Bevezető Az épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezető Az épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások"

Átírás

1 Bevezető Az épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások marketingstratégiáinak feltárása c. tanulmánysorozathoz A tanulmánysorozat témája az épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások marketingstratégiáinak vizsgálata, különös figyelemmel a lakossági energiatakarékossági projektekre. A tanulmányban fellelhető információk épületenergetikai vállalatok vezetőivel és szakértőivel folytatott interjúkból származnak. A téma aktualitását az energia egyre növekvő nemzetgazdasági szerepe és a szektort kiszolgáló épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások fokozottan nehéz helyzete adja. Az energiaárak, a támogatási rendszerek, a gazdasági helyzet és a társadalmi hozzáállás bizonytalanságai miatt az épületenergetikai mikro- és kisvállalkozásoknak folyamatosan nehezített körülmények között kell helytállniuk, a verseny egyre inkább fokozódik, mely magával vonzza a marketing szemlélet és az egyes vállalati funkciók között a marketing szerepvállalását. A mikro- és kisvállalati szektor marketingje speciális piaci helyzetük miatt eltér a hagyományos termékek és szolgáltatások marketingjétől. Az egyik legkézenfekvőbb különbség a vállalati méretből adódik, miszerint ezen vállalkozások számára nem állnak rendelkezésre olyan mértékű pénzügyi eszközök, melyek lehetővé tennék a nagyvállalatokhoz hasonló marketingtevékenység folytatását. Az egyes épületenergetikai vállalkozások sikere függ az egyes termékekre, szolgáltatásokra vagy piaci szegmensekre való specializálódás módjától, a mindezekhez kapcsolható kommunikációs eszközöktől, valamint a versenytársaktól való megkülönböztetés eredményességétől. A szektor vizsgálata azzal a céllal történt, hogy kimutathatóvá válhassanak a vevők felé irányuló olyan tipikus vállalati stratégiai hibák vagy hiányosságok, amelyek a sikeres projektek megvalósulásának gátat szabnak. Iparági és vállalati elemzéseken keresztül igyekszik a tanulmány a főbb problémákra - melyek leginkább befolyásolják ezen vállalkozások sikeres működését megoldást keresni

2 A tanulmánysorozat hasznos információkkal szolgálhat mindazon épületenergetikai vállalatok számára, akik jelenleg stratégiájuk, marketingtevékenységük tervezésén és kialakításán dolgoznak. A tanulmánysorozatot a következő időszakban mintegy kétheti rendszerességgel tudja letölteni. A letöltésről ben értesítést fog kapni. A tanulmánysorozat a következő témákból épül fel: Az épületenergetikai iparág versenyelemzése Értékajánlatot meghatározó tényezők azonosítása az energiatakarékossági beruházások során Vevői igények azonosítása az épületenergetikai piacon A döntéshozási folyamat vizsgálata energiatakarékossági projektek esetén A sorozat első, bevezető részét az alábbiakban olvashatja. Üdvözlettel: Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi tanársegéd - 2 -

3 A tanulmány alapjául szolgáló interjúsorozat egyik célkitűzése volt, hogy feltérképezte a vállalkozások versenytáraikról való ismeretét. Összességében elmondható, hogy a cégek folyamatosan összehasonlítják a saját termékeiket, áraikat, elosztási csatornáikat és ösztönzési rendszerüket a versenytársakkal, így lehetséges számukra, hogy a versenyelőnyeiket és hátrányaikat képesek legyenek azonosítani. A következő 4 pontban kerültek részletesebben kifejtésre az épületenergetikai piacon legjellemzőbb versenytársi stratégiák. I.1. Kik a versenytársak? Minden vállalat jól ismeri a versenytársait, hiszen viszonylag szűk a piac, mely némi elvakultságot, valamint rövidtávú gondolkodást okoz. Mind barátságos (kollegiális) mind ellenséges (versenytársi) kapcsolatok jellemzőek az épületenergetikai piacon. A versenytársak egymás közti információszerzési stratégiáját három nagy csoportra lehet osztani: 1. Az egyik legjellemzőbb, amikor ál-vevőként árajánlatokat kérnek egymástól. Ez napjainkban az Internet segítségével ez egyszerűen, anonim módon történhet. 2. A másik jellemző eset, amikor a versenytársakról partneri kapcsolat útján, közös munka során nyernek információt. A kivitelező alvállalkozók folyamatosan tájékoztatják a fővállalkozót a versenytársak árairól, mellyel az árversenyt segítik elő. 3. Harmadik jellemző eset, amikor a vállalkozó saját maga végez piackutatást többnyire szekunder információk alapján. A piacot komplex módon vizsgálják az Internet segítségével, esetleg saját primer felméréseket végeznek. Miután ez a mód a legköltségesebb és időigényes, így ritkán alkalmazzák

4 Többnyire az első két csoportból származó információ elégséges lehet a vállalatok számára, hogy teljes képet kapjanak a versenytársaikról és a jelenlegi piaci helyzetükről. I.2. Mi a vállalati stratégiájuk? Az épületenergetikai vállalkozások piaci pozíciójuktól függően különböző stratégiákat alkalmaznak a versenyelőny szerzése vagy megtartása érdekében. Jellemző, hogy egy-egy nagyobb projekt erejéig összefognak a vállalkozások (leginkább a B2B üzletek esetében), de tartós stratégiai szövetségek csak elvétve jelennek meg. Erős alá-fölérendeltségi struktúra az alvállalkozó-fővállalkozó kapcsolati viszonyban teljesedik ki. Miután relatíve új technológiák is folyamatosan megjelennek a piacon, a pozíciófoglalás és agresszív jelenlét országrészenként, régiónként alakul ki. A pozíciófoglalás már akkor is megjelenik, amikor még az adott technológia vagy termék még nem piacképes, de már az erőviszonyok megmutatása képzeletbeli versenyelőnyhöz jutatja a vállalatot. Ilyenkor a domináns vállalkozások a versenytársakat nem csak tiszta marketingeszközökkel tarthatják távol, szoríthatják ki egyes régiókból. Amennyiben egy adott vállalat piacdiktáló (pionír) stratégiát alkalmaz, folyamatos árvizsgálatot folytat. Az árak ismerete azért fontos, hogy mindig százalékkal a versenytársak árai alatt tartsa a saját árait. A piac egészére elmondható az erős árharc, a vevők folyamatosan alkudnak (különösen a gazdasági válság ismert következményei miatt), és gyakran felhasználják a versenytársaktól szerzett információt az árakról. I.3. Melyek a vállalkozások erős és gyenge pontjaik? A vállalkozások tőkeerőssége meghatározó a piacon. Azok a vállalatok bizonyulnak erősebbnek és sikeresebbnek, melyek több telephellyel és vonzó üzletekkel - 4 -

5 rendelkeznek, lehetőleg Budapesten is van bemutatótermük. Ezzel a vásárlókban az alapbizalmat lehet erősíteni. Fontos, hogy képes legyen egy vállalkozás projekteket finanszírozni, hitelezni, esetlegesen nagyobb készleteket olcsón felvásárolni, ezáltal tudja biztosítani a versenytársainál kedvezőbb árakat a piacon. Igen jelentős az építőiparban a körbetartozás mértéke, mely kihat az épületenergetikai ipari vállalkozások helyzetére is. Ebből következően a cég likviditása és az ebből származó versenyelőny meghatározó tényező a piacon, a vevők nem szívesen szerződnek le olyan vállalkozásokkal, akik nem képesek vagy nem akarnak egy-egy fázist előre megfinanszírozni. A vállalatok szerint az, hogy kihez fordulnak először a vevők, leginkább az előző két tényező határozza meg (alapbizalom és ár). Az árajánlat függvényében a potenciális vevők igen széles körben vizsgálják a vállalkozásokat a következő jellemzők alapján. A vevők számára fontos, hogy az adott cég: milyen technológiát alkalmaz, milyen szolgáltatást nyújt, szakmailag hiteles-e, az eddigi referenciáik mennyire fedik le mindazt, melyet tőlük kíván megrendelni a vevő, milyen képet alakít ki a megbízhatóságáról, milyen összbenyomást kelt, milyen kapcsolati tőkével rendelkezik. I.4. Hogyan reagálnak a vállalkozások az őket ért hatásokra? A piac részéről jellemzően az alábbi hatások érik a vállalkozásokat: - 5 -

6 A termékek folyamatos fejlődése. A versenytársak gyakran negatívan nyilatkoznak a versenytársak termékeiről. Ezt a magatartást részben a saját pozíciójuk megtartása, részben a más által használt termékek nem kellő ismerete váltja ki. Gyakran nem ismerik fel az egyes rendszerek kombinálhatóságának lehetőségét, mert ahhoz a versenytársakkal kellene együttműködni, és üzleti szempontból számukra hátrányos lenne. Ez a hozzáállás nem a vevő érdekeit helyezi a középpontba. Az új termékek (leginkább a megújuló energiaforrásokra épülő épületenergetikai megoldások) és a hagyományos épületgépészeti termékek forgalmazóinak és kivitelezőinek az érdekei ellentétesek, mert a termékhelyettesítés lehetősége igen magas. Azonban megjelentek már olyan vállalkozások is, akik mind a hagyományos mind a megújuló energiaforrásokra épülő épületgépészeti technológiát kombinált vagy önálló termékként kínálják, így elkerülik a versenytársakkal való kooperációt és jobb értékkínálatot tudnak a vevőnek nyújtani. A vevők erősödő alkupozíciója. Egyes vállalkozások tudatosan nem a vevő érdekeit nézik. Általános vélemény a vevőknél, hogy a nagyobb vállalkozások gyakrabban visszaélnek piaci pozíciójukkal és jó hírűkkel, inkorrektebbek lehetnek a vevőikkel vagy a versenytársaikkal. Gazdasági/politikai változások. A kormányzati beavatkozásokra a vállalkozások igyekeznek gyorsan reagálni. Pozitív példa erre az energiatakarékossági pályázatok esete, ahol több cég is segít a pályázat megírásában a vevőknek, amennyiben náluk rendelik meg az adott terméket. A gazdasági változásokra negatív példaként említhető a romló életszínvonal és a potenciális piaci kör szűkülése. Ez a tényező a versenyhelyzetet erősíti, a vállalkozásokat alacsonyabb árak és szélesebb körű kiegészítő szolgáltatások nyújtására ösztönzi. Egyre több vállalkozás nyit az alapszintű technológiák felé, mellyel alacsonyabb árakon tud újabb vevőköröket elérni

Az üzleti terv fejezetei

Az üzleti terv fejezetei Az üzleti terv alábbiakban bemutatott lehetséges felépítése a következő könyvből származik: Demeter László Fülöp Gábor Hollóné dr. Kacsó Erzsébet Dr. Kádek István Námor Anna Dr. Papanek Gábor DSc. Dr.

Részletesebben

Így csináljuk a marketinget Így látjuk, így használjuk a marketinget

Így csináljuk a marketinget Így látjuk, így használjuk a marketinget Így csináljuk a marketinget Így látjuk, így használjuk a marketinget MMSZ-MIM kutatási gyorsjelentés a marketing gyakorlatáról, trendjeiről készült vállalkozói és lakossági megkérdezés eredményeiből Jelentést

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ISMERJE MEG CÉLPIACAIT!

ISMERJE MEG CÉLPIACAIT! ISMERJE MEG CÉLPIACAIT! Amennyiben Ön elvégezte az előző fejezetbe illesztett SW-elemzést, azaz a belső tényezők vizsgálatát, akkor tisztában van azzal, melyek azok a belső szervezeti erősségek, amelyekre

Részletesebben

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Humán Erőforrás tevékenységek alkalmazásának lehetőségei magyar kisvállalkozások esetében M.Sc. Szakdolgozat

Részletesebben

INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT. Innovációmarketing marketinginnováció

INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT. Innovációmarketing marketinginnováció INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT Innovációmarketing marketinginnováció Piskóti István Innovációmarketing marketinginnováció Összefoglaló tanulmány a kutatási program elméleti, módszertani eredményeiből

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. stratégiájának elemzése Belső konzulens neve és beosztása:

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Köles Gergely 2010

SZAKDOLGOZAT Köles Gergely 2010 SZAKDOLGOZAT Köles Gergely 2010 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki menedzser alapszak Online marketingkampány kisvállalati közegben Készítette:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGED 55/2008 mottó a környezet változásáról: Azok számára alakulnak jól

Részletesebben

Mester Csaba. A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban. A PhD értekezés tézisei

Mester Csaba. A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban. A PhD értekezés tézisei MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Mester Csaba A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban A PhD értekezés tézisei A DOKTORI ISKOLA NEVE: VÁLLALKOZÁSELMÉLET- ÉS GYAKORLAT

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány A MAGYAR MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Részletesebben

INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK. Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára

INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK. Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára MTA KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály Győr, 2014 A projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV. Quarchitect Építészeti tervező és Szolgáltató Betéti Társaság

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV. Quarchitect Építészeti tervező és Szolgáltató Betéti Társaság Good neighbours creating common future SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV Quarchitect Építészeti tervező és Szolgáltató Betéti Társaság Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011.06-07. The project is co-financed

Részletesebben

Általános helyzetértékelés

Általános helyzetértékelés 1 Bevezető A civil szektor jelentős utat járt be Magyarországon a rendszerváltás óta, így rengeteg értékes tudás halmozódott fel, aminek megfelelő feldolgozása a szektor fennmaradásának és továbblépésének

Részletesebben

1 Kelemen Eszter Megyesi Boldizsár

1 Kelemen Eszter Megyesi Boldizsár 1 Kelemen Eszter Megyesi Boldizsár Kelemen Eszter Megyesi Boldizsár FEJLŐDÉS VAGY FÜGGÉS? A PÁLYÁZATI FORRÁSOK HASZNOSULÁSÁNAK NÉHÁNY TAPASZTALATA HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás Program Széljegyzet

Részletesebben

Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára

Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Szerkesztette: Dr. Baráth

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Szeptember 3.Szeptember 3.Szeptember 3. Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés VÁLLALATI KAPCSOLATI RENDSZEREK A HAZAI KISKERESKEDELMI GYAKORLATBAN

Részletesebben

Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009.

Háttértanulmány az Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése c. kutatáshoz 2009. AZ ÜZLETI TANÁCSADÁSI ÁGAZAT JELLEMZŐINEK ÉS INNOVÁCIÓS MODELLJÉNEK FELVÁZOLÁSA Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009. Szerzők: Dr.

Részletesebben

KONTRASZELEKCIÓ AZ INNOVÁCIÓ-FINANSZÍROZÁSBAN A HAZAI BEFEKTETŐK TAPASZTALATAI

KONTRASZELEKCIÓ AZ INNOVÁCIÓ-FINANSZÍROZÁSBAN A HAZAI BEFEKTETŐK TAPASZTALATAI BCE KÖZGAZDASÁGI DOKTORI ISKOLA IX. ÉVES KONFERENCIA KONTRASZELEKCIÓ AZ INNOVÁCIÓ-FINANSZÍROZÁSBAN A HAZAI BEFEKTETŐK TAPASZTALATAI LOVAS ANITA 2013. november TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Aszimmetrikus

Részletesebben

RÉGIÓK ÉS NAGYVÁROSOK INNOVÁCIÓS POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON RÉGIÓK ÉS NAGYVÁROSOK INNOVÁCIÓS POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON SZERKESZTETTE GROSZ ANDRÁS RECHNITZER JÁNOS MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

Lehota, József. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Lehota, József. Created by XMLmind XSL-FO Converter. 1 Lehota, József Marketingkutatás az agrárgazdaságban Lehota, József Az Oktatási Minisztérium támogatásával készült a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyv-támogatási

Részletesebben

A továbbképzési igények meghatározása a vállalati stratégia alapján

A továbbképzési igények meghatározása a vállalati stratégia alapján innovative vocational training approaches in small and micro enterprises A továbbképzési igények meghatározása a vállalati stratégia alapján 1. A továbbképzési igények stratégia-orientált elemezésének

Részletesebben