Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak"

Átírás

1 Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 70/2014 (IV.24.) számú határozata alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé: 1. A pályázatot kiíró neve, székhelye: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2800 Tatabánya, Fő tér Támogatás célja: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 50/2014. (III.27) határozata alapján önerő alapot hozott létre, melyet az Önkormányzat 3 éven keresztül minden év elején 100 millió Ft összegre tölt fel. Az önerő alap célja, hogy a Tatabányán működő, telephellyel rendelkező mikro és kisvállalkozások számára európai uniós pályázataik megvalósításához szükséges önerő biztosításához visszatérítendő forrást nyújtson, csekély összegű (de minimis) formájában. Az önerő alapra a nyilvános közzétételt követően folyamatosan nyújthatnak be pályázatot a vállalkozások az éves keret kimerüléséig. 3. A pályázat módja: Nyilvános Pályázati hirdetmény közzétételét követően a pályázónak írásos pályázatot kell az Önkormányzathoz benyújtania. 4. Pályázók köre: Tatabányán legalább 3 éve székhellyel vagy működő telephellyel rendelkező mikro és kisvállalkozások. (továbbiakban: pályázó) 5. A támogatás feltételei: Visszatérítendő támogatás kizárólag a pályázó által Tatabányán megvalósítani tervezett, európai uniós támogatásból megvalósuló projekt önerejének biztosításához igényelhető. A projektnek az alábbi célok közül legalább egy feltételnek kell megfelelnie: - munkahelyteremtés jön létre - a megvalósítás során telephelyfejlesztés (ingatlan beruházás, bővítés, felújítás) vagy - technológia fejlesztés céljából eszközbeszerzés vagy - innovációs fejlesztés történik. A visszatérítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft maximum 5 millió Ft. A pályázó azonban a teljes projekt megvalósításához legalább 10 % önrészt köteles biztosítani. Példa 1: Ft értékű projekt esetében Ft (40 %) EU-s támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként, Ft (50 %) visszatérítendő önerő támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként, Ft (10 %) önerő saját forrásból. 1

2 Példa 2: Ft értékű projekt esetében Ft (40 %) EU-s támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként, Ft (25 %) visszatérítendő önerő támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként, Ft (35 %) önerő saját forrásból. Felhívjuk a figyelmet, hogy az EU pályázaton regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás maximuma a Közép-Dunántúl régióban: július 1-jét megelőzően odaítélve: maximum 40% + 10% középvállalkozások / + 20% mikro- és kisvállalkozások esetén, július 1-jét követően odaítélve: 35% + 10% középvállalkozások / + 20% mikro- és kisvállalkozások esetén, amely csekély összegű (de minimis) támogatással együttesen sem léphető át. Amennyiben az EU pályázaton megkapták a maximumot, az Önkormányzat már nem nyújthat támogatást. Amennyiben az EU pályázaton nem kapták meg a maximumot, úgy az Önkormányzat a fenti határértékekig egészítheti ki a támogatást. Példa 3: Ft értékű projekt esetében Ft (40 %) EU-s támogatás regionális beruházási és foglalkoztatási támogatásként, kisvállalkozás kedvezményezett esetén Ft (20 %) visszatérítendő önerő támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként, Ft (40 %) önerő saját forrásból. Példa 4: Ft értékű projekt esetében Ft (40 %) EU-s támogatás regionális beruházási és foglalkoztatási támogatásként, középvállalkozás kedvezményezett esetén Ft (10 %) visszatérítendő önerő támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként, Ft (50 %) önerő saját forrásból. 6. A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai A pályázati felhívás alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt vissza nem térítendő csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. 2

3 cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. -a alapján kell eljárni.] Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 4. cikk (3) bekezdés b) pontjának megfelelően legalább a hitel 50 %-ára biztosíték nyújt fedezetet, továbbá a hitel összege EUR (vagy közúti árufuvarozási tevékenységet folytató vállalkozások esetében EUR) és lejárati ideje öt év, vagy a hitel összege EUR (vagy közúti árufuvarozási tevékenységet folytató vállalkozások esetében EUR) és lejárati ideje tíz év; amenynyiben a hitel összege a fentieknél alacsonyabb és/vagy öt, illetve tíz évnél rövidebb időtartamra nyújtják, bruttó támogatási egyenértékét a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott vonatkozó felső határ arányos részeként kell kiszámítani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., , 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi rendelet HL L 214., , 3. o.) - valamint annak jogutódjában, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, június 17-ei 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., , 1.o.) - vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nyújtható maximális támogatási intenzitásokat az adott operatív programra vonatkozó jogcímrendeletek tartalmazzák. A támogatási kategóriánként adható maximális támogatási intenzitásokat a következő jogszabályok tartalmazzák: - 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép- Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról. - 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól. 3

4 - 31/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és a támogatás jogcímeiről. - 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről. - 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről. - 34/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Közlekedés Operatív Program 4. prioritásának első konstrukciójára vonatkozó részletes szabályokról. - 35/2012 NFM rendelet (VI. 8.) NFM rendelet a Közlekedés Operatív Programban közszolgáltatások ellátását biztosító infrastruktúra fejlesztésére és járművek beszerzésére, valamint a 4. prioritás 5. konstrukciójában megvalósíthatósági tanulmány készítésére rendelt források felhasználására vonatkozó állami támogatási szabályokról. - 36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről. A pályázónak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.(a nyilatkozat formáját jelen pályázati felhívás melléklete tartalmazza.) A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására. Tekintettel arra, hogy a pályázat keretében nyújtott támogatás odaítélése visszatérítendő támogatás formájában történik, a csekély összegű (de minimis) támogatás támogatástartalma nem a teljes támogatási összeg, hanem az elengedésre kerülő kamat összege lesz. A támogatástartalom mértéke az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 4. cikk (3) bekezdés b) pontjának megfelelően: - 5 éves futamidő mellett a visszatérítendő támogatás összegének 20%-a - 4 éves futamidő mellett a visszatérítendő támogatás összegének 16 %-a - 3 éves futamidő mellett a visszatérítendő támogatás összegének 12%-a. 4

5 A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni. 7. Támogatás igénybevétele: Az önerő alapra a nyilvános közzétételt követően folyamatosan nyújthatnak be pályázatot a vállalkozások az éves keret kimerüléséig. A pályázatok érkezési sorrendben kerülnek elbírálásra. A pályázat benyújtásakor pályázónak meg kell pontosan jelölnie, hogy melyik kódszámú európai uniós felhívásra nyújtott be pályázatot, és nyert el támogatást, melyhez az önerő támogatást igénybe kívánja venni. Pályázónak már a visszatérítendő önerő igénylésekor rendelkeznie kell az európai uniós pályázat elnyeréséről szóló támogató levéllel, vagy támogatási szerződéssel. Az Önkormányzat a pozitív elbírálást követően pályázóval Támogatási szerződést köt. 8. Támogatás folyósításának, visszafizetésének feltételei: Visszatérítendő önerő támogatás folyósítása kizárólag akkor történhet, ha - A pályázó elnyert EU-s pályázattal rendelkezik, melyre támogatási szerződést kötött. - Az Önkormányzattal hatályos szerződése van a visszatérítendő önerő támogatásra. - A projekt megvalósítása megkezdődött. - A megvalósítás ütemezését, a kifizetési ütemezését pályázó az Önkormányzathoz benyújtotta. - Az önerő folyósítása több részletben az európai uniós pályázatban elszámolni kívánt költségek, számlák alapján és kifizetési kérelmekhez, ütemezéshez igazodva történhet. - A támogatás folyósításának feltétele bank által kiállított garancia nyilatkozat benyújtása az önkormányzathoz, vagy a biztosítékként felajánlott ingatlanra vonatkozóan első ranghelyű jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetése az ingatlan-nyilvántartásba, és ennek tulajdoni lappal történő igazolása az önkormányzat részére. A visszatérítendő önerő támogatás kamatmentes, visszafizetésének határideje a projekt befejezésétől számított 3-5 év, a pályázó választása szerint. A törlesztés egyenlő részletekben negyedévente történik. Előtörlesztés bármikor teljesíthető. 9. Biztosíték: Pályázó biztosítékként bankgaranciát (bank által vállalt garanciát, bank által kiállított garancia nyilatkozat formájában), vagy első ranghelyű jelzálogjog bejegyzésére alkalmas 5

6 ingatlanfedezetet köteles nyújtani a visszatérítendő támogatás összegére, a visszafizetés időpontjáig. Az első ranghelyű jelzálogjog bejegyzésére alkalmas ingatlanfedezet meglétének igazolása a támogatási szerződés megkötésének feltétele. 10. Egyéb feltételek: - Pályázónak igazolnia kell, hogy a pályázat benyújtásakor nincs TB, NAV és helyi adó tartozása (30 napnál nem régebbi igazolás). - Pályázónak nyilatkozni szükséges arról, hogy az önkormányzattal szemben a pályázat benyújtásakor 60 napon túli lejárt fizetési határidejű tartozása nem áll fenn. - A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. 11. (10)-(12) bekezdés szerint az önkormányzat csak természetes személlyel, vagy átlátható szervezettel köthet szerződést. - A pályázónak igazolnia kell, hogy az EU-s pályázat támogatást nyújtóját tájékoztatta arról, hogy a pályázat önerejét önkormányzati forrásból kívánja kiegészíteni, és ezt az adott támogatást nyújtó a nyújtható maximális támogatási intenzitások figyelembe vételével jóváhagyja. 11. Nem kaphat visszatérítendő önerő támogatást: - Az a pályázó gazdasági társaság/ vállalkozás, akinek az Önkormányzattal szemben a pályázat benyújtásakor, 60 napon túli lejárt fizetési határidejű tartozása vagy köztartozása állt fenn. - Az a pályázó gazdasági társaság/ vállalkozás melynek vezető tisztségviselője vagy tagja 60 napon túli lejárt fizetési határidejű tartozással vagy köztartozással rendelkezik a pályázat benyújtásakor. - Az a gazdasági társaság/ vállalkozás amely felszámolás, vagy végelszámolás, illetve csődeljárás alatt áll. - Az a vállalkozás, amely kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá tartozik vagy megfelel azon feltételeknek, amelyek alapján hitelezői kérelmére kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá vonható lenne, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van. - Az a gazdasági szervezet, aki nem felel meg a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. -ban foglalt átlátható szervezetnek. - Amennyiben a pályázó az európai uniós pályázat keretében már megkapta a jogszabályban meghatározott maximális támogatási intenzitást, vagy azt adott projekt azonos elszámolható költségeire más forrásból egyéb állami támogatással kiegészítve érte már el, úgy jelen pályázat keretében további támogatásban nem részesíthető. Pályázati ajánlatok benyújtásának határideje: Folyamatos, az éves keret kimerüléséig. Helye: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft Tatabánya Fő tér 6., 7. számú iroda. Telefon, fax: +36/34/ Érdeklődni: Galauner Magdolna projekt menedzser +36/30/ Rózsa László projekt menedzser +36/30/

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések. 1. A vállalkozások támogatásának forrása. 2. A rendelet hatálya

I. fejezet Bevezető rendelkezések. 1. A vállalkozások támogatásának forrása. 2. A rendelet hatálya Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015. (I.) önkormányzati rendelete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról (tervezet) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram 1. Az útmutató célja Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) Belföldi forgóeszköz finanszírozási

Részletesebben

Új Széchenyi Hitel Program

Új Széchenyi Hitel Program Új Széchenyi Hitel Program ÚJ Széchenyi Hitel BERUHÁZÁSRA Érvényes: 2014. július 01.-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, - egyéni vállalkozó; -

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati munkahelyteremtő támogatás rendjéről 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II.15.) rendelete a gazdaságélénkítésről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II.15.) rendelete a gazdaságélénkítésről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II.15.) rendelete a gazdaságélénkítésről Módosítva: 24/2012. (V.11.), 28/2012. (VI.08.), Szentes Város Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására 1.számú melléklet Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a kerületben 2015.

Részletesebben

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám:

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám: SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám: Tárgy: Szentes Város Önkormányzata Képviselő - testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) továbbiakban Bank - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatások közül meghirdetésre került GOP 4. Pénzügyi

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2014. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Érvényes: 2012. január 27.-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). Az információk tájékoztató jellegűek és nem

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01) Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes: 2012. február 1-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). A program keretében a pályázatnyertes

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/409-1/2015/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a 10405/44

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Környe-Bokod Takarékszövetkezet Kombinált Mikrohitel Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek (b) (c) A KMH (GOP) Hitelprogram keretében a Közvetítő útján Támogatásra jogosultak azon devizabelföldinek

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

Terméktájékoztató. A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz

Terméktájékoztató. A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz Terméktájékoztató A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz A pályázók köre: Devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Kedvezményes kamatozású könyvszakmai hitelprogram -ban való részvételre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Kedvezményes kamatozású könyvszakmai hitelprogram -ban való részvételre PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kedvezményes kamatozású könyvszakmai hitelprogram -ban való részvételre Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a könyvszakmai vállalkozások üzleti tevékenységének elősegítése érdekében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2012. 02.06. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a garanciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a garanciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a garanciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról 1. A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. CÉLJA ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS A

Részletesebben

MFB Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás

MFB Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás Hatályos: 2013. április 22-től Hitelprogram keretösszege 10 milliárd forint Hitel típus Éven túli lejáratú beruházási hitel. MFB Kisvállalkozói Hitel Termékleírás Hitelfelvevők köre A hitelt a kis- és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz 2009. február. 2 3 4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2013. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1 A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi vállalkozások támogatása,

Részletesebben