolt munka egyik legfontosabb feltétele. Ez egyenértékű azzal, hogy a pedagógus, az alkalmazott tudja, kihez fordulhat tanácsért, kitől kap utasítást, ki ellenőrzi, értékeli. Fontosnak tartom, hogy az igazgató vonja be a tanári kar képviselőit az iskolavezetés gondjaiba és felelősségébe. Ezzel csökken az irányító hierarchia, ami magával hozza a nagyobb innovációt és kreativitást is. Előtérbe kerül a feladatok delegálása, ami a kollegák fokozott önállóságát segíti elő, természetesen megfelelő döntéshozatali jogosítványokkal egybekötve. Az alaptevékenységek és a támogató folyamatok színvonalas ellátásának egyik lehetséges módja a minőségorientált irányítás eszközeinek alkalmazása. Ezáltal biztosítható lesz a főbb érintettek elvárásainak beépítése a napi működési folyamatokba. Az egész intézményünk működése megkívánja az információk professzionális kezelését, azok megfelelő áramlását, amely az összehangolt, pontos, precíz munka egyik legfontosabb feltétele. Alapvető feladatomnak tartom a folyamatos, tervszerű ellenőrzést melyet a fenntartóval, az intézményvezető helyettessel, a munkaközösség-vezetőkkel, és a pedagógus kollégákkal együtt előzetes terv alapján kell végezzünk. 22

24 Az ellenőrzést követő értékelést is olyanná szeretném tenni, hogy ösztönző hatású és nyílt legyen. Segítse az önértékelést, és mások munkájának megbecsülését célozza. Az eredményes oktatás-nevelés alapja az iskolai munkaközösségek munkája, mert munkájukban elsősorban az oktatás tartalmi elemeire helyeződik a hangsúly. Feladatuk: - A szakmai műhelymunka kialakítása, összehangolása; - A nevelő-oktató munka hatékonyságának növelése; - A módszertani eljárások fejlesztése, módszertani kosár bővítése; - Feladatbankok összeállítása, megoldó-kulcsokkal és értékelési javaslattal együtt; - Az öntevékeny szakmai továbbképzések elősegítése (bemutató órák szervezése, látogatása, pedagógiai és módszertani viták szervezése), - A tanulókkal szemben támasztott egységes követelmények kidolgozása; - A mérés és értékelés összehangolása; - A munkaközösségi tagok munkájának értékelése; - Versenyek, rendezvények szervezése; - Óralátogatások kivitelezése; - Beszámolók összeállítása Célom, hogy minél több olyan innovatív pedagógus dolgozzék a nevelőtestületben, akiknek tudása naprakész, nyitottak a külvilágra, motiváltak arra, hogy minden gyerekből ki tudják hozni a lehető legjobb eredményt, s képesek csapatban dolgozni. Támogatom a pedagógusok továbbképzését, önképzését. A nevelőtestület minél több tagját szeretném ösztönözni és kérni a pályázatokon való részvételre, pályázatok írására. 23

25 A jövő kihívásai, lehetőségei Pozitív belső és külső kommunikációval törekednünk kell arra, hogy összehangolt munkával, közös célok meghatározásával eredményeket érjünk el. Bízom benne, hogy bizalmas légkör kialakításával hatékony együttműködést valósítunk meg. Az iskola népszerűsítése, állandó jelenléte egyéni arculatának kialakításával, megtartásával lehetséges, az új információk közzététele, a honlap folyamatos frissítése, a média jelenléte pedig elengedhetetlenül fontos. Meggyőződésem, hogy egy intézmény igazgatójának folyamatosan növelnie kell az iskolai teljesítmények szintjét, az oktatási eredményeket azért, hogy erősödjön a kiválóságra való törekvés a szakma és a közvélemény értékítéletében. A vezetői programom összeállításakor a valós helyzetből indultam ki, elismerve az intézmény eredményeit, erősségeit. Az intézmény pedagógiai programja alapján a fejlesztendő területekre helyeztem a hangsúlyt, a közösség által létrehozott értékekre építve. Vezetői programom megvalósításához számítok valamennyi pedagógus kolléga, alkalmazott, a szülők és nem utolsó sorban a fenntartó támogatására. Békéssámson, április 07. Nagy József 24

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat Kertvárosi Általános Iskola 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001 Pályázat intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázó: Petroviczné Gál Ibolya Tatabánya, 2016.01.20.

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 PEDAGÓGIAI PROGRAM o l d a l 1 KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 7400 Kaposvár, Álmos vezér u.1. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Gálovics Edit szakmai igh. vezetésével a nevelőtestület o l d a l 2 A magyar

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 2013 Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Horváth Zoltán igazgató 2013 1 A tudomány gyökere keserű, gyümölcse pedig gyönyörűséges (Apáczai Csere János) 2 TARTALOM 1. Az intézmény

Részletesebben

Pedagógiai Program. Losontzi István EGYMI és Kollégium. 2015/2016-os tanév

Pedagógiai Program. Losontzi István EGYMI és Kollégium. 2015/2016-os tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Pedagógiai Program Losontzi

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2013 Bevezető 1. Az intézmény alapadatai Az intézmény neve: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium telephelyei: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 2750

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskolai és autista tagozat) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 KLIK: 194022 Jóváhagyta: Tőkés Sándor

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

I. N E V E L É S I P R O G R A M

I. N E V E L É S I P R O G R A M I. N E V E L É S I P R O G R A M H E L Y ZE T E L E M ZÉ S Intézményünk a 2003-2004-es tanévtől két iskola összevonásával alakult eggyé. A Dohány utcai, és a Kertész utcai iskola is több mint száz éves

Részletesebben

DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM

DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Jogszabályi háttér... 3 2. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógia alapelvei, céljai,

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés V. fejezet A kollégium nevelési programja I. Bevezetés 1. Pedagógiai programunk összeállítását a Köznevelési törvény 17. -a írja elő. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja összhangban a Köznevelési

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. ( Johann Wolfgang Goethe ) 2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV

NEVELÉSI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV Érvényesség: nevelőtestületi döntés szerint 2015. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 1.1 Kollégiumi feladatellátás az intézményi

Részletesebben

B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A

B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A Á L T A L Á N O S I S K O L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A AZOKÉRT ÉLÜNK, AKIKET SZERETÜNK, AZOKÉRT AKIK IGAZNAK TARTANAK. A

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u.

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail:bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu web. www.bocskaigimnazium.hu

Részletesebben

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK A pedagógus az általa tanított műveltségi területek, tantárgyak alapvető fogalmainak, ezek fejlődésének, összefüggéseinek, megismerési,

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kovács Árpádné igazgató Tartalomjegyzék 1. Nyilatkozatok... 6 2. Az Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításom nem arra van ítélve, hogy könyvtárak porában penészedjék, hanem hogy győztesen hasson a gyakorlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old.

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old. IMIP TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... AZ INTÉZMÉNYRŐL.... HELYZETELEMZÉS..... 3. old. 4. old. 5. old. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8.

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

Tagintézmény-vezetői pályázat. Szereminé Hegedűs Krisztina 2016.

Tagintézmény-vezetői pályázat. Szereminé Hegedűs Krisztina 2016. Tagintézmény-vezetői pályázat Szereminé Hegedűs Krisztina 2016. Pályázat A Székesfehérvári SZC Árpád Szakképző Iskolája és Kollégiuma Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A szervezeti felépítés átalakítását nem terveztük. ÖMIP célok A fenntartó minden intézményre érvényes célja -

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁR INTÉZMÉNYVEZETŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 2014.

PÁLYÁZAT AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁR INTÉZMÉNYVEZETŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 2014. PÁLYÁZAT AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁR INTÉZMÉNYVEZETŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 2014. Pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Kisbéri Tankerület 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.

Részletesebben

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 1. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja...5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...5 1.1.1. A nevelés-oktatás alapelvei...5 1.1.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015.

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015. tanterv A helyi tanterv biztosítja, hogy alsó tagozaton a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre,

Részletesebben

II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző 1.1. Pedagógusainktól elvárt alapfeladatok:

II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző 1.1. Pedagógusainktól elvárt alapfeladatok: II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző Iskolánkban a nevelő-oktató-szakképző pedagógiai munka a nevelőtestület konszenzusával elfogadott (az iskolafenntartó által

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk:

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk: Tartalom Tartalom... 1 Bevezető... 2 Nevelési terv... 8 1. Alapelvek, célok, értékek... 11 2. Nevelési feladatok... 15 2.1. Személyiségfejlesztés... 15 2.2. Az intellektuális szükségletek kialakítása,

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Makói Návay Lajos Szakképző Iskola Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Kozák György intézményvezető 2013 1 Makói Návay Lajos Szakképző Iskola 2 Makói Návay Lajos Szakképző

Részletesebben

9. A GIMNÁZIUM KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA

9. A GIMNÁZIUM KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 9. A GIMNÁZIUM KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA Senki sem követhet el nagyobb hibát, mint az, aki azért nem tesz semmit, mert csak keveset tudna tenni. 9.1. Alapok (Burke) 9.1.1 Jogszabályi háttér

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kozma Andrea igazgató Módosítás időpontja: 2013.március 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK...

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30.

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30. A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nagykálló, 2013.08.30. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 2013 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai programja 2013. szeptember 1. Szerkesztette: Kolics Gábor Előszó Az iskola 1955-ben kezdte meg működését a 26. sz.

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM 49/1. LILIOM ÓVODA 1094 Budapest, Liliom u. 15. 36-1-215-00-97 liliomovoda@freemail.hu MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM A programot készítette: Liliom Óvoda Testülete A program benyújtója: Végh Edit Óvodavezető

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben