2008. október HÍRLÁNC

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. október HÍRLÁNC"

Átírás

1 2008. október HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési, módszertani, szervezeti változások; közoktatási intézményi átszervezések: összevonások, megszüntetések, átalakítások. Mindezek jellemzők a XXI. század eddigi éveinek óvodáira, iskoláira. Az iskolák, a vezetők és a pedagógusok reagálnak a változásokra. De hogyan? A konferencia célja, hogy választ keressen az alábbi kérdésekre: Hogyan feleljünk meg a folyamatos változásoknak? Az oktatásirányítás elképzelései, tervei hogyan jelennek meg a közoktatásban, hogyan hatnak a közoktatás szereplőire: vezetőkre, pedagógusokra? A válaszok megadásához áttekintjük az eddig megtett utat, az elkövetkezendő feladatokat. Vajon valóban megoldhatók a problémák a kijelölt stratégiával? Nem várunk el túl sokat az iskolától a társadalmi feszültségek leküzdésében? Az iskolai vezetés milyen mértékben tudja összeegyeztetni az elvárásokat és lehetőségeket? A pedagógusok akarnak-e, tudnak-e részt venni a fejlesztésekben? Képesek-e helytállni a nap, mint nap történő megújulási folyamatban? A kutatással, az oktatásirányítással foglalkozók, a fejlesztő és gyakorlati pedagógusok előadásai, mind ugyanazt a kört próbálják körüljárni: meg tud-e felelni a közoktatás a változások által indukált kihívásoknak, amely megfelelés a társadalmi-gazdasági fejlődés, a globális alkalmazkodás alapfeltétele. Tervezett előadások 1. nap Helyzetkép jövőkép 1. Társadalmi problémák megjelenése az oktatásban 2. A közoktatás a XXI. század elején 3. Jövőtervezés fejlesztési irányok 4. A kiemelt közoktatási feladatok megvalósítása az elkövetkező időszakban 2. nap Pedagógiai fejlesztések, fejlesztési tervek 1. Az esélyegyenlőségi elvű támogatáspolitika megjelenése az ÚMFT oktatási fejlesztéseiben 2. A TÁMOP "21. századi közoktatás" kiemelt projekt és a hálózati tanulás 3. Az Educatio Kht. szerepe a TÁMOP tartalomfejlesztést célzó pályázatok megvalósításában 4. Digitális kompetencia-fejlesztés a 21. századi közoktatási innováció szolgálatában 5. A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelését támogató fejlesztések színterei A pedagógus és a változások 1. Nemzetközi kitekintés 2. A pedagógus szerepe a közoktatási fejlesztési folyamatban 3. A pedagógus: szakmai minőség, személyes hitelesség 4. Tanári szerepek, viselkedések a. Miben hihet a pedagógus? 1

2 HÍRLÁNC október 3. nap A vezetés szerepe, lehetőségei 1. Fókuszban a vezető feladat, felhatalmazás, felelősség 2. Vezetői tapasztalatok a gyakorlatból 3. Hogyan lehet kedvezőtlen társadalmi-gazdasági környezetben eredményes vezetőnek lenni? Az előadások tervezett előadói: Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke Lannert Judit vezérigazgató,tárki-tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt. Radó Péter oktatáskutató Hámoriné Váczy Zsuzsa osztályvezető, Oktatási és Kulturális Minisztérium Környei László ügyvezető igazgató, Commitment Köznevelési Kht. dr. Setényi János ügyvezető, Expanzió Humán Tanácsadó Kft Baráth Tibor oktatási igazgató, Közoktatási Vezetőképző Intézet Cseh Györgyi ügyvezető, vezető tanácsadó, Qualitas T&G Kft. Szabó Győzőné igazgató, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Bognár Mária programvezető, Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Loránd Ferenc kandidátus, az Országos Köznevelési Tanács elnöke Kerekes Gábor ügyvezető igazgató, EDUCATIO Kht. Kovács Gábor igazgató, Esélyegyenlőségi Igazgatóság Puskás Aurél fejlesztési igazgatóhelyettes, Közoktatási Igazgatóság Orosz Lajos Közoktatási Igazgatóság; szakmai igazgatóhelyettes Könczöl Tamás igazgató, E-Learning Igazgatóság Kapcsáné Németi Júlia Inklúziós Pedagógiai Fejlesztési Iroda vezetője, Közoktatási Igazgatóság Hegyiné Mladoniczki Éva igazgató, Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Matókné Misóczki Mária igazgató, Garay János Általános, Művészeti és Sportiskola Pedagógiai Szakmai Szolgáltató, Szekszárd Ritter Attila igazgató, Janus Pannonius Gimnázium, Pécs A konferencia időpontja: november Helyszíne: Lillafüred, Hotel Palota Szállás: Hotel Palota Jelentkezési határidő: november 3. Jelentkezési lap és a program az intézet honlapjáról letölthető (www.borsod-ped.hu). Várjuk mindazokat, akik érdeklődnek a konferenciánk iránt, keresik a közoktatás előtt álló feladatok legjobb megoldási lehetőségeit. 2

3 2008. október HÍRLÁNC JELENTKEZÉSI LAP VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK Lillafüred, november Név (nyomtatott betűkkel):..... Munkahely: Levelezési cím:... A számlát az alábbi címre kérem:..... Telefon: Fax:.... Szolgáltatások Nov. 25. Nov. 26 Nov. 27 Összeg Szállás 2 ágyas, fürdőszobás szobában (9.500,-Ft/fő/éj) 1 ágyas, fürdőszobás szobában (korlátozott számban) (15.500,-Ft/fő/éj) Ft Ft Ebéd (3.500,-Ft/fő/alkalom) Ft Étkezés Fogadás (5.000,-Ft/fő) Vacsora (3.500,-Ft/fő) Ft Ft A továbbképzés részvételi díja ,-Ft/fő (1. nap 7.000,-, 2. nap ,-, 3. nap 5.000,- Ft) Áraink a 20%-os ÁFA-t nem tartalmazzák! Összesen: Ft Kérjük, jelezze, hogy dohányzik θ igen θ nem vegetáriánus étkezést igényel θ igen θ nem szobatársnak kérem:... hányadik alkalommal vesz részt a lillafüredi konferencián: A konferencia költségét számlánk átvétele után 8 napon belül kérjük kiegyenlíteni november 3-a után a részvétel lemondása 25 % kezelési költség felszámolásával lehetséges. Jelentkezést és lemondást csak írásban fogadunk el! Tudomásul veszem, hogy a jelentkezés november 3-ig mondható le. Vállalom, hogy a határidőn túl történő lemondás esetén a fenti kezelési költséget befizetem jelentkező aláírása 3

4 HÍRLÁNC október A K T U Á L I S T O V Á B B K É P Z É S E K A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézetben 2008 őszén induló akkreditált pedagógus-továbbképzések A kooperatív tanulás Alapítási engedélyszám: OM 298/57/2006. Indítási engedélyszám: OM 298/57/2006. A továbbképzés időpontja: október november Jelentkezési határidő: folyamatosan (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja Az általános iskolában dolgozó pedagógusok felkészítése a kooperatív tanulás gyakorlati alkalmazására. A kooperatív tanulás elméletét adó társadalomfilozófiai és szociálpszichológiai alapoknak, a korszerű stratégiai oktatási módszerek alapelveivel, az együttműködő tanulás módszereinek, szervezésének, tervezésének, az oktatás folyamatában való alkalmazás lehetőségeinek, valamint a pedagógus-szerep új dimenzióinak megismertetése. A kooperatív tanulásirányításhoz szükséges alapvető készségek, jártasságok és képességek kialakítása. Az elméleti ismereteknek részben kooperatív saját élményű feldolgozásán keresztül gyakorlati tapasztalat nyújtása. 4

5 2008. október HÍRLÁNC Az előírt tartalmai követelmények az alábbiak megismerése, értelmezése, alkalmazása: A kooperatív tanulás társadalmi és szociálpszichológiai hátteréül szolgáló korszerű elméletek. A korszerű stratégiai tanítási tanulási módszerek főbb jellemzői A kooperatív tanulás fejlesztő hatásának mechanizmusa A csoportalakítás, a csoportfejlesztés, a kommunikáció- és gondolkodás-fejlesztés, a tanulóknak szóló visszajelzés korszerű módszerei, valamint az oktatási folyamatban alkalmazható kooperatív tanulási módszerek Az előírt formai követelmények Minimális részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 90 százaléka. A tematikai egységenként értékelés visszajelzés-jellegű, kritérium az aktív részvétel és a csoporttagokhoz való kooperatív viszony. Záródolgozatként óratervezet benyújtása, valamint tesztlap kitöltése. A továbbképzési órákat tartják: dr. Balogh László, Turmezeyné dr. Heller Erika Kötelező szakirodalom Balog László (2006): Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. Urbis Könyvkiadó, Bp. I-V. rész, o. (össz.: 66. oldal) N. Kollár Katalin Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Bp fejezet, o. (össz.: 171. oldal) Ajánlott szakirodalom Balogh László (2000): Tanulási stratégiák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai alapjai. Kossuth Egyetem Kiadó, Debrecen. Horvát Attila (1994): Kooperatív technikák. OKI, Bp. Kagan, Spencer (2001): Kooperatív tanulás. Önkonet Kft., Bp. Roeders, Paul (1997): A hatékony tanulás titka. Calibra Kiadó, Bp. Vastagh Zoltán (1999): Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs. A hallgatók saját eszközei Papír, íróeszköz, színes ceruza, vagy toll, vagy filctoll (4 szín), kötelező irodalom. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. 5

6 HÍRLÁNC október Az egyéni tanulási stratégiák fejlesztése Az alapítási engedély száma: OKM-2/19/2006. Az indítási engedély száma: OKM-2/19/2006. Jelentkezési határidő: folyamatosan (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja A különböző közoktatási és tanácsadó intézményekben dolgozó pedagógusok, pszichológusok, felkészítése a tanulók egyéni tanulása során megfigyelt (és/vagy a tanuló és/ vagy a szülők, és/vagy a pedagógusok által jelzett) tanulásmódszertani problémák feltárására és korrigálására. Cél, hogy a résztvevők képesek legyenek az egyéni tanulásmódszertani problémákat önállóan diagnosztizálni, a diagnosztizálás alapján az egyéni tanulást segítő fejlesztési tervet összeállítani, s megvalósítani, továbbá az ehhez szükséges terminológia- és eszközrendszert adekvátan kiválasztani és használni. Az előírt tartalmi követelmények Tanulásdiagnosztikai kompetencia: konkrét ismeretekkel és gyakorlati jártassággal rendelkezzenek a hazai gyakorlatban alkalmazott tanulásdiagnosztikai eszközöket illetően (pl. milyen változókat mérnek, hány évesek körében használhatók, milyen tanulás módszertani problémák feltárásár és milyen fejlesztési célok megfogalmazására alkalmasak, hogyan kell használni azokat stb.). Tanulásmódszertani kompetencia: a konkrét ismeret szintjén és a jártasság szintjén is sajátítsanak el az egyéni tanulásfejlesztésben alkalmazható tanulási módszereket. Tanulásfejlesztési kompetencia: képesek legyenek a diákok körében a tanulásdiagnosztika és a tanulás módszertani fejlesztés átfogó megtervezésére, megvalósítására; a diagnosztika során feltárt tanulási problémák korrigálására alkalmas tanulási módszerek kiválasztására, nevelésére és oktatására. A képzésben való részvétel feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus-képesítés. A program tematikája A képzés indokoltsága: a pedagógiai, pedagógia-pszichológiai szakirodalomban több évtizede visszatérő motívum, hogy a tanulók többsége inadekvát, felszínes, javarészt reproduktív tanulási módszereket alkalmaz. E tanulási problémák jelentős része azonban feltárható, s megfelelő fejlesztőeljárások révén korrigálható! 6

7 2008. október HÍRLÁNC Az első tematikai egység a tanulásdiagnosztika és-fejlesztés alapfogalmait és elméleti hátterét járja körül. Megismerkedünk a tanuláselméletek,- modellek fogalmával, valamint a tanulási taktika, stratégia, stílus fogalmával. Külön figyelmet fordítunk a tanulás IPOO-modelljére. A következőkben tanulásdiagnosztikával kapcsolatosan az alábbi kérdések kerülnek megvitatásra. Mi a tanulásdiagnosztika célja? Milyen módszerei vannak a tanulásdiagnosztikának? Milyen előnyei és hátrányai vannak az egyes módszereknek? Hogyan kell használni a tanulásdiagnosztikai megfigyelési szempontsorokat, kérdőíveket, teszteket, interjú és tartalomelemzés módszereket? Hogyan mérhető a tanulók teljesítménye az IPOO-modell egyes fázisaiban? Az utolsó tematikai egység a tanulásfejlesztésre koncentrál. Olyan kérdések merülnek itt fel, mint: Milyen módon fejleszthető a tanulás? Hogyan fejleszthető a tanulás input (információbemenet) fázisa? Hogyan fejleszthető a tanulás output (feleléssel, dolgozatírással stb., tehát információprezentációval jellemezhető) fázisa? Melyek a tanulásszervezés fejlesztésének lehetőségei? A hallgatók saját eszközei: papír, íróeszköz. A tanúsítvány kiadásának feltételei az összóraszám 90 %-án való részvétel az ellenőrző feladatok elvégzése a záródolgozat követelményeinek teljesítése A képzés sikeres teljesítésének igazolása: tanúsítvány A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. Vizsga közben 7

8 HÍRLÁNC október Az 5-6. évfolyamon tanító pedagógusok felkészítése a bevezető kezdő szakasz utáni átmenet megkönnyítésére, az eredményes képességfejlesztésre (pedagógiai, pszichológiai, módszertani ismeretek) Az alapítási és indítási engedély száma: OKM-3/141/2007. Jelentkezési határidő: folyamatosan (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 120 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. A képzés költsége: létszámtól föggően Ft/fő A továbbképzési program alapítója: OKÉRT Oktatási és Szolgáltató Bt. A program ismertetése A tanítási tanulási folyamatban hosszú távon az vezet eredményre, ha az oktatási intézmények céljaiban és gyakorlatában prioritásként jelenik meg a tanulók készségeinek, képességeinek fejlesztése. A bevezető kezdő szakasz utáni 5-6. évfolyamon történő oktatásban az átmenet problémáira a pedagógiai gyakorlatban ma még kevéssé van válasz. Ezért is, és a kompetenciamérések többnyire lehangoló eredményei miatt nagy szükség van a fejlesztésre, javításra. Erre reagál a törvényi szabályozás, amikor kimondja az 5-6. évfolyamos átmenet idejére a nem szakrendszerű oktatás bevezetését. A 120 órás akkreditált képzés célja, hogy a hat-tizenkét éves korosztály életkori sajátosságainak megfelelő pedagógiai pszichológiai ismeretek elsajátításával, hatékony módszerek megismerésével az átmenetben érintett pedagógusok felkészüljenek a képességfejlesztő pedagógiai tevékenységre. A képzés során olyan témák feldolgozására kerül sor, mint a nem szakrendszerű oktatás szabályozási háttere (jogszabályok, NAT), a tanulás pszichológiai feltételei (a 6-12 éves korosztály életkori sajátosságai, a kognitív funkciók zavarai, a tanulói megismerés, a motiváció), a megváltozott pedagógus szerep pedagógus kompetenciák (a hatékony tanulást segítő tanári viselkedésmódok, csoportismeretek, konfliktus-felismerés- és kezelés, pedagógus kommunikáció), pedagógiai módszertani ismeretek, a tanulási folyamat szervezése és irányítása (a képességek eredményes fejlesztése, a differenciált oktatás, a kooperatív oktatás), a tanulás tanítása (tanulásmódszertan), a tanulók értékelése (szöveges értékelés). Cél, hogy a pedagógusok saját élményű tanulás útján jussanak azokhoz az ismeretekhez, amelyeket pedagógiai munkájuk során hasznosítani fognak. A képzés gyakorlatorientált, az alkalma- 8

9 2008. október HÍRLÁNC zott munkaformák közül a legjelentősebb részt a kiscsoportos foglalkozások, a munkáltatás teszi ki. Az elmélet - gyakorlat aránya: 32 óra/ 88 óra. Az előadások az új ismeretek közvetítésén túl a fogalmi rendszer tisztázására szolgálnak. A továbbképzés sikeres teljesítésének feltétele záródolgozat írása és annak szóbeli bemutatása, megvédése. A záródolgozat: 3-4 órát lefedő modulvázlat elkészítése (követelmények: fejlesztendő kompetenciák, tevékenységek, módszerek, tanulói értékelési módok megjelölése). A dolgozat értékelési szempontjai: összhang a fejlesztés módszerek értékelés között, kapcsolódás a NAT fejlesztési feladatokhoz, a fejlesztés sorrendjének egymásra épülése, indokoltsága. A hallgatók folyamatosan részt vesznek a csoportok munkájában, választott témában legalább egy alkalommal prezentálnak. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. A médiatár legújabb szerzeményei Tapasztalatok a gyermekbántalmazásról avagy az agresszió láncreakciója. Miskolc: Tabula Rasa Pedagógiai Közhasznú Alapítvány, Gósy Mária, Imre Angéla: Beszédpercepciós fejlesztő modulok. Budapest: Nikol Kkt Czigler István: A figyelem pedagógiája. Budapest: Akadémiai Kiadó, Csépe Valéria: Az olvasó agy. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005 Budapest: Akadémiai Kiadó, Bíró Kata (szerk.): Agresszió az iskolában és a jog? Helyzetkép, diagnózis, módszerek és eljárások. Budapest: Jogismeret Alapítvány, szeptember 19. Integráció és inklúzió: fejlesztő módszerek a közoktatásban. Budapest: Trefort Kiadó, Zrinszky László: Tájékozódás, tanulás, tudás. Budapest: Urbis Kiadó, Tóth Kinga Dóra: Sikeres cigányok identitása Angliában és Magyarországon. Budapest: L Harmattan, szeptember 19. Koncz István: Kamasz kapaszkodó. Budapest: Urbis Kiadó, Nagy Andor: Médiaandragógia. Budapest: Urbis Kiadó,

10 HÍRLÁNC október A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása óvodai programcsomag A továbbképzés indítási engedély száma: OKM 4/65/2006. A továbbképzés időpontja: október október Jelentkezési határidő: folyamatosan (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. A képzés költsége: ,- Ft/fő A továbbképzés célja Cél a kompetencia alapú óvodapedagógiai elmélet és gyakorlat meghonosítása a magyar óvodákban. Az óvodapedagógusok megismerik a kompetencia alapú programcsomag témaköreinek (óvoda-iskola átmenet, inkluzív pedagógia, játék, érzelmi, erkölcsi nevelés) elméleti, pedagógiai, szakmai hátterét. Betekintést kapnak az óvodai programcsomag fejlesztési feladataiba, felkészülnek a programcsomag adaptálására, az adaptálás minimális tartalmi-formai követelményeire, és ezek alkalmazására: a szakmai koncepció sértetlensége, az alapelvek tiszteletben tartása, a szerkezeti felépítés megtartása, a gyermekek fejlődésének nyomon követése, programbeválási és témakör értékelési szempontok követése, az új elemek beillesztésének formai, tartalmi, didaktikai követelményei, arányos tématervek, a komplexitás, a tárgyi koncentráció biztosítása, egységes szerkezeti megjelenítése. A továbbképzés formai követelményei Minimális részvétel a továbbképzésen: az összes óraszám 90 százaléka. Ellenőrző feladatok elvégzése, munkaformákon való részvétel. Záró dolgozat készítése A kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése saját óvodámba/csoportomba címmel. A továbbképzés tartalmi követelményei - Ismerje a kompetencia alapú óvodai programcsomag fogalmát, szerkezetét, tartalmi jegyeit. - Ismerje a kompetencia alapú programcsomag alapelveit és annak tartalmát, valamint a felépítését. - Legyen tájékozott a programcsomag tartalmi elemei (szükségessége, tartalmi szabályozórendszerrel való kapcsolódásai, összetevői, jellemzői, típusai, lehetőségei, a helyzetértékelés, a fejlesztés céljai, feladatai) között. - Ismerje a komplex fejlesztési terv, tématerv, téma, anyag egymásra épülését. - Ismerje a programcsomag témaköreit (óvoda-iskola átmenet, inkluzív pedagógia, játék, érzelmi, erkölcsi nevelés), azok célját, feladatát, témakör beválási szempontjait. 10

11 2008. október HÍRLÁNC - Legyen képes a komplexitást, az integrációt, az inklúziót, a differenciálást helyesen értelmezni. - Tudja az adaptálás módszerét, figyelembe véve az adaptálás követelményeit, a programcsomag sérthetetlenségét és az óvoda helyi sajátosságait. A továbbképzési órákat tartja: Bredács Éva intézeti munkatárs A továbbképzés rövid tematikája A továbbképzés a magyar óvodapedagógia hagyományaira, eddigi eredményeire épít, és a fejlesztését kívánja elérni. A program lényege a gyermekre irányuló figyelem, a fejlesztési lehetőségek által szabályozott tanítási stratégiák elterjesztése. A készségek, képességek egyéni kifejlődését támogató stratégiák és módszerek jellemzik. A képzés során megismerhető programcsomag hozzájárul az óvodapedagógia módszertani megújulásához. Az óvodapedagógusok megismerik a kompetenciaalapú óvodai programcsomag témaköreinek elméleti, pedagógiai, szakmai hátterét. Betekintést kapnak az óvodai programcsomag fejlesztési feladataiba, felkészülnek a programcsomag adaptálására, az adaptálás minimális tartalmi és formai követelményeire, az adaptálás módszereire és az alkalmazására. Az adaptálás során figyelembe veszik a programcsomag sérthetetlenségét és óvodájuk helyi sajátosságait. Megismerhetővé válik számukra az oktatási környezet és a programcsomag viszonya, a programcsomag specialitásai és metodikája. Tájékozottságot nyernek a programcsomag szerkezete, tartalmi elemei, alapelvei, felépítése, témakörei, a témakörök céljai, feladatai, beválási szempontjai területén. Megismerik a Komplex fejlesztési terv, tématerv, téma, anyag egymásra épülését. Módjukban áll a továbbképzésen elhangzott komplexitás, integráció, inklúzió, differenciálás értelmezését összevetni a saját értelmezésükkel. Korszerű értelmezéssel ismerkedhetnek meg a játék-érzelemerkölcs hármas egységének bemutatása kapcsán. A továbbképzések időtartamának 53 százalékában a kompetencia alapú oktatási programcsomag pedagógiai-szakmai-pszichológiai hátterét bemutató előadásokra kerül sor, 47 százaléka pedig sajátélményű műhelymunka. Különösen nagy szerep jut a saját élmények és produktumok elemzésének. Az ismeretek közlése előadások és irányított beszélgetések formájában, informális keretek között történik. A műhelymunka problémamegoldó jellegű feladatokat foglal magában, melyekben nagy szerep jut az eddigi tapasztalatoknak és a képzésen szerzett élményeknek is. A továbbképzésen folyamatosan lehetőséget adunk a felmerülő kérdések megvitatására, megválaszolására. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. 11

12 HÍRLÁNC október A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértésszövegalkotás programcsomag az 1-4. évfolyamon Az alapítási engedély száma: OM 298/45/2006. Az indítási engedély száma: OKM-4/75/2006. Jelentkezési határidő: folyamatosan (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. A képzés költsége: ,- Ft/fő A továbbképzés célja A továbbképzés a pedagógusokat felkészíti arra, hogy képesek legyenek a közoktatási intézményekben a kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazására. A szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú oktatási programcsomag elméleti, pedagógiai, pszichológiai, szakmai, módszertani hátterének, dokumentumainak, fejlesztési feladatainak, a modulok használatának elvi és gyakorlati megismertetése. A képzés arra irányul, hogy a hallgatók alkalmassá váljanak az oktatási programcsomag helyi viszonyokra történő adaptálására, a különböző műveltségterületeken a kompetenciafejlesztésre. A továbbképzés lehetőséget ad a szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú oktatási programcsomag jellemzőinek megismerésére, miszerint a kisiskolások nevelésének legkiválóbb hagyományait megőrizve és továbbfejlesztve, az alternatív pedagógiák jól bevált gyakorlati tapasztalatait felhasználva, egyúttal a neveléstudomány legújabb eredményeire is építve új utakat keres a kisiskolások kommunikációs kultúrájának, a szövegértés, szövegalkotás kompetenciaterületének a mainál eredményesebb fejlesztéséhez. A továbbképzés formai és tartalmi követelményei Formai követelmények Részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 100 %-a. A műhelymunkában való részvétel. Záródolgozat terjedelme legalább 10 oldal. A leadási határidő: a továbbképzés befejezése után 30 napon belül. Tartalmi követelmények Ismerje a kompetenciafejlesztés fogalmát és lehetőségeit. Ismerje a szövegértés-szövegalkotás kezdőszakaszának kompetenciaterületén elkészült oktatási programcsomagok elméleti hátterét, fogalmát, szerkezetét, tartalmi jegyeit, felhasználásának módszertani lehetőségeit. 12

13 2008. október HÍRLÁNC Ismerje a szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú oktatási programcsomag adaptálás módját, és legyen képes az iskola helyi adottságainak és céljainak megfelelő oktatási programcsomag alkalmazására. Ismerje az értékelő elemző fejlesztő tevékenység módszereit, értékelési szempontjait a program minőségének fenntartása érdekében. A továbbképzés rövid tematikája A továbbképzés időtartamának 20 %-ában a kompetencia alapú oktatási programcsomagok pedagógiai, szakmai, módszertani és pszichológiai hátterét bemutató előadásokra kerül sor, 80 %-a pedig gyakorlat orientált műhelymunka. A programcsomag a gyermek egyéni fejlődési jellemzőihez igazoldó pedagógiai szemléletmód ösztönzésével növeli a sajátos nevelési igényű diákok együttnevelésének, eredményes fejlesztésének esélyeit. A program tartalmának felfelé nyitott, többféle elágazási lehetőségnek utat engedő szabályozottságával kedvez a gyakorlati felhasználásban szükség szerint alkalmazható többféle módszertani eljárásrendszer alkalmazásának, a sokszínűség eredményességet szolgáló érvényesülésének. Kompetencia alapú tanulási stratégiát részesít előnyben, ezért tekintettel a korosztály jellemzőire a kezdő olvasás-és írástanításban kiemelt szerepet szán a cselekvéses tanulásnak. Legmarkánsabb új vonása, hogy a kompetencia terület fejlesztési feladatait, illetve azok megvalósulását a program nem tanévekben, hanem folyamatban jelöli meg. Ezzel reális esélyt teremt a tanulók kulturális, képességbeli, és tanulási szükségletekben megmutatkozó különbözőségeinek kezeléséhez, minőségi elmozdulást hozhat a lényegesen hatékonyabb alapozás tekintetében, alkalmazásával megelőzhető a lemorzsolódás, feleslegessé válik a szegregáció. A tanúsítvány kiadásának feltételei: a továbbképzés 100 %-án, illetve a műhelymunkán való részvétel A hallgatók részvételének feltételei: főiskolai végzettség, pedagógus szakképzettség A hallgató saját eszközei: saját íróeszközök A képzés sikeres teljesítésének igazolása: tanúsítvány A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. 13

14 HÍRLÁNC október A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása-matematikai kereszttantervi programcsomag a évfolyam számára A továbbképzés indítási engedély száma: OKM 4/78/2006. Jelentkezési határidő: folyamatosan (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja A továbbképzés célja, hogy a évfolyamokon matematikától különböző műveltségterületeken oktató pedagógusok megismerjék a kompetencia alapú matematika kereszttantervi programcsomag elméleti, pedagógiai, szakmai hátterét. Kapjanak betekintést a programcsomag fejlesztési tervébe, a modulok készítésének és használatának elvi és gyakorlati hátterébe. Felkészülhessenek a programcsomagok adaptálására és alkalmazására saját szakóráikon, alkalmassá váljanak a különböző műveltségterületeken (Ember a természetben, Ember és társadalom, Földünk környezetünk, Magyar nyelv és irodalom) a matematikai kompetenciafejlesztésre. A továbbképzés formai követelményei Minimális részvétel a továbbképzésen: az összes óraszám 90 százaléka. Tematikai egységenkénti, valamint a záróértékelésre vonatkozó alapítói formai elvárások, melyek a tanúsítvány kiadásának feltételeit képezik - ellenőrző feladatok elvégzése, munkaformákon való részvétel. A tanfolyam végét követően maximum 10 oldalas záródolgozat leadása. A műhelymunkán való részvétel. Tartalmi követelmények - Ismerje a kompetenciafejlesztés, ezen belül a matematikai kompetencia fogalmát, értelmezését. - Ismerje a kompetencia alapú oktatás fejlesztendő területeit és ezek fejlesztési lehetőségeit a évfolyamokon. - Ismerje a matematikai kompetenciaterület kereszttantervének alapjait, tartalmát és módszereit, kiemelten a differenciálást, a kooperatív technikákat, az általános gondolkodási képességek (a rendszerező képesség, a kombinatív képesség, az induktív és deduktív gondolkodás) fejlesztésének lehetőségeit. - Legyen tájékozott a programcsomag tartalmi elemei közötti összefüggésekben. - Legyen jártas a programcsomag tartalmi elemeinek adaptálásában a saját szakóráin a helyi sajátosságok figyelembevételével. A továbbképzési órákat tartja: Kasza Istvánné szaktanácsadó 14

15 2008. október HÍRLÁNC A továbbképzés rövid tematikája A magyar közoktatás tartalmi szabályozási rendszere háromszintű. A jövőben a tartalmi szabályozás középső szintjén az oktatási programcsomagok mind fontosabb szerepet kapnak. A továbbképzés célkitűzése, hogy teljes körűen támogassa az NFT humánerőforrás fejlesztési koncepciójának oktatást érintő megvalósulását. E feladatok a magyar közoktatás egészének tartalmi és módszertani megújulását célozzák olyan eszközök felhasználásával, amelyek előzmény nélküliek e szektorban. A programfejlesztési munka projektek keretében zajlik. Minden projekt felöleli a fejlesztő munka teljes ciklusát: a programcsomagok elemeinek létrehozását, azok kipróbálását, szükség szerinti korrekcióját, a széles körű bevezetés támogatását, hosszú távú követését, hatásvizsgálatát és minőségbiztosítását. A hallgatók a képzés során megismerik azt a kompetenciarendszert, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Terv kiemelten kezel, valamint azokat az oktatási programcsomagokat, amelyek öt kiemelt kompetenciaterületen jöttek létre (szövegértési-szövegalkotás, matematika, idegen nyelvi, életpálya-építés, szociális, életviteli és környezeti kompetenciák, valamint az óvoda területe), és a közoktatási intézményekben alkalmazhatók. A továbbképzés időtartamának 20 százalékában a kompetencia alapú oktatási programcsomagok pedagógiai, szakmai, módszertani és pszichológiai hátterét bemutató előadásokra kerül sor, 80 százaléka pedig gyakorlatorientált műhelymunka. A képzés 1., 3. és 4. tematikai egysége általánosan minden kompetenciaterületre ugyanaz; míg a többi kifejezetten a matematikai kompetencia fejlesztését szolgálja, az általánosan elsajátítandó ismeretektől kiindulva a korosztálybeli különbségek felé haladva. A matematika továbbképzés időtartamának kb. egyharmadában a matematikai kompetencia specialitásait és fejlesztésének módszereit bemutató előadásokra kerül sor, tekintettel a matematika kompetencia fejlesztésére más műveltségterületeken. A többi idő a hatékony gyakorlati felkészítést szolgáló műhelymunka. A képzés különlegessége, hogy a foglakoztatásokban a pedagógusok módszertani megújulását szolgáló sokoldalú tevékenység folyik: játék, eszközhasználat, különböző munkaformák megvalósítása. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. 15

16 HÍRLÁNC október A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása - szövegértésszövegalkotás (B) programcsomag az évolyam számára A továbbképzés indítási engedély száma: OM 298/43/2006. A továbbképzés indítási engedély száma: OKM-4/372/2006. A továbbképzés időpontja: október október Jelentkezési határidő: folyamatosan (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja A továbbképzés célja, hogy a pedagógusokat felkészítse a kompetencia alapú szövegértésszövegalkotás kereszttantervi programcsomag (B) alkalmazására. A résztvevők megismerjék a kompetencia alapú oktatási programcsomagok elméleti, pedagógiai, pszichológiai, szakmai, módszertani hátterét, a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület dokumentumát, fejlesztési feladatait, a modulok használatának elvi és gyakorlati tudnivalóit. További cél, hogy a képzés során a pedagógusok megismerkedjenek a kompetenciaterület fejlesztési célkitűzéseivel; fejlesztési elveivel; dokumentumaival és programcsomagjainak a helyi igényekhez való adaptálhatóságával, továbbfejleszthetőségével. A továbbképzés formai és tartalmi követelményei - Ismerje a kompetenciafejlesztés fogalmát, értelmét és lehetőségeit. - Ismerje a szövegértés-szövegalkotás kereszttantervi programcsomag (B) elméleti hátterét, fogalmát, szerkezetét, tartalmi jegyeit. - Ismerje a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületén elkészült kereszttantervi anyagok alkalmazási eljárásait. - Ismerje a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület fejlesztési programját, módszereit kiemelten a differenciálást és a kooperatív tanulást. Ismerje az adaptálás módszereit, és legyen képes az iskola és a tanulócsoport helyi adottságainak és céljainak megfelelő oktatási programcsomag alkalmazására. - Minimális részvétel a továbbképzésen: az összes óraszám 90 százaléka. Egyéb formai követelmények Tematikai egységenkénti, valamint a záróértékelésre vonatkozó alapítói formai elvárások, melyek a tanúsítvány kiadásának feltételeit képezik - ellenőrző feladatok elvégzése, a csoportmunkában való részvétel. A záródolgozat: terjedelme 5-10 oldal, választható témái: 16

17 2008. október HÍRLÁNC - Differenciált tanulásszervezés terve és a megvalósított foglalkozás elemzése. - Kooperatív foglalkozás terve, és a megvalósított foglalkozás elemzése. - Adott szövegre szövegértési feladatsor készítése. Leadási határidő tanfolyamot követő 30 nap. A foglalkozást tartja: Regéci Zoltánné intézeti munkatárs A továbbképzés rövid tematikája A magyar közoktatás tartalmi szabályozási rendszere háromszintű. A jövőben a tartalmi szabályozás középső szintjén az oktatási programcsomagok mind fontosabb szerepet kapnak. A továbbképzés célkitűzése, hogy teljes körűen támogassa az NFT humánerőforrás fejlesztési koncepciójának oktatást érintő megvalósulását. E feladatok a magyar közoktatás egészének tartalmi és módszer-tani megújulását célozzák olyan eszközök felhasználásával, amelyek előzmény nélküliek e szektorban. A programfejlesztési munka projektek keretében zajlik. Minden projekt felöleli a fejlesztő munka teljes ciklusát: a programcsomagok elemeinek létrehozását, azok kipróbálását, szükség szerinti korrekcióját, a széles körű bevezetés támogatását, hosszú távú követését, hatásvizsgálatát és minőségbiztosítását. A hallgatók a képzés során megismerik a szövegértés-szövegalkotási kompetenciarendszer sajátosságait, a kiemelt fejlesztési okokat és célokat (ezt a Nemzeti Fejlesztési Terv kiemelten kezeli), és ezen belül elméletben és gyakorlatban is megismerkednek a különböző tantárgyi területeken alkalmazható kompetenciafejlesztés lehetőségeivel (B programcsomagok). Megismerik az adaptálás módját annak érdekében, hogy a programokat a közoktatási intézményekben alkalmazni tudják. A továbbképzés időtartamának 50 százalékában a kompetencia alapú oktatási programcsomagok pedagógiai, szakmai, módszertani és pszichológiai hátterét bemutató előadásokra kerül sor, 50 százaléka pedig gyakorlatorientált műhelymunka. A műhelymunkák során a szövegértés-szövegalkotási kompetenciaterületen megismerik a B típusú oktatási programcsomagok szerkezetét és tartalmát, az iskolai felhasználás lehetőségeit, az adaptálás módját, eszközét. A továbbképzésen folyamatosan lehetőséget adunk a felmerülő szakmai kérdések megvitatására, megválaszolására. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. 17

18 HÍRLÁNC október A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában Alapítási engedély szám: OM 217/46/2004. Indítási engedély száma: OKM-2/52/2007. A továbbképzés időpontja: november december 5-6. Jelentkezési határidő: folyamatosan (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. A képzés költsége: ,- Ft/fő A továbbképzés célja: A résztvevők ismerjék meg a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) keretrendszerét, alkalmazási lehetőségeit a tanítás-tanulás folyamatában. A résztvevők szerezzenek jártasságot a rendszer kezelésében, az SDT-n elhelyezett tananyagok keresésében és a tanórán való felhasználásukban. Legyenek képesek az SDT rendszerében önállóan tananyagokat készíteni, szerkeszteni. Ismerjék meg, és képesek legyenek az oktatás keretében sikeresen alkalmazni a kollaboratív tananyag-feldolgozás módszereit és felhasználási lehetőségeit. A továbbképzés formai követelményei Minimális részvétel a továbbképzésen: az összes óra 90 százaléka. A munkaformákon való aktív részvétel. A tanultak ellenőrzése részfeladatok és feladatlapok formájában történik. Az újonnan létrehozott tananyagegységeket el kell helyezni az előadó által létrehozott munkacsoport területen. A továbbképzés tartalmi követelményei A továbbképzés végére a résztvevőknek ismerniük kell a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) felépítését és a rendszer által kínált funkciókat. El kell sajátítaniuk az SDT rendszerébe történő regisztrációt, a tananyagok közötti tallózást, valamint a tananyagok létrehozásának, szerkesztésének és lejátszásának technikáit. Képessé kell válniuk az SDT rendszerén belül az egyszerű, összetett és bővített keresés funkció használatára. Alkalmazniuk kell tudni a rendszer kollaborációs eszközeit. A továbbképzési órákat tartja: Péterné Czakó Edit 18

19 2008. október HÍRLÁNC A továbbképzés rövid tematikája A Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) 2004 szeptemberétől áll a tanár- és diáktársadalom rendelkezésére. A rendszer egy olyan új elektronikus tananyag-adatbázis és tartalomkezelő eszköz, amely létrejöttétől fogva minőségileg új lehetőségeket biztosít multimédia tartalmak eléréséhez és felhasználásához az iskolai oktatásban. Lehetővé teszi eddig nem létező elektronikus oktatási anyagok elérését és felhasználását a mindennapi oktatásban, illetve támogató eszközt biztosít a pedagógusok számára az információgyűjtő, -értékelő és problémamegoldó gondolkodás magasabb szintjeire való felkészítéshez. A képzés öt egységre bontható. Az első részben ismertetésre kerül az általános bevezető SDT-ismeretek mellett a kurzus tematikája. A második részben a rendszer általános bemutatása után a résztvevők megismerkednek az alapvető hozzáférési és eljárási módokkal (regisztráció), amit a rendszer felépítésének tárgyalása követ. Ezek után kerül sor a tananyagok célzott keresésének, rendszerezésének és felhasználási lehetőségeinek bemutatására. Ezen tematikai egységeket házi feladat zárja, amelyet a résztvevők az SDT rendszerében történő megoldás után ben juttatnak el a tanárhoz, aki azt a befektetett munka és a feladatmegoldás helyességének szempontjai alapján értékel. A harmadik részben a tananyagok szerkesztésére, előállítására vonatkozó ismeretek elsajátítása a cél. Ezt követően a negyedik részben különös hangsúly kerül a kollaboratív eszközök tanításban történő használati lehetőségeire, majd a tananyagok kollaboratív módon történő feldolgozására és a tananyagszerkesztés és a kollaborációs eszközök párhuzamos felhasználására. E részben egyúttal bemutatásra kerül a rendszer segédeszközeinek használata is. Ezt zárja, ötödik egységként a kurzus közös kiértékelése. Minden egyes tematikai egységre jellemző, hogy a bemutatást az SDT rendszerében történő önálló munka során végzett gyakorlati feladatmegoldás követi, amelyet a résztvevők, a feladat jellegéből adódóan, egyedül vagy csoportos, kooperatív munkában oldanak meg. A feladatok ellenőrzése a konkrét feladatmegoldások során jól megvalósítható egyes sikerkritériumok megállapításával és az eredményeknek a rendszerben való ellenőrzésével. A kurzus egy értékelő adatlap kitöltése után a csoportok és a résztvevők közös értékelésével zárul. A képzésen való részvétel és az integrált házi feladat megoldása során a résztvevők elsajátítják a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) felhasználási és alkalmazási lehetőségeit és a tanítás-tanulás során alkalmazandó módszereket, illetve a tananyagkészítést és a kollaboratív tananyagfeldolgozást. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. 19

20 HÍRLÁNC október A tehetség azonosítása, tehetség tanácsadás közismereti tantárgyakban Az alapítási engedély száma: OKM-2/1/2006. Az indítási engedély száma: OKM-2/1/2006. A továbbképzés időpontja: október november Jelentkezési határidő: folyamatosan (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja A különböző közoktatási intézményekben dolgozó, közismereti tárgyakat oktató pedagógusok felkészítése a tehetségazonosítás és a tehetség tanácsadás elméletének és gyakorlatának témakörében. Cél, hogy a résztvevők képesek legyenek tehetségazonosítás és tehetség tanácsadás megtervezésére, megvalósítására a saját szakterületükön. Tartalmi követelmények A tehetségazonosító folyamat önálló megtervezésében való jártasság: konkrét ismeretekkel és gyakorlati jártassággal rendelkezzenek a tehetségazonosítás tervezésének és megvalósításának területén. Képesek legyenek a tehetségazonosításhoz szükséges elméleti modell, vizsgálati módszerek és eszközök, válogatási modellek kiválasztására és/vagy kidolgozására, illetve a tehetségazonosítás folyamatának megszervezésére. Tehetség tanácsadói kompetencia: konkrét ismeretekkel és gyakorlati jártassággal rendelkezzenek a tehetség tanácsadás szervezése, megvalósítása terén. Képesek legyenek iskolai és/vagy iskolán kívüli szervezeti formában tehetség tanácsadó szolgáltatást megszervezni, és nyújtani a diákok, szülők, pedagógusok, intézményvezetők és oktatáspolitikai döntéshozók számára. A program tematikája A képzés indokoltsága: a hazai nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjaiban rendre feltűnik a tehetséges tanulókkal történő kiemelt foglalkozás, törődés motívuma. Az iskoláinkban azonban csak elvétve akadnak, akik megalapozott szakismeretekkel rendelkeznek a tehetséges tanulók azonosításával, s általában véve a tehetség tanácsadással kapcsolatban. E továbbképzés keretében ezt a szakmai űrt igyekszünk pótolni. Jelen képzést azoknak a pedagógusoknak, nevelőtestületeknek ajánljuk, akik tehetségazonosítással, tehetség tanács- 20

2008. november HÍRLÁNC

2008. november HÍRLÁNC 2008. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési,

Részletesebben

Hatások ellenhatások a nevelésben

Hatások ellenhatások a nevelésben 2009. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Hatások ellenhatások a nevelésben címmel 2009. november 24 25 26-án Lillafüreden, a Hotel

Részletesebben

Felhívás az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott, tantárgyi versenyeredmények közzétételére. Tisztelt Intézményvezetők!

Felhívás az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott, tantárgyi versenyeredmények közzétételére. Tisztelt Intézményvezetők! 2009. május HÍRLÁNC V E R S E N Y E K Felhívás az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott, tantárgyi versenyeredmények közzétételére Tisztelt Intézményvezetők! Ezúton tájékoztatjuk Önöket

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

2009. január HÍRLÁNC

2009. január HÍRLÁNC 2009. január HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 2008. december elsején létrehozott szervezeti struktúrája Igazgató: Budai Erzsébet telefon:

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4 A piktogramok magyarázata... 10 A képzési programok témasorrendje: Magyar nyelv és irodalom... 11 Idegen nyelv...

Részletesebben

A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban

A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban mindegy, hogy képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled telhető legjobbat formáld belőlük és

Részletesebben

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban A Digitális Középiskola Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében

Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében Módszertani kézikönyv Összeállította és szerkesztette: Sarka Ferenc okleveles pedagógia szakos előadó Lektorálta: Dr. Balogh

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 BEVEZETÉS... 4 AZ ÖSSZEVONT INTÉZMÉNY LÉTREJÖTTE... 4 Az összevont

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag NEMZETI ALAPTANTERV 2012 Nyilvános vitaanyag 2 Tartalom I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI... 5 1. A köznevelés feladata és értékei... 5 1.1. Fejlesztési

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben