A termékkísérő szolgáltatások szervezeti helye az iparvállalatokon belül

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A termékkísérő szolgáltatások szervezeti helye az iparvállalatokon belül"

Átírás

1 A VÁLLALATOK IRÁNYÍTÁSA ÉS SZERVEZÉSE A termékkísérő szolgáltatások szervezeti helye az iparvállalatokon belül Az utóbbi időben az iparvállalatok egyre több olyan szolgáltatást kínálnak ügyfeleiknek, amelyek az általuk gyártott termékekhez kapcsolódnak. Fontos kérdés, hogy a vállalati szervezeten belül hol legyen ezeknek a szolgáltatásoknak a helye. Az optimális szervezeti megoldás (integrálás meglévő osztályba, projektszervezet, önálló osztály vagy leányvállalat) meghatározásában alapvető szerepet játszik az a szempont, hogy mi a célja a vállalatnak az adott szolgáltatással, mert az egyes szervezeti formák más és más célok elérésében nyújtanak hatékony támogatást. Tárgyszavak: ipar; szervezeti felépítés; szolgáltatás; termék; trend; vállalat. A szolgáltatások szervezeti betagozódásának alaplehetőségei Az iparvállalatok számára egyre fontosabb követelmény, hogy ne csak termékükkel, hanem minőségileg nagy értékű termékkísérő szolgáltatásaikkal is kiemelkedjenek versenytársaik közül. Ilyenek lehetnek pl. a műszaki (engineering) szolgáltatások, az ügyfelek betanítása vagy a karbantartási szerződések. Ha egy termelőüzem ezen az úton jár, felvetődik a kérdés, hogy a vállalat mely részlegei látják el ezeket a szolgáltatásokat, és hogyan kell ezeket a részlegeket elhelyezni a vállalati szervezeten belül. Ehhez a következő lehetőségek kínálkoznak: A szolgáltatási funkciókat egy már meglévő, a dologi javak gyártására létrehozott szervezeti egységbe lehet integrálni. Ezeknek az egységeknek a munkatársai termékorientált feladataik mellett a szolgáltatási tevékenységet is ellátják. A szolgáltatásoknak a vállalati osztályok meglévő szervezetébe integrálásához létre lehet hozni egy projektszervezetet. Ha a szolgáltatási tevékenység céljára új osztályokat hoznak létre a dologi javakat előállító osztályok mellett (pl. tervezés, előkészítés, gyártás és szerelés), új szolgáltatási terület jelenik meg.

2 Az önálló szolgáltató területek létrehozásához viszonyítva további lépést jelent, ha a szolgáltatási üzletágra speciális leányvállalatot alapítanak. Ezek csupán tőke-összefonódásokon vagy tulajdonosi viszonyokon keresztül kapcsolódnak a termelő vállalathoz. A szervezeti megoldás kiválasztásával kapcsolatos döntés az ipari gyakorlatban jelenleg csak részben történik a különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak mérlegelésével és stratégiai szempontok figyelembevételével. A szervezet ehelyett gyakran inkább saját magától alakul ki. termékkísérő szolgáltatással az alkalmazottak több mint 10%-a foglalkozik termékkísérő szolgáltatással 5-10% foglalkozik termékkísérő szolgáltatással kevesebb mint 5% foglalkozik külső cégek alvállalkozásban 7,8% 8,1% 7,1% szolgáltató cégek mint leányvállalatok 6,6% 3,3% 2,8% más osztályok 37,8% 46,9% 53,2% önálló szolgáltató részlegek 41,7% 36,9% 47,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1. ábra Termékkísérő szolgáltatások szervezete a szolgáltatás területén foglalkoztatott munkatársak arányának függvényében Ennek során fontos befolyásoló tényező a szolgáltatási üzletág nagysága. Ezt mutatja a karlsruhei Fraunhofer Intézet egyik felmérése is. Azoknál a cégeknél, ahol a termékkísérő szolgáltatást kis létszámmal látják el (az összlétszám 5% alatt), ezen szolgáltatásoknak csupán 37%- a tartozik önálló szolgáltatási részlegekhez. Ezzel szemben azoknál a

3 vállalatoknál, ahol a munkatársak 5 10%-át foglalkoztatják a termékkísérő szolgáltatások területén, a szolgáltatások 42%-a tartozik speciális osztályokhoz. Ez az arány már 48%-ra nő azoknál a vállaltoknál, ahol a foglalkoztatottak több mint 10%-a dolgozik a szolgáltatások területén. A szolgáltatások területén foglalkoztatottak növekvő arányával tükörképszerűen csökken a hagyományos termelő osztályokon ezen szolgáltatásokat ellátók aránya (1. ábra). A szolgáltatások mennyisége mellett a megfelelő szervezeti felépítés kiválasztása szempontjából fontos az is, hogy ezekkel a szolgáltatásokkal milyen stratégiai célokat követnek, és konkrétan milyen szolgáltatásokról van szó. A stratégia és a szolgáltatásfajta lényegében együttesen határozza meg a vázolt szervezeti forma alkalmasságát. Ennek megvilágítása érdekében a következőkben először összefoglaljuk a különböző szervezeti megoldások előnyeit és hátrányait, majd erre felépítve foglalkozunk azzal, hogy a különböző stratégiai célokat mely szervezeti felépítéssel lehet a legjobban elérni. Végül azt vizsgáljuk, hogy az eladás előtti és a termékkísérő szolgáltatások különböző fajtái a stratégiai célokat figyelembe vevő szervezeti besorolásuk tekintetében differenciáltak-e, és ha igen, mennyiben? A szolgáltatások szervezeti megoldásainak elvi előnyei és hátrányai Az ipari üzemekben a termékkísérő szolgáltatások szervezeti megoldásainak értékeléséhez olyan kritériumokat kell alkalmazni, amelyek lehetőleg minden értékelési dimenziót figyelembe vesznek. Ennek során a költség/haszon szempontokat ugyanúgy alkalmazni kell, mint a racionalizálási és professzionalizálási lehetőségeket, a termék- és szolgáltatásüzlet kölcsönös serkentését és további szempontokat. A 2. ábra ilyen kritériumokat tartalmaz, és esettanulmányok alapján értékeli, hogy a különböző szervezeti változatok mennyire teljesítik az egyes kritériumokat. Az ábrából világosan kiderül, hogy a legnagyobb termékrugalmasságot, a termék- és szolgáltatás-know-how legjobb összekapcsolását, a szolgáltatásérdekeltség önállósulásának legkisebb veszélyét, valamint a legátfogóbb kereszteladás-hatást a szolgáltatásoknak a meglévő osztályokba integrálásával vagy projektszervezettel lehet elérni. A költséghaszon viszony átláthatóságát, a racionalizálási és professzionalizálási intézkedéseket, valamint a speciális ösztönző- és munkaidő-rendszerek lehetőségeit a legjobban saját osztályokon és szolgáltató leányvállalat-

4 oknál lehet megvalósítani, ezen túlmenően az ilyen szolgáltató leányvállalatok nagyobb mozgásteret kínálnak idegen termékek szervizszolgáltatásaira is. előny, ill. hátrány szervezeti megoldás integrálás a meglevő osztályokba projektszervezet önálló osztály leányvállalat költségek és eredmények átláthatósága racionalizálási lehetőség professzionalizálási lehetőség lehetőség speciális ösztönzési és munkaidő-modellekre lehetőség idegen termékek szervizelésére termék- és szolgáltatás-knowhow összekapcsolása az érdekeltség nem magától értendő kereszteladás lehetőség arra, hogy az ügyfél egyetlen személlyel álljon kapcsolatban rugalmasság nagyon erősen jellemző erősen jellemző jellemző kevéssé jellemző nem jellemző 2. ábra A termékkísérő szolgáltatások szervezeti megoldásainak előnyei és hátrányai Összességében az derül ki, hogy az átláthatósági és professzionalizálási kritériumok az egyik oldalon, a termék- és szolgáltatásüzletek összefonódásának kritériumai a másik oldalon más szervezeti formák mellett szólnak. Ezen túlmenően világossá válik, hogy az ipari üzemekben a termékkísérő szolgáltatások szervezeti integrációjára nincs királyi

5 út. Minden szervezeti formának megvannak a maga előnyei és hátrányai, ezenkívül nem lehet minden szervezeti formát minden üzemben megvalósítani, és az nem is ésszerű. Minden üzemnek meg kell találnia a sajátosságait figyelembe vevő legjobb megoldást. Ha azután egy vállalat egy megoldás mellett dönt, minden esetben meg kell kísérelnie célirányos intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy az adott megoldás mindenkori hátrányait kompenzálja. A termékkísérő szolgáltatások integrációja a szervezeti felépítménybe Az iparvállalatok a termékkísérő szolgáltatások felépítésekor különböző stratégiai célokat követhetnek. Még akkor is, ha gyakran különböző célok keverékét lehet megtalálni, a következő fő típusokat lehet egymástól elhatárolni: Újabb üzleti terület meghódítása, amiben közvetlenül nyereséget gazdálkodnak ki. A dologi javak értékesítésének stabilizálása és növelése kereszteladási hatásokkal. Ebben az esetben a termékkísérő szolgáltatás következtében felmerült költségeket nem kell közvetlenül a szolgáltatás forgalmából fedezni. Információ szerzése a termékalkalmazásokon és a termék gyenge pontjain keresztül, amelyek a szolgáltatásban dolgozó munkatársakon keresztül jutnak el a vállalathoz. Az ilyen információkat továbbítani lehet a gyártmányfejlesztéshez és a tervezéshez, és így fel lehet őket használni a dologi javak megújításához. Attól függően, hogy ezen célok közül melyiket követik elsődlegesen, a termékkísérő szolgáltatások megvalósításakor más és más kritériumok szerepelnek a legnagyobb súllyal a szervezeti megoldások alkalmasságának értékelésekor: ahhoz, hogy a termékkísérő szolgáltatásokkal új üzleti területet lehessen meghódítani, olyan szervezeti formákat kell alkalmazni, amelyek a költség-haszon viszonyok nagy átláthatóságát biztosítják, amelyekben a racionalizálási és professzionalizálási intézkedéseket jól meg lehet valósítani, a személyzetgazdálkodási keretfeltételek jól igazíthatók a szolgáltatásspecifikus szempontokhoz, és amelyekben idegen termékekhez kapcsolódóan is lehet szervizszolgáltatást nyújtani. Mivel ezeket a kritériumokat saját leány- vagy testvérvállalat alapításával lehet a legjobban elérni, a termékkísérő szolgáltatások ezen stratégiai célját szervezetileg ezzel a megoldással lehet a legjobban megvalósítani.

6 Ezzel szemben a dologi javak innovációjának célját olyan szervezeti formákban lehet a legjobban elérni, amelyekben a termék- és a szolgáltatásterület munkatársai között nagyfokú az integráció. Itt a szolgáltatásoknak a meglévő osztályokba vagy olyan projektekbe történő integrálására kell gondolni, amelyekben a szolgáltatók és a termék tervezése és gyártása területén dolgozó munkatársak együttműködnek. A dologi javak értékesítésének növelése mint a termékkísérő szolgáltatások stratégiai célja megköveteli azt a lehetőséget, hogy ezeket a szolgáltatásokat tudatosan értékesítési és marketingeszközként is alkalmazzák. Ez csak akkor történhet meg, ha a szolgáltatók nem rendelkeznek önálló érdekeltséggel, hanem a vállalat teljes hasznát tartják szem előtt. Ez szélsőséges esetben azt jelentheti, hogy a szolgáltatást ajándékként is adják, annak érdekében, hogy bizonyos dologi javakra elnyerjék a szerződést. Erre a célra is a termékvonatkozású osztályok és a projektszervezet szervezeti formák a legalkalmasabbak (lehetőleg mint one-face-to-the-customer elv), mivel itt áll fenn legkevésbé a szolgáltatói érdekek önállósulásának a veszélye. A termékkísérő szolgáltatások fajtái mint a szervezet meghatározó tényezői A különböző értékelési kritériumok itt ismertetett, a stratégiai céloknak a termékkísérő szolgáltatásegységek szervezeti kialakításába bevonásával végzett általános súlyozása még figyelmen kívül hagyja, hogy a termékkísérő szolgáltatások mindenkori fajtái milyen sajátosságokat képviselnek a szervezet számára. Ezért azt is meg kell vizsgálni, hogy az eladás előtti és a termékkísérő szolgáltatásokat a mindenkor követett stratégia figyelembevételével hogyan lehet szervezetileg a lehető legjobban megvalósítani. Az eladás előtti szolgáltatások szervezeti megoldásai Az eladás előtti termékkísérő szolgáltatásokat, pl. az igényelemzést, a tanácsadást és a tervezést az iparvállalatok rendszerint egy termék szállítására szóló megbízás elnyerése előtt végzik. Mivel ezek sok esetben nélkülözhetetlenek a megbízáshoz, csak kevés vállalat tudja elérni, hogy az ügyfelek ezeket a szolgáltatásokat külön megfizessék (3. ábra). Ezekre az eladás előtti szolgáltatásokra annyiban konkretizálódnak a termékkísérő szolgáltatások szervezeti megoldásai, amennyiben a meglévő osztályokba integrálás variánst háromféleképpen lehet meg valósítani:

7 a feladatokat az értékesítés munkatársai vállalhatják, ezeket a szolgáltatásokat az adott ügyfélért felelős tervezőmérnök vállalhatja, vagy már az eladási szakaszban be lehet vonni és ezekkel a feladatokkal megbízni azokat a munkatársakat, akik a megrendelés után az eladott termékek fejlesztését és tervezését végzik. cél szervezeti megoldás integrálás az értékesítési osztályba projektmérnök integrálás a fejlesztésbe és szervezésbe tervező kft. saját üzleti terület dologi javak értékesítésének növelése dologi javak innovációja nagyon jól jól kevésbé nem 3. ábra Szervezeti megoldások a tanácsadásra, igényelemzésre és tervezésre A testvér- vagy leányvállalat alapváltozat itt azt jelenti, hogy olyan tervező leányvállalatot lehet alapítani, amely ezeket a szolgáltatásokat önállóan kínálja. Figyelembe véve azokat a célokat, amelyekre egy vállalat az eladás előtti szolgáltatásokkal törekedhet, az önálló tervezés üzleti területet leginkább tervező kft.-vel lehet létrehozni. Ebben az esetben a tervezői szolgáltatás az ügyfél számára már nem kapcsolódik közvetlenül a termékhez, ezáltal egyszerűbb ezekért a szolgáltatásokért pénzt kérni. Az ilyen kiszervezés hátránya a leányvállalat munkatársainak erőteljes kapcsolata a szolgáltatással, ami a dologi javakhoz kapcsolódó célokat háttérbe szorítja. Ha a tervezési szolgáltatásokat a termékértékesítés vagy a fejlesztési és szerkesztési osztály munkatársai végzik, akkor viszont

8 az a veszély áll fenn, hogy a tervezési szolgáltatásokat ajándékba adják azért, hogy a termékre megrendelést szerezzenek. Ezzel szemben az a tervezőmérnök, aki a termékből és szolgáltatásból álló projekt nyereségességének elérésében érdekelt, a leányvállalat munkatársaihoz hasonlóan szem előtt tartja az eladási szolgáltatások hatékony teljesítését. A leányvállalat munkatársaival ellentétben azonban pontosan mérlegelni fogja azt is, hogy milyen szolgáltatásokkal lehet jobb hozamot kigazdálkodni, és hol lehet a szolgáltatásokat a dologi javak értékesítésének növelésére felhasználni. Hasonló hatása van a tervező szolgáltatások értékesítési osztályhoz csatolásának, hiszen itt is egyidejűleg lehet kínálni dologi javakat és szolgáltatásokat. A termékinnovációkat végül is nagyban megkönnyíti, ha ugyanaz a munkatárs ellátja a tanácsadás és igényelemzés, valamint az ügyféligények termékbe integrálásának feladatait. Az ügyfelek igényei és impulzusai közvetlen hatással lehetnek a termékkonstrukcióra és -fejlesztésre. Szervezeti megoldások a karbantartás, a forródrót, a távszerviz és az alkatrészellátás szolgáltatásokra Vannak olyan szolgáltatások, amelyek a termék használati ideje alatt a zavartalan használatot biztosítják az ügyfél számára. Ezekért az ún. eladás utáni szolgáltatásokért a garanciaidő lejárta után a forródrót kivételével legtöbbször fizetni kell. Ezenkívül a karbantartási ajánlat a DIN szerint tartalmazza a termék előírt állapotának megőrzéséhez és helyreállításához, valamint tényleges állapotának megállapításához és megítéléséhez szükséges összes intézkedést. A szervizforródrót kínálat elsősorban olyan gépek esetében ésszerű, amelyek kiesése az ügyfél számára nagy veszteséget okoz. Hibák elkerülése és megszüntetése érdekében igénybe lehet venni azt a lehetőséget is, hogy a szállított termékek szoftver-interfészein távadatátviteli technológiát alkalmaznak (távszerviz), és ott hibákat és állapotjegyzőkönyveket lekérdeznek. Végül a pótalkatrész-szerviz teszi teljessé az eladás utáni kínálatot. Sok vállalat nagyobb nyereséget ér el a pótalkatrészek eladásával, mint az elsődleges termék értékesítésével (4. ábra). Számos cég példája azt mutatja, hogy saját leányvállalat vagy eladás utáni szolgáltatási osztály alapításának eredménye az, hogy professzionalizálási és racionalizálási intézkedéseket hajtanak végre, és innovatív szolgáltatásötleteket fejlesztenek ki. A szervizek vezetői rendszerint tapasztalt munkatársak, akik éveken át saját maguk is szerviz külszolgálatban dolgoztak, szemléletük pedig vállalkozói jellegű. Ennek

9 megfelelően ebben a szervezeti formában lehet a legjobban elérni a saját üzleti terület saját forgalom- és nyereségcélokkal meghatározású stratégiai célt. cél szervezeti megoldás integrálás szerelésbe/ gyártásba projektmérnök integrálás a fejlesztésbe és szervezésbe tervező kft. saját üzleti terület dologi javak értékesítésének növelése dologi javak értékesítésének innovációja nagyon jól jól kevésbé nem 4. ábra A karbantartás, forródrót, távszerviz és pótalkatrész-ellátás szervezeti megoldásainak áttekintése Így még fontosabb tudatában lenni annak, hogy ebben a szervezeti formában külön elő kell segíteni a dologi javak értékesítésének céljait. A dologi javak értékesítése a szolgáltatások segítségével csak akkor ösztönözhető, ha a vállalatok szolgáltatásokat és terméket is magában foglaló teljes csomagot kínálnak. Ezzel az érdekkel azonban szemben áll a szolgáltatás egy osztályhoz vagy egy leányvállalathoz rendelése, mivel ilyenkor ez az egység minél több szolgáltatást akar eladni. A szervizmunkatársak ügyfél- és termékismerete is csak akkor használható fel a dologi javak innovációjára, ha a szervizmunkatársakat arra ösztönzik, hogy ezt a tudást a szerkesztés és fejlesztés felé továbbadják. Az eladás utáni kínálat termékekkel kapcsolatos céljait az a projektszervezet támogatja a legjobban, amelyben egy projektmérnök egy személyben felelős az ügyfél problémájának megoldásáért. Ez a projektmérnök mérlegelheti a dologi javak vagy a szervizszerződés értékelését, ezen túlmenően új projektötletek közvetlen megvalósítását.

10 Szervezeti megoldások az ügyfelek betanítása mint eladás utáni szolgáltatás számára Az ügyfélbetanítás az ügyfél-elégedettség javításának eszköze, mivel az ügyfelek a leszállított termékeket jobban tudják kezelni, a termelékenységi tartalékokat jobban ki tudják használni és a kisebb javításokat saját maguk is el tudják végezni, ha személyzetük képzett. Így elkerülhetők a szükségtelenül hosszú állásidők. Ezen túlmenően az ügyelek személyzete által végzett rendszeres karbantartás következtében növelni lehet a gépek és berendezések élettartamát, és a termék gyártója a közvetlen felhasználóval közösen kiküszöbölheti a termékek gyenge pontjait (5. ábra). cél szervezeti megoldás saját üzleti terület integrálás a - személyzeti osztályba betanítási - marketingosztályba projektmérnök osztály betanítási kft. - kutatási és fejlesztési osztályba - szervizosztályba dologi javak értékesítésének növelése osztálytól függő dologi javak értékesítésének innovációja osztálytól függő nagyon jól jól kevésbé nem 5. ábra Az ügyfelek betanítása mint szolgáltatás szervezeti megoldásainak áttekintése Kis és közepes vállalatoknak csak kivételes esetekben sikerül egyáltalán a fizetett betanítások mennyiségét annyira kiépíteni, hogy ezzel a saját osztály vagy leányvállalat kapacitását teljesen ki tudják használni. Mégis igaz, hogy nagyvállalatoknál, ahol az ilyen központosítás sikerült, ezt az üzleti területet is ki tudták építeni (pl. a Heidelberger Druck/Print Media Academy vagy a robotgyártó KUKA kollégiuma).

11 Ezzel szemben a projektszervezetben és a különböző meglévő osztályokról történő referenstoborzással a dologi javakkal kapcsolatos célokat jól meg lehet valósítani. Az, hogy mely célokat érik el, elsősorban attól függ, hogy a mindenkori munkatárs melyik osztályról jön: ha például a személyzetfejlesztésről, akkor elsősorban a betanítás minőségére fektet súlyt, azért, hogy azt esetleg önálló üzleti területté lehessen kiépíteni. A dologi javakkal kapcsolatos célok viszont ezeknél a munkatársaknál háttérbe szorulnak. Ha viszont a referens a szerviz területéről jön, a betanítással általában azt akarja elérni, hogy az ügyfél munkatársai a szállított termékek karbantartását részben saját maguk is el tudják végezni. A szerviz munkatársai így mentesülhetnek az üzemzavar esetén nagy időzavarral és stresszel járó bevetés alól. Ugyanezen okból érdekelt lesz abban, hogy a terméknek a betanítás során napvilágra kerülő gyenge pontjait a szerkesztésnek és a fejlesztésnek továbbadja (dologi javak innovációja). Ha a referens közvetlenül a kutatásról és fejlesztésről jön, a termékvonatkozású javítási lehetőségek közvetlenül azon az üzemi területen kötnek ki, ahol a konstrukciós változtatásokat meg lehet valósítani (dologi javak innovációja). A marketingről jövő referensen keresztül a dologi javakkal kapcsolatos ügyféligényekre vonatkozó fontos információkat közvetlenül az az osztály kapja meg, amelyik a dologi javak értékesítésének növelése érdekében kezdeményezni tudja a megfelelő marketingintézkedéseket. Összeállította: Jurasits Jánosné Rainfurth, C.; Lay, G.: Organisatorische Verankerung produktbegleitender Dienstleistungen in Industriefirmen. = Zeitschrift Führung und Organisation, 74. k. 2. sz márc./ápr. p Meyer, C.; Schmalenbach, G.: Organisatorische Lösungen zur integrierten Produkt- /Dienstleistungherstellung und -marketing für industriellen Unternehmeungen. = Die Industrieunternehmung, 45. k. 3. sz p Kiesinger, K.-G.: Die neue Industrieunternehmen, Berlin, p.

MUNKAIDŐ. A munkaidő- és műszaktervek. A Merck KgaA vállalat

MUNKAIDŐ. A munkaidő- és műszaktervek. A Merck KgaA vállalat MUNKAIDŐ A munkaidő- és műszaktervek számítógépes elkészítése egy német vállalatnál A munkaszervezés új formái napjainkban korábban ismeretlen mértékben határozzák meg a napi munka tartalmát. A magas bérszintű

Részletesebben

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30.

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30. Kiegészítés Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Munkácsy Mihály Általános Iskolában a vezetői feladatokat ellátók, a pedagógus munkakörben

Részletesebben

A vezetést szolgáló személyügyi controlling

A vezetést szolgáló személyügyi controlling LINDNER SÁNDOR DIHEN LAJOSNÉ A vezetést szolgáló személyügyi controlling A piacgazdaság teljesítményre, rugalmasságra készteti a nemzetgazdaság szereplőit, köztük is elsődlegesen a vállalkozásokat. Az

Részletesebben

Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben!

Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben! Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben! Információtartalom vázlata: A vállalkozás fogalma o Az üzleti vállalkozás célja, érdekeltjei,

Részletesebben

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, INTERNETES TECHNIKÁK

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, INTERNETES TECHNIKÁK VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, INTERNETES TECHNIKÁK A digitális gyár mint a termékéletciklusmenedzsment megvalósításának központi eleme A termékéletciklus-menedzsment lényege az üzleti folyamatok olyan

Részletesebben

Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei

Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei Az újkori magyar civil, nonprofit szektor az idei évben ünnepli 20 éves születésnapját. Ilyen alkalmakkor a témával foglalkozó

Részletesebben

Tárgyszavak: internet; digitális termék; digitális tartalom; marketing-mix.

Tárgyszavak: internet; digitális termék; digitális tartalom; marketing-mix. A MARKETING TERÜLETEI Digitális termékek marketingje Melyek a digitális termékek legfőbb jellegzetességei? Miben különböznek a hagyományos termékektől és szolgáltatásoktól? Hogyan alkalmazható a marketingmix

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Tárgyszavak: időérték-elszámolás; öregségi ellátás; rugalmas bérezés; szociálpolitika; érdekvédelem. Az időérték-követelés felépítése és működése

Tárgyszavak: időérték-elszámolás; öregségi ellátás; rugalmas bérezés; szociálpolitika; érdekvédelem. Az időérték-követelés felépítése és működése SZOCIÁLPOLITIKA ÉS ÉRDEKVÉDELEM Új elemek az öregségi ellátásban A törvényben előírt nyugdíj-biztosítási rendszer mellett egyre nagyobb szerepe van az üzemi öregségi ellátásnak is. A munkaidő rugalmas

Részletesebben

Az informatikai stratégia kialakításának és megvalósításának irányelvei

Az informatikai stratégia kialakításának és megvalósításának irányelvei Az informatikai stratégia kialakításának és megvalósításának irányelvei 50 40 30 20 10 0 35 30 25 20 15 10 5 0 MTA Információtechnológiai Alapítvány 1993 Készült a brit kormány informatikai központja által

Részletesebben

A projekt eredetileg kért időtartama: 2002 február 1. 2004. december 31. Az időtartam meghosszabbításra került 2005. december 31-ig.

A projekt eredetileg kért időtartama: 2002 február 1. 2004. december 31. Az időtartam meghosszabbításra került 2005. december 31-ig. Szakmai zárójelentés az Ultrarövid infravörös és távoli infravörös (THz-es) fényimpulzusok előállítása és alkalmazása című, T 38372 számú OTKA projekthez A projekt eredetileg kért időtartama: 22 február

Részletesebben

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ CSÁKÓ MIHÁLY Az ezredforduló munkaerõpiaci kihívásai a Kárpát-medencében 1 Bevezetés: a kérdés, jelentõsége, megközelítése AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ kihívások két szempontból

Részletesebben

KÖZMŰVEK ELHELYEZÉSE KÖZTERÜLETEN

KÖZMŰVEK ELHELYEZÉSE KÖZTERÜLETEN KÖZMŰVEK ELHELYEZÉSE KÖZTERÜLETEN Dr. Petőcz Mária Dr. Schváb János TARTALOM Az útügyi előírások készítői Előírások Alapfogalmak Szabványok, igények Kapcsolat a területi tervezéssel Közművek elhelyezése

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI VÁROSFEJLESZTŐ KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉCSÉNYI VÁROSFEJLESZTŐ KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCSÉNYI VÁROSFEJLESZTŐ KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft Szervezeti és Működési Szabályzatát, összhangban a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft

Részletesebben

Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra

Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra A MARKETING TERÜLETEI Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra A márka jelentősége az e-kereskedelemben kisebb, mint a hagyományosban. Főleg a fogyasztási javak előállítói védtelenek a márkarombolással

Részletesebben

LLP-LDV/TOI/2007/IT/195 TRA.I.N.E.R. Transferring Innovation and Network in Renewable Energies

LLP-LDV/TOI/2007/IT/195 TRA.I.N.E.R. Transferring Innovation and Network in Renewable Energies A TRA.I.N.E.R. PROJEKT ÖSSZEHASONLÍTÓ-ÖSSZEGZŐ JELENTÉS 2 SZAKASZ: A CÉLCSOPORT SZÜKSÉGLETEINEK FELMÉRÉSE Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény)

Részletesebben

A folyamatmenedzsment gyakorlata a vállalatoknál: munkakörök, feladatok és szereplők

A folyamatmenedzsment gyakorlata a vállalatoknál: munkakörök, feladatok és szereplők A VÁLLALATOK IRÁNYÍTÁSA ÉS SZERVEZÉSE A folyamatmenedzsment gyakorlata a vállalatoknál: munkakörök, feladatok és szereplők Az üzletifolyamat-menedzsment megvalósítása a vállalatoknál csak akkor lehet sikeres,

Részletesebben

Inverz logisztikai megtakarítások

Inverz logisztikai megtakarítások BME OMIKK LOGISZTIKA 10. k. 2. sz. 2005. március április. p. 43 51. Tanulmánytár * Ellátási/elosztási logisztika Inverz logisztikai megtakarítások A logisztikai szakemberek számára nagy kihívást jelent

Részletesebben

3.1. Alapelvek. Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

3.1. Alapelvek. Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 3. A GYÁRTERVEZÉS ALAPJAI A gyártervezési folyamat bemutatását fontosnak tartottuk, mert a gyártórendszer-tervezés (amely folyamattervezés) része a gyártervezési feladatkörnek (objektumorientált tervezés),

Részletesebben

6. Eladásösztönzés. Végné Faddi Andrea Marketing 12. osztály tankönyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde

6. Eladásösztönzés. Végné Faddi Andrea Marketing 12. osztály tankönyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde 6. Eladásösztönzés Végné Faddi Andrea Marketing 12. osztály tankönyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde Az eladásösztönzés (Sales Promotion - SP) olyan piacbefolyásoló módszerek összessége,

Részletesebben

Statisztikai Módszertani Füzetek, 51. A munkaerő-piaci politikák (LMP) adatbázisa (módszertan)

Statisztikai Módszertani Füzetek, 51. A munkaerő-piaci politikák (LMP) adatbázisa (módszertan) Statisztikai Módszertani Füzetek, 51 A munkaerő-piaci politikák (LMP) adatbázisa (módszertan) Budapest, 2009 Központi Statisztikai Hivatal ISSN: 0291 0554 ISBN: 978 963 235 0237 4 (on-line) 978 963 235

Részletesebben

J e l e n t é s. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működésének legfontosabb jellemzői

J e l e n t é s. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működésének legfontosabb jellemzői J e l e n t é s az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának iránymutatása alapján készítette OSZK - Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály 2014. 07. 28. A Könyvtárellátási

Részletesebben

A testre szabott SE-tréninggel a fejlesztési csoportok sikeresek

A testre szabott SE-tréninggel a fejlesztési csoportok sikeresek GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, OKTATÁS, KÉPZÉS A testre szabott SE-tréninggel a fejlesztési csoportok sikeresek A rugalmas SE-tréning (simultaneous engineering) koncepcióját a Robert Bosch GmbH

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről, jogokról és

Részletesebben

Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak. érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól

Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak. érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól 30083/2013-5440 Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól [2013. október 2 - október 18.] A munkaügyi hatóság a 2013. évi munkaterv szerint - a

Részletesebben

A polgármesteri hivatal költségvetési szervként működik, alapító okirattal rendelkezik.

A polgármesteri hivatal költségvetési szervként működik, alapító okirattal rendelkezik. 2/2012. Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról Tisztelt Képviselőtestület! I. A hivatal működése Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési

Részletesebben

1116 Budapest, Kondorosi út 6. Cégjegyzékszám: 01-09-889623 Adószám: 14116775-2-43

1116 Budapest, Kondorosi út 6. Cégjegyzékszám: 01-09-889623 Adószám: 14116775-2-43 ELŐZMÉNYEK REÁL HUNGÁRIA ÉLELMISZER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1116 Budapest, Kondorosi út 6. Cégjegyzékszám: 01-09-889623 Adószám: 14116775-2-43 BESZÁLLÍTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

A fordított adózás bemutatása egy konkrét cégen keresztül

A fordított adózás bemutatása egy konkrét cégen keresztül Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet A fordított adózás bemutatása egy konkrét cégen keresztül Szilágyi Tímea 2014. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL Minőség és innováció menedzsment Megjegyzés [b1]: MODUL /TANTÁRGY CÍME Szerkesztette: Szabó Imre László Egyetemi tankönyv Megjegyzés [b2]: HA VAN KIADÓ, VAGY BÁRMILYEN EGYÜTTMŰKÖDŐ

Részletesebben

Gelei Andrea Halászné Sipos Erzsébet: Átjáróház vagy logisztikai központ?

Gelei Andrea Halászné Sipos Erzsébet: Átjáróház vagy logisztikai központ? Gelei Andrea Halászné Sipos Erzsébet: Átjáróház vagy logisztikai központ? 1. Bevezetés A szakmai közélet képviselőinek gondolatai között évek óta érlelődik az elképzelés, mely szerint az Európai Unió bővülésével

Részletesebben

A TERMÉK. A termék marketing szempontból:

A TERMÉK. A termék marketing szempontból: A TERMÉK A termék marketing szempontból: Termék mindaz, ami a piacon figyelemfelkeltés, megszerzés, felhasználás, vagy fogyasztás céljából felkínálható, és amely valamilyen szükségletet vagy igényt elégíthet

Részletesebben

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás.

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás. 1. Fejezet VÁLLALKOZÁS Vállalkozásnak minősül minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató

Részletesebben

Szezonális foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban Seasonal employment in Hungarian agriculture

Szezonális foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban Seasonal employment in Hungarian agriculture Hamza Eszter 1 Rácz Katalin 2 Ehretné Berczi Ildikó 3 Szezonális foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban Seasonal employment in Hungarian agriculture hamza.eszter@aki.gov.hu 1 Agrárgazdasági Kutató Intézet,

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

Minőségirányítás az építőiparban. Földessyné Nagy Márta okl. építőmérnök 2013.

Minőségirányítás az építőiparban. Földessyné Nagy Márta okl. építőmérnök 2013. Minőségirányítás az építőiparban Földessyné Nagy Márta okl. építőmérnök 2013. Minőség és megfelelőség A dolgok minőségét azok a tulajdonságaik és jellemzőik adják, amelyek képessé teszik arra, hogy igényeket,

Részletesebben

Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján

Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján Bevezetés Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján Dr. Finta István A vidéki területek fejlesztésének sajátosságai (a területfejlesztéstől részben

Részletesebben

A környezetpolitika és támogatási háttere Németországban

A környezetpolitika és támogatási háttere Németországban ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1.2 A környezetpolitika és támogatási háttere Németországban Tárgyszavak: környezetpolitika; támogat; vállalati gazdálkodás; Németország. A környezetpolitika támogatási stratégiáiban

Részletesebben

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A regionális szintű kezdeményezéseknél elsődlegesen a három szektor az önkormányzati, a vállalkozói és a civil szféra kölcsönös egymásra utaltsága teremti

Részletesebben

Állami Számvevőszék ELEMZÉS a 2014. évi integritás felmérés óvodák, bölcsődék intézménycsoportban mért eredményeiről 2015. május

Állami Számvevőszék ELEMZÉS a 2014. évi integritás felmérés óvodák, bölcsődék intézménycsoportban mért eredményeiről 2015. május Állami Számvevőszék ELEMZÉS a 2014. évi integritás felmérés óvodák, bölcsődék intézménycsoportban mért eredményeiről 2015. május Az elemzés készítését felügyelte: Dr. Pulay Gyula Zoltán felügyeleti vezető

Részletesebben

Napkollektoros rendszerek meleg víz készítésére

Napkollektoros rendszerek meleg víz készítésére HelioSet 150 szolárrendszer HelioSet 250 C szolárrendszer Szolár Mindig az Ön oldalán Napkollektoros rendszerek meleg víz készítésére Miért éri meg a napenergiát hasznosítani? A Nap kevesebb mint két hét

Részletesebben

2.3.2.2.1.2.1 Visszatérítő nyomaték és visszatérítő kar

2.3.2.2.1.2.1 Visszatérítő nyomaték és visszatérítő kar 2.3.2.2.1.2 Keresztirányú stabilitás nagy dőlésszögeknél A keresztirányú stabilitás számszerűsítésénél, amint korábban láttuk, korlátozott a metacentrikus magasságra való támaszkodás lehetősége. Csak olyankor

Részletesebben

Az elképzeléstől a megvalósításig a termék- és gyártástervezés új eszközei és módszerei

Az elképzeléstől a megvalósításig a termék- és gyártástervezés új eszközei és módszerei SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, SZERVEZÉSI MÓDSZEREK Az elképzeléstől a megvalósításig a termék- és gyártástervezés új eszközei és módszerei Az idő egyre inkább a verseny döntő tényezőjévé válik. A digitális eszközökkel

Részletesebben

A magyar gazdaság versenyképességének vállalati fókuszú vizsgálata, figyelemmel a költségvetés bevételi és kiadási összefüggéseire

A magyar gazdaság versenyképességének vállalati fókuszú vizsgálata, figyelemmel a költségvetés bevételi és kiadási összefüggéseire A magyar gazdaság versenyképességének vállalati fókuszú vizsgálata, figyelemmel a költségvetés bevételi és kiadási összefüggéseire Budapest, 2014. június A tanulmány az Országgyűlés Hivatalának KVT/29-1/2014

Részletesebben

Egyéni vállalkozás átalakulása egyéni céggé és a további fejlődési lehetőségek bemutatása XY cég példáján keresztül

Egyéni vállalkozás átalakulása egyéni céggé és a további fejlődési lehetőségek bemutatása XY cég példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG Egyéni vállalkozás átalakulása egyéni céggé és a további fejlődési lehetőségek bemutatása XY cég példáján keresztül Belső konzulens: Dr. Antal

Részletesebben

Projekt: Költséghely: Oldalszám: 1/10 TARTALOM

Projekt: Költséghely: Oldalszám: 1/10 TARTALOM Projekt: Költséghely: Oldalszám: 1/10 TARTALOM 1. A projekt adatai 2. Minőségcélok 3. A projektszervezet 4. Felelősségek és hatáskörök (Felelősségi mátrix) 5. Érvényes kiviteli tervdokumentáció jegyzéke

Részletesebben

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja Mit mutatnak az adatbázisok a részmunkaidős (nem teljes munkaidős) foglalkoztatást illetően? készítette: MARMOL Bt. 2008. április

Részletesebben

Suri Éva Kézikönyv www.5het.hu. Kézikönyv. egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz. Minden jog fenntartva 2012.

Suri Éva Kézikönyv www.5het.hu. Kézikönyv. egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz. Minden jog fenntartva 2012. Kézikönyv egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz 1 Mi az, amin a legtöbbet bosszankodunk? Az értékesítőink teljesítményének hektikusságán és az állandóan jelenlévő fluktuáción. Nincs elég létszámunk

Részletesebben

Nyitott kérdés még továbbá az előrecsomagolás tekintetében:

Nyitott kérdés még továbbá az előrecsomagolás tekintetében: I. Az édességekre vonatkozó kérdések: 1 / 4-es pont A c) és d) alpontok esetében a törvény deklarálja, hogy egyszerre kell teljesülniük [azáltal, hogy és szó van a c) pont végén.]. Az a) és b) pontok esetében

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Fröccsöntés irányzatok és újdonságok Az európai műanyag-feldolgozók, gép- és vezérlésgyártók képviselői együtt vitatták meg a fröccsöntés fejlesztési lehetőségeit és az előrelépés

Részletesebben

Készült az Eurobitume és az EAPA közös munkájaként (2004 szeptember)

Készült az Eurobitume és az EAPA közös munkájaként (2004 szeptember) 4 AZ ASZFALT PÁLYASZERKEZETEK ELÕNYEI Készült az Eurobitume és az EAPA közös munkájaként (2004 szeptember) I. Teljes élettartam alatti költségek 4 II. Pályaszerkezet-tervezés 11 III. Aszfaltkeverékek közutak

Részletesebben

Árképzési sablon A Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából Készítette: Laki Ferenc Szombathely 2011

Árképzési sablon A Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából Készítette: Laki Ferenc Szombathely 2011 Árképzési sablon A Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából Készítette: Laki Ferenc Szombathely 2011 BEVEZETÉS Miért is fontos nekünk az árképzés? Amennyiben a célunk, hogy intézményünk képes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése Iktatószám:

Részletesebben

ESPAN A projekteredmények rövid összefoglalása

ESPAN A projekteredmények rövid összefoglalása A projekteredmények rövid összefoglalása Útmutató a lakosság pénzügyi szerepbevonására a megújuló energialétesítményeknél Judendorf-Straßengel, 13.02.2013 ecowatt erneuerbare energien GmbH Straßengelstraße

Részletesebben

A vidéki foglalkoztatás bővítését koordináló Programiroda. Cselekvési Terve. Dr. Kis Zoltán Programiroda vezető. Budapest 2009.

A vidéki foglalkoztatás bővítését koordináló Programiroda. Cselekvési Terve. Dr. Kis Zoltán Programiroda vezető. Budapest 2009. A vidéki foglalkoztatás bővítését koordináló Programiroda Cselekvési Terve Dr. Kis Zoltán Programiroda vezető Budapest 2009. 2 A kormányprogram prioritásai között van a vidéki munkalehetőségek bővítése,

Részletesebben

Miért van szükség üzleti tervre?

Miért van szükség üzleti tervre? Pólya Árpád Kulcs az üzleti terv összeállításához ÖTLETHÍD Gazdaságfejlesztő, Mérnöki és Oktatási Tanácsadó, Szolgáltató Kft. Miért van szükség üzleti tervre? A jövő formálása mindig izgalmas és egyben

Részletesebben

kategóriák Az év kisvállalkozása díj Az év vállalkozása díj Az év környezetvédelmi díja Az év középvállalkozása díj Üzleti innovációs díj

kategóriák Az év kisvállalkozása díj Az év vállalkozása díj Az év környezetvédelmi díja Az év középvállalkozása díj Üzleti innovációs díj kategóriák Az év vállalkozása díj Sikerkritérium, hogy a vállalkozás mennyire növelte piaci potenciálját és nyereségességét az elmúlt év során, illetve hogy tevékenysége milyen pozitív hatást gyakorolt

Részletesebben

Audit napok számának meghatározása MEBIR / MSZ 28001 03-EU-02-M1

Audit napok számának meghatározása MEBIR / MSZ 28001 03-EU-02-M1 - Irányértékek a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszereknek a MEBIR szerinti tanúsítására tett ajánlatok kalkulációjához 1. A kalkulációs irányelv alkalmazásának területe A jelen

Részletesebben

AJÁNLÁSOK BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA. (2007. június 18.)

AJÁNLÁSOK BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA. (2007. június 18.) 2007.7.30. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 197/1 II (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) AJÁNLÁSOK BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2007.

Részletesebben

II./F. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSA 1. Elemző rész TARTALOMJEGYZÉK 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.2.1 Ajánlatkérői lista 1.2.2 Közbeszerzési eljárások átláthatósága 1.2.3 Környezetvédelmi

Részletesebben

2014 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED

2014 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED Tavasz 2014 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED Department of Software Engineering Számítógép-hálózatok 5. gyakorlat Ethernet alapok Deák Kristóf S z e g e d i T u d o m á n y e g

Részletesebben

MUNKAANYAG. Nagyné Bauman Anita. Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Nagyné Bauman Anita. Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Nagyné Bauman Anita Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek A követelménymodul megnevezése: Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek A követelménymodul száma: 2219-06 A tartalomelem

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. Bocskai Korona. Működési szabályzat 2012.08.01.

HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. Bocskai Korona. Működési szabályzat 2012.08.01. HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. Bocskai Korona Működési szabályzat 2012.08.01. Tartalom 1. A Szabályzat célja... 3 2. Fogalmak... 3 3. A Szabályzat hatálya... 4 4. Kibocsátás... 4 3.1 Megjelenés:... 4 3.2 Címletek...

Részletesebben

AOSZ. Vidéki tagszervezetek országos hálózatosodását segítő, modell értékű szervezet - és közösségfejlesztő program az AOSZ-nál

AOSZ. Vidéki tagszervezetek országos hálózatosodását segítő, modell értékű szervezet - és közösségfejlesztő program az AOSZ-nál AOSZ Vidéki tagszervezetek országos hálózatosodását segítő, modell értékű szervezet - és közösségfejlesztő program az AOSZ-nál Szeleczki István: Kérdőíves felmérés szervezetfejlesztői összefoglaló (kutatási

Részletesebben

KÉZIKÖNYV ECONO-MIX. version 2015.11.02. 10:16:00. EcoSim Kft. Budapest

KÉZIKÖNYV ECONO-MIX. version 2015.11.02. 10:16:00. EcoSim Kft. Budapest version 2015.11.02. 10:16:00 KÉZIKÖNYV ECONO-MIX EcoSim Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way,

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

IFJÚSÁG-NEVELÉS. Nevelés, gondolkodás, matematika

IFJÚSÁG-NEVELÉS. Nevelés, gondolkodás, matematika IFJÚSÁG-NEVELÉS Nevelés, gondolkodás, matematika Érdeklődéssel olvastam a Korunk 1970. novemberi számában Édouard Labin cikkét: Miért érthetetlen a matematika? Egyetértek a cikk megállapításaival, a vázolt

Részletesebben

A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése

A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése Készítette: Dr. Tánczos Lászlóné és Dr. Bokor Zoltán Absztrakt Az EU Közös Közlekedéspolitikáját tartalmazó Fehér Könyv,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 14. (OR. en) 5386/3/10 REV 3. Intézményközi referenciaszám: 2008/0223 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 14. (OR. en) 5386/3/10 REV 3. Intézményközi referenciaszám: 2008/0223 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. április 14. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2008/0223 (COD) 5386/3/10 REV 3 ENER 12 ENV 16 CODEC 17 PARLNAT 3 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A Tanács

Részletesebben

Az agrárgazdálkodás értékelése és fejlesztési lehetőségei az Ős-Dráva Program területén. Tartalomjegyzék

Az agrárgazdálkodás értékelése és fejlesztési lehetőségei az Ős-Dráva Program területén. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 8 1.1 Vezetői összefoglaló... 8 1.2 A tanulmány célja... 9 1.3 A tanulmány háttere: az Ős-Dráva Program rövid bemutatása és alapelvei... 10 1.3.1 A program projektcsoportjai

Részletesebben

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak ALAPKÉRDÉSEK TISZTÁZÁSA I. A gazdasági törvények lényege:

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete. a gazdaságélénkítésről

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete. a gazdaságélénkítésről Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Hatályos: 2016.01.30.-tól Algyő Nagyközség Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfaalanyoknak a közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfakötelezettségének

Részletesebben

A Hartz-bizottság IV. hatásvizsgálata Németországban

A Hartz-bizottság IV. hatásvizsgálata Németországban MUNKAERÕPIAC, FOGLALKOZTATÁS, MAKROÖKONÓMIAI ÖSSZEFÜGGÉSEK A Hartz-bizottság IV. hatásvizsgálata Németországban A Hartz-bizottságot 2002 tavaszán kérték fel a németországi munkaerő-piaci szabályok felülvizsgálatára,

Részletesebben

Játékszabály DMB 2016

Játékszabály DMB 2016 DMB 2016 KEDVES JÁTÉKOSUNK! Az FMCG szektorba tartozik minden nem tartós és különleges jellegzetességgel nem bíró termék: pl. italok, cigaretták, higiéniai és kozmetikai termékek, nem alapvető élelmiszerek,

Részletesebben

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Összefoglaló... 2 Bevezető... 2 Az Európai Unió munkaerőpiaca a válság után... 2 A válság

Részletesebben

A dolgozók kreativitásának ösztönzése

A dolgozók kreativitásának ösztönzése A VEZETÉS MÓDSZEREI A dolgozók kreativitásának ösztönzése Három ismert vállalatnál teljesen eltérő módszerekkel sikerült meghonosítani a dolgozókat kreativitásra ösztönző munkaszellemet. Tárgyszavak: kreativitás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Technológia és foglalkoztatás. GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató -

Technológia és foglalkoztatás. GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - Technológia és foglalkoztatás GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak: - kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, A pályázati

Részletesebben

Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon

Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon JUHÁSZ, Anikó Rövid Ellátási Lánc (REL) EMVA tematikus alprogram Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Dr. Nagy László. Dr. Tordai Péter, Kopka Miklós

Tisztelt Olvasó! Dr. Nagy László. Dr. Tordai Péter, Kopka Miklós Tisztelt Olvasó! Nógrád megyében idén elsõ alkalommal és nem titkolva, hogy hagyományteremtõ szándékkal jelentkezik a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nógrád Megyei Hírlap és az APEH Észak-magyarországi

Részletesebben

Mit értünk munka alatt és milyen vetületei vannak, atipikus munkavégzési formák

Mit értünk munka alatt és milyen vetületei vannak, atipikus munkavégzési formák Mindig van választás Mit értünk munka alatt és milyen vetületei vannak, atipikus munkavégzési formák Tréneri kézikönyv SZERZŐ: BIERMANN MARGIT LEKTOR: CSEHNÉ DR. PAPP IMOLA NYELVI LEKTOR: GÖDÉNY ISTVÁNNÉ

Részletesebben

Product termék. Termékkel kapcsolatos vállalati döntések

Product termék. Termékkel kapcsolatos vállalati döntések Product termék Termék: minden olyan dolog, ami szükségletet elégít ki. a vállalat kínálatát határozza meg A marketing kiterjeszti a termék fogalmát (pl.: szolgáltatásokra, stb.) A lényeg a piacra vihetőség

Részletesebben

A sok beszerelt projekt. képességeinket. Útközben sok kreatív kapcsolatot alakítottunk nemzetközileg elismert építészekkel, mely növekvő

A sok beszerelt projekt. képességeinket. Útközben sok kreatív kapcsolatot alakítottunk nemzetközileg elismert építészekkel, mely növekvő A Haver & Boecker 1887- ben, a németországi Hohenlimburgban kezdte meg a szőtt drótháló gyártását. Ma a Haver & Boecker a világ egyik vezető drótháló gyártóinak egyike, mely világszerte számos leányvállalattal

Részletesebben

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal:

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: 274/2009. (VII. 21.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: A Törökbálinti Városfejlesztő

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció RÁCKEVE VÁROS Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása című

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete T E R V E Z E T CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011.

Részletesebben

Az üzemfenntartási ismeretek szerepe a rendelkezésre állás növelésében

Az üzemfenntartási ismeretek szerepe a rendelkezésre állás növelésében AZ ÜZEMFENNTARTÁS MÛKÖDÉSI FELTÉTELEI 2.02 Az üzemfenntartási ismeretek szerepe a rendelkezésre állás növelésében Tárgyszavak: rendelkezésre állás; üzemfenntartási ismeretek; tapasztalatcsere; információk

Részletesebben

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA Prof. Dr. Piskóti István - Dr. Molnár László - Gulyásné Dr. Kerekes Rita - Dr. Nagy Szabolcs - Dr. Dankó László - Dr. Karajz Sándor - Dr. Bartha Zoltán - Kis-Orloczki Mónika (5. munkacsoport) CÉLZOTT TERMÉKEK

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kancellária Hatályos: 2015. október 03. napjától

DEBRECENI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kancellária Hatályos: 2015. október 03. napjától DEBRECENI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA Készítette: Kancellária Hatályos: 2015. október 03. napjától Tartalomjegyzék I. Általános rész... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. A Szabályzat célja...

Részletesebben

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő. kereskedő

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő. kereskedő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Antreter Ferenc Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Várlaki Péter egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Logisztikai

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten TÁMOP-7.2.1-11/K Technikai segítségnyújtás 1085 Budapest,

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái:

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái: Települési támogatás Vonatkozó jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító:

Részletesebben