A 76/2011. (VII. 29.) VM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 76/2011. (VII. 29.) VM"

Átírás

1 Gyakran Ismételt Kérdések Vállalkozói alapú fejlesztésnél a pályázó amennyiben őstermelő illetve kézművesek, népi kismesterségek esetében önálló tevékenységet végző magánszemély, úgy nem kell vállalkozóvá válnia. a. Ennek őstermelőnél igazoló dokumentuma az őstermelői igazolvány? Igen b. A fenti egyaránt érvényes vállalkozói alapú kis értékű fejlesztésre és bemutató gazdaság létrehozására is? Vállalkozás alapú jogcím esetében nem kell vállalkozóvá válni, azonban a bemutató gazdaságok esetében a kérdés nem válaszolható meg egyértelműen, mivel minden esetben meg kell nézni, hogy az adott célterület mely jogcím alá van besorolva. A bemutató gazdaság kialakítása ugyanis több jogcímtípus alá is besorolható. Rendezvénysorozat megvalósítási határideje a 13.. (1) alapján a határozat kézhezvételétől számított 24 hónap. A HACS a célterületében rendezvénysor és visszatérő rendezvényt tesz lehetővé. Visszatérő rendezvény: ugyanarra a helyi adottságra fókuszáló, évente ugyanabban az időpontban megrendezett rendezvény. 13..(1) bekezdéséből adódóan a visszatérő rendezvény évente ugyanabban az időpontban legfeljebb 2 rendezvényt tesz megvalósíthatóvá? Igen, két éven belül kettőt. Őstermelő ügyfél esetében merült fel a következő kérdés: A LEADER rendelet értelmében: Pályázat benyújtására jogosult a LEADER HACS illetékességi területéhez tartozó településen a pályázat benyújtásakor e) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy. Az ügyfélnek külterülettel jogosult település belterületén van lakóhelye, így teljesül a feltétel. A fejlesztést ugyanakkor külterülettel jogosult település külterületén valósítaná meg. Az érintett külterületi ingatlan az ügyfél tulajdonában van, de sem lakhelyként, sem tartózkodási helyként jelenleg nincs bejegyezve. Kérdés: Mivel a célterület, amire az ügyfél pályázik kis értékű, így szeptember 5-ig köteles leadni projekt adatlapot, így eddig az időpontig jegyeztesse be az érintett külterületi ingatlant tartózkodási helyként vagy elegendő, ha ezt a pályázat benyújtásáig (benyújtási időszak szeptember 30-október 31.) teszi meg? Igen, ha egyébként a lakhelye/tartózkodási helye a LEADER HACS területén van. A rendelet 6 (6) bekezdése értelmében: Az ügyfélnek az e rendeletben és a LEADER HACS célterület katalógusában előírt jogosultsági feltételeknek a pályázat benyújtásakor meg kell felelnie! Mivel a célterület, amire az ügyfél pályázik kis értékű, így szeptember 5-ig köteles leadni projekt adatlapot, így eddig az időpontig jegyeztesse be az érintett külterületi ingatlant telephelyként vagy elegendő, ha ezt a pályázat benyújtásáig (benyújtási időszak szeptember 30-október 31.) teszi meg? Elegendő a pályázat benyújtásáig eleget tennie a feltételeknek, hiszen a rendelet is ezt írja elő. Üzleti céllal működő szövetkezet jogosult-e pályázni a LEADER jogcímekre, amennyiben a foglalkoztatotti létszám és árbevétel alapján mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül? A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 22. pontja alapján a nonprofit szervezet fogalmába beleértendő a szövetkezet egy speciális formája a szociális szövetkezet. A mikrovállalkozás

2 és a kis-, és középvállalkozás fogalma nem szerepel a LEADER rendeletben, ezért ezekre a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (Vhr.) rendelkezései az irányadók. A Vhr pontjában lévő "mikrovállalkozás" fogalmában foglaltaknak egy szövetkezet megfelel, akkor ebben az ügyféli minőségben nyújthat be pályázatot. A mai napon kiküldött technikai közreműködővel kapcsolatos információkban az szerepel, hogy az elektronikusan feltöltött pályázatot (KR dokumentumot) 3 példányban kell kinyomtatni, a rendelet (20 (4) pont) csak kettőt ír (egy az ügyfélé, egy a HACS-é). Mennyi példányban kell akkor nyomtatnunk, illetve az MVH felé is továbbítani egy példányt? 2 pld elegendő, a megküldött anyagban is 2 pld szerepel a 3 pld a technikai közreműködő bevonásáról szóló dokumentumra vonatkozik. ( A technikai közreműködő személy MVHnál történő nyilvántartásba vételt követően, az egyes ügyfelekre vonatkozó technikai közreműködést a pályázat kitöltésének megkezdésekor kell az elektronikus felületen kitölteni, elküldeni elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül, majd nyomtatás után az aláírt példányokat papír alapon is beküldeni az MVH lakóhely/székhely szerint illetékes megyei kirendeltségére! ). Az elektronikus kérelem benyújtásához létrehozott technikai közreműködő fogalom a HACS-ok közreműködésének megkönnyítését szolgálja, hiszen a normál meghatalmazáshoz képest ez a státusz számos könnyítést tartalmaz. A technikai közreműködő igénybevételét az erre rendszeresített elektronikus nyomtatványon az MVH-nak be kell jelenteni. A bejelentésről szóló nyomtatványt a pályázat benyújtásával egyidejűleg lehet elektronikusan kitölteni és kinyomtatni valamint később postai úton, vagy személyesen kell az ügyfél és a technikai közreműködő által aláírt formában az MVH-nak benyújtani, egy példányt pedig megőrizni. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a technikai közreműködő az elektronikus nyomtatvány kitöltése és ügyfélkapun keresztüli benyújtása után a pályázatot rögtön ki tudja tölteni, és Ügyfélkapun keresztül azonnal be is tudja nyújtani. Azonban ha a technikai közreműködés egy nyomtatott, aláírt példányát nem juttatják el az MVH ügyfél lakhelye szerint illetékes megyei kirendeltségre, a benyújtott pályázat érvénytelen. A technikai közreműködés bejelentésére szolgáló nyomtatványt ugyanazon az elérési útvonalon kell kitölteni, mint a normál meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványt, azonban a regisztrációs szám alapján a rendszer érzékeli, hogy a kérelmet kitöltő HACS munkatárs technikai közreműködőként szerepel az ügyfélnyilvántartási rendszerben, így a megfelelő nyomtatvány töltődik be. (Ezért van szükség a kitöltésben részt vevők listájának MVH-hoz történő eljuttatására.) A technikai közreműködésre kijelölt nem lehet egyidejűleg meghatalmazott. A KR dokumentum kinyomtatásakor csak az adatlapot, vagy a felcsatolt mellékleteket is ki kell nyomtatni, illetve aláírni? A KR dokumentum az MVH által az adatszolgáltatást az ügyfélkapun keresztül teljesített személy számára küldött elektronikus dokumentum, amely az adatszolgáltatás adatait, a benyújtott mellékletek felsorolását és beadásának idejét tartalmazza. A mellékletek kinyomtatása ezen felül nem szükséges. A technikai közreműködő/meghatalmazott útján történő adatszolgáltatás tényét dokumentálni kell. A dokumentálás módja a benyújtott és az elektronikus felületen KR

3 dokumentumként elérhető adatszolgáltatás két példányban történő kinyomtatása és a nyomtatott példányok minden oldalának az ügyfél és a meghatalmazott általi szignálása és a dokumentum aláírása. Az ügyfél egy általa aláírt nyilatkozatban is elismerheti, hogy a feltöltött KR dokumentum adattartalmát ismeri, és azzal egyetért. A dokumentum vagy nyilatkozat egy példányát a meghatalmazott, másik példányát az ügyfél köteles megőrizni. Helyi pékség fejlesztése: Igazolnia nyilatkoznia kell, hogy helyi gabonából készült lisztből készíti a termékeit? De őrlés nincs a működési területünkön, csak maximum Karcagon (nem a mi működési területünk), a KUNSÁGI LISZT. Bármely, az előállítás során felhasznált alapanyag helyi eredetének igazolása szükséges, így pl. ha nincs helyben lisztelőállítás, lehet pl. tojás, cukor, egyéb alapanyag is - igazolás szükséges a helyi eredetről, valamint együttműködési megállapodás a szállítóval. Helyi mini húsfeldolgozó üzem, + helyi termékek boltja: Helyből vásárolja fel a hús alapanyagot? De nincs saját vágóhídja. Van a működési területünkön vágóhíd, de ott az ország egész területéről érkező sertéseket vágnak, (ha tudnak, akkor helyből származókat is felvásárolnak) de mi lehet az igazolás módja? A vágóhíd másodlagos alapanyag előállítónak tekinthető, ezért az általa előállított húsalapanyag helyi termék. Igazolás szükséges a helyi eredetről, valamint együttműködési megállapodás a helyi vágóhíddal. Mi van akkor, ha 96 HACS esetében több száz, vagy ezer feltöltő használja egyszerre a rendszert? A Fejlesztési Főosztálytól kapott információ alapján a rendszert korlátlan számú felhasználó használhatja egy időben. Ha meg kell őriznünk a számunkra feltöltésre átnyújtott dokumentumokat, (ezzel bizonyítjuk, hogy azt töltöttük fel, amit a pályázó ideadott) akkor mondjuk a pályázónak, hogy mindenből 2 eredetit kérjen, hogy neki is megmaradjon. Vagy fénymásolás után (eredetivel mindenben megegyező pecsét+pályázó aláírása) visszaadhatjuk neki? A jogcímrendelet 20. (4) alapján a pályázatbenyújtás tényét azzal kell igazolni, hogy a feltöltés után a KR dokumentumot két példányban ki kell nyomtatni, és leszignálni minden oldalon az ügyfélnek és a technikai közreműködőnek is, így a feltöltésre átadott dokumentumra nincs szükségünk. A feltöltésre átadott - feltehetően az eredeti - dokumentum az ügyfélnél marad. Mi lesz az ideadott dokumentumokkal? Be kell szállítani MVH-hoz, vagy mi tároljuk? A pályázat feltöltésekor nincs átadott dokumentum. A későbbiekben beküldött dokumentumok eredeti példányára vonatkozóan (pl. módosítási kérelem, hiánypótlás): Az MVH 23/2008. (IX. 19.) számú MVH Elnöki Utasítása szerint: A LEADER HACS iratokat nem tárol, csak átmeneti (kézi) irattárat működtet az MVH iratkezelési szabályzata szerint. A LEADER HACS az elintézett, lezárt iratokat a lezárást követően havi rendszerességgel köteles az MVH Regionális Illetékességű megyei kirendeltségének átadni Ez már a delegált feladat, nem ide tartozik Hogyan iktassuk ezeket? lásd előző válasz A pályázatok iktatása automatikusan történik az IIER felületen. Az egyéb iratok iktatása a HACS által kialakított rendszer szerint történik. A projekt adatlapokat a HACS saját

4 rendszerébe iktassa, majd amikor az ügyfél benyújtotta a pályázatát, akkor szükséges az IIER-ben a pályázathoz iktatni. Szociális épület építésére (ez nem kisléptékű), valamint belső kerítés és út kialakítására kisléptékű infrastruktúra fejlesztés keretein belül szeretne pályázni egy ügyfél. Pályázhat-e ezekre a fejlesztésekre? Mik tartoznak a kisléptékű fejlesztésekbe? A belső kerítés és út kialakítása nem kisléptékű fejlesztés, a jogcím rendelet (76/2011. (VII.29.) VM rendelet) 4.sz. és az 5. sz. melléklet (a) pontja szerint, amennyiben a célterületi adatlap engedi. A jogcím rendelet (76/2011. (VII.29.) VM rendelet) 4.sz. és az 5. sz. melléklet (b) pontja, a 6. sz. melléklet (c) pontja és a 9. sz. melléklet (f) pontja illetve a célterületi adatlapok határozzák meg azt, hogy mik tartoznak a kisléptékű fejlesztésekbe. A Rendezvény jogcímnél elszámolható kiadásokba mik tartoznak, mi számít anyagköltségnek, illetve eszközbeszerzésnek? Az elszámolható kiadásokat a jogcímrendelet 6. sz. melléklete részletezi Az anyag és eszközbeszerzés közötti különbség: Alapanyag, ha a megvalósulás során felhasználásra kerül (eltűnik az eredeti formában), eszközként pedig megmarad eredeti formájában, utólagos ellenőrzés során megtalálható. Számviteli tv és SZJA magyarázza meg a fogalmakat. Eszköznél meg kell különböztetni a tárgyi és a forgóeszközt. Milyen határidőt kommunikálhatunk kis értékű projektek esetén támogatási döntés határidőről? MVH tv. (2007. évi XVII tv.) 55. (4) szerint a kérelem benyújtására nyitva álló időszakot követő 3 hónapon belül történik az elbírálás. Az 55. (12) pontjai szerint ez a 3 hónap 1 alkalommal és 3 hónappal meghosszabbítható. A LEADER TK2- ben a software elszámolható-e? A 76/ (9) szerint igen, eszközként elszámolható Vállalkozás alapú fejlesztésnél induló mikro-, kis és középvállalkozás nem pályázhat, ha a HACS célterületébe nem vette bele az induló vállalkozások támogatását. Ez nem vonatkozik non-profit szervezetekre? Induló non-profit szervezet pályázhat kivéve, ha a HACS a célterületi adatlapon bármivel ezt korlátozza. Feltételezzük azt, hogy bizonyos növények, ilyen például a homoktövis, az évelő növények, amelyek 5 évig amortizálhatóak, eszköznek minősülnek. Miután mi LEADER Vállalkozási alapú fejlesztés jogcímű elfogadott célterületben támogatjuk a zöldség-gyümölcstermesztési tevékenység fejlesztését, valamint újabb fajták bevonását a termesztésbe, kiírtuk a tájspecifikus fajták újra élesztését, felmerült a kérdés, hogy ezt eszközként elismeri-e az MVH. Őstermelők, vállalkozók könyvelés technikailag eszközbe kell, hogy könyveljék a hivatalos APEH eljárás szerint, illetve állóeszköz nyilvántartás kell vezetniük? Mivel az évelők több éven át szolgálják a vállalkozást, valóban beruházásként kezelendőek, tárgyi eszköz nyilvántartást kell róluk vezetni és amortizáció-kötelesek. A lehatárolásnak teljesülni kell, valamint figyelni kell a telepítési engedélyhez kötött tevékenységre. Tárgyi eszköz nyilvántartásba venni (aktiválni) a termőre forduláskor lehet.

5 Az elszámolható kiadásban eszközként - a már meglévő gazdaság fejlesztéséhez - elszámolható-e palánták beszerzése? Szeretnénk segíteni a helyi zöldség- és gyümölcstermesztés fellendítésében, mely ezen a területen nagy hagyománynak örvendett. Maradva a homoktövis növény példájánál: Az 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez évtől nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről részletezi a növények termőre fordulási időpontjait. Ültetvény termőre fordulásának időpontja: a telepítés évét első évnek tekintve az 1. mellékletben foglalt táblázat H oszlopában meghatározott időtartamot követő év, Homoktövis növény esetén ez az idő 3 év. A mezőgazdaságban a költségek elszámolása igen speciális. Fenti jogszabályból azért idéztem, mert a leltározásnál fontos szerepe van annak, hogy az ültetvény termőre fordult-e vagy sem. Mivel a mérleg alapja az év végi leltár, ezért fel kell mérni, hogy a telepített növény a zárlati év végén milyen állapotban van. Befejezetlen növénytermelésen a zárlati év végén, a táblákon lévő, a zárlati évben vagy azt megelőző években keletkezett kultúrákat, vagy elvégzett munkaműveleteket kell érteni, amelyek a zárlati évet követő év termelésének érdekében történtek, illetve a következő évek termelését szolgálják. A növénytermelés befejezetlen termelését a következők szerinti csoportosításban szükséges leltározni: őszi vetések, tavaszi vetések alá végzett előkészítő munkák, befejezetlen zöldségtermelés, befejezetlen szőlőtermelés, befejezetlen gyümölcstermelés, befejezetlen komlótermelés, évelő növények telepítése, szervestrágyázás, zöldtrágyázás, talajjavítások, ideiglenes öntözőrendszer létesítése, rét- és legelőtelepítés, egyéb befejezetlen növénytermelés. A befejezetlen termelés így a készletek között kerül nyilvántartásra, valóban eszközök között kerül nyilvántartásba, de ha a telepítés első évében nem fordul termőre, akkor továbbra is készlet (E oldalon). A készlet pedig nem tárgyi eszköz. Tárgyi eszköz a mezőgazdaságban a tenyészállat, az ültetvény, mint beruházás szintén itt kerül kimutatásra. A palánták és további szaporítóanyagok (vetőmag) ezeket anyagköltségen kell elszámolni. Vannak olyan különböző profilú civil szervezetek (pl. ifjúsági, nyugdíjas, természetbarát ), akik az általuk használt közösségi színtereket szeretnék felújítani, vagy új felszerelésekkel, eszközökkel ellátni, de mindannyian egy épületen belül (pl. közösségi ház) működnek. Mindannyian másik teremben működnek, de mégis egy helyrajzi számon van valamennyi és ráadásul a tulajdonos az önkormányzat. Hogyan lehet ezeknél megoldani a fenntartási időszakra 5 évére szóló megállapodást. Eszközbeszerzésnél még megoldhatónak tűnik az ügy, de egy építési jellegű beruházásnál? A bérleti szerződésből és alaprajzból ki kell derülni, hogy melyik helységet ki veszi bérbe. Nyilván a projekteket együtt kell kezelni, hogy az arányosítás, átfedés kezelhető legyen.

6 Vehet-e újabb rendezvények lebonyolításához szükséges eszközöket, akik tavaly ilyen célterületre pályáztak? Amennyiben ez egy másik rendezvény, igen. Viszont olyan fejlesztésre nem pályázhat, ami támogatott, de még nem valósult meg. ÚMVP 1-es vagy 2-es tengelyben tevékenységéhez (mezőgazdasági) támogatást nyert pályázó pályázhat-e most termelő és értékesítő hálózatokat összekapcsoló helyi termék előállításához szükséges beruházás megvalósítása című célterületre? Igen, amennyiben megvalósítandó fejlesztésre pályázati pénzt még nem nyert, és amennyiben nincs folyamatban elbírálatlan kérelme Ügyfél pályázni szeretne gyümölcsfák "előállítására" értékesítésére (oltványok gondozása, csomagolása, árusítása). Néhány fóliasátor, és kis épület fejlesztésére, amely a csomagolást, majd a postázást segíti. A termelés, feldolgozás, értékesítés összekapcsolása - célterületbe beilleszthető-e? Termelési és értékesítési láncokat összekapcsoló helyi termék előállítását célzó fejlesztések támogatása célterületre szerintünk pályázhat a fenti fejlesztéssel, az Annex I. listára való hivatkozás LEADER-ben nem releváns. Tradicionális eszköz beszerzése esetén (pl. régi viseletek, használati tárgyak beszerzése egy tájházba, és csak pénzért tudják megvásárolni), ha magánszemély tulajdonában van, akkor ő hogyan tud árajánlatot adni és majdan számlát is? Magánszemély ajánlata alapján (1 db is elég) a támogatási kérelem beadható, és később az adásvételi szerződés alapján történik a kifizetés. Számlát csak akkor kell kiállítani, ha rendszeres értékesítésről van szó. Ingóság értékesítése eseti jelleggel nem számla köteles. Az adásvételi szerződés és az abban foglalt ellenérték kifizetését igazoló, a tételt maradéktalanul és egyértelműen azonosító, bank által kiállított bizonylat vagy kiadási pénztárbizonylat együttesen alkalmas a kifizetési kérelem alátámasztására. Térségen belüli együttműködésnél elszámolható a szállítás költsége itt egy menetlevéllel alátámasztott üzemanyag számla is elfogadható, vagy csak személyszállítási szolgáltatásról szóló számla fogadható el? Amennyiben a pályázó saját szállítóeszközzel végzi a személyszállítást, az ÁFA-s üzemanyagszámla + menetlevél elszámolható. Természetesen csak akkor, ha a szállítási költség egyértelműen és igazoltan a projekt érdekében merült fel. Megváltoztatható-e a projekt megnevezése a pályázati kérelemben a projekt-adatlaphoz képest? Nem. Megbízási szerződéssel elszámolható-e a kiadványok készítéséhez szükséges adatgyűjtés és feldolgozás költsége? Igen, amennyiben egy magánszemélyt bíz meg az ügyfél, ha a célterületben a költségek között szerepel. Szeretném a közreműködésedet kérni abban, hogy a Leader rendeletben megfogalmazott helyi termék definíciót hogyan is értelmezzük: Lehet -e ebbe a definícióba beleérteni a helyi kézműves terméket, vagy csak az élelmiszer jellegű termék tartozik ide? Nekünk ugyanis több kézművesünk szeretne (fazekas, fűzfabútor készítő, bútorfestő) indulni a pályázaton, a HVSünk is ezt tartalmazza és kezdetektől fogva biztattuk őket (most is dolgoznak az

7 adatlapokon). A rendelet definícióját (különösen az EK definíciókat) olvasva viszont elbizonytalanodtunk. A 76/2011. (VII.29) VM rendelet 1. (1) bekezdés 7. pontja szerint a helyi termék: "7. helyi termék: a LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén honos, vagy ott megtermelt, előállított termék, vagy a LEADER Helyi Akciócsoport által - az adott célterületében - helyi termékként meghatározott hagyományos termék;" A 852/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke (1) bekezdésének b) és o) pontja alapján: b) "alaptermékek": elsődleges termelésből származó termékek, beleértve a termőföldből, állattenyésztésből, vadászatból és halászatból származó termékeket; o) feldolgozott termék": a feldolgozatlan termékek feldolgozásából származó élelmiszerek. Ezek a termékek tartalmazhatnak olyan összetevőket, amelyek az előállításukhoz szükségesek, vagy különleges tulajdonságokat adnak nekik. További pontosítás érdekében egyeztetést folytatunk az Irányító Hatósággal. A kis értékű nonprofit eszközbeszerzéses kiírásunknál eszköz esetén külön kérjünk-e az ügyféltől műszaki leírást, vagy elég annyi, hogy az árajánlatban kifejti a tétel műszaki tartalmát? Ha részletesen kifejti az árajánlatban, ami megfelel a műszaki leírásnak, akkor elfogadható, külön műszaki leírás nem kell, hiszen a dokumentumokat tartalmuk alapján kell elbírálni. Nem kell árajánlat akkor sem ha a HACS a célterületben referenciárakat határozott meg. Nonprofit szervezet eszközbeszerzésénél az arculati táblát hol kell feltüntetnie az ügyfélnek? (pl. sportegyesület eszközbeszerzésénél: mez, labda...) Az arculati tábla elhelyezése attól függ, hogy milyen eszközről van szó. A nyilvánosság lényege, hogy az ügyfél hirdesse azt, hogy a projekt támogatásból valósul meg. Ennek módja több fajta lehet, mint a projekt tárgya, vagy külön tábla, vagy éppen az igénylő székhely, telephely épületén kell elhelyezni. Az arculat elemek követelményére vonatkozóan az ÚMVP Irányító Hatóságának 15/2009 (IV.9) számú közleménye ad útmutatást. Ami a projekt adatlapon pontosan fel lett tüntetve tétel(ek), ugyanannak kell-e szerepelnie a pályázatban is? A maximális támogatás mértékét, ha nem haladja meg, akkor még építhet a pályázatába más kiadást is? (gondolok itt pl. plussz egy eszköz beszerzésére, vagy a projekt adatlapon feltüntetett mennyiségnél az árajánlat beérkezése után csak egy eszköz beszerzését tudja vállalni) Laptophoz külön tételként - ha a projekt adatlapon nem szerepeltette - az árajánlatban szerepelhet-e a laptoptáska, egér..., vagy építse be egyösszegbe az árajánlatába? A projekt adatlap szerepe, hogy az ügyfél által tervezett projektet bemutassa. A kérdés megválaszolásához ismerni kellene a konkrét adatlapot. A projekt célja ne változzon. A projekt adatlap és pályázat egyezősége több kérdést vet fel. A projekt adatlap egy összefoglaló, nem részletes dokumentum, hanem vázlatosan ismerteti a projekt célját. Így a benyújtott pályázat eltérhet a projekt adatlapon szereplő adatoktól, hiszen itt már a pályázat költségeit költségvetés, árajánlat támasztja alá. Amennyiben az adott célterületnél az elszámolható költségek között szerepelnek a pályázatban szereplő, de az adatlapon nem részletezett eszközök, un tartozékok, kiegészítők, akkor elszámolható. A példában hozott eszközök mindenképpen az alapeszközhöz tartoznak, a használhatósághoz, szállításhoz szükségesek.

8 Kis értékű eszközbeszerzésnél be kell-e nyújtani a tulajdoni lapot, ha igen, akkor elég-e a kormányablakos nem hiteles tulajdoni lap másolat? Eszközbeszerzésnél, amennyiben nem beépített eszközökről van szó, hanem mobilról, nem beruházás megvalósítási helyéről beszélünk, hanem tárolási helyről. Így nem szükséges. Amennyiben technológia, vagy beépített eszköz és épülethez kötött, akkor igen. Ha nem kell üzleti terv és benyújtja az ügyfél, abban az esetben le lesz-e pontozva, vagy az arányosítás szerinti pontszámot fogja kapni? Nem kell külön vizsgálni az üzleti tervet, csak ha kötelező benyújtani, így az arányosított pontszámot fogja kapni az ügyfél. A Leader pályázatokkal kapcsolatban kérdezném, hogy a 149/2011 (IX.20.) közlemény 8. oldalán, a csatolandó dokumentumok között felsorolt "beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat"-ot abban az esetben is be kell nyújtani, ha a projekt kizárólag eszközbeszerzést tartalmaz, és az épületet érintő építési munkálatokra nem kerül sor? Eszközbeszerzésnél, amennyiben nem beépített eszközökről van szó, hanem mobilról, nem beruházás megvalósítási helyéről beszélünk, hanem tárolási helyről. Így nem szükséges. Amennyiben technológia, vagy beépített eszköz és épülethez kötött, akkor igen. Az MVH Közleményben megjelent VII. pont alatt a további csatolandó dokumentumok (ügyfélkapus felületen szkennelve) pontban vannak számunkra nem egyértelmű dokumentum, illetve nyilatkozat bekérések. Az elektronikus felületen, vannak olyan pontok, ahol az ügyfélnek kell nyilatkoznia több pontban is, például a de minimis, önálló tevékenység. Kérdés, hogy az ügyfél nyilatkozat tétele nem elegendő a felületen, papírszerű nyilatkozatra is szükség van? Nem kell külön beszkennelni ezen esetekben semmit, külön nyilatkozat nem lesz, az elektronikus kérelem főlapján tett nyilatkozatok elegendőek. Az árajánlatos tételadatoknál az elektronikus felületen nincsen kapcsolódási adat pont, míg a kitöltési útmutatóban van. Az elektronikus felületen is van kapcsolódási adat a tesztrendszer alapján. A dokumentumokat egyenként, vagy mindent egy fájlba szkennelve is fel lehet tölteni? (Gondolom ez nem csak nálunk lesz kérdés, aki nem rajtunk keresztül nyújtja be, a többi pályázati kiíráshoz alkalmazkodva, egy fájlként fogja csatolni) Célszerű külön-külön szkennelni, így lehet igazolni, hogy hány fajta és milyen típusú dokumentum került csatolásra. Ezt támasztja alá az is, hogy a dokumentum rövid leírását is ki kell tölteni. Az MVH Közlemény vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben (név, PIR-t az önkormányzatoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a kérelem benyújtását megelőzően időben regisztráltassa magát a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben (név, PIR szám, adószám, bankszámlaszám)." Ennek a bekezdésnek kérjük az értelmezését. Az Áht tv módosulás következtében Hivatalunkban fokozatosan zajlik a törzstisztítás. Korábban csak a polgármesteri hivataloknak volt PIR száma, adószáma, így csak ők tudtak regisztrálni. Mivel valamennyi jogcímünknél támogatás igénylőként csak Önkormányzati ügyfél lehet, ezért amióta önálló PIR és adószámmal, valamint bankszámlával rendelkeznek a regisztrációs adatok helyretétele zajlik (A korábbi jogügyletek

9 összekapcsolását folyamatosan végezzük a korábban polgármesteri hivatalként regisztráltak esetében). A újonnan pénzügyi kapcsolattal regisztrálandó ügyfélként csak Önkormányzat jelentkezhet be. A Kincstár honlapján megtalálható mind a Polgármesteri, mind az Önkormányzat PIR száma, az Önkormányzat adószámot igényel, ezek birtokában bankszámlát nyithat, így a regisztrációnak nincs akadálya. Rendezvény esetén, ha nem történik konkrét számottevő beruházás, tehát nem szükséges tulajdoni lapot benyújtani, akkor hogyan fogom leellenőrizni, hogy a terület, amelyen a rendezvény megrendezésre kerül, kinek a tulajdonában van? Nem szükséges, amennyiben nem történik beruházás. A rendezvény helyszíne változhat is, csak feleljen meg a jogcímrendeletnek és a célterület adatlapnak. Az ügyfélnek saját érdeke, hogy a pályázat benyújtása előtt tisztázza a tulajdoni viszonyokat a későbbi problémák elkerülése végett. Rendezvény esetében kell-e tulajdoni lap? Amennyiben igen, a pályázó székhelyére vagy a rendezvény helyszínére kell kikérni a tulajdoni lapot? Nem szükséges, amennyiben nem történik beruházás. A rendezvény helyszíne változhat is, csak feleljen meg a jogcímrendeletnek és a célterület adatlapnak. Az ügyfélnek saját érdeke, hogy a pályázat benyújtása előtt tisztázza a tulajdoni viszonyokat a későbbi problémák elkerülése végett. Civil szervezetek eszközellátásának javítására benyújtandó pályázatnál merült fel több helyen az alábbi kérdés: Sportegyesület a pályák világításának korszerűsítést szeretné elvégezni. Ez egyrészt a lámpatestek cseréjéről szól, másrészt a légkábelek kiváltása földkábelre és a hozzá kapcsolódó egyéb szerelések, ami ÉNGY-s munka. Kérdésem, hogy tárgyi eszköz beszerzés körébe a lámpatestek cseréje elfogadható-e, illetve a fenti építési-szerelési munka is belefér-e a kiírásba? A világítás kialakítása és korszerűsítési építési munkának minősül, a lámpatestek kábelezés és minden egyéb kapcsolódó anyag és munka együttesen aktiválandó. Mivel beruházásról van szó, együttesen építési munka és nem eszköz. 2 (1) az alábbi jogcímek keretében megvalósuló projektekre vehető igénybe támogatás a LEADER terven foglaltaknak megfelelően: a) LEADER közösségi célú fejlesztés, b) LEADER vállalkozási alapú fejlesztés, c) LEADER rendezvény, d) LEADER képzés, e) LEADER tanulmányok, f) LEADER térségen belüli együttműködés 4 (5) A megítélhető támogatási összeg alapját az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban 1998/2006/EK bizottsági rendelet) képezi. Ennek értelmében a 2. (1) bekezdés b9-f) pontjában meghatározott jogcímek esetén az e rendelet alapján megítélt támogatás az a rendelet hatálya alá tartozó szervezetek esetében de minimis támogatásnak minősül; a 2. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogcím esetén az e rendelet által támogatott célterületek vonatkozásában ügyfelenként három egymást követő pénzügyi évben a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a eurónak megfelelő forintösszeget.

10 Kérdés: a 4. alapján valamely kérelmezőnek (nonprofit szervezet) egyb EMVA jogcím esetében (rurizmus, mikrovállalkozás) már van támogatási határozata vagy beadott kérelme, amely összegében esetleg eléri a eurót, azonban jelen rendelet a) pontjában meghatározott jogcím esetében további támogatásra jogosítható kéremet(ket) adhat be, csak az ebből esetleg eredő támogatás(ok) összege nem haladhatja meg három egymást követő évben a eurót? Amennyiben az ügyfél nem tartozik a 1998/2006/EK rendelet hatálya alá, tehát nem vállalkozás, akkor a három pénzügyi évenkénti eurós támogatási összeg támogatási intézkedésenként értelmezendő. Tehát az ügyfél eurónak megfelelő forintösszeg támogatásban részesülhet az adott intézkedés vonatkozásában, azt nem kell összevonnia más intézkedések támogatásával. A fejlesztés végső céljának megítélése nem függ a pályázó személyétől, tehát önkormányzati, illetve társulás által megvalósított fejlesztések is a hatálya alá tartozhatnak. Jelen esetben a nonprofit KFT vállalkozási tevékenysége kapcsán már részesült támogatásban és a leader jogcímnél a 2 b-f pontja alapján kér támogatást, akkor ugyanolyan elbírálás alá esik, mint egy vállalkozás. A 76/2011. VM rendelet vonatkozásában az építési beruházások esetében elegendő-e bejegyzett mérnök által elkészített tervdokumentáció, vagy igazolni kell az engedélyezési eljárást, vagy már csak engedélyes tervet lehet benyújtani? Erre vonatkozóan a jogszabályban nincs külön rendelkezés, tehát a vonatkozó végrehajtási rendelet a mérvadó? Igen az általános szabályok az érvényesek, tehát a vhr szerinti dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez. VHR 27 1c., d Az építési engedélyt, vagy annak igazolását, hogy nem engedélyköteles, az első KK-hoz kell csatolni. Amennyiben a pályázó az adott célterületre vonatkozóan max. támogatást igényel a projekt adatlapjában, akkor a konkrét pályázatban meggondolhatja magát és igényelhet ennél kevesebbet is? Pl.: 5 MFt. helyett csak 3.5 MFt. A projekt adatlap szerepe, hogy az ügyfél által tervezett projektet bemutassa. Mivel a projekt adatlap egy előzetes nagyvonalú célmeghatározás, a pályázat pedig dokumentumokkal alátámasztott megalapozott kalkuláció, ezért eltérhet az összeg. A projekt adatlap szerepe, hogy az ügyfél által tervezett projektet bemutassa. A projekt célja ne változzon. Az alkalmazotti létszám számításában kérném a segítségét, nálunk az utóbbi 12 hónapban az alábbiak a foglalkoztatottak száma: augusztus januárig 9 fő (8 fő 8 órás - 1 fő 4 órás) február májusig 10 fő (9 fő 8 órás - 1 fő 4 órás, és május 01-tõl 7 fő 8 órás, 1 fő 4 órás, 1 fő 2 órás)) június augusztusig 11 fő (9 fő 8 órás - 1 fő 4 órás, 1 fő 2 órás) DE: augusztustól augusztusig havi létszámból 1 fő 4 órás, aki tól folyamatosan táppénzen van május 01-től augusztusig 1 fő 2 órás van a létszámból Kérem, segítsenek a létszám kiszámításában. A létszám számítására a kitöltési útmutatóban talál segítséget, a 6. oldaltól (149/2011 MVH Közlemény része) Vállalkozások kis értékű eszközfejlesztése esetén (csak eszköz 1 millió alatt), szükséges tulajdoni lapot csatolni a megvalósítás helyszínére és/vagy a székhelyre?

11 Eszközbeszerzésnél, amennyiben nem beépített eszközökről van szó, hanem mobilról, nem beruházás megvalósítási helyéről beszélünk, hanem tárolási helyről. Így nem szükséges. Amennyiben technológia, vagy beépített eszköz és épülethez kötött, akkor igen. A projekt adatlapon megjelölt támogatás összegét, ha még nem érte el a max. támogatási összeget (kis értékű eszközbeszerzés: 1 millió), túllépheti-e a projekt adatlapon feltüntetett összeget az ügyfél, vagy az a mérvadó? Pl HUF-t írt a projekt adatlapra, de most HUF-ra jön ki neki az árajánlatok beérkezése után. Amennyiben a támogatás célja alapja nem változik, akkor igen. A 76/2011. VM rendelet 1. számú mellékletében szereplő pontokat hogyan kell értelmezni: 7 Pénzügyi terv max 20 pont 8 Üzleti terv max 30 pont 9 Kommunikációs terv + 5 pont 10 Társadalmi felelősségvállalás +5 pont 11 Összesen 60 pont Kérdéseim: Kommunikációs tervet és a Társadalmi felelősségvállalás című mellékletet csak azok adhatják be, akiknek 5 millió Ft felett üzleti tervet, illetve fenntarthatósági tervet kell készíteniük, vagy minden pályázó élhet a beadással plusz pontszámok reményében. Tehát aki 5 millió alatti összegre pályázik az is beadhatja opcionálisan? 5 millió Ft alatt lehet az üzleti terv beadása mellett dönteni a pontok reményében? (hogy ne csak arányosan kapja meg a pályázó a pontokat?) Ha valaki beadná az üzleti tervet, azt figyelmen kívül hagynák? A fenntarthatósági és üzleti tervet akkor lehet pontozni, ha annak benyújtása kötelező. 76/200 (IV. 17) VM r 6 8.b pont. Így ez opcionálisan nem adható be. A kommunikációs terv és a Társadalmi felelősségvállalás a 23/2007 FVM rendelet előírása szerint (mivel egyéb eltérő szabályt a jogcímrendelet nem ír elő) opcionálisan beadható, így pontozható. Igen

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

LEADER PÁLYÁZAT e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS

LEADER PÁLYÁZAT e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS LEADER PÁLYÁZAT 2011 - e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS 2011-09-19 A LEADER 2011-es pályázati körében pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, ügyfélkapun keresztül. Az

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/1. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 2. évfolyam 18. szám 2013. november 18. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó

Részletesebben

Tájékoztató fórum A BAKONYÉRT Egyesület. Zirc, 2011. szeptember 26.

Tájékoztató fórum A BAKONYÉRT Egyesület. Zirc, 2011. szeptember 26. Tájékoztató fórum A BAKONYÉRT Egyesület Zirc, 2011. szeptember 26. Leader pályázat benyújtásához mindenképpen ismerni kell a jogszabályi hátteret: - 76/2011 (VII.29.) VM rendelet - 23/2011 (IV.17) FVM

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu Ezúton felhívjuk

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Maros-völgyi LEADER Egyesület Praktikus tanácsok LEADER pályázatokhoz

Maros-völgyi LEADER Egyesület Praktikus tanácsok LEADER pályázatokhoz Maros-völgyi LEADER Egyesület Praktikus tanácsok LEADER pályázatokhoz Makó, Korona Üzleti és Szolgáltató Központ Széchenyi tér 10. www.marosvolgy.hu 06/62-510-264 - Elektronikus benyújtás - Nincs papír

Részletesebben

28/2012. (II. 10.) számú KÖZLEMÉNYE

28/2012. (II. 10.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 28/2012. (II. 10.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2012.

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Kis értékű rendezvény

Kis értékű rendezvény Kis értékű rendezvény Tisztelt Pályázó! A pályázat beadására szeptember 30. és október 31. között van lehetőség. A beadás kizárólag elektronikus úton történhet. Felhívom a figyelmét, hogy kis értékű projektek

Részletesebben

9.000.000 9.000.000 Célterületre allokált forrás (HUF) nem LHH települések 9.000.000 9.000.000

9.000.000 9.000.000 Célterületre allokált forrás (HUF) nem LHH települések 9.000.000 9.000.000 Célterület azonosítója: 1 019 230 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: 1. Közösségi célú 2. Vállalkozási alapú fejlesztés 3. Rendezvény 4. Képzés 5. Térségen belüli együttműködés 6.

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa Támogatás tárgya, az elszámolható kiadások: Támogatás vehető igénybe: Helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén: az építmény, építményrész külső felújítására, bővítésére, restaurálására,

Részletesebben

PROGRAMZÁRÁS Összefoglaló a kifizetési kérelmekről. EMVA III. IV. tengely

PROGRAMZÁRÁS Összefoglaló a kifizetési kérelmekről. EMVA III. IV. tengely PROGRAMZÁRÁS Összefoglaló a kifizetési kérelmekről EMVA III. IV. tengely 1 Kérelmek benyújtásának lehetséges időszakai Falufejlesztés, vidéki örökség megőrzése, mikrovállalkozás, turisztika, leader jogcímek,

Részletesebben

1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv

1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv 1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Dunamellék Felső-Kiskunság Homokhátság Sárköz LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet]

támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] Kivonat a 7/2015. (II. 17.) MvM rendeletből 12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X.

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési 1. számú intézkedés Terv 1.1. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Fenntartható gazdaságfejlesztés a KKV-k támogatásával 1.2. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI LEADER (TK3) AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI Korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok. Helyi döntési kompetencia erősítése: HBB dönt a projektek támogatásáról, MVH csak

Részletesebben

(TK3) koncepciója. dr. Illés Viktória

(TK3) koncepciója. dr. Illés Viktória Az új LEADER (TK3) koncepciója dr. Illés Viktória Struktúra LEADER rendelet HVS (LEADER terv) 2 Az Egyszerűsítés fő irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése VP

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése VP Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése VP2-6.3.1-16 Kovács Viktória EMVA vidékfejlesztési referens Miniszterelnökség Fertőszentmiklós, 2016. március 2. 1 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése Felhívás keretösszege:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/04. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA monitoring adatszolgáltatással kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA monitoring adatszolgáltatással kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA monitoring adatszolgáltatással kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu LEADER

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 178/2013. (X.28) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 178/2013. (X.28) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 178/2013. (X.28) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez nyújtandó

Részletesebben

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása Pályázat kódja VP6-6.2.1-16 Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás -

Részletesebben

Check lista. A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Check lista. A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére Check lista A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére A jogszabályok alapján előre kell készülni a pályázat beadására. Nagyon fontos a jogszabályi háttér ismerete: 2007 évi. XVII törvény (MVH

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2008. (III. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2008. (III. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2008. (III. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

Célterület/HPME megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása

Célterület/HPME megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása Célterület azonosítója: 1 019 28 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: 1. Közösségi célú Vállalkozási alapú fejlesztés Rendezvény Képzés Térségen belüli együttműködés 6. Tervek, tanulmányok

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 28/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 28/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 28/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2015.

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai Szakképzés 2015. január 8. A 139/2008. (X.22.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés Iktatószám: 231/11//1/211 Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2013/2014. tanévi nyomtatványokról I.

Részletesebben

Segédlet. Általános tudnivalók

Segédlet. Általános tudnivalók Segédlet az árutermő, törzs- és kísérleti borszőlőültetvény telepítési-, pótlási-, illetve fajtaváltásiengedély kérelemhez kapcsolódó a 37/2012. (III. 8.) MVH Közleményben rendszeresített, a 178/2012.

Részletesebben

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Füsi Erzsébet NAKVI SZFO megbízott osztályvezető A szakképzési

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013.

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. március Alapfogalmak LEADER (Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale) =

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/007. ( ) FVM rendelete Tervezet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM III. TENGELY VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE 2012. Támogatás tárgya 103/2012. (x. 1.) Helyi/országos védelem alatt álló építmény, építményrész (1.célterület)

Részletesebben

Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Benyújtási időszak: 2011. szeptember 30. 2011. október 31. (nov.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról I. Az elsődleges képviselő útján ellátott képviselet 1. Az elsődleges képviselet

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24.

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése részére előzetes tájékoztatás a 2012. május hó 24-i ülés 1. napirendi pontjához

Részletesebben

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 3. Az első

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2 Kifizetési kérelem EMVA -IV tengely LEADER TK2 1 KÉRELMEK Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál Kifizetési kérelem > támogatási kérelemben elfogadottak

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2 Kifizetési kérelem EMVA -IV tengely LEADER TK2 1 Kifizetési kérelmek Jogszabályi háttér: 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), 76/2011. (VII.29.) VM rendeletek, MVH közlemények ezeket

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM. LEADER nyertes pályázók kötelezettségei VÁSÁROSNAMÉNY 2012.

TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM. LEADER nyertes pályázók kötelezettségei VÁSÁROSNAMÉNY 2012. TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM LEADER nyertes pályázók kötelezettségei VÁSÁROSNAMÉNY 2012. Az ügyfél kötelezettségei, ellenőrzések Az MVH a pályázatokat adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi, és jogosult helyszíni

Részletesebben

Nemzetiségi hagyományok: a térségben élő szlovák, német, cigány nemzetiség történelméhez, életmódjához kötődő szokások, tradíciók.

Nemzetiségi hagyományok: a térségben élő szlovák, német, cigány nemzetiség történelméhez, életmódjához kötődő szokások, tradíciók. There are no translations available. Támogatás vehető igénybe: Fellelhető nemzetiségi hagyományok összegyűjtésére, bemutatására, archiválására, kiadványokban való publikálásra. A térség nemzetiségi hagyományőrző

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közösségi célú fejlesztés. Lókút faluközpont-belső terek felújítása

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közösségi célú fejlesztés. Lókút faluközpont-belső terek felújítása Célterület azonosító: 1023329 HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése I. Fogalom magyarázat A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. LEADER KÖZÖSSÉGI CÉLÚ FEJLESZTÉSEK támogatása

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. LEADER KÖZÖSSÉGI CÉLÚ FEJLESZTÉSEK támogatása Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa LEADER KÖZÖSSÉGI CÉLÚ FEJLESZTÉSEK támogatása A LEADER közösségi célú fejlesztés (LEADER rendelet 10. ) olyan fejlesztés,

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

SEGÉDLET. Általános tudnivalók

SEGÉDLET. Általános tudnivalók SEGÉDLET a varroa atka elleni alternatív védekezés higiénikus aljdeszka, valamint a keretek megjelölésére alkalmas rádiófrekvenciás azonosító (RFID-chip) beszerzésének támogatása iránti kérelem (B1216-02

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

alatt, természetes személy végrehajtási eljárás alatt; Nincs lejárt tartozása az MVH felé;

alatt, természetes személy végrehajtási eljárás alatt; Nincs lejárt tartozása az MVH felé; Kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók EMVA III. tengely 2008. október Kérelmek Alapjogosultsági feltételek Ügyfél-regisztrációs szám (G001, legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásakor, G002 adatváltozás

Részletesebben

LEADER Program 3. pályázat benyújtási kör. Gyakran ismételt kérdések 2. rész

LEADER Program 3. pályázat benyújtási kör. Gyakran ismételt kérdések 2. rész LEADER Program 3. pályázat benyújtási kör Gyakran ismételt kérdések 2. rész Általános tájékoztató: A LEADER Program 3. pályázati körével kapcsolatban megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Részletesebben

Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA III-IV tengely. Zirc, 2011.05.26.

Kifizetési kérelem. EMVA III-IV tengely. Zirc, 2011.05.26. Kifizetési kérelem EMVA III-IV tengely Zirc, 2011.05.26. 1 KÉRELMEK Támogatási kérelem támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál Kifizetési kérelem támogatási kérelemben elfogadott

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe TANYAFEJLESZTÉS 2015 -kivonat- Támogatás vehető igénybe 1. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület), 2. a tanyák

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület. 2013. évi LEADER pályázatok benyújtása

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület. 2013. évi LEADER pályázatok benyújtása Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 2013. évi LEADER pályázatok benyújtása 2013. Évi LEADER pályázat benyújtás I. forduló: Projekt adatlap benyújtás Benyújtás a HVS LEADER intézkedési terve

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Pályázati feltételek. LEADER felkészítő fórum "rendezvény" jogcímre pályázók részére

Pályázati feltételek. LEADER felkészítő fórum rendezvény jogcímre pályázók részére Pályázati feltételek LEADER felkészítő fórum "rendezvény" jogcímre pályázók részére Célterület adatlap elolvasása Információk a célterület adatlapról Célterület megnevezése: Látóutak támogatása Célterület

Részletesebben

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére Kitöltési Útmutató IKSZT címbirtokos szervezetek részére az IKSZT szolgáltatási és programterv, valamint program-nyilvántartás vezetését segítő űrlap kitöltéséhez Budapest, 2011. november 8. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely Kifizetési kérelem EMVA III.-IV. tengely 1 Kifizetési kérelmek Jogszabályi háttér: 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), jogcímrendeletek, MVH közlemények ezeket foglalják össze, érthető

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott de minimis támogatás igénybevételéről I. A támogatás jogszabályi alapja A sertésfeldolgozást végző

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.3-16 számú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben

Részletesebben

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

Általános tudnivalók:

Általános tudnivalók: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatása Nyilatkozat a 2014. évi kötelezettség

Részletesebben

6.463.02.01. Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Cégforma: Név: E-mail cím: Célterület azonosítója: Célterület megnevezése: HACS neve:

6.463.02.01. Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Cégforma: Név: E-mail cím: Célterület azonosítója: Célterület megnevezése: HACS neve: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER keretében igénybe vehető támogatás- 2011 Főlap - Hiánypótlás 6.463.02.01 1 Hivatal tölti ki 2 Azonosítási

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 5./2014(II. 6.) K Ö Z L E M É N Y E a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről

Részletesebben