MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA"

Átírás

1 - KESZTHELYI VSZK - Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ tagja Számlakezelő: OTP BankRT Keszthelyi fiókja Számlaszám: Számlaszám: Szakképzési számlaszám: Keszthely, Mártírok útja 1. Pf.: 30 Tel.:83/ Fax 83/ Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Érvényes: I M I P - Készítette: márciusában a Keszthelyi VSZK csoportja. Módosítva: augusztus 25. A keszthelyi VSZK alkalmazotti értekezlete augusztus 25-én véleményezte és jóváhagyta. A Szülői Munkaközösség Választmánya és a Diákönkormányzat a jogszabályokban meghatározott kérdésekben véleményt nyilvánított. Keszthely, augusztus 25. Kanizsai Tiborné az SZM választmány elnöke Fisli István igazgató Kósa Erika a Közalkalmazotti Tanács elnöke Kocsis Brigitta a Diákönkormányzat elnöke - 1 -

2 Tartalomjegyzék 1 Az intézmény bemutatása Az intézmény minőségpolitikája Minőségpolitikai nyilatkozat A fenntartói minőségpolitikában megfogalmazott elvárások, feladatok Pedagógiai minőségcéljaink Szervezeti minőségcéljaink Az intézmény minőségirányítási rendszere A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben Jogszerűség Tervezés Vezetői ellenőrzés és értékelés A minőségirányítási rendszer működtetése Az intézményi működés belső rendje Partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése Kommunikáció a külső partnerekkel, igény és elégedettségfelmérés Kommunikáció a belső partnerekkel Emberi erőforrás A munkatársak szakmai tudásának fejlesztése A munkatársak felhatalmazása A munkatársak bevonása, irányítása Minőségirányítási szervezet felépítése és működtetése Az intézmény mérési és értékelési rendszere Nevelő-oktató tevékenység hatékonyságának mérése és értékelése Az országos kompetenciaméréssel kapcsolatos feladatok Pedagógus és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott intézményi dolgozók teljesítmény értékelésének szempontjai és az értékelés rendje Vezetők munkájának mérése és értékelése Intézményi önértékelés Minőségirányítási rendszer(program) felülvizsgálata Dokumentumok kezelése A kollégiumi intézmény egységre vonatkozó sajátos minőségirányítási program A kollégium bemutatása A kollégium alapadatai A kollégium személyi feltételei A kollégium tárgyi feltételei Szabadidős tevékenységek A kollégiumi élet szervezése A kollégium minőségpolitikája A fenntartói minőségpolitika kollégiumra vonatkozó része A kollégium minőségpolitikai nyilatkozata A minőségfejlesztés célja A minőségbiztosítás, mint folyamat Mérés, értékelés a kollégiumban Tanulói kérdőívek kiértékelése A kollégium, mint minőségi kör feladatainak meghatározása Mellékletek

3 1 Az intézmény bemutatása Az iskola neve és címe: Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma 8360 Keszthely, Mártírok útja 1. Fenntartó neve és címe: Keszthely Város Önkormányzata 8360 Keszthely, Fő tér 1. Alapítás éve: Igazgató: Fisli István Tantestület létszáma: 54 Férőhelyek száma: Iskola: 900 fő Kollégium: 240 fő Telefon: 83/ Fax: 83/ Internet: A Keszthelyi VSZK korszerű körülmények között kínálja a képzés széles skáláját a vendéglátás, idegenforgalom, kereskedelem jövendő szakembereinek. A képesítés megszerzése a képzési formától függően 2-7 év. Az iskola profiljának bővülésével a tanulók megtalálhatják adekvát lehetőségeiket. Az alap-, ill. középfokú szakképzéstől a felsőfokú szakmenedzser végzettség megszerzéséig terjednek a lehetőségek. A sokirányú képzés során felmerülő igények megkövetelik a fejlesztést, a kitekintést, a nyitást től a Pannon Egyetemmel közösen turizmus-vendéglátás szakos főiskolai képzésben veszünk részt. Az igényes oktatást biztosítják a korszerűen felszerelt tantermeink, valamint a szakmai képzést szolgáló tanéttermeink, tankonyháink. Az iskola sportélete magas színvonalú. Holland, francia és német kapcsolataink több hónapos külföldi tapasztalatcserét és tanulást jelenthetnek a diákoknak. A távolabbi lakhelyekről érkezők szállás- és ellátásigényét az iskolához tartozó kollégium teljes egészében megoldja

4 Képzési szerkezet: 8. osztály után 0. évfolyam Másik iskola 10. osztálya után Szakközépiskola 9. osztály általános képzés 10. osztály általános képzés 11. osztály szakmai tárgyakkal bővített általános képzés 12. osztály szakmai tárgyakkal bővített általános képzés Szakiskola 9. osztály általános képzés, szakmai orientáció 10. osztály általános képzés, szakmai orientáció Alapfokú szakképzés 1/11. osztály szakképzés Másik iskola 10. osztálya után 2/12. osztály szakképzés Érettségi vizsga Szakmai vizsga Másik iskola érettségi vizsgája után Középfokú szakképzés 1/13. osztály szakképzés 2/14. osztály szakképzés Középfokú képzés 11. osztály érettségire felkészítő általános képzés 12. osztály érettségire felkészítő általános képzés Másik iskola 10. osztálya után Szakmai vizsga Érettségi vizsga Felsőfokú szakképzés 1/13. osztály szakképzés Másik iskola érettségi vizsgája után 2/14. osztály szakképzés Szakmai vizsga Egyetem, főiskola - 4 -

5 Iskola rövid története Az 1969 óta Keszthelyen működő VSZK alapítását a 60-as években fellendülő turizmus és az ezzel szemben álló nyomasztó szakemberhiány megszüntetésének igénye indokolta. A Belkereskedelmi Minisztérium Oktatási főosztályán született meg a gondolat, hogy vendéglátóipari szakképzés induljon a Balaton partján a szakemberhiány pótlására. A város kedvező fekvését Hévíz közelsége optimális képzési centrummá emelte, hiszen Keszthely nyári idegenforgalmát kedvezően egészíti ki a tófürdő egész éven át történő üzemeltetése szeptember 1- jén nyitotta meg kapuit az ország első új rendszerű vendéglátóipari szakközépiskolája Hévízen. Két keszthelyi személyiség, Puskás István / a Danubius jogelődjének akkori igazgatója / és dr. Horváth József / a Vajda János gimnázium akkori igazgatóhelyettese/ járták végig azt a könnyűnek nem mondható utat, amely a hévízi iskola alapítását eredményezte. A képzés iránti igény, az egyre növekvő tanulói létszám hamarosan kinőtte a hévízi lehetőségeket, s Keszthelyen szabad út nyílt egy modern, kollégiummal rendelkező iskola építésére szeptember 10-én a VSZK Keszthelyen fogadta az új tanév diákjait. Az iskola struktúrája alapítása óta többszöri változáson ment keresztül, profilja folyamatosan bővült

6 Az intézmény képzési irányzatai Szakma neve OKJ szakmaszám Felvételi követelmény Képzési idő Cukrász osztály 2 év Pincér osztály 2 év Szakács osztály 2 év Élelmiszer- és vegyi áru eladó osztály v. 8 ált. és 16. életév Vendéglős érettségi 2 év Vendéglátó és idegenforgalmi szakmendzser /02 érettségi 2 év 2 év - 6 -

7 2 Az intézmény minőségpolitikája 2.1 Minőségpolitikai nyilatkozat Félig sem olyan fontos az mit tanítunk, Mint az hogy, hogyan tanítunk. Eötvös József Iskolánk szakközépiskola és szakiskola, melynek elsődleges feladata az általános műveltséget megalapozó, érettségi és szakmai vizsgára, valamint felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás biztosítása, a munkába álláshoz és az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek nyújtása. Minőségcéljainkkal a Pedagógiai Programban megfogalmazott célok teljesülését kívánjuk elősegíteni. Iskolánk nyitott: a szülők felé a hagyományos és rendszeres kapcsolattartáson túl az SZM működtetésével a város, a régió felé szakmai, pedagógiai, szabadidős programokon keresztül felsőoktatás felé az akkreditációs megállapodások révén, nyíltnapokon, pályaválasztási programokon való részvétellel, és a turizmus-vendéglátás szakos főiskolai képzésben való jelentős közreműködéssel. a szakmai és szolgáltató szervezetek felé a képzés folyamatos megújítása érdekében a Zala Megyei Munkaügyi Központ felé a régió munkaerő-piaci igényeinek naprakész ismerete érdekében Iskolánkban tanulóközpontú, magas színvonalú, a munkaerőpiac igényeihez rugalmasan alkalmazkodó, a társadalom és az oktatás változásaira nyitott, eredményes és hatékony szakmai munka folyik. Az iskolai nevelő-oktató munka eredményeként kreatív, kommunikatív, a polgári életet megélni tudó, idegen nyelveket beszélő, művelt állampolgárokat képezünk. Az iskola toleráns, erkölcsös, fejlett érdekérvényesítő és együttműködési képességekkel rendelkező az egészséges életmódot ismerő és alkalmazó jó fizikai képességekkel rendelkező fitt szakembereket, polgárokat ad az ország számára. Céljaink eléréséhez kiemelten fontosnak tartjuk a kompetencia alapú oktatás eredményességéhez vezető tanulásszervezési eljárások alkalmazását

8 2.2 A fenntartói minőségpolitikában megfogalmazott elvárások, feladatok 1. Elvárások: Feladatok Értékelje tanterve beválását az iskolai célok tükrében. Sikerkritériumok várható eredmények A NAT minimum követelmény rendszerének legalább 80-90%-os teljesítése az osztály összetételének figyelembevételével. Az országos méréseken legalább az országos átlagot elérő teljesítmény. Eredmények ellenőrzése, értékelése, elemzése. Mit? Hogyan? 10. osztály tanulóinak országos kompetenciamérés eredmények Érettségi és szakmai vizsga eredmények. Az eredmények elemzése feladatok kijelölése. Kik végzik? Mérésértékelési csoport (MÉCS), Oktatási Hivatal, Foglalkozzon kiemelten a tehetségekkel, a hátrányos helyzetűekkel, a kisebbséghez tartozó tanulókkal. Fejlessze az oktatás tartalmát és kínálatát. Indítson személyiségfejlesztő programokat. Működtessen esélyegyenlőséget biztosító oktatási, nevelési programokat. Készítsen fel az élethosszig tartó tanulásra. Fejlessze magas szinten tovább a tanulói készségeket. Nyelvvizsga eredmények, OKTV, OSZTV eredményei. A lemorzsolódás a létszám 5% -a körüli legyen. A kisebbséghez tartozó tanulók tanulmányi eredményei összességében érjék el az átlagot. Tantervi innovációk, új szolgáltatások az iskolában. A hatásvizsgálatok eredményt mutatnak. Eredmény vizsgálatok mutatói esélyegyenlőséget jeleznek. Sikeres érettségi és szakmai vizsga. Önálló ismeretszerzési képességgel való rendelkezés. Statisztikák elemzése. Innovációs programok elemzése. Pályázatokon való részvétel eredményessége. Tanórai látogatások feljegyzései, vezetői beszámolók, intézményi mérések. Eredményvizsgálatok elemzése. Statisztika, intézményvezetői beszámoló. Képesség vizsgálatok eredményeinek elemzése. Igazgató, minőség fejlesztési csoport, MÉCS Igazgató, minőség fejlesztési csoport Igazgató, minőség fejlesztési csoport Igazgató, minőség fejlesztési csoport Igazgató, minőség fejlesztési csoport - 8 -

9 Tervezze az általános iskolás tanulók felvételi keretét. Segítse a pályaorientációt, pályaválasztást. Fejlessze szervezeti kultúráját a jó munkahelyi légkör érdekében. Készítsen hosszú távú humán erőforrás tervet. Működjön együtt a megelőző és követő oktatási-nevelési intézményekkel (általános iskolákkal, felsőfokú intézményekkel). Tartson partneri kapcsolatot a szülőkkel. Készítsen tervet a taneszköz ellátottság fejlesztésére, beszerzésekre. Kapacitásával gazdálkodjon hatékonyan. Tanügy igazgatási dokumentumok legyenek naprakészek és jogszerűek. A felvettek száma optimális legyen. Sikeres pályaválasztás, kevesebb munkanélküli. Az alkalmazottak 80%- a elégedett legyen. Optimális munkaerő kihasználás. Sikeres a beiskolázás, felvételi, ismerik és alakítják egymás elvárásait. Partneri kapcsolat alakul ki a szülők és az iskola között (ismerik és alakítják egymás elvárásait). Az eszközfejlesztési terv időarányos teljesítése. Törvény szerinti osztálylétszámok, a férőhely kihasználtsága optimális. A dokumentumok naprakészek és megfelelnek az aktuális jogszabályoknak. A terv és megvalósulás viszonya. Pályaválasztási statisztika elemzése Klíma vizsgálat. Továbbképzési terv, beiskolázási terv elemzése, foglalkoztatási előrejelzés készítése. Partneri visszajelzések elemzése. Jelentkezési és felvételi adatok elemzése. Visszajelzésekből készült intézményi beszámoló elemzése. Taneszköz ellátottság áttekintése. Igények felmérése. Statisztikai adatok, előrejelzések elemzése. Tantárgyfelosztás, normatíva igénylés ellenőrzése. A dokumentumok ellenőrzése. Intézmény Igazgató, minőség fejlesztési csoport Igazgató, minőség fejlesztési csoport Igazgató, minőség fejlesztési csoport Igazgató, minőség fejlesztési csoport Igazgató, minőség fejlesztési csoport Igazgató, minőség fejlesztési csoport Igazgató Igazgató 2. Feladatok Középiskola: Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma 8360 Keszthely, Mártírok útja

10 A Keszthelyi VSZK 1964 óta képez szakembereket a vendéglátás, idegenforgalom, valamint a kereskedelem területén. Az országban talán egyedülállóan négyszintű képzés (alap-, közép-, felsőfokú szakképzés, főiskolai képzés) valósul meg az intézményben. Fő feladat ezért a szakképzés további megerősítése, igazodás a szakképzésben megindult jelentős változásokhoz. Az intézmény fő feladatai Piacképes képzést valósuljon meg Tanulóik a társadalmi mobilitás igényei szerint képesek legyenek beilleszkedni a társadalomba és a munka világába Az iskolai nevelő-oktató munka eredményeként erkölcsös, kreatív, kommunikatív, a polgári életben eligazodni tudó, idegen nyelveket beszélő, megfelelő informatikai kompetenciával, szaktudással rendelkező, az egészséges életmódot ismerő és alkalmazó művelt állampolgárokat adjon az ország számára. Az informatika által kínált lehetőségek hatékony felhasználása az intézmény minden szintjén Az iskola, valamint kollégium informatikai eszközállományának folyamatos javítása, korszerűsítése, bővítése A térség munkaerő-igényének felmérése, annak folyamatos figyelemmel kísérése Decentralizált pályázatok, szakképzési hozzájárulások felhasználásával a gyakorlati oktatás hátterének biztosítása, fejlesztése Partneri együttműködés az Észak-zalai TISZK-el Az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek biztosítása mindenki számára az információs-kommunikációs technológiák széles körű alkalmazásával (a tanulást bevinni az otthonba). A tanulásban való részvétel fontosságának tudatosítása

11 Olyan szervezeti kultúra kialakítása, amely a gyorsan változó környezet igényeihez megfelelően alkalmazkodik, nyitott a változásokra A szakképzésben különösen fontos jelentőséggel bír a modulrendszerű szakképzésre való áttérés A szakképzés szerkezetének jelentős átalakulása elsősorban a Térségi Integrált Szakképző Központok (TISZK-ek) révén A kollégium fő feladatai Komplex személyiségfejlesztéssel a gyakorlati életben való eligazodás és felelős döntéshozás képességének kialakítása a tanulókban. Konstruktív életvitelre nevelés, a tanulók életkezdési esélyeinek növelése, tehetséggondozással, tanulmányaik megsegítésével. A kollégium saját bevételeinek növelése. 2.3 Pedagógiai minőségcéljaink Az iskolában folyó nevelőmunka értékközpontú. Az értékek létrehozásában és érvényesítésében teret kapnak: az emberi együttélés általánosan elfogadott szabályai a polgári társadalom normái az egyetemes és nemzeti kultúra értékei a közoktatási törvényben megfogalmazott normák. Ezek szerves egységet képeznek, működésük egy időben jelenik meg. Az iskolai nevelőmunka célja olyan értékek közvetítése illetve megerősítése, amelyek egyrészt a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, másrészt a tanulói és intézményi közösségben történő tevékenységet követően a családra, a szűkebb és tágabb társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak. Tanulóközpontúság Az iskola tiszteletben tartja a szülők gyermekeik nevelése iránti felelősségét és jogait. Céljaiból is fakadóan hangsúlyt helyez a tanulók jogainak teljes körű érvényesítésére és védelmére

12 Az iskola a szülők megbízottjaként törekszik a szülők által is helyesnek ítélt normák közvetítésére és erősítésére. Figyelembe veszi a szülők és diákok ez irányú jelzéseit, kész a jelentkező problémák megoldására. A humánus gyakorlat kialakítása és megőrzése, valamint a kölcsönösen gyümölcsöző diák-tanár kapcsolat nagy hangsúlyt kap. Az egészséges körülményeket és az életkorhoz illeszkedő terhelés feltételeit az iskola következetesen megvalósítja. Iskolánk kiemelten kezeli a kompetencia alapú tanulásszervezési eljárások bevezetését, alkalmazását. Szabadság Az iskola a tanórák idevonatkozó anyagrészeiben, az iskola tevékenységében és a nevelési elvek alkalmazásában a szabadság különböző területeken történt megvalósulásának társadalmi, történelmi (világ, európai és magyar történelem) vonatkozásait kiemelten kezeli. Az egyik ember szabadságának legfőbb korlátja a másik ember szabadsága, ezért iskolánkban azonos fontosságúnak tekintjük a szabadságot és a rendet, hogy valóságosan működjön a tolerancia, a személyiség tisztelete. Fontos szerepet kap az emberi méltóság, az egyéniség tiszteletben tartása, a kreativitás kibontakoztatása. Az uniformizálást, a személytelenséget teljességgel el kívánja kerülni az intézmény. Ez főként a pályaorientációban, a személyre szabott feladatokban, a sokrétű többletszolgáltatások közötti választási lehetőségekben, valamint az iskola jó hangulatának megteremtésében nyilvánul meg. A tanuló rendszeres és kielégítő információkat kap a személyét és tanulmányait érintő minden kérdésben. Szervezett formában gyakorolhatja egyetértési, döntési, véleményezési és javaslattételi jogait, a tanuló választhat és választható. Az iskolai kötelezettségek teljesítése nem sértheti a tanulók személyiségi, cselekvési szabadságát, családi és magánélethez való jogát. Ez az elv megnyilvánul a nevelés-oktatás menetének minden fázisában és az értékelésben is. Felelősség Mindannyian (felnőttek és diákok) felelősek vagyunk önmagunk, egymás és az iskola egészének fejlődéséért, az iskola értékeinek, jó hírnevének megőrzéséért, a vállalt, vagy ránk bízott feladatok felelősségteljes elvégzéséért. A nevelőtestület tagjai személyes példamutatással, illetve különböző pedagógiai eszközökkel és módszerekkel segítik a tanulók helyes szemléletének kialakítását. Az iskola dolgozóinak felelőssége, hogy a tanulók magatartásáról, tanulmányi munkájáról a közoktatási törvényben foglaltak szerint tájékoztassa a szülőket

13 Teljesítmény Az iskola maximálisan elősegíti és értékeli a kiváló teljesítményt. Minden feltételt biztosít az átlagos, és az átlag alatti teljesítményű diákok számára is eredményességük növelése érdekében. A teljesítmények következetes értékelésével motiválja a jobb eredmények elérését. Az iskola dolgozói figyelmet fordítanak arra, hogy az egyén képességeit kibontakoztathassa és hasznosíthassa közösségi és társadalmi szinten is. Az iskolai értékelés alapja az egyenlő elbírálás elve, de a pedagógiai szituációtól függően a pozitív diszkrimináció illetve a tanuló személyiség fejlődését jobban szolgáló elbírálásnak is helye van. Polgári értékek Az előzőekben említett, a polgári értékrendbe is illeszkedő tényezők mellett az iskola segíti a tanulók társadalomba való beilleszkedésének menetét, és hangsúlyt helyez az általános emberi európai nemzeti lakóhelyi identitás, valamint az e területeken létrejött történelmi értékek elfogadására és időszerű alkalmazására. A hazaszeretet - mint polgári erény - erősítése az iskolai nevelés egyik fontos célja. Az iskola elősegíti, hogy a tanulók személyiségének, alkotó életének tartalmas részévé váljanak a polgári vívmányok, a polgári szemlélet, a társadalmi hasznosság és a kiválóság. Az emberi együttélés, együttműködés minősége hat az iskolai tolerancia kialakulására, az intolerancia történelmi következményeinek mérséklésére és helyes értékelésére. Intézményünk fontos alapelve, hogy a fenti nevelési elvek tanulók érdekében történő alkalmazása csak akkor éri el a kívánt eredményt, ha az iskola és a szülők kétirányú és folyamatos kapcsolata is biztosított. A hagyományosan alkalmazott és bevált kapcsolattartási módszerek mellett ezért az iskola folyamatosan meggyőződik e feltétel megfelelő szintjéről, illetve az újítás lehetőségeiről. Iskolánk nyitott a társadalomban, a nagyvilágban újonnan keletkező olyan valóságos szakmai értékekre, amelyek az iskolai nevelési célok megvalósítására progresszíven hatnak

14 2.4 Szervezeti minőségcéljaink Iskolánk az elkövetkezendő 5 évben olyan szervezet kialakulását ösztönzi, ahol a dolgozók a minőség iránt elkötelezettek, segítőkészek a partnerekkel szemben, ahol a dolgozók elégedettek munkakörülményeikkel, amely képes az önmegújításra, az adott feladatok elvégzéséhez megfelelő szervezeti megoldások alkalmazására, amelynek légkörét a magas fokú együttműködés és nem az egymás rovására való versengés jellemzi, amelynek célja a konfliktusok feltárása és megoldása, amelyben a döntések a legideálisabb szinten hozhatók meg (felelősség, információ)

15 3 Az intézmény minőségirányítási rendszere 3.1 A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben A minőség elérésében, bármilyen minőségirányítási rendszerben gondolkodunk is, a szervezet vezetésének kulcsszerepe van. Ha az oktatási intézmény vezetője nem alkalmazza, nem sajátítja el a vezetőkkel szemben támasztott új követelményeket (lásd. a piramisokat) a szervezetnek esélye sincs eredményes, hatékony minőségirányítási program kiépítésére és napi alkalmazására. A reaktív és az alkotó vezető Reaktív vezető: vezető beosztottak mindenre maga akarja megadni a választ stílusára a közlés jellemző személyesen dönt mindenben kényszeríti a szervezetet a sikerre elemez, elemez, elemez gyengén motivál eléggé előítéletes beosztottjait utasításokra szoktatja fél, hogy elveszti az emberek feletti ellenőrzést gyorsan megszabadul azoktól, akik hibáznak Alkotó vezető: beosztottak vezetők nem törekszik arra, hogy mindenre saját válasza legyen figyelmesen hallgat másokra lehetőséget ad az embereknek, hogy maguk döntsenek húzza a szervezetet közös jövőkép felé hallgat a megérzéseire nyitott gondolkozású erősségek fokozására összpontosít arra nevel, hogy tanuljanak a hibáikból A minőségért elsősorban a vezetőt terheli a felelősség. A minőségbiztosítási rendszerek kidolgozásának és működtetésének első számú felelőse az intézmény igazgatója. Példamutatása és az a tény, hogy kiemelten kezeli ezt a kérdést, különös súlyt ad az ehhez kapcsolódó munkáknak. Elengedhetetlen a vezetői elhatározás, elkötelezettség. Felelősség terheli az intézmény vezetőjét a minőségbiztosítás iskolai rendszerének kiépítésében. Ennek megvalósítása érdekében:

16 Az intézmény vezetése kinyilvánította elkötelezettségét a minőség, a minőségfejlesztés terén. Betartja az intézmény működését szabályozó külső és belső jogrendszert, szabályozók előírásait Elkészítette Pedagógiai Programját ezt megfelelő időközönként felülvizsgálja éves munkatervét, minőségpolitikáját és minőségpolitikai célokat Kinevezi az intézmény minőségügyi vezetőjét Elkészíti az intézményi és munkatársi értékeléseket, szükséges beavatkozásokat kezdeményez Biztosítja mindezekhez a szükséges erőforrásokat Jogszerűség Az intézményvezetés fontosnak tartja, hogy az iskola életét szabályozó jogi dokumentumok törvények, különböző szintű rendeletek, a fenntartó, vagy az intézmény belső szabályzói minden munkatárs számára hozzáférhetőek legyenek, azokat mindenki ismerje meg, munkaköri feladatuk ezek betartása. Dokumentumok kiadása, kezelése 1. Az iskolába érkező hivatalos küldeményeket az igazgató bontja fel. 2. Minden beérkezett hivatalos iratot (ügyiratot), valamint az iskolában hivatalból kezdeményezett, intézkedést igénylő ügyiratot, jegyzőkönyvet iktatni kell. 3. Az iktatás az iktatókönyvben, naptári évenként újra kezdődő növekvő sorszámos rendszerben, az iratok beérkezése (kezdeményezése) sorrendjében történik. 4. Az iktatás során az iktatókönyv rovatait pontosan ki kell tölteni. Az ügyirat tárgyát úgy kell megállapítani, hogy az ügy lényegét röviden és szabatosan fejezze ki, és annak alapján a helyes mutatózás elvégezhető legyen. A naptári év végén az igazgató az iktatókönyvet az utolsó iktatás után aláhúzással, keltezéssel, az iskola kerek bélyegzőjével és névaláírásával lezárja. Az iktatókönyvet, ha abban elegendő hely van, több éven át lehet használni. 5. Az iskolában az iratkezelési szabályzat alapján történik az ügyiratok csoportosítása. 6. Az iratok elintézése és továbbítása: Postabontáskor a beérkezés dátumával az igazgató az iratot láttamozza. Ráírja az elintézésért felelőst, határidőt, ügyintézési teendőket. Az iskolatitkár a beérkezett iratokat iktatja. Elintézésért felelős személyeknek az ügyiratot kiadja, az irat határidőre történő elintézését figyelemmel kíséri. Végzi az iratok irattári lerakását. Az ügyiratokat kézbesítőkönyvvel vagy postakönyvvel továbbítja. Közlönyökre és szabályzatokra vonatkozó előírások Intézményünkbe az alábbi közlönyök járnak: Magyar közlöny felelős: igazgató, gazdasági vezető

17 Oktatási közlöny felelős: igazgatóhelyettesek A közlönyben megjelent változásokról a felelősök értesítik az érintetteket, melynek módszere a következő: Az érintettek tájékoztatása 2 héten belül történjen meg Sürgős esetekben fénymásolattal az érintetteket aznap vagy a következő munkanapon Mindenkit érintő kérdéseket heti (hétfői) vezetői megbeszélésen szóban megbeszéli, majd a megbeszélés egy példányát 2 hétre kell kitenni a faliújságra, melynek figyelemmel kísérése mindenki számára munkaköri kötelesség A technikai dolgozókat is érintő tételek esetén előre megbeszélt időpontban szóbeli tájékoztatás A közlönyökhöz a felelős személyek betekintést biztosítanak a könyvtári kölcsönzés lehetősége mellett. A különböző jogszabályokat az alábbi helyen lehet megtekinteni, kölcsönözni: Könyvtárban Pedagógiai program Házirend Kollektív szerződés Szervezeti Működési Szabályzat Gazdasági vezetőnél Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendeleteik Munka Törvénykönyve Ezen felül CD jogtár 1 felhasználós verziója üzemel a Gazdasági Hivatalban. A jogi követelmények betartását a vezetői ellenőrzésekkel támogatja az iskolavezetés Tervezés Az iskolát kiemelt céljai, alapfeladatai egyedivé, mássá, az iskolahasználók számára megkülönböztethetővé teszik a középiskolák között. Célunk olyan tervezési struktúra kialakítása, mely eszköz lehet a kiszámítható, ellenőrizhető, egyenletes iskolai munkában, és biztosítja a megfelelő gyermeklétszámot. Az iskola stratégiai céljai a következők: A minőségcélokban megfogalmazott értékek közvetítése a tananyagon, a személyes példamutatáson, az iskola egészén keresztül. Az ismeretközvetítés tanulóközpontúságával magas színvonalú, a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó, az oktatás változásaira nyitott, eredményes és hatékony szakmai munka megvalósítása. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eredményeként kreatív, kommunikatív, a polgári életet megélni tudó, idegen nyelveket beszélő állampolgárok képzése. Az iskola toleráns, erkölcsös, fejlett érdekérvényesítő és együttműködési képességekkel rendelkező szakembereket adjon a magyar társadalom számára. Az iskola alapcéljának tekinti az intézményben tanítók szakmai továbbképzéseinek biztosítását. A tantestület törekszik a folyamatos képzés (külső, belső, önképzés) során mindazon

18 kompetenciát elsajátítani, amellyel hatékony kompetenciafejlesztést tud végezni, különös tekintettel az IKT alkalmazására. Korszerű vendéglátó, idegenforgalmi, kereskedelmi elméleti és gyakorlati szakmai műveltséget biztosítson. Logikusan gondolkodó, jó problémamegoldó készséggel, a társadalomban elvárt magas szintű informatikai tudással rendelkező tanulókat képezzen. Korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek biztosítása az önálló egészséges életvezetéshez. A testi nevelés emelje magas szintre a tanulók fizikai képességeit, személyiségüket fejleszsze. Környezetkímélő magatartás megvalósítása egyéni és közösségi szinten egyaránt. Különböző szociális és kulturális háttérrel rendelkező tanulók esélyegyenlőségének biztosítása. Az intézmény által megfogalmazott minőség folyamatos biztosítása a rendszeres, következetes ellenőrzés, mérés, értékelés alkalmazásával Az iskola eszközállományának folyamatos javítása, korszerűsítése, bővítése. Az intézményi célokból eredő, nevelő-oktató munkánkkal kapcsolatos feladatainkat, illetve végrehajtásukat az alábbiak szerint határozzuk meg: Rövid távú feladatok (1 év) Differenciált képességfejlesztés biztosítása Iskolai rendezvények, megemlékezések szervezése, lebonyolítása Versenyekre felkészítés, versenyeken való részvétel biztosítása Tanulmányi kirándulások, színház- és múzeumlátogatások szervezése Drog- és bűnmegelőzési programok szervezése Pályázatok figyelése és elkészítése Szakmai tanártovábbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon való részvétel biztosítása, az iskola igényeinek figyelembe vételével Szakmai munkához nélkülözhetetlen szakfolyóiratok, szakkönyvek biztosítása Iskolai sportnapok szervezése A mindennapos testedzés biztosítása Elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása az egészség védelme és megőrzése érdekében Iskolai támogatások rendszerének kidolgozása Mulasztások következetes számonkérése A kompetencia alapú oktatás implementációja Középtávú feladatok (2-3 év) Pályaorientációs feladatok ellátása 10. évfolyam, 12. évfolyam és szükség szerint 13. és 14. évfolyam végén Érettségi rendszerének az átalakulása Idegen nyelv oktatásának fejlesztése Nevelést-oktatást segítő eszközök korszerűsítése, bővítése, karbantartása, pótlása Hosszú távú feladatok (3 éven túli) Érettségi és szakmai vizsgára való felkészítés

19 Továbbtanulásra való felkészítés Munkába álláshoz szükséges ismeretek megszerzésének elősegítése Az iskolai sportegyesület hatékony működtetése Munkánkat környezetünk tisztántartásával, megóvásával végezzük Tiszta, rendes környezet iránti igény kialakítása A pedagógiai feladatok megvalósításának alapvető színterei: a tanítási órák, a tanítási órán kívüli foglalkozások, a felzárkóztató foglalkozások, a differenciált képességfejlesztések, az osztályfőnöki órák, a diákönkormányzati tevékenységek, az iskolai rendezvények, a tanulmányi kirándulások, diák sportegyesület szakosztályi foglalkozásai, versenyei, sportórái. Az iskolában folyó tartalmi munkát meghatározó alapdokumentum az iskola Pedagógiai Programja. A Pedagógiai Programban rögzített alapelvekre épül az intézmény minőségpolitikája és az ehhez kapcsolódó minőségcélok rendszere, melyet jelen dokumentum bont ki részletesen. A Pedagógiai Program alkotja az intézményvezetői pályázat tartalmi véleményezésének alapját is. A Pedagógiai Program alapján történik a helyi képzési kínálat tervezése. A fenti stratégiai terveket az éves munkatervek bontják le operatív feladatokra. Tanév elején a munkaközösségek áttekintik a rendelkezésre álló taneszközöket, szükség esetén az intézmény beszerzi a kompetenciafejlesztés eredményessége szempontjából megfelelő tankönyveket, tanári és tanulói segédanyagokat. A tanév során a pedagógusok megismerik és kipróbálják a kompetencia alapú oktatási programcsomagokat. A munkaközösségi éves tervekben prioritást kapnak a kompetenciafejlesztéssel kapcsolatos feladatok, módszerek. Az ÖMIP által előírt feladatokkal összefüggésben az team intézkedési terveket készít, amelyek megjelennek az éves munkatervükben Vezetői ellenőrzés és értékelés Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, értékelési rendszere Ellenőrzés és értékelés A fogalmak között jelentős átfedés van, azonban mégsem azonosak. Az értékelést az alábbiak különböztetik meg az ellenőrzéstől: Az értékelés középpontjában minden esetben az eredményesség és a minőség áll, célja ezek javítása, az iskola egészének vagy egyes elemeinek, funkcióinak a fejlesztése. Az értékelés az ellenőrzéssel szemben nem szabályoknak való megfelelés, hanem az eredményesség és a minőség vizsgálatára irányul. Az értékelés eredményei nem csak néhány felelős vezető személy érdeklődésére tarthatnak számot, mint az ellenőrzés esetében, ezért az értékelés gyakran nyilvános. Értékelés és minőségbiztosítás

20 Az értékelés legfontosabb funkciója a minőség biztosítása és fejlesztése, mégsem azonos fogalmak. A minőségbiztosítás tágabb fogalom: minőségbiztosítás az iskola egyes elemeinek működésébe beépülve folyamatosan elősegíti a minőségi elvek érvényre jutását. Azaz ne csak vizsgák idején értékeljünk, hanem a szervezeti működés és a pedagógiai folyamat minden pontján. Mérés Az intézményi munka ellenőrzésének, értékelésének egyik legfontosabb eszköze. A tantárgyi mérések mellett egyre több lehetőség van kipróbált mérési eszközökkel pedagógiai mérések elvégzésére is. Több ponton elvégzett méréssel becsülhető az ún. hozzáadott pedagógiai érték. Az országos kompetenciamérések mellett az iskola vezetése elkötelezett e mérések mélyebb megismerése, és helyi alkalmazása mellett. Az intézmény hosszú távú célja továbbá kialakítani azt az indikátorrendszert, amelynek keretében adatgyűjtést, adatfeldolgozást végez. Ellenőrzés A törvényességgel és az iskolai szabályoknak (normáknak) való megfelelés. Az ellenőrzés területe többszintű: KÜLSŐ - ágazati ellenőrzés (Oktatási Minisztérium) OKÉV szakértők bevonásával) fenntartói ellenőrzés (szakértők, gazdasági vezetők, jegyző...) BELSŐ (intézményszintű) ellenőrzés. AKI végzi az ellenőrzést Vezetők: - igazgató - igazgatóhelyettes, gyakorlatioktatás-vezető - szakmai vezető (a kompetencia alapú oktatásba bevont pedagógusokat) - belső ellenőr AKIT ellenőriz - pedagógusokat - technikai dolgozókat - tanulókat AMIKOR történik az ellenőrzés - a tanév rendjéhez kötött ellenőrzési pontok (tanévkezdés, félévi értékelés, tanév zárása) - tevékenység befejezésekor (kimenet szabályozás). - tevékenység közben (folyamatellenőrzés). AMIT ellenőriz Intézményműködést: - szakszerű, törvényes működést, - takarékos gazdálkodást, - gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat,

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A 11/2008(III.29.) OKM rendelet alapján átdolgozott Intézményi Minőségirányítási Program A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY 133. (5) SZERINT A KÖZOKTATÁSI

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Neumann János Középiskola és Kollégium

Neumann János Középiskola és Kollégium A Neumann János Középiskola és Kollégium (3300 Eger, Rákóczi út 48.) Minőségirányítási Programja Eger, 2010. május 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. Az intézmény bemutatása és az Iskola rövid története...

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900 Makó, Kálvin tér 6. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2007. augusztus 15. TÁRGYMUTATÓ 1. Helyzetelemzés 2. Az intézményi

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

Minőségirányítási program

Minőségirányítási program Minőségirányítási program 2007 TARTALOMJEGYZÉK 1. Küldetésnyilatkozat... 3 2. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola felépítése... 3 2.1. Békéscsabai Központi Szakképző Iskola tagintézményei és feladatai...

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét.

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító )..

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Program Készült: 2010 Intézményi Minőségirányítási Program

Részletesebben

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése Tartalomjegyzék:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM A Penta Akadémia Alapítvány által fenntartott MAGYAR ÜZLETEMBERKÉPZŐ Szakközépiskola BUDAPEST-KAPOSVÁR-PÉCS INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2008-2012. A nevelőtestületi jóváhagyást követően a dokumentumot

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben