BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013"

Átírás

1 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE

2 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 I. A közoktatás helyzete Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2 Oldalszám 1. A megyéről általában 2 2. A megye helyzete a régióban 4 3. Az óvodai nevelés 5 4. Az általános iskolai nevelés és oktatás 7 5. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása 9 6. Többcélú Kistérségi társulások Abaúj-Hegyközi Kistérségi Társulás Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Edelényi Többcélú Kistérségi Társulás Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú 17 Önkormányzati Kistérségi Társulás 6.6. Mezőcsát Kistérségi Társulása Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás Ózd Kistérség Többcélú Társulása Sárospatak Többcélú Kistérségi Társulás Sátoraljaújhely Kistérség Többcélú Társulása Szerencs Többcélú Kistérségi Társulás Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulása Tokaj Többcélú Kistérségi Társulás A középiskolai és szakiskolai oktatás Gimnáziumi képzés Szakközépiskolai képzés Szakiskolai képzés A művészeti oktatás A kollégiumi diákotthoni nevelés A felnőttoktatás A nemzetiségi oktatás. A roma gyermekek nevelésének, oktatásának főbb problémái A nemzetiségi oktatás feltételei A roma tanulók a közoktatásban Tehetséggondozás az általános és középiskolákban A pedagógiai szolgáltatás helyzete A pedagógiai szakmai szolgáltatás A pedagógiai szakszolgálat 51

3 14. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány tevékenysége A közoktatás finanszírozása Pedagógusok 57 2 II. A közoktatás fejlesztésének megyei céljai és feladatai Általános célkitűzések A közoktatás minőségének fejlesztése Az óvodai neveléssel összefüggő célok, feladatok Az általános iskolai neveléssel, oktatással összefüggő célok, feladatok Miskolc Megyei Jogú Város főbb célkitűzései az általános iskolai nevelés-oktatás területén Feladatok a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásában A középiskolai és szakiskolai oktatás fejlesztése A gimnáziumi oktatás fejlesztése A szakközépiskolai oktatás fejlesztése A szakiskolai oktatás fejlesztése Miskolc Megyei Jogú Város főbb célkitűzései a középiskolai nevelés-oktatás területén A művészetoktatással összefüggő célok, feladatok A kollégiumi ellátás fejlesztése A felnőttoktatással összefüggő célok, feladatok A nemzeti és etnikai kisebbségek nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok A tehetséggondozás megyei rendszerének továbbfejlesztésével összefüggő feladatok A pedagógiai szolgáltatások fejlesztése A pedagógiai szakmai szolgáltatások fejlesztése A pedagógiai szakszolgáltatások fejlesztése Javaslat a megyében és a régióban működő önkormányzatok együttműködésének alapelveire és gyakorlatára A nem önkormányzati, nem állami fenntartású közoktatási intézmények szerepe a közoktatás-szolgáltatásban A pedagógusok megyei állandó helyettesítési rendszere 92 III. A megyei önkormányzat közoktatással kapcsolatos feladatai A megyei önkormányzat kötelező feladatai A gimnáziumi nevelés-oktatás középtávú feladatai A szakközépiskolai nevelés-oktatás középtávú feladatai A szakiskolai nevelés-oktatás középtávú feladatai 96

4 1.4. A szakképzési területek középtávú feladatai A középiskolai kollégiumi nevelőmunka feladatai A gyógypedagógiai nevelés-oktatás feladatai az óvodától a 100 szakképzésig 1.7. Az alapfokú művészetoktatás feladatai A pedagógiai szolgáltatások feladatai A pedagógiai szakmai szolgáltatás A pedagógiai szakszolgáltatás A megyei önkormányzat egyéb kötelező feladatainak meghatározása A felnőttoktatás lehetősége A különbözeti vizsga és évfolyamismétlés nélküli iskolaváltás A középiskolai és szakiskolai felvételekkel összefüggő tájékoztató tevékenység A pedagógusok megyei állandó helyettesítési rendszerének lehetőségei A kiegészítő kisebbségi oktatás lehetőségei A tartós gyógykezelés alatt állók oktatása A közoktatási információs rendszer működésének 106 feladatai A megyei önkormányzat minőségirányítási programjából adódó feladatok A megyei önkormányzat önként vállalt feladatai A tehetséggondozás területének feladatai A nemzeti és etnikai kisebbségek támogatása Az OECD II. típusú programok támogatása A Digitális Középiskolai Program A fejlesztő pedagógia, mint módszer elterjesztése Opening Dors Nyíló Világ Középiskolai Tehetségfejlesztő Program feladatai A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszerének támogatása A Megyei Diákparlament és Diák-érdekegyeztető Fórum működése Informatikai fejlesztési feladatok Egyéb hálózati programok támogatása 110 IV. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye beiskolázási terve 111 V. A fejlesztési terv végrehajtása és kapcsolata a közoktatási közalapítványokkal 115 Mellékletek 3

5 BEVEZETÉS *1 A megyei önkormányzat a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 88. (1) bekezdése szerint a megye területén működő helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével a közoktatási feladatok megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntéselőkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési tervet (a továbbiakban fejlesztési terv) készít. A fejlesztési terv tartalmazza, illetve meghatározza az önkormányzatok együttműködésének alapelveit, az oktatási intézményrendszer átjárhatóságának biztosítékait és feltételeit, a közoktatás szolgáltatás megszervezésének helyzetértékelését, a megoldásra váró feladatokat, a megye területére vonatkozó középtávú beiskolázási tervet, a tanulói létszám várható alakulását, figyelembe véve az egyes iskolatípusok összes befogadóképességét, az egyes iskoláknak a tankötelezettség teljesítésében, illetőleg a továbbtanulás feltételeinek megteremtésében való feladatát. A fejlesztési tervből meg kell tudni állapítani, hogy - az egyes önkormányzatok milyen módon tesznek eleget a közoktatással összefüggő feladat-ellátási kötelezettségüknek, - az egyes településeken állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek, tanulók hol vehetik igénybe a közoktatási törvényben meghatározott közoktatási szolgáltatásokat (különös tekintettel a kötelező felvételt biztosító óvodát, iskolát és a pedagógiai szakszolgálatokat). A fejlesztési terv figyelembe veszi a közoktatás-szolgáltatás biztosításában a nem önkormányzati és nem állami szervek által fenntartott közoktatási intézményeket is. A fejlesztési terv felülvizsgálata során felhasználtuk a megyei önkormányzat által a közoktatási törvény 85. (4) bekezdése alapján elkészített feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervet (a továbbiakban önkormányzati intézkedési terv). 1 * Ahol ezt külön nem jelezzük, a fejlesztési terv statisztikai adatai a évi Statisztikai Évkönyvből valók.

6 2 I. A közoktatás helyzete Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1. A megyéről általában A km 2 nagyságú Borsod-Abaúj-Zemplén megye az ország területének 7,8 %-át foglalja el, lakossága fő, az ország lakosságának 7,2%-a, az alkalmazásban állók ( ) 5,8%-a él a megyében. Jelentős mértékben csökkent a születések száma az elmúlt években (élve születések száma: 7442), magas a halálozás, a természetes fogyás A 14 éven aluliak aránya 17,7%, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye után a legmagasabb az országban. Kiemelkedő a 60 éven felüliek száma, az elöregedő lakosság miatt egyre magasabb az eltartottsági arány, az öregedési index 85,9%. A lakosság közel egyharmada nyugdíjas, a munkaképes korú lakosságnak mintegy 34%-a, a teljes lakosságnak 21%-a rendelkezik rendszeres keresettel, az eltartott népesség rátája 49,1% (országosan 45,5%). A regisztrált munkanélküliek száma fő volt 2004 decemberében, mintegy 10%- a pályakezdő, többségük (54%) a éves korosztály tagja. A képzettség jelentősen befolyásolja a munkaerőpiacon elfoglalt helyet, a munkanélküliek 30%-a szakmunkás, 38%-a általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Az abaúj-hegyközi, encsi, bodrogközi, edelényi kistérségekben a legmagasabb a regisztrált munkanélküliek aránya. A tiszaújvárosi, mezőkövesdi és a miskolci kistérségben a legjobb a foglalkoztatottság. A megye településeinek száma 358. A 357 település közül 1 megyei jogú városi, 24 városi, 333 községi státuszú. 86 körjegyzőség van. Borsod-Abaúj-Zemplén megye népességét tekintve az ország második legnépesebb megyéje. Lakosságszáma január 1-jén fő volt, ebből Miskolc városban fő, a további 24 városban fő élt. Miskolc jelenleg az ország harmadik legnagyobb települése. A 80-as évek elejéig a város lélekszáma rohamosan nőtt, elsősorban a pozitív vándorlási egyenleg eredményeként, melyet a nehézipari nagyüzemek nagytömegű munkaerőigénye okozott. A 90-es években a népesség erőteljes csökkenésének lehettünk tanúi, az alacsony születésszám, a magas halálozási arányszám, valamint az erőteljes vándorlási veszteség miatt. A megye települései közül 10 ezer és 50 ezer közötti lakos él nyolc, 5 ezer és 10 ezer közötti tíz, 2 ezer és közötti 41, ezer és 2 ezer közötti 79,

7 3 ötszáz és ezer közötti 81, ötszáznál kevesebb 138 településen. Ez utóbbi 138 település közül 50-ben (14 %) a lakosság száma nem éri el a kétszázat. A megye településeinek 24,3 %-a ötszáznál kevesebb lélekszámú. Borsod-Abaúj- Zemplén megye legkisebb községe a 15 lakosú Gagyapáti. A megye 15 statisztikai kistérségre tagolódik. Egy-egy kistérség olyan földrajzilag is összefüggő települések együttese, amely a települések közötti valós munka-, lakóhelyi, közlekedési, egyéb ellátási (oktatás, egészségügy, kereskedelem stb.) kapcsolatokon alapul. A kistérségi rendszerben a települések kapcsolataik révén egy vagy több központi településhez vonzódnak. A rendszerben minden város egyúttal vonzásközpont, de vannak községi jogállású vonzásközpontok (társközpontok) is. A központi települések neve alapján Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a következő kistérségek jöttek létre: Abaúj-Hegyközi, Bodrogközi, Edelényi, Encsi, Kazincbarcikai, Mezőcsáti, Mezőkövesdi, Miskolci, Ózdi, Sárospataki, Sátoraljaújhelyi, Szerencsi, Szikszói, Tiszaújvárosi, Tokaji. A megyében működik az ország óvodáinak 7,9 %-a. Itt van a férőhelyek 7,5 %, az óvodások 7,7 %-a, az óvoda pedagógusok 7,2 %-a. Ugyancsak kedvezőek az általános iskolai ellátás mutatói: Borsod-Abaúj-Zemplénben van az ország általános iskoláinak 9,3 %-a, az általános iskolások 8,2 %-a, az általános iskolai tantermek 8,5 %-a, az általános iskolai osztályok 8,5 %-a, az általános iskolai pedagógusok 7,7 %-a. Az lakosra jutó általános iskolai tanulók száma (98) meghaladja az országos átlagot (85), és csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében magasabb. Az lakosra jutó középiskolai tanulók száma (45 fő) az országos átlaggal (44 fő) megegyező, a megyék átlagát (40 fő) meghaladja. Az utóbbi másfél évtized előnytelen változásai (nehézipar, kohászat, gépipar válsága, állami tulajdonú nagyvállalati struktúra piacképtelensége) kedvezőtlenül befolyásolták a megye gazdaságát és társadalmát, számos hosszú távon fennmaradó probléma jelent meg ezzel egy időben. A fajlagos megyei teljesítmények az országos átlag 50-60%-a körül mozognak, még mindig magas a munkanélküliség, az átlagkereset más megyékhez viszonyítva közepes szintű ( Ft, megyék átlaga: , Ft, országos átlag: Ft). A megye gazdasági erejét a vegyipar, a gépipar, a környezetipar, az idegenforgalom és a logisztika jelenti, fejlődésük maga után vonja az építőipar, a kereskedelem és a szolgáltatások növekedését. A nagyvállalatok egy része multinacionális befektető, jelentős foglalkoztatottságot biztosítanak a megyében. A nagyvállalatok jelenléte, megyében maradása nélkülözhetetlen eleme a gazdasági fejlődésnek, de a stabilabb gazdaság, a foglalkoztatottság növekedése szempontjából fontos szerepe van a közepes és erős kisvállalkozásoknak is. Egyre nagyobb részt vállalnak a foglalkoztatásban, a technológiai fejlesztésekben, helyismeretük, kötődésük révén különösen alkalmasak az együttműködésre.

8 4 Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezőgazdasága rendkívül vegyes képet mutat. A termelőszövetkezetek átalakultak, sok magángazdálkodó igyekszik megélni a mezőgazdaságból, amelynek jövedelemtermelő képessége elmarad más gazdasági ágazatokétól. A szakképzett munkaerő hiánya ugyanolyan mértékben gátolhatja a fejlődést, mint a tőkehiány. A megyében a kazincbarcikai, a tiszaújvárosi és a mezőkövesdi kistérségben magasabb a humán index (iskolázottság - születéskor várható élettartam jövedelem-mutató), mint a többi kistérségben. A vállalkozások, önkormányzatok, intézmények és a nonprofit szervezetek jelentős számban vettek részt az EU-forrásokra kiírt pályázatokon, Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest és Pest megye után a harmadik helyen áll az elnyert források tekintetében. A környezetvédelemi, közlekedési infrastruktúra-fejlesztési projektek támogatottsága jelentette a legnagyobb pályázati forrásbővítést (építési hulladékfeldolgozó, környezetvédelmi beruházás, a 35., 37. sz. út, tiszai árvízvédelem) között az Európai Unió új költségvetési időszaka kezdődik. Az ehhez kapcsolódó második Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmazza az ágazati és regionális programokat, amelyek meghatározzák a fejlesztési irányokat, egyúttal jelentős források bevonására nyújtanak lehetőséget. Az eddigi tapasztalatokat figyelembe véve, a megye gazdasági fejlődéséhez nagymértékben hozzájárul majd az új pályázati ciklus. 2. A megye helyzete a régióban A közoktatás-szolgáltatás jó néhány eleme mindenek előtt a szakképzés hosszútávon csak régióban tervezhető reálisan és hatékonyan. Megyénk Hevessel és Nógráddal együtt az észak magyarországi régió része, amely hazánk egyik legváltozatosabb tájegysége. Sajátosságai közül most csak azokat emeljük ki, amelyek a közoktatás-szolgáltatásra is hatással vannak. A régió különböző fejlettségű területekre tagolódik. A korábbi fejlődését megalapozó nehézipar gazdasági jelentősége csökkent, a mélyművelésű bányák, kohászati üzemek többségét bezárták. Ózd, a Sajó-völgyi bányavidék, a nógrádi szénmedence gazdasági válságterületté vált. A régióban nagy hagyományokkal rendelkező történelmi borvidékek alakultak ki, ugyanakkor a Szlovákiával határos része elmaradott mezőgazdasági jellegű térség. A régió huszonhárom kistérsége közül tizennyolc társadalmi gazdasági szempontból elmaradott, tizenhárom tartós munkanélküliséggel sújtott. Régiónk mind területét ( km 2 ), mind lakosságszámát ( ) tekintve negyedik a régiók sorában. A természetes szaporodás mint minden régióban itt is negatív előjelű, a 4,8-as arány a legrosszabbak között van. Észak Magyarország vándorlási különbözete éppúgy negatív, mint Dél-Dunántúlé, Észak-Alföldé és Dél- Alföldé.

9 5 Az észak-magyarországi régió az ország területének 14,4 %-át, lakónépességének 12,5 %-át mondhatja magáénak. Az ország gazdasági életében ehhez képest kisebb a szerepe: a foglalkoztatottak 10,06 %-a, a munkanélküliek 21,28 %-a él itt, a működő vállalkozások 8,4 %-a (a régiók közül a legkevesebb) dolgozik a térségben. A bruttó hazai termék 8,3 %-át állítják elő a régióban. Az egy lakosra jutó bruttó hazai termékben csupán az észak-alföldi régiót sikerült megelőzni. A születések relatíve nagy száma miatt a gyermekkorúak aránya (13,45 %) említésre méltóan magasabb az országosnál, ez az arány csak a közép-magyarországi régióban magasabb. Régiónkban él az ország óvodásainak 13%-a. Kiemelkedően sok általános iskola működik a térségben (csak a fővárost is magában foglaló közép-magyarországi régióban van több általános iskola). Az ezer lakosra jutó középiskolások száma (44) az országos átlaggal egyező. A régióban a települések száma 605, ebből a városoké 37. A három megye településszerkezetét a kis lélekszámú falvak túlsúlya jellemzi: közel 48 ezren ötszáznál, közel százezren ezernél kisebb népességű településen élnek. A régió aktív keresőinek közel fele alacsony iskolai végzettségű. Az aktív keresők kétharmada az alacsonyan képzett, munkaerejét nehezen értékesíthető csoporthoz tartozik. Minden negyedik aktív kereső rendelkezik szakmunkás-bizonyítvánnyal. Magas a halmozottan hátrányos helyzetű roma etnikum aránya. A régiónak fejlett, sokszínű középiskolai és felsőoktatási intézményrendszere van. Alacsony azonban népességmegtartó ereje: a magasan képzett szakemberek elvándorlása jellemzi a térséget. 3. Az óvodai nevelés Az óvodai nevelés szakasza a gyermek hároméves korában kezdődik és tart annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti. Az óvodai nevelésről a települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni. A települési önkormányzatok 344, a megyei önkormányzat kettő; az egyházak, felekezetek nyolc, alapítványok, természetes személyek négy óvodai feladat-ellátási helyet működtetnek a megyében. 114 településen az alacsony gyermeklétszám miatt nem tartható fenn gazdaságosan óvoda. A települési önkormányzatok fenntartói munkájuk során figyelembe veszik a szülők igényeit, az óvodai ellátást igénybe vevők szociális helyzetét. Azokban a térségekben, ahol súlyos munkanélküliség és elszegényedés sújtja a lakosságot, az önkormányzatok az óvodahálózat működtetését szociális juttatásként fogták fel, és a gyerekek óvodai ellátásával komoly terheket vállaltak át a szülőktől. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 358 óvodai feladat-ellátási hely működik, összesen férőhellyel. Öt év alatt az óvodák száma héttel, a férőhelyeké 80-nal csökkent.

10 6 Miskolcon 14 központi óvoda és 27 tagintézmény (ebből egy szlovák nemzetiségű óvoda) van. Az egyházak, alapítványok, magánszemélyek által fenntartott óvodák száma 11. Az óvodák száma 2000-ben 50, míg 2006-ban 42 volt. A gyermekek száma főről re; a férőhelyek száma ről re; a csoportok száma 235- ről 218-ra; az óvodapedagógusok létszáma 503-ról 459-re csökkent. A közoktatási törvény 1993-tól teszi lehetővé a nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények működését. Fejlődésük dinamikusnak mondható. Amíg az önkormányzati intézményekben az 1990-es évektől folyamatos létszámcsökkenés tapasztalható, addig a nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményekben enyhe emelkedés figyelhető meg. Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítése, az egészséges életmód kialakítása, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. A családok romló körülményei miatt előtérbe került a szociális funkció (kompenzálás, esélyegyenlőség biztosítása). Az egésznapos ellátással tudják az óvodák megteremteni a gyermekek egészséges ellátásának és az egyénre szabott fejlesztésnek a feltételeit. Egyre több óvoda foglalkozik kiemelten az anyanyelvi neveléssel, a környezetvédelemre, az egészséges életmódra neveléssel. Az egészségügyi szűrés (fogászat, szemészet, hallásvizsgálat) az óvodákban rendszeres. Az óvodai nevelőmunka az óvodai nevelés országos alapprogramjával összhangban lévő saját nevelési program alapján folyik az egyes intézményekben, mely biztosítja az óvodai nevelés sokszínűségét, ugyanakkor az általános társadalmi igények megjelenését. Jelentősen bővült az új utakat kereső óvodák száma. Ezek az intézmények nagy gondot fordítanak a népi-nemzeti hagyományok ápolására (nemzeti ünnepek mellett a néphagyományból eredeztető ünnepkörök megünneplésével kisgyermek kortól fejlesztik a nemzettudatot), az anyanyelvi és a művészeti nevelésre, a zenei előképzésre. A szülői igényeknek megfelelően egyre több óvodában ismerkedhetnek idegen nyelvekkel és hittannal a gyerekek, több intézmény kiemelt sportprogramot kínál. Az utóbbi időben egyre több óvodáskorú gyerek küzd dyslexiával, dysgraphiaval, dyscalculiával (az olvasás, írás, számolási részképesség zavarával), amely nagymértékben hátráltatja sikeres iskolai tanulásukat. Mind az óvodapedagógusok, mind a nevelési tanácsadók nagy szerepet vállalnak a korai felismerésben. Borsod-Abaúj-Zemplén megye óvodai feladatellátásának fontos kérdése a roma gyermekek rendszeres óvodába járása. (A megye településeinek több mint a felében folyik etnikai felzárkóztató program.) A roma közösségek társadalmi integrációjának első lépése az óvodai nevelés. Az óvoda nemcsak a gyermekek, hanem a családok szocializálódásában is fontos szerepet játszik. Alapvető feladat elérni, hogy minden 3-6 éves korú gyermek rendszeresen eljárjon az óvodába. Ezáltal a többi gyermekkel együtt megtanulja a közösséghez való alkalmazkodást, kapcsolatokat teremt és olyan képességekre, készségekre tesz szert, mely segíti az iskolai tanulmányokban, majd a későbbiek során a munka világában.

11 7 Az első lépéseket az óvodának kell megtennie. Fontos, hogy ismerje azon értékeket, melyeket a roma családok magukénak vallanak, és készítse elő azt a szocializációs folyamatot, amely elősegíti a roma gyerekek rendszeres iskoláztatását. Egyes óvodaépületeknél jelentkeznek az elhasználódásból adódó problémák: az elektromos hálózat nem felel meg a szabványoknak, felújításra szorul a fűtési, a víz és csatornahálózat, szigetelésre a tetőzet, akadálymentesítéseket a régi épületeknél nem lehet elvégezni. Az önkormányzatok azonban a felmerülő igények töredékét tudják kielégíteni, segítséget a pályázatok jelentenek. A tárgyi feltételeknél problémát jelent, hogy a legfontosabb gyermeki tevékenységet segítő játékok elhasználódtak, pótlásuk nagyon drága. Az udvari eszközök az állandó rongálások miatt hiányosak, gyakran balesetveszélyesek. Összegzésképpen megállapítható, hogy újabb óvodai férőhelyek létesítésére egyes térségek kivételével nincs szükség a megyében. Új óvodák létesítését továbbra is csak ott támogatja a fejlesztési terv, ahol a régi állapota ezt szükségessé teszi, illetve ahol a megyére általában jellemző helyzettől eltérően alakulnak a demográfiai viszonyok. A számítógéppel rendelkező óvodai feladatellátási helyek száma 163, ezen belül internetkapcsolattal rendelkezik 29,4 %. A számítógépet használó gyermekek száma 2 200, nem éri el az 1 %-ot. 4. Az általános iskolai nevelés és oktatás A kilencvenes évek első felében gyorsan növekedett a nevelési-oktatási intézmények száma, e mögött az önállóságuk adta lehetőséggel élni kívánó, saját iskola fenntartását vállaló önkormányzatok és egyéb iskolafenntartók iskolalétesítési törekvései álltak. Szórt településszerkezetű, aprófalvas megyénkre különösen jellemző volt, hogy az iskolák száma növekedett, miközben a lakónépesség száma csökkent, ezzel összefüggésben csökkent a tanulólétszám. A változások hatására megszűnt a zsúfoltság, kevesebb lett a tanulócsoportok átlagos létszáma és csökkent az általános iskolában tanító pedagógusok száma. A tendencia tartósnak bizonyult, egy iskolára egyre kevesebb diák jutott, megindult a verseny a tanulólétszám növelésért. Megyénkben az általános iskolák felébe 200 tanulónál kevesebb járt, és több mint negyedébe kevesebb, mint 100 fő. Az általános iskolák igen nagy hányadának nyolcnál kevesebb évfolyama volt, az ilyen kisiskolák legnagyobb része csak alsó tagozattal működött. A szülőket megillető szabad iskolaválasztás joga egyúttal azt is eredményezte, hogy a városok, elsősorban Miskolc nevelési-oktatási intézményei a városközeli kistelepülések iskoláiból gyarapították tanulólétszámukat. Az általános iskolai infrastruktúra, kapacitás túlméretezetté vált, a fenntartók számára egyre nagyobb terhet jelent az intézményfenntartás, költségvetésük jelentős hányadát kell nevelési-oktatási intézmények működésére fordítani. Az alacsony tanulólétszám, a csoportfinanszírozás miatt az állami támogatás összege sok iskolában nem elegendő a

12 8 tantestület bérének a biztosításához sem. Így a működési költségek átlagosnál nagyobb részét a fenntartók biztosítják. Területenként ezért nagy különbségek vannak az iskolák felszereltségében. Eközben épület felújításra, akadálymentesítésre, korszerű infrastrukturális fejlesztésekre egyre kevesebb önerő jut, a pályázati forrásokkal ezért sok esetben nem lehet számolni. Az iskolafenntartásban nem következett be nagy változás. Az általános iskolák döntő része önkormányzati fenntartású maradt. E tendencia megváltozására a helyi társadalom és a civil szervezetek gazdasági erőtlensége miatt nem számíthatunk. Az általános iskolai feladatellátási kötelezettségnek az önkormányzatok elsősorban jelenleg is intézményfenntartással tesznek eleget, azonban e kötelezettség teljesítésének módjában változások következtek be. A magyar társadalom aggasztó demográfiai állapota, a közoktatás finanszírozásának drasztikus változásai miatt a fenntartók a feladatellátás átgondolására kényszerültek, intézmények megszüntetésére, integrálására került sor, intézményfenntartó társulások alakultak a települési önkormányzatok összefogásával. Az aprófalvas településszerkezet kikényszeríti az oktatási feladatok megosztását, a települések közötti együttműködést. A megye településein 339 általános iskolai feladat-ellátási hely működik, huszonnyolccal kevesebb, mint 2001-ben. Az intézmények 90,5 %-át a települési önkormányzatok működtetik. A tanulók létszáma , az osztályok száma Az egy tanulócsoportra eső átlaglétszám 19 fő, ami jóval alatta van a közoktatási törvényben szabályozott átlaglétszámoknak. A tanulók 32,8 %-a részesül napközi, illetve iskolaotthonos ellátásban. Miskolc Megyei Jogú Városban, a 2004-ben végrehajtott igazgatási, gazdasági integráció következtében 15 központi és 19 tagiskolában folyik oktatás. Jelenleg a nem helyi önkormányzat által fenntartott általános iskolák száma nyolc, öt önkormányzati fenntartású és három egyéb fenntartású gimnáziumban folyik hat és nyolc osztályos képzés az általános iskolás korosztály részére. Miskolcon 2006-ban az iskoláskorúak létszáma fő volt, melyből fő önkormányzati iskolákban, tanult. Csökkent a születések száma, nőtt a nem önkormányzati fenntartású intézmények tanulólétszáma, jelentős a hat- és nyolc osztályos képzés elszívó hatása. A korosztály 3,3 %-a, 433 fő tanult szegregált, sajátos nevelési igényű tanulókat oktató intézményben. Az integráció az erőforrások koncentrálását eredményezte, megindult a szegregáció felszámolása, megvalósult az iskolák közötti áttanítás (pedagógusfoglalkoztatás). A művészeti képzés, két tanítási nyelvű képzés területenként biztosított. Fejlődött az iskolapszichológusi hálózat, a dyslexia veszélyeztetettség mérése hangsúlyt kapott. Jelenleg Miskolcon 33 önkormányzati fenntartású általános iskola, két eltérő tantervű általános iskola és két zeneiskola működik. A 33 általános iskolából 15 székhelyintézmény, 18 pedig tagintézmény. Napközis ellátásban fő részesül, ez az össztanulói létszám 35%-a. Két tanítási nyelvű képzés jelenleg nyolc általános iskolában folyik. A képzésben résztvevők száma fő, mely az össztanulói létszám

13 9 11,5 %-a. Ezen túlmenően angol nyelvet emelt szinten oktatnak 23 iskolában és német nyelvet 14 iskolában. Nagy részük (13) két nyelv emelt szintű oktatását is biztosítja. A pedagógusok száma fő. A megyében az általános iskolai tanulók száma 2001 óta tel csökkent. Az alapfokú nevelési-oktatási intézményekben a kötelező eszköz- és felszerelésjegyzékben szereplő taneszközöket és a nevelő-oktató munkát segítő egyéb eszközöket saját forrásból nem tudták a fenntartók beszerezni, az intézmények egy jelentős része eredményes pályázatokkal bővítette eszközállományát. A kompetenciaalapú oktatást, az info-kommunikációs technológiai (IKT) eszközök alkalmazását segítő pályázatok, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását célzó integrációs hálózati, bázisintézményi program az eszközállomány bővítésén túl szakmai, módszertani megújulást, szemléletváltást is jelentett. A hátrányos helyzetű tanulók fejlesztését célzó Utolsó padból, a tehetséggondozást szolgáló Arany János Tehetséggondozó Program, a Beruházás a 21. század iskolájába, a Szemünk fénye, az akadály-mentesítést, infrastrukturális fejlesztést célzó pályázatok sok nevelési-oktatási intézményben hoztak változást, azonban az önrész vállalása miatt a hátrányos helyzetű önkormányzatok nem tudtak részt venni a programokban. A közoktatási intézmények számítógép-ellátottsága között jelentős mértékben nőtt. A 339 általános iskolai feladatellátási hely közül 310 rendelkezik számítógéppel, 94,8 %-uk internetkapcsolattal. A számítógépet használó tanulók száma fő, az általános iskolai korosztály 57,7 %-a. Az egy számítógépre jutó tanulók száma 7. A megyében működő általános iskolákban tanuló angol nyelvet, fő német nyelvet (a nemzetiségi nyelvoktatással együtt), 173 tanuló francia nyelvet és 251 egyéb idegen nyelvet tanul. 5. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása A sajátos nevelési igényű gyermekek jogait a korai fejlesztésre, a fejlesztő felkészítésre és a fogyatékosságuknak megfelelő speciális nevelésre-oktatásra a közoktatási törvény 30. -a részletesen szabályozza. Az ellátás módjára, formájára és helyére, beleértve az integrált nevelésre-oktatásra való alkalmasság megállapítását is, a Tanulási Képességeket Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság ad javaslatot. Az ellátás a gyermek korától, fejlettségétől és fogyatékosságától függően megvalósulhat az óvodai nevelés, az iskolai nevelés-oktatás, valamint fejlesztő felkészítés keretében. A megyében a diagnosztizált gyermekek/tanulók nevelése-oktatása részben gyógypedagógiai intézményekben szegregáltan, részben pedig többségi intézményekben, integráltan valósul meg. A beiskolázásra kerülő gyermekek létszámának csökkenése miatt az iskolák jelentős része ma már (az alapító okirat szerint) fogadja a sajátos nevelési igényű tanulókat.

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1204/2007. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 Összeállította:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

a Tolna Megyei önkormányzat közoktatási intézményeket érintő intézkedéséről

a Tolna Megyei önkormányzat közoktatási intézményeket érintő intézkedéséről SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a Tolna Megyei önkormányzat közoktatási intézményeket érintő intézkedéséről Készítette: Babus Ferencné közoktatási szakértő Szakértői igazolvány száma: 010094-02 Elérhetőség: 7940 Szentlőrinc,

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 0 0 8. január 18.

Részletesebben

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I.

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. A helyi önkormányzatok közoktatási feladat-ellátási kötelezettségüket az alábbiak szerint láthatják

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre Ócsa Város Önkormányzat Összesen: 487 391 241 Ft 1 / 29 oldal Egyéb: 233 670 455 Ft Mutató A helyi

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény adatai 1.1.Az intézmény megnevezése A L A P Í T Ó O K I R A T a.) Hivatalos név: Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű 2 Telep.önk.felad. -Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1 01 01 170 316 471 605 004 170 316 471 605 004 3 Körzeti igazgatás: - okm.irodák műk. és gyámügyi ig.: - alap-hj.

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

Előterjesztés a május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2012. május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének 2012. március 26 i ülésére Tárgy: A 2012/2013 as tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 419-2/2009. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: A települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről megyei szakvélemény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I

Az oktatási infrastruktúra I Az oktatási infrastruktúra I. 2006. 10. 10. Magyarország megyéinek HI mutatói (2003) (Forrás: Obádovics Cs. Kulcsár L., 2003) Az oktatási rendszer vizsgálata: alapfogalmak SZINTEK (intézmények programok)

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(...) határozata

Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(...) határozata E LŐTERJESZTÉS a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, megszüntető okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 29-i ülésére Előterjesztő: Stayer László

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 936/2009. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

2.3.2 Szociális ellátás

2.3.2 Szociális ellátás 2.3.2 Szociális ellátás A szociális szolgáltatások, ellátások, juttatások célja a szociális jogok érvényre juttatása, a szociális biztonság megteremtése, megőrzése. A szociális ellátás intézményrendszeréhez

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről 9953-13/2013 Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-6-158/2009. TÁRGY: A MEGYERVÁROSI ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK ELEMZÉSE MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: OKTATÁSI

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008.

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. 21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben